* * * * * * * * * * * * * * *

After choosing a color click desktop for scrolling.  Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES". REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN".

Owner - Rudie J. Gouvernante - Zutphen - The Netherlands - Europe - webmaster (at) gouvernante (dot) info
http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

Many who have a website are hiding, we are not allowed to know what their name is,
and in which city or country they live. And often there is no e-mail address or
contactform. Their website is completely anonymous. What do these people have to hide?
Or are they maybe Pharisees who play nice weather and smiling comedy with us.

Vele die een website hebben zijn aan het schuilen, we mogen niet weten
hoe ze heten, in welke stad of land ze wonen. En vaak is er ook geen e-mailadres
of contactformulier. Hun website is volledig anoniem. Wat hebben deze mensen te
verbergen? Of zijn het soms farizeeërs die mooi weer en komedie met ons spelen.

========================

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

IS REALITY A FORM OF UNCIVILIZATION?
In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who find burglary not correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

IS REALTTEIT EEN VORM VAN ONBESCHAAFDHEID?
In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

========================

Yo, you fucking Jew Motherfuckers, let my people: “The Palestinians” go or,
I'll put your scumbag asses in hell, dig!!!!! You don't deserve a promised land.
And don't call my children the Ethiopians: “Niggers”, and tell them to go home,
who also live in Palestine. You Khazar Jews and Zionists are Europeans from
the Ukraine, (Basic Root Russia) so you piss of home where you came from.

Israel's New Racism: The Persecution
of African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Didn't Hitler did the same with the Jews: “Get rid of Them”.

I am a revengeful God, my son Jesus said it himself.
Louis Farrakhan separates the "good Jews" from the "Satanic" Jews.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA

Fortunately, there are also good Jews, but they are a call in
the desert, and are heavily discriminated against by the Zionists.
Jewish Activists Are Speaking Up For Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Why These Israelis Refuse To Join The Army
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

Louis Armstrong, "Go Down Moses.
Let My People Go;" video by Nina Paley.
https://www.youtube.com/watch?v=i6-zzr5F2Hw
https://www.youtube.com/watch?v=Y2hZHu7rlrQ
https://www.youtube.com/watch?v=vf6jBP4YXwo (Lyrics).
https://www.youtube.com/results?search_query=go+down+moses
https://duckduckgo.com/?q=go+down+moses&ia=web

This land is mine, you mortals may borrow
it in them 80 years you live on the planet.
The planet Earth is not the devil's either.
https://www.youtube.com/watch?v=4pKMV6e5kEo

Suppose theoretically that, the Jews were the pharaoh's people who held the Palestinians
captive, and the Jews who Moses led away were in reality the Palestinians. He took them to the
promised land, or Palestine, which means that the promised land is not intended for the Jews
but for the Palestinians. Now the Jews are holding the Palestinians captive in Gaza (Egypt?).

And pretend that all the land outside the Gaza Israhell is their so-called promised land, when
in reality the land is called Palestine. So now after 2,000 years, the Pharaohs people have
turned back (Rebirth?), and have stolen Palestinian land and are holding the Palestinians captive
again, retaliating? So maybe it's possible that Egypt is not of the Pharaohs (Jews) either.

The Ten Commandments. (56 Episodes).
https://www.youtube.com/watch?v=1Jbht4g0eGA&list=PLHYRdJeSUH58kPntONEh2ie8ZYremzyWe

========================

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOUR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and, you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

https://yeslordradio.store/ (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

DUTCH.
Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

ENGLISH.
Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=en
Go to File and then Radix, enter only the 1/3 left part of the window
as a layman. Then click ok, go back to File and click Save All.
Then click Time Wheel and Okay, then time will run and the horoscope will run.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

DUTCH.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm

Two Surinamese Cookbooks. (Dutch only).
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&ia=web

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
https://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
https://surjavibes.com/online/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.radionaim.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
https://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

https://surinaamseradio.com/
https://www.suriname.nu/100/index.html
https://liveonlineradio.net/radio-lpm
https://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
https://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains the background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not going to happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a Third World country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or Pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
  New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
   in 1846 at Guadeloupe Hidalgo, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
   for example in California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
  rubbish, and are being dumped in Reservations like Chicken who have to be cooped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian "Aboriginals", and the New Zealander "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.eu/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

https://www.presstv.com/Default/ (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one, and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/ (Censorship?)
Inhoud van Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/ (Censorship?)
Holodomor Ontmenselijking.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Joodse Bolsjewistische vernietiging van het Christendom in Rusland.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

De Bolshewieken leiders waren praktisch allemaal Joden,
de beesten hebben miljoenen verkracht gemarteld en vermoord. https://www.bitchute.com/search/?query=holodomor&kind=video

Holodomor.
https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor&page=1&uploaded=all

De geschiedenisboeken moeten herschreven worden want, die staan vol met leugens. Het zijn de overwinnaars die de geschiedenis schrijven, en vaak blijkt de vriend de echte vijand te zijn, en de vijand heeft zich verdedigd. Na de tweede wereld oorlog hebben de geallieerden het beest uitgehangen in Duits-land, miljoenen vrouwen werden in groepsverband verkracht en vermoord

Naakte verkrachte vrouwen werden gevonden opgehangen aan een schuur-deur, de kinderen werden gevonden met hun tongen vastgespijkerd aan de eettafel, men heeft ook de bevolking uitgehongerd. De steden werden herhaal-delijk gebombardeerd terwijl ze al plat lagen. En wie waren de opdrachtgevers inderdaad Joden, en nu plegen ze al 73 jaar genocide op de Palestijnen.

Volgens het Internationale Rode Kruis
is er niet één Jood vergast, laat staan 6.000.000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian TV.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotten History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans. (Censorship? Mandator Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Contents of Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Dehumanization.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Jewish Bolshevik Destruction of Christianity in Russia.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

The Bolshevik leaders were practically all Jews,
the beasts have starved raped and murdered millions.
https://www.bitchute.com/search/?query=holodomor&kind=video

Holodomor.
https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor&page=1&uploaded=all

The history books need to be rewritten because they're full of lies. It's the victors who write in the history books, and often the friend turns out to be the real enemy, and the enemy has defended himself. After the Second World War, the Allies acted like beasts in Germany, millions of women were raped in gang bang style tortured and murdered.

Naked raped women were found hanging on a barn door, the children were found with their tongues nailed to the dining table, the population has also been starved. The cities were repeatedly bombed while they were already flat. And who were the principals indeed Jews, and now they are committing genocide against on the Palestinians for 73 years.

According to the international Red Cross
not one Jew was gassed, leave alone 6,000,000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The thirteenth tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything any more of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honour feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (INT. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

PARANORMAAL.
GEZOND? - VERBEELDING? - BEZETEN? - ZIEK?

Er zijn mensen die zien geesten of dromen of dagdromen of horen stemmen, of beleven zaken die later in het echt gebeuren, wat het precies is dat weet ik niet, maar volgens mij als leek bent u niet gek of gestoord, er gebeurt inderdaad iets waar we geen vat op hebben.

En wat de bedoeling is, en waar het vandaan komt dat weet ik ook niet. Beschouwd u het maar als een LP waarvan de naald af en toe een paar groeven verder springt, geluid laat horen uit de toekomst, en weer terug springt naar de oorspronkelijke groef, waar de muziek gewoon weer verder draait.

Hier zal ik enkele belevenissen schrijven die ik zelf heb meegemaakt, ik doe dit niet om mijn ego te strelen of op te poetsen. Maar voor die mensen die ze ook meemaken, en bang zijn of ze vreemd vinden. Of denken dat ze gestoord zijn, of verteld is dat ze gestoord zijn en het geloven.

==========

Londen:
Als ik af en toe laat thuis kwam van avonddienst, dan wilde ik nog wel eens door de telescoop kijken, en heb heel wat enge gezichten gezien. Je kunt rustig zeggen demonische gezichten, soms was ik zo bang dat ik dagen die telescoop niet aanraakte.

Londen:
(Droom) Maandenlang werd ik gewurgd in bed door een persoon zonder hoofd, in het begin ben je bang, daarna begin je het te accepteren. Weer een tijd later begint het te vervelen en heb tegen die persoon gezegd, waarom kom je al maanden lang om me te vermoorden ik ben toch allang dood ik wil je gezicht zien. Sinds dat ik dat zei, heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik werd maandenlang achtervolgd door de nazi's in een trein, iedere keer dook ik weer onder een van de banken dan kwamen ze ervoor staan en schopte met hun laarzen. Ik wist weg te komen en sprong uit de trein een berg op, rechts stond een huis waar ik iedere keer na toe ging. Maar op een gegeven dag besefte ik dat die nazi's van het standpunt uit gingen, die vrouw in dat huis hoort bij jou Sindsdien rende ik uit de trein links af ver van het huis af, en sprong in de diepte sindsdien heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in de hangmat lag, onder het huis van mijn vader in Suriname. Een paar maand later lag ik inderdaad in die hangmat, en realiseerde me dat ineens.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in Paramaribo een politieauto zag rijden op de brug over de Saramaccadoorsteek, het was een Volkswagen kever in zwart witte kleuren. Een paar maanden later toen ik in Suriname ging wonen, en Paramaribo binnen reed vanaf het vliegveld over die brug reed een zwart witte politieauto net zo als in die droom.

Paramaribo:
Ik zat op het balkon en zag een lang gerekte wolk voorbij drijven, boven op die wolk lag de premier van India mevr Gandhi, een week later overleed ze.

Paramaribo:
Ik zat weer op dat balkon, keek tussen het huis en de bomen in de lucht en zag een gezicht die veel leek op iemand die ik kende, een week later overleed de persoon.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik vast zat in water en ben verdronken. De volgende dag las ik in de krant dat een personeelslid van de suikerplantage, laat in de avond had gewerkt en toen naar huis is gereden. Maar hij is geslipt en kwam met de auto in de sloot, met het dak op de bodem en de wielen in de lucht. En omdat de sloot even breed was als zijn auto, kon hij de deuren niet openen en is helaas verdronken.

Paramaribo:
Ik reed met een VW bus naar Paramaribo en was moe, en zei ik wilde dat ik op de hoek was om rechts af te slaan. Opdat zelfde moment dat ik het zei was ik er ook (Tijdreizen?), terwijl ik me niet kan herinneren dat ik die 10 kilometer gereden heb.

Paramaribo:
Laat in de avond las ik in de krant dat een Hindoestaanse vrouw overleden was, en vroeg me af waar heeft die gewoond en ineens wist ik het. Een week later stond die advertentie weer in de krant, nu om eenieder te bedanken die op de begrafenis is geweest. En dit keer stond het adres erbij, en dat klopte met de eerste keer een week geleden. Ik zat me af te vragen of die vrouw de eerste keer naast me stond, als geest en het adres ingefluisterd heeft.

Paramaribo:
Ik zat in de huiskamer en zei: Ik wil dat de bliksem binnenkomt via de open deur en verdwijnt via het open raam. Ik hield mijn wijsvinger naar voren gestoken, en even later schoot een bliksem-schicht door de huiskamer op 1 cm van mijn wijsvinger.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik in de rij stond met een man of 10, en we werden allemaal doodgeschoten ik stond weer op, en zei, is dit nou de dood die stelt ook niks voor, zijn we daar nou zo bang voor. Een tijdje later op 08 december 1982 werden die 15 VIP man doodgeschoten in Militair Fort Zeelandia, maar ik heb geen gezichten gezien, niet van de daders, en ook niet van de slachtoffers.

Zutphen:
(Droom) Ik droomde dat ik in gesprek was met een straaljager piloot, en zei tegen hem als je morgen boven mijn flat vliegt zwaai met je vleugels, dan weet ik dat jij het bent. De volgende dag zat ik in de huiskamer, en hoorde straaljagers aankomen en ben voor het raam gaan staan. Toen vlogen er 3 straaljagers over de flat richting het westen, de laatste begon met zijn vleugels op en neer te zwaaien, en te bewegen eerst links en toen rechts.

Zutphen:
Het was al de hele avond aan het regenen en ik liep naar de slaapkamer en rook een bepaalde lucht, en vroeg me af of de beerput voor de flat was overgelopen. En zei toen jongens nu moeten jullie ophouden met regenen, want anders kan ik hier straks niet slapen. Op hetzelfde moment dat ik het uitsprak, stopte de regen abrupt alsof iemand een gordijn razendsnel dicht trok.

Zutphen:
Ik zat in de huiskamer en keek in de lucht, en zag dat de wolken de vorm begonnen aan te nemen van een vliegtuig. Even later zag ik de romp de cockpit de staart en in de cabine zag ik een heleboel mensen op stoelen zitten die naar me keken, terwijl het wolken vliegtuig verder dreef. Laat in de avond zag ik op TV dat, TWA 800 na de start van Kennedy Airport op 13.700 voet hoogte ontploft is, en naar beneden gekomen. En mijn Jupiter stond bij geboorte op 13graad 07minuut Ram.

Zutphen:
Ik stond naar de lucht te kijken en zei ik wil 3 regenbogen zien, de middelste heel fel en die andere 2 zwakker. Even later verschenen er 3 regenbogen, de middelste heel fel en die 2 andere zwakker van het noorden naar het zuiden.

Zutphen:
Achter mijn bureau thuis zat ik te dagdromen dat ik in Londen was, en een dubbeldekker bus instapte naar boven rende, en schreeuwde: --- iedereen eruit er is een bom aan boord --. Net toen we eruit waren spatte die bus uit mekaar. Laat in de avond keek ik naar BBC1- TV, en zag dat een bus van lijn 171 opgeblazen was.

Het bleek dat iemand van de IRA aan boord was, met een bom die te vroeg afgegaan is. Wat zo typisch is die bus was op hetzelfde uur en minuut uit Catford garage vertrokken als mijn geboorte-uur, en ik opereerde uit diezelfde garage. Met lijn 1 kwam ik zelf regelmatig op de plaats "The Strand" waar het gebeurd is, typische hé.

Zutphen:
Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon en het midden van de hemel, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Zutphen:
(Droom) Ik was in een geestelijk gebied, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld.

Zutphen:
(Droom) Ik stond in het heelal en keek naar beneden, en zag de Maan rustig en harmonisch om de Aarde draaien.

Zutphen:
(Droom) Ik stond voor de huiskamerdeur, en bij de balkondeur stond ik ook. We hebben een tijd naar mekaar gekeken hebben gelachen naar mekaar zijn naar mekaar toe gelopen en hebben mekaar de hand geschud, en ben toen wakker geworden. En wat typisch was is het feit dat dat, gebeurde op 01-02-1990 de dag dat mijn nichtje werd geboren, en 7 jaar later op 01-02-1997 overleed mijn vader.

Plus dat Saturnus stond op 19graad17minuut in Steenbok RechteKlimming, en Mercurius op 17graad19minuut Steenbok RechteKlimmingdus omgekeerde cijfers. Mercurius is de planeet van mijn sterrenbeeld Maagd, en Saturnus wordt ook de wachter van de hemelpoort genoemd, plus dat hij de planeet is van Steenbok.

Zutphen:
Ik zag in de lucht een echt vliegtuig vliegen van het Oosten naar het Westen naar Schiphol Airport? Ik vroeg me af zal dat toestel veilig landen, en even later zag ik een witte streep verschijnen vanaf de neus helemaal naar het westen, en dat toestel vloog precies op de streep naar het westen tot ik hem niet meer zag. Ik kreeg het gevoel dat zit wel goed met dat toestel. Normaal komen er witte strepen van achter de motoren, maar deze keer vanaf de neus tot de westelijke horizon.

Zutphen:
Als ik aan een bepaalde zelfde vrouw denk, dan hoor ik later een luide knal boven mijn hoofd en of boven de flat. Terwijl er geen slecht weer is of onweer of regen.

Zutphen
Ik zat naar een film te kijken waar ze bombardeerde, en vroeg me af hoe luid is dat geluid. Avonds droomde ik dat ik in een oorlogsgebied zat en alles meemaakte en ben toen wakker geschrokken, ik heb een tijdje zitten trillen en beven in bed en ik was deels doof.

==========

Als ze u hebben wijs gemaakt dat u gek bent, denkt u dan nog maar eens goed na of dat wel zo is. Want omdat zij niet geloven wil toch niet zeggen dat u gek bent, hun theorie is heel handig bedacht. Een grote groep geloofd niet ze creëren een theorie, maken er een vaststaand feit van. En slaan daar de minderheid mee om de oren die aan het kortste eind trekken.

Een theorie is een geloof men denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn, maar het is geen vaststaand feit zoals water en meel brood maakt. Maar voor de makkelijkheid of uit arrogantie, heeft men van die theorie een vaststaand feit gemaakt.

Als u deze zaken ook meemaakt, doe u zelf een plezier, ga niet naar hulpverleners waarom niet? Heel simpel zij weten het ook niet, maar omdat ze arrogant zijn denken ze dat u ziek bent en willen u behandelen. En wat houdt dat in behandelen? Zij gaan verschrikkelijk graven in uw onderbewustzijn, en halen alles overhoop, waardoor u echt geestelijk ziek gaat worden.

Op een gegeven moment weet u niet meer of u komt of gaat. Alles wat in uw onderbewustzijn zit oud pijn, onbegrepen gevoelsleven, trauma's enz. worden door mekaar gegooid. Ook eventuele belevenissen uit vorige levens (als die bestaan?), die misschien beter latent kunnen blijven in dit leven worden overhoop gehaald.

Als u verder geen last heeft van deze voorspellende zaken, leef gewoon verder ook kerkmensen en of gelovigen, weten het niet wat de oorzaak is of waar het vandaan komt. En vergeet u niet als de behandeling klaar is, zit er een grote kans in dat u die voorspellende zaken blijft beleven.

U wordt dan gebombardeerd tot levenslange psychiatrisch patiënt, door de arrogante der Aarde. Die in de ziekelijke waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben, ze weten precies wat er miljarden jaren geleden op aarde is gebeurd.

Ze weten ook precies wat er over miljarden jaren op aarde zal gebeuren. Mensen die zo denken zijn gewoon dom en arrogant. Tot besluit, als u ziek bent, dan zijn God de Goden Allah en Jezus ook psychopaten en ziek, omdat hun Bijbel is vol paranormale zaken, dan moet men ook de paus behandelen.

PARANORMAL.
HEALTHY? - IMAGINATION? - POSSESSED? - SICK?

There are people who see ghosts or dream or daydream or hear voices, or experience things which happen later for real. What it exactly is I don't know, but according to me as a laymen you're not crazy, something is happening which we don't have a grip on.

And what the purpose is, and where it comes from, I don't know. Consider it an LP whose needle occasionally jumps a few grooves further, makes sound from the future. Jumps back to the original groove, where the music just keeps going
=.

Here I will write some experiences that I have experienced myself, I don't do this to caress or polish my ego. But for those people who are going through it too, and they're afraid of being weird. Or think they're crazy, or they've been told they're crazy and believe it.

==========

London:
Once in a while when I come home late from night shift, I'm looking trough my telescope, and I've seen a lot of scary faces. You can say calmly Demonic faces, sometimes I was so scared I wouldn't touch that telescope for days.

London:
(Dream) For months I was strangled in bed by a headless person, at first you're afraid, then you start accepting it. Another time later it starts to get boring and I've said to that person, why have you been coming to kill me for months, I'm already dead. I want to see your face, since I said that, I've never had that dream again.

London:
(Dream) I was chased by the Nazis on a train for months, every time I dove under one of the benches. Then they stood in front of it, and kicked with their boots. I managed to get away and jumped out of the train right up a mountain, on the right was a house where I went after every time. But one day I realized that those Nazis had the standpoint that woman in that house belongs to you. Ever since I ran off the train to the left far from the house, and jumped into the depths ever since, I never had that dream again.

London:
(Dream) I dreamed that I was lying in a hammock, under my father's house in Suriname. A few months later, I was indeed in that hammock, and I realized that.

London:
(Dream) I dreamed that in Paramaribo I saw a police car driving over the bridge of the Saramacca crossing, it was a Volkswagen beetle in black and white colors. A few months later when I moved to Suriname, and drove from the airport over that bridge I saw a black and white police car over that bridge just like in that dream.

Paramaribo:
I sat on the balcony and saw a long stretched cloud floating by, on top of that cloud was lying the Prime Minister of India Mrs Gandhi, a week later she died.

Paramaribo:
I sat on that balcony again, looked between the house and the trees in the sky and saw a face that looked a lot like someone I knew, a week later the person died.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed that I was stuck in water and drowned. The next day I read in the newspaper that a member of staff from the sugar plantation had worked late at night and then drove home. But he slipped and skidded with his car into a ditch, with the roof on the bottom and the wheels in the air. And because the ditch was as wide as his car, he couldn't open the doors and unfortunately drowned.

Paramaribo:
I drove a VW van to Paramaribo and was tired, and said I wanted to be on the corner to turn right. At the same time I said it, I was there too (Time-Travel?). But I can't remember driving that 10 kilometers.

Paramaribo:
Late in the evening I read in the paper that a Hindu woman had died, and wondered where did she live, and suddenly I knew. A week later, that ad was back in the paper, now to thank everyone who attended the funeral. And this time the address was there, and that was the same with the first address a week ago. I was wondering if that woman was standing next to me the first time, whispering as a ghost and the address.

Paramaribo:
I sat in the living room and said, I want the lightning to come in through the open door and disappear through the open window. I held my index finger forward, and moments later a lightning bolt shot through the living room at 1 cm from my index finger.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed I was standing in line with a man or 10, and we were all shot dead. I got up again and said, is this death that's nothing, are we so afraid of that? Two days later on December 8th 1982, 15 VIP men were shot dead in Military Fort Zeelandia. But I haven't seen any faces, not of the perpetrators, nor of the victims
=.

Zutphen:
(Dream) I dreamed I was talking to a fighter jet-pilot, and I said to him if you fly over my apartment tomorrow wave your wings, so I know it's you. The next day I sat in the living room, and I heard fighter jets coming and I stood in front of the window. Then three fighter jets flew over the flat towards the west, the latter began to swing its wings up and down, and to move first left and then right.

Zutphen:
It had been raining all evening and I walked into the bedroom and smelled a certain air, and wondered if the cesspool in front of the flat had overrun. And then said guys you have to stop raining, or I won't be able to sleep here. At the same time I said it, the rain stopped abruptly as if someone was pulling a curtain with the speed of lighting.

Zutphen:
I sat in the living room and looked into the sky, and saw that the clouds were beginning to take the form of a plane. Moments later I saw the fuselage the cockpit the tail, and in the cabin I saw a lot of people sitting on seats, looking at me as the clouds drifted further. Late in the evening I saw on TV that, TWA 800 exploded at 13,700 feet after the start of Kennedy Airport, and came down. And my planet Jupiter was at 13degrees 07minute Aries at birth
=.

Zutphen:
I stood looking at the sky and said I want to see 3 rainbows, the middle one very bright and the other 2 weaker. Moments later three rainbows appeared, the middle one very bright and the two others weaker from the north to the south.

Zutphen:
At my desk at home, I was daydreaming that I was in London, jumped into a Double-Decker bus and ran upstairs and screamed. “Everybody out there's a bomb on board”, just as we got out, that bus exploded. Late at night I was watching BBC1-TV, and I saw that a bus on line 171 had blown up.

Turns out someone from the IRA was on board with a bomb, that went off too early. What's so typical is that bus left at the same hour and minute out of Catford garage as my birth-hour, and I operated out of that same garage. With line one (1) I regularly came to the place “The Strand” where it happened, typical hey.

Zutphen:
One day I had scolded God, because it's a mess on Earth for thousands of years. A little later I saw a white disc in the air in the West, and got the feeling that something or someone said to me, do not despair the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disc, the eastern horizon and the middle of the sky, was at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Zutphen:
(Dream) I was in a spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do know you where you are, yes a woman said we have died on Earth, and are now in the spiritual world.

Zutphen:
(Dream) I stood in the universe and looked down, and saw the Moon quietly and harmoniously orbiting the Earth.

Zutphen:
(Dream) I was standing in front of the living room door, and I was standing by the balcony door as well too. We've been looking at each other for a while walked up to each other and shook hands, and then I woke up. And what was typical is it fact that, happened on February 2nd 1990 the day my niece was born, and 7 years later on February 2nd 1997 my father died
=.

Plus that Saturn stood at 19degrees17min in Capricorn Straight Ascension, and Mercury at 17degrees19minute Capricorn Straight Ascension so reverse numbers. Mercury is the planet of my birth-sign Virgo, and Saturn is also called the keeper of the celestial gate, plus that it is the planet of Capricorn.

Zutphen:
I saw a real plane flying from the East to the West to Schiphol Airport? I was wondering if that plane would land safely, and moments later I saw a white stripe appearing from the
nose all the way west. And that plane flew straight on the line to the west until I didn't see it again. I got the feeling that plane will be fine. Normally there are white stripes coming from behind the engines, but this time from the nose to the western horizon
=.

Zutphen:
When I think of a certain woman, I hear a loud bang in my head and or above the flat. While there is no bad weather or thunderstorms or rain.

Zutphen
I was watching a movie where there was a bombing, wondering how loud is that sound. At night I dreamed that I was in a war zone and went through everything and then I woke up. I was shaking and trembling in bed for a while and I was partly deaf.

==========

If they've told you you're crazy, think again about whether you are. Because, they don't believe doesn't mean you're crazy, their theory is very cleverly conceived. A large group doesn't believe they create a theory, make it a fixed-standing fact of. And hitting the minority around the ears that pullig the short end of the stick.

A theory is a belief one thinks it might be possible, but it is not an established fact as water and flour makes bread. But for the easy or out of arrogance, that theory has been made an established fact.

If you're going through these things, you're doing yourself a favor, don't go to care workers. Why Not?, Quite simply they don't know it either. But because they are arrogant they think you're sick and want to treat you. And what does that mean treatment? They're going to dig horribly In your subconscious, and tearing everything up, making you really mentally ill,

At some point, you won't know if you're coming or going. Everything in your subconscious could be old pain, misunderstood emotional life, traumas, etc. are thrown together. Also any experiences from previous lives (if they exist?), which might be better left to be latent in this life.

If you further have no problems from these predictive things, continue to live. Also church people and or believers, don't know what is causing it or where it comes from. And don't forget if the treatment is over, there is a good chance that you will continue to experience these things.

You are then bombed into a lifelong psychiatric patient by the arrogant of the Earth. Who live in the morbid delusion that they have all the wisdom. They know also exactly what happened on Earth billions of years ago

They also know exactly what will happen on Earth over billions of years. People who think like that way are just stupid and arrogant. Finally, if you are sick, then God Allah and Jesus are psychopaths and also sick, because their Bible is full of paranormal matters, then one must also treat the Pope.

CORONACOVID19.
Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

On 27th of January, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted an amendment explicitly stating that vaccines should NOT be compulsory in the EU.
The Country-traitors of the Journals the Talkshows on TV and the Newspapers are not going to tell this, leave alone those 150 Psychopathic Nazis from the House of Representatives.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/parlementaire-vergadering-raad-van-europa-beslist-dat-vaccins-niet-verplicht-en-weigeraars-niet-gediscrimineerd-mogen-worden-en-er-geen-vaccinpaspoort-komt/

Doctor Rob Elens from the Peel cures his patients with,
a combination of: Hydroxychloroquine, Azitromycine en Zinc.
https://www.youtube.com/watch?v=-Jxr0J-A1SQ&feature=emb_err_woyt

His two websites.
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.anbb.nl/kwesties/q18-stop-alle-covid-19-maatregelen
https://www.petities.com/a/266938

Police officers speak disgracefully of colleagues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

5. Flu epidemics and vaccination.
8. Virus mania and COVID-19.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm

Dr Stella Imanuel cured all of her 350 patients
with: Hydroxychloroquine, Azithromycin and Zinc.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Call on doctors to keep their oaths.
(Censorship?, What else is new?).
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y-v3euGxM
https://www.bitchute.com/search/?query=american%20frontline&kind=video
Undercover Nurse tells what's really going on
with the 'COVID-19 Pandemic.' It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

I'm adding these sites as information for a while,
because the Main Stream Media (MSM) is not at home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
https://startpagina.mediacollectief.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Germany)
https://www.rt.com/on-air/ (Censored Russia)
https://odysee.com/@RT:fd/RTlivestream:8
https://www.presstv.com/Default/ (Iran)

These four sites do not track or
register or store your browsing.
https://duckduckgo.com/
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://www.startpage.com/

==========

SLM - Departure Amsterdam The Netherlands to Paramaribo Surinam.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Arrival Amsterdam from Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

==========

Surinamese Cookery Books.
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/

Suriname Cookery Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&t=h_&va=a&ia=web

Surinamese Eggrolls.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+loempia
https://duckduckgo.com/?q=surinaamse+loempia&ia=web

Cultural Radio / Tv-stations (Amsterdam).
Caribbean FM / Radio Salto / Razo.
https://www.salto.nl/
Afro Surinamese.
http://radiokoyebasuriname.com/

The Netherlands.
http://radio.garden/listen/musiq1/hyynosL8 (Creole)
http://radio.garden/listen/radio-bangsa-jawa/FypY0hqr (Javanese).
http://radio.garden/listen/ujala/sCFHyXDN (Hindostani)
http://radio.garden/listen/salsaradioamsterdam/btmtSH9L (Salsa)

Surinamese Radio (Click 19 - Paramaribo - Suriname) for more Stations.
http://radio.garden/visit/paramaribo/5poR6yYe

==========

http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

==========

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 30 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2020.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2021.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2021-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(16-12-2021) IK BEN MOE VAN DE MEDEMENS.
Ik ben moe van de medemens zoals de burgers van mijn woonplaats Zutphen, ook van de burge-meester de politici de ambtenaren het medische personeel, de pers en media. Want ze blijven maar fanatiek vastbijten in een sprookjes virus wat helemaal niet eens bestaat. De PCR-test meet de afvalstoffen die het immuunsysteem probeert op te ruimen, men noemt dat het virus, WHAT?

Vandaag werden ze gedwongen om toe te geven,
dat het: "Corona Covid-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

USA: Meer doden door Covid vaccinaties dan door het Corona virus.
https://www.kla.tv/19569

24.000% toename vaccinatie sterfgevallen.
https://gedachtenvoer.nl/2021/12/12/24-000-stijging-vaccinatie-doden/

Nieuws dat wordt gecensureed door de MSM.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
https://startpagina.mediacollectief.nl/
https://nuwij.pw/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)
https://www.ruptly.tv/en (Duitsland)
https://www.rt.com/on-air/ (Censored Russia)
https://odysee.com/@RT:fd/RTlivestream:8
https://www.presstv.ir/Live (Iran)

Deze vijf sites slaan uw browsen niet
op en registreren u en volgen u niet.
https://duckduckgo.com
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://brandnewtube.com/
https://odysee.com/

====================

(15-12-2021) SLAAG JE MET 4 EXAMENS WEL?
Zou je een beter examen resultaat krijgen, als de kinderen op dezelfde dag 4 verschillende exa-mens deden, op verschillende tijdstippen? Bv. om 08.00 11.00 en 13.00 16.00 uur, de 1e keer ben je zenuwachtig en vergeet sneller of kan moeilijker op de antwoorden komen. De 2e keer heb je al ervaring en voel je je wat rustiger. En bij het 3e examen heb je meer vertrouwen.

Bij het 4e examen vlieg je erdoor heen. En dan neem je het gemiddelde cijfer van alle 4 examens. Ik ben benieuwd hoeveel procent meer kinderen slagen, dan het normale eenmalige examen. Dat kinderen zakken voor het examen, komt dat omdat sommigen denken. Ik vind straks, toch niet makkelijk werk dus waarom zou ik me nog druk maken.

Of ik heb als 2e generatie een huids-kleur, ik kan het wel vergeten het bedrijf neemt liever een blanke in dienst. Het gebeurd vaak dat kinderen met een huidskleur, door verwezen worden naar een lagere school, omdat ze zogenaamd niet intelligent genoeg zijn voor een hogere school, en heeft dat psychische gevolgen voor hun?

====================

(14-12-2021) PILOOTLOZE COCKPITS?
Ik ben bang voor de toekomstplannen om vliegtuigen te bouwen waar niemand meer in de cockpit zal zitten, want ook dat vliegtuig kan kapot. Dan is er niemand die het handmatig kan overnemen en corrigeert, daarom geloof ik ook dat de heren die zich hier mee bezig houden, direct opgesloten moeten worden in een psychiatrische inrichting.

Want ze leven in de ziekelijke waan dat hun apparaat niet kapot kan en dat is een gevaarlijke vorm van professionele arrogante verwaandheid. Daarom hoop ik dat u netzo als ik botweg zal weigeren om plaats te nemen in zo'n toestel, want als u dood gaat dan bent u dood en niet zij want ze gaan allemaal om 17.00 naar huis en zijn ons volgende week alweer vergeten.

Denkt u maar aan dat radiografisch modelvliegtuigje als dat radioapparaat het om wat voor een reden het niet meer wil doen dan komt dat vliegtuigje loodrecht naar beneden en in een echt vliegtuig bent u goed zuur mensen die dit soort geintjes willen uithalen moeten toch geschift zijn? In Londen heeft men een moderne metrotrein daar zit geen wagenbestuurder meer in.

Ik heb er zelf ingezeten helemaal voorin waar normaal de bestuurder zit, die trein wordt bediend d.m.v. een computer een joystick en een beeldbuis. Maar als die trein kapot gaat, dan kun je hem altijd nog laten uitrollen tot hij stil staat. Maar een vliegtuig niet die komt inderdaad direct loodrecht naar beneden. U eet nooit meer stamppot dan bent u nu zelf geworden.

Zo zat ik me ook af te vragen waarom krijgen vliegtuigen geen parachutes in het dak want als het mis gaat dan komt het vliegtuig langzaam naar beneden en dan hoeft het niet te verongelukken je kunt beter een been breken dan dood gaan. Men kan ook onder het toestel rubberen banden aanbrengen in de lengterichting zodat het toestel blijft drijven op water.

Nu weet ik als leek natuurlijk niet of die rubberen banden de aerodynamische luchtstromingen van de vleugels verstoord anders vliegt het toestel misschien voor geen meter meer en komt het misschien nooit van de grond. Men zou ook een systeem kunnen bedenken dat bij een noodlanding als het toestel de grond raakt de benzine tanks weggeschoten worden.

Netzo als een schietstoel van een straaljager want dat toestel kan nooit meer in de fik gaan en men kan het toestel stoppen door een remparachute in de staart, wat dacht u ervan ben ik geschift of valt het wel mee. Er zijn genoeg mogelijkheden om een vliegtuig veiliger te maken, maar vermoedelijk speelt geld en gemis aan verantwoordelijkheid een rol.

====================

(13-12-2021) VERGAAT DE WERELD?
We kennen allemaal wel die bekende doem verhalen dat de Wereld vergaat en dat er een einde aan komt enz., vaak zijn het oude mythen en verhalen van b.v. Maya's Azteken Atlantiërs zieners profeten. En natuurlijk ook van alternatieve hippieachtige malloten van tegenwoordig, ze hebben in het verleden al zo vaak voorspeld dat de wereld vergaat, maar tot nu toe: "Helaas".

Maar stel dat die gedachten worden ingegeven door slechte geesten om ons bang te maken waar zij waarschijnlijk plezier aan beleven omdat, ze misschien boos zijn en wraak nemen omdat ze zelf b.v. 1000 jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Want toen ze op Aarde leefde als mens hebben ze de medemens misschien als minderwaardig en als oud vuil behandeld.

Want als wij allemaal de moed verliezen en de strijd opgeven, dan krijgen de slechte mensen misschien inderdaad de kans om de Aarde voorgoed naar de donder te jagen. Als een klein kind in huis alles probeert te vernielen, dan zullen wij razendsnel het kind aan het verstand brengen dat het verkeerd bezig is, maar op Wereldschaal laten we de boel de boel.

Dus theoretisch zouden we allemaal lid en of donateur moeten zijn van b.v. Greenpeace Amnesty International enz. Stel dat er op Wereldschaal een algemene blauwdruk bestaat van de toekomst, waar wij uit kunnen kiezen of positief of negatief. En met onze vrije wil kunnen we zelf beslissen, als wij erin geloven dat het allemaal zinloos is.

Dan zal het ook steeds slechter worden op Aarde omdat we als het ware alles toelaten met de bekende excuses: "Het heeft toch geen zin of waar maak je je nou druk om of we tellen toch niet mee enz.". Terwijl als wij die negativiteit omzetten in positiviteit, b.v. mekaar helpen in de rest van ons leven en de Aarde mooi maken met zo weinig mogelijk grondstoffen verspillen.

Want onze achter klein kinderen over 500 jaar willen ook graag leven in vrede, en niet in oorlog omdat er gevochten zal worden om de restanten van de grondstoffen. We weten nu al dat de kinderen in de 3e wereld weer aan het kortste eind trekken, dan wordt het misschien ook beter op Aarde. Vaak is de angst voor de toekomst groter dan de werkelijkheid.

====================

(12-12-2021) ITS BACHATA TIME.
Monchy & Alexandra - Los Dos Estamos Perdidos.
https://www.youtube.com/watch?v=ApI-wcL4S0s
Bachata Dominicana Rodolfo y Yocasti.
https://www.youtube.com/watch?v=xbfMywkkErQ
Nuevo Grupo Extra Romeo Santos Prince Royce Ataca Alemana.
https://www.youtube.com/watch?v=JTfL3e6N4wc
Bachata Mix Dominicana.
https://www.youtube.com/results?search_query=bachata+dominicana
Radio Jango.
https://www.jango.com/music/Bachata

====================

(11-12-2021) INSANE?
INSANE amount of Leaves. BIGGEST clean up of the YEAR.
8 guys in LESS than 2 hours. HUGE corner lot.
https://www.youtube.com/watch?v=NE0vwZz7hAU

====================

(10-12-2021) DE OMGEKEERDE WERELD.
Het is bezopen dat niet medische mensen zoals politici het OVT en de RIVM, beslissen welke medicijnen een arts wel of niet mag gebruiken om het Virus?, uit te schakelen. Volgens de Nederlandse wetgeving ben je een kwakzalver als je het medische beroep uit oefent als je geen medicus bent. Je kunt er gevangenisstraf voor krijgen, als je geen medisch mens bent.

Artsen worden gedwongen ‘giftige medicijnen’ te gebruiken,
volgens een Ademhalingsspecialist om COVID te behandelen.
https://dissident.one/2021/12/09/24788/
https://duckduckgo.com/?q=Doctors+are+forced+to+use+%27toxic+drugs%27+to+treat+
COVID+%E2%80%93+Respiratory+Specialist&ia=web"

=.

====================

(09-12-2021) WAKKER WORDEN DOMME SCHAPEN.
Als je niet wilt dat je kinderen sterven aan vaccins, wordt dan wakker achterlijk volk. Overhandig je kind niet in de handen van psychopathische politici omdat, je weigerde je hersenen te gebruiken om onderzoek te doen naar het nepvirus, de nep PCR test en moordende vaccins. In de toekomst komt er een Neurenberg-2 gerecht, ook voor jullie medische mensen.

Schokkende berichten uit de VS over ernstige vaccinatieschade bij kinderen. Dit is hartverscheurend en misdadig. Ouders: doe dit de kinderen niet aan! Houd ze ver uit de buurt van dit biowapen. (2e Video) Waarschuwing: deze video bevat heftige beelden van intens verdriet van ouders die hun kind verloren na vaccinatie.
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/ouders-houd-je-kinderen-ver-van-dit-biowapen/

====================

(08-12-2021) PSYCHOLOGISCHE OORLOGSVOERING.
Coronapolitiek: Psychologische oorlogsvoering. Niet opgeven a.u.b.!

Katy Pracher-Hilander is een consultant in het bedrijfsleven en de politiek. Ze is gespecialiseerd in de psychologie van oordeels- en besluitvormingsprocessen en evidence-based werken. Ze brengt verslag uit over psychologische oorlogsvoering en heeft een boodschap over hoe wij ons kunnen voorbereiden op de komende gebeurtenissen en hoe we de hendel kunnen omgooien.

AUFRECHT AUF1 : met Elsa Mittmannsgruber.
02.10.2021
https://www.kla.tv/20050

https://www.auf1.tv/aufrecht-auf1/
https://duckduckgo.com/?q=AUFRECHT+AUF1+&ia=web

====================

(07-12-2021) IK BEN EEN WRAAKZUCHTIGE GOD.
Mijn onderstaande commentaar heeft alleen betrekking op degene die schuldig zijn.

GIJ volwassen BEESTEN: "GIJ ZIJT VERVLOEKT",
GIJ vermoordt kinderen, moge u wegrotten in de hel.
Satanisch VULLIS laffe HONDEN verradelijk TUIG.
GIJ zijt geen mensen maar smerige Duivelse BEESTEN.

Signalen dat men een toename in kindersterfte verwacht.
https://www.ellaster.nl/2021/12/01/signalen-dat-men-een-toename-in-kindersterfte-verwacht/
Het kolossale BLOEDBAD in de EU aangericht door de Covid-injectie tart ieders voorstellingsvermogen.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/06/het-kolossale-bloedbad-in-de-eu-aangericht-door-de-covid-injectie-tart-ieders-voorstellingsvermogen/

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(06-12-2021) IK HOU VAN ANARCHISTEN.
George Calin - De Planeet redden?
https://www.youtube.com/watch?v=7W33HRc1A6c
https://georgecarlin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCth1JdU_n065AJjWomYXmWg
https://www.youtube.com/results?search_query=george+carlin
https://duckduckgo.com/?q=george+calin&ia=web

Anarchie - Goede Speech.
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE
Help, een Anarchist!
https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

https://anarchistnews.org/
https://dailyanarchist.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchist
https://duckduckgo.com/?q=anarchist&ia=definition

====================

(05-12-2021) YOU FUCKING HIPPIE ASSHOLE - GO FIND A JOB.
https://www.youtube.com/watch?v=WOdZkSdNKSM

====================

(04-12-2021) EIGEN BELANG?
Die dikke kloot begon.
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(03-12-2021) MISBRUIK MAKEN VAN HET WETBOEK.
Vaak maken mensen die zich beledigd voelen misbruik van een wetboek regeltjes en verorde-ningen om de burger onderuit te halen waar ze pisnijdig op zijn. Stel dat ik tegen een rechter zeg: "Je bent een Klootzak" dan pakt hij het wetboek erbij en geeft mij een boete van bv. € 500.

Hij zal niet tegen mij zeggen: "Waar heb je het over Lul", en dan kunnen we eventueel weer vrienden zijn. Nee hij maakt nu misbruik van het wetboek voor privé redenen. Een woningbouw doet dit ook, als ik tegen hun zou zeggen: "Jullie zijn hoerenzonen", dan heb ik binnen een paar dagen een brief in de bus van hun advocaat.

Ook zij maken misbruik van een wetboek en een advocaat en spannen hun voor het karretje voor privé redenen. En aangezien wij Burgers Klanten Consumenten Huurders bijna altijd aan het kortste eind trekken, bij de Dames en Heren zijn we inderdaad altijd: "De Lul".

====================

(02-12-2021) ONDANKBARE HOTELGASTEN.
Waarom heb ik toestemming nodig om bv. suikerriet sap te verkopen op bv. de markt, want ik moet eerst verplicht een vergunning gaan aanvragen op het stadhuis. En wie zijn zij in godsnaam dat ik hun toestemming daarvoor nodig heb. Ik kan ze wel melden om belasting te betalen over mijn inkomsten, ik heb van niemand toestemming nodig om een Aards product te verkopen.

Vanaf je geboorte tot de dag van je dood, heb je voor alles toestemming nodig van de gevestigde orde. En wie zijn deze Arrogante Verwaande Psychopaten in Godsnaam, hebben ze de Aarde gebouwd, hebben ze hem gekocht, hebben ze hem gehuurd van het Opperwezen. Gewoon een stel Pismieren met een hoop Kapsones, `Koning Keizer Admiraal` schijten doen we allemaal.

De Aarde bestond al voor we geboren werden en na de dood moeten we hem weer achterlaten, hij is niemand zijn eigendom. Wij mogen hem gebruiken in die 80 jaar dat we leven, de Aarde is zo wijs om zichzelf te voorzien van bv. voedsel, zodat we niet hoeven te sterven van de honger. De Aarde is ons hotel gedurende ons leven, maar wij ondankbare gasten misbruiken hem vaak.

Al door de gehele geschiedenis maken regeringen oorlogen om een stuk land wat helemaal niet eens van hun is, met vaak miljoenen slachtoffers. Ze trekken grenzen m.a.w. dit is van ons en dat is van jullie. Die arrogante Joden (Khazar) hebben via Amerika (hun Personeel) van het Midden Oosten één groot kerkhof gemaakt, want het gebied is nu van ons met stro-regeringen.

====================

(01-12-2021) SCHIET OP MET NEURENBERG-2.
Als je dit soort verhaaltjes leest, dan krijg je de pest aan de gevestigde orde. Want waar halen deze arrogante: "BEESTEN" het recht vandaan om jouw te ontslaan als je de waarheid vertelt, moeten wij als maatschappij niet op hun gaan jagen en hun gaan ontslaan. Dit zijn geen mensen meer maar het vullis van de evolutie, psychopaten gajes tuig varkens.

Medewerker pathologisch instituut klapt uit de school:
‘De noodsituatie is niet het gevolg van het coronavirus’.
https://www.ninefornews.nl/medewerkster-pathologisch-instituut-klapt-uit-de-school-de-noodsituatie-is-niet-het-gevolg-van-het-coronavirus/

=====

Vrouw beschrijft Dr. Andreas Noack's Death Ray Marteling.
https://www.henrymakow.com/2021/11/dr-andreas-noack-murdered.html

Ruim een jaar geleden kwam dr. Andreas Noack in het nieuws (nou ja, niet bij de NOS natuur-lijk) omdat hij tijdens een lifestream onderwerpen aankaarten die de politiek niet beviel.
Na zo’n 40 minuten viel de politie zijn huis binnen door de deur open te rammen en met minimaal 3 personen en onder bedreiging met zware wapens werd Andreas afgevoerd.

https://commonsensetv.nl/dr-andreas-noack-vermoord/

“Iedereen die na het lezen van dit stuk nog doorgaat met vaccineren is een massamoordenaar” – Dr. Andreas Noack.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/01/iedereen-die-na-het-lezen-van-dit-stuk-nog-doorgaat-met-vaccineren-is-een-massamoordenaar-dr-andreas-noack/

====================

(30-11-2021) STOP MET HET TOT SLAAF MAKEN VAN MENSEN!
Bishop Mar Mari Emmanuel. (Ned Subs).
https://www.bitchute.com/video/GNcFJ83aYjPa/

====================

(29-11-2021) SCHULDIG OF NIET SCHULDIG?
Als het verhaal klopt, dan sterven er wereldwijd mensen die gevaccineerd zijn, en de vele mil-joenen die er bijwerkingen aan over houden. Maar de mensen die in de ziekenhuizen de bejaar-den en verzorgingstehuizen werken, en het dagelijks zien de meesten houden hun mond dicht. Want hun baantje en koopwoning schijnen belangrijker te zijn dan, de slachtoffers van Covid19.

Al deze medische mensen die nu de andere kant uitkijken, zullen zij ook worden opgehangen met een Neurenberg-2 tribunaal die, men nu aan het oprichten is in Duitsland. Zullen zij ook worden beschouwd als oorlogsmisdadigers, die miljoen hebben laten sterven en niet aan de bel trokken. Je vraagt je ook af met wat voor een, psychiatrische mentaliteit zij rondlopen.

====================

(28-11-2021) DANSEN VOOR PLEZIER.
Gemu Famiri - Choreo Door Ypj.
https://www.youtube.com/watch?v=xrqP3kqjFfM
Gemu Fa Mi Re - Diana Monoarfa.
https://www.youtube.com/watch?v=7vS3ncc__ts
Gemu Fa Mi Re.
https://www.youtube.com/watch?v=JKs2M__eu08
Sayang -Via Vallen [Choreo Door YPJ]
https://www.youtube.com/watch?v=5w_OZ5A-QLE

Grupo Extra - Me Emborrachare con Ataca, Alemana, Daniel y Desiree.
https://www.youtube.com/watch?v=cm5j4Zbvqag
Afrika Bum Bum Lijn Dansen.
https://www.youtube.com/watch?v=v4gqMc4Cocc
Zumba Choreo Kinderen - Dansen Fitness Met Stavros.
https://www.youtube.com/watch?v=3rov42KyQfs
Schattige kinderen Doen Aan TapDansen.
https://www.youtube.com/watch?v=bCMvSFjORfI

====================

(27-11-2021) POTLOOD TEKENINGEN.
Gezichten Tekeningen.
https://www.youtube.com/watch?v=-gMMPSxaoxk
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+drawings
https://fineartamerica.com/art/drawings/pencil
https://izismile.com/2010/06/09/beautiful_pencil_drawings_of_women_54_pics.html
https://duckduckgo.com/?q=pencil+drawings&ia=web

Oeps - I Know - Oh Oh.
https://www.youtube.com/watch?v=rZX5sJKCAXc
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+naked+female+drawings
https://duckduckgo.com/?q=pencil+naked+female+drawings&ia=web

====================

(26-11-2021) PROBLEEM REACTIE OPLOSSING.
Het gevaar van de slapende massa
is nog nooit zo problematisch als nu.
https://www.bitchute.com/video/Yr6HYjhwVpP5/

Probleem Reactie Oplossing.
https://www.bitchute.com/search/?query=problem%20reaction%20solutions%20&kind=video

Cognitieve Dissonantie.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cognitieve_dissonantie
Psychologen over het omgaan met de waarheid omtrent 11 September 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

====================

(25-11-2021) MI E LOBI SU.
Vandaag 25 november 2021 is Suriname 46 jaar onafhankelijk van Nederland, helaas is de bevolking nog even arm als 46 jaar geleden. Heel beroerd gaat de geldstroom nog steeds naar de verkeerde mensen, die vieren feest en hebben een leuk leven. Zij komen niks te kort, alles loopt op rolletjes voor hun. Wat moet ik nog meer schrijven, ik weet ook niet hoe verder moet.
https://www.youtube.com/watch?v=tAllHs0XpPM
https://www.youtube.com/watch?v=jNO1McWnwEk

Sabroso - Birthday Songs.
https://www.youtube.com/watch?v=hIh-8o3M9H8
Keyshan - Verjari Mixzz ( Only For The Special Party'zz).
https://www.youtube.com/watch?v=n4iKf-coCC0
https://www.youtube.com/results?search_query=sranang+verjarie+pokoe

Surinamese FOOD TOUR of the Kwatta Sunday Market -
Indian & Indonesian Food | Paramaribo, Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=OkoHAvtiCoE
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+food

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(24-11-2021) ZWARTE KRACHT.
Af en toe stopt iemand een reclamefolder in onze brievenbus die onze problemen wil oplossen, de persoon biedt zich aan uiteraard tegen betaling om uw b.v. geliefde terug te halen zodat u weer gelukkig wordt. U zult zeggen dat is nep daar trap ik niet in, maar dat zegt u omdat u als rasechte Nederlander niet in de Geestelijke Wereld gelooft.

Maar omdat u niet gelooft wil niet zeggen dat hij niet bestaat, wat deze mediums doen berust vaak op zwarte kracht. Hij of zij gaat achter de schermen uw ex-geliefde bewerken, en die gaat denken wat ben ik toch dom om hem of haar te verlaten. Ik ga terug. En u sluit dolgelukkig de persoon in uw armen, maar u houdt zich ook bezig met zwarte kracht.

Want u laat uw ex bewerken zodat hij of zij denkt ik hou nog van hem of haar, en dit zou best wel eens de oorzaak kunnen zijn waarom uw ex er vandoor gegaan is. Omdat ze u misschien manipulatief vond zonder u af te vragen wat wil mijn partner wat maakt hem of haar gelukkig, u zult zeggen hoe kan iemand nou achter de schermen een ander beïnvloeden.

Vroeger heb ik een vrouw gekend en die zei tegen mij: "Ik kan jouw alles laten doen wat ik wil en je hebt niks in de gaten je denkt constant het zijn mijn gedachten ik denk zo", of deze vrouw wel of niet de waarheid sprak dat weet ik niet, maar stel dat ze dat wel kan dan is het theoretisch logisch om aan te nemen dat er waarschijnlijk nog meer mensen rondlopen die dit kunnen.

Sommige zullen het ook doen omdat ze anders hun zin niet kunnen krijgen bij u en u heeft niks in de gaten. In Suriname gebeurt dit regelmatig en als u mij niet gelooft, vraagt u het maar aan een oudere Surinamer: "Klopt het dat een ander b.v. een medium mijn ex achter de schermen kan beïnvloeden zodat hij of zij gaat denken. Ik hou nog van hem of haar.

Veel mensen die niks onderzoeken weten het altijd beter, en beschouwen je als een geestelijk gestoorde. Telepathie bestaat echt, het is geen hersenkronkel van een idioot. Ik zit thuis en zeg tegen mezelf: "Ik zou mijn vrouw willen ontmoeten", middags fiets ik naar de stad om een broek te kopen, en wie loopt er langs als ik mijn fiets op slot doe, inderdaad zij.

Ik zeg tegen mezelf: "Ik zou best weer eens naar school willen", middags fiets ik langs een school, en wie staat daar voor de deur zij. Ik zeg tegen mezelf: "Ik mis haar", middags fiets ik naar de stad en als zij langs me fiets, hoor ik haar zeggen: "Dan moet je maar langskomen", maar dan kan niet want ze is (Was?) getrouwd en dan moet je mekaar met rust laten.

Ik hoor de ziekenauto en zeg tegen de patiënt: "Niet bang zijn het komt weer goed". Even later is mijn linker-lichaam verlamd. (Ook 30 jaar geleden toen ik aan haar dacht). En een uur later lig ik zelf in het ziekenhuis, de volgende dag komt een verpleegster zich voorstellen, en zij leek verschrikkelijk op die vrouw. En zij keek me aan alsof ze zich iets afvroeg.

====================

(23-11-2021) ALLE MACHT AAN HET VOLK.
Wat dacht u van een Volks-ME. Als er ergens in het land een bijeenkomst is op straat zoals b.v. van de FNV in Amsterdam met hun leden dan ziet het blauw van de Terminators die in de aanslag staan en waarom de mensen zijn bezig met Democratie maar vele Regeringen zeggen volgens mijn visie tegen het volk:"ga niet te ver met je Democratie anders pakken we je.

Als je Tv kijkt, zie je dat dat ook gebeurt, overal in de Wereld worden de burgers in mekaar geschopt en sommige van deze Terminators slaan en schoppen zo hard dat je tot de conclusie komt dat ze er van genieten om de burgers af te slachten en ze worden nooit veroordeeld wegens zware mishandeling en eventuele moord op een burger want ze staan aan de kant van de wet?

Nu zullen de Nederlandse Terminators geen zware mishandeling plegen maar ze staan er wel compleet met wapens traangas stokken schilden honden paarden spuitwagens enz., en ik vind dat een bedreiging aan mijn adres als ik daar zou staan. Omdat ik dacht Nederland is een Democratisch land waar je je mening mag uiten daarom wil ik een Volks-ME.

Want als de Staats-ME op ons af komt rennen dan zullen ze worden tegen gehouden door onze Volks-ME zodat wij burgers door kunnen gaan met onze mening uiten in het Democratische?, land dat Nederland heet. Tot besluit alle Terminators waar ook ter Wereld laten hun valse honden burgers bijten en dat hoort niet, een hond hoort geen burgers te bijten.

Want een hond is een wezen die lager staat dan de mens, er zijn in Nederland 2 soort mensen die allebei hun hond opdracht geven om de burger te bijten dat zijn de Staats-terminators en de mensen met een criminele inslag, dus in wezen zit er geen verschil in het karakter van beiden ze hebben dezelfde mentaliteit.

Alleen de Terminators staan aan de kant van de wet?, en komen er juridisch mee weg. Terwijl die andere groep door de rechter wordt veroordeeld, voor mishandeling van die andere burger. Een beetje vreemd, de een doet het legaal en de ander illegaal, wet is wet het maakt niet uit wat je verkeerd doet, zoals stelen is stelen toch?

====================

(22-11-2021) BRAIN DEAD SHEEPLE?
Ik ben doodziek van het gezeik van de kuddedieren, over het Coronavirus dat niet eens bestaat. Je komt ze overal tegen, op de radio de TV de kranten enz. enz. De regeringen hebben de kudde-dieren het klootjesvolk en het domme gepeupel goed bij de ballen, en deze stomkoppen onder-zoeken ook helemaal niets, ze nemen alles voor waarheid aan van de politici pers en media.

Er wordt op hoog niveau vuil spel gespeeld met de wereldbevolking, door de ratten de kakker-lakken en al het andere arrogante verwaande tuig, uit: "Villapark de Bungalow". Dit gespuis moet men levenslang opsluiten in zwaar bewaakte gevangenissen, deze beesten mogen nooit meer vrij komen. Wanneer wordt de massa is wakker als het te laat is?, en ze allemaal dood zijn?

Canadese verpleegster verbreekt de stilte over vaccines.
https://brandnewtube.com/watch/canadian-nurse-breaks-her-silence-on-quot-vaccines-quot-passports-shocking-warning-to-everyone_gbDBXpgPtGnDOEY.html

Lerares zegt na twintig jaar gedag tegen haar Carrière.
https://brandnewtube.com/watch/teacher-of-twenty-years-says-goodbye-to-her-livelihood-and-her-career_asiN4nD8cEBGIHI.html

Lerares is na 35 jaar ontslagen, omdat ze de vaccines weigert.
https://brandnewtube.com/watch/moment-teacher-of-35-years-is-fired-for-not-taking-the-vaccine-kill-shots_4Lxb9jCpyxZaiY4.html

Gevaccineerden dokters sterven, en ongevaccineerden nemen ontslag of worden ontslagen.
https://brandnewtube.com/watch/vaccinated-doctors-are-dying-and-unvaccinated-doctors-are-quitting-or-being-fired_fAeSv2QqJrFmdQ2.html

Na tien jaar neemt een verpleegster ontslag — omdat haar moeder overleed van de "Vaccines".
https://brandnewtube.com/watch/10-years-nurse-resigns-vaccine-mandates-her-mother-died-from-the-quot-vaccine-quot_kihtdA81Ua1YXMS.html

Het wordt tijd dat we de: "Ratten", gaan opruimen d.m.v. een Neurenberg-2 proces, die men nu aan het opzetten is in Duitsland, we zijn in oorlog met de: "Kakkerlakken" die aan de touwtjes trekken. Dit psychopathische gespuis zoals politici medische wereld farmaceutische multina-tionals de Journaals en Praatprogramma's op TV en de Kranten hebben nergens meer recht op.

====================

(21-11-2021) PAS OP REGERINGEN!!!!!
Yo Jullie Amerikaanse Chinese en Russische regeringen, als jullie oorlog willen voeren en mijn kinderen gaan doden, zullen jullie spijt hebben. Want mijn vader is een wraakzuchtige God. Zoek het op in je eigen Bijbel waar het staat geschreven.

14 Year Old Fiddler - The Orange Blossom Special - The Kempters.
https://www.youtube.com/watch?v=eCAFfX_va_I
James Last - Orange Blossom Special.
https://www.youtube.com/watch?v=bTnKDRqWyHY
Roy Clark And Johnny Cash - Orange Blossom Special 1978.
https://www.youtube.com/watch?v=4mnct2zWl4s
Southern Raised Bluegrass Performs "Orange Blossom Special".
https://www.youtube.com/watch?v=NhM4sIeeHYQ

Farewell of Slavianka Dina Garipova.
https://www.youtube.com/watch?v=p4nV4rlfNIU
In memoriam Alexandrov Ensemble Katyusha!
https://www.youtube.com/watch?v=d6jeB5Kd00A
Chinese girls in parade, Warlike beauty, Katyusha in Chinese.
https://www.youtube.com/watch?v=joDBAV8FNDY
Vrouwen Victory Parade 2020 in Moskou en andere Russische steden.
https://www.youtube.com/watch?v=kYzko_cwsYA

Chinese Wuhan Flashmob.
https://www.youtube.com/watch?v=Ok4j_0qCwpw
Nieuwjaars flashmob in Domodedovo Vliegveld Moskou.
https://www.youtube.com/watch?v=mDa1mBLuihE
A Flash Mob Tribute to New York.
https://www.youtube.com/watch?v=aHoQsXfL9as

====================

(20-11-2021) OPA'S KEUKEN IN INDIA.
Ik weet niet hoeveel kinderen er op Aarde zijn, maar laten we schatten op 2 miljard. Volgens mij is het de taak van regeringen om al die kinderen elke dag te eten te geven, en dat doen ze dus niet. Jaarlijks sterven er miljoenen kinderen van de honger oorlog en ziektes, en dat zal vele politici worst wezen want ze hebben het te druk met bv. oorlog voeren. Al die miljarden Dollars Euro's misschien zelfs wel triljarden die op jaarbasis worden besteed aan defensie oorlogstuig, daar zouden ze al die kinderen te eten mee kunnen geven. Aan Politici daar heb je dus niks aan.

Kippen Vingers voor Kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=mBxcIrMH4Jk
Franse Friet voor Wees Kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=G6RdmyLAuJg
Bananen Pannekoeken.
https://www.youtube.com/watch?v=HrEPCA4i0gs
Vele Filmpjes van Opa's Keuken Geheimen.
https://www.youtube.com/results?search_query=grandpa+kitchen+india

We opereren een YouTube-kanaal genaamd "opa Keuken ". We vermaken mensen door het koken van voedsel en doneren de opbrengst aan liefdadigheids-instellingen. Ons doel is om basisbehoeften zoals voedsel, kleding, school leveringen en giften van de verjaardag aan de wezen te verstrekken. Dank u voor uw steun.
https://www.patreon.com/grandpakitchen

====================

(19-11-2021) WIE IS DE ECHTE PATIËNT?
Als een patiënt in een inrichting over de rooie gaat dan komen de hulpverleners van alle kanten aangerend om de patiënt onderuit te halen d.m.v. b.v. injecties dwangbuis isoleercel vastbinden, maar ik zou de patiënt laten uitrazen want alles wat hij er uit gooit is hij kwijt als je dat gaat onderdrukken dan wordt de volgende uitbarsting misschien wel 2x zo erg.

Je zou haast denken dat de hulpverleners niet tegen emotionele uitbarstingen kunnen (onderbe-wustzijn?) en misschien daarom dit beroep hebben gekozen om het bij zichzelf te ontkennen en het in de schoenen van de patiënt te schuiven, en zodra de patiënt over de rooien gaat, dreunt dit door naar hun onderbewustzijn wat ze niet willen weten en hem zo snel mogelijk onderuit halen.

Als ik Psycholoog of Psychiater was dan liet ik ergens in de inrichting een ruimte inrichten b.v. een kamer van 10 bij 10 mtr., de vloeren en muren zijn bekleed met zacht spul en daar mogen de patiënten op vrijwillige basis gaan schreeuwen gillen huilen slaan enz., want dat lucht op en dan duurt het misschien veel langer voor ze over de rooie gaan of het gebeurt niet meer.

Je kunt nog verder gaan en zeggen waarom is er in de stad geen uithuilhuis waar we af en toe desnoods tegen betaling van b.v. 5 Euro per uur flink stoom kunnen afblazen net als de patiënten in een inrichting, veel mensen zullen thuis bang zijn om zich te uiten bang om voor gek versleten te worden alles wordt vaak jaren opgebotteld.

Af en toe worden we opgeschrikt door een Tv bericht dat een man ergens in het land of wereld zijn hoofd heeft verloren en enge dingen heeft gedaan zoals verkrachting moord e.d. de man wordt door de pers en media vaak afgeschilderd als een beest en wij het volk hopen dat de man levenslang wordt opgesloten of in de gevangenis of in een inrichting het liefst Tbs.

Maar als dat eenmaal gebeurd is horen we er nooit meer wat van ook niet de reden waarom hij zijn hoofd heeft verloren. Ik vermoed dat veel mensen hun hoofd verliezen omdat ze waarschijn-lijk jaren in de nek zijn getrapt en ontkent door de maatschappij die alles normaal vind en bij de persoon kan het jaren broeden of de mensen die graag willen dat de wereld goed wordt.

Maar konstant worden tegen gewerkt door allesweters ongelovigen en of gelovigen materialisten gevestigde orde geldwolven enz., de persoon wordt jarenlang uitgelachen onderuit gehaald weggewerkt getreiterd en dan is het mogelijk dat de persoon er na b.v 10 jaar niet meer tegen kan en zijn hoofd verliest of misschien zelfs wel wraak neemt op de maatschappij.

Stel dat een Tbs patiënt dankzij vrouwen zijn hoofd heeft verloren en 10 jaar wordt opgesloten hij kan zo vol met haat zitten dat als hij vrij gelaten wordt of op proefverlof dat hij expres bewust wraak neemt op een willekeurige vrouw door haar te verkrachten of te vermoorden dat hij toen misschien is opgesloten omdat een vrouw hem gaar heeft gemaakt.

Dat willen wij niet weten want wij hebben haar morgen nodig om aan ons gerief te komen en als hij haar vermoord dan gaan wij wraak nemen op hem door hem op te sluiten. Ik geloof er echt in dat door de manier van hoe onze maatschappijen in mekaar zitten mensen worden vermalen als oude van dagen niet meer mee tellen in onze maatschappijen en wereld.

====================

(18-11-2021) INCOGNITO IS FUNEST.
In deze video's zitten de meeste mensen gecamoufleerd, uit angst om geen ander werk te vinden, omdat ze voor klokkenluider spelen. Maar als de mensen zich niet bekend maken, dan verandert er niks. Terwijl als duizenden hun gezicht laten zien met de naam van het ziekenhuis waar ze werken, dan durft het TUIG hun niet meer te ontslaan, anders breekt de pleuris los.

KLokkenluiders praten over COVID-19 Vaccine Bijwerkingen.
https://www.bitchute.com/video/0OuIIqv5lwMF/
https://www.bitchute.com/search/?query=whistleblowers%20speak%20on%20covid-19%20vaccine%20injuries&kind=video

====================

(17-11-2021) ZIJN WIJ GEK?
Volgens mij als leek kunnen mensen niet echt geestelijk gestoord raken, u maakt iets mee met b.v. een verzekeringsmaatschappij u wordt het bos in gestuurd. Dit onopgeloste probleem verdwijnt in uw onderbewuste en daar gaat het spoken. 2 jaar later wordt u ontkent door uw partner dat gaat ook spoken, 1 jaar later krijgt u mot met een b.v. woningbouw.

U trekt aan het kortste eind ook dat gaat spoken, een 6 maand later wordt u onderuit gehaald door een kennis ook dat gaat spoken, weer een tijd later krijgt u hommeles met u baas over b.v. overuren uit betalen maar ook dan weer bent u de sigaar, al die onopgeloste problemen verdwijnen in uw onderbewustzijn dan heeft u misschien nog restanten van andere problemen.

Frustraties uit de jeugd die nooit zijn opgelost op een gegeven moment wordt alles te veel, en u raakt psychisch van slag. Vervolgens komt u in aanraking met hulpverleners, en die gaan graven in uw onderbewustzijn en ontdekken al die problemen van jaren geleden. Het weer beleven en of beseffen van dat verdriet kan knap pijn doen.

De spanning in het hoofd kan zo hoog worden dat er kortsluiting ontstaat, en het kan nog veel erger worden. U krijgt te horen u heeft het u allemaal verbeeld, u leeft in een droom-wereld of u heeft een lage realiteitszin. Zo is het mogelijk dat de persoon met zijn gezonde verstand zich gaat afvragen, ben ik misschien geestelijk gestoord en heb het niet in de gaten.

Als de persoon er van overtuigd is dat hij of zij gek is (nog steeds met het gezonde verstand) en er in gaat berusten dan kon hij of zij wel eens een chronisch patiënt worden. Al die toestanden beleeft de persoon met zijn gezonde verstand want een echte gestoorde? kan niet redeneren met zijn gezonde verstand. Kunnen zij dusdanig in de war raken en iets doms doen.

Uit wanhoop verdriet woede eenzaamheid onbegrip enz., dan zegt men zie je nou wel dat hij of zij gek is onze theorie die we op school hebben geleerd is uitgekomen, maar wat men niet kan begrijpen is het feit dat als men vroeger in de maatschappij had geluisterd naar de persoon dan hoefde er niks jaren te spoken in het onderbewustzijn want dan waren de problemen opgelost.

Ik maak nu deze Homepage en er zullen misschien mensen zijn die zullen zeggen hij wil opval-len of hij is zijn minderwaardigheidscomplex aan het compenseren of denk je dat je belangrijk bent of doe je aan egopoetserij, maar als ik mezelf ga wijsmaken zie je wel je bent niks waard je kunt niks je bent gewoon een klojo dan kunnen we hierdoor weer depressief worden.

Zijn wij Mensen Geestelijk Gestoord?
https://duckduckgo.com/?q=are+humans+mental+cases&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+mental+cases

====================

(16-11-2021) WORDEN WIJ BESODEMIETERD?
Je leest links en rechts dat sommige, regeringen de ongevaccineerden willen uitschakelen. Je hebt bv geen recht meer op gas en stroom, dus werkt je kachel niet meer en zit je in de kou. Of je mag alleen maar op straat komen om bv. boodschappen te doen naar het werk te gaan enz., kom je voor alle anderen zaken op straat dan krijg je bekeuringen of je wordt opgesloten.

Deze politieke honden worden steeds brutaler, wat verbeelden deze arrogant beesten zich wel niet?, wordt het geen tijd om een staatsgreep te gaan plegen? Ik ben er geen voorstander van, maar op een gegeven moment helpt praten niet meer, dan wordt je als het ware gedwongen om het te gaan doen. De Nazi's moesten ook verplicht met alle geweld weggejaagd worden.

Is het mogelijk dat uitgerekend regeringen zelf de oorzaak zijn van de meeste staatsgrepen?, omdat zij met hun arrogante verwaandheid tot in het bizarre doorgaan. Zij storen zich aan God noch gebod, hebben lak met het wetboek ze zijn onder en boven de wet. Ze veranderen zelf de wetten om hun zin door te drijven, dan wordt zo een regering een dictatoriale fascistische bende.

En deze beesten realiseren zich niet, of willen niet weten dat het CoronaCovid19 virus niet eens bestaat. Want tot vandaag de dag heeft men het virus nog steeds niet geïsoleerd, men kan het gewoon niet vinden. Dus die PCR-test zal nooit een resultaat geven, en als een virus niet bestaat dan is een vaccine totale waanzin en werkt voor geen meter, behalve de mensheid doden.

Bestaan Virussen wel of niet?
https://wickedtruths.org/en/viruses-do-not-exist/
https://greatreject.org/virus-does-not-exist/
https://duckduckgo.com/?q=does+the+virus+exists+or+not&ia=web
https://odysee.com/$/search?q=does%20the%20virus%20exists%20or%20not
https://www.youtube.com/results?search_query=does+the+virus+exists+or+not

====================

(15-11-2021) DE JODEN ZIJN TUIG.
De schijnheilige wereld is de Palestijnen alweer vergeten, ze zitten allemaal weer te slijmen met die, arrogante vervloekte stront Khazar (Nep-Joden). Die al sinds 1948 de Palestijnen terrori-seren opsluiten en vermoorden, in hun eigen land waar ze al duizenden jaren wonen. Als Israhell blaft, ligt de Nederlandse Minister-president: "OPRUTTE" als een loopse teef op zijn rug.
=.

Wat de Nazi's in de tweede wereld oorlog deden met de Joden, doen de Joden nu met de Pales-tijnen. Een Neurenberg proces waar de Joden worden opgesloten berecht schuldig bevonden en veroordeeld zal er: "NOOIT" komen. M.a.w. regeringen zijn voor geen meter te vertrouwen, het is maar net hoe het ze uitkomt en de windrichting blaast, crimineel tuig met een stropdas voor.

De Joden zijn Psychiatrische Psychopaten want ze hebben totaal geen gevoel voor de Pales-tijnen, ze willen het liefst een leeg land zonder Palestijnen alleen maar voor Joden. Jezus uit de Bijbel zegt: "Het zijn niet mijn kinderen, maar kinderen van de Duivel, ik ken ze niet". De Joden oftewel de Khazar komen uit Oekraïne, wat vroeger de basis wortel Rusland was.

De Verborgen Geschiedenis - Het Khazar-Rijk.
https://www.bitchute.com/video/LscWc53Pp5Lm/
De Khazariaanse Samenzwering - De Synagoge Van Satan.
https://www.bitchute.com/video/HmnIYMoLdn2e/

De Khazar.
https://www.bitchute.com/search/?query=khazar&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://brandnewtube.com/search?keyword=khazar
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&t=h_&ia=web

====================

(14-11-2021) GODDELIJKE MUZIEK?
Als u naar deze muziek gaat luisteren, en u voelt zich niet lekker worden dan is het misschien verstandig om op te houden met luisteren. Dat komt niet elke hertz frequentie is geschikt als u in het onderbewustzijn problemen heeft, ons lichaam bestaat ook uit stroomgolven met een bepaalde hertz frequentie en dat kan botsen met de hertz golven van de muziek. Ik vermoed maar dat is natuurlijk theorie dat als die twee golven botsen dat dat vermoedelijk uw probleem is in uw onder bewustzijn, en om er achter te komen om welk probleem het gaat, is moeilijk.

The 6 Tones Of Creation God.
https://www.youtube.com/watch?v=4Tno4L-6vP4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+6+Tones+Of+Creation+God
Golden Frequency.
https://www.youtube.com/watch?v=meuYf6l53Lg
https://www.youtube.com/results?search_query=Golden+Frequency

Root Chakra Activation.
https://www.youtube.com/watch?v=HS6va3bNTTw
https://www.youtube.com/results?search_query=Root+Chakra+Activation
Fibonacci 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=Yh45E-dhu24
https://www.youtube.com/results?search_query=Fibonacci+1%2C2%2C3%2C5%2C8%2C13%2C21%2C34%2C55%2C89+Hz
Pineal Gland Calibration ~ 432Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=v5F49cd55k0
https://www.youtube.com/results?search_query=Pineal+Gland+Calibration+~+432Hz
528 Hz Miracle Tone.
https://www.youtube.com/watch?v=k1wx98pTpVo
https://www.youtube.com/results?search_query=528+Hz+Miracle+Tone

The Voice Of Our Earth.
https://www.youtube.com/watch?v=NhAXIjJ56xE
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Voice+Of+Our+Earth
The Sound Of The Moon.
https://www.youtube.com/watch?v=h2ZelCLDuy4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Sound+Of+The+Moon
Sound of the Sun.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZQcLJjpdrI
https://www.youtube.com/results?search_query=Sound+of+the+Sun

Deepest Mandelbrot.
https://www.youtube.com/watch?v=0jGaio87u3A
https://www.youtube.com/results?search_query=mandelbrot

Coral Reef Aquarium.
https://www.youtube.com/watch?v=P7EB3Zxqj7g
BirdSong.
http://birdsong.fm/

Zie Ook: (23-06-2018).
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

====================

(13-11-2021) HA SO.
Dit collectief sneeuwruimen van de Japanners zie ik de Nederlanders niet makkelijk doen, ben er gek zeg dat moet de gemeente doen hoor, doei. Maar ze vergeten dat zij de gemeente zijn.

Sneeuwruimen.
https://www.youtube.com/watch?v=jCWYEbRC2Yc
https://www.youtube.com/watch?v=awX1_d-N_NQ
https://www.youtube.com/watch?v=ziLTmeFNKuI

Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
Straat Wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
Bloemen Markt.
https://www.youtube.com/results?search_query=tokyo+flower+market

Express Bus From SHIBUYA To TOKYO International
Air Terminal (Japan's Highway Bus) Japan Travel
https://www.youtube.com/watch?v=fI1WKYMATTQ
https://www.youtube.com/results?search_query=tokyo+busride

====================

(12-11-2021) ASYLUM: "THE NETHERLANDS".
Als je leest op onderstaande websites dan kom je tot de conclusie dat, de zwakzinnigen dus de politici tot in het bizarre doorgaan met hun Corona-kolder. De krankzinnige hebben alle realiteit uit het oog verloren, ze zitten nu voor de volle honderd procent in het land der psychiatrische idioten. En de kuddedieren het domme gepeupel en het klootjesvolk hobbelen mee.

Ik woon nu in de psychiatrische inrichting met de naam: "Nederland", er lopen een paar gezonde burgers tussen. Maar de massa dus de rest leeft ook al in een Pipo de Clown droomwereld, ze lullen ook al geschift. Kennis van zaken hebben ze niet want ze onderzoeken geen donder, ze slikken alles klakkeloos van de censurerende leugenachtige Tv-journaals en Kranten.

De andere kant van het Nieuws.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
https://nuwij.pw/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

De pers en media zijn Censurerende Leugenaars.
https://duckduckgo.com/?q=de+pers+en+media+zijn+censurerende+leugenaars&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=the%20press%20and%20media%20are%20censoring%20lyers&page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?search_query=de+pers+en+media+zijn+censurerende+leugenaars

====================

(11-11-2021) KOLDER OF WAARHEID?
Gepassioneerde Italiaanse Dokter:
"In 18 maanden kom je er achter,
wanneer mensen zullen sterven als vliegen".
https://www.bitchute.com/video/AdlW8AzS9M4y/

Yo babe why do you bother, if the Stupid people wanna die, let them Fucking die, it's their life right so fuck them. They've got shit for brains, that's why they can't think straight. They're dumb ass sheeple, it doesn't matter what you tell them, it won't sink in. They're not going to investigate what's happening in the world because, they're fucking stupid dumb fucks.

Misdaden jegens de Mensheid - Neurenberg-2 - Dr. Reiner Fuellmich.
https://www.bitchute.com/video/0rne3sBT2Atq/
https://www.bitchute.com/search/?query=neurenberg%202&kind=video
https://duckduckgo.com/?q=neurenberg+2&t=h_&ia=web

Heeft Youtube alle Neurenberg-2 videos gecensureerd?
https://www.youtube.com/results?search_query=neurenberg+2

====================

(10-11-2021) SMERIG TUIG.
Is het niet zielig en ook tegelijkertijd smerig om kinderen te misbruiken en voor het karretje te spannen, zodat sommige volwassenen in dit geval de farmaceutische multinational Pfizer zelf om hun zin te kunnen krijgen. Horen regeringen burgemeesters ouders en andere opvoeders, dit niet tegen te gaan en het te verbieden, om de kinderen te beschermen?

Griezelige Pfizer-advertentie om kinderen aan te moedigen het Covid-19-vaccin te nemen.
https://odysee.com/@RealNewsforever:a/Pfizer-Vaccine-Ad-Targets-Children:5

De Satanische beesten willen zelfs babi's gaan vaccineren na hun geboorte, waar zijn al die volwassen mensen die zeggen: "Ben je Besodemieterd". Daar komt niks van in, onze regeringen kunnen ons de kont komen kussen. Zijn de babi's dan overhandigd aan het Duivelse Adder-gebroed, en kijken de volwassenen de andere kant uit, met als excuus: "Het is nu eenmaal zo".

====================

(09-11-2021) STUPID SHEEPLE.
De Minister Van Volksgezondheid zegt dat niemand in Australië is gestorven aan Covid.
Son of a Bitch Son of a Whore Son of a Slut.
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

Zelden heb ik zo’n krachtige getuigenis gehoord als in 2e filmpje van een 35-jarige Australische vrouw. In 15 minuten somt zij op wat de media in een jaar niet hebben laten zien: het moedwil-lig kapot maken van gezonde levens. Niet door een virus, maar door onzinnige maatregelen.

Niet de ziekte — maar Lockdown, na Lockdown, na Lockdown maakt mensen ziek, en is het grootste gevaar. En iedereen die wegkijkt, is medeverantwoordelijk. De waanzin van een test-maatschappij, en de waanzin van een Lockdown, creëren we allemaal door eraan deel te nemen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/australia-has-gone-mad-zegt-voormalig-politie-agent-over-seks-advies-van-de-overheid/

Australië is bezig om een Fascistisch land te worden,
en er zullen nog vele landen volgen inclusief Nederland.
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/australie-gruwelijk-covid-fascisme/

====================

(08-11-2021) ZIJN WE ALLEMAAL GESCHIFT?
Ik maakte er in het verleden wel eens grapjes over, dat de Aarde de Psychiatrische inrichting is van het heelal. Maar nu begin ik me echt af te vragen of het misschien de echte waarheid is, dat vele die zich normaal achten in werkelijkheid Psychiatrische patienten zijn. En het niet weten, en het niet weten is dat misschien hun echte psychiatrische ziekte?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

Als je de websites bestudeerd die op deze website staan:
https://alternatiefnieuws.eu/
Zoals bv. deze:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/90-zieken-umc-new-york-is-gevaccineerd-wereldwijde-pandemie-van-vaxxers-begonnen/

Dan kom je tot de conclusie dat politici het RIVM het OVT zwaar krankzinnige idioten zijn, het maakt niet uit hoeveel bewijs je hun laat zien, ze blijven tot in het bizarre in de ontkenningsfase. Het maakt niet uit hoeveel mensen er al gestorven zijn na de vaccinaties, ze blijven tot in het bizarre volhouden dat het niet aan de CoronaCovid19 vaccinaties ligt.

Hebben we hier te maken met zwaar krankzinnige gestoorde TBS-psychopaten, die totaal geen gevoel en empathie hebben voor de 150.000 Amerikanen en 25.000 Europeanen, die gestorven zijn na de vaccinaties. Mogelijk zijn er ook miljoenen?, die nu levenslang last zullen hebben van de bijwerkingen. En wie stemmen er levenslang op deze idioten de psychiatrische kiezers?

Hebben jullie Nederlanders dan zo een grote hekel aan je eigen landgenoten, waar je vroeger tussen werd geboren, dat het je niet interesseert hoeveel er nu sterven aan de giftige vaccinaties. Een taxi-chauffeur blafte mij toe, zonder mondkapje: "NIET" in mijn taxi. Een medewerkster van een apotheek blafte mij toe: "ER UIT", toen ik (70-jaar) binnenstapte zonder mondkapje.

Onbeschofter dan dit konden ze niet zijn, zelfs enkele familieleden lieten mij weten, stuur geen alternatieve webites meer. We hebben geen interesse in de andere kant van de zaak, dat onze landgenoten sterven aan de vaccinaties en levenslang ziek blijven interesseert ons niet. Het heeft geen zin om websites te sturen want, we gaan straks toch weer stemmen op de psychopaten.

Bij de vaccinatie-injectie spuit men het virus in uw lichaam, om uw immuumsysteem te trainen het echte virus te verslaan, mocht het in de toekomst in uw lichaam komen. Vreemd want het virus is nog steeds niet geisoleerd, men kan het niet vinden, wat zit er dan in de injectie-spuit?, een vreemd iets?, om u te gebruiken als één of ander proefobject?, voor een DNA-wapen?

01:08 / 17:27 (Engels Gesproken)
Corona-vaccinatie: Heeft u vragen?
https://www.kla.tv/20414

Ik wilde graag naar de bioscoop en uit eten gaan! Het is echt niet cool om uitgesloten te worden van deelname aan het openbare leven! Moet ik me laten vaccineren tegen corona zodat ik weer meer persoonlijke vrijheid krijg, of is het beter van niet?” Had u ook al dergelijke of soortgelijke gedachten in verband met de vaccinatie tegen corona?

Deze vaccinatie roept ook andere vragen op, zoals over de veiligheid en de mogelijke bijwerkingen. De informatieve video van de organisatie “Children's Health Defense”, opgericht door Robert F. Kennedy Jr., kan u antwoorden op deze vragen geven. Kla.TV presenteert deze bijdrage als hulpmiddel bij de besluitvorming.

====================

(07-11-2021) BOYS AND THEIR TOYS.
Ik zou het toejuichen als er speelplaatsen komen voor volwassenen, even op de glijbaan de wip de touwen en de zandbak. De goeie ouwe tijd terughalen toen we nog jong waren, vermoedelijk zal het op psychologisch gebied heilzaam zijn.

OldTimer in Action. (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-DDCARK2Q

Kippertreffen in Wesel Bislich (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=c-kKuwX3g3U
Kippertreffen in Geilenkirchen.(2017)
https://www.youtube.com/watch?v=TZkzkp2hqno

Old timers.
https://lkw-infos.eu/index.php/oldtimer-2017

====================

(06-11-2021) VECHTEN TEGEN DE ZEE.
Amerikaan reageert op Nederland van bovenaf
Waarom wonen we waar we wonen?
https://www.youtube.com/watch?v=73L-qVy_SAE

====================

(05-11-2021) DE NAVO EEN GEVAARLIJKE MOORDENAARS-ORGANISATIE.
De NAVO moet worden opgeheven, want het is een moordende oorlogsmisdadigers organisatie. Daarnaast sleept het Nederland van oorlog naar oorlog, Nederland moet er dringend uitstappen. De Tweede Kamer dus de kiezers, zijn medeschuldig aan massamoord op miljoenen wereldwijd, en dat al 76 jaar lang sinds het einde van de Tweede wereldoorlog.

Het is de hobby van het blanke ras -- bruine mensen bombarderen --. Eerst hadden we slaventijd toen kolonialentijd toen multinationaltijd en nu moordenaarstijd. Het arrogante verwaande racistische westerse blanke ras is onverzadigbaar, en weten niet van ophouden. Die leven in de psychiatrische waan dat ze -- koning keizer en admiraal -- van de planeet zijn.

Vrede wil meewerken aan de democratische opbouw van een vreedzame en rechtvaardige internationale samenleving gebaseerd op menselijke veiligheid en de afwijzing van militarisme. We doen dit door de burger informatie en inzichten te bieden en te activeren.
https://vrede.be/nl/themas/navo

https://duckduckgo.com/?q=de+navo+een+oorlogsmisdadigers+beweging&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=de+navo+een+oorlogsmisdadigers+beweging

====================

(04-11-2021) ~GNOSIS CORNER~
Mijn naam is ~ SOPHIA ~ Ik wil niets van mijn website "bijwerken" of wijzigen! Mijn enige ~WENS~ vandaag is om "Mijn Nieuwe Boodschap" te verspreiden: "De voornamelijk "Code" & "Doel" van Deze-sites iS: Alles is Gratis!...Zie Gratis Aanbiedingen, Gratis Healings-systemen & Gratis Cursussen! ....ontvang dankbaar en geef God/Universum DANK!

De kennis is beschikbaar voor iedereen om online toegang te krijgen! Ik wil overal Starseeds & Lightworkers helpen om onze planeet te verlichten en onze broeders en zusters te genezen! Dus... Bedankt! Wees gezegend in Liefdeslicht en Vreugde! ~ SOPHIA ~ VRIJ "deel" de GNOSE-Kennis van mijn sites!

https://gnosiscorner.jimdofree.com/

Bashar: Channeling Onthullingen uit Essassani.
http://www.wholejoy.com/wholeness/bashar.html
https://duckduckgo.com/?q=+essassani+civilization+&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+essassani+civilization
https://www.bashar.org/

Enkele kernconcepten van BASHAR uit de Essassani-beschaving - deel 1.
https://gnosiscorner.jimdofree.com/2019/02/12/some-of-the-core-concepts-of-bashar-from-the-essassani-civilization-part-1/
Enkele kernconcepten van BASHAR uit de Essassani-beschaving - deel 2.
https://gnosiscorner.jimdofree.com/2019/02/14/some-of-the-core-conce.pts-of-bashar-from-the-essassani-civilization-part-2/
Enkele kernconcepten van BASHAR uit de Essassani-beschaving - deel 3.
https://gnosiscorner.jimdofree.com/2019/02/14/some-of-the-core-concepts-of-bashar-from-the-essassani-civilization-part-3/

====================

(03-11-2021) VIJF-G EN WIFI STRALING.
We zijn dagelijks omringt door spanning voltage elektriciteit van b.v. huishoudelijke apparaten inclusief Tv's en computers, en die straling kan schadelijk zijn. Daarom is het heel verstandig om in uw slaapkamer 0,0 apparaten te plaatsen, anders kon u in het beroerdste geval wel eens de hele nacht in de straling liggen te slapen. In de Pyramide van Gizeh in Egypte daar hangt in de koningskamer een spanning van 6,8 Hertz, en die is volgens sommige onderzoekers weldadig en genezend voor de mensheid.

Terwijl onze huishoudelijke apparaten geven een straling af van gemiddeld 50 Hertz en die kunnen eventueel ziektes veroorzaken, zoals b.v. kanker leukemie stralingsziektes. Ze kunnen ook misgeboortes veroorzaken en de kwaliteit van het sperma kan worden beïnvloeden. Magnetronovens en inductie kookplaten zijn ook linke soep, vooral voor kleine kinderen die vaak om moeder heendraaien in de keuken.

Het is bekend dat mensen die vlakbij hoogspanningsmasten wonen vaker ziek zijn dan zij die uit de buurt wonen, in Amerika bouwt men vaak scholen onder een hoogspanningsmast omdat de grond erg goedkoop is en het effect op de schoolkinderen is al aangetoond in het verleden. Maar helaas de verantwoordelijken zoals regeringen zijn niet thuis, want het draait ook in die handel om de miljarden winsten op jaarbasis.

Straks krijgen we 5G straling die funest is voor de mensheid zijn gezondheid, er komt straks om de 100 meter een zenderontvangst antenne door de hele stad. Dat betekent dat we 24 uur per dag vol bestraald worden, de politici (Ruggengraatloze Flapdrollen) in Den Haag personeel en vriendjes van de multinationals zoals bv. telecommunicatie-bedrijven ontkennen alles.

De demagogen van de journaals de kranten en de praatprogramma's op Tv verzwijgen het voor het volk men praat er niet over. T-Mobile heeft toen een onderzoek laten verrichten en heeft de eind resultaten achter over gedrukt en nooit gepubliceerd. Deze gestoorde idioten horen thuis in een Tbs-inrichting want ze zijn levensgevaarlijk voor de volksgezondheid van de burgers.

Hier vier video's van KLA Tv uit Zwitserland.
https://www.kla.tv/13943 Deel 1 - 5G Straling.
https://www.kla.tv/13961 Deel 2 - 5G Straling.
https://www.kla.tv/13541 (Engels)
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=5G

WIFI Bestraling — Gevaren van Wifi.
Hoe kunt u WIFI-bestraling uitschakelen.
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
Acoustimeter.
https://duckduckgo.com/acoustimeter?ia=products
De Gevaren van Wifi (Wifi bijwerkingen Wifi
WLAN elektromagnetische straling draadloos internet).
https://www.youtube.com/watch?v=V1yJLyi3n7U
https://www.youtube.com/results?search_query=In+Frankrijk+is+Wi-Fi+verboden+op+scholen

In Frankrijk is Wifi niet toegestaan op scholen.
https://www.youtube.com/watch?v=R-alRaJawtU
https://www.youtube.com/results?search_query=WiFi+WLAN+dangers+electromagnetic+radiation

Protest van ouders bewerkt WIFI-stop op school.
https://www.kla.tv/13896&autoplay=true
Ouders bestrijden draadloze straling op scholen.
https://www.youtube.com/watch?v=Bi4ccELDeKw
https://www.youtube.com/results?search_query=Protest+from+parents+modified+WIFI-stop+at+school.
Ouders eisen mobiel-verbod op school.
https://stralingsbewust.info/2019/03/11/ouders-eisen-mobielverbod-op-school/

UMTS en 4G. Zie voor jezelf hoe absurd hoog de straling is.
https://www.youtube.com/watch?v=N18LG2zhE6Q
Mijn huis en EV wordt door stralings-meten opgemeten.
https://www.youtube.com/watch?v=FaDAQjpJrYQ
Straling meten bij UMTS mast Breda — Bureau Straling Meten.
https://www.youtube.com/watch?v=G_Vce_1u7yI
Straling bevorderd Kanker.
https://www.youtube.com/results?search_query=G5+straling+bevorderd+kanker
https://duckduckgo.com/?q=G5+straling+bevorderd+kanker&ia=web

Vermoorden psychopathische leiders de mensheid?
http://www.ascensie.nl/LeurenMoret3.htm
http://www.leurenmoret.info/

Schumann Resonantie-aarde Vibratie Frequentie — 7.83Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=sn6m7Zz87L4
8.3Hz Binaural Drums Mu Frequencie.
https://www.youtube.com/watch?v=bO2ewyMFDuw

Wat is de Schumann Resonantie? (7.83Hz Aards Freq)
Ga naar 25:30 / 1:28:41 (Vogelsterfte Wereldwijd, 5G?).
https://www.youtube.com/watch?v=nICVTd4peWs
https://www.youtube.com/results?search_query=schumann+resonantie
https://duckduckgo.com/?q=schumann+resonantie&ia=web

Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Bekijk de binnenkant van een Chemtrail vliegtuig.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o
Chemtrails: de geheime oorlog (NL ondertiteld).
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
Haarp: Gaten in de Hemel — (NL ondertiteld).
https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c

Santa Rosa: Californië — Laser lichten kwamen uit
de lucht. Met zo een intense alles verterende brand,
staan de meeste bomen nog in de bloei, vreemd?
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Vuur Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers uit de Lucht & Californië Branden.
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c
Californië wordt gekookt door Magnetron Gerichte Laser Wapen.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

====================

(02-11-2021) DE CORONA-COVID19 KOMEDIESHOW?
Bijna 8000 nieuwe Corona-besmettingen in,
Ziekenhuizen totaal 22e opeenvolgende dag.
https://nltimes.nl/2021/10/30/nearly-8000-new-coronavirus-infections-hospital-total-22nd-straight-day

Wat ik hier schrijf, is puur theoretisch. Ik vraag
het me af, maar ik zeg niet dat het persé zo is.

Stel dat die 8000 voor een groot gedeelte gevaccineerden zijn, en misschien inderdaad een paar niet-gevaccineerde. Dan zijn er 380 ziekenhuizen in Nederland, dus 8000 gedeeld door 380 is: eenentwintig (21) per ziekenhuis. Terwijl in datzelfde ziekenhuis liggen er misschien ook eenentwintig (21)?, griep patiënten. Wie maakt zich daar druk om, daar is geen lockdown voor.

IC-bezetting, Ziekenhuisopnames, en de leugen over de oorzaak van de overbelaste zorg. Houden jullie bij of opgenomen patiënten zijn gevaccineerd of niet? We houden geen vaccinatiestatus bij en hebben geen inzicht in het aantal gevaccineerden dat alsnog met Covid in het ziekenhuis dan wel op de IC worden opgenomen, onvoorstelbaar.
https://stichtingvaccinvrij.nl/ic-bezetting-ziekenhuisopnames-en-de-leugen-over-de-oorzaak-van-de-overbelaste-zorg/

Als ik het goed begrepen heb, is het vaccin de ziekte die men bij je inspuit, dus het virus? Dat is raar, want het Virus is nog steeds niet geïsoleerd. Men kan het niet vinden, dus bestaat het niet. Wat word er dan ingespoten?, gebakken lucht, geleuter in de ruimte? Wordt er soms iets ingespoten waar je ziek of gehandicapt van wordt, of zelfs wreed dood aan gaat.

Vandaag werden ze gedwongen om toe te geven dat: "COVID-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

De Demagogen de Gluipers de Beesten de Satanskinderen het Duivelse addergebroed zullen volhouden, velen worden niet ziek van de vaccins. Dus degene die ziek worden dat, heeft een andere oorzaak en niet het vaccin. Misschien worden er heel sluw en geslepen zoveel procent placebo's tussen gepropt en geïnjecteerd, om te kunnen zeggen het ligt niet aan de vaccins.

Massale demonstraties: “God, help ons!”
https://commonsensetv.nl/god-help-ons/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=god-help-ons

Verschillende Amerikaanse Luchtvaart Maatschappijen hebben duizenden vluchten geannuleerd, men zegt technische problemen. Zou het kunnen zijn dat enkele Cockpitbemanningen ziek zijn geworden na de Vaccinaties?, (Misschien ook overlijdens?) Als dit op waarheid mocht berusten dan, gaan er vliegtuig-ongelukken gebeuren in de winter wanneer het steeds kouder wordt.

Een opgewaardeerde wereldwijde weergave,
van luchtvaartincidenten en ongelukken.
http://aviation.globalincidentmap.com/

Flighradar24 Livevluchten.
https://www.flightradar24.com

====================

01-11-2021) ACH JA.
Mensen liggen lekker te poppen en dan wordt het kind geboren "goh wat een mooi kind hebben jullie" (ja die ziet er beter uit dan die van jullie), de volwassenen maken allerlei grimas gezichten als ze naar de baby kijken en die denkt "ben ik soms in de twilight zone geboren?". Het kind wordt 2 jaar en schrikt zich op zijn verjaardag een luier vol.

Want een stelletje ouwe draken zitten vanaf de bank naar me te wuiven. Het kind gaat naar de kleuterschool en denkt "hé vreemd is dat deze wezens hebben geen fluitje zouden het soms buitenaardse zijn". Het kind wordt 7 jaar ligt in bed en vraagt zich af "wat hoor ik toch voor een uitdeuk geluiden uit de slaapkamer van mijn ouders".

Oh verrek ja het is weer vrijdagavond God is weer op bezoek, ik wou dat hij is een keer een nieuwe ufo ging kopen want deze is al miljoenen jaren oud en rammelt van alle kanten. Of zou God soms een Surinamer zijn dat hij geen geld heeft voor een nieuwe. God moet dringend naar een psychiater want hij leeft in de ziekelijke waan dat mijn vader uitdeuker van beroep is.

Want iedere vrijdagavond komt hij weer met die rammelkast. Vervolgens gaat het kind 15 jaar studeren want anders willen de stoeipoezen niet met mij trouwen. Ik moet een goede baan hebben en veel geld verdienen want anders is er voor mij geen "leuk stoeipoezie in de jacoesie maar klaartje met het baardje". Hij wordt 15 16 en ontdekt de meisjes handje vasthouden.

Kusjes links kusjes rechts na een tijdje komt de 1e stevige kuspartij achter het fietsenhok op school en weer een tijdje later mag het vogeltje in het kooitje (hebbes). Hé verrek God speelt overspel hij doet het met alle vrouwen, "hé heeft iemand die blonde gezien met die mooie lange benen". Hij zit op het werk en de baas zegt "u was vanmorgen 10 minuut te laat".

Ja dat klopt de trein had vertraging "dan moet u de volgende keer maar eerder van huis gaan" ja baas (lul). Zeg schat je hebt geen eten gekookt "nee ik was met een vriendin winkelen in Maastricht" oh dan ga ik wel even naar sjakie op de hoek en eet een patatje oorlog. Hé wat is dat voor een lichtgevend licht in de lucht zou het een ufo zijn?

Zeg ma en pa ik zag een lichtgevend licht in de lucht, "hé verdomme Karel ik heb het je 30 jaar geleden nog zo gezegd hang nou geen lichtgevende piercing aan je piemel. nou is onze zoon rijp voor een inrichting, hij heeft een trauma opgelopen hij ziet lichtgevende lichten in de lucht".

====================

(31-10-2021) GEEN COMMENTAAR.
GoPro Reading Mainline Routemaster No.25 RM1990
bonnet mounted camera video in Reading.
https://www.youtube.com/watch?v=5kedeUOhqa4
GoPro camera Reading Mainline Routemaster No.25 RM1990.
https://www.youtube.com/watch?v=mHXrm_Ji18Q

My Ex-Catford Bus Garage London UK.
https://www.youtube.com/watch?v=caUXoXGMjv8
ttp://www.gouvernante.info/bussen.htm

====================

(30-10-2021) VAKMANSSCHAP.
DT Restoration.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgLJdKn31BE
How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
How To Make a Mini JEEP HYBRID at home - Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg

====================

(29-10-2021) HOERA.
In één van de twee gratis krantjes van Zutphen op donderdag, heeft men eindelijk een artikel geplaats over de andere kant van CoronaCovid19, naar aanleiding van een info website:
https://vrijzutphen.nl/
Wie zijn wij eigenlijk?
Wij zijn een groeiende groep mensen die zich uit vrijheid met elkaar verbonden voelen.
De onderstaande personen zijn betrokken bij Vrij Zutphen, nemen deel aan ontmoetingen of dragen het initiatief een warm hart toe.

Want zo is de situatie: het officiële verhaal heeft geen personen nodig, het kritische verhaal juist wel! Het zich conformeren heeft geen gezicht nodig, terwijl verandering altijd voort komt uit persoonlijke inspanning.

=====

Onderstaande info sites had ik vroeger aan die twee (2)
kranten gestuurd, maar werd nooit gepubliceerd.

Google YouTube Facebook Twitter e.a., verwijderen regelmatig de artikelen van
onderstaande websites en YouTube van het Internet, o.a. Bitchute doet dat niet
https://12db.nl/
https://startpagina.mediacollectief.nl/
https://nuwij.pw/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://alternatiefnieuws.eu/

https://www.kla.tv/en (Zwitserland)
https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)
https://www.ruptly.tv/en (Duitsland)
https://www.rt.com/on-air/ (Censuur Rusland)
https://www.presstv.ir/Live (Iran)

Deze vier sites volgen uw niet regis-
treren of slaan uw gegens niet op.
https://duckduckgo.com/
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://brandnewtube.com/
https://odysee.com/

====================

(28-10-2021) WAARDELOZE MENSHEID?
De Duivel regeert nu over de planeet Aarde, en zijn personeel zijn b.v. de Politici de Justitie de Ambtenaren, en de vele kontkruipers zoals landverraders en NSB'ers. Daarom moeten we niet opgeven en de andere kant opkijken, maar blijven strijden tegen de SATAN en we hoeven niet bang te zijn. Omdat ze ons alleen maar kunnen doden, daarna kunnen ze niets meer doen.

Wanneer worden de: "Kuddedieren het domme Gepeupel en het Klootjesvolk", de Slaven wak-ker dat is de grote vraag. Ze denken er niet aan om hun hersenen te gebruiken, te graven te spit-ten en te onderzoeken. Ze zijn verslaafd aan wat de Demagogen, van de Journaals, de Praatpro-grammas op TV en Kranten hun aan de neus hangen. Met deze mensen kun je doen wat je wilt.

Are the Worldrulers Satanschildren?
https://www.brighteon.com/new-search?query=are-the-world-rulers-satanschildren&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=are-the-world-rulers-satanschildren&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+the+world+rulers+satanschildren

====================

(27-10-2021) ARROGANTIE?
Als je in de uitkering zit dan hoor je dankbaar te zijn want er zijn mensen die voor jouw staan te werken? Terwijl ik dacht dat al het voedsel van de wereld die is bestemd voor alle acht (8) miljard mensen. Iedereen die geboren wordt heeft automatisch recht op eten, net zo als zuurstof om te ademen daar moet helemaal geen enkele voorwaarden aan verbonden zijn.

De regering moet er voor zorgen dat ook ik te eten krijg, ondanks dat ik werkloos ben. Met die werkende daar heb ik niks mee te maken, die kunnen van mij het dak op als die mij komen vertellen: "Ik sta voor jouw te werken". Trouwens ik heb het al eerder geschreven als de regering er voor zorgt dat er in elk gezin 40 uur gewerkt kan worden.

Dertig (30) gewone uren en Tien (10) uren overwerk en geen 2-verdiener meer met een dubbel inkomen dan, is er werk voor alle werklozen van Nederland en dan hoeft niemand meer voor mij of u te staan werken. Vroeger werden woningbouwverenigingen opgericht door de rijken omdat ze medelijden hadden met de armen, wat een arrogantie, de rijken hadden allerlei systemen.

Zodat zij rijk werden vervolgens krijg je een groep armen want, van de rijkdommen van het land konden ze niet genieten want die werden gestolen door de criminelen die zich de elite noemden. En dan komen de elite schijnheilig schillen aardappels voor de armen gooien, want we hebben zoveel medelijden met je, wat een bekakte arrogantie van de rijken zeg.

Nu wordt mijn baantje gestolen door een 2-verdiener, en als ik wil eten moet ik hem ook nog eens dankbaar zijn. Tjonge de BV Nederland begint komische vormen aan te nemen. Vroeger las ik ergens een verhaaltje en die gaat als volgt, tenminste als ik me het nog goed kan herinneren: "Er was eens een rijke man en die had een arme man in dienst, en behandelde hem als oud vuil.

Op een gegeven moment gaan ze allebei dood, de rijke komt in de geestelijke wereld en is gebelgd want hij ziet de arme man vissen en zegt arrogant "Wat doet u hier". Ik ben aan het vissen" zou u zich willen verwijderen want dit gebied is alleen voor de beter gesitueerden". Man maak je toch niet zo druk, we zijn allemaal levende wezens.

Ik wil God spreken waar is hij. Daar spreek je mee: "Bent u God", jazeker en ik zit hier al eeuwen op je te wachten waar bleef je nou zolang: "Ik pik dit niet" en floep toen zat God weer alleen te vissen. Vermoedelijk was de man nog niet rijp voor het paradijs, en mocht hij weer geboren op de Aarde, kortom hij is gezakt voor het Aardse examen.

====================

(26-10-2021) KOMEDIANTEN?
Hier een voorbeeld die ongetwijfeld meegemaakt is door miljoenen mensen Wereldwijd: U, bent verliefd op die ander maar helaas het wordt niet beantwoord, na een tijdje bent u nog steeds verliefd en vooral verdrietig. Dan komt er iemand anders die babbelt lief en leuk tegen u, hij of zij troost u en van verdriet kruipt u in de armen van de persoon.

U laat een traantje en houdt de ander stevig vast, en dan ineens wordt er wild gepopt tussen u beiden. U was op dat moment verdrietig verlangde heel veel naar warmte en liefde van de persoon, die u niet zag staan of u afgewezen heeft. En nu bent u als het ware weerloos, en daar maakt de trooster gebruik van om u te poppen, wat hij of zij misschien allang wilde.

Misschien zelfs wel voordat u verliefd werd op die ander die u niet beantwoorden, dus de trooster heeft misbruik gemaakt van u. Hij heeft gewacht tot u weerloos was, en heeft u theoretisch verkracht. Want als die ander wel verliefd op u was, en u niet had afgewezen was u nooit in bed gestapt met de trooster.

Maar daarnaast zijn we ook zelf aanwezig als we in de armen liggen van de trooster dat, je me even vasthoudt oké dat je even je armen om me heen slaat oké, maar verder dan dat wil ik niet gaan want ik hou niet van je. Maar misschien laten we het toe omdat we misschien komedianten zijn, want stel nou eens dat die ander wel verliefd op u was, en zelfs getrouwd met u.

Na 5 jaar huwelijk wanneer de sleur begint in te zetten, dan gaat u misschien overspel plegen met de trooster. Dan kun je gaan afvragen waren wij eigenlijk wel verliefd op die ander, die ons afwees of wilde we ook alleen maar u weet wel wat. Of stel dat u getrouwd bent met de trooster, en na 5 jaar bedenkt die ander zich en u gaat uit nostalgische redenen alsnog met hem naar bed.

Als een vrouw verliefd is en de man maakt geen aanstalten of is bang, dan gaat zij vaak overspel spelen om hem jaloers te maken. En als hij ook daar niet op reageert, dan zegt iedereen tegen haar: "Kind vergeet hem nou maar want hij houdt niet van je", men zal nooit tegen haar zeggen: "Kind vergeet hem nou maar want JIJ houdt niet van hem".

Want voor het huwelijk sta je hem al te belazeren met een ander. En misschien weet die andere man dat ook of bewust of onbewust, misschien denkt hij als ik met haar trouw, en ze krijgt in het huwelijk weer haar zin niet. Of ze kan me niet rondschoppen dan gaat ze weer overspel plegen, zo'n type vrouw wil ik niet ik moet voor de volle 100% op haar kunnen vertrouwen.

Maar de meeste mannen zullen wel met haar trouwen, want het is handig als zij overspel pleegt want dan kan ik het ook. Dan kan ze me niks verwijten, en dan hebben gelijk gestemde mekaar gevonden, soort zoekt soort toch. Ik vermoed dat als wij nog jong zijn dat, wij ons meer laten leiden door impulsieve egoïstische denkwijze, dan volwassen gedrag.

====================

(25-10-2021) OPEN BRIEF.
Open brief aan de Gevaccineerden — Ongevaccineerden.
https://gedachtenvoer.nl/2021/10/08/open-brief-aan-de-gevaccineerden-ongevaccineerden/

====================

(24-10-2021) THE REAL ENGINEERING.
Real Plane 787.
https://www.youtube.com/watch?v=lapFQl6RezA
https://www.youtube.com/c/RealEngineering/videos

====================

(23-10-2021) ZE HEBBEN DURF.
Het egaleren van bergen en het bouwen van een reeks grotwoningen.
https://www.youtube.com/watch?v=QbFlIHxbJos

====================

(22-10-2021) IDIOTEN? KRANKZINNIGEN?
Als je de informatie op onderstaande site leest, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat, vele regeringen psychiatrisch zijn. Ze vatten hem namelijk niet dat de vaccines hartproblemen veroorzaken, de zwaar krankzinnige IDIOTEN blijven volhouden dat het niet aan de vaccines ligt. Ieder logisch normaal denkend mens zou onmiddellijk stoppen met vaccineren.

Gelukkig zijn er ook landen zoals, Denemarken Finland IJsland Noorwegen en Zweden, die de Moderna vaccines gestopt hebben. Dit hoef je niet te vragen aan die Psychopaten en Tbs-patiënten uit de Tweede Kamer, het RIVM en de OVT, die IDIOTEN blijven stug volhouden dat de vaccines veilig zijn. Gekkere mensen dan deze volslagen Krankzinnigen Idioten bestaan niet.

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-moderna-pfizer-covid-vaccine-teens-myocarditis/

====================

(21-10-2021) IS DE BIJBEL BETROUWBAAR?
Zo een beetje alle kerkgelovigen proberen je over te halen om je te bekeren tot hun geloof, maar als dat eenmaal gebeurt is, gebeurd er verder niet veel. Het is echt niet zo dat ze nu persé dag en nacht fanatiek aan de slag gaan om de mensheid en de wereld te redden, ze gaan net zolang wachten tot alle acht (8) miljard mensen van hun geloof zijn, en dat gaat eeuwen duren.

En in die eeuwen zullen er nog miljoenen kinderen sterven van de honger, er zullen nog miljoe-nen mensen sterven d.m.v. oorlogen. Er zullen nog miljoenen mensen op de vlucht slaan, denk ook aan de miljoenen gehandicapten weduwe-wezen de getraumatiseerden de verkrachte en de gemartelde mensen. In die eeuwen zal er nog heel veel ellende pijn en verdriet zijn.

Men zal zeggen onze God kan nog niet komen want hij heeft een plan dat, klinkt heel leuk, maar vertel dat maar aan de slachtoffers die nog eeuwen zullen lijden. Dus in wezen eisen de kerkmensen dat zij eerst nog eeuwen verplicht zullen moeten lijden, anders kan onze God niet komen, en dat lijkt me een wrede gedachtegang uitgerekend van gelovige mensen.

Het is mogelijk dat gelovige mensen helemaal niet zo gelovig zijn, maar de opvoeding van de ouders verdedigen, die waren ook al van hun geloof. Mevrouw X kan heel fanatiek gelovig zijn omdat ze haar moeder mist die er niet meer is, en die was ook een gelovige vrouw. Dus als ik iets zou zeggen van haar kerk dan wordt ze pisnijdig, want ze denkt dat ik haar moeder aanval.

De grote vraag is die Bijbel is die nog de allereerste originele Bijbel, of hebben kerkmensen vaak fanatiek in de afgelopen eeuwen flink zitten herschrijven omdat ze bv. een agenda hadden. Die Bijbelse verhalen berusten die wel deels of niet op de waarheid, en de schrijvers wie waren dat?, waren dat echt Gods kinderen, of hadden ze iets nodig om de mensheid klem te zetten.

De Duivel kan slim sluw geslepen spel spelen door een heleboel geloven te creëren verdeel en heers dus, en die zijn al eeuwen in gevecht met mekaar, vaak met dodelijk gevolg. Terwijl God duidelijk zegt: "Gij zult niet doden", je komt tot de conclusie dat vele kerk en gelovigen mensen doof zijn. De mensheid leert niks van oorlogen, want er zijn geen winnaars en verliezers.

Is de Bijbel betrouwbaar.
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+bijbel+betrouwbaar
https://duckduckgo.com/?q=is+de+bijbel+betrouwbaar&ia=web

====================

(20-10-2021) IS HET CORONA VIRUS ECHT EEN HOAX?
Er schijnen genoeg medische mensen te zijn zoals huisartsen verpleegsters specialisten e.d., die, hun mond dicht houden en niet vertellen over de schadelijke gevolgen van de Vaccines. Want ze zijn bang om ontslagen te worden en eventueel hun koopwoning kwijt te raken, deze twee zijn dus belangrijker dan het eventueel redden van mensenlevens door hun mond open te doen.

Stel dat er over vijf (5) jaar een Bijbelse?, eindtijd is, en deze mensen worden misschien nu uitgetest om te kijken of, ze wel of niet mee mogen naar het paradijs. Vond je je baan en koopwoning belangrijker dan de patiënten, dan ben je niet geschikt om in het paradijs te wonen. Dus dat deze mensen gelovig waren en zondags in de kerk zaten is, verspilde tijd geweest.

En als ze nu in het heetste van de strijd kiezen voor hun baan en koopwoning, meenden ze het eigenlijk wel met de patiënten voor de Corona crisis begon. Of waren het misschien mensen die de zwakkeren, zoals patiënten en oude van dagen nodig hadden om rond te kunnen schoppen en er de baas over te spelen wat, een typisch karaktertrekje is van sociale psychopaten.

Gelukkig zijn er ook genoeg moedige medische mensen die wel hun mond open doen, het opne-men voor de patiënten en het niet erg vinden om hun baan en koopwoning kwijt te raken. Ze vinden het ook niet erg om ontslagen te worden als ze weigeren om de patiënten te vaccineren, ze vinden het ook niet erg als ze ontslagen worden omdat ze zichzelf niet willen vaccineren.

Maarten Luther King zegt:
Het zijn de mensen die opstaan die voor verandering zorgen,
terwijl de mensen die de andere kant uitkijken,
en willen dat alles overwaait,
daar heb je niks aan.

Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat “COVID-19” niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Spectroscopy analysis reveals 99.5% graphene oxide in Moderna vaccination vial.
https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html
The Vaccine Death Report, at the bottom are a lot of websites.
https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

American Frontline Doctors.
https://www.bitchute.com/video/4PnuJm92OAck/
https://www.bitchute.com/video/0bjAok68FXj4/
https://www.bitchute.com/search/?query=american%20frontline&kind=video

Dit nieuws wordt niet uitgezonden door de Reguliere Pers&Media.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(19-10-2021) LIJDEN WIJ AAN MASSA PSYCHOSE?
https://4holland.blogspot.com/2020/09/achtergronden-van-de-huidige-crisis.html
https://duckduckgo.com/?q=de+massapsychose+van+de+angst+voor+covid&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=6epkozB-FUM
https://www.youtube.com/results?search_query=de+massapsychose+van+de+angst+voor+covid

====================

(18-10-2021) COVID19 VIRUS MEDICIJN: HYDROXYCHLOROQUINE.
Veel landen gebruiken: "Hydroxychloroquine", als geneesmiddel voor het CoronaCovid19 Virus. De regering van India geeft het gratis aan de bevolking van India. Het wordt ook in Afrika gebruikt tegen Malaria, daar kun je het gewoon in de winkels kopen. In landen zoals in Nederland is het verboden. Een Nederlandse arts die er patiënten mee genas, kreeg van het Ministerie van Gezondheid te horen, als je er niet mee stopt dan pakken we je diploma af.

Het maken van een natuurlijke vorm van Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/shorts/sPQRMJYX5QY
Kinine | De Natuur zijn manier van Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/watch?v=PnjmESI9wkA
Update: Het natuurlijke Alternatief van Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/watch?v=s-bUOyEbvYM

Het maken van Hydroxychloroquine Sappen.
https://www.youtube.com/results?search_query=making+hydroxychloroquine+juices
https://duckduckgo.com/?q=making+hydroxychloroquine+juices&ia=web

====================

(17-10-2021) PERUAANSE MUZIEK.
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8ReXj1Ygw
https://www.youtube.com/results?search_query=peru+music

Peruaans Straatvoedsel.
ttps://www.youtube.com/results?search_query=peruvian+streetfood
Peruaanse Straatwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=peruvian+streetwalk
Peruaanse Radio.
http://radio.garden/listen/boleros-inolvidables/FSthPnQt

====================

(16-10-2021) NIEUWE IDEEËN VOOR AFVAL.
Wat als we van Afval nieuwe Wegen maken? | Wereldwijd Afval.
https://www.youtube.com/watch?v=iFcPqXxAUWM

Wereldwijd Afval seizoen 1 Marathon.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5CGcPzZ6LA

====================

(15-10-2021) CENSUUR CENSUUR CENSUUR.
YouTube CEO: "We zullen alles verwijderen wat in tegenspraak is,
met de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO) over Covid19".
https://www.bitchute.com/video/Qr2SNhpW0SAB/

====================

(14-10-2021) IS DE MENS BEZETEN?
Als je wilt ontsnappen aan de verwoestingen van het moderne leven,
dan moet je begrijpen dat de mensheid satanisch bezeten is.
https://www.henrymakow.com/ten_signs_we_are_satanically_p.html

====================

(13-10-2021) LEDEN VAN "THE SQUAD".
Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley en Rashida Tlaib,
veroordeelden gisteren om de beurt Israël op de vloer van het Amerikaanse Congreshuis.
Teamleden slaan Israël om de oren terwijl het conflict met Hamas intensiveert.
https://www.youtube.com/watch?v=-7dWJDhY-ww

Stel dat de Amerikanen de oorspronkelijke bewoners van Amerika waren, en de Native Indianen uit Engeland kwamen en Amerika stalen. Zouden de Amerikanen dat stilzwijgend accepteren, of zouden ze zeggen: "Ben je gek", we gaan vechten en trappen de Indianen het land weer uit. Dus is het logisch dat de Palestijnen vechten tegen de arrogante Joodse Satanskinderen.

Als Israhell blaft liggen de meeste regeringen op hun rug als loopse teven, ook de Nederlandse regering onder leiding van Minister-president: "OPRUTTE". Dit soort Politici en regeringen bezitten geen fatsoen en beschaving, ze hebben geen karakter ruggengraat en respect. Deze regeringen helpen Israhell met van alles, en laten de Palestijnen al 73 jaar verrekken.

Palestijns Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=ramallah+streetfood (Ramallah)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Palestijnse Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

====================

(12-10-2021) WAREN DE OORSPRONLIJKE AARDBEWONERS BLAUW?
Ik heb er al is eerder over geschreven, is het mogelijk dat het blanke ras uit de ruimte kwam met hun Ufo's, de Aarde zagen en hem hebben gejat? Ze maakten een gat in de dampkring om de oorspronkelijk bewoners te verdrinken. (Noach Zondvloed?), in de Bijbel staat: "Er is niet alleen water op de Aarde maar ook links rechts boven en onder de Aarde buiten de dampkring dus.

De oorspronkelijke bewoners (Blauwe Huidskleur?) vluchten de oerwouden in van Afrika Zuid-Amerika Azië enz., en de mensen die gepakt werden daar hadden de Ufonauten seks mee (DNA-Genetisch?) en walla de zwarte man werd geboren. De Bosnegers die in het oerwoud geboren zijn hebben een blauwe gloed in het gezicht. Alle Goden in India worden blauw afgebeeld.

Saramaccaans Dansen en Zingen.
https://www.youtube.com/watch?v=nSBRaAUWeR0<
Oud Jaar Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=LLzWJ2XpSIk
Mama Suriname - Wan Ma Aisa.
https://www.youtube.com/watch?v=__4HS3Ib29E

In de hoofdstad Paramaribo worden ze door sommige stadsbewoners uitgescholden voor Blauwkop en rond hoofd, dan heb je ook nog eens de blanke arrogante die zeggen dat ze blauw bloed hebben. En de lucht hoort blauw te zijn, maar is al tientallen jaren melk-achtig wit. Je hebt de bekende Condens witte strepen achter een vliegtuig, maar die lossen op als je er naar kijkt.

Maar je hebt een tweede witte streep chemische strepen (Chemtrails) die lossen niet op, en waaieren uit en word sluierbewolking. Die omringen de Aarde als een sluier om het zonne-licht terug te kaatsen in de ruimte vanwege, de opwarming van de Aarde, die vijftien (15) geleden is gestopt. En door die sluier kan ook de Aardse warmte niet goed weg dus broeikas effect.

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrail Clouds.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds

Op deze website zie je de vliegtuigen boven de stad vliegen, niet alleen militaire vliegtuigen die ChemTrails spuiten maar ook commerciële luchtvaartbedrijven. Klik op het gele vliegtuig en kijk in de linker scrolbalk, dan weet je welke maatschappij het doet als de strepen niet willen verdwijnen. Alleen vliegtuigen van 15 jaar en ouder kunnen condensatie veroorzaken.
https://www.flightradar24.com/

Toen begonnen de blanke tropische en niet westerse landen te jatten, en beschouwden die als hun eigendom, en de bewoners werden slaven. Nu er geen slaven en koloniale tijd meer is, spe-len de blanke tot nu toe nog steeds de baas over de Aarde. Ze behandelen de gekleurde mensen als minderwaardige wezens, en ze mogen niet mee genieten van de rijkdom van de Aarde.

Als Astronauten in de ruimte wandelen, dan lijkt hetnet alsof ze door water bewegen, en op Aarde oefenen ze ook in diepe zwembaden. Als Astronauten een Ufo zien, dan geven ze dat door aan de NASA met een code: "We haven seen Santaclaus". Ook zeggen Astronauten dat Ufonauten aan de andere kant van de Maan wonen, er staan ook gebouwen daar.

Als de NASA niet willen dat de Russen en of Chinezen er vandoor gaan met hun afgedankte spullen, dan laten ze die te pletter slaan op de Maan. En dan horen ze langdurig een gonggeluid, alsof de Maan hol is dus een kunstmatig object. Als het verhaal klopt dan hebben twaalf Amerikanen jaren op Serpo gewoond, een planeet in het sterrenstelsel Zeta Reticuli.

Volgens goed ingelichte kringen is de Speelfilm: "Close Encounter of the Third Kind" gebaseerd op de waarheid, zo ook het Roswell incident in 1947 waar een Ufo verongelukte, één van de bemanningsleden heeft jarenlang in gevangenschap gezeten, ofterwijl de speelfilm: "E.T.". Veel Hollywood speelfilms berusten op de waarheid, maar zijn verdraaid als camouflage.

Als een geheime dienst een politicus wil chanteren, dan beginnen ze met een alternatieve website, en daar wordt gezegd dat de politicus een pedofiel is. Komt het verhaal over vijf jaar aan de oppervlakte, dan zal de massa zeggen: "Dat geloof ik toch van mijn levensdagen niet". Men kan een politicus chanteren om tot in het bizarre door te gaan met dodelijke vaccinaties.

Zo kan ook de AIVD en of de MIVD (Militairen) met een alternatieve website beginnen, om de argeloze niets vermoedende bezoekers binnen te lokken te registreren en in de gaten te houden. Zonder die alternatieve website is het een heidens karwei om de mensen op te sporen die anders denken dat het Stas Qui. Er bestaan talloze van dit soort psychologische geintjes.

====================

(11-10-2021) ZIJN DE BETERGE SITUEERDEN TUIG?
Een lokale ABC News Station plaatste een verzoek op Facebook voor mensen om hun verhalen van niet-gevaccineerde dierbaren te vertellen die stierven. Ze wilden hier een nieuwsbericht over maken. Wat er gebeurd is was totaal onverwacht. In vijf dagen tijd plaatsten meer dan 250.000 mensen reacties, maar niet over niet-gevaccineerde dierbaren.

Alle reacties hebben het over gevaccineerde dierbaren die kort na geïnjecteerd te zijn stierven, en zij die levenslang gehandicapt zijn. De 250.000 reacties onthullen een schokkende doodsgolf onder de bevolking, en het hartverscheurende lijden dat deze injecties veroorzaken. De post was al 200.000 keer gedeeld.

Gepubliceerd 21 September 2021.
Dr. Vladimir Zelenko neemt een GROOT RISICO door het allemaal te vertellen!
https://rumble.com/vmt0en-dr.-vladimir-zelenko-takes-a-big-risk-by-telling-all.html
Het Vaccine Doods Report: “Het is veel erger dan we denken”.
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/the-vaccine-death-report-het-is-veel-erger-dan-we-denken/

Bewijs van miljoenen doden en ernstige bijwerkingen.
Als gevolg van de experimentele COVID-19 injectie.
https://www.stopworldcontrol.com/nl/
https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

105 GODIN ANNE WIE WAS ZIJ EN IN WELKE RELATIE TOT U GOD?
Doog tuig keelt wereldnaties, zij non waan wein ei.

(Tuig = Touwtjestrekkers-Wereldleiders-Regeringen-Kerkleiders?)

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

179-ZIJN DIE RUITGEESTEN SLECHT, BANG OF KWAAD VANWEGE DOODGAAN?
Zied nijdgangvoeg dofe waren bod, waak tuig lees tans nat hec.

281 IS MEN ECHT IN STAAT OM EIGEN VLIEGTUIGEN OP TE BLAZEN?
Menen mogen ei opblazen, vecht tegen tuig, list is taai.

htpp://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(10-10-2021) JAVAANS SURINAAMSE MUZIEK.
TFC - Pop Jawa Medley Live.
https://www.youtube.com/watch?v=kG493w0ADEw
Sol Do Medley - Muziekformatie Selection.
https://www.youtube.com/watch?v=aChIc-9EWV0
(Ilse Setroredjo Ora Ono Liyo).
https://www.youtube.com/watch?v=trFgn1u6V60
(Anisha - Hello).
https://www.youtube.com/watch?v=3dwE2Mq9NOs
Meryel Atmodikoro: Troe Troe Lobie.
https://www.youtube.com/watch?v=dfFhknU0XSI
Bakana feestje.
https://www.youtube.com/watch?v=2kQzZhx_jdo
Jawa Mix.
https://www.youtube.com/watch?v=CQ6huttCxmc (Jawa Mix).
A Di Mi Jere Joe Verjari, go to 01.51.
https://www.youtube.com/watch?v=PLlqhjqb6vA

Irama Smeltkroes-Rah Usah Neko Neko.
https://www.youtube.com/watch?v=j0bhftZ30Tc
Patricia & Ruben Silvin-Wis Kerék.
https://www.youtube.com/watch?v=Ojk4-dCvnck
Frijar Klentenga.
https://www.youtube.com/watch?v=8tPyNuniTSk
Pae Matjol Pop Jawa Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=wZT2muMjWWs

RadioStations.
http://bangsajawa.com/radio/
http://www.siaranpopjawa.nl/

RadioStations Uit Indonesië.
http://www.radioonline.co.id/

====================

(09-10-2021) HET VERZAMELEN VAN ONGEWENSTE SPULLEN.
https://www.youtube.com/watch?v=KvkG4A4EU80
https://www.youtube.com/watch?v=gAnrk1OSnts
https://www.youtube.com/results?search_query=cleaning+canals

====================

(08-10-2021) HET GELD IS NIET VAN ONS MAAR VAN DE BANKEN.
Als ik het goed heb, is b.v. ons spaargeld helemaal niet van ons het is eigendom van de bank, we mogen het alleen maar lenen. Elke regering heeft de macht, om het geld ongeldig te verklaren ook ons spaargeld. Een regering kan ons geld nationaliseren. Dus is het slim om ons geld om te zetten in goudklompjes, en het te bewaren op een buitenlandse bank.

Of voor sommigen een 2e huis kopen, en het gaan verhuren. De maandelijkse te ontvangen huur, is dan mooi de aflossing en of rente aan de bank. Wat mooi zou zijn, en dat gaat niet gebeuren, is dat de woningbouw een huis koopt, en wij huurders lossen dat af met de maandelijkse huur. En als het na bv. 40 jaar is afgelost wordt het huis ons eigendom.

Zo krijgen alle Nederlanders een kans om in een koopwoning te wonen, en niet alleen de beter gesitueerden, zoals tweeverdieners yuppies en carrièrejagers. En hier aan kun je ook goed zien dat politici en regeringen niet geschikt zijn, om de leiding van een land te hebben. Want ze zijn er niet voor de gewone man, maar voor de beter gesitueerden de elite en de multi-nationals.

Het is zelf zo dat als we een groot bedrag willen opnemen bij de bank van ons spaargeld, om b.v. een auto te kopen, en als ik het goed heb maar dat weet ik niet zeker dan kan dat niet, het moet eerst aangevraagd worden. De autodealer moet dat bedrag achteraf doorgeven aan een ambtenarenkantoor, die dat bedrag gaat controleren bij die bank.

Of als men op een vliegveld tijdens de controle teveel geld bij ons vindt, wordt het tijdelijk in beslag genomen. Dus volgens mijn visie is het geld niet van ons dat denken we. Alle EU geld biljetten zijn voorzien van een landcode, dit houdt dus in dat: "Big Brother" ons wel degelijk in de gaten houdt. In wezen zijn we slaven van de machthebbers.

Men vertelt ons dat het gebeurt, om zogenaamd criminelen in de gaten te houden maar daar geloof ik niet in. In 1 Europa zonder grenzen houdt "Big Brother" ons ook in de gaten een voor-beeld: we zijn op vakantie in Spanje, en zien in de lokale supermarkt een fles wijn voor de helft van de prijs dan in een Nederlandse supermarkt.

En we kopen 104 flessen en gebruiken twee per week, als we pech hebben om op Nederlands grondgebied (aan de grens?) aangehouden te worden door de vliegende brigade, dan worden de meeste flessen in beslag genomen. Terwijl multinationals mogen miljoenen flessen volkomen legaal over de grens slepen, want ze zijn dikke vriendjes met de politici wereldwijd.

Terwijl als ik in Zutphen waar ik woon 104 flessen koop bij een lokale supermarkt, dan is die bedrijfsleider vermoed ik zo blij dat, hij ze gratis komt afleveren aan mijn voordeur. Zo kan ik die flessen ook in een supermarkt in b.v. Sittard kopen geen probleem, maar als je ze in Spanje koopt, dan ben je een crimineel.

Rara hoe kan dat Europa heeft toch geen grenzen, het is toch 1 land, al willen we 1000 flessen kopen in dat land zonder grenzen dat gaat niemand wat aan. En regeringen moeten is ophouden om ons allemaal te beschouwen als criminelen, want de massa is dat niet. Laten ze zich maar op de echte criminelen concentreren zoals bv. multinationals en banken.

De CourtFool onthult geheimen (Banking) achter de wereldgebeurtenissen.
http://www.courtfool.info/nl_home.htm

====================

(07-10-2021) ZIJN POLITICI FACISTEN?
Afgelopen Zondag 03 oktober 2021 was er een optocht door Amsterdam, vanwege de strenge Corona-maatregelen. Een deelnemer liep met een galg te sjouwen, en hij zei we worden aan de galg gehangen door de politici. Stel dat hij: "ECHT" bedoelde aan de galg met de politici, één van de demissionare ministers F. Grapperhaus voelde zich bedreigd.

Hij zei iets in de trant van: "Als je je als slaaf niet houdt aan de regels, en je mensen wilt bedreigen en intimideren, dan ben je verkeerd bezig". Maar miljoenen mensen wereldwijd vermoorden met dodelijke vaccines vind hij dood normaal. Dan hebben we het nog niet eens over de misschien tien keer zoveel slachtoffers, die levenslang gehandicapt zijn en blijven.

De ratten de kakkerlakken het schorem het gespuis, de touwtjestrekkers piekeren er niet over om zelf te doden, ze spannen heel sluw geslepen en gehaaid hun slaven voor het karretje. Die moeten voor hun het vuile werk opknappen, en na het doden staan ze trots te kijken als ze daar een speldje voor krijgen van de koning. De dode slachtoffers?, : "Ach Shit Happens", NOACH!

In de optocht zie je vrij weinig mensen lopen met een huidskleur, die doen niet mee want, van maandag tot en met zaterdag worden we gediscrimineerd omdat we een huidskleur hebben.
In mijn flat woont ook een racist want, het maakt niet uit wat ik zeg, APKZU 12345 links rechts boven onder enz. Ik krijg al jaren te horen: "NEE NEE NEE NEE", omdat ik Surinamer ben.

Groot corona-protest in Amsterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=rDNPmF_e8CU
25.000 demonstranten bij coronaprotest Amsterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=nLNnK5q9pfQ
Demonstratie Amsterdam 03 10 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=fm-Xl4RGrso

Niet-gevaccinerden mogen deze Supermarkt niet in.
https://rumble.com/vluc7v-france-supermarket-customers-protests-ban-they-can-not-enter-unless-vaccina.html
In sommige Supermarkten mogen de klanten niet meer naar binnen, omdat ze geen Vaccinatie pas hebben. De Supermarkten zullen zeggen: "We hebben opdracht van de regering", dus moet u helaas maar dood gaan van de honger. U krijgt van uw regering een uniform een pistool en u moet die en die dood schieten in bv., Syrië, u zegt ik moest als slaaf orders opvolgen.

Deze bewakers beveiligers de Boa's of hoe ze ook heten, hebben waarschijnlijk niet eens de basisschool afgemaakt. Ze werden geboren tussen ons gewoon arbeiders, ze leven nu in de psychiatrische waan dat ze behoren tot de Upperclass. In oorlogstijd zullen ze waarschijnlijk eersteklas NSB'ers (Verraders) zijn, ze doen alles om die Psychopaten in de politiek te behagen.

====================

(06-10-2021) SLIMME JONGENS?
Onze regeringen zitten regelmatig overal in de wereld te vergaderen over de problemen van de wereld, maar vaak zit ik te denken zou het soms Komedie van de heren zijn een voorbeeld. Stel dat Nederland besluit om de schuldenlast en rente van de 3e wereld te verminderen of kwijt te schelden, maar er is een foefje voor we zullen het in Europees-wereldverband gaan bespreken.

Maar op zo'n moment weet elke regering dat gaat jaren duren en meestal komt er toch niks van terecht. Als de Politici in b.v. Nederland echt willen helpen dan moeten ze onafhankelijk van welk land en of organisatie dan ook zelfstandig de schuldenlast en de rente afschaffen, als elk land dat uit eigen beweging zou doen worden de problemen sneller opgelost.

Als Duitsland zou besluiten om geen suikerbieten (ik weet niet of ze exporteren) meer te exporteren naar b.v. Haïti want dan kunnen de boeren daar zelf suiker maken van suikerriet, dan hoeft de regering van Duitsland alleen maar te zeggen vanaf de 1ste van de volgende maand mogen er of is het verboden bij de wet om suikerbieten te exporteren naar Haïti dat is alles.

Daar hoef je helemaal niet duizend jaar over te vergaderen met Europa en of de hele wereld. Stel dat Nederland zou besluiten om de Nederlandse soldaten weg te halen uit Mali dan, hoeven ze er alleen maar opdracht voor te geven. Toestemming vragen aan welk land dan ook is kolder volgens mijn visie als leek.

Als Amerika vervelend gaat lopen doen tegen ons, dan zoeken ze het toch haarscherp uit met hun oorlogszuchtige komedie, die ze met de hele wereld spelen. wij hebben hun toestemming toch niet nodig want, wij zijn toch niet de zoveelste staat van Amerika. Als wij mochten besluiten om rond het nieuwe jaar de soldaten naar huis te laten komen dan is dat onze zaak.

Dat is een onafhankelijke beslissing van onze regering die gekozen is door het volk der Neder-landen, wij hebben niet gestemd op Amerikaanse politici zij zijn niet onze regering. Zij maken niet de dienst uit hier in Nederland. Men heeft het vaak over Democratie maar, soms denk ik wel eens Democratie is in werkelijkheid Communisme, want de massa legt hun wil op aan een volk.

Als u op straat daar tegenin gaat met een massabijeenkomst, dan heeft u in het ergste geval de kans dat u klappen krijgt van de M.E. Als een b.v. familielid is overleden dan zullen de nabestaanden 1 maand rouwen. Maar u heeft 3 maand nodig dus, iedereen duikt over u heen men zit voor u te beslissen dat, u maar 1 maand mag rouwen want het leven gaat verder.

Dus een groepje Democraten beslissen en dwingen, u om op te houden met rouwen. Als u bij wijze van spreken een jaar zou willen rouwen dan, zit er een kans in dat u naar een inrichting wordt gebracht want volgens de Democraten bent u ziek. Dus de Democraten omdat ze in de meerderheid zijn, willen met alle geweld hun zin door drijven, en dat is Communisme.

Dus kunnen de Democraten in Brussel en of New York het Nederlandse voorstel, om de schulden en rentelast kwijt te schelden blokkeren. Nederland kan heel slim het spel mee spelen, en zeggen "sorry Nederlandse bevolking het gaat niet door", wat de politici allang wisten, voordat ze het voorstel in de vergadering gooiden.

Dus op een hele slimme manier heeft de Nederlandse regering het Nederlandse volk het bos in gestuurd, want ze waren nooit van plan om de 3e wereld te gaan helpen met lasten verlichting. Zodra een regering maakt niet uit van welk land, tegen het volk zegt "We gaan het bespreken in Brussel en of New York". Dan moet u als burger en of kiezer goed op uw hoede zijn.

====================

(05-10-2021) IS SERPO ECHT GEBEURD?
Misschien kom ik uit de ruimte (Ja, ik weet dat u nu lacht) omdat ik
geboren ben met een groot hoofd netzo als Ufonauten (Waterzucht).

Close Encounters of the Third Kind Soundtrack-24 Wild Signals.
https://www.youtube.com/watch?v=rnYCboElgHs
Arrival of the Mothership | Close Encounters of the Third Kind | Voyage.
https://www.youtube.com/watch?v=W6HeW3GxRa0

Op 16 juli 1965 landde een ruimtevaartuig van het Zèta Reticuli-sterrenstelsel, op de testlocatie in Nevada. Na een plan dat president Kennedy in 1962 in gang zette, verwelkomden de buitenaardse bezoekers, bekend als de Ebens, 12 astronauten opgeleid militair personeel aan boord van hun vaartuig voor de 10 maanden durende reis naar hun thuisplaneet Serpo..

In november 2005 meldden voormalige en huidige leden van de Defensie Intelligente Agent-schap geleid door Kennedy om het Serpo-uitwisselingsprogramma te organiseren — zich om de operatie te onthullen, inclusief details van de 3.000 pagina's tellende debriefing van de 7 leden van het Serpo-team die na 13 jaar op de planeet terugkeerden.

Len Kasten, de commandant van de expeditie en de commandant van de expeditie, beschrijft de volledige reis van deze pioniers, inclusief hun opmerkelijke verhalen over het leven op een buitenaardse planeet, superluminale ruimtevaart en geavanceerde kennis van buitenaardse technologieën. Hij onthult hoe de Ebens de VS presenteerden met The Yellow Book'.

Een geschiedenis van het universum holografisch vastgelegd, waardoor de lezer scènes van voorgeschiedenis tot heden kan bekijken. Hij legt uit hoe de Ebens ons hielpen hun antizwaartekracht ruimtevaartuig te reserve-engineeren en technologie te ontwikkelen om onze energieproblemen op de hele planeet op te lossen - kennis nog steeds geclassificeerd.

Een geschiedenis van het universum holografisch vastgelegd, waardoor de lezer scènes van voorgeschiedenis tot heden kan bekijken. Hij legt uit hoe de Ebens ons hielpen hun antizwaartekracht ruimtevaartuig te reverse-engineeren en technologie te ontwikkelen om onze energieproblemen op de hele planeet op te lossen - kennis nog steeds geclassificeerd.

Het blootleggen van de waarheid van mens-buitenaardse interactie en interplanetaire reizen, Kasten onthult niet alleen dat de Ebens acht keer naar de aarde zijn teruggekeerd, maar ook dat onze regering nog steeds een voortdurende relatie met hen heeft - een relatie met het potentieel om het menselijk ras naar de toekomst te brengen.

https://www.planet-today.com/2021/03/project-serpo-secret-exchange-between.html#gsc.tab=0
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_project
SERPO.htm#Other_SERPO_Related_Reports

070 WAT ZIJN UFOS HUN BEDOELINGEN EN WAAR KOMEN ZE VANDAAN?
Nakomelingen van Zeta, zij wensen daar hun afbouw doen.

(Zeta = Sterrenbeeld Planeet?)
Right Ascension 03hr.17Min.46Sec16324
Declination -62degree34.31.1563

071 WAT VOOR EEN AFBOUW WENSEN ZIJ DAAR TE DOEN?
Toen waadden ze bij wateren, rouwen voos af.

(Slechte mensen die na de zondvloed niet meer geboren mogen worden op Aarde?)

072 ALS DE MENSHEID VOOSHEID PLEEGT OP AARDE WORDEN ZIJ DAN NA
DE ZONDVLOED IN DE RUIMTE GEBOREN ALS UFONAUT OF GEEST?

Slaat de waarheid op zijn donder die pleegt bedrog,
deden invloed gelden, rusten uit vanaf Moonhof oases Zeus, moe
.
(Moonhof = Maanbasis Ufonauten?, wonen zij aan de achterkant van de Maan?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Len Kasten Boek:
https://www.simonandschuster.com/books/Secret-Journey-to-Planet-Serpo/Len-Kasten/9781591431466

Het UFO-fenomeen | Volledige documentaire sept 2021 | 7NEWS Schijnwerper.
https://earth-matters.nl/the-ufo-phenomenon-full-documentary-2021-7news-spotlight/

https://www.youtube.com/watch?v=yMmIFPA9pNQ (4:20 / 58:46)
https://www.youtube.com/results?search_query=planet+serpo
https://duckduckgo.com/?q=serpo&ia=web

http://www.gouvernante.info/ufo.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

====================

(04-10-2021) STEL DAT HET LEVEN EEN TEST IS?
Stel deze zuster kiest er voor om te blijven werken, en dus indirect mee te helpen met het vermoorden van de Patiënten, of ze neemt ontslag omdat ze weigert mee te doen. Als zij naar het Paradijs mag van God, dan zal de reden vermoedelijk zijn: "U heeft u zelf opgeofferd zodat de Patiënten konden blijven leven — U was liever een werkloze met minder financiële middelen".

Ik haat mijn werk. Ik schaam me om verpleegster te zijn.

Sommigen zeggen dat deze mensen medeplichtig zijn aan de gruweldaden en zich moeten uitspreken. "Ze hebben geen sympathie voor ons als we worden opgeroepen in een soort proces in Neurenberg. Ik heb een hypotheek, twee jonge kinderen en alle rekeningen te betalen. Mijn partner werd vorig jaar overgecompenseerd verklaard. Ik kan me niet uitspreken. Ik zou nergens een baan kunnen krijgen".

"Ik haat mijn werk. Ik schaam me om verpleegster te zijn. Ik ben medeplichtig".

Als deze genocide ooit aan het licht komt, zou ik geen seconde aarzelen om – indien aange-klaagd – te getuigen tegen de machthebbers die het tij hadden kunnen keren, zei de verpleegster.

https://greatreject.org/nurse-whistleblower-covid-vaccination-genocide/

====================

(03-10-2021) COLLATZ CONJECTURE 3x+1.
Het eenvoudigste wiskundepro-
bleem dat niemand kan oplossen-
https://www.youtube.com/watch?v=094y1Z2wpJg

====================

(02-10-2021) IK BEN GOD - EN EEN SURINAMER - WOOW HELLO BABE.
Ik heb Vrouwen geschapen, waarom mag ik niet met mijn speelgoed spelen?

Toen ik dit artikel schreef op 02-10-2021 stond de Oostelijke Horizon op 28graad Tweeling, zo ook toen ik op 17-10-1998 die drie (3) sterren naast mekaar zag staan ook boven de Oostelijke Horizon. En toen ik aan Tijdreizen op 07-06-1998 zat te denken stond de Oostelijke Horizon op 28graad Boogschutter, en die twee (2) zijn tegenovergestelde sterrenbeelden.

====================

(01-10-2021) ZIJN POLITICI HUICHELAARS?
Elk jaar sterven er hier in Nederland ongeveer 7000 mensen in de medische wereld, door verkeerde diagnoses verkeerde behandelingen en verkeerde medicijnen. Maar nu hoor je de regering niet van de daken schreeuwen: "Dit is een Pandemic", nu kijken ze de andere kant uit. Nu hebben ze totaal geen interesse, waarom niet?, omdat de medische wereld hun vriendjes zijn.

Dan moet men ook over de artsen verplegend personeel ziekenhuizen ambulances apotheken farmaceutische fabrieken en ziekenfondsen een Pandemic uitroepen. Daarbij vergeleken zijn de alternatieve kwakzalvers heilig, want bij hun sterft er maar eens in een blauw jaar een patiënt. Het zijn ook de Farmaceutische multinationals, die de baas zijn van de medische wereld.

Als men een nieuwe wet maakt om het internet eventueel
af te sluiten vanwege een handjevol cybercriminelen.

Dan moet men ook de auto wereldwijd gaan afschaffen, want er
zijn jaarlijks 500.000 doden te betreuren bij auto ongelukken.

Dan moet men ook al de defensie personeel afschaffen, want
die zijn jaarlijks de oorzaak van miljoenen slachtoffers.

Dan moet men ook de politici afschaffen, die veroorzaken
voor miljarden mensen zware economische problemen.

Dan moet men ook alle kiezers afschaffen, want ze stemmen
op politici die van de wereld 1 groot kruitvat hebben gemaakt.

Dan moet men ook de multinationals afschaffen, want die
vergiftigen de mensheid met kunstmatige chemische rotzooi.

Het gekke is, terwijl Rusland met vallen en opstaan bezig is om democratisch te worden. Is de westerse wereld tegelijkertijd bezig om communistisch te worden, want er wordt in de loop van de jaren steeds meer verboden, of aan banden gelegd. Gaan we straks soms vijftig jaar een koude oorlog beginnen met bv. Amerika?

====================

(30-09-2021) LAFFE HONDEN.
De mensen waar deze dokter over praat zijn allemaal: "LAFFE HONDEN", ze laten je gewoon verrekken en zijn niet thuis. Ik hoop dat het lukt om een Neurenberg-2 op te richten, en deze: "LAFFE HONDEN", allemaal worden berecht en veroordeeld, wegens moord op de medemens door de andere kant uit te kijken. We leven momenteel in een enge wereld, vol met psychopaten.

Dokter spreekt zich uit nadat zij afschuwelijk ziek en arbeidsongeschikt is geworden als,
gevolg van het Pfizer Covid-19 vaccin, soms heb ik zoveel pijn dat ik niet meer wil leven.
https://www.frontnieuws.com/dokter-spreekt-zich-uit-nadat-zij-afschuwelijk-ziek-en-arbeidsongeschikt-is-geworden-als-gevolg-van-het-pfizer-covid-19-vaccin-soms-heb-ik-zoveel-pijn-dat-ik-niet-meer-wil-leven/

Vervloekt zijt gij tot de hel! Jullie zullen de Vrije Wereld
niet vernietigen, en jullie Nieuwe Wereld Orde zal er niet komen.
https://www.frontnieuws.com/vervloekt-zijt-gij-tot-de-hel-jullie-zullen-de-vrije-wereld-niet-vernietigen-en-jullie-nieuwe-wereld-orde-zal-er-niet-komen/

Dokter Danice Hertz spreekt zich uit:
"Ik ben gewond geraakt door Covid-Vaccine".
https://www.bitchute.com/video/PxEtPksRBQ6r/
https://www.bitchute.com/search/?query=doctor%20speaks%20out&kind=video
https://duckduckgo.com/?q=DR.+DANICE+HERTZ&ia=web

====================

(29-09-2021) SLAVEN SLAVEN SLAVEN.
De massa van de mensheid zijn eerste klas slaven want ze slikken alles, en de Nederlanders zijn ook nog eens de braafste van de klas. Mensen zijn ook order-opvolgers zodra de baas schreeuwt, rent de massa, vele hebben nu een Coronapas om een horeca gelegenheid binnen te stappen. De land en volksverraders (NSB'ers) zoals de Boa's zullen fanatiek gaan controleren.

Een regering kan er mee weg komen als de massa toestemt, en je vraagt je af de massa wat is dat voor een dom volk, en wanneer worden ze nu eindelijk is wakker. Hoe vaak moeten ze nog op de koffie komen, hoe vaak moeten ze nog struikelen. Wanneer gaat het lichtje in de bovenkamer is aan, wanneer halen ze het bord voor hun kop is weg. Zijn ze geestelijk ongeneselijk?

Ik ben kotsmisselijk van alles wat met het Corona Virus te maken heeft, volgens mij is het ÉÉN grote psychiatrische komedieshow. Iedereen loopt iedereen gek te maken met bv., verordenin-gen dwangmaatregelen en boetes, en waarom?, Corona is gewoon een zusje van de griep. Jaar-lijks sterven er 6000?, mensen aan de griep, wie maakte zich daar vroeger druk om, NIEMAND.

De Aap Trapladder Experiment.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M

Statisme: Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

De Mythe van Autoriteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A
De grote media liegen, hoe mind control
te vermijden en de waarheid te kennen.
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c

====================

(28-09-2021) VERSCHRIKKELIJK.
Er zijn 400 ziekenhuizen in Nederland, laten we dus zeggen één Coronapatiënt per ziekenhuis. Maar in diezelfde ziekenhuizen liggen, twintig (20)?, hartpatiënten tien (10)?, Kankerpatiënten vijf (5)?, nierpatiënten enz. Die éne Coronapatiënt slaat dan toch nergens meer op, en het virus bestaat tot vandaag de dag niet eens, want het is nog steeds niet geïsoleerd.

ZEIST (ANP) - In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 470 Coronapatiënten. Dat zijn er 21 minder dan vrijdag, zo valt op te maken uit cijfers die het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) naar buiten heeft gebracht.

Op de intensive cares liggen 173 patiënten met Covid-19, de ziekte die door het Coronavirus wordt veroorzaakt. Dat zijn er twee minder dan een dag eerder. Op de verpleegafdelingen kwamen sinds vrijdag 19 bedden vrij. Daar liggen nu 297 patiënten.

Vrijdag zakte voor het eerst sinds 23 juli het aantal opgenomen patiënten onder de 500. Het aantal bezette bedden op de verpleegafdelingen is zelfs sinds 19 juli niet zo laag geweest.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/aantal-coronapati%c3%abnten-in-ziekenhuizen-zakt-gestaag-verder/ar-AAOO3K8?ocid=msedgdhp

Vandaag werden ze gedwongen om toe te geven dat: "COVID19" niet bestaat, het is Influenza-A
een zusje van de Griep. Er sterven meer mensen aan de Vaccinatie dan het Covid-19 Virus.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Het Corona-Covid19 virus is nog niet geïsoleerd?
https://duckduckgo.com/?q=corona-covid19+is+nog+niet+geisoleerd&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=corona-covid19+is+nog+niet+geisoleerd
=.

====================

(27-09-2021) EEN FARIZEEËR?
Burgemeester Breunis van de Weerd zei zich ‘zorgen te maken’ over de ‘stijgende besmettingen’ in zijn gemeente Elspeet, en riep inwoners op zich te laten vaccineren. Hij heeft de Corona-prik zelf niet gehaald. Vanuit geloofsovertuiging heb ik ervoor gekozen om niet te vaccineren,” zei hij begin deze maand tegen RTV Nunspeet. “Dat is heel persoonlijk”.

Vanwege zijn: "Geloofsovertuiging", dus van zijn God (Jehova?) die geen vaccinaties wil (ook geen bloedtransfusie). Dan moet hij juist de bewoners overhalen om zich niet te laten vaccineren omdat Jehova?, dit niet wil. Ik neem aan dat zijn kerk en hun Jehova?, geloof de grootste kerk van Nederland wil worden, want alle geloven denken dat ze het enige ware geloof van God zijn.

https://www.ninefornews.nl/elspeet-zou-een-coronabrandhaard-zijn-en-donkerrood-kleuren-dit-zijn-de-cijfers/

God zei ook: "Gij zult niet doden." De massa van zijn kinderen stemt op regeringen, die in de afgelopen twintig jaar (20) van het hele Midden-Oosten ÉÉN groot kerkhof hebben gemaakt. Met miljoenen dode vluchtelingen gehandicapte verminkte weduwe en wezen en getraumati-seerde mensen. De mensen zijn ons land niet binnengevallen en lopen niet te schieten op ons.

Dus waarom moeten we hun landen binnen vallen, hun infrastructuur vernielen en op hun schie-ten, omdat Amerika en hun Satanische bazen uit Israhell dat eisen. Nederland moet dringend weg uit de NAVO, want dat is een oorlogmisdadiger organisatie. Maar dat zal niet gaan met een massamoordenaar zoals: "OpRutte", laat staan met die psychopaten waar hij mee samen werkt.

====================

(26-09-2021) LOCKHEED SUPER CONSTELLATION.
In dit vliegtuig de — Constellation — ook wel de Connie genoemd, vloog ik in die oude tijd van Suriname naar Nederland. Het was de lange versie met vier motoren en drie staartvlakken, en de tussenlanding was in Lissabon in Portugal om bij te tanken.

Midden in de nacht boven de oceaan heb ik de passagiers in paniek gebracht, er kwam vuur achter uit de motoren maar dat was heel gewoon wat ik niet wist. Ik schreeuwde — brand brand, — en toen had je de poppen aan het dansen, ik heb die bakra's goed laten schijten.

Kijkende naar de YouTube bracht herinneringen teweeg, een traantje voelde ik opkomen, noem het maar nostalgie. En met de stoomboot — de Cottica — voeren we naar Suriname, de reis duurde iets van twaalf dagen, en maakte verschillende tussenstops voor vers water groenten en fruit. Midden op de oceaan was het onrustig zee water.

Connie Super Constellation Engine FLAMES op Avalon Airshow 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=taU6qu5pXBo
Super Constellation smokey engine start-up and takeoff at Altenrhein.
https://www.youtube.com/watch?v=G5IWNSaC6ME
Lockheed Super Constellation HB-RSC Speyer 2015 - takeoff & landing.
https://www.youtube.com/watch?v=C8CBFmbYX6A
Lockheed Super Constellation, many Cams.
https://www.youtube.com/watch?v=Xezw_9ftLpA

https://www.youtube.com/results?search_query=Lockheed+Super+Constellation
https://duckduckgo.com/?q=Lockheed+Super+Constellation&ia=web

====================

(25-09-2021) AWESOME.
P-51 Mustang - Spectacular Sound! No Announcer.
https://www.youtube.com/watch?v=V0MAv1CHDy8
P-51 Mustang ~ pure Merlin Sound no announcer.
https://www.youtube.com/watch?v=-IkSQF2MbSU

====================

(24-09-2021) MOETEN WE STAATSGREPEN GAAN PLEGEN?, LIEVER NIET.
Je kunt je afvragen die politie-agenten, wat zijn dat voor een soort mensen. Die schieten in op-dracht van hun baas met rubberen kogels op de demonstranten, en of ze de mensen nou verwon-den verminken en eventueel doden daar zitten ze niet mee. Vele van ons zijn kwaad en veront-waardigd als we een pak slaag krijgen, terwijl we het in de grond van ons hart goed bedoelen.

Maar aan de andere kant die politie-agenten doen hetzelfde als soldaten in een oorlog, en dat vinden we prima. We stemmen zelfs massaal op die politici, en als er een burger tussen zit die dienst weigert dan noemen we hem een landverrader. Die mag gemeensschaps-service gaan doen of hij krijgt gevangenisstraf of hij wordt dood geschoten, de persoon wordt opgeruimd.

Hier aan kun je goed zien dat de burgemeesters en de regering ons beschouwen als de vijand, en wat doen we verkeerd niks we hebben gewoon een andere mening, en dat schijnt tegenwoordig strafbaar te zijn in een democratisch?, land. We worden verward of psychiatrisch of rebels of terroristisch genoemd, we schijnen onmensen te zijn die knalhard aangepakt moeten worden.

Australische agenten schieten op mensen, zelfs als er kinderen in de menigte zijn.
Mensen kwamen vreedzaam geweldloos protesteren, niet ingepakt voor oorlog.
https://t.me/NicholasVeniamin/4975
https://t.me/NicholasVeniamin/4974
https://t.me/NicholasVeniamin/4973

Politie Melbourne schiet met rubberen kogels
op demonstranten tegen verplichte vaccinatie.
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/politie-melbourne-schiet-met-rubberen-kogels-op-demonstranten-tegen-verplichte-vaccinatie/

Australië: Politie opent vuur op vluchtende vreedzame demonstranten waaronder
vrouwen en kinderen terwijl militairen de straat opgaan en burgers aanvallen.
https://dissident.one/2021/09/22/19619/

Het ware gezicht van Fascisme: Australische Politie in actie.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-ware-gezicht-van-fascisme-australische-politie-in-actie-video/

Australië: De Burgeroorlog is begonnen.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/09/22/australie-burgeroorlog-is-begonnen/

Moeten we staatsgrepen gaan plegen?, liever niet. Toen ik nog in Suriname woonde, heb ik de staatsgreep en revolutie meegemaakt, niemand wint en iedereen verliest, het is dikke ellende voor beide partijen. En de opvolgers blijken op den duur even beroerd te worden als die lui die weggeschoten zijn. Dus liever geen staatsgreep plegen, maar soms wordt je noodgedwongen.

====================

(23-09-2021) MENSEN MET KARAKTER.
Een politicus die karakter en ruggengraat heeft en op stapt,
hij is het niet eens met het Corona-beleid van zijn partij.
http://flevo-web-prod.eu-central-1.elasticbeanstalk.com/nieuws/253085/cda-er-wilfried-groot-koerkamp-stopt-vanwege-coronabeleid-partij

Wethouder Winnie Prins moet opstappen
na uiten mening over Corona-vaccinaties.
http://flevo-web-prod.eu-central-1.elasticbeanstalk.com/nieuws/252857/oud-wethouder-prins-heeft-officieel-afscheid-genomen

De mensen die eeuwig hun mond vol hebben over democratie, zijn de grootste bedriegers die er rondlopen. Want als je niet in hun straatje wil pissen wordt je afgevoerd. Eerst krijg je commen-taar dan wordt je beledigd, dan wordt je belachelijk gemaakt dan wordt je ontslagen. Soms op-gesloten gemarteld en in het ergste geval vermoord, je wordt gewoon beschouwd als de vijand.

Beelden van de wereldwijde mars voor
de vrijheid op 18 September 2021.
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/beelden-van-de-wereldwijde-mars-voor-de-vrijheid-op-18-september-2021/

====================

(22-09-2021) IK HEB SCHOON GENOEG VAN DE MEESTE POLITICI.
Deze politicus geeft zijn mening, en de Tweede Kamer is er niet van gediend, en zet zijn micro-foon uit. Dit is puur dictatuur, je wordt gewoon de mond gesnoerd. Dat doet men ook in China als je op het plein je mening geeft wat de regering niet bevalt, dan wordt je gewoon afgevoerd naar een her-opvoedingskamp. De voorzitster en de dames staan ook arrogant te kijken.

De speech waar HEEL NEDERLAND het over heeft.
Gideon van Meijeren vs. de hele Kamer.
https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw&t=1s

Je vraagt je ook af die andere politici wat zijn dat voor mensen?, zijn het eigenlijk wel mensen, want de andere kant van een zaak b.v. Corona weigeren ze te onderzoeken. Als het verhaaltje?, klopt dan zijn er in de afgelopen jaren wereldwijd al miljoenen mensen gestorven na de vacci-naties, daagt er dan niks bij deze idioten, leven ze dan allemaal in een psychose droomwereld?

Of zijn het soms psychopaten die met alle geweld hun zin willen doordrijven, al zijn er miljoe-nen zieken levenslange gehandicapten en doden met Corona. Dat zal ons allemaal worst wezen, we moeten gewoon persé gelijk hebben, en kleur bekennen daar doen we niet aan. Zijn dit niet levensgevaarlijke gekken, die dringend moeten worden opgesloten in een Tbs-inrichting.

Er zijn twee soort psychopaten de criminele psychopaat die in een Tbs-inrichting zit, en de sociale psychopaat die bv. in de Tweede Kamer zit. Die sociale is een graadje slimmer dan de eerste en houdt zich netjes aan de wet. Vele psychopaten zitten overal, denk maar aan banken bedrijfsleven multinationals pers en media medische wereld, justitie politie leger enz.

De eerste stapt avonds een huis binnen en vermoordt een oude echtpaar die voor de Tv zitten, de tweede vuurt raketten af met een straaljager in Syrië. De eerste gaat naar een Tbs-inrichting omdat hij geen legale organisatie achter zich heeft, terwijl de tweede heeft de legale NAVO achter zich. Maar beiden zijn het moordenaars, want beiden vermoorden ze hun vijand.

Regeringen mogen volkomen legaal in oorlogstijd met het wetboek en de Bijbel in hun hand hun vijand doden (Soldaten zijn burgers met een uniform). Doodt een burger in vredestijd zijn vijand dan is hij of een crimineel, of een psychiatrisch patiënt of een terrorist. Moeten regeringen dan niet het goede voorbeeld geven? Als doden niet goed is, dan geldt dat voor beiden partijen.

Zijn Politici Pychopaten?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+politici+psychopaten
https://duckduckgo.com/?q=zijn+politici+psychopaten&ia=web

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm
Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://www.snakesinsuits.com/

====================

(21-09-2021) EINDELIJK.
Het werd eindelijk is tijd dat, de schurftige honden in uniform een pak slaag krijgen van het volk. Ik heb nooit begrepen waarom een grote massa soms tienduizenden mensen, zich constant de straat uit laten slaan door een handjevol van die land en volksverraders. Ik hoop dat dit aanslaat in de hele wereld en de wereldbevolking massaal het Australische voorbeeld volgt.

Australiërs vechten met de Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=mb_TuQR4KlA
https://www.youtube.com/results?search_query=australians+fight+police

(4e Filmpje) Poging tot doodslag met voorbedachte rade.
https://newspunch.com/australian-police-are-now-beating-more-people-in-the-streets-than-the-taliban/
https://duckduckgo.com/?q=australians+fight+police&ia=web

En het idiote is dat het Corona Covid19 virus helemaal niet eens bestaat, want het is tot de dag van vandaag nog steeds niet geïsoleerd, het is een zusje van de griep: "Influenza-A". Dan schijnt het ook nog eens zo te zijn dat de Vaccines dodelijk zijn, er sterven meer mensen door de Vaccines dan het Virus. Dit is de omgedraaide wereld, politici moeten psychiatrisch zijn.

Eed van Hippocrates.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eed_van_Hippocrates
Nremberg Code.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code

====================

(20-09-2021) TUIG.
Vele burgemeesters zijn Tuig, u staat in de stad met een bord waarop staat: "Vrede op Aarde — of — Voedt de Hongerige kinderen in de Derde Wereld — of — Weg met de nep Corona". Dan stuurt de burgemeester de Gestapo (M.E.) op u af om u de straat uit te slaan, soms ook het ziekenhuis in. En deze beesten gaan fanatiek te keer alsof u een kind van Hitler bent.

U heeft een bedrijf en zeven van de tien personeelsleden weigeren zich te vaccineren. U krijgt van de regering ook Tuig een boete van één miljoen (1) Euro, als de camera aan staat zegt het Tuig uw personeel mag zelf beslissen of ze wel of niet gevaccineerd willen worden. Maar als de camera uit staat komt het Tuig met vuile streken, door u financieel in de nek te trappen.

De NSB'ers van de Pers en Media, zoals de Journaals de Praatprogramma's op TV en de Kranten, hebben ook een Tuig-mentaliteit. Want als er één miljoen mensen in de stad staan, zoals in Berlijn op 29 augustus 2020 met een spandoek tegen de lockdown laten ze maar een handjevol zien op TV. Zo is men constant bezig om te censureren, en het volk te bedriegen.

Onbetrouwbare Regeringen.
https://www.youtube.com/results?search_query=onbetrouwbare+regeringen
https://duckduckgo.com/?q=onbetrouwbare+regeringen&ia=web

Onbetrouwbare Pers en Media.
https://www.youtube.com/results?search_query=onbetrouwbare+pers+en+media
https://duckduckgo.com/?q=onbetrouwbare+pers+en+media&ia=web

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

281 IS MEN ECHT IN STAAT OM EIGEN VLIEGTUIGEN OP TE BLAZEN?
Menen mogen ei opblazen, vecht tegen tuig, list is taai.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(19-09-2021) VIETNAM.
Requiem For A City (From “The Killing Fields” Soundtrack / Remastered 2015).
https://www.youtube.com/watch?v=A-yEYO7wCLA&list=PLy5kryT0xrJOGhzPuYgMTCvj0zTMyWcNQ

Overloaded cargo ships passing through the sewer system are extremely dangerous.
https://www.youtube.com/watch?v=jPg2sZysK_c&list=PL_za-ZmmVEY-oyLgsZnHNGXkYHIxpqhBU&index=1

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetfood
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetwalk

====================

(18-09-2021) THAILAND.
Longtail boat racer reaches speeds of 100kmh on modified craft.
https://www.youtube.com/watch?v=Uj4yymmPCkU
Accident!! Longtail Boat race reaches speeds of 200km/h.
https://www.youtube.com/watch?v=-qc1pLw1-zM
https://www.youtube.com/results?search_query=thailand+boat+racing

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=thailand+streetfood
Citywalk
https://www.youtube.com/results?search_query=thailand+citywalk

====================

(17-09-2021) WORDEN WIJ BELAZERD?
Slachtoffers van het dodelijke vaccin delen hun verhalen
van verschrikking, terwijl hun wereld om hen heen afbrokkelt.
https://www.bitchute.com/video/A8unOPqDROXN/

De waarheid over Vogelgriep, H5N1, Vaccins en Aids.
Dr. Stefan Lanka legt de "Virale Fraude" bloot.
https://educate-yourself.org/cn/stefanlankaviralfraudexposed04may09.shtml

====================

(16-09-2021) WAT BEN JE DOM GEWEEST.
Wellicht begin je in te zien dat het hele COVID verhaal rammelt aan alle kanten? Kan ik je boos krijgen door je dom te noemen? Dat is precies de bedoeling dus vooruit, laten we eens kijken hoe boos ik je kan krijgen of wellicht woedend en razend is nog beter? Maar vergeet niet voor de spiegel te gaan staan want jij was dom en ik vertel het alleen maar.

https://gedachtenvoer.nl/2021/09/15/wat-ben-je-dom-geweest/
Het laatste refutal van virologie. Gelieve te delen!
https://brandnewtube.com/watch/the-final-refutal-of-virology-please-share_qI429ODGLmoRotN.html
Geen stilte meer- We willen gehoord worden.
https://nomoresilence.world/

====================

(15-09-2021) PERSVRIJHEID?
De regeringen hebben een heel mooi middel gevonden om de wereldburgers nu volledig te gaan muilkorven n.l. "Terrorisme", nu hebben ze een excuus om de burger volledig lam te leggen en in de gaten te houden wat ze altijd al wilden, maar democratie vrijmeningsuiting wetten en persvrijheid hield hun altijd tegen.

Amerika heeft wereldwijd zoveel mogelijk vrije satelliet ruimte opgekocht om te voorkomen dat de internationale pers zich te vrij kan bewegen met hun berichtgeving, in wezen is men bezig met een wereldwijde perscensuur en dat druist in tegen de vrije berichtgeving die er voor zorgen dat de burgers weten wat er ergens anders in de wereld is, gebeurt.

Wij burgers lopen rond met een paspoort uitgegeven door de dictators die aan de touwtjes trekken, oma van 80 die naar haar kleinkinderen in Australië vliegt wordt nu ook beschouwd als een terrorist, het kleine troeltje van drie (3) die met haar driewielertje voor de deur rijdt wordt ook beschouwd als een terrorist, de buschauffeur het kantoorpikkie.

Nu probeert men door allerlei nieuwe wetten om het internet verkeer wereldwijs volledig onder controle te krijgen, in een van de vorige verhaaltjes schreef ik al dat Amerika bezig is om China te helpen om het internet verkeer binnen China zoveel mogelijk te verbieden. Men probeert ons burgers gewoon monddood te maken en daar gebruikt men inderdaad nieuwe wetten voor.

Normaal zouden die verworpen moeten worden omdat die indruisen tegen de internationale wetten zoals b.v. persvrijheid vrijheid van gedachte schrift en publicaties. Zoals ik ook al eerder schreef organisaties zoals Greenpeace Amnesty International de Vredesbeweging enz worden allemaal in de gaten gehouden door de kakkerlakken van de geheimendiensten.

Die zijn op hun beurt weer in dienst zijn van de dictators van de wereld. Als b.v. een vakbond zoals de FNV in Amsterdam op straat staat met hun leden dan ziet het blauw van de Terminators tot de tanden toe gewapend alsof de leden van plan zijn om een staatsgreep te plegen, als de Terminators zelf op straat staan omdat ze meer salaris willen geen Terminators.

Ik vind het raar want als de Nederlandse en of Gemeenten wetten duidelijk aangegeven bij elke openbare bijeenkomst op straat terminators verplicht aanwezig moeten zijn, dan moeten ze volgens mij ook aanwezig zijn bij een staking van de Justitie en anders moet het er maar groen uitzien van de soldaten tot de tanden toe gewapend.

Want als dat niet gebeurt dan is de Justitie onder en boven de wet en dat staat het Nederlandse wetboek niet toe, dus als iemand een staatsgreep pleegt dan zij het de mensen van de Justitie zelf want ze lappen het wetboek aan hun laars. Vaak zijn het regeringen en justities die onder en bocen de wet zijn.

====================

(14-09-2021) WIE IS GOD?
Ik heb al zo vaak aan God gevraagd: "Kom op Aarde om je kinderen te redden uit de handen van de psychopaten", de politici elite rijken de touwtjestrekkers multinationals banken olie-maatschappijen medische wereld enz., enz., enz. Kortom dat arrogante: "TUIG" die in de psychiatrische waan leven dat de Aarde hun privé plantage is met acht (8) miljard slaven.

Maar helaas hij is niet thuis en laat zijn kinderen verrekken, als een vader met kinderen nooit thuis komt gaan de kinderen feest vieren, het bekende als de kat niet thuis is vieren de muizen feest. De kinderen groeien op zonder moraal fatsoen en beschaving enz., van het huis hun leven en de wereld maken ze één grote puinhoop, met een hoop ellende voor alle andere.

En als God nooit iets van zich laat horen, dan is het best mogelijk dat hij niet bestaat. Dus de kerk de Bijbelse boeken en het geloof is een slimme uitvinding van de satanskinderen, de kerk-leiders de valse profeten uit de Bijbel om de mensheid klem te zetten rond te schoppen en gevangen te houden in hun duivelse klauwen. Het is best mogelijk dat ook de Satan niet bestaat.

Het is ook mogelijk dat God zichzelf heeft opgesplitst in acht (8) miljard deeltjes, en wij alle-maal een deeltje zijn en dus zijn we allemaal gezamenlijk God. Dus als alle mensen het godde-lijk werk gaan doen, dan wonen we binnen de kortste keren in het paradijs op Aarde. Wat kun-nen we doen, mekaar helpen in dit leven en er niks voor terug vragen, zelfs geen dank je wel.

Toen wij klein waren deden de ouders alles voor ons, eten koken stofzuigen ramen lappen kleren wassen boodschappen doen, maar nu we groot zijn dumpen we hen in bejaarden en verzorgings-tehuizen. We gaan niet elke dag naar hun huis om voor de ouders eten te koken te stofzuigen de ramen lappen de kleren wassen de boodschappen doen, zodat ze thuis kunnen blijven wonen.

====================

(13-09-2021) HER BIRTHDAY - R.I.P. ROUZAN - I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar Bolsjewiek Joods Zionistisch sluipschutter soldaten Zwijn. Die Arrogante stink Joden hebben recht in het publiek geschoten met echte kogels, en dan kun je altijd wel iemand raken.

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y

Men zegt dat Alqueda Isis (Huurlingen van de CIA, en hun bazen uit Israhell) terroristen zijn, MAAR de ECHTE terroristen zijn de Amerikanen. Stel de Isis heeft 1000 mensen vermoord, Amerika dood hun met drones, en neemt 47.000 onschuldige burgers mee die toevallig ter plek-ke waren. En Amerika steunt Israhell die al sinds 1948 100.000?, Palestijnen heeft vermoord.
https://apokalypsnu.nl/2021/09/10/tot-48-000-burgers-gedood-door-amerikaanse-drones-en-luchtaanvallen-in-de-oorlog-tegen-terreur/

Stel in mijn flat zit een drugdealer, de politie blaast met een raket de hele flat op met 200 doden, 72 hoofdbewoners en hun familie. HOERA schreeuwt de politie van de daken WE HEBBEN HEM. Hoe zit het dan met die 200 onschuldige burgers, zijn die dan bewust opgeofferd onder het mom van nevenschade, oftewel waar gezaagd wordt vallen spaanders.

====================

(12-09-2021) ENJOY.
Driving in Switzerland 6: From Grindelwald to Lauterbrunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=b-WViLMs_4c

====================

(11-09-2021) THE 9/11 VICTIMS DO HAVE FRIENDS.
These songs are for the victims of 9/11, I hope you will enjoy them. And don't forget you still have friends, and the animals who killed you will be caught in the future and sentenced.

Deliverance • Dueling Banjos • Arthur Smith.
https://www.youtube.com/watch?v=pDlZLsJJkVA
Foggy Mountain Breakdown.
https://www.youtube.com/watch?v=m8tO3kIfF1U
Bluegrass virtuosity Sleepy Man Banjo Boys.
https://www.youtube.com/watch?v=fB8UTheTR7s

Psychologists on dealing with the TRUTH (about September 11, 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ
Did the Mossad do 9/11 with Traitors?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(10-09-2021) IS ER HOOP VOOR DE WERELD - NEE.
Het gaat al duizenden jaren zo en de mensheid kennende zal het nog wel duizenden jaren zo gaan, dus je zou kunnen zeggen dat het grootste deel van de mensheid (Op wie het betrekking heeft) niet deugt. Mogelijk is dit de reden waarom de Goden de mensheid hebben weggetrapt uit het paradijs, misschien waren ze zowel kotsmisselijk als beu van het tuig.

De mensheid leert ook niks van de ouders en grootouders uit het verleden dat oorlogen geen zin hebben, al die doden al die ellende gehandicapten pijn verdriet en psychische ellende. Met gevolg dat hun politici het druk hebben met het maken van één groot kerkhof in het Midden Oosten, en na een oorlog zijn ze weer dikke vriendjes.

De meeste mensen leven hun dagelijkse egoïstische leven, vanaf het moment dat ze opstaan tot ze weer gaan slapen zijn ze de hele dag in de weer met zichzelf. Je vraagt je ook af, de mensheid heeft heus wel verstand en redenatie-vermogen ze kunnen nadenken wikken en wegen, maar de fouten van de voorouders vermijden dat schijnen ze niet te kunnen.

Gelovige mensen zeggen niet wanhopen straks komt onze God het regelen, klinkt leuk maar stel dat er geen God bestaat wat dan? Omdat ze geloven wil niet persé zeggen dat hij dan ook met alle geweld bestaat, en aan politici daar heb je helemaal niks aan, het enige wat ze goed weten is alles ontkennen en of er om heen kletsen.

Dus moeten we zelf de Aarde op orde gaan stellen er is alleen één probleem, de massa is ook niet thuis, je krijgt vaak excuses het heeft toch geen zin. Al die officiële figuren die het niet gaan doen moeten we links laten liggen, en zelf aan de slag gaan, niet meer wachten op niemand niet.

Stel dat uw gemeente de boel verwaarloosd op straat op de stoep in de goot het park, koop wat eenvoudig tuingereedschap en ga het zelf doen, al is het maar één uur per dag. Hopelijk steekt u andere bewoners er mee aan, ik zelf tuinier rondom mijn flat maar de medebewoners niet.

Ik wil dolgraag in het paradijs wonen, maar de meeste medemensen verhinderen dat, ze hebben er geen belang bij of het interesseert ze niet. Vaak krijgen mensen zoals ik te horen dat we niet in de realiteit leven dat we psychisch zijn dat we behandeld moeten worden door hulpverleners. Kortom we zijn geschift en van de pot gerukt.

De mensen die ons beschuldigen vinden het prima dat, regeringen geheime diensten legers en huurlingen zoals Isis Daesch Al Queda en de Witte Helmen, al 17 jaar bezig zijn om van het hele Midden Oosten één groot kerkhof te maken. Want wat er ook allemaal aan ellende gebeurt daar, de volgende keer gaan ze toch weer stemmen.

====================

(09-09-2021) MOTHERS?
Wat dacht u ervan als we allemaal psychiatrisch gaan doen, ik wil niet normaal zijn want, vol-gens mij zijn dat de: "ECHTE IDIOTEN". Kijk maar wat deze zogenaamde normale hebben gedaan, ze hebben van de Aarde één grote puinhoop gemaakt, niks loopt lekker overal zijn er problemen. Wat ze heel goed kunnen is oorlog maken, miljoenen verliezen hun kostbare leven.

Als je normaal bent wordt je geacht om carrière te maken, andere weg te trappen van de ladder om zelf als enige boven te arriveren. Want ik ben VERSCHRIKKELIJK belangrijk, ik wil de enige zijn die de dienst uitmaakt. Andere moeten verplicht naar mijn pijpen dansen, anders krijgen ze problemen. Want ik moet mijn beroep van: "Psychopathie" wel in ere houden.

Ik moet monster salarissen hebben want, ik ben tienduizend keer belangrijker dan het kind van de buren. Ik moet de grootste huizen en auto's hebben, ik eet geen gehaktballen dat is mij te min, ik eis Ree en Hazenrug. Ik drink ook geen bier maar cognac en whisky, ik wil op vakantie naar Dubai, het strand van Zandvoort en Scheveningen dat is voor het domme kudde gepeupel.

Ik ben al zo arrogant en bekakt dat ik nu met mijn vriendjes bezig ben, om 7,5 miljard wereld-burgers van het leven te beroven d.m.v. vergiftigde vaccines, voor een Corona virus dat niet eens bestaat. Wij hebben zo onze maniertjes om van het gepeupel af te komen, we doen het al duizen-den jaren. Oorlogen maken honger creëren bewust economische problemen, rente op rente.

En als ik straks dood ben dan krijg ik een staatsbegrafenis, en ze gaan straten pleinen enz., naar mij vernoemen. Ik word geëerd want ik ben de zoon en dochter ben van moeder Teresa en vader Gandhi, ik ben God en de 7,5 miljard stumpers zijn mijn slaven. Ik ga niet zomaar heen NEE NEE om de donder niet, na mijn dood moeten ze mij wel tot in eeuwigheid eren.hoor.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

105 GODIN ANNE WIE WAS ZIJ EN IN WELKE RELATIE TOT U GOD?
Doog tuig keelt wereldnaties, zij non waan wein ei.

(Tuig = Touwtjestrekkers-Wereldleiders-Regeringen-Kerkleiders?)

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

179-ZIJN DIE RUITGEESTEN SLECHT, BANG OF KWAAD VANWEGE DOODGAAN?
Zied nijdgangvoeg dofe waren bod, waak tuig lees tans nat hec.

281 IS MEN ECHT IN STAAT OM EIGEN VLIEGTUIGEN OP TE BLAZEN?
Menen mogen ei opblazen, vecht tegen tuig, list is taai.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(08-09-2021) IS VACCINEREN EEN RODE VLAG?
Met dat hele Corona-covid19 verhaal klopt iets niet, maar de politici en de massa willen het gewoon niet zien, het is net alsof ze ergens verschrikkelijk bang voor zijn. Er zijn wereldwijd genoeg berichten dat de vaccinaties doden en gehandicapten veroorzaakt, maar het stopzetten van de vaccinaties om onderzoek te plegen gebeurt niet, men gaat stug door met vaccineren.

Met het doorgaan van vaccineren ondanks alles is gewoon een rode vlag, het ligt er dik op dat er iets niet klopt. Men wil dat met alle geweld niet zien, en de grote vraag is natuurlijk WAAROM? Al die medische mensen in het hol van de leeuw, de zieken-bejaarden en verzorgingstehuizen kijken de andere kant uit en houden hun mond. En vergeet de psychopaten in de politiek niet.

Amerika: Meer sterfgevallen door covid-vaccinatie dan covid-sterfgevallen.
https://www.kla.tv/19454

Voor de tweede week op rij zijn er meer sterfgevallen in de VS na vaccinatie met vaccins dan sterfgevallen door het virus zelf. De Vaccine Adverse Event Response Systeem-website publiceert wekelijkse aantallen sterfgevallen en verwondingen door vaccinatie. Officieel zijn er sinds vorige week al 11.140 sterfgevallen gemeld door het COVID-vaccin in de VS.

Dit is een stijging van 2.015 gevallen in vergelijking met de 9.125 gemelde overlijdensgevallen door vaccinaties met Vaccins van de week ervoor. Dit zijn cijfers zonder donkere cijfers, daar zullen we zo meteen verslag van doen. Het aantal overlijdensgevallen met betrekking tot Covid-vaccins heeft astronomische aantallen bereikt, zoals blijkt uit de eigen gegevens van het CDC.

23.252 Doden 2.189.537 Gewonden (50% ernstig) na COVID-19 injecties gemeld in
databank van ongewenste bijwerkingen van geneesmiddelen van de Europese Unie.
https://www.frontnieuws.com/23-252-doden-2-189-537-gewonden-50-ernstig-na-covid-19-injecties-gemeld-in-databank-van-ongewenste-bijwerkingen-van-geneesmiddelen-van-de-europese-unie/

====================

(07-09-2021) ZIJN MENSEN SLAVEN VAN HET SYSTEEM?
De reden waarom regeringen wegkomen met hun dictatoriale Corona eisen dat, komt omdat de meeste mensen slaven zijn. Zodra een regering blaft liggen de meeste mensen op hun rug als loopse teven, ze zijn vanaf hun geboorte gedrild dat zij niet de baas zijn. Hun is geleerd dat een stelletje politieke psychopaten de baas zijn, daarom zullen ze ook altijd blijven stemmen.

Statisme: Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

Je hebt nog veel meer psychopaten die de dienst uitmaken, de school het gemeentehuis hulpver-leners de politie rechtbanken kerken bedrijven zowel staats als commercieel. Dan heb je nog de multinationals zoals de oliemaatschappijen farmaceutische industrie banken de medische wereld enz. Wij zijn gewoon stem en kuddevee, zijn we niet slaafs en braaf dan worden we aangepakt.

Al heeft een land miljoenen wetten verordeningen regels en bepalingen dat vinden ze prima, ze worden zelfs boos op de mensen die vragen stellen en of tegenstand bieden. In Frankrijk mogen de niet-gevaccineerde sommige supermarkten niet meer binnen, en de gevaccineerde lopen langs hun naar binnen, en zijn niet solidair met degene die niet naar binnen mogen.

In sommige landen zoals Amerika en Australië worden nu FEMA-kampen gebouwd, en die zijn in de toekomst bestemd voor de niet-gevaccineerde, die worden straks door zwaar bewapenden politie-maffia's uit hun huis gesleurd afgevoerd en opgesloten. Dit is dictatuur en fascisme van regeringen en politici die tot het bittere eind doorgaan met hun psychopathische waanwereld.

EN, het CoronaCovid19 virus bestaat niet eens, want het is tot vandaag de dag nog steeds niet geïsoleerd, men kan het niet vinden dus, vaccines zijn belachelijk tot in den treuren. Dat zogenaamde virus is gewoon een zusje van de griep oftewel: "Influenza-A", er gaan meer mensen dood aan de vaccines dan het zogenaamde virus, dus zijn Politici psychiatrische idioten.

Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat: "COVID-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Nu beledig ik de patiënten die in een inrichting wonen, want die doen niet zo debiel en gevaar-lijk, die hebben een tijdelijk probleem waar ze even niet uitkomen. Gezonde mensen met een probleem, terwijl de politieke zwaar gestoorden idioten patiënten die achten zichzelf normaal. Dat is de omgedraaide wereld want, als burgers de politie zien rijden voelen ze zich angstig.

Er zou eigenlijk een wet moeten komen die zegt dat het verboden is om babi's te maken, doe je het toch dan krijg je een gevangenisstraf van twintig (20 jaar). Want misschien is het wel uitge-rekend onze baby die op volwassen leeftijd de andere babi's op de afdeling die ook volwassen worden gaan terroriseren, dus zou je alle toch geboren babi's een dodelijke spuit moeten geven.

====================

(06-09-2021) JODEN ZIJN DE MODERNE NAZI'S.
In de tweede wereldoorlog vielen Duitse soldaten Joodse huizen binnen en namen de bewoners mee, vandaag vallen Joodse soldaten Palestijnse huizen binnen en nemen de bewoners mee. Je komt tot de conclusie dat de Joden Nazi's zijn en de hele wereld vind het prima want, de Pales-tijnen helpen daar piekert men niet over. Men zit te slijmen en te kontkruipen met de Joden.

Zijn regeringen stiekem? Helpen ze Israël met wapens e.a. hulp, zodat ze in het Midden-Oosten blijven en de Arabieren aan kunnen? Helpen ze niet dan worden ze weggejaagd. En waar vluch-ten ze heen Europa, en willen regeringen dat niet?, omdat ze een hekel hebben aan de Joden. Dus de Palestijnen worden opgeofferd, voor het belang van de westerse wereld?, Racisme?

https://www.middleeasteye.net/news/israel-arrests-four-palestinian-children-first-week-back-school

Alternatief Nieuws.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
https://nuwij.pw/ (Duurt even).
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(05-09-2021) A WEEKEND IN PORTUGAL.
Cascais Beach, Walking Tour in August 2021, West Lisbon, Portugal.
https://www.youtube.com/watch?v=siqgRR7UxnA

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk++lisboa+portugal
Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood++lisboa+portugal
Streetmusic.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetmusic++lisboa+portugal

====================

(04-09-2021) BUS IDIOTS.
https://www.youtube.com/watch?v=V6jPt3d0XkE (Bangladesh)
https://www.youtube.com/watch?v=ks9JaWhQv14 (Pakistan)
https://www.youtube.com/watch?v=BbJQomGjKiQ (Sri Lanka)
https://www.youtube.com/watch?v=88dIZ9jA0_o (Nepal)

Not Him, He's Allright.
https://www.youtube.com/watch?v=vG2Vw3T4rcg (India)

====================

(03-09-2021) POLITICI ZIJN ONDER EN BOVEN DE WET.
De wet zegt: "Als je niet gevaccineerd bent mag je in Frankrijk de supermarkt niet in", maar die wet bestaat niet. In Nederland wordt een wet gemaakt door de Tweede Kamer, dan gaat hij naar de Eerste Kamer, en wordt hij ondertekend door de koning. Maar die wet staat niet geschreven in een wetboek, het is een mondelingen besluit van politici, en die is wettelijk niet geldig.

Als ik het goed begrepen heb, mag een demissionaire regering geen wetten maken, men moet eerst opnieuw gekozen worden door het volk. Dus zo een beetje alle Corona-covid19 maatregelen zijn zo illegaal als de pest, ze worden gemaakt door criminelen die een staatsgreep hebben gepleegd in de Tweede Kamer. Muiterij land en volksverraad dus, oftewel NSB'ers.

De mensen die protesteren zijn te aardig of zijn het komedianten?, want ze geven de Nazi's in uniform geen pak slaag, ze gaan ook de ruiten niet ingooien met stenen. En als over bv., drie (3) jaar dat hele Covid gedonder weg is, dan gaan ze vermoedelijk toch weer winkelen in de supermarkt die ze nu weigert. De politici weten wat voor een vlees ze in de kuip hebben.

https://www.worldunity.me/macron-vernederd-nadat-franse-rechter-zijn-decreet-om-voedsel-te-weigeren-aan-niet-gevaccineerden-herroept/

====================

(02-09-2021) WOOW HEAVY STUFF.
Stel dat als wij iemand vermoord hebben in een vorig leven dat, we die in één van de volgende levens terug moeten zetten op Aarde, zodat ze hun leven kunnen afmaken. Dat kan zijn dat we de persoon zelf vermoord hebben, of we hebben gestemd op regeringen, of we laten soldaten die persoon voor ons vermoorden. Dit wil niet zeggen als we kinderloos zijn dat we heilig zijn.

Dus als we in dit leven blijven stemmen op regeringen die miljoenen vermoorden in bv., het Midden Oosten dat, we noch tig keren geboren zullen moeten worden op Aarde om hen allemaal weer terug te zetten. Dus als we blijven stemmen op oorlogsmisdadigers in NAVO-verband, dan kunnen we niet naar het paradijs. Dan heeft God het nakijken en lacht de duivel zich een bochel.

Gandhi uit India zei dat, als je een Moslim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op. M.a.w. die Moslim of Hindoe die je haatten in je vorige leven wordt nu je eigen kind in een volgend leven waarvan je nu wel gaat houden. Dus als je in je vorige leven wel van een Moslim of Hindoe hield, dan kun je beiden naar het paradijs.

Dat kan zijn dat Eva (Geneticus?) een dochter (Vrouwen) van de duivel is, ze begon te mieren met die Appel (DNA-streng?) in het paradijs. Wat kan er altijd in een appel gaan zitten: "Een Worm", wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: "Een Foetus", en die lijkt in de begin-fase sprekend op een Worm. We leefden dus als geest in het paradijs met het eeuwige leven.

En stel dat er in het paradijs geen tijd bestond omdat het misschien iets Aards is, dan besefte we nooit dat we misschien al 900 jaar oud waren (Bijbels), vooral niet omdat we nooit dood gaan. Als tijd niet bestond dan gebeurde het verleden het heden en de toekomst tegelijkertijd. Misschien is dit de reden waarom Nostradamus uit de 16e eeuw in onze 21ste eeuw kon kijken.

Stel dat astronauten uit de 26ste eeuw met hun raketten (Ufo's?) terug kunnen keren in onze 21ste eeuw. Het is bekend bij de NASA dat, als astronauten te lang in de ruimte blijven dat hun lichamen week en teer worden, met bv. broze beenderen en een geleiachtig lichaam. Echte Ufonauten hebben ook een geleiachtig lichaam, dan beginnen ze op geesten te lijken.

Nou ben ik geen Jezus, tenminste niet dat ik weet. Op 07 augustus 1998 om 18.40 uur (CEST + 2uur) zat ik in Zutphen Nederland na te denken over tijdreizen, en op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-24minuut in Boogschutter. Op 17 oktober 1998 om 21.28 uur (CEST + 2uur) zag ik in Zutphen Nederland drie (3) sterren vlak boven de Oostelijke horizon.

De middelste vloog naar mij toe sloeg links af en verdween en even later ook die twee andere sterren?, op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-23minuut in Tweeling. Nu zijn 28graad-24minuut Boogschutter en 28graad-23minuut Tweeling tegenoverliggende sterren-beelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hé. En — NEE — echt niet ik ben geen Jezus.

Wat ook kan zijn dat de drie (3) sterren bij zijn geboorte zijn vijanden waren (Joden?), en die drie sterren die ik zag ook. Dat zou kunnen inhouden dat de Jezus uit de Bijbel een gewone Aardse man was net zo als ik. En terwijl ik dit schrijf staat het midden van de hemel op 22graad-36minuut in Stier, en ik ben geboren met 22graad-36minuut in Stier op de Oostelijke Horizon.

====================

(01-09-2021) WIE WAS DE EERSTE MENS?
Volgens de mensheid en in het bijzondere het blanke westerse ras, houden vol dat Adam en Eva de eerste mensen waren op Aarde. Maar dat kan theoretisch niet, want als Kaïn Abel doodslaat en verdwijnt naar het land van Nod, waar komt zijn vrouw dan vandaan. Dat betekent dat er al mensen bestonden voor Adam en Eva, tenzij ze seks hadden met hun kinderen dan is de vrouw van Kaïn zijn zuster. Dit moet je niet aan de Khazaren (Nep-joden) vertellen, dan worden ze pisnijdig en zijn in staat om je te vermoorden. Zij houden vol dat Adam en Eva de eerste waren.

034 ALS ADAM EERSTE MENS WAS, WAAR KOMEN ANDERE MENSEN VANDAAN?
Nemen slaan daar meer Adams, dansen steken veer om, was waan.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

En als Adam en Eva blanke mensen waren van een blanke Jezus, waren komen de Aziatische en Afrikaanse en Zuid Amerikaanse rassen dan vandaan. Er bestaan een heleboel theorieën maar het zijn en blijven theorieën, we zullen het vermoedelijk nooit zeker weten. Misschien heeft Jezus wel een huidskleur, dan heeft God zijn vader ook een huidskleur. De arrogante blanken zijn denk ik nu in alle staten, GVD wat zegt die klote "AAP" nu weer die gaan we mores leren. Wat maakt het uit wie de eerste mens was, we leven nu op Aarde en moeten het samen rooien.

Waar komt de mensheid vandaan en hoe zijn we ontstaan. Je zou kunnen zeggen er was eerst niks en toen pats boem was alles er of, alles heeft altijd bestaan er is nooit een begin geweest. Je kunt inderdaad zeggen zoals de gelovige zeggen God heeft alles geschapen oké, maar wie heeft God geschapen of heeft hij altijd bestaan, en wat was er eventueel wel of niet voor hem, spooky.

Je zou ook kunnen zeggen wat we zien bestaat in werkelijkheid niet we verbeelden ons dat, dan moet er toch iets zijn die ons dat laat verbeelden een soort van bewustzijn. En ook wat was er eventueel voor onze geboorte en wat zal er eventueel zijn na onze dood. Dan schijnt er ook nog een geestelijk wereld te zijn en meerdere dimensies die zich misschien tegelijkertijd afspelen.

Dat bewustzijn zou een geest kunnen zijn, die ons lichaam bestuurd om ons te kunnen manifes-teren op de lichamelijk Aarde, net zo als wij een fiets scooter of auto besturen. En na de dood vergaat ons lichaam, en geest die uitgetreden is, zoekt misschien een foetus om straks opnieuw geboren te kunnen worden. Maar alles is theorie, want hoe het echt zit weet niemand denk ik.

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

====================

(31-08-2021) WAARHEID OF ONZIN?
Zijn de Joden de uitvinders van het Corona-covid19 virus?, willen ze miljarden mensen ver-moorden omdat die gezien worden als - Gojim - oftewel nutteloze eters. Dan hebben de Joden ook nog eens de: - Samson Optie -, als wij gaan dan nemen we alle acht (8) miljard burgers mee, d.m.v. het laten ontploffen van onze 300 atoombommen, die verspreid liggen in de hele wereld.

Zit Joods racisme achter de: "Covid-vaccins"?
https://www.henrymakow.com/2021/08/chabad-trump-family-cult.html

Zijn de Khazar Joden of Zionisten of hoe ze zichzelf ook noemen
Kwaadaardige Buitenaardse wezens, er zijn ook goedaardige wezens.
https://conspiracy.cool/the-book-of-alien-races-aka-k-g-b-book-of-aliens-2/below-is-an-a-z-of-all-alien-species/
https://archive.org/details/alien_race_book-ARB/page/n3/mode/1up

De Maan is Kunstmatig en ik kan het Bewijzen: Buitenaards Observatorium
https://www.youtube.com/watch?v=DhTagWzkjHk&ab_channel=UniverseInsideYou

====================

(30-08-2021) DOM VOLK?
Het probleem met wetenschappers is, ze proberen alles in hun straatje te passen. Lukt dat niet dan zeggen ze het bestaat niet, dom volk dus. Die mentaliteit hebben ook de medische mensen die op een universiteit hebben gezeten, hun opleiding is heilig, en de alternatieve geneeswijze verwerpen ze omdat ze die niet op de universiteit onderwezen hebben gekregen, dom volk dus.

De massa van de mensheid doet het ook, alles wat ze niet mee hebben gekregen, tijdens de op-voeding van de ouders ontkennen ze. Geesten Astrologie Ufo's, volgens hen bestaat het niet. En omdat het niet bestaat kunnen we het ook niet onderzoeken, om te kijken of het wel deels of niet bestaat. Deze mentaliteit van de mensheid bestaat al duizenden jaren, dom volk dus.

Er zijn nog meer domme wezens op Aarde de politici die maken al duizenden jaren oorlogen, niet kunnen beseffen dat niemand wint in een oorlog, er is alleen maar ellende voor beide partijen zowel vriend als vijand. Al die miljoenen doden soldaten en burgers, vluchtelingen ontheemde gehandicapten weduwe en wezens, de psychiatrische en getraumatiseerden mensen.

====================

(29-08-2021) VERDOMME.
VERDOMME - Deze ouwe Schetenlater is vandaag 70 geworden - VERDOMME.

Ik wil met haar trouwen, VERDOMME.
Weven van een lamswol cape voor de ijskoude winter|Liziqi Kanaal.
https://www.youtube.com/watch?v=UvmC-leoj9U&ab_channel=%E6%9D%8E%E5%AD%90%E6%9F%92Liziqi
Shu Borduurwerk | Liziqi Kanaal.
https://www.youtube.com/watch?v=UmEXbJUnFG0&ab_channel=%E6%9D%8E%E5%AD%90%E6%9F%92Liziqi

====================

(28-08-2021) DE SURINAAMSE TIEN GEBODEN. (Van het Internet).
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten,
maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

====================

(27-08-2021) WIE ZIJN DE ECHTE WELDE DIEREN?
In de natuur kun je zien hoe wilde dieren, zachtaardige dieren opvreten, en wat zegt de mens: "De Natuur hé". En dan staan ze weken lang te filmen, hoe een krokodil in een beek alle 50 dieren opvreet die komen drinken. Het komt niet in hun op, om die 50 zachtaardige dieren het leven te redden, door die krokodil te verwijderen uit die beek.

Het wilde dier kan er niks aan doen want hij is wild, maar de echte wilde dieren zijn volgens mij de filmers. En ik moet ook in mijn eigen hart kijken, want ik eet ook vlees, en dat zijn ook allemaal zachtaardige dieren die voor mij geslacht worden. Dus wie is er in werkelijkheid wild, de dieren of de mens.

Is dit soms een vervloekte evolutie bevolkt door wilde beesten. En wie is God dan, ook een wild beest? Want hij heeft de hele bende geschapen. En dit gebeurd ook met mensen, de wilde dieren onder ons creëren constant oorlogen voor de zachtaardige armen mens, ze slachten miljoenen af, jatten bij het leven.

Hebben monster salarissen, zijn onder en boven de wet, en lachen de hele bende uit. En wat doen wij, we filmen niet, we stemmen levenslang op deze wilde dieren. Er zijn genoeg wilde beesten in bv. Afrika, die onder het mom van vrijheidsstrijd van dorp naar dorp trekken. En in elk dorp wordt eenieder verkracht die vrouwelijk is, eenieder wordt vermoord die mannelijk is.

Dan wordt het dorp kaal geplunderd en dan in de fik gestoken. En over enkele jaren zitten deze wilde beesten in de nieuwe regering, en gaan op Staats op EU en op VN-bezoek bij hun vriend-jes van de westerse wereld die zitten te slijmen met hun voor de grondstoffen
=.

====================

(26-08-2021) GENESIS?
De schepping bestaat uit alle levende wezens, hoe mooi en hoe lelijk ze ook zijn. Alles wat leeft heeft verstand en kan denken, de ene heeft menselijk verstand en de andere dierlijk verstand, zelfs planten bomen struiken grassen bloemen water enz., hebben verstand. In allerlei verschillende gradaties en niveaus, van bijna laag instinct tot hoog instinct, kortom leven.

Inleiding tot het Alien Raceboek. (Pagina 14 voor Foto's).
https://archive.org/details/alien_race_book-ARB/page/n13/mode/1up

https://www.youtube.com/results?search_query=santori+the+alien+race
https://duckduckgo.com/?q=santori+the+alien+race&ia=web

http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(25-08-2021) TUIG.
Begint Bitchute soms nu ook al met censureren zoals
YouTube, alleen maar omdat de naam Israhell wordt genoemd.
18,000+ Syrian Organs Harvested by Israel/Turkey since 2012!
https://www.bitchute.com/video/sSGf0NbAdXIk/
https://newspunch.com/israel-harvesting-organs-syrians/

https://www.bitchute.com/search/?query=letsdig18&kind=video
The Freedom Ministry.
https://www.bitchute.com/channel/WWXPOjwtKbNN/

De regeringen en justitie van Amerika Israhell en Turkije, waarom sluiten ze deze orgaanbees-ten niet levenslang op want, zodra ze vrijkomen beginnen ze doodleuk opnieuw. Dat betekent dat deze drie landen het geen hol kan schelen dat, iedere keer kinderen worden ontvoerd om hun organen te kunnen jatten. Hoe zouden ze reageren als het hun eigen kinderen waren geweest.

Deze landen gaan de orgaandiefstal niet echt aanpakken want, er bestaat ook een internationale pedofielen handel waar wereldwijd kinderen worden ontvoerd waar, de elite en rijken seks mee hebben. Daar onder zitten ook vele politici wereldwijd, vele van dit tuig gaat bv. naar Thailand en of Brazilië om seks te hebben, en de leveranciers worden niet makkelijk aangepakt.

Vele van hun worden gechanteerd door geheime diensten, om zaken te doen die het daglicht niet kunnen verdragen. Om te doen wat onder en boven de wet is, om zich niet te storen aan God noch gebod. En wie trekken er echt aan de touwtjes die satanskinderen de boven in de Pyramide zitten, dus de echte eigenaren en slavendrijvers van de Aarde met acht miljard wereldburgers.

En wij kleine mensjes zijn ook niet heilig want we weten ook vaak van wanten als, we die ander niet klein kunnen krijgen als die niet naar onze pijpen wil dansen. Je wordt te grazen genomen of men haalt een vuile streek met je uit, of je mag niet meer mee doen met de maatschappij en wordt verstoten. Je zou kunnen zeggen dat de Aarde een soort van smerige beerput is.

En de eerlijke fatsoenlijke oprechte mensen, die er ook zijn worden beschouwd als niet in orde, geestelijk niet gezond psychiatrisch van het dak gevallen. Want ze leven niet in de realiteit, er is iets mis met hun. We gaan ze opsluiten martelen verkrachten en soms ook doden, we moeten ze kwijt want het zijn stoorzenders, we kunnen ons niet uitleven als ze rondlopen.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)
http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(24-08-2021) EL DUMMOS.
Ik heb geen bezwaar dat er moslims in Nederland wonen, en dat zij er een moslim geloof op na houden. Maar de fanatiekelingen verkankeren het geloof, want in Engeland krijgen de Engelse te horen: Je mag niet meer in deze straat wandelen want het is nu moslim gebied. Of ik kom uit de tunnel en willen in mijn boodschappentas kijken, en als ze bier zien mag ik niet verder lopen.

Deze moslims zijn druk bezig om de Engelse weg te jagen van Allah, die zei leer mijn geloof aan eenieder, in de hoop dat ze ook moslim worden in de toekomst. Maar op deze manier zullen de Engelse nooit moslim worden, want ze krijgen ongewild een hekel aan dat geloof. Dus deze moslims werken niet voor Allah maar voor de duivel en dat weten ze niet, domkoppen?

Volgens de pers en media zijn de Taliban nu bezig om mensen op straat de keel door te snijden, ook worden er mensen uit hun huizen gesleurd en afgeslacht, plus vrouwen worden verkocht in de slaven sekshandel. Zijn de Taliban nou echt zo dom om zo iets te doen? Vergeet niet dat Amerika de Taliban heeft ondersteund en groot gemaakt, toen de Russen in Afghanistan zaten.

====================

(23-08-2021) MENS OF BEEST?
De SMEERLAPPEN van de pers en media dus de journaals de praatprogramma's op TV en de kranten, gaan door met het vertellen dat de vaccines veilig zijn. Terwijl overal in de wereld ster-ven mensen aan de vaccinaties, en het aantal gewonden en gehandicapten is veler male groter. Ook de psychopathische gevaarlijke IMBECIELEN in de politiek gaan door met vaccinaties.

Wat zijn dit in Godsnaam voor mensen, zijn ze eigenlijk wel mensen, of zijn ze satanskinderen die als camouflage een menselijk lichaam hebben aangetrokken. Deze Covid vaccinaties maken veel doden gehandicapten en gewonden, toch gaan de geestelijk psychiatrische psychopathische BEESTEN door met het vernielen van mensenlevens, wordt het niet tijd voor ACTIE?

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/een-greep-uit-de-vele-gezichten-van-slachtoffers-van-het-covid-19-vaccinatie-programma/

====================

(22-08-2021) 1948 OLD SCHOOLBUS.
Hogedruk wassen Video! Die een verlaten bus uit 1948 Bus krijgt.
Het is de eerste wasbeurt in 25 jaar! Je zult versteld staan!
https://www.youtube.com/watch?v=lmN1msTw1pQ&

https://www.youtube.com/watch?v=nYhDW5CALAw&list=PLc8aa7G6Z0CaxOgvH41adAnQFB-fm6dZB&ab_channel=CountryBoyGasGarage
Algemene Tube.
https://www.youtube.com/c/CountryBoyGasGarage/videos

====================

(21-08-2021) FANCY SOME JAMAICAN FOOD IN LONDON, LETS GO.
https://www.youtube.com/results?search_query=jamaican+streetfood+in+london

https://www.youtube.com/watch?v=TuY39PGMs8E&
https://www.youtube.com/results?search_query=jamaican+music
http://radio.garden/listen/gt-reggae-radio/Sxv8VfCU

====================

(20-08-2021) OH OH.
Heeft u wat op uw lever, terroriseer de Nederlandse
psychopaten in het Brusselse Kermis er mee.

malik.azmani@europarl.europa.eu;
tom.berendsen@europarl.europa.eu;
mohammed.chahim@europarl.europa.eu;
marcel.degraaff@europarl.europa.eu;
esther.delange@europarl.europa.eu;
bas.eickhout@europarl.europa.eu;
bart.groothuis@europarl.europa.eu;
anja.hazekamp@europarl.europa.eu;
jan.huitema@europarl.europa.eu;
sophie.intveld@europarl.europa.eu;

agnes.jongerius@europarl.europa.eu;
jeroen.lenaers@europarl.europa.eu;
antonius.manders@europarl.europa.eu;
caroline.nagtegaal@europarl.europa.eu;
samira.rafaela@europarl.europa.eu;
rob.rooken@europarl.europa.eu;
dorien.rookmaker@europarl.europa.eu;
rob.roos@europarl.europa.eu;

bert-jan.ruissen@europarl.europa.eu;
annie.schreijer-pierik@europarl.europa.eu;
liesje.schreinemacher@europarl.europa.eu;
tineke.strik@europarl.europa.eu;
paul.tang@europarl.europa.eu;
vera.tax@europarl.europa.eu;
peter.vandalen@europarl.europa.eu;
kim.vansparrentak@europarl.europa.eu;
lara.wolters@europarl.europa.eu;

Local Idiots:
https://www.sdnl.nl/pdf/kamerleden-2021.pdf

====================

(19-08-2021) ZIJN POLITICI MENSEN OF SATANSKINDEREN?
ICU-Verpleegkundige - Je Wordt Voorgelogen Over Covid.
https://www.brighteon.com/09f19b18-d8ba-4a52-915a-5d84ae809d9b

Karen Kingston (ex-Pfizer) waarschuwt voor
een moorddadige overheid met morbide agenda.
https://commonsensetv.nl/karen-kingston-ex-pfizer-waarschuwt-voor-een-moorddadige-overheid-met-een-morbide-agenda/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-morele-plicht-om-vaccin-terreur-te-wegeren-ook-als-het-u-uw-baan-kost/

https://www.lnnmedia.nl/corona/gewoon-een-a-ziekte/
https://www.lnnmedia.nl/opinie/de-tien-stappen-tot-genocide/

====================

(18-08-2021) DE PERS EN MEDIA ZIJN VOLKSVERRADERS.
Hoe de Media over Covid19 bericht.
https://www.kla.tv/19585

Stelt u zich vragen over het Covid19 beleid in België (en Europa)? Bent u geïnteresseerd in hoe men een bevolking via de media bang kan maken? Wilt u weten wie er schuilt achter onze TV-virologen en waarom dissidente wetenschappers worden gemarginaliseerd, ontslagen en verbannen uit de media? Dan nodig ik u uit om te kijken naar deze video, door Bernard Crutzen.

Bitchute haalt ze niet weg, Youtube wel die censureert als een Beest.
https://www.burgerfront.nl/bitchute-haalt-ze-niet-weg/
https://www.burgerfront.nl/funeral-directors-uk/

====================

(17-08-2021) WORDT IK IN HET BOS GEDUMPT DOOR POLITICI?
Vroeger was het inderdaad in China zo dat, een huisarts in het dorp alleen maar betaald kreeg als de dorpelingen gezond bleven, hij werkte dus preventief. Werden de dorpelingen toch ziek, dan was het zelf zo dat hij het dorp werd uitgetrapt, omdat de dorpelingen hem beschouwde als een kwakzalver prutsers en bedrieger. Of deze werkwijze nog werkt in China dat weet ik niet.

Maar toen kreeg ik een idee, stel dat er in Nederland 20.000 artsen zijn, en die verdienen allemaal € 100.000 bruto salaris per jaar. Die deel je door de 18.000.000 Nederlanders dat, kost elke Nederlander € 9,25 per maand. De kosten van de ambulance (€ 600?) per rit, de onkosten van het ziekenhuis en de apotheek worden betaald door de ziekenfondsmaatschappijen.

En als dan ook nog eens de ziekenfondsmaatschappijen de en farmaceutische multinationals worden genationaliseerd, dan scheelt dat miljarden vette winsten die hun aandeelhouders nu in de achterzak proppen. Maar ik ben naïef want dit gaat niet gebeuren want, de psychopaten uit de Tweede Kamer zullen alles uit de kast halen, om mensen zoals mij in het bos te begraven.

Want de aandeelhouders zijn hun vriendjes, en patiënten worden beschouwd als een vette melk-koe dat, criminele roof systeem willen ze graag in stand houden. In mijn ogen is het rijk worden over de rug van vaak chronische doodzieke mensen een misdaad, dit is geen menselijk gedrag maar beestachtig gedrag. Dit heeft niks meer met beschaving te maken, maar onbeschaafdheid.

https://www.driegonaal.nl/caleidoscoop/2145-winnaars/

====================

(16-08-2021) LEVEN IN LOCKDOWN IN AUSTRALIË.
Zelden heb ik zo’n krachtige getuigenis gehoord als in 2e filmpje van een 35-jarige Australische vrouw. In 15 minuten somt zij op wat de media in een jaar niet hebben laten zien: het moedwil-lig kapot maken van gezonde levens. Niet door een virus, maar door onzinnige maatregelen.

Niet de ziekte - maar Lockdown, na Lockdown, na Lockdown maakt mensen ziek, en is het grootste gevaar. En iedereen die wegkijkt is medeverantwoordelijk. De waanzin van een test-maatschappij, en de waanzin van een Lockdown, creëren we allemaal door eraan deel te nemen.
https://stichtingvaccinvrij.nl/australia-has-gone-mad-zegt-voormalig-politie-agent-over-seks-advies-van-de-overheid/

De Minister Van Volksgezondheid zegt dat niemand in Astralië
is gestorven aan Covid - Son of a bitch Son of a whore Son of a slut.
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

====================

(15-08-2021) RADIO AFRICA ONLINE.
http://www.soukous.org/playlist.htm

====================

(14-08-2021) AFRICA THE MOTHERLAND.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

====================

(13-08-2021) ZIJN SOMMIGEN AMBTENAREN PSYCHIATRISCH?
Zeker 20 jaar geleden wilde de Gemeente Zutphen, al het groen rond onze 5 flats weghalen, want dan hadden ze geen onderhoud meer. En ze waren er al mee begonnen, bij de eerste flat hadden ze al de boel kaal gemaakt. Toen kwamen we bewoners in actie, en enkele hadden zich zelf vast gebonden aan bomen met kettingen en touwen.

Op een gegeven moment liep het dusdanig uit de hand dat, de politie verscheen, maar daar stoorde we ons niet aan. Toen verschenen ook enkele ambtenaren, die gingen in conclaaf met de politie en de bewonerscommissie, en toen werd het afgeblazen. Een tijdje later heeft de Gemeente die al kale gemaakte plaats herplant.

Ambtenaren zijn in mijn ogen psychiatrisch gestoord. Want onder het mom van geen onderhoud meer, zijn ze zo geschift dat ze alle natuur willen weghalen. Dus de bomen de struiken de planten de bloemen enz. Op het einde van de reis hebben we een kale planeet, alles is gewoon grondig verwijderd, er groeit ook helemaal niks meer.

Dat hebben we te danken aan de gestoorde ambtenaren, van de stad het land en de wereld die psychiatrisch van de pot zijn gerukt, en thuis horen in een psychiatrische inrichting. Ze zijn zo ziek dat ze niet op het idee komen, om de boel bv. 10 jaar wild te laten groeien, en dan kijken we wel verder.

Als u als privé-burger een boom uit uw tuin verwijdert die in de zon staat, zonder toestemming van het Gemeentehuis, dan krijgt u een hoop ellende. Maar de ambtenaren kunnen rustig de hele stad ontgroenen, no problemo. Zeker 20 jaar geleden toen men het vorige ziekenhuis bouwde, heeft men op de hoek honderden bomen verwijderd, om er een zustershuis te kunnen bouwen.

Als men dat op die andere hoek had gedaan, waar geen bomen stonden, konden al die honderden bomen blijven staan. Maar helaas zo denken ambtenaren niet, die hebben vermoedelijk een ander soort hersenen dan wij, die ook nog eens anders werken. Misschien waren ze in hun vorige leven marsmannetjes, want die planeet is ook helemaal rondom kaal.

====================

(12-08-2021) OPWARMING VAN DE AARDE.
klimaatrapport IPCC geeft de nekslag vernietigend
doemscenario zal wereldeconomie vernietigen.
https://biflatie.nl/klimaatrapport-ipcc-geeft-de-nekslag-vernietigend-doemscenario-zal-wereldeconomie-vernietigen/#comment-246068

Als wij willen weten hoe het leven er uitziet als de Aarde 4 graden is opgewarmd. Dan hoeven we alleen maar grondmonsters te nemen van 1200 jaar voor Christus, want toen was het vijf graden warmer dan nu, dus bijna tien keer zoveel als nu. (0,6 graad 2019).

In het jaar 1200 voor Christus hadden ze geen vervuilende auto’s plastic kunststof chemicaliën olie benzine. Als het verhaaltje correct is, dan is de opwarming van de Aarde en natuur cyclus die al miljarden jaren voorkomt. 15 jaar geleden stond de Zon het dichtste bij de Aarde, nu verwijderd hij zich.

Als men ChemTrails spuit in de lucht d.m.v. vliegtuigen dan waaieren die uit naar sluierbewolking die de Aarde omringt als een deken, om het zonnelicht terug te kaatsen in de ruimte vanwege de opwarming va de Aarde. Maar door die deken van sluierbewolking kan ook de Aardse warmte niet goed weg en krijg je broeikaseffect met meer CO².

De arrogante mens moet gewoon met zijn klavieters van de natuur afblijven, de Aarde bestaat al miljarden jaren die heeft bewezen dat hij in staat is om dat zelf allemaal te regelen, daar heeft hij de verwaande mens voor niet nodig.

Rudie J. Gouvernante op zaterdag 27 april, 2019 om 23:12 uur.
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

De laatste keer dat de Aarde opwarmde.
https://www.youtube.com/watch?v=ldLBoErAhz4
De waarheid over klimaatopwarming - Dr. Patrick Moore - Greenpeace Mede-Oprichter.
https://www.youtube.com/watch?v=v3A4wrPU2jY

In de afgelopen 10 jaar is de lucht constant melkwitachtig het gevolg van uitwaaiende chemicaliën van Chemtrials, die mooie blauwe luchten van vroeger zien we niet zo makkelijk meer. Let er maar op dan weet u dat ik u niet voor de gek hou. Zodra er wel een mooie blauwe lucht is verschijnen vrij gauw die Chemtrails, en een paar uur later is het weer melkachtig wit. Verwart u niet die witte condensstrepen die vrij gauw oplossen want dat is waterdamp met ChemTrail witte strepen die uitwaaieren.

Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrail Wolken.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds

Op deze website kunt u de vliegtuigen boven uw stad zien vliegen, niet alleen militaire vliegtuigen spuiten Chemtrails maar ook commerciële maatschappijen. Klik op het gele vlieg
tuig en kijk in de linker scrolbalk, dan weet u welke maatschappij dat doet als de strepen niet weg willen. Trouwens alleen toestellen van 15 jaar en ouder kunnen condensstrepen trekken.
https://www.flightradar24.com/

Hoe het u Raakt.
http://www.thrivemovement.com/chemtrails-how-they-affect-you-and-what-you-can-do.blog
Bekijk de binnenkant van een Chemtrail vliegtuig.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

Chemtrails: De Geheime Oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg (Ned. Subs.).
Haarp: Gaten in de Hemel.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE& (Engels).
Rosalind Peterson: De Chemtrail Doofpot.
https://www.youtube.com/watch?v=XGAJ7q40NWs (Engels).

====================

(11-08-2021) ZIJN WIJ BURGERS WEER DE LUL?
Paypall gaat dissidenten weren, vallen daar ook de niet-gevaccineerde onder?, zoja, hoe weet Paypall wie er niet gevaccineerd is. Schendt de medische wereld misschien haar beroepsgeheim door de privé info van de patiënten, aan Paypall een commercieel bedrijf te geven of in het erg-ste geval te verkopen. Die gluipers die aan de touwtjes trekken, ik vertrouw ze voor geen stuiver.

Paypall Creert: "Geen Koop List" .
https://dissident.one/2021/08/06/17266/
https://duckduckgo.com/?q=paypall+no+buy+list&ia=web
=.

====================

(10-08-2021) FUCK THE POLICE AND THEIR ASS POLITICIANS.
Oekraïense Opstand, zo stop je Politie Tirannie.
https://brandnewtube.com/watch/ukraine-uprising-this-is-how-you-stop-police-tyranny_nxwdCZu9erGxfD4.html

De reden waarom het volk het niet redt dat, komt omdat ze niet: "DOORZETTEN", het is uiter-mate dom volk. Je bent verdomme met misschien wel 10.000 man tegen dertig (30) volksverra-ders in uniform, met zo een massa mensen moet je die dertig (30) man toch weg kunnen trappen. Het domme volk staat alleen maar te joelen en te schreeuwen, verder doen ze geen sodemieter.

De mensen hebben er genoeg van, en bestormen
de BBC in Londen 8 augustus 2021 Deel 1.
https://brandnewtube.com/watch/the-people-have-had-enough-they-are-storming-the-bbc-in-london-8th-august-2021-part-1_Bl2jg9ZtOCwWggh.html

====================

(09-08-2021) VIJF AFRIKAANSE PRESIDENTEN DOOD.
Bij dit soort berichten moet je altijd voor ogen houden dat, vele mensen een agenda hebben op de achtergrond. Je weet als buitenstaander als leek dus nooit precies wat, er nu: " ECHT" gebeurd is. Men kan je wel alles aan de neus hangen die je niet kan verifiëren al leek zijnde, je kunt wel vraagtekens zetten als er vijf (5) presidenten achter mekaar doodgaan.

Het is niet zo dat vijf (5) westerse presidenten allemaal achter mekaar een been breken, dus als vijf (5) presidenten dood gaan na het weigeren van vaccins, dan zijn ze misschien inderdaad vermoord. En die vijf (5) nieuwe presidenten die onmiddellijk vaccins gaan bestellen, en massaal hun volk gaan vaccineren, zijn misschien bang dat ze ook vermoord worden.

En als die vijf (5) presidenten inderdaad vermoord zijn, dan zijn er kwade krachten aan het werk op de achtergrond. Die willen inderdaad met alle geweld alle acht (8) miljard wereldburgers verplicht vaccineren, ze dulden geen tegenspraak, zoja dan wordt je gewoon vermoord. Zelfs nu de: "BEESTEN" weten dat er meer mensen sterven van vaccinaties dan het virus zelf.

Dus deze donkere elementen op de planeet zijn ergens mee bezig, en dat hoeft niet perse in het belang te zijn van de wereldburgers. Van politici hoef je niks te verwachten want, de meeste zijn ruggengraatloze flapdrollen. Die moeten dringend een ander beroep gaan zoeken want, ze zijn totaal niet geschikt om de leiding van een land op zich te nemen.

Dan komen we weer terug bij de burger, wat is hun eieren eten om levenslang te blijven stemmen op deze kleurloze figuren, eigen belang soort zoekt soort? Hebben ze soms dezelfde mentaliteit als deze Clowns?, m.a.w. als ze zelf in de toekomst in de politiek komen, worden ze dan misschien net zo beroerd als deze Pipo's en gaan ze dan ook netzo achterlijk regeren?

De normale mensen zijn in mijn ogen de mensen die allang niet meer stemmen, want ze hebben geen zin meer in die komedie die politici spelen. Deze mensen pikken het niet langer dat politici na de verkiezingen, weer vier (4) jaar lang de middelvinger voor hun opsteken. Deze mensen geloven niet in dat sprookje: "Het is nu eenmaal zo", wat politici lopen uit te spoken.

Jaarlijks sterven er 6000 mensen door verkeerde diagnoses behandelingen en medicijnen, ook 6000 door de griep. Daar maakt niemand zich druk over, maar als 6000 sterven door Covid dan slopen ze de mens en maatschappij. Hoeveel mensen zouden er jaarlijks sterven door ongeluk-ken ziektes oorlogen honger armoede rampen zelfmoord enz., daar is ook geen lockdown voor.

Vijf presidenten die tegen de Covid-vaccins
waren, zijn dood – vervangen door pro-Vaxxers.
https://dissident.one/2021/08/02/17096/

Scrollen / Nederland Nr: 20 - Suriname Nr: 134.
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat "COVID-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Het Ierse Licht is hier, een krant die niet bang is om de waarheid te vertellen.
https://gemmaodoherty.com/investigations/the-irish-light-has-arrived-a-newspaper-unafraid-to-tell-the-truth/ (404)
De waarheid in de rechtbank van Ierland tegen de gezondheids-
dienst is een misdaad, Gemma Doherty. (17th July2021)
https://www.bitchute.com/video/wXx2La4H9fTr/
Mijn website is terug na aangevallen te zijn door de gedachtepolitie.
https://gemmaodoherty.com/my-website-is-back-after-being-attacked-by-the-thought-police/

====================

(08-08-2021) NIET VEEL HOOFDDOEKJES.
Steetwalk Istanbul Turkey.
https://www.youtube.com/watch?v=t_fA6amyfGs&

====================

(07-08-2021) JE KUNT BIJNA DE WIELEN AANRAKEN.
Lage binnenkost ! Princess Juliana Vliegveld Maho Beach, Sint Maarten Vliegtuig Spotting.
https://www.youtube.com/watch?v=rjk7SPhNvTg&ab_channel=RazgrizFlight%26Spotting

====================

(06-08-2021) WIE ZIJN DE ECHTE GODSKINDEREN?
Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon en het midden van de hemel, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Laten we even theoretisch aannemen dat de — ZON — God is, en ik zeg niet dat het zo is want dat weet ik niet, maar stel. En de Zon geeft leven op Aarde en houdt die ook in stand. Je zou dan ook kunnen zeggen dat tropische landen het Bijbelse Paradijs zijn, want daar zien de mensen (Godskinderen?) twaalf uur (12) per dag God (de Zon), ook nog eens 365 dagen van het jaar.

Terwijl de gevallen Engelen uit de Bijbel het Blanke ras?, dus, zien God niet zo vaak omdat God misschien pissig is (Slaventijd — Koloniale en nu Multinational tijd) op het egoïstische racistische blanke ras. Het grootste deel van de containers in de havens komen uit niet westerse landen, waar ze armoede lijden. Ze profiteren niet van de vette winsten van die goederen.

De grote winsten vloeien naar de banken want zij zijn de eigenaren van het geld, wij mogen het geld tijdelijk lenen het is niet ons eigendom. Plus de meeste banken zijn via via eigendom van de Joden, als de Joden mekaar geld lenen vragen ze geen rente aan mekaar. Wel berekenen ze rente aan niet Joden, als ze dat niet deden verdween veel armoede als sneeuw voor de Zon.

Als ik God was dan maakte ik het Midden Oosten Joden-vrij, en schopte hun terug naar Europa waar ze thuis horen. Of, ik spleet het land in tweeën met in het midden een: "Water", van bv. tien km breed. Links wonen de Palestijnen en rechts wonen de Joden, en wee oh wee als de arrogante Joden gaan mieren in het linkse land van de Palestijnen, dan breekt de pleuris uit.

Jezus schrijft ook in de Bijbel: Ik ken ze niet, het zijn niet mijn kinderen, het zijn kinderen van de Satan". Als ik God was, konden de Joden fluiten naar het beloofde land. Dat hebben ze verspeeld, want ze plegen al sinds 1948 genocide op de Palestijnen die, al duizenden jaren in het Midden Oosten wonen. Ik maakte het hele Midden Oosten Joden vrij, terug naar Europa dus.

Zijn regeringen stiekem? Helpen ze Israël met wapens e.a. hulp, zodat ze in het Midden-Oosten blijven en de Arabieren aan kunnen? Helpen ze niet dan worden ze weggejaagd. En waar vluch-ten ze heen Europa, willen regeringen dat niet?, omdat ze misschien een hekel?, hebben aan de Joden. Dus de Palestijnen worden opgeofferd, voor het belang van de westerse wereld, Racisme?

Is Jezus een Zwarte Man?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Louis Farrakhan: Who Are The Real Children Of Israel? (27:00 / 2:57:54)
https://www.youtube.com/watch?v=BloNZd3Ib_Q&

De Bijbel in Verschillende Talen.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinaams)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Engels)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Andere Talen)

====================

(05-08-2021) DE RATTEN IN AKTIE.
Politie geweld tegen Duitse demonstranten in Berlijn AUG 1, 2021.
In dit filmpje kunt u zien hoe de RATTEN tekeer gaan tegen het publiek.
https://www.bitchute.com/video/FaXheU2PcwFk/

Hier kunt u zien dat de mensen wandelen en babbelen met mekaar, en achter hun rijden vele M.E. busje die niet optreden. Ze wachten tot de mensen op het plein zijn, en dan de BEEST gaan lopen uit hangen. Dus terwijl ze nog in de busjes reden, wisten ze al, straks rammen we jullie in mekaar. Deze volksverraders moeten ze tegen de muur zetten, ook de burgemeester.

Ophef in Berlijn - Politie overweldigd? (2:33:30 / 3:07:23).
https://www.youtube.com/watch?v=x6MlKknl5jM&t=38s&ab_channel=BorisReitschuster

Er komt een tijd dat de BEESTEN moeten rennen voor hun leven, anders worden ze gelyncht door het volk die pisnijdig is. Een ander probleem is dat de KAKKERLAKKEN van de Pers en Media dit niet uitzenden, dus de kranten de praatprogrammas op TV en de Journaals zenden het niet uit, van die psychopaten in de Tweede Kamer daar hoef je helemaal niks van te verwachten.

====================

(04-08-2021) ARROGANTE STINKJODEN.
In mijn opinie hebben de Khazar de Bolsjewieken de Joden en de Zionisten, of hoe je ze ook wil noemen geen recht meer op een: "Beloofd Land". Dat hebben ze verspeeld door al sinds 1948 de Palestijnen te terroriseren met een Apartheids-regime in hun eigen land. Trouwens de vraag is hebben ze wel recht op een Beloofd land want 98% zijn geen Bijbelse Joden maar Oekraïners.

Israhell de Grote Leugen.
https://nl.sott.net/article/5268-Chris-Hedges-Israel-de-grote-leugen

Israhellische soldaten doden zes (6) Palestijnse burgers, de wereld zwijgt.
https://rightsforum.org/nieuws/israelische-militairen-doden-zes-palestijnse-burgers-de-wereld-zwijgt/

Daarna hebben de meeste landen banden met Israhell, ze doen er zaken mee, niet met de Pales-tijnen. De hele wereld was kwaad op de apartheid van Zuid-Afrika, maar met de apartheid in Palestina daar hebben ze geen moeite mee. De wereld meet ook met twee maten, de ene wordt geëerd en de andere genegeerd. Creolen krijgen meer gevangenisstraf dan de blanken.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Tamimi's heerschappij tijdens een "confrontatie"
met de soldaten van de bezetting in 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZUce8FNctU&

Gelukkig zijn er ook goede Joden, maar ze zijn een roep in de
woestijn en worden zwaar gediscrimineerd door de zionisten.
Joodse activisten komen op voor Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Why These Israelis Refuse To Join The Army
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

BDS-Beweging. Boycot, Desinvestering, Sancties.
https://bdsmovement.net/

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

====================

(03-08-2021) BELASTING-POT € 293 MILJARD P/JR / UITGAVEN € 337 P/JR.
€ 337.000.000.000 : 17.493.969 Nederlanders (30-04-2021) = € 19.264 per persoon : 12 maan-den = € 1605 p/mnd per persoon.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inkomsten-en-uitgaven-van-het-rijk-2021
https://duckduckgo.com/?q=belasting+inkomsten+nederland&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=belasting+inkomsten+nederland

Als de Regering een ander belastingsysteem zou invoeren, dan kunnen de meeste belastingkantoren dicht. En dat systeem zou als volgt kunnen gaan, stel dat de Regering jaarlijks 337 miljard Euro nodig heeft om Nederland draaiende te houden. Dan zouden ze dat bedrag kunnen delen door 17.493.969 Nederlanders (30-04-2021) dat, is € 1605 p/mnd per Nederlander.

En elke maand wordt een deel van dat bedrag automatisch ingehouden van ons inkomen, voor de 1 van het eigen vermogen voor de 2e van het salaris en voor de 3e van de uitkering. Dan kan ook niemand meer belasting ontduiken, en dit systeem houdt in dat de BTW wordt afgeschaft en al die andere vormen van belasting.

Voor het bedrijfsleven bedenkt men een aparte regeling, men zou het ingewikkelde geldverslindende belastingsysteem veel economischer kunnen maken. Het nadeel is natuurlijk dat de meeste belastingambtenaren werkloos worden. Er zullen lezers zijn die zullen zeggen dit gaat niet werken, maar waarom niet we doen het nu toch al met de afvalstoffenheffing.

Stel dat uw woonplaats jaarlijks € 10.000.000 Euro nodig heeft om al het afval af te voeren. Dat, bedrag deelt de Gemeente door alle voordeuren van de stad, men betaalt dat bedrag 1x per jaar. Waarom zou het ook niet kunnen werken met de belasting, die de Regering jaarlijks nodig heeft om het land draaiende te houden.

Mensen die werken betalen meer dan de werklozen, en de ouden van dagen gezinnen betalen iets meer dan de alleenstaande. Dat, gebeurt nu ook met de afvalstoffenheffing. Als we belasting betalen dan blijft er niet veel over van de Euro, als u uw salaris krijgt dan betaalt u eerst personele belasting.

Vervolgens gaat u met het restant naar de woningbouw, en bij de huur inbegrepen zit ook weer belasting. Met het restant gaat u naar de supermarkt voila weer belasting, met de rest gaat u tanken en huppetee inderdaad weer belasting. Bij iedere financiële handeling moet u weer belasting betalen van het salaris.

En als klap op de vuurpijl moet u een jaar later ook nog eens inkomstenbelasting betalen, misschien staan we van elke Euro wel 50%?, belasting te betalen. Misschien is het beter om aan het begin direct alles te betalen dat, scheelt een heleboel ingewikkeld gedoe wat ook handen vol geld kost. Wat dacht u van het idee, of denkt u één enkeltje inrichting, want je bent geschift.

Als je met dit soort ideeën komt dan, worden ze onmiddellijk afgewezen. Men gaat niet eerst onderzoeken of het wel deels of niet werkt nee, men heeft zijn vooroordelen al klaar: "Dit gaat niet werken". Dit is een typische reactie en mentaliteit van Kuddedieren, die wanhopig proberen vast bijten in wat ze kennen. Iets nieuws gooit hun vertrouwelijke wereld omver.

Psychologen over het omgaan met de WAARHEID (over 11 september 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ
Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al honderden jaren. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

====================

(02-08-2021) WIE WEET.
Zijn de Media en de Medische Wereld medeplichtig aan Moord?
https://www.frontnieuws.com/zijn-de-media-en-de-medische-wereld-medeplichtig-aan-moord/

Nicole Sirotek (Een Covid-19 Klokkenluider Verpleegster) {Verbannen van YouTube}.
https://www.bitchute.com/video/ikwfuyvrWTZO/

Undercover Nurse vertelt wat er echt aan de hand
is met de 'COVID-19 Pandemie'. Het is Moord.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

Je zult het over 18 maanden en langer te weten komen, wanneer
mensen zullen sterven als vliegen, een italiaanse arts.
https://www.bitchute.com/video/nSG5tRQbFHWb/

Bewijs dat de Vaxxed niet langer menselijk zijn
Luciferiaanse transmenselijke agenda blootgelegd.
https://www.brighteon.com/14670786-9288-48d5-8389-d9a4a1805ded

De nieuwe wereld of een duivels
plan voor een Nieuwe Wereldorde?
http://www.openbaring.com/

Ik voeg deze sites toe als informatie voor een tijdje,
omdat de Main Stream Media (MSM) niet thuis is.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(01-08-2021) FREAKY STUFF.
Bohemian Rhapsody ontmoet zingende Tesla Coils.
https://www.youtube.com/watch?v=93T0mVddBgM&ab_channel=FranzoliElectronics
Top 7 filmnummers op Tesla Coils.
https://www.youtube.com/watch?v=R15t7iQkV3o&ab_channel=FranzoliElectronics
Tesla Coil Concert: EOH 2016 at UIUC.
https://www.youtube.com/watch?v=Lxpu3mzo4ws&ab_channel=Andrew

https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)

====================

(31-07-2021) WTF?
99% van de mensen kent dit wiskundegeheim niet.
https://www.youtube.com/watch?v=jSA8T-OC1dg&ab_channel=MindYourDecisions
Wiskunde Geheimen.
https://www.youtube.com/results?search_query=math+secrets
https://duckduckgo.com/?q=math+secrets&ia=web

====================

(30-07-2021) POSITIEF DENKEN?
Er zijn genoeg programma's o.a. YouTube en websites over positief denken dat klinkt heel leuk, maar hoe hou je dat vol in een gestoorde wereld. Nou hebben westerlingen in ieder geval in Nederland de mentaliteit, het is nou eenmaal zo of je trekt aan het kortste eind of je wordt in het bos geparkeerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin.

Sommige mensen zitten levenslang op een berg in de Himalaya, maar wat heeft het voor zin je verandert de wereld er niet mee. Ze zeggen ja, maar het maakt je een betere mens oké, maar je brengt dat niet in de praktijk om andere mensen te helpen een beter leven te krijgen, je zit gewoon levenslang op een kromme berg dus wat voor een zin heeft dat.

Je zou eventueel kunnen gaan bidden en niet Bijbels en of gelovig bedoeld maar om goede gedachtes de wereld in te zenden, misschien dat andere dat telepathisch opvangen en positiever gaan denken dat zou kunnen. De Indianen van Amerika de oorspronkelijke bewoners konden het door middel van gedachtes laten regenen, zij beïnvloeden vermoedelijk de natuur.

Stel in een stad met bv. 50.000 inwoners zijn er 1000 die een vrouw willen verkrachten, 99% van hun zullen dat nooit doen omdat ze weten dat het verkeerd is en ze opgesloten kunnen worden. Is het mogelijk dat die ene die gedachtes opvangt van die andere 99%, zijn bewustzijn wordt weggeduwd door die binnen komende gedachtes en hij doet het daad werkelijk.

Is dit mogelijk de reden waarom hij tegen de rechter zegt: "Ik kan me niet herinneren dat ik dat gedaan heb", dus is het mogelijk dat hij in een soort van roes was. Een psychiater zal hem waarschijnlijk willen behandelen omdat hij op school heeft geleerd dat hij geestelijk gestoord is. Misschien is zijn geest gestoord of lastig gevallen door die andere 99%.

Positief denken.
https://www.youtube.com/results?search_query=positief+denken
https://duckduckgo.com/?q=positief+denken&ia=web

Translate Website Text.
https://verbodengeschriften.nl/vertalen.html

Waarom het belangrijk is om je kinderen te leren ongehoorzaam te zijn.
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
Schreeuwen tegen je kinderen is helemaal prima.
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/
Brief aan de Kinderen.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html

Positieve Muziek.
https://duckduckgo.com/?q=positieve+muziek&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=positieve+muziek

====================

(29-07-2021) IS GRATIS STROOM EEN MISDAAD?
Stel u bent zo goed dat, u een apparaat uitvindt die gratis stroom opwekt. En dat apparaat zit niet met een stekker in het stopcontact. Het moment dat u dat apparaat in de openbaarheid brengt, leeft u niet lang meer. En verdwijnt het ontwerp van dat apparaat voorgoed, en dat doen die 13 families in de piramide top.

Laten we even aannemen dat van de acht (8) miljard mensen wereldwijd er drie (3) miljard voordeuren zijn, en dat apparaat die stroom opwekt hebben ze nu gratis, koken huishoudelijke apparaten douchen afwassen verwarming vervoersmiddelen, misschien nog meer waar ik zo niet op kom.

Dus de gas de elektra en de olie-industrie en andere multinationals kunnen opgeheven worden. Dat gaat dat tuig in de top natuurlijk nooit toestaan, die trekken gewoon even aan de touwtjes, van die trekpoppen die politici heten. Die sturen bv. een huurmoordenaar op u af, of u krijgt een vreemd ongeluk.

Mocht u denken, ik huur een huurmoordenaar in om die dertien (13) families op te ruimen, dan zegt God tegen u -- Gij zult niet doden --. Ja maar Heer die dertien (13) families zijn Beesten, ze laten acht (8) miljard mensen wereldwijd economisch en financieel tachtig (80) jaar creperen -- Niks mee te maken -- zegt God.

Nul Punt Energie.
https://nl.wikipedia.org/wiki/nulpuntsenergie
https://www.youtube.com/results?search_query=nul+punt+energie
https://duckduckgo.com/?q=nul+punt+energie&ia=web

====================

(28-07-2021) WANNEER STOPT HET?
Als de (nep)Joden mekaar geld lenen mogen ze van hun God Jehova geen rente vragen, want God vindt rente een gruwel die ervoor zorgt dat mensen eeuwig schulden hebben. Denk maar aan de staatsschulden van vele westerse landen, het meeste is rente op rente op rente op rente op rente, waardoor de bevolkingen levenslang moeten bezuinigen.

Maar als de (nep)Joden geld lenen aan niet joden vragen ze wel rente. Mocht je vragen -- hé jullie mogen toch geen rente vragen --, dan krijg je als antwoord -- ja maar jij bent geen Jood --. Zou je zeggen oh dan wil ik me graag bekeren tot het (nep)Jodendom, dan krijg je als antwoord -- dat kan niet want het bloed van je voorouders klopt niet --.

En de grap is dat de meeste Joden in Israël zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam van Judea, het zijn nazaten van de Khazaren uit Oekraïne wat vroeger tot Rusland behoorden. Dus het bekende beloofde land is niet van hun. Dat betekent dus een enkele reis opdonderen uit Palestina, die ze gejat hebben van de Palestijnen.

En onderzoek door historici en geschiedschrijvers geeft aan dat, de Palestijnen meer Joods bloed hebben dan de (nep)Joden die zich uitgeven voor Jood. Misschien is dit ook de reden waarom God en Jezus de pest hebben aan (nep)Joden. Is dit de reden, waarom de (nep)Joden al door de hele geschiedenis achtervolgt worden.

In Nederland, moet je uitkijken als je gaat schrijven over de (nep)Joden en bv. de holocaust, want anders ga je drie jaar naar de gevangenis. Een Duitse mevrouw van 87 dreigt voor de derde keer naar de gevangenis te moeten, omdat ze volhoudt, in bv. Auschwitz was geen gaskamer het was een mortuarium, voor mensen die overleden aan cholera en tyfus.

De geallieerden bombardeerde als idioten alles in opdracht van hun Joodse bazen, die hun eigen volk opofferde. Men begon toen honger te lijden, de boeren rondom de kampen begonnen hun eten te geven. Maar toen werden ook de landgronden van de boeren gebombardeerd waar alles groeide. Toen was er bitter weinig eten en leden honger en begonnen ziek te worden.

In Nederland had je de honger-winter in de 2e wereldoorlog, vele burgers werden mager ziek en er waren er genoeg die stierven. Er waren genoeg Europese landen die wilde eten sturen, maar dat werd verboden door Churchill en Roosevelt. Die landen die toch eten stuurde omdat ze het onmenselijk vonden, hun voedsel konvooien werden ook gebombardeerd door de geallieerden.

Het is een hobby van veel regeringen om de volkeren ook hun eigen volk uit te hongeren, nu sterven er kinderen in Jemen van de honger. Omdat hun voedselboten op zee worden tegen ge-houden door, Amerikaanse Engelse en Saudi Arabische Marineschepen. Je komt tot de conclusie dat vele regeringen gewoon oorlogsmisdadigers zijn, niks geen democraten en Gods kinderen.

Volgens het Internationale Rode Kruis is er niet
één Jood vergast, laat staan 6.000.000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(27-07-2021) HURRAY FOR THE PEOPLE.
Op deze website ziet u dat veel burgers, op straat protesteren vanwege de corona-gekte. Die groep mensen is aan het groeien dat, kan inhouden dat de politie en de M.E. straks moeten gaan rennen voor hun leven, anders worden ze gelyncht door het volk. Het is ook mogelijk dat zelfs politici moeten gaan rennen, want die gaan stug door met hun psychopaten ziekelijke kolder.

https://nooit.nl/wereldwijde-protesten-tegen-de-c-maatregelen-en-totalitaire-overheden/

Kijk naar dit arrogante SCHIJT in uniform, deze DIEREN luisteren niet naar de rede. Deze menselijke verraders moeten tegen de muur worden gezet en neergeschoten worden. Ik weet wel dat God zei: "Gij zult niet doden", maar ik ben kotsmisselijk van deze Smeerlappen. Wie denken ze wel niet dat ze zijn? Fuck deze Schijtkoppen en hun Fucking verwaande Klootzak regeringen.

De politie valt mijn bewaker aan bij het vrijheidsdag protest.
https://www.bitchute.com/video/-Y5s-3EqfbI/

Nederlandse politieagenten spreken schandelijk over collega's.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

====================

(26-07-2021) WORDEN WIJ BELAZERD?
De verpleegster wordt lichamelijk onwel en valt flauw nadat ze gevaccineerd is, men probeert te bewijzen dat het niet komt door de vaccinaties, ze zeggen ze heeft een bepaalde ziekte waardoor ze spontaan flauw valt. Zij werkt op de Emergency Room, een afdeling tussen de EHBO en de Operatiekamer, als zij spontaan flauw wordt het niet toegestaan dat ze daar werkt, vermoed ik.

Dus de grote vraag is — wat is er — "ECHT" gebeurd?, en wie staat ons eventueel te besodemieteren. Wij zijn buitenstaanders wij moeten het nieuws hebben van de pers en media, zoals de journaals de praatprogramma's op TV de kranten en de regeringsvoorlichting enz. Men kan ons theoretisch wel van alles wijsmaken, wij als buitenstaanders kunnen dat niet verifiëren.
https://www.youtube.com/watch?v=RxiQMeEF9XI&ab_channel=IndiaToday

Nu duiken er allerlei berichten op dat ze gestorven is, en wat wel deels of niet waar is dat weten wij als buitenstaanders niet. Je kunt inderdaad verwarring zaaien door zoveel mogelijk berichten te gaan verspreiden, waardoor wij door de bomen het bos niet meer zien. Misschien worden sommige berichten bewust verspreid door geheime dienste en al dat andere tuig en gajes.

Er wordt beweerd dat de verpleegster die
live in de lucht flauwviel nu is overleden.
https://www.bitchute.com/video/6NON8yksGkHT/
https://www.bitchute.com/video/3EmGv8gEjla4/
https://www.bitchute.com/search/?query=tiffany%20dover&kind=video

Tiffany L. Dover.
https://www.youtube.com/results?search_query=tiffany+dover
https://www.bitchute.com/search/?query=nurse%20tiffany%20dover&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=tiffany%20dover&page=1&uploaded=all
https://brandnewtube.com/search?keyword=tiffany+dover
https://odysee.com/$/search?q=tiffany%20%20dover
https://duckduckgo.com/?q=tiffany+dover&ia=web

Op het moment dat ze neervalt, draait de cameraman zijn camera naar rechts in de hoek dat, betekent in mijn ogen dat hij psychiatrisch gestoord is. Hij gaat vermoedelijk verder kijken met zijn echte ogen, want wat hij net nog door de lens zag gelooft hij niet, terwijl wat hij net nog door de lens zag gebeurde toch ook echt.

====================

(25-07-2021) NADIA D'ZIRIA - ALGERIA.
Astem Atwas.
https://www.youtube.com/watch?v=UtN01MWDgs4
Ya El Ghadar.
https://www.youtube.com/watch?v=8AIhiCV-bLY
Libla Aaf.
https://www.youtube.com/watch?v=-uqGxDboJRQ
Spécial Fête.
https://www.youtube.com/watch?v=9OkdAscrplA
Kabyle.
https://www.youtube.com/watch?v=Qujz7B7bBZ8
De Fetes.
https://www.youtube.com/watch?v=MAHarU3Hx78

Dalila Dzaria. (3:26:29)
https://www.youtube.com/watch?v=c1Gj45mlRcw&ab_channel=DalilaDziria

Streetfood Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+algeria
Streetwalk Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+algeria

====================

(24-07-2021) STORY OF STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://www.storyofstuff.org

====================

(23-07-2020) ZANDDIEFSTAL DOOR MULTINATIONALS.
Sommige eilanden komen onder de zeespiegel te liggen, politici en wetenschappers zeggen op-warming van de Aarde en stijgende zee niveaus. Maar de multinational schepen zuigen het zand weg, rondom die eilanden waardoor ze zinken, en de eilandbewoners het nakijken hebben.En het zijn altijd de mensen met een huidskleur die geen enkele kans krijgen om te overleven.

http://www.indigorevolution.nl/Zeezand-oorlogen-verwoesten-de-Aarde-en-niemand-mag-het-weten.html/
https://www.youtube.com/results?search_query=sand+wars
https://duckduckgo.com/?q=sandwars&ia=web

====================

(22-07-2020) GEEN RACISTEN IN MIJN PARADIJS.
Als ik God of Allah was dan zijn de racisten niet welkom in mijn paradijs, ik ga persoonlijk voor de paradijspoort staan, ze komen er niet in ik jaag ze weg als schurftige honden. Want in het paradijs gaan ze de boel verzieken, want daar woont een Creool en aan de overkant een Chinees en om de hoek een Hindoestaan enz. dat, bevalt de racisten niet en gaan ze lopen stoken.

In mijn paradijs heerst er vrede en harmonie, het maakt niet uit of je een Creool Aziaat Hindostaan Peruaan Cubaan of Arabier bent. Het maakt ook niet uit of je blank bent of getint of donker of zwart, of je wel of niet gelovig bent of niet gelovig bent. Het maakt ook niet uit hoe je denkt praat en schrijft, als je de andere daar maar geen last van heeft.

Stel dat alle mensen op Aarde een deeltje Jezus zijn, dus de Bijbelse Jezus heeft zichzelf opgesplitst in acht (8) miljard?, deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dus als alle mensen wereldwijd het werk van mijn en hun vader God gaan doen dan, leeft de mensheid binnen de kortste keer in het Paradijs op Aarde. Misschien zijn we wel allemaal een deeltje God, wie weet?

====================

(21-07-2021) IS HAAR LEVEN IN GEVAAR?
Als je naar haar ogen kijkt hoe ze bewegen in deze tube, dan lijkt het alsof ze bang is. Haar ogen maken irragulaire bewegingen alsof ze alles om haar heen in de gaten houdt. Misschien is ze bang dat ze haar op elk moment zullen arresteren en naar een verhoorkamer of wrede gevan-genis zullen brengen. Misschien is doodsbenauwd wat er in de toekomst met haar kan gebeuren.

Ik me af te vragen of deze vrouw een: "Hybride" is, dus half mens en half Ufonaut, dus haar ogen worden dan aangestuurd door een computer-achtige robot. Nu zit u natuurlijk te lachen want, daar heb je de idioot weer met zijn BS. Maar Hybriden schijnen echt te bestaan?, volgens serieuze onderzoekers dan. Maar de wetenschappelijke wereld beschouwt hun ook als idioten.

De waarheid in de rechtbank van Ierland tegen de gezondheid
dienst is een misdaad, Gemma Doherty (17 juli 2021)
https://www.bitchute.com/video/wXx2La4H9fTr/

De Beesten die de CoronaCovid19 scamshow leiden, willen ze haar het zwijgen opleggen, haar gevangen zetten of misschien zelfs vermoorden? Is het niet belachelijk dat je niet meer kunt zeggen wat je denkt, je kunt het niet onderzoeken en publiceren, anders liggen de Beesten op de loer omdat je doet wat hen niet zint.

Dan heb je ook nog de verraders van de News-Journals de Praatprogrammas, die censureren en liegen tot hun tanden groen zien, en vergeet niet de Kranten die weigeren de andere kant van een verhaal af te publiceren.

Ze zeggen dat de Beesten machtig zijn, dat zijn ze niet. Het zijn de verraders die betaald worden door deze Beesten die het smerige werk voor hen doen. Als deze verraders niet bestonden of weigerden betaald te worden, dan zijn de Beesten zo zwak als een ei. Kijk naar de M.E. die de mensen in de stad in elkaar slaan die protesteren tegen het CoronaCovid19 gebeuren.

Het Ierse Licht is hier, een krant die niet bang is om de waarheid te vertellen.
https://gemmaodoherty.com/investigations/the-irish-light-has-arrived-a-newspaper-unafraid-to-tell-the-truth/ (404)
Mijn website is terug na aangevallen te zijn door de gedachtepolitie.
https://gemmaodoherty.com/my-website-is-back-after-being-attacked-by-the-thought-police/

Vandaag werden ze gedwongen om toe te geven that CoronaCovid19 niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty+
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=gemma%20doherty.&page=1&uploaded=all
https://odysee.com/$/search?q=gemma%20doherty
https://brandnewtube.com/search?keyword=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&t=h_&ia=web

Je kunt niet anders dan tot de conclusie komen dat, de meeste politici in binnen en buitenland criminelen zijn. Want ze hebben vaak lak met hun eigen wetboeken regels verordeningen en bepalingen, ze zijn duidelijk onder en boven de wet dat, staat als een paal boven water. Dat de kiezers daar jarenlang intrappen is voor mij onbegrijpelijk, tenzij het soort zoekt soort is.

Dus de mensen die: "Kuddedieren Klootjesvolk en Dom Gepeupel" worden genoemd hoeven dat niet te zijn, ze hebben misschien gewoon dezelfde pokken-mentaliteit als hun politici. Wat ook kan zijn dat de Kudde denkt, als ik andere ga helpen of kom op voor het recht dan ben ik een slecht kind. Want dan sta ik de opvoeding van mijn ouders te verraden, want dat waren ook kuddedieren.

Wat ik ook heb zitten denken dat de rotzakken die aan de touwtjes trekken, in werkelijkheid geen rotzakken zijn. Ze veroorzaken dus bewust een hoop ellende op Aarde, in de hoop dat de kudde massa wakker wordt anders is de mensheid gedoemd. Gelovige mensen zeggen dat, GODS wegen ondoorgrondelijk dus onbegrijpelijk zijn. Dus misschien zijn de rotzakken wel de Engelen van God zonder dat ze het weten, of zij zijn de: "Gevallen Engelen" uit de Bijbel.

Als ik de Duivel was dan ging ik de mensheid niet terroriseren, ik gaf ze alles wat hun hart wenst. Groot huis leuke inboedel Grote Auto veel geld pracht en praal lekker eten enz. Ik legde ze helemaal buitensporig in de watten, want dan liggen ze aan mijn voeten. En als dan Jezus op Aarde komt met het echte geloof van God, dan beschouwen ze hem als een valse profeet.

Het schijnt dat ook de Justitie nog corrupter is dan de Duivel.
https://www.sdnl.nl/index1024.html

====================

(20-07-2020) OPWARMING VAN DE AARDE?
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

Als wij willen weten hoe het leven er uitziet als de Aarde 4 graden is opgewarmd. Dan hoeven we alleen maar grondmonsters te nemen van 1200 jaar voor Christus, want toen was het vijf graden warmer dan nu, dus bijna zeven keer zoveel als nu. (0,6 graad 2019).

In het jaar 1200 voor Christus hadden ze geen vervuilende auto’s plastic kunststof chemicaliën olie benzine enz. Als het verhaaltje correct is, dan is de opwarming van de Aarde een natuur-cyclus die al miljarden jaren voorkomt. Plus in de afgelopen 20 jaar stond de Zon het dichtste bij de Aarde, nu verwijdert de Zon zich van de Aarde, dus hoezo opwarming van de Aarde?

Als men Chemtrails spuit in de lucht d.m.v. vliegtuigen dan waaieren die uit naar sluierbewol-king die de Aarde omringt als een deken, om het zonnelicht terug te kaatsen in de ruimte vanwege de opwarming va de Aarde. Maar door die deken van sluierbewolking kan ook de Aardse warmte niet goed weg en krijg je broeikaseffect met meer CO².

De arrogante mens moet gewoon met zijn klavieters van de natuur afblijven, de Aarde bestaat al miljarden jaren die heeft bewezen dat hij in staat is om dat zelf allemaal te regelen, daar heeft hij de verwaande mens voor niet nodig.

Politici zijn vaak domme schapen, vaak hebben ze niet eens kennis van de materie. Vaak laten ze zich voorlichten door lobbyisten van de multinationals, die er alle baat bij hebben om de Pipo de Clowns onderuit te halen zodat zij feest kunnen vieren met nog meer geldelijk gewin. Sommige politici hebben er ook baat bij bv., gluipertje Zalm nu hij met pensioen is, is hij miljonair.

====================

(19-07-2020) DE BEESTEN REGEREN THE PLANEET.
Hier is een lijst van landen waar mensen stierven aan CoronaCovid19 Virus, en ik zeg: "BULLSHIT", met: "CAPITAL" letters. De meesten van hen stierven na vaccinatie, en dan worden ze nieuwe Corona-slachtoffers genoemd, m.a.w. de Lock-downs zullen nooit verdwijnen, ze zullen voor altijd blijven zolang we leven, het maakt niet uit hoe oud we worden. De: "BEESTEN" weten wat ze doen.

(Nederland Nummer: 20 - Suriname Nummer: 132).
https://www.worldometers.info/coronavirus/

====================

(18-07-2021) GENIET.
Bohemian Keuken.
https://www.youtube.com/watch?v=TwPtoSIOuBk&ab_channel=BohemianKitchen
https://www.youtube.com/results?search_query=street+food+pakistan+2021+
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+pakistan+2021+

====================

(17-07-2021) MUZIKANTEN VAN DE NIJL.
Erwann Hamon en de muzikanten van de Nijl in quai Branly.
https://www.youtube.com/watch?v=7mc11jpHh4E
https://www.discogs.com/The-Musicians-Of-The-Nile-Luxor-To-Isna/release/1406438
https://www.youtube.com/results?search_query=les+Musiciens+du+Nil

https://nl.wikipedia.org/wiki/Egypte_(land)

Straat-eten in Egypte.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetfood+egypt&ia=web
Straatwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetwalk+egypt&ia=web

====================

16-07-2020) BOONTJE KOMT OM ZIJN LOONTJE.
Wij wereldburgers gaan een moeilijke tijd tegemoet, want in de politieke Tweede Kamers in Nederland Engeland Duitsland enz., zitten Fascisten Dictators en Machtswellustelingen. Als jij een andere visie hebt over CoronaCovid19 MH17 9/11 Opwarming van de Aarde, dan ben je een terrorist die aangepakt gecensureerd en uitgeschakeld moet worden, soms d.m.v. de dood.

Het is in wezen de omgedraaide wereld, de slechteriken die de macht hebben maken nu jacht op de goeiderikken. Het zou hetzelfde zijn als politici een wet maken die zegt dat, het verboden is om een slot op je voordeur van je huis te installeren, want anders kunnen onze criminele vriendjes niet ongehinderd doorlopen om je te beroven in je eigen huis.

En elke dictatoriale regering heeft NSB'ers landverraders en huurmoordenaars in dienst, die het vuile werk voor hun moeten opknappen. Denk maar aan geheime diensten spionnen en ander schorem. Dit regeringstuig houdt zich ook bezig met ontvoeren verkrachten martelen en moord, vaak zijn het zwaar krankzinnige psychiatrische psychopaten, die thuis horen in een inrichting.

Maar, ergens is het een goed teken dat wij van A tot Z in de gaten worden gehouden. Dat bete-kent dat men doodsbenauwd is van ons, men verwacht misschien een eventuele staatsgreep. Dat houdt in dat men weet dat men verkeerd bezig is, want mensen die goed bezig zijn hebben van niemand wat te vrezen, ook niet van ons. Dus wie een gat graaft voor een ander valt er zelf in.

https://kenfm.de/kenfm-international/nederlands/
https://querdenken-711.de/

De heksenjacht van lockdown sceptici.
https://www.spiked-online.com/2021/01/19/the-witch-hunting-of-lockdown-sceptics/
https://duckduckgo.com/?q=lockdown+sceptics&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=lockdown%20skeptics&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=lockdown%20skeptics&page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?search_query=lockdown+skeptics

====================

(15-07-2020) BERUSTEN DE BIJBELSE BOEKEN OP DE WAARHEID?
Vele gelovige mensen en het staat ook in de Bijbel zeggen dat Jezus pas kan komen, als er eerst nog veel meer ellende moet gebeuren op Aarde. Dat klinkt wreed want eerst moeten er nog miljoenen door oorlog honger wreedheid enz., sterven. Als het verhaaltje klopt en dat lijkt me sterk, komt hij voorlopig niet gezien de ellende op Aarde dat, moet eerst allemaal passeren.

Is het niet arrogant van ons mensheid dat wij menen hoe Jezus denkt, als er eerst nog miljoenen moeten sterven door oorlogen, miljoenen kinderen eerst nog dood moeten gaan van de honger. Miljoenen moeten vluchten, miljoenen moeten eerst getraumatiseerd worden, miljoen moeten eerst gehandicapt worden. Miljoen moeten eerst nog weduwe en wezen worden. Leuk toch?

Is de Bijbel wel betrouwbaar al die verhaaltjes berusten die wel op de waarheid. Dat boek is duizenden jaren geleden geschreven door wie?, profeten kerkleiders Gods afgezanten? Is de tekst in de originele Bijbel misschien verdraaid in de afgelopen duizenden jaren, door fanatieke-lingen die de massa naar hun hand wilde zetten. Moeten we Bijbel met een korrel zout nemen?

Berusten de Bijbelse boeken op de waarheid?
https://duckduckgo.com/?q=berusten+de+bijbelse+boeken+op+de+waarheid&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=berusten+de+bijbelse+boeken+op+de+waarheid

====================

(14-07-2021) DE AARDE DE PSYCHIATRISCHE INRICHTING VAN HET HEELAL.
Volgens mij is de planeet Aarde de psychiatrische inrichting van het heelal, want sommige politici dit keer uit Engeland willen lams en rundvlees gaan verbieden vanwege de CO². Er mogen ook geen nieuwe gebouwen meer gebouwd worden, en alle vliegvelden behalve Heathrow Belfast en Glasgow moeten gesloten worden, de burgers moeten maar met de trein.

Gaan de psychopaten straks ook de aardappels en de zuurstof verbieden? Nou weet ik niet of dit verhaal op onderstaande website - wel - deels - of niet op waarheid berust -, maar stel. Er was een politicus in de Tweede Kamer, ik weet zijn naam niet meer, die wilde alle bomen wereldwijd gaan kappen en de CO² uit die bomen begraven een paar kilometer onder de oceaanbodem.

Lachen gieren en brullen toch? De - IMBICIEL - weet helemaal niet eens dat, als de CO² afschaft, is dat al het leven op Aarde doodgaat. Hoe meer CO² hoe groener de planeet, kijk maar naar tropische landen daar groeit alles als een idioot waarom?, CO². Zonder CO² gaan alles wat groen is dood, de bomen zetten een deel van de CO² via een synthetisch proces om naar voedsel.

CO² is onderdeel van zuurstof en ons lichaam zonder CO² leefden we niet meer, en de teveel aan CO² ademen we uit. Die mondkapjes verhinderen dat, met gevolg dat we teveel CO² in ons lichaam hebben, en die gaat knabbelen aan de hersens. Met gevolg dat we in de toekomst neurologische ziektes kunnen gaan krijgen. Vaccines en weinig CO² worden een ramp in de toekomst voor de mens.

https://dissident.one/2021/07/09/regeringsrapport-uit-2019-bewijst-dat-lockdown-werd-ingevoerd-om-te-voldoen-aan-zero-carbon-doelen-niet-vanwege-covid-19/

Ik voeg deze sites toe als informatie voor een tijdje,
omdat de Main Stream Media (MSM) niet thuis is.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html/
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(13-07-2020) HOUDEN REGERINGEN ONS VOOR DE GEK?
Getuigenis van Duitse advocaat: Degenen die verantwoordelijk zijn voor het "Corona-
schandaal" moeten strafrechtelijk worden vervolgd voor misdaden tegen de menselijkheid.
https://foreignaffairsintelligencecouncil.wordpress.com/tag/the-german-corona-investigative-committee/
https://duckduckgo.com/?q=Corona+Investigation+Committee+%E2%80%93+Deel+23&ia=web

Corona Investigation Committee – Deel 22 of 8.1 | Door Jochen Mitschka.
https://kenfm.de/corona-investigation-committee-deel-22-of-8-1-door-jochen-mitschka/

====================

(12-07-2021) ZIJN DE KERKLEIDERS KINDEREN VAN DE SATAN?
De kerkleiders oftewel de satanskinderen uit de oudheid hebben, het heel sluw en gehaaid in mekaar zitten. Als de echte Bijbelse Jezus op Aarde komt, en hij praat niet zoals wij willen, dan noemen hem een valse profeet uit de Bijbel, die in de laatste dagen der Aarde komt. Dus wij willen in wezen een Jezus die naar onze pijpen danst, zo niet dan slachten we hem af.

Het zit heel geslepen in mekaar, want op deze manier krijgt Jezus nooit de kans om de Aarde dusdanig in te richten dat, de gehele mensheid een prettig leven kan leiden. Als zou hij duizend keer op Aarde komen. Hij heeft altijd het nakijken. De elite de touwtjestrekkers de politici de rijken (Ook kerkleiders) willen hun macht en hun rijkdom met niemand delen.

Wat ook mogelijk zou kunnen zijn is dat, Jezus helemaal niet gekruisigd is aan het kruis dat, is misschien een verzinsel van de satanskinderen. Stel dat hij alleen maar kan komen als de sterren in een bepaalde stand staan, en als je lijntjes zou trekken tussen de sterren dan krijg je misschien een kruispatroon. Er stonden toch drie sterren aan de horizon bij zijn geboorte?

Nou ben ik geen Jezus, tenminste niet dat ik weet. Op 07 augustus 1998 om 18.40 uur (CEST + 2uur) zat ik in Zutphen Nederland na te denken over tijdreizen, en op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-24minuut in Boogschutter. Op 17 oktober 1998 om 21.28 uur (CEST + 2uur) zag ik in Zutphen Nederland drie (3) sterren vlak boven de Oostelijke horizon.

De middelste vloog naar mij toe sloeg links af en verdween en even later ook die twee andere sterren?, op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-23minuut in Tweeling. Nu zijn 28graad-24minuut Boogschutter en 28graad-23minuut Tweeling tegenoverliggende sterren-beelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hé. En — NEE — echt niet ik ben geen Jezus.

Wat ook zou kunnen zijn dat de drie (3) sterren bij zijn geboorte zijn vijanden waren (Joden?), en die drie sterren die ik zag was ook. Dat zou kunnen inhouden dat de Jezus uit de Bijbel een gewone Aardse man was netzo als ik. En terwijl ik dit schrijf staat het midden van de hemel op 22graad-36minuut in Stier, en ik ben geboren met 22graad-36minuut in Stier op de Oostelijke Horizon.

Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon (ASC) op 22graad-36minuut in Stier en het midden van de hemel (MC) op 22graad-42minuut in Steenbok, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Nu zullen de meeste mensen die dit verhaal lezen, zeggen dat ik geestelijk gestoord ben met mijn geschrijf. Maar deze mensen weten gewoon niet beter, omdat het kuddedieren zijn, ze onderzoeken ook niks en zijn gehersenspoeld door de elite. Domme mensen kun je alles wijs-maken, ze vragen zich toch niet af wat hun verteld is of dat wel deels of niet op waarheid berust.

====================

(11-07-2020) MONGOOLSE DINGEN.
Mongoolse Muziek.
Biyelgee Flash Mob 2019 / The Hu - Wolf Totem /.
https://www.youtube.com/watch?v=nqKyUMXq4V4
Haya Band Dansers in de Donkerte.
https://www.youtube.com/watch?v=Z07HW115PrM
The HU - Yuve Yuve Yu (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
Traditionele Mongoolse "Mijn Geliefde Land Mongolia".
https://www.youtube.com/watch?v=g5eIKXPWzSY

Mongools Straatvoedsel.
Mongolian Food Guide in Ulaanbaatar Mongolia.
https://www.youtube.com/watch?v=cJBK2J902ao
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetfood

Mongoolse Straatwandeling.
Ulaanbaatar Downtown UB: Juulchin Street to Usnii Street.
https://www.youtube.com/watch?v=jM0bspKHgHg
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetwalk

====================

(10-07-2020) EURO TRUCK SIMULATOR 2.
ET2 Promo.
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded
Promo Trailer Afsluitdijk Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII

Op weg naar Hamburg Duitsland.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4fkxHV9Eg& Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=jfYofUG5XeU& Part 3.

Main Website.
https://eurotrucksimulator2.com/

====================

(09-07-2020) VREDE OP AARDE?, JA DOEI.
Misschien over 1000 jaar, maar niet met de huidige mensheid. Als ik God of Allah was dan liet ik ook niks van me horen, want ik laat me niet voor de gek houden, door die arrogante verwaande der Aarde. Ze praten over normen en waarden fatsoen respect gij zult niet doden wetboeken Bijbels enz., ik heb deze farizeeërs niet voor niks weggetrapt uit het paradijs.

https://peace2030.earth/
https://www.onearthpeace.org/
https://duckduckgo.com/?q=peace+on+earth&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=lJvpfJta6nc
https://www.youtube.com/watch?v=0_DxNpW1kHQ
https://www.youtube.com/results?search_query=peace+on+earth

De antwoord-zinnen komen vermoedelijk uit mijn onderbewustzijn, en omdat het onderbewust-zijn zich moeilijk vertaald naar het gewone bewustzijn, komt het verknipt verward en onvolledig over, dan kan men denken de persoon is psychiatrisch gestoord. Er zijn mensen die zeggen dat ze Jezus zijn, misschien hebben ze in hun onderbewustzijn beseft dat ze een deeltje Jezus zijn.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

050 IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN HOE DE GODEN DENKEN?
Tellen hun zegewielen, wensen woede kink doode.

051 WANNEER KOMT ER EEN EINDE AAN DE ELLENDE OP AARDE?
Een raad en een mandaad lokt een inleed weerroep.

052 GOD WANNEER KOMT U OP AARDE OM DE VERWARRING WEG TE HALEN?
Keer voogd de rug toe, weten wapen wiegmom, lard haan narr?

(Voogd = Kerk? / Wiegmom = Bijbel? / Lard = Vet / Elite?)

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(08-07-2021) NIEMAND MOET DE BAAS ZIJN.
Er zijn mensen die zeggen: "Waar maak je je druk om, en het is nu eenmaal zo, je trekt aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd, enz.". Maar waarom moet ik levenslang last hebben van rotzakken die rondlopen met een BS-mentaliteit, of die mij de baas willen spelen, of mij willen rondschoppen. Waarom moet ik levenslang naar de pijpen van andere mensen dansen?

We worden allemaal geboren we eten drinken doen de twee boodschappen en na tachtig jaar gaan we dood. Die rotzakken worden ook geboren, maar wie geeft hun het recht om mij als hun slaaf te zien. Waarom eisen ze dat ik naar hun pijpen moet dansen, anders pakken ze me aan en krijg ik een hoop problemen. Wie zijn zij in godsnaam door te denken dat zij mijn baas zijn.

Waar komt die arrogante verwaandheid vandaan van de medemens, die mij zien als een minder-waardig wezen, die levenslang aan de ketting gelegd moet worden. Waar halen zij de gore moed vandaan om mij aan te pakken of mij op te sluiten, of mij het leven zuur te maken als ik niet naar hun pijpen wil dansen. Moet ik verplicht alles slikken in het leven, omdat zij ook bestaan.

Als je het opneemt voor de Palestijnen dan wordt je beschouwd als een slecht mens, die moet worden veroordeeld aangepakt gecensureerd en opgesloten. Als je het niet eens bent met 9/11 MH17 opwarming van de Aarde Coronacovid19 enz., dan ben je een paria die geestelijk niet in orde is. Je bent zogenaamd Psychiatrisch want je leeft niet in de realiteit van de BS-shitters.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere tien (10) die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

Wij worden ook nog eens levenslang uitgebuit door de Multinationals zoals de banken de olie-maatschappijen de voedingsindustrie de medische wereld de farmaceutische industrie. We wor-den op school gedrild zodat we straks bruikbare instrumenten worden van de elite. Dan hebben we nog de politici die na de verkiezingen vier jaar lang hun vinger in de lucht steken voor ons.

En zelfs na je dood moet je nog betalen omdat je begraven ligt op een begraafplaats, hoezo betalen?, ik ben toch dood! ik besta toch niet meer! En als je geen grafrecht wil betalen, dan wordt je graf geruimd, als of je een varken bent met een enge ziekte. Je hebt levenslang kapitalen aan belasting betaald, daar kunnen ze toch ook de begraafplaats van mede financieren?

Waarom willen we de baas spelen over mekaar.
https://psychcentral.com/blog/why-anyone-would-want-to-control-you#1
https://duckduckgo.com/?q=why+do+we+want+to+plat+boss+over+each+other&ia=web

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

311 WAAROM HEBBEN WIJ MENSEN DE DRANG OM DE BAAS TE SPELEN?
Wespen rommelen dom, waren gaan bijten, hebbes daas.

312 DE BAAS SPELEN OVER EEN ANDER HOE KOMEN WE ER VANAF?
Raven nemen wandadenspeer, vele baas hoefe koren.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(07-07-2021) CENSUUR VERBLOEMD - HEET HET CANCEL-CULTUUR.
In het voorjaar van 2021 verwijdert Studium Generale van de TU Delft ineens en zonder aankondiging vijftien (15) van zijn meest bekeken lezingen van zijn YouTube-kanaal. Niet alleen mijn lezingen maar ook die van Salomon Kroonenberg, emeritus hoogleraar van de TU. En dat terwijl ze er jarenlang op hadden gestaan. De vraag is waarom en waarom nu?

Studium Generale Delft haalt zijn beste lezingen offline.
https://coenvermeeren.nl/cancel-cultuur-aan-de-tu-delft/

Ik kan me nog herinneren dat in één van de vorige jaren een groepje studenten van een Ameri-kaanse universiteit, voor de deur met spandoeken stonden en het opnamen voor de BDS. Toen werden ze uitgeschreven van school, die pikten dat niet en stapte naar de rechter, die draaide dat terug en mochten ze weer naar school, een paar weken later werd de rechter ontslagen.

De universiteit zal niet optreden tegen
de solidariteit van studenten voor BDS.
https://www.foxnews.com/us/university-of-illinois-student-government-passes-bds-resolution-school-no-plans-to-act-on-it
https://duckduckgo.com/?q=university+students+in+favor+of+Palestinians&ia=web

Rashida Tlaib: De anti-BDS-wet van de Senaat is een
ongrondwettelijke aanval op de vrije meningsuiting.
https://www.youtube.com/watch?v=jsECvwnGCl8
https://www.youtube.com/results?search_query=rashida+tlaib+on+bds
Rep. Ilhan Omar verzet zich tegen anti-Israël boycot wetsvoorstel.
https://www.youtube.com/watch?v=gWEQ9hhXQFM
https://www.youtube.com/results?search_query=ilhan+omar+on+bds

BDS-Beweging. Boycot, desinvestering, sancties.
https://bdsmovement.net/

====================

(06-07-2021) STANK VOOR DANK.
De Amerikaanse Thanksgivings-day op 25 november is een uitvinding van de oorspronkelijke bewoners van Amerika de Native American Indians. Toen de Engelsen arriveerden in Amerika, wisten ze niet boeren en te landbouwen en stierven als vliegen. Toen hebben de Indianen de Engelse geleerd hoe ze moesten boeren, en toen hadden ze een overvloedige oogst.

Toen hebben de Indianen hun Goden bedankt en noemde die dag Thanksgivings-day, gezamen-lijk zaten de Indianen en Engelsen aan één tafel te eten. Maar dat was de eerste en de laatste keer, het jaar daarop waren de Indianen niet welkom en werden ze weggestuurd, stank voor dank dus door dat arrogant verwaande westerse blanke addergebroed en satanskinderen ras uit de Hel.

De Indianen vieren daarom ook geen Thanksgivings-day, want die is van hun gejat door de Engelsen. Dit is een typisch karaktertrekje van het blanke ras: "Jatten", zelfs hun eigen ras staan ze te beroven, want ze willen dertig cent rente als ze mekaar geld lenen. Terwijl de Indianen vragen geen rente, ook niet in de Arabische landen, want Allah vind rente vragen een misdaad.

Het waren de Nederlanders die de Engelsen hebben geleerd, hoe ze de Indianen moesten uitroeien. Vernietig hun kostgrondje en roei hun vee uit, toen stierven de Indianen van de honger en werden miljoenen Buffalo's gedood. Het waren ook de Nederlanders (Joden) die de apartheid in Zuid Afrika hebben gesticht, tot vandaag denken de Nederlanders dat zij een superras zijn.

De reden waarom blanke een hekel hebben aan creolen dat, komt omdat de voorouders van de blanken creolen waren uit Afrika. Een blanke kan geen 100% creool creëren, maar de creolen kunnen wel een 100% blanke creëren. Halfbloed kinderen kunnen alleen maar weer 100% zwart worden als een creool zich er mee gaat bemoeien dat, lukt niet als een blanke er mee bemoeit.

Het waren ook de Nederlandse Joden die de slaventijd in leven riepen, en de Joden hebben een tang Tievus tering hekel aan Creolen. Trouwen het zijn helemaal geen Bijbelse Joden, maar behoren tot een ras met de naam Khazar, en ze komen uit Oekraine/deKrim (Basis wortel Rusland) In 740 na Christus heeft 95% van de Khazar zich bekeerd tot het Jodendom.

Jezus schrijft ook in de Bijbel: Ik ken ze niet, het zijn niet mijn kinderen, het zijn kinderen van de Satan". Als ik God was, konden de Joden fluiten naar het beloofde land. Dat hebben ze verspeeld, want ze plegen al sinds 1948 genocide op de Palestijnen die, al duizenden jaren in het Midden Oosten wonen. Ik maakte het hele Midden Oosten Joden vrij, terug naar Europa dus.

====================

(05-07-2021) WIE WEET DE ECHTE WAARHEID?
Hoe ziet de balans na ongeveer 3 maanden van coronavaccinaties er nu echt uit? Deze documentaire laat zien wat er in Duitse verpleegtehuizen gebeurde na de coronavaccinaties. De officiële cijfers van het Paul-Ehrlich-Instituut en het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zijn uiterst alarmerend. Aangezien deze cijfers door de massamedia worden verzwegen of gebagatelliseerd, is deze “Dringende oproep” een oproep aan alle mensen om de schokkende feiten van dit programma in de openbaarheid te brengen!

Dringende oproep: Duizenden
overlijden na coronavaccinatie.
https://www.kla.tv/18759
https://www.kla.tv/nl

====================

(04-07-2020) ENJOY.
Martial Arts-films | 2021 Laatste
Kung Fu Chinese Actie films Eng Sub.
https://www.youtube.com/watch?v=A-tU4Bm1uVo

====================

(03-07-2021) RELAX.
HTM RandstadRail 4 De Uithof - Haagse Markt.
Den Haag HS - Lansingerland-Zoetermeer - 4016.
https://www.youtube.com/watch?v=3lNzJ09DbPE

====================

(02-07-2020) U BENT EEN TERRORIST.
10 gluiperige manieren waarop de regering je nu bespioneert.
https://www.youtube.com/watch?v=J0HAM4tZ3PA
U bent een Terrorist.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ
BUUGLE -- Straatbeeld Rekeningbeeld Lichaamsbeeld, Leuk toch?
https://www.youtube.com/watch?v=-CKbNE5ql0A
Welkom bij Faceboek.
https://www.youtube.com/watch?v=e4re7mwQzIA

Regeringen bedenken allerlei sleepnet zaken om ons tot op het bot in de gaten te houden, want volgens hun wonen er 17 miljoen terroristen in Nederland. Maar vele van ons burgers zijn er niet van gediend, we kunnen terug slaan.

Stel er zijn vijf? Miljoen computers in Nederland, als elke burger bepaalde termen schrijft in het e-mail, zoals bv. Isis Daesh Al Qaida. Dan moet de AIVD dagelijks 5 miljoen e-mails gaan lezen dat, is onmogelijk hun systeem zal crashen, dan zal de AIVD gek van ons worden.

Als alle vijf miljoen burgers tijden het telefoneren de naam noemen van Assad of Poetin, dan moet de AIVD 5 Miljoen telefoontjes gaan afluisteren en dat is onmogelijk, hun servers zullen over verhit raken en zichzelf uit schakelen. Het volk zegt vaak, wat kan ik in mijn uppie doen.

Wat de burgers nog niet beseft hebben, georganiseerd worden we een grote sterke macht, die is niet te bestrijden door een regering en of AIVD. Want zoveel politieagenten M.E. soldaten rechtbanken en gevangenissen hebben ze niet om 5 miljoen Nederlanders op te gaan sluiten.

Stel dat alle 8 miljoen bewoners van de huurhuizen 12 maanden weigeren om de huur te betalen, omdat de huren in de laatste jaren dramatisch verhoogd zijn, die niet meer in verhouding staan met het inkomen. Dan krijgen de woningbouwbedrijven maandelijks geen cent huur meer, dan beginnen de banken te mieren want de aflossingen van de huur huizen moeten doorgaan.

Omdat de mensheid verslaafd is aan de telefoon, staan ze 24 uur per dag te bellen. Dat is heel handig voor een regering, want nu weten ze waar de burger 24 uur per dag in het land is, ze hoeven alleen maar het mobieltje te peilen.

Terwijl als de burgers die verslaving konden afleren, en het mobieltje thuis lieten als ze het huis verlaten, dan wijst de peiling uit dat ze thuis zijn. De wandcontacttelefoon van vroeger namen we toch ook niet mee als we het huis verlieten, waarom wel het mobieltje meenemen.

De meeste telefoontjes die gepleegd worden is toch alleen maar bullshit, omdat de mensen anders geen raad weten met zichzelf. Het gaat vaak over koetjes en kalfjes en roddelen over een ander, de gesprekken hebben niet echt een inhoud, dus waarom het mobieltje meenemen?

====================

(01-07-2021) WIE IS ER ARROGANT?
Stel een hartspecialist in het ziekenhuis beveelt u om op straat te gaan staan, met andere woorden u dient het ziekenhuis te verlaten. U als kuddedier doet dat ook, omdat u gewoon niet beter weet. U leeft echt serieus in de waan dat de hartspecialist het wettelijke recht heeft om dat te doen. Weigert u te gaan dan belt hij de politie.

Als de gebelde politie arriveert en u sommeert om het ziekenhuis te verlaten, dan doet u dat ook, terwijl u niet beseft dat de politie dat wettige recht ook niet heeft. En waarom niet, het ziekenhuis is niet het eigendom van de hartspecialist ook niet van de politie, hij heeft zoveel vierkante meter ruimte van de eigenaren van het ziekenhuis gehuurd.

Hij kan u vragen om de ruimte die hij gehuurd heeft te verlaten, maar die andere ruimtes bv. het restaurant of de eerste hulp, heeft hij niet gehuurd. Dus is het niet mogelijk dat hij met of zonder politie sommeert om het ziekenhuis te verlaten.

Alleen als de eigenaren van het ziekenhuis u dat sommeren, dan dient u inderdaad het pand te verlaten, dus zowel de hartspecialist als de politie hebben eerst toestemming nodig van de eigenaren. Als een woninghuurder of een koopwoningeigenaar u dat vragen dient u inderdaad op straat te gaan staan. Niet als een timmerman die op bezoek is u dat beveelt.

U heeft groot gelijk, ik ben inderdaad niet geliefd in Zutphen, niet bij het ziekenhuis, niet bij de huisarts, niet bij de woningbouwvereniging, niet bij het stadhuis, niet bij de GGZ, niet bij perspectief, niet bij de IND, niet bij de COA, en ook niet bij de politie, die hebben me toen opgesloten, omdat ik twee bakstenen door hun ruiten heb gegooid.

Mijn buurmeisje uit Irak kwam met zes maanden naar Nederland, en toen ze zes jaar was wilde de IND haar op het vliegtuig zetten. Ze zat met haar familie op het politiebureau in afwachting op transport naar een uitzetkamp. Nu heeft ze (14 jaar) samen met haar familie gelukkig een verblijfsvergunning en woont nu in Velp, ik mis haar maar ze mag gelukkig altijd blijven.

====================

(30-06-2021) DE RATTEN TREKKEN AAN DE TOUWTJES.
De bekende Social Media zijn als een idioot aan het censureren, van mensen die de andere kant van CoronaCovid19 laten zien. Ze zijn bezig om anders denkende de mond te snoeren en uit te schakelen, door hun sites en artikelen te censureren. Onze wereld is niet meer Democratisch maar Fascistisch, en de kuddedieren (Sheeple) klootjesvolk en dom gepeupel, die trappen er in.

Dit zijn enkele volksverraders: Google - Patreon - Youtube - Mailchimp - Sensinblue - Vimeo - Twitter and Spotify. Vergeet ook niet de pers en media zoals, de Journaals de praatprogrammas op TV en de Kranten. Als klap op de vuurpijl de Psychopaten in de Tweede Kamer, en hun mee-lopers en kontkruipers. Maar de geschiedenis leert ons dat zij vroeg of laat worden verwijderd.

Huidige Gedeplatformde Status.
https://www.sgtreport.com/2021/06/the-movement-in-america-that-cant-be-stopped/

Vandaag werden ze gedwongen toe te
geven dat "COVID-19" niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Gemma Doherty.
Investigative Journalist.
Documentary Filmmaker.
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video

====================

(29-06-2021) VERKANKEREN OUDERS HUN DOCHTERS?
Er zijn ouders die van hun eigen dochter een hoer maken, want wat krijgt de dochter te horen. Denk er om kind je moet een man rijke man strikken één die carrière maakt, dan zit je de rest van je leven op rozen. Je moet niet trouwen met een arbeider want die verdient niet genoeg. En wat is er verkeerd aan een arbeider, die bakt een knapperig stokbrood in de fabriek.

Of die legt kabels in de grond zodat wij kunnen genieten van de tv computer enz., of hij rijdt vrachtwagen en zorgt dat er allerlei lekkere spullen te koop zijn in de winkel, hij zorgt dat we met een vliegtuig op vakantie kunnen. Dus waarom eisen de ouders van hun kind die arbeider moet je links laten liggen hoor, want je bent beter dan het kind van de buren.

====================

(28-06-2021) IS ONS LICHAAM EIGENDOM VAN DE ELITE?
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming.

De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, de celebrity influencers of OPRutte. Uitspraak van een man op het Internet: Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de medici die, er ongelimiteerd in kunnen graaien wanneer ze maar willen, zonder mijn toestemming.

https://www.frontnieuws.com

====================

(27-06-2021) IK LEER PAPA EEN LESJE.
Maliya Kabs Maliya Kabs Schokkeert vader met Spaans & Portugees.
https://www.youtube.com/watch?v=zhYUvlHv2fM
Je hoeft niet te rennen hoor - Yu nav long.
https://www.youtube.com/watch?v=gyD4FkvSXZM

====================

(26-06-2021) VAKMANSCHAP.
Man Graaft Een Gat In Een Berg En Verandert
Het In Een Geweldig Bosachtig Appartement.
https://www.youtube.com/watch?v=fyfxB_SqWtc

====================

(25-06-2021) ZOON VAN EEN SLET.
De Minister Van Volksgezondheid zegt dat niemand in Astralië
is gestorven aan Covid - Jij Moeder Neuker! - Zoon van een slet!
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

====================

(24-06-2021) RACISME?
Als een man met een huidskleur een vrouw verkracht en vermoord zoals toen in Turkije dan, eisen we levenslang en als hij na een paar jaar wordt vrijgelaten dan zijn we woest en eisen dat hij weer wordt opgesloten hetgeen ook gebeurde. Daarom eis ik dat ook de Nederlander die een vrouw verkracht en vermoord, levenslang krijgt en niet na 3 jaar vrijkomt wegens goed gedrag.

De man met een huidskleur willen we goed te grazen nemen, en de blanke man wordt over zijn bolletje gestreken dat, is volgens mij toch een vorm van racisme. Als we eisen dat een Turkse man met een huidskleur levenslang wordt opgesloten, dan moeten we dat ook eisen voor de man zonder huidskleur, want hij is niet onder en boven de wet.

Daarnaast geloof ik erin dat als je iemand vermoordt (behalve een passionele moord), dan moet je levenslang krijgen waarom? Heel simpel, als men de dader over 3 jaar vrijlaat wegens goed gedrag?, dan is er niemand van de Regering Justitie Hulpverleners en Advocaten, naar het graf gaan het slachtoffer opgraven en tegen haar zeggen.

Zo we hebben de dader vrijgelaten nu mag u ook naar huis", nee het slachtoffer heeft levenslang. Dus is het niet meer dan eerlijk dat de dader ook levenslang krijgt. Ons probleem is dat we na enkele jaren medelijden krijgen met de dader, terwijl het slachtoffer zijn we allang weer vergeten alsof, die nergens recht op had een soort van achteraf in het gezicht spugen.

We weten waarschijnlijk niet eens meer waar ze ligt begraven. Ik geloof erin dat als je hele lichte straffen uitdeelt, dan kweek je mensen die kunnen gaan denken hé handig ik kom er makkelijk vanaf. En misschien zullen ze daarom die misdaad veel sneller gaan plegen.

Wat ook zo is ook in Nederland dat, mensen met een huidskleur krijgen van de rechter veel meer straf dan een blanke die dezelfde misdaad heeft gepleegd. Als een blanke op straat een fiets steelt, dan kijken de voorbijgangers niet echt geïnteresseerd. Maar is het een kleurling dan wordt vaak gevraagd, is die fiets van u of de politie wordt gebeld.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gevangenisstraf
https://duckduckgo.com/?q=allochtonen+gevangenisstraf&ia=web

====================

(23-06-2021) WAAROM HEEFT HIJ ZOVEEL MACHT - GELD?
De bekende Bill Gates van Microsoft schijnt met geld te smijten om, stichtingen organisaties medische wereld farmaceutische multinationals laboratoriums politici en regeringen, zover te krijgen dat ze doen wat hij wil. De vraag is hoe integer fatsoenlijk en beschaafd zijn deze men-sen om dat geld aan te nemen, want deze man wil met alle geweld alle burgers "Vaccineren".

Dit is een gewoon burger, hij heeft geen medische opleiding gehad, heeft geen examen gedaan en heeft geen Bull. Hij werkt ook niet bij farmaceutische multinationals of ziekenhuizen, hij is geen politicus en zit ook niet in regeringen. Hij schijnt de grote baas bij de WHO te zijn, vermoedelijk smijt hij daar ook met geld. Waarom wordt hij niet gestopt door regeringen?

Hij is fanatiek bezig en zet alles op alles om zijn doel te bereiken, het grenst bijna aan de psychiatrische wereld. Een hobby of fantasie of misschien droomwereld die uit de hand is gelopen, misschien heeft hij op jeugdige leven iets mee gemaakt op het gebied van ziektes of dood dat, heeft hij na jaren mogelijk nog niet verwerkt en is vermoedelijk een trauma geworden.

Misschien is de man een psychopaat die, totaal geen gevoel emotie en sympathie heeft voor de medemens. Vaak zijn het dit soort politici die miljoenen de dood injagen met revoluties en oorlogen. De complete infrastructuur en economie van dat andere land kapot maken, met vaak miljoenen doden gehandicapten vluchtelingen wezen en weduwes en getraumatiseerde mensen.

54 Gedocumenteerde Valse Vlag Aanvallen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://thirdworldtraveler.com/Terrorism/10_False_Flag_Operations.html
https://duckduckgo.com/?q=53+Documented+False+Flag+Attacks.&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Documented+False+Flag+Attacks

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

219 Amerikaanse Oorlogen.
https://www.kla.tv/8955
Lied: Der Schrei. (Het Uitschreeuwen voor Vrede).
https://www.kla.tv/3791

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(22-06-2021) WIE MAAKT DE WAARHEID UIT?
Wie maakt de waarheid uit?, Politici Regeringen Kranten Journaals en Praatprogramma's op TV, de elite de rijken de touwtjestrekkers? De alternatieve websites en of de mensen die anders den-ken en of geloven zijn die dan allemaal persé bedriegers? De Spaanse Inquisitie is terug van weg geweest, en wordt nu gehanteerd door YouTube Google Twitter Facebook, communisme dus.

Als alle bijna acht (8) miljard wereldburgers hetzelfde zouden denken praten schrijven en gelo-ven, dan heb je te maken met acht (8) miljard slaven en robotten. Misschien is dat ook de bedoe-ling van de touwtjestrekkers, om daarnaar toe te werken, met vaccines die je DNA verandert. Dan is het niet meer: "Big Brother is Watching you" maar: "Big Brother got you by the Balls".

Laten we even aannemen dat het inderdaad de bedoeling is, om van alle acht (8) miljard mensen slaven en robotten te maken. Is het mogelijk dat dit al eerder is, gebeurt in de geschiedenis b.v duizenden of miljoenen jaren geleden. Hebben de touwtjestrekkers van toen ook zitten sleutelen aan onze DNA. Dan kom ik bij God en of Allah terecht, want die hebben ons gemaakt?

Als ik de fanatieke Christenen en Moslims moet geloven, dan gaan we naar de hel als we niet willen dansen naar de pijpen van God of Allah. Zo worden we ook uitgeschakeld als we niet willen dansen naar de pijpen van de touwtjestrekkers. Ik maak het al mee, een taxichauffeur bankbediende en een apothekersassistente eisen op een harde toon dat ik een mondkapje draag.

Dan lijken er ook mensen op aarde te lopen die hybride, half mens en half Ufonaut zijn. Misschien ontdekten Ufonauten uit de ruimte of andere planeten de Aarde en namen hem in, dan hadden ze seks — DNA-gekloond?, met de vrouwen van de oorspronkelijke bewoners met een huidskleur. Misschien heeft God ons gekloond want hij zei: "Ik ben in u en u bent in mij".

Wie heeft ons Gemaakt?
http://www.godandscience.org/
https://duckduckgo.com/?q=who+made+us&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=ZWajxzWrMAg
https://www.youtube.com/results?search_query=who+made+us

Hybride Wezens.
https://proofofalien.com/top-10-alien-human-hybrid-characteristics/
https://duckduckgo.com/?q=hybrid+beings&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=-BJ9I00k0Hk
https://www.youtube.com/results?search_query=hybrid+beings

====================

(21-06-2021) SADHGURU DARSHAN.
Sadhguru : Ik ben de laatste die de vacine neemt.
https://www.youtube.com/watch?v=tgOFAAJDC1g
Let Op, dit als u geen vaccin voor Covid-19 wilt.
https://www.youtube.com/watch?v=zJPYJQYnySQ

Jaggi Vasudev.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
Zijn YouTube Kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UC2TGDzxL-b0Y2hZTyIJq0EQ
https://www.youtube.com/results?search_query=+Sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Brahmananda Swaroopa Chant Één uur Non Stop van Sadhguru.
https://www.youtube.com/watch?v=CgLc-rCONTQ
Adiyogi Lied - Één uur Non Stop Versie - Kailash Kher
https://www.youtube.com/watch?v=i3s_ANHBtDg

====================

(20-06-2021) PARADIJS?
Ongelovige Plaatsen in de Wereld.
https://www.youtube.com/results?search_query=Unbelievable+Places+in+the+world

====================

(19-06-2021) NO COMMENT.
Goede Hoop Marimba Band | Education Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=5KrGARNpqj4
Hilton College Competition Marimba band.
https://www.youtube.com/watch?v=mPr_SvnJ_z0
Hillcrest College - Marimba Challenge Cup Winner.
https://www.youtube.com/watch?v=cKkrXQo1J58

====================

(18-06-2021) WIE "A" ZEGT, MOET OOK "B" ZEGGEN.
Als men een nieuwe wet zou maken, om het internet eventueel
af te sluiten, vanwege een handjevol "Cybercriminelen".

Dan moet men ook de "Auto" wereldwijd gaan afschaffen,
want er zijn jaarlijks 500.000 doden te betreuren bij ongelukken.
Dan moet men ook het "Defensie personeel" afschaffen,
want die zijn jaarlijks de oorzaak van miljoenen slachtoffers.
Dan moet men ook alle "Politici" afschaffen,
want die veroorzaken voor miljarden mensen zware economische problemen.

Dan moet men ook alle "Kiezers" afschaffen,
want zij stemmen op politici die van de wereld 1 groot kruitvat hebben gemaakt.
Dan moet men ook de "Multinationals" afschaffen,
want die vergiftigen de mensheid met kunstmatige chemische rotzooi.
Dan moet men ook de banken afschaffen,
want hun rente op rente op rente op rente op rente houdt de mensheid arm.

Dan moet men hier in Nederland, ook de "Huisartsen Ziekenauto’s Ziekenhuizen Verplegend Personeel Specialisten Farmaceutische Fabrieken en Ziekenfondsen" enz. afschaffen, want jaarlijks sterven er hier in Nederland gemiddeld 7000 patiënten, dus gemiddeld 19 per dag door, verkeerde diagnoses behandelingen en verkeerde medicijnen, daarbij vergeleken zijn de bekende
alternatieve kwakzalvers?, heilig, want bij hun sterft er maar eens in een blauw jaar een patiënt.

En het gekke is, terwijl Rusland met vallen en opstaan bezig is om democratisch te worden, is de westerse wereld tegelijkertijd bezig om communistisch te worden, want er wordt in de loop der jaren steeds meer verboden en of aan banden gelegd, gaan we straks misschien 50 jaar een koude oorlog beginnen met b.v. Amerika? Ziet u het al voor u dat wordt lachen in de toekomst

====================

(17-06-2021) HOE LANG MOET IK DE MENSHEID NOG DOGEN?
Het is wel duidelijk dat de psychopaten dictators machtswellustelingen despoten, en al hun meelopers kont en gatlikkers, van het standpunt uitgaan; "Onze waarheid is wet". We dulden geen onderzoek naar de andere kant van de zaak, en degene die het toch doen die slachten we af, we hebben zo onze maniertjes via onze vriendjes van de Justitie Media en Sociale Platforms.

Gecensureerd op YouTube en Facebook.
Ask the Experts 2 | OraclecFilms.
Covileaks |2021 + BBC Demagogie.
https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response_OvssgcJXMblheFt.html

Oracle Films.
https://www.bitchute.com/search/?query=oracle%20films&kind=video
Tijd voor de Waarheid.
https://covileaks.co.uk/
Covid Nieuws Link List.
https://covid19censorednews.com/

Ex-Pfizer VP en Viroloog, dr. Michael Yeadon, over de gevaren van Covid19 vaccins, en wees bewust van je regering. De HighWire geeft Dr. Yeadon het woord om zijn "lijst met leugens" op te splitsen die hem 's nachts wakker houdt, het gaat om lockdowns, maskers, Pcr-tests, natuurlijke immuniteit en waarom hij denkt dat de gezondheidsleiders wetenschap redeloos zijn.
https://thehighwire.com/videos/pfizer-vp-the-thing-to-be-terrified-of-is-your-government/

Covileaks.
https://www.youtube.com/results?search_query=covileaks
https://duckduckgo.com/?q=covileaks&ia=web

Veel van de filmpjes, van onderstaande specialisten zijn verwijderd door b.v.,
YouTube/Facebook. Onze wereld is niet meer Democratisch maar Communistisch.

Ga naar:
https://www.bitchute.com/
https://brandnewtube.com/
En type een naam in:

Sprekers uit het filmpje: Ask the Experts 2.
andre kaufman - tom cowan - kevin corbett - anne fierlafijn - hilde de smet - konstantin pavlidis - zac cox - piotr rubas - johan denis - scott jensen - sherry tenpenny - heiko santelmann - sandy lunoe - simone gold - bryan tyson - teryn clark - gaston cornu labat - antoine barbiri - dolores cahill - kate sheirani - mario cabrero avivar - mikael nordfass - elke de klerk - vernon coleman.

====================

(16-06-2021) DEMOCRATIE CONTRA COMMUNISME?
Gisteren was ik bij de bank en werd mij gevraagd om een mondkapje te dragen, ik gaf als ant-woord Corona bestaat niet het is een zusje van de griep Influenza. Toen zei het arrogante ventje die daar werkt tegen mij, die discussie gaan wij niet aan, m.a.w. mijn wil is wet in Nederland en heb geen interesse in de andere kant van de zaak. Typische uitspraken van bange mensen.

Dit soort figuren willen met alle geweld in hun droomwereld blijven, want de echte realiteit kunnen ze niet aan. Dan is hij waarschijnlijk nog eens een sociale psychopaat, die naar boven wil om carrière te maken, en dan moet je natuurlijk niet de baas pisnijdig maken door de boot te gaan schudden. Hij stemt vermoedelijk ook nog eens op de CDA of VVD, kalekak bende dus.

In Nederland bestaat een Buitenparlementaire Onderzoekscommissie, die laat artsen wetenschappers deskundigen enz., aan het woord, die het niet eens zijn met Corona. Zij hadden een rapport aangeboden aan de M.P. "Oprutte", die hem weigert aan te nemen. Een tijdje later werd in opdracht van de regering hun YouTube verwijderd van het internet (Weer terug gezet).
https://www.bpoc2020.nl (Politie verhoren)

YouTube Facebook Twitter Google enz., zijn zwaar aan het censureren, eenieder die een andere mening heeft over bv. Corona 9/11 MH17 opwarming van de Aarde enz., wordt verwijderd van het Internet. Puur dictatuur machtswellust despotisme enz., de Spaanse Inquisitie is geherin-stalleerd en werkt op volle kracht anno 2021. Democratie en vrije meningsuiting is verleden tijd.

====================

(15-06-2021) ZIJN DROMEN BEDROG?
De massa van de mensen zeggen vaak: "Geesten Ufo's Dromen enz., zijn bedrog. Is dat ook zo of, zijn het gewoon domme mensen, die niet weten waar ze het over hebben. Want de materie gaan bestuderen onderzoeken dat doen ze niet. Mogelijk papegaaien ze hun ouders na, want toen ze nog kleine kinderen waren, hebben ze hun ouders gootouders familie e.a. zo horen praten.

Het gezin bestaat uit vader moeder en drie kinderen, één van hun raakt geïnteresseerd in Ufo's. Oeps foute boel, kind doe normaal hoor want ufo's bestaan niet. De ouders weten niet eens wat het woord Ufo betekent, n.l. een Unindentifeid Flying Object. Ze denken direct aan Marsmannetjes, dom volk? Dus als u een Ufo zou zien, kunt u het beter voor u zelf houden.

Als u droomt, ondergaat u de droom alsof het een film is?, of kunt u de droom manipuleren?, u bent u dus bewust dat u droomt. Vermoedelijk zit u in een geestelijke wereld, het gebied waar u ook terecht komt na uw dood. Dus is het best mogelijk dat u er ook zat voor uw geboorte. Stel wij waren oorspronkelijk geesten, en hebben het verknald (Eva?) en werden we vleselijk.

Ik droomde dat ik in geestelijk gebied zat, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld. Stel dat alles wat we zien zich in ons hoofd afspeelt, en de ogen zijn de lens die het naar buiten projecteren, zodat we het kunnen zien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat de Aardse en Geestelijke wereld, zich afspelen naast mekaar op Aarde? Alleen kunnen wij Aardse mensen de geesten niet zien, en zij de Geesten kunnen ons niet zien. Is het mogelijk dat sommige mensen gevoelig zijn hun wel kunnen zien of aanvoelen, de gevoelige geesten kunnen ons zien of aanvoelen? Er is mogelijk meer tussen hemel en Aarde.

Psychologie Dromen.
https://duckduckgo.com/?q=psychologie+dromen&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=psychologie+dromen

====================

(14-06-2021) DE BLASFEMIE VAN DE ONTKENNING.
Het schijnt zo te zijn dat als je de andere kant van een zaak onderzoekt, zoals b.v. Corona de Holocaust Opwarming van de Aarde 9/11 enz., dan schijn je een misdadiger te zijn die aange-pakt moet worden. Het lijkt verdacht veel op de Spaanse Inquisitie, wil je niet naar de pijpen dansen de gevestigde orde de politici de rijken en de touwtjestrekkers dan ben je gevaarlijk.

http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

====================

(13-06-2021) IK BEN ER TROTS OP DAT IK OOK AFRIKAANSE ROOTS HEB.
Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video).
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM
Sona Jobarteh & Band - Kora Muziek van West Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

Haar Website.
https://sonajobarteh.com/

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_Jobarteh

Sona Jobarteh (Gambia).
https://www.youtube.com/results?search_query=sona+jobarteh
https://duckduckgo.com/?q=Sona+Jobarteh+&ia=web

Straat-Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetfood
Straat-Wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetwalk
Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+gambian+music
https://duckduckgo.com/?q=traditional+gambian+music&ia=web

====================

(12-06-2021) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rijst van Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmaaltijden.
https://www.youtube.com/watch?v=fze5s1SlqB8

Straat-voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Straat-wandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(11-06-2021) EERLIJKE WERELDHANDEL?
Wat dacht u van de volgende oplossing, alle landen van de wereld beginnen om 100% van het voedsel voor de bevolking in eigen land te verbouwen en 10% mag worden ge in en ge exporteerd, b.v. voor Afrika zal dat een grote opluchting zijn want nu worden de tomatenboeren uitgeroeid omdat Afrika volgepropt wordt met westerse subsidietomaten en tomatenpuree.

Als men zoals vroeger weer tomaten kan kweken en verkopen, dan komt er geld los er wordt weer winst gemaakt. Vele werklozen kunnen aan het werk, en verdienen tenminste weer wat geld dan het uitzichtloze leven wat ze nu lijden. Men hoeft niet meer de eindjes aan mekaar te knopen, te bedelen of te stelen omdat men honger heeft.

In Afrikaanse schuren liggen de katoenbalen hoog opgestapeld, want men kan ze niet kwijt. Exporteren wordt tegen gehouden door westerse importbeperkingen. En in eigen land verkopen lukt ook niet, want die zit vol met westers katoen. Maar alle regeringen zowel de Afrikaanse als de westerse regeringen kijken de andere kant uit.

Men loopt door heel Europa te slepen met vee vaak onder dier-onterende situaties, als elk land nou zijn eigen veestapel heeft dan zal veel ellende tot het verleden horen. Natuurlijk zullen wij in Nederland de buikriem moeten gaan aantrekken, want we verkopen op dit moment veel vlees aan het buitenland. Maar dat is ook niet eerlijk vanwege de bedelstaf raken.

Stel nou theoretisch want het zal niet makkelijk gebeuren dat, regeringen en de handel gaan alles onderuit halen want ze hebben er geen belang bij. Maar stel dat elk land zijn eigen voedsel produceert, ook in Afrika dan hebben ze daar in ieder geval elke dag 1 maaltijd. Dat scheelt al een hoop ellende en honger, vooral voor de kinderen die vaak als eerst de dupe zijn.

Elke regering maakt niet uit van welk land, zou een wet moeten maken die zegt "er moet eerst genoeg voedsel worden geproduceerd voor de eigen bevolking". En alles wat overblijft, mag geëxporteerd worden, onder voorwaarden dat het niet het voedsel economie, van dat andere land onderuit haalt.

Vele westerse landen exporteren veel naar niet westerse landen, waardoor hun economieën kapot gaan en ze worden levenslang afhankelijk van ons. Een voorbeeld ik dacht dat het in Indonesië was gebeurt, vroeger de dorpsbevolking die hadden allemaal hun eigen handeltje. Net zo zoals vele in b.v. Suriname, de 1ste dorpeling kweekt watermeloenen zet een tafeltje voor de deur.

Verkoopt ze aan voorbijgangers, de 2e b.v. een huisvrouw maakt lekkere sate's die ze ook verkoopt. De 3e koopt bloemen bij de kweker, gaat vervolgens langs de huizen en verkoopt ze. De 4e koopt bij de groothandel 40 tubes tandpasta en verkoopt ze op straat, de 5e verkoopt kranten op straat.

Zo had iedereen en ze leden ook geen honger, MAAR toen moesten de mensen van de Indo-nesische regering modern worden. Ze moesten westers gaan denken, met gevolg dat alles werd verboden geen eigen handel meer. Hun dorp werd met de grond gelijk gemaakt want, ze moes-ten in flats gaan wonen van 20 hoog, en nu moeten ze praktisch alle voedsel verplicht kopen.

In de westerse supermarkt die er is neergezet, en ze staan in westerse laaglonen fabrieken te werken. Misschien maken ze wel die bekende Amerikaanse sportschoen voor een hongerloontje, dus wat regeringen onder vooruitgang verstaan dat begrijp ik nog niet helemaal. Ik beschouw veel niet westerse en 3e wereld-achtige regeringen als verraders van hun eigen volk.

Maar ik leef in een droomwereld, want dit gaat niet gebeuren met de huidige mensheid. Als eerste gaan de politici en de multinationals dwarsliggen, die zullen alles verzinnen, om dit soort ideeen te saboteren. Dan heb je ook nog het gewone volk, die mij zullen verwijzen naar een psychiatrische inrichting. Dus met deze mensheid kan ik het wonen in het paradijs wel vergeten.

====================

(10-06-2021) WORDEN WE UITGEROEID?
Volgens het verhaal op deze website, zal 2,5% van de 17 miljoen Nederlanders die het vaccin hebben gehad dus 425.000 sterven. Terwijl in een griep seizoen sterven er gemiddeld jaarlijks 6500 mensen, dus het Covid vaccin veroorzaakt 425000 doden gedeeld door 6500 grieppatiën-ten dus 69 keer meer doden dan de griep. Dus zijn de politici gevaarlijke psychopaten.

Van alle bijna acht (8) miljard mensen zullen er 200 miljoen sterven aan de vaccins die jaarlijks worden herhaald, dus over veertig (40) jaar zal de gehele mensheid dood zijn. Volgens de Georgia Guidestones mogen er 500 miljoen mensen blijven leven, in eeuwige durende balans met de natuur. Zijn de beesten die aan de touwtjes trekken bezig om de mensheid te doden?

https://www.frontnieuws.com/dr-vernon-coleman-de-waanzinnigen-hebben-het-gesticht-overgenomen-en-ze-kunnen-met-deze-injecties-miljarden-doden/

De Georgia Guide-stones: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

https://www.bitchute.com/search/?query=georgia%20guidestones&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=georgia%20guidestones&page=1&uploaded=all

====================

(09-06-2021) MENS OF BEEST?
Toen Allah-God de mens schiep was, hij/zij misschien dronken of psychiatrisch of onder invloed van verdovende middelen? Want als je naar de rotzooi op Aarde kijkt, die al duizenden jaren duurt, dan deugt de mens (Op wie het betrekking heeft) voor geen meter. Oorlog honger nijd jaloezie liegen de waarheid verdraaien martelen verkrachten doden en financiële problemen.

Is ons lichaam misschien genetisch gemodificeerd naar zijn gelijkenis, maar onze inborst en karakter is hetzelfde gebleven. Zijn wij misschien slechte wezens uit de ruimte die de Aarde ontdekte, hem gestolen hebben van de oorspronkelijke bewoners met een huidskleur. En om niet op te vallen dragen we als camouflage een menselijk lichaam, zijn wij de gevallen Engelen?

Ik heb al duizenden keren aan Allah-God gevraagd, kom toch op Aarde om orde op zaken te stellen want wij mensen kunnen het niet, het enige wat wij goed weten is mekaar het leven zuur maken. We hebben van het Bijbelse?, paradijs gewoon een Hel gemaakt, we gunnen mekaar het licht niet in de ogen. We zijn constant bezig om die andere, te dwingen in ons straatje te lopen.

Dan heb je ook de Satanskinderen dat Addergebroed uit de Hel, die de baas spelen op Aarde, zoals de politici de rijken de elites de betergesitueerden, alias de massamoordenaars en oorlogs-misdadigers. Die hebben in de afgelopen duizenden jaren misschien al wel miljarden mensen vermoordt met hun wrede oorlogen en revoluties, tuig gajes vullis en schorem uit de Hel dus.

====================

(08-06-2021) EVOLUTIE?
Er valt de laatste jaren veel regen op Aarde, en iedereen is bezorgd over dodelijke overstromingen en Aardverschuivingen men schrijft dit toe aan het veranderen van het milieu. Maar ik heb me zitten afvragen zou het mogelijk zijn dat, de Natuur Evolutie God of hoe je het ook wilt noemen, bezig is of zijn om de Aarde schoon te spoelen van alle rommel.

Maar die hebben we achteloos neer gegooid in de afgelopen laten we zeggen 50 jaar, de Aarde is in wezen een levend wezen want hij of zij ademt groeit brengt voort vernieuwd enz. Het is best mogelijk dat God en of de Goden hebben gedacht, we gaan het niet toestaan dat de mens onze planeet voorgoed verkankert.

Ook niet omdat na de huidige mensheid moet de planeet in stand worden gehouden voor de vele miljarden die in de toekomst geboren zullen worden. Als wij thuis schoonmaken gebruiken we veel water om te verdunnen en schoon te spoelen, b.v. met afwassen ramen lappen stoepje boenen enz., misschien dat de Natuur Evolutie God enz. dat ook doen.

Wij hebben in de afgelopen jaren veel chemisch spul vergiften oliën en ander eng spul enz., laten weglopen in de natuur en dat vele water van de afgelopen jaren verdunt spoelt dat misschien doelbewust schoon. Dus terwijl wij denken dat er geen God bestaat, is hij zonder dat we het in de gaten hebben bezig om ons te redden.

Natuurlijk zal het broeikas effect deels ook voor meer water zorgen dat, is weer ons egoïsme die soms geen grenzen kent. Auto rijden is zeker leuk maar het zorgt inderdaad voor veel milieu vervuiling, er zijn op Aarde geloof ik bijna 1 miljard auto's en de meeste gooien veel rommel in de lucht. Vooral in de landen waar men het nog niet zo nauw neemt met de vervuiling.

Plus dat vele wereldburgers voor elk wisje wasje in de auto stappen, dus de uitstoot wordt steeds groter. En dan praat ik nog niet over de vele bussen en vrachtwagens, die overal in de wereld letterlijk en figuurlijk dikke zwarte rook de lucht in gooien, vaak zijn het nog oude voertuigen die in onze landen allang verboden zijn.

Maar je kunt het de mensen op dit moment nog niet kwalijk nemen, want zij hebben in hun armoede die voertuigen nodig om te overleven. En we moeten niet vergeten dat vele voertuigen die in b.v. Europa verboden zijn, omdat ze te vervuilend zijn die worden knalhard verkocht aan 3e wereld, en niet westerse landen dus dat ze daar het milieu verkankeren.

Daar hebben de westerse politici niet zoveel problemen mee. Wij kunnen inderdaad kankeren op die andere landen dat, ze b.v. oude vervuilende vliegtuigen gebruiken. Maar het zijn wel vaak onze oude toestellen, die we niet op de schroot willen gooien om dat we er nog een grijpstuiver voor krijgen.

====================

(07-06-2021) WIJ WORDEN LEVENSLANG FINANCIEEL UITGEBUIT.
Als mens zijn de moet je overal voor betalen, het begint al voor je geboorte als je nog in de baarmoeder ligt. Je ouders moeten naar de dokter de vroedvrouw en het ziekenhuis voor controle, en de rekening gaat naar de ziektekostenverzekeraar van de ouders. Vervolgens gaat de moeder naar de winkel om kleertjes te kopen een bedje luiers een flesje en speelgoed.

Dan wordt je geboren en krijgt je klappen op je billen van een sadist, om je te vertellen: — Hallo — denk erom: Grote Piemel (Ik ben Surinamer) wij volwassenen zijn levenslang jouw baas dus pas op als je iets met ons wil uitspoken.

Dan wordt je aan een oude borst gehangen ook van voor de oorlog, waar zijn die lekkere wijven waarom staan ze me niet op te wachtten met hun slipje over de arm, samen met champagne en sigaren. Wat moet ik met die oude melk die al dagen zit te sudderen in oude tieten, ook nog vol met ziekmakende troep, want die rotzooi uit de supermarkt die ze eet zit vol met chemicaliën.

Vervolgens wordt je thuis aangestaard door een stelletje versleten figuren, die ook geboren zijn voor de oorlog, familie buren kennissen en collega's dus. Op de bank zitten ouwe draken tantes dus, vol gesmeerd met glinsterende chemische troep zoals lippenstift mascara rouge enz., die je aanstaren alsof ze je willen opvreten, ben ik soms geboren in de twightlight zone?, HEEELP.

Dan moet je naar de kleuterschool omgaan met kleine terroristen, die regelmatig een uur in de wind stinken, want de hele dag gooien ze hun luier vol. De juffrouw is nog van voor de eerste wereldoorlog compleet met Oer-grijs haar in een knotje GVD, dan krijg ik ook nog eens van haar te horen, je mag die kleine misbaksels niet op hun bek slaan die je mateloos irriteren.

====================

(06-06-2021) OPTISCHE ILLUSIES - VISUELE FENOMENEN.
https://michaelbach.de/ot/

Optical Illusions.
https://www.youtube.com/results?search_query=optical+illusions
https://duckduckgo.com/?q=optical+illusions&ia=web

Visual Phenomena.
https://www.youtube.com/results?search_query=visual+phenomena
https://duckduckgo.com/?q=visual+phenomena&ia=web

====================

(05-06-2021) ROT GEINTJE" OH OH.
Op de 1e van de maand heb je het bekende: "Sirene test-alarm" geluid in de stad, als ik Minister-president was, dan zou ik om 03 uur nachts het geluid laten horen van onderstaande site, verge-zeld van een: "Gamma" lichtshow, in de lucht, en met een stem die zegt: "Hier spreekt Jezus, ik ben gearriveerd.

Alle rotzakken worden vriendelijk verzocht om Nederland met de grootste spoed te verlaten, zo niet dan bent u: "DE LUL". Zou het spitsuur worden op straat midden in de nacht, van de vele? Nederlanders, die met de grootste spoed richting Duitsland racen. U denkt?: "De Nederlanders stemmen van hun levensdagen niet meer op deze geestelijk gestoorde idioot".
http://whitneymusicbox.org/index.php?var=v7

====================

(04-06-2021) HOE STERK ZIJN ONZE GEDACHTES?
Ik vermoed dat gedachtes heel sterk kunnen optreden we denken vaak, ach een gedachte stelt niks voor. Maar als wij iets doen dan zijn het eerst gedachtes geweest die we nu in het echt beleven. Dus de eventuele negatieve gedachten kunnen we beter direct aan het begin elimineren, voordat ze zo sterk zijn geworden dat ze ons gaan beheersen of overheersen.

Misschien gaan we iets doen waar we misschien achteraf spijt van hebben. Als we allemaal proberen om zoveel mogelijk positief te denken, dan zitten we misschien veel eerder in het paradijs dan we denken. Het is ook mogelijk dat negatieve gedachtes inwerken op het lichaam, waardoor we ziek worden in de toekomst. Misschien creëren we zelf wel onze eigen dood.

Misschien zeggen we na 80 jaar ik vind het wel mooi zo doe het licht maar uit. Als wij een sexy iemand zien op een foto op straat op Tv dan, willen we vaak de daad doen. We hebben het eerst gezien dan wordt onze lust opgewekt, en dan pas willen we de daad doen. Dus als we eerst de gedachtes kunnen elimineren dan hebben we misschien geen drang meer om het te doen.

Er zijn alleenstaanden mannen die hebben fotograferen als hobby en sommige lopen alle seks-beurzen af en nemen veel foto's, deze mannen zijn op een gegeven moment dwangmatig ver-slaafd geworden aan gedachtes van naaktheid van andere, dus rustig slapen kunnen ze volgens mij niet. Of stel een Mevrouw is verliefd maar dat wordt niet beantwoord en zij blijft alleen.

Ze denkt b.v. 20 jaar aan die man en dan ineens wordt er aangebeld en staat hij voor de deur, die vrouw schrikt zich vaak een ongeluk want haar droomwereld valt nu in duigen. Nu staat de werkelijkheid voor haar neus en dat wil ze niet. Dus je zou kunnen zeggen ze is 20 jaar dwang-matig verslaafd geweest aan gedachtes, en de werkelijkheid is iets heel anders die wil ze niet.

Vroeger kende ik een vrouw, en die zei tegen mij: "ik kan jouw alles laten doen wat ik wil, ik hoef er alleen maar aan te denken en jij doet het, en denkt dat het je eigen gedachtes zijn". Misschien kan zij mijn of misschien ook andere hun gedachtes manipuleren. Op zijn Surinaams gezegd doet die vrouw aan zwarte kracht. Ik heb haar onmiddellijk links laten liggen.

Zo zijn er ook verhaaltjes van regeringen die met wetenschappers aan het experimenteren zijn, om de gedachten van politici zowel vriend als vijand te kunnen lezen en eventueel te manipuleren. Om te weten te komen hoe de politici en vriendjes denken zodat ze hen een slag voor kunnen blijven, dus geen spionnen en microfoontjes meer.

Er zijn genoeg mensen wereldwijd die in gedachten een ander willen vermoorden, misschien dat al die gedachtes samenkomen en wordt opgevangen door iemand die al kwaad is en zijn bewust-zijn wordt weggeduwd. Hij of zij pleegt inderdaad de daad en kan zich er achteraf niks meer van herinneren. De persoon wordt psychiatrisch geacht, want hulpverleners geloven hier ook niet in.

De Indianen van Amerika kunnen het laten regenen d.m.v. gedachten door er aan te denken. Stel het is al een week bloedheet we puffen kreunen en denken constant, regen regen regen en mis-schien komt er dan ook regen omdat we er zo sterk aan gedacht hebben dat het zich materia-liseert in echte regen. De westerlingen lachen hier om omdat ze denken dat ze alles weten.

Ik liep mijn slaapkamer binnen en rook een bepaalde geur, en vroeg me af of de afvoer buiten was overgelopen. Ik zei toen: "Jongens jullie moeten nu ophouden met regenen anders kan ik hier straks niet slapen. Toen ik het zei, stopte de regen plots ineens alsof iemand een gordijn razendsnel dicht deed. Wat er gebeurde kan ik niet uitleggen, omdat ik het gewoon niet weet.

Wat heel vervelend is dat, als je dit soort zaken aan andere vertelt, dan proberen ze te bewijzen dat je psychiatrisch gestoord bent. Terwijl zij weten ook niet wat er gebeurt, maar omdat ze arrogant zijn en voor professor in de allesweetkunde spelen, leven ze in de psychiatrische waanwereld dat ze alle weten, dus misschien zijn zij wel de echte patiënten.

====================

(03-06-2021) HET HERDENKEN VAN RAZAN AL NAJJAR.
Je vraagt je af hoeveel mensen pers media en politici, zullen deze Palestijnse verpleegster nog herinneren. Zij werd op 01 juni 2018 vermoordt door een kogel van een militair Khazar Joods Zwijn, en de persoon is die ooit gestraft? Hoe je het balletje ook gooit, soldaten hebben recht in het publiek geschoten. En dat is een oorlogsmisdaad, niet volgens Arische mensen.

Als mensen met een huidskleur een blank land binnen vallen, en gaan schieten op de bevolking, dan zal Amerika binnen de kortste keren hun land binnen vallen om de regering te verwijderen. Maar de blanken mogen van het hele Midden Oosten één grote grafkelder maken, zolang witje op bruintje schiet is alles oké, maar gaat bruintje op witje schieten, dan is witje pisnijdig.

De hele wereld doet zaken met Israhell, maar niet met Palestina die worden terroristen genoemd. Stel de Romeinen keren na 2000 jaar terug naar Nederland, en zetten Nederlandse gezinnen op straat met hun huisraad, vervolgens trekken Romeinse gezinnen in de huizen. De hele wereld zal daar schande van spreken, maar als Israhell dat met Palestijnen gezinnen doet, is alle oké.

De moord op Razan.
https://thegazapost.com/en/post/119641/On-this-day-IOF-assassinates-angel-of-mercy-Razan-Al-Najjar-
De grote mars van terugkeer.
https://www.gazaunlocked.org/
Zeg tegen het Congres: Roep op tot een onmiddellijke
stopzetting van de aanvallen op Gaza.
https://www.afsc.org/action/tell-congress-call-immediate-stop-to-attacks-gaza?ms=WEB21HH0514

De moeder van Razan.
https://www.youtube.com/watch?v=KIRJCFKxj7M
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+march+of+return
https://duckduckgo.com/?q=razan+The+great+march+of+return&ia=web

====================

(02-06-2021) ZIJN BANKEN CRIMINELEN ORGANISATIES VAN DE RIJKEN?
Als een bank dreigt om te vallen dan geeft de regering, honderden miljarden aan die bank om niet om te vallen. Of de politici zijn de domste wezens die er bestaan, of ze spelen het graaispelletje van de rijken mee. Want als je de bank laat omvallen en hij bestaat niet meer, dan hoef je de staatsschuld en rente van 480 miljard niet meer te betalen aan die bank.

Een deel van de staatsschuldgeld geef je aan de voormalige spaarders van die ex-bank, dan krijgen zo hun kwijtgeraakte spaargeld weer terug. Dat is eenmalig voor hun, en de regering heeft geen staatsschuld meer aan die ex-bank, twee vliegen in één klap. Plus het scheelt de regering 20 miljard rente per jaar die ze nu overhouden, m.a.w. geen bezuinigingen meer.

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/TheFascinating
HistoryOfCivilLawVersusDivineCommonLaw

De hofnar dwaas onthult geheimen
achter wereld gebeurtenissen
http://courtfool.org/nl_home.htm

====================

(01-06-2021) CORONA EN WETENSCHAP?
De wetenschappers die de regering adviseren over Corona, hanteren zij ook die kromme theorie van onderstaand stuk? Hun theorie moet passen binnen hun denkwereld, zo niet dan verwijzen ze de werkelijkheid naar het land der fabeltjes. En regeringen de domme konijnen dus, slikken alles voor zoete koek zonder zelf te onderzoeken, met gevolg lockdowns avondklok vaccinaties.

Uiteraard wordt John Bedini door de gevestigde wetenschap niet serieus genomen, want er is immers "consensus" onder de geachte dames en heren dat perpetuum mobiles niet mogelijk zijn. En aldus wordt op basis van theorie de praktijk naar de prullenmand verwezen. En dat noemt men dan tegenwoordig wetenschap, in schril contrast met wat wetenschap hoort te zijn.

Het idee is toch dat de theorie de werkelijkheid zo goed mogelijk dient te beschrijven, maar niet dat de werkelijkheid zich dient te gedragen volgens de theorie? En het idee was toch dat als theorie en werkelijkheid niet blijken overeen te komen, dat men dan zijn theorie aanpast aan de verkregen inzichten?
http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/HetGeheimAchterVrijeEnergie

http://www.tuks.nl/docs/
http://www.tuks.nl/docs/emails_TK/
http://www.tuks.nl/

https://peswiki.com/article:free-electric-energy-in-theory-and-practice

Arend Lammertink Vrije Energie.
https://www.youtube.com/watch?v=QkvyKVA_fzc
https://duckduckgo.com/?q=arend+lammertink&ia=web&

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

==========

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 30 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2020-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2021.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2021-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(16-12-2021) I'M TIRED OF HUMANITY.
I am tired of my fellow man such as the citizens of my hometown Zutphen, also of the mayor, the politicians, the civil servants, the medical staff, the press and media. Because they keep fanatically into a fairytale virus that doesn't even exist at all. The PCR-test measures the waste products that the immune system is trying to get rid of, which they call the virus, WHAT?

Today they were forced to admit,
that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

USA: More deaths through Covid-vaccines than Covid-deaths.
https://www.kla.tv/19569

24.000 % Increase Vaccination Deaths.
https://gedachtenvoer.nl/2021/12/12/24-000-stijging-vaccinatie-doden/

News being sensored by The Mainstream Media.
https://alternatiefnieuws.eu/engelstalige-nieuwsbronnen/ (English).
https://12db.nl/
https://startpagina.mediacollectief.nl/
https://nuwij.pw/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Germany)
https://www.rt.com/on-air/ (Censored Russia)
https://odysee.com/@RT:fd/RTlivestream:8
https://www.presstv.ir/Live (Iran)

These five sites do not store your browsing,
or register and censor and do not track you.
https://duckduckgo.com
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://brandnewtube.com/
https://odysee.com/

====================

(15-12-2021) DO YOU PASS WITH FOR 4 EXAMS?
Would you get a better exam result if the children did 4 different exams on the same day at different times? e.g. at 08.00 11.00 and 13.00 16.00 hours. The 1st time you're nervous and forget faster or the answers are hard to remember, the 2nd time you already have a little experience and you feel a bit quieter. And at the 3rd exam you have a lot more confidence.

And at the 4th exam you fly through it. And then you take the average results of all 4 exams. I wonder how many percent more children succeed, than the normal one-time exam. It happens that some children fail for the exam, because they think It's not easy to find work, so why should I bother with learning and exams.

Or for us 2nd generation children with a skin color it's hard to find a job, because Dutch company's in The Netherlands rather take white's. It often happens that children with a skin color, are referred to a lower school. Because they are supposedly not intelligent enough for a higher school, and that has psychological consequences for them.

====================

(14-12-2021) PILOTLESS COCKPITS?
I am afraid of the future plans to build planes where no one will be in the cockpit anymore because, that plane can also breakdown. Then there is no one who can manually take over and correct it, which is why I also believe that the gentlemen who deal with this, should be immediately locked up in a psychiatric institution.

Because they live in the sickly delusion that their device cannot be broken, and that is a dangerous form of professional arrogant conceit. That is why I hope that you, like me, will flatly refuse to take a seat in such a device, because if you die you are dead and not them because, they all go home at 17.00 and have already forgotten about us next week.

Do you just think of that radio model airplane if that radio device does not want to do it anymore for whatever reason then that plane comes down perpendicularly and in a real plane you are good sour people who want to make this kind of joke must be crazy, right? In the east of London there is a modern underground train and there is no longer a car driver in it.

I myself have been in the very front where the driver normally sits, that train is operated by.m a computer, a joystick and a picture tube. But if that train breaks down, you can always let it roll out until it stops. But a plane does not come down directly perpendicularly. You never eat stew again than you have now become yourself.

I was also wondering why planes don't get parachutes in the roof because if things go wrong then the plane slowly comes down and then it doesn't have to crash you better break a leg than die. One can also apply rubber tires under the aircraft in the longitudinal direction so that the aircraft floats on water.

Now as a layman I of course do not know whether those rubber tires disturb the aerodynamic air currents of the wings otherwise the aircraft may not fly for a meter and may never get off the ground. One could also devise a system that in an emergency landing when the aircraft hits the ground. The gasoline tanks are shot away just like an ejection seat.

Just like an ejection seat of a fighter jet because that aircraft can never go on fire again and one can stop the aircraft by a brake parachute in the tail, how about it I am crazy or it is not so bad. There are plenty of opportunities to make an aircraft safer, but presumably money and a lack of responsibilities plays a role.

====================

(13-12-2021) IS THE WORLD DYING?
We all know those well-known doom stories that the World is dying and that it is coming to an end, etc., often they are ancient myths and stories of e.g. Maya's Aztec Atlantean seers prophets. And of course also from alternative hippie-like fools of today, they have predicted so many times in the past that the world will end, but so far: “Diddly Squad”.

But suppose those thoughts are prompted by evil spirits to scare us what they probably enjoy because, they may be angry and take revenge because they themselves, for example, are not allowed to be born on Earth for 1000 years. Because when they lived on Earth as a human being, they may have treated their fellow man as inferior and as old dirt.

For if we all lose heart and give up the fight, then perhaps the bad people may indeed have the chance to spoil the Earth for good. If a small child in the house tries to destroy everything, we will quickly make the child understand that it is doing the wrong thing, but on a global scale we leave everything behind.

So theoretically we should all be members and or donors of e.g. Greenpeace Amnesty International etc. Suppose there is a general blueprint of the future on a global scale, from which we can choose whether positive or negative. And with our free will, we can decide for ourselves, if we believe that it is all meaningless.

Then it will also get worse and worse on Earth because we allow everything, as it were, with the familiar excuses: “It makes no sense or what are you worried about or we do not count etc”. Whereas if we turn that negativity into positivity, e.g. help each other in the rest of our lives and make the Earth beautiful with as few resources as possible waste.

Because our great-grandchildren in 500 years' time would also like to live in peace, and not in war because there will be fighting for the remains of the raw materials. We already know that the children in the 3rd world lose out again, then it may also be better on Earth. Often the fear of the future is greater than reality.

====================

(12-12-2021) ITS BACHATA TIME.
Monchy & Alexandra - Los Dos Estamos Perdidos.
https://www.youtube.com/watch?v=ApI-wcL4S0s
Bachata Dominicana Rodolfo y Yocasti.
https://www.youtube.com/watch?v=xbfMywkkErQ
Nuevo Grupo Extra Romeo Santos Prince Royce Ataca Alemana.
https://www.youtube.com/watch?v=JTfL3e6N4wc
Bachata Mix Dominicana.
https://www.youtube.com/results?search_query=bachata+dominicana
Radio Jango.
https://www.jango.com/music/Bachata

====================

(11-12-2021) INSANE?
INSANE amount of Leaves. BIGGEST clean up of the YEAR.
8 guys in LESS than 2 hours. HUGE corner lot.
https://www.youtube.com/watch?v=NE0vwZz7hAU

====================

(10-12-2021) THE UPSIDE DOWN WORLD.
It is ridiculous that non-medical people such as politicians, the OVT and the RIVM, decide which medicines a doctor may or may not use to eliminate the Virus?. According to Dutch law, you are a quack if you practice the medical profession if you are not a medical practitioner. You can get jail time for it, if you are not a medical person.

Doctors-are-being-forced-to-use-toxic-medication-
to-treat-covid-respiratory-specialist
https://www.lifesitenews.com/news/doctors-are-being-forced-to-use-toxic-medication-to-treat-covid-respiratory-specialist/
https://duckduckgo.com/?q=Doctors+are+forced+to+use+%27toxic+drugs%27+to+treat+
COVID+%E2%80%93+Respiratory+Specialist&ia=web"

====================

(09-12-2021) WAKE UP YOU DUMB SHEEPLE.
If you don't want your children to die of vaccines, then wake up you retarded people. Don't hand your child into the hands of psychopathic politicians because, you refused to use your brain to start investigating, into the fake virus the fake PCR test and murdering vaccines. Their will be a Neurenberg-2 trail in the future, also for your medical people.

Shocking reports from the US about serious vaccine damage in children. This is heartbreaking and criminal. Parents: don't do this to the children! Keep them far away from this bio-weapon. (2nd Video) Warning: This video contains intense images of intense grief of parents who lost their child after vaccination.
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/ouders-houd-je-kinderen-ver-van-dit-biowapen/

====================

(08-12-2021) PSYCHOLOGICAL WARFARE.
Corona Policy: Psychological warfare - Do not give in!

Katy Pracher-Hilander is a consultant in business and politics. She specializes in the psychology of judgment and decision-making processes and evidence-based work. She reports on psychological warfare and has a nice message about how we can prepare for the coming events and how we can change the lever.

AUFRECHT AUF1 : met Elsa Mittmannsgruber
02.10.2021
https://www.kla.tv/20738

https://www.auf1.tv/aufrecht-auf1/
https://duckduckgo.com/?q=AUFRECHT+AUF1+&ia=web

====================

(07-12-2021) I AM A VENGEFUL GOD.
My comments below relate only to those who are guilty.

YOU ADULT BEASTS: “YOU ARE CURSED,”.
YOU kill children, may you rot in hell.
Satanic GARBAGE cowardly DOGS traitor SCUM.
YOU are not human beings but filthy Devilish BEASTS.

Signs that an increase in infant mortality is expected.
https://www.ellaster.nl/2021/12/01/signalen-dat-men-een-toename-in-kindersterfte-verwacht/
The colossal CARNAGE in the EU caused by the Covid injection defies everyone's imagination.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/06/het-kolossale-bloedbad-in-de-eu-aangericht-door-de-covid-injectie-tart-ieders-voorstellingsvermogen/
=.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(06-12-2021) I LOVE ANARCHISTS.
George Calin - Saving the Planet?
https://www.youtube.com/watch?v=7W33HRc1A6c
https://georgecarlin.com/
https://www.youtube.com/channel/UCth1JdU_n065AJjWomYXmWg
https://www.youtube.com/results?search_query=george+carlin
https://duckduckgo.com/?q=george+calin&ia=web

Anarchy - Good Speech.
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE
Help, an Anarchist!
https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

https://anarchistnews.org/
https://dailyanarchist.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchist
https://duckduckgo.com/?q=anarchist&ia=definition

====================

(05-12-2021) YOU FUCKING HIPPIE ASSHOLE - GO FIND A JOB.
https://www.youtube.com/watch?v=WOdZkSdNKSM

====================

(04-12-2021) PERSONAL GAIN?
The Fat Fuck started.
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4
Former Manhattan Prosecutor: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(03-12-2021) MISUSE OF THE CODEBOOK.
Often people who feel offended, are misusing the codebook laws to take revenge on the citizens who they are angry with. Suppose I say to a judge: “You are an Asshole”, he immediately picks up the codebook and gives me a fine of lets say $500.

He won't say to me: “What are you talking about Prick”, and then we can be friends again. No he is now abusing the codebook for private reasons. A house renting firm does this too, if I say to them: “You are sons of Bitches”, then within a few days I have a letter in my mailbox of their lawyer.

They also abuse a codebook and a lawyer and use them as a trolley for private reasons. And since we citizens customers consumers and tenants are always drawing at the end of the stick, whe're always “Fucked”.

====================

(02-12-2021) UNGRATEFUL HOTELGUESTS.
Why do I need permission to sell, for example, sugar cane juice on, for example, the market, because I first have to apply for a permit at the city hall. And who the hell are they that I need their permission to do so. I can pay tax on my income, I don't need permission from anyone to sell an Earthly product.

From the day of your birth to the day of your death, you need permission from the established order for everything. And who the hell are these Arrogant Conceited Psychopaths, did they build the Earth, bought it, hired it from the Supreme Being. Just a bunch of Piss-ants with a lot of Attitude, 'King Emperor Admiral' we all shit.

The Earth existed before we were born and after death we have to leave him behind again, it is not his property. We may use him in them average 80 years that we live, the Earth is wise to provide itself with, for example, food, so that we do not have to die of hunger. The Earth is our hotel throughout our lives, but we ungrateful guests often abuse it.

Throughout history, governments have been making wars over a piece of land that is not even theirs at all, often with millions of victims. They draw boundaries, i.e. this is ours and that is yours. Those arrogant Jews (Khazar) have turned the Middle East through America (their Staff) into one great big graveyard, because the area is now ours with straw governments.

====================

(01-12-2021) HURRY UP WITH NEURENBERG-2.
If you read these kinds of stories, you get to hate the established order. Because, where do these arrogant: "BEASTS" get the right to fire you if you tell the truth, shouldn't we as a society hunting them down them and fire them. These are no longer humans but the garbage of evolution, psychopaths filth scum pigs.

Employee pathological institute claps out of the school:
The emergency is not the result of the coronavirus'.
https://www.ninefornews.nl/medewerkster-pathologisch-instituut-klapt-uit-de-school-de-noodsituatie-is-niet-het-gevolg-van-het-coronavirus/

=====

Wife Describes Dr. Andreas Noack's Death Ray Torture.
https://www.henrymakow.com/2021/11/dr-andreas-noack-murdered.html

More than a year ago, Dr. Andreas Noack was in the news (well, not at the NOS of course) because he was discussing topics during a lifestream that were not in the political sense.
After about 40 minutes, the police raided his house by ramming the door open and with at least 3 people and under threat of heavy weapons Andreas was taken away.

https://commonsensetv.nl/dr-andreas-noack-vermoord/

"Anyone who continues to vaccinate after reading this piece is a mass murderer" – Dr. Andreas Noack.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/12/01/iedereen-die-na-het-lezen-van-dit-stuk-nog-doorgaat-met-vaccineren-is-een-massamoordenaar-dr-andreas-noack/

====================

(30-11-2021) STOP ENSLAVING PEOPLE.
Bishop Mar Mari Emmanuel. (Dutch Subs).
https://www.bitchute.com/video/GNcFJ83aYjPa/

====================

(29-11-2021) GUILTY OR NOT GUILTY?
If the story is true, then people worldwide who have been vaccinated die, and the many million people who have side effects. But the people who work in the hospitals in the elderly and nursing homes, and see it every day most of them keep their mouths shut. Because their job and owner-occupied home seem to be more important than the victims of Covid19.

All these medical people who are now looking the other way, will they also be hanged with a Nuremberg-2 tribunal that is now being set up in Germany. Will they also be considered war criminals, who let millions die and did not sound the alarm? You also wonder what kind of psychiatric mentality they are walking around with.

====================

(28-11-2021) DANCING FOR PLEASURE.
Gemu Famiri - Choreo By Ypj.
https://www.youtube.com/watch?v=xrqP3kqjFfM
Gemu Fa Mi Re - Diana Monoarfa.
https://www.youtube.com/watch?v=7vS3ncc__ts
Gemu Fa Mi Re.
https://www.youtube.com/watch?v=JKs2M__eu08
Sayang -Via Vallen [Choreo By YPJ]
https://www.youtube.com/watch?v=5w_OZ5A-QLE

Grupo Extra - Me Emborrachare con Ataca, Alemana, Daniel y Desiree.
https://www.youtube.com/watch?v=cm5j4Zbvqag
Afrika Bum Bum Lijn Dansen.
https://www.youtube.com/watch?v=v4gqMc4Cocc
Zumba Choreo Kinderen - Dansen Fitness Met Stavros.
https://www.youtube.com/watch?v=3rov42KyQfs
Quite Kids Do Tapdancing.
https://www.youtube.com/watch?v=bCMvSFjORfI

====================

(27-11-2021) PENCIL DRAWINGS.
Face Drawings.
https://www.youtube.com/watch?v=-gMMPSxaoxk
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+drawings
https://fineartamerica.com/art/drawings/pencil
https://izismile.com/2010/06/09/beautiful_pencil_drawings_of_women_54_pics.html
https://duckduckgo.com/?q=pencil+drawings&ia=web

Oeps - I Know - Oh Oh.
https://www.youtube.com/watch?v=rZX5sJKCAXc
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+naked+female+drawings
https://duckduckgo.com/?q=pencil+naked+female+drawings&ia=web

====================

(26-11-2021) POBLEM REACTION SOLUTION.
The danger of the sleeping masses,
is never more so problematic as it is now.
https://www.bitchute.com/video/Yr6HYjhwVpP5/

Problem Reaction Solution.
https://www.bitchute.com/search/?query=problem%20reaction%20solutions%20&kind=video

Cognitive Dissonance.
https://en.wikipedia.org/wiki/Cognitive_dissonance
Psychologists on dealing with the truth about September 11th 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

====================

(25-11-2021) I LOVE SU.
Today, November 25th, 2021, Suriname is 46 years independent from the Netherlands, unfortunately the population is still as poor as 46 years ago. Very badly, the flow of money still goes to the wrong people, who celebrate and have a nice life. They are not short of anything, everything runs smoothly for them. What else do I have to write, I don't know how to proceed.
https://www.youtube.com/watch?v=tAllHs0XpPM
https://www.youtube.com/watch?v=jNO1McWnwEk

Sabroso - Birthday Songs.
https://www.youtube.com/watch?v=hIh-8o3M9H8
Keyshan - Verjari Mixzz ( Only For The Special Party'zz).
https://www.youtube.com/watch?v=n4iKf-coCC0
https://www.youtube.com/results?search_query=sranang+verjarie+pokoe

Surinamese FOOD TOUR of the Kwatta Sunday Market -
Indian & Indonesian Food | Paramaribo, Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=OkoHAvtiCoE
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+food

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(24-11-2021) BLACK MAGIC.
Occasionally someone puts an advertising brochure in our mailbox who wants to solve our problems, the person offers himself of course for a fee to retrieve your e.g. loved one so that you are happy again. You will say that is fake I do not fall for that, but you say that because as a purebred Dutchman you do not believe in the Spiritual World.

But just because you don't believe doesn't mean it doesn't exist, what these mediums do is often based on black power. He or she is going to edit your ex-lover behind the scenes, and he or she is going to think how stupid I am to leave him or her. I'm going back. And you happily embrace the person, but you are also concerned with black power.

Because you let your ex edit via behind the scenes so that he or she thinks I still love him or her, and this could well be the cause why your ex ran off. Because she may have found you manipulative without asking you what does my partner want what makes him or her happy, you will say how can someone influence another behind the scenes.

I used to know a woman and she said to me: “I can let you do everything I want and you don't notice anything you think constantly it's me”. Whether this woman told the truth I don't know, but suppose she can then it is theoretically logical to assume that there are probably more people walking around who do this can.

Some will also do it because otherwise they can't get their way with you and you don't notice anything. In Suriname this happens regularly and if you do not believe me, just ask an older Surinamese: Is it true that another e.g. a medium can influence my ex behind the scenes so that he or she will think I still love him or her.

Many people who don't investigate anything always know better, and consider you a mentally disturbed person. Telepathy really exists, it's not an idiot's brain twist. I sit at home and say to myself, "I'd like to meet my wife," in the afternoon I cycle into town to buy pants, and who walks by when I lock my bike, indeed she.

I say to myself: "I would like to go to school again", in the afternoon I cycle past a school, and who is standing there at the door. I say to myself: "I miss her", in the afternoon I cycle to the city and when she cycles past me, I hear her say: "Then you have to come to visit me", but I can't because she is (Was?) married and then you have to leave each other alone.

I hear the ambulance and say to the patient: "Don't be afraid it will be fine again". A little later, my left body is paralyzed. (Also 30 years ago when I thought of her). And an hour later I'm in the hospital myself, the next day a nurse comes to introduce herself, and she looked terrible like that woman. And she looked at me as if she was wondering something.

====================

(23-11-2021) POWER TO THE PEOPLE.
How about a People's Riot Squad. If there is a meeting in town on the street such as the FNV in Amsterdam with their members, then it looks blue of the Terminators who are waiting to charge. And why the people are busy with Democracy, but many Governments say to the people according to my vision: “Don't go too far with your Democracy otherwise we will get you”.

If you watch TV, you see that that happens all over the world, the citizens are being kicked around and some of these Terminators are punching and kicking so hard, that you come to the conclusion that they enjoying slaughtering the civilians. And they are never convicted of severe abuse and possible murder of a citizen because, they are on the right side of the law?

Now the Dutch Terminators will not commit severe abuse (Yet), but they are there complete with weapons tear gas sticks shields dogs horse spray trucks etc. And I think that is a threat to my address if I were to stand there. Because, I thought the Netherlands is a Democratic country where you can express your opinion, that's why I want a People's Riot Squad.

Because, if the State Riot Squad comes running towards us, they will be stopped by our People's Riot Squad, so that we citizens can continue to express our opinion in the Democratic, country called the Netherlands. Finally, all Terminators anywhere in the world let their vicious dogs bite civilians and that is not supposed to happen, a dog should not bite humans.

Because a dog is a creature that is lower than man, there are 2 types of people in the Netherlands who both instruct their dog to bite the citizen. The State terminators and the bad and sometimes criminal people, so in essence there is no difference in the character of both they have the same mentality.

Only the Terminators are on the side of the law?, and do get away with it legally, while that other group is convicted by the judge for mistreatment of that other citizen. A bit strange, one is doing it legal and the other illegal, law is law it doesn't matter what you break, like stealing is stealing right?

====================

(22-11-2021) BRAIN DEAD SHEEPLE?
I'm sick to death of the herd-animals whining about the Coronavirus that doesn't even exist. You meet them everywhere, on the radio the TV the newspapers etc. etc. The governments have the herd animals, the sheeple and the stupid fucks well by the balls. And these stupid-dicks don't investigate anything at all, they take everything for truth from the politicians press and media.

Dirty play is played at a high level with the world's population, by the rats the cockroaches and all the other arrogant conceited scum, from: "Villapark the Bungalow". This scum must be locked up for life in heavily guarded prisons, these animals must never be released. When does the masses wake up when it's too late?, and they're all dead?

Canadian Nurse Breaks her Silence on Vaccines.
https://brandnewtube.com/watch/canadian-nurse-breaks-her-silence-on-quot-vaccines-quot-passports-shocking-warning-to-everyone_gbDBXpgPtGnDOEY.html

Teacher of twenty years says Goodbye to her livelihood and her Carrier.
https://brandnewtube.com/watch/teacher-of-twenty-years-says-goodbye-to-her-livelihood-and-her-career_asiN4nD8cEBGIHI.html

Moment teacher of 35 years is fired for not taking the vaccine.
https://brandnewtube.com/watch/moment-teacher-of-35-years-is-fired-for-not-taking-the-vaccine-kill-shots_4Lxb9jCpyxZaiY4.html

Vaccinated Doctors are dying, and Unvaccinated Doctors Are Quitting or Being Fired.
https://brandnewtube.com/watch/vaccinated-doctors-are-dying-and-unvaccinated-doctors-are-quitting-or-being-fired_fAeSv2QqJrFmdQ2.html

10 years Nurse resigns - Vaccine Mandates - Her mother died from the “Vaccine”.
https://brandnewtube.com/watch/10-years-nurse-resigns-vaccine-mandates-her-mother-died-from-the-quot-vaccine-quot_kihtdA81Ua1YXMS.html

It is time that we cleaned up the “ Rats”, by a Nuremberg-2 trial, which is now being set up in Germany, we are at war with the: “Cockroaches” who pull the strings. This psychopathic scum like politicians medical world pharmaceutical multinationals the News and Talk shows on TV and the Newspapers are no longer entitled to anything.

====================

(21-11-2021) WATCH IT GOVERNMENTS!!!!!
Yo You American Chinese ans Russian governments, if you want to make war and kill my Children, you'll be sorry. Because my father is a revengeful God, look it up in your own Bible where it's written.

14 Year Old Fiddler - The Orange Blossom Special - The Kempters.
https://www.youtube.com/watch?v=eCAFfX_va_I
James Last - Orange Blossom Special.
https://www.youtube.com/watch?v=bTnKDRqWyHY
Roy Clark And Johnny Cash - Orange Blossom Special 1978.
https://www.youtube.com/watch?v=4mnct2zWl4s
Southern Raised Bluegrass Performs "Orange Blossom Special".
https://www.youtube.com/watch?v=NhM4sIeeHYQ

Farewell of Slavianka Dina Garipova.
https://www.youtube.com/watch?v=p4nV4rlfNIU
In memoriam Alexandrov Ensemble Katyusha!
https://www.youtube.com/watch?v=d6jeB5Kd00A
Chinese girls in parade, Warlike beauty, Katyusha in Chinese.
https://www.youtube.com/watch?v=joDBAV8FNDY
Vrouwen Victory Parade 2020 in Moskou and other Russian Cities.
https://www.youtube.com/watch?v=kYzko_cwsYA

Chinese Wuhan Flashmob.
https://www.youtube.com/watch?v=Ok4j_0qCwpw
New Years flashmob in Domodedovo Airport Moscow.
https://www.youtube.com/watch?v=mDa1mBLuihE
A Flash Mob Tribute to New York.
https://www.youtube.com/watch?v=aHoQsXfL9as

====================

(20-11-2021) GRANDPA'S KITCHEN IN INDIA.
I don't know how many children there are on Earth, but let's estimate it at 2 billion. I believe it's the duty of Governments to feed all these children every day, and they don't do it. Millions of children die every year from hunger war and diseases, and most politicians couldn't care less, they are too busy with waging war. All those billions of Dollars and Euro's are spent on an annual basis on defense warfare, with that money they maybe could feed all these children worlwide. Policians are totally useless people.

Chicken Fingers for Children.
https://www.youtube.com/watch?v=mBxcIrMH4Jk
French Fries for Orphant Children.
https://www.youtube.com/watch?v=G6RdmyLAuJg
Banana Pancakes.
https://www.youtube.com/watch?v=HrEPCA4i0gs
Lots of Tube's of Grandpa's Kitchen Secrets.
https://www.youtube.com/results?search_query=grandpa+kitchen+india

We operate a YouTube channel called "Grandpa Kitchen". We entertain people by cooking food and donate the proceeds to charities. Our goal is to provide basic necessities such as food, clothing, school deliveries and birthday gifts to the orphans. Thank you for your support.
https://www.patreon.com/grandpakitchen
=.

====================

(19-11-2021) WHO IS THE REAL PATIENT?
If a patient in an institution goes bananas, then the care providers come running from all sides to bring the patient down. By injections or a straitjacket isolation cell etc., but I would let the patient run wild because, everything he throws out is gone. If you suppress that then the next eruption may be 2x as bad.

You would almost think that the care providers cannot stand emotional outbursts. Perhaps that is why they have chosen this profession, to deny it to themselves and put it in the patient's shoes. And as soon as the patient goes over the red line, this ruminate through to their subconscious mind what they do not want to know, and bring him down as quickly as possible.

If I was a Psychologist or Psychiatrist, I had a room set up somewhere in the institution, e.g. a room of 10 by 10 meters. The floors and walls are covered with soft stuff, and there the patients can voluntarily scream yell cry, etc. Because, that airs up and then it may take much longer before they go over the red again, or it does not happen anymore.

You can go even further and say why is there no crying house in the city, where we can occasionally blow off steam for a fee of e.g. 5 Euros per hour just like the patients in an institution. Many people will be afraid to express themselves at home, afraid of being called out for crazy everything is often bottled up for years.

Occasionally we are startled by a TV report that a man, somewhere in the country or world has lost his head and has done scary things such as rape murder etc. The man is often portrayed by the press and media as a beast. And we the people hope that the man will be locked up for life, or in prison or in an institution preferably Tbs.

But once that's done, we never hear anything about him again, not even the real reason why he lost his head. I suspect that many people lose their heads because, they have probably been kicked in the neck for years. And denied by the society that considers everything normal, and with the person it can breed for years or, the people who want the world to be good.

But constantly are opposed by know-it-all infidels, and or believers materialists established order money wolves etc. The person is harassed for years and then, it is possible that after e.g. 10 years the person can no longer stand it, and loses his head or maybe even takes revenge on society.

Suppose a mental patient has lost his head thanks to women, and is locked up for 10 years. He can be so full of hatred, that if he is released or on probationary leave, that he deliberately takes revenge on a random woman. By raping or killing her that he may have been locked up because a woman cooked him in the past.

We do not want to know because we need her tomorrow to get our comfort, and if he kills her then we will take revenge on him by deranging him. I truly believe that because of the way our societies are put together, people are being crushed as old people no longer count in our societies and world.

====================

(18-11-2021) INCOGNITO IS DISASTROUS.
In these videos, most people are camouflaged, for fear of not finding another job, because they play whistle-blower. But if people don't make themselves known, nothing will change. While if thousands of them show their faces with the name of the hospital where they work, then the SCUM no longer dare to fire them, otherwise shit will hit the fan.

Whistleblowers speak on COVID-19 Vaccine Injuries.
https://www.bitchute.com/video/0OuIIqv5lwMF/
https://www.bitchute.com/search/?query=whistleblowers%20speak%20on%20covid-19%20vaccine%20injuries&kind=video

====================

17-11-2021) ARE WE NUTS?
I think as a layman people can't really get mentally disturbed, you experience something with e.g. an insurance company you are sent into the woods. This unresolved problem disappears into your subconscious and there it goes. Two years later you are denied by your partner that also haunts, one year later you get a fight with an e.g. housing Rental Company.

You also get the short end of the stick that is going to haunt you, six months later you are brought down by a relative who is also wrong, again a while later you get a fight with your boss about e.g. overtime from paying, but again you are the cigar, all those unsolved problems disappear in your subconscious then you may still have remnants of other older problems.

Childhood frustrations that have never been resolved at some point become too much, and you become mentally upset. Then you come into contact with care providers, and they start digging into your subconscious, and discover all those problems from years ago. Experiencing and/or realizing that sadness again can hurt tremendously.

The tension in the head can get so high that a short circuit occurs, and it can get much worse. You are told you have imagined it all, you live in a dream world or you have a low sense of reality. For example, it is possible that the person with his common sense starts to wonder, am I maybe mentally disturbed and do not notice it.

If the person is convinced that he or she is crazy (still with common sense) and is going to retire himself to it, then he or she could become a chronic patient. All these states the person experiences with his common sense because a real deranged?, person can't reason with his common sense. Can they get so confused and do something stupid?

Out of despair sadness anger loneliness misunderstanding etc., then one says you see that he or she is crazy our theory that we learned in school has come true. But what one cannot understand is the fact that if one had listened to the person in society in the past, then nothing had to haunt the subconscious mind for years because, then the problems were solved.

I'm making this Homepage now and there may be people who will say he wants to stand out, or he's compensating for his inferiority complex. Or do you think you're important, or you're doing ego-polishing, But if I'm going to fool myself you see you're worth nothing, you can't do anything you're just an ass, then I can get depressed again.

Are Humans Mental Cases?
https://duckduckgo.com/?q=are+humans+mental+cases&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+mental+cases

====================

(16-11-2021) ARE WE BEING FUCKED?
You read left and right that some governments want to eliminate the unvaccinated. For example, you are no longer entitled to gas and electricity, so your heater no longer works and you sit in the cold. Or you can only come out on the street to go shopping to work, etc., if you come for everything else on the street, you will receive fines or you will be arrested and locked up.

These political dogs are becoming more and more brutal, what do these arrogant beasts imagine?, isn't it time to commit a coup d'état? I'm not in favor of it, but at a certain point talking doesn't help anymore, then you're forced to do it, as it were. They were forced to fight and get rid of the Nazi's, you couldn't ask them nicely: "Could you please leave".

Is it possible that governments themselves are the cause of most coups d'état?, because they continue with their arrogant conceit to the bizarre. They are neither bothered by God nor com-mandment, have no regard for the law book, they are under and above the law. They themselves change the laws to get their way, then such a government becomes a dictatorial fascist gang.

And these animals do not realize, or do not want to know that the CoronaCovid19 virus does not even exist. Because to this day, people still haven't isolated the virus, they just can't find it. So that PCR-test will never give a result, and if a virus doesn't exist then a vaccine is total madness and doesn't work for a meter, except kill humanity.

Do Viruses exist or not?
https://wickedtruths.org/en/viruses-do-not-exist/
https://greatreject.org/virus-does-not-exist/
https://duckduckgo.com/?q=does+the+virus+exists+or+not&ia=web
https://odysee.com/$/search?q=does%20the%20virus%20exists%20or%20not
https://www.youtube.com/results?search_query=does+the+virus+exists+or+not

====================

(15-11-2021) THE JEWS ARE SCUMBAGS.
The hypocritical world has already forgotten the Palestinians, they are all sucking again with them arrogant cursed shit Khazar (Fake-Jews). Who have been terrorizing Palestinians since 1948, imprisoning incarcerating and murdering Palestinians in their own country where they have lived for thousands of years. When Israhell barks, the Dutch Prime Minister: “OPRUTTE” lies on his back like a bitch in heat.

What the Nazis did to the Jews in the Second World War, the Jews are now doing to the Palestinians. And a Nuremberg trial where the Jews are locked up will be found guilty and convicted will: “NEVER” occur. In other words, governments can't be trusted for a meter, it's just how it suits them and blows the wind direction, criminal scum with a tie in front.

The Jews are Psychiatric Psychopaths because they have no feeling at all for the Palestinians, they prefer an empty land without Palestinians only for Jews. Jesus from the Bible says, “They are not my children, but children of the Devil, I do not know them.” The Jews or the Khazar come from Ukraine, which used to be the basic root Russia.

The Hidden History - The Khazar Empire.
https://www.bitchute.com/video/LscWc53Pp5Lm/
The Khazarian Conspiracy - The Synagogue Of Satan.
https://www.bitchute.com/video/HmnIYMoLdn2e/

The Khazar.
https://www.bitchute.com/search/?query=khazar&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=khazar&page=1&uploaded=all
https://brandnewtube.com/search?keyword=khazar
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&t=h_&ia=web

====================

(14-11-2021) DIVINE MUSIC?
If you are going to listen to this music, and you do not feel well, it may be wise to stop listening. That is not every hertz frequency is suitable if you have problems in the subconscious mind, our body also consists of current waves with a certain hertz frequency and that can collide with the hertz waves of the music. I suspect but that is of course theory that if those two waves collide that that is presumably your problem in your sub-consciousness, and to find out what problem it is, is difficult.

The 6 Tones Of Creation God.
https://www.youtube.com/watch?v=4Tno4L-6vP4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+6+Tones+Of+Creation+God
Golden Frequency.
https://www.youtube.com/watch?v=meuYf6l53Lg
https://www.youtube.com/results?search_query=Golden+Frequency

Root Chakra Activation.
https://www.youtube.com/watch?v=HS6va3bNTTw
https://www.youtube.com/results?search_query=Root+Chakra+Activation
Fibonacci 1,2,3,5,8,13,21,34,55,89 Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=Yh45E-dhu24
https://www.youtube.com/results?search_query=Fibonacci+1%2C2%2C3%2C5%2C8%2C13%2C21%2C34%2C55%2C89+Hz
Pineal Gland Calibration ~ 432Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=v5F49cd55k0
https://www.youtube.com/results?search_query=Pineal+Gland+Calibration+~+432Hz
528 Hz Miracle Tone.
https://www.youtube.com/watch?v=k1wx98pTpVo
https://www.youtube.com/results?search_query=528+Hz+Miracle+Tone

The Voice Of Our Earth.
https://www.youtube.com/watch?v=NhAXIjJ56xE
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Voice+Of+Our+Earth
The Sound Of The Moon.
https://www.youtube.com/watch?v=h2ZelCLDuy4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Sound+Of+The+Moon
Sound of the Sun.
https://www.youtube.com/watch?v=ZZQcLJjpdrI
https://www.youtube.com/results?search_query=Sound+of+the+Sun

Deepest Mandelbrot.
https://www.youtube.com/watch?v=0jGaio87u3A
https://www.youtube.com/results?search_query=mandelbrot

Coral Reef Aquarium.
https://www.youtube.com/watch?v=P7EB3Zxqj7g
BirdSong.
http://birdsong.fm/

See Also: (23-06-2018).
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(13-11-2021) HA SO.
I don't see the Dutch doing this collective snow cleaning of the Japanese easily, I'm crazy the municipality has to do that, bye. But they forget that they are the municipality.

Snowcleaning.
https://www.youtube.com/watch?v=jCWYEbRC2Yc
https://www.youtube.com/watch?v=awX1_d-N_NQ
https://www.youtube.com/watch?v=ziLTmeFNKuI

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
Flowermarket.
https://www.youtube.com/results?search_query=tokyo+flower+market

Express Bus From SHIBUYA To TOKYO International
Air Terminal (Japan's Highway Bus) Japan Travel
https://www.youtube.com/watch?v=fI1WKYMATTQ
https://www.youtube.com/results?search_query=tokyo+busride

====================

(12-11-2021) ASYLUM: "THE NETHERLANDS".
If you read on the websites below, you will come to the conclusion that, the weak-minded so the politicians continue to the bizarre with their Corona-madness. The insane have lost sight of all reality, they are now one hundred percent in the land of psychiatric idiots. And the herd animals, the stupid sheeple and the minion people hobble along.

I now live in the psychiatric institution with the name: “The Netherlands”, there are a few healthy among them. But the masses also live in a Pipo the Clown dream world, they also talk crazy. And they have no knowledge of the matter because they do not investigate fuck-all, they swallow everything indiscriminately from the censoring TV-journals and Newspapers.

The other side of the News.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
https://nuwij.pw/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

The Press and Media are censoring lyers.
https://duckduckgo.com/?q=the+press+and+media+are+censoring+lyers&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=the%20press%20and%20media%20are%20censoring%20lyers&page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?search_query=the+press+and+media+are+censoring+lyers
=.

====================

(11-11-2021) INSANITY OR TRUTH?
Passionate Italian Doctor:
"In 18 months you will find out
when people will die like flies".
https://www.bitchute.com/video/AdlW8AzS9M4y/

Yo babe why do you bother, if the Stupid people wanna die, let them Fucking die, it's their life right so fuck them. They've got shit for brains, that's why they can't think straight. They're dumb ass sheeple, it doesn't matter what you tell them, it won't sink in. They're not going to investigate what's happening in the world because, they're fucking stupid dumb fucks.

Crime Against Humanity - Neurenberg-2 - Dr. Reiner Fuelmich.
https://www.bitchute.com/video/0rne3sBT2Atq/
https://www.bitchute.com/search/?query=neurenberg%202&kind=video
https://duckduckgo.com/?q=neurenberg+2&t=h_&ia=web

Did Youtube censor all Neurenberg-2 videos?
https://www.youtube.com/results?search_query=nuremberg+2

====================

(10-11-2021) FILTHY SCUM.
Isn't it pathetic and at the same time filthy to abuse children and put them in front of the cart, so that some adults in this case the pharmaceutical multinational Pfizer itself to get their way. Shouldn't governments, mayors, parents and other educators, counter this and ban it, to protect the children?

Creepy Pfizer ad to encourage Children to take the Covid-19 vaccine.
https://odysee.com/@RealNewsforever:a/Pfizer-Vaccine-Ad-Targets-Children:5

The Satanic beasts even want to vaccinate babies after their birth, where are all those adult people who say: “Are you Nuts”. Nothing comes of it, our governments can come and kiss our asses. Are the babies then handed over to the Devilish brood of Snakes, and the adults look the other way, with the excuse: “It's just the way it is”.

====================

(09-11-2021) STUPID SHEEPLE.
The Minister of Health says that no one in Asturias has died of Covid.
Son of a Bitch Son of a Whore Son of a Slut.
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

Rarely have I heard such a powerful testimony as in 2nd video of a 35-year-old Australian woman. In 15 minutes she lists what the media has not shown in a year: the deliberate destruction of healthy lives. Not by a virus, but by nonsensical measures.

Not the disease - but Lockdown, after Lockdown, after Lockdown makes people sick, and is the biggest danger. And everyone who looks away is partly responsible. The madness of a testing society, and the madness of a Lockdown, we all create by participating in it.
https://stichtingvaccinvrij.nl/australia-has-gone-mad-zegt-voormalig-politie-agent-over-seks-advies-van-de-overheid/

Australia is in the process of becoming a Fascist country,
and there will be many more countries to follow, including the Netherlands.
https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/corona-kwestie/australie-gruwelijk-covid-fascisme/

====================

(08-11-2021) ARE WE ALL NUTS?
I sometimes joked in the past that the Earth is the psychiatric institution of the universe. But now I'm really starting to wonder if it might be the real truth, that many who consider themselves normal are actually Psychiatric patients. And not knowing it, and not knowing is that perhaps their real psychiatric illness?

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who find burglary not correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

If you study the websites on this website:
https://alternatiefnieuws.eu/
Like tis one:
https://www.xandernieuws.net/algemeen/90-zieken-umc-new-york-is-gevaccineerd-wereldwijde-pandemie-van-vaxxers-begonnen/

Then you come to the conclusion that politicians the RIVM and OVT are heavily insane idiots, no matter how much evidence you show them, they remain to the bizarre in the denial phase. It does not matter how many people have already died after the vaccinations, they continue to insist to the bizarre that it is not the CoronaCovid19 vaccinations.

Are we dealing here with severely insane deranged TBS psychopaths, who have no feeling and empathy at all for the already 150,000?, Americans and 25,000?, Europeans, who have died after the vaccinations. Possibly there are also millions?, who will now suffer from the side effects for life. And who vote for these idiots the psychiatric voters for life?

Do you Dutch people hate your own countrymen so much, where you used to be born in between, that you do not care how many are now dying from the toxic vaccinations. A taxi driver barked at me, without a face mask: “NOT” in my taxi. An employee of a pharmacy barked at me: “OUT”, when I (70 years old) walked in without a face mask.

They couldn't be more rude than this, even some family members let me know, don't send alternative websites anymore. We have no interest in the other side of things, that our countrymen die from the vaccinations and remain ill for life does not interest us. It makes no sense to send websites because, we will soon vote for the psychopaths again.

With the vaccination injection, are they inject the virus into your body, to train your immune system to defeat the real virus, should it enter your body in the future. Strange because the virus is still not isolated, one cannot find it, what is in the injection syringe?, a strange thing?, to use you as some test object?, for a DNA weapon?

01:08 / 17:27 (English Spoken).
Corona-vaccination: Do you have any Questions?
https://www.kla.tv/20414

I wanted to go to the cinema and eat out! It's really not cool to be excluded from participating in public life! Should I get vaccinated against corona so that I get more personal freedom again, or is it better not to? Did you already have such or similar thoughts in connection with the vaccination against corona?

This vaccination also raises other questions, such as about safety and possible side effects. The informative video from the organization “Children's Health Defense”, founded by Robert F. Kennedy Jr., can give you answers to these questions. Kla.TV presents this contribution as an aid to decision-making.

====================

(07-11-2021) BOYS AND THEIR TOYS.
I would welcome it if there are playgrounds for adults, just on the slide the seesaw the ropes and the sandbox. Bringing back the good old days when we were young, presumably it will be beneficial psychologically.

OldTimer in Action. (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=Sw-DDCARK2Q

Kippertreffen in Wesel Bislich. (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=c-kKuwX3g3U
Kippertreffen in Geilenkirchen. (2017)
https://www.youtube.com/watch?v=TZkzkp2hqno

Old timers.
https://lkw-infos.eu/index.php/oldtimer-2017

====================

(06-11-2021) FIGHTING AGAINST THE SEA.
American Reacts To The Netherlands from
above. Why do we live where we live?
https://www.youtube.com/watch?v=73L-qVy_SAE

====================

(05-11-2021) THE NATO A DANGEROUS MURDERERS ORGANIZATION.
NATO must be dissolved, because it is a murderous war criminal organization. In addition, it drags the Netherlands from war to war, the Netherlands urgently needs to get out. The House of Representatives, the voters, are partly to blame for mass murder of millions worldwide, and that for 76 years since the end of the Second World War.

It's the hobby of the white race -- bombing brown people --. First we had slave time then colonial time then multinational time and now murderer time. The arrogant conceited racist Western white race is insatiable, and don't know how to stop. They live in the psychiatric delusion that they are -- King Emperor and Admiral -- of the planet.

Vrede wants to contribute to the democratic construction of a peaceful and just international society based on human security and the rejection of militarism. We do this by offering and activating information and insights to the citizen.
https://vrede.be/nl/themas/navo

https://duckduckgo.com/?q=de+navo+een+oorlogsmisdadigers+beweging&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=de+navo+een+oorlogsmisdadigers+beweging

====================

(04-11-2021) ~GNOSIS CORNER~
About Me, ~ SOPHIA ~ DATE: 19/3/2019 - My Name is ~ SOPHIA ~ I don't wish to “update” or change something of my website! My only ~WISH~ today is, to spread “My New Message”: The mainly “Code” & “Purpose” of THESE sites IS: Everything Is Free!...See Free Offers, Free Healing Systems & Free Courses! ....receive gratefully & give Thanks to God/Universe!

The knowledge is out there for anyone to access online! I wish to help Starseeds & Lightworkers everywhere to lighten our planet and heal our Brothers and Sisters! So... Thank you! - Be Blessed in Love Light and Joy! ~ SOPHIA ~ Freely “Share” the GNOSIS/Knowledge of my sites!

https://gnosiscorner.jimdofree.com/

Bashar: Channeling Revelations From Essassani.
http://www.wholejoy.com/wholeness/bashar.html
https://duckduckgo.com/?q=+essassani+civilization+&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+essassani+civilization
https://www.bashar.org/

Some of the Core Concepts of BASHAR from the Essassani Civilization - Part 1.
https://gnosiscorner.jimdofree.com/2019/02/12/some-of-the-core-concepts-of-bashar-from-the-essassani-civilization-part-1/
Some of the Core Concepts of BASHAR from the Essassani Civilization - Part 2.
https://gnosiscorner.jimdofree.com/2019/02/14/some-of-the-core-conce.pts-of-bashar-from-the-essassani-civilization-part-2/
Some of the Core Concepts of BASHAR from the Essassani Civilization - Part 3.
https://gnosiscorner.jimdofree.com/2019/02/14/some-of-the-core-concepts-of-bashar-from-the-essassani-civilization-part-3/

====================

(03-11-2021) 5G AND WIFI RADIATION.
We are surrounded daily by voltage electricity for example household appliances including TVs and computers, and this radiation can be harmful. Therefore, it's very sensible to switch off all your devices in your bedroom, otherwise you could sleep in the worst case all night in radiation. In the Pyramid of Giza in Egypt there is a radiation of 6.8 Hertz in the King's Room, which, according to some researchers, is beneficial and healing for mankind
=.

While our household appliances give a radiation of an average of 50 Hertz, and can cause diseases such as cancer leukemia and radiation disorders. They can also cause miss-births and the quality of the sperm can be influenced. Microwave ovens and Induction appliances are also tricky stuff, especially for small children who often stroll around the mother in the kitchen
=.

It's well known that people who live near high-voltage masts, are more likely to be ill than those living in the neighborhood. In America people often build schools under a high-voltage mast because the ground is very cheap, and the effect on school children have already been demonstrated in the Past. But unfortunately the controllers such as governments are not at home, because they look at their friends who make billions profits on an annual basis.

Soon we get 5G radiation that is disastrous for humanity's health, there will soon be a transmitter antennas through the entire city every 100 meter. This means that we are fully irradiated 24 hours a day. The politicians (Spineless Turds) in The Hague staff and friends of the multinational companies, such as for example Telecommunication Companies deny everything.

The demagogues of the Journals and the talk-programs on TV and the newspapers conceal it for the people they don't talk about it. T-Mobile then carried out an investigation and the final results were hide-jacked and never published. These disturbed idiots belong in a Government facility for the insane, because they are life-threatening to the public health of the citizens.

Here are four videos of KLA TV from Switzerland.
https://www.kla.tv/13921 Part 1 - 5G Radiation.
https://www.kla.tv/13961 Part 2 - 5G Straling. (Dutch)
https://www.kla.tv/13541
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=5G

WiFi Irradiation - Dangers of WiFi
How to turn off WIFI irradiation.
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
Acoustimeter.
https://duckduckgo.com/acoustimeter?ia=products
The Dangers of Wi-Fi (WiFi side effects WiFi
WLAN electromagnetic radiation wireless internet).
https://www.youtube.com/watch?v=V1yJLyi3n7U
https://www.youtube.com/results?search_query=In+Frankrijk+is+Wi-Fi+verboden+op+scholen

In France WiFi is not allowed at Schools.
https://www.youtube.com/watch?v=R-alRaJawtU
https://www.youtube.com/results?search_query=WiFi+WLAN+dangers+electromagnetic+radiation

Protest of parents modifies WIFI stop at school.
https://www.kla.tv/13896&autoplay=true
Parents Fight Wireless Radiation in Schools.
https://www.youtube.com/watch?v=Bi4ccELDeKw
https://www.youtube.com/results?search_query=Protest+from+parents+modified+WIFI-stop+at+school.
Parents demand WiFi stop at schools.
https://stralingsbewust.info/2019/03/11/ouders-eisen-mobielverbod-op-school/ (Dutch).

UMTS en 4G. Look for your self how high the Radiation is.
https://www.youtube.com/watch?v=f1lXj-kz7UU
My house and EV are measured by radiation-measuring.
https://www.youtube.com/watch?v=GiLvNcUuKMQ
Measuring radiation at UMTS mast Breda - Bureau Radiation Measuring.
https://www.youtube.com/watch?v=G_Vce_1u7yI (Dutch).
Radiation Promotes Cancer.
https://www.youtube.com/results?search_query=Radiation+Promotes+Cancer.
https://duckduckgo.com/?q=Radiation+Promotes+Cancer.&ia=web

Are the leaders killing humanity.
http://www.ascensie.nl/LeurenMoret3.htm
http://www.leurenmoret.info/ (Dutch)

Schumann Resonance-Earthly Vibration Frequency - 7.83Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=sn6m7Zz87L4
8.3Hz Binaural Drums Mu Frequency.
https://www.youtube.com/watch?v=bO2ewyMFDuw

What is de Schumann Resonance? (7.83Hz Earth Freq)
Go to 25:30 / 1:28:41 (Bird dying Worldwide, 5G?).
https://www.youtube.com/watch?v=nICVTd4peWs
https://www.youtube.com/results?search_query=schumann+resonance
https://duckduckgo.com/?q=schumann+resonance&ia=web

Londen hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
See the inside of a Chemtrail plane.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o
Chemtrails the Secret War.
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
Haarp Holes In Heaven - Dutch Subs.
https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c

Santa Rosa: California - Laser-lights came out of the sky.
With such an intense all consuming fire most
of the trees are still blossoming. Strange.
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Fire Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers from the sky & The California Fires.
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c
California Gets Cooked | Fires Created by Microwave Directed Energy Weapon.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

====================

(02-11-2021) THE CORONA-COVID19 COMEDYSHOW?
Nearly 8,000 new Corona-virus infections.
Hospital total up 22nd straight day.
https://nltimes.nl/2021/10/30/nearly-8000-new-coronavirus-infections-hospital-total-22nd-straight-day

What I'm writing here is theoretical, I wonder,
but I'm not saying it's necessarily so.

Suppose those 8,000 are largely vaccinated, and perhaps indeed a few UN-vaccinated. Then there are 380 hospitals in the Netherlands, so 8000 divided by 380 is: twenty-one (21) per hospital. While in that same hospital there are maybe twenty-one (21)?, Flu Patients. There is no lockdown for that in the whole of the Netherlands.

ICU occupancy, hospitalizations, and the lie about the cause of the overburdened care. Do you keep track of whether admitted patients have been vaccinated or not? We do not keep track of the vaccination status and have no insight into the number of vaccinated people who are still admitted to the hospital or ICU with Covid, unimaginable.
https://stichtingvaccinvrij.nl/ic-bezetting-ziekenhuisopnames-en-de-leugen-over-de-oorzaak-van-de-overbelaste-zorg/

If I have understood correctly, the vaccine is the disease that is injected into you, so the virus? That's weird, because the Virus is still not isolated. One cannot find it, so it does not exist. What is then injected?, hot air, bull in space? Is there maybe something injected that makes you sick or disabled, or even cruelly you die of?

Today they were forced to admit that “COVID-19” does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

The Demagogues the Creeps the Beasts the Satanschildren the Devilish brood of Snake-vipers, will say plenty will not get sick from the vaccines. So the one who gets sick that, has a different cause and not the vaccine. Perhaps very shrewd cunning they are putting a percentage placebos in between and are injected, to be able to say it is not the vaccines.

Mass demonstrations: “God, help us!”
https://en.commonsensetv.nl/god-help-ons/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=god-help-ons

Several U.S. airlines have canceled thousands of flights, they say technical problems. Could it be that some of the Cockpit-crews became ill after the Vaccinations?, (Maybe also some died?) If this is true, then plane-accidents will happen in the winter when it gets colder and colder
=.

A Continuously 'Update' Global Display
of Aviation Incidents And Accidents.
http://aviation.globalincidentmap.com/

Flighradar24 Live Flights.
https://www.flightradar24.com/

====================

(01-11-2021) OH YES.
People are screwing around and then the child is born “gosh what a beautiful child you have” (yes, he looks better than yours), the adults make all kinds of grimace faces when they look at the baby and he thinks “am I born in the twilight zone?”. The child is 2 years old and is shocked by a diaper full on his birthday.

Because, a bunch of old dragons are waving at me from the couch. The child goes to kindergarten and thinks “hey strange is that these creatures have no pipi would they be sometimes aliens”. The child is 7 years old lying in bed and wonders “what do I hear for a dent sounds from my parents' bedroom”.

Oh damn yes it's Friday night again God is visiting again, I wish he went to buy a new UFO once because it is millions of years old and rattles from all sides. Or would God sometimes be a Surinamese that he has no money for a new one. God urgently needs to see a psychiatrist because he lives in the sickly delusion that my father is a denter by profession.

Because every Friday night he comes back with that rattle box. Then the child will study for 15 years because otherwise the bitches do not want to marry me. I have to have a good job and earn a lot of money because otherwise there is no “nice pussy in the Jacuzzi but Martha with the beard”. He is 15 16 and discovers the girls holding hands.

Kisses left kisses right after a while the 1st solid kissing party comes behind the bicycle shed at school and again a while later the bird is allowed in the cage (got yeh). Hey damn God plays adultery he does it with all the women, “he did someone see that blonde with those beautiful long legs”. He is at work and the boss says “you were 10 minutes late this morning”.

Yes that's right the train was delayed “then you have to leave home earlier next time” yes boss (dick). Say honey you have not cooked food “no I was shopping with a friend in Maastricht” oh then I will go to Charlie on the corner and eat a french fry. What is that for a luminous light in the sky could it be a UFO?

Say mom and dad I saw a luminous light in the sky, “hey damn Carl I told you 30 years ago don't hang a luminous piercing on your dick. Well our son is ripe for an asylum because, he has suffered a trauma because he sees luminous lights in the sky”.

====================

(31-10-2021) NO COMMENT.
GoPro Reading Mainline Routemaster No.25 RM1990
bonnet mounted camera video in Reading.
https://www.youtube.com/watch?v=5kedeUOhqa4
GoPro camera Reading Mainline Routemaster No.25 RM1990.
https://www.youtube.com/watch?v=mHXrm_Ji18Q

My Ex-Catford Bus Garage London UK.
https://www.youtube.com/watch?v=caUXoXGMjv8
http://www.gouvernante.info/bussen.htm

====================

(30-10-2021) CRAFTMANSSHIP.
DT Restoration.
https://www.youtube.com/watch?v=ZgLJdKn31BE
How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
How To Make a Mini JEEP HYBRID at home - Part 2
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg

====================

(29-10-2021) HURRAY.
In one of the two free newspapers of Zutphen on Thursday, an article has finally been posted about the other side of CoronaCovid19, in response to an informative website:
https://vrijzutphen.nl/
Who are we?
We are a growing group of people who feel connected to each other out of freedom.
The following people are involved in Vrij Zutphen, participate in meetings or support the initiative.

Because that's the situation: the official story doesn't need people, the critical story does! Conforming does not need a face, while change always comes from personal effort
=.

=====

I had previously sent the following info sites to those
two (2) newspapers, but was never published.

Google YouTube Facebook Twitter and others, regularly remove the articles from
the following websites and YouTube of the Internet, a.o. Bitchute doesn't do that.
https://12db.nl/
https://nuwij.pw/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://alternatiefnieuws.eu/

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Germany)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.presstv.ir/Live (Iran)

These four sites do not track or
register or store your browsing.
https://duckduckgo.com/
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://brandnewtube.com/
https://odysee.com/

====================

(28-10-2021) USELESS PEOPLE?
The Devil now rules planet Earth, and his staff are, for example, the Politicians the Justice the Civil Servants, and the many butt crawlers such as land-traitors and NSB members. Therefore, we should not give up and look the other way but, fighting the SATAN, we must not and need not be afraid. Because they can only kill us, after that they can no longer do anything.

And when do the: “Herd animals the Stupid Mob and the Laypeople”, in short the Slaves wake up is the big question. They don't think about using their brains, digging spitting and not resear-ching anything. They are addicted to what the Demagogues, from the News, the Talk Shows and the Newspapers hang on their noses. With these people you can do what you want.

Are the Worldrulers Satanschildren?
https://www.brighteon.com/new-search?query=are-the-world-rulers-satanschildren&page=1&uploaded=all
https://duckduckgo.com/?q=are-the-world-rulers-satanschildren&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+the+world+rulers+satanschildren

====================

(27-10-2021) ARROGANCE?
If you are on unemployment benefit, should you be grateful because there are people who are working for you? While I thought all the food of the world is destined for all eight (8) billion people. Everyone who is born has an automatic right to eat, just like oxygen to breathe, there should be no conditions attached to it at all.

The government must ensure that I also get to eat, despite the fact that I am unemployed. I have nothing to do with the working persons, they can go on the roof of me if they come to tell me: “I am working for you”. By the way, I have written it before if the government ensures that 40 hours can be worked in every family.

Thirty (30) ordinary hours and Ten (10) hours of overtime and no more 2-earners with a double income than, there is work for all unemployed people in the Netherlands and then no one has to work for me or you anymore. In the past, housing associations were founded by the rich because they felt sorry for the poor, what an arrogance, the rich had all kinds of systems.

So that they became rich then you get a group of poor because, they could not enjoy the riches of the country because they were stolen by the criminals who called themselves the elite. And then the elite hypocritical come to throw skin peelings of potatoes for the poor, because we feel so sorry for you, what a vetted arrogance of the rich say.

Now my job is stolen by a 2-earner, and if I want to eat I have to be grateful to him. My God the firm The Netherlands starts to take on comical forms. I used to read a story somewhere and it goes like this, at least if I remember it correctly. Once upon a time there was a rich man and he employed a poor man, and treated him like old dirt.

At one point they both die, the rich one comes into the spiritual world and he sees the poor man fishing and says arrogantly: “What are you doing here”. I am fishing, would you remove yourself because this area is only for the better situated. Man don't worry so much, we are all living beings.

I want to speak to God where is he. You speak to him: “Are you God”, yes and I have been waiting for you for centuries where have you been all that time: “I do not take this” and then God was fishing alone again. Presumably the man was not yet ready for paradise, and if he is born again on earth, in short he failed the Earthly exam.

====================

(26-10-2021) COMEDIANS?
Here is an example that has undoubtedly been experienced by millions of people Worldwide: You, are in love with that a person but unfortunately it is not answered. And after a while you are still in love. Then someone else comes who chats sweet and nice to you, he or she comforts you, and from sadness you crawl into the arms of the person.

You shed a tear and hold the other person tightly, and then suddenly there is wild hanky-panky between the two of you. You were sad at that moment, longing very much for warmth and love from the person who did not see you or rejected you. And now you are defenseless, as it were, and the comforter takes advantage of you what he or she may have long wanted.

Maybe even before you fell in love with the other person who didn't answer, so the comforter took advantage of you he waited until you were defenseless and theoretically raped you. Because, if the other person was in love with you and hadn't rejected you, you would never have gotten into bed with the comforter.

But in addition, we are also present ourselves when we are in the arms of the comforter, that you hold you for a moment okay. That you put your arms around him okay, but I don't want to go any further than that because I don't love you. But maybe we let it because, we might be comedians because. Suppose that the other person was in love with you, and even married you.

After 5 years of marriage when the bore starts sets in, you may commit adultery with the comforter. And then you can start wonder were we actually in love with the other person, who rejected us or did we only want to do it? Or suppose you are married to the comforter, and after 5 years that other person changes his mind, and you step into bed with him for nostalgic reasons.

If a woman is in love and the man does not make any moves or is afraid, then she often commit adultery to make him jealous. And if he does not respond to that, then everyone says to her: “Child forget him because he does not love you”. They will never say to her: “Child forget him because YOU do not love him”.

Because, before marriage you are already cheating on him with someone else, and maybe that other man knows that too or consciously or unconsciously. Maybe he thinks when I marry her and she doesn't get her way in marriage, or she can't kick me around then she's going to commit adultery again. Such a type of woman I don't want, I have to be able to rely on her for 100%.

But most men will marry her because it is handy and useful if she commits adultery because, then I can do it too and she can not blame me. And then it's two birds of one flock, the pot who calls the kettle black, kind looks for kind. I suspect that when we are still young, we are more guided by impulsive egoistic thinking than adult behavior.

====================

(25-10-2021) OPEN LETTER.
Open letter to the Vaccinated — Unvaccinated.
https://gedachtenvoer.nl/2021/10/08/open-brief-aan-de-gevaccineerden-ongevaccineerden/

====================

(24-10-2021) THE REAL ENGINEERING.
Real Plane 787.
https://www.youtube.com/watch?v=lapFQl6RezA
https://www.youtube.com/c/RealEngineering/videos

====================

(23-10-2021) THEY'VE GOT GUTS.
Leveling mountains and building a series of cave houses.
https://www.youtube.com/watch?v=QbFlIHxbJos

====================

(22-10-2021) IDIOTS? INSANE?
If you read the information on the site below, you can't help but come to the conclusion that, many governments are psychiatric. They don't get it that the vaccines cause heart problems, the heavily insane IDIOTS keep insisting that it's not the vaccines' fault. Any logically normal thinking person would immediately stop vaccinating.

Fortunately, there are also countries such as Denmark, Finland, Iceland Norway and Sweden, that have stopped the Moderna vaccines. You don't have to ask this of those Psychopaths and TBS patients from the House of Representatives, the RIVM and the OVT, them IDIOTS stub-bornly insist that the vaccines are safe. Crazier people than these utterly Insane Idiots don't exist.

https://childrenshealthdefense.org/defender/fda-moderna-pfizer-covid-vaccine-teens-myocarditis/

====================

(21-10-2021) IS THE BIBLE TRUSTABLE?
Pretty much all church believers try to persuade you to convert to their faith, but once that happens, not much else happens. It's really not that they're necessarily going to work fanatically day and night to save humanity and the world, they're going to wait until all eight (8) billion people are of their faith, and that's going to take centuries.

And in those centuries millions more children will die of starvation, millions more will die of wars. There will be millions more people on the run, think also of the millions of disabled widows and orphans the traumatized the raped and the tortured people. In those centuries there will still be a lot of misery pain and sorrow.

One will say our God cannot come yet because he has a plan, that sounds very nice, but tell that to the victims who will suffer for centuries to come. So in essence, the church people are demanding that they will first have to suffer for centuries, otherwise our God cannot come, and that seems to me to be a cruel train of thought from all people of faith.

It is possible that people of faith are not so religious at all, but defend the upbringing of the parents because, they had the same faith. Mrs. X can be fanatically religious because she misses her mother who is no longer there, and she was also a woman of faith. If I were to say something about her church, she will get angry because, she thinks I'm attacking her mother.

The big question is, the Bible is that the very first original Bible, or have church people often fanatically rewritten him in recent centuries because they had an agenda. For example. Those Biblical stories are they true partly true or not based on the truth, and the writers who were they?, were they really God's children, or did they need something to trap mankind.

The Devil can play a shrewd cleverly cunning game by creating a lot of beliefs so divide and conquer, and they have been fighting with each other for centuries, often with deadly result. While God clearly says, “Thou shalt not kill,” you come to the conclusion that many church believers are deaf. Humanity learns nothing from wars, for there are no winners and losers.

Is the Bible trustable?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+the+bible+trustworthy
https://duckduckgo.com/?q=is+the+bible+trustworthy&ia=web

====================

(20-10-2021) IS THE CORONA VIRUS A REAL HOAX?
There seem to be plenty of medical people such as general practitioners nurses specialists and the like, who, keep their mouths shut and do not tell about the harmful effects of the Vaccines. Because they are afraid of being fired and possibly losing their owner-occupied home, so these two are more important than possibly saving people's lives by opening their mouths.

Suppose there is a Biblical end time over five (5) years, and these people may be tested to find out whether they can go to paradise or not. If they found their job and owner-occupied home more important than the patients, then they are not suitable to live in paradise. So being religious and sitting in church on Sundays was a waste of time.

And if they now choose their job and owner-occupied home in the heat of the moment, they actually mean it with the patients before the Corona crisis started. Or maybe it was people who needed the weak, such as patients and old people of days, to be able to kick around and play the boss over what, is a typical character trait of social psychopaths.

Fortunately, there are also plenty of courageous medical people who do open their mouths, take it in for the patients and do not mind losing their job and owner-occupied home. They also don't mind being discharged if they refuse to vaccinate the patients, they also don't mind if they get fired because they don't want to get vaccinated.

Martin Luther King says:
It is the people who stand up who will bring about change,
while the people who look the other way,
and want everything to blow over,
that is of no use to you.

Today they were forced to admit that “COVID-19” does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Spectroscopy analysis reveals 99.5% graphene oxide in Moderna vaccination vial.
https://www.orwell.city/2021/07/absorption-signal.html
The Vaccine Death Report, at the bottom are a lot of websites.
https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf

American Frontline Doctors.
https://www.bitchute.com/video/4PnuJm92OAck/
https://www.bitchute.com/video/0bjAok68FXj4/
https://www.bitchute.com/search/?query=american%20frontline&kind=video

This news is not broadcast by the Regular Press&Media.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(19-10-2021) DO WE SUFFER FROM MASS PSYCHOSES?
https://bfi.uchicago.edu/wp-content/uploads/2020/10/BFI_WP_2020143.pdf
https://duckduckgo.com/?q=Background+of+the+current+covid19+crisis&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=ojPcF-oLABE
https://www.youtube.com/results?search_query=the+mass+psychoses+of+the+fear+of+covid

====================

(18-10-2021) COVID19 VIRUS MEDICINE: HYDROXYCHLOROQUINE.
Many countries use: “Hydroxychloroquine”, as a medicine for the CoronaCovid19 Virus. The government of India gives it for free to the people of India. It is also used in Africa against Malaria, there you can just buy it in the shops. In countries such as the Netherlands it is prohibited. A Dutch doctor who cured patients with it was told by the Ministry of Health, if you do not stop, we will take your diploma away.

How to make a Natural Form of Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/shorts/sPQRMJYX5QY
Quinine | Nature's Form Of Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/watch?v=PnjmESI9wkA
Update: Natural Alternative of Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/watch?v=s-bUOyEbvYM

The Making of Hydroxychloroquine.
https://www.youtube.com/results?search_query=making+hydroxychloroquine+juices
https://duckduckgo.com/?q=making+hydroxychloroquine+juices&ia=web

====================

(17-10-2021) PERUVIAN MUSIC.
https://www.youtube.com/watch?v=Ys8ReXj1Ygw
https://www.youtube.com/results?search_query=peru+music

Peruvian Streetfood.
Https://www.youtube.com/results?search_query=peruvian+streetfood
Peruvian Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=peruvian+streetwalk
Peruvian Radio.
http://radio.garden/listen/boleros-inolvidables/FSthPnQt

====================

(16-10-2021) NEW IDEAS FOR WASTE.
What if we pave plastic Trash into new Roads? | World Wide Waste.
https://www.youtube.com/watch?v=iFcPqXxAUWM

World Wide Waste Season 1 Marathon.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5CGcPzZ6LA

====================

(15-10-2021) CENSORSHIP CENSORSHIP CENSORSHIP.
YouTube CEO: "We'll delete anything that contradict's.
World Health Organization (WHO) on Covid19".
https://www.bitchute.com/video/Qr2SNhpW0SAB/

====================

(14-10-2021) IS HUMANITY POSSESSED?
If you want to escape the ravages of modern life, then you
have to understand that humanity is satanically possessed.
https://www.henrymakow.com/ten_signs_we_are_satanically_p.html

====================

(13-10-2021) MEMBERS OF "THE SQUAD".
Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley, and Rashida Tlaib,
took turns condemning Israel on the U.S. Congress House-floor yesterday.
Squad Members Slam Israel As Conflict With Hamas Intensifies.
https://www.youtube.com/watch?v=-7dWJDhY-ww

Suppose the Americans were the original inhabitants of America, and the Native Indians came from England and stole America. Would the Americans silently accept that, or would they say, “Are you nuts”, we are going to fight and kick the Indians out of the country again. So it's logical for the Palestinians to fight the arrogant Jewish Satanschildren.

When Israhell barks, most governments lie on their backs like bitches in heat, including the Dutch government led by Prime Minister: "OPRUTTE". These kinds of politicians and govern-ments have no decency and civilization, they have no character backbone and respect. These governments are helping Israhell all the way, and letting the Palestinians suffer for 73 years.

Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=ramallah+streetfood (Ramallah)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

====================

(12-10-2021) WERE THE ORIGINAL EARTH PEOPLE BLUE?
I've written about it before, is it possible that the white race came out of space with their UFOs, saw the Earth and stole him? They made a hole in the atmosphere to drown the original inhabitants. (Noah Flood?), the Bible says: “There is not only water on the Earth but also on the left right above and below the Earth outside the atmosphere”.

The original inhabitants (Blue Skin Color?) fled into the jungles of Africa South America Asia etc., and the people who were caught there had the Ufonautes sex with (DNA-Genetic?) and walla the Black man was born. The Jungle-natives born in the jungle have a blue glow in their faces. All the Gods in India are depicted with a blue face.

Saramaccan Dancing and Singing.
https://www.youtube.com/watch?v=nSBRaAUWeR0
Old Year Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=LLzWJ2XpSIk
Mother Suriname - Wan Ma Aisa.
https://www.youtube.com/watch?v=__4HS3Ib29E

In the capital Paramaribo they are scolded by some city dwellers for Bluehead and round head, then you also have the white arrogant who say that they have blue blood. And the sky is supposed to be blue, but has been milky-like white for decades. You have the well-known Condense-white stripes behind an airplane, but they dissolve when you look at it.

But you have a second white stripe of chemical stripes (Chemtrails) that don't dissolve, and fan out and become veil clouds. They surround the Earth like a veil to reflect the Sun back into space because of global warming, which stopped fifteen (15) ago. And because of that veil, the Earthly heat can not go away properly, so greenhouse effect.

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrail Clouds.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds

On this website you can see the planes flying above your city, not only military planes spraying ChemTrails but also commercial aviation companies. Click on the yellow plane and look in the left scroll bar, then you know which company does it if the stripes don't want to disperse. By the way, only planes of 15 years and older can create condensation.
https://www.flightradar24.com/

Then the white people started to steal non tropical and non-Western countries, and considered them their property, and the inhabitants became their slaves. Now that there are no more slaves and colonial times, the whites still rule the Earth to this day. They treat people of color as inferior beings, and they are not allowed to enjoy the riches of the Earth.

When astronauts walk in space, it looks like they're moving through water, and on Earth they also practice in deep swimming pools. When astronauts see a UFO, they pass it on to NASA with a code: “We haven seen Santaclaus”. Astronauts also say that Ufonauts live on the other side of the Moon, there are also buildings there.

If NASA doesn't want the Russians and or Chinese to run off with their discarded stuff, they'll let it crash on the Moon. And then they hear a gong sound for a long time, as if the Moon is hollow, so an artificial object. If the story is true, then twelve Americans have lived for years on Serpo, a planet in the galaxy Zeta Reticuli.

According to well-informed circles, the feature film: “Close Encounter of the Third Kind” is based on the truth, as is the Roswell incident in 1947 where a UFO crashed, one of the crew members has been in captivity for years, or at with other words the feature film: “E.T.”. Many Hollywood feature films are based on the truth, but are twisted as camouflage.

If a secret service want to blackmail a politician, they start with an alternative website, and there it is written that the politician is a pedophile. If the story comes to the surface in, for example, five years, the masses will say: “I don't believe that from my days of life”. One can blackmail a politician into continuing with deadly vaccinations to the bizarre.

The AIVD (Government) and or the MIVD (Military Secret Service) can also start with an alternative website, in order to attract unsuspecting visitors to register and keep an eye on the visitors. Without that alternative website, it's a pagan job to track down the people who think otherwise that the Status Qua. There are countless psychological jokes of this kind.

====================

(11-10-2021) ARE THE BETTER SITUATED SCUM?
A local ABC News Station posted a request on Facebook for people to share their stories of unvaccinated loved ones that died. They wanted to make a news story on this. What happened was totally unexpected. In five days time over 250,000 people posted comments, but not about unvaccinated loved ones.

All the comments talk about vaccinated loved ones that died shortly after being injected, or that are disabled for life. The 250,000 comments reveal a shocking death wave among the population, and the heart wrenching suffering these injections are causing. The post was already shared 200,000 times, and counting.

Published September 21st, 2021.
Dr. Vladimir Zelenko takes a BIG RISK by telling all!
https://rumble.com/vmt0en-dr.-vladimir-zelenko-takes-a-big-risk-by-telling-all.html
The Vaccine Death Report: “It's worse then we think".
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/the-vaccine-death-report-het-is-veel-erger-dan-we-denken/

Evidence of millions of deaths and serious adverse events.
resulting from the experimental COVID-19 injection
https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
https://www.stopworldcontrol.com/nl/

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

105 GODDESS ANNE WHO WAS SHE IN RELATION TO YOU GOD?
All scum, are killing worldnations, she is illusion who wine non ovum.

(Scum = Governments - Worldleaders - Rope Pullers - Churchleaders?)

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

179 THESE WINDOWS SPIRITS ARE THEY BAD AFRAID OR BECAUSE THEY DIED?
See envy hall seam deaf where crude, watch scum read now wet gate.

281 ARE THEY REALLY CAPABLE OF BLOWING UP OWN PLANES?
They think they may blow up tube, fight scum list is hard and tough.

htpp://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(10-10-2021) JAVANESE SURINAMESE MUSIC.
TFC - Pop Jawa Medley Live.
https://www.youtube.com/watch?v=kG493w0ADEw
Sol Do Medley - Muziekformatie Selection.
https://www.youtube.com/watch?v=aChIc-9EWV0
(Ilse Setroredjo Ora Ono Liyo).
https://www.youtube.com/watch?v=trFgn1u6V60
(Anisha - Hello).
https://www.youtube.com/watch?v=3dwE2Mq9NOs
Meryel Atmodikoro: Troe Troe Lobie.
https://www.youtube.com/watch?v=dfFhknU0XSI
Bakana feestje.
https://www.youtube.com/watch?v=2kQzZhx_jdo
Jawa Mix.
https://www.youtube.com/watch?v=CQ6huttCxmc (Jawa Mix).
A Di Mi Jere Joe Verjari, go to 01.51.
https://www.youtube.com/watch?v=PLlqhjqb6vA

Irama Smeltkroes-Rah Usah Neko Neko.
https://www.youtube.com/watch?v=j0bhftZ30Tc
Patricia & Ruben Silvin-Wis Kerék.
https://www.youtube.com/watch?v=Ojk4-dCvnck
Frijar Klentenga.
https://www.youtube.com/watch?v=8tPyNuniTSk
Pae Matjol Pop Jawa Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=wZT2muMjWWs

RadioStations.
http://bangsajawa.com/radio/
http://www.siaranpopjawa.nl/

RadioStations from Indonesia.
http://www.radioonline.co.id/

====================

(09-10-2021) THE COLLECTING OF UNWANTED STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=KvkG4A4EU80
https://www.youtube.com/watch?v=gAnrk1OSnts
https://www.youtube.com/results?search_query=cleaning+canals

====================

(08-10-2021) MONEY IS NOT OURS BUT OWNED BY THE BANK.
If I am right, for example, our savings are not ours at all it is owned by the bank, we can only borrow it. Every government has the power, to declare the money invalid also our savings. A government can nationalize our money. So it's smart to turn our money into nuggets of gold, and keep it in a foreign bank.

Or for some buy a 2nd house, and rent it out. The monthly rent to be received, is then nice the repayment and or interest to the bank. What would be nice, and that's not going to happen, is that the housing industry buys a house, and we tenants pay that off with the monthly rent. And if it is repaid after, for example, 40 years, the house becomes our property.

This gives all Dutch people a chance to live in their own house, and not only the better-off, such as two-earners yuppies and career hunters. And here you can also clearly see that politicians and governments are not suitable, to be in charge of a country. Because they are not there for the common man, but for the better situated, the elite and the multinationals.

It is itself the case that if we want to withdraw a large amount from the bank of our savings, for example to buy a car, and if I am correct but I am not sure then that is not possible, it must be requested first. The car dealer must pass on that amount afterwards to a civil service office, which will check that amount with that bank.

Or if too much money is found with us at an airport during the check, it will be temporarily confiscated. So according to my view, the money is not ours that we think. All EU money notes are provided with a country code, so this means that: “Big Brother” does keep an eye on us. In essence, we are slaves to those in power.

We are told that it is happening, to keep an eye on so-called criminals, but I do not believe in that. In 1 Europe without borders, “Big Brother” also keeps an eye on us an example: we are on holiday in Spain, and see a bottle of wine in the local supermarket for half the price than in a Dutch supermarket.

And we buy 104 bottles and use two a week, if we have a bad luck to be stopped on Dutch territory (at the border?) by the flying brigade, then most of the bottles are confiscated. While multinationals are allowed to drag millions of bottles across the border completely legally, because they are close friends with the politicians worldwide.

While if I buy 104 bottles at a local supermarket in Zutphen where I live, then I suspect that manager is so happy that, he comes to deliver them for free to my front door. So I can also buy these in a supermarket in e.g. Sittard is not a problem, but if you buy them in Spain, then you are a criminal.

Funny because, Europe has no borders anyway, it is 1 country after all. Even i we want to buy 1000 bottles in that country without borders that does not concern anyone. And governments must stop to regard us all as criminals, because the masses are not. Let them focus on the real criminals such as multinationals and banks.

The CourtFool reveals secrets (Banking) behind world events.
http://www.courtfool.info/en_home.htm

====================

(07-10-2021) ARE POLITICIANS FACISTS?
Last Sunday, October 03rd, 2021, there was a parade through Amsterdam, due to the strict Corona measures. One participant was carrying a gallow, and he said we are being hung on the gallows by the politicians. Suppose he meant for REAL, to the gallows with the politicians. A minister felt threatened, but killing millions with vaccines he considers that quit normal.

He said something along the lines of, “If you don't follow the rules as a slave, and you want to threaten and intimidate people, then you're doing the wrong thing.” But killing millions of people worldwide with deadly vaccines he considers that as normal. Not to mention the perhaps ten times as many victims, who are handicapped for life.

The rats the cockroaches the scum so, the strings pullers not a hair on their head will think about killing themselves, very shrewd and cunning spanning their slaves in front of the cart. They have to do the dirty work for them, and after the killing they stand proudly looking when they get a medal for it from the king. And the dead victims?, : “Ach Shit Happens”, NOACH!

In the parade you see a few people walking with a skin color, they do not participate because, from Monday to Saturday we are discriminated against because, we have a skin color. In my flat also lives a racist because, it does not matter what I say, APKZU 12345 left right above under etc. I have been told for years: "NO NO NO NO", because I am Surinamese.

Groot corona-protest in Amsterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=rDNPmF_e8CU
25.000 demonstranten bij coronaprotest Amsterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=nLNnK5q9pfQ
Demonstratie Amsterdam 03 10 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=fm-Xl4RGrso

Unvaccinated people are not allowed to enter this Supermarket.
https://rumble.com/vluc7v-france-supermarket-customers-protests-ban-they-can-not-enter-unless-vaccina.html
In some Supermarkets, customers are no longer allowed to enter, because they don't have a Vaccination pass. The Supermarkets will say: We have orders from the government, so unfortunately you have to die of hunger. You get a uniform and a gun from your government and you have to shoot him and her in, for example, Syria, you say I as a slave had to follow orders.

These guards security-men the Boas or whatever they are called, probably did not even finish the Primary school. They are born between us just working-class people, they now live in the Psychiatric delusion that they belong to the Upperclass. In wartime they will probably be first class NSB members (Traitors), they do everything to please those Psychopaths in politics.

====================

(06-10-2021) CRAFTY BOYS?
Our governments regularly are meeting all over the world about the problems of the world, but often I'm thinking is this mostly Comedy of the gentlemen an example. Suppose the Netherlands decides to reduce or cancel the debt and interest rates of the 3rd world, but there is a trick fore, we will discuss it in a European or world context.

But at such a moment, every government knows that it will take years and usually nothing comes of it anyway. If the Netherlands really wanted to help, they must, regardless of any country and or organization, abolish the debt burden and interest rates. If each country would do so on its own initiative, the problems would be solved more quickly.

If, Germany decided not to export sugar beet (I don't know if they export) to e.g. Haiti because, then the farmers there can make their own sugar from sugar cane. Then the government of Germany only has to say, from the 1st of the next month there may or is it forbidden, by law to export sugar beet to Haiti that is all.

It doesn't take you a thousand years to meet with European countries and or the whole world. Suppose the Dutch government decides to remove the Dutch soldiers from Mali, they only have to give the marching order. Asking permission from any country is, in my view as a layman a colossus.

If America is going to be annoying to us, then can go and figure it out with their rebelliousness comedy, which they're playing with the whole world. We do not need their permission because, we are not yet another state in America. If we were to decide to let the soldiers come home, by the next of the new year that is our business.

That is an independent decision of our government, that was elected by the people of the Netherlands. We did not vote for American politicians they are not our government. They do not make up the service here in the Netherlands. People often talk about Democracy but, sometimes I think Democracy is in reality Communism, because the masses impose their will on a people.

If you go against that on the street with a mass gathering, then in the worst case you have the chance that you will get blows from the Riot Squad. If, a family member has died, then the next of kin will mourn for 1 month. But you need 3 months so, everyone dives over you and they are sitting in front of you deciding that, you can only mourn for 1 month because life goes on.

So a group of Democrats decide, and sometimes use force, you to stop grieving. If you want to mourn for a year so to speak, then there is a chance that you will be taken to an institution because to the Democrats you are sick. So the Democrats because they're in the majority, want to get their way by all the violence, and I think that's Communism.

So the Democrats in Brussels and or New York, can block the Dutch proposal to cancel the debts and interest burden. The Netherlands can very cleverly play the game, and say “sorry Dutch people it will not go through”. Which the politicians already knew long ago, before they threw the proposal into the meeting.

So in a very smart way, the Dutch government sent the Dutch people into the forest, because they were never going to help the 3rd world with tax relief. As soon as a government does not matter from which country, says to the people “We will go and discuss it in Brussels and or New York”. Then you, as a citizen and or voter, must be terribly wary.

====================

(05-10-2021) DID SERPO REALLY HAPPENED?
Maybe I'm from Outer Space (Yes, I know you're laughing now)
because, when I was born I had a big head like Ufonauts (Dropsy).

Close Encounters of the Third Kind Soundtrack-24 Wild Signals.
https://www.youtube.com/watch?v=rnYCboElgHs
Arrival of the Mothership | Close Encounters of the Third Kind | Voyage.
https://www.youtube.com/watch?v=W6HeW3GxRa0

On July 16, 1965, a massive alien spacecraft from the Zeta Reticuli star system landed at the Nevada test site north of Las Vegas. Following a plan set in motion by President Kennedy in 1962, the alien visitors known as the Ebens welcomed 12 astronaut-trained military personnel aboard their craft for the 10-month journey to their home planet, Serpo, 39 light-years away.

In November 2005, former and current members of the Defense Intelligence Agency--directed by Kennedy to organize the Serpo exchange program--came forward to reveal the operation, including details from the 3,000-page debriefing of the 7 members of the Serpo team who returned after 13 years on the planet.

Working with the DIA originators of the Serpo project and the diary kept by the expeditions commanding officer, Len Kasten chronicles the complete journey of these cosmic pioneers, including their remarkable stories of life on an alien planet, superluminal space travel, and advanced knowledge of alien technologies.

He reveals how the Ebens presented the U.S. with The Yellow Book;--a complete history of the universe recorded holographically, allowing the reader to view actual scenes from pre-history to the present. He explains how the Ebens helped us reverse-engineer their antigravity spacecraft and develop technology to solve our planet-wide energy problems--knowledge still classified.

Exposing the truth of human-alien interaction and interplanetary travel, Kasten reveals not only that the Ebens have returned to Earth eight times but also that our government continues to have an ongoing relationship with them--a relationship with the potential to advance the human race into the future.

=.
=.
=.
=.

https://www.planet-today.com/2021/03/project-serpo-secret-exchange-between.html#gsc.tab=0
https://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_project
SERPO.htm#Other_SERPO_Related_Reports

070 WHAT ARE THE INTENSIONS OF UFO'S AND WHERE DO THEY COME FROM?
Offspring from Zeta, they wish to do their completion there.

Zeta Reticuli - Constellation Reticulum.
Right Ascension 03hr.17Min.46Sec16324
Declination -62degree34.31.1563

071 WHAT KIND OF COMPLETION DO THEY WANT TO DO THERE?
They peddle at the water, mourning wickedness.

(Bad people who are not allowed to be born after the Biblical flood on Earth?)

072 IF HUMANS COMMIT SPONGY BAD THINGS ON EARTH, ARE THEY BEING
BORN AFTER THE BIBLICAL FLOOD IN SPACE AS A UFONAUT OR SPIRIT?

Spank the truth because he is playing fraud, they demanded
influence, they are resting from Moon base Zeus, tired.
.
(Ufonauts are they living at the other side of the Moon?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Len Kasten Book:
https://www.simonandschuster.com/books/Secret-Journey-to-Planet-Serpo/Len-Kasten/9781591431466

The UFO Phenomenon | Full Documentary sept 2021 | 7NEWS Spotlight.
https://earth-matters.nl/the-ufo-phenomenon-full-documentary-2021-7news-spotlight/

https://www.youtube.com/watch?v=yMmIFPA9pNQ (4:20 / 58:46)
https://www.youtube.com/results?search_query=planet+serpo
https://duckduckgo.com/?q=serpo&ia=web

http://www.gouvernante.info/ufo.htm
http://www.gouvernante.info/astrologie.htm

====================

(04-10-2021) SUPPOSE LIFE IS A TEST?
Suppose this Nurse chooses to continue working, and thus indirectly helping with the killing of the Patients, or she resigns because she refuses to participate. If she is allowed to go to Paradise from God, then the reason will probably be: "You sacrificed yourselves so that the Patients could continue to live - You would rather be an unemployed person with fewer financial resources".

I hate my job. I’m ashamed to be a nurse.

Some say these people are complicit in the atrocities and should speak out. “They have no sympathy for us if we are summoned in a kind of Nuremberg trial. I have a mortgage, two young children and all bills to pay. My partner was declared overcompensated last year. I can’t speak out. I wouldn’t be able to get a job anywhere”
=.

“I hate my job. I’m ashamed to be a nurse. I’m complicit”.

If this genocide ever comes to light, I would not hesitate for a second – if charged – to testify against the people in positions of power who could have turned the tide, the nurse said

https://greatreject.org/nurse-whistleblower-covid-vaccination-genocide/

====================

(03-10-2021) COLLATZ CONJECTURE 3x+1.
The Simplest Math Pro-
blem No One Can Solve.
https://www.youtube.com/watch?v=094y1Z2wpJg

====================

(02-10-2021) I'M GOD - AND A SURINAMESE - WOOW HELLO BABE.
I Created Females, why can't I play with my Toys?

When I wrote this article on 02-10-2021, the Eastern Horizon was at 28 degree Gemini, also when I saw those three (3) stars next to each other on 17-10-1998 also above the Eastern Horizon. And when I was thinking about Time Travel on 07-06-1998, the Eastern Horizon was at 28 degree Sagittarius, and those two (2) are opposite constellations.

====================

(01-10-2021) ARE POLITICIANS HYPOCRITES?
Every year, about 7000 people die here in the Netherlands in the medical world, due to misdiagnoses, wrong treatments and wrong medicines. But now you don't hear the government shouting from the rooftops: “This is a Pandemic”, now they are looking the other way. Now they have no interest at all, why not?, because the medical world are their friends.

Then one must also proclaim a Pandemic over the doctors nursing staff hospitals ambulances pharmacies pharmaceutical factories and health insurance funds. In comparison, the alternative quacks are sacred, because only once in a blue year does a patient of them die. It's also the Pharmaceutical multinationals, which are the boss of the medical world.

If one makes a new law to possibly shut down the
internet, because of a handful of cyber criminals.

Then the car must also be abolished worldwide because, there
are every year 500,000 deaths to be regretted in car accidents.

Then all defense personnel must also be abolished because,
these are the cause of millions of victims every year.

Then we must also abolish the politicians, who cause
severe economic problems for billions of people.

Then all voters must also be abolished because, they vote
on politicians who have made the world one large powder keg.

Then the multinationals must also be abolished because,
they poison humanity with artificial chemical mess.

The crazy thing is, while Russia is trial and error trying to become democratic. At the same time, is the Western world in the process of becoming communist, because over the years more and more bans are being banned, or restricted? Are we going to start a cold war for fifty years with, for example, America?

====================

(30-09-2021) COWARDLY DOGS.
The people of which the doctor talks about are all: “COWARDLY DOGS”, they just let you suffer and are not at home. I hope that it will be possible to set up a Nuremberg-2, and this these: “COWARDLY DOGS”, are all tried and convicted, for murder of one's fellow man by looking the other way. We are currently living in a scary world, full of psychopaths.

Doctor speaks out after she has become horribly ill and incapacitated as, as a result of the
Pfizer Covid-19 vaccine, sometimes I am in so much pain that I do not want to live anymore.
https://ussanews.com/News1/2021/09/27/doctor-speaks-out-after-being-left-horribly-ill-and-incapacitated-due-to-the-pfizer-covid-19-vaccine/
=.

Cursed be ye to hell! You will not destroy the Free World,
and your New World Order will not come.
https://greatreject.org/new-world-order-will-not-come/
=.

Doctor Danice Hertz Speaks Out:
"I´ve been injured by Covid Vaccine".
https://www.bitchute.com/video/PxEtPksRBQ6r/
https://www.bitchute.com/search/?query=doctor%20speaks%20out&kind=video
https://duckduckgo.com/?q=DR.+DANICE+HERTZ&ia=web

====================

(29-09-2021) SLAVES SLAVES SLAVES.
The masses of humanity are first class slaves because they swallow everything, and the Dutch are also the bravest of the class. People are also order followers as soon as the boss shouts, the masses run, many now have a Corona pass to enter a catering facility. The country and people's traitors (NSB'ers) such as the Boas will be checking fanatically.

A government can get away with it if the masses agree, and you wonder what kind of stupid people is that mass, and when we will they finally wake up. How many more times do they have to come for coffee, how often do they have to stumble. When does the light in the upper room turns on, when do they remove the sign in front of their head, are they mentally incurable?

I'm sick to death from everything that has to do with the Corona Virus, I think it's ONE big psychiatric comedy show. Everyone is making everyone crazy with, for example, ordering coercive means forced-measures and fines, and why?, Corona is just a sister of the flu. Every year 6000 people die?, from the flu, who used to worry about that, NOBODY.

The Monkey/Stepladder Experiment.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A
The Big Media Lie, How To Avoid
Mind Control & Know Truth.
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c

====================

(28-09-2021) TERRIBLE.
There are 400 hospitals in the Netherlands, so let's say one Corona patient per hospital. But in those same hospitals are, twenty (20)?, heart patients ten (10)?, Cancer patients five (5)?, kidney patients etc. That one Corona patient doesn't even make sense anymore, and the virus doesn't even exist to this day, because it's still not isolated.

ZEIST (Reuters) - There are currently 470 Corona patients in Dutch hospitals. That is 21 fewer than on Friday, according to figures released by the National Coordination Center for Patient Distribution (LCPS).

There are 173 patients in intensive care with Covid-19, the disease caused by the Coronavirus. That's two fewer than a day earlier. In the wards, 19 beds have been freed up since Friday. There are now 297 patients there.

On Friday, for the first time since July 23, the number of admitted patients dropped below 500. In fact, the number of occupied beds in the wards has not been this low since July 19.
https://www.msn.com/nl-nl/nieuws/binnenland/aantal-coronapati%c3%abnten-in-ziekenhuizen-zakt-gestaag-verder/ar-AAOO3K8?ocid=msedgdhp

Today they were forced to admit that: “COVID-19” doesn't exist, it's Influenza-A
a sister of the Flu. More people die from the Vaccination than the Covid19 Virus.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

The Corona-Covid19 virus has not yet been isolated?
https://duckduckgo.com/?q=the+corona-covid19+virus+has+not+yet+been+isolated&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=the+corona+covid19+virus+has+not+yet+been+isolated

====================

(27-09-2021) A PHARISEE?
Mayor Breunis van de Weerd said he is 'worried' about the 'rising infections' in his municipality of Elspeet, and called on residents to get vaccinated. He didn't had the Corona jab himself. Out of religious conviction, I chose not to vaccinate, he told RTV Nunspeet at the beginning of this month. “That's very personal”.

Because of his: "Religious beliefs", from his God (Jehovah?) who doesn't want vaccinations (not even blood transfusions). Then he has to persuade the residents not to get vaccinated because Jehovah?, does not want this. I assume that his church and their Jehovah?, faith wants to become the largest church in the Netherlands, all faiths think that they are the only true faith of God.

https://www.ninefornews.nl/elspeet-zou-een-coronabrandhaard-zijn-en-donkerrood-kleuren-dit-zijn-de-cijfers/

God also said, “Thou shalt not kill”. The mass of his children are voting for governments, which in the last twenty years (20) have made the entire Middle East into ONE big graveyard. With millions of dead refugees disabled maimed widow and orphans and traumatized people. The people have not invaded our countries and are not shooting at us.

So why do we have to invade their countries, destroy their infrastructure and shoot at them, because America and their Satanic bosses from Israhell demand that. The Netherlands urgently needs to leave NATO because, that is a war criminal organization. But that won't happen with a mass murderer like: “OpRutte”, let alone with those psychopaths he works with.

====================

(26-09-2021) LOCKHEED SUPER CONSTELLATION.
In this plane the --Constellation -- also called the Connie, I flew in them old day's from Suriname to the Netherlands. It was the long version with four engines and three tail surfaces, and the stopover was in Lisbon in Portugal to refuel.

In the middle of the night above the ocean, I panicked the passengers, fire came from the back of the engines, but that was quite normal what I didn't know. I screamed - fire fire -, and then you had the dolls dancing, I fucked the honkeys up for good.

Looking at the YouTube brought memories, a tear I felt coming up, call it nostalgia. And with the steamboat -- the Cottica --we sailed to Suriname, the journey took something like twelve days, and we made several stops for fresh water veggies. In the middle of the ocean was the unsettled sea water.

Connie Super Constellation Engine FLAMES op Avalon Airshow 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=taU6qu5pXBo
Super Constellation smokey engine start-up and takeoff at Altenrhein.
https://www.youtube.com/watch?v=G5IWNSaC6ME
Lockheed Super Constellation HB-RSC Speyer 2015 - takeoff & landing.
https://www.youtube.com/watch?v=C8CBFmbYX6A
Lockheed Super Constellation, many Cams.
https://www.youtube.com/watch?v=Xezw_9ftLpA

https://www.youtube.com/results?search_query=Lockheed+Super+Constellation
https://duckduckgo.com/?q=Lockheed+Super+Constellation&ia=web

====================

(25-09-2021) AWESOME.
P-51 Mustang - Spectacular Sound! No Announcer.
https://www.youtube.com/watch?v=V0MAv1CHDy8
P-51 Mustang ~ pure Merlin Sound no announcer.
https://www.youtube.com/watch?v=-IkSQF2MbSU

====================

(24-09-2021) SHOULD WE GO AND COMMIT COUPS?, RATHER NOT.
You may wonder those police officers, what are kind of people are they. They shoot at the protesters with rubber bullets at the behest of their boss, and whether they injure the people maime mutilate or possibly kill them they couldn't care less. Many of us are angry and outraged when we get a beating, when in the bottom of our hearts we mean well.

But on the other hand, those police officers do exactly the same thing as soldiers in a war, and we think that's fine. We even vote en masse for those politicians, and if there is a citizen among them who refuses service, we call him a traitor of the country. He has to do community-service or he gets jail time or he gets killed, the person is just taken out.

You can clearly see from this that the mayors and the government regard us as the enemy, and what are we doing wrong?, nothing we just have a different opinion, and that seems to be punishable in a democratic?, country nowadays. We are called confused or psychiatric or rebellious or terrorists, we seem to be nonhuman who need to be dealt with harshly.

Australian cops are shooting at people even if there are kids
in the crowd. People came to protest peaceful not packed for war.
https://t.me/NicholasVeniamin/4975
https://t.me/NicholasVeniamin/4974
https://t.me/NicholasVeniamin/4973

Melbourne police shoot rubber bullets at
protesters against mandatory vaccination.
https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/politie-melbourne-schiet-met-rubberen-kogels-op-demonstranten-tegen-verplichte-vaccinatie/

Australia: Police opens fire on fleeing peaceful protesters including
women and children as soldiers take to the streets and attack civilians.
https://dissident.one/2021/09/22/19619/

The true face of Fascism: Australian Police in action.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-ware-gezicht-van-fascisme-australische-politie-in-actie-video/

Australia: The Civil War has begun.
https://herstelderepubliek.wordpress.com/2021/09/22/australie-burgeroorlog-is-begonnen/

Should we go and commit coups?, rather not. When I still lived in Suriname I experienced a coup and revolution, no one wins everybody loses, it is big misery for both parties. And the successors turn out to be as lousy in the long run as those who have been shot away. So rather not carry out a coup, but sometimes you're forced to do it.

====================

(23-09-2021) PEOPLE WITH CHARACTER.
A politician who has character and backbone and steps up,
he does not agree with the Corona policy of his party.
http://flevo-web-prod.eu-central-1.elasticbeanstalk.com/nieuws/253085/cda-er-wilfried-groot-koerkamp-stopt-vanwege-coronabeleid-partij

Alderman Winnie Prins has to resign after expres-
sing her opinion about Corona vaccinations.
http://flevo-web-prod.eu-central-1.elasticbeanstalk.com/nieuws/252857/oud-wethouder-prins-heeft-officieel-afscheid-genomen

The people who talk about democracy forever are the biggest deceivers out there. Because, if you don't want to piss in their alley, you will be taken away. First you get comments then you are insulted, then you are ridiculed then you are fired. Sometimes locked up tortured and in the worst case killed, you are simply considered the enemy.

Images of the global march for
freedom on 18 September 2021.
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/beelden-van-de-wereldwijde-mars-voor-de-vrijheid-op-18-september-2021/

====================

(22-09-2021) I'M FED UP WITH MOST POLITICIANS.
This politician gives his opinion, and the House of Representatives is not happy by it, and turns off his microphone. This is pure dictatorship, you are just being gagged. This is also done in China if you give your opinion in the square that the government does not like, then you are simply taken to a re-education camp. The chairwoman and the ladies are also looking arrogant.

The Virus speech that the WHOLE OF THE NETHERLANDS is talking about.
Gideon van Meijeren vs. the whole Political Chamber.
https://www.youtube.com/watch?v=00jOWKDMRqw&t=1s

You also wonder the other politicians what are they for people?, are they actually people, because the other side of a matter e.g. corona they refuse to investigate. If the story is true?, then in recent years millions of people have already died worldwide after the vaccinations, does nothing dawn on these idiots, do they all live in a psychosis dream world?

Or are they sometimes psychopaths who want to get their way with all violence, even though there are millions of sick people who are lifelong disabled and dead with Corona. We couldn't care less, we just have to be right, and we don't want to show our colors. Are these not life-threatening lunatics, who urgently need to be locked up in a state mental facility.

There are two types of psychopaths, the criminal psychopath who is in a mental institution, and the social psychopath who sits in the House of Representatives. That social one is a degree smarter than the first and neatly abides by the law. Psychopaths are everywhere, just think of banks businesses multinationals press and media medical world, justice police army etc.

The first enters a house in the evening and kills an old couple sitting in front of the TV, the second fires missiles with a fighter jet in Syria. The first goes to a state mental facility because he has no legal organization behind him, while the second has the legal NATO behind him. But both are murderers, because they both kill their enemy.

Governments are allowed to kill their enemy perfectly legally in wartime with the law code and the Bible in their hand (Soldiers are civilians with a uniform). If a citizen kills his enemy in peacetime, he is either a criminal, or a psychiatric patient or a terrorist. Shouldn't governments lead by example? If killing is not good, then that applies to both parties.

Are Politicians Psychopaths?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+politici+psychopaten
https://duckduckgo.com/?q=zijn+politici+psychopaten&ia=web

Bosses are probably Psychopaths.
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm
When, Psychopaths go to work.
http://www.snakesinsuits.com/

====================

(21-09-2021) AT LAST.
It was time that, the scruffy dogs in uniform get a beating from the people. I have never understood why a large mass of sometimes tens of thousands of people are constantly being knocked out of the streets by a handful of country and people traitors. I hope that this will catch on throughout the world and that the world's population will follow the Australian example.

Australians are fighting with the Police.
https://www.youtube.com/watch?v=mb_TuQR4KlA
https://www.youtube.com/results?search_query=australians+fight+police

(4th Tube) Attempted manslaughter with premeditation.
https://newspunch.com/australian-police-are-now-beating-more-people-in-the-streets-than-the-taliban/
https://duckduckgo.com/?q=australians+fight+police&ia=web

And the idiotic thing is that the Corona Covid19 virus does not even exist at all because, it is still not isolated to this day, it is a sister of the flu: "Influenza-A". Then it also seems to be the case that the Vaccines are deadly, more people die from the Vaccines than the Virus. This is the flipped world, politicians have to be psychiatric.

Hippocrtic Oath.
https://en.wikipedia.org/wiki/Hippocratic_Oath
Nuremberg Code.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nuremberg_Code

====================

(20-09-2021) SCUM.
Many mayors are Scum, you stand in the city with a banner that says: "Peace on Earth - or - Feed the Hungry children in the Third World - or - Get rid of the fake Corona". Then the mayor sends the Gestapo (Riot Squad) towards you to beat you out of the street, sometimes also into the hospital. And these beasts are beating fanatically like if you're a child of Hitler.

You have a company and seven out of ten employees refuse to vaccinate. You will be fined one million (1) Euro by the government, if the camera is on, the Scum says your staff can decide for themselves whether or not they want to be vaccinated. But when the camera is off, the Scum comes with dirty tricks, by kicking you financially in the butt.

The NSB members of the Press and Media, such as the Journaals and the Talkprogrammas on TV and the Newspapers, also have a Scum mentality. Because when there are one million people in the city, like in Berlin on August 29, 2020 with a banner against the lockdown, they only show a handful. They are constantly trying to censor and deceive the people.

Lying Politicians.
https://www.youtube.com/results?search_query=lying+politicians
https://duckduckgo.com/?q=lying+politicians&ia=web

Lying Press and Media.
https://www.youtube.com/results?search_query=lying+press+and+media
https://duckduckgo.com/?q=lying+press++and+media&ia=web

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

281 ARE THEY REALLY CAPABLE OF BLOWING UP OWN PLANES?
They think they may blow up tube, fight scum list is hard and tough.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(19-09-2021) VIETNAM.
Requiem For A City (From “The Killing Fields” Soundtrack / Remastered 2015).
https://www.youtube.com/watch?v=A-yEYO7wCLA&list=PLy5kryT0xrJOGhzPuYgMTCvj0zTMyWcNQ

Overloaded cargo ships passing through the sewer system are extremely dangerous.
https://www.youtube.com/watch?v=jPg2sZysK_c&list=PL_za-ZmmVEY-oyLgsZnHNGXkYHIxpqhBU&index=1

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetfood
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetwalk

====================

(18-09-2021) THAILAND.
Longtail boat racer reaches speeds of 100kmh on modified craft.
https://www.youtube.com/watch?v=Uj4yymmPCkU
Accident!! Longtail Boat race reaches speeds of 200km/h.
https://www.youtube.com/watch?v=-qc1pLw1-zM
https://www.youtube.com/results?search_query=thailand+boat+racing

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=thailand+streetfood
Citywalk
https://www.youtube.com/results?search_query=thailand+citywalk

====================

(17-09-2021) ARE WE BEING CHEATED?
Victims of te kill shot share their stories
of horror, as their world crumbles around them.
https://www.bitchute.com/video/A8unOPqDROXN/

The Truth about Bird Flu, H5N1, Vaccines and AIDS.
Dr. Stefan Lanka Exposes The "Viral Fraud".
https://educate-yourself.org/cn/stefanlankaviralfraudexposed04may09.shtml

====================

(16-09-2021) YOU HAVE BEEN FOOLISH.
Perhaps you're starting to see that the whole COVID story is rattling on all sides? Can I get you angry by calling you stupid? That's exactly the intention so moving forward, let's see how angry I can get you or maybe angry and furious is even better? But don't forget to stand in front of the mirror because you were stupid and I'm just telling you.

https://gedachtenvoer.nl/2021/09/15/wat-ben-je-dom-geweest/
The Final Refutal of Virology. Please Share!
https://brandnewtube.com/watch/the-final-refutal-of-virology-please-share_qI429ODGLmoRotN.html
No more silence - We want to be Heard.
https://nomoresilence.world/

====================

(15-09-2021) FREEDOM OF THE PRESS?
The governments have found a very nice way to silence the world's citizens now, i.e. 'Terrorism', now they have an excuse to completely paralyze the citizen and keep an eye on what they have always wanted, but democracy freedom of expression laws and freedom of the press always stopped them.

A few years ago, America bought up as much free satellite space worldwide to prevent the international press from moving too freely with their reporting, in essence, it is engaged in a global press censorship and that goes against the free reporting that ensures that the citizens know what is happening somewhere else in the world.

We civilians walk around with a passport issued by the dictators pulling the strings, a grandmother of 80 who flies to her grandchildren in Australia is now also considered a terrorist, the little trot of three (3) who drives her tricycle in front of the door is also considered a terrorist, the bus driver the office pick.

Now governments are trying through all kinds of new laws to get the internet traffic completely under control worldwide, in one of the previous stories I already wrote that America is working to help China to ban the internet news within China as much as possible. They are simply trying to silence us citizens, and they are indeed using new laws for that.

Normally they should be rejected because they run counter to international laws such as, for example, freedom of the press freedom of thought and publications. As, I also wrote earlier organizations like Greenpeace Amnesty International the Peace Movement etc are all being watched by the cockroaches of the secret services.

They, in turn, are in the service of the dictators of the world. If, for example, a trade union like the FNV in Amsterdam is on the street with their members, it's blue of the Terminators armed to the teeth as if of the members are planning to carry out a coup, if the Terminators themselves are on the street because they want more salary no Terminators.

I find it strange because if the Dutch and municipalities laws clearly stated that terminators are obliged to be present on the street, then I think they must also be present at a strike of the Justice Department and otherwise it should look green of the soldiers armed to the teeth
=.

Because if that does not happen then the Justice system is below and above the law and the Dutch code does not allow that, so if someone commits a coup d'état, it is the people of the Justice Department themselves because they flout the code of law. Often governments and Justice are under and below the law.

====================

(14-09-2021) WHO IS GOD?
I have asked God so many times: “Come on Earth to save your children from the hand of the Psychopaths”, the politicians elite rich the strings-pulled multinationals banks oil companies medical world etc., etc., etc., etc. In short, that arrogant: “SCUM” who live in the psychiatric delusion that the Earth is their private plantation with eight (8) billion slaves.

But unfortunately he is not at home and lets his children suffer, if a father with children never comes home the children will celebrate, if the cat is not at home, the mice celebrate. The children grow up without moral decency and civilization etc., from the house their lives and the world they make one big mess, with a lot of misery for all the others.

And if God never makes himself heard, then it is quite possible that he does not exist. So the church's biblical books and faith is a clever invention of the Satan children, the church leaders the false prophets from the Bible to trap humanity to kick around and hold it captive in their devilish claws. It is quite possible that Satan does not exist either.

It is also possible that God has split himself into eight (8) billion particles, and we are all a particle and so we are all God together. So if all people are going to do the divine work, then in no time we will be living in paradise on Earth. What can we do, help each other in this life and ask for nothing in return, not even thank you.

When we were little the parents did everything for us, cooking food vacuuming windows wash clothes washing errands, but now that we are big we dump them in elderly and nursing homes. We don't go to their house every day to cook food for parents to vacuum the windows lapping the clothes washing the groceries so they can stay at home.

====================

(13-09-2021) HER BIRTHDAY - R.I.P. ROUZAN - I LOVE YOU.
Twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was murdered, on June 01, 2018, during the demonstration at the fence. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar Bolshevik Jewish Zionist sniper soldiers Swine. Those Arrogant stink Jews have shot right into the public with real live bullets, and then you can always hit someone.

Razan is dying at the first aid post.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the killed Razan al
Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y

It is said that Alqueda Isis (Mercenaries of the CIA, and their bosses from Israhell) are terrorists, BUT the REAL terrorists are the Americans. Suppose the Isis has killed 1000 people, America kills them with drones, but takes 47,000 innocent civilians who happened to be on the scene. But America supports Israhell who has killed 100,000?, Palestinians since 1948.
https://apokalypsnu.nl/2021/09/10/tot-48-000-burgers-gedood-door-amerikaanse-drones-en-luchtaanvallen-in-de-oorlog-tegen-terreur/

Suppose there is a drug dealer in my flat, the police blow up the entire flat with a rocket with 200 dead, 72 main residents and their families. HURRAY yells the police from the rooftops WE'VE GOT HIM. What about those 200 innocent civilians, are they then deliberately sacrificed under the guise of collateral damage, in other words where they saw are falling chips.

====================

(12-09-2021) ENJOY.
Driving in Switzerland 6: From Grindelwald to Lauterbrunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=b-WViLMs_4c

====================

(11-09-2021) THE 9/11 VICTIMS DO HAVE FRIENDS.
These songs are for the victims of 9/11, I hope you will enjoy them. And don't forget you still have friends, and the animals who killed you will be caught in the future and sentenced.

Deliverance • Dueling Banjos • Arthur Smith.
https://www.youtube.com/watch?v=pDlZLsJJkVA
Foggy Mountain Breakdown.
https://www.youtube.com/watch?v=m8tO3kIfF1U
Bluegrass virtuosity Sleepy Man Banjo Boys.
https://www.youtube.com/watch?v=fB8UTheTR7s

Psychologists on dealing with the TRUTH (about September 11, 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ
Did the Mossad do 9/11 with Traitors?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(10-09-2021) IS THERE HOPE FOR THE WORLD - NO.
It has been going on for thousand of years and knowing mankind it will go on for thousands of years, so you could say that most of humanity (to whom it relates) are no good. This is possibly the reason why the Gods have kicked humanity out of paradise, maybe they were both sick and tired of the scum.

Humanity learns nothing from the parents and grandparents from the past that wars make no sense, all those who are killed all that misery handicapped pain and sorrow the hurt and mental psychoses as a result. Their politicians are busy making one large cemetery in the Middle East, and very soon after the war they become friends again.

Most people live their daily selfish lives, from the moment they get up until they go to sleep again, they are all day running around with themselves. You also wonder, humanity have common sense they can think and reason, but avoiding the mistakes the ancestors made they don't seem to be able to get rid of it.

Faithful people don't say despair soon our God will come and take care of everything, sounds nice but suppose there is no God what then? But because they believe doesn't want to say that he exist, and to politicians there are useless, the only thing they know very well is to deny everything and or talk around it.

So we have to put the Earth in order there is only one problem the masses are not at home, you often get excuses it hasn't any use. All those official figures who are not going to do it, we have to forget them, and get busy ourselves we wait for nobody anymore.

Let's say that your town-hall is neglected on the streets on the sidewalk in the park, buy some simple garden tools and go do it yourself, if only one hour a day. I hope other residents will join you, I myself garden around my flat but the other tenants don't help.

I very much want to live in paradise, but most people block it, they have no interest in it or couldn't care less. Often people like me are being told that we are not living in reality that we are mental cases that we need to be treated by therapeutic people. In short we are whacked and violently snatched from the pisspot.

The people who accuse us are finding it OK that for 17 years, their governments secret services armies and mercenaries such as Isis Daesch AlQueda and the White Helmets, are turning the whole Middle East in one large cemetery. Because whatever misery happens there, the next time they will vote again on these war-criminals.

====================

(09-09-2021) MOTHERS?
How about if we're all going to do psychiatric, I don't want to be normal because, I think those are the: “REAL IDIOTS”. Just look what these so-called normal ones have done, they have made one big mess of the planet Earth, nothing runs smoothly everywhere there are problems. What they how to best is making war, millions therefore lose their precious lives.

If you are normal you are expected to make a career, to pedal other way off the ladder to be the only one to arrive at the top. Because I'm TERRIBLY important, I want to be the only one who runs the show. Others are obliged to dance to my tune, otherwise they will have a lot of problems. Because, I have to honor my profession of: “Psychopathy”.

I have to have monster salaries because, I am ten thousand times more important than the neigh-bors child. I want the biggest houses and cars, I don't eat meatballs that's to common, I demand Dear and Eastern Bunny-meat. I also don't drink beer but cognac, I want to go on holiday to Dubai, the beach of Zandvoort and Scheveningen that is for the stupid herd of sheeple.

I'm already so arrogant and cocky that I'm now working with my friends, to rob 7.5 billion Citizens of the world of their life e.g., poisoned vaccines, for a Corona virus that doesn't even exist. We have our way to get rid of the minions, we've been doing it for thousands of years. Making wars hunger consciously create economic problems, interest on interest on interest.

And when I'm dead, I get a state funeral, and they're going to name streets squares etc., after me. I am honored because I am the son and daughter of Mother Teresa and father Gandhi, I am God and the 7.5 billion common people are my slaves. I'm not going to die easy not on your Nelly, after my death they have to honor me forever, hear.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

105 GODDESS ANNE WHO WAS SHE IN RELATION TO YOU GOD?
All scum, are killing worldnations, she is illusion who wine non ovum.

(Scum = Governments - Worldleaders - Rope Pullers - Churchleaders?)

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

179 THIS WINDOWS SPIRITS ARE THEY BAD AFRAID OR BECAUSE THEY DIED?
See envy hall seam deaf where crude, watch scum read now wet gate.

281 ARE THEY REALLY CAPABLE OF BLOWING UP OWN PLANES?
They think they may blow up tube, fight scum list is hard and tough.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(08-09-2021) IS VACCINATION A RED FLAG?
With that whole Corona-covid19 story, something is not right, but the politicians and the masses just don't want to see it, it's like they're terribly afraid of something. There are plenty of reports worldwide that the vaccinations are causing deaths and disabled people, but stopping the vaccinations to carry out research is not happening, people are continuing to vaccinate them.

With the continuation of vaccination despite everything is just a red flag, it's clear that something is not right. People don't want to see at all cost, and the big question, of course, is WHY? All those medical people in the lion's den, the sick-elderly and nursing homes look the other way and keep their mouths shut. And don't forget the psychopaths in politics.

USA: More deaths through Covid-vaccines than Covid-deaths.
https://www.kla.tv/19569

For the second week in a row, there have been more deaths in the USA following vaccination with Vaccines than deaths from the virus itself. The Vaccine Adverse Event Response System-website publishes weekly numbers of deaths and injuries through vaccination. Officially, 11,140 deaths through the COVID vaccine have already been reported in the USA as of last week.

This is a rise of 2,015 cases compared to the 9,125 reported death cases through vaccinations with Covid-19-vaccines of the week before. These, however, are numbers without any dark figures– we’ll report on that in a moment. The number of death cases in relation to Covid-vaccines has reached astronomic numbers as can be seen from the CDC’s own data.

23,252 Deaths 2,189,537 Injured (50% severe) after COVID-19 injec-
tions reported in European Union drug adverse reactions' database.
https://www.frontnieuws.com/23-252-doden-2-189-537-gewonden-50-ernstig-na-covid-19-injecties-gemeld-in-databank-van-ongewenste-bijwerkingen-van-geneesmiddelen-van-de-europese-unie/

====================

(07-09-2021) ARE HUMANS SLAVES OF THE SYSTEM?
The reason why governments get away with their dictatorial Corona demands that, is because most people are slaves. As soon as a government barks, most people lie on their backs like bitches in heat, they are drilled from birth that they are not in charge. They have been taught that a bunch of political psychopaths are in charge, which is why they will always continue to vote.

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

You have many more psychopaths who make run the show, the school the town hall the police justice-department health-care workers churches companies both state and commercial. Then there are the multinationals the oil companies pharmaceutical-industry banks the medical world etc. We are just vote and herd cattle, if we are not slavish and brave then we are dealt with.

Even if a country has millions of laws rules regulations and ordinances that they find fine, they even get angry at the people who ask questions and or oppose. In France, the unvaccinated are no longer allowed to enter some supermarkets, and the vaccinated ones walk past them, and don't show any solidarity with those who are not allowed to enter.

In some countries such as America and Australia, FEMA-camps are now being built, and these are intended in the future for the unvaccinated, who will soon be dragged out of their homes by heavily armed police mafias and locked up. This is pure dictatorship and fascism of governments and, politicians who continue their psychopathic delusion-world to the bitter end.

AND, the CoronaCovid19 virus does not even exist, because it is still not isolated to this day, one can not find it so, vaccines are ridiculous to the mourning. That so-called virus is just a sister of the flu or: “Influenza-A”, more people die from the vaccines than the so-called virus, so Politicians are psychiatric idiots.

Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Now I insult the patients who live in an institution because, they don't do moronic and dange-rous, they have a temporary problem which they can't solve at present. Healthy people with a problem, while the political heavily deranged idiots are patients who consider themselves nor-mal. That's the world turned around because, when citizens see the police, they feel anxious.

There should actually be a law that says that it's forbidden to make babies, if you do it anyway, you will get a prison sentence of twenty (20 years). Because maybe it's our baby who in adulthood is going to terrorize the other babies on the ward who will also be adults in the future, so you should give all the babies born a deadly syringe.

====================

(06-09-2021) JEWS ARE MODERN NAZI'S.
In the second world war, German soldiers invaded Jewish houses and took the residents with them, today Jewish soldiers invade Palestinian houses and take the residents with them. You come to the conclusion that the Jews are Nazis and the whole world is fine with it because, they don't think of helping the Palestinians. They are sliming and butt-crawling with the Jews.

Are governments sneaky? Do they help Israel with weapons and other aid so that they stay in the Middle East and can handle the Arabs? If they don't help, they'll be chased away. And where do they flee to Europe, and do governments want that?, because they may hate the Jews as well. So the Palestinians are sacrificed, for the sake of the Western world?, Racism?

https://www.middleeasteye.net/news/israel-arrests-four-palestinian-children-first-week-back-school

Alternative News.
https://alternatiefnieuws.eu/engelstalige-nieuwsbronnen/
https://12db.nl/
https://nuwij.pw/ (Takes a while).
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(05-09-2021) A WEEKEND IN PORTUGAL.
Cascais Beach, Walking Tour in August 2021, West Lisbon, Portugal.
https://www.youtube.com/watch?v=siqgRR7UxnA

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk++lisboa+portugal
Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood++lisboa+portugal
Streetmusic.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetmusic++lisboa+portugal

====================

(04-09-2021) BUS IDIOTS.
https://www.youtube.com/watch?v=V6jPt3d0XkE (Bangladesh)
https://www.youtube.com/watch?v=ks9JaWhQv14 (Pakistan)
https://www.youtube.com/watch?v=BbJQomGjKiQ (Sri Lanka)
https://www.youtube.com/watch?v=88dIZ9jA0_o (Nepal)

Not Him, He's Allright.
https://www.youtube.com/watch?v=vG2Vw3T4rcg (India)

====================

(03-09-2021) POLITICIANS ARE UNDER AND ABOVE THE LAW.
The law says: “If you are not vaccinated you are not allowed to enter the supermarket in France”, but that law does not exist. In the Netherlands, a law is made by the House of Representatives, then it goes to the Senate, and it is signed by the king. But that law is not written in a law book, it is an oral decision of politicians, and it is not legally valid.

If I have understood correctly, a non-active government should not rule, one must first be re-elected by the people. So pretty much all Corona-covid19 measures are as illegal as the plague, they are made by criminals who have committed a coup in the House of Representatives. Mutiny land and Country traitors, or NSB members. (NSB people, sold the Jews to the Nazi's).

The people who protest are too nice or are they comedians?, because, they don't give the Nazis in uniform a beating, they're not going to throw stones true the windows. And if in, for example, three (3) years that whole Covid crap is gone, then they will probably go shopping again in the supermarket that now refuse them. Politicians know what meat they have in the tub.

https://www.worldunity.me/macron-vernederd-nadat-franse-rechter-zijn-decreet-om-voedsel-te-weigeren-aan-niet-gevaccineerden-herroept/

====================

(02-09-2021) WOOW HEAVY STUFF.
Suppose that if we have killed someone in a past life, we have to put them back on Earth in one of the following lives, so that they can finish their lives. That could be that we killed the person ourselves, or we voted for governments, or we let soldiers kill that person for us. This is not to say if we are childless that we are holy.

So if in this life we continue to vote for governments who are killing millions in say, the Middle East that, we will have to be born on Earth to put them all back. So if we continue to vote for war criminals in a NATO context, then we can't go to paradise. Then God will lose all and the devil laughs himself a hunchback.

Gandhi from India said that, if you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise a Hindu child. In other words, that Muslim or Hindu who hated you in your previous life will now become your own child in the next life that you are now going to love. So if you did love a Muslim or Hindu in your previous life, then you can both go to paradise.

It could be that Eve (Geneticist?) is a daughter (Women) of the devil, she started to mess with that Apple (DNA strand?) in paradise. What can always sit in an apple: “A Worm”, what can always sit in a womb: “A Fetus”, and it looks like a Worm in the early stages. So we lived as a spirit in paradise with eternal life.

And suppose there was no time in paradise because it might be something Earthy, then we never realized that we might have been 900 years old (Biblical), especially since we never die. If time did not exist then the past the present and the future happened at the same time. Perhaps this is why Nostradamus from the 16th century could look into our 21st century.

Suppose astronauts from the 26th century can return to our 21st century with their spacecraft (UFOs?). It is known to NASA that, if astronauts stay in space for too long that their bodies become soft and frail, with, for example, brittle bones and a jelly-like body. True Ufonauts also have a jelly-like body, then they begin to look like spirits.

NO I'm not Jesus, at least not that I know. On August 7th, 1998 at 6:40 p.m. (CEST + 2 hours) I was sitting in Zutphen Netherlands thinking about time travel, and at that time the Eastern Horizon was at 28degree-24minute in Sagittarius. On October 17th, 1998 at 9:28 p.m. (CEST + 2 hours) I saw three (3) stars in Zutphen Netherlands just above the Eastern horizon.

The middle one flew towards me turned left and disappeared and a little later also those two other stars?, at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-23minute in Gemini. Now 28degree-24minute Sagittarius and 28degree-23minute Twins are opposite star signs, so at 180 degrees from each other, typically huh. And — NO — really I'm not Jesus.

What could also be that the three (3) stars at birth were his enemies (Jews?), and those three stars I saw as well. That could mean that the Jesus from the Bible was an ordinary Earthly man just like me. And as I write this, the mid-heaven is at 22degree-36minute in Taurus, and I was born with 22degree-36minute in Taurus on the Eastern Horizon.

====================

(01-09-2021) WHO WAS THE FIRST HUMAN?
According to humanity and in particular the white Western race, they keep insisting that Adam and Eve were the first people on Earth. But that's theoretically not possible, because when Cain kills Abel deadly and disappears to the land of Nod, then where does his wife come from. That means that there were already people before Adam and Eve, unless they had sex with their own children, then Cain's wife is his sister. You shouldn't tell this to the Khazar (Fake Jews), they will be pissed and are able to kill you. They insist that Adam and Eve were the first.

034 IF ADAM WAS THE FIRST HUMAN WHERE DID THE OTHER HUMANS COME FROM?
The created more Adams, they turned the feather around, was illusion.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

And if Adam and Eve were white people from a white Jesus, where do the Asian the African and the South American people come from. There are a lot of theories but they are and continue to be theories, we probably will never know for sure. Maybe Jesus has a skin color, and God his father as well. The arrogant whites are I think in all states now, goddammit WTF is the “APE” talking about, we are going to teach him a lesson. What does it matter who the first man was, we are living on earth and have to plough together.

Where does humanity come from and how have we emerged. You could say there was nothing at first and then boom boom everything was there or, everything has always existed there has never been a start. You can indeed say as the faithful say God has created everything okay, but who created God or has he always existed, and what was possible or not for him, spooky.

You could also say what we see doesn't exist in reality we imagine that, then there must be something that lets us imagine that a kind of consciousness. And also what was eventually there before our birth and what will possibly be thereafter our death. Then there also seems to be a spiritual world and several dimensions that may be playing at the same time.

That consciousness could be a spirit, that governs our body so it can manifest on the physical earth, just as we drive a bicycle scooter or car. And after death our body perishes, and the spirit that has come out, is maybe looking for a fetus to be born again soon. But everything is theory, because how it really is nobody knows.

Miss HP. Blavatsky.
http://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

====================

(31-08-2021) TRUTH OR NONSENS?
Are the Jews the inventors of the Corona-covid19 virus?, do they want to kill billions of people because they are seen as - Goyim - or useless eaters. Then the Jews also have the: - Samson Option -, if we go then we take all eight (8) billion citizens with us, by the detonation of our 300 atomic bombs, which are scattered throughout the world.

Is Jewish racism behind: "Covid-vaccines"?
https://www.henrymakow.com/2021/08/chabad-trump-family-cult.html

Are the Khazar Jews or Zionists or whatever they call
themselves Evil Aliens, there are also benign beings.
https://conspiracy.cool/the-book-of-alien-races-aka-k-g-b-book-of-aliens-2/below-is-an-a-z-of-all-alien-species/
https://archive.org/details/alien_race_book-ARB/page/n3/mode/1up

The Moon is Artificial and I can prove it: Alien Observatory.
https://www.youtube.com/watch?v=DhTagWzkjHk&ab_channel=UniverseInsideYou

====================

(30-08-2021) STUPID PEOPLE?
The problem with scientists is, they try to fit everything up their alley. If that doesn't work, they say it doesn't exist, stupid people. The medical people who have been in a university also have that mentality, their education is sacred, and they reject alternative medicine because it's was not thought to them in college, stupid people.

The mass of humanity is doing it too, everything they didn't get along with, during the upbringing of the parents they deny. E.g. Spirits Astrology UFOs etc., according to them it does not exist. And because it doesn't exist, we can't investigate it, to see if it partly exists or not. This mentality of humanity has been around for thousands of years, so stupid people.

There are even more stupid creatures on Earth e.g. the politicians who have been making wars for thousands of years, they cannot realize that no one wins in a war, there is only a lot of misery for both sides both friend and foe. All those millions dead soldiers and civilians, refugees displaced disabled widows and creatures, the psychiatric and traumatized. Stupid people.

====================

(29-08-2021) DAMN.
DAMN - This old Farth-Knocker became 70 Today - DAMN.

I WANT to MERRY her, DAMN.
Weave a lamb wool cape for the freezing winter|Liziqi Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=UvmC-leoj9U&ab_channel=%E6%9D%8E%E5%AD%90%E6%9F%92Liziqi
Shu Embroidery | Liziqi Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=UmEXbJUnFG0&ab_channel=%E6%9D%8E%E5%AD%90%E6%9F%92Liziqi

====================

(28-08-2021) THE TEN SURINAMESE COMMANDMENTS. (From the Internet).
01-Live to rest.
02-Love your bed, it's your temple.
03-If someone needs your help to rest, help them.
04-Rest during the day in order to sleep at night.
05-Work is holy, don't touch it.
06-Postphone never till tomorrow, what you can do the day after.
07-Work as little as possible, let other do what has to be done.
08-Relax, never anyone has dropped dead during resting,
but you can harm yourself ugly during work.
09-When the urge to work appears, sit down and wait till it blows over.
10-Never forget, work is healthy, so leave it for the sick.

====================

(27-08-2021) WHO ARE THE REAL WILD ANIMALS?
In nature you can see how wild animals, eat gentle animals, and what does man say: “Nature right”. And then they spend weeks filming, how a crocodile in a stream eats all 50 animals that come to drink. It does not come to their mind, to save the lives of those 50 gentle animals, by removing that crocodile from that stream.

The wild animal can't do anything about it because he's wild, but the real wild animals are the videographers in my opinion. And I also have to look into my own heart because, I also eat meat, and those are all gentle animals that are slaughtered for me. So who is actually wild, the animals or the human.

Is this sometimes a cursed evolution populated by wild beasts. And who is God, even a wild beast?, because, he created the whole gang. And this also happens to humans, the wild animals among us constantly create wars for the gentle poor humanity, they slaughter millions, and steal everything.

They're having monster salaries, are under and above the law, and laugh the whole gang out. And what do we do, we don't film, we vote for these wild animals for life. There are plenty of wild beasts in eg. Africa, which, under the guise of freedom struggle, move from village to village.

And in every village everyone who is female is raped, everyone who is male is murdered. Then the village is plundered bare and then set on fire. And in a few years, these wild beasts will be in the new government, and will be visiting their friends of the Western world who are stealing their resources.

====================

(26-08-2021) GENESIS?
Creation is made up of all living things, no matter how beautiful and how ugly they may be. Everything that lives has a mind and can think, one has a human mind and the other an animal mind, even trees plant shrubs grasses and flowers water etc., have a mind. In all kinds of different degrees and levels, from almost low instinct to high instinct, in short, life.

Introduction to the Alien Racebook. (Pagina 14 for Photo's).
https://archive.org/details/alien_race_book-ARB/page/n13/mode/1up

https://www.youtube.com/results?search_query=santori+the+alien+race
https://duckduckgo.com/?q=santori+the+alien+race&ia=web

http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(25-08-2021) SCUM.
Has Bitchute started to censor as well, such as YouTube
is doing, just because the name Israhell is mentioned.
18,000+ Syrian Organs Harvested by Israel/Turkey since 2012!
https://www.bitchute.com/video/sSGf0NbAdXIk/
https://newspunch.com/israel-harvesting-organs-syrians/

https://www.bitchute.com/search/?query=letsdig18&kind=video
The Freedom Ministry.
https://www.bitchute.com/channel/WWXPOjwtKbNN/

The governments and the justice department of America Israhell and Turkey, why don't they lock up these organ-animals for life because, as soon as they are released, they start all over again. This means that these three countries don't care that children are kidnapped every time in order to be able to steal their organs. How would they react if they had been white children.

These countries are not really going to tackle organ theft because, there is also an international pedophile trade where children are kidnapped worldwide so that the elite and the rich can have sex with them. Among them are also many politicians worldwide, many of this scum for example, go to Thailand and or Brazil to have sex, and the suppliers are not easily punished.

Many of them are blackmailed by secret services, to do business that cannot stand the light of day. To do tings that are below and above the law, not to be bothered by God nor commandment. And who really pull the strings the Satan's children are at the top of the pyramid, so the real owners and slave drivers of the Earth of the eight billion world citizens.

And we little people are not holy either because we often know about mittens as well, if we can't get our way with the other person if they don't want to dance to our tune. You are taken to the forest or they play a dirty trick with you, or you are no longer allowed to participate in society and are rejected. You could say that the Earth is a kind of filthy cesspool.

And honest decent sincere people, who are also there are considered not in order, mentally not healthy psychiatric-ally fallen from the roof. Because they don't live in reality, there's something wrong with them. We're going to lock them up, rape torture and sometimes kill them, we have to get rid of them because they're yammers, we can't indulge ourselves when they walk around.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)
http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(24-08-2021) EL DUMMOS.
I have no objection that there are Muslims living in the Netherlands, and that they have a Muslim faith. But the fanatics spoil the faith, because in England the English are told: You are not to walk in this street because it is now Muslim territory. Or I come out of the tunnel and they want to look in my shopping bag, and if they see beer I'm not allowed to walk any further.

These Muslims are busy trying to chase the English way of Allah, who said teach my faith to everyone, hoping that they will also become Muslim in the future. But in this way, the English will never become Muslim, because they unwittingly hate that faith. So these Muslims are not working for Allah but for the devil and they don't know that, fools?

According to the press and media, the Taliban are now cutting people's throats on the streets, people are also being dragged out of their homes and slaughtered, plus women are being sold in the slave sex trade. Are the Taliban really that stupid to do something like that? Remember, America supported the Taliban and made them great when the Russians were in Afghanistan.

====================

(23-08-2021) HUMANS OR ANIMALS?
The SCUMBAGS of the press and media so the journals the talk shows on TV and the newspapers, continue to tell that the vaccines are safe. While people are dying from vaccinations all over the world, and the number of injured and disabled people is increasing. The psychopathic-ally dangerous IMBECILES in politics are also continuing to vaccinate.

What the hell are these for people, are they actually human beings, or are they Satan's children who are wearing a human body as camouflage. These Covid vaccinations produce many deaths disabled and injured, yet the mentally psychic psychopathic BEASTS continue to destroy human lives, isn't it time for ACTION?

https://www.xandernieuws.net/uncategorized/een-greep-uit-de-vele-gezichten-van-slachtoffers-van-het-covid-19-vaccinatie-programma/

====================

(22-08-2021) 1948 OLD SCHOOLBUS.
Pressure Wash Video! Abandoned 1948 Bus gets
It's First wash in 25 Years! You'll be Amazed! https://www.youtube.com/watch?v=lmN1msTw1pQ&

https://www.youtube.com/watch?v=nYhDW5CALAw&list=PLc8aa7G6Z0CaxOgvH41adAnQFB-fm6dZB&ab_channel=CountryBoyGasGarage
Algemene Tube.
https://www.youtube.com/c/CountryBoyGasGarage/videos

====================

(21-08-2021) FANCY SOME JAMAICAN FOOD IN LONDON, LETS GO.
https://www.youtube.com/results?search_query=jamaican+streetfood+in+london

https://www.youtube.com/watch?v=TuY39PGMs8E&
https://www.youtube.com/results?search_query=jamaican+music
http://radio.garden/listen/gt-reggae-radio/Sxv8VfCU

====================

(20-08-2021) OH OH.
If you have something on your liver, terrorize the Dutch
psychopaths in the Brussels Fancyfair with it.

malik.azmani@europarl.europa.eu;
tom.berendsen@europarl.europa.eu;
mohammed.chahim@europarl.europa.eu;
marcel.degraaff@europarl.europa.eu;
esther.delange@europarl.europa.eu;
bas.eickhout@europarl.europa.eu;
bart.groothuis@europarl.europa.eu;
anja.hazekamp@europarl.europa.eu;
jan.huitema@europarl.europa.eu;
sophie.intveld@europarl.europa.eu;

agnes.jongerius@europarl.europa.eu;
jeroen.lenaers@europarl.europa.eu;
antonius.manders@europarl.europa.eu;
caroline.nagtegaal@europarl.europa.eu;
samira.rafaela@europarl.europa.eu;
rob.rooken@europarl.europa.eu;
dorien.rookmaker@europarl.europa.eu;
rob.roos@europarl.europa.eu;

bert-jan.ruissen@europarl.europa.eu;
annie.schreijer-pierik@europarl.europa.eu;
liesje.schreinemacher@europarl.europa.eu;
tineke.strik@europarl.europa.eu;
paul.tang@europarl.europa.eu;
vera.tax@europarl.europa.eu;
peter.vandalen@europarl.europa.eu;
kim.vansparrentak@europarl.europa.eu;
lara.wolters@europarl.europa.eu;

Local Idiots:
https://www.sdnl.nl/pdf/kamerleden-2021.pdf

====================

(19-08-2021) ARE POLITICIANS HUMANS OR SATANSCHILDREN?
ICU Nurse - You're Being Lied To About Covid.
https://www.brighteon.com/09f19b18-d8ba-4a52-915a-5d84ae809d9b

Karen Kingston (ex-Pfizer) warns of a mur-
derous government with a morbid agenda.
https://commonsensetv.nl/karen-kingston-ex-pfizer-waarschuwt-voor-een-moorddadige-overheid-met-een-morbide-agenda/

https://herstelderepubliek.wordpress.com/
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/de-morele-plicht-om-vaccin-terreur-te-wegeren-ook-als-het-u-uw-baan-kost/

https://www.lnnmedia.nl/corona/gewoon-een-a-ziekte/
https://www.lnnmedia.nl/opinie/de-tien-stappen-tot-genocide/

====================

(18-08-2021) THE PRESS AND MEDIA ARE PEOPLES TRAITORS.
How the Media reports on covid.
https://www.kla.tv/19585

Are you asking questions about the Covid19 policy in Belgium (and Europe)? Are you interested in how to scare a population through the media? Do you want to know who is behind our TV virologists and why dissident scientists are marginalized, fired and banned from the media? Then I invite you to watch this video, by Bernard Crutzen.

Bitchute doesn't remove them, Youtube does they censor as an animal.
https://www.burgerfront.nl/bitchute-haalt-ze-niet-weg/
https://www.burgerfront.nl/funeral-directors-uk/

====================

(17-08-2021) AM I BEING DUMPED IN THE FOREST BY POLITICIANS?
It used to be the case in China that, a general practitioner in the village was only paid if the villagers remained healthy, so he worked preventive. If the villagers did get sick, it was so that he was kicked out of the village, because the villagers regarded him as a quack fraud and trickster. Whether, this method still works in China I don't know.

But then I got an idea, suppose there are 20,000 doctors in the Netherlands, and they all earn €100,000 gross salary per year. You divide that by the 18,000,000 Dutch people so, it cost every Dutchman €9.25 per month. The costs of the ambulance (€600?) per trip, the expenses of the hospital and the pharmacy are paid by the health insurance companies.

And if the health insurance companies and pharmaceutical multinationals are nationalized, it will save billions of fat profits that their shareholders are now cramming into their back pocket. But I'm naive because this is not going to happen because, the psychopaths from the House of Representatives will pull out all the stops, to bury people like me in the woods.

Because the shareholders are their friends, and patients are considered a fat cash cow flow that, criminal looting system they would like to maintain. In my view, getting rich on the backs of often chronic deathly ill people is a crime, this is not human behavior but bestial behavior. This has nothing to do with civilization anymore, but incivility.

https://www.driegonaal.nl/caleidoscoop/2145-winnaars/

====================

(16-08-2021) LIVING IN LOCKDOWN IN AUSTRALIA.
Rarely have I heard such powerful testimony as in the 2nd video of a 35-year-old Australian woman. In 15 minutes, she lists what the media has not shown in a year: the willful destroying of healthy lives. Not by a virus, but by nonsensical measures.

Not the disease – but Lockdown, after Lockdown, after Lockdown makes people sick, and is the biggest danger. And everyone who looks away is partly responsible. The madness of a testing society, and the madness of a Lockdown, we all create by participating in it.
https://stichtingvaccinvrij.nl/australia-has-gone-mad-zegt-voormalig-politie-agent-over-seks-advies-van-de-overheid/

The Minister of Health says that no one in Astralia has died
of Covid - Son of a bitch Son of a whore Son of a slut.
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

====================

(15-08-2021) RADIO AFRICA ONLINE.
http://www.soukous.org/playlist.htm

====================

(14-08-2021) AFRICA THE MOTHERLAND.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

====================

(13-08-2021) ARE SOME CIVIL SERVANTS PSYCHIATRIC?
At least 20 years ago the Municipality of Zutphen wanted to remove all the greenery around our 5 flats, because then they would no longer have maintenance. And they had already started it, at the first flat they had already cleaned up the place. Then we residents took action, and some had tied themselves to trees with chains and ropes.

At one point things got so out of hand that the police showed up, but we didn't bother with that. Then some city-officers also appeared, who went into conclave with the police and the residents' committee, and then it was called off. A while later, the Municipality replanted that already bare place.

Officials are, in my view, psychiatric-ally disturbed. Because under the guise of no more maintenance, they are so crazy that they want to take away all nature. So the trees the shrubs the plants the flowers etc. At the end of the trip we have a bare planet, everything is just thoroughly removed, nothing grows at all.

We owe this to the deranged officials, the city's country and the world that have been psychiatric-ally ripped off the toilet, and belong in a psychiatric hospital. They are so sick that they don't come up with the idea of growing things wild for 10 years, for example, and then we'll look further.

If, as a private citizen, you remove a tree from his garden that is in the sun, without the permission of the Town Hall, thy will get a lot of misery. But officials can quietly hazing the entire city, no problemo. At least 20 years ago, when the previous hospital was built, hundreds of trees were removed on the corner to build a nursing home there.

If they had done that on that other corner, where there were no trees, all those hundreds of trees could have been left standing. But unfortunately, officials don't think that way, they probably have a different kind of brain than we do, which also work differently. Maybe in their previous lives they were martians, because that planet is also completely bare all around.

====================

(12-08-2021) GLOBAL WARMING.
IPCC climate report puts the death test on
doomsday scenario will destroy global economy.
https://biflatie.nl/klimaatrapport-ipcc-geeft-de-nekslag-vernietigend-doemscenario-zal-wereldeconomie-vernietigen/#comment-246068

If, we want to know what life looks like when the Earth is heated 4 degrees. Then we only need to take ground samples from 1200 years BC because, then it was five degrees warmer then now, so almost ten times as much as now. (0.6 degree 2019).

In the year 1200 BC they had no polluted cars plastic synthetics chemicals oil gasoline etc. If the story is correct, then the global warming is a nature cycle that has been around for billions of years. 15 years ago the sun was the closest to the Earth, now he is going away
=.

When one injects Chemtrails into the air by planes then it spreads out to veil clouding that surrounds the earth as a blanket, to bounce the sun light back into space because of the warming of the Earth. But by that blanket of veil clouds, the earthly heat can not go away as well and you get your greenhouse effect with more CO².

The arrogant man simply has to stay away with his mitts from nature, the Earth has been around for billions of years that has proven that he is able to regulate it all, there he does not need the conceited man for.

Rudie J. Gouvernante Saturday April 27th, 2019 at 23:12 uur.
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/ (Dutch)

The Last Time the Globe Warmed.
https://www.youtube.com/watch?v=ldLBoErAhz4
The truce about Climate-change - Dr. Patrick Moore - Greenpeace Co-founder.
https://www.youtube.com/watch?v=v3A4wrPU2jY

In the past 10 years, the air is constantly milk whitish due to the spreading of chemicals of Chemtrials, the beautiful blue skies from the past we don't see them so easily anymore. Watch the sky than you know I'm not fooling you. As soon as there is a nice blue sky, these Chemtrails appear quite soon, and a few hours later it is milky white. Don't confuse those white stripes of condensation, that dissolve quite soon because that is water vapor with ChemTrail white stripes who scatter.

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrail Clouds.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds

On this website you can see the planes flying above your city, not only military planes spraying ChemTrails but also commercial aviation companies. Click on the yellow plane and look in the left scroll bar, then you know which company does it if the stripes don't want to disperse. By the way, only planes of 15 years and older can create condensation.
https://www.flightradar24.com/

How they affect you.
http://www.thrivemovement.com/chemtrails-how-they-affect-you-and-what-you-can-do.blog
See the inside of a Chemtrail Plane.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

Chemtrails: The Secret War.
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY (English Subs).
Haarp: Holes in Heaven.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE&
Rosalind Peterson: The Chemtrail Coverup.
https://www.youtube.com/watch?v=XGAJ7q40NWs

====================

(11-08-2021) ARE WE CITIZENS SCREWED AGAIN?
Paypall is going to ban dissidents, does that include the unvaccinated?, if so, how does Paypall know who hasn't been vaccinated. Is the medical world violating its professional oath, by giving the patients' private information, to Paypall a commercial company, or in the worst case scenario, to sell it. Those creeps pulling the strings, I don't trust them for a nickel.

Paypall Creates : "No Buy List".
https://summit.news/2021/08/02/paypal-co-founder-warns-financial-giant-is-creating-de-facto-no-buy-list-by-banning-dissidents/
https://duckduckgo.com/?q=paypall+no+buy+list&ia=web

====================

(10-08-2021) FUCK THE POLICE AND THEIR ASS POLITICIANS.
Ukraine Uprising, This is how you stop Police Tyranny.
https://brandnewtube.com/watch/ukraine-uprising-this-is-how-you-stop-police-tyranny_nxwdCZu9erGxfD4.html

The reason why the people can't make it is because they don't: “PERSEVERE”, they are extremely stupid people. You're with maybe 10,000 fucking men against thirty (30) traitors in uniform, with a mass of people like that you must be able to kick them thirty (30) pricks away. The stupid people are just shouting and screaming, otherwise they're not doing Fuck-all.

The people have had enough, they are storming
the BBC in London 8th August 2021 Part 1.
https://brandnewtube.com/watch/the-people-have-had-enough-they-are-storming-the-bbc-in-london-8th-august-2021-part-1_Bl2jg9ZtOCwWggh.html

====================

(09-08-2021) FIVE AFRICAN PRESIDENTS DEAD.
With these types of messages, you should always keep in mind that, many people have a gender in the background. As an outsider as a layman, you never know exactly what happened, for: “REAL”. They can hang everything on your nose that you can't verify, you could ask questions marks if five (5) presidents die in a row.

It's not like five (5) Western presidents are all breaking a leg in a row, so if five (5) presidents die after refusing vaccines, then maybe they're indeed killed. And those five (5) new presidents who are going to order vaccines immediately, and vaccinate their people en masse, may be afraid that they will be killed, too.

And if those five (5) presidents have indeed been assassinated, then there are evil forces at work in the background. They do indeed want to vaccinate all eight (8) billion citizens of the world by force, they don't tolerate contradictions, if so you are simply murdered. Even now the: “BEASTS” know that more people die from vaccinations than the virus itself.

So these dark elements on the planet are working on something, and that doesn't necessarily have to be in the interest of the citizens of the world. You don't have to expect anything from politicians because, most of them are spineless turds. They urgently need to find another profession because, they are totally unfit to take charge of a country.

Then we come back to the citizens, what's their beef to continue voting for life on these colorless figures, self-interest kind looks for kind? Do they have the same mentality as these Clowns?, if they get into politics themselves in the future, might they get as bad as these Pipos and will they govern just as retarded?

The normal people, in my view, are the people who don't vote anymore because, they don't want to swallow the comedy that politicians play anymore. These people no longer stand for politicians raising the middle finger for them for four (4) years after the elections. These people don't believe in that fairy tale: “It's just like that,” what politicians are playing.

Every year, 6,000 people die from misdiagnosis treatments and medications, also 6,000 who die from the flu. No one cares about that, but if 6000 die from Covid then they demolish the people and society. How many people die every year from accidents diseases wars hunger poverty disasters suicide etc., there is no lockdown for that either.

Five presidents who opposed the Covid
vaccines are dead – replaced by pro-Vaxxers.
https://dissident.one/2021/08/02/17096/

Scroll / The Netherlands Nr: 20 - Suriname Nr: 134.
https://www.worldometers.info/coronavirus/

Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

The Irish light has arrived, a newspaper unafraid to tell the truth.
https://gemmaodoherty.com/investigations/the-irish-light-has-arrived-a-newspaper-unafraid-to-tell-the-truth/ (404)
The truth in court of Ireland against the health
service is a crime, Gemma Doherty (17th July2021)
https://www.bitchute.com/video/wXx2La4H9fTr/
My website is back after being attacked by the thought police.
https://gemmaodoherty.com/my-website-is-back-after-being-attacked-by-the-thought-police/

====================

(08-08-2021) NOT MANY HEADSCARVES.
Steetwalk Istanbul Turkey.
https://www.youtube.com/watch?v=t_fA6amyfGs&

====================

(07-08-2021) YOU CAN ALMOST TOUCH THE LANDINGGEAR.
Very low pass ! Princess Juliana Airport Maho Beach, Sint Maarten Plane Spotting.
https://www.youtube.com/watch?v=rjk7SPhNvTg&ab_channel=RazgrizFlight%26Spotting

====================

(06-08-2021) WHO ARE THE REAL GODSCHILDREN?
One day I scolded at God because, it's a mess on Earth for thousands of years. Moments later, I saw a white disc in the sky in the West, and got the feeling that something or someone was saying to me don't despair the time is not ripe yet. And what was typical is the fact that when I looked at that white disk, then the Eastern horizon and the Mid-heaven of the sky were at the same degrees, minutes and constellations as when I was born.

Let us theoretically assume that the — SUN — is God, and I'm not saying that it's for real because, I don't know that, but suppose. And the Sun gives life on Earth and maintains it. You could say that tropical countries are the Biblical Paradise, because that is where the people (God's children?) see God (the Sun) for twelve hours (12) a day, also 365 days of the year.

While the fallen Angels of the Bible so the White race?, they don't see God so often because God might be pissed (Slave — Colonial and now Multinational Time) at the selfish racist white race. Most of the containers in the seaports come from non-Western countries, where they suffer poverty. They don't profit from the fat profits of those goods.

The big profits flow to the banks because they are the owners of the money, we are allowed to borrow the money temporarily it's not our property. Plus most banks are owned by the Jews, if the Jews lend each other money they don't charge interest to each other. However, they charge interest to non-Jews, if they did not, a lot of poverty disappeared like snow for the Sun.

If I were God, I'd make the Middle East Jews-free, and kick them back to Europe where they belong. Or, I split the land in two with in the middle a: “Water”, of e.g. ten km wide. On the left live the Palestinians and on the right live the Jews, and woe woe if the arrogant Jews go messing about in the left-wing land of the Palestinians, then hell breaks out.

Jesus also writes in the Bible, “I don't know them, they are not my children, they are children of Satan.” If I were God, the Jews could whistle to the promised land. They have lost that because, they have been committing genocide against the Palestinians who have lived in the Middle East for thousands of years since 1948. I made the Middle East Jew free, so back to Europe.

Are governments secret? Do they help Israel with weapons and other aid so that they stay in the Middle East and can handle the Arabs? If they don't help, they'll be chased away. And where do they go to Europe, and governments don't want that?, because they also hate the Jews. So the Palestinians are being sacrificed, for the sake of the Western world?, racism
=?

Is Jesus a Black Man?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Louis Farrakhan: Who Are The Real Children Of Israel? (27:00 / 2:57:54)
https://www.youtube.com/watch?v=BloNZd3Ib_Q&

The Bible in different languages.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Dutch)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinamese)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Other Languages)

====================

(05-08-2021) THE RATS IN ACTION.
Police brutality against German protesters in Berlin AUG 1, 2021.
In dit filmpje kunt u zien hoe de RATTEN tekeer gaan tegen het publiek.
https://www.bitchute.com/video/FaXheU2PcwFk/

Here you can see that the people are walking and chatting with each other, and behind them are many RIOT Squad vans who don't charge. They wait for the people to get to the square, and then they turn into BEASTS. So while they are driving their vans, they already know we're go-ing to kick your asses. These people's traitors should be put at the wall, also the mayor.

Elevator in Berlin - Police overwhelms? (2:33:30 / 3:07:23).
https://www.youtube.com/watch?v=x6MlKknl5jM&t=38s&ab_channel=BorisReitschuster

But there comes a time when the BEASTS have to run for their lives, otherwise they will be lynched by the people who are pissed. Another problem is that the COCKROACHES of the Press and Media don't broadcast this, so the newspapers the talk shows on TV and the Journals don't broadcast it, and you don't have to expect anything from those psychopath politicians.

====================

(04-08-2021) ARROGANT STINKJEWS.
In my opinion, the Khazar the Bolsheviks the Jews the Zionists or how you may call them no longer have the Right to a: “Promised Land”. They have lost that by terrorizing the Palestinians with an Apartheid regime in their own country since 1948. By the way, the question is, are they entitled to a Promised land because 98% are not Biblical Jews but Ukrainians.

Israhell the Big Lie.
https://israelpalestinenews.org/chris-hedges-israel-the-big-lie/

Israhellian soldiers kill six (6) Palestinians, and the world is silence.
https://rightsforum.org/nieuws/israelische-militairen-doden-zes-palestijnse-burgers-de-wereld-zwijgt/

After that, most countries have ties to Israhell, they do business with it, not with the Palestinians. The whole world was angry about South Africa's apartheid, but with apartheid in Palestine they have no problem with. The world also measures by double standards, one is honored and the other ignored. Creoles get more prison time than whites for the same crime.

Double standards for Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Tamimi's reign during a "confrontation"
with the soldiers of the occupation in 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=5ZUce8FNctU&

Fortunately, there are also good Jews, but they are a call in
the desert, and are heavily discriminated against by the Zionists.
Jewish Activists Are Speaking Up For Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=N4wgnflepJE&ab_channel=WokiliWandersWokiliWanders
Why These Israelis Refuse To Join The Army.
https://www.youtube.com/watch?v=y8NJjp_3kHs

BDS Movement. Boycott, Divestment, Sanctions.
https://bdsmovement.net/

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

====================

(03-08-2021) -TAX-INCOME € 293 BILLION P/JR / EXPENDITURE € 337 P/YR.
€ 337,000,000,000 : 17,493,969 Dutchpeople (04-30-2021) = € 19,264 per person : 12 months = € 1605 p/mo per person.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/prinsjesdag/inkomsten-en-uitgaven-van-het-rijk-2021
https://duckduckgo.com/?q=belasting+inkomsten+nederland&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=belasting+inkomsten+nederland

If the DUTCH government were to introduce a different tax system, most tax offices could close. And that system could go as follows, suppose that the Dutch Government needs 337 billion Euros annually to keep The Netherlands running. Then they could divide that amount by 17,493,969 Dutch people (04-30-2021) which, is €1605 p/month per Dutch citizen.

And every month a part of that amount is automatically deducted from our income, for the 1 of the equity for the 2nd of the salary and for the 3rd of the benefit. Then no one can avoid tax, and this system means abolishing VAT and all those other forms of taxation
=.

For businesses, a separate arrangement is being devised, which could make the complex money-wasting tax system much more economical. The disadvantage, of course, is that most tax officials become unemployed. There will be readers who will say this is not going to work, but why not we are already doing it with the waste levy.

Suppose your place of residence needs 10,000,000 Dollar annually to dispose of all waste. That, amount divides the Municipality through all the front doors of the city, one pays that amount once a year. Why shouldn't it also work with the tax the U.S. government needs annually to keep the country running?

People who work pay more than the unemployed, and the old of days families pay a little more than the single one. That, too, is now happening with the waste levy. If we pay tax, there is not much left of the Euro, if you get your salary you pay personal tax first
=.

Then you go with the remainder to the house-building, and included in the rent is also tax. With the remainder you go to the supermarket voila again tax, with the rest you go to refuel your car and viola indeed tax again. With every financial action you have to pay tax of the salary again
=.

And to top it all off, a year later you also have to pay income tax, maybe we are paying 50% tax of every Euro? Maybe it's better to pay everything right at the beginning that saves a lot of complicated hassle which also costs hands full of money. How about the idea, or do you think a one-way to a mental facility because you're crazy.

If you come up with ideas like this, they're immediately rejected. People are not going to inves-tigate whether it works partly or not, no, they already have their prejudices ready: 'This is not going to work'. This is a typical reaction and mentality of Herd Animals, who are desperately trying to bite into what they know. Something new is knocking down their confidential world.

Psychologists on dealing with the TRUTH (about 11 September 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ
Did the Mossad do 9/11 with accomplices.
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 100 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

====================

(02-08-2021) WHO KNOWS.
Are the Media and the Medical World complicit to Murder?
https://www.frontnieuws.com/zijn-de-media-en-de-medische-wereld-medeplichtig-aan-moord/

Nicole Sirotek (A Covid-19 Whistleblower Nurse) {Banned From YouTube}.
https://www.bitchute.com/video/ikwfuyvrWTZO/

Undercover Nurse tells what's really going on
with the 'COVID-19 Pandemic.' It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

You'll find out in 18 months and longer, when
people will die like flies, an Italian Doctor.
https://www.bitchute.com/video/nSG5tRQbFHWb/

Proof That The Vaxxed Are No Longer Human
Luciferian Transhuman Agenda Exposed.
https://www.brighteon.com/14670786-9288-48d5-8389-d9a4a1805ded

The new world or a diabolical
plan for a New World Order?
http://www.openbaring.com/

I add these sites as information for a while
because, the Main Stream Media (MSM) is not at home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(01-08-2021) FREAKY STUFF.
Bohemian Rhapsody Meets Singing Tesla Coils.
https://www.youtube.com/watch?v=93T0mVddBgM&ab_channel=FranzoliElectronics
Top 7 Movie Songs on Tesla Coils.
https://www.youtube.com/watch?v=R15t7iQkV3o&ab_channel=FranzoliElectronics
Tesla Coil Concert: EOH 2016 at UIUC.
https://www.youtube.com/watch?v=Lxpu3mzo4ws&ab_channel=Andrew

https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)

====================

(31-07-2021) WTF?
99% Of People Don't Know This Math Secret.
https://www.youtube.com/watch?v=jSA8T-OC1dg&ab_channel=MindYourDecisions
Math Secrets.
https://www.youtube.com/results?search_query=math+secrets
https://duckduckgo.com/?q=math+secrets&ia=web

====================

(30-07-2021) POSITIVE THINKING?
There are plenty of programs including YouTube and websites about positive thinking that sounds very nice, but how long do you keep it up in a disturbed world. Westerners in any case in the Netherlands have the mentality, you're pulling at the short end of the stick or you're parked in the woods, it hasn't any use so why bother.

Some people are sitting on a mountain in the Himalaya for a lifetime, but what's the use you don't change the world with that. They say yes but it makes you a better human OK, but you're not going to apply or use it to help other human's having a better life, you're just sitting on a flipping mountain for a lifetime so what's the use?

You could possibly go and pray and not by means of biblical and or faithful believes, but to send good thoughts into the world, perhaps others can telepathically receive that and start think more positively. The Native Indians of America the original inhabitants could make it rain by means of thoughts, they probably influenced nature.

In a city with eg. 50,000 inhabitants there are 1000 who want to rape a woman, 99% of them will never do so because they know it is wrong and they can be locked up. Is it possible that the one who captures the thoughts of they other 99%, his consciousness is pushed away by those incoming thoughts and he actually does it.

Is this possible the reason why he says to the judge: “I can't remember that I did it”, so it is possible that he was in some kind of intoxication. A psychiatrist will probably want to treat him because he has learned in school that he is mentally disturbed. Maybe his mind is disturbed or harassed by that other 99%.

Positive Thinking.
https://www.youtube.com/results?search_query=positive+thinking
https://duckduckgo.com/?q=positive+thinking&ia=web

Translate Website Text.
https://verbodengeschriften.nl/vertalen.html

Why it's important to teach your children to disobey.
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
Yelling at your kid is totally fine.
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/
Letter to the children.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html

Positive Music.
https://duckduckgo.com/?q=positieve+muziek&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=positieve+muziek

====================

(29-07-2021) IS FREE ELECTRICITY A CRIME?
Suppose you are so good that, you invent a device that generates free electricity. And that device isn't plugged into a current inlet. The moment you release that device into the public view, you won't live much longer. And the design of that device disappears forever, and that's being done by those 13 families in the pyramid top.

Let's assume for a moment that of the eight (8) billion people worldwide, three are (3) billion front doors, and with that device they generate free power, cooking household-appliances bathing washing-dishes heating, means of transport etc. perhaps even more other electrical items that I don't remember.

So the gas the electricity and the oil industry don't exist anymore. Of course, that scum from the top is not going to allow that. They're just pulling the strings of those mannequins called politicians. For example, they send a hit man after you, or you have a strange accident, or you commit suicide.

If you think, I'll hire a hit man to kill those thirteen (13) families, God will say to you -- Thou shalt not kill --. Yes, but Lord those thirteen (13) families are Beasts, they're keeping eight (8) billion people worldwide economically and financially eighty (80) years in poverty-- I'm not interested -- says God.

Zero Point Energy.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
https://www.youtube.com/results?search_query=zero+point+energy
https://duckduckgo.com/?q=zero+point+energy&t=h_&ia=web

====================

(28-07-2021) WHEN DOES IT STOP?
If the (fake) Jews lend each other money, they should not ask their God Jehovah for interest, because God finds interest an abomination that causes people to be in debt forever. Think of the national debt of many Western countries, most of which is interest on interest on interest on interest, which means that the populations have to make lifelong cuts.

But if the (fake) Jews lend money to non-Jews, they do charge interest. If you ask -- hey you can't ask for interest --, you get the answer -- yes, but you're not a Jew --. If you say oh then I would like to convert to (fake) Judaism, you get the answer -- you can't because the blood of your ancestors doesn't add up --.

And the joke is that most Jews in Israel are not biblical Jews, they do not descend from the tribe of Judea, they are descendants of the Khazar from Ukraine which used to belong to Russia. So the famous promised land is not theirs. So that means a one-way ticket from Palestine, which they stole from the Palestinians.

And research by historians and historians indicates that the Palestinians have more Jewish blood than the (fake) Jews who impersonated Jew. Perhaps this is also why God and Jesus hate (fake) Jews. Is this the reason why the (fake) Jews have been haunted throughout history
=.

In the Netherlands, you have to be careful when you write about the (fake) Jews and e.g. the Holocaust, because otherwise you will go to prison for three years. An 87-year-old German woman is in danger of being jailed for the third time for insisting she is in jail. Auschwitz wasn't a gas chamber, it was a morgue, for people who died of cholera and typhoid.

The Allies bombed everything as idiots at the behest of their Jewish bosses, who sacrificed their own people. People then started to go hungry, the farmers around the camps started to feed them. But then the farmers' land was also bombed where everything grew. Then there was very little food and suffered hunger starvation and started to get sick.

In the Netherlands you had the hunger-winter in the 2nd world-war, many civilians got skinny sick and there were plenty who died. There were European countries that wanted to sent food, but that was forbidden by Churchill and Roosevelt. Those countries that sent food anyway because they thought it was inhumane, their food convoys were also bombed by the Allies.

It is a hobby of many governments to starve people also their own, now children are dying of hunger every day in Yemen. Because their food boats at sea are stopped by American English and Saudi Arabian Navy ships. You come to the conclusion that many governments are just war criminals, not Democrats and God's children.

According to the International Red Cross,
not one Jew has been gassed, let alone 6,000,000.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirthteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(27-07-2021) HURRAY FOR THE PEOPLE.
On this website you can see that many citizens are protesting on the street because, of the corona madness. The group is growing, which could mean that the police and the Riot Squad will have to run for their lives, or they will be lynched by the people. It's also possible that even politicians will have to run because, they continue with their psychopaths madness.

https://nooit.nl/wereldwijde-protesten-tegen-de-c-maatregelen-en-totalitaire-overheden/

Look at this arrogant SHIT in uniform, these ANIMALS don't listen to reason. These people's traitors should be put at the wall and being shot. I do know that God said: “Thou shall not kill”, but I'm fed up with these arrogant Scumbags. Who the hell do they think they are?, threatening the people like dirt. Fuck these Shitfaces and Fuck their Arrogant Asshole governments.

Police attack my security guard at the freedom day protest.
https://www.bitchute.com/video/-Y5s-3EqfbI/

Dutch Police officers speak disgracefully of colleagues.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

====================

(26-07-2021) ARE WE BEING CONNED?
The nurse becomes physically unwell and faints after being vaccinated, one tries to prove that it's not because of the vaccinations, they say she has a certain disease that causes her to spontaneously faint. She works in the Emergency Room, a department between the First aid and the Operating room, if she spontaneously faints she's not allowed to work there. I suspect.

So the big question is — what happened — 'REALLY', and who might be conning us? We are outsiders we have to have the news of the press and media, like the journals, the talk shows on TV, the newspapers and the government information department, etc. Theoretically, we can be fooled, we as outsiders cannot verify that.
https://www.youtube.com/watch?v=RxiQMeEF9XI&ab_channel=IndiaToday

Now all kinds of reports are popping up that she has died, and what is partly or not true we as outsiders don't know. You can indeed sow confusion by spreading as many messages as possible, so that we no longer can see the forest through the trees. Maybe some of the messages are deliberately distributed by secret service and all that other scumbags.

It's Alleged The Nurse that fain-
ted live on air has now died.
https://www.bitchute.com/video/6NON8yksGkHT/
https://www.bitchute.com/video/3EmGv8gEjla4/
https://www.bitchute.com/search/?query=tiffany%20dover&kind=video

Tiffany L. Dover.
https://www.youtube.com/results?search_query=tiffany+dover
https://www.bitchute.com/search/?query=nurse%20tiffany%20dover&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=tiffany%20dover&page=1&uploaded=all
https://brandnewtube.com/search?keyword=tiffany+dover
https://odysee.com/$/search?q=tiffany%20%20dover
https://duckduckgo.com/?q=tiffany+dover&ia=web

The moment she falls down, the cameraman turns his camera to the right in the corner, which in my opinion means he's mentally disturbed. He will probably look further with his real eyes because, what he just saw through the lens he does not believe that, while what he just saw through the lens actually happened as well.

====================

(25-07-2021) NADIA D'ZIRIA - ALGERIA.
Astem Atwas.
https://www.youtube.com/watch?v=UtN01MWDgs4
Ya El Ghadar.
https://www.youtube.com/watch?v=8AIhiCV-bLY
Libla Aaf.
https://www.youtube.com/watch?v=-uqGxDboJRQ
Spécial Fête.
https://www.youtube.com/watch?v=9OkdAscrplA
Kabyle.
https://www.youtube.com/watch?v=Qujz7B7bBZ8
De Fetes.
https://www.youtube.com/watch?v=MAHarU3Hx78

Dalila Dzaria. (3:26:29)
https://www.youtube.com/watch?v=c1Gj45mlRcw&ab_channel=DalilaDziria

Streetfood Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+algeria
Streetwalk Algeria.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+algeria

====================

(24-07-2021) STORY OF STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=9GorqroigqM
http://www.storyofstuff.org

====================

(23-07-2021) SANDTHEFT BY MULTINATIONALS.
Some islands are coming below sea level, politicians and scientists say global warming and rising sea levels. But the multinational ships suck away the sand around those islands that make them sink, and the islanders drawn the short end of the stick. And it's always the people of color who don't get a chance to survive.

http://www.indigorevolution.nl/Zeezand-oorlogen-verwoesten-de-Aarde-en-niemand-mag-het-weten.html/
https://www.youtube.com/results?search_query=sand+wars
https://duckduckgo.com/?q=sandwars&ia=web

====================

(22-07-2021) NO RACISTS IN MY PARADISE.
If I were God or Allah, the racists are not welcome in my paradise, I will personally stand in front of the paradise-gate, I chase them away like scruffy dogs. Because in paradise they are going to ruin things because, there lives a Creole and on the other side a Chinese and around the corner a Hindustani, which the racists don't like and they will start to make havoc.

In my paradise there is peace and harmony, is doesn't matter if you are a Creole Asian Hindustani Peruvian or Arab. It also doesn't matter if you're white or tinted or dark or black, whether you're religious or not. It doesn't matter how you think talk and write, as long as you don't bother the other person with it.

Suppose all people on Earth are a particle of Jesus, so the Biblical Jesus has split himself up into eight (8) billion?, parts (I am in you and you are in me). So if all people around the world are going to do the work of my and their father God, then humanity will live in Paradise on Earth within the jiffy. Maybe we're all a particle of God, who knows?

====================

(21-07-2021) IS HER LIFE IN DANGER?
If you look at her eyes the way they move in this tube below, it seems as if she is afraid. Her eyes make irksome movements as if she is watching everything around her. Maybe she is afraid that they will arrest her at any moment and take her to an interrogation room or a cruel prison. Perhaps she is terrified of what might happen to her in the future.

I was wondering if this woman is a: “Hybrid”, so half human and half Ufonaut, so her eyes are then controlled by a computer-like robot. Now, of course, you're laughing your head of because, there's the idiot again with his BS. But Hybrids seem to really exist?, according to serious researchers. But the scientific world also considers them as idiots.

The truth in court of Ireland against the health
service is a crime, Gemma Doherty (17th July2021)
https://www.bitchute.com/video/wXx2La4H9fTr/

The Animals who run the CoronaCovid19 scam-show, do they want to silence her, jail her, or maybe even kill her? Isn't it ridicules that you can't say anymore what you think, you can't investigate and publish it, otherwise the animals are on your back because what you are doing doesn't suite them.

Then you also have the traitors of the News-Journals the Talk-shows on TV who sensor and lie there teeth of, and don't forget the Newspapers who refuse to print the other side of a story
=.

They say the Beasts are powerful, they're not. It is the traitors who are paid by these beasts who do the dirty work for them. If these traitors did not exist or refused to be paid, then the Beasts are as weak as an egg. Look at the M.E. beating up the people in town protesting the CoronaCovid19 thing.

The Irish light has arrived, a newspaper unafraid to tell the truth.
https://gemmaodoherty.com/investigations/the-irish-light-has-arrived-a-newspaper-unafraid-to-tell-the-truth/ (404)
My website is back after being attacked by the thought police.
https://gemmaodoherty.com/my-website-is-back-after-being-attacked-by-the-thought-police/

Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty+
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=gemma%20doherty.&page=1&uploaded=all
https://odysee.com/$/search?q=gemma%20doherty
https://brandnewtube.com/search?keyword=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&t=h_&ia=web

You can only come to the conclusion that most politicians at home and abroad are criminals. Because, they often ignore their own code of rules ordinances and provisions, they are clearly below and above the law, there is no doubt about it. It is incomprehensible to me that the voters will fall for it for years, unless it's two birds of one flock.

So the people who are called: “Sheeple Herd-animals Minions and Stupid Fucks” don't have to be like that, they may just have the same shitty mentality as their politicians. Or the Sheeple may think, if I'm going to help others or stand up for justice, I'm a bad kid. Because then I'm betraying my parents' upbringing, because they were Herd-animals, too
=.

What I also have been thinking, the bastards who are pulling the strings aren't really bastards. So maybe they deliberately cause a lot of misery on Earth, in the hope that the Herd-Animals will wake up otherwise humanity is doomed. Believers say that GOD's ways are unfathomable and incomprehensible. So maybe the bastards are the Angels of God without them knowing it, or they are the fallen Angels from the Bible.

If I were the Devil, I wouldn't terrorize humanity, I'd give them everything their hearts desire. Big house nice-household goods Big Car lots of money splendor nice food etc. I pampered them completely to dead, because then they are lying at my feet. And if Jesus comes to Earth with the true faith of God, they consider him a false prophet from the Bible, and chase him away.

it seems that the Justice Department is more crooked then the Devil.
https://www.sdnl.nl/index1024.html

====================

(20-07-2021) GLOBAL WARMING?
https://www.hetkanwel.nl/2019/03/12/climate-fiction-over-hoe-het-leven-eruitziet-als-de-aarde-vier-graden-is-opgewarmd/

If, we want to know what life will look like when the Earth has warmed up 5 degrees. Then all we have to do is take soil samples from 1,200 years BC, because then it was five degrees warmer than it is now, so almost eight times as much as now. (0.6 degree 2019).

In the year 1200 BC they had no polluting cars plastic chemicals oil gasoline etc. If the story is correct, then global warming is a natural cycle that has been around for billions of years. Plus in the last 20 years, the Sun has been closest to Earth, now the Sun is moving away from Earth, so why global warming?

When Chemtrails are sprayed into the air by aircraft they fan out to veil clouds that surround the Earth like a blanket, to reflect the sun's light back into space because of global warming. But because of that blanket of veil clouds, the Earth's heat can't go away as well and you get global warming with more CO².

The arrogant humans simply have to leave nature alone, the Earth has existed for billions of years who has proven that he is capable of arranging all that himself, for which he does not need the snooty man.

Politicians are often stupid, often they don't even know of the subjects matter. They are often informed by lobbyists from the multinationals, who benefit from bringing down the poltician Clowns. So that they can have even more monetary gain. Some politicians also benefit from it, sneaky ex Minister of Finance - Salmon - now he is retired he is a millionaire.

====================

(19-07-2021) THE BEASTS RULE THE PLANET.
Here is a list of the countries were people died of CoronaCovid19 Virus, and I say: “BULLSHIT”, with: “CAPITAL” letters. Most of them died after vaccination, and then they are called new Corona-victims, with other words the lock-downs will never go away they will stay forever as long as we live, it doesn't matter how old we get. The: “ANIMALS” know what they are doing.

(Netherlands Number: 20 - Surinam Number: 132).
https://www.worldometers.info/coronavirus/

====================

(18-07-2021) ENJOY.
Bohemian Kitchen.
https://www.youtube.com/watch?v=TwPtoSIOuBk&ab_channel=BohemianKitchen
https://www.youtube.com/results?search_query=street+food+pakistan+2021+
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+pakistan+2021+

====================

(17-07-2021) MUSICIANS OF THE NILE.
Erwann Hamon and the Musicians of the Nile at quai Branly.
https://www.youtube.com/watch?v=7mc11jpHh4E
https://www.discogs.com/The-Musicians-Of-The-Nile-Luxor-To-Isna/release/1406438
https://www.youtube.com/results?search_query=les+Musiciens+du+Nil

https://en.wikipedia.org/wiki/Egypt

Streetfood Egypt.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetfood+egypt&ia=web
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+egypt
https://duckduckgo.com/?q=streetwalk+egypt&ia=web

====================

(16-07-2021) WHAT GOES AROUND COMES AROUND.
We citizens of the world are facing a difficult time because, in the political Second Chambers in the Netherlands England Germany etc., there are Fascists Dictators residing and Drunk of power. If you have a different view about CoronaCovid19 MH17 9/11 Global Warming, then you are a terrorist who needs to be taken care off censored and eliminated, sometimes killed.

It's essentially the turned around world, the bad guys are now hunting the good guys. It would be the same if politicians made a law that says that, it's forbidden to install a lock on your front door of your house, otherwise our criminal friends will not be able to walk unhindered true to rob you in your own home.

And every dictatorial government employs NSB traitors and assassins, who have to do the dirty work for them. Think of secret service spies and other scumbags. These government thugs are also involved in kidnapping rape torture and murder, often they are severely insane psychiatric psychopaths, who belong in a mental institution.

But, somehow, it's a good sign that we're being watched from A to Z. That means that they are terrified of us, they expect a possible coup d'état. This means, in turn, that these people know that they are doing the wrong thing because, people who are doing well don't have to fear anything from anyone, including us. So whoever digs a hole for someone else falls in himself.

https://kenfm.de/kenfm-international/english/
https://querdenken-711.de/

The witch-hunting of lockdown sceptics.
https://www.spiked-online.com/2021/01/19/the-witch-hunting-of-lockdown-sceptics/
https://duckduckgo.com/?q=lockdown+sceptics&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=lockdown%20skeptics&kind=video
https://www.brighteon.com/new-search?query=lockdown%20skeptics&page=1&uploaded=all
https://www.youtube.com/results?search_query=lockdown+skeptics

====================

(15-07-2021) DO THE BIBLICAL BOOKS REST ON THE TRUTH?
Many people of faith, and it is also stated in the Bible, say that Jesus can only come if much more misery has to be done on Earth first. That sounds cruel because first millions more have to die from war hunger cruelty etc. If the story is true and that seems strong to me, he won't be coming for a while given the misery on Earth, that must pass through first.

Is it not arrogant of us humanity to think and or believe how Jesus thinks. If millions more have to die from wars first, millions of children must first die of hunger. Millions have to flee, millions must first be traumatized, millions must be handicapped. Millions have yet to be widowed and orphaned. Nice prospect, right?

Is the Bible trustworthy all those stories that are they based on the truth? That book was written thousands of years ago by whom?, Prophets Church-leaders God's emissaries? The text in the original Bible may have been twisted in the last thousands of years, by fanatics who wanted to make the masses their own. Should we take the Bible with a grain of salt or not?

Are the Biblical books based on the truth?
https://duckduckgo.com/?q=Are+the+biblical+books+based+on+the+truth%3F&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+biblical+books+based+on+the+truth
=.

====================

(14-07-2021) EARTH THE PSYCHIATRIC INSTITUTION OF THE UNIVERSE.
I believe that planet Earth is the psychiatric institution of the universe, because this time some politicians from England want to ban lamb and beef because of the CO². And new building are not allowed to be built anymore, and all airports except Heathrow Belfast and Glasgow should be closed, citizens should travel by train.

Are the psychopaths going to ban the potatoes and the oxygen? I don't know if this story is based on the website below - true - partly - or not on truth - but suppose. There was a politician in the House of Representatives, I don't remember his name, who wanted to cut down all the trees worldwide and the CO² from those trees buried a few kilometers below the ocean floor.

That's laughing and roaring, right? The - IMBICIEL - doesn't even know that, if the CO² is abolished, that all life on Earth will expire. The more CO² the greener the planet, just look at tropical countries there everything grows like an idiot why?, CO². Without CO², everything that is green dies, the trees convert part of the CO² into food through a synthetic process.

CO² is part of oxygen and our body without CO² we will die, and we exhale the excess CO². Those face masks prevent that, with the result that we have too much CO² in our body, and it starts to nibble on the brain. As a result, we may start to develop neurological diseases in the future. Vaccines and little CO² will be a disaster for humans in the future
=.

https://dissident.one/2021/07/09/regeringsrapport-uit-2019-bewijst-dat-lockdown-werd-ingevoerd-om-te-voldoen-aan-zero-carbon-doelen-niet-vanwege-covid-19/

I'm adding these sites as information for a while,
because the Main Stream Media (MSM) is not home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html/
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

====================

(13-07-2021) GOVERNMENTS ARE THEY FOOLING US?
Testimony of German Attorney: Those responsible for “Corona Scandal”
must be criminally prosecuted for crimes against humanity.
https://foreignaffairsintelligencecouncil.wordpress.com/tag/the-german-corona-investigative-committee/
https://duckduckgo.com/?q=Corona+Investigation+Committee+%E2%80%93+Deel+23&ia=web

Corona Investigation Committee – Deel 22 of 8.1 | Door Jochen Mitschka.
https://kenfm.de/corona-investigation-committee-deel-22-of-8-1-door-jochen-mitschka/

====================

(12-07-2021) ARE THE CHURCHLEADERS CHILDREN OF THE SATAN?
The church leaders, or the satanic children of antiquity, have it very cunning and sharked together. When the real Biblical Jesus comes to Earth, and he doesn't talk the way we want, we will call him a false prophet from the Bible, who comes in the last days of the Earth. So we essentially want a Jesus who dances to our tune, if not we slaughter him.

It is very cunning, because in this way Jesus never gets the chance to reorganize the Earth in such a way that all mankind can live a pleasant life. Even he cames to Earth a thousand times, he will always fishes behind the net. The elite the leaders the politicians the rich (Also church leaders) don't want to share their power and their wealth with humanity.

What might also be possible is that Jesus is not crucified at all on the cross that, perhaps, is a fabrication of the children of Satan. Suppose he can only come when the stars are in a certain position, and if you draw lines between the stars then you might get a cross pattern. I thought there were three stars on the horizon at his birth.

NO I'm not Jesus, at least not that I know of. On August 07th 1998 at 6.40 pm (CEST + 2 hours) I was in Zutphen Netherlands thinking about time travel, and at that time the Eastern Horizon was at 28degree-24minute in Sagittarius. On October 17th 1998 at 9.28 pm (CEST + 2h) I saw three (3) stars in Zutphen Netherlands just above the Eastern horizon.

The middle one flew towards me turned left and disappeared and moments later also those two (2) other stars?, at that time the Eastern Horizon was at 28degree-23minute in Gemini. Now 28 degree-24minute Sagittarius and 28degree-23minute Gemini is opposite constellations, so at 180 degrees apart, typical hey. And — NO — I'm not a Jesus.

What could also be that the three (3) stars at birth was himself, and those three stars I saw was also him. That could mean that the Jesus from the Bible was an ordinary Earth man just like me. And as I write this, the mid of heaven stands at 22degree-36minute in Taurus, and I was born at 22degree-36minute in Taurus on the Eastern Horizon.

One day I cursed God because, it's been a mess on Earth for thousands of years. Moments later, I saw a white disc in the sky in the West, and got the feeling that something or someone was saying to me the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disk, then the Eastern Horizon (ASC) stood at 22 degree-36minute in Taurus and the mid of the sky (MC) was at 22degrees-42minute in Capricorn, at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Now most people who read this story will say I'm mentally disturbed with my writing. But these people just don't know any better, because they are often herd (Sheeple) animals, they also don't investigate anything and have been brainwashed by the elite. Stupid people can be fooled, they don't wonder what they've been told whether it's true partly or not true.

====================

(11-07-2021) MONGOLIAN THINGS.
Mongolian Music.
Biyelgee Flash Mob 2019 / The Hu - Wolf Totem /.
https://www.youtube.com/watch?v=nqKyUMXq4V4
Haya Band Dancer in the Darkness.
https://www.youtube.com/watch?v=Z07HW115PrM
The HU - Yuve Yuve Yu (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
Traditional Mongolian "My Beloved Country Mongolia".
https://www.youtube.com/watch?v=g5eIKXPWzSY

Mongolian Streetfood.
Mongolian Food Guide in Ulaanbaatar Mongolia.
https://www.youtube.com/watch?v=cJBK2J902ao
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetfood

Mongolian Streetwalk.
Ulaanbaatar Downtown UB: Juulchin Street to Usnii Street.
https://www.youtube.com/watch?v=jM0bspKHgHg
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetwalk

====================

(10-07-2021) EURO TRUCK SIMULATOR 2.
ET2 Promo.
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded
Promo Trailer Afsluitdijk The Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII

Going to Hamburg Germany.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4fkxHV9Eg& Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=jfYofUG5XeU& Part 3.

Main Website.
https://eurotrucksimulator2.com/

====================

(09-07-2021) PEACE ON EARTH?, YEH BYE.
Maybe in a 1,000 years, but not with today's humanity. If I were God or Allah, I wouldn't let hear of myself either because, I'm not going to be fooled by those arrogant cocky beings. They talk about norms and values decency respect thou shall not kill code-books Bibles etc, I didn't kick these Pharisees out of paradise for nothing.

https://peace2030.earth/
https://www.onearthpeace.org/
https://duckduckgo.com/?q=peace+on+earth&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=lJvpfJta6nc
https://www.youtube.com/watch?v=0_DxNpW1kHQ
https://www.youtube.com/results?search_query=peace+on+earth

The answer phrases probably come from my subconscious, and because the subconsciousness is difficult to translate to the ordinary consciousness, it becomes confused and incomplete, then one can think the person is psychiatrically disturbed. There are people who say they are Jesus, maybe they have realized in their subconscious that they are a particle of Jesus.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

050 I WOULD LIKE TO KNOW HOW THE GOD'S THINK?
Counting their blessing wheels, they wish all killings to be stopped.

051 WHEN WILL THERE BE AN END TO ALL MISERY ON EARTH?
An advice and a Man-deed, trigger an in-suffering recall.

052 GOD WHEN DO YOU COME TO EARTH TO TAKE THE CONFUSION AWAY?
Turn your back to the guardian, we know weapon cradle lie, greasy rooster jester?

(Guardian = Church? / Cradle = Bible? / Lard = Grease / Elite?)

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(08-07-2021) NOBODY SHOULD BE BOSS.
There are people who say, 'Why are you always worried, it's just the way it is, you're pulling at the short straw, you're being parked in the forest, etc'. But why do I have to suffer for life from bastards who walk around with a BS mentality, or who want to control me, or want to kick me around. Why do I have to dance to other people's tune for life?

We're all born, we drink we eat, we do the two messages, and after 80 years, we die. Those bastards are born too, but who gives them the right to consider me their slave? Why do they demand that I dance to their tune, or they'll take me down and I'm going into a lot of trouble. Who the hell are they to think they're my boss?

Where does this arrogant conceit come from the fellow man, who see me as an inferior being, who must be chained up for life. Where do they get the dirty courage to take me down or lock me up, or make my life miserable if I don't want to dance to their tune? Do I have to swallow everything in life because they demand that.

If you stand up for the Palestinians then you are considered a bad person, who should be condemned, censored and imprisoned. If you do't agree with e.g. 9/11 MH17 Global-warming Coronacovid19 etc., then you are a pariah who is mentally out of order. You're supposedly psychiatric because you don't live in the reality of the BS.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who find burglary not correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

We are also being exploited for life by the Multinationals such as the banks, the oil companies, the food industry, the medical world, the pharmaceutical industry, etc. At school we are drilled so that we will soon become useful instruments of the elite. Then there are the politicians who, after the election, put their finger up in the air for us for four years.

And even after you die, you still have to pay because you're buried at a cemetery, why pay?, I'm dead anyway! I don't exist anymore! And if you don't want to pay the grave right, your grave will be cleared, like you're a pig with a scary disease. You paid capital in taxes during your life, they can co-fund the cemetery with some of that money, right?

Why do we want to plat boss over each other.
https://psychcentral.com/blog/why-anyone-would-want-to-control-you#1
https://duckduckgo.com/?q=why+do+we+want+to+plat+boss+over+each+other&ia=web

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

311 WHY DO WE PEOPLE HAVE THE URGE TO BOSS OTHERS AROUND?
Wasps messing about dumb, they started to bite, got yeh sucker.

312 BULLIYING OTHERS AROUND, HOW DO WE GET RID OF IT?
Raven are taking missdeed spear, many poshnosh boss court house.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(07-07-2021) CENSORSHIP DISGUISED - IT IS CALLED CANCEL CULTURE.
In the spring of 2021, Tu Delft's Studium Generale university did suddenly 'removed' fifteen (15) of its most-watched lectures from its YouTube-channel without notice. Not only my lectures but also those of Salomon Kroonenberg, emeritus professor of TU Delft. And that while they had been published for years. The question is why and why now?

Studium Generale Delft takes its best lectures offline.
https://coenvermeeren.nl/cancel-cultuur-aan-de-tu-delft/

I remember that in one of the previous years a group of students from an American university stood in front of the forecourt with banners and took sides for the BDS. Then they were written out of school, they didn't take it and went to court, who turned that back and they were allowed to go back to school again, a few weeks later the judge was fired.

The university will not act against
the solidarity of students for BDS.
https://www.foxnews.com/us/university-of-illinois-student-government-passes-bds-resolution-school-no-plans-to-act-on-it
https://duckduckgo.com/?q=university+students+in+favor+of+Palestinians&ia=web

Rashida Tlaib: The Senate’s Anti-BDS Bill
Is an Unconstitutional Attack on Free Speech.
https://www.youtube.com/watch?v=jsECvwnGCl8
https://www.youtube.com/results?search_query=rashida+tlaib+on+bds
Rep. Ilhan Omar Opposes Anti-Israel Boycott Bill.
https://www.youtube.com/watch?v=gWEQ9hhXQFM
https://www.youtube.com/results?search_query=ilhan+omar+on+bds

BDS-Movement. Boycott, Divestment, Sanctions.
https://bdsmovement.net/

====================

(06-07-2021) STENCH FOR THANKS.
American Thanksgiving-day on November 25th is an invention of the Native American Indians. When the English arrived in America, they didn't know how to farm and cultivate and died like flies. Then the Indians taught the English how to farm, and then they had a luscious bountiful harvest.

Then the Indians thanked their gods and called that day Thanksgiving-day, together the Indians and English sat at one table enjoying the food. But that was the first and last time, the following year the Indians were not welcome and were sent away, stench for thanks by that arrogantly cocky Western white viper rave and Satan's children from Hell.

The Indians don't celebrate Thanksgivings-day because, it was stolen from them by the English. This is a typical character trait of the white race: “Stealing,” they even rob their own race, they want thirty cents interest when they lend each other money. While the Indians don't charge interest, even in the Arab countries, because Allah thinks asking for interest is a crime.

It was the Dutch who taught the English how to exterminate the Indians. Destroy their farms and wipe out their cattle, then the Indians died of hunger and millions of Buffalo's were killed. It was also the Dutch (Jews) who founded apartheid in South Africa, until today the Dutch think they are a super-race.

The reason why white people hate creoles that is because, the ancestors of the whites were creoles from Africa. A white man can't create a 100% creole, but the creoles can create a 100% white. Half-breed children can only go 100% black again if a creole gets involved that, will never work if a white man gets involved.

It was also the Dutch Jews who created the slave era, and the Jews still till today hate the Creoles. Besides that they are not Biblical Jews at all, but belong to a race called Khazar, and they come from Ukraine/Crimea (Basic root Russia) In 740 AD, 95% of Khazar converted to Judaism.

Jesus wrote in the Bible: I don't know them, they are not my children, they are children of Satan. If I were God, the Jews could whistle for their promised land. They have lost that privile-ged, they have been committing genocide against the Palestinians who have lived in the Middle East for thousands of years since 1948. I made the whole Middle East Jew free, so back to Europe.

====================

(05-07-2021) WHO KNOWS THE REAL TRUTH?
What do the results, after about three months of Corona vaccinations actually look like? This documentary shows what has happened in German nursing homes after Corona vaccinations. Official figures from the Paul Ehrlich Institute and the European Medicines Agency (EMA) are highly alarming. Since the mass media are keeping quiet about these figures or playing them down, this “Urgent Wake-up Call” is an appeal to all people to bring the shocking facts of this documentary into public awareness!

Urgent Wake-up Call: Thousands
die after Covid vaccinations!
https://www.kla.tv/18608
https://www.kla.tv/en

====================

(04-07-2021) ENJOY.
2021 Martial Arts movies | Latest
Kung Fu Chinese Action movies Eng Sub.
https://www.youtube.com/watch?v=A-tU4Bm1uVo

====================

(03-07-2021) RELAX.
HTM RandstadRail 4 De Uithof - The Hague Market.
The Hague HS - Lansingerland-Zoetermeer - 4016.
https://www.youtube.com/watch?v=3lNzJ09DbPE

====================

(02-07-2021) YOU ARE A TERRORIST.
10 Creepy Ways the Government Is Spying On You Right Now.
https://www.youtube.com/watch?v=J0HAM4tZ3PA
You are a Terrorist.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ
BUUGLE -- Streetview Kontoview und Bodyview, Nice Right?
https://www.youtube.com/watch?v=-CKbNE5ql0A
Welcome at Facebook.
https://www.youtube.com/watch?v=e4re7mwQzIA

Governments come up with all kinds of dragnet ways to keep an eye on us to the bone because, according to them there are 17 million terrorists living in the Netherlands. But many of us citizens are not amused by it, we can hit back.

What if there are five?, million computers in the Netherlands, if every citizen writes certain terms in the e-mail, such as Isis Daesh Al Quida. Then the AIVD has to read 5 million emails every day that, is impossible their system will crash, and we will make the AIVD go nuts.

If all five million citizens call the name of Assad or Putin during the phone call, then the AIVD has to eavesdrop on 5 Million calls and that is impossible, their servers that are cooled will become overheated and take themselves out. The people often say, what can I do in my own?

What the citizens have not yet realized yet is that, we are becoming a great strong force, which cannot be combated by a government and or AIVD. Because so many Police-officers Riot Squads, Soldiers Courts and Prisons they don't have to lock up all 5 million Dutch people.

Suppose all 8 million residents of the rental houses refuse to pay the rent for 12 months because, rents have increased dramatically in recent years, which are no longer proportional to our income. Then the housing companies don't get a penny of rent every month anymore, then the banks start to rant because, the repayments of the rental houses have to be continued.

Because, humanity is addicted to the mobile phone, they're on the phone 24 hours a day. That is very useful for a government because, now they know where the citizen are in the country 24 hours a day, they just have to check the mobile phone.

While if the citizens could unlearn that addiction, and leave the cellphone at home when they leave the house, the poll shows they are home. We didn't take the wall-contact phone out of the past with us when we left the house, why take the cell phone with us.

Most of the calls that are made are just bullshit anyway because, people don't know what to do with themselves. It's often about small talk and gossiping about someone else, the conversations don't really has any meaning at all, so why bring the cell phone outside the home?

====================

(01-07-2021) WHO IS ARROGANT?
Suppose a heart specialist at the hospital orders you to leave the hospital and stand on the street, in other words you should leave the hospital. You as a herd animal (Sheeple) will do that because, you just don't know any better. You really seriously believe that the heart specialist has the legal right to demand that. If you refuse to go, he'll call the police.

If the police arrives and orders to leave the hospital, so do you, while not realizing that the police do not have that legal right either. And why not, the hospital is not owned by the heart specialist nor by the police, he has rented so much square meters of space from the owners of the hospital.

He can ask you to leave the space he rented, but he did not rent those other spaces, e.g. the restaurant or the hallway or the emergency room. So it's not possible for him to summon with or without police to leave the hospital.

Only if the owners of the hospital tell you that, then you do indeed have to leave the premises, so both the heart specialist and the police first need permission from the owners. If a house tenant or an owner-occupier ask you to do so, you should indeed stand on the street. Not if a carpenter visiting your house to do a job does so.

You are absolutely right, I am indeed not loved in Zutphen, not at the hospital, not at the general practitioner, not at the housing association, not at the town hall, not at the mental health care, not at perspective, not at the IND, not at the COA, nor with the police, who then locked me up, because I threw two bricks through their windows.

My neighbor girl from Iraq came to the Netherlands when se was six months, and when she was six old the IND wanted to put her on a plane. She and her family were detained at the police-station while waiting to be transported to an eviction camp. Now she (14 years) has a green card together with her family and now lives in Velp, I miss her but luckily she can stay.

====================

(30-06-2021) THE RATS ARE RUNNING THE SHOW.
The well-known Social Media are censoring like an idiot, of people showing the other side of CoronaCovid19. They are in the process of silencing and disabling dissenting, by censoring their sites and articles. Our world is no longer Democratic but Fascist, and the herd animals (Sheeple) minions and stupid mob, they fall for it.

These are some traitors: Google - Patreon - Youtube - Mailchimp - Sensinblue - Vimeo - Twitter and Spotify. Don't forget the press and media like, the journals the talk programmes on TV and the Newspapers. And to top it all off, the Psychopaths in the House of Representatives, and their runners and ass crawlers. But history teaches us that sooner or later they will be removed.

Current Deplatformed Status.
https://www.sgtreport.com/2021/06/the-movement-in-america-that-cant-be-stopped/

Today they were forced to admit
that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

Gemma Doherty.
Investigative Journalist.
Documentary Filmmaker.
https://gemmaodoherty.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=gemma+doherty
https://duckduckgo.com/?q=gemma+doherty&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=gemma%20doherty.&kind=video

====================

(29-06-2021) DO PARENTS SPOIL THEIR DAUGHTERS?
There are parents who turn their own daughter into a whore, because what does the daughter hear? Think about it child you have to hook a man rich man one who makes a career, then you spend the rest of your life on roses. You shouldn't marry a worker because he doesn't make enough money. And what's wrong with a worker baking a crunchy baguette in the factory?

Or he puts cables in the ground so that we can enjoy the TV computer etc., or he drives a truck and makes sure that there are all kinds of nice things for sale in the store, he ensures that we can go on holiday by plane. So why do the child's parents demand that worker you have to ignore him, because you are better than the child of the neighbors.

====================

(28-06-2021) IS OUR BODY THE PROPERTY OF THE ELITE?
My body is not state property. I have exclusive and exclusive autonomy over my body and no politician, official or doctor has the legal or moral right to compel me to undergo an unlicensed, experimental vaccine or any other medical treatment or procedure without my specific and informed consent.

The decision is up to me and to me alone and I will not submit to government blackmail or emotional manipulation by the media, so-called celebrity influencers or OPRutte. A man's statement on the Internet: My body is not a toolbox of the medical world who, can unlimited grab in it whenever they need something, without my permission.

https://www.frontnieuws.com

====================

(27-06-2021) I WILL TEACH DADDY A LESSON.
Maliya Kabs SHOCKS dad with Spanish & Portuguese.
https://www.youtube.com/watch?v=zhYUvlHv2fM
You don't have to run.
https://www.youtube.com/watch?v=gyD4FkvSXZM

====================

(26-06-2021) CRAFTMANSHIP.
Man Digs a Hole In A Mountain And Turns
It Intoa Great Forest-Like Apartment.
https://www.youtube.com/watch?v=fyfxB_SqWtc

====================

(25-06-2021) SON OF A SLUT.
Health Minister Says Nobody In Australia Has Died
From Covid - You Mother Fucker! - You Son of a Slut!
https://www.bitchute.com/video/XzfkRE3dbKVu/

====================

(24-06-2021) RACISM?
If a man of color rapes and murders a woman like he did in Turkey, we demand life in prison, and if he is released after a few years, we are furious and demand that he be locked up again, which they did. That is why I demand that the Dutchman who rapes and murders a woman should also be given a life sentence and not released after 3 years for good behavior.

We want to get the man of color, and the white man gets patted over his head that, I think, is a form of racism. If we demand that a Turkish man of color be locked up for life, then we must also demand it for the man without skin color, because he is not below and above the law
=.

In addition, I believe that if you kill someone (except for a passionate murder), then you should get life in prison why? Quite simply, if the perpetrator is released after 3 years with good behavior?, then there is no one from the Government Justice department Aid Workers or Lawyers, go to the grave dig it up say to her.

So we released the perpetrator now you can go home too, no the victim is serving a life sentence. So it's only fair that the person gets life in prison, too. Our problem is that after a few years we feel sorry for the perpetrator, while the victim we have long since forgotten, as if he was not entitled to anything, spitting in the face in hindsight.

We probably don't even remember where she's buried. I believe that if you hand out very light punishments, then you breed people who can start thinking hey handy I getting of easily. And maybe that's why they're going to commit that crime much faster.

What is also the case in the Netherlands is that people of color, receive much more punishment from the court than a white person who has committed the same crime. When a white man steals a bike on the street, the passersby don't really look interested. But if it is a colored man then is often asked, that bike is it yours or the police are called.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sentence_(law)
https://duckduckgo.com/?q=colored+prisonsentences&ia=web

====================

(23-06-2021) WHY DOES HE HAS SO MUCH POWER - MONEY?
Microsoft's well-known Bill Gates seems to be throwing money around, foundations organi-zations medical world pharmaceutical multinationals' laboratory politicians and governments, getting them to do what he wants. The question is how honorably decent and civilized are these people to take that money, because this man wants to 'vaccinate' all citizens by force.

This is an ordinary citizen, he has no medical training, has not taken an exam and has no Bull. He also does not work for pharmaceutical multinationals or hospitals, he is not a politician and is not in governments. He seems to be the big boss at the WHO, presumably he's throwing money there too. Why isn't he being stopped by governments?

He is fanatical and goes out of his way to achieve his goal, it almost borders at the psychiatric world. A hobby or fantasy or dream world that has gotten out of hand?, maybe he has been through something in the field of illness or death at early age that, he may not have processed after years and has probably become a trauma.

Perhaps the man is a psychopath who, has no emotion and sympathy for his fellow man at all. Often it is these kinds of politicians who drive millions to their deaths with revolutions and wars. Destroying the entire infrastructure and economy of that other country, often killing millions disabled refugees orphans and widows and traumatized people.

53 Documented False Flag Attacks.
https://wearechange.org/53-admitted-false-flag-attacks/
https://thirdworldtraveler.com/Terrorism/10_False_Flag_Operations.html
https://duckduckgo.com/?q=53+Documented+False+Flag+Attacks.&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Documented+False+Flag+Attacks

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

219 American Wars.
https://www.kla.tv/8955
Lied: “Der Schrei. (Yelling Out For Peace).
https://www.kla.tv/3791

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(22-06-2021) WHO DECIDES WHAT IS TRUTH?
Who decides what is truth?, Politicians Governments news-Journals and Talk-shows on TV, the elite the rich the string-pullers? The alternative websites and or the people who think and or believe differently are they all impostors? The Spanish Inquisition has been brought back, and is now used by YouTube Google Twitter Facebook and others, so communism.

If all nearly eight (8) billion citizens of the world thought and believed the same way, then you are dealing with eight (8) billion slaves and robots. Maybe that's also the intention of the strings-pullers, to work towards that, with vaccines that alter your DNA. Then it's no longer: “Big Brother is Watching you” but: “Big Brother got you by the Balls”.

Let us assume for a moment that the intention is indeed to turn all eight (8) billion humans into slaves and robots. Is it possible that this has happened before, in the history of millions or billions of years ago. Did the string-pullers messed about with our DNA? Then I come to God and or Allah, for they have made us official?

If I have to believe the fanatically religious Christians and Muslims, then we go to hell if we don't want to dance to the tune of God or Allah. This way we will also be eliminated if we do not want to dance to the current strings-pullers. I'm already going through it, a taxi driver bank teller and pharmacy assistant demands in a harsh tone that I have to wear a face-mask.

Then there also seem to be people walking on Earth who are Hybrid, half human and half Ufonaut. Maybe Ufonauts from outer space or other planets discovered the Earth invaded the planet and took over, then they had sex - DNA-cloned?, with the females of the original people with a color of skin. Maybe God cloned us because, he said: “I am in you and you are in me”.

Who Made Us?
http://www.godandscience.org/
https://duckduckgo.com/?q=who+made+us&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=ZWajxzWrMAg
https://www.youtube.com/results?search_query=who+made+us

Hybrid Beings.
https://proofofalien.com/top-10-alien-human-hybrid-characteristics/
https://duckduckgo.com/?q=hybrid+beings&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=-BJ9I00k0Hk
https://www.youtube.com/results?search_query=hybrid+beings

====================

(21-06-2021) SADHGURU DARSHAN.
Sadhguru : I will be the last to take Vaccine.
https://www.youtube.com/watch?v=tgOFAAJDC1g
Watch This If You Do Not Want Vaccine For Covid-19.
https://www.youtube.com/watch?v=zJPYJQYnySQ

Jaggi Vasudev.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
His YouTube Channell.
https://www.youtube.com/channel/UC2TGDzxL-b0Y2hZTyIJq0EQ
https://www.youtube.com/results?search_query=+Sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Brahmananda Swaroopa Chant One Hour Non Stop by Sadhguru.
https://www.youtube.com/watch?v=CgLc-rCONTQ
Adiyogi Song - One Hour Non Stop Version - Kailash Kher.
https://www.youtube.com/watch?v=i3s_ANHBtDg

====================

(20-06-2021) PARADISE?
Unbelievable Places in the world.
https://www.youtube.com/results?search_query=Unbelievable+Places+in+the+world

====================

(19-06-2021) NO COMMENT.
Good Hope Marimba Band | Education Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=5KrGARNpqj4
Hilton College Competition Marimba band.
https://www.youtube.com/watch?v=mPr_SvnJ_z0
Hillcrest College - Marimba Challenge Cup Winner.
https://www.youtube.com/watch?v=cKkrXQo1J58

====================

(18-06-2021) WHO, SAYS “A” MUST ALSO SAY “B”.
If politicians wants to make a new law, to shut down the internet,
because of a handful of “cyber criminals”.

Then they also have to abolish the ' car ' worldwide,
because there are 500,000 deaths every year in the event of accidents.
And so they also have to abolish the ' defense staff ',
because they are the cause of millions of victims each year.
And then they also have to abolish all ' politicians ',
because they cause serious economic problems for billions of people.

And so they also have to abolish all ' voters ',
because they vote for politicians who have made the world a great war zone.
And then they also have to abolish the multinational companies,
because they poison humanity with artificial chemical rubbish in our food.
Then we must also abolish the banks,
because their interest rate on interest on interest on interest is keeping humanity poor.

And so they must also abolish here in the Netherlands, the “family doctors ambulances
hospitals nursing staff specialists pharmaceutical factories and sickness funds” because
on average 7000 patients die in the Netherlands every year, so on average 19 per day,
by wrong diagnoses wrong medications and wrong treatments. Compared to that the
alternative quacks are holy, because their patients only die once in a blue moon.

And the crazy thing is, while Russia is in the process of becoming democratic, the Western
world is at the same time becoming communistic. Because over the years it is increasingly
banning democratic laws in favor of police state laws, will they start a 50 year cold war with
for example America in the future. Do you see it before you we will laugh our heads off.

====================

(17-06-2021) HOW MUCH LONGER DO I HAVE TO TOLERATE HUMANITY?
It is clear that the psychopath's despot dictators with power lusts, and all their runners butts and arsekissers, assume the point of view; “Our truth is law.” We can't tolerate an investigation into the other side of the case, and the ones who do it will be slaughtered, we have so our ways through our friends from the Justice Department Media and Social Platforms.

Now Banned on You Tube And Facebook.
Ask the Experts 2 | OraclecFilms.
Covileaks |2021 + BBC Demagogie.
https://brandnewtube.com/watch/ask-the-experts-ii-oracle-films-covileaks-2021-bbc-panorama-response_OvssgcJXMblheFt.html

Oracle Films.
https://www.bitchute.com/search/?query=oracle%20films&kind=video
Time for the Truth.
https://covileaks.co.uk/
Covid News Link List.
https://covid19censorednews.com/

Former Pfizer VP and Virologist, Dr. Michael Yeadon, on the dangers of the #Covid19 vaccines, and be aware of your government. The HighWire gives Dr. Yeadon the floor to break down his “list of lies” that keeps him up at night, when it comes to lock-downs, masks, PCR testing, natural immunity, and why he thinks our health leaders have abandoned science and reason.
https://thehighwire.com/videos/pfizer-vp-the-thing-to-be-terrified-of-is-your-government/

Covileaks.
https://www.youtube.com/results?search_query=covileaks
https://duckduckgo.com/?q=covileaks&ia=web

Many of the videos, from the specialists below, have been censored by e.g., YouTube Facebook. Our world is no longer Democratic but Communistic.

Go To:
https://www.bitchute.com/
https://brandnewtube.com/
And type a name:

Speakers from the Video - Ask the Experts 2.
andre kaufman - tom cowan - kevin corbett - anne fierlafijn - hilde de smet - konstantin pavlidis - zac cox - piotr rubas - johan denis - scott jensen - sherry tenpenny - heiko santelmann - sandy lunoe - simone gold - bryan tyson - teryn clark - gaston cornu labat - antoine barbiri - dolores cahill - kate sheirani - mario cabrero avivar - mikael nordfass - elke de klerk - vernon coleman.

====================

(16-06-2021) DEMOCRACY CONTRA COMMUNISM?
Yesterday I was at the bank and I was asked to wear a face mask, I said Corona does not exist it's a sister of the flu Influenza. Then the arrogant little prick who works there said to me, we are not going to enter into that discussion, i.e. my will is law in the Netherlands and I have no interest in the other side of the matter. Typical statements from frightened people.

These kinds of figures want to stay in their dream world at all costs, because they can't handle the real reality. Then he's probably also a social psychopath, who wants to go upstairs and make a career, and then of course you shouldn't piss off the boss by shaking the boat. He is also likely to vote for the CDA or VVD, posh nosh politicians gang.

In the Netherlands, there is an Extra-Parliamentary Committee of Inquiry, which allows doctors scientists experts, etc., who do not agree with Corona to say what they think. They had offered a report to the P.M. “Oprutte”, who refuses to accept this report. A while later, their YouTube were removed from the internet on behalf of the government. (Put Back).
https://www.bpoc2020.nl (Politie-verhoren)

YouTube Facebook Twitter Google etc., are heavily censoring, anyone who has a different opinion about Corona 9/11 MH17 Global warming etc., there sites are removed from the Inter-net. Pure dictatorship power-drunk despotism etc., the Spanish Inquisition has been re-installed and is working at full power in 2021. Democracy and free speech are a thing of the past.

====================

(15-06-2021) ARE DREAMS DECEIT?
The masses of people often say, Spirits UFOs Dreams etc., are deceit. Is that true or, are they just stupid people who don't know what they're talking about?, because, studying the matter is not what they do. They may be parrot after their parents because, when they were little children, they heard their parents grandparents family and others talk like that.

The family consists of father mother and three children, one of them becomes interested in UFOs. Oops bad idea, child act normal please 'cause, UFOs don't exist. The parents don't even know what the word UFO means, i.a. an Unindentifeid Flying Object. They think directly of Martians, stupid people? So if you were to see a UFO, you'd better keep it to yourself.

If you dream, do you undergo the dream as if it were a movie?, or can you manipulate the dream?, so you are aware that you are dreaming. Presumably you are in a spiritual world, the area where you end up after your death. So it's quite possible that you were there before you were born. Suppose we were originally ghosts, and we screwed up (Eve?) and became carnal.

I dreamed I was in spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do you know where you are, yes said a woman we died on Earth, and are now in the spiritual world. Let's say everything we see is in our heads, and the eyes are the lens that projects it outwards so we can see it.

Could it be possible for the Earthly and Spiritual world to take place side by side on Earth? Only we Earthly people cannot see the spirits, and they the Spirits cannot see us. Is it possible that some people are sensitive and can see or feel them, and the sensitive spirits can see or feel us? There may be more between heaven and Earth.

Psychology Dreams.
https://duckduckgo.com/?q=psychology+dreams&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=psychology+dreams

====================

(14-06-2021) THE BLASPHEMY OF DENIAL.
It seems that if you investigate the other side of a case, such as e.g. Corona the Holocaust Global Warming 9/11 etc., then you seem to be a criminal who needs to be tackled. It looks suspiciously like the Spanish Inquisition, if you don't want to dance to the pipes the establishment of the politicians the rich and the rope-pullers then you are dangerous.

https://www.spiked-online.com/2007/01/31/denial/

====================

(13-06-2021) I'M PROUD THAT I HAVE AFRICAN ROOTS AS WELL.
Sona Jobarteh - GAMBIA (Official Video).
https://www.youtube.com/watch?v=PtmmlOQnTXM
Sona Jobarteh & Band - Kora Muziek van West Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=Ig91Z0-rBfo

Her Website.
https://sonajobarteh.com/

Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Sona_Jobarteh

Sona Jobarteh (Gambia).
https://www.youtube.com/results?search_query=sona+jobarteh
https://duckduckgo.com/?q=Sona+Jobarteh+&ia=web

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetfood
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=gambian+streetwalk
Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=traditional+gambian+music
https://duckduckgo.com/?q=traditional+gambian+music&ia=web

====================

(12-06-2021) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rice by Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmeals.
https://www.youtube.com/watch?v=fze5s1SlqB8

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(11-06-2021) HONEST WORLDTRADE?
How about the next solution, all the countries of the world are starting to grow 100% of the food for the population at home and 10% can be imported and exported, e.g. for Africa that will be a great relief because now tomato farmers are being wiped out because Africa is crammed with Western subsidy tomatoes and tomato puree.

If, as in the past, tomatoes can be grown and sold again, then money will be released and profits will be made again. Many unemployed people can go to work, and at least make some more money than the hopeless life they are suffering now. One no longer has to make ends meet, beg or steal because one is hungry.

In African barns, the cotton bales are piled high, because one cannot get rid of them. Exports are held back by Western import restrictions. And selling in your own country is also not possible, because it is full of Western cotton. But all governments, both African and Western governments, are looking the other way.

People walk all over Europe dragging cattle often in animal-degrading situations, if each country has its own herd then a lot of misery will be a thing of the past. Of course, we will have to put on the waistband in the Netherlands, because we are currently selling a lot of meat abroad. But that's also not fair because of hitting the begging staff.

Let's say theoretically because it's not going to be easy for governments and trade to take everything down because they have no interest in it. But suppose each country produces its own food, also in Africa, then at least they have 1 meal there every day. This saves a lot of misery and hunger, especially for the children who are often the first to suffer.

Every government does not care which country should make a law that says 'enough food must first be produced for its own people'. And everything that remains can be exported, under conditions that it does not undermine the food economy of that other country
=.

Many Western countries export a lot to non-Western countries, which destroys their economies and makes them dependent on us for life. An example I thought had happened in Indonesia, used to be the village population who all had their own business. Just like many in e.g. Suriname, the 1st villager grows watermelons and puts a table in front of the door.

Sells them to passers-by, the 2nd e.g. a housewife makes tasty satays that she also sells. The 3rd buys flowers from the grower, then goes past the houses and sells them. The 4th buys 40 tubes of toothpaste from wholesalers and sells them on the street, the 5th sells newspapers on the street.

Everyone and they were not hungry, but then the people of the Indonesian government had to become modern. They had to start thinking Western, with the result that everything was forbidden no longer their own trade. Their village was razed to the ground because, they had to live in flats of 20 high, and now they have to buy practically all food.

In the Western supermarket that has been set up there, and they are working in western low-wage factories. Maybe they make that famous American sports shoe for a hunger wage, so what governments mean by progress I don't quite understand yet. I consider many non-Western and 3rd world-like governments to be traitors to their own people.

But I live in a dream world, because this is not going to happen with modern humanity. First of all, the politicians and the multinationals are going to be thwarted, they will come up with all sorts of things, to sabotage these kinds of ideas. Then there are the ordinary people, who will refer me to a mental hospital. So with this humanity, I can forget about living in paradise.

====================

(10-06-2021) ARE WE BEING EXTERMINATED?
According to the story on this website, 2.5% of the 17 million Dutch people who had the vaccine will die 425,000. While in a flu season, an average of 6500 people die annually, so the Covid vaccine causes 425,000 deaths divided by 6,500 flu patients, so 69 times more deaths than the flu. So the politicians are dangerous psychopaths.

Of all the nearly eight (8) billion people, 200 million will die from the vaccines that are repeated annually, so in forty (40) years most of humanity will be dead. According to the Georgia Guidestones, 500 million people are allowed to stay alive, in eternal balance with nature. Are the beasts who are pulling the strings trying to kill humanity?

https://www.frontnieuws.com/dr-vernon-coleman-de-waanzinnigen-hebben-het-gesticht-overgenomen-en-ze-kunnen-met-deze-injecties-miljarden-doden/

The Georgia Guide stones: America's most mysterious monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

https://www.bitchute.com/search/?query=georgia%20guidestones&kind=video
https://www.brighteon.com/newsearch?query=georgia%20guidestones&page=1&uploaded=all

====================

(09-06-2021) HUMAN OR BEAST?
When Allah-God created man, was he perhaps drunk or psychiatric or under the influence of narcotics? Because if you look at the mess on Earth, which has been going on for thousands of years, then man (To whom it relates) is no good. War hunger envy jealousy lies twisting the truth torture rape deaths and financial problems.

Our bodies may they have been genetically modified at his likeness, but our instincts and character have remained the same. Are we perhaps evil creatures from space who discovered Earth, stolen him from the original inhabitants of color. And in order not to stand out, we have disguised ourselves with a human body as camouflage, are we the fallen Angels?

I have asked Allah-God thousands of times, come to Earth yourself to put things in order because we humans can't, all we know well is to make each other's lives miserable. We've turned biblical?, paradise into one great big Hell, we don't award each other the light in the eyes. We're constantly trying to force the other one to walk down our street.

Then there's are the Satanic children, viper snakes from Hell, who control The Earth, like the politicians the rich better-situated the elites, aka the mass murderers and war criminals. They may have already killed billions of people in the last thousands of years with their brutal wars and revolutions, scumbags lowlifes garbage and filth from Hell.

====================

(08-06-2021) EVOLUTION?
There has been a lot of rain on Earth in recent years, and everyone is concerned about deadly floods and landslides. But I've been wondering is it possible that Nature Evolution God or whatever you want to call it, is or is busy flushing the Earth from all the junk
=.

But we have carelessly thrown it down in the last 50 years, the Earth is essentially a living being because he or she breathes grows and produces renewed etc. It's quite possible that God and or the Gods have thought, we're not going to allow man to destroy our planet forever
=.

Not even because after today's humanity, the planet must be preserved for the many billions that will be born in the future. When we clean at home we use a lot of water to dilute and rinse clean, e.g. with washing up windows patching sidewalk scrubs etc., maybe nature evolution God etc. that do too.

We have in recent years had a lot of chemical stuff poison oils and other scary stuff etc., run away in nature and that much water from recent years thins that maybe deliberately cleans up. So while we think there's no God, he's working to save us without us realist
=.

Of course, the greenhouse effect will partly also provide more water that, in turn, is our selfishness that sometimes knows no boundaries. Driving a car is certainly fun but it does cause a lot of environmental pollution, I believe there are almost 1 billion cars on Earth and most throw a lot of rubbish in the air.

Many citizens of the world get in the car for every wipe of laundry, so emissions are increasing. Not to mention the many buses and lorries that are literally and figuratively throwing thick smoke into the air all over the world, often they are old vehicles that have long been banned in our countries. Especially in the countries where pollution is not yet so closely covered.

But you can't blame people at the moment, because they need those vehicles in their poverty to survive. And we must not forget that many vehicles that are in e.g. Europe are banned because they are too polluting and sold to the 3rd world, not Western countries, so they are polluting the environment there.

Western politicians don't have much problem with that. We can indeed moan to those other countries, e.g. old polluting aircraft. But it is often our old aircraft, which we do not want to throw on the scrap because we get another grab for it
=.

====================

(07-06-2021) WE ARE LIFELONG FINANCIALLY EXPLOITED.
Being a human you have to pay for everything, it starts before you're born when you're still in the womb. Your parents need to go to the doctor's midwife and the hospital for check-ups, and the bill goes to the parents' health insurance company. Then the mother goes to the store to buy clothes a bed diapers a bottle and toys.

Then you are born and you get beaten on the butt by a sadist, to tell you: — Hello — remember: Big Dick (I am Surinamese) we adults are your boss lifelong, so beware if you want to fuck with us.

Then you'll be hung on old tits also from before the war, where are those yummy bitches why don't they wait for me with their panties over their arms, along with champagne and cigars. What am I going to do with that old milk that's been simmering in old tits for days, also full of sickening junk, because that crap from the supermarket she eats is full of chemicals.

Then you will be stared at at home by a bunch of worn-out figures, who were also born before the war, so family neighbors acquaintances and colleagues. On the couch are sitting old dragon aunts, smeared with shimmering chemical junk like lipstick mascara rouge etc. on their faces, staring at you as if they want to eat you, am I sometimes born in the twightlight zone?, HEEELP.

Then you have to go to kindergarten to play with little terrorists, who regularly stink in the wind for an hour, because all day long they throw their diapers full. The teacher is from before the first world war complete with Primordial Grey-hair in a bun DAMN, then I also hear from her, you can't beat those little freaks on their beaks who annoy you to the extent.

====================

(06-06-2021) OPTICAL ILLUSIONS - VISUAL PHENOMENA.
https://michaelbach.de/ot/

Optical Illusions.
https://www.youtube.com/results?search_query=optical+illusions
https://duckduckgo.com/?q=optical+illusions&ia=web

Visual Phenomena.
https://www.youtube.com/results?search_query=visual+phenomena
https://duckduckgo.com/?q=visual+phenomena&ia=web

====================

(05-06-2021) BAD JOKE OH OH.
On the 1st of the month you have the familiar: “Siren test alarm” sound in the city, if I were Prime Minister, I would at 03 o'clock at night make the sound of the site below, compared with a: “Gamma” light show, in the air, and with a voice that says: Here speaks Jesus, I have arrived.

All you bastards are kindly requested to leave the Netherlands with the utmost urgency, if not then you are: “TOTALLY FUCKED”. Would it be rush hour on the street in the middle of the night, of the many? Dutch people, who race towards Germany with the greatest urgency. You think?: “The Dutch will no longer vote for this mentally deranged idiot from their days of life”.

http://whitneymusicbox.org/index.php?var=v7

====================

(04-06-2021) HOW STRONG ARE OUR THOUGHST?
I suspect that thoughts can occur very strongly then we often think, well a thought is nothing. But if we do something, it's the thoughts we've had first. So we'd better eliminate any negative thoughts right at the beginning, before they've become so strong that they're going to control or dominate us.

Maybe we're going to do something we might regret afterwards. If we all try to think positively as much as possible, then maybe we'll be in paradise much earlier than we think. It is also possible that negative thoughts affect the body, making us sick in the future. Maybe we'll create our own death.

Maybe after 80 years we say I like it so turn off the light. When we see a sexy person in a picture on the street on TV, we often want to do the deed. We've seen it first, then our lust is resurrected, and only then do we want to do the deed. So if we can eliminate the thoughts first, then maybe we don't have the urge to do it anymore.

There are single men who have photography as a hobby and some walk down all the sex fairs and take a lot of pictures, these men at one point have compulsively become addicted to thoughts of nudity from others, so I don't think they can sleep peacefully. Or suppose a lady is in love but that is not answered and she remains alone.

For 20 years, for e.g., she thinks of this man and then all of a sudden there is a call and he is at the door, that woman is often scarred stiff because her dream world is now falling apart. Now reality is in front of her, and she doesn't want that. So you could say she's been compulsively addicted to thought for 20 years, and the reality is something else entirely that she doesn't want.

I used to know a woman who said to me, 'I can make you do anything I want, all I have to do is think about it and you do it, and think it's your own thoughts'. Maybe she can manipulate my or maybe others' minds. To put it in Surinamese, that woman is doing black power. I left her immediately.

There are also stories of governments and scientists experimenting, in order to be able to read and possibly manipulate the minds of politicians as well as friends. To find out what the politicians and friends think so they can stay one stroke ahead of them, so no more spies and microphones.

There are people around the world who want to kill someone else in their mind, maybe all those thoughts come together and are received by someone who is already angry and his conscious-ness is being pushed away. He or she does indeed commit the act and can't remember anything about it afterwards. The person is considered psychiatric, because responders don't belief.

The Indians of America can make it rain through thoughts by thinking about it. Suppose it's been hot for a week we puff and constantly think, rain rain rain and maybe there will be rain because we've thought so strongly about it materializing in real rain. The Westerners laugh at this because they think they know everything.

I walked into my bedroom and smelled a certain smell, and wondered if the septic drain outside had overflowed. I said, “Guys, you need to stop raining now or I won't be able to sleep here later”. When I said it, the rain suddenly stopped as if someone were closing a curtain at lightning speed. I can't explain what happened because I just don't know.

What's really annoying is that when you tell other people about this, they try to prove that you're mentally insane. While they don't know what's happening either, but because they're arrogant and play professor of all-knowing science, they live in the psychiatric delusion that they know it all, so maybe they're the real patients.

====================

(03-06-2021) REMEMBERING RAZAN AL NAJJAR.
You wonder how many people press media and politicians, who will remember this Palestinian nurse. She was killed on June 1, 2018 by a bullet from a soldier Khazar Jewish swine, and the person was he ever punished? No matter how you throw or turn the ball, soldiers shot straight into the crowd. And that's a war crime, not according to Aryan people.

If people of color invade a white country and start shooting at the population, Then America will invade their country in no time to remove the government. But the whites are allowed to turn the whole Middle East, into one big graveyard. As long as whitey shoots at browny everything is OKE, but if browny shoots at whitey, then whitey is pissed.

The whole world does business with Israhell, but not with Palestine who are called terrorists. Suppose the Romans return to the Netherlands after 2000 years, and put Dutch families on the street with their household goods, then Roman families move into the houses. The whole world will be condemning that, but if Israhell does that with Palestinian families, all is OKE.

The murder of Razan.
https://thegazapost.com/en/post/119641/On-this-day-IOF-assassinates-angel-of-mercy-Razan-Al-Najjar-
The great march of return.
https://www.gazaunlocked.org/
Tell Congress: Call for an imme-
diate stop to attacks on Gaza.
https://www.afsc.org/action/tell-congress-call-immediate-stop-to-attacks-gaza?ms=WEB21HH0514

The mother of Razan.
https://www.youtube.com/watch?v=KIRJCFKxj7M
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

https://www.youtube.com/results?search_query=the+great+march+of+return
https://duckduckgo.com/?q=razan+The+great+march+of+return&ia=web

====================

(02-06-2021) ARE BANKS CRIMINAL ORGANIZATIONS OF THE RICH?
If a bank threatens to fall over, the government will give hundreds of billions to that bank so as not to fall over. Either the politicians are the dumbest creatures, or they are playing the grazing game of the rich. Because if you topple the bank and he doesn't exist anymore, you won't have to pay the $480 billion in government debt and interest to that bank anymore.

You give some national debt money to the former savers of that ex-bank, then they get their lost savings back. That's only once, and the government no longer owes that ex-bank debt, two birds with one stone. Plus it saves the government 20 billion interest a year that they don't have to pay anymore, i.e. no more cuts.

http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/TheFascinating
HistoryOfCivilLawVersusDivineCommonLaw

Court jester fool reveals
secrets behind world events
http://courtfool.org/

====================

(01-06-2021) CORONA AND SCIENCE?
The scientists who advise the government on Corona, do they also use that crooked theory of the piece below? In other words, their theory must fit within their world of thought, if not they refer reality to the land of fables. And governments the stupid rabbits, swallow everything for sweet cake without examining themselves, resulting in lockdowns curfew vaccinations etc.

Of course, John Bedini is not taken seriously by established science, because there is 'consensus' among the honourable Ladies and Gentlemen that perpetuum mobiles are not possible. And so, on the basis of theory, the practice is referred to the trash. And that's what science is called these days, in stark contrast to what science is supposed to be.

Surely the idea is that theory should describe reality as well as possible, but not that reality should behave according to theory? And the idea was that if theory and reality do not prove to be the same, then one adapts his theory to the insights obtained?
http://www.tuks.nl/wiki/index.php/Main/HetGeheimAchterVrijeEnergie
=.

http://www.tuks.nl/docs/
http://www.tuks.nl/docs/emails_TK/
http://www.tuks.nl/

https://peswiki.com/article:free-electric-energy-in-theory-and-practice

Arend Lammertink Vrije Energie
https://www.youtube.com/watch?v=QkvyKVA_fzc
https://duckduckgo.com/?q=arend+lammertink&ia=web&

=.

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: Als je een Moslim haat voedt een "Moslim-kind" op, en als je een Hindoe haat voedt een "Hindoe-kind" op. En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, misschien bedoelde Gandhi dat wel met die uitspraak?

Stel u heeft vier kinderen in dit leven, misschien heeft u als soldaat in één van uw vorige levens hun vermoordt, en u zet ze terug op Aarde zodat ze hun leven kunnen afmaken. Wie stemmen er op regeringen die constant oorlogen maken, wij de burgers en ook mensen met een uniform aan. Dus zijn we netzo schuldig aan de slachtoffers in oorlogen die vaak wreed sterven. Dus als de Duivel regeringen blijft verleiden met oorlogen, kunnen we nooit eeuwig blijven leven in het paradijs na onze dood. En met de opstanding wordt?, misschien bedoeld wakker worden.

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

We have to start first to stop, killing the other one in that other country. Because, they're also the children of the overlords. And if you were to believe in karma, that victim was maybe an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said: If you hate a Muslim, raise a “Muslim-child”, and if you hate a Hindu, raise a “Hindu-child.” And an Iraqi child we killed in this life for oil maybe becomes our own child in the next life. So then we're going to love it, maybe Gandhi meant that by that statement
=?

Suppose, you have four children in this life, maybe as a soldier in one of your previous lives you killed them, and you have to put them back on Earth so they can finish their lives. Who is voting for governments that are constantly making wars, we the citizens and also people in uniform. So we are equally guilty of the victims in wars who often die cruelly. So if he Devil continues to seduce governments with wars, we can never live forever in paradise after our death. And with the resurrection is maybe meant waking up.

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.eu/

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.net/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
https://www.presstv.com/Default/ (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
https://yeslordradio.store/ (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/ (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://www.duurzaamnieuws.nl/europees-burgerinitiatief-stop-ttip-van-start/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/home/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://eu.startpage.com/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
https://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://eu.startpage.com/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
https://www.veteranstoday.com/2021/04/03/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syri%C3%AB (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://eu.startpage.com/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
https://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
https://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.com/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================

Valide CSS!


Free Website Hit Counter
Free website hit counter

========================

Back to Top