Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horocoop.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini
=.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 14 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(05-08-2020) COVID-19 IS DAT EEN DUIVELS PLAN VAN DE ELITE?
Er zijn voor en tegenstanders voor het COVID-19 medicijn?, Hydroxychloroquine die patiënten geneest? Wie spreekt de waarheid, degene die het medicijn gebruiken worden geboycot in de Journaals de praatprogramma's op TV en de kranten. Je vraagt je af waarom de pers en media dit censureren, wat is hun eieren eten, is carrière maken dan belangrijker dan de patiënten?

Dokter Stella Immanuel genas al haar 350 patiënten
met Hydroxychloroquine Azitromycine en Zink.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Dokter Stella Immanuel roept artsen op om geen "Goede Duitsers" te zijn.
https://www.bitchute.com/video/qdwEwVoVpp3S/
Vroege behandeling met Budesonide werkt tegen Covid-19.
https://www.bitchute.com/video/0WkTwvdiZzMo/
Hydroxychloroquine kan 100.000 levens redden.
https://www.bitchute.com/video/ZWOYCOka1gqD/
Onderzoek rapporteert 100% succes met Ivermectine en Doxycycline.
https://www.bitchute.com/video/LmFg89w8EIyw/
Dr. Cardillo: Binnen 8 tot 12 uur resultaat met Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/vtArcwlHF3Rj/
Onderzoek Henry Ford: 50% reductie in sterfte door Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/h74mPGLtfJY2/
Cardioloog zegt dat Hydroxychloroquine effectief en veilig is.
https://www.bitchute.com/video/lT4UR5cR0Gv0/

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=bazen+zijn+waarschijnlijk+psychopaten
https://duckduckgo.com/?q=Bazen+zijn+waarschijnlijk+Psychopaten.&ia=web

====================

(04-08-2020) DE NAVO DE VERENIGDE NATIES EN DE EU ZIJN MAFFIAS.
De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar, we kunnen als toeristen elkaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden.

Maar niet dat andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stro-regeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU-maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

====================

(03-08-2020) ZIJN WETTEN EN CONTRACTEN LEGAAL?
Je privéleven is privé daar moet een regering van af blijven, een groot deel van de bevolking vindt een sleepnet niet in de haak. Wat doet een regering vervolgens om het volk onderuit te halen, ze maken gewoon een nieuwe wet die dat wel toestaat. Zou ik naar een rechter gaan dan krijg ik als antwoord het staat in de wet meneer.

Een woningbouw schrijft in zijn huurcontract dat, je de huur niet contant kunt betalen je moet verplicht gireren. Zou ik naar een rechter gaan, en zeggen giraal geld is geen wettig betaalmiddel geld wel, dan zegt hij ik kan u niet helpen want het staat in hun contract.

In een arbeidsovereenkomst van een bankdirecteur met de bank kan staan, als ik ontslagen wordt of ik moet afvloeien dan krijg ik vijf miljoen mee. Zou ik naar een rechter gaan dan antwoordt hij, ik kan u niet helpen want het staat in zijn contract.

Als ik en twee vrienden een contract afsluiten waarin staat, als we een bank beroofd hebben en komen voor de rechter dan worden we vrij gesproken. NEE zal de rechter zeggen met jullie contract heb ik ballen, jullie heren gaan gewoon naar de gevangenis. En waarom zegt hij dat, omdat we zijn vriendjes niet zijn, terwijl de politici de directeur van de woningbouw en de directeur van de bank zijn wel zijn vriendjes, en komen er dus gewoon mee weg.

Dus zijn wetten wel of niet legaal, creëert men die wetten als het hen uitkomt om bv. een volk onder uit te halen. Zijn wetten creëren handige willekeur voor politici zodat ze altijd hun zin kunnen krijgen, ondanks dat het volk het niet wil.

Is het mogelijk dat de sociale psychopaten van een land, dusdanig de boel forceren om bewust in de politiek terecht te komen. Zijn zij en de leidingen van bedrijven zowel staats als commercieel stichtingen organisaties kerken enz., allemaal types die een grote groep mensen wil klem zetten en of rondschoppen. En het volk die levenslang blijven stemmen, hebben ze ook een drang om de burgers klem te zetten, want we zijn beter dan het kind van de buren, allemaal psychopaten?

https://duckduckgo.com/?q=zijn+wetten+en+contracten+legaal&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=vriendjes+politiek&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=vriendjes+politiek
=.

Je krijgt een brief van de GGZ, we komen op die dag en uur bij u langs, want we hebben een e-mail gehad van de gemeente. Wat staat er dan in dat e-mail? U heeft gezegd dat Isis Daesh en Al Qaida huurlingen zijn van de CIA en de Mossad. Moet je daar dan psychiatrisch voor zijn als je zulke uitspraken doet? De patiënten die jullie wel behandelen als die van zich afbijten of voor zichzelf opkomen, spuiten jullie die dan plat of krijgen ze een dwangbuis aan, of worden ze opgeborgen in een isoleercel? Wilt u ons niet meer e-mailen.

Dus de GGZ is ook een psychopathische organisatie, want zij alleen maken uit wanneer zij langskomen, ik niet. Normaal gesproken spreken beide partijen af wanneer de afspraak zal zijn, maar bij psychopaten schijnt het een eenrichtingsverkeer te zijn. Zoals ik al hier boven schreef, is het bij bedrijven zowel staats als commercieel stichtingen organisaties kerken, vaak inderdaad eenrichtingsverkeer, zij maken de dienst uit en jij burger moet het verplicht slikken.

Demonstratie tegen Jeugdzorg in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest tegen Bureau Jeugdzorg.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest tegen Jeugdzorg!
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(02-08-2020) IK WIL MET HAAR TROUWEN.
De bedoeling van Katoen.
https://www.youtube.com/watch?v=hR4DiU8wcVk
Het leven van de Komkommers.
https://www.youtube.com/watch?v=oi38cQMORQY
Het leven van Tomaten
https://www.youtube.com/watch?v=u_Jx2pB7OZg

Officiele mededeling van Liziqi Youtube Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=hL5HlwzuAUA
Wie is Li Ziqi / Liziqi Leeftijd en info.
https://www.youtube.com/watch?v=fD6J1RIWeoM
Exclusief Interview met Li Ziqi,
China’s Meest Mysterieuze Internet bekendheid.
https://www.youtube.com/watch?v=J9CfVcXoYh4

https://liziqishop.com/

https://www.youtube.com/channel/UCoC47do520os_4DBMEFGg4A
https://www.youtube.com/results?search_query=Li+Ziqi
https://duckduckgo.com/?q=Li+Ziqi&ia=web

Liu Yiqiu.
https://www.youtube.com/c/%E5%88%98%E4%BA%A6%E7%A7%8B/videos
Dianxi Xiaoge.
https://www.youtube.com/c/%E6%BB%87%E8%A5%BF%E5%B0%8F%E5%93%
A5dianxixiaoge/videos

wild girl.
https://www.youtube.com/c/%E9%87%8E%E5%B0%8F%E5%A6%B9wildgirl-CN/videos

====================

(01-08-2020) VERZETSHELDEN, HOEZO TERRORISTEN?
Shadia Mansour Spreekt voor de Israëlische ambassade - 24/11/2012.
https://www.youtube.com/watch?v=_loH_wo7bjY
http://www.existenceisresistance.org/

Toespraak van Dr. Rania Masri over "Crisis in Gaza
en West Bank": Context en Actie-Forum.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U

Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (Engelse Sub).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah".
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Het bloot leggen van het Syrische "Conflict". July 10, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Vragen en Antwoorden - Het Syrische "Conflict".
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
Meer YouTubes van Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
Website van Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/

====================

(31-07-2020) KNOCK DOWN THE HOUSE.
Vier vrouwelijke kandidaten - elk gedreven door persoonlijke ervaring en ontberingen - doen mee aan de race van 2018 voor het Congres, waarbij machtige zittenden voor een plek aan tafel en een stem in de regering. Deze emotionele documentaire volgt hun campagnes.
Knock Down The House | Full Feature | Netflix.
https://www.youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk

https://knockdownthehouse.com/

Alexandria Ocasio-Cortez Best Moments Supercut.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI

Alexandria Ocasio Cortez heeft toen de verkiezingen gewonnen, en haar tegen kandidaat Joseph Crowley heeft verloren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat beiden in het witte huis zitten, want de kiezers van Crowley mag je nu niet de deur in hun gezicht dicht slaan. Want het zijn ook Amerikanen die het beste voor hebben voor hun volk en land. Zij moeten ook gehoord worden.

====================

(30-07-2020) VERKANKEREN OUDERS HUN DOCHTERS?
Er zijn genoeg ouders die van hun eigen dochter een hoer maken. Want wat krijgt de dochter te horen van de ouders: "Denk er om kind je moet een man strikken met een stropdas en één die carrière maakt, dan zit je de rest van je leven op rozen. Je moet niet trouwen met een arbeider want die verdient het zout in de pap nog niet.

Er wat is er zo verkeerd aan een arbeider, die bakt een lekker knapperig stokbrood in de fabriek, of die legt kabels in de grond zodat wij kunnen genieten van de tv computer enz., of hij rijdt op een vrachtwagen en zorgt ervoor dat er allerlei lekkere spullen te koop zijn in de winkel, hij zorgt ervoor dat we met een vliegtuig op vakantie kunnen.

Dus waarom eisen de ouders van hun kind denk erom die arbeider moet je links laten liggen hoor, want je bent beter dan het kind van de buren, stel ons niet teleur hoor anders ben je een slecht kind.

====================

(29-07-2020) WIE IS DE MENSHEID?
De reden volgens mij waarom de massa alles slikt levenslang omdat ze slaven zijn van het systeem. Vele hebben als kinderen thuis geleerd denk erom kind, de dokter is God de dominee is God de politicus is God oom agent is God de burgemeester is God enz. Als een simpele politie-auto de straat in draait krijgen de meeste mensen al een latente angst.

Dan heb je nog de vele bedrijven die allerlei huisregeltjes hebben om ons klem te zetten en in een hoek te duwen. Bv. banken een woningbouw een ziekenfondsverzekering de nutsbedrijven de ambtenarij, de belastingdienst. Als je tegenwoordig iets wilt kopen bij een postorderbedrijf dan moet je verplicht inloggen met een wachtwoord en een gebruikersnaam anders kun je niks bij hun kopen.

Alle woningbouwbedrijven en ziekenfondsverzekeringen hebben miljarden spaargeld, dus is het niet noodzakelijk om op 01 juli de huur met een paar € euro te verhogen dat. Plus als de regering daar tussendoor de huren ineens met 35% verhogen wat ze een paar jaar geleden hebben gedaan, dan is die jaarlijkse huurverhoging van een paar € euro per maand voor de gekhouderij.

Maar helaas zijn de kiezers geestelijk gestoord, want hoe vaak ze ook op de koffie zijn gekomen bij politici, de volgende keer gaan ze toch weer stemmen. Het kan ook zijn dat het soort zoekt soort is. En natuurlijk als ze niet meer stemmen zijn ze bang dat, ze de opvoeding van de ouders verraden m.a.w. we zijn dan slechte kinderen.

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(28-07-2020) EERST ZIEN DAN GELOVEN.
Omdat blanke mensen trucjes hebben in hun mouw.

Eindelijk, Frankrijk tekent om te stoppen dat Afrikaanse
landen hun geld moeten storten op de France Centrale Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=fGRze9jyy8c

Zie ook 09-07-2020.

====================

(27-07-2020) IDENTITEITSCRISIS.
Is het mogelijk dat de Surinamers (Op wie het betrekking heeft) in een identiteitscrisis zitten, dus een soort van gevangen zitten tussen de blanke en niet blanke wereld. Dus ondanks dat ze de slavernij niet persoonlijk hebben meegemaakt, dus niet kunnen weten wat het is, speelt het misschien in hun onderbewustzijn dat ze toen zijn weggerukt uit Afrika. Als je een probleem wilt oplossen moet het in je hand liggen, ontken je het probleem dan kun je het niet oplossen.

Dan heb je nog vaak het racisme van de Westerse Superieure Arische wereld die hun beschouwd als minderwaardige wezens. Misschien dat als de Surinamers in Afrika zouden gaan wonen, dan zijn ze voor hun onderbewustzijn weer thuis, mogelijk dat dan die identiteitscrisis verdwijnt? Er zullen ongetwijfeld Surinamers zijn die er spijt van hebben dat ze rond 1975 naar Nederland zijn gekomen, maar doordat hun kinderen en vooral kleinkinderen in Nederland zijn geboren kunnen ze niet weg uit Nederland.

Dus eerst woonden ze in Afrika toen in Suriname en nu in Nederland, misschien raak je dan de weg kwijt, want je weet nou niet meer waar je eigenlijk thuishoort, je zit in wezen gevangen tussen drie werelden. Ikzelf ben in Nederland geboren en heb twee keer in Suriname gewoond, en ik zit wel eens te vechten met mezelf waar hoor ik thuis, ook omdat ik halfbloed ben.

Mogelijk is het beter dat mensen trouwen met iemand van hun eigen ras en in eigen land blijven wonen, dan zullen hun kinderen en kleinkinderen niet meer in dat gevecht komen waar hoor ik nou eigenlijk thuis. Misschien heeft God elk ras zijn eigen taal gegeven in de hoop dat ze niet in contact met mekaar kwamen, maar misschien wil de evolutie dat er één gemengd ras komt?

====================

(26-07-2020) EET ZE ECHT AL DAT VLEES OP?
Korean Jeju Varken Barbecue Mukbang.
https://www.youtube.com/watch?v=FjmYAR9BlvQ

Mukbang.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukbang
https://www.youtube.com/results?search_query=mukbang
https://duckduckgo.com/?q=mukbang&ia=web

====================

(25-07-2020) HOE LANG BLIJVEN ZE NOG LIEGEN TEGEN ONS?
In de tweede wereldoorlog schijnen veel Joodse krijgsgevangene niet vergast te zijn, maar door de Nazi's naar Rusland gebracht, om daar voor hun te werken. Want als het verhaaltje klopt hadden de concentratiekampen helemaal geen gaskamers maar mortuarium.

Toen, de Nazi's moesten vluchten voor de Russen, hebben ze onder andere ook de Nederlandse Joden achter gelaten. De Russen hebben de Joden naar Siberië gebracht en sindsdien, hoor je er niks over, en ook niet door de Nederlandse en Europese politici.

De Europese politiek laat de Joden al 71 jaar verrekken in Rusland, en dat is een diepe schande. Als de Joden nog zouden leven dan moeten ze nu rond de 90 zijn, dus vermoedelijk zijn de meeste al jaren dood. Stel u wordt afgevoerd door de vijand en verscheept naar bv. Argentinië, en na de oorlog stelt Nederland niet alles op alles, zodat u weer veilig kunt terugkeren om weer te wonen in Nederland, ze laten u voor de rest van uw leven uw verrekken in Argentinië.

En als we gaan onderzoeken en vechten, om u weer naar huis te halen worden we voor 5 jaar opgesloten in de gevangenis. Want volgens de regering bestaat er geen Argentinië holocaust, want volgens hun bent u gewoon vergast in bv. Auschwitz, we worden beschouwd als ketters, zaak gesloten. Een regering die niet voor u vecht, en u laat verrekken is geen knip voor de neus waard. Zij dienen onmiddellijk en direct op te stappen, en zich niet meer verkiesbaar te stellen.

====================

(24-07-2020) OEPS, BYE HONKEY, OH OH.
Het eerste wat ik deed als ik de baas was op Aarde, alles wat defensie is trap ik terug naar hun eigen land. Amerika heeft ongeveer duizend militaire basissen in de hele wereld, die gaan allemaal dicht iedereen gaat naar huis. Jouw defensie is bedoeld om je landsgrenzen te bewaken en te verdedigen, niet om de baas te spelen in andere landen waar je niks te zoeken hebt.

Het tweede wat ik deed, alle Joden (Khazar) schopte ik terug naar Europa, daar hoor je thuis en niet het Midden Oosten want die is voor de Arabieren. Het derde wat ik deed, alle westerse multinationals trapte ik weg uit de derde wereld terug naar de westerse wereld, het uitzuigen en beroven van bv. Afrika Asia Het Midden Oosten en Zuid-Amerika enz., is geschiedenis.

Het vierde wat ik deed, alle westerse kerken in de derde en niet westerse landen mochten ook naar huis, ga in je eigen land maar zieltjes winnen, daar loopt nog genoeg asociaal schorem rond op straat die dringend bekeerd moeten worden.

Het vijfde wat ik deed, is het geld wordt genationaliseerd, regeringen gaan zelf het geld drukken en uitgeven, en niet meer door commerciële banken. Zo krijgt ook elk land een staatsbank die bv. geld leent aan de burgers zonder rente te vragen. Plus op de wereldbeurzen zijn ambtenaren aanwezig en geen particulieren meer om de prijzen van de wereldgrondstoffen stabiel te houden
=.

====================

(23-07-2020) IS HET LEVEN MASSA HYSTERIE?
Het weerbericht zegt: morgenmiddag gaat het regenen, miljoenen mensen horen dat en verwachten regen. Is het mogelijk dat al die gedachtes collectief worden en het de volgende dag gaat regenen? Er werd vroeger altijd gelachen om de Amerikaanse Indianen, die gingen dansen omdat ze regen wilde, en even later begon het te regenen. Westerlingen geloven hier niet in.

Ik was in mijn slaapkamer en zei: Jongens jullie moeten nu ophouden met regenen want anders kan ik hier niet slapen van de eventuele beerput stank. Toen hield de regen op alsof iemand razendsnel een gordijn dicht trok. Ik zat in Suriname in de huiskamer en zei: ik wil dat de blik-sem door de deur het huis binnen komt en via het raam het huis verlaat dat, gebeurde toen ook.

Het vervelende is dat de normale mensen?, jou onmiddellijk naar het land der psychiatrie verwijzen. Maar misschien zijn zij wel de echte patiënten omdat ze in de waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben. Ze weten wat er miljarden jaren geleden op Aarde gebeurde, ze weten ook wat er over miljarden jaren gaat gebeuren op Aarde, kortom eerste klas wijs-neuzen dus.

Men kan aangeven alles wat je beleeft hebt, is in werkelijkheid een psychose waar je in zit, oké dat kan ik ook. Ik kan ook tegen hun zeggen alles wat je ziet de bomen de lucht het gras het water bestaat niet je verbeeldt het je. Misschien liggen wij ergens anders in het heelal wel te slapen en dromen we dat de Aarde bestaat met alles er op en er aan, dus een droom-psychose.

En als we op Aarde doodgaan worden we misschien wakker staan op en lopen rond in het Para-dijs? Dus alle gestoordheid uit ons onderbewustzijn leven we uit op Aarde. Dan is de Aarde in wezen misschien de psychiatrische inrichting van het heelal met zeven miljard patiënten. En als je kijkt hoe wij op Aarde omgaan met mekaar, zou je kunnen zeggen we zijn allemaal geschift.

====================

(22-07-2020) WORDEN MANNEN VERRADEN DOOR HUN EIGEN VROUW?
Volgens mijn visie worden de meeste mannen verraden door hun eigen vrouw (Op wie het betrekking heeft). Als er problemen zijn in het huwelijk, met wie bepreekt ze die, met haar vaak beste vriendin. Die vriendin kent, denk ik meer slaapkamergeheimen dan de man die daar slaapt.

Als je huwelijksproblemen heb met je man, dan behoor je die volgens mijn visie te bepraten met je man om ze op te lossen, niet met die vriendin want daar ben je niet mee getrouwd. Vrouwen die dit doen houden volgens mij niet van hun man, want ze gooien hun man voor de leeuwen.

Mannen gaan gemiddeld 10 jaar eerder dood dan hun vrouw, mogelijk dat de man na 50 jaar schoon genoeg heeft van zijn vrouw waar hij mee getrouwd is. Plus hij trekt ook nog eens in zijn huwelijk altijd aan het kortste eind, want zij moet altijd perse gelijk hebben.

(Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoordzinnen uit mijn onder-bewustzijn komen. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?)

319 WAAROM WILLEN VROUWEN DE BAAS SPELEN OVER HUN MAN?
Waanmom, wouden veren roven, nu warse liphals bale.

320 ZOU U HEERE GOD NOG IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE WARSE LIPHALS?
Hou u lip in ere, zegenweg doet wens, ziel doet gras leggen, sla H.

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)

316 HOE LEREN VROUWEN HET AF OM TE HONEN EN ROND TE SCHOPPEN?
Hopen nerv leert dat non heft home roes, ween nou pochen.

321 DE MAN IS HET KARMA VAN DE VROUW, EN DE VROUW KARMA MAN.
Handen maisveten karavaan, deed uw armkorv ruw mom.

315 VROUWEN JE KUNT NIET MET HEN OF OOK NIET ZONDER HEN LEVEN.
Velen jouwen vrede fort, zonen kennen hoontik, hut met ei.

318 HOE KOMT HET DAT DE MAN THUIS MAK IS, EN OP HET WERK STOER?
Koerst dom kreet: hopen muite home wet, hikt thans daas.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(21-07-2020) ISRAHEL IS EEN RACISTISCH LAND.
De Khazar (Nep-Joden) schijnen vergeten te zijn dat, ze zelf achtervolgt en weggejaagd werden in Europa rondom de oorlogsjaren. Hitler wilde de Khazar kwijt, Israhell wil de Creolen kwijt. En de Creolen uit Ethiopië en de Soedan zijn Bijbelse Joden, Israhell wil de Ethiopische vrou-wen steriliseren, ze willen dus niet dat er nieuwe Joodse burgers worden geboren en dat is vreemd.

Israhell erkent geen Jezus, misschien is dit de reden waarom ze jacht maken op zijn kinderen de Creolen. In de westerse wereld moet men niks hebben van Creolen, misschien weten ze in hun onderbewustzijn dat Jezus een zwarte man is, en hun Superieure Arische blanke ego kan dat niet hebben. Dus zijn de westerlingen eigenlijk wel gelovig en Bijbels?

Israel's crimes against Ethiopians.
https://www.youtube.com/watch?v=aNv--i6vBZg Deel 1.

Israel 2015: Ethiopian Spring.
https://www.youtube.com/watch?v=4OudET8mEYY Deel 2.

Israel denies its anti-blackness.
https://www.youtube.com/watch?v=8op1oMpxeLY Deel 3.

Zionism after the Ethiopian protests.
https://www.youtube.com/watch?v=WPiTaeOlLWI Deel 4.

Israel's New Racism: The Persecution of African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Ethiopians protest in Israel, call for end to state racism and police violence.
https://sfbayview.com/2016/07/ethiopians-protest-in-israel-call-for-end-to-state-racism-and-police-violence/
Israëlische Politica wil alle Palestijnse Vrouwen Steriliseren.
https://www.youtube.com/watch?v=LsG32fkm6sE

====================

(20-07-2020) ONRECHT WILL NIET GAAN.
Er lijkt een prachtige plek genaamd Sedona in Arizona in Amerika te zijn, Nee Nee Nee Nee Nee. Het is niet Amerika, maar Mexico, ronde 1845 Tijdens de oorlog tussen Amerika en Mexico stal Amerika het van Mexico, en tijdens het vredesverdrag van 1846 gaven ze het niet terug aan Mexico. Stelen van andermans land is de hobby van het witte ras, Noord-Centraal-Zuid-Amerika Azië Afrika enz.

Diefstal van Mexicaans land door Amerika.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer terug-gegeven aan Mexico tijdens het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal in b.v. California, ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico. Zo hebben ook hun Europese voorouders de Engelsen Turtle Island (Amerika) gejat van de Native American Indians.

Binnenstad Sedona Arizona 2020 | Wandel Toer.
https://www.youtube.com/watch?v=LdXc7N8nt1g

De gevallen Engelen het blanke ras zagen de Aarde (Paradijs) en stalen hem, ze creëerden een Bijbelse Zondvloed om alle aanwezige gekleurde mensen te doden. Degenen die overleefden vluchtten naar de jungles van Zuid-Amerika Afrika Azië enz. Dan had je de slaventijd de kolonialentijd en op dit moment de multinationaletijd, het witte aap ras is een stelend ras, kunnen ze niet genoeg van krijgen.

Nu stelen ze het Midden-Oosten, elk land moet worden onderuit gehaald, en vervangen door Amerikaanse stro-regeringen. Zodat hun bazen uit Israhell de nieuwe meesters van het hele Midden-Oosten kunnen zijn. De ook geruïneerd de Oost-Europese landen, omdat, de Khazar (Oekraïne / Krim) wil de heerser van de hele planeet, zij (95%) bekeerd tot het jodendom in 740AD.

Poetin heeft de Krim niet gestolen, het Krimvolk hield een referendum en een meerderheid van 98% gaf aan terug te willen naar moeder Rusland. Het zijn die smerige demagogen van de Journaals en de Praatprogramma's op TV en de kranten die liegen tegen het Nederlandse volk.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk
Psychologen over het omgaan met de WAARHEID (over 11 september 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ
Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

Toen de Berlijnse muur viel en Rusland zich terugtrok uit die landen, beloofde de NAVO dat ze de landen niet zouden binnenvallen, ze logen. Alle Oost-Europese landen zitten vol met Amerikaanse basissen. Rusland is nu omringd door honderden Amerikaanse basissen, en waarom?, de Khazar wil Rusland vernietigen omdat, de moordenaars de Khazar eruit schopte in de vorige eeuwen.

De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxisten Bolsjewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjetregime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

Arthur Koestler - De Dertiende stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
Schreeuwend bloed van de 100 miljoen slachtoffers van het Marxisme.
https://www.kla.tv/14150

De hele wereld rouwt om de zes miljoen doden?, terwijl in werkelijkheid maar 272.000 Joden. De (Khazar) stierven in de Tweede Wereldoorlog aan tyfus cholera en honger. Er is niet één vergast laat staan zes miljoen. Maar voor de 500.000 Iraakse kinderen die stierven van de Amerikaanse boycot, daar wordt geen jaarlijkse herdenking gehouden omdat ze een huidskleur hebben.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
De Grote Joodse Leugen Holocaust Waarheid Blootgesteld (Re-Post).
https://www.youtube.com/results?search_query=+The+Great+Jewish+Lie+Holocaust+Truth+Exposed+%5B+Re-Post+%5D

====================

(19-07-2020) NO COMMENT.
Sitarist Ravi Shankar's Aman Manch,
performed by Daughter Anoushka Shankar.
https://www.youtube.com/watch?v=2QMH_9EzNDo
Nusrat Fateh Ali Khan - Dam Mast Qalandar
https://www.youtube.com/watch?v=v38w5djsbXM
Akhiyan Udeek Dian - Ustad Nusrat Fateh Ali Khan
https://www.youtube.com/watch?v=YSMIDIt2Ku4

====================

(18-07-2020) IK BEN DOODZIEK VAN DAT CORONA GELUL.
Hoe lang krijgen wij wereldburgers nog te horen dat we 1,5 meter afstand moeten houden?, men heeft het ons in de afgelopen maanden al honderden keren verteld. Die lui van de gevestigde orde denken, we moeten het wel honderden keren vertellen want het volk is achterlijk, als we het één keer zeggen begrijpen ze het niet. Zij die langer op school hebben gezeten dan ons, zijn waarschijnlijk zelf achterlijk? Hebben het velen studeren soms hun hersens gaar gekookt, waardoor ze Chinees abracadabra gaat uitkramen.

U weet vast niet dat de Amerikaanse regering al jaren dat Chinese laboratorium financieel ondersteunt om te stoeien met virussen, die demagogische gluipers het personeel van de Tweede Kamer, die van de Journaals en de praatprogramma's op TV en de kranten u dit nooit gaan vertellen. Ze gaan u ook niet vertellen dat Bill Gates bijna gearresteerd was in India, omdat hij in afgelegen dorpjes aan het experimenteren was met vaccins die lichamelijke schade berokkent heeft aan de dorpelingen. Ik snap trouwens niet waar die man zich in godsnaam mee bemoeit, en hij zoveel macht heeft.

Als je intelligentie vertoont dan ga je onderzoeken of het wel deels of niet op waarheid berust wat men je vertelt heeft, de landverraders van de pers en media noemen ons complot-idioten, en de psychopathische politici noemen ons nieuws nepnieuws, en de kuddedieren trappen erin. De domkoppen van de gevestigde orde, die onderzoeken ook niet en kijken ook niet verder dan hun neus lang is, slikken ook alles voor zoete koek die ze wordt verteld door die clown Pipo's van de Tweedekamer.

Die op hun beurt de Corona/Covid19 info hebben gekregen van lobbyisten van het RIVM de Farmaceutische industrie de Medische wereld en de Multinationals. Die clowns slikken ook alles voor zoete koek, zonder zelf na te denken en te gaan onderzoeken wat wel deels of niet op waarheid berust wat hun verteld is.

Het is de bedoeling van de elite beesten die achter de schermen aan de touwtjes trekken, om alle zeven miljard burgers te vaccineren. Je smijt een virus op straat maakt de wereld-burgers knettergek met Corona, zodat ze straks smeken om geïnjecteerd te worden met een vaccin, wat ze nu niet willen. En allemaal bedoeld voor de (N)ieuwe (W)ereld (O)rde, de burgers passief maken zodat we er mee kunnen doen wat we willen.

Hier onder filmpjes van:
over Corona/Covid19, typ bij het Nederlandse zoekveld - Corona of Covid19.
https://www.kla.tv/

Vaccinaties als wegbereider van de globale digitale identificatie?
https://www.kla.tv/16682
Robert F. Kennedy jr.: De globalisisch-dictatoriale vaccinatie-agenda van Bill Gates.
https://www.kla.tv/16447
WHO verzwijgt gevaarlijke tot dodelijke bijwerkingen van vaccins.
https://www.kla.tv/16718
Militante vaccinatievoorstander sterft na griepvaccinatie.
https://www.kla.tv/16739
Zeven strafpreken - van Ivo Sasek.
https://www.kla.tv/16763
Facebook censureert kritische stemmen over vaccineren.
https://www.kla.tv/16790
Coronapandemie: Voorbeeld van propaganda en
intimidatie van het volk door de reguliere media?
https://www.kla.tv/16699
Ernst Wolff over corona-koerswijziging van politiek en media.
https://www.kla.tv/16663
Sterke toename van baarmoederhalskanker sinds HPV-vaccinatie.
https://www.kla.tv/16503

Lijst van giftige materialen in vaccins. (Deels Ned/Engels).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1018
Gif in een griepprik, kankerverwekkende formaldehyde enz. (Deels Ned/Engels).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

Alternatief Nieuws.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://12db.nl/

(Ik weet nu hoe Jezus zich voelde toen hij 2000 jaar geleden werd opgehangen door de gevestigde orde, want wat hij allemaal zei, beviel hun voor geen meter. Ze wilde vermoedelijk een Jezus die dacht zoals zij, maar helaas pindakaas. Dus als Jezus niet denkt praat en doet zoals wij, noemen we hem dan een valse profeet uit de Bijbel en wordt hij opgeruimd? We willen dus eigenlijk een Jezus hebben die naar onze pijpen danst, zo niet chop chop bye bye.
http://www.gouvernante.info/taboe.htm
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(17-07-2020) WIE IS SLIM EN WIE IS STOM?
Er was eens een wijze oude leeuw die zich in zijn tralieskooi met zijn eigen zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven op het platte dak van het gebouw rijst met kip eten. En hij dacht: -- Dat is een intelligent man --, maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde blanke man die elke dag kwam klooien aan het slot van zijn kooi, en hij dacht: -- Dat is een halve gare --.

En de leeuw begon honger te krijgen, en dacht: -- Ik wil wel weer eens levend warm vlees eten, want die dooie ouwe troep die ze me hier elke dag voorschotelen, daar wordt je ook niet vrolijk van --. Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hollandse uitvin-ding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de -- Afhaaltoerist -- Hollanders gaan -- Chinezen --, wij Leeuwen -- Toeristen --.

Zeg jongens zullen we vanavond gaan Toeristen! -- Hoi Hoi pap ik wil een kontje --, en wat wil jij -- Doe mij maar 2 tietjes --. En mocht het de halve gare lukken om de kooi open te krijgen, dan is het gewoon hap slik en even Apeldoorn bellen.

====================

(16-07-2020) WTF?
The New Normal of Airline Travel - What’s Changed?
https://www.youtube.com/watch?v=qnxq0L8tckk

====================

(15-07-2020) WAARHEID OF LEUGENS?
Hulpverleners zoals therapeuten psychologen en psychiaters, brengen nu naar buiten dat Donald Trump psychiatrisch ziek is, en moet aftreden als president. Is dit waarheid of een slimme gluiperige tactiek van zijn tegenstanders in de politiek die hem niet zien zitten.

Waarom hebben ze zich nooit druk gemaakt om de idioot die Bush heet, of Killary Clinton die er niet vies van is om huurmoordenaars in te schakelen als haar iets niet bevalt, of die foetoeboy van de blanke, oftewel de oom Tom van het witte huis Black Osama.

In het witte huis zitten meer zieke idioten, die al 72 jaar sinds 1945 landen bombarderen waar mensen met een huidskleur wonen. Dat is hun geliefde hobby bruine mensen bombarderen. En die geschiftelingen die de CIA opdracht geven om stro nep regeringen te installeren.

http://www.presstv.ir/Detail/2017/02/17/510947/Trumps-mental-health-under-spotlight

====================

(14-07-2020) IS DE TV EEN DEMAGOGISCH APPARAAT?
Het grootste deel van de Tv films en series gaat over moord en doodslag. Dus de kinderen raken verslaafd aan moord en oorlogspelletjes. En op latere leeftijd heb je ze gaar gestoomd, om op commando van hun regering naar het Midden Oosten, of Oost Europese landen te gaan om de vijand mores te gaan leren. Het is ook bekend dat de CIA een dikke vinger in de pap heeft in Hollywood. Vele scenario's uit oorlogsfilms komen van hun. Wil een regisseur dat niet, dan krijgt hij geen medewerking met soldaten tanks boten en vliegtuigen van de US defensie.

Het grootste deel van de soapseries gaat over jaloezie haat nijd mekaar klem zetten en te grazen nemen. Het gevaar zit er in dat, de kleine kinderen die ook zitten te kijken leren dat het de normaalste zaak van de wereld is. En als ze groot zijn en hebben een relatie of zijn getrouwd, dan gaan ze het ook doen. Daarom zijn liefdesromannetjes onder meisjes ook een succes. Als die straks gaan trouwen denken ze in een droomhuwelijk te stappen. Vroeger zei een vrouw op de Tv ik ben gescheiden, want mijn man hij maakt nooit ruzie met me.

Je vraagt je af of het verstandig is om kleine baby's en kinderen mee te laten meespelen in een horrorfilm. Wij weten dat het een film is, maar die baby's niet voor hun is dat monster echt. Je kunt het ook zien op het gezicht van zo een baby die is doodsbenauwd, en vermoedelijk blijft die baby er levenslang iets aan over houden. Misschien moeten we als volwassen mensheid hier is over gaan nadenken, want dan kan kunnen we in de toekomst de baby's en kinderen helpen om normaal op te groeien, en niet met een eventueel angsttrauma.

====================

(13-07-2020) DE ANDERE KANT VAN CORONA IS NIET GEWENST.
Arts laat zich niet mond snoeren over corona, zet
alles op het spel voor vrijheid van zijn kinderen.
https://www.dlmplus.nl/2020/05/18/arts-laat-zich-niet-mond-snoeren-over-corona-zet-alles-op-het-spel-voor-vrijheid-van-zijn-kinderen/

====================

(12-07-2020) TRELLEBORG ZWEDEN VEERBOTEN.
Time laps Nils Holgersson.
https://www.youtube.com/watch?v=ktFT61yOjSY
Hafen Trelleborg.
https://www.youtube.com/watch?v=fnQyIJ5uhbA

Live Camera Haven van Trelleborg West.
https://www.youtube.com/watch?v=m4TbJhzQqLA
Live Camera Haven van Trelleborg.
https://www.youtube.com/watch?v=GIxsG6j0Pjw
Live Camera Haven van Trelleborg Oost.
https://www.youtube.com/watch?v=1zfbf3kFAis
https://www.youtube.com/results?search_query=Live+Camera+Port+of+Trelleborg+Oost

De boten die aanleggen zowel bij de Basis (2) als rechts (3)
van de basis, zijn over het algemeen vrachtwagenboten.
De boten links (1) van de basis zijn meer passagiersboten.

(De Basis) Live Camera Axis Q3708-PVE Camera2 (Alle drie Uitgeschakeld).
https://www.youtube.com/watch?v=DmN6sxTjXdY
(Rechts van de basis) Live Camera Axis Q3708-PVE Camera3
https://www.youtube.com/watch?v=8w9lCzW0DEo
(Links van de basis) Live Camera Axis Q3708-PVE Camera1
https://www.youtube.com/watch?v=xLM_GW55F7A

Passagiers Veerboot MECKLENBURG-VORPOMMERN, Rostock-Trelleborg (Stena Line).
https://www.youtube.com/watch?v=oY5y8UQfyz8

https://www.myshiptracking.com/nl/
Klik op de kaart zodat u rechtsonder de Min en Plus kunt aanklikken.
Ga naar Zweden en zoom uit, Trelleborg (zet muis op anker) ligt links
onder de kust van Zweden, rechts is de haven Ystad.

Zoom uit en zoek naar de volgende boten die naar boven varen.
Galileusz / Gryf / Huckleberry Finn / Nils Dacke / Nils Holgersson /
Peter Pan / Robin Hood / Sassnitz / Skane / Tom Sawyer / Wolin.
Zet de muis op een blauwe boot en klik voor meer info.

ADAMANTIOS KORAIS. : Rough sea.
https://www.youtube.com/watch?v=TsnH00fzASg
Shipfriends.gr // Hellenic Spirit 23 07 17 loading Ancona 5.
https://www.youtube.com/watch?v=P2mg1mjrY6k

====================

(11-07-2020) POLITICI ZIJN GESLEPEN SLUW EN GEHAAID.
De politici hebben een hele mooie demagogische manier gevonden, om de burger die anders denkt de mond te snoeren. Als iemand op een YouTube zou zeggen: Dat M.P. Cutte een bedrieger is, dan noemen ze het: Hate-Speech, en dan hebben ze een excuus om de YouTube te censureren, m.a.w. hij wordt verwijderd van YouTube. Als je in China je mening geeft, ga je naar een heropvoedingskamp.

====================

(10-07-2020) HOE DENKEN DE RUSSEN OVER ONS?
Men heeft aan de Russen gevraagd: -- Wat de Russen denken over het westen --. Kort en krachtig, ze snappen geen fluit van ons. We hebben het Communisme afgeschaft, je kunt nu veilig zeggen wat je denkt, we worden op straat niet meer lastig gevallen door fanatiekelingen, we hebben veel meer vrijheid, dan onder het Communisme, corruptie is flink ingedamd.

Amerika heeft 50 jaar een koude oorlog met ons gevoerd. Maar nu we het Communisme overboord hebben gegooid, staan ze massaal aan onze grens te trappelen met hun legers. En waarvoor we snappen er niks van. We hebben veel meer vertrouwen in Poetin, dan de oorlogszuchtige gekken uit het witte huis. Die zijn de ECHTE gevaarlijke gestoorde idioten.

Vroeger werd elke Rus tot op het bot in de gaten gehouden door de KGB. Elke flat had bv. een huismeester om eenieder scherp in de gaten te houden, men vroeg zelfs aan de kinderen, wat hebben je ouders tegen mekaar gezegd toen ze gisteravond op de bank zaten voor de Tv. De Russen werden ook volledig geregistreerd, net zo als wij Europeanen nu ook ondervinden.

Als Nederland d.m.v. de NAVO Rusland en China militair binnenvallen, dan ga ik Rusland en China helpen om de Nederlanders weg te trappen uit hun landen. Zo ook, als Rusland en China Nederland militair binnenvallen dan ga ik Nederland helpen om hun het land uit te trappen. In het eerste geval zullen de Nederlanders mij een verrader vinden, in het tweede geval een held.
http://freenations.net/what-do-russians-think-of-the-west/

Gorky Centraal Park of Cultuur en Ontspanning in Moskou.
https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE
Afscheid van Slavianka - Dina Garipova (2016).
https://www.youtube.com/watch?v=MTjrYI75ce4
Ter herinering van Alexandrov Ensemble Katyusha.
https://www.youtube.com/watch?v=XdK4TdluWyE
De tekst geeft hier alleen maar ??????????? tekens.
https://www.youtube.com/watch?v=OtzcK4mj6Do

Kalinka Flashmob in Kaliningrad Supermarkt, Rusland.
https://www.youtube.com/watch?v=b8nvPjKMDh0
Flashmob in Rusland met een mooie Russische volksdans.
https://www.youtube.com/watch?v=jwsAEK7xQDY
Nieuwjaars flashmob in Domodedovo Vliegveld Moskou.
https://www.youtube.com/watch?v=mDa1mBLuihE

https://www.rt.com/on-air/ (Nieuws TV zend vanuit Rusland).

====================

(09-07-2020) FRANKRIJK BUIT 14 FRANS SPREKENDE LANDEN UIT.
Ambassadeur Arikana Chihombori Quao over de
voortdurende invloed van Frankrijk in Afrika.
https://www.youtube.com/watch?v=HgMDuL9Ww7Y
AU Ambassadeur in de VS biedt meesterlijke
geschiedenis les ontleden 'De erfenis van kolonisatie'
https://www.youtube.com/watch?v=jOTEs2UHego&t=416s

https://ouraddi.org/
https://ouraddi.org/speaker/

Uitbuiting door de westerse wereld. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

Ambassadeur Arikana Chihombori Quao Verklaring over George Floyd.
https://www.youtube.com/watch?v=kPMLOnanI68
https://www.youtube.com/results?search_query=ambassador+arikana+chihombori-quao
https://duckduckgo.com/?q=ambassador+arikana+chihombori-quao&ia=web

====================

(08-07-2020) ZULLEN VACCINES ONS DODEN?
Verwerp Bill Gate Vaccin Nu, of heb spijt voor
altijd, Min. Farrakhan vertelt Afrika leiders.
https://www.youtube.com/watch?v=KT0PuxZ6xlI
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Honorable+Minister+Farrakhan+on+vaccins

Is het COVID19 of Corona-virus expres op de straat gegooid met als doel zodat, de rijken en machtigen 7,5 miljard mensen kunnen of willen doden?

Er zijn er die beweren dat men af en toe expres een virus los laat, om te kijken wat het effect is op de mensheid. Dan heb je nog het standbeeld van de — Georgia Guidestones — in Amerika, daar staat op geschreven: Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige durende balans met de natuur. Dus de touwtjestrekkers en of de elite willen 6,5 miljard mensen uitroeien.

De Georgia Guide-stones: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

Als het verhaal klopt dat er een kankerverwekkende stof in de vaccins zit SV-40, dan is dat een middel van het uitroeien van de hele mensheid met kanker. Misschien is dat de reden waarom een virus opzettelijk wordt verspreid, want als het uit de hand loopt en een dodelijke puinhoop wordt, dan kan een regering besluiten om de hele bevolking verplicht te vaccineren.

https://www.youtube.com/results?search_query=+vaccines+sv40
https://duckduckgo.com/?q=vaccines+sv40&ia=web

====================

(07-07-2020) AMERIKA IS ONZE VIJAND EN NIET RUSLAND.
Die psychopaten uit het witte huis (Lees hun bazen uit Israhell) zijn dictators machtswellus-telingen en tirannen, zij spelen de baas van de wereld. En wil je niet naar hun arrogante pijpen dansen, dan bombarderen ze je land volledig uit mekaar, of spelen economische spelletjes met je. En wat doen onze karakterloze ruggengraatloze flapdrollen regeringen inderdaad, SLIJMEN.

Amerika heeft bijna 1000 militaire basissen in de hele wereld, ze hebben de hele wereld bezet en gestolen, en spelen de psychopathische psychiatrische geestelijk gestoorde alleen-heerser. Bijna alle Oostblok landen hebben nu Amerikaanse basissen en Rusland geen één. De NAVO had aan Rusland beloofd tijdens het vallen van de muur die landen niet te bezetten, TUIG dus.

Nederland moet dringend weg uit de NAVO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog. Amerika bombardeert al 75 jaar landen waar mensen met een huidskleur wonen, ze bombarde-ren geen blanke landen. De mensen hebben ons niet beledigd, ze vallen onze landen niet binnen, en lopen ook niet op ons te schieten. Amerika is op bruintjes jacht, typisch blank racisme. Zo-lang witje op bruintje schiet, is alles okidoki, gaat bruintje op witje schieten dan is witje pis-nijdig, en neemt onmiddellijk actie om hun land binnen te vallen en de regering te verwijderen.

Het wordt DRINGEND tijd dat het Superieure Arische blanke ras een pak slaag, krijgt van de derde en niet westerse wereld, om hun aan het verstand te brengen dat de planeet bestemd is voor ALLE zeven miljard burgers. Hij is niet de privé plantage en eigendom van het arrogante verwaande psychiatrische blanke ras, zij maken om de GVD niet alleen de dienst niet uit.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik langs en schop je in mekaar". En vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en met ze 5en schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie met Irak, en neemt ook zijn 4 Europese vrienden mee, ze vermoorden uw burgers en vernietigen uw land. Maar die vrienden bv. Engeland Frankrijk en Nederland, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als vrienden. En dan gaan ze dineren bij bv. de Koning der Nederlanden de President van Amerika en de Israëlische Knesset.

De mensheid leert niks ze blijven gewoon arrogant doorgaan met oorlogen maken, zoveel doden gehandicapten weduwen en wezen getraumatiseerden vluchtelingen enz., men leert niks, en dat al door de hele geschiedenis. Oorlogen hebben geen zin, er zijn geen winnaars en verliezers iedereen verliest aan beiden kanten van de oorlog, dringt niet door bij die achterlijke mensheid.

De mensen hebben afgesproken dat ze tijdens de kerstdagen niet op mekaar schieten, zo hebben ze ook kerstcadeautjes voor de soldaten. Als ze dit kunnen afspreken dan kunnen ze toch ook afspreken we maken NOOIT oorlog met mekaar. Als we kwaad zijn dan gaan we ieder onze eigen weg, en in de toekomst wanneer we afgekoeld zijn kunnen we er over praten, dus nooit meer oorlogen, toch?

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(06-07-2020) SURINAAMS ETEN IN NEDERLAND?
Ik kocht een: - Roti - bij een Hindoestaans eethuisje, maar helaas het was geen echte Surinaamse Roti. De Roti dus de pannekoek was enkelvoudig, terwijl de echte Surinaamse Roti die is dubbelwandig met in het midden komijn vlokjes. Dan zaten er zes hele grote lange aardappels bij, terwijl bij de Surinaamse Roti zit één aardappel.

Het vlees was ook niks, en de massala-saus was waterig met bijna geen smaak. De eigenaar van het eethuisje heeft de Roti duidelijk aangepast aan de Nederlandse smaak, en daar heb ik een grote hekel dat ze dat doen. Zo kocht ik ook een Surinaamse: - Moksi Mitie - dat was ook niks die is ook aangepast aan de Nederlandse smaak. Surinaams eten hoort Surinaams te zijn.

Zo kocht ik ook een doosje Surinaamse Roti, wat een nep rotzooi. Als je echt Surinaams wilt eten dan moet je bij me tantes zijn of in Suriname. Dan heb je genoeg Turkse eethuisjes die serveren aardappels of friet bij bv. de Donor kebab, ze zijn allemaal bezig om het eten aan te passen aan de Nederlandse smaak. Ik vind het hoogst misselijk gedoe.

Zo is er ook een Chinees eethuisje die kunnen ook niet koken. Als de Nederlanders de Neder-landse smaak willen proeven, dan moeten ze thuis aardappels met wortelen gaan eten, en niet verwachten dat het buitenlandse eten aangepast wordt aan hun smaak. Dat is volgens mij een vorm van racisme, en dat heeft waarschijnlijk weer te maken met hun Superieure Arische waan.

====================

(05-07-2020) HET TURKS OTTOMAANSE RIJK.
Prachtige Eeuw Kosem - Deel 1.
Sultan Ahmed Khan's grote liefde, de drie sultans valides, de minnaar van het volk van Istanbul, de machtigste Ottomaanse vrouwen ooit; de enorme Kösem Sultan.

Die naam; die voor Cihan staat zal met succes veertig jaar het Ottomaanse Rijk regeren, die zal de enige beschermer van de dynastie zijn, die zal de liefde van de massa's winnen, die zal worden geteld met macht en grandeur.

Kösem Sultan, die de machtigste vrouw van het Oosten heeft gezien, zal de duizelingwekkende kracht alles van de ene hand naar de andere brengen. Adam? Hij zal de man opofferen van wie hij houdt, zijn familie, vrienden en zonen. Maar eerst; Onschuld.

Deel 1 (Engelse Ondertiteling)
https://www.youtube.com/watch?v=N2ZlLE4z__4
138 Delen?, van elk ongeveer 2 uur? (Met Engelse Ondertiteling).
https://www.youtube.com/results?search_query=Magnificent+Century%3AKosem+Episode+1+%28English+Subtitle%29

====================

(04-07-2020) MET TWEE MATEN METEN.
De Nederlandse regering meet met twee maten, één voor de Surinamers en één voor de Turken. Als je als Surinamer in Nederland wil komen wonen dan moet je een inburgeringscursus volgen, Turken hoeven dat niet dat, heet simpel Turkije zoet houden door met hun te slijmen. Turkije ligt op de grens tussen Europa en Azië dat, kan de westerse wereld waaronder Nederland goed gebruiken.

Terwijl vroeger op school in Suriname leerde we uit dezelfde Nederlandse schoolboeken, het schoolonderwijs is volledig Nederlands. Terwijl de Turken die in Nederland komen wonen heb-ben geen REET verstand van Nederland, ze kunnen GVD nog niet eens fatsoenlijk de Neder-landse taal spreken. Een Surinaamse vrouw weigerde om een inburgerings-cursus te volgen.

Surinaamse vrouw weigert inburgeringscursus.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CiSY2TeO3R8

De Marokkaanse koning zegt: "Eens Marokkaan altijd Marokkaan", m.a.w. je kunt je Marok-kaanse nationaliteit en paspoort niet afschaffen door bv. een Nederlandse nationaliteit en pas-poort aan te nemen. Oké, woon je hier in Nederland met een Marokkaans paspoort en nationali-teit, dan heb je geen recht op Nederlandse sociale voorzieningen bv. de bijstand, afschaffen dus.

====================

(03-07-2020) NAMAAK ARTIKELEN.
Overal in de wereld wordt er jacht gemaakt op criminelen die artikelen namaken, maar je kunt je afvragen wie is de echte crimineel. Zij de elite die het artikel peperduur verkopen onder het mom van een merknaam, of zij de criminelen die het namaken en goedkoper weten te verkopen.

Het bekende Zwitserse horloge en die zijn inderdaad vrij prijzig, vaak is het daarom ook helemaal niet weggelegd of bestemd voor ons. Maar in b.v. ik noem maar wat Thailand, daar weten ze perfect het horloge na te maken tot in de kleinste details. Nu komt het voor maar de helft van de prijs, en ze hebben dezelfde productieve kosten, oké het salaris is daar lager.

Ik schrijf hier dus niet over de bekende criminelen die b.v. sigaretten verkopen voor een habbekrats, omdat ze van die bekende vrachtwagen zijn afgevallen. Ik praat hier over mensen die precies hetzelfde artikel weten na te produceren voor vaak de helft van de prijs.

Dus wie de echte criminelen zijn dat is nog maar de grote vraag. Het is altijd mogelijk dat het echte Zwitserse horloge, allang niet meer in Zwitserland wordt gemaakt. Maar ook in een lagelonenland, maar dat gaan ze ons natuurlijk nooit vertellen, anders moeten ze wettelijk de verkoopprijs verlagen.

Cd's die worden in Nederland peperduur verkocht maar dan ook echt baldadig duur dat is ook algemeen bekend, men heeft volgens mij als leek een foefje uitgehaald met de Nederlandse bevolking om hun te kunnen oplichten. Men heeft gewoon heel slim de LP afgeschaft, dus je moet nu verplicht dure Cd's kopen.

Terwijl de bekende Lp's worden nog steeds gemaakt, voor de rest van de wereld want daar verdienen ze niet genoeg, of hebben niet veel geld voor dure Cd's. In Afrika zijn ze nog armer, daarom is Afrika ook bij uitstek het land van de Cassette bandjes. Er zijn er genoeg omdat Afrika vol zit met draagbare radio's, ook vanwege het feit dat ze daar vaak helemaal niet eens stroom hebben.

U dacht zeker sinds de Cd's op de markt zijn hebben ze de Lp's en Cassette bandjes afgeschaft, vergeet u dat maar gauw handel is handel. Als een auto-fabrikant met een nieuwe model komt b.v. hier in Nederland, dan wordt het oude model echt niet afgeschaft die wordt gewoon verder verkocht in de rest van de wereld.

Hier in Nederland zijn er bijna geen gloeilampen meer te koop, ze zijn vervangen door dure LED-Lampen zogenaamd vanwege het milieu? Maar ik wil met u wedde dat de fabrikant Philips hier in Nederland nog miljoen gloeilampen maakt dagelijks, voor bv. de derde en niet westerse wereld want daar hebben ze niet genoeg geld om dure lampen te kopen van € 10 of zelfs € 20
=.

====================

(02-07-2020) NEDERLAND WORD EEN FASCISTISCHE STAAT.
Het word tijd voor een revolutie om de — BEESTEN — die aan de touwtjes trekken er uit te jagen, dan heb ik het ook over die landverraders van de M.E. die moderne NSB'ers. Op onderstaande filmpje kunt u zien dat er rellen uitbreken, tijdens een manifestatie tegen de Corona-waanzin. Het is heel moeilijk om er achter te komen wat er — ECHT — gebeurt, is.

In het filmpje wordt een voetbal-hooligan?, uit het publiek getrokken en door wie? En waren het eigenlijk wel voetbal-supporters, of misschien politie in burger? Want als er rellen ontstaan kunnen hun collega's in uniform hard optreden tegen het vreedzame publiek, worden er door de burgemeester van Den Haag en de politici soms vuile spelletjes gespeeld?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=EWMSRor1egs&feature=emb_title

Het gebeurt vaak in de meeste landen dat een groep vreedzame burgers ergens tegen demon-streren, ze vernielen niks gooien niet met bv. stenen, ze schreeuwen niet en staan ook niemand te beledigen. En als de M.E. is gearriveerd is het binnen de kortste keren een rotzooi in de stad. Dus is het de M.E. die de rotzooi komt trappen en er een puinhoop van maakt en niet de burgers.

Psychologe Wendy Kroeze alias "Het Bloemenmeisje".
https://www.youtube.com/watch?v=vYA6IKVSQ5c
Enkele betogers uiten hun onvrede tijdens verboden demonstratie op Malieveld.
https://www.youtube.com/watch?v=XUZDos9VQI4
Verboden Demonstratie Viruswaanzin Malieveld arrestaties,
opstand, vechten, het raakt erg oververhit!
https://www.youtube.com/watch?v=c8gDAeswI2g

====================

(01-07-2020) ZIJN SOMMIGE GEMEENTEHUIS AMBTENAREN RACISTEN?
Neonazi's mogen vaak met vergunning van een gemeentehuis (Op wie het betrekking heeft) marcheren op straat, onder de noemer: "Vrije Meningsuiting" en "Democratie".

Stel dat een groep "Bankovervallers" op straat willen gaan staan schreeuwen: "Vandaag alle Rabo's en morgen alle Abn's", of stel dat een groep "Verkrachters" op straat willen gaan staan schreeuwen: "Vandaag alle Blondjes en morgen alle Brunettes", of stel dat een groep "Pedo-fielen" op straat willen gaan staan schreeuwen: "Vandaag alle Jongetjes en morgen alle Meisjes".

Denkt u dat deze 3 groepen ook vergunning van het gemeentehuis krijgen onder de noemer van: "Vrije Meningsuiting" en "Democratie". Nee u heeft groot gelijk, ik geloof er ook niet in. Het gekke is, de regering en de AIVD zijn druk bezig om de alternatieve pers en media de nek af te draaien. Die bekende: "Vrije Meningsuiting" en "Democratie" geldt dus niet voor hen.

De mensen die het goed bedoelen en menen worden uitgeschakeld, de ratten de kakkerlakken het gespuis het gajes, zoals banken multinationals de rijke de elite enz. hebben echter vrij baan in de maatschappij.

De mensen op de gemeentehuizen die de marcheer vergunningen verlenen, zouden ze soms de "ECHTE NAZI'S" zijn die heel slim achter de schermen schuilen, en de Neonazi's op straat het vuile werk laten opknappen? De gemeentehuizen hebben "TERECHT" grote moeite met het verlenen van marcheer vergunningen aan "Bankovervallers Verkrachters en Pedofielen.

Maar aan de Neonazi's die andere rassen willen uitroeien daar heeft een gemeentehuis totaal geen moeite mee, dus moeten de Ambtenaren (Op wie het betrekking heeft) wel "Neonazi's" en "RACISTEN" zijn, of zie ik het soms verkeerd?

Als gemeentehuizen marcheer vergunningen verlenen aan Neonazi's is een minachting voor de oudjes die de oorlog hebben meegemaakt. Want ze hebben in de oorlog bv. familieleden verloren, en na jaren moeten ze tot hun verdriet zien dat, de Nazi's weer marcheren op straat.

====================

(30-06-2020) REGERINGEN KWEKEN ZELF ASIEL PROBLEMEN.
Ik vind regeringen -- SLAPPE HAP -- waarom? De asielzoekers in Calais wou men overbrengen naar asielzoekerscentra, zodat ze daar in een asielzoekersprocedure kunnen. Maar helaas de heren bekogelen de M.E. met voorwerpen, en steken de boel in de fik, want ze willen met alle geweld naar Engeland.

Als het aan mij lag en ik zat in de regering, dan konden ze de verblijfsvergunning wel op hun buik schrijven. Mijn oplossing -- vliegtuig en opgesodemieterd waar je vandaan gekomen bent --. Wil je met alle geweld naar Engeland prima in orde hoor, maar niet via mijn land zoek maar een ander land bv. België Duitsland of Nederland dus nu opgesodemieterd.

Stel ik val ongevraagd uw huis binnen, en toch zegt u uit de goedheid van uw hart -- je mag mee eten -- maar de aardappelen met wortelen die ik krijg bevalt me voor geen meter, vervolgens sla ik met de vuist op tafel en zegt -- GODVERDOMME deze troep vreet ik niet -- IK EIS RIJST MET KIP --. En als u mij verzoekt om het huis te verlaten, dan wordt u bekogeld met uw eigen huisraad. Wat gaat u doen, u trapt mij toch uw huis uit, want je bent een ondankbare hond. Die -- SLAPPE HAP -- de meeste regeringen dus kijken gewoon de andere kant uit.

Daarnaast zijn de regeringen zowel in Brussel als nationaal domme konijnen, want men gaat van het standpunt uit, heb je geen paspoort dan sturen we je niet terug. Met gevolg dat de meeste vluchtelingen midden op zee hun paspoort in het water gooien. De regeringen moeten de boel 180 graden omdraaien, heb je geen paspoort dan sturen we je terug. Zullen we wedde dat de meeste vluchtelingen tijdens de asielregistratie wel een paspoort op tafel leggen. En dan heb je meer houvast wie ze zijn en waar ze vandaan gekomen zijn, maar helaas
=.

https://www.youtube.com/watch?v=382njADcWvE (censuur?)
Beleid tegen aanzetten tot haat.
https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=nl

Als ik het goed heb heeft de Europese regering pas geleden een wet aangenomen die haat bestrijdt, en daar valt eenieder onder die het niet eens is met het politieke beleid van Europa en de afzonderlijke landen. Dus als ik zou schrijven dat M.P. Rutte een oorlogsmisdadiger is want hij bombardeert Syrië zonder toestemming van de Syrische regering, dan valt dat onder haat.

Er wordt daadwerkelijk wereldwijd jacht gemaakt op mensen die anders denken, en of de andere kant van de zaak willen laten zien (bv. Corona). En in mijn ogen valt dat onder fascisme dictatuur communisme en psychopathie. In de vorige eeuw had je bv. de Spaanse inquisitie, die heeft men in onze moderne tijd geherinstalleerd. Denk je anders dan weten we wel raad met jou.

En dan kom ik weer terecht bij de massa dus de domme?, konijnen oftewel de kiezers. Zijn het wel domme?, konijnen of zijn het misschien ook fascisten, en vinden het prima dat hun gekozen regering jacht maakt op mensen zoals mij omdat we anders denken dan hun. Dus regeringen en kiezers is één pot nat, de meerderheid heeft gestemd en dat noemt men democratie.

De regeringen hebben allerlei sleepnetten, omdat ze zelfs willen weten wat voor kleur onderbroek we vandaag dragen. De massa de kiezers vinden dat prima want de volgende keer gaan ze toch weer op dezelfde fascisten stemmen. Dat betekent dus dat het ene deel der Nederlanders dus de kiezers een hekel hebben aan het andere deel der Nederlanders.

====================

(29-06-2020) NEDERLANDSE REGERING VINDT HET PRIMA.
De Nederlandse regering vindt het prima dat Saudi Arabië kinderen vermoordt in Jemen met bommen, want hun ambassade in Riyad in Saudi Arabië dichtdoen dat doen de Nederlanders niet. Maar de ambassade in Damascus in Syrië heeft men wel gesloten, terwijl Assad geen kinderen vermoordt. In politiek Den Haag lijden ze aan schizofrenie waardoor ze met twee maten meten. Het bekende Jekyll and Hyde gestoorde syndroom.

Hieraan kun je goed zien met wat voor een smerige mentaliteit regeringen rondlopen. In oorlogen gaat het volgens mij niet om goed of kwaad, of vrienden of vijanden, maar hoeveel men er uit kan slepen. Heb ik baat bij zo een oorlog dan doe ik mee, heb ik er geen baat bij dan mogen ze mekaar uitroeien. En de kiezers die gaan stemmen, zijn volgens mij het kwaad van de evolutie. Want al die moord en doodslag vinden ze prima om eigen gewin.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(28-06-2020) MISTER BEAN DOES IT AGAIN.
https://www.youtube.com/watch?v=BIcI9Fxd_OE

====================

(27-06-2020) DAPPEREN OF RACISTISCH BLANKE TUIG?
Een tijdje geleden, keek ik naar een Amerikaanse speelfilm: "NorthWestPassage", en als beschrijving stond erbij geschreven: "Een Amerikaanse Western over dappere kolonisten, die op straf-expeditie gaan, naar Canada om een oorlogszuchtige Indianenstam de les te lezen, en wat deden de dappere toen ze arriveerden?

Ze hebben eerst het hele dorp geplunderd, en toen in de fik gestoken, en daarna werden alle Indianen doodgeschoten, dus volgens mijn visie: "Blanke Vullis". En de persoon van die studio die de beschrijving heeft gemaakt voor de film, is volgens mij ook: "Blanke Vullis", en dat is iemand uit onze tijd.

Dus de Indianen die zich verdedigde tegen de indringers die hun land willen jatten, worden oorlogszuchtig genoemd, de kolonisten dappere, die dieven en moordenaars gaan de geschiedenisboeken in als helden.

====================

(26-06-2020) WAT IS DIT IN GODSNAAM?
Is dit echt of worden we voor de gek gehouden met fotoshoppen? Mocht het echt zijn wat is het waar komt het vandaan en wat is de bedoeling ervan? Een natuurverschijnsel of het werk van de mens?

Bizarre beelden Birmingham 1.
https://vk.com/video516205560_456239095

Er zijn beelden opgedoken van een heel vreemd fenomeen in de lucht boven de Engelse stad Birmingham. Het deed de maker denken aan Bijbelse beelden, maar ook op andere plekken in Groot Brittannië en Amerika waren vreemde luchten te zien.
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15263-bizarre-beelden-uit-birmingham

====================

(25-06-2020) ISRAHELL IS DE BAAS IN DE WERELD.
Als Israhell iets niet bevalt dan proberen ze het te verhinderen, uit te schakelen en ongedaan te maken. Een groepje studenten van een Amerikaanse universiteit, namen het op voor de Pales-tijnen, met gevolg dat Israhell aan de bel trok bij die universiteit, met gevolg dat de studenten werden uitgeschreven. Die stapte naar de rechter, en maakte dat ongedaan zodat ze weer naar school konden. En een paar weken later werd de rechter ontslagen. Dit is ongetwijfeld en zeker weten weer het werk van Israhell.

Een professor David Irving van een Engelse universiteit, wilde in Den Haag in een hotel een lezing geven over de holocaust. Vervolgens trok het Nederlandse CIDI, het informatiebureau van Israhell aan de bel bij het gemeentehuis van Den Haag, en die trokken aan de bel bij dat hotel, en ze gaven de professor te kennen dat zijn hotel kamer was geannuleerd, en de lezing niet doorging.

De beveiliging op Schiphol is volledig in handen van een Israhellisch bedrijf, als ik het goed heb heten ze Blackwater. Toen een paar personeelsleden van Schiphol verdwaald waren, en per on-geluk op het terrein van Israhell kwamen, kregen ze van mannen met machinegeweren te horen dat, ze moesten opdonderen, want dit was geen Nederlands maar Israhellisch grondgebied.

En Israhell heeft ook enkele atoombommen liggen op Schiphol, wat volgens internationale wetten helemaal niet mag. Toch gebeurd het, en ik neem aan dat de Nederlandse regering dit ook weet, maar het vermoedelijk in het openbaar zal ontkennen. Dan heeft Israhell ook nog eens de: "Samson Optie", en daar wordt mee bedoeld, als wij als Israhell gaan, nemen we de hele wereld mee d.m.v. 300 atoombommen.

En als het verhaaltje klopt, want dat weet ik natuurlijk niet, maar stel dat het wel klopt. Dan heeft Amerika (Lees Israhell) in het verleden vaker met atoombommen willen smijten, maar dat wordt iedere keer verhinderd door Ufo's die de lanceercodes veranderen, zodat de raket niet weg wil. Want het schijnt dat een explosie ook effect heeft in de ruimte (en andere dimensies).

En als het klopt dan zijn de elite Joden begonnen met de Tweede wereld oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten. Ze hebben ook de concentratiekampen voor Hitler gebouwd, want hun fabrieken hadden personeel nodig, omdat de Duitsers aan het front lagen. Ze hebben hem ook dat ZyklonB gas geleverd. En als klap op de vuurpijl, hebben ze zijn oorlog ook gefinancierd. Allemaal geheimen die pas in 2045 openbaar gemaakt mogen worden. Want dan zijn ze allemaal dood en niet te pakken, en kun je ze niet meer voor het bv. Internationaal Gerechtshof in Den Haag slepen wegens massamoord op hun eigen ras en andere rassen.

En wat vele mensen niet weten, is dat het grootste deel van de Joden in Israël helemaal geen Bijbels Joden zijn, maar nazaten van de Khazaren uit Oekraïne. Ze waren de Bolsjewieken en hebben 60 miljoen Russen en Oost Europeanen vermoordt. Een handjevol kunnen we in Israhell onder de knoet houden, maar geen 60 miljoen. De echte? Bijbelse Joden zijn zij in die zwarte kleren met die pijpenkrullen en die hoge hoeden. En 9 van de 10 van hun woont helemaal niet eens in Israhell, want zeggen ze dat, mogen we niet van God.

En in Israhell zijn er genoeg Joden, die willen samen wonen en werken vrienden collega's en buren zijn met de Palestijnen, maar worden in eigen als afval beschouwd. Voor de Tweede Wereld oorlog ging het al harmonieus tussen de Palestijnen en de Joden, totdat in 1948 de moordcommando's uit Europa arriveerden onder leiding van het "MOORDEND BEEST" Begin, toen is alles tot de dag van vandaag verkankerd. Er is een groepje elite Joden die de oorzaak zijn van pijn verdriet wanhoop de dood en een hoop mensonterende ellende voor beide rassen, in het Midden oosten.

Wat vele ook niet weten, en ook niet wordt verteld door de demagogen van het journaals, is het feit dat er genoeg Joden in Israhell jacht maken op bv. de Ethiopische Joden, de Russische Joden enz. Ze krijgen de slechtste huizen, de slechtste baantjes, de slechtste salarissen, de slechtste medische zorg, en ze krijgen ook regelmatig klappen op straat, zowel door de Joden als de politie. Dat de Joden om de zoveel tijd in de geschiedenis op hun lazer krijgen, komt gewoon omdat ze nog arroganter zijn dan de duivel, en ze spugen ook God in het gezicht.

Als ik God was en ik kwam op Aarde, het allereerste wat ik deed, is het Midden Oosten Joden vrij maken, laten ze maar bij hun vriendjes in Amerika gaan wonen, die zullen hun vast bijzonder enthousiast hartelijk ontvangen op de Amerikaanse vliegvelden. Compleet met rode lopers, bloemen, applepies en kusjes. Arabische landen zijn bestemd voor de Arabieren, en niet voor de Joden, die zijn geen Arabier.

Het tweede wat ik deed, al die oorlogsmisdadigers en massamoordenaars uit het witte huis, kregen een enkeltje pieterbaan centrums van Amerika, wegens criminele psychopathische geestelijke gestoordheid tot in het bizarre. Kortom ik stopte het hele zooitje in het "GEKKENHUIS". Het derde wat ik deed, ik liet alles wat wapens zijn smelten, zodat niemand ze nog kan gebruiken. Kogels granaten bazooka's straaljagers marineboten voertuigen.

====================

(24-06-2020) KOMT ER EEN DERDE WERELDOORLOG?
Poetin's Waarschuwing: Volle Toespraak 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=kqD8lIdIMRo
Amerika wil ruzie met Rusland.
https://www.youtube.com/results?search_query=america+wants+war+with+russia
Het Russische Ministerie van Buitenlandse zaken.
http://www.mid.ru/en/main_en
Het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse zaken.
https://www.state.gov/

Amerika moet gestopt worden, want ze veroorzaken een derde wereldoorlog. Deze arrogante honden spelen de baas in de hele wereld, en ze hebben al iets meer dan 1000 defensiebasissen wereldwijd. Nu zijn ze bezig om Oost Europa vol te proppen met hun basissen, die leven echt in de psychiatrische waanwereld dat ze de eigenaar van de planeet zijn.

En degene die niet naar hun pijpen wil dansen krijgt gewoon een lading bommen op hun dak, deze verwaande Amerikaanse beesten zijn veel erger dan Hitler. Die is ook gestopt met een oorlog, dus moeten we ook Amerika stoppen via de NAVO en EU, om miljoenen mensen het leven te redden in de toekomst, die anders gaan sterven door Amerikaanse bommen.

Ik geloof erin dat het uitgerekend Poetin is die ons leven aan het redden is, door niet te vallen voor de constante provocaties van Amerika. Als Poetin een heethoofd was geweest zoals Amerika dan hadden we allang een derde wereldoorlog. In de geschiedenis blijkt het keer op keer dat, de vriend vaak de echte vijand is, en de vijand vaak de echte vriend.

God zegt tegen ons -- Gij zult niet doden --. Ja maar Heer die Amerikanen zijn beesten, die hebben in de afgelopen 75 jaar al, miljoenen doden weduwes en wezen gehandicapten psychisch in de war geraakten mensen en vluchtelingen op hun geweten, ze zijn geen haar beter dan Hitler, die werd ook beschouwd als een oorlogsmisdadiger Niks mee te maken --.

http://www.pensioenactivist.nl/page/7/

Nederland moet dringend weg uit de NAVO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog
=.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik langs en schop je in mekaar". En vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en met ze 5en schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie met Irak, en neemt ook zijn 4 Europese vrienden mee, ze vermoorden uw burgers en vernietigen uw land. Maar die vrienden bv. Nederland Engeland Duitsland en België, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als vrienden. En dan gaan ze dineren bij bv. de Koning der Nederlanden de President van Amerika en de Israëlische Knesset
=.

====================

(23-06-2020) GEEN MENSEN OP MIJN MAAN PLEASE (EEN UFONAUT).
Als het verhaaltje klopt, dan zijn er nooit mensen op de Maan geweest. Het schijnt een heel leuk geraffineerd toneelspel te zijn geweest. Plus er zijn enkele astronauten geweest, die gezegd hebben, we zijn weg gejaagd bij de Maan door Ufonauten.

Als ik Ufonaut was, en ik woonde op de achterkant van de maan, en ik zie de mensen aankomen met hun raket, dan jaag ik ze ook weg. Want als ik naar beneden kijk naar de Aarde, dan heb ik geleerd dat het menselijke ras een moordenaars ras is, die al door de hele geschiedenis misschien al wel één miljard mensen hebben vermoord met hun achterlijke oorlogen.

Dus ga ik niet toestaan dat ze ook maar één poot op mijn Maan zetten, want als ze eenmaal vaste grond onder de voeten hebben, dan komen ze zeker ook de baas spelen op de maan. En gaan misschien mijn volk tot slaaf maken en of uitroeien omdat ze onze grondstoffen willen stelen. En beginnen ze daar zeker ook met hun achterlijke oorlogen. Dus als ik een Ufonaut was die op de Maan woonden joeg ik ze ook weg.

Op onderstaande website ziet u op de foto, voetafdrukken van schoenen op de grond. En dat is niet mogelijk, want op de maan is er geen water en vochtigheid, dus is het niet mogelijk dat het Maanstof compact wordt van de schoenen. En als ik als leek het goed heb, is er ook geen wind op de Maan, dus kan die vlag ook niet wapperen, tenminste.
http://www.space.com/7015-40-years-moon-landing-hard.html

En op onderstaande website op de 5e foto, loopt die astronaut rond met een filmcamera op zijn borst. Een foto maken is een chemisch proces, en zonder zuurstof werkt die chemische reactie niet, en aangezien er op de Maan geen zuurstof is, kan er ook geen foto gemaakt worden, maar ik ben een leek, dus als u zegt: "je kletst uit je nek", no hard feelings.
http://io9.gizmodo.com/the-real-story-of-apollo-17-and-why-we-never-went-ba-1670503448

Ik droomde een keer dat ik in de ruimte stond bij de Maan, en zag onder mijn voeten de Aarde draaien. Misschien stond ik wel op wacht, voor het geval de witte pieren aankomen zei met hun raketje, en dan jaag ik ze weg voor ik wakker wordt. Zo droomde ik ook een keer dat, ik de leiding had over een groep mensen. En ik vroeg aan hun, weten jullie waar jullie zijn, en toen zei een vrouw ja we zijn op Aarde dood gegaan, en nu zijn we in de geestelijke wereld.

http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(22-06-2020) WIE WEET DE WAARHEID?
Er zijn mensen die in contact staan met de geestelijke wereld, er zijn ook mensen die denken dat ze in contact staan met de geestelijke wereld, en er zijn ook malloten die zich van alles verbeelden. Netzo als er goede en slechte mensen op Aarde zijn, zo zullen er waarschijnlijk ook goede en slechte geesten zijn, dus is het verschrikkelijk uitkijken met wie je te maken krijgt.

Voor zover wij weten is er maar één Aarde in het heelal die ons bekend is, de vraag is waarom ziet de Aarde eruit zoals hij is, terwijl de rest van het heelal een chaos is met hemel-lichamen die in wording zijn?, of in afbraak zijn? Wij kennen maar een klein deel van het heelal, dus misschien dat er meerdere Aardes zijn die we nog niet ontdekt hebben met onze techniek.

De grote vraag is natuurlijk wie heeft de Aarde geschapen, en die persoon wie is die?, en stel dat die persoon niet bestaat. Heeft de Aarde dan altijd bestaan is hij nooit geschapen, of er was niks en ineens pats boem was er de Aarde. Die bekende oerknal van de wetenschappers zegt mij niks, want voor de oerknal moet er al materie hebben bestaat die de oerknal veroorzaakten.

Dan hebben we de Bijbelse figuren zoals bv. God Jezus Allah en Mohammed, bestaan die echt of is het een hersenspinsel van geslepen kerkleiders om de massa levenslang aan de ketting te leggen, zodat zij er mee kunnen doen wat ze willen. Veel mensen gaan door vuur en vlam om hun geloof te verdedigen, ze gaan zelfs zo ver dat ze de andere uitroeien die een ander geloven.

Er is mogelijk meer tussen Hemel en Aarde, dus misschien is er ook een geestelijke wereld waar je misschien na je dood terecht komt. En die geesten en mensen die er open voor staan kunnen misschien met mekaar communiceren. De normale?, mensen lachen vaak over dit soort zaken, en verwijzen je naar de psychiatrie. Misschien dat ze evolutionair gezien op een laag pitje staan.

We weten niet wat er eventueel voor de geboorte was, zo weten we ook niet wat er eventueel na de dood zal zijn. Misschien bestaat er inderdaad niks, je wordt geboren leeft, sterft en daarna is er niks meer. Maar mogelijk is er meer een geestelijke wereld of wedergeboorte een Hemel of een Hel, maar omdat wij mensen vaak arrogant en verwaand zijn denken we dat we alles weten.

Het is ook mogelijk dat we zo praten omdat we de opvoeding van de ouders na papegaaien, als kleine kinderen hebben we onze ouders twintig jaar op een bepaalde manier horen praten, we weten ook hoe ze denken. Misschien staan we de opvoeding van de ouders te verdedigen, en zijn we bang dat als we zelfstandig gaan nadenken en onderzoeken dat we slechte kinderen zijn.

Krista Raisa Channeller voor een collectief bekend als
The Orion Council - Episode 26 noemen ze ons Channeler.
https://www.youtube.com/watch?v=uRgWV27TPas

Van lange gesprekken, breaking news tot HD film trailers, The Kevin Moore.com in samen-werking met Channeling.com brengt u de laatste nieuwsvideo's en uitlegaars van over de hele wereld en nog veel meer.
https://www.youtube.com/user/themooreshowofficial/featured
https://www.thekevinmoore.com/

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(21-06-2020) EUROTRUCK SIMULATOR 2.
Euro Truck Simulator 2 Promo Trailer.
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII
https://www.youtube.com/results?search_query=ets2+promo+trailer

ETS 2 - A7 Dam (Afsluitdijk) Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII
The Dutch Map ETS 2 promotie trailer.
https://www.youtube.com/watch?v=bI7Zd9aG1vw

Euro Truck Simulator 2 load to Hamburg with Iveco Stralis part 1-2.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4fkxHV9Eg

Real Hands Driving in ETS2 #1 | POV in Multiplayer Traffic | Logitech G27.
https://www.youtube.com/watch?v=KJKjnsjNuzg
55 Tonne Transformer delivery - American Truck Simulator (logitech g29) gameplay.
https://www.youtube.com/watch?v=RP89YJgpVfE

Scania Bus Driving With Steering wheel + Gear
Shifter | Euro truck simulator 2 with bus mod
https://www.youtube.com/watch?v=YRJCtM5k9j0
ULTIMATE chasing and racing between KALLADA, SRS &
Asian Xpress | Bus driving Euro truck simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=CKjr4iIZOTI

Idiots on the road 1.
https://www.youtube.com/watch?v=JnjJxJppd_w
https://www.youtube.com/results?search_query=Idiots+on+the+road

Mainsite's.
https://eurotrucksimulator2.com/
https://scssoft.com/
https://scssoft.com/projects/euro-truck-simulator-2
https://blog.scssoft.com/
https://www.youtube.com/user/SCSSoftware

https://www.youtube.com/results?search_query=euro+truck+simulator+2+
https://duckduckgo.com/?q=eurotruck+simulator2&ia=web

====================

(20-06-2020) GAAT U SCHAMEN REGERINGEN.
Mawtini (Arabisch: — Mijn vaderland) was sinds
1936 het onofficiële volkslied van de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=9plTVf-go6M
Een geweldige Dabka uitvoering door Palestijnse Schoolmeisjes.
https://www.youtube.com/watch?v=RHz_zIja6bg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mawtini

Het is de bedoeling van Israhell om het Palestijnse volk tot de laatste man en vrouw uit te roe-ien, daar zijn ze al 75 jaar mee bezig sinds 1945. De hele wereld (op wie het betrekking heeft), kijkt er naar en doet helemaal niks ze laten ze Palestijnen volledig verrekken. Regeringen wordt weer mens nu bent u een beest addergebroed satanskinderen, God houdt u in de gaten.

https://duckduckgo.com/?q=mawtini&ia=videos&iai=r1-1&page=1&sexp=%7B%22v7exp%22%3A%22a%22%7D
https://www.youtube.com/results?search_query=mawtini

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

====================

(19-06-2020) ZIJN HANDELSVERDRAGEN MAFFIAPRATIJKEN?
Één van de nadelen van de handelsverdragen zoals: "Ceta, Darpa, Isds, Tisa, Ttp en Ttip", zijn volgens mijn visie bedoeld, om regeringen die onpopulaire maatregelen nemen met producten om bv. de bevolkingsgezondheid te verbeteren, te laten betalen voor hun verminderende omzet.

Een multinational heeft nu een omzet van bv. 10 miljoen Euro, met de verkoop van snoep waar een chemische suiker in zit bv. aspartaam, die schadelijk is voor de volksgezondheid. De regering verbiedt die chemische suiker, maar omdat de snoep nu met natuurlijke suiker iets anders smaakt, heeft men nu een omzet van 9 miljoen. Die 1 miljoen omzet verlies moet de regering verplicht betalen aan die multinational, want ze hebben er zelf voor getekend.

De maffia heeft een omzet van 10 miljoen met het stelen van auto's in heel Europa, de justitie weet enkele criminelen te pakken te krijgen en stopt ze in de gevangenis. En doordat er nu minder auto's worden gestolen, heeft de maffia nu een omzet van 9 miljoen. En de justitie moet verplicht 1 miljoen omzet verlies betalen aan de maffia, want ze hebben er tenslotte zelf voor getekend.

Een beroeps wielrenner krijgt een salaris van de KNVB van 10 miljoen per jaar. Dan wordt hij betrapt op doping, en omdat hij nu minder gevraagd wordt, heeft hij nu een salaris van 9 miljoen. En de KNVB moet verplicht die 1 miljoen omzet verlies betalen aan hem, want ze hebben er zelf voor getekend.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

====================

(18-06-2020) VREEMDE WOLKEN EN VREEMDE GELUIDEN.
De weerberichten van de journaals hebben altijd excuses voor vreemde wolken, alleen kunnen ze nooit verklaren waarom we deze wolken vroeger nooit zagen. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met die weermachine zoals bv. "Haarp en Chemtrails" die Amerika gebruikt om het weer te beïnvloeden, ze zijn inderdaad aan het rommelen met het weer wereldwijd.

Vreemde Wolken.
https://www.youtube.com/results?search_query=vreemde+wolken
https://duckduckgo.com/?q=vreemde+wolken&ia=web

Haarp: - Ongelovige gaten in de Hemel 1998.
https://www.youtube.com/watch?v=4lqbDFU0Dq4
https://www.youtube.com/results?search_query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=haarp&ia=web

Chemtrails: - De geheime oorlog (NL ondertiteld).
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails
https://duckduckgo.com/?q=chemtrails&ia=web

De demagogen die een agenda hebben daar past ook list en bedrog in, want die fotoshoppen foto's van bv. 80 jaar geleden, ze plakken die witte chemtrail-strepen in die foto's. Zodat iedereen denkt: "Ha Ha Ha", die witte strepen bestonden 80 jaar geleden ook al hoor kijk maar op de foto, dus waar hebben jullie geestelijk gestoorde complotdenkers het over.

Sommige mensen zeggen dat die vreemde geluiden trompetgeschal uit de Bijbel is van het einde van de Aarde. Maar stel dat de Bijbelschrijvers (ook demagogen?) ook in de toekomst konden kijken zoals Nostradamus, dan hebben ze die geluiden ook gehoord en besloten er een gelovig tintje aan te geven om mensen te dwingen in hun kerk te zitten en te geloven in hun geloof.

Vreemde Geluiden.
https://www.youtube.com/results?search_query=vreemde+geluiden
https://duckduckgo.com/?q=vreemde+geluiden&ia=web

Trompetten van de Openbaring.
https://www.youtube.com/results?search_query=trompetten+van+de+openbaring
https://duckduckgo.com/?q=Trompetten+van+de+Openbaring&ia=videos

====================

(17-06-2020) ZULLEN ZIJ SLAGEN?
AOC, Omar, Tlaib, & Pressley geven Trump lik op stuk.
https://www.youtube.com/watch?v=ex1aeIYTAt0
Alexandria Ocasio-Cortez Beste Momenten Supermoment.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI

====================

(16-06-2020) DIT ZIJN GEEN MENSEN MAAR BEESTEN.
Vandaag kreeg ik dit e-mail van - kla.tv - met onderstaande filmpjes, ik geef ze aan u door als informatie. Het schijnt dat het BMR-vaccin Autisme veroorzaakt, maar dat de farmaceutische bedrijven de medische wereld de politici het in de doofpot willen houden, en de demagogen van de Journaals de praatprogramma's op TV en de kranten het verzwijgen voor het volk.

Vaxxed, de schokkende waarheid!?
https://www.kla.tv/15175

Sterke toename van baarmoederhalskanker sinds HPV-vaccinatie.
https://www.kla.tv/16503

Farma niet aansprakelijk voor schade door coronavirusvaccin!
https://www.kla.tv/16563

Robert F. Kennedy jr.: De globalisisch-dictatoriale vaccinatie-agenda van Bill Gates.
https://www.kla.tv/16447

====================

(15-06-2020) ILLUMINATI.
De prijs die goede mensen betalen voor onverschilligheid over
algemene zaken, is dat ze geregeerd worden door slechte mensen. Plato.
http://hetgrotereplaatje.nl/illuminati.php

====================

(14-06-2020) ZIJN WIJ NORMAAL PSYCHIATRISCH OF CRIMINEEL?
Dit land is van mij.
http://vimeo.com/50531435
Maken wij de Aarde kapot?
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

====================

(13-06-2020) SPAARGELD LENEN AAN HET STADHUIS.
Wat dacht u van het idee dat wij burgers 30% van ons spaargeld die we nu sparen bij banken, storten op de bankrekening van onze Gemeente. Want dan hoeven ze hopelijk geen geld meer te lenen van banken dat, scheelt een hoop rente. Ik hoef geen rente van de gemeente, die investeer in de stad in de hoop dat het beter gaat.

Of we sparen 10% op de bankrekening van onze Gemeente, en 10% op de bankrekening van de Provincie, en 10% op de van de Regering. Dan hoeven alle 3 partijen, hopelijk geen geld meer te lenen bij commerciële banken.

Als een Gemeente geld leent bij een bank, dan neemt die dat geld van onze spaarrekening. Dus als wij burgers dat geld aan de Gemeente lenen, dan scheelt dat een hoop rente die de bank in rekening brengt aan de Gemeente. Want we moeten die rente betalen, en als alle burgers zouden zeggen, we hoeven geen rente van de Gemeente, dan is dat hartstikke mooi.

Stel de Gemeente Zutphen komt in het komende boekjaar 2017 2 Miljoen te kort, als je die deelt door geloof ik 47.000 bewoners dan komt dat op ongeveer € 42,55 per bewoner. Ik ben bereid om de Gemeente Zutphen € 50 te geven, en laten we aannemen dat 50% van de Zutphenaren meedoen, (niet iedereen zal meedoen) dan is dat toch € 1 miljoen
=.

. Die bezuiniging moeten we burgers toch betalen, of we nou vooruit lopen of achteruit lopen. Of we nou gewoon of kijken of scheel kijken, we moeten gewoon financieel het gat betalen. Dus waarom niet aan het begin € 42,55 aan het gemeentehuis geven, want dan kan bv. de Bibliotheek en de Kindercrèches open blijven en de Beverbus voor ouden van dagen kan weer gaan rijden, en de plantsoenendienst hoeft niemand te ontslaan enz. En als de gemeente 2 miljoen overhoudt krijgen de burgers € 42,55.

Regeringen zouden eigenlijk een wet moeten maken dat, als ze geld lenen van een bank dat ze geen rente meer hoeven te betalen, in naam van het: "Nationale Economische Belang. Dat scheelt regeringen wereldwijd miljarden, misschien wel triljarden aan rentes op jaarbasis, en hoeven ze misschien niet meer of minder of helemaal niet te bezuinigen.

Het gevaarlijke is dat als regeringen het geld gaan nationaliseren, en het wordt staatseigendom dan worden ze waarschijnlijk vermoord, zoals Abraham Lincoln en John F. Kennedy, die staatsdollars uitgaven die ze: "Greenbacks" en "Treasures Notes" noemden.

En het allereerste wat de nieuwe president Lynden B. Johnson deed, was de staatsdollars weer afschaffen. En zelfs op de dag dat Kennedy werd vermoord, hij had niet eens het fatsoen om te wachten tot na zijn begrafenis. De elite criminelen hadden duidelijk haast, dus misschien hebben ze hem wel vermoord, via waarschijnlijk handlangers want ze zijn te slim om zelf te doden.

Vroeger was geld ook eigendom van regeringen, maar ze hadden geld nodig om oorlogen te voeren. Toen hebben ze een deal gesloten met bankiers, als we het geld van jullie kunnen lenen, tegen een zachte rente dan mogen jullie banken het geld beheren.

staatsbanken zijn gewoon commerciële banken met oogwinstmerk, en een commercieel en of een privé persoon mag volgens de wet, geen geld drukken en uitgeven daar staat gevangenisstraf op. Maar de elite komen overal mee weg dat, moeten wij is proberen dan zijn de rapen gaar.

Lees hoe corrupt de bankwereld is.
http://www.courtfool.info/nl_home.htm

====================

(12-06-2020) GEMEENTES EN BEKEURINGEN?
U parkeert ergens in de stad en u krijgt een bekeuring, want de gemeente zegt dat u daar niet mag parkeren. Maar volgens de wet mag u overal parkeren want het is openbare weg. Dus als de gemeente u een bekeuring geeft, zeggen ze het is geen openbare weg want het is privé. En als het privé is, mag de gemeente u niet bekeuren. Daarom is het niet mogelijk dat u moet betalen voor een parkeerplaats, want de openbare weg is altijd gratis volgens de Nederlandse wet.

Een Nederlandse wet gemaakt in de Tweede Kamer beoordeeld door de Eerste Kamer en ondertekend door de koning staat boven een Gemeentewet. En de Europese wet staat weer boven de Nederlandse wet. Zo hoeft u ook niet verplicht ziekenfondspremie te betalen, want nergens in de wet staat dat u verplicht klant moet zijn van een commercieel bedrijf.

Heeft u geen bank of andere-rekening dan krijgt u uw salaris en of uitkering niet, u moet verplicht klant zijn van een commerciële bank, en nergens in de wet staat dat geschreven. Zo hoeft u ook geen verzekering voor uw auto te betalen aan een commercieel bedrijf. Wegenbelasting moer u wel betalen want dat is een staatsbedrijf.

====================

(11-06-2020) WORDEN HOLISTISCHE DOKTERS VERMOORD?
In de afgelopen jaren zijn er al 60 holistische dokters overleden, en hoe ze zijn gestorven dat, laat ik als leek nog even in het midden. Wat ik wel weet is dat, ze niet geliefd zijn bij de farmaceutische fabrikanten, en de orthodoxe conservatieve medische wereld.

Meer dan zestig Holistische Dokters
gestorven onder mysterieuze omstandigheden.
https://www.youtube.com/watch?v=N9XT8YvMnGY
https://www.youtube.com/results?search_query=Over+60+holistic+doctors+dead+under+mysterious+circumstances
Update over vermoorde Dokters.
https://www.youtube.com/watch?v=dREmueW1yDI

Beroemde holistische auteur werken
tegen Big Pharma dood gevonden.
https://www.youtube.com/watch?v=68B9oekjxlw
https://www.youtube.com/results?search_query=Famous+Holistic+Author+Working+Against+Big+Pharma+Found+Dead

http://www.annboroch.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=ann+boroch

Ook hebben er in de afgelopen jaren, ongeveer 75
bankdirecteuren wereldwijd zelfmoord gepleegd.
https://www.youtube.com/watch?v=uUKWfETSsIY
Bankiers sterven als vliegen.
https://www.youtube.com/results?search_query=bankers+are+dying

Zo heeft ook het hoofd van de Franse politie, die het onderzoek deed
na de Charlie Hebdo aanslag een week later zelfmoord gepleegd.
https://www.youtube.com/results?search_query=police+investigator+charlie+hebdo+committed+suicide

Dan sterven er ook veel klokkenluiders vooral in Amerika vooral na de WTC-aanslag op 11 september 2001 in New York. Je zou haast beweren dat mensen, die op zoek zijn naar de waarheid worden opgeruimd. De opdrachtgevers wie zijn dat? De touwtjestrekkers de elite de machtige de rijken? Het bekende dictatoriale rijke gajes met 7 miljard slaven in eigendom?

In veel steden heb je bende's die de hele stad terroriseren, daar boven heb je de maffia zoals bv. in Italië Japan Mexico enz. die een heel land terroriseren, en daar boven staat het rijke gajes van de evolutie die de hele wereld terroriseren. Dan heb je nog de banken die de hele wereld financieel leegzuigen met rente op rente, en de multinationals die ons voedsel ziek maken.

====================

(10-06-2020) HADDEN REGERINGEN VOORKENNIS?
Wat na een bomaanslag altijd opvalt, is het feit dat men na een bomaanslag soms al na 1 uur terroristen oppakt. Dat is vreemd want als je weet waar die mensen zitten, waarom heb je voor die bomaanslag niet opgepakt. Want als men voor de bomaanslag niet weet waar ze zitten, kunnen ze ook niet opgepakt na de aanslag worden. Dus als je weet waar ze zitten, en je pakt ze niet op dan wil je als regering dat ze die bomaanslag plegen. Dus in die zin is de Franse regering medeschuldig aan de dood van de Parijzenaren.

Ze hebben de Parijzenaren gewoon opgeofferd, in het spel dat: "MACHT" heet, tussen de terroristen die ISIS heten en de terroristen die regering heten. De Amerikaanse regering (lees Israëliërs) hebben 11 september 2001 in New York op hun geweten, het was gewoon een insider job om een excuus te hebben het Midden oosten uit te schakelen en er stro regeringen te parkeren. Zodat zij er nu de baas zijn, en ongelimiteerd olie kunnen jatten. En de infrastructuur van bv. Irak die volledig vernietigd is, wordt nu opgebouwd door Amerikaanse bedrijven, die er miljarden aan verdienen. Oorlog is een gouden handel voor Amerikaanse bedrijven in het bijzonder de wapenfabrikanten.

====================

(09-06-2020) FRUSTREREND.
Ik ken iemand het maakt niet uit wat ik als Surinamer of voor mijn part Aap zeg de persoon gaat onmiddellijk in de ontkenningsfase, of ik nou Apkzu zeg of Links Rechts of Vooruit Achteruit, ik krijg gewoon geen gelijk van de persoon. Dit doet de persoon al jaren ik ken hem niet anders, er zijn er meerdere Nederlanders die dit doen, je krijgt er gewoon geen speld tussen.

De persoon kijkt er niet naar dat mijn moeder een volbloed 100% blanke westerse vrouw is, hij kijkt uitsluitend en alleen maar naar mijn vader die Afrikaanse voorouders heeft. Dat ik vrij blank ben uitgevallen en ook nog eens in Nederland geboren ben, zegt de persoon niks. Ook al zou je bij wijze van spreken maar voor 1% Afrikaans bloed hebben, dan ben je een Neger.

Het is best mogelijk dat toen de persoon de eerste twintig jaar thuis woonde, hij zijn vader heeft horen zeggen: alles wat westers is UP, en alles wat niet westers is DOWN. Nu ontmoet de per-soon mij en heeft waarschijnlijk beseft die is ook UP, en dat botst natuurlijk met de opvoeding van zijn vader. En aangezien zijn vader zijn vader is en ik een vreemdeling ben ik de sigaar.

Als de persoon kon beseffen dat zijn vader er waarschijnlijk niks aan kon doen dat hij zo dacht, want die heeft het waarschijnlijk weer van zijn vader, en die weer van zijn vader enz. Dat kan generaties spelen, hij is misschien de eerste van de familie om er mee te breken. Misschien gebeurt dat morgen of over vijf jaar of misschien nooit, of eventueel in een volgend leven.

De blanke mensen weten niet dat ze racisten zijn dat, komt ze denken het ras der rassen te zijn, een soort van moeder der rassen. Dat komt door hun psychiatrische ziekte die: Hoogmoeds-waanzin heet, en die heeft hun in de waan gebracht dat ze één of ander: Superieur Arisch ras zijn. Ze denken echt dat zij als blanke de kroon der schepping zijn, de baas van alle rassen.

Gemengde Kinderen Problemen | Multicultureel Opgroeien.
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I

Ik ben de Wereld! Praten met Accenten. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=wGDCqRmpc-c
Ik ben Buitenlands! Accenten & Impressies. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=3n9jQ3cAiu0

====================

(08-06-2020) BEDRIEGERS?
Ik had hier een YouTube staan van Krista Raisa, ik wilde er nog een keer naar kijken maar hij was verdwenen, er stond privé. Toen ontdekte ik dat al haar YouTube in vorige artikelen op mijn website zijn ineens ook allemaal privé. Toen dacht ik als wij er niet naar mogen kijken en ze zijn privé, dan haal ik ze allemaal weg inclusief de verhalen die er bij stonden.

Ik dacht dat de Orion-Council werkte voor de gehele mensheid en niet voor privé-groepjes. Vaak zijn het groepjes van mensen, ook de verschillende geloven organisaties stichtingen en politieke partijen die mekaar bestrijden. Ze werken niet samen om van de Aarde het paradijs te maken voor de mensheid, ze hebben iets tegen mekaar. Nou geloof ik niet in dat Krista een fraud is.

124 DE TERM BAAS WAT KUNNEN WE DAAR ALLEMAAL ONDER VERSTAAN?
Bewaar daar samen wereld, laat maan sterven doet nu klan.

(Klan = families - vrienden - associations - organisaties -
bedrijven - groepen - gangs - maffia - kerken- regeringen, EERST WIJ dan jullie?).

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

Maar een andere vrouw die zich Spiritual Mama noemt vermoedelijk wel. Ik had een YouTube van haar op mijn website staan, toen e-mailden ze als YouTube jouw geld betaald (Niet) wil ik daar 90% van hebben? In de business-wereld is het 30%, maar 90%?, volgens mij ze is helemaal geen Spiritual Mama maar een moneygrabber.

Dan is het mogelijk dat haar promotie vegetarische Tubes ook allemaal nep zijn, misschien als de camera uit staat dat ze stiekem vlees eet. En dat ze met haar tieten zwaait in de Tubes is misschien ook alleen maar zodat de mannen blijven terug keren, want als ze tientallen miljoenen hits heeft dan betaald YouTube haar € 300.000 per jaar.

Zo is er ook een Nederlandse vrouw die regelmatig in de krant staat met Astrologie, ze is blij dat mensen voor zichzelf opkomen en zelfstandig gaan nadenken, en ook durven te zeggen wat ze denken. Terwijl ik krijg een e-mail van haar waar ze vraagt of ik haar website wil weghalen van mijn site, want ik wens niet geassocieerd te worden met uw manier van schrijven op uw website.

====================

(07-06-2020) SURINAM DELIGHT.
Meri Mi Kaseko Medley (slide cut) - Sonic.
https://www.youtube.com/watch?v=1LOapHwR_Bs
Sabroso ft. Bigi-Poku Toppers - Kaseko-Medley.
https://youtu.be/yXZE2tqfxfw
Lobi Firi - Edgar Burgos/ Feyanti Medley.
https://www.youtube.com/watch?v=jU_FQstfh60

Sabakoe opo yari 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=708WmMwwLpE
Lobi Firi - Ingi poku live @ kwaku 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=02Z4xhH9MW8

Awasa:sani à foe wan teng awasa oemang.
https://youtu.be/7G5Op61DjNY
Surinaamse dans Awassa Surinam dance Marrons.
https://www.youtube.com/watch?v=NJmo7VxvYDY
Culturelegroep Tangiba Tangiba A.
https://www.youtube.com/watch?v=nqlwUxJwioA

====================

(06-06-2020) CORONA GEKTE.
Dit aangrijpende verhaal over een stel dat hun moeder, die zit opgesloten in het tehuis, niet meer mag bezoeken omdat ze het raam waardoor ze moeder eten brengen vijf centimeter te ver open-gezet hebben. Later zullen ze zelfs door de politie gearresteerd worden. Kijk zelf maar even.

https://www.dlmplus.nl/2020/06/05/nieuwe-uitbraken-van-coronakolder/

Pleidooi voor het gebruik van Hydroxychlorquine bij de behandeling van Sars (Covid-19).
https://www.deblauwetijger.com/pleidooi-voor-het-gebruik-van-hydroxychlorquine-bij-de-behandeling-van-sars-cov-2-covid-19in-de-eerste-lijn/

https://www.ninefornews.nl/duitse-longarts-corona-aanpak-is-misdaad-tegen-de-menselijkheid/
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15180-wereldwijde-fraude-met-coronadoden-en-einde-rechtstaat

====================

(05-06-2020) DE RATTEN VAN DE EVOLUTIE.
De eigenaren van de slaven planeet Aarde, met zeven miljard slaven. In de 2e wereldoorlog leende ze niet alleen geld aan de geallieerden maar ook aan Hitler. Ze hebben ook de concen-tratiekampen gebouwd, veel oorlogsmateriaal van Hitler om oorlog te kunnen voeren kwam uit hun fabrieken. Deze beesten wilde met alle geweld Palestina stelen, en hadden er twee wereldoorlogen voor over. En sinds 1948 probeert men alle Palestijnen uit te roeien.

https://financieel.infonu.nl/diversen/137599-familie-rothschild-onmetelijk-rijk-en-machtig.html

Zo gingen de Palestijnen en de Joden in Palestina, voor de oorlog ook harmonieus om met mekaar, totdat de moordenaars en verkrachters van de Knesseth arriveerden uit Europa.
http://www.deiryassin.org/ (The Beginning of Terror)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Explain)

Deir Yassin Herdacht.
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8oPZTms4A
https://www.youtube.com/results?search_query=deir+yassin+remebered
https://duckduckgo.com/?q=deir+yassin+remembered&ia=videos

Ze waren ook de Bolsjewieken in Rusland die zestig miljoen Russen en Oost Europeanen hebben vermoordt. (Eerst Khazar toen Joden toen Bolshevieken en nu Zionisten) — Één volk dus uit Oekraïne — Basiswortel Rusland. (Trotsky was een Jood geboren en getogen in Duitsland), zijn echte naam is Bronmeijer.

====================

(04-06-2020) GOD GEEF ONS STERKTE.
Je wordt moe van de mensheid want wie spreekt hier de waarheid en wie liegt? Deze Mevrouw spreekt ze wel deels of niet de waarheid? De tegenstanders zullen alles op alles uithalen om haar onderuit te halen en haar belachelijk te maken. En er bestaan inderdaad satanische demago-gische manieren om te doen lijken alsof deze mevrouw psychiatrisch is. Is ze het wel of niet?

Mensen die psychiatrisch zijn?, kun je vaak herkennen aan hun gezicht, ze hebben vaak een vol bol gezicht en kijken glazig uit hun ogen alsof ze er zelf niet bij zijn. Maar dat wil niet zeggen dat ze psychiatrisch zijn, het kan zijn dat ze over hun toeren zijn, emotioneel van de kaart zijn of met hun ziel onder hen arm lopen. Kortom ze weten niet of ze komen of gaan.

Kla.TV against global censorship of PLANDEMIC-Video.
https://www.kla.tv/16495
Plandemic.
My response to Dr Judy Mikovits Video Banned by YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=CUIXYlf8euY

Dr. Judy Mikovits.
https://www.youtube.com/results?search_query=judy+mikovitz
https://duckduckgo.com/?q=judy+mikovitz&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=judy+mikovits&submit=
https://search.bitchute.com/renderer?query=Judy+Mikovits

Wij als leken dus buitenstaanders weten niet precies wie hier nu de waarheid spreekt?, is het de gevestigde orde of de complot-theoristen. Maar gelukkig hebben wij mensen geleerd dat er wel degelijk mensen zijn die geslepen gehaaid en sluw zijn, denk maar aan de sociale psychopaten die vaak hoge posities bekleden, in de politiek de medische wereld justitie defensie enz.

Regeringen organisaties en mensen kunnen vuil spel spelen om hun sporen uit te wissen, de meeste Nederlanders geloven dat De Nederlandse Nationale Bank een Staatsbank is. Stel deze bank haalt een vuiligheid uit en om niet door de mand te vallen, maakt men bekent dat de bank in werkelijkheid een commerciële bank (Wat ook zo is) is met aandeelhouders.

Dus deze bank kan deze vuiligheid niet hebben uitgehaald want ze hebben geen wettige bevoegdheid. Was deze vuiligheid niet boven water komen drijven, dan had men de Nederlanders in de waan gelaten dat het een staatsbank is.

Is the coronavirus man-made? | Verify.
https://www.bitchute.com/video/25tow1hbXwy1/
https://www.youtube.com/watch?v=SDLe_lagFlY

Pandemic | Coronavirus Movie | Deel 1.
https://www.youtube.com/watch?v=5YiBZp2JXXI
Pandemic | Coronavirus Movie | Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=EbLDs48RCZ4

(9/11 - Ex-CIA Susan Lindauer - 1H29Mt)
https://www.youtube.com/watch?v=lnn-jn_cvLo

Ik weet hoe Jezus zich voelde toen hij werd gekruisigd door de gevestigde orde de elite de kerkleiders de politici e.a., de farizeeërs en valse profeten oftewel de zogenaamde gegoede burgers, (Één groot psychopathisch zooitje?)

====================

(03-06-2020) FUCK AMERICA AND FUCK THEIR BOSSES ISRAHELL.
Lakota in America.
https://www.youtube.com/watch?v=ie4m9LAVDGw

Niet alleen de Afro-Amerikanen maar ook de Native American Indians, worden in Amerika behandeld als oud vuil, door het arrogante verwaande racistische blanke ras. Ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden. De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/
Opinie/thanksgivingIndianen.htm

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
http://www.nativeradio.com/ (2-Streams)

https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

Bezoek mijn Native American site.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

====================

(02-06-2020) RACISTISCH BLANK AMERIKA?
George Floyd's Final Moments Analyzed.
https://www.youtube.com/watch?v=oCb8gFRrJU0

Het slachtoffer gaf verschillende keren aan dat hij niet kon ademen dat, moet voor ieder mens laat staan een politieman een teken zijn. Ik moet ophouden. Plus deze politieman moet van te voren geweten hebben tijdens zijn knie in de nek van het slachtoffer dat, als hij sterft er in heel Amerika relletjes komen, want dat is in het verleden al vaker voorgekomen.

Stel dat dit in scene is gezet, de regering van Amerika wil al lange tijd permanent de militairen op straat, dan moet je er inderdaad voor zorgen dat de bevolking regelmaat in opstand komt. Het vervelende is dat een klein handjevol is gaan plunderen, de Pers en Media buiten dit uit, de massa doet dat, niet dat zit niet in hun karakter hoe arm ze ook mochten zijn.

Ook in Suriname met de staatsgreep van 1980 is een handjevol gaan plunderen, schuin t.o. waar ik woonde was een Chinese levensmiddelen toonbankwinkel die werd overvallen. De eigenaar een jonge man werd doodgeschoten, omdat hij niet snel genoeg reageerde terwijl zijn zwangere vrouw naast hem stond. Ze is toen in China gaan wonen omdat ze niet langer in Suriname wilde blijven.

De moord op George Floyd was opzettelijk om racerellen op te wekken.
https://www.brighteon.com/2e81d0b1-bf3a-428a-9cfa-209e058f9a9b
https://www.youtube.com/results?search_query=The+George+Floyd+murder+was+DELIBERATE+to+set+off+RACE+RIOTS
https://duckduckgo.com/?q=The+George+Floyd+murder+was+DELIBERATE+to+set+off+RACE+RIOTS&ia=web

Het is al vaker gebeurd dat zwarte mensen worden vermoord op straat in Amerika, omdat het racistische blanke ras schijt heeft aan zwarte mensen, in de toekomst gebeurt het weer. De daders politieagenten komen er bijna altijd mee weg, die worden gewoon de hand boven het hoofd gehouden door collega's de leiding de burgemeester en de regering, die lachen overal om.

====================

(01-06-2020) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Ik vermoed dat een groot der mensheid haar alweer vergeten is, zo gaat dat meestal bij de mensheid. Ook politici en regeringen, die zitten nu druk te slijmen en te kontkruipen met Isra-hell. Dat ze vermoordt is. daar zitten ze duidelijk niet mee, maar stel dat ze een blank westers meisje was geweest. Scrol naar boven waar haar foto staat en lees het artikel.

In het verleden hebben de burgers van Oekraïne van Palestina en Israël vredesmarsen gehouden, omdat ze doodziek zijn van oorlogen die veroorzaakt en in stand worden gehouden door de ratten van de planeet Amerika en hun bazen uit Israhell. De vredesmarsen die verzwegen werden door de westerse pers en media, met andere woorden genegeerd en gecensureerd.

Israël/Palestina – Mensen doorbreken de spiraal van haat.
https://www.kla.tv/PositiefNieuws/10077

Gigantische vredesmarsen in Oekraïne:
het volk heeft genoeg van de oorlog!
https://www.kla.tv/9600

====================

(31-05-2020) TODAY WE GO CHINESE OKE.
Babi Spek.
https://www.youtube.com/watch?v=XWGrwDOPk6w
Tja Sieuw.
https://www.youtube.com/watch?v=T1_q3dfJEfY
Ik wil met haar trouwen en elke dag lekker eten toch.
https://www.youtube.com/watch?v=sbr-SAi6PHM
Visser die heerlijke zeevruchten eet.
https://www.youtube.com/watch?v=sQPWg2Whve8

De Chinese Kokkin MingFang Wang heeft haar Chinees Restaurant verkocht omdat de IND constant haar Chinese koks lastig viel, na zes maanden verblijf in Nederland. Ze moest constant op zoek naar andere Chinese koks, en die schijnen moeilijk te vinden te zijn in Nederland.
https://mingfangwang.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCxPDzlts1ESakG0kz0p4aCQ/videos
https://duckduckgo.com/?q=MingFang+Wang&ia=videos

Chinees Moslim straatvoedsel trip in Islamitisch China.
Beste Halal Eten en Islamitisch eten in China.
https://www.youtube.com/watch?v=ETkZpJcZhkI
https://www.youtube.com/results?search_query=china+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=china+streetfood&ia=videos

Ve-Tsin (E621) is een Glutomaat die niet schadelijk is voor het lichaam?, maar met mate natuurlijk. Het is een sprookje uit de jaren 60 dat het gevaarlijk is. Als je tegen Tomaten en Kaas kan waar het ook in zit, dan kun je ook tegen Ve-Tsin., het zit zelf in moedermelk. Als je niet tegen Ve-Tsin kan dan heb je een stofwisselingsziekte.

Wat doet Ve-tsin eigenlijk met je? Op excursie naar Wageningen.
https://www.youtube.com/watch?v=d9XdWkik80c
https://duckduckgo.com/?q=is+ve-tsin+schadelijk&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=is+ve-tsin+schadelijk

====================

(30-05-2020) ONZE WERELD WORDT FASCISTISCH.
De Journaals de praatprogramma's op TV en de Kranten houden oorlogen in stand, omdat ze liegen tegen het volk en het nieuws verdraaien en censureren. Zouden ze het volk de waarheid vertellen, dan kreeg M.P Kutte geen toestemming meer om nog langer in bv. Syrië te schieten. De Syriërs hebben ons niet beledigd vallen ons land niet binnen en lopen niet op ons te schieten.

De mensen van onderstaande pers en media die wel de waarheid en de andere kant laten zien, die worden afgeschilderd als zwakzinnige en als idioten. Ze worden vaak genegeerd belachelijk gemaakt monddood gemaakt en ontkent. Google YouTube Facebook en Twitter zijn druk bezig om websites en YouTube te laten verdwijnen. Dat betekent dat Nederland een fascistisch land is.

https://www.kla.tv/nl (Ned)
https://www.kla.tv/en (Engels)
https://www.rt.com/on-air/ (Engels)
https://www.presstv.com/Live (Engels)

====================

(29-05-2020) RACISME ZAL HET OOIT STOPPEN?
De Peters wereldkaart zijn de echte dimensies van de landen van de wereld, maar vanwege de: - Superieure Arische - psychiatrische geestelijke ziekte van het blanke race zijn ze uit proportie getrokken. De westerse landen zijn groter gemaakt dan ze in werkelijkheid zijn, en de niet-westerse landen zijn kleiner gemaakt dan in het echt. Ze onderwijzen dit op scholen wereldwijd.

De Peters Projectie: Een Aria accurate Map.
http://www.petersmap.com/index.html
De Waarheid over de Wereldkaart.
https://www.youtube.com/watch?v=A2XFIdcB1VQ

In sessies leert Jane Elliott de blanken waarom ze racisten zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (02.26Min - The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (03.18 - Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (04.51 - Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (05.31 - In Group-Out Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=ZXTgWk7ca1k (06.40 - Prejudice - Blue Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU (47.28 - How Racists are you)
https://www.youtube.com/watch?v=jPZEJHJPwIw (51.22 - Brown Eye Blue Eye)

https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU (Censuur?) (Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=0HsXAIzYklk (16.36 - Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (56.46 - J. Elliott Being Interviewed)
https://www.youtube.com/watch?v=HhAjycvAN8k (01.32.03 - Debate White Privilege
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses Jane Elliott)

Louis Farrakhan - Blanke mensen zijn de Duivel. (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=65fUUZ9m1hY
Farrakhan legt de Witte Duivel uit.
https://www.youtube.com/watch?v=cbVvc9y6rMM

De oorsprong van het Blanke ras.
https://www.youtube.com/watch?v=ydF41Y8zTko
https://www.youtube.com/results?search_query=origin+of+the+white+men

====================

(28-05-2020) ZIJN AMERIKANEN ARROGANTE MENSEN?
Sinds 1945 tot heden 2020 vallen ze constant landen binnen, en ruineren het land met oorlogsmunitie. Ze hebben ongeveer 1000 militairenbasissen in de hele wereld, bij de Verenigde Naties hebben ze een Vetorecht die alle landen uitschakelt. Dan heb je Bill Gates van Microsoft die alle zeven miljard wereldburgers verplicht wil vaccineren, waar bemoeit hij zich mee?

The Agenda behind Bill Gates Vaccine & ID2020 : Coronavirus Conspiracies
https://www.youtube.com/watch?v=nWcoGWx2Wq4

219 Amerikaanse oorlogen: een vergelijking met Rusland, China, Iran en Duitsland.
https://www.kla.tv/9080
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

Waar zijn de wereld politici om in opstand te komen, waarom heulen ze mee en kijken de andere kant uit. Ik weet zeker dat als een land zoals Suriname of Italië of welk land dan ook, probeert om constant andere landen binnen te vallen om de wereld te bezitten, dat ze razandsnel aange-pakt en uitgeschakeld worden. Die komen er niet mee weg, want de wereldpolitici zijn kwaad.

De Amerikanen (Op wie het betrekking heeft), zijn ze geestelijk ziek psychiatrisch gestoord of zijn het gewoon psychopaten? Of zijn ze botweg gezegd criminelen en racisten, want praktisch alle landen waar ze binnen zijn gevallen in de afgelopen jaren sinds 1945, daar wonen mensen met een huidskleur. Blanke landen vallen ze niet makkelijk binnen, dus toch racisten?

Volgens mij lijdt het blanke ras aan die psychiatrische ziekte die: - Hoogmoedswaanzin - heet, en die ziekte heeft hun in de waan gebracht dat ze één of ander: -Superieur Arisch - ras zijn. De baas van de Aarde dus zij maken de dienst uit hebben altijd gelijk, moeten met alle geweld aan de touwtjes trekken alle grondstoffen zijn hun eigendom. Kortom eerste klas tirannen.

Waarom werd de in 1550 de eerste blanke racistische theorië verzonnen.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(27-05-2020) HOUDEN DE NEDERLANDERS WEL VAN MEKAAR?
Dat de regering via de AIVD (Geheime Dienst) met een sleepnet mijn harde schijf kopieert, mijn telefoon afluistert mijn e-mail leest mijn brieven onderschept welke websites en YouTube ik bezoek. Dat heb ik te danken aan mijn medeburgers alias volksverraders, die met alle geweld weer moesten gaan stemmen, op die politieke fascisten, de trekpoppen van Amerika en Israël.

Dus als ik ze tegen kom voor de centrale ingang van de flat voor de lift op de gangen in de tuin enz., en ze lachen tegen mij en groeten mij vriendelijk dan staan ze komedie te spelen met mij. Want ze hebben mij aangegeven aan hun fascistische regering, kortom ze hebben mij verraden.

Dit houdt ook onmiddellijk in dat de Nederlanders een hekel hebben aan mekaar, want ze vinden het prima dat hun landgenoten in de gaten worden gehouden door fascistische regeringen.
Dus als ze stevig gearmd naar voetbal kijken, of zwaaien met de nationale vlag of schreeuwen koninklijk oranje boven. Dan staan ze komedie met mekaar te spelen tenminste volgens mij.

Ze noemen mij een Anarchist omdat ik tegen de gevestigde orde ben, maar wie is die gevestigde orde?: De Kiezers, en op wie stemmen ze: Oorlogsmisdadigers en Massamoordenaars. Die bv. in de afgelopen twintig jaar van het hele Midden Oosten één groot kerkhof hebben gemaakt, in opdracht van hun bazen uit Israhell, het Addergebroed en de Satanskinderen uit de Bijbel.

Is Anarchie gevaarlijk? Nee Maar Statisme wel.
https://www.youtube.com/watch?v=P9PxCXEnIAw
De Mythen van Autoriteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A

Zo worden Kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (Het Apen ladder Experiment).
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (Als jij Koning was).
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (Het kleine stipje).
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (De Jansen Plantage).

Statisme: Het gevaarlijkste geloof — met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(26-05-2020) EIGENAREN EN SLAVEN.
Wat ik bezopen vind dat, als we worden geboren op de planeet dat, we toestemming nodig hebben van ambtenaren om ergens te mogen wonen. Dan moeten we ook nog eens jaarlijks woon en koopbelasting betalen over de huizen waar we wonen. Weigeren we dat dan worden we ook nog eens beschouwd als criminelen, vervolgens worden we aangepakt door deurwaarders rechters en gevangenissen.

Je komt tot de conclusie dat de planeet een privé plantage is van de elites, de rijken de touwtjestrekkers banken multinationals politici en al dat andere tuig uit: Villapark de Bungalow. Ze hebben duidelijk zeven miljard slaven, die dusdanig zijn gehersenspoeld dat ze levenslang de andere kant uitkijken, netzo als hun ouders en grootouders. Waardeloze mensen dus.

https://helpfreetheearth.com/actionseries-mainmenu.html
http://www.courtfool.info/nl_home.htm

====================

(25-05-2020) WAT GEBEURDE ER BIJ HET PENTAGON?
Barbara Honegger spreekt in Seattle, 12 januari 2013, over wat er gebeurde en wat niet gebeurde in het Pentagon op 11 september 2001. Deze Tweede Editie bevat vat een paar updates en correc-ties van de originele versie. Bijgewerkt in 2015. Deze video kan gratis worden gedeeld en/of online worden verspreid, gekopieerd en gedistribueerd zonder kosten aan ontvangers, zolang deze volledige versie wordt bewaard.

Barbara Honegger - Achter het Rookgordijn - 9/11
All 14 parts in 1 Tube - 2 Hour 31Min.
https://www.youtube.com/watch?v=VXBk8JqwFlw

====================

(24-05-2020) MONGOOLSE DINGEN.
Mongoolse Muziek.
Biyelgee Flash Mob 2019 / The Hu - Wolf Totem /.
https://www.youtube.com/watch?v=nqKyUMXq4V4
Haya Band Dansers in de Donkerte.
https://www.youtube.com/watch?v=Z07HW115PrM
The HU - Yuve Yuve Yu (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
Traditionele Mongoolse "Mijn Geliefde Land Mongolia".
https://www.youtube.com/watch?v=g5eIKXPWzSY

Mongools Straatvoedsel.
Mongolian Food Guide in Ulaanbaatar Mongolia.
https://www.youtube.com/watch?v=cJBK2J902ao
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetfood

Mongoolse Straatwandeling.
Ulaanbaatar Downtown UB: Juulchin Street to Usnii Street.
https://www.youtube.com/watch?v=jM0bspKHgHg
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetwalk

====================

(23-05-2020) ARE YOU INTUITIVE?
https://www.youtube.com/watch?v=-kgsK9rjgfI

====================

(22-05-2020) POLITICI & KIEZERS ÉÉN POT NAT?
Je komt tot de conclusie dat je hier in Nederland een gevangene van het systeem bent, de arro-gante dames en heren die aan de touwtjes trekken en de zaken regelen. Ze hebben allerlei Psy-chopathische eisen waar je aan moet voldoen, je huurt een huis en in het contract schrijft de woningbouw wat ze willen, je moet verplicht het contract tekenen anders slaap je op straat.

Vervolgens wordt je door de politie opgejaagd, want in Nederland mag je niet op de openbare weg slapen. Stel je woont in een bejaarden of verzorgingstehuis, in die twee gebouwen mag je helemaal niet roken, laat staan in het huis waar je woont. Stel je stapt een woningbouw flatge-bouw binnen en in het contract staat: In de hal de trappen galerij en je flat mag je niet roken.

De regering eist en dwingt jouw volkomen onwettig, want nergens in de wet staat dat je ver-plicht klant moet zijn, van commerciële bedrijven zoals een ziekenfonds en autoverzekering. Wegenbelasting moet je wel verplicht betalen want dat is een staatsbedrijf.

Die demagogen van de pers&media die eeuwig schreeuwen over hun geliefde persvrijheid. Die maken niet via hun Journaals en kranten bekend, dat een rechter een man vrijsprak die weigerde om ziekenfondspremie te betalen, want een ziekenfonds is een commercieel bedrijf. Want als de Nederlanders dit vernemen kun je er donder op zeggen dat vele ook weigeren te betalen.

Krijgen de psychopaten hun zin niet, dan hebben ze deurwaarders politie rechters gevangenis en psychiatrische inrichtingen om de burger uit te schakelen. En de grap is dat Nederland helemaal niet eens bestaat, het is Duits grondgebied. Dus de regering en hun wetten zijn zo illegaal als de pest, het zijn gewoon criminelen die Nederland met een staatsgreep gejat hebben.

De Nederlandse wet zegt: Dat als de koningin en regering in oorlogstijd (WW2) naar Engeland vluchten dat, de staat der Nederlanden ophoudt te bestaan. En de vijand die binnenvalt in dit geval Duitsland het is nu hun grondgebied. Na de oorlog heeft men dit niet recht getrokken, dus tot vandaag de dag 2020 sinds 1945 worden we geboren en wonen we in Duitsland.

Het grootste probleem op Aarde zijn de kiezers, want elke vier jaar stemmen ze op Psychopaten oftewel politici (Op wie het betrekking heeft). Want wat doen de psychopaten ze maken ontelbare wetten regeltjes verordeningen en bepalingen om de burger levenslang aan de ketting te leggen. In andere landen zoals Zuid en Oost Europa mag je veel meer, daar ben je veel vrijer.

De kiezers blijven ondanks alles weer stemmen op de illegalen, want de Nederlanders hebben een hekel aan mekaar. Ze kunnen mekaar niet uitstaan, en hopen dat hun politici nog meer wet-ten regeltjes verordeningen en bepalingen bedenkt om die andere Nederlanders meer aan de ketting te leggen. De kliklijnen zijn een succes, constant die andere Nederlanders verraden.

====================

(21-05-2020) PSYCHOPATEN & KONTKRUIPERS EN HUN NATTE DROOM.
De massa van de kuddedieren die blindelings de bevelen opvolgen, van de psychopaten en kontzuigers over Corona, kun je wel wakker maken. In de volgende griepgolf, verkondig je dat veel meer mensen sterven aan griep dan Corona, en dat een tweede Lockdown nodig is, dan zijn de kudde dieren geschokt en wakker, omdat ze beseffen dat ze werden misleid met Corona.

De psychopaten komen met Corona BULDEREND klaar, ze hebben het ORGASME van de EEUW, omdat de hele wereld nu danst naar hun PIJPEN. Dan zijn er de KONTKRUIPERS die carrière willen maken, ze vinden het niet erg om de rotzooi op te ruimen, want we moeten de psychopaten zoet houden. De klokkenluiders worden doodgezwegen omdat ze stoorzenders zijn.

Ik ben Jezus niet niet dat ik weet, maar misschien was hij ook een type zoals ik en andere klok-kenluiders. En wat hebben ze hem aangedaan, ze hebben hem het zwijgen opgelegd, want onze kuddedieren moeten wel onze slaven blijven. Het is altijd mogelijk dat Jezus ook een gewoon mens was, en dat de kerkleiders hem Bijbels hebben uitgevonden om de massa klem te zetten.

Kerkleiders kunnen bv. gehaaid geslepen en sluw bezig zijn geweest, door b.v. een Bijbels verhaal te creëren waar God en of Allah niets van moeten hebben. Dan creëren ze veel verschillende geloven om de mensen uit te spelen tegen elkaar die gaan vechten en oorlog gaan maken, en bovendien zitten de mensen in een nepkerk te wachten op de Bijbelse redder?

Als een geheime dienst niet wil dat we weten dat ze mensen martelen, dan brengen ze het in het openbaar, op een dusdanige manier dat we denken: "Dat geloof ik nooit". Ze spelen het verhaal vaak via zelf gecreëerde alternatieve websites en of YouTube, mensen die normaal gesproken niet serieus worden genomen, en de bezoekers worden direct geregistreerd.

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(20-05-2020) WE TELLEN OOK MEE.
We Count! Part 8 - Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=SPo5msFpQUc
We count 1-19 Part.
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAThBZKiM&list=PL430FA5FC15D59AD1

I Have a Dream speech by Martin Luther King .Jr HD (subtitled)
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
The Last Sunday Sermon of Rev. Dr. Martin Luther King Jr.
https://www.youtube.com/watch?v=SPo5msFpQUc

====================

(19-05-2020) CRIMINEEL RASCISTISCH PSYCHIATRISCH?
Je vraagt je af of het blanke westerse ras (Op wie het betrekking heeft), Criminelen Racisten of Psychiatrische patiënten zijn. Want hun regeringen vallen Afghanistan Irak Syrië Jemen en andere landen binnen, ook nog eens zonder toestemming van die regeringen, en beginnen zwaar oorlogstuig bommen te gooien. Vaak wordt alles kapot geschoten zoals bv. de infra-structuur.

Deze regeringen zijn oorlogsmisdadigers, ze moeten worden gearresteerd berecht gevonnist en opgesloten. Dat gaat niet gebeuren omdat ze blank zijn, en daarnaast wordt er de volgende keer weer op hun gestemd. Deze kiezers kunnen maar niet beseffen dat de mensen in het Midden Oosten ons niet beledigd hebben, ze zijn ons land niet binnen gevallen en lopen niet op ons te schieten.

En mochten er terroristen in het Midden Oosten zijn, dan is dat de taak van de lokale regeringen omdat aan te pakken en niet de westerse regeringen. Ze kunnen op verzoek die regeringen helpen, maar niet op eigen houtje zonder toestemming die landen binnen vallen. Maar niet voor eigen rechter gaan spelen, lak hebben aan die regeringen en bevolkingen, is dat koloniaal denken?

Buiten de Pers en Media van de gevestigde orde, zoals Journaals de Praatprogramma's op Tv en de Kranten, die demagogie bedrijft, liegt en het volk knollen voor citroen verkopen. Zo is er ook een alternatieve Pers en Media, die de andere kant van het gebeuren laten zien. Ze worden vaak doodgezwegen belachelijk gemaakt onderuit gehaald en weggewerkt.

Oorlogen kunnen alleen maar gebeuren omdat wij mensen orders opvolgen van bv. regeringen, en het maakt niet uit of zij Democratisch Communistisch Republikeins Fascistisch en andere vormen zijn. Wij hebben geleerd dat als je een goede burger bent dan moet je orders opvolgen, doe je dat niet dan wordt je beschouwd als een anarchist landverrader en of afvallige.

Nu heb ik deze website en schrijf over deze onfrisse zaken, en merk dat een deel van de mensen ook familieleden, mij niet serieus nemen. Mij beschouwen als een halve gare, van de put gerukt van het dak gevallen, kortom ze beschouwen mij als psychiatrisch patiënt die geschift is. Dit zijn de normale?, mensen van de democratische?, gevestigde orde die zo denken en doen.

Ook vraag ik me ook af of de alternatieve Pers en Media het eigenlijk wel goed bedoelen, of is het misschien een soort van Egotripperij van hun. Want als ik hun benader dan krijg ik voor 99,9% geen antwoord. Alsof ze tegen mij als Surinamer zeggen dit zijn Westerse Blanke aangelegenheden, daar moet jij als Aap je niet mee bemoeien. Schoenmaker hou je bij je leest.

In mijn ogen is het Blanke ras (Op wie het betrekking heeft) Psychiatrisch Gestoord, ze lijden aan de psychiatrische ziekte die: — Hoogmoedswaanzin — heet. En die heeft hun in de waan gebracht dat ze een: — Superieur Arisch — ras zijn. De ras der rassen, de moeder der rassen. Door hun psychiatrische ziekte kunnen ze niet beseffen dat ze één van de rassen zijn op Aarde
=.

God en of Allah was een wijs man, want hij gaf zes miljard mensen een leuke huidskleur. Maar de resterende één miljard heeft hij bewust blank gemaakt, zodat de kleurlingen weten: — Kijk Kijk daar komt een Psychiatrische Patiënt aan -.

Waarom werd in 1550 de eerste blanke racistische theorie verzonnen?
http://www.mombu.com/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Frankrijk moet schuld erkennen.
https://voxeurop.eu/nl/content/article/174541-frankrijk-moet-schuld-erkennen

====================

(18-05-2020) OMGEDRAAIDE WERELD?
Ik kocht een pot pindakaas met stukjes Pinda, mooi niet dus. Toen de pot half leeg was vond ik nog steeds geen stukjes pinda, toen zei de bedrijfsleider van de supermarkt: Dan moet u contact zoeken met de fabrikant, mooi niet dus. Dat moet jij doen want jij hebt die pindakaas bij de fabrikant gekocht en niet ik. De fabrikant heeft gewoon een ondeugdelijk product geleverd.

Één van de postbedrijven heeft de rot gewoonte om ons pakket af te geven bij andere bewoners, als hij het maar kwijt is. Zo kreeg ik te horen van een webwinkel dan moet u aan de bel trekken bij het postbedrijf, nee dat moeten jullie doen want het bedrijf doet niet wat ze contractueel met jullie zijn overeengekomen. Ik zat ook niet mede aan tafel toen het contract werd getekend.

Zo kocht ik een fietstas bij een postorderbedrijf ergens anders in het land dan Zutphen waar ik woon, maar die hoerenzoon van het postbedrijf bracht die tas naar één van hun winkels op het industrie-terrein. En of ik het maar even wilde gaan ophalen, mooi niet dus. Toen heeft de winkel de tas teruggestuurd naar het postorderbedrijf, ze kunnen mij de hele kont kussen.

En omdat de regering dikke vriendjes zijn met het postbedrijf, hebben ze een wet gemaakt dat de post het recht heeft om het pakket ergens anders af te leveren dan ons adres. MAAR, de burger weet niet dat hij ook wettelijke het recht heeft om te eisen dat het pakket uitsluitend en alleen afgeleverd mag worden op het adres op het pakket. Gewoon even doorgeven aan de webwinkel.

Zo bestaat er ook een wet dat geld een wettig betaalmiddel is mooi niet dus, want als u op de eerste van de maand aan de balie van uw woonbedrijf de huur contant wil betalen, dan weigeren ze dat. En waarom omdat die Pipo's uit de Tweede Kamer een clausule aan die wet hebben gehangen dat de woningbouw contant geld niet hoeft te accepteren.

Dus geld is helemaal geen wettig betaalmiddel. Dus als een woningbouw van de wet mag kiezen tussen contant betalen of per bank-overmaking, dan mogen wij huurders ook kiezen tussen con-tant of bank anders wordt het eenrichtingsverkeer. De oplossing is heel simpel, de massa betaalt per bank, dus die paar die graag contant willen betalen dat moet de woningbouw toestaan.

En stel je hebt helemaal geen bankrekening wat dan? Dan krijg je ook je salaris en uitkering niet. Dus de regering dwingt ons om verplicht klant te zijn van commerciële bedrijven, en dat staat nergens in de wet. Zo hoef je ook niet verplicht een auto-verzekering of ziekenfondspremie te betalen bij die commerciële bedrijven, wegenbelasting wel want dat is een staatsbedrijf.

Je komt tot de conclusie dat bij veel bedrijven zowel commercieel als staats, personeel achter de bureaus zitten die vermoedelijk rondlopen met die bekende moderne Hollandse strontmentali-teit. De Klant Consument en Burger is allang geen koning meer, maar de vijand die bestreden moet worden. En heel langzaam verdwijnt onopgemerkt de beschaving naar het wilde westen.

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

====================

(17-05-2020) BUS PLEZIER.
In de jaren 50/60 hadden we deze bussen ook in Paramaribo Suriname met een neus, het waren gemeente stadsbussen, natuurlijk oudere modellen. En in de jaren 80/90 hadden we ze weer, maar zonder neus en het stuur en de deuren waren aan de andere kant, omdat we in Suriname links verkeer hebben zoals in Engeland. En er zijn een paar honderd privé-chauffeur bussen zoals Toyota en Isuzu.

Dag op het werk Vlog #18 Prettig Pasen!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yNdPJ04Rito
Van school naar huis rit.
https://www.youtube.com/watch?v=d3CdU0-fG5M
POV - Één uur rijden op de Snelweg.
https://www.youtube.com/watch?v=kskbs_uACM0
CDL Inspectie Demonstratie Rij-examen op een Schoolbus.
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDh37OE4J8

How A Blue Bird Bus Is Made.
https://www.youtube.com/watch?v=-Wx11hn7d58
IC Bus on How It's Made: Part 1 of 2.
https://www.youtube.com/watch?v=SBcUnUCbEsg
IC Bus on How It's Made: Part 2 of 2.
https://www.youtube.com/watch?v=YxZBHyt6j-M
Thomas Built Buses.
https://www.youtube.com/watch?v=eNnqDFu-JEU

New York Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=new+york+streetfood
New York Streetwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=new+york+streetwalk

====================

(16-05-2020) COMPLOT-THEORISTEN?
Volgens de gevestigde orde zit het internet vol met - Complot-Theoristen, dat houdt in dat zij denken dat zij de enigste zijn die alle waarheid en kennis bezitten. Bv. YouTube zit inderdaad vol met gestoorde idioten die de grootste onzin uitkramen die je je maar kunt bedenken, onderzoek plegen ze niet ze hebbne het gewoon van anderen. Die zien in alles een boeman.

Maar er zijn ook bonafide serieuze onderzoekers die de andere kant van een zaak laten zien, bv. Corona 9/11 Chemtrails enz. Maar zij worden over dezelfde kam geschoren als de malloten. De Journaals de praatprogrammaá en de kranten zwijgen deze mensen dood, YouTube Google Facebook enz., zijn als een idioot aan het censureren, de andere kant wordt duidelijk weg gehouden vaan het volk.

Geschifte Samenzweringen?
https://www.youtube.com/watch?v=1FLUIxuLdw4 Crazy Conspiracy 1
https://www.youtube.com/watch?v=hyjH2WZn9xg Crazy Conspiracy 2
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c Question Authority
https://www.youtube.com/watch?v=LcaFICnBoJU Fear, Control, and Power

====================

(15-05-2020) WIE WEET DE WAARHEID?
001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen
=.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

De meeste mensen die bovenstaande lezen, zullen mij verwijzen naar een psychiatrische inrichting want hij is geschift. Dat houdt in dat zij denken dat ze alles weten, en dat is dus een vorm van psychiatrisch denken dus - Hoogmoedswaanzin -, ik zeg altijd stel theoretisch mogelijk misschien latent enz., omdat ik het ook niet weet hoe het echt in mekaar zit.

Maar stel dat het de pure echte waarheid is dat God zich inderdaad heeft opgesplitst in zeven miljard deeltjes, dan zijn we allemaal God. Dus al die gelovige mensen die al duizenden jaren zitten te wachten op hun verlosser, kunnen er beter mee ophouden want hij is er al wij dus. En als we ook nog eens gaan doen wat hij ons gevraagd heeft dan hebben we binnen de kortste keren het paradijs op Aarde.

Misschien zijn de kerkleiders wel de echte duivels satanisten en farizeeërs, de valse profeten uit de Bijbel. Die aan de mensen vertellen Gij zult geen andere Goden aanbidden (Wij dus), omdat ze bang zijn dat als wij gaan samen werken dat we inderdaad het paradijs op Aarde krijgen. En om goed te doen aan je medemens hoef je niet speciaal gelovig vroom of kerkelijk te zijn.

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(14-05-2020) WORDEN WIJ BELAZERD MET CORONA?
Je vraagt je inderdaad af of wij worden belazerd met Corona, of wordt er één spelletje met ons gespeeld. Als je de radarbeelden bekijkt van onderstaande site, dan zijn er bitter weinig vliegtui-gen te zien. De vliegtuigen die je wel ziet zijn vaak vrachtvliegtuigen - EN - vliegtuigen uit China? Uitgerekend het land waar het Corona-virus vandaan komt blijven doodleuk vliegen.

Er zijn bitter weinig andere Europese maatschappijen die vliegen, de hele bende staat verplicht aan de grond vanwege de lockdown mogen ze niet vliegen, maar de Chinezen wel je ziet ze dagelijks rondom Zutphen vliegen. What's going on here? Zutphen waar ik woon is een aanvoer en afvoer route van vliegtuigen naar en van Amsterdam Schiphol Airport. Worden wij belazerd?

Zet de muis op een vliegtuig dan krijgt u het vluchtnummer te zien, klikt u op het vliegtuig dan krijgt u links een scrol-venster te zien. Met vertrek en aankomst van stad en land, de duur van de vlucht, vliegtuig type en het land van herkomst. De hoogte (deel door drie voor KM) de snelheid (Deel door 1,61 voor KM). Plus de lengte en breedtegraad waar het vliegtuig vliegt.

http://www.flightradar24.com/
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm

====================

(13-05-2020) DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS.
Inhoud: Nieuwe_bewustzijn/bewustzijn
(Klikbare Pagina-balkjes - onderaan 1e website).
https://www.fonteine.com/nieuwe_bewustzijn/bewustzijn1.html
http://wegaannaarhuis.nl/DNB/DeNieuweBewustzijnsverzorgers.ht

7 STAPPEN NAAR EEN GEZOND EN GELUKKIG LEVEN IN DE 21E EEUW
De toekomst is een ontdekkingsreis.
Laten wij samen zonder oordeel op verkenning uitgaan.

1. WAAROM WE IEDERE KEER DEZELFDE FOUT MAKEN
2. 100 JAAR EXPERIMENTEREN
3. DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS
4. WANNEER HEEFT U VOOR HET LAATST ZUIVER WATER GEDRONKEN
5. DE WONDEREN ZIJN DE WERELD NOG NIET UIT
6. LEVENDE MINERALEN EN VITAMINEN HEBBEN DE TOEKOMST
7. EM-X DE WONDERBAARLIJKE FRISDRANK UIT HET VERRE OOSTEN
8. DE ANDERE KANT VAN DE MEDAILLE
9. FYSIEKE STRESS/ALLERGIE EN DE NIEUWE BEWUSTZIJNS VERZORGERS

https://www.fonteine.com/nieuwe_bewustzijn/bewustzijn18.html
KAN EEN IDEE DE WERELD VERANDEREN?
Stel, je bent teleurgesteld in de wereld, jezelf en de mensen om je heen.
Dan kun je de dingen die jou niet bevallen vandaag veranderen.

Het systeem is simpel:

- Dit ben ik en dat zijn drie mensen.
- Deze drie mensen ga ik helpen en zij helpen weer drie andere mensen etc.
- Het moet echter wel iets zijn waar een ander (die in nood zit) NU behoefte aan heeft!

Iets dat ze zelf niet kunnen op dat moment en waarvoor je niets terugverwacht.

- Heb je geen kwartje voor de parkeerautomaat: Ik kan je helpen!
- Zijn uw boodschappen te zwaar om te dragen: Ik kan je helpen!
- Heeft u pech met uw auto: Ik kan u helpen!
- Ziet u het niet meer zitten: Ik kan u helpen! Etc. etc. etc.

Helpen met een kwartje, drie minuten sjouwen, auto, aandacht, boek, nieuwsbrief etc. Noem, het vrijgevigheid tussen twee schijnbaar vreemden die opeens bekenden worden. Drie mensen voor wie de wereld opeens veranderd is! Drie mensen die zich opeens weer mens onder de mensen voelen. Als we onszelf niet veranderen zakken we wederom voor ons levens examen. Geeft u het morgen nog steeds door of bent u uzelf gisteren alweer vergeten.

EEN IDEE - DROOM GROOT - BEGIN KLEIN - GEEF HET DOOR
GEEF EEN COPY VAN DEZE BRIEF DOOR
De GEEF HET DOOR bewustzijns verzorgers.

=====

Ron Fonteine.
https://www.leefbewust.com/ (B.v. Kies Onderwerp / Archief Artikelen).
https://www.gezondheidsnieuwsradio.nl/ron-fonteine/
https://duckduckgo.com/?q=ron+fonteine&ia=web

====================

(12-05-2020) PSYCHOPATEN IDIOTEN RANDDEBIELEN NAGEBOORTES.
Als de berichten kloppen dan kun je de Corona patiënten genezen door een combinatie van Hydroxychloroquine Azitromycine en zink, Hydro is in Nederland verboden door het ministerie van volksgezondheid. In veel landen past men dit toe, en ze genezen als warme bollen over de toonbank. Alleen is het hier in Nederland verboden door de PSYCHOPATEN vanwege hun achterlijke protocol.

Deze IDIOTEN moeten zich aanmelden bij het PieterBaanCentrum wegens massamoord op de patiënten. De RANDDEBIELEN eisen dat de patiënt verplicht moet sterven, want hem genezen past niet in onze protocol, mensen die zo denken zijn altijd psychiatrisch gestoord. Als ik huis-arts was gaf ik de patiënten stiekem toch Hydro, ik had ballen met de NAGEBOORTES, en als ze mijn Bul afpakken heb ik pech gehad. Ze mogen me zelfs in de gevangenis smijten, ik laat mijn patiënten niet sterven omdat een stelletje gestoorde psychopaten uit Den Haag dat eisen.

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts-rob-elens-start-pleidooi-voor-gebruik-hcq-in-1e-lijn-in-nederland/

Nederland is geen democratisch land meer, maar een fascistisch dictatuur communistisch land. Want als je een andere mening hebt over bv. Corona, en je maakt bv. een YouTube Facebook of Twitterpagina erover dan wordt hij binnen de kortste keren verwijderd, oftewel men pleegt censuur. Google plaatst jouw website op pagina 500 waar niemand komt dat, gebeurt trouwens overal in de wereld.

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose).
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
https://achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloof-nu-in-het-nederlands/#.XrotmNZxfD5
https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof/10929
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(11-05-2020) FACISTEN AAN HET WERK.
In Suriname heerst er een avondklok van 20.00 uur tot 06.00 uur vanwege de Corona. Normaal wordt de overtreder mee genomen naar het politiebureau en vastgehouden tot de volgende ochtend, maar deze politieman is een "DAGOE - HOND", ik hoop dat hij aangeklaagd wordt wegens mishandeling. Want hij speelt voor eigen rechter, en daar is hij niet voor. Ik hoop dat de politiechef en de regering zich hier van gedistantieerd hebben, dit doet me denken aan de staatsgreep van 1980 toen ik er nog woonde.

En twee jaar later werden er 15 mensen geëxecuteerd, twee dagen daarvoor heb ik het gedroomd, ik was ook één van hun in de rij, maar gelukkig heb ik geen gezichten gezien niet van de slachtoffers maar ook niet van de daders. Er waren mensen die de vuurwerkramp in Enschede ook een paar dagen van te voren hebben gedroomd. Maar wat het is weet ik niet, misschien hebben we even gekeken in de toekomst. Dit wil niet zeggen dat de toekomst vaststaat dat, hoeft niet persé zo te zijn. Misschien zijn er twee kanten aan een zaak, het wel of niet laten passeren vermoedelijk met onze vrije wil.

Het klinkt misschien dom wat ik hier schrijf, maar zijn er geesten die het lichaam van een persoon overnemen vlak voordat hij sterft, omdat die persoon doods benauwd is om te sterven, mijn vader zijn vriend advocaat Harold Riedewald was ook één van de 15. Dan is het ook mogelijk dat een slechte geest de geest van de persoon in de foetus in de baarmoeder wegjaagt en neemt zijn plaats in en wordt geboren. Zijn er daarom slechte mensen op de planeet?

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/13/video-stokslagen-voor-man-die-avondklok-suriname-overtreedt/
Politie Moest toch optreden bij eerste LOCKDOWN.
https://www.youtube.com/watch?v=H8mBwQjtcnI
Surinamers en avondklok, wat is hun mening?
https://www.youtube.com/watch?v=Ejcs7TdDkms

====================

(10-05-2020) LATIN PLEASURE.
LIVE VERSION - Ven A Mi [Grupo Extra Touch].
https://www.youtube.com/watch?v=gvefVYnS0jk
LIVE VERSION - Cupido Esta Solo [Grupo Extra Touch].
https://www.youtube.com/watch?v=YTkSrd0ExXI
Grupo Extra - Me Emborrachare con Ataca, Alemana, Daniel y Desiree.
https://www.youtube.com/watch?v=cm5j4Zbvqag
Ataca X Alemana Bachata Dance [Volvió - Grupo Extra Touch].
https://www.youtube.com/watch?v=Bbrnmdkyk_s
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dominicaanse_Republiek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grupo_Extra
http://www.grupoextraofficial.com/index.html

Dominicaans Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/watch?v=C96oGuRG0vg
https://www.youtube.com/results?search_query=dominicana+streetfood
Dominicaanse RadioStations.
http://www.surfmusic.de/country/dominican+republic.html
https://duckduckgo.com/?q=dominicaanse+radiostations&ia=web

====================

(09-05-2020) VRIEND OF VIJAND?
De laatste tijd wordt je doodgegooid met petities tegen Corona en Vaccinaties, maar stel dat een deel van die petities gemaakt worden door de vijand, want dit kan een sluwe geslepen gehaaide methode zijn om eenieder te registreren die tegen de Nieuwe Wereld Order (NWO) is. Zo kan een geheime dienst ook met een alternatieve website of YouTube beginnen, over bv. 11 09 2001 in New York dat het een inside job is geweest, en de bezoekers die zich aanmelden worden nu in de gaten gehouden, dus de geheime dienst hoeft niet meer op zoek te gaan naar wie ze zijn en waar ze wonen.

Als een geheime dienst niet wil dat we weten dat ze mensen martelen, dan gooien ze het in het openbaar via alternatieve nep-sites en nep YouTube, ze brengen het op een dusdanige manier dat we denken dat, geloof ik van mijn levensdagen toch niet, maar ondertussen martelen ze we degelijk mensen.

Zo is er ook een wereldwijde elite pedofielen netwerk, het Nederlandse koninklijk huis en politici zijn ook al genoemd (Op wie het betrekking heeft). Misschien is het afkomstig van de AIVD de geheime dienst, met in het achterhoofd dat gelooft de Nederlander van zijn levensdagen niet.

Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

https://stopdenoodwet.petities.nl
https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe

https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19
https://www.lifesitenews.com/news/four-cardinals-join-global-appeal-decrying-crackdown-on-basic-freedoms-over-coronavirus

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(08-05-2020) HOE KUNNEN WE DE NEP-JODEN STOPPEN?
Hoe kunnen we de Nep-Joden stoppen die de Palestijnen als oud vuil behandelen, in hun eigen land waar ze al duizenden jaren wonen, want 95% van de Nep-Joden hebben nooit in het Mid-den Oosten gewoond ook geen 2000 jaar geleden. Het zijn Khazaren die in 740AD bekeerd zijn tot het Jodendom, ze komen origineel uit Khazar wat tegenwoordig Oekraïne heet. Het grootste deel van de westerse wereld kijkt toe en zwijgt, zijn het een stelletje laffe honden.

Toen de Engelsen Amerika jatten toen hebben ze de meeste Indianen vermoord, en tot vandaag de dag worden de Indianen in eigen land als oud vuil behandeld, door de arrogante verwaande racistische westerlingen. Ook de Aboriginals van Australië en de Maori's van Nieuw Zeeland, worden tot de dag van vandaag als oud vuil behandeld in hun eigen land, door dat westerse blanke schorem. We hadden de slaventijd en de koloniale tijd, en nu de multinational tijd.

De Verenigde Naties de Europese Regering de Europese landsregeringen, het Internationale Gerechtshof in Den Haag en nog vele andere organisaties zijn totaal niet geïnteresseerd in het onrecht wat de Palestijnen de Indianen de Aboriginals de Maori's mensen met een huidskleur dus levenslang moeten ondergaan. Vermoedelijk is het blanke ras al door de hele geschiedenis een soort van roversras, je zou ze ook tuig van de evolutie kunnen noemen.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

Er zijn wereldwijd organisaties die het opnemen voor de Palestijnen, maar verder gebeurt er niet veel. De Politici die diep in de kont van de Khazaren zitten lachen zich een bochel om deze mensen. Misschien moeten we tafels omver gaan trekken als de latente honden zitten te verga-deren, net zo als de Bijbelse Jezus deed in die tent, mogelijk zet dat meer zoden aan de dijk. Honden dragen een staart, de touwtjestrekkers dragen een stropdas (Zijn het latente Honden?)

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Stop Khazarian Apartheid.
https://bdsmovement.net/
https://www.eajg.nl/
http://www.israel-palestina.info/
http://palestina-komitee.nl/

====================

(07-05-2020) CRISIS ACTEURS?
Bestaan er daadwerkelijk -- Crisis Acteurs -- zoals sommigen beweren? Mensen die dus betaald krijgen, om voor slachtoffer te spelen bij terroristische aanslagen. Als je goed zoekt dan vind je af en toe gezichten die inderdaad op mekaar lijken, en bij verschillende aanslagen slachtoffer waren. Als er valse aanslagen mochten bestaan dan is inderdaad alles theoretisch mogelijk.

Er bestaan ook totaal onbekende mensen die in verschillende landen wonen, die mekaar niet kennen, mekaar ook nooit zullen ontmoeten die verschrikkelijk veel op mekaar lijken. Vaak maken deze mensen ook hetzelfde mee in hun leven, bv. slachtoffers van de aanslag op een school in America, en een groepje die lijken op de slachtoffers en een volkslied zingen.

Crisis Actors?
https://www.youtube.com/results?search_query=crisis+actors
https://duckduckgo.com/?q=crisis+actors&t=h_&ia=web

(Wat altijd een rode vlag is dat, de filmpjes vrij gauw verdwijnen.)
De kinderen die hier staan te zingen bij de Superbowl, zijn dat
de kinderen die vermoord zijn in Sandy Hooks Elementary School?
https://www.youtube.com/watch?v=md9Kk2Ju0d0

(Bij YouTube draaien ze duidelijk overuren.)
Wat gebeurt hier? Worden we belazerd?
Meer geënsceneerde valse vlag aanslagen?
https://www.youtube.com/watch?v=l0FAuP-Xyng
Syrische Helden Jongen, werd geproduceerd door een Noorse filmploeg.
https://www.youtube.com/watch?v=y027OLiE9Pw
Sandy Hook School Aanslag en Superbowl een Hoax Verassing?
https://www.youtube.com/watch?v=Uv4-5yQL3-Q
https://www.youtube.com/results?search_query=sandy+hook+school+support+fund+united+way+of+western

54 Gedocumenteerde valse vlag aanslagen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
https://www.youtube.com/results?search_query=54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen%2F
https://duckduckgo.com/?q=54+valse+vlag+aanslagen&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=false+flag+attacks&submit="

SyrianGirlPartisan -- Wat de Media verbergen.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syriërs willen naar huis.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home
Syrische President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrische Burgeroorlog.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war

Syrisch Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood
Syrische RadioStations.
http://radio.garden/listen/radio-damascus-fm-88-7/sDYOQRCy

====================

(06-05-2020) ZIJN WIJ STOORZENDERS?
Mensen zoals ik zijn stoorzenders volgens de gevestigde orde, en ze proberen om ons in het bos te parkeren. De westerse wereld is al twintig jaar bezig om van het hele Midden Oosten één groot kerkhof te maken, men valt land na land binnen en halen alles ondersteboven. Als je hier over praat met de mensheid, dan trek je aan het kortste eind, m.a.w. we hebben geen interesse.

Praat en of schrijf je over Chemtrails Opwarming van de Aarde Corona Uitbuiting van de derde wereld de Nieuwe wereld orde ga zo maar door dan, merk je gauw dat men jouw lastig vind, men heeft totaal geen interesse in deze onderwerpen, vervolgens proberen ze om jouw in het bos te parkeren. Dus als het aan deze mensen ligt zullen we nooit in het Bijbelse paradijs wonen.

Nu heeft de mens een vrije wil om te leven zoals zij willen, maar dat houdt vaak in dat andere daar vaak de dupe van zijn, want de vrije wil van deze mensen wordt onderuit gehaald. Vaak d.m.v. wetten regeltjes verordeningen bepalingen enz., dus het ene deel van de mensheid legt hun wil op aan de andere die aan het kortste eind trekken. Dus wat is nou — ECHTE — democratie dan?

Ik moet verplicht belasting betalen opgelegd door de gevestigde orde, zodat zij daar oorlogs-materiaal mee kunnen kopen om b.v al twintig jaar het Midden Oosten mee te kunnen bombar-deren. Vaak wordt ook het overtollige defensie materiaal via via de achterdeur verkocht aan dubieuze regeringen die hun eigen volk er mee te bestoken.

Ik moet verplicht belasting betalen zodat de regering Atoomcentrales ermee kan bouwen en onderhouden, inclusief radio actief afval waar ze geen raad mee weten, en als het opgewaar-deerd wordt in Sellafield in Engeland, dan heeft dat tot gevolg dat de kinderen daar meer kanker hebben dan in alle andere delen van Engeland. Wie is hier de vijand ik of de gevestigde orde?

Als je de wereld en de mensheid wilt redden, dan wordt je bekeken en behandeld als een psychiatrische idioot, een halve gare één die van de pot is gerukt of van het dak is gevallen. Men neemt je ook niet serieus, want daar heb je hem weer met zijn gezeik kan hij ons niet met rust laten. Jazeker meer eerst eis ik dat al het onrecht gemaakt door de gevestigde wordt opgeheven.

====================

(05-05-2020) ALLAH TEGENOVER DE SATAN.
Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (Engelse Sub).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah".
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig-jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)
Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

====================

(04-05-2020) WAT IS DE ECHT GEBEURDE WAARHEID?
De herdenking van de tweede wereldoorlog op 4 en 5 mei is geen probleem, want in de eerste en de tweede wereldoorlog zijn er als ik het goed heb 100 miljoen burgers en soldaten gestorven. Twee oorlogen aangestoken door de bankiers multinational elite en de politieke Joden, omdat de kakkerlakken ratten tuig gajes en beesten met alle geweld Palestina wilden jatten.

Wat de meeste Nederlanders niet weten is dat, deze beesten hebben niet alleen de geallieerden gefinancierd maar ook Hitler. Duitsland staat al tig jaren elk jaar 20 miljard Euro slachtoffergeld te betalen aan Israhell, maar dat doen ze helemaal niet, ze staan gewoon af te lossen met een vette rente aan de beesten uit de hel. En er is niet één Jood vergast laat staan 6 miljoen.

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En de meeste Joden 95% zijn helemaal geen Joden laat staan Bijbelse Joden, ze zijn niet van Judea noch Abraham. Het zijn Khazaren afkomstig uit Oekraïne, die hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom. Tussen 1917 en 1956 noemden de beesten zichzelf — Bolsjewieken — en hebben 60 miljoen Russen en Oost Europeanen vermoordt, en vandaag de dag noemen ze zichzelf Zionisten.

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen Marxisme Slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm
http://www.reformation.org/khazaria.html

Het is een wreed duivels ras uit de hel, daarom zegt Jezus ook: ik ken ze niet het zijn niet mijn kinderen het zijn kinderen van de duivel. Ik praat hier niet over de man van de straat Khazar of Jood dat, is ook maar een schlemiel zoals wij, die wordt ook voor het karretje gespannen. Het vervelende is dat als men op Jodenjacht gaat iedereen over dezelfde kam wordt geschoren.

De demagogische Politici de Journaals de Praatprogramma's op TV en de Kranten (Op wie het betrekking heeft), hebben een psychologische manier om de Nederlanders er onder te houden. Ze slaan het volk 365 dagen van het jaar om de oren met de holocaust, zodat niemand noch wat durft te zeggen van Israhell, want de holocaust hè weet je nog. Wie maakt zich druk om de miljoenen slaven?

http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/

Niet gesensureerd nieuws.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)
https://www.rt.com/on-air/ (Rusland)
https://www.presstv.com/Live (Iran)

====================

(03-05-2020) COLUMBIAANS GENOT.
AAINJAA - 2016 Nobel Gebaar Toer.
https://www.youtube.com/watch?v=fbmrJ85p_fo
AAINJAA drummers Colombia - Straattheaters 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=6BsIEuv5A60

====================

(02-05-2020) PALESTIJNSE VROUWEN ZIJN MOEDIG.
Vrouwen in de frontlinie van de toename van geweld.
https://www.youtube.com/watch?v=OOr7iais-Gc
De Palestijnse vrouwen vechten tegen Israël.
https://www.youtube.com/watch?v=FoI0mIKN_qI
Onverschrokken Palestijnse Vrouwen.
https://www.youtube.com/watch?v=gxH38HASxPc
De Palestijnse vrouwen op de voorgrond van Gaza's protest.
https://www.youtube.com/watch?v=86BalbDilQo
Vrouwen vechters bereid om te sterven voor Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=rmsL6-RRpoY

Palestijnse Vrouwen Onderneemsters.
https://www.youtube.com/watch?v=G-SNpzQY2K4
Het verhaal van Abeer Abu Ghaith:
Een leiding-gevende Palestijnse Zakenvrouw.
https://www.youtube.com/watch?v=j-e16wN-t3o

Een geweldige Dabka uitvoering door Palestijnse Schoolmeisjes.
https://www.youtube.com/watch?v=RHz_zIja6bg
SAMAR Media - Dit is Palestina - Shadia Mansour (ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=wuj8lrE-9Qs

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

095 WANNEER KOMT ER VREDE TUSSEN ISRAEL EN PALESTINA?
Tunesie en Palestina waren komeet van Dressler R.

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(01-05-2020) ORGAAN DONATIE IS ALTIJD KANNABALISME.
De Nederlandse regering een wet aangenomen, die inhoudt dat elke burger verplicht orgaan-donor is. Tenzij hij aangeeft ik wil geen donor zijn, dus wilt u mijn naam van de lijst verwijderen. Er wordt je niet van te voren gevraagd of je wel of geen donor wilt zijn dat, wordt voor je beslist door de in de Tweede Kamer, en ongetwijfeld door die fanatieke lobbyisten van die communistische dictator beweging die achter de donor codicil zit.

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling. Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming". De medici zijn orgaan rovers.

A: Hallo we verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren dat, ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt dat, hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PUNT.
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch
onze zin en uw organen krijgen. Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u.
Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen. En omdat
we langer willen leven, stelen we gewoon openlijk uw organen zelfs na u dood.

Dat betekent dat de Nederlandse regering: "SCHOREM" is, want terwijl u nu nog in
leven bent en aangeeft ik wil geen orgaan donor zijn, steken ze nu al de vinger in
de lucht voor u. Met in het achterhoofd wacht maar tot je straks dood bent klootzak,
dan gaan we je familie bewerken want we hebben schijt met jou. Alleen tuig heeft
deze mentaliteit, mensen met fatsoen moraal en beschaving reageren totaal anders.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En eenieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst zijn naam niet. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie een, vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

http://www.donorpas.nl/
https://orgaandonatie.nu/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

====================

(30-04-2020) WEL OF GEEN VACCINATIES?
Er zijn twee kampen die mekaar bestrijden over het nut van het wel of niet vaccineren van bv. kinderen. Je hebt als eerste de gevestigde orde, die er baat bij hebben dat het liefst alle 17 miljoen burgers worden ingeënt tegen alles wat er maar bestaat. Dat is de medische wereld en de farmaceutische industrie, en die laatste verdienen er natuurlijk lekker aan.

Dan heb je de tweede groep van mensen die nadenken en onderzoeken, zoals bv. ouders van kinderen, als ook getrainde wetenschappelijke onderzoekers. Deze mensen ontdekken allerlei zaken die de persmedia zoals de demagogen van de journaals de kranten de praatprogramma's op Tv niet vertellen, maar liegen en bedriegen met valse nieuwsitems.

Vroeger stierven inderdaad vele kinderen aan allerlei ziektes, en die werden 'veroorzaakt' door open goten slecht voedsel en slechte hygiëne. Maar toen men dat had geregeld, stierven er nog bitter weinig kinderen, en toen pas kwam men achteraf met die vaccinaties. Nu doet men heel slim alsof die vaccinaties de oorzaak zijn van het uitroeien van de kinderziektes.

Er is wereldwijd al genoeg onderzoek gedaan, en die wijst ieder keer weer uit dat kinderen die ingeënt zijn, vaker ziek worden dan kinderen die niet ingeënt zijn. Bv. de mazelen krijgen schijnt heel goed te zijn voor kinderen, omdat die het immuunsysteem en de weerstand van het lichaam van kinderen versterkt. Chemicaliën in medicijnen ondermijnen juist de weerstand.

De vaccinatie-maffia die hebben lobbyisten in dienst om politici te bewerken en onderuit te halen, in de hoop dat ze een wet gaan maken om in de toekomst alle 17 miljoen burgers in te enten tegen van alles. Je kunt dit maffiasyndicaat beschouwen als psychopaten die net zolang blijven sodemieteren, totdat ze hun zin hebben gekregen, die doet ook de antirokers-maffia.

Dit zijn allemaal kleine psychopaatjes, die thuis bij tante Truus 50 jaar geen -- REET -- te vertellen hebben. En daarom compenseren in de maatschappij, door de grote stoere jongen uit te hangen. Tante Truus zet hun koffer vroeg of laat voor de deur, o-ja voor je de deur dichtslaat achter je, laat je het huis de auto de kinderen en de bankrekening even achter, doei.

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)
http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Vaccineren is voor winst, niet voor gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Dr. Suzanne Humphries over vaccins en het immuunsysteem.
https://www.youtube.com/watch?v=_HMjAHx0egI
Gif in een griep-prik, kankerverwekkende formaldehyde.
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

30 resultaten voor Vaccinaties.
https://www.kla.tv/Vaccinatie

Zijn vaccinaties schadelijk?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+vaccinaties+schadelijk
https://duckduckgo.com/?q=zijn+vaccinaties+schadelijk&t=hz&ia=web

Zijn vaccinaties niet schadelijk?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+vaccinaties+niet+schadelijk
https://duckduckgo.com/?q=zijn+vaccinaties+niet+schadelijk&t=hz&ia=web

Zijn vaccinaties twijfelachtig?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+vaccinaties+twijfelachtig
https://duckduckgo.com/?q=zijn+vaccinaties+twijfelachtig&t=hz&ia=web

Zijn vaccinaties te vertrouwen?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+vaccinaties+te+vertrouwen
https://duckduckgo.com/?q=zijn+vaccinaties+te+vertrouwen&t=hz&ia=web

De Waarheid over Vaccinaties 3 uur COMPLEET!
https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA
http://www.healingsoundmovement.com/
https://stichtingvaccinvrij.nl/

====================

(29-04-2020) POLITIESTAAT.
Vandaag kreeg ik onderstaande van Janneke Monshouwer:
https://andernieuws.eu/

Heeft u deze petitie hieronder al gezien? Van harte aanbevolen!
Laten we wakker zijn en een Big Brother situatie voorkomen!

DE PETITIE.
https://stopdenoodwet.petities.nl

Stop de noodwet om de noodverordeningen voor Covid-19 te legaliseren. Stop deze waanzin en teken deze petitie om de noodwet te stoppen. Wij, groep Hop en burgers van Nederland constateren Het kabinet is bezig met een noodwet die de vrijheden van burgers door Covid-19 kan inperken. Handhavers mogen uw huis binnendringen, zij mogen straffen, zij mogen verplicht vaccineren, zij mogen u opsluiten enz. als u zich niet aan de regels houdt die gelden voor deze enorme dreiging van dit dodelijke virus voor de volksgezondheid!

Maar dit zogenaamde dodelijke virus is helemaal niet zo dodelijk. De case fatalityrate ligt op 0.1% en dat is vergelijkbaar met een reguliere jaarlijkse griepgolf. Zelf bij SARS in 2003 met een case fatalityrate van 10% hadden wij geen lockdown. Deze noodwet rechtvaardigt niet de maatregelen die nu al een maand door onze neus worden gedrukt.

Er is reeds een werkzame medicatie à € 3,- per coronapatiënt die onze regering niet wil verstrekken aan de burgers. Daarentegen geeft de regering 150 miljoen uit aan vaccins. Uit verschillende openbare wetenschappelijke onderzoeken blijkt dat de maatregelen lockdown en social distancing niet helpen. Natuurlijke immuniteit is de manier en dan is het virus heel snel weg. Vele van u zijn overigens al besmet geweest alleen heeft u er niets van gemerkt.

Ook dit staat wetenschappelijk vast. Het aantal besmettingen is een factor 25-100 keer hoger dan ons RIVM ons voorhoudt volgens hun geheime onderzoeken en modellen. Dit moet stoppen want, de nevenschade door deze lockdown en anderhalvemetermaatschappij is enorme verzoeken, het parlement tegen deze noodwet te stemmen en de lockdown en de maatregelen per omgaande te stoppen nu, zij niet meer in verhouding staan tot het te dienen doel.

Heeft u vragen over deze petitie? Neemt u
dan contact op met de petitionaris via:
Info@groephop.nl

10 zoekresultaten voor Corona.
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=corona

====================

(28-04-2020) MENSEN HYBRIDEN KLONEN UFONAUTEN - FLAUWEKUL?
Als u onderstaande tubes bekijkt dan moet u er wel rekening mee houden dat, er een hoop ge-stoorde idioten zijn die half niet weten waar ze het over hebben, en de grootste onzin uitkramen die je je maar kunt bedenken. Maar er zitten ook bonafide mensen tussen die serieus onderzoek plegen, maar vaak over dezelfde kam worden geschoren, omdat de tegenpartij het niet bevalt.

Al Roker Mk Ultra Onverwachte Gedachten Controle.
https://www.youtube.com/watch?v=v82-MPeCPnM
Zij beginnen onverwacht te doen en gaan haperen.
https://www.youtube.com/watch?v=0ooSoxxOvIQ
OMG!! Wendy Williams zakt in mekaar en vervangen door Clone.
https://www.youtube.com/watch?v=0-FF_FBJpDA

Werden beroemdheden vervangen door klonen.
https://www.youtube.com/watch?v=So8QLt-4wP0

Zou het kunnen zijn dat wanneer we sterven we herboren worden met een soortgelijk gezicht, vermoedelijk doet onze DNA en onderbewustzijn dat. Dat zou kunnen betekenen dat we leven in eeuwigheid, maar we weten het niet dat kan ook betekenen dat we al leven in het paradijs hier op aarde, maar we verkankerden alles. Mogelijk moeten we geesten in het paradijs op aarde zijn dan hoeven we niet te sterven, en hebben hetzelfde gezicht als nu voor eeuwigheid.

DNA Klonen uit het verleden.
https://www.youtube.com/watch?v=xHtEPa7NB1k

====================

(27-04-2020) SCHAF ALLES MAAR AF DAN.
Als men een nieuwe wet maakt om het internet eventueel
af te sluiten vanwege een handjevol cybercriminelen.

Dan moet men ook de auto wereldwijd gaan afschaffen, want er
zijn jaarlijks 500.000 doden te betreuren bij auto ongelukken.

Dan moet men ook al de defensie personeel afschaffen, want
die zijn jaarlijks de oorzaak van miljoenen slachtoffers.

Dan moet men ook de politici afschaffen, die veroorzaken
voor miljarden mensen zware economische problemen.

Dan moet men ook alle kiezers afschaffen, want ze stemmen
op politici die van de wereld 1 groot kruitvat hebben gemaakt.

Dan moet men ook de multinationals afschaffen, want die
vergiftigen de mensheid met kunstmatige chemische rotzooi.

Dan moet men ook de artsen apotheken ziekenhuizen farmaceutische
fabrieken ziekenauto’s verplegend personeel ziekenfondsen afschaffen.

Want jaarlijks sterven er hier in Nederland 7000? patiënten dus twintig?
per dag, door verkeerde diagnoses verkeerde medicijnen en verkeerde
behandelingen. Daarbij vergeleken zijn de alternatieve kwakzalvers?
heilig. Want bij hun sterft er maar eens in een blauw jaar een patiënt.

Het gekke is, terwijl Rusland met vallen en opstaan bezig is om democratisch
te worden. Is de westerse wereld tegelijkertijd bezig om communistisch te worden,
want er wordt in de loop van de jaren steeds meer verboden, of aan banden gelegd.
Gaan we straks soms vijftig jaar een koude oorlog beginnen met bv. Amerika?

====================

(26-04-2020) YOU MAKEH THIE BREADE FROM THIE MAMMA, CAPITO?
https://www.youtube.com/watch?v=zkWTG38N8ZE
https://cucinageek.it/

====================

(25-04-2020) VETO ONDERZOEK MALEISISCHE MH17 IS SMOKING GUN.
Het eind rapport van het Maleisische MH17 toestel is geheim, men heeft er een veto over uit-gesproken dat, betekent dat Rusland het niet gedaan heeft. Die veto is de smoking gun. Hadden ze het wel gedaan, dan had Amerika dat allang van de daken geschreeuwd, vooral omdat ze al een tijd bezig zijn om Rusland uit te dagen, het land uit de tent te lokken, Poetin zijn hoofd te laten verliezen, en dergelijks.

Poetin heeft de Krim niet gejat, de Krimmenaren hebben een referendum gehouden en maar liefst 98% gaf aan dat ze terug wilde naar huis Rusland. Het zijn die smerige demagogen van de Tv journaals de praatprogramma's en de kranten die liegen tegen het Nederlandse volk. En Amerika kan de uitslag van dat referendum die opvraagbaar is niet ontkennen, daarom kunnen ze ook niks beginnen met Poetin.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk

Het probleem is wat ik al eerder heb geschreven dat, de journaals in bijzonder van 20.00 uur, de kranten en de politici niet de waarheid aan het volk vertellen. Ze liegen bedriegen plegen censuur, zitten te knippen en te plakken en te verdraaien van het nieuws.

Zo lukt het Rusland bijzonder goed om de terroristen zoals Isis Daesh en Al Quada uit te schakelen en weg te jagen, tot ergernis van Amerika en Israël. Want de terroristen staan gewoon op de loonlijst van het witte huis en de Knesset.

====================

(24-04-2020) GELD IS NIET ONS EIGENDOM.
Het geld dat we op zak hebben of het spaargeld op de bank is niet van ons, het is eigendom van de bank we mogen het lenen. U gaat op reis en komt bij de grens en heeft u meer dan 10.000 Euro, dan wordt het tijdelijk in beslag genomen. De banken willen weten waar u heen gaat met hun geld, het is ook strafbaar om hun geld in de fik te steken of te versnipperen. Trouwens 94% van het geld bestaat helemaal niet eens, het is allemaal giraal geld dus niet fysiek bestaand
=.

Van de wet moet een bank 6% echt bestaand biljetten geld erop na houden dat, betekent dat de bank uw 94% spaargeld helemaal niet eens heeft. Dus als alle Nederlanders op dezelfde dag en tijdstip naar de bank gaan om hun spaargeld op te halen, dan gaat de voordeur van de bank op slot omdat ze ons geld niet hebben, dus zijn we beroofd door die smeerlappen uit: "Villapark de Bungalow". Van de regering hoeft u niks te verwachten, want ze zijn vriendjes van de banken
=.

http://www.courtfool.info/nl_De_toverkunst_van_de_bankiers.htm#right-column
http://www.courtfool.info/nl_De_bankiers_en_de_euro.htm
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/zelf-geld-drukken/
https://handjecontantje.org/

Part 1 Illuminati Banker Ronald Bernard Exposes the Global Luciferian Elite
https://www.youtube.com/watch?v=FBDb392sxpg
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking140.htm

====================

(23-04-2020) JAMMER JAMMER JAMMER.
Jennifer Lopez heeft vorig jaar een concert gegeven in Israhell,
ondanks dat de Palestijnse fans haar vroegen omdat niet te doen.

Palestijnse boodschap aan Jennifer Lopez.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=kjoQuBzn-tc&feature=emb_logo
Jennifer Lopez JLO, Live in Israel 2019, Tel Aviv, Part 1
https://www.youtube.com/watch?v=pA3j15hPB74

Palestine Voices in Gaza Streets: Ramadan!
https://www.youtube.com/watch?v=RwRdrvNbqi8
https://www.patreon.com/FalastinVoices

Salaat Time is een gratis multifunctionele islamitische applicatie die de voorgeschreven vijf dagelijkse islamitische gebedstijden berekent, evenals Qiblah richting voor overal in de wereld. Het rust in de systeemlade en op de voorgeschreven tijden de Athan geluiden en / of geeft visuele waarschuwingen. Daarnaast heb je een eeuwigdurende side-by-side maandelijkse Hijri / Gregoriaanse kalender die belangrijke islamitische data en maanfasen hoogtepunten. Ook een optionele full-screen modus met Iqama tijden en maanfasen voor gebruik thuis of in Masajids.
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download).
https://duckduckgo.com/?q=salaat+time&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=salaat+time

Radio uit Gaza en Ramallah.
http://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

====================

(22-04-2020) ZIJN DE (MSM) MAINSTREAMMEDIA DEMAGOGEN?
Sinds september 2001 hebben we een uitgebreid archief van nieuwsartikelen, diepgaande rapporten en analyses over kwesties die nauwelijks worden gedekt door de mainstream media. In een tijdperk van media desinformatie, is onze focus in wezen geweest om zich te concentreren op de "onuitgesproken waarheid".
https://www.globalresearch.ca/about-2

CORONA, is dat virus bewust verspreidt (Door wie?), om de wereldbevolking angst aan te jagen, zodat ze de eventuele verplichte vaccinaties veel eerder zullen accepteren. Wat altijd een rode vlag is dat, regeringen mensen die de andere kant van de zaak laten zien censureren. YouTube Facebook Twitter enz., laten vaak sites verdwijnen, die info mogen we niet vernemen.

Zo zijn er ook genoeg wetenschappers deskundigen en experts die in de waan leven dat ze alles weten, en regeringen dus domme konijnen nemen hun adviezen vaak klakkeloos over. Zo zijn er ook wetenschappers deskundigen en experts die de andere kant van de zaak laten zien, maar ze worden vaak genegeerd uitgelachen belachelijk gemaakt gecensureerd en ontslagen. Rode vlag?

https://www.globalresearch.ca/coronavirus-covid-19-made-in-china-or-made-in-america/5706272
https://www.globalresearch.ca/search?q=covid19&x=13&y=14
https://www.globalresearch.ca/search?q=corona&x=16&y=12

====================

(21-04-2020) ZIJN BLANKE MENSEN DE DUIVEL?
Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=65fUUZ9m1hY (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=cbVvc9y6rMM
https://www.youtube.com/watch?v=tfI5PPxmySQ

De oorsprong van het Blanke ras.
https://www.youtube.com/watch?v=ydF41Y8zTko
https://www.youtube.com/results?search_query=origin+of+the+white+men

https://www.youtube.com/results?search_query=Louis+Farrakhan+-+white+people+are+the+devil
https://duckduckgo.com/?q=Louis+Farrakhan+-+white+people+are+the+devil&ia=web

====================

(20-04-2020) VREDE OP AARDE IS DAT GEK DENKEN?
U staat in de stad op straat met een bord waarop staat - VREDE OP AARDE -, dan arriveert de politie die u sommeert om door te lopen. Weigert u dat dan wordt u mee genomen naar het bureau en krijgt u een bekeuring, want volgens de gevestigde orde bent u psychiatrisch. Ze gaan van het standpunt uit er zijn al duizenden jaren oorlog dus zal het ook zo blijven.

Ook de meeste voorbijgangers achten u niet fris in de bovenkamer, ze beschouwen u als een halve garen een verdwaalde een dromer. Ze hebben tijdens de opvoeding van de ouders geleerd - Oorlogen bestaan al duizenden jaren, dus zullen ze in de toekomst nog duizenden jaren bestaan de mensheid kennende -, ook de mensen in uw eigen omgeving familie kennissen kijken scheel.

U blijft terug keren met dat bord en dan wordt u naar een psychiatrische inrichting gebracht, want deze persoon is ziek want hij wil het maar niet leren. De hulpverleners zoals therapeuten psychologen en psychiaters mensen van de gevestigde dus orde gaan u behandelen, want ook volgens hun visie leeft u niet in de realiteit. Nu staat u te boek als psychiatrisch patiënt.

Als u in de toekomst gaat solliciteren bij het stadhuis belasting politie marine luchtmacht en de landmacht, dus regeringsorganen dan wordt u niet in dienst genomen want u staat geregistreerd als psychiatrisch. Ook de mensen in uw eigen omgeving nemen u niet meer serieus, er wordt achter u rug om gepraat geroddeld en gelachen. Dus vrede op Aarde willen is gevaarlijk.

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose).
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchie - Goede Speech)
https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, een Anarchist!)

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

Waarom werd de in 1550 de eerste blanke racistische theorië verzonnen.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(19-04-2020) DE MUSEUMTRAM IN AMSTERDAM.
https://www.youtube.com/watch?v=hUUpxdqNg0M
Bij 20.10 / 56.35 stond links het hoekhuis van de buurvrouw met de voordeur in deze Sarphatistraat, om de hoek in de Roeterstraat daar woonde ik (Niet zichtbaar). Rechts staat de universiteit waar vroeger een tramremise stond, links staat bioscoop Kriterion, waar ik gratis film ging kijken als de nooddeur open stond.

Bij 22.45 / 56.35 is rechts de ingang van Artis de Amsterdamse dierentuin, bij 23.35 / 56.35 dat witte gebouw links was de gaarkeuken waar ik middags in de schoolpauze heenging voor een warme maaltijd. En ik moest zes weken naar Egmond aan Zee om aan te sterken, in Amsterdam werden we de — Bleekneusjes — genoemd, we kregen ook grof wollen regerings- winterjassen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleekneusje
https://anderetijden.nl/artikel/6749/Alle-bleekneusjes-naar-buiten
https://www.youtube.com/watch?v=eSRnbcHy27g
https://www.youtube.com/results?search_query=egmond+aan+zee+bleekneusjes
https://duckduckgo.com/?q=egmond+aan+zee+bleekneusjes&ia=web

====================

(18-04-2020) CORONA EN REALITEIT.
Als je kijkt naar deze vliegtuig website dan zijn er duidelijk minder vliegtuigen in de lucht dat, had men eind vorig jaar al moeten doen want men wist al dat er corona was, want corona is begonnen in China en door vliegtuig passagiers verspreidt over de hele wereld. De ontkenning het wegschuiven laksheid en de ambtelijke bureaucratie heeft al vele burgers het leven gekost.

Tussen Amsterdam Nederland en Paramaribo Suriname (Type bij Search) PY993 (SLM) of KL713 (KLM), en van Paramaribo naar Amsterdam PY994 en KL714, vliegen al twee weken geen vliegtuigen meer. Ook boven Zutphen Nederland waar ik woon een aan en afvoerroute van Amsterdam Schiphol is het vrij rustig. Wat je wel ziet zijn de witte strepen van Chemtrails.

Het zijn geen condensstrepen die op lossen als je er naar kijkt, de chemtrails waaieren uit en worden sluierbewolking die een deken vormt rondom de Aarde. Men zegt dat men dat doet om de zon te blokkeren om de opwarming van de Aarde te stoppen, die 15 jaar geleden al is gestopt, het is gewoon een cyclus die al miljarden jaren voorkomt dat doet de natuur en niet de mens.

1200 jaar voor Christus was het zes graad warmer dan normaal, nu is het 0,5 graad warmer dus meer dan tien keer zoveel al nu. Toen hadden ze geen vervuilende lucht van auto's vliegtuigen industrie chemicaliën enz., met corona spelen de politici de medische wereld de deskundigen de wetenschappers de experts ook paniek voetbal net als met de opwarming van de Aarde.

Er vliegt nu een vliegtuig (ik kan hem horen) een Airbus340 van Air China van Parijs naar Shanghai vluchtnummer CA834 op een hoogte van 11KM en met een snelheid van 922Km per uur boven Zutphen Nederland. Nu vliegt er een Boeing777 van United Airlines vluchtnummer UA2279 van Frankfurt Duitsland naar New York Amerika, boven Zutphen hoor ik hem ook.

http://www.flightradar24.com/ (Klik op vliegtuig voor Info Scroll-menu)
http://www.liveatc.net/ (Luister naar de Piloten en de verkeersleiding)
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm (Veel Info)

====================

(17-04-2020) ZIJN POLITICI BEROEPSLEUGENAARS EN TONEELSPELERS?
Vele regeringen spelen komedie met ons. Ze zitten regelmatig bij mekaar te vergaderen, of gaan op staatsbezoek bij mekaar. En als je hun op Tv ziet of in de krant, dan lijkt het net alsof ze oude vrienden zijn, die mekaar al duizend jaar niet meer gezien hebben. Maar achter de schermen houden ze mekaar en hun landen in de gaten door spionnen en geheime diensten.

U krijgt visite er zijn worstjes en alcohol, en eenieder heeft een leuke tijd. Als ik langs zou wandelen en naar binnen zou kijken, dan kom ik tot de conclusie dat zijn dikke vrienden. Maar na afloop gaat de visite niet naar huis, die staan op de hoek van de straat te wachten tot u boven slaapt, en dan breken ze in en gaan in uw privé spulletjes neuzen.

Sommigen kinderen kunnen denken -- wat gebeurt hier --, de politici staan de boel van A tot Z te besodemieteren, en mijn ouders gaan de volgende keer weer op deze bedriegers stemmen wat hangt er aan mijn klomp --? En dan kunnen ze denken, ik ga aan de XTC of zuip mezelf in een coma, want aan mijn ouders en de politici daar heb ik niks aan, ik zoek het zelf wel uit.

Zijn Politici Beroepsleugenaars en Toneelspelers?
https://duckduckgo.com/?q=Zijn+Politici+Beroepsleugenaars+en+Toneelspelers%3F&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+politici+beroepsleugenaars+en+toneelspelers%3F

====================

(16-04-2020) IN HET WITTE HUIS ZITTEN AGRESSIEVE HONDEN.
Ex-Generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak Syrië Iran Libanon Libië Somalië en Sudan.

Ga naar 09.38 Minuten - 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM

====================

(15-04-2020) WATER NAAR ZEE DRAGEN?
Ik krijg regelmatig post van hulporganisaties zoals bv., Artsen zonder Grenzen Dokters van de Wereld Flying Doctors Rode Kruis enz. over de ellende in Afrika. Mooi dat die organisaties bestaan, maar is het geen water naar zee dragen, als de westerse politici en multinationals de banken de IMF de Wereldbank en handlangers in eigen land die landen financieel leegzuigen
=.

Als een Afrikaans land geld wil lenen van het IMF of de Wereldbank, dan worden ze gechanteerd, je moet je grens open gooien voor onze subsidie goederen zoals bv. rijst uit Amerika kip uit Nederland en tomatenpuree uit Italië. Wil je dat niet dan krijg je geen lening van ons, je moet al je bv. gas water elektriciteit en telefoon bedrijven privatiseren, die via via opgekocht worden door onze westerse vriendjes.

Veel Afrikaanse bedrijven zijn failliet gegaan en vele werkloos geworden, ze kunnen niet concurreren tegen die goedkope westerse subsidie goederen. Ze hebben dus geen geld om hun eigen waterputten te graven, drinken troebel vies water waardoor hun kinderen ziek worden, en hulp nodig hebben van westerse medische organisaties, dan moeten ze ook nog eens kilometers lopen naar dat vieze water.

De westerlingen hebben hun mond vol over — Democratie Bijbels Wetten Fatsoen Respect in waarde laten, maar dat brengen ze dus niet in praktijk in niet-westerse en derde wereld landen. Die landen zijn helemaal niet onafhankelijk van de westerse wereld, maar worden nog steeds beschouwd als onze Slaven Koloniale en nu Multinational eigendom, via landverraders in die landen.

De westerse wereld is pisnijdig dat die landen onafhankelijk zijn, en proberen die landen terug te jatten, door militair binnen te vallen en een Amerikaanse stro-regeringen te plaatsen. Vele revoluties burger en andere oorlogen worden aangestoken door de westerse wereld, want als de mensen in gevecht zijn met mekaar, hebben ze geen tijd om de westerlingen het land uit te schoppen, en hun land op te bouwen.

Er wordt door de zogenaamde Superior Arische blanke racisten nog steeds geroofd uit de niet westerse landen. De grondstoffen worden gejat voor een appel en een ei, en de mensen staan onze producten te maken voor een schijntje. Dan zitten ze ook nog eens levenslang in de westerse tang, want de rente op rente enz., is zo hoog dat ze hun schuld niet kunnen aflossen.

De kerken of de satanskinderen zijn ook slim bezig geweest, want de kleurlingen werd het westerse geloof opgedrongen, hun eigen geloof mochten ze niet meer uitoefenen want dat was duivels werk. En nu zitten de mensen levenslang in een kerk een westers geloof te belijden, in afwachting van de witte verlosser Jezus. In de tussen tijd worden ze beroofd door die zogenaamde westerse beschaafden.

En wie zijn de grote bazen die achter de schermen alles organiseren, inderdaad die vervloekte arrogante stink Khazar uit Israhell. Eerst waren het Khazar die zich in 740AD (95%) hebben bekeerd tot het Jodendom, toen werden ze Bolsjewieken die het communisme uitgevonden hebben, en zestig miljoen Russen en Oost-Europeanen hebben vermoord, tussen 1917 en 1956. Nu noemen ze zichzelf Zionisten.

Amerika de NAVO en hun Europese handlangers regeringen hebben in de afgelopen twintig jaar, van het Midden Oosten één groot kerkhof gemaakt in opdracht van Israhell. Want ze willen een Groot-Israhell, alle Arabische regeringen dienen afgezet en weggejaagd te worden, en vervangen door Amerikaanse stro-regeringen. En wie is de echte baas in het witte huis — NEE — niet de Amerikanen maar de Joden, de Amerikanen zijn gewoon trekpoppen van Israhell.

Nogmaals:
De geschiedenis van het huis van Rothschild.
https://rense.com//general88/hist.htm

Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

Mallence Bart Williams.
https://www.mallence.com/about
Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA

Uncut Interview by NBC Namibia in outlook on
the Africa International Redemption Conference
https://www.youtube.com/watch?v=x9bXUxVK_HA
https://www.youtube.com/results?search_query=Mallence+Bart+Williams
https://duckduckgo.com/?q=Mallence+Bart+Williams&ia=web

https://www.artsenzondergrenzen.nl/
https://doktersvandewereld.org/
https://flydoc.org/
https://www.rodekruis.nl/

====================

(14-04-2020) GEEN MENSEN MAAR BEESTEN.
We hebben allerlei soort -- BEESTEN -- in de maatschappij. Ik zeg expres -- BEESTEN --, want dit zijn geen -- MENSEN --. Sommigen zijn constant bezig om ons het leven zuur te maken, doordat ze met allerlei smerige foefjes onze computers willen overnemen. Je mag er vooral niks van zeggen tegenwoordig, want anders leef je niet in de realiteit en ben je geschift.

Hieraan kun je zien dat de dames en heren in de politiek psychiatrisch gestoord zijn, ze hebben namelijk de boel omgedraaid. Want ze zeggen tegen de burgers, bouw maar een stalen kooi om je huis, want er zijn nou eenmaal -- BEESTEN -- op straat. Terwijl normale mensen zouden de -- BEESTEN -- achter de tralies stoppen, zodat de burgers niet in een kooi hoeft te leven.

Nu zitten in wezen de burgers achter de tralies in een kooi, en de -- BEESTEN -- lopen vrij rond op straat. Dat is toch de omgedraaide wereld, oftewel inderdaad denkwijzen van psychiatrische patiënten. Leeuwen Hyena's Krokodillen Slangen enz. gevaarlijke dieren dus, die laat je toch ook niet vrij op straat rondlopen tussen de burgers, die zitten voor de veiligheid van de mens achter de tralies.

Men komt vaak met dat bekende excuus, ja maar in de gevangenis leren ze niks. Nou om grof te zijn dat, interesseert mij geen hol, wat ze daar wel of niet leren. Het enige waar ik naar kijk, is dat als ze vast zitten, kunnen ze geen misdaden plegen. Dus is er latent gesproken misschien wel bv. 40% minder misdaad op jaarbasis dat, is het enige wat mij echt interesseert.

Nou zullen er vermoedelijk ook mensen zijn die zullen zeggen dat, is niet eerlijk dat je zo denkt, want de grote jongens bv. de multinationals de elite de hoogwaardigheidsbekleders de banken roven ook, en daar maak je je niet druk om. Nou ik toevallig wel maar als klein mannetje haal ik niks uit, want als het aan mij lag, ging dat -- TUIG -- ook achter de tralies, maar helaas.

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

====================

(13-04-2020) ZIJN SOMMIGEN AMBTENAREN PSYCHIATRISCH?
Zeker 15 jaar geleden wilde de Gemeente Zutphen, al het groen rond onze 5 flats weghalen, want dan hadden ze geen onderhoud meer. En ze waren er al mee begonnen, bij de eerste flat hadden ze al de boel kaal gemaakt. Toen kwamen we bewoners in actie, en enkele hadden zich zelf vast gebonden aan bomen met kettingen en touwen. Op een gegeven moment liep het dus-danig uit de hand dat, de politie verscheen, maar daar stoorde we ons niet aan. Toen verschenen ook enkele ambtenaren, die gingen in conclaaf met de politie en de bewonerscommissie, en toen werd het afgeblazen. Een tijdje later heeft de Gemeente die al kale gemaakte plaats herplant.

Ambtenaren zijn in mijn ogen psychiatrisch gestoord. Want onder het mom van geen onderhoud meer, zijn ze zo geschift dat ze alle natuur willen weghalen. Dus de bomen de struiken de planten de bloemen enz. Op het einde van de reis hebben we een kale planeet, alles is gewoon grondig verwijderd, er groeit ook helemaal niks meer. Dat hebben we te danken aan de gestoorde ambtenaren, van de stad het land en de wereld die psychiatrisch van de pot zijn gerukt, en thuis horen in een psychiatrische inrichting. Ze zijn zo ziek dat ze niet op het idee komen, om de boel bv. 10 jaar wild te laten groeien, en dan kijken we wel verder.

Als u als privé-burger een boom uit uw tuin verwijdert die in de zon staat, zonder toestemming van het Gemeentehuis, dan krijgt u een hoop ellende. Maar de ambtenaren kunnen rustig de hele stad ontgroenen, no problemo. Toch zeker 20 jaar geleden toen men het vorige ziekenhuis bouwde, heeft men op de hoek honderden bomen verwijderd, om er een zustershuis te kunnen bouwen. Als men dat op die andere hoek had gedaan, waar geen bomen stonden, konden al die honderden bomen blijven staan. Maar helaas zo denken ambtenaren niet, die hebben vermoedelijk een ander soort hersenen dan wij, die ook nog eens anders werken. Misschien waren ze in hun vorige leven marsmannetjes, want die planeet is ook helemaal rondom kaal.

====================

(12-04-2020) GEEN HOLOCAUST VOOR HUN.
Foto's van de slavenhandel.
https://www.youtube.com/watch?v=52uzJF-l_3s&feature=youtu.be
De verzwegen waarheid over de Afrikaanse Slavenhandel in Amerika -
Wat school en geschiedenis boeken u niet willen vertellen.
https://www.youtube.com/watch?v=NlzMw6Z868k

====================

(11-04-2020) WERKEN CRIMINELEN VOOR REGERINGEN?
Mensen van geheime en AIVD-achtige organisaties zijn stiekeme achterbakse honden, omdat ze achter de schermen in het geniep werken, wij democraten mogen niet weten waar ze mee bezig zijn. Als geheime diensten worden afgeschaft is het uitkijken geblazen, want stiekem achter de schermen kunnen ze nu alles uitspoken met een onzichtbare organisatie, politici zullen zeggen dat, is onmogelijk want we hebben geen geheime dienst meer, dit is heel geslepen tactiek van de overheersers.

Zij zullen ook altijd voor regeringen werken, en of die nou democratisch communistisch socialistisch despoten dictators of nazi's zijn maakt niet uit, zij zullen altijd hun eigen volk bespioneren en verraden aan de heersers in de politiek tegen een natuurlijk vorstelijk bloedgeld salaris. En waarschijnlijk waren ze als klein kind in het ouderlijke huis al verklikkers, zo in de trant van: "Marietje Pietje Sofietje hebben dit gedaan hoor".

====================

(10-04-2020) AMERIKAANSE AGRESSIE.
Ik lees een boek geschreven door William Blum -- Killing Hope. ISBN 9 781783 601776.
Een uitgebreid verslag van Amerika's geheime en openlijke militaire acties in de wereld.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

====================

(09-04-2020) DEMAGOGIE VAN DE TOUWTJESTREKKERS?
Wordt Europa bewust overspoeld door de eigenaren van de Aarde, met miljoenen asielzoekers om het blanke ras te verdunnen? Zodat er niet veel tegenstand zal zijn met de N(ieuwe) W(ereld) O(rde). De eigenaren zijn maar een paar families zoals de - Rothschild -, en hoe komt het dat ze zoveel macht hebben? Wie zijn hun handlangers en uitvoerders, zijn het land wereldverraders?

https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckAugust2016TheHootonPlanAndTheMigrantCrisis

De geschiedenis van het huis van Rothschild.
https://rense.com//general88/hist.htm

====================

(08-04-2020) DOM DOM DOM?
De mensen zeggen: "Het heeft geen zin om iets te doen want er veranderd toch niks. Dan heeft u groot gelijk, maar wat u niet beseft is dat als niemand iets doet veranderd er ook niks. U kunt met een groepje mensen afspreken, op die dag en dat uur gaan we met bv. duizend man op het binnenhof staan. Het enige dat kan gebeuren is dat, u het binnenhof wordt uitgeslagen door de Gestapo (M.E.) Ik denk dat er wat gebeurt of bereikt als u midden op straat staat in eigen straat.

Dus in de hele stad in alle straten staan de mensen midden op straat, zoveel Gestapo hebben de Nazi's in de politiek niet om ons in de hele stad de straat uit te meppen. In een stad rent de Gestapo af op een groepje demonstranten en die rennen terug in de straat, dan rent de Gestapo weer en weer rennen ze een stukje terug. Zo wordt heel stiekem de straat schoon geveegd want iedereen blijft maar terug rennen, zouden ze blijven staan dan heeft de Gestapo geen macht.

De meeste mensen die dit lezen zullen zeggen, de schrijver leeft niet in de realiteit, soms proberen ze ook om me weg te kletsen. Waarom doen ze dat willen ze geen betere wereld, vinden ze het leuk om te leven in een wereld vol met problemen. Zou het kunnen zijn dat ze me ontkennen omdat ze de opvoeding van hun ouders staan te verdedigen, want ik praat niet zo als ze zijn opgevoed. Zouden ze mee doen dan denken ze denk ik ben een slecht kind.

====================

(07-04-2020) BUITENLANDSE REGERING INHUREN?
In het verleden heb ik hier al eens over zitten nadenken, waarom huren we geen buitenlandse regering in, om Nederland weer in de groene cijfers te krijgen. Dus i.p.v. dat we 18 miljard te kort komen, houden we elk jaar we bv. 20 miljard over. En die regering krijgt dan een provisie van b.v. 33.3%,en welke regering dat maakt me niet uit dat zal me faliekant worst wezen.

In politiek Den Haag hebben ze het eeuwig over: "Privatiseren", en dat dat de beste oplossing is voor de economie van Nederland. Dan gaan we weer winst maken en er zullen geen bezuinigin-gen meer zijn. En eenieder kan financieel weer prettig leven en geen werkloosheid meer, terwijl de praktijk uitwijst dat als je privatiseert, het leven een stuk duurder wordt voor de burgers. En alle verliezen van die bedrijven worden de burger in de maag gesplitst, via de b.v. belasting.

Ik heb het in het verleden ook al zitten denken, als alle Nederlanders voor 1 keer in hun leven niet gaan stemmen. Dus op die dag wordt er niet 1 stem uitgebracht, dan schrikken de politici zich vermoed ik het lazarus en verandert er iets. Nu weten ze we kunnen doen en laten wat we willen, want straks gaat de kiezer toch weer op ons stemmen, want het zijn goeie kuddedieren.

Dus de ellende en de uitzichtloosheid waar de burgers levenslang in zitten, hebben ze dan eigenlijk aan hun zelf te danken. Want ze zetten zelf de mensen neer die hun 80 jaar als oud vuil, en als minderwaardige wezens behandelen. En de meeste burgers trekken niet van leer, maar thuis hebben ze wel een grote mond tegen hun kinderen, daar durven ze dus wel.

Is dit mogelijk theoretisch mogelijk een reden, waarom kinderen die van hun ouders houden, teleurgesteld raken in hun en dit niet willen weten. En hun hersens bedwelmen door Alcohol en Verdovende middelen. Zolang de kinderen ongelukkig zijn, zullen ze b.v. alcohol en drugs blijven gebruiken. En heeft het geen zin om drugdealers op te sporen en uit te schakelen.

Maak een maatschappij waar ze gelukkig zijn, dan zullen de kinderen vermoedelijk geen drugs meer gaan gebruiken. Omdat ze nu plezier hebben in hun leven, en dan verdwijnen de dealers vanzelf wel, omdat ze geen afzetmarkt meer hebben, de meeste problemen zijn op te lossen.

====================

(06-04-2020) HET SALARIS VAN CHINESE VROUWEN VERDUBBELEN.
Wij westerlingen verdubbelen het salaris van de Chinese vrouwen, die ze krijgen. Als ze onze broeken maken in hun fabrieken. Die vrouw krijgt voor 40 uur p/wk of € 368 per maand. Als we van de winst van die broeken, € 368 aan haar geven. Dan heeft ze een redelijk inkomen naar hun maatstaven van € 736 per maand.

Maar ik ben niet naïef, want de handel en wandel gaat dat natuurlijk nooit doen, en politici zullen er wel weer om heen gaan draaien. Je zou op een grove manier tot de conclusie kunnen komen dat, wij westerlingen eigenlijk een stelletje: "Smeerlappen" zijn. Alle vette winsten zijn voor ons, en de vrouwen schepen we af met een schijntje.

https://www.youtube.com/results?search_query=Richest+Businessmen
https://duckduckgo.com/?q=Richest+Businessmen&ia=web

====================

(05-04-2020) OVERLEEF IK DE REIS?
https://www.youtube.com/watch?v=V6jPt3d0XkE

====================

(04-04-2020) PLEGEN SOMMIGEN EEN STAATSGREEP IN HET BEDRIJF?
U stuurt een e-mailtje naar een organisatie, om iets aan de kaart te stellen. De allereerste persoon die het leest, en het er niet mee eens is, kan denken: "Flauwekul". En verwijderd het e-mailtje en of bergt het e-mailtje op in een A4 map, of verstopt het op de harde schijf, waar het in de loop van de tijd niet makkelijk meer gevonden wordt. En tijdens de vergade-ring met bv. 6 anderen later op de dag, verteld de persoon niks aan die andere. Dus die kunnen er niet over praten, en er democratisch over stemmen.

U denkt dat de organisatie u in het bos heeft geparkeerd, of hun vinger tegen u hebben opgestoken. En dat allemaal de schuld van die ene, de dictator, binnen het bedrijf. Want die ene heeft de andere aan de vergadertafel geblokkeerd en uit geschakeld door hun niks te vertellen. Dus die persoon krijgt altijd zijn zin aan de vergadertafel. En dit kan ook thuis gebeuren, de man of vrouw verteld niks aan de partner, en gooit de brief weg, en stuurt de afzender een afwijzing.

====================

(03-04-2020) IS SYRIË EEN WESTERS SLACHTOFFER?
Daniel Maes is een Belgisch kerkvader die woont al jaren in Syrië, en zegt dat de westerse pers en media leugenaars zijn, de waarheid verdraaien en liegen tegen hun bevolkingen. De alterna-tieve per en media worden gecensureerd, want de waarheid is niet gewenst. Je vraagt je af waarom de massa van de burgers dat nog niet door hebben, zijn het domme kuddedieren?

Open brief aan de Belgische VRT media.
https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/

Verhalen over Syrië.
http://www.golfbrekers.be/?s=syrie&submit=Zoeken
https://willyvandamme.wordpress.com/?s=syrie&submit=Zoeken

Syrische President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrische Burgeroorlog.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war
Syriërs willen naar huis gaan.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home

SyrianGirlPartisan - Wat de media verbergt.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syrisch Straatvoedsel + Radio Damascus.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood
http://radio.garden/listen/radio-damascus-fm-88-7/sDYOQRCy

====================

(02-04-2020) WEL OF GEEN DERDE WERELDOORLOG?
Als de dreigementen van Amerika en de NAVO aan de Russische en Oost-Europese grens, uit de hand mochten lopen, dan heb je een grote kans op een derde wereldoorlog. Daarom ben ik blij dat Poetin zijn hoofd koel houdt, en wat zijn fanatieke tegenstanders nooit zullen toegeven is dat, hij vermoedelijk hopelijk echt Europa aan het redden is.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+do+not+want+a+war

Als u vrede wilt hebben, dan heeft u mensen nodig zoals ik. Mensen die beschouwd worden als psychisch niet in orde, naïef zijn, in een droomwereld leven enz. Want wat ik zou doen,
alle defensie van welk land dan ook wordt terug naar eigen land gestuurd. Om de landsgrenzen te verdedigen, en niet te mieren in andere landen. En al helemaal niet in landen van mensen, die ons niet bedreigd hebben. Ons land niet zijn binnengevallen, en niet op ons schieten enz.
https://www.youtube.com/watch?v=CoTkbwML-zU

Dan wordt ook de legale en illegale wapenhandel stop gezet en verboden. Kortom dit zijn maar 2 maatregelen, en daar kun je veel slachtoffers het leven mee redden. Allemaal mensen die niet dood willen, en verder willen leven tot op oudere leeftijd.
https://www.youtube.com/results?search_query=legal+illegal+weapon+trade

Een van de problemen is dat, veel kiezers verslaafd zijn aan de opvoeding van de ouders en de grootouders, die hebben levenslang gestemd, dus moeten we ook stemmen. Als oma en moeder levenslang die waspoeder kochten van dat merk, dan zullen de dochter en kleindochter ook levenslang dat merk kopen.

Politici en regeringen hebben kuddedieren nodig, want daar kun je mee doen wat je wilt. Die trappen overal in, en die kun je veel wijsmaken. Liegen, bedriegen, er om heen draaien, in de doofpot, geen probleem. Iemand die zelf nadenkt, wikt en weegt, onderzoekt, uitpluist, graaft, spit, zich zaken afvraagt, zal lang zo makkelijk niet te paaien zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ
https://www.youtube.com/results?search_query=politicians+want+common+people

====================

(01-04-2020) ÉÉN APRIL?
Één April grappen zijn die nog leuk, en werken ze nog in onze tijd?
https://www.youtube.com/watch?v=MFTJrGYa9NU
https://www.youtube.com/results?search_query=april+grappen

http://www.1april.net/
https://duckduckgo.com/?q=april+grappen&ia=videos

====================

(31-03-2020) ALLE DEFENSIE TERUG NAAR EIGEN LAND.
Ik -- EIS -- dat het Amerikaanse defensieapparaat, of ze nou leger marine luchtmacht speciale diensten zijn, en hun meer dan 750 basissen over de hele wereld weggetrapt worden naar hun eigen land, om hun landsgrenzen te verdedigen tegen een eventuele vijand. Dit geldt ook voor de NAVO legers. En eventuele andere niet westerse vreemde legers.

Elk defensieapparaat het maakt niet uit welk land, oprotten naar je eigen land. Dan komt er een zee van vrede op Aarde. De niet westerse en derdewereldlanden, zijn niet het eigendom van de arrogante verwaande racistische blanken. De slaven en koloniale tijd hebben we gehad die bestaan niet meer dat, is verleden tijd, geschiedenis dus.

Zo moet ook de huidige multinational tijd worden afgeschaft. Ieder land gaat zich met zijn eigen binnenlandse zaken bemoeien, binnen zijn eigen landsgrenzen. Dan moeten ook alle westerse kerk zendelingen oprotten naar hun eigen land, ga daar maar zieltjes winnen, want daar loopt nog genoeg asociaal schorem rond op straat die dringend bekeerd moeten worden.

====================

(30-03-2020) WIE IS DE VRIEND EN WIE IS DE VIJAND?
Rusland wordt gedemoniseerd want zogenaamd zijn ze de vijand waar de hele wereld doods-benauwd voor moet zijn. Maar in werkelijkheid is America onze vijand, want sinds 1945 tot 2018 dus al 73 jaar vallen ze om de haveklap een ander land binnen en gaan bombarderen, Rus-land doet dat niet, en Amerika heeft wereldwijd ongeveer 1000 militaire basissen Rusland niet.

Maar veel domme konijnen de burgers dus in westerse landen schijnen dat niet te vatten, die zijn er heilig van overtuigd dat Rusland hun vijand is. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de demagogen van de pers en media dus de Tv journaals de kranten en de praatprogramma's op Tv die de burgers de waarheid niet vertellen en leugens verkopen op bevel van hun regering.

Ook Assad van Syrië wordt gedemoniseerd want hij vergiftigd zogenaamd kinderen met chemicaliën maar dat doet hij niet, in werkelijkheid doet Israël Turkije Saudi Arabië en Qatar dat. En dat gifgas kopen ze in de westerse wereld bij hun vriendjes, die er leuk aan verdienen.

In de Vietnam oorlog gooiden Amerika Agent Orange uit vliegtuigen om te ontbladeren, en de vraag is waarom hebben de Amerikanen dat spul "Oranje" genoemd (Nederlandse Fabrikant?).
Nederland is oranje gezind vanwege het koninklijke huis en ook de voetbalclub oranje boven
=.

En Nederlandse regeringen zijn altijd als NSB'ers geweest oftewel landverraders, denk maar aan het geslijm met Hitler door middel van die Nederlandse landverrader die Prins Bernhard heetten.

En vandaag de dag slijmen ze met Israël die al 72 jaar genocide pleegt op de Palestijnen en zo een beetje heel Palestina heeft gejat op de Gaza en de Westbank na. Nederlandse regeringen zijn net prostituees, ze doen met iedereen zaken als ze er maar geld mee kunnen verdienen
=.

====================

(29-03-2020) VIETNAM DELIGHT.
Vietnamese Street Food 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i0H92JX3di0
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetfood

====================

(28-03-2020) DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN DE DOELEINDEN.
Het Eerste Amendement op de Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika werd niet nood-zakelijk geacht door de stichters van deze natie om "Ardige" of "politiek correcte" toespraak te beschermen. Het werd noodzakelijk geacht zodat de mensen nooit bang zouden zijn om de gedachten van hun geweten uit te drukken, of om te onthullen wat zij als WAARHEID geloven.

De WAARHEID heeft geen wetten nodig om het te verdedigen, alleen LEUGENS doen. Deze wetten komen met - Hate Speech - met wetten die anders denkenden mannen en vrouwen in de andere zogenaamde westerse democratieën gevangen gezet, zogenaamd - Vrije naties -. Vrij-heid van meningsuiting is een christelijk ideaal en de grootste bedreiging zijn de vijanden van God en Christus.

https://christogenea.org/

====================

(27-03-2020) HEGELIAANSE DIALECTIEK.
Misschien toch handig om even een kleine toelichting te geven wat Hegeliaanse dialectiek is :

Het is een instrument dat gebruikt wordt om de gedachten van een slapend volkje (en dan zitten wij in ons land in een soort paradijs) te manipuleren om er voor te zorgen dat zij veranderingen accepteren die zij normaal gesproken zouden verwerpen. De Hegeliaanse dialectiek (genoemd naar de Duitse filosoof Hegel) zit erg eenvoudig in elkaar :

1) Creëer een probleem
2) Controleer het probleem
3) Biedt een oplossing aan

Een voorbeeld: Verplichte vaccinatie voor all zeven miljard wereldburgers.

Dan worden de multinationals de echte bazen in het parlement bv. de farmaceutische bedrijven stinkend rijk. Ze hoeven alleen maar hun personeel de ruggengraatloze flapdrollen politici on-deruit te halen d.m.v. lobbyisten. De politici zijn niet in dienst van de kiezers maar van de multi-nationals, zoals banken farmaceuten voedings- en olie industrie medische wereld enz., de elite.

Spanjaarden hekelen Nederlandse epidemioloog Oproep tot Euthanasie.
https://larouchepub.com/pr/2020/20200329_Spaniards_Denounce.html#container

http://www.geennieuws.com/2014/06/eu-hegeliaanse-dialectiek-nu-in-volle-gang/
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P861

https://www.ondernemer24.nl/artikelen/hegel-en-de-dialectiek-van-managers-en-medewerkers
http://800woorden.nl/de-hegeliaanse-filosofie-van-de-geschiedenis/

https://www.youtube.com/results?search_query=Hegeliaanse+dialectiek+
https://duckduckgo.com/?q=+Hegeliaanse+dialectiek&t=h_&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Esoteric+Agenda
https://duckduckgo.com/?q=esoteric+agenda&t=hz&ia=videos

====================

(26-03-2020) IS GRATIS STROOM EEN UTOPIA?
Stel u bent zo goed dat, u een apparaat uitvindt die gratis stroom opwekt. En dat apparaat zit niet met een stekker in het stopcontact. Het moment dat u dat apparaat in de openbaarheid brengt, leeft u niet lang meer en verdwijnt het apparaat voorgoed, en dat doen die 13 families in de piramide top.

Laten we even aannemen dat van de 7 miljard mensen wereldwijd er 3 miljard voordeuren zijn, en met dat apparaat die stroom opwekt hebben ze nu gratis, koken huishoudelijke apparaten douchen afwassen verwarming vervoersmiddelen, misschien nog meer waar ik zo niet op kom.

Dus het gas de elektra en de olie-industrie kunnen opgeheven worden. Dat gaat dat tuig in de top natuurlijk nooit toestaan, die trekken gewoon even aan de touwtjes, van die trekpoppen die politici heten. Die sturen bv. een huurmoordenaar op u af, of u krijgt een vreemd ongeluk.

Mocht u denken, ik huur een huurmoordenaar in om die 13 families op te ruimen, dan zegt God tegen u -- Gij zult niet doden --. Ja maar heer die 13 families zijn beesten, ze laten zeven miljard mensen wereldwijd economisch en financieel 80 jaar creperen -- Niks mee te maken --.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
https://duckduckgo.com/?q=zero+point+energy&t=h_&ia=web

====================

(25-03-2020) IS CORRUPTIE EEN BASIS INGREDIËNT VAN DE MENS?.
Mensen zoals ik worden door bv. politici beschouwd als psychiatrische patiënten die met onze websites en YouTube nep-nieuws verspreiden. Als ik het goed heb maar dat weet ik niet hele-maal zeker, wil de politiek een wet gaan maken, om onze sites te gaan verbieden onder het mom van nepnieuws. Dat betekent dat de vrije meningsuiting wordt afgeschaft, en of zij of wij wel of niet de waarheid schrijven maakt niet meer uit. Ben je Anti politiek dan dien je te verdwijnen.

Wees blij dat er mensen zijn zo als ik want we houden de heren in de gaten, en onderzoeken alles wat ze achter de schermen lopen uit te spoken en ze niet aan het volk vertellen. Beschouw ons maar als een vinger aan de pols. Want als we niet meer bestaan in de toekomst, dan hebben de heren voor de volle één miljoen procent vrij spel, om met de burger te gaan doen en laten wat ze blieven. Beschouw ons maar als de politie de waakhond die criminelen in de gaten houdt.

Verder moeten we niet vergeten dat de dames en heren die langer op school hebben gezeten dan ons, vaak arrogant en verwaand zijn en in een ziekelijke psychiatrische gestoorde waanwereld leven. Ze menen dat ze alle wijsheid in pacht hebben, altijd gelijk hebben en onfeilbaar zijn, dit wordt beroeps arrogante verwaandheid genoemd. Vaak hebben ze ook via hun politieke vriendjes de macht om de burgers met wetten verordeningen en regeltjes het bos in te sturen.

Vele politici worden op den duur corrupt en gaan b.v. graaien en zichzelf te verrijken, op een gegeven moment staan ze onder en boven de wet. Plus politici de medische wereld de elite de farmaceutische industrie de multinationals de touwtjestrekkers en de rijken, worden op een gegeven moment een vriendenkliek. Als ze hun zin niet kunnen krijgen bij het volk, dan maken ze gewoon een nieuwe wet om het volk onderuit te halen, die mogen gaan uithuilen in het bos.

Is corruptie een basis ingrediënt van de mens?
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=Is+corruptie+de+basis+van+de+mens%3F
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruptie+een+basis+ingredi%C3%ABnt+van+de+mens%3F&ia=web

====================

(24-03-2020) FARIZEEËRS?
Soms krijg ik een verzoek om een site die ik als link geplaatst heb op mijn site te verwijderen, omdat ze niet geassocieerd wensen te worden met mijn site, als ik schrijf over de Khazaren oftewel NEP-Joden. En het zijn allemaal websites die het (zogenaamd?) opnemen voor de Palestijnen, waar al 73 jaar genocide op gepleegd wordt. Hebben we hier te maken met Farizeeërs, Jezus heeft het zelf gezegd in de Bijbel dat hij omringt, werd door dit soort lui. Daarnaast leer mij de Hollanders kennen. Vaak willen ze ook de vijand zoet houden voor de toekomst, oorlog is oorlog straks als er weer vrede is kunnen we weer vrienden zijn, nu effe niet.

Ik vraag me ook af of het soms uitgerekend de Farizeeërs alias de komedianten zijn, die levens-lang oorlogen voor ons creëren. Als je met mekaar weet af te spreken dat we met de kerstdagen niet op mekaar zullen schieten, dan kun je toch ook afspreken dat we nooit op mekaar schieten. We gaan uit mekaar en een tijd later als we afgekoeld zijn praten we over het probleem dus nooit meer oorlog. Wil je niet dood lekker thuis blijven bij tante Truus in eigen land, en niet komen lullen in mijn land, eet thuis maar de kerst amandelspijsstaaf pak thuis je kerstcadeau maar uit. Krijgsgevangene is dat een westers grapje een soort van 1 april of zo, beng beng.

====================

(23-03-2020) KOORTS en CORONA?
Als het verhaal klopt sterven er jaarlijks tien keer zoveel mensen aan griep dan corona, tenmin-ste in Nederland en waarom dan al die tam tam. Plus vorig jaar wist men al van het corona-virus maar is het weggestopt in de doofpot hopende dat het zou overwaaien, dat is niet gebeurt en nu schopt men een hoop kabaal alsof ze er door overvallen zijn. Typische politieke media komedie.

Nou zeg ik echt niet leef er maar op los en negeer corona. Omarm iedereen maar en kus iedereen maar innig, en hoest maar lekker hun kant uit. NEE, want dat doe je ook niet met de griep. Wat ik al eerder schreef politici wisten allang van het corona virus af, en hebben het vliegverkeer met China niet tijdelijk stil gelegd, dus in die zin zijn ze verantwoordelijk voor de corona doden.

https://www.youtube.com/user/RussiaToday/search?query=corona

Rotterdamse viroloog: coronavirus is helemaal niet zo besmettelijk.
https://www.youtube.com/watch?v=efMcRS1JKog
https://www.youtube.com/results?search_query=griep+en+corona
https://duckduckgo.com/?q=griep+en+corona&ia=news

Vaccineren is voor de winst, niet voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Wereldwijde Epidemie door Vaccinaties.
https://www.kla.tv/15309
Vaxxed, de schokkende Waarheid!?
https://www.kla.tv/15175 (Ned Subs).

De film -VAXXED -, van doofpot tot catastrofe,
mogelijke relatie tussen vaccinaties en autisme.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

====================

(22-03-2020) LEVENDE WEZENS?
Kunnen planten gevoelens vertonen?
https://vimeo.com/channels/staffpicks/377444411?from=outro-embed

====================

(21-03-2020) NAVO - OORLOGSMISDADIGERS?
Ik heb het al eerder geschreven dat de NAVO een oorlogsmisdadigers organisatie is, want sinds 1945 vallen ze om de have klap een ander land militair binnen, en het zijn bijna uitsluitend lan-den waar mensen met een huidskleur wonen. Dat betekent dat de kleurlingen van de planeet vogelvrij zijn verklaard, door de blanke Arrogante Superieure Arische Racistische Satanisten.

Zou ik naar de politie een advocaat de officier van justitie en de rechter gaan om de NAVO aan te klagen wegens oorlogsmisdaden, dan wordt ik zeker weten het bos in gestuurd. Als ik 150 e-mails stuur naar de parlementariërs, dan zal de massa niet antwoorden, en degene die het wel doen daar krijg ik van te horen onze partij dit en onze partij dat, en verder gebeurt er niks.

Als ik die demagogen van de pers en media zou benaderen, zoals de kranten de Tv-journaals en de praatprogramma's op TV, dan zullen die zwijgen als het graf. Die zitten diep in de kont van de politici, het zijn onbetaalde trekpoppen woordvoerders van de politici. Zij brengen alleen maar het nieuws dat is goedgekeurd, en wat politici niet kunnen gebruiken wordt verzwegen.

Nu kan ik ook op straat gaan staan met een bord of spandoek op het binnenhof, maar ik zal er niet lang staan. Want of ik wordt vrij gauw verwijderd door de politie, of de M.E. (landver-raders) slaat mij het binnenhof af. Blijf ik terugkeren dan heb ik een kans om gearresteerd te worden, en kom ik vermoedelijk voor een rechter die mij veroordeeld of opsluit.

En wat wil ik?, vrede op Aarde voor de landen waar kleurlingen wonen zodat ze vredig kunnen leven in hun eigen land, en dat is niet gewenst door het blanke beestje van de westerse wereld. Dus je zou kunnen zeggen de koloniale tijd is helemaal niet afgeschaft, die gaat achter de schermen gewoon latent door. Wie profiteren ervan de multinationals de banken de elite enz.

====================

(20-03-2020) CORONA-VIRUS?
Ik weet niet wat ik er van moet denken, is het echt zo serieus of maakt men van een vlieg een olifant? Virussen bestaan al door de hele geschiedenis dat doet de natuur, MAAR wetenschap-pers zijn al tientallen jaren virussen bewust met voorbedachten rade aan het kweken in laborato-riums in allerlei formaten, misschien ontsnapt er af en toe één naar de menselijke buitenwereld.

Zo zijn er ook mensen die beweren dat men af en toe expres een virus los laat, om te kijken wat het effect is op de mensheid. Dan heb je nog het standbeeld van de - Georgia Guidestones - in Amerika, daar staat op geschreven: Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige durende balans met de natuur. Dus de touwtjestrekkers en of de elite willen 6,5 miljard mensen uitroeien.

De Georgia Voorschriftenstenen: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

Het schijnt als het verhaal klopt dat er in de vaccins SV-40 zit een kankerverwekkende stof, stel dat het klopt dan is dat een middel om de gehele mensheid uit te roeien met kanker. Misschien dat men daarom bewust een virus los laat want, als het uit de hand loopt en een dodelijke puinhoop word, dan kan een regering besluiten om de gehele bevolking verplicht te inenten.

https://www.youtube.com/results?search_query=+vaccins+sv40
https://duckduckgo.com/?q=vaccins+sv40&ia=web

Hoe komt een virus uit China in bv. Nederland, door dat het vliegverkeer in het begin niet tijde-lijk wordt stilgelegd. Want de vliegindustrie is een wereldwijde multinational met op jaarbasis een triljarden inkomstenbron, dan kun je denken die dodelijke corona slachtoffers worden gewoon opgeofferd voor het grote geld. Dus de regering heeft zijn eigen burgers vermoord.

Zo is Nederland altijd al een land geweest die inderdaad van een mug een olifant maken, bij het minste geringste worden er fanatieke maatregelen genomen die helemaal niet nodig zijn. En iedereen steekt ook iedereen aan, de regering de ambtenaren de media en de burgers zijn volledig in paniek alsof de wereld vergaat. Dus in die zin zijn de Nederlanders zielige mensen.

Corona-Virus Vragen en Antwoorden.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://coronavirus.nl/coronavirus-kaart/ (De Wereld-kaart).
https://coronavirus.nl/ (De Nederlandse-kaart).
https://covid19info.live/

https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus
https://duckduckgo.com/?q=coronavirus&ia=web

====================

(19-03-2020) HOERA WE MOETEN GROOT FEEST GAAN VIEREN.
Want de zes miljoen Joden uit de 13 concentratiekampen zijn nog in leven, ze zijn helemaal niet vergast het is een sprookje dat in de doofpot zit. Zie deze website van het internationale Rode Kruis, toen kind aan huis in de kampen.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
In 1938 waren er wereldwijd 15.748.091 Joden, tien jaar later in 1948 waren er wereldwijd 15.753.638 Joden dat, betekent letterlijk en figuurlijk dat er niet één Jood is vergast laat staan zes miljoen.

De Holocaust, waar 6 miljoen Joden naar verluidt stierven door de handen van hun
Duitse ontvoerders tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een immens succesvolle hoax!
http://holywar.org/S35.htm
Hoeveel joden zijn er in de wereld?
https://duckduckgo.com/?q=how+many+jews+are+there+in+the+world&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=how+many+jews+are+there+in+the+world

Dit is de reden dat mensen die de holocaust onderzoeken en hem in het openbaar gaan publi-ceren drie jaar gevangenisstraf krijgen want de waarheid moet in de doofpot blijven. Zo kan Israhell al jaren Duitsland beroven van de jaarlijkse twintig miljard die ze moeten betalen voor de zogenaamde vergassing van zes miljoen Joden.

De wereld rouwt al 75 jaar om de holocaust met zes miljoen doden, terwijl in werkelijkheid zijn er 272.000 Joden uit Europa gestorven, in de tweede wereldoorlog aan cholera tyfus en honger, want de geallieerden bombardeerde alles wat voedsel en medicijnen was. Er is er niet één vergast laat staan zes miljoen. Maar de 500.000 Iraakse kinderen die gestorven zijn aan de Amerikaanse boycot wordt geen herdenking voor gehouden want ze hebben een huidskleur.

Madeleine Albright: "500.000" kinderen, het was het waard.
(Vervloekt Demonisch Beest uit de Hel.
Arrogante Racistische Blanke Vullis).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright vandaag over de moord op de kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

====================

(18-03-2020) WAT IS EIGENDOM?
U wilt een huis laten bouwen en u koopt een stuk grond van het gemeentehuis, op dat moment wordt u beroofd door het gemeentehuis. Waarom dat, stuk grond is al uw eigendom want het behoort tot de staat de Nederlanden waar u deel van uit maakt.

Stel u wilt een plasje plegen op het grasveld rond uw flat, en u krijgt een bekeuring van een agent, die is ook een crimineel. Waarom u staat te plassen op uw eigendom, want die behoort tot de staat der Nederlanden waar u deel van uitmaakt.

De andere flatbewoners kunnen u vragen: "Hé wijsneus hou op met dat gesas want je staat op ons eigendom te pissen", anders schoppen we je lek. Maar de agent noch de rechter noch het gemeentehuis noch de regering kan iets doen. Zo hoeft u ook niet te betalen voor een visakte, want u zit te vissen in uw eigen wateren.

====================

(17-03-2020) EIGEN SCHULD DIKKE BULT.
Als een wijk vol zit met niet Nederlanders, dan ligt het aan de Nederlanders zelf. Als er in een wijk een Moslim gezin komt wonen, dan gaan meerdere Nederlanders verhuizen. En die andere Nederlanders willen dat huis niet hebben, want er woont een Moslim gezin. Met gevolg dat de woningbouw en de Gemeente, er een 2e Moslim gezin in stopt, of een Surinamer of een Ghanees of een Chinees enz.

Want de aflossing van het huis moet wel doorgaan, als de Nederlanders blijven wonen waar ze nu wonen. Dan komt er geen huis leeg voor niet Nederlanders, en als ik kijk naar b.v. Moslim gezinnen, uit b.v. Syrië dan ben ik blij dat ze nu veilig in Nederland wonen.

Als we zo weinig mogelijk bv. Afrikaanse asielzoekers willen hebben, dan moeten we als westerlingen eerst opdonderen uit hun landen. En niet constant revolutionaire toestanden creëren voor, hun met stro regeringen, en ook de rente schuld kwijtschelden. En hun landen niet meer volgooien met goedkope westerse subsidie artikelen, zoals kip tomatenpuree rijst.

Waardoor hun eigen binnenlandse handel wegvalt, want dan houden ze geld over en kunnen zaken doen en hun land opbouwen. En hebben ze geen reden meer om te vluchten, asielzoekers is gewoon ons eigen schuld, we zitten gewoon constant te sodemieteren in hun landen.

Als sommigen Nederlanders willen dat de buitenlanders Nederland weer verlaten, dan moeten ze geen koffie meer drinken en thee maar wortelsap. Ook geen olie en benzine meer kopen uit Arabische landen, voor hun auto of aluminium uit Suriname om vliegtuigen van te bouwen.

Ga maar bomen kappen in het Apeldoornse bos, en vaar maar met een houten kano naar Spanje of Amerika, haal de grondstoffen dan niet meer uit hun landen voor een appel en een ei. Laat hun dan ook onze kleren niet meer maken voor een grijpstuiver.

In het verleden zijn veel Nederlanders verhuisd, naar Canada Australië enz. Veel omgaan met de Autochtonen doen ze niet, ze hebben ook hun eigen bejaarden en verzorgingstehuizen. In het begin eisten ze Nederlandse scholen, maar dat hebben de regeringen verboden.

Want als je in ons land woont, gaat jouw kind naar onze scholen. En als je dat niet wilt dat, is prima in orde dat is je goed recht, maar dan moet je maar weer in Nederland gaan wonen. Dus Nederlanders weten ook goed hoe ze moeten discrimineren.

En de laatste jaren gaan er steeds meer Nederlanders in Suriname wonen, want van Nederland worden ze doodziek. Ze zijn vaak eerst met vakantie geweest in Suriname, en daar zagen ze het vrije leven, zonder al te veel bemoeienis van bv. ambtenaren.

Op deze site staan veel YouTubes over Suriname,
dan krijgt u een indruk over het leven daar.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

====================

(16-03-2020) IMRAN HOSEIN.
De fascisten oftewel de politici en hun vriendjes zijn druk bezig
om alles van het internet te verwijderen wat hun niet bevalt.

Technologie is Zwarte Kracht.
https://www.youtube.com/watch?v=Az4BEmu0Q_w (Censuur?)
Gog en Magog - De Zee van Galilea.
https://www.youtube.com/watch?v=O2wUrye0Lnc (Censuur?)
Hoe ver is de Malhama? (Armageddon).
https://www.youtube.com/watch?v=iv83PIPB4ZA (Censuur?)

https://www.youtube.com/channel/UC3Xlgbc8gq3NOMmdEUAlfGg
http://imranhosein.org/

https://www.youtube.com/results?search_query=imran+hosein
https://duckduckgo.com/?q=imran+hosein&ia=videos

YouTube Censuur.
https://www.youtube.com/watch?v=san10etCf-8
Een woord aan de Feministen van Google.
https://www.youtube.com/watch?v=YA0GQNtI8lQ
Een zuchtje vrije meningsuiting.
https://www.youtube.com/watch?v=pPUHHkqfR_4

http://www.patcondell.net/
https://www.youtube.com/user/patcondell/videos

Support uw vrijheid om te spreken.
https://www.bitchute.com/
https://www.brighteon.com/
https://www.liveleak.com/
https://www.kla.tv/

====================

(15-03-2020) HEEFT U EEN SPECIALITEIT, MELDT U AAN.
Kla.TV aan het voorlichtingsfront – Wie strijdt mee?
https://www.kla.tv/15773

====================

(14-03-2020) NOORD KOREA.
Het is uitgerekend dat arrogante Amerika die de oorzaak zijn dat Korea opgedeeld werd in een Noord en Zuid. Waarschijnlijk ook een Noord Sudan en een Zuid Sudan, misschien ook een Noord en Zuid Vietnam.

Amerika valt al sinds 1945 dus al 75 jaar lang om de have klap andere landen binnen, en gaat daar huishouden alsof dat land de zoveelste staat is van Amerika. En de Europese regeringen en Brussel vinden dat prima, je zou ook kunnen zeggen dat de NAVO een oorlogsmisdadigers organisatie is die dringend opgeheven moet worden.

10 dagen in Noord Korea. Binnen in het
meest geïsoleerde land ter wereld.
https://www.youtube.com/watch?v=5xs--To414I

Vaak gaan de demagogische westerse pers en media naar landen zoals Noord Korea Syrië enz., om een verkeerd beeld over te brengen aan bv. de Nederlanders. Die denken nou die bevolking en dat land is ook niet veel soeps, en dat is de bedoeling van de demagogen dat de Nederlanders zo gaan denken. Terwijl Eva Bartlett laat zien hoe het echt gaat in die landen, zodat de westerlingen een eerlijk beeld krijgen van de bevolking en het land.

Eva Bartlett in Noord Korea.
https://www.youtube.com/results?search_query=eva+bartlett+in+north+korea
https://duckduckgo.com/?q=eva+bartlett+in+north+korea&ia=images
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea
https://duckduckgo.com/?q=north+korea&ia=news

StraatVoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=north+korean+streetfood&ia=web
Eethuis - Restaurant Eten.
https://www.youtube.com/watch?v=UsxAUyVet8A

Winkel Steil.
Ryung Song Italia Pizza in Noord Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKx5baOoYJE

Landen zoals Noord Korea worden vaak geboycot door westerse regeringen, maar vaak is het gewoon gehuichel om het volk te bespelen. Want achter de schermen gaan de zaken gewoon door, in deze winkel verkopen ze ook westerse producten. In Rusland zijn de McDonald's en KFC-winkels gewoon open, zo ook de Coca Cola fabriek.

De kleine man zoals de Nederlandse boeren zijn de sigaar, het is altijd de kleine man die de lul is. Vaak is het de westerse pers en media zoals de journaals de kranten en de praatprogramma's op Tv die hun eigen volk belazeren met leugens om stemming te kweken onder hun.

En mensen zoals ik die op zoek zijn naar de waarheid wat er dus echt gebeurt achter de schermen en het publiceren, worden door regeringen beschouwd als landverraders en in de gaten gehouden door bv. een AIVD want we zijn waarschijnlijk staatsgevaarlijk.

Bevoorrechte Winkel? - Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=uLvJgOgW4hk
Computer Winkel in Noord Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=FtDWYzwwuUs

21ste Pyongyang Lente International Handels Beurs - Noord Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=MsWXIw6yDNc
https://www.youtube.com/results?search_query=21st+Pyongyang+Spring+International+Trade+Fair+-+North+Korea

StraatWandeling.
https://www.youtube.com/watch?v=LGE2FOsQ1tk
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+streetwalk

Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+music

====================

(13-03-2020) HUICHELACHTIGE WESTERSE WERELD.
Als je naar dit soort filmpjes kijkt, dan krijg je een hekel aan die huichelachtige westerse regeringen die allemaal zitten te slijmen en te kontkruipen met Israël. Ze laten de Palestijnen volledig verrekken, ze vinden het prima wat er wordt uitgespookt met de Palestijnen.

Nabi Saleh.
https://www.youtube.com/watch?v=oI8axGcdEtM
Ter ondersteuning van Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Israelisch leger reageert op Demonstraties in Nabi Saleh.
https://www.youtube.com/watch?v=BO7bnoDvMx8
Nabi Saleh, West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=KmVLoPxlmc4
De arrestatie van Naji Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=xd7KIDLEvqk

Israelische bezetting spuit afvalwater in de
huizen van de bewoners van Al-Nabi Saleh dorp.
https://www.youtube.com/watch?v=jR_SN3Jcg3g
Spuiten: "Skunk" - Bakpoeder Gist Chemish-Rioolwater Poep?
https://duckduckgo.com/?q=israelian+skunk&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+skunk

Het is een diepe schande dat de Khazaren (Nep-Joden) het hele land stelen en vervolgens de Palestijnen willen verdrijven en uitroeien. De hele wereld kijkt toe en vindt het prima dat, zegt veel over de beschaving van de westerse wereld je zou ze ook tuig kunnen noemen.

De westerse wereld heeft de mond vol van democratie rechtsgang beschaving fatsoen Bijbels wetboeken in waarde laten, maar dat gunnen ze de Palestijnen niet die mogen dood vallen.
Vroeger waren de westerlingen al tuig in de slaven de koloniale en nu multinational tijd
=.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(12-03-2020) ARROGANT WESTERS SCHORUM.
Amerika en Israël zijn één pot nat, twee handen op één buik. Amerika en Israël
willen al deze Arabische landen uitschakelen en er stro-regeringen plaatsen.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
(Behand the Smoke Curtain - Barbara Honegger - Chapter 12/14 - Ga naar 09.38 Minuut).

Dr. Wasfi beschrijft haar belevenis in Irak, en discussieert over het leven in Irak. (22-09-2006)
Tube is weg, vuile tactieken van die verdomde facisten hoerenzonen die de wereld regeren.
https://www.youtube.com/watch?v=ELjgVq6GtPA
https://www.youtube.com/watch?v=colcD8UVr90

Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 01.
https://www.youtube.com/watch?v=1j1D1RxNPJE
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 02.
https://www.youtube.com/watch?v=XuIhqqaNdZg
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 03.
https://www.youtube.com/watch?v=LWGiDmFaXJM

https://www.youtube.com/results?gl=CA&aq=f&search_query=dahlia+wasfi&search_type=

====================

(11-03-2020) IK VERVEEL ME.
Ik zit nu om 02.34 AM achter mijn bureau na te denken over het leven, daarnaast zit ik me te vervelen, ik weet niet goed wat te doen en heb ook geen zin om te gaan slapen. Wat u vermoedelijk raar zal overkomen is dat, als ik zo denk dan gaat het bijna altijd regenen, en of dan schijnt de zon ineens bij mij naar binnen alsof ze me steunen in mijn eenzaamheid?

Misschien is het Goddelijke voorzienigheid die tegen me zegt je bent niet alleen, we zijn bij je we waken over je, niet wanhopen het komt allemaal wel goed in de toekomst. Ik liep naar de slaapkamer en zei jongens nu moeten jullie ophouden met regenen want als de beerput overloopt kan ik hier niet slapen, toen stopte de regen beng alsof iemand razendsnel een gordijn dichttrok.

Zo had ik een keer God uitgescholden omdat het een rotzooi is op Aarde, toen zag ik een witte schijf in de lucht, en de Oostelijke horizon stond op 22graad36minuut in Stier, en het midden van de hemel op 22graad42minuut in Steenbok. Ik ben geboren met op de Oostelijke horizon op 22graad36minuut in Stier en het midden van de hemel op 22graad42minuut in Steenbok.

====================

(10-03-2020) NEDERLANDSE REGERING VINDT HET PRIMA.
De Nederlandse regering vindt het prima dat Saudi Arabië kinderen vermoordt in Jemen met bommen, want hun ambassade in Riyad in Saudi Arabië dichtdoen dat doen de Nederlanders niet. Maar de ambassade in Damascus in Syrië heeft men wel gesloten, terwijl Assad geen kinderen vermoordt. In politiek Den Haag lijden ze aan schizofrenie waardoor ze met twee maten meten. Het bekende Jekyll and Hyde gestoorde syndroom.

Hieraan kun je goed zien met wat voor een smerige mentaliteit regeringen rondlopen. In oorlogen gaat het volgens mij niet om goed of kwaad, of vrienden of vijanden, maar hoeveel men er uit kan slepen. Heb ik baat bij zo een oorlog dan doe ik mee, heb ik er geen baat bij dan mogen ze mekaar uitroeien. En de kiezers die gaan stemmen, zijn volgens mij het kwaad van de evolutie. Want al die moord en doodslag vinden ze prima om eigen gewin.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(09-03-2020) WAT IS DE WAARHEID?
Als je naar de YouTube filmpjes kijkt, dan vraag je je af, wat gebeurt hier in -- WERKELIJK-HEID --. Er zijn inderdaad mensen die de boel verdraaien omdat ze bv. racisten zijn, er zitten ook demagogen tussen, er speelt ook een landelijk en Europees belang mee. Wat kun je wel deels of niet geloven wat je op de filmpjes ziet, het is heel moeilijk om achter de echte waarheid te komen. Je zou kunnen zeggen dat alle Moslim immigranten slechte wezens zijn, maar dat is niet zo, de massa moet hier niks van hebben.

Het schijnt in heel Europa één grote rotzooi te zijn op straat, de orthodoxe reguliere pers en media kijken, de andere kant uit en publiceren en of zenden niks uit, want de volkeren mogen dit niet weten. Er zijn al genoeg mensen die zeggen dat we straks een Europese burgeroorlog krijgen, als politici de kop in het zand blijven steken en alles gewoon knalhard ontkennen. Het schijnt zo te zijn dat, Nederland en Duitsland een nieuw contract hebben gesloten met Turkije om nog 1 miljoen vluchtelingen te laten komen.

Immigranten die vuurwerk op mensen en auto's schieten?
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3gGostYFI
Zweden eindelijk boos op moslims en Afrikaanse migranten!
https://www.youtube.com/watch?v=nclo6B8DH4Y (Censuur / Politieke Correctheid?)
Moslims in Japan worden tegengehouden.
https://www.youtube.com/watch?v=9rbIDKKfwCU (Censuur / Politieke Correctheid?)
Wat vinden Japanners van moslimimmigranten?
https://www.youtube.com/watch?v=fscXln1Gs9c

====================

(08-03-2020) SURINAAMSE MARKTEN.
Hindoe Kwatta Markt Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=uxX1iVU4nSw
Javaanse Stads Markt Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=vkGm05tHU6o

====================

(07-03-2020) SPAMMEN BONAFIDE BEDRIJVEN.
Is het theoretisch mogelijk dat de meeste spam in onze E-mail, afkomstig is van bonafide bedrijven die externe bedrijven inhuren om bv. een enquête voor hun te verzorgen? De Nationale Trombosedienst had achter de rug om van de patiënten, zonder hen te vragen hun E-mails gegeven aan een extern bedrijf om reclame voor hun te maken.

Sindsdien wordt ik regelmatig gespamt met de naam Nationale Trombosedienst. Zo had ik ook een nieuwe fiets gekocht, en de winkelier vroeg om mijn E-mail adres, nu krijg ik regelmatig spam reclame over fietsen, en voor ik de fiets kocht nooit. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de computer van de fietsenwinkel en de computers van die externe bedrijven zo lek zijn als een mandje.

Daarom is het misschien verstandig dat als u in de toekomst iets koopt in een winkel, en ze vragen om uw E-mail adres dan zegt u -- Bellen --. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze privé papieren op straat gevonden worden, omdat bedrijven zowel commercieel als staats slordig zijn.

Je krijgt een e-mail van bv. LinkedIn Twitter of Facebook, namens een familielid of je lid wilt worden. Maar ik heb die bedrijven mijn e-mailadres niet gegeven, zijn ze dan aan het spammen? Daarnaast hebben de bedrijven een no-reply E-mail adres, ze mogen ons wel E-mailen, maar we mogen hun niet terug E-mailen ja doei. Dus kun je ze ook niet vragen om niet meer te E-mailen. Nu had ik in het verleden al eens contact gezocht met bedrijven die spam bestrijden, maar je krijgt niet eens antwoord. Spelen de bedrijven onder één hoedje met mekaar.

Zie ook de datum op mijn subsite voor meer info.
12-07-2017 Bevorderen bonafide bedrijven spam?
03-09-2017 Spam Bevorderd Door Bedrijven?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

Dit is wat er gebeurd als je reageert op spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
Meer avonturen met het reageren op spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=C4Uc-cztsJo
De lijdensweg van het proberen af te melden - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=Dceyy0cX6J4

Scammer Rages When I Destroy His PC!
https://www.youtube.com/watch?v=neSGNhaP7VU
https://www.youtube.com/results?search_query=microsoft+guy+indian+spammer

====================

(06-03-2020) KUDDEDIEREN.
De meeste personeelsleden die bij bedrijven, zowel staats als commercieel achter de bureaus zitten zijn kuddedieren. Ze zijn geprogrammeerd om opdrachten te volgen, van hun meerderen zoals bazen enz. Vaak zijn deze personeelsleden er ook van overtuigd dat het zo hoort, ook door de opvoeding van de ouders, je bent een goed mens als je doet wat men je opdraagt.

De meesten zullen zonder na te denken, of te wikken en te wegen bv. een uniform aantrekken, en gaan doden in een ander land in opdracht van hun regering. Terwijl dat andere land heeft hun niet bedreigd, is hun land ook niet binnen gevallen, en lopen hun ook niet te vermoorden. Op het moment dat een regering zeg dat, is onze vijand, geloven ze het meteen klakkeloos.

Ordediensten zoals politie de M.E, kunnen op straat wreed optreden tegen de burgers. Ze staan misschien op straat met een spandoek, waarop bv. staat vrede op Aarde. Deze ordediensten zijn pisnijdig dat, het volk niet naar de pijpen van hun bazen willen dansen. Door psychologen worden ze vaak beschouwd als psychopaten, die inderdaad geen gevoel hebben voor het volk.

Ben je tegen de heersende klasse, die slepen je voor de justitie, die je aan het lijntje houdt, al heb je gelijk toch win je het niet. Of je wordt overgeleverd aan die malloten van bv een GGD, die in de waan leven dat ze psycholoog en psychiater zijn, wat een grap. Op die prut sociale academie hebben ze geleerd om een kwast vast te houden, maar schilderen kunnen ze niet.

De meesten bezoekers die dit verhaaltje lezen, zullen vermoedelijk denken en of zich afvragen, zou er soms iets goed loos zijn met die Gouvernante, want hij denkt praat en schrijft zo vreemd, waarom doen ze dat? Inderdaad omdat ze kuddedieren zijn, need I say more? Het is inderdaad een feit dat, als je je hoofd boven het grasveld uitsteekt, dan wordt er gemaaid.

De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggengraat is, en akkoord gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

====================

(05-03-2020) IS EEN COALITIE SLUITEN VERKIEZERSBEDROG?
Als je tot een politieke partij behoort, en je wilt anders stemmen dan de partij, dan wordt je tot de orde geroepen, en in het ergste geval wordt je eruit gegooid. Van mij mogen ze alle partijen afschaffen, er zitten dan 150 onafhankelijke mensen in de 2e kamer. Die mogen voor of tegen stemmen, zonder dat er door wie dan ook maatregelen worden genomen.

De kiezers kunnen stemmen op één van die 150 onafhankelijke politici. Misschien dat er nu betere besluiten worden genomen, ter heil van de hele bevolking, en als je er toch een partij op wilt na houden, dan mag eenieder voor of tegen stemmen, zonder dat er maatregelen zijn.

Van de 1e partij zijn er drie die voor zouden willen stemmen, van die 2e partij 2, en van die 3e partij 1. Dus als ze voor mochten stemmen en geen problemen krijgen met de partij en de achterban, dan krijg je de meerderheid van de 150 die voor stemmen of tegen stemmen, is dat niet veel democratischer.

Bij de Europese regering doet men dit ook, alle landen zijn verplicht om een besluit in te voeren. Dus dan kunnen de Europese regeringen besluiten dat bv. Nederland verplicht de zoute haring moet afschaffen. Er is geen flexibiliteit dat Nederland ervoor mag kiezen om dat niet te doen.

En volgens mij moet er ook een psycholoog aanwezig zijn in de 2e kamer, die de dames en heren terugbrengen naar het onderwerp, als ze beginnen af te dwalen of voor de zoveelste keer hetzelfde herhalen of onzin uitkramen. En na b.v. een maand discuteren moet er verplicht worden gestemd, i.p.v. het huidige soms jaren zinloos geklets. Vele politici weten allang wat ze willen, maar ze proberen eerst nog die andere in hun straatje te krijgen, en dat gevecht kan eventueel maanden en jaren duren.

Een coalitie sluiten na de verkiezingen is volgens mijn visie een latente staatsgreep plegen, want die 2 partijen begraven nu die andere b.v. vijf partijen. Eigenlijk zouden die vijf ook een coalitie moeten sluiten, dan is het mogelijk dat ze groter worden dan die andere coalitie. Als men een coalitie sluit steekt men de vinger in de lucht, naar de kiezers van die andere partijen. Een coalitie moet men voor de verkiezingen sluiten, want dan weet de kiezer waar die aan toe, is en gaat vermoedelijk anders stemmen.

Af en toe kun je op Tv zien dat, de 2e kamer praktisch leeg is als er gedebatteerd wordt, de grote jongens en hun partijen schitteren in alle afwezigheid. Waarom omdat ze allang besloten hebben hoe ze straks gaan stemmen, dus mee debatteren met de kleine jongens daar beginnen we niet aan. Het is een soort minachting naar die andere partijen en hun kiezers. Jullie debatteren maar, we stemmen jullie straks toch weg". Wat die grote jongens doen is een soort van kartelafspraak.

Één Europa is geen altruïstische edele gedachtes geweest van Europese politici en landen, het is een uitvinding bedacht en bekokstoofd door de Amerikaanse CIA. Stel er zijn in Europa 50 landen, en allemaal varen ze een onafhankelijke eigen koers. Dat is een harde dobber voor het Witte Huis om de hele bende onder de duim te krijgen. Maar met één Europese regering is dat een peulenschilletje, vooral omdat de meeste Europese politici diep in de kont van het Witte Huis zitten. Ik beschouw deze politici gewoon als ordinaire Europa en landverraders.

Nu is Amerika bezig om land voor land in het Midden Oosten te vernielen, en er dan straks stro regeringen parkeert, net zo als in Afghanistan en Irak. En dan zal hun vriendje Israël van het hele Midden Oosten één groot Israël maken. Amerika is ook bezig om de Oost Europese landen te jatten, en dan moet je natuurlijk eerst Rusland uit schakelen met een oorlog. Wat Amerika probeert dat hebben bv. Hitler en Napoleon al de andere uit de geschiedenis ook al geprobeerd. Allemaal willen ze als enige de baas zijn van de Aarde.

Misschien zegt u, één planeet dat, is toch hartstikke mooi nooit meer oorlog dat, klinkt inderdaad verleidelijk. Maar u heeft nog niet beseft dat die figuren die dat willen, kakkerlakken tuig gajes ratten en gannef zijn, die willen miljardair worden over de rug van de ongetwijfeld 7 miljard slaven die ze gaan creëren. Zou er links en rechts een dissident tussen zitten, die wordt direct de kop er af getrokken. Net zo als een burger in China naar een heropvoedingskamp gaat als die zijn mening op een plein in het openbaar verkondigd.

====================

(04-03-2020) KLEINE VOLWASSENEN?
Mensen onderschatten vaak kleine kinderen, er zitten er een paar tussen die al volwassen denken, alleen hebben ze nog een klein lichaam. Ik fietste langs de tennisbaan en op de hoek stond een meisje van schat ik dertien jaar, en toen ik langs fietste, hoorde ik haar zeggen, dag schatje mag ik met je mee. Ik heb niet gereageerd en heb ook niet gegroet en ben doorgefietst.

Het gevaar zit er in dat over een half uur komt een tweede man langs fietsen en die is een beetje labiel en denkt ik mag van haar. In het ergste geval wordt dat meisje achteraf vermoord om herkenning te voorkomen. Het kan ook zijn dat het meisje wraak wil nemen op een oudere man, omdat ze thuis misschien seksueel misbruikt wordt door een familielid een buur en kennis enz.

Zo geloof ik er ook in dat sommige jongens pedofielen onderuit halen, hij wordt opgesloten in een gevangenis een psychiatrische inrichting of krijgt TBS, en die jongen wordt met de mantel der liefde omringt, want wat erg zeg wat je is overkomen. De maatschappij weigert te geloven dat hun kinderen daartoe in staat zijn.

====================

(03-03-2020) WAT MOET JE ER MEE?
Dat spreekwoord: Een afgewezen vrouw is een vijand voor het leven. Wat is dat voor een kolder dat ze eist dat je verplicht haar poes moet bevredigen anders kun je doodvallen en ken ik je levenslang niet meer. Waar haalt dit geschifte wijf toch de arrogantie vandaan, om te denken dat haar poes verschrikkelijk belangrijk is, je moet mij verplicht bevredigen anders ben je de sigaar.

Daarnaast ben ik niet haar dekhengst terwijl ze getrouwd is, en ik ben ook niet haar hoer die ze gebruikt en dan dumpt als ze klaar is met me. Daarnaast ben ik Surinamer, ik ben niemand zijn slaaf blank gemengd of niet blank. Je vraagt aan haar mag ik je een kus geven, dan kijkt ze je aan alsof je gestoord bent. Je moet niet vragen maar pakken want dat doen andere mannen ook.

Vrouwen zijn ook een stelletje misbaksels, ze beschouwen de man gewoon als hun eigendom, m.a.w. ik doe met jouw wat ik wil. Je durft je arm niet om haar heen te slaan, of haar een kusje te geven. Maar de volgende keer kom ze weer pal naast je zitten, ze zit bijna op schoot dus je denkt ik mag, vervolgens leg je je hoofd op haar schouder en krijg je de wind van voren. GVD.

De vrouwen die ik kende ben ik kwijt geraakt, omdat ik niet weet wat ze willen. Daarom kijk ik ook de kat uit de boom bij vrouwen ik aarzel ik twijfel, wat willen deze wezens in Godsnaam? Of je krijgt te horen, ik wist niet dat je vroeger verliefd op me was had maar wat gezegd, ja je bent achterlijk nou goed. Dit doen vrouwen vaak als ze getrouwd zijn, je wordt versnipperd.

Vrouwen zijn vreemde wezens, zijn ze eigenlijk wel aardse mensen of hybriden, een mix van aardse mensen en ufonauten. Echte ufonauten hebben vaak een vrouwelijk gezicht, Eva kan een ufonaut zijn geweest die naar de spirituele aarde kwam, en de mannen neerhaalde met seks, dus werden ze aardse mensen en voelen zich niet langer de spirituele aarde.

Russische vrouw toont haar reptielen ogen.
https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4
Reptielen ogen gesnapt op live tv.
https://www.youtube.com/watch?v=RSEJpHoLK4E

Dit hoeven geen klonen te zijn, het is altijd mogelijk dat als u overlijdt en over 50 jaar opnieuw wordt geboren dat, u een gezicht heeft die heel veel lijkt op uw gezicht in dit leven. Uw DNA-code uit dit leven zorgt er voor dat, u misschien in het volgende leven praktisch hetzelfde gezicht heeft.

DNA Klonen uit het verleden.
https://www.youtube.com/watch?v=xHtEPa7NB1k

====================

(02-03-2020) WIE WEET DE WAARHEID?
De slang uit de Bijbel is dat misschien de DNA-helix streng uit dit filmpje? M.a.w. Eva een genetica?, heeft de baarmoeder geactiveerd zodat we geboren konden worden op de lichamelijke Aarde en moeten sterven, terwijl voor die activatie woonde we op de geestelijke Aarde en hadden het eeuwige leven.

Wat kan er altijd in een appel gaan zitten een worm, wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten een foetus, en die lijkt in de beginfase sprekend op een worm. Dus misschien was het niet zo zeer dat God of Allah ons heeft weggestuurd uit het paradijs, misschien gaven ze ons de vrije keuze om zelf uit te maken of we op de geestelijke of lichamelijke Aarde wilden leven?

De valse profeten uit de Bijbel zijn dat misschien de kerkleiders oftewel de Satanskinderen, want wat doen gelovige mensen al door de hele geschiedenis mekaar uitroeien, als we niet naar hun Bijbel geloof en kerk pijpen willen dansen. Terwijl God of Allah geven ons misschien de vrije keus om zelf te mogen beslissen, hoe we willen leven praten denken en doen.

We hebben de sekswereld waar velen van ons van genieten of misbruiken voor ons eigen ego-ïsme. Zijn vrouwen kinderen van de Satan met als bedoeling om ons mannen warm te houden voor seks, zodat we constant opnieuw geboren moeten worden op de lichamelijke Aarde. Terwijl op de geestelijke Aarde ervaren we een geestelijke bevrediging, en hoeven we nooit te sterven.

Miracle Tone, 528 Hz, DNA Repair Music.
https://www.youtube.com/watch?v=10P7F6haAFY

Zie ook: (14-03-2019) 440 HERZ OF 432 HERZ?
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

====================

(01-03-2020) EEN PRIVÉ BURGER.
Gingen we allemaal maar uit eigen beweging
iets doen om de Aarde mooier te maken.

Het Ontstoppen van een groot meer, de
slechtste verstopping die ik ooit heb gezien.
https://www.youtube.com/watch?v=1-zEvy3BaUw

====================

(29-02-2020) KUN JE ZIEK WORDEN VAN FRUSTRATIE?
Mensen zoals ik vechten jaren tegen de bierkaai, omdat veel mensen tegengas geven omdat ze geen interesse hebben in een betere wereld. Dat is frustrerend als vele je in het bos parkeren, je wordt op een gegeven moment moedeloos van de mensheid. Je hebt ook totaal geen vertrouwen meer in deze mensheid, vele blijven ook fanatiek vastbijten in wat ze al levenslang kennen.

Van de frustratie de moedeloosheid en kwaadheid kun je ook ziek worden. Ik ga niet zielig doen hier maar ik heb er ook last van, af en toe heb ik verlammingen aan armen en benen. Gelukkig neemt het af in de loop der tijd, het wordt steeds minder en ook de tijden er tussen worden ook steeds langer. Daarnaast krijg ik af en toe "Migraine Aura", kijk eerst naar het YouTube filmpje.

Deze Oog-migraine schitteringen heb ik ook.
https://www.youtube.com/watch?v=62gEjPfWV3Y
Vaak aan de linkerkant van beide ogen en dat komt uit de rechter hersenhelft die voor gevoel staat. Het is allemaal spanning moedeloosheid kwaadheid en frustratie die niet weg wil.
Beroerte of Migraine Aura? Het belang van Magnesium.
https://www.youtube.com/watch?v=mrQL0YMC5SI

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/rechterhersenhelft
https://duckduckgo.com/?q=rechter+hersenhelft&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=bMLFUfk_sCo
https://www.youtube.com/results?search_query=rechter+hersenhelft

Nu kun je zeggen maak je dan ook niet zo kwaad om de mensheid, want het heeft toch allemaal geen zin. Maar dat houdt wel in dat de medemens die bv. in nood zit moet laten verrekken, want als je je nergens meer aan stoort, of druk maakt om de ellende op de planeet blijf je gezond. Je zou kunnen zeggen dat de gezonde mensen je ziek maken, door je volledig te laten verrekken.

Stel theoretisch dat alle ziektes die bestaan als eerste in de hersens beginnen, en als de hersen-computer overload dan gaat het vreten aan het lichamelijke deel als uitlaatklep. Is het mogelijk dat mensen die kanker krijgen dat ze die zelf hebben veroorzaakt in de hersens, omdat ze misschien geen zin meer hebben in de rest van hun leven. Mogelijk zijn ze ook gefrustreerd.

98% van de Joodse kankerpatiënten gaan genezen naar huis, terwijl de Palestijnse patiënten sterven massaal, want de Joodse behandeling in dezelfde ziekenhuizen door dezelfde oncologen krijgen ze niet. Want zeggen de Joden je bent geen Jood, je bent niet van ons geloof daarom krijg je onze behandeling niet. Terwijl ik dacht dat een medisch-arts elke patiënt moet genezen.
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam

Holistische Levensvisie.
https://www.youtube.com/results?search_query=holistische+levensvisie
https://duckduckgo.com/?q=holistische+levensvisie&ia=web
Ontgifting van het Lichaam.
https://www.youtube.com/results?search_query=ontgifting+van+het+lichaam
https://duckduckgo.com/?q=ontgifting+van+het+lichaam&ia=web
Gezonde Natuurvoeding.
https://www.youtube.com/results?search_query=gezonde+natuurvoeding
https://duckduckgo.com/?q=gezonde+natuurvoeding&ia=web

====================

(28-02-2020) WIE IS ER WEL OF GEEN PALESTIJN?
Het schijnt dat de V.N. uitmaakt wie er wel of geen Palestijn is en dat is arrogant. Het zijn de Palestijnen die moeten uitmaken of ze wel of geen Palestijn willen zijn, net zo als de Nederlan-ders de Surinamers en de Amerikanen enz. dat, zelf ook mogen uitmaken welke nationaliteit en paspoort ze willen hebben. Dat moet niet uitgemaakt worden door vreemde mensen en landen.

Stel u bent geboren in China en u woont er al uw hele leven, u woont in een huis gaat naar het werk gaat naar de winkels. U praat denkt en schrijft in het Chinees, dan valt Israhell uw land binnen en bezet het, hun grote vriend Amerika zegt tegen u als u uw Chinese nationaliteit en paspoort niet wilt opgeven, dan ga ik u beschouwen als een terrorist en dan ga ik u boycotten.

Alle politici en regeringen maakt niet uit welk land, weten dat dit raar is om zo te denken, toch blijven de meeste landen en politici Israhell steunen en niet de Palestijnen. Zouden ze misschien gechanteerd worden door Israhell, omdat sommige pedofielen zijn zakkenvullers seksboer-derijen bezoeken of gokken, en God weet wat ze nog meer uitspoken achter de schermen.

Als je wilt dat er vrede komt tussen de Palestijnen en de Khazar (Nep-Joden), dan zul je het land moeten gaan verdelen, als er zes miljoen Palestijnen en zes miljoen Khazar zijn dan krijgt elk volk 50% van het land. Sinds 1948 heeft Israhell het grootste deel van het land gestolen, en de Palestijnen zijn weggestopt in kleine gebieden zoals de Gaza en de Westbank.

De Palestijnen wonen al duizenden jaren in Palestina, de Khazar niet die wonen er maar 72 jaar. Hoe arrogant kun je zijn om het land van een volk te stelen en hun te degraderen tot tweedeklas-burgers. Die ook nog eens nergens recht op hebben, en voor de volle 100% naar de pijpen van de Khazar moeten dansen. Door het land te stelen heeft Israhell een oorlogsmisdaad gepleegd.

Ik schreef al eerder was Palestina niet van Engeland ze hebben het ook gestolen en geven het aan een vreemd volk. Die thuis horen in Oekraïne waar ze oorspronkelijk vandaan komen, het zijn Oost Europeanen en geen Arabieren. In 740AD heeft 95% zich bekeerd tot het Judaïsme, het zijn geen Bijbelse Joden en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden.

Palestijnen hebben geen status.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestijnen+geen+status
https://duckduckgo.com/?q=palestijnen+geen+status&ia=web

====================

(27-02-2020) BABYLONISCHE TALMOEDISME.
Is het de bedoeling van de Khazar (Nep-Joden) om alle niet Joden uit te roeien en of in slavernij te brengen, met een Joodse wereld regering oftewel de Nieuwe Wereld Order (N.W.O) vanuit Jeruzalem als wereld hoofdstad. Een knap arrogant verwaand geestelijk gestoord psychiatrisch plan van de satanische psychopaten uit de hel om Gods evolutie naar hun hand te willen zetten.

Ze hebben het constant over de - Gojim - de beesten dus oftewel eenieder die geen Jood is, en we mogen de beesten uitroeien wanneer we willen. We hoeven ons ook niet schuldig te voelen want het zijn beesten. Maar ze vergeten dat ze zelf ook - Gojim - zijn want, ze zijn (95%) in 740AD als heidenen bekeerd tot het Judaïsme, het zijn geen Bijbelse Joden en zijn niet van Abraham of Judea.

Het is jammer dat de meeste regeringen zitten de slijmen en te kontkruipen met dat Khazaars Zionistisch tuig, Amerika geeft elk jaar iets van drie miljard dollar aan dat tuig, om hun defensie sterk te houden, terwijl de Palestijnen krijgen te horen dat ze terroristen zijn. Palestina was ook niet van Engeland en die hebben gestolen land aan dat tuig gegeven, ook dieven.

https://www.youtube.com/results?search_query=babylonian+talmudism
https://duckduckgo.com/?q=babylonische+talmoedisme&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=babylonian+talmudism&submit=
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Babylonian+Talmudism

====================

(26-02-2020) FARRAKHAN OVER ISRAËL.
Farrakhan over Israël zijn Genocide in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=wXJQDuqYA_E
Farrakhan zegt Israël & Netanyahu hebben Amerika bij de ballen.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-nVfkhwjo0
Minister Louis Farrakhan vraagt, "Hoe kun je het Vergeten?"
https://www.youtube.com/watch?v=d0hUeyiJdM0
Een volk bestolen en verkankerd.
https://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M
https://www.youtube.com/results?search_query=Farrakhan+on+Israel
https://duckduckgo.com/?q=Farrakhan+over+Isra%C3%ABl&ia=videos

====================

(25-02-2020) IS DE MENSHEID HET MISLUKTE PROJECT?
Als het aan de huidige mensheid ligt krijgen we nooit het paradijs op Aarde, en de mensen die het wel proberen worden vroeg of laat afgevoerd naar een psychiatrische inrichting. Met als excuus die zijn geestelijk gestoord want ze leven niet in de realiteit, van die ECHTE psychia-trische patiënten de normale? De Aarde is gewoon de psychiatrische inrichting van het heelal.

En de psychopaten de massamoordenaars de oorlogsmisdadigers de criminelen bestieren alles, zoals de politici de elite de rijken de touwtjestrekkers de multinationals de banken de kerken, en al dat andere tuig met een stropdas voor, en vergeet niet de meelopers zoals de ambtenaren de soldaten de justitie, en natuurlijk ook het domme volk de kuddedieren oftewel de kiezers.

Is dit de reden waarom God nooit niks van zich laat horen, misschien is hij wel kots en kots en kotsmisselijk van alles wat mensheid is. En omdat hij niet gelooft in doden en het goede voorbeeld wil geven roeit hij de mensheid niet uit, en laat hun desnoods nog duizenden jaren etterbakken met mekaar. Tot ze hopelijk in de toekomst wakker worden en naar huis komen.

Als de meeste mensen die dit zouden lezen dan weet ik al wat hun reactie zal zijn, ach daar heb je hem weer hoor die leert het nooit, die leeft nog steeds in een droomwereld. Vervolgens kijken ze de rest van hun leven weer de andere kant uit, met als excuus het heeft toch geen zin en je trekt toch aan het kortste eind, je wordt toch weer in het bos geparkeerd, bla bla bla.

Ik wil graag in het paradijs wonen maar dat lukt niet met de huidige mensheid, ik wil dat alle zeven miljard mensen elke dag te eten krijgen. Ik wil dat alle oorlogen verboden worden, en degene dit het toch probeert, gaat gewoon naar de gevangenis. Ik wil schoon water en schoon voedsel eerlijke producten zonder winstoogmerk, de rente wordt wereldwijd afgeschaft.

====================

(24-02-2020) GAJES?
Een vrouw die kinderen heeft dus een moeder en die een prostituee is dat, is in mijn ogen een waardeloos wijf, m.a.w. gajes. Ze staat haar kinderen in het gezicht te spugen, want het tellen van hoerenlopersgeld is veel belangrijker voor de hoer dan haar kinderen. En er is ook een ander soort gajes, vrienden vriendinnen en kennissen die blijven omgaan met het gajes, dus ook gajes.

Die spugen haar kinderen ook in het gezicht dat, die kinderen verdriet hebben en in bed liggen te huilen avonds omdat hun moeder een hoer is dat, vindt dat andere soort gajes ook prima. Men zal niet het fatsoen en beschaving hebben om tegen het gajes te zeggen, ben jij nou helemaal besodemieterd om voor prostituee te spelen je hebt GVD-kinderen dat, kun je niet maken.

Volgens mijn visie zijn de meeste getrouwde vrouwen hoeren en prostituees waarom?, toen ik ze vroeger kende hadden ze geen cent om hun reet mee te krabben. Vandaag de dag zitten ze finan-cieel op rozen en waarom, ze hebben gewoon hun kut verkocht aan de meest biedende. En hun ouders zijn hun pooiers, want kind je moet een man zoeken die goed voor je zorgt (rijk maakt).

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Op een verjaardag zat een moeder en die maakte de opmerking, het is jammer dat ik kinderen heb, want nu kan ik mijn eigen leven niet leiden. Dat gajes zat er ook en heeft dat ook gehoord, en heeft misschien gedacht, ik ga mijn eigen leven lijden en wordt een prostituee kinderen of geen kinderen. Dus die moeder heeft in wezen van die andere vrouw een prostituee gemaakt.

U zegt wat lig je toch te zeuren over prostituees dat, ze haar lichaam verkoopt voor geld dat moet zij toch weten en daar heb jij niks mee te maken, oké. Als pedofielen aan kinderen gaan zitten dan halen wij, als maatschappij hun uit de roulatie om die kinderen te beschermen. Dus als kinderen verdriet hebben omdat hun moeder een hoer is, dan moeten wij hun ook helpen.

Misschien bent u een hulpverlener en denkt, het gaat helemaal niet om die hoer maar om je eigen moeder. Als je die hoer moet loslaten en vergeten, dan moet je ook je eigen moeder los laten en vergeten en dat kun je niet. Nou is mijn moeder geen hoer, nooit wat van gemerkt, tenzij ze het goed verborg. Mogelijk had mijn moeder een losse seksuele moraal net zo als die hoer.

Ik kom al mijn hele leven vrouwen tegen die een losse moraal hebben, of ze zijn Vis of Boogschutter van sterrenbeeld bij geboorte. Of ze hebben Vis Boogschutter of Weegschaal op de Oostelijke horizon bij geboorte. Of ze hebben Vis Boogschutter of Weegschaal in het Midden van de hemel bij geboorte. En de massa van hun werken of werkten in de seks-industrie.

Ik ben geboren met de planeet Neptunes van Vissen in Weegschaal, en de co-planeet van Vissen is Jupiter (Ook de planeet van Boogschutter), en hij staat in Ram bij geboorte en die staat tegen over Weegschaal. Ik ben geboren met Taurus aan de Oostelijke Horizon, en mijn moeder was een Taurus en mijn vader een Weegschaal. Misschien heeft het allemaal iets gemeen?

Je loopt een tuin binnen waar twee dames liggen te zonnebaden, maar als ze jouw zien raken ze compleet in paniek. Vervolgens racen ze als een idioot naar binnen om zich fatsoenlijk aan te kleden, want oei oei oei je mocht is een tepeltje zien. Terwijl zaterdagavond pikken ze vier wild-vreemde kerels op in een café en die mogen overal aan zitten maar vooral ook overal in zitten.

Dus als er af en toe een man langskomt pisnijdig wordt en dat secreet de nek afdraait, dan wordt de maatschappij pisnijdig want je hebt één van onze slettenbakken vermoordt want wij komen ook in cafés, nu moeten we weer naar tante Truus GVD. Wacht maar ventje dat leren we je wel af om één van onze slettenbakken te vermoorden, twintig jaar Tbs.

Als je er niet tegen kan wat we allemaal met mekaar lopen uit te spoken in de maatschappij onder het mom van realiteit dan ben je gestoord. Het vervelende is de man zit waarschijnlijk zo vol met haat voor vrouwen omdat er misschien meer is gebeurd in het verleden, en is zo ver-blind dat hij misschien een onschuldig meisje pakt, die van de disco of school naar huis fietst.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychia-trische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

====================

(23-02-2020) IK WEET HET.
Ik hoor u al denken: "Oei Oei Oei", jij hebt zeker een tepeltje gezien, vies oud ventje dat je er bent. Ik wilde dat de regering ergens in Nederland een gloednieuwe stad bouwden uitslui-tend en alleen maar voor naakte mensen, je mag dus naakt in huis zijn met de gordijnen open, je mag voor je deur naakt je stoepje boenen, je mag naakt naar je lokale supermarkt, en je mag zelfs naakt in de binnenstad zijn. En de mensen die dat niet willen zien bezoeken die stad niet, en gaan naar een ander stad waar iedereen gekleed is. Dus de politie bellen heeft geen zin.

Naakt naar de kerk in El Fonoll Spanje.
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/naakt-naar-de-kerk-in-el-fonoll.html
In het Spaanse stadje? Vera Playa mag je naakt op straat zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=Rw2MfZS-Blc
https://nl.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5e4022ea06097
http://www.veraplaya.info/naturistzone.html

Als het verhaaltje in de Bijbel klopt dan waren we vroeger in het paradijs naakt, want God zei tegen Adam en Eva: Waarom draagt u vijgenbladeren, wie heeft u gezegd dat u naakt was"? Wij gevallen?, engelen hebben de boel omgedraaid. Want als nu iemand naakt op straat wandelt, dan bellen we gauw de politie u moet gauw komen hoor, want de persoon is psychiatrisch gestoord?

Stel theoretisch op Aarde toen het Paradijs woonden blauwe mensen, toen kwamen de gevallen engelen de blanken dus naar de Aarde met hun Ufo's zagen de dochters van de man, deden het met hun en hup de Creool werd geboren dus de zwarte man uit Afrika. Een blank persoon kan geen zwart persoon maken, maar de zwarte persoon kan wel een blank persoon maken.

Je hoeft alleen maar door te broeden, dan wordt de persoon steeds lichter van kleur tot hij blank is, dus je zou kunnen beweren dat de zwarte man de voorouder is van de blanken. Hebben de blanken daarom een hekel aan de zwarte man, en worden ze wereldwijd gediscrimineerd?, werden ze daarom tot slaaf gebombardeerd?

In Suriname heb je wat vroeger Boslandcreolen werden genoemd, nu noemt met hun Afro-surinamers. Zij worden en werden in het oerwoud van Suriname geboren, maar als je goed naar hun kijkt dan zie je een blauwe gloed op hun gezicht. In India hebben de Goden vaak een blauw gezicht. Dus misschien waren miljoenen jaren geleden de allereerste mensen op Aarde blauwe mensen.
Naakte Vrouwen Kunst.
https://vimeo.com/34942752

Is Jezus een Zwarte Man?
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg

Je naakte lichaam is geen misdaad.
Is naakt kunst fotografie obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Naakten in een Nieuwsaflevering 303.
https://vimeo.com/110227317
Als ik naar dit filmpje kijk dan vraag ik me af, wil ik iedereen wel naakt zien. Vrouwen vind ik niet zo een probleem dat vind ik mooi om hun te zien, maar om mannen naakt te zien dat weet ik nog niet zeker. Met dat gebungel voor mijn ogen raken mijn hersens waarschijnlijk van slag, tenzij ik mocht denken: Ha grote vriend ouwe reus kom maar even binnen", Oh Oh.

Of bekijk de foto's.
http://dev.clothesfree.com/photos/#!

====================

(22-02-2020) CARRIÈREJAGERS.
Er zijn genoeg mensen vaak carrièrejagers genoemd die de hele week ook vaak avonds druk aan het vergaderen zijn, met de hele stad met andere om weer andere te helpen. Maar het vreemde is als ze eenmaal privé thuis zijn willen ze beschut wonen, alle het groen rondom hun huis moet verplicht dicht groeien ze willen onder geen enkele voorwaarde gezien worden door anderen.

Zijn dit soms carrièrejagers die in het openbaar flink aan de kar trekken, om zo hoog mogelijk te klimmen op de ladder. En de mensen waar ze mee zitten te vergaderen, en ook de mensen die ze willen helpen, worden die gebruikt om zo hoog mogelijk te kunnen klimmen op die ladder?

Dus in wezen zijn mensen die dag en nacht vergaderen met de hele stad bedriegers, ze houden de boel voor de gek het gaat hun helemaal niet om andere te helpen, maar om zichzelf te helpen om zo hoog mogelijk te eindigen in de top. Ze worden vaak sociale psychopaten genoemd.

Er zijn mensen die beschut willen wonen, maar het gekke is wanneer ze met hun boot door de stad varen dan kan iedereen ze zien. Misschien zijn ze het andere aan het inpeperen, zoals ik heb een boot en jullie niet jullie zijn allemaal schlemielen. Maar als dezelfde mensen in het Park lopen in de buurt van hun huis, dan willen ze niet gezien worden door hen want ze willen beschut wonen.

====================

(21-02-2020) ZIJN DE NEDERLANDERS POOIERS?
Zouden alle 17 miljoen Nederlanders soms pooiers zijn? Aha zult u denken. Hij, is zeker dron-ken, nee ik ben ook niet psychiatrisch. Als ik kijk naar de gang van zaken op Aarde, dan vraag ik me af of sommigen wereldburgers van de pot zijn gerukt. Prostituees en uitbaters van seks-huizen moeten belasting betalen, en die wordt in de belastingpot gestopt. En is dat in de haak?

Vervolgens nemen de regering of de provincie of de gemeente geld uit die pot, en bouwen er een mooie super de luxe modern fietspad van met alle franjes erbij. En een gezin bestaande uit een man zijn vrouw en de 2 kinderen gaan, in de zomer op een zondag met lekker weer een paar uurtjes toeren. En ze genieten niet alleen van dat mooie fietspad maar ook van de omgeving.

Een criminele bende ontvoert een klein kind, en verkoopt die aan een pedofiele bende in bv. België. En ze krijgen er bv. € 100.000 voor betaald, vervolgens gaan ze naar een seksboerderij en smijten € 20.000 kapot. En een deel van dat geld wordt in de belasting pot gestopt, en wordt er een fietspad van gebouwd. Het zijn de grote criminelen en de corrupte uitzuigers, zoals de elite de rijke de touwtjestrekkers de politici, die frequent seksboerderijen bezoeken.

Uitbaters van koffieshops moeten ook belasting betalen, terwijl de leverancier via de achterdeur onwettig bezig is, en is strafbaar volgens de wet. Maar de regering heeft er geen moeite mee om dat illegale geld te accepteren als belastinggeld, sterker nog als de uitbater de belasting flest gaat hij naar de gevangenis. De regering is pisnijdig als de eigenaren, van de koffieshops de sekshuizen en de dames, geen belasting willen betalen of zo min mogelijk.

Een dief steelt uw computer, in de stad is een winkel en hij gaat door de achterdeur naar binnen en verkoopt hem aan de manager. 30 minuut later komt een klant door de voordeur naar binnen, en mag van de regering volkomen legaal die gestolen computer kopen, gek hé. Daarom moeten coffeeshops dicht ze zijn niet te dogen, want de manager verkoopt illegale spullen.

====================

(20-02-2020) BOLSJEWIEKEN HOLOCAUST.
Sinds 2006, is Holodomor erkend door Oekraïne [12] en 15 andere landen als volkerenmoord van de Oekraïense mensen die door de Sovjet overheid werd uitgevoerd. (Bolsjewieken Joden - niet Russen) Totaal 66 miljoen Russen en Oost Europeanen van 1917 tot 1953. Geallieerden?

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen Marxisme Slachtoffers.
https://www.kla.tv/14150
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsjewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=
bcadmin&key=7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Holodomor

====================

(19-02-2020) POETIN OVER ISRAHELL EN PALESTINA.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+on+israel+and+palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine–Russia_relations
https://duckduckgo.com/?q=putin+on+israel+and+palestine&ia=web

https://www.brighteon.com/new-search?query=putin+on+israel+and+palestine&submit=
https://www.bitchute.com/video/eo1xk0dmvGwh/
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Putin+Israel+And+Palestine

====================

(18-02-2020) WTC 9/11 - SEPTEMBER 11th 2001 - NEW YORK.
Hier zijn de namen en de beroepen te lezen van de slachtoffers. Scrol als het lang duurt.
http://www.takebackthememorial.net/index.htm

Hier staan de mensen verdeeld in beroepen.
http://nymag.com/news/articles/wtc/1year/numbers.htm

Op deze Tube wordt Bush verteld dat die 2 vliegtuigen in de WTC-torens zijn gevlogen. Het is niet zo dat hij verschrikt op springt en direct meegaat, nee hij blijft rustig zitten, en als je zijn gezicht bestudeerd lijkt het net alsof hij al wist dat het ging gebeuren bijtend op zijn lippen, want het lijkt net als of hij schuldig zit te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Rwd-PjxzIaA (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE

Als er een aanslag wordt gepleegd op Amerika, dan wordt de president onmiddellijk in veilig-heid gebracht. Want een eventuele sluipschutter, kan vanuit de straat door de ramen naar binnen schieten. En dat gebeurd hier niet, zijn veiligheidsmensen laten hem rustig zitten en dat is raar.
https://www.youtube.com/results?search_query=bush+at+school+on+9%2F11

Hier verteld een voormalig hoge militair dat het de bedoeling van Amerika is, om 7 landen in het Midden Oosten te vernielen en uit te schakelen.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM (Ga naar 09.52/14.46)

Hier kunt u lezen wat Amerika allemaal loopt uit te spoken met de wereld.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/ (Censuur?)

Het Amerikaanse imperialisme in het moeras.
http://www.dewaarheid.nu/sep01/vs_imperialisme.htm (Censuur?)

Bus en Blair worden door een oorlogstribunaal in Maleisië schuldig bevonden aan misdaden tegen het volk van Irak. (WRAAK? MH370 MH17 Oekraïne?)
https://www.youtube.com/watch?v=pZxa0-IXl_U
https://www.youtube.com/watch?v=_KODyCouerE

En hier zegt een Satanisch Beest dat het waard was dat 500.000 Iraakse kinderen zijn vermoord. En je vraagt je af, wie zijn toch in godsnaam zulke mensen dat ze dat denken. Ze vinden het prima dat die kinderen zijn gestorven voor hun zaak.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

Hier zijn kinderen te zien die mismaakt zijn geboren, omdat Amerika verrijkt uranium in zijn bommen heeft zitten. Dus voorzichtig want het zijn geen leuke beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI (Censuur?)

In Toronto in Canada heeft een waarheidscommissie een bijeenkomst gehouden over 9/11, en die werd georganiseerd door de ex-minister president van Maleisië.
https://www.youtube.com/watch?v=nxxqe2IOxjc (Ga naar 00.50/10.23)

Hier een 3 uur durende speech over 9/11 door de waarheidscommissie.
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

Hier zijn 3 Dvd's te zien met een lengte van 4 uur en 45 minuut, over wat er gebeurde op 9/11.
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167

Hier heel veel info sites.
http://killtown.911review.org/911smokingguns.html (Censuur?)

Dit is een trailer van de speelfilm - operation terror -, alleen mag hij niet vertoond worden in bioscopen in Amerika, wel op Dvd.
http://www.operationterror.com/

Dit is mijn subsite, waar ik veel YouTubes en websites heb verzameld over 9/11.
http://www.gouvernante.info/9-11.htm

Amnesty over Terrorisme en mensenrechten.
https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/terrorisme-en-mensenrechten

John Pilger is een oorlogscorrespondent.
https://www.youtube.com/channel/UCcyN-xAU_VN--KWA5ZCZjoQ (Censuur?)

Gwenyth Todd - Klokkenluider over geplande on geplande Iran oorlog & WW3.
https://www.youtube.com/watch?v=VqC0Lzp-5lo

Susan Lindauer Tussen persoon tussen de US Regering en Saddam Hoessein.
https://www.youtube.com/watch?v=lnn-jn_cvLo

Deze mevrouw een ex-Fbi trok aan de bel omdat ze ontdekte dat er spionnen binnen de Fbi zaten, en dat heeft ze geweten, ze is als oud vuil afgevoerd.
http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html

====================

(17-02-2020) ZEVEN MILJARD MENSEN, 300 ISRAHELL ATOOMBOMMEN.
De meeste regeringen dansen naar de pijpen van Israhell, Als Israhell het strafbaar maakt als je de holocaust onderzoekt en publiceert dat, vrij gauw alle landen die wet overnemen. Als Israhell zegt als je commentaar hebt op Israhell dan ben je en antisemiet, en vrij gauw nemen andere regeringen die wet over. Als je solidair bent met de Palestijnen dan ben je een latente terrorist.

Als een professor van een universiteit de holocaust onderzoekt, dan trekt Israhell aan de bel bij de regering, die trekken aan de bel bij de universiteit en vervolgens wordt de professor ontsla-gen. Als je op het vliegveld van Tel Aviv in Israhell arriveert en je draagt een Palestijnse sjaal om solidair te zijn dan wordt je de toegang tot Israhell geweigerd.

Als je als Joodse vrouw wonende in Amerika trouwt met een Palestijnse man dan kom je Isra-hell niet binnen, en met hetzelfde vliegtuig mag je terug naar Amerika. Ben je lid van de BDS (The Boycott, Divestment, Sanctions movement) dan kom je Israhell ook niet binnen. En onze regeringen vinden alles prima wat Israhell uitspookt, want ze zitten diep in de kont van Israhell?
https://bdsmovement.net/

De conclusie is dat Israhell de baas speelt op Aarde over de mensheid en hun regeringen, het is best mogelijk dat Israhell de hele wereld chanteert met 300 atoombommen, de Samson Optie genoemd. Ze willen ook een groot Israhell en daarvoor moet hun trekpoppen personeel uit het witte huis, alle Arabische landen één voor één uitschakelen met satanische bombardementen.
https://www.youtube.com/results?search_query=Israel+samson+optie
https://duckduckgo.com/?q=samson+optie&ia=web

Sinds wanneer is de justitie bang voor een handjevol gangsters die de hele stad terroriseren en chanteren, worden ze soms dikke vriendjes met dit tuig. En gaan liggen slijmen en kont-kruipen met hun, of worden ze opgeruimd en achter de tralies gezet. De meeste politici wereldwijd staan de zeven miljard burgers in het gezicht te spugen, door te slijmen en te kontkruipen.

Ik daag dit Khazars Joodse bolsjewieken zionistische tuig uit roei alle zeven miljard burgers maar uit, dan zullen we kijken wat God en of Allah daar van vindt. Ik geloof er niet in dat ze dat toe gaan staan, toe kijken hoe hun planeet en hun schepping en hun mensheid worden uitge-roeid, door een stelletje psychopathische satanische duivelse arrogante honden uit de hel.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(16-02-2020) EEN BEROEPS EN EEN AMATEUR.
Hard werken in een bakkerij.
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
Palestijnse Maha maakt Pitabrood.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs

====================

(15-02-2020) MEER INFO OVER DE KWAADAARDIGE KHAZAR.
De echte holocaust was een Christelijke Holocaust door
Joden van zesenzestig miljoen, meestal Christenen.
https://rense.com/general86/realholo.htm
Het Joodse koninkrijk der Khazaren.
http://www.bovendien.com/geschiedenis/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
The Protocols of the Learned of Zion.
https://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
Duitse Holocaust Duitse Genocide.
https://truedemocracyparty.net/2014/01/german-holocaust-german-genocide-9-to-15-million-germans-killed-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowers-death-camps-a-forgotten-genocide/
Top Israëlische wetenschapper zegt Ashkenazi
Joden kwamen uit Khazaria, niet Palestina.
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

====================

(14-02-2020) MAG DE POLITIE EEN BURGER DOODSCHIETEN?
Heeft de politie maakt niet uit van welk land, het recht om iemand dood te schieten die er vandoor gaat. Ik kijk er even niet naar of de persoon wel deels of niet schuldig is, in wezen wordt de persoon daar en op dat moment geëxecuteerd. Dus de politie speelt voor rechter. En ze worden altijd vrijgesproken, waardoor andere agenten denken. Ik kan rustig doden.

Je komt tot de conclusie, als de politie daar en op dat moment hun zin niet krijgen, dan wordt je dood geschoten. En mag dat is dat menselijk of beestachtig gedrag van de wetshandhavers, zijn ze pisnijdig dat een slaaf, niet naar hun arrogante verwaande pijpen wenst te dansen.

Criminelen doen dit ook in de stad met een afrekening. Dus als 1 gepakt en veroordeeld wordt, moet men dat ook met de wetshandhavers doen. Want ook voor hun geldt, niet doden. En er zijn mensen die denken, als mijn regering zijn vijand mag doden met het wetboek in de hand, waarom mag ik als burger dat ook niet. Wat doe ik nou verkeerd.

De politie is er voor om aan te houden en eventueel te arresteren, en in verzekerde bewaring te stellen. De officier van justitie klaagt de persoon wel of niet aan, en de rechter straft wel deels of niet, en niet de politie die zijn geen rechter. Dus burgers slaan is barbaars.

En gevaarlijke achtervolgingen per auto loopt vaak uit, op een ongeluk ernstig of niet, want de politie is de auto aan het opjagen door plankgas te racen, tot het bittere eind. Als men het kenteken van de auto heeft, kan men toch ook denken we pakken hem achteraf.

Men zegt wel eens dat de automobilist inreed op een agent, en hem neer rijdt. Maar volgens mij is die agent psychiatrisch gestoord, want wie gaat nou niet opzij als er een auto op hem inrijdt of af stormt soms plankgas, alleen een gestoorde toch.

Dus als de dader gevangenisstraf krijgt, moet de agent een psychiatrische behandeling krijgen. Want met zijn psychiatrisch kop, is hij in staat om een burger neer te schieten. Dus zo een agent is in wezen niet meer te vertrouwen met een pistool. De laatste jaren wordt er ook veel vaker gericht op het hart geschoten, vroeger niet, toen schoot men in de benen.

En mensen die zo denken en schrijven zoals ik, worden vaak in het bos geparkeerd. Onder het mom van niet goed wijs in de bovenkamer, van de pot gerukt enz. En de normale doen met hun medemens wat ze willen, zonder vaak rekening met de persoon te houden. Dus wie is er hier ziek, de abnormale?, of de normale?

====================

(13-02-2020) DE VERDRAAIDE WAARHEID?
Het communisme of dat nou van Rusland is of van China of maakt niet uit welk land, is een uitvinding van de Khazar een heidens volk uit Oekraïne-Krim (Basis wortel Rusland) die zich in 740 AD (95%) bekeerden tot het Judaïsme, het zijn geen Bijbelse Joden ze zijn niet van Abraham of Judea en hebben nooit in Palestina gewoond ook geen 2000 jaar geleden, het zijn Satanskinderen.

Ze worden al de hele geschiedenis achtervolgt door denk ik boze volkeren die schoon genoeg hebben van de Joden. Dus vermoedt ik dat de Europeanen dolgelukkig zijn dat ze in Palestina wonen (Het land heet geen Israhell), de Palestijnen mensen met een huidskleur worden daarvoor opgeofferd, en de westerse wereld doet zaken met Israhell om ze vriendelijk?, zoet te houden.

(Van onderstaande website).

De Europese landen die de Joden verdreven.
ENGLAND: 1290.
FRANKRIJK: 1306.
SAXONY: 1349.
HUNGARY: 1360.
BELGIUM: 1370.
SLOVAKIA: 1380.
AUSTRIA: 1420.
NETHERLANDS: 1444.
SPAIN: 1492.
LITHUANIA: 1495.
PORTUGAL: 1498.
PRUSSIA: 1510.
ITALY: 1540.
BAVARIA: 1551.
DENMARK: 1782.
POLAND: 1500.
Europa was vrij van de Joden; pas in 1650 keren ze terug in aantallen. Zegt Encyclopedie Britannica.

Achter het communisme door Frank Britton.
https://justice4germans.wordpress.com/2012/10/13/behind-communism-by-frank-britton/
https://duckduckgo.com/?q=Behind-Communism-by-Frank-L.-Britton1.pdf&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=founders+of+communism

Hellstorm Documentary, opdrachtgevers JODEN.
https://www.hellstormdocumentary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GzOFPO4Gu_w
https://www.youtube.com/results?search_query=hellstorm+documentary
https://duckduckgo.com/?q=hellstorm+documentary&ia=web

====================

(12-02-2020) RARE GEDACHTES?
Een rare gedachte?, als ik kwaad ben en uit het dan heb ik geen pijn en kramp aan mijn been, vreet ik de kwaadheid op en uit hem niet dan kan ik binnen de kortste keren niet meer fatsoen-lijk lopen van de pijn. Het jammere is dat mensen mij voor malloot verslijten en het gauw weer vergeten zijn, ze zouden het moeten onderzoeken want misschien is het psychologisch.

Stel theoretisch en ik zeg niet dat het zo is maar STEL, alles wat in ons onderbewustzijn zit en niet opgelost wordt kan dat misschien als een uitlaatklep overslaan op het lichaam als een soort van veiligheidsventiel. Dus iemand die zich niet meer staande kan houden in de maatschappij krijgt last van zijn rug, en kan niet meer fatsoenlijk lopen en of het gaat moeilijk.

Bij iemand anders slaat het op de lever of de hersens en de persoon heeft vaak last van bv. migraine, wat misschien een onbegrepen gevoelsleven is of de maag en krijgt maagklachten. Mensen krijgen vaak medicijnen, terwijl vele ziektes gaan uit zichzelf weer weg, alleen weten de mensen dat niet, en denken dat die de medicijnen de ziekte onder controle houdt.

Ik en velen ouderen krijgen last met lopen, is het mogelijk dat we in ons onderbewustzijn geen zin meer hebben om nog langer mee te doen of mee te lopen met deze achterlijke gedrochtelijk maatschappij en wereld. Misschien dat je op oudere leeftijd doodziek bent van de maatschappij en de mensheid, en het gaat al duizenden jaren zo er verandert toch niet veel, frustrerend.

====================

(11-02-2020) GAAT U SCHAMEN WESTERSE WERELD.
De blanke wereld is al honderden jaren bezig om landen waar bruine mensen wonen te grazen te nemen, bv. de slaventijd de kolonialentijd en nu de multinationale tijd. We stelen hun grondstof-fen voor een appel en een ei, we laten ze werken voor een grijpstuiver. Een boer in India krijgt 1 dollar voor 1 kilo kaneel, maar in onze westerse supermarkten brengt het € 120 per kilo op.

Uitbuiting door de westerse wereld (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
Afrikaanse landen worden gedwongen om koloniale belasting te betalen.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Voormalig Manhattan Aanklager "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(10-02-2020) JIJ BENT GRAPPIG DENKT U.
De meeste Nederlanders weten half niet wat er zich afspeelt in hun eigen land, neem de Neder-landse Bank ze denken dat het een Staatsbank is MISPOES. Het is gewoon een commerciële bank met aandeelhouders. Zo ook de Duitse Bundesbank, de Amerikaanse Federal Bank die de dollar drukt de Engelse Bank of England allemaal commerciële banken met aandeelhouders.

De Amerikaanse belastingdienst de IRS is ook een commercieel bedrijf met aandeelhouders,
hun hoofdkantoor staat in Puerto Rico buiten Amerika, waarom?, om belasting te ontduiken aan Amerika. U gaat zeven jaar achter de tralies als u heeft zitten sjoemelen met uw belasting-formulier op 01 april, zij niet zij hebben zo hun wettelijke maniertjes om er mee weg te komen.

U betaalt trouw uw ziekenfondspremie want u denkt dat het wettelijk verplicht is MISPOES,
er staat nergens in de wet dat u verplicht klant moet zijn van een commercieel bedrijf zoals een ziekenfonds. Pas geleden gaf een rechter een weigeraar gelijk, u hoeft geen maandelijkse premie te betalen. Dit geldt ook voor uw autoverzekering die maatschappij is ook commercieel.

Als u geen bank of girorekening heeft dan krijgt u uw salaris AOW of bijstand niet, terwijl u niet verplicht klant hoeft te zijn van een bank want die is ook commercieel. Gaat u naar de balie van Sociale Zaken en zegt, geef me mijn bijstandsgeld contant dan weigert men dat, u krijgt zelfs geen check of wissel. De regering dwingt u onwettelijk om klant te zijn van deze bedrijven.

Volgens de wet heeft u inzage in uw medisch dossier bij de huisarts, u mag zelfs kopies maken maar de meeste dokters gaan moeilijk doen. Dan moet er een telefoonnummer zijn die u belt, en zij brengen die arts aan het verstand u moet dat toestaan zo niet, dan klagen we u aan dus u hoeft die arts niet aan te klagen zij doen het voor u. Geldt ook voor de apotheek en het ziekenhuis.

====================

(09-02-2020) TWO CUTY PIES.
Dani and Dannah the follow-up to the break-up.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y

====================

(08-02-2020) WIJSNEUS.
Stel u zit in de bijstand en heeft totaal geen in werken en gaat ook niet solliciteren, maar sociale zaken zegt als u niet gaat solliciteren dan krijgt u 30% strafkorting op uw uitkering. Dus u gaat solliciteren en zit t.o. de personeelschef die u vraagt: Wat heeft u vroeger allemaal gedaan.

Waarop u zegt ik ben vroeger houthakker geweest. Waarop hij vraagt oh en waarzo, waarop u zegt in de Sahara. Maar daar staan toch geen bomen zegt hij, waarop u zegt nu niet meer. Die chef neemt u niet in dienst want volgens hem bent u een halve gare, Problem Solved.

====================

(07-02-2020) CRIMINELEN? PSYCHIATRISCH? GECHANTEERD? BEESTEN?
Onze regeringen, politieke partijen, politici, zijn ze of Criminelen of Psychiatrisch of worden ze Gechanteerd? Of zijn het de Beesten van de Evolutie? Want er is 1 ding waar ze heel goed in zijn, en dat is oorlog maken. Waarschijnlijk hebben ze daar een Universitaire opleiding voor.

Al die onschuldige wereldburgers die worden gemarteld, verkracht, en vermoord met revoluties staatsgrepen en oorlogen, daar worden de Beesten niet warm of koud van. Ze doen het al dui-zenden jaren. Zijn ze Criminelen Psychiatrisch Gechanteerd of zijn het Beesten van de Evolutie.

Hebben deze Beesten dan geen verstand, geen gevoel, geen empathie, geen compassie voor een ander? Zijn ze al zo gewetenloos dat ze zonder met de ogen te knipperen, hele volkeren over de kling jagen, baby's kleuters pubers mannen vrouwen opa's en oma's, raakt hun niks dan?

Leren ze dan niets van de geschiedenis dat iedereen lijdt in een oorlog, er zijn geen overleven-den of verliezers iedereen verliest. En wat zeer hypocriet is zeer spoedig na een oorlog zijn ze weer dikke vrienden, dan wordt alle ellende en het lijden van beide naties en hun mensen binnen een handomdraai vergeten.

L. Farrakhan legt uit de echte reden waarom landen na economische problemen oorlog maken.
https://www.youtube.com/watch?v=5VZZqpvBxd4
Wat betekent Armageddon echt?: De Ineenstorting, De Toekomst & Grote Oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=DWyWugO1AY0
(1) Waarom maakten God de Duivel. De tijd & Wat er moet gebeuren.
https://www.youtube.com/watch?v=_kahulk7mEQ
(2) Waarom maakten God de Duivel. De tijd & Wat er moet gebeuren.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzzpyMm_9w

====================

(06-02-2020) WIE IS DE ECHTE VIJAND?
Wie is de echte vijand? Iran of Amerika? Israël wil Iran vernietigen, en daar gebruiken ze hun vrienden Amerika en Europa voor. Als we vrede willen op deze planeet, dan moet het Midden-Oosten Zionisten vrij worden gemaakt. Ik praat niet over goede Bijbelse Joden, maar de Khazar (bekeerd tot het jodendom in 740 na Christus), en uit Oekraïne komen, de goddelozen dus.

VS - Iran: zijn de vernieuwde Amerikaanse sancties gerechtvaardigd?
https://www.kla.tv/14499

Een Amerikaan die sancties in Iran observeert.
https://www.kla.tv/1449

Iran: Buiten propaganda om, (Dagboek Reis door Andre Vltchek).
https://www.kla.tv/Iran-en/13362

Iran ongecensureerde - media intimidatie en realiteit.
https://www.kla.tv/Iran-en/11934

Film: Oorlog gemakkelijk gemaakt - Hoe presidenten
en handlangers blijven draaien tot de dood ons volgt -.
https://www.kla.tv/Iran-en/14445

Je komt tot de conclusie dat het blanke ras Satanskinderen zijn, de bekende Superieure Arische Racistische Duivelskinderen. Die gaan van het arrogant verwaand standpunt uit dat, de planeet hun privé plantage is met zes miljard gekleurde slaven. Die moeten verplicht naar onze pijpen dansen zo niet dan veroorzaken onze geheime diensten revoluties staatsgrepen en oorlogen.

Als de regeringen zijn weggejaagd of vermoordt dan parkeren we onze stro-regeringen, zoals bv. in Afghanistan Irak Libië Saudi Arabië Egypte Turkey., de kandidaten die we nu aanpakken zijn Syrië Jemen en Libanon. We zijn pisnijdig dat die landen vroeger onafhankelijk werden, want nu moeten we voor ONZE-grondstoffen zoals olie betalen, terwijl vroeger jatten we die gratis.

En nu kom ik helaas het kan niet anders terug op de Khazaren Joden Bolsjewieken en Zionisten, Europeanen dus die achter de schermen de echte baas zijn van de Aarde. Gluiperigheid sluikheid stiekemigheid achterbaksheid is een typisch karakter trekje van dit volk. Ze schuilen achter de schermen en laten Amerika en Europa het vuile werk opknappen, typisch Joods gedrag.

De Joden worden al de hele geschiedenis achtervolgt dat, is gewoon hun eigen schuld ze roepen het gewoon zelf af. Tussen 1917 en 1953 hebben ze als Bolsjewieken zestig miljoen Russen en Oost Europeanen vermoordt, misschien hebben ze wel in de afgelopen 2000 jaar één (1) miljard wereldburgers vermoordt. Ze noemen zichzelf Godskinderen maar zijn echte Duivelskinderen.

====================

(05-02-2020) EGOÏSME
Er zijn genoeg Nederlanders die van het standpunt uitgaan, asielzoekers helpen dat is een Neder-landse aangelegenheid, Surinamers moeten zich daar niet mee bemoeien. En de asielzoekers hebben een huidskleur dus waarom hun helpen?, helpen ze om hun ego op te krikken, zo in de trant van, wat zijn wij Nederlanders toch geweldig hé want de bruintjes kunnen totaal niks.

Waarom werd in 1550 de eerste blanke racistische theorie verzonnen? http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(04-02-2020) ÉÉN EIGENAAR?
Dezelfde woorden dus de zin wordt uitgezonden door honderden Tv-nieuws stations in Amerika. Die zin komt van één centrale bron de eigenaar van al die Tv-stations. Dus ander nieuws die niet strookt met wat de fascisten denken wordt niet uitgezonden. Dit noemt men heel slim censureren wat de burgers niet mogen weten, dus in wezen wordt de waarheid van hun weg gehouden.

https://www.brighteon.com/45f38cbb-3816-4de7-8acf-b54adf1563d0

====================

(03-02-2020) DE PERS&MEDIA EN POLITICI LIEGEN OVER SYRIË.
Ik vond deze video over een groep mensen van de Verenigde Naties, die op bezoek zijn geweest in Syrië. En ze hebben met verschillende partijen gepraat waaronder ook met President Assad. Ze vertellen een ander verhaal, dan de kranten het journaal van 20.00 uur en onze politici.

De schoolopleiding gratis is voor de burgers zelfs tot op de universiteit, zo ook de gezondheidszorg. Gadaffi van Libië deed dat ook, en de bevolking had ook nog eens gratis benzine. Als een vrouw in Libië ging trouwen, dan ging eerst een Imam met haar praten, en als hij ontdekte dat ze gedwongen moest trouwen dan verbood Gadaffi het huwelijk, deden de ouders het toch, dan werd het huwelijk ontbonden en gingen de ouders naar de gevangenis.

Saddam Hossein had ook veel gratis voor het volk. En in de meeste Arabische landen is die bekende -- Nikab -- waar het vrouwelijke gezicht verborgen is, met alleen maar 2 oogspleetjes is verboden, een hoofddoekje mag wel.

Vertegenwoordigers van de VS-vredes Raad over Syrië.
https://www.youtube.com/watch?v=NmtM2M3eA4Q
Bashar al Assad interviews op YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+al+assad+interviews

Ik beschouw eenieder die gaat stemmen als een moordenaar, want ze stemmen op politici die daadwerkelijk bommen laten vallen op o.a. burgers in het bv. Midden Oosten. En dat bekende Bijkomende schade / Collateral Damage accepteer ik niet. Dat excuus werkt bij mij niet, de kiezers op wie het betrekking heeft zijn in mijn ogen moordenaars, want de bevolkingen van die landen zijn ons land niet binnen gevallen, en ze lopen ook niet op ons te schieten.

Wij zijn als westerse wereld de agressors en oorlogsmisdadigers. En als 56% niet gestemd heeft, dan zijn van de 71 mede flatbewoners 31 die massamoordenaars zijn die mij omringen en waar ik tussen woon.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik even langs en schop je helemaal in mekaar". En inderdaad vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en gezamenlijk met ze vijven schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie (zoals gewoonlijk want ze willen in de hele wereld de baas spelen), neemt ook zijn 4 vrienden mee, moorden en vernietigen gezamenlijk uw burgers en het land. Maar die vrienden bv. Nederland Engeland Duitsland en België, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als vrienden. En gezamenlijk gaan ze dineren bij bv. de koning der Nederlanden de President van Amerika de Israëlische Knesset.

Daarom eis ik en ik hoop dat er meer burgers zijn die eisen dat Nederland weg gaat uit de NAVO -- NATO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog. Sinds het einde van Hitler in 1945 zijn in de afgelopen74 jaar alleen landen gebombardeerd door Amerika waar kleurlingen wonen, het tuig is dus ook racistisch.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

Het grote probleem is dat, onze pers en media, bv. het journaal van 20.00 onze kranten, en niet vergeten die beroepsleugenaars en toneelspelers uit de Tweede Kamer, die spelen voor demagogen en liegen alles aan mekaar vast, om het volk in hun hoek te drijven. En dan hebben ze een excuus om nog jaren door te gaan met bombarderen, want het volk vindt het prima, anders stemmen ze niet meer op ons.

Eva Bartlett daagt de visie van de corrupte westerse media uit over Syrië.
https://www.youtube.com/watch?v=-uizEIEOsjg
De vuile oorlog op Syrië-Dr. Tim Anderson op GRTV.
https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8
Joe Jamison Syrië Oorlogsrapport.
https://www.youtube.com/watch?v=mizHddq5g10

====================

(02-02-2020) GEEN COMMENTAAR.
Grote Russische Supermarkt. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=dc0IoRtDndE
Grote Russische Supermarkt. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BGOix80Icn4
Grote Russische Supermarkt. (Deel 3)
https://www.youtube.com/watch?v=lKqz8g7Eb4I

Moskou Plaza Eten Beschouwing.
https://www.youtube.com/watch?v=YUHrTsuu-pg
Winkelen in een Grote Moskou Mall.
https://www.youtube.com/watch?v=pwynD8ZJFlE

====================

(01-02-2020) ALLE DEFENSIE TERUG NAAR EIGEN LAND.
Ik -- EIS -- dat het Amerikaanse defensieapparaat, of ze nou leger marine luchtmacht speciale diensten zijn, en hun meer dan 1000 basissen over de hele wereld weggetrapt worden naar hun eigen land, om hun landsgrenzen te verdedigen tegen een eventuele vijand. Dit geldt ook voor de NAVO legers. En eventuele andere niet westerse vreemde legers.

Elk defensieapparaat het maakt niet uit welk land, oprotten naar je eigen land. Dan komt er een zee van vrede op Aarde. De niet westerse en derdewereldlanden, zijn niet het eigendom van de arrogante verwaande racistische blanken. De slaven en koloniale tijd hebben we gehad die bestaan niet meer dat, is verleden tijd, geschiedenis dus.

Zo moet ook de huidige multinational tijd worden afgeschaft. Ieder land gaat zich met zijn eigen binnenlandse zaken bemoeien, binnen zijn eigen landsgrenzen. Dan moeten ook alle westerse kerk zendelingen oprotten naar hun eigen land, ga daar maar zieltjes winnen, want daar loopt nog genoeg asociaal schorem rond op straat die dringend bekeerd moeten worden.

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 14 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(05-08-2020) COVID-19 IS THAT A DIABOLICAL PLAN OF THE ELITE?
There are for and opponents for the COVID-19 drug?, Hydroxychloroquine that cures patients? Who speaks the truth, those who use the drug are boycotted in the Journals the talk shows on TV and the newspapers. You wonder why the press and media censor this, what is their beef, is career making more important than the patients?

Dr. Stella Immanuel cured all of her 350 patients.
with Hydroxychloroquine Azitromycin and Zinc.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Dr. Stella Immanuel calls on doctors not to be “Good Germans”.
https://www.bitchute.com/video/qdwEwVoVpp3S/
Early treatment with Budesonide works against Covid-19.
https://www.bitchute.com/video/0WkTwvdiZzMo/
Hydroxychloroquine can save 100,000 lives.
https://www.bitchute.com/video/ZWOYCOka1gqD/
Research reports 100% success with Ivermectine and Doxycycline.
https://www.bitchute.com/video/LmFg89w8EIyw/
Dr. Cardillo: Within 8 to 12 hours result with Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/vtArcwlHF3Rj/
Research Henry Ford: 50% reduction in mortality from Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/h74mPGLtfJY2/
Cardiologist says Hydroxychloroquine is effective and safe.
https://www.bitchute.com/video/lT4UR5cR0Gv0/

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Bosses+are+probably+Psychopaths
https://duckduckgo.com/?q=+Bosses+are+probably+Psychopaths.&ia=web

====================

(04-08-2020) THE NATO THE UNITED NATIONS AND THE EU ARE MAFIAS.
The only way to get peace on Earth is for all countries to mind their own business. No more interfering in other countries, leave alone wanting to be in charge there. We can do business with each other, we can visit each other's countries as tourists, and maybe even go live there as friends.

But not that other country blackmailing with dollar-rate sanctions boycott straw governments and bombs, if we can't get our way. That is why it's a pity that NATO the UN and the EU have become mafia organizations, this has nothing to do with protecting the world's population. They are now just treated like slaves and cannon fodder.

====================

(03-08-2020) ARE LAWS AND CONTRACTS LEGAL?
Your private life is private and governments should respect that, a large part of the population don't want a sweeping dragnet. What does a government then do to silence the people, they simply create a new law that allows it. If I go and sue the government, the judge will tell me it's the legal law sir.

In this country if you rent a house, it's written in the contract that you can't pay cash, you have to pay viral or bank order. If I tell the judge that viral money is not legal by law cash banknotes are, he will tell me it's in the housing contract, so I can't help you.

Often it's written in a contract between an employee and the management for example a bank, if I'm fired or laid of or screwed up, you have to pay me a nice amount of money. If I go to a Judge then he replies, I can't help you because it is in his legal bank contract.

If I and two friends make up a contract which says, if we rob a bank and we're caught, we don't have to go to jail. The judge will laugh in our faces, and trow the contract away. You three assholes going to jail for 10 years. And why does he do that, because we not his friends like the government and the housing-department and the bank, and the other mother fuckers. It's illegal by law for private persons to print money, banks are private companies too but no jail.

Are contracts legal by law, or is it a free for all for the mothers. So the conclusion is that if governments create laws it's not for us but their friends. So they can get away with everything. And the other laws are created to tie us down, we have no rights what so ever we are fucked.

Is it possible that the social psychopaths of a country let the whole thing to become politics. And also in the world of legal justice foundations churches multinationals, have a strong desire to kick the people around. And the people who continue to vote for life, do they also have an urge to clamp down on their fellow citizens, because we are better than the child of the neighbors, all psychopaths?

https://duckduckgo.com/?q=are+laws+and+contracts+legal&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+laws+and+contracts+legal
https://duckduckgo.com/?q=political+nepotism&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=politician+nepotism

You get a letter from the Mental Health Service, we will visit you on that day and hour, because we had an e-mail from the Townhall. And what is written in the email, you said that Isis Daesh and Al Qaida are mercenaries of the CIA and the Mossad. Do you have to be psychiatric if you do such statements. The patients who give you lip during the treatment, do you inject them flat out, do they get a strait-jacket on, or are they trown in a solitary cell, don't email us anymore
=.

So the Mental Health Service is also a psychopathic organization, because they only make out when they visit me I don't. Normally both parties decides when the appointment will be, but at psychopaths it seems to be one-way traffic. As I wrote above, there are more companies both state and commercial foundations organizations churches, often indeed one-way traffic, they make everything out and you must swallow it obligatory.

Demonstration against Youth Care in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest against Office Youth Care.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest against Office Youth Care.
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(02-08-2020) I WANT TO MARRY HER.
The purpose of cotton.
https://www.youtube.com/watch?v=hR4DiU8wcVk
The life of cucumbers.
https://www.youtube.com/watch?v=oi38cQMORQY
The life of tomato.
https://www.youtube.com/watch?v=u_Jx2pB7OZg

Official Announcement from Liziqi Youtube Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=hL5HlwzuAUA
Who is Li Ziqi / Liziqi Age and info.
https://www.youtube.com/watch?v=fD6J1RIWeoM
Exclusive Interview With Li Ziqi,
China’s Most Mysterious Internet Celebrity.
https://www.youtube.com/watch?v=J9CfVcXoYh4

https://liziqishop.com/

https://www.youtube.com/channel/UCoC47do520os_4DBMEFGg4A
https://www.youtube.com/results?search_query=Li+Ziqi
https://duckduckgo.com/?q=Li+Ziqi&ia=web

Liu Yiqiu.
https://www.youtube.com/c/%E5%88%98%E4%BA%A6%E7%A7%8B/videos
Dianxi Xiaoge.
https://www.youtube.com/c/%E6%BB%87%E8%A5%BF%E5%B0%8F%E5%93%
A5dianxixiaoge/videos

wild girl.
https://www.youtube.com/c/%E9%87%8E%E5%B0%8F%E5%A6%B9wildgirl-CN/videos

====================

(01-08-2020) RESISTANCE HEROES, HOW COME TERRORISTS?
Shadia Mansour speaking outside the Israeli embassy - 24/11/2012.
https://www.youtube.com/watch?v=_loH_wo7bjY
http://www.existenceisresistance.org/

Dr. Rania Masri's Speech at "Crisis in Gaza
and West Bank: Context and Action" Forum
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U

Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (Engelse Sub).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah".
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Questions and Answers - The Syrian Conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
More YouTubes of Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/

====================

(31-07-2020) KNOCK DOWN THE HOUSE.
Four female candidates -- each driven by personal experience and hardship -- enter the 2018 race for Congress, challenging powerful incumbents for a spot at the table and a voice in government. This emotional documentary follows their campaigns.
Knock Down The House | Full Feature | Netflix.
https://www.youtube.com/watch?v=YCSo2hZRcXk

https://knockdownthehouse.com/

Alexandria Ocasio-Cortez Best Moments Supercut.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI

Alexandria Ocasio Cortez then won the election, winning against candidate Joseph Crowley. Could it be possible that both of them are in the White House, because you can't slam the door in the faces of his voters right now. Because, they are also Americans who wants what's best for their people and their country. They also need to be heard.

====================

(30-07-2020) DO PARENTS SPOIL THEIR DAUGHTERS?
There are plenty of parents who are turning their own daughter into a whore, because they tell the daughter: remember you should marry a man with a tie the one who makes a career, then you're sitting on roses for a lifetime. You shouldn't marry a laborer because he doesn't earn the salt in the porridge.

So what is wrong with a laborer, who bakes a nice crisp baguette at the factory, or who lays cables in the ground so that we can enjoy TV computer etc. Whether he rides on a truck, and makes sure that there are all kinds of tasty stuff in the supermarket, the one who makes planes so that we can go on holiday with an airplane.

What is so wrong about a laborer, why do the parents insist their daughter marrying a tie figure. Do they think you're better than the child of the neighbors, don't disappoint us otherwise you are a bad child.

====================

(29-07-2020) WHO IS HUMANITY?
The reason, according to me, why the masses swallow everything during a lifetime because they are slaves to the system. Many have taught as children don't forget it child, the Doctor is God the Reverend is God the politician is God the police officer is God the mayor is God the teacher is God etc. When a simple police car turns into the street, most people already get a latent fear.

Then you have many companies that have all kinds of house rules to clamp and push us into a corner, for example banks a residential building office national health insurance the utilities the civil service, the Tax office. If you want to buy something from a mail order today, you need to log in with a password and a user-name otherwise you can't buy anything
=.

All housing companies and national Health insurances have billions of savings, so it's not necessary to raise on July 1st every year the rent with a few ? Euros per month. Plus If the government suddenly in between increase the rent by 35% which they did a few years ago, then those annual Rent increase of a few ? Euro monthly is taking the piss.

But unfortunately, the voters are mentally disturbed, because how often haven't they been taking for a ride by politicians, the next time they will vote again. It may also be that if they don't vote anymore maybe they're afraid of betraying the parents' upbringing, with other words whe're bad children.

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(28-07-2020) FIRST SEE THEN BELIEVE.
Because, white people have tricks up their sleeves.

Finally FRANCE Signed to STOP Africa Countries
to Deposit fund with France central bank.
https://www.youtube.com/watch?v=fGRze9jyy8c

See also 09-07-2020.

====================

(27-07-2020) IDENTITY CRISIS?
Is it possible that the Surinamese (To whom it may relate) are in an identity crisis, so a kind of trapped between the white and the non-white world. So, even though they have not experienced slavery in person, so they can't know what it is, it may play in their subconscious mind that they were then torn away from Africa. If you want to solve a problem it must be in your hand, if you deny the problem you can't solve it.

Then you also often have the racism of the Western Superior Aryan world who consider them inferior beings. Maybe if the Surinamese were going to live in Africa, then they are back home for their subconscious, possibly then may identity crisis disappear? There will undoubtedly be Surinamese who regret that they have come to the Netherlands around 1975, but because their children and especially grandchildren are born in the Netherlands they can't leave the Netherlands.

So first they lived in Africa then in Suriname and now in the Netherlands, maybe you loose the way, because you don't know where you actually belong, you are essentially trapped between three worlds. I myself was born in the Netherlands and have lived in Suriname twice, and I'm sometimes fighting with myself where I belong, also because I'm half-blood.

It may be better that people marry someone of their own race and live in their own birth country, then their children and grandchildren will no longer get into that battle where I actually belong at home. Perhaps God has given each race his own language in the hope that they don't come into contact with each other, but perhaps the evolution wants to have one mixed race?

====================

(26-07-2020) DOES SHE REALLY EAT ALL THAT MEAT?
Korean Jeju Pork Barbecue Mukbang.
https://www.youtube.com/watch?v=FjmYAR9BlvQ

Mukbang.
https://en.wikipedia.org/wiki/Mukbang
https://www.youtube.com/results?search_query=mukbang
https://duckduckgo.com/?q=mukbang&ia=web

====================

(25-07-2020) HOW LONG WILL THEY LIE TO US?
In the second world war, many Jewish prisoners of war don't seem to have been gassed, but brought to Russia by the Nazis to work for them. Because if the story is true, the concentration camps didn't have gas chambers at all, they had a morgue.

Then, the Nazis had to flee from the Russians, they also left the Dutch Jews behind. The Russians have brought the Jews to Siberia and since then, you have heard nothing about it, nor by the Dutch and European politicians.

European politics has been leaving the Jews in Russia for 71 years, and that is a profound shame. If the Jews were still alive, they'd be in their 90s by now, so most of them are probably dead for years. Imagine being taken away by the enemy and shipped to eg. Argentina, and after the war, the Netherlands doesn't do anything, so that you can return safely to live in the Netherlands, they let you suffer away in Argentina for the rest of your life.

And if we start investigating and fighting to get you home, we're going to be locked up in prison for five years. Because according to the government, there is no Argentina holocaust, because according to them you are simply gassed in eg. Auschwitz, we are considered heretics, case closed. A government that doesn't fight for you, and makes you suffer, isn't worth a cut in the nose. They should resign immediately and immediately, and no longer stand for election.

====================

(24-07-2020) OEPS, BYE HONKEY, OH OH.
The first thing I did when I was in charge on Earth, all defense-forces, I'm kicking them back to their own country. America has about a thousand military bases around the world, all will be closed and everyone goes home. A defense is meant to guard and defend your national borders, not to play boss in other countries' which is not of your business.

The second thing I did, all the Jews (Khazar) I kicked them back to Europe, that's where they belong and not the Middle East because that's for the Arabs. The third thing I did, all the Western multinationals I kicked them out of the third world back to the Western world, sucking dry and robbing eg. Africa Asia The Middle East and South America etc., is history.

The fourth thing I did, all the Western churches in the third and not Western countries I'll send them home, go and win some souls in your own country, there are enough scumbags around on the streets that urgently need to be converted.

The fifth thing I did is the money is being nationalized, governments are going to print and spend the money themselves, and not by commercial banks anymore. Similarly, each country will have a state-owned bank which, for example, lends money to citizens without asking for interest. Plus on the world fairs, civil servants are present and no more individuals to keep the prices of world commodities stable.

====================

(23-07-2020) IS LIFE MASS HYSTERIA?
The weather forecast says: tomorrow afternoon it's going to rain, millions of people hear that and expect rain. Is it possible that all these thoughts will become collective and it will rain the next day? There used to laugh at the American Indians, who went dancing because, they wanted rain, and moments later it started raining. Westerners don't believe in this.

I was in my bedroom and said, Guys you have to stop raining now because otherwise I can't sleep here from any cesspool stench. Then the rain stopped like someone was closing a curtain at lightning speed. I sat in Suriname in the living room and said: I want the lightning to enter the house through the door and leave the house through the window, then that happened too.

The annoying thing is that the normal people?, refer you to the world of psychiatry immediately. But maybe they are the real patients because, they live in the delusion that they have all the wisdom knowledge. They know what happened on Earth billions of years ago, they also know what's going to happen on Earth over billions of years, in short first-class wise noses.

One can indicate everything you've been experiencing is in reality a psychosis your in, okay it could be. I can also tell them everything you see the trees the grass the water the air doesn't exist you imagine it you. Maybe we're sleeping somewhere else in the universe and dreaming that the Earth exists with everything on it, so a dream psychosis.

And if we die on Earth, maybe we'll wake up and walk around in Paradise? So we live out on Earth all the mentally disturbed things from our subconscious. Then Earth is essentially perhaps the psychiatric establishment of the universe with seven billion patients. And if you look at how we deal with each other on Earth, you could say we're all mental cases.

====================

(22-07-2020) ARE MEN BETRAYED BY THEIR OWN WIVES? According to my view, most men are betrayed by their own wives (to whom it relates). If there are problems in the marriage, with whom she discusses it?, with her often best lady-friend. I think that friend knows more bedroom secrets than the guy who sleeps there.

If you're having marital problems with your husband, i think you should talk to your husband to fix them, not that friend because you're not married to her. I don't think women who do this love their husbands, because they throw their husbands in front of the lions.

Men die on average 10 years earlier than their wives, possibly that the man after 50 years has had enough of his wife he is married to. Plus, in his marriage, he always pulls at the shortest end of the stick, because she always has to be right.

(I'm not sure, of course, but I suspect, the answer phrases come from my subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through ordinary consciousness, it comes across as twisted and incomplete, psychiatrists call it a disease?)

315 FEMALES YOU CAN'T LIVE WITH THEM, AND YOU CAN'T LIVE WITHOUT THEM.
Many are booing peace fort, son's know their mocking-tic, cabin with ovum.

316 HOW DO WOMEN LEARN TO GET RID OF BOOING AND MOCKING?
We hope that ovum learns to lift home illusion, and stops bragging.

317 WHY DON'T MEN SPEAK OUT FOR THEMSELVES, OR ARE THEY “SLAVES”?
Men morals bottle fake illusion are shady, measuring themselves in calling moan ovum.

(Man calls moan ovum, get me a beer)

318 WHY ARE MEN AT HOME OBEDIENT, AND AT WORK TOUGH?
Sailing dumb yell: they hope to mutiny home-law, now foolish hiccup.

319 WHY DO WOMEN WANT TO BE THE BOSS OVER MEN?
Delusion, wanted to robe feathers, now wicked lip throat it sucks.

320 DO YOU LORD WANT TO SAY SOMETHING TO THE WICKED LIP THROATS?
Keep your lip in honor, blessing-road has wish, soul sow grass.

321 THE MAN IS KARMA OF THE WOMAN, AND THE WOMAN KARMA OF THE MAN.
Hands corn-feuds caravan, did rough with your armbasket.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(21-07-2020) ISRAHELL IS A RACIST COUNTRY.
The Khazar (Fake Jews) seem to have forgotten that, they themselves were persecuted and chased away in Europe around the war years. Hitler wanted to get rid of the Khazar, Israhell wants to get rid of the Creoles. And the Creoles from Ethiopia and Sudan are Biblical Jews, Israhell wants to sterilize the Ethiopian women, so they don't want new Jewish citizens to be born, and that's weird.

Israhell doesn't recognize Jesus, so maybe this is why they're hunting his children the Creoles. In the Western world they also don't like Creoles, maybe they know in their subconscious that Jesus is a black man, and their Superior Aryan white ego can't have that. So are westerners actually religious and Biblical?

Israel's crimes against Ethiopians.
https://www.youtube.com/watch?v=aNv--i6vBZg Part 1.

Israel 2015: Ethiopian Spring.
https://www.youtube.com/watch?v=4OudET8mEYY Part 2.

Israel denies its anti-blackness.
https://www.youtube.com/watch?v=8op1oMpxeLY Part 3.

Zionism after the Ethiopian protests.
https://www.youtube.com/watch?v=WPiTaeOlLWI Part 4.

Israel's New Racism: The Persecution of African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Ethiopians protest in Israel, call for end to state racism and police violence.
https://sfbayview.com/2016/07/ethiopians-protest-in-israel-call-for-end-to-state-racism-and-police-violence/
Israëlische Politica wil alle Palestijnse Vrouwen Steriliseren.
https://www.youtube.com/watch?v=LsG32fkm6sE

====================

(20-07-2020) INJUSTICE WILL NOT GO.
There seems to be a beautiful place called Sedona in Arizona in America, No No No No No. It's not America but Mexico, round 1845 During the war between America and Mexico America stole it from Mexico, and at the peace-treaty in 1846 they didn't give it back to Mexico. Stealing other people's country is the hobby of the white race, North Central South America Asia Africa etc.

Theft of Mexico land by America.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in for example California, they are at home in their own country, it's the Americans who are staying illegally in Mexico. Similarly, their European ancestors the English stole Turtle Island (America) from the Native American Indians.

Downtown Sedona Arizona 2020 | Walking Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=LdXc7N8nt1g

The fallen angels the white people saw the Earth (Paradise) and stole him, they created a Biblical Flood to kill all colored people present. The ones who survived fled to the jungles of South America Africa Asia etc. Then you had the slave-time the colonial-time and at present the multinational time, the white monkey race is a thieving race, they can't get enough of it
=.

Now there are stealing the Middle East, every country has to be taken down, and issued with American straw-governments. So, that their bosses from Israhell can be the new masters of the whole of the Middle east. They also ruined the Eastern European Countries because, the Khazar (Ukraine/Crimea) wants to be the ruler of the whole planet, they (95%) converted to Judaism in 740AD.

Putin didn't steal Crimea, the Crimean people held a referendum and a majority of 98% indicated that they wanted to go back to mother Russia. It's those filthy demagogues of the Journals and the Talk shows on TV and the newspapers who lie to the Dutch people.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk
Psychologists over dealing with the TRUTH (about September 11th 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ
Did Mossad 9/11 with Accomplishes?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

When the Berlin wall fell and Russia withdrew from them countries, the NATO promised they wouldn't invade the countries they lied. All the Eastern European countries are loaded with American military basses-es. Russia is now surrounded by hundreds of US basses-es, and why?, the Khazar wants to destroy Russia because, they kicked the murderers Khazar out in previous centuries.

The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm
The Jewish role in the Russian revolution, and the early Soviet regime of Russia.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html

Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
Screaming Blood 100 million victims of Marxism
https://www.kla.tv/14642

The whole world has been mourning about the holocaust with six million dead, while in reality 272,000 Jews (Khazar) from Europe died in world war II to typhoid cholera and hunger. There's not one gassed let alone six million. But for the 500,000 Iraqi children who died of the American boycott, no annual commemoration is held because they have a skin color.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
The Great Jewish Lie Holocaust Truth Exposed (Re-Post).
https://www.youtube.com/results?search_query=+The+Great+Jewish+Lie+Holocaust+Truth+Exposed+%5B+Re-Post+%5D
=.

====================

(19-07-2020) NO COMMENT.
Sitarist Ravi Shankar's Aman Manch,
performed by Daughter Anoushka Shankar.
https://www.youtube.com/watch?v=2QMH_9EzNDo
Nusrat Fateh Ali Khan - Dam Mast Qalandar
https://www.youtube.com/watch?v=v38w5djsbXM
Akhiyan Udeek Dian - Ustad Nusrat Fateh Ali Khan
https://www.youtube.com/watch?v=YSMIDIt2Ku4

====================

(18-07-2020) I'M SICK TO DEATH OF THIS CORONA BS.
How long are we going to be told by established order of the world that we have to keep 1.5 meters distances?, they've told us that hundreds of times in recent months. Those people of the established order think, we have to tell it hundreds of times because the people are retarded, if we say it once they don't understand. Those who've been in school longer than us are probably retarded?, and have cooked their brains, causing them to talk Chinese abracadabra
=.

You probably don't know that the American government has been financially supporting that Chinese laboratory for years to experiment with viruses, those demagogic scum the staff of the House of Representatives, those of the Journal and the talk shows on TV and the newspapers are never going to tell you this. They're not going to tell you that Bill Gates was almost arrested in India because he was experimenting in remote villages with vaccines that caused bodily harm to the villagers. Besides, I don't understand what the hell that man's interfering with, and he has so much power.

If you're showing intelligence, you're going to investigate whether or not it's based on the truth you've been told, the traitors of the press and media call us conspiracy idiots, and the psychopathic politicians call our news fake news, and the herd animals fall for it. The fools of the establishment order, who also don't investigate and look no further than their noses are long, also swallow everything for sweet cake that they are told by those clown pipos of the Second Chamber.

Who in turn have received the Corona/Covid19 information from lobbyists of the RIVM the Pharmaceutical industry the Medical world and the Multinationals. These clowns also swallow everything for sweet cake, without thinking for themselves and going to investigate what is partly or not truthful what they have been told.

It is the intention of the elite beasts that pull the strings behind the scenes, to vaccinate all seven billion citizens. They're throwing a virus on the street, making the world's citizens crazy with Corona, so they're going to be begging to be injected with a vaccine, which they don't want right now. And all meant for the (N)ew (W)orld (O)rder, make the citizens passive so that we can do with them what we want.

Here some videos of: (Only Dutch).
About Corona/Covid19, type at the English search field - Corona or Covid19.
https://www.kla.tv/

Vaccinations as a pioneer of global digital identification?
https://www.kla.tv/16682
Robert F. Kennedy Jr.: Bill Gates' globalist-dictatorial vaccination agenda.
https://www.kla.tv/16447
WHO conceals dangerous to deadly side effects of vaccines.
https://www.kla.tv/16718
Militant vaccination advocate dies after flu vaccination.
https://www.kla.tv/16739
Seven penal sermons - by Ivo Sasek.
https://www.kla.tv/16763
Facebook censors critical voices on vaccination.
https://www.kla.tv/16790
Corona pandemic: Example of propaganda and
intimidation of the people by the mainstream media?
https://www.kla.tv/16699
Ernst Wolff on corona change of course of politics and media.
https://www.kla.tv/16663
Sharp increase in cervical cancer since HPV vaccination.
https://www.kla.tv/16503

List of toxic materials in vaccines. (Part Dutch/English).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1018
Poison in a flu shot, carcinogenic formaldehyde etc. (Part Dutch/English).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

Alternative News. (Dutch Only).
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://12db.nl/

I now know how Jesus felt when he was hanged by the establishment order 2,000 years ago, because what he said didn't please them for a second. They probably wanted a Jesus who thought like them, but unfortunately peanut-butter. So if Jesus doesn't think talk and doing what we do, do we call him then a false Bible prophet and he'll be taken out? So we actually want to have a Jesus who dances to our tune, if not chop chop bye bye.
http://www.gouvernante.info/taboe.htm
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(17-07-2020) WHO IS SMART AND WHO IS STUPID?
There was once a wise old lion who was minding his own business in his cage. And when he looked right, he saw a Creole man on top of the building roof, eating rice with chicken. And he thought: -- That is an intelligent man --, but as he looked left he saw, the same white man who comes every day screwing with the lock of his cage, and he thought: -- That's an idiot --
=.

And the lion started to get hungry, and thought: -- I want to eat live hot meat again, because the dead old crap that they're serving me here every day I'm not happy with --. We lions also like to eat out, or did you think that take away food was a Dutch invention where we lions come from we know the take-away tourist the Dutch the Chinese
=.

Say guys shall we go touristic tonight -- Hurrah dad I want some ass --, and what do you want -- I fancy some tits --. And if the idiot manage to open the cage, it's just bite chew swallow and phone Apeldoorn.

====================

(16-07-2020) WTF?
The New Normal of Airline Travel - What’s Changed?
https://www.youtube.com/watch?v=qnxq0L8tckk

====================

(15-07-2020) TRUTH OR LIES?
Counselors, such as therapists psychologists and psychiatrists, are now reporting that Donald Trump is mentally ill and should resign as president. Is this truth or a clever sneaky tactic of his opponents in politics who don't like him?

Why have they never worried about the idiot named Bush, or Killary Clinton who's not averse to hiring assassins if she doesn't like something, or that white supremacist footboy, aka the Uncle Tom of the White House Black Osama.

There are more sick idiots in the White House, who have been bombing countries where people of color live for 75 years since 1945. That's their beloved hobby of bombing brown people. And those crazy people who order the CIA to install straw fake governments.

http://www.presstv.ir/Detail/2017/02/17/510947/Trumps-mental-health-under-spotlight

====================

(14-07-2020) IS TV A DEMAGOGIC APPARATUS?
Most of the TV movies and TV shows are about murder and manslaughter. So the kids get addicted to murder and war games. And in later life, you cooked them ready, to go to the Middle East, or Eastern European countries on the command of their government, to teach the enemy hell. It's also known that the CIA has a big finger in the porridge in Hollywood. Many scenarios from war films come from them. If a director doesn't want to, he won't get cooperation with soldiers tanks boats and u.S. defense planes.

Most of the soap operas are about jealousy and hate stuck and trick each other. The danger is that the little kids who are also watching learn that it's the most normal thing in the world. And if they're big and they're in a relationship or they're married, they're going to do it. That's why love novels among girls are a success. When they get married, they think they're going to get into a dream marriage. A woman on TV used to say I'm divorced because my husband never argues with me.

You wonder if it's wise to let little babies and children play in a horror movie. We know it's a movie, but those babies aren't for them that monster is real. You can also see it on the face of such a baby who is terrified, and presumably that baby will be left with it for life. Maybe as an adult humanity we should start thinking about this, because then in the future we can help the babies and children to grow up normally, and not with any fear trauma
=.

====================

(13-07-2020) THE OTHER SIDE OF CORONA IS NOT DESIRED.
Doctor doesn't let himself be silenced about corona,
puts everything on the line for his children's freedom.
https://www.dlmplus.nl/2020/05/18/arts-laat-zich-niet-mond-snoeren-over-corona-zet-alles-op-het-spel-voor-vrijheid-van-zijn-kinderen/

====================

(12-07-2020) TRELLEBORG SWEDEN FERRYBOATS.
Time laps Nils Holgersson.
https://www.youtube.com/watch?v=ktFT61yOjSY
Hafen Trelleborg.
https://www.youtube.com/watch?v=fnQyIJ5uhbA

Live Camera Port of Trelleborg West.
https://www.youtube.com/watch?v=m4TbJhzQqLA
Live Camera Port of Trelleborg.
https://www.youtube.com/watch?v=GIxsG6j0Pjw
Live Camera Port of Trelleborg East.
https://www.youtube.com/watch?v=1zfbf3kFAis
https://www.youtube.com/results?search_query=Live+Camera+Port+of+Trelleborg+East

The boats that dock at both the Base (2) and the right (3)
from the base, are generally truck boats.
The boats left (1) from the base are more passenger boats.

(The Base) Live Camera Axis Q3708-PVE Camera2 (All tree Switch-off).
https://www.youtube.com/watch?v=DmN6sxTjXdY
(Right of the Base) Live Camera Axis Q3708-PVE Camera3.
https://www.youtube.com/watch?v=8w9lCzW0DEo
(Left of the Base Live Camera Axis Q3708-PVE Camera1.
https://www.youtube.com/watch?v=xLM_GW55F7A

Passage ferry MECKLENBURG-VORPOMMERN, Rostock-Trelleborg (Stena Line).
https://www.youtube.com/watch?v=oY5y8UQfyz8

https://www.myshiptracking.com/nl/
Click on the map so you can click right below the Min and Plus.
Go to Sweden and zoom out, Trelleborg (set mouse to anchor) is on the left
under the coast of Sweden, to the right is the port of Ystad.

Zoom out and look for the next boats that sail up North.
Galileusz / Gryf / Huckleberry Finn / Nils Dacke / Nils Holgersson /
Peter Pan / Robin Hood / Sassnitz / Skane / Tom Sawyer / Wolin.
Put the mouse on a blue boat and click for more info.

ADAMANTIOS KORAIS. : Rough sea.
https://www.youtube.com/watch?v=TsnH00fzASg
Shipfriends.gr // Hellenic Spirit 23 07 17 loading Ancona 5.
https://www.youtube.com/watch?v=P2mg1mjrY6k

====================

(11-07-2020) POLITICIANS ARE SREWD SLICK AND CUNNING.
The politicians have found a very nice demagogic way of silencing the citizen who thinks otherwise. If someone on a YouTube would say, P.M. Cuntte is a fraud, they'd call it Hate-Speech, and then they have an excuse to censor the YouTube, i.e. he's being removed from YouTube. If you give your opinion in China, you go to a re-education camp
=.

====================

(10-07-2020) HOW DO THE RUSSIANS FEEL ABOUT US?
The Russians have been asked: -- What the Russians think about the west --. Short and powerful, they don't understand us. We have abolished Communism, you can now safely say what you think, we are no longer harassed on the streets by fanatics, we have much more freedom than under Communism, corruption has been severely curtailed.

America has fought a cold war with us for 50 years. But now that we have thrown Communism overboard, they are flocking to our border with their armies. And we don't understand it. We have far more faith in Putin than the mental lunatics of the White House. They're the REAL dangerous disturbed idiots.

In the past, every Russian was watched to the bone by the KGB. Every flat had e.g. a caretaker to keep a close eye on everyone, they even asked the children, what did your parents say to each other when they sat on the sofa last night in front of the TV. The Russians were also fully registered, just as we Europeans are now experiencing.

If the Netherlands Russia and invade China militarily through NATO, I am going to help Russia and China to kick the Dutch out of their countries. Similarly, if Russia and China invade the Netherlands militarily, I'm going to help the Netherlands to kick them out of the country. In the first case, the Dutch will consider me a traitor, in the second case a hero.
http://freenations.net/what-do-russians-think-of-the-west/

Gorky Centraal Park of Culture and Leisure in Moscow.
https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE
Farewell of Slavianka - Dina Garipova (2016).
https://www.youtube.com/watch?v=MTjrYI75ce4
In memoriam Alexandrov Ensemble Katyusha.
https://www.youtube.com/watch?v=XdK4TdluWyE
De tekst geeft hier alleen maar ??????????? tekens.
https://www.youtube.com/watch?v=OtzcK4mj6Do

Kalinka Flashmob in Kaliningrad Supermarket, Russia.
https://www.youtube.com/watch?v=b8nvPjKMDh0
Flashmob in Russia with a beautifull Russian folk.
https://www.youtube.com/watch?v=jwsAEK7xQDY
New Year flash mob at Domodedovo Airport Moscow.
https://www.youtube.com/watch?v=mDa1mBLuihE

https://www.rt.com/on-air/ (News TV Broadcasting from Russia)

====================

(09-07-2020) FRANCE EXPLOIT 14 FRENCH SPEAKING AFRICAN COUNTRIES.
Ambassador Arikana Chihombori Quao on
France's Ongoing Influence In Africa.
https://www.youtube.com/watch?v=HgMDuL9Ww7Y
AU Ambassador To The U.S. Offers Masterful History
Lesson Dissecting 'The Legacy Of Colonization'
https://www.youtube.com/watch?v=jOTEs2UHego&t=416s

https://ouraddi.org/
https://ouraddi.org/speaker/

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

Ambassador Arikana Chihombori Quao Statement On George Floyd.
https://www.youtube.com/watch?v=kPMLOnanI68
https://www.youtube.com/results?search_query=ambassador+arikana+chihombori-quao
https://duckduckgo.com/?q=ambassador+arikana+chihombori-quao&ia=web

====================

(08-07-2020) WILL VACCINS KILL US?
Reject Bill Gate Vaccine Now, Or Regret For
Ever, Min. Farrakhan Tells Africa Leaders
https://www.youtube.com/watch?v=KT0PuxZ6xlI
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Honorable+Minister+Farrakhan+on+vaccins

Is COVID19 or Corona-virus being trown on the street on purpose?, because, the rich and powerful want to kill 7,5 billion humans?

There are also people who claim that they deliberately release a virus, to see what the effect is on humanity. Then there's the statue of the - Georgia Guide-stones - in America, it says: Keep humanity under 500 million in eternal balance with nature. So the string-pullers and or the elite want to wipe out 6.5 billion people.

The Georgia Guide-stones: America's Most Mysterious Monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

It seems if the story is true that there is a carcinogen in the vaccines SV-40, suppose it's true then that is a means of eradicating all mankind with cancer. Perhaps that is why a virus is deliberately released because, if it gets out of hand and becomes a deadly mess, then a government may decide to inoculated the entire population.

https://www.youtube.com/results?search_query=+vaccines+sv40
https://duckduckgo.com/?q=vaccines+sv40&ia=web

====================

(07-07-2020) AMERICA IS OUR ENEMY, NOT RUSSIA.
Those white house psychopaths (Read their bosses from Israhell) are dictators power-drunks and tyrants, they play the boss of the world. And if you don't want to dance to their arrogant pipes, they'll completely bomb your country to bits and peaces, or play economic games with you. And what do our characterless spineless turds governments do indeed, sucking BUTT.

America has nearly 1,000 military bases around the world, they've occupied and stolen the whole world, and they're playing the psychopathic psychiatric-ally mentally disturbed alone-ruler. Almost all Eastern Bloc countries now have American bases and Russia has not one. NATO did promise Russia when the wall fell we will not occupy them countries, SCUM right?

The Netherlands urgently needs to leave NATO, America is dragging us from war to war. America is bombing countries where people of color live for 75 years, they're not bombing white countries. The people have not insulted us, did not invade our countries, nor are they shooting at us. America is on brown hunting, typical white racism. As long as whitey shoots at browny, everything is okidoki, but if browny shoots at whitey, then whitey is pissed, and takes immediate action to invade the country and removes their government.

It is URGENT time that the Superior Aryan white race takes a beating from the third and not western world, to make them understand that the planet is destined for ALL seven billion citizens. He is not the private plantation and property of the arrogant cocky psychiatric white race, they don't just alone make GODDAMN the rules.

You're in town and someone's looking for a fight with you and is saying, “I know where you live tonight I'll come along and kick your ass”. And tonight at 8:00 p.m., the doorbell rings, and if you open, there's the man. But he's not alone, he's brought tree friends, and with them, they're kicking your ass. If these 5 are brought to court, the judge he will consider them: “As top-shelf scum” and punish them well.

America is also looking for a fight with Iraq, and is also taking its 3 European friends with them, killing your citizens and destroying your country. But those friends, for example. England France and The Netherlands , are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as also: “Scum of the top shelf” but as friends. And then they're going to have dinner at e.g. the King of the Netherlands, the President of the United States and the Israeli knesset.

Humanity learns nothing they just arrogantly continue to make wars, so many dead disabled widows and orphans traumatized refugees etc., one learns nothing, and that true all history. Wars make no sense at all, there are no winners and losers everyone loses on both sides of the war, that doesn't sink in with these retarded humans.

People have agreed that they don't shoot each other during Christmas, so they also have Christmas presents for the soldiers. If they can agree to this, why can't they agree, we'll NEVER make war with each other. If we're angry, we each go our separate ways, and in the future when we're cooled down, we can talk about it, so never more wars again, right?
=.

In a village livem1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(06-07-2020) SURINAMESE FOOD IN THE NETHERLANDS?
I bought one: - Roti - at a Hindu eatery, but unfortunately it wasn't a real Surinamese Roti. The Roti so the pancake was singular, while the real Surinamese Roti which is double-walled with in the middle cumin flakes. Then there were six very large long potatoes, while the Surinamese Roti has one potato.

The meat was also nothing, and the massala sauce was watery with almost no taste. The owner of the eatery has clearly adapted the Roti to the Dutch taste, and I hate that they do that. So I also bought a Surinamese: - Moksi Mitie - that was also nothing that is also adapted to the Dutch taste. Surinamese food is supposed to be Surinamese.

I also bought a box of Surinamese Roti in the supermarket, what a fake mess. If you really want to eat Surinamese then you have to go to my aunts or in Suriname. Then you have enough Turkish eateries that serve potatoes or french fries at e.g. The Donor kebab, they are all trying to adapt the food to the Dutch taste. I think it's a sickening thing.

There is also a Chinese eatery they can't cook either. If the Dutch want to taste the Dutch taste, then they should eat potatoes with carrots at home, and not expect the foreign food to be adapted to their taste. I think that's a form of racism, and that probably has to do with their Superior Aryan pride delusion.

====================

(05-07-2020) THE TURKISH OTTOMAN EMPIRE.
Magnificent Century Kosem - Episode 1.
Sultan Ahmed Khan's great love, the three sultans valides, the lover of the people of Istanbul, the most powerful Ottoman women ever; the enormous Kösem Sultan.

That name; cihan state will successfully rule the Ottoman Empire for forty years, will be the sole protector of the dynasty, will win the love of the masses, will be counted with power and grandeur.

Kösem Sultan, as the most powerful woman the East has seen, the dizzying power will take everything from one hand to the other. Adam? He will sacrifice the man he loves, his family, friends and sons. But first; innocence.

Episode 1 (English Subtitle)
https://www.youtube.com/watch?v=N2ZlLE4z__4
138 Episodes?, of each round 2 hours? (With English Subtitles).
https://www.youtube.com/results?search_query=Magnificent+Century%3AKosem+Episode+1+%28English+Subtitle%29

====================

(04-07-2020) THE GOVERNMENT MEASURES WITH DOUBLE STANDARDS.
The Dutch government measures with two standards, one for the Surinamese and one for the Turkish people. If you want to live in the Netherlands as a Surinamese, you have to take an integration course, Turks don't have to that, it's called keeping turkey sweet by sucking with them. Turkey is on the border between Europe and Asia, the Western world can use that
=.

While in the past at school in Suriname we learned from the same Dutch textbooks, the school education is (was) completely Dutch. While the Turks who come to live in the Netherlands don't have any ASS knowledge of the Netherlands, they GODDAMN can't even speak the Dutch language properly. A Surinamese woman refused to take an integration course.

Surinamese woman refuses integration course.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=CiSY2TeO3R8

The Moroccan king says: “Once Moroccan always Moroccan”, i.e. you can't get rid of your Moroccan nationality and passport by e.g. taking a Dutch nationality and passport. Okay, if you live here in the Netherlands with a Moroccan passport and nationality, then you are no longer entitled to Dutch social services, so stop the welfare.

====================

(03-07-2020) COUNTERFEIT ITEMS.
All over the world they are hunting criminals who make counterfeit articles, but you may wonder who is the real criminal. The elite who sell the items expensive under the guise of a brand name, or they the criminals who counterfeit it and sell it cheaper.

The well-known Swiss watch and they are indeed quite pricey, often it is therefore not at all reserved or intended for us. But in e.g. I mention a country Thailand, they know how to recreate the watch perfectly down to the smallest details. Now it's only half the price, and they have the same productive costs, okay the salary is lower there.

So I'm not writing here about the well-known criminals who, for e.g. sell cigarettes for cheap, because they fall from that well-known truck. I'm talking about people who know exactly how the same article after producing for often half the price.

So who are the real criminals, that's just the big question. It's always possible that the real Swiss watch is no longer made in Switzerland. But also in a low-wage country, but of course they are never going to tell us, otherwise they have to legally reduce the selling price
=.

CDs that are sold in the Netherlands but therefore really rowdy expensive that is also well known, I think as a layman they played a trick at the Dutch population in order to be able to con them. People just very cleverly abolished the LP, so you now have to buy expensive CDs
=.

While the well-known LPs are still made, for the rest of the world because there they don't earn enough, or don't have much money for expensive CDs. In Africa they are even poorer, which is why Africa is also the country of cassette tapes. There are plenty of them because Africa is full of portable radios, also because they often don't even have current power there at all
=.

You probably thought since the CDs are on the market they have abolished the LPs and Cassette tapes, you forget that business is business. If a car manufacturer comes with a new model e.g. here in the Netherlands, then the old model is not abolished which is just sold further in the rest of the world.

Here in the Netherlands there are almost no more light bulbs for sale, they have been replaced by expensive Led-lamps supposedly because of the environment? But I would like to bet with you that the manufacturer Philips here in the Netherlands still make million light bulbs daily, for example the third and non western world because there they don't have enough money to buy expensive Led-lamps from €10 or even €20.

====================

(02-07-2020) THE NETHERLANDS IS BECOMING A FASCIST STATE.
It's time for a revolution to chase out the beasts that are pulling the strings, then I'm also talking about those land traitors of the Riot Squad who are modern NSB'ers (Dutch who helped the Nazi's). On the video below you can see that riots are breaking out, during a demonstration against the Corona madness. It's very difficult to find out what is really happening.

In the video, a football hooligan is pulled out of the audience and by whom? And were they actually football supporters, or maybe plainclothes police? Because if they create riots their colleagues in uniform can crack down on the peaceful public, are dirty games sometimes played by the mayor of The Hague and the politicians?
https://www.youtube.com/watch?time_continue=251&v=EWMSRor1egs&feature=emb_title

It often happens in most countries that a group of peaceful citizens demonstrate against something, they destroy nothing they throw not with eg. stones, they don't scream and don't offend anyone. And when the Riot Squad arrives, it'll be a mess in the city in no time. So it's the Riot Squad who comes kicking problems and make a mess of it and not the civilians.

Psychologist Wendy Kroeze aka "The Flower Girl".
https://www.youtube.com/watch?v=vYA6IKVSQ5c
Some protesters express their discontent during a banned demonstration in Malieveld.
https://www.youtube.com/watch?v=XUZDos9VQI4
Forbidden Demonstration Virus madness Malieveld arrests,
rebellion, fighting, it becomes very overheated!
https://www.youtube.com/watch?v=c8gDAeswI2g

====================

(01-07-2020) ARE SOME TOWN HALL OFFICIALS RACIST?
Neo-Nazis are often allowed to march on the streets with the permit of a town hall (To whom it relates), under the heading: "Free Speech" and "Democracy".

Suppose a group of "Bank robbers want to stand on the street shouting: "Today all Rabo and tomorrow all the Abn banks", or say that a group of "Rapists" want to stand on the street shouting: "Today all Blondes and tomorrow all Brunettes", or say that a group of "Pedophiles" want to stand on the street shouting: "Today all Boys and tomorrow all Girls".

Do you think that these 3 groups will also get a permit from the town hall under the heading: "Free Speech" and "Democracy". No, you're right, I don't believe in it either. The crazy thing is, the government and the AIVD (Secret Service) are busy harassing the alternative press and media. That well-known: "Free Speech" and "Democracy" doesn't apply to them.

The people who mean it good and mean it well are stopped and censored, the rats the cockroaches the scum, like banks multinationals the rich the elite etc. are free to do what they want in society.

The people at the town halls who license the march, are they maybe the "REAL NAZIS" who hide very cleverly behind the scenes, and let the Neo-Nazis do the dirty work on the streets? The town halls have "RIGHTLY" great difficulty in granting marching permits to "Bank robbers Rapists and Pedophiles.

But to the Neo-Nazis who want to exterminate other races, a town hall has no problem with that at all, so could the Civil Servants (To Whom it relates) be "Neo-Nazis" and "RACISTS", or do I see it wrong?

When town halls give a marching permit to the Neo-Nazis, they spit the elderly in the face who have experienced and survived the war. Because they lost family members in the war, and after years they must see to their agony that, the Nazis are marching again on the streets.

====================

(30-06-2020) GOVERNMENTS THEMSELVES CREATE ASYLUM PROBLEMS.
I think governments are a -- WEAK LOT -- why? They wanted to bring the asylum seekers in Calais to be transferred to asylum centers so that they could enter an asylum seeker procedure. But unfortunately the asylum-seekers threw objects at the RIOT SQUAD, and set the place on fire, because they wanted to go to England by all means.

If it was up to me and I was in government, they could forget about a staying permit. My solution -- airplane and P-off up where you came from --. If you want to go to England at all costs, that's fine, but not through my country but find another country eg. Belgium Germany or the Netherlands and now get lost.

Imagine I invade your house uninvited, and yet you say out of the goodness of your heart -- you can eat with us -- but the potatoes with carrots I get I don't like, then I put my fist on the table and shout -- GODDAMN -- I don't eat this shit -- I DEMAND RICE WITH CHICKEN --. And if you ask me to leave the house, you will be bombarded with your own household goods. What are you going to do, you're going to kick me out of your house right, because you're an ungrateful dog. That -- WEAK LOT -- most governments so just look the other way.

In addition, the governments are both stupid rabbits in Brussels and nationally, because one assumes from the point of view, if you don't have a passport, we will not send you back. As a result, most refugees throw their passports in the water in the middle of the sea. The governments have to turn things around 180 degrees, if you don't have a passport, we'll send you back. I'll bet with you that most refugees will put a passport on the table during the asylum registration. And then you have more to evidence who they are and where they came from, but unfortunately.

https://www.youtube.com/watch?v=382njADcWvE (censored?)
Policy against incitement to hatred.
https://support.google.com/youtube/answer/2801939?hl=en

If I am right, the European Government has recently passed a law that fights hate, and that includes anyone who disagrees with the political policies of Europe and individual countries. So if I were to write that P.M. Cuntte is a war criminal because he's bombing Syria without the permission of the Syrian government, they call it hate-speech.

There is a worldwide hunt on people who show the other side of the story (e.g. Corona). And in my view, that falls under fascism dictatorship communism and psychopathy. In the last century, you had eg. the Spanish Inquisition, which has been re-installed in our modern era. If you think otherwise, we'll know what to do with you.

And then I end up back with the masses, so the stupid?, rabbits or the voters. Are they stupid?, rabbits or maybe fascists too, and are they fine with their elected government hunting people like me because we think differently than them. So governments and voters are one pot wet, the majority voted and that's called democracy.

The governments have all kinds of drag-nets, because they even want to know what color underpants we are wearing today. The crowd of voters are fine with that because next time they will vote for the same fascists again. This means that one part of the Dutch therefore dislikes the other part of the Dutch.

====================

(29-06-2020) THE DUTCH GOVERNMENT IS FINE WITH IT.
The Dutch government is fine with Saudi Arabia killing children in Yemen with bombs, because the Dutch won't close their embassy in Riyadh in Saudi Arabia. But the embassy in Damascus, Syria, has been closed, while Assad is not killing children. In politics The Hague they suffer from schizophrenia that's why they measure with double standards. The known Jekyll and Hyde deranged syndrome.

You can clearly see from this what a dirty mentality governments are walking around with. I don't think it's about good or evil, or friends or enemies, but how many can be dragged out of a war. If I benefit from such a war, I'm in, if I don't benefit from it, then they can exterminate each other. And the voters who are going to vote, I think, are the evils of evolution. Because all that murder and manslaughter they like for their own gain.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(28-06-2020) MISTER BEAN DOES IT AGAIN.
https://www.youtube.com/watch?v=BIcI9Fxd_OE

====================

(27-06-2020) BRAVE OR RACISTS WHITE SCUM?
A while ago, I watched an American feature film: -- NorthWestPassage --, and as a description was written: -- An American Western about brave settlers, who went on an expedition, to Canada to a Warlike Indians Tribe to teach them a lesson, and what did the brave do when they arrived?

They plundered the village killed all the people and torched the place. So according to my Vision: -- White Trash --. And the person of the studio who made the description for the film, is according to me: -- White Trash -- as well, and that's someone from our time
=.

So the Indians who defended themselves against the invaders who want to steal their country, are called warlike, and the settlers so called brave, and those thieves and murderers enter history books as heroes, and be praised forever, and the Indians as warlike criminals.

====================

(26-06-2020) IN GODSNAME WHAT IS THIS?
Is this real or are we being fooled with photo-shopping? If it's really true what is it where does it come from and what is its purpose? A natural phenomenon or the work of man
=?

Bizarre images Birmingham 1.
https://vk.com/video516205560_456239095

Images have surfaced of a very strange phenomenon in the sky above the English city of Birmingham. It reminded the creator of Biblical images, but other places in Britain and America also had strange skies.
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15263-bizarre-beelden-uit-birmingham

====================

(25-06-2020) ISRAHELL IS THE BOSS OF THE WOLRD.
If Israhell doesn't like something, they try to prevent it, turn it off and undo it. A small group of students from an American university choose sides of the Palestinians, with the result that Israhell rang the bell at that university, with the result that the students were fired. They went to court, and the judge undid it so they could go back to school. And a few weeks later, the judge was fired. This is undoubtedly and surely again the work of Israhell
=.

A professor, David Irving of an English university, wanted to give a lecture on the Holocaust in a hotel in The Hague. Then the Dutch CIDI, the Information Office of Israhell, rang the bell at the town hall of The Hague, and they rang the bell at that hotel, and they told the professor that his hotel room had been canceled, and the lecture was canceled
=.

The security at Schiphol is entirely in the hands of an Israhellian company, if I'm right they are called Blackwater. When a few Schiphol staff members got lost, and accidentally arrived on the Israhell site, they were told by men with machine guns that, they had to get lost, because this was not Dutch but Israhellian territory.

And Israhell also has some atomic bombs at Schiphol Airport, which is not allowed under international law, yet it happens, and I assume that the Dutch government also knows this, but will probably deny it in public. Then Israhell also has the : “Samson Option”, and that means, if we go as Israhell, we take the whole world with us with 300 atomic bombs
=.

And if the story is true, because of course I don't know, but suppose it's true. Then America (Read Israhell) wanted to throw atomic bombs in the past, but that is prevented every time by UFOs who change the launch codes, so that the missile does not want to leave. Because it seems that an explosion also has an effect in space (and other dimensions).

And if it's true, then the elite Jews have started the Second World War, to have an excuse to steal Palestine. They also built the concentration camps for Hitler, because their factories needed personnel, because the Germans were on the front line. They also supplied him with that ZyklonB gas. And to top it all off, they've funded his war, too. All secrets that may not be made public until 2045. Because then they're all dead and can't be caught, and you can't take them for the first time. International Court of Justice in The Hague has been charged with mass murder of their own race and other races.

And what many people don't know is that most of the Jews in Israel are not Bible Jews at all, but descendants of the Khazar from Ukraine who were converted in 740 past Christ. They were the Bolsheviks and killed 60 million Russians and Eastern Europeans. A handful of us can keep a few ins Israhell under the knot, but not 60 million. The real one? Biblical Jews are they in those black clothes with those pipe curls and those top hats. And 9 out of 10 of them don't even live in Israhell at all, because they say that is not allowed by God.

And in Israhell there are plenty of Jews who want to live together and work as friends colleagues and neighbors with the Palestinians, but are considered in their own land as garbage. Before the Second World War, things were harmonious between the Palestinians and the Jews, until in 1948 the murder squads arrived from Europe under the direction of the “MURDEROUS BEAST” Begin, since then everything has been fuckedup to this day. There is a small group of elite Jews who are the cause of pain grief despair death and a lot of degrading misery for both races, in the Middle East.

What many also do not know, nor is told by the demagogues of the newsreels, is the fact that there are enough Jews in Israhell hunting for eg. Ethiopian Jews, Russian Jews, etc. They get the worst houses, the worst jobs, the worst salaries, the worst medical care, and they also get regular beat up on the streets, both by the Jews and the police. The fact that the Jews get a beating up every so time in history is simply because they are even more arrogant than the devil, and they also spit God in the face.

If I was God and I came to Earth, the very first thing I did is to make the Middle Jew free, let them live with their friends in America, they will probably receive them very enthuse-elastically at the American airports. Complete with red carpets, flowers, apple-pies and kisses. Arab countries are destined for the Arabs, not the Jews, who are not Arabs but Europeans
=.

The second thing I did, all those war-criminals and mass-murderers from the white house, got one-way to a government psychiatric facility of America, because of criminal psychopathic mental deranged to the bizarre. In short, I put the whole lot in the “MADHOUSE”. The third thing I did, I melted everything which are weapons so no one could use them anymore. Bullets grenades bazooka's fighter jets navy boats vehicles.

====================

(24-06-2020) WILL THERE BE A THIRD WORLD WAR?
Putin's Warning: Full Speech 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=kqD8lIdIMRo
Rmerica wants war with russia.
https://www.youtube.com/results?search_query=america+wants+war+with+russia
The Russian Foreign Ministry.
http://www.mid.ru/en/main_en
The American Foreign Ministry..
https://www.state.gov/

America must be stopped because, they are causing a third world war. These arrogant dogs are in charge all over the world, and they already have just over 1000 defense bases worldwide. Now they are busy cramming Eastern Europe with their bases, who are really living in the psychiatric delusion that they own the planet.

And those who don't want to dance to their tune just get a load of bombs on their roof, these snooty American beasts are far worse than Hitler. It has also stopped a war, so we must also stop America through NATO and the EU, to save the lives of millions of people in the future, who will otherwise die from American bombs.

I believe that it is Putin who is saving our lives by not falling for America's constant provocations. If Putin had been a hothead like America, we'd have a third world war a long time ago. In history it turns out time and time again that, the friend is often the real enemy, and the enemy often the real friend.

God says to us -- Thou shalt not kill --. Yes but Lord those Americans are beasts, which have in the past 75 years already, killed millions of widows and orphaned disabled mentally confused people and refugees on their conscience, they are no better than Hitler, who was also considered a war criminal Nothing to do with --.

http://www.pensioenactivist.nl/page/7/

The Netherlands urgently needs to leave NATO, because America is dragging us from war to war.

You're in town and someone's looking for a fight with you and saying, “I know where you live tonight I'll come by and kick you around”. And tonight at 8:00 p.m. , the door bell rings and if you open, there's the man. But he's not alone, he's brought four friends, and together, they're kicking you into the hospital. If these 5 are to go to court, the judge will consider them: “As top-shelf scum” and punish them well.

America is also looking for a fight with Iraq, and is also taking its 4 European friends with them, killing your citizens and destroying your country. But those friends, for example. England The Netherlands Germany and Belgium, are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as also: “Scum of the top shelf” but as friends. And then they're going to have dinner at e.g. the King of the Netherlands, the President of the United States and the Israeli Knesset.

====================

(23-06-2020) NO HUMANS ON MY MOON PLEASE (AN UFONAUT).
If the story is true, there have never been people on the Moon. It seems to have been a very nice sophisticated play. Plus there have been some astronauts who have said, we've been chased away from the Moon by Ufonauts.

If I was Ufonaut, and I lived on the back of the moon, and I see people coming with their rockets, I'd scare them away, too. Because when I look down at Earth, I've learned that the human race is a killer race, which may have killed a billion people in their retarded wars throughout history.

I'm not going to let them put one leg on my Moon because, once they have solid ground under their feet, they're going to be the boss on the moon. And maybe they're going to enslave and exterminate my people because they want to steal our resources. And they certainly start there with their retarded wars. So if I was an Ufonaut who lived on the Moon, I'd chase them away, too.

On the website below you can see on the photo, footprints of shoes on the ground. And that is not possible because, on the moon there is no water and humidity, so it's not possible that the Moon dust becomes compacted by the shoes. And if I'm right as a layman, there's no wind on the Moon either, so that flag can't flutter either.
http://www.space.com/7015-40-years-moon-landing-hard.html

And on the website below on the 5th photo, the astronaut walks around with a film camera on his chest. Taking a picture is a chemical process, and without oxygen, that chemical reaction doesn't work, and since there's no oxygen on the Moon, no picture can be taken, but I'm a layman, so if you say, “you're talking from your neck,” no hard feelings.
http://io9.gizmodo.com/the-real-story-of-apollo-17-and-why-we-never-went-ba-1670503448

I dreamed one time that I was standing in space by the Moon, and saw the Earth spinning under my feet. Maybe I was on guard, in case the honkeys arrive with their rocket, and then I'll scare them away before I wake up. I dreamed once, that I was in charge of a group of people. And I asked them, do you know where you are, and then a woman said yes we died on Earth, and now we are in the spiritual world.

http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(22-06-2020) WHO KNOWS THE TRUTH?
There are people who are in contact with the spiritual world, there are also people who think they are in contact with the spiritual world, and there are also fools who imagine everything. Just as there are good and bad people on Earth, there will probably be also good and bad spirits, so you have to think twice who you're dealing with.

As far as we know, there is only one Earth in the universe that is known to us, the question is, why does the Earth look like it is, while the rest of the universe is a mess with planetary-bodies in the making, or in degradation? We only know a small part of the universe, so maybe there are several Earths that we haven't discovered yet with our technique.

The big question, of course, is who created the Earth, and that person who is that?, and suppose that person doesn't exist. Did the Earth always exist was he never created, or there was nothing, and suddenly there was the Earth. That known big bang of the scientists doesn't mean anything to me, because before the Big Bang, there must have been matter that caused the Big Bang.

Then we have the Biblical figures like e.g. God Jesus Allah and Muhammad, do they really exist or is it a figment of the concoction of crafty church leaders, to chain the masses for life so that they can do whatever they want with it. Many people go through fire and flame to defend their faith, they even go so far as to exterminate the others who have a different faith.

There is probably more between Heaven and Earth, so maybe there might also be a spiritual world where you may end up after you die. And those ghosts and people who are open to it might be able to communicate with each other. The normal?, people often laugh about this kind of things, and refer you to the psychiatry. Maybe they're on the back burner evolutionary.

We don't know what possibly existed before birth, so we also don't know what might be after death. Maybe there's nothing, you're born live, die, and then there's nothing left. But maybe there is more eg. a spiritual world or rebirth a Heaven or a Hell, but because we humans are often arrogant and conceited we think that we know everything.

It is also possible that we talk like this because, we parrot the upbringing of our parents. As small children we have heard our parents talk in a certain way for twenty years, we also know how they think. Perhaps we are defending the upbringing of the parents, and are we afraid that if we start thinking and researching on our own that we are bad children.

Krista Raisa Channeller for a Collective known as
The Orion Council - Episode 26 they call us Channeler.
https://www.youtube.com/watch?v=uRgWV27TPas

From long-form conversations, breaking news to HD movie trailers, The Kevin Moore.com in partnership with Channeling.com brings you the latest news videos and explainers from around the world and much more.
https://www.youtube.com/user/themooreshowofficial/featured
https://www.thekevinmoore.com/

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(21-06-2020) EUROTRUCK SIMULATOR 2.
Euro Truck Simulator 2 Promo Trailer.
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII
https://www.youtube.com/results?search_query=ets2+promo+trailer

ETS 2 - A7 Dam (Afsluitdijk) Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII
The Dutch Map ETS 2 promotie trailer.
https://www.youtube.com/watch?v=bI7Zd9aG1vw

Euro Truck Simulator 2 load to Hamburg with Iveco Stralis part 1-2.
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE
https://www.youtube.com/watch?v=Dh4fkxHV9Eg

Real Hands Driving in ETS2 #1 | POV in Multiplayer Traffic | Logitech G27.
https://www.youtube.com/watch?v=KJKjnsjNuzg
55 Tonne Transformer delivery - American Truck Simulator (logitech g29) gameplay.
https://www.youtube.com/watch?v=RP89YJgpVfE

Scania Bus Driving With Steering wheel + Gear
Shifter | Euro truck simulator 2 with bus mod
https://www.youtube.com/watch?v=YRJCtM5k9j0
ULTIMATE chasing and racing between KALLADA, SRS &
Asian Xpress | Bus driving Euro truck simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=CKjr4iIZOTI

Idiots on the road 1.
https://www.youtube.com/watch?v=JnjJxJppd_w
https://www.youtube.com/results?search_query=Idiots+on+the+road

Mainsite's.
https://eurotrucksimulator2.com/
https://scssoft.com/
https://scssoft.com/projects/euro-truck-simulator-2
https://blog.scssoft.com/
https://www.youtube.com/user/SCSSoftware

https://www.youtube.com/results?search_query=euro+truck+simulator+2+
https://duckduckgo.com/?q=eurotruck+simulator2&ia=web

====================

(20-06-2020) GO SHAME YOURSELFS GOVERNMENTS.
Mawtini (Arabic: — My homeland) was the unofficial
national anthem of the Palestinians since 1936.
https://www.youtube.com/watch?v=9plTVf-go6M
A great Dabka performance by Palestinian Schoolgirls.
https://www.youtube.com/watch?v=RHz_zIja6bg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mawtini

It's the intention of Israhell to exterminate the Palestinian people to the last man and woman, which they have been doing for 75 years since 1945. The whole world (to whom it relates), looks at it and does nothing at all, they let the Palestinians suffocate. Governments become human again now you are a beast or Satan's children, God has his eye fallen on you.

https://duckduckgo.com/?q=mawtini&ia=videos&iai=r1-1&page=1&sexp=%7B%22v7exp%22%3A%22a%22%7D
https://www.youtube.com/results?search_query=mawtini

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

====================

(19-06-2020) ARE BUSINESS-TREATIES MAFIA-PRACTICES?
One of the disadvantages of the trade agreements such as: “Ceta, Darpa, Isds, Tisa, TTP and Ttip”, according to my vision. Is intended to governments that take unpopular measures with products to, for example to improve the population's health, to pay for their lesser turnover.

A multinational has a turnover of for example 10 million EURO, with the sale of sweets containing a chemical sugar Aspartame, which is dangerous to public health. The government forbids that chemical sugar legally, but because the candy now tastes different with natural sugar, one now has a turnover of 9 million. The 1 million loss of turnover must be payed by the government to that multinational, because they have signed for it.

The Mafia has a turnover of 10 million EURO with stealing cars across Europe, the justice department catches some criminals and puts them in jail. And because of fewer cars are now being stolen, the mafia now has a turnover of 9 million. And the justice department must pay 1 million loss of turnover to the Mafia, because they have signed for it
=.

A professional cyclist receives a salary from the KNVB of 10 million EURO a year. Then he is caught on doping, and because he is now less asked, he now has a salary of 9 million. And now the KNVB is obliged to pay that 1 million loss of turnover to him, because they signed for it
=.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

====================

(18-06-2020) WEIRD CLOUDS AND WEIRDS SOUNDS.
The weather reports of the journals always have excuses for strange clouds, but they can never explain why we never saw these clouds years ago in the old days. Probably it has something to do with that weather machine like for example: “Haarp and Chemtrails” that America uses to influence the weather, they are indeed messing around with the weather worldwide.

Weird Clouds.
https://www.youtube.com/results?search_query=weird+clouds
https://duckduckgo.com/?q=weird+clouds&ia=videos

Haarp: - Unbelievable Holes in Heaven 1998.
https://www.youtube.com/watch?v=4lqbDFU0Dq4
https://www.youtube.com/results?search_query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=haarp&ia=web

Chemtrails: - The Secret War (English Subtitles).
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails
https://duckduckgo.com/?q=chemtrails&ia=web

The demagogues have an agenda in which they also use list and deception, because they photo-shop pictures of for example 80 years ago, they add those white chem-trail stripes in those pictures. So that everyone thinks: “Ha Ha Ha”, those white stripes existed 80 years ago look at the pictures, so what are you mentally disturbed conspiracy thinkers talk about.

Some people say that the weird-sounds are trumpet-sounds from the Bible because of the end of the earth. But suppose the Bible writers (also demagogues?) could also look into the future like Nostradamus, then they've heard those sounds as well and decided to give it a faithful touch to force people into their church and the belief of their faith.

Weird Sounds.
https://www.youtube.com/results?search_query=weird+sounds
https://duckduckgo.com/?q=weird+sounds&ia=web

Trumpets of the Revelation.
https://www.youtube.com/results?search_query=Trumpets+of+the+revelation
https://duckduckgo.com/?q=Trumpets+of+the+Revelation.&ia=web

====================

(17-06-2020) WILL THEY SUCCEED?
AOC, Omar, Tlaib, & Pressley Speak Out Against Trump.
https://www.youtube.com/watch?v=ex1aeIYTAt0
Alexandria Ocasio-Cortez Best Moments Supercut.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI

====================

(16-06-2020) THEY ARE BEASTS AND NOT HUMANS.
Today I received this email from - kla.tv - with the videos below, I pass them on to you as information. It seems that the BMR-vaccine causes Autism, but that the pharmaceutical companies medical world the politicians, and the demagogues of the Journals the talk shows on TV and the newspapers keep it from the people.

Vaxxed, the shocking truth?
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=vaxxed

Sharp increase in cervical cancer since HPV vaccination.
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=hpv

Pharma not liable for damage caused by coronavirus vaccine!
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=vaccin

Bill Gates' Globalist Vaccine Agenda” - by Robert F. Kennedy Jr.
https://www.kla.tv/16254

====================

(15-06-2020) ILLUMINATI.
The price good men pay for indifference to
public affairs is to be ruled by evil men. Plato.
http://thegreaterpicture.com/illuminati.php

====================

(14-06-2020) ARE WE NORMAL MENTAL OR CRIMINAL?
This land is mine.
http://vimeo.com/50531435
Are we destroying the Planet?
https://www.youtube.com/watch?v=WfGMYdalClU

====================

(13-06-2020) LENDING SAVINGS TO HE TOWNHALL.
How about the idea that we citizens deposit 30% of our savings that we now save at banks deposit at the account of our Municipality. Because then hopefully they won't have to borrow money from banks anymore, which saves a lot of interest. I don't want interest from the municipality, they can invest that in the city in the hope that things will get better.

Or we save 10% in our municipality's bank account, and 10% in the County bank account, and 10% in the Government's bank account. Then all 3 parties, hopefully no longer have to borrow money from commercial banks.

If a Municipality borrows money from a bank, it takes that money from our savings account (Not True). So if we citizens lend that money to the Municipality, it saves a lot of interest that the bank charges to the Municipality. Because we have to pay that interest, and if all the citizens would say, we don't need interest from the Municipality, that's really nice.

Imagine the Municipality of Zutphen will be short of 2 Million in the coming financial year 2017. If you divide it by 47,000 residents in the coming financial year 2017, if you divide it by 47,000 residents, that will be about €42.55 per resident. I am willing to give the Municipality of Zutphen €50, and let's assume that 50% of the Zutphenaren participate, (not everyone will participate) then that is nevertheless €1 million.

We have to pay for this cut, whether we are walking forwards or backwards. Whether we're just watching normal or looking squint, we just have to pay the hole financially. So why not give €42.55 to the town hall at the beginning, because then the Library and children's creches can remain open and the Beverbus for old people can start driving again, and the plant garden service does not have to fire anyone etc. And if the municipality has 2 million left over, the citizens will receive €42.55.

Governments should actually make a law that, if they borrow money from a bank, they no longer have to pay interest, in the name of: "National Economic Interest. That saves governments worldwide billions, perhaps trillions in annual interest rates, and may not have to cut more or less or not at all.

The dangerous thing is that if governments are going to nationalize the money, and it becomes state property, they're probably going to be assassinated, like Abraham Lincoln and John F. Kennedy, who spent state dollars that they called "Greenbacks" and "Treasures Notes."

And the very first thing the new President Lynden B. Johnson did was abolished the state dollars again. And even on the day Kennedy was assassinated, he didn't even have the decency to wait until after his funeral. The elite criminals were clearly in a hurry, so maybe they killed him, probably through accomplices because they're too smart to kill themselves.

In the past, money was also owned by governments, but they needed money to wage wars. Then they made a deal with bankers, if we can borrow the money from you, at a soft interest rate, then your banks can manage the money.

State banks are just commercial banks for profit, and a commercial and or a private person is not allowed, according to the law, print money and issue it, but the elite get away with that, we have to try then the turnips are overcooked.

Read how corrupt the bank world is.
http://www.courtfool.info/en_home.htm

====================

(12-06-2020) COUNCIL CITATIONS?
You park somewhere in the city and you get a citation, because the municipality says you're not allowed to park here. But according to the Dutch law (in my country) you can park everywhere because it is public road. So if they say you can't park here then it's private, and if it's private they can't fine you. Therefore, you don't have pay for a parking space, because the public road is always free according to Dutch law.

A Dutch law made in the second chamber judged by the first chamber and signed by the king stands above a Townhall law. And the European law stands above the Dutch law. You also don't have to pay national health premium, because nowhere in the law it's written that you are obliged to be a customer of a commercial company.

If you don't have a bank or other account you will not receive your salary and or social security money, because you must be a mandatory customer of a commercial bank, and nowhere it's written in the law. You also don't have to pay insurance for your car to a commercial Company. Road tax you have to pay because that is a state-owned company.

====================

(11-06-2020) ARE HOLISTIC DOCTORS BEING MURDERED?
In the last few years, 60 holistic doctors have died, and how they died that, I leave as a layman in the middle. What I do know is that they are not loved by the pharmaceutical manufacturers, and the orthodox conservative medical world.

Over 60 holistic doctors dead
under mysterious circumstances.
https://www.youtube.com/watch?v=N9XT8YvMnGY
https://www.youtube.com/results?search_query=Over+60+holistic+doctors+dead+under+mysterious+circumstances
Murdered Holistic Doctors Update.
https://www.youtube.com/watch?v=dREmueW1yDI

Famous Holistic Author Working
Against Big Pharma Found Dead.
https://www.youtube.com/watch?v=68B9oekjxlw
https://www.youtube.com/results?search_query=Famous+Holistic+Author+Working+Against+Big+Pharma+Found+Dead

http://www.annboroch.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=ann+boroch

In recent years, about 75 bank executives
worldwide have also committed suicide.
https://www.youtube.com/watch?v=uUKWfETSsIY
Bankers are dying like flies.
https://www.youtube.com/results?search_query=bankers+are+dying

So too did the head of the French police, who carried out the investi-
gation after the Charlie Hebdo attack a week later, killed himself.
https://www.youtube.com/results?search_query=police+investigator+charlie+hebdo+committed+suicide

Then many whistle-blowers die in America especially after the WTC attack on September 11, 2001 in New York. You'd almost argue that people who are looking for the truth are being cleaned up. The principals who are they? The tug-of-war the elite the mighty the rich? The well-known dictatorial rich with 7 billion slaves in property?

In many cities you have gangs that terrorize the whole city, above that you have the mafia like e.g. in Italy Japan Mexico etc. terrorizing an entire country, and above that is the rich scum of evolution that terrorize the whole world. Then there are the banks that drain the whole world financially with interest rates, and the multinationals that make our food sick.

====================

(10-06-2020) DID GOVERNMENTS HAVE PRIOR KNOWLEDGE?
What always stands out after a bomb attack is the fact that after a bomb attack, terrorists are sometimes caught after just one hour. That's weird because if you know where these people are, why didn't you pick up before for the bombing? Because if they don't know where they are before the bombing, they can't be arrested after the attack. So if you know where they are, and you don't pick them up, the government wants that bombing. So in that sense, the French Government is partly to blame for the deaths of the Parisians.

They just sacrificed the Parisians, in the game called “POWER,” between the terrorists called ISIS and the terrorists called Government. The U.S. government (read Israelis) have September 11, 2001 in New York on their conscience, it was just an insider job to have an excuse to take out the Middle East and park straw governments there. So they can take control of it now, and steal unlimited oil. And the infrastructure of e.g. Iraq, which has been completely destroyed, is now being built by American companies, which are making billions from it. War is a gold trade for American companies in particular the weapon manufacturers
=.

====================

(09-06-2020) FRUSTRATING.
I know someone it doesn't matter what I say as Surinamese or for my part Ape the person immediately goes into denial, whether I say Apkzu or Left Right or Forward Backwards, I just don't get my right. The person is doing this for years I don't know him any better, there are more Dutch people who do this as well, you just don't get a pin in between.

The person doesn't look at my mother being a thoroughbred 100% white Western woman, he only looks at my father who has African ancestors. The fact that I'm quite white and was born in the Netherlands doesn't mean anything to the person. Even if you only have 1% African blood, you're just a Negro.

It's quite possible that when the person lived at home for the first twenty years, he heard his father say: everything western is UP, and everything that is not western is DOWN. Now the person meets me and has probably realized he is also UP, and that of course clashes with his father's upbringing. And since his father is his father and I'm a stranger, I'm the cigar.

If the person could realize that his father probably couldn't do anything about it that he thought that way, because he probably got it from his father, and he of his father etc. That could play for generations, he might be the first in the family to break with it. Maybe that will happen tomorrow or in five years or maybe never, or possibly in the next life.

The white people don't know they're racists, they come to think they're the race of races, a kind of mother of race. That's because of their psychiatric illness called: Grand Delusion, which has led them to believe that they are some kind of Superior Aryan race. They really think that as white people they are the crown of creation, the boss of all colored races.

Mixed Kid Problems | Growing Up Multicultural.
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I

I'm From The World! Speaking With Accents. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=wGDCqRmpc-c
I'm Foreign! Accents & Impressions. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=3n9jQ3cAiu0

====================

(08-06-2020) CHEATERS?
I had a YouTube here from Krista Raisa a medium, I wanted to look at it again but it was gone, it was suddenly private. Then I discovered that all her YouTube in previous articles on my website are suddenly all private too. Then I thought if we can't look at them and they're private, I'll take them all away, including the stories that were included.

I thought the Orion Council worked for all of humanity and not for private groups only. Often it is groups of people, also the different faith organizations foundations and political parties that fight each other. They don't work together to make Earth a paradise for all humanity, they have something against each other. Now I don't believe Krista is a fraud.

124 THE TERM BOSS WHAT DOES IT ALL MEAN?
Safe world there together, let the Moon die, creates now clan.

(Clan = families - friends - associations - organizations -
companies - groups - gangs - mafia - churches - governments, 'FIRST US' then you lot).

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

But another woman who calls herself Spiritual Mama probably is. I had a YouTube of her on my website, then she emailed me if YouTube pays you money (They don't) then I want 90% of that amount? In the business-world it's 30%, but 90%?, I believe she's not a Spiritual Mama at all but a money-grabber.

Then it's possible that her tutorial vegetarian Tubes are all fake too, maybe if the camera is turned off she probably secretly eats meat. And that she's flashing her tits on the Tubes is perhaps, just so the men keep coming back, because if she has tens of millions of hits then YouTube pays her €300,000 a year.

There is also a Dutch woman who regularly appears in the newspaper with Astrology, she is happy that people stand up for themselves and start thinking independently, and also dare to say what they think. While I get an email from her where she asks if I want to remove her website from my site, because I do not wish to be associated with your way of writing on your website.

====================

(07-06-2020) SURINAM DELIGHT.
Merry me Kaseko Medley (slide cut) - Sonic.
https://www.youtube.com/watch?v=1LOapHwR_Bs
Sabroso ft. Big number Hits - Kaseko-Medley.
https://youtu.be/yXZE2tqfxfw
Strong love - Edgar Burgos/ Feyanti Medley.
https://www.youtube.com/watch?v=jU_FQstfh60

Sabakoe New Year 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=708WmMwwLpE
Strong love - Native live @ kwaku 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=02Z4xhH9MW8

Awasa: Business from Awasa Women.
https://youtu.be/7G5Op61DjNY
Surinam dance Marrons.
https://www.youtube.com/watch?v=NJmo7VxvYDY
Cultural Group Tangiba Tangiba A.
https://www.youtube.com/watch?v=nqlwUxJwioA

====================

(06-06-2020) CORONA MADNESS.
This crazy story about a couple who are visiting their mother in a care-home, they're not allowed to come anymore because, they have opened the window through which they bring their mother food five inches too far. Later, they will even be arrested by the police. Take a look for yourself.

https://www.dlmplus.nl/2020/06/05/nieuwe-uitbraken-van-coronakolder/

Plea for the use of Hydroxychlorquine in the treatment of Sars (Covid-19).
https://www.deblauwetijger.com/pleidooi-voor-het-gebruik-van-hydroxychlorquine-bij-de-behandeling-van-sars-cov-2-covid-19in-de-eerste-lijn/

https://www.ninefornews.nl/duitse-longarts-corona-aanpak-is-misdaad-tegen-de-menselijkheid/
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15180-wereldwijde-fraude-met-coronadoden-en-einde-rechtstaat

====================

(05-06-2020) THE RATS OF THE EVOLUTION.
The owners of the slave planet Earth, with seven billion slaves. In world war II, they borrowed not only money to the Allies but also to Hitler. They also built the concentration camps, many of Hitler's war material to wage war came from their factories. These beasts wanted to steal Palestine by all means, and had two world wars for it. And since 1948, they have been trying to exterminate all Palestinians.

https://financieel.infonu.nl/diversen/137599-familie-rothschild-onmetelijk-rijk-en-machtig.html

For example, before the war, the Palestinians and the Jews in Palestine were also harmoniously with each other, until the murderers and rapists of the Knesseth arrived from Europe.
http://www.deiryassin.org/ (The Beginning of Terror)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Explain)

Deir Yassin Remembered.
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8oPZTms4A
https://www.youtube.com/results?search_query=deir+yassin+remebered
https://duckduckgo.com/?q=deir+yassin+remembered&ia=videos

They were also the Bolsheviks in Russia who murdered 60 million Russians and Eastern Europeans. (First Khazar then Jews then Bolsheviks and now Zionists) - They are people originating from the Ukraine - Basic root Russia. (Trotsky was a Jew born and raised in Germany, his real name is Bronmeijer).

====================

(04-06-2020) GOD GIVE US STRENGTH.
You're getting tired of humanity because who's telling the truth here and who's lying? This Lady, is she speaking the truth or not? The opponents will do everything they can to bring her down and ridicule her. And there are indeed satanic demagogic ways to make this lady look like she's psychiatric. Is she or isn't she?

People who are psychiatric?, you can often recognize by their face, they often have a full bulbous face and look glassy out of their eyes as if they are not there themselves. But that doesn't mean they're psychiatric, it may be that they're upset, emotionally off the map or with their souls under their arm. In short, they don't know if they're coming or going.

Kla.TV against global censorship of PLANDEMIC-Video.
https://www.kla.tv/16495
Plandemic.
My response to Dr Judy Mikovits Video Banned by YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=CUIXYlf8euY

Dr. Judy Mikovits.
https://www.youtube.com/results?search_query=judy+mikovitz
https://duckduckgo.com/?q=judy+mikovitz&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=judy+mikovits&submit=
https://search.bitchute.com/renderer?query=Judy+Mikovits

So we laymen don't know exactly who is telling the truth here?, is it the establishment or the conspiracy theorists. But fortunately, we people have learned that there are indeed people who are cunning and slick, just think of the social psychopaths who often hold high positions, in politics the medical world justice defense etc.

Governments organizations and people can play dirty game to cover their tracks, most Dutch people believe that The Dutch Ntional Bank is a State Bank. Suppose this bank pulls out a filth trick and in order not to fall through the basket, it is confessed that the bank is in reality a commercial bank (which also is) with shareholders.

So this bank can't have pulled this filth because they have no legitimate authority. Had this filth not surfaced, the Dutch would have been made to believe that it is a state bank
=.

Is the coronavirus man-made? | Verify.
https://www.bitchute.com/video/25tow1hbXwy1/
https://www.youtube.com/watch?v=SDLe_lagFlY

Pandemic | Coronavirus Movie | Deel 1.
https://www.youtube.com/watch?v=5YiBZp2JXXI
Pandemic | Coronavirus Movie | Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=EbLDs48RCZ4

(9/11 - Ex-CIA Susan Lindauer - 1H29Mt)
https://www.youtube.com/watch?v=lnn-jn_cvLo

I know how Jesus felt when he was crucified by the establishment the elite the church-leaders the politicians e.g., the Pharisees and false prophets, or the so-called well-off citizens, (One big psychopathic bunch?)

====================

(03-06-2020) FUCK AMERICA AND FUCK THEIR BOSSES ISRAHELL.
Lakota in America.
https://www.youtube.com/watch?v=ie4m9LAVDGw

Not only the Afro-Americans but also the "Native American Indians", are treated like trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England
=.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/
Opinie/thanksgivingIndianen.htm

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
http://www.nativeradio.com/ (2-Streams)

https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

Bezoek mijn Native American site.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

====================

(02-06-2020) RACISTS WHITE AMERICA?
George Floyd's Final Moments Analyzed.
https://www.youtube.com/watch?v=oCb8gFRrJU0

The victim indicated several times that he couldn't breathe, that must be a sign for every human being let alone a policeman. Plus this policeman must have known in advance during his knee in the victim's neck that, if he dies there will be troubles all over America, because that's happened before.

Suppose this is staged, the government of America wants the military on the streets permanently for a long time, then you have to make sure that the population revolts regularly. The annoying thing is that a small handful have started looting, the Press and Media milks this out, the masses don't do that, that's not in their character no matter how poor they may be.

Also in Suriname with the coup of 1980 a handful went looting, across to where I lived was a Chinese food counter-shop that was raided. The owner a young man was shot dead because, he did not react fast enough while his pregnant wife was standing next to him. She then moved to China because she no longer wanted to stay in Suriname
=.

The George Floyd murder was Deliberate to set off Race Riots.
https://www.brighteon.com/2e81d0b1-bf3a-428a-9cfa-209e058f9a9b
https://www.youtube.com/results?search_query=The+George+Floyd+murder+was+DELIBERATE+to+set+off+RACE+RIOTS
https://duckduckgo.com/?q=The+George+Floyd+murder+was+DELIBERATE+to+set+off+RACE+RIOTS&ia=web

It's happened before that black people are murdered on the streets of America because, the racist white race has shit towards black people, in the future it will happen again. The perpetrators police officers almost always get away with it, they are simply held their hand over their head by colleagues the mayor and the government, who simply laugh at it.

====================

(01-06-2020) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
Twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers swine. (95% of The Khazar converted to Judaism in 740 AD, they come from Ukraine (Base Root Russia) nothing Palestine all BS).

I suspect that a great part of mankind has forgotten her again, that is usually the case with humanity. So also politicians and governments, who are now busy butt-sucking up and sliming with Israhell. That she was killed they obviously don't mind, but suppose she was a white Western girl. Scroll up where her picture is and read the article.

In the past, the citizens of Ukraine of Palestine and Israel have held peace marches because they are sick to death of wars caused and sustained by the rats of the planet America and there their bosses from Israhell. In other words, the peace marches that were concealed by the Western press and media were ignored and censored.

Israel/Palestine – People break the spiral of hatred.
https://www.kla.tv/10026

Huge peace marches in Ukraine:
the people have had enough of the war!
https://www.kla.tv/8734

====================

(31-05-2020) TODAY WE GO CHINESE OKE.
Babi Bacon Dish.
https://www.youtube.com/watch?v=XWGrwDOPk6w
Tja Sieuw.
https://www.youtube.com/watch?v=T1_q3dfJEfY
I want to marry her and eat everyday nice Chinese food.
https://www.youtube.com/watch?v=sbr-SAi6PHM
Fisherman eating delicious seafood.
https://www.youtube.com/watch?v=sQPWg2Whve8

Chinese cook MingFang Wang has sold her Chinese Restaurant because the IND consistently harassed her legal Chinese chefs after six months of stay in the Netherlands. She had to constantly look for other Chinese cooks, and those seem to be hard to find in the Netherlands.
https://mingfangwang.nl/
https://www.youtube.com/channel/UCxPDzlts1ESakG0kz0p4aCQ/videos
https://duckduckgo.com/?q=MingFang+Wang&ia=videos

Muslim Chinese Street Food Tour in Islamic China.
Best Halal Food and Islam Food in China.
https://www.youtube.com/watch?v=ETkZpJcZhkI
https://www.youtube.com/results?search_query=china+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=china+streetfood&ia=videos

Vetsin (E621) is a Glutamate that's not harmful to the body, but in moderation of course. It's a fairy tale from the sixties that it is dangerous. If you can eat tomatoes and cheese where it's in too, you can also handle Vetsin., it's in mother's milk. If, you can't stand Vetsin then you have a metabolic disorder.

What does Vetsin really do to your body? -University Answer.
https://www.youtube.com/watch?v=51UWdQlcCx4
https://duckduckgo.com/?q=is+vetsin+harmful&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=is+vetsin+harmful

====================

(30-05-2020) OUR WORLD IS GETTING FACISTIC.
The Journals the Talk-shows on TV and the Newspapers keep wars going because, they lie to the people and also twist and censor the news. If they were to tell the people the truth, P.M. Cuntte would no longer be allowed to shoot in e.g. Syria to. The Syrians didn't insult us and did not invade our country and are not shooting at us.

The people of the press and media below whom do show the truth and the other side, who are portrayed as morons and idiots. They're often ignored ridiculed and denied. Google YouTube Facebook and Twitter are busy censoring and letting websites and YouTube disappear. This means that the Netherlands is a fascist country.

https://www.kla.tv/nl (Dutch)
https://www.kla.tv/en (English)
https://www.rt.com/on-air/ (English)
https://www.presstv.com/Live (English)

====================

(29-05-2020) RACISM WIIL IT EVER STOP?
The Peters world-map are the real dimensions of the countries of the world, but because of the: - Superior Aryan - psychiatric mental disease of the white race they have been blown out of proportion. The western countries have been drawn larger than they're in reality, and the non western countries smaller than they're in reality. They teach this at schools worldwide.

The Peters Projection: An Area Accurate Map.
http://www.petersmap.com/index.html
The Truth about the world map.
https://www.youtube.com/watch?v=A2XFIdcB1VQ

In sessions Jane Elliott teaches the whites why they're racists.
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (02.26Min - The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (03.18 - Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (04.51 - Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (05.31 - In Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=ZXTgWk7ca1k (06.40 - Prejudice - Blue Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU (47.28 - How Racists are you)
https://www.youtube.com/watch?v=jPZEJHJPwIw (51.22 - Brown Eye Blue Eye)

https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU (Censored?) (Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=0HsXAIzYklk (16.36 - Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (56.46 - J. Elliott Being Interviewed)
https://www.youtube.com/watch?v=HhAjycvAN8k (01.32.03 - Debate White Privilege
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses Jane Elliott)

Louis Farrakhan - White people are the Devil. (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=65fUUZ9m1hY
Farrakhan Explains the White Devil.
https://www.youtube.com/watch?v=cbVvc9y6rMM

The Origin of White People.
https://www.youtube.com/watch?v=ydF41Y8zTko
https://www.youtube.com/results?search_query=origin+of+the+white+men

====================

(28-05-2020) ARE AMERICANS ARROGANT PEOPLE?
Since 1945 to the present 2020, they have been constantly invading countries, ruining the country with war munitions. They have about 1,000 military bases around the world, at the United Nations they have a Veto that eliminates all countries. Then there's Bill Gates of Microsoft who wants to vaccinate all seven billion global citizens, what's he interfering with?

The Agenda behind Bill Gates Vaccine & ID2020 : Coronavirus Conspiracies
https://www.youtube.com/watch?v=nWcoGWx2Wq4

219 US-wars in comparison to Russia, China, Iran and Germany.
https://www.kla.tv/8955
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

Where are the world politicians to rebel, why are they collaborate along and looking the other way. I'm absolutely certain that if a country like Suriname or Italy or any other country, trying to constantly invade other countries to own the world, they will be tackled and eliminated. They're not getting away with it because, the world's politicians are angry.

The Americans (To whom it relates), are they mentally ill psychiatric-ally disturbed or are they just psychopaths? Or are they bluntly said criminals and racists, because virtually all the countries they have entered in recent years since 1945, there live people with a skin color. They don't invade white countries that easily, so racists, right?

I think the white race suffers from that psychiatric illness that ls called: - Grandeur Delusion -, and that disease has led them to believe that they are a: Superior Aryan - race. The boss of the Earth so they run the show they're always right, must with all violence pull the strings, all the raw materials are their property. In short, first-class tyrants.

Why did they invent the first white racist theory.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(27-05-2020) DOES THE DUTCH PEOPLE LOVE EACH OTHER?
That the government by way of the AIVD (secret service) is spying in my computer, listening in on my phone-calls reading my e-mails intercepting my letters checking what websites and You Tube I visit, I owe that to my fellow citizens alias peoplestraitors who with all power had to vote again on these political fascists.

So when I meet them at the central entrance of the flat near the elevators in de hallways in the flat-yard etc., and they laugh and great me politely then they are playing comedy with me, because the ratted me out to their fascist government and betrayed me.

This also implies immediately that the Dutch hate each other, because they find it very good that their countrymen is being watched by fascist governments. So if they firmly embrace each other at football or sway with the national flag or shout Royal orange above. Then they are playing comedy with each other at least according to me.

They call me an Anarchist because I'm against the establishment, but who is that establishment?: The Voters, and who do they vote for: War-criminals and Mass-murderers. For example, in the past twenty years they've turned the entire Middle East into one large graveyard, by orders of their bosses from Israhell, or the: Vipersnakes and the Satanschildren from the Bible.

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is.
https://www.youtube.com/watch?v=P9PxCXEnIAw
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A

This is how Herd-flock is being Created.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(26-05-2020) OWNERS AND SLAVES.
What I think is nuts that if we're born on the planet, we need permission from civil servants to live somewhere. Then we also have to pay annual housing tax on the houses where we live. If we refuse to do so, we will be considered criminals, then we are tackled by bailiffs judges and prisons
=.

You come to the conclusion that the planet is a private plantation of the elites, the rich the rope-pullers banks multinationals politicians and all that other scum from: Villapark the Bungalow. They clearly have seven billion slaves, who have been brainwashed in such a way that they look the other way for life, just like their parents and grandparents. So lousy people.

https://helpfreetheearth.com/actionseries-mainmenu.html
http://www.courtfool.info/en_home.htm

====================

(25-05-2020) WHAT HAPPENED AT THE PENTAGON?
Barbara Honegger speaking in Seattle, January 12, 2013, on what happened and what didn't hap-pen at the Pentagon on September 11, 2001. This Second Edition contains a few updates and correc-tions from the original version. Updated in 2015. This video may be freely shared and/or repos-ted online, copied and distributed at no cost to recipients as long as it is kept complete
=.

Barbara Honegger Behind The Smoke curtain - 9/11
All 14 parts in 1 Tube - 2 Hour 31Min.
https://www.youtube.com/watch?v=VXBk8JqwFlw

====================

(24-05-2020) MONGOLIAN STUFF.
Mongolian Music.
Biyelgee Flash Mob 2019 / The Hu - Wolf Totem /.
https://www.youtube.com/watch?v=nqKyUMXq4V4
Haya Band Dancer in the Darkness.
https://www.youtube.com/watch?v=Z07HW115PrM
The HU - Yuve Yuve Yu (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=v4xZUr0BEfE
Traditional Mongolian "My Beloved Country Mongolia".
https://www.youtube.com/watch?v=g5eIKXPWzSY

Mongolian Streetfood.
Mongolian Food Guide in Ulaanbaatar Mongolia.
https://www.youtube.com/watch?v=cJBK2J902ao
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetfood

Mongolian Streetwalk.
Ulaanbaatar Downtown UB: Juulchin Street to Usnii Street.
https://www.youtube.com/watch?v=jM0bspKHgHg
https://www.youtube.com/results?search_query=mongolian+streetwalk

====================

(23-05-2020) ARE YOU INTUITIVE?
https://www.youtube.com/watch?v=-kgsK9rjgfI

====================

(22-05-2020) POLITICIANS & VOTERS ONE OF A KIND?
You come to the conclusion that here in the Netherlands you are a prisoner of the system, the arrogant ladies and gentlemen who pull the strings and take care of things. They have all kinds of Psychopathic demands that you have to meet, you rent a house and in the contract the rental company can write what they want, you have to sign the contract or you sleep on the street.

Then you are hunted by the police, because in the Netherlands you are not allowed to sleep on the public road. You live in an elderly or care home, in those two buildings you can't smoke at all, let alone in the house where you live. Suppose you enter rental apartment building and the lease says: In the hall on the steps the gallery and your flat you are not allowed to smoke.

The government demands and forces you completely illegitimate because, nowhere in the law does it say that you must be a compulsory customer, of commercial companies such as a health insurance fund and car insurance. Road tax is mandatory because that's a state-owned company.

Those demagogues of the press&media who scream forever about their beloved press freedom. They don't tell through their Journals and newspapers that a judge acquitted a man who refused to pay a health insurance premium, because a health insurance fund is a commercial company. Because, if the Dutch hear this, you can bet your bottom dollar that many also refuse to pay.

If the psychopaths don't get their way, they have bailiffs police judges prison and psychiatric institutions to take out the citizen. And the joke is that the Netherlands doesn't even exist at all, its German territory. So the government and their laws are as illegal as the plague, they're just criminals who stole the Netherlands with a coup.

Dutch law says: That if the Queen and the government flee to England (WW2), the state of the Netherlands ceases to exist. And the enemy that invades in this case Germany it is now their country. After the war this was not rectified, so until today 2020 since 1945 we are born and live in Germany.

The biggest problem on Earth is the electorate, because every four years they vote on Psychopaths or politicians (To whom it relates). Because what do the psychopaths do they make countless laws regulations and provisions to put the citizen on the chain for life. In other countries such as South and Eastern Europe you can do much more, you are much freer there.

Despite everything, the voters continue to vote for the illegals, because the Dutch hate each other. They can't stand each other, and hope that their politicians will come up with even more laws to put regulations and provisions in place to put those other Dutch people on the toe. The click lines are a great success, constantly betraying other Dutch people.

====================

(21-05-2020) PSYCHOPATHS & BUTTSUCKERS AND THEIR WET DREAM.
The mass of herd animals that blindly follow the orders, of the psychopaths and butt-suckers over Corona, you can wake them up. In the next flu wave, you announce that lots more people are dying of flu than Corona, and that a second Lockdown is needed, then the herd animals are shocked and wake up instantly, because they realize that they are being deceived with Corona.

The psychopaths come with Corona THUNDEROUS ready, they have the ORGASM of the cen-tury, because the whole world is now dancing to their tune. And then there are the butt-suckers who want to make a career, they don't mind cleaning up the mess, because we have to keep the psychopaths sweet. And the whistle-blowers are being silenced because they are jammers.

I'm not Jesus not that I know of, but maybe he was also a type like me and other whistle-blowers. And what have they done to him indeed they have silenced him, for our herd animals must remain our slaves, you know. It's always possible that Jesus was also an ordinary person, and that church leaders invented him Biblical to trap the masses.

For example, church leaders could have been cunning slick and shrewd, by e.g. create a Biblical story that God and or Allah would have none of. Then they create a lot of different faiths to play the people out against each other who are going to fight and go to war, and in addition, the people are sitting in a fake church for life waiting for the Biblical savior?

If a secret service doesn't want us to know that they torture people, they bring it in public in such a way that we think, “I don't believe that from my days of life.” They often play the story through self-created alternative websites and or YouTube, people who are not normally taken seriously, and the visitors are registered directly.

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(20-05-2020) WE COUNT TO.
We Count! Part 8 - Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=SPo5msFpQUc
We count 1-19 Part.
https://www.youtube.com/watch?v=_ULAThBZKiM&list=PL430FA5FC15D59AD1

I Have a Dream speech by Martin Luther King .Jr HD (subtitled)
https://www.youtube.com/watch?v=vP4iY1TtS3s
The Last Sunday Sermon of Rev. Dr. Martin Luther King Jr.
https://www.youtube.com/watch?v=SPo5msFpQUc

====================

(19-05-2020) CRIMINAL RACIST PSYCHIATRIC?
You wonder if the white Western race (On whom it relates), Are Criminals Racists or Psychiatric Patients. Because their governments are invading Afghanistan Iraq in Syria Yemen and other countries, even without the consent of those governments, and are starting to throw heavy war gear bombs. Often everything is destroyed like e.g. the infra-structure.

These governments are war criminals, they must be arrested on trial and imprisoned. That's not going to happen because they're white, and next time they're going to vote on hem again. These voters can't realize that the people of the Middle East have not offended us, they haven't invaded our country and don't shoot at us
=.

And if there are terrorists in the Middle East, that is the job of local governments to tackle that and not western governments. They can help those governments on request, but not on their own without permission invade their countries. But don't play for judge, put up the finger for them and discard those governments and populations, is that colonial thinking
=?

Besides that the Press and Media of the established order, such as The Journals the Talk Shows on TV and the Newspapers who commit demagoguery. They lie and sell the people turnips for lemons. There is also an alternative Press and Media, which show the other side of the event. They are often silenced ridiculed taken down and eliminated.

Wars can only happen because we humans follow orders from e.g. governments, and it doesn't matter if they are Democratic Communist Republican Fascist or other forms. We have learned that if you are a good citizen then you must follow orders, if you do not, you will be considered an anarchist traitor and or renegade.

Now I have this website and write about these unsavory things, and notice that some of the people also family members, don't take me seriously. Consider me a half-baked, ripped from the well fall of the roof, in short they consider me a psychiatric patient who is crazy. These are the normal?, people of the democratic?, established order who think and do so.

I also wonder if the alternative Press and Media actually mean well, or is it perhaps some sort of Ego-show of them. Because if I approach them, for 99.9% I don't get an answer. As if they say to me as Surinamese these are Western White affairs, you as a Ape should mind your own business. Shoemaker keeps to your profession.

In my view, the Caucasian White race (To whom it relates) are Psychiatrically Disturbed, they suffer from the psychiatric illness that's called: — Delusions of Grandeur —. And this illness brougt them into de illusion that they are a: — Superior Aryan — race. The breed of races, the mother of races. Because of their psychiatric illness, they cannot realize that they are one of the races on Earth.

God and or Allah was a wise man because, he gave six billion people a nice skin color. But he deliberately made the remaining one billion white, so that the people of color know: — Look Look there comes aPsychiatric Patient -.

Why was the first white supremacist theory invented in 1550? (Dutch only)
http://www.mombu.com/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

African countries are still colonies of France.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Blame it on France.
https://voxeurop.eu/en/content/article/173971-blame-it-france

====================

(18-05-2020) TURNED WORLD?
I bought a jar of peanut butter with pieces of peanut, no way José. When the pot was half empty I still didn't find any pieces of peanut, then the manager of the supermarket said: Then you have to contact the manufacturer, no way José. You have to do that because you bought that peanut butter from the manufacturer and not me. The manufacturer has delivered a faulty product.

One of the postal companies has a bad habit of giving our package to other residents, as long as he's getting rid of it. So I was told by an online store then you have to ring the bell at the postal company, no you have to do that because the company doesn't do what they have contractually agreed with you. I wasn't at the table when the contract was signed.

I bought a bikebag from a mail order company somewhere other than Zutphen where I live, but that son of a bitch of the postal company took that bag to the industrial premises were is one of their stores. And if I wanted to pick it up there, no way José. Then the store sent the bag back to the mail order company, they can kiss my entire ass fuck them.

And because the government are close friends with the postal service, they've made a law that the postal service has the right to deliver the package somewhere other than our address. HOWEVER, the citizen doesn't know that he also has the legal right to demand that the package be delivered exclusively at the address on the package. Just tell it to the web store.

Similarly, there is also a law that money is a legal tender no way José, because if I want to pay the rent in cash at the desk of my rental company, they will refuse the money. And why because those PipSquicks from the House of politicians have attached a clause to that law that rental company doesn't have to accept cash.

So money is not legal tender at all. So if a rental company is allowed to choose between cash payments or per bank transfer, then we may tenants may also choose between cash or bank otherwise it becomes one-way traffic. The solution is very simple, the masses pay per bank, and those few who would like to pay cash the rental company should allow that.

And suppose you don't have a bank account what then? Then you won't get your salary and benefits. So the government forces us to be a mandatory customer of commercial companies, and that's not written in the law. For example, you don't have to pay a car or health insurance premium with to commercial companies, road-tax you have to pay because, that's state-owned.

You come to the conclusion that at many companies both commercial and state, staff behind the desks walk around with that well-known modern Dutch shit mentality. The Customer Consumer and Citizen is no longer king, but the enemy that must be eliminated. And so very slowly civilization disappears unnoticed into the wild west.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore because, they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

====================

(17-05-2020) BUS FUN.
In the fifties we had them buses as well in Paramaribo Suriname with a nose, they were city council buses, of-course older models. And in the 80/90 we had them again, but without a nose and the steering-wheel and the doors were on the other side because in Suriname we have left traffic like in England. And there are a couple of hundred private-driver buses like Toyota and Isuzu.

Day On The Job Vlog#18 Happy Easter!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=yNdPJ04Rito
Start and Drive Home from School.
https://www.youtube.com/watch?v=d3CdU0-fG5M
POV - One hours drive on the Highway.
https://www.youtube.com/watch?v=kskbs_uACM0
CDL Driving Test Inspection Demonstration on a School Bus.
https://www.youtube.com/watch?v=4ZDh37OE4J8

How A Blue Bird Bus Is Made.
https://www.youtube.com/watch?v=-Wx11hn7d58
IC Bus on How It's Made: Part 1 of 2.
https://www.youtube.com/watch?v=SBcUnUCbEsg
IC Bus on How It's Made: Part 2 of 2.
https://www.youtube.com/watch?v=YxZBHyt6j-M
Thomas Built Buses.
https://www.youtube.com/watch?v=eNnqDFu-JEU

New York Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=new+york+streetfood
New York Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=new+york+streetwalk

====================

(16-05-2020) COMPLOT-THEORISTEN?
According to the established order, the Internet is full of - Conspiracy Theorists, which means that they think they are the only ones who possess all truth and knowledge. For example, YouTube is indeed full of crazy idiots who utter the biggest nonsense you can think of, they don't research the just have it from others. They see a bogeyman in everything.

But there are also bona-fide serious investigators who show the other side of a case, eg. Corona 9/11 Chemtrails etc. But they are shaved over the same comb as the idiots. The Journals the talk-shows on TV and the newspapers silence these people dead, YouTube Google Facebook etc., are censoring like crazy, the other side is clearly kept away from the people
=.

Crazy Conspiracies?
https://www.youtube.com/watch?v=1FLUIxuLdw4 Crazy Conspiracy 1
https://www.youtube.com/watch?v=hyjH2WZn9xg Crazy Conspiracy 2
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c Question Authority
https://www.youtube.com/watch?v=LcaFICnBoJU Fear, Control, and Power

====================

(15-05-2020) WHO KNOWS THE TRUTH?
001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you imagine that you're MoonKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = French for King, V = Victory lances)

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutally murdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

Most people who read above will refer me to a mental institution because he is crazy. That means that they think they know everything, and that's a form of psychiatric thinking so - Hubris madness -, I always say theoretically maybe possibly latent etc., because I also don't know what it really is.

But suppose it's the pure real truth that God has indeed split into seven billion particles, then we're all God. So all those people of faith who have been waiting for their savior for thousands of years should stop because he is already here. And if we're going to do what he asked us to do, we'll soon have paradise on Earth
=.

Perhaps the church leaders are the real Devils Satanists and Pharisees, i.e. the false prophets of the Bible. Who tell the people Thou shalt not worship other Gods (so we), because they are afraid that if we are going to work together we will indeed get paradise on Earth. And to do good to your fellow man, you don't have to be especially religious pious or ecclesiastical.

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(14-05-2020) ARE WE BEING CHEATED WITH CORONA?
You do wonder if we're being cheated with Corona, and if there's one game being played with us. If you look at the radar images from the site below, there are very few planes to see. The planes you do see are often cargo planes - and - planes from China? What? The country where the Corona virus comes from they keep flying continues.

There are very few other European airlines that fly, the whole gang is obliged to stay at the ground because of the lockdown they are not allowed to fly, but the Chinese I see them flying around Zutphen every day. What's going on here? Zutphen where I live is a supply and disposal route of aircraft to and from Amsterdam Schiphol Airport. Are we being cheated?

If you put the mouse on a plane, you will see the flight number, click on the plane and you will see a scrolling window on the left. With departure and arrival of city and country, the duration of the flight, airplane type and country of origin. The altitude (part by three for KM) speed (Part by 1.61 for KM). Plus the length and latitude where the plane flies.

http://www.flightradar24.com/
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm

====================

(13-05-2020) THE NEW CONSCIOUSNESS CARERS.
Content: New consciousness/consciousness (Dutch Only)
(Clickable Page bars - bottom 1st website).
https://www.fonteine.com/nieuwe_bewustzijn/bewustzijn1.html
http://wegaannaarhuis.nl/DNB/DeNieuweBewustzijnsverzorgers.htm

7 STEPS TOWARDS A HEALTHY AND HAPPY LIFE IN THE 21ST CENTURY
The future is a journey of discovery.
Let us explore together without judgment.

1. WHY WE MAKE THE SAME MISTAKE EVERY TIME
2. 100 YEARS OF EXPERIMENTATION
3. THE NEW CONSCIOUSNESS CARERS
4. WHEN WAS THE LAST TIME YOU DRANK PURE WATER
5. THE WONDERS ARE NOT OUT OF THE WORLD YET
6. LIVING MINERALS AND VITAMINS HAVE THE FUTURE
7. EM-X THE MIRACULOUS SOFT DRINK FROM THE FAR EAST
8. THE OTHER SIDE OF THE COIN
9. PHYSICAL STRESS/ALLERGY AND NEW CONSCIOUSNESS CAREGIVERS

https://www.fonteine.com/nieuwe_bewustzijn/bewustzijn18.html
CAN AN IDEA CHANGE THE WORLD?
Suppose you're disappointed in the world, yourself and the people around you.
Then you can change the things you don't like today.

The system is simple:

- This is me and that's three people.
- These three people I'm going to help and they help three other people etc.
- However, it must be something where another person (who is in need) NOW needs on!

Something they can't do at that moment and you don't expect anything in return.

- Don't have a quarter for the parking machine: I can help you!
- Are your groceries too heavy to carry: I can help you!
- Are you unlucky with your car: I can help you!
- Don't mind anymore: I can help you! Etc. etc. etc.

Help with a quarter, three minutes lugging, car, attention, book, newsletter etc. Call it generosity between two seemingly strangers who suddenly become acquaintances. Three people for whom the world has suddenly changed! Three people who suddenly feel human among the people again. If we don't change ourselves, we'll fall for our life exam again. Do you still pass it tomorrow or have you forgotten yourself yesterday.

AN IDEA - DREAM BIG - START SMALL - PASS IT ON
PLEASE PROVIDE A COPY OF THIS LETTER
Give IT THROUGH consciousness caretakers.

=====

Ron Fonteine.
https://www.leefbewust.com/ (E.g. Kies Onderwerp / Archief Artikelen).
https://www.gezondheidsnieuwsradio.nl/ron-fonteine/
https://duckduckgo.com/?q=ron+fonteine&ia=web

====================

(12-05-2020) PSYCHOPATHS IDIOTS EDGEMORONS AFTERBIRTHS.
If the messages are correct then you can cure the Corona patients by combining of Hydroxy-chloroquine Azitromycin and Zinc, Hydro is banned in the Netherlands by the Ministry of Health. In many countries this is applied, and they heal like hot-buns over the counter. Only here in the Netherlands it is forbidden by the PSYCHOPATHS because of their retarded protocol
=.

These IDIOTS must be treated at a government mental institution for mass murder of patients. The EDGEMORONS demand that the patient die compulsorily, because healing him does not fit into our protocol, people who think so are always psychiatric-ally disturbed. If I was a GP I would secretly give the patients Hydro, I had balls with the AFTERBIRTHS, and if they took my Diploma away, tough luck for me. They can even throw me in prison, I'm not going to let my patients die because a bunch of heavily deranged psychopaths from The Hague demand it.

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://zelfzorgcovid19.nl/huisarts-rob-elens-start-pleidooi-voor-gebruik-hcq-in-1e-lijn-in-nederland/

The Netherlands is no longer a democratic country, but a fascist dictatorship communist country because, if you have a different opinion about eg. Corona, and you make eg. a YouTube Facebook or Twitter page about it will be removed in no time, i.e. censorship. Google puts your website on page 500 where no one gets that, by the way happens all over the world
=.

Statism: The Most Dangerous Superstition / with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
https://achterdesamenleving.nl/het-meest-gevaarlijke-geloof-nu-in-het-nederlands/#.XrotmNZxfD5
https://www.boekenbestellen.nl/boek/het-meest-gevaarlijke-bijgeloof/10929
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(11-05-2020) FACISTS AT WORK.
In Suriname there is a curfew from 20:00 to 06:00 because of the Corona. Normally the offender is taken to the police station and held until the next morning, but this policeman is a 'DAGOE - DOG', I hope he is charged with assault. Because he plays for his own judge, and he's not for that. I hope that the police-chief and the government have distanced themselves from this, this reminds me of the military coup when I was still living there
=.

And two years later, 15 people were executed, two days before that I dreamed about it, I was also one of them in line, but luckily I didn't see any faces not of the victims neither the perpetrators. There were people who also dreamed of the factory fireworks' disaster in Enschede a few days in advance. But what it is I don't know, maybe we've been looking into the future. This is not to say that the future is a certainty, that does not necessarily have to be so. Maybe there are two sides to a case, whether to let it pass or not presumably with our free will
.

It may sound silly what I'm writing here, but are their spirits who take over the body off a person just before he dies, because that person he's scared stiff of going to die, my father's friend lawyer Harold Riedewald was also one of the 15. Then it's also possible that a bad spirit chases away the spirit of the person in the fetus in the womb and takes his place and is born. Is that why there are wicked people on the planet?

https://www.waterkant.net/suriname/2020/04/13/video-stokslagen-voor-man-die-avondklok-suriname-overtreedt/
Police had to act on first LOCKDOWN.
https://www.youtube.com/watch?v=H8mBwQjtcnI
Surinamese and curfew, what is their opinion?
https://www.youtube.com/watch?v=Ejcs7TdDkms

====================

(10-05-2020) LATIN PLEASURE.
LIVE VERSION - Ven A Mi [Grupo Extra Touch].
https://www.youtube.com/watch?v=gvefVYnS0jk
LIVE VERSION - Cupido Esta Solo [Grupo Extra Touch].
https://www.youtube.com/watch?v=YTkSrd0ExXI
Grupo Extra - Me Emborrachare con Ataca, Alemana, Daniel y Desiree.
https://www.youtube.com/watch?v=cm5j4Zbvqag
Ataca X Alemana Bachata Dance [Volvió - Grupo Extra Touch].
https://www.youtube.com/watch?v=Bbrnmdkyk_s
https://en.wikipedia.org/wiki/Dominican_Republic
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grupo_Extra
http://www.grupoextraofficial.com/index.html

Dominican Streetfood.
https://www.youtube.com/watch?v=C96oGuRG0vg
https://www.youtube.com/results?search_query=dominicana+streetfood
Dominican RadioStations.
http://www.surfmusic.de/country/dominican+republic.html
https://duckduckgo.com/?q=dominicaanse+radiostations&ia=web

====================

(09-05-2020) FRIEND OR FOO?
Lately you're being bombarded with petition for Corona en Vaccinations, but suppose that a part is made by the enemy, this could be a slick shrewd smart method to register anyone whois against the New World Order (NWO). For example, a secret service can also start with an alternative website or YouTube, about e.g. September 11, 2001 in New York that it's been an inside job, and the visitors who sign up are now being watched, so the Secret Service no longer has to look for who they are and where they live
=.

If a secret service doesn't want us to know that they're torturing people, they throw it in public through alternative fake sites and fake YouTube, they bring it in such a way that we think that, I will never believe that in all my life, but in the meantime they're torturing people
=.

There is also a global elite pedophile network, the Dutch royal family and politicians have already been mentioned (To whom it relates). Perhaps it comes from the AIVD the secret service, with in mind that the Dutchman does as long as he lives
=.

Did the Mossad 9/11 with henchmen?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

https://stopdenoodwet.petities.nl
https://www.change.org/p/european-parliament-european-commission-council-of-the-european-union-respect-promote-and-protect-freedom-of-informed-vaccination-consent-throughout-europe

https://lifepetitions.com/petition/no-mandatory-vaccine-for-covid-19
https://www.lifesitenews.com/news/four-cardinals-join-global-appeal-decrying-crackdown-on-basic-freedoms-over-coronavirus

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(08-05-2020) HOW CAN WE STOP THE FAKE-JEWS?
How can we stop the Fake Jews from treating the Palestinians as old dirt, in their own country where they have been living for thousands of years, because 95% of the Fake Jews have never lived in the Middle East not even 2000 years ago. They are Khazars who are converted to Judaism in 740AD, they come from Khazar which is now called Ukraine. The greater part of the Western world is watching and are silent, are they a bunch of cowardly dogs?

When the English were stealing America, they killed most Native Indians, and until today the Indians are treated as old dirt in their own country, by the arrogant racist western. Also, the Aboriginals of Australia and the Maori of New Zealand, are today treated as old dirt in their own country, by that western white scum. We had the slave time and the colonial time, and now the multinational time. And don't forget the free world market will do a lot of damage as well.

The United Nations the European Government the European local governments, the Inter-national Court in The Hague, and many other organizations are totally uninterested in the injustices of the people with a skin color. What they have to endure and suffer like the Pales-tinians the Indians the Aboriginals the Maori people who. Presumably the white race is a kind of thieving murderers' hoodlum race throughout history, you could call them scum of the evolution.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

There are organizations around the world who are in support of the Palestinians, but nothing much is happening after that. The politicians who're Khazarian butt-crawlers laugh their heads of at these people. Perhaps we should pull tables over when the latent dogs are in a meeting, just as Jesus did in that tent, that will possibly put more sods on the dike. Dogs wear a tail, the strings-oppressors wear a tie (Are they latent dogs?)

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Stop Khazarian Apartheid.
https://bdsmovement.net/
https://www.eajg.nl/english
http://www.israel-palestina.info/actueel/category/english/
https://palestina-komitee.nl/?s=english

====================

(07-05-2020) CRISIS ACTORS?
Are there really -- Crisis Actors -- as some argue? People who get paid to play for victims in terrorist attacks. If you search closely, you'll find occasional faces that are indeed similar, and have been victims in several attacks. If there are false attacks, then everything is theoretically possible.

There are also totally unknown people who live in different countries, who don't know each other, will never meet each other who have very similar faces. Often these people also experience the same thing in their lives, e.g. victims of the attack on a school in America, and a group that resemble the victims and sing an anthem.

Crisis Actors?
https://www.youtube.com/results?search_query=crisis+actors
https://duckduckgo.com/?q=crisis+actors&t=h_&ia=web

(What always is a red flag is that, the YouTubes disappear pretty quickly.)
The kids who sing here at the Super Bowl are that
The kids who were murdered at Sandy Hooks Elementary School?
https://www.youtube.com/watch?v=md9Kk2Ju0d0

(At Youtube they are clearly working overtime.)
What's going on here? Are we being cheated?
More staged false flag attacks?
https://www.youtube.com/watch?v=l0FAuP-Xyng
Syria Hero Boy, was produced by a Norwegian film crew?
https://www.youtube.com/watch?v=y027OLiE9Pw
Sandy Hook School Killing and Superbowl Hoax Surprise?
https://www.youtube.com/watch?v=Uv4-5yQL3-Q
https://www.youtube.com/results?search_query=sandy+hook+school+support+fund+united+way+of+western

53 Documented false flag attacks.
https://www.globalresearch.ca/53-admitted-false-flag-attacks/5432931
https://www.youtube.com/results?search_query=documented+false+flag+attacks
https://duckduckgo.com/?q=documented+false+flag+attacks&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=false+flag+attacks&submit="

SyrianGirlPartisan -- What The Media Is Hiding.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syrians want to go home.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home
Syrian President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrian Civil War.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war

Syrian StreetFood.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood
Syrian RadioStations.
http://radio.garden/listen/radio-damascus-fm-88-7/sDYOQRCy

====================

(06-05-2020) ARE WE JAMMERS?
People like me are jammers according to the established order, and they try to park us in the woods. The Western world has been turning the whole of the Middle East into one big graveyard for 20 years, one invades country after country and turns everything upside down. If you talk about this with humanity, you're getting the short stick, i.e., we're not interested.

If you talk and or write about Chemtrails Global Warming Corona Exploitation of the third world or the New World World Order and so on then, you'll soon notice that they consider you a pain in the ass, one has no interest in these subjects at all, then they try to park you in the woods. So if it's up to these people, we'll never live in Biblical paradise.

Now man has a free will to live as they please, but that often means that others often bear the brunt of it, because the free will of these people is undermined. Often through laws rules regulations regulations and provisions etc., so one part of humanity imposes their will and end up at the short end of the stick. So what is – REAL – democracy?
=

I have to pay compulsory tax imposed by the established order, so that they can buy war material with it in order to bomb the Middle East for 20 years, for e.g. Often the excess defence material is also sold through the back door to dubious governments that bombard their own people with it.

I have to pay mandatory tax so that the government can build and maintain nuclear power plants with it, including radio active waste they don't know what to do with, and if it is upgraded in e.g. Sellafield in England, as a result, the children there have more cancer than in any other parts of England. Who is the enemy here me or the establishment?

If you want to save the world and humanity, you'll be looked at and treated like a psychiatric idiot, a half cooked one who's been ripped off the pot or fallen off the roof. People don't take you seriously either, because there you have him again with his moaning he can't he leave us alone. Yes, but I demand that all the injustices made by the established order be lifted.

====================

(05-05-2020) ALLAH AGAINST THE SATAN.
Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (Engelse Sub).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah".
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian TV.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)
Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

====================

(04-05-2020) WHAT IS THE REAL HAPPENED TRUTH?
The commemoration of the second world war on 4 and 5 May is not a problem, because in the first and second world wars, 100 million civilians and soldiers died when I have it all right. The two wars were ignited by the bankers multinational elite and the political Jews themselves, because the cockroaches rats scum and beasts wanted to forcibly steal Palestine.

What most Dutch people don't know is that, these beasts have not only financed the Allies but also Hitler. Germany has been paying 20 billion Euro victim money to Israhell every year for many years, but they don't do that at all, they are just paying off the debt with a fat interest to the beasts of hell. And there's not one Jew gassed let alone 6 million.

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And most Jews 95% are not Jews at all let alone Biblical Jews, they are neither from Judea nor Abraham. They are Khazar from Ukraine who converted to Judaism in 740AD. Between 1917 and 1956, the beasts called themselves — Bolsheviks — and killed 60 million Russians and Eastern Europeans, and today they call themselves Zionists
=.

Screaming Blood 100 million victims of Marxism.
https://www.kla.tv/14150
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm
http://www.reformation.org/khazaria.html

It's a cruel devil's race from hell, which is why Jesus said: I don't know them they are not my children they are children of the devil. I'm not talking here about the man from street Khazar or Jew, he's a schlemiel like us, who-is been taken for a ride too. The annoying thing is that when people go on Jew hunt everyone is shaved over the same comb.

The pedagogical Politicians de Journals de Talk programmes on TV and the Newspapers (To whom it relates), have a psychological way to keep the Dutch under it. They beat the people around the ears 365 days of the year with the Holocaust, so that no one dares to say anything about Israhell, because remember the Holocaust right. Who cares about the millions of slaves
=?

http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/

Not Sensored News.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (Dutch)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.presstv.com/Live (Iran)

====================

(03-05-2020) COLUMBIAN DELIGHT.
AAINJAA - 2016 Noble Gesture Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=fbmrJ85p_fo
AAINJAA drums Colombia - Streettheaters 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=6BsIEuv5A60

====================

(02-05-2020) PALESTINIAN WOMEN ARE COURAGIOUS.
Women on the frontline of upsurge in violence.
https://www.youtube.com/watch?v=OOr7iais-Gc
The Palestinian Woman Fighting Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=FoI0mIKN_qI
Fearless Palestinian Woman.
https://www.youtube.com/watch?v=gxH38HASxPc
The Palestinian women at the forefront of Gaza’s protests.
https://www.youtube.com/watch?v=86BalbDilQo
Women fighters willing to die for Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=rmsL6-RRpoY

Palestinian Women Entrepreneurs.
https://www.youtube.com/watch?v=G-SNpzQY2K4
The story of Abeer Abu Ghaith:
a leading young Palestinian businesswoman.
https://www.youtube.com/watch?v=j-e16wN-t3o

An amazing Dabka perfomance by Palestinian school girls.
https://www.youtube.com/watch?v=bykj8Y1EgjI
SAMAR Media - This is Palestine - Shadia Mansour (ENG)
https://www.youtube.com/watch?v=wuj8lrE-9Qs

092 STONE AND GOD HOW DO YOU THINK ABOUT ISRAEL aAND JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed.

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

095 WHEN WILL THERE BE PEACE BETWEEN ISRAEL AND PALESTINE?
Tunisia and Palestine where comet Dressler.

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(01-05-2020) ORGAN DONATION IS ALWAYS CANNIBALISM.
The Dutch Government has adopted a law which implies that every citizen is obliged to be an organ donor. Unless he indicates I don't want to be a donor, so they will delete his name from the list. They don't ask you in advance if you want to be a donor or not. That's decided before you by the cannibals in the second chamber, and undoubtedly by those fanatic lobbyists of the communist dictator movement behind the donor codicil.

The one cannibal, eats the body part through his mouth as the Papuan people did in the past, and the other cannibal, eats the body part through surgery like the Westerner. A citizen's quote seen on TV: “My body is not a toolbox of the Medical people, who want to steal my body parts without my permission”. The Medical people are organ robbers.

A: Hello we welcome you as a member of our foundation.
B: Huh, foundation?
A: Yes you are now A member of our foundation.
B: I know nothing about that.
A: You are obliged to join our foundation.
B: But I can't remember I joined as a member.
A: That's correct we've done that.
B: But shouldn't I do that myself.
A: No, we and the government decide that for you.
B: But if I don't want to be a member.
A: You have to tell us and then we remove your name from the list.
B: I urge you to remove my name from the list.
A: You don't want to donate your organs after you died.
B: “NO”!!!!! PERIOD.
A: Then after your died, we're going to terrorize your family, in the hope they
say yes and then we simply steal your (our) organs. For your body and your organs
are not yours but are our property, so we do with them what we want. And
because we want to live longer, we steal your (our) organs even after you died.

That means that the Dutch government is: “SCUM”, because while your are
still alive and say, I don't want to donate my organs they give you the finger.
With in the back of there head, you wait till your ded asshole, then we're going
to work on your family, because we don't give a fuck about you, you dumb shit.
Only scumbags have attitudes like this, decent civilized people react differently.

There must be a default blank list at the beginning. And every one who wants
to donate their organs places his name. And the ones who doesn't want to be
an organ donor doesn't place his name. Now everyone is legally forced donor,
without them being asked. This is the world of dictators and power drunk people.

You will go to your city hall in your place of residence if you want to be a donor, and fill
out a form. The city hall holds one copy, a second one is for you, a third goes to the
organ donation organization, a fourth goes to your GP, and a fifth copy to your hospital.

https://www.organdonor.gov/index.html
https://www.odf.org.za/donor-registration
https://gizmodo.com/5892470/the-dark-side-of-being-an-organ-donor
https://www.theodysseyonline.com/reasons-organ-donor
http://www.hangthebankers.com/why-you-should-not-become-an-organ-donor/
https://duckduckgo.com/?q=organ+donor&ia=web

====================

(30-04-2020) VACCINATIONS OR NOT?
There are two camps that fight each other over the usefulness of whether to vaccinate e.g. Children. You have at first the established order, which will benefit from the need to vaccinate all 17 million citizens against anything that exists. That's the medical world and the pharmaceutical industry, and the latter, of course, earns a bundle money.

Then you have the second group of people who think and investigate, such as e.g. parents of children, as well as trained scientific researchers. These people discover all sorts of things that the press media like the demagogues of the TV-journals the papers and the talk shows on TV, but lie and cheat with fake news items.

In the past, many children died of all kinds of diseases, and they were 'caused' by open gutters bad food and poor hygiene. But when this was taken care of, very few children died, and only then did they come up with those vaccinations afterwards. These people are very cleverly pretending that these vaccinations are the cause of eradicating the children s deceases.

There has been enough research worldwide, and it shows every time that children who have been vaccinated are more often to become ill than children who have not been vaccinated. E.g. getting measles seems to be very good for children, because it strengthens the immune system and the resistance of the body of children. Chemicals in drugs undermine resistance.

The vaccination mafia are employing lobbyists to edit and undermine politicians, hoping they will make a law to vaccinate all 17 million citizens against everything in the future. You can think of this mafia syndicate as psychopaths who continue to mess around for as long as they get their way, so do the anti-smoking mafia.

These are all little psychopaths who don't have a -- FUCK -- to tell at home with Aunt Nasty for 50 years. And that's why they compensate in society by hanging out with the big tough guy. Aunt Nasty sooner or later puts their suitcase in front of the door, oh-yes before you slam the door behind you, you can leave the house the car the kids and the bank account behind, bye bye.

317 WHY DON'T MEN SPEAK OUT FOR THEMSELVES, OR ARE THEY “SLAVES”?
Men morals bottle fake illusion are shady, measuring themselves in calling moan ovum.

(Man calls wife ovum, get me a beer)
http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

Vaccination is for profit, not for health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Dr. Suzanne Humphries over vaccins and the immuunsystem.
https://www.youtube.com/watch?v=_HMjAHx0egI
Poison in a flu-shot, cancer causing formaldehyde.
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

14 results for Vaccination.
https://www.kla.tv/Vaccination-en

Are vaccinations harmful?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+vaccinations+harmful
https://duckduckgo.com/?q=are+vaccinations+harmful&t=hz&ia=web

Are vaccinations not harmful?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+vaccinations+not+harmful
https://duckduckgo.com/?q=are+vaccinations+not+harmful&t=hz&ia=web

Are vaccinations questionable?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+vaccinations+questionable
https://duckduckgo.com/?q=are+vaccinations+questionable&t=hz&ia=web

Are vaccinations trustable?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+vaccinations+trustable
https://duckduckgo.com/?q=are+vaccinations+trustable&t=hz&ia=web

The truth over vaccinations 3 hours COMPLEET! (Only Dutch - Sorry)
https://www.youtube.com/watch?v=a5oVnDzxeJA
http://www.healingsoundmovement.com/
https://stichtingvaccinvrij.nl/

====================

(29-04-2020) POLITIESTATE.
Today I received this information from: Janneke Monshouwer:
https://andernieuws.eu/

Have you seen the petition here below? Congratulations.
Lets stay awake and prevent a Big Brother situation

THE PETITION.
https://stopdenoodwet.petities.nl

Stop the emergency law to legalize the emergency regulations for Covid-19. Stop this madness and sign this petition to stop the emergency law. We, group Hop and citizens of the Netherlands note the cabinet is working on an emergency law that can restrict the freedoms of citizens through Covid-19. Enforcers are allowed to enter your home, they are allowed to vaccinate, they may lock you up, etc. if you don't follow the rules that apply to this enormous threat of this deadly public health virus!

But this so-called deadly virus is not so deadly at all. The case fatalityrate is 0.1% and that is similar to a regular annual flu wave. Even at SARS in 2003 with a case fatalityrate of 10% we had no lockdown. This emergency law does not justify the measures that have been pushed through our noses for a month now.

There is already an active medication of €3 per corona-patient that our government doesn't want to provide to the citizens. By contrast, the government spends $150 million on vaccines. Several public scientific studies show that the measures don't help lockdown and social distancing. Natural immunity is the way and then the virus is gone very quickly. Many of you have already been infected, but you have not noticed.

This, too, is scientifically established. The number of infections is a factor 25-100 times higher than our RIVM holds us according to their secret investigations and models. This must stop because, the collateral damage caused by this lockdown of one-and-a-half-meter distance is a huge request, of parliament to vote against this emergency law and to stop the lockdown and the measures per deal now, they are no longer proportionate to the purpose to serve.

Do you have any questions about this petition?
You can then make contact the petitioner via:
Info@groephop.nl

7 results for Corona.
https://www.kla.tv/Coronavirus-en

====================

(28-04-2020) HUMANS HYBRIDES CLONES UFONAUTS - NONSENS?
If you look at the tubes below, be aware that there are a lot of disturbed idiots who half don't know what they are talking about, and the biggest crap publish that you can imagine. But there are also bona-fide people in between who are researching seriously, but often they are shaved over the same comb, because the opposing party does not like it.

Al Roker Mk Ultra Mind Control Glitch.
https://www.youtube.com/watch?v=v82-MPeCPnM
They Are Starting to Glitch and Malfunction.
https://www.youtube.com/watch?v=0ooSoxxOvIQ
OMG!! Wendy Williams Collapse, replaced by Clone.
https://www.youtube.com/watch?v=0-FF_FBJpDA

Celebrities were replaced with Clones.
https://www.youtube.com/watch?v=So8QLt-4wP0

Could it be that when we die we're reborn with a similar face, maybe our DNA and our subcon-scious is doing that. That could mean that we live for eternity but we don't know, that could also mean we already live in paradise here on earth but we fucked up. Maybe we should be spirits in paradise on earth then we don't have to die, and have the same face we have now for eternity
=.

DNA Clones from the Past.
https://www.youtube.com/watch?v=xHtEPa7NB1k

====================

(27-04-2020) THEN GET RID OF EVERYTHING.
If a new law is made to shut down the Internet
because of a handful of cyber criminals.

Then we also have to abolish the car worldwide because,
there are 500,000 people killed in car accidents every year.

Then we must abolish all defense personnel because,
they are the cause of millions of victims every year.

Then we must also abolish the politicians, who cause misery
for billions of people, and massive economic problems.

Then we must abolish all the voters, because they vote on
politicians who have made the world in one big war-zone.

Then we must also abolish the multinationals because,
they poison humanity with artificial chemical mess.

Then one also has to forbid the doctors pharmacies hospitals
pharmaceutical factories to abolish nurses nursing staff.

Because every year 7000 patients die here in the Nether-
lands? 20? Per day of wrong diagnosis medicine and treat-
ment. Compared to that the alternative quacks? are Holy.
Because with them, a patient dies once in a blue year.

The crazy thing is, while Russia's working on trial and error to be
democratic. Is the Western world simultaneously becoming communist,
for more and more bans are being banned or restricted over the yeas.
In the future, will we start a cold war for 50 years with e.g. America?

====================

(26-04-2020) YOU MAKEH THIE BREADE FROM THIE MAMMA, CAPITO?
https://www.youtube.com/watch?v=zkWTG38N8ZE
https://cucinageek.it/

====================

(25-04-2020) VETO RESEARCH MALAYIAN MH17 IS SMOKING GUN.
The final report of the Malaysian MH17 aircraft is secret, a veto has been issued that, means Russia didn't do it. That veto is the smoking gun. If they'd done it, America would have been shouting it from the rooftops for a long time, especially since they've been working on Russia for some time to provoke the country from the tent, to let Putin lose his head, and the like
=.

Putin has not stolen Crimea, the People's Republic of Crimea have held a referendum and a whopping 98% indicated that they wanted to go back home Russia. It's those filthy demagogues from the TV newsreels the talk shows and the newspapers that lie to the Dutch people. And America can get the results and can't deny the referendum that is conceivable, therefore they can nothing with Putin.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk

The problem is what I've written before, that the news reels in particular from 8 p.m. journal, the newspapers the talk-shows on TV and the politicians don't tell the truth to the people. They lie cheat commit censorship, sitting down to cut and pasting and twisting the news.

For example, Russia is particularly successful in taking out and driving away terrorists such as Isis Daesh and Al Quada in Syria, much to the annoyance of America and Israel. Because, the terrorists are just on the white house payroll and the Knesset.

====================

(24-04-2020) WE DON'T OWN MONEY.
The money we have in our pockets or the savings on the bank is not our money, it is owned by the bank we may borrow it. If you arrive at a border and you have the limit your government demands let's say you have more than 10,000 Euros, they confiscate it temporarily. The bank wants to know where are you're going with their money. It's also legally forbidden to burn the money or shred it. By the way in my country The Netherlands 94% of the paper money doesn't exist, the money is in the computer it is viral money.

Of the law a bank has to have 6% real money in existing banknotes, that means there is only 6% in real money on your savings-account. The other 94% savings doesn't exist, so if all 8 million grown up Dutch people go to the bank to close their bank-account, the doors of the bank will close, the 94% paper money should be given to us because it's our money right? That means the bank crooks stole our money. And don't expect anything from your government, because they are thick friends with the thieves and criminals of the banks.

http://www.courtfool.info/en_The_magic_of_bankers.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=bankers+are+magicians
https://duckduckgo.com/?q=bankers+are+magicians&ia=web
=.

Part 1 Illuminati Banker Ronald Bernard Exposes the Global Luciferian Elite
https://www.youtube.com/watch?v=FBDb392sxpg
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_globalbanking140.htm

====================

(23-04-2020) PITY PITY PITY.
Jennifer Lopez gave a concert in Israhell last year,
despite her Palestinian fans asking her not to do so.

Palestinian Message To Jennifer Lopez | JLoDontGo.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=114&v=kjoQuBzn-tc&feature=emb_logo
Jennifer Lopez JLO, Live in Israel 2019, Tel Aviv, Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=pA3j15hPB74

Palestine Voices in Gaza Streets: Ramadan!
https://www.youtube.com/watch?v=RwRdrvNbqi8
https://www.patreon.com/FalastinVoices

Salaat Time is a FREE multi-function Islamic application that calculates the prescribed five daily Muslim prayer times as well as Qiblah direction for anywhere in the world. It rests in the system tray and at the prescribed times the Athan sounds and/or displays visual alerts. In addition you have a perpetual side-by-side monthly Hijri / Gregorian calendar which highlights important Islamic dates and moon phases. Also an optional full-screen mode with Iqama times and moon phases for use at home or in Masajids.
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download).
https://duckduckgo.com/?q=salaat+time&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=salaat+time

Radio from Gaza and Ramallah.
http://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

====================

(22-04-2020) ARE THE (MSM) MAINSTREAMMEDIA DEMAGOGUES?
Since September 2001, we have established an extensive archive of news articles, in-depth reports and analysis on issues which are barely covered by the mainstream media. In an era of media disinformation, our focus has essentially been to center on the “unspoken truth”.
https://www.globalresearch.ca/about-2
=.

CORONA, is that virus deliberately spread (By whom?), to scare the world's population, so that they will accept any future mandatory vaccination much easyer. What's always a red flag is that, governments are censoring people who show the other side of the story. YouTube Facebook Twitter etc., often make sites disappear, we're not allowed to that info.

There are plenty of scientists specialists and experts who live in the delusion that they know everything, and governments the stupid rabbits often take their opinions for true. There are also, scientists experts and experts who show the other side of the case, but they are often ignored laughed at ridiculed censors and fired. So a red flag?

https://www.globalresearch.ca/coronavirus-covid-19-made-in-china-or-made-in-america/5706272
https://www.globalresearch.ca/search?q=covid19&x=13&y=14
https://www.globalresearch.ca/search?q=corona&x=16&y=12

====================

(21-04-2020) ARE WHITE PEOPLE THE DEVIL?
Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=65fUUZ9m1hY (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=cbVvc9y6rMM
https://www.youtube.com/watch?v=tfI5PPxmySQ

The origin of the white race.
https://www.youtube.com/watch?v=ydF41Y8zTko
https://www.youtube.com/results?search_query=origin+of+the+white+men

https://www.youtube.com/results?search_query=Louis+Farrakhan+-+white+people+are+the+devil https://duckduckgo.com/?q=Louis+Farrakhan+-+white+people+are+the+devil&ia=web

====================

(20-04-2020) PEACE ON EARTH IS THAT CRAZY THINKING?
You stand in the city on the street with a sign that says - PEACE ON EARTH -, pretty soon the police arrive who orders you to walk on. If you refuse to do so, you will be taken to the police station and you will be fined, because according to the established order you are mentally disturbed. They assume that there have been wars for thousands of years, so it will remain so.

Also, most passers-by do not consider you fresh in the head, they consider you a weird duck in the bite a stray a dreamer. They have been taught by the parents education - Wars have been around for thousands of years, so in the future they will exist for thousands of years knowing humanity - also the people in your own environment family acquaintances look worried.

You keep returning with that sign and then you are taken to a psychiatric facility, because this person is sick because he just doesn't want to learn. The counselors such as therapists psychologists and psychiatrists so people of the established order, because also according to their vision you don't live in reality. Now you're listed as a psychiatric patient.

If in future you're going to apply for a job at the to the Town Hall Taxoffice police Navy Air force or the Army in the future, so government agencies you will not be hired because you are registered as psychiatric. Also, the people in your own environment don't take you seriously anymore, there's talk and laughter behind your back. So wanting peace on Earth is dangerous.

Statism: The Most Dangerous Superstition / with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, an Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchy - Good Speech)

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

Why was the first white supremacist theoria made up in 1550?
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(19-04-2020) THE MUSEUMTRAM IN AMSTERDAM.
https://www.youtube.com/watch?v=hUUpxdqNg0M
At 20.10 / 56.35 stood left the cornerhouse of the neighbor-woman with the frontdoor in this Sarphatistreet, round the corner in the Roeterstraat there I lived (Not visible). On the righthand side is the university in the old days a tramremise was there, on the left was cinema Kriterion, were I watch free movies if the emergency door stood open.

At 22.45 / 56.35 is on the right the entrance of Artis the Amsterdam Zoo, at 23.35 / 56.35 that white building on the left was the soup kitchen where I went afternoon in the school break for a hot meal. I had to go to Egmond aan Zee for six weeks to strengthen, in Amsterdam we were called the — Pale Noses – we also got governments rough material winter wool-coats.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bleekneusje
https://anderetijden.nl/artikel/6749/Alle-bleekneusjes-naar-buiten
https://www.youtube.com/watch?v=eSRnbcHy27g
https://www.youtube.com/results?search_query=egmond+aan+zee+bleekneusjes
https://duckduckgo.com/?q=egmond+aan+zee+bleekneusjes&ia=web

====================

(18-04-2020) CORONA AND REALITY.
If you look at this aircraft website then there are clearly fewer planes in the air, one should have done at the end of last year because politicians already knew there was corona, because corona started in China and by plane passengers spread all over the world. The denial of shifting away the laxity and the civil service bureaucracy has already killed many citizens.

Between Amsterdam Netherlands and Paramaribo Suriname (Type at Search) PY993 (SLM) or KL713 (KLM), and from Paramaribo to Amsterdam PY994 and KL714, no planes have been flying for at least two weeks. Also, above Zutphen Netherlands where I live a feeding route from Amsterdam Schiphol it's quite quiet. What you do see a lot are the white stripes of Chemtrails.

They are not condensation stripes that dissolve when you look at them, the Chemtrails fan out and become cloud cover that forms a blanket around the Earth. They say that is done to block the sun to stop global warming, which stopped 15 years ago, it's just a cycle that has been occurring for billions of years that nature does and not humans.

1200 BC it was six degrees warmer than normal, now it is 0.5 degree warmer so more than ten times as much already. Back then they had no polluting air from cars aircraft industry chemicals etc., the politicians the medical world the experts the scientists play panic football just like with global warming.

A plane is now flying (I can hear him) an Air China Airbus340 from Paris to Shanghai flight number CA834 at an altitude of 11KM and at a speed of 922Km per hour over Zutphen Netherlands. Now there is a Boeing777 of United Airlines flight number UA2279 flying from Frankfurt Germany to New York America, above Zutphen also I can hear him.

http://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/ (Listen to Pilots and TrafficControllers)
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm (Much Info)

====================

(17-04-2020) ARE POLITICIANS PROFESSIONAL LIARS AND ACTORS?
Many governments play comedy with us. They regularly meet with other, or go on a state visit. And when you see them on TV or in the paper, it's like they're old friends who have not seen each other in a thousand years. But behind the scenes, they're watching each other and their countries through spies and secret services.

You get friends around there are sausages and alcohol, and everyone has a nice time. If I were to walk by and look inside, I'd come to the conclusion that these are close friends. But afterwards, the visitors don't go home, but standing on the street corner waiting for you to go sleep upstairs, and then they break in your house and go into your private stuff.

Some kids may think -- what's going on here --, the politicians are messing around from A to Z, and my parents are going to vote for these impostors next time, what is hanging on my clog --? And then they can think, I'm going to take ecstasy or drink myself into a coma, because my parents and the politicians are not at home, I'll figure it out for myself.

Are Politicians Professional Liars and Actors?
https://duckduckgo.com/?q=are+politicians+professional+liars+and+actors%3F&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+politicians+professional+liars+and+actors%3F
=.

====================

(16-04-2020) IN THE WHITE HOUSE RESIDES AGRESSIVE DOGS.
Former General Wesley Clark said it's America's intention, to destroy 7 countries in 5 years, and bring them under our control. Iraq Syria Iran Lebanon Libia Somalia and Sudan to gain control.

Go to 09.38 Minutes - 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM

====================

(15-04-2020) CARRYING WATER TO SEA?
I regularly receive mail from aid agencies such as, for example, Doctors Without Borders - Doctors of the World - Flying Doctors Red Cross etc. about the misery in Africa. It's good that these organizations exist, but isn't it carrying water out to sea, when western politicians and multinationals and the banks the IMF and Worlbank and accomplices at home who are financially draining the countries dry.

If an African country want to borrow money from the IMF or the World Bank, they are blackmailed, you have to open your border for our cheap subsidy goods such as e.g. rice from America chicken from the Netherlands and tomato-paste from Italy. If you don't want that, you won't get a loan from us, you have to privatize all your e.g. gas water electric and phone companies, which are bought up via via by our Western friends.

Many African companies have gone bankrupt and many become unemployed, they cannot compete against those cheap Western subsidy goods. So they don't have the money to dig their own wells, and drink murky dirty water, that make their children sick, and need help from Western medical organizations, then they also have to walk for miles to that dirty water
=.

The Westerners have their mouths full of - Democracy Bibles Laws Decency Respect leaving in value, but they don't put that into practice in non-Western and third world countries. These countries are not independent of the Western world at all, but are still considered our Slave Colonial and now Multinational property, through traitors in those countries
=.

The Western world is pissed that these countries are independent, they try to steal those countries back by invading militarily and placing an American straw government. Many revolutions civil wars and other wars are ignited by the Western world, because when the people are fighting each other, they don't have time to kick the Westerners out of the country, and build their country.

The so-called Superior Aryan white supremacists are still robbing the non-Western countries blind. The raw materials are stolen for an apple and an egg, and the people are making our products for a pittance. Then they are also in the Western plyer for life, because the interest on interest on interest rates etc, is so high that they cannot repay their debt.

The churches or the children of Satan have also been cunning, for the colored people were forced into the western faith, their own faith was no longer allowed to exercise because that was devil's work. And now the people are in church for life professing a Western faith, awaiting the white savior Jesus. In the meantime, they are being robbed blind by those so-called Western civilized people.

And who are the big bosses who organize everything behind the scenes, indeed that cursed arrogant stinking Khazar from Israhell. First it was Khazar who converted in 740AD (95%) to Judaism, then they became Bolshevik who invented communism and murdered sixty million Russians and Eastern Europeans between 1917 and 1956. Now they call themselves Zionists
=.

America NATO and their European henchmen governments have made the Middle East into one major graveyard in the last 20 years, commissioned by Israhell. For they want a Great Israhell, all Arab governments must be deposed off and driven away, and replaced by American straw governments. And who is the real boss in the white house - NO - not the Americans but the Jews, the Americans are just puppet string dolls of Israhell.

Again:
The history of the house of the Rothschild.
https://rense.com//general88/hist.htm

African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

Mallence Bart Williams.
https://www.mallence.com/about
Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA

Uncut Interview by NBC Namibia in outlook on
the Africa International Redemption Conference
https://www.youtube.com/watch?v=x9bXUxVK_HA
https://www.youtube.com/results?search_query=Mallence+Bart+Williams
https://duckduckgo.com/?q=Mallence+Bart+Williams&ia=web

https://www.doctorswithoutborders.org/
https://doctorsoftheworld.org/
https://flydoc.org/
https://www.redcross.org/

====================

(14-04-2020) NO HUMANS BUT ANIMALS.
We have all kinds of -- BEASTS -- in society. I say on purpose -- BEASTS --, because these are not -- PEOPLE --. Some are constantly trying to make our lives miserable, because they want to take over our computers with all kinds of filthy tricks. You can't say anything these days, because otherwise you won't live in reality and you're crazy.

You can see that the ladies and gentlemen in politics are psychiatric-ally disturbed, because they have turned things around. Because they say to the citizens, build a steel cage around your house, because there are -- BEASTS -- on the street. While normal people would put the -- BEASTS -- behind bars, so that the citizens don't have to live in a cage.

Now essentially the civilians are behind bars in a cage, and the -- BEASTS -- are walking freely on the street. That is a turned-around world, i.e. thinking of psychiatric patients. Lions Hyenas Crocodile Snakes etc. dangerous animals, you will not let them roam freely on the streets among the citizens, they are behind bars for the safety of mankind
-.

People often come up with that familiar excuse, yes, but in prison they don't learn anything. Well, to be rude, I don't care what they learn or don't learn there. All I look at is that if they're lock-up, they can't commit crimes. So there is theoretically perhaps eg. 40% less crime on an annual basis, which is the only thing that really interests me.

Well there will probably be people who will say that's not fair that you think so, because the big boys eg. the multinationals the elite the dignitaries the banks rob too, and that's not what you're worried about. Well, I happen to be a little guy, I'm not going to succeed, because if it was up to me, the -- SCUM -- also went behind bars, but unfortunately.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

====================

(13-04-2020) ARE SOME CIVIL-SERVANTS PSYCHIATRIC?
At least 15 years ago the Municipality of Zutphen wanted to remove all the greenery and trees around our 5 flats, because then they would no longer have maintenance. And they had already started it, at the first block of apartments they had already made the place bare. Then we residents took action, and some had tied themselves to trees with chains and ropes. At one point things got so out of hand that the police showed up, but we didn't budge. Then some civil-servants appeared, who went into conclave with the police and the residents' commission, and then it was called off. A while later, the Municipality has replanted that already bare-made place.

Officials, in my opinion, are mentally disturbed. Because under the guise of no more maintenance, they are so crazy that they want to take away all nature. So the trees the bushes the plants the flowers etc. At the end of the journey we have a barren planet, everything is just thoroughly removed, nothing grows anymore. We owe this to the deranged officials, of the city the country and the world who have been psychiatric-ally gone of their rockers, and belong in a psychiatric facility. They are so sick that they don't come up with the idea, for example, to let it grow wild creating real nature and then we'll look further.

If you as a private citizen remove a tree from your garden that is in the sun, without permission from the Town Hall, you will get a lot of misery. But officials can quietly un-green the entire city, no problemo. Yet at least 20 years ago when the previous hospital was built, hundreds of trees were removed on the corner, in order to build a nurse sister's house. If they had done so on the other corner, where there were no trees, all those hundreds of trees could remain. Unfortunately, officials don't think so, they probably have a different kind of brain than we do, which also work strangely. Maybe in their previous lives they were Martians, because that planet Mars is also all barren around.

====================

(12-04-2020) NO HOLOCAUST FOR THEM.
Photos of the Slave-trade.
https://www.youtube.com/watch?v=52uzJF-l_3s&feature=youtu.be
Untold Truth About The African Slave Trade In America -
What Schools & History Books Won't Tell You!
https://www.youtube.com/watch?v=NlzMw6Z868k

====================

(11-04-2020) DO CRIMINALS WORK FOR GOVERNMENTS?
People from secret and AIVD-like organizations are sneaky underhanded dogs, because they work behind the scenes in secret, we Democrats can't know what they're doing. If secret services are abolished, then we have to watch out, because secretly behind the scenes they can now do anything with an invisible organization, politicians will say that, is impossible because we no longer have secret service, this is very cunning tactics of the rulers.

They will always work for governments, and whether they are democratic communist socialist despots dictators or Nazis doesn't matter, they will always spy on their own people and betray them to the rulers in politics against a naturally regal blood money salary. And probably as a small child in the family home they were already snitches, like: "Mary Peter Sofia have done this though"
=.

====================

(10-04-2020) AMERICAN AGGRESSION.
I'm reading a book written by William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
A comprehensive account of America's covert and overt military actions in the world.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

====================

(09-04-2020) DEMAGOGUERY FROM THE STRING-PULLERS?
Is Europe deliberately overrun by the owners of the Earth, with millions of asylum seekers to dilute the white race? So there won't be much opposition with the N(ew) W(orld) O(rder). The owners are just a few families like the - Rothschild -, and how come they have so much power? Who are their accomplices and executors, are the country and world traitors?

https://archive.org/details/UrsulaHaverbeckAugust2016TheHootonPlanAndTheMigrantCrisis

The History Of The House Of Rothschild.
https://rense.com//general88/hist.htm

====================

(08-04-2020) DUMB DUMB DUMB?
People say, “I'll do nothing because things will not change”. And they are quit right, but what they don't realize is, that if no one does anything nothing will change. We can go with a group of people, on that day and hour with a thousand of us we will gather at the town hall. The only thing that can happen is that, the Gestapo (Riot Police) kick us out of the street. But if every-body stands in the middle of their own street in whole the town, the Gestapo has no more power.

So throughout the city in all the streets are the people in the middle of the street, the Nazis in politics don't have that many Gestapos to kick us out of the streets around the city. In a city, the Gestapo is running towards a group of demonstrators and they run back in the street, then the Gestapo is racing again and again they run back a bit. So the street is wiped clean because everyone keeps running back, if they remained standing then the Gestapo has no more power.

Most of the people who read this will say, the writer doesn't live in reality, sometimes they also try to talk me out of it. Why do they do that don't they want a better world, do they believe it's fun to live in a world full of problems. Could it be that they deny me because they are defending their parents upbringing, because I don't talk as they were brought up. If they joined me or thought like me is it possible that they think I'm a bad child, I'll betray my parents upbringing.

====================

(07-04-2020) HIRE FOREIGN GOVERNMENTS?
In the past I have been thinking about this, why don't we hire a foreign government to get the Netherlands back into the green figures. So instead of having €18 billion short, we're having every year €20 billion over. And that government will then receive a commission of let's say 33.3%, and which government that doesn't matter, I couldn't care less.

The politics in The Hague they are always talking about “privatizing”, and that this is the best solution for the economy of the Netherlands. Then we're going to make a profit again and there will be no cuts anymore. And everyone can live financially well again and no more unemployment. While practice shows that if you privatize, life becomes a lot more expensive for the citizens. because the losses will be a burden to the people by for example taxation.

I have been thinking about it in the past, if all Dutch people are not going to vote once in their lives. And on that day there is not even 1 vote, then the politicians are getting nuts they don't know what hit them. Now they know they can do and let what they want because, the voter will still vote for us again, because they are good herd animals.

So the misery and hopelessness that the citizens are living in, they cause it themselves. For politicians treat the voters 80 years like old dirt, and as inferior beings. And most citizens don't learn anything, but at home they have a big mouth against their children, there they dare
=.

Is this possible theoretically possibly a reason, why children who love their parents, become disappointed in them and don't want to know. And stunning their brains with alcohol and narcotics. As long as the children are unhappy, they will continue to use alcohol and drugs. And it makes no sense to detect and disable drug dealers.

Make a society where they are happy, then the children will probably not use drugs anymore. Because they now have fun in their lives, and then the dealers disappear by themselves, because they don't have a market anymore, most problems are solvable.

====================

(06-04-2020) DOUBLE THE SALARY OF CHINESE WOMEN.
We westerners will double the salary of the Chinese women, which they get, if they make our pants in their factories. The woman receives for 40 hours p/wk €368 per month if I'm right. If we take some of the net profit of those pants sold in the western world and give €368 to her. Then she has a decently reasonable income to their standards of €736 per month.

But I am not naive, because the trade business will never do this of course, and politicians will hackle around it. You could come to the conclusion “in a rough way” that, we Westerners are actually a bunch of: “bastards”. All the fat gains are for us, and the women we ship off with a pittance.

https://www.youtube.com/results?search_query=Richest+Businessmen
https://duckduckgo.com/?q=Richest+Businessmen&ia=web

====================

(05-04-2020) WILL I SURVIVE THE JOURNEY?
https://www.youtube.com/watch?v=V6jPt3d0XkE

====================

(04-04-2020) DO SOME PEOPLE COMMIT A COUP IN THE COMPANY?
You send an e-mail to an organization, to put something on the map. The very first person who reads it, and disagrees with it, can think, - Baloney -. And delete the e-mail or either stores the e-mail in an A4 folder, or hide it on the hard drive, where it's not easily found over time. And during the meeting with six others later in the day, the person doesn't tell the other one about the e-mail. So they can't talk about it, and they can vote democratically over it
=.

You think the organization parked you in the woods, or raised their finger against you. And all that is the fault of the one, the dictator, within the company. Because, he blocked the other once at the conference table by not telling them anything. So that person always gets his way at the conference table. And this can happen at home as well, the husband or wife doesn't tell the partner about a letter who came, and throws the letter away, and sends the sender a rejection.

====================

(03-04-2020) IS SYRIA A WESTERN VICTIM?
Daniel Maes is a Belgian church father who has lived in Syria for years, and says that the Western press and media are liars, they distort the truth and lie to their populations. The alternative media are censored, because the truth is not desired. You wonder why the masses of citizens don't realize that yet, are they really stupid herd animals?

Open letter to the Belgium VRT media.
https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/

Stories about Syria.
http://www.golfbrekers.be/?s=syrie&submit=Zoeken
https://willyvandamme.wordpress.com/?s=syrie&submit=Zoeken

Syrian President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrian Civilwar.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war
Syrians want to go home.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home

SyrianGirlPartisan - What the MSM hides.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syrian Streetfood + Radio Damascus.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood
http://radio.garden/listen/radio-damascus-fm-88-7/sDYOQRCy

====================

(02-04-2020) YES OR NO THIRD WORLDWAR?
If the threats of America and NATO on the Russian and Eastern European borders get out of hand, then you have a great chance of a Third World war. That is why I'm glad that Putin keeps his head cool, and what his fanatical opponents will never admit is that, he is probably hopefully saving the lives of the Europeans.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+do+not+want+a+war

If you want to have peace, then you need people like me. People who are considered psychic not in order, naive, living in a dream world, etc. What I would do, all the defenses of all countries are sent back to their own country. To defend their national borders, not to piss-about in other countries. Leave alone the countries of which the people didn't threaten us, didn't invade our countries, neither are they shooting at us etc.
https://www.youtube.com/watch?v=CoTkbwML-zU

The legal and illegal arms trade will also be stopped and banned. In short, these are only 2 measures, and with these two you can save a lot of life. All people who don't want die, and want to become of old age.
https://www.youtube.com/results?search_query=legal+illegal+weapon+trade

One of the problems is that, many voters are addicted to the upbringing of their parents and grandparents, they have voted lifelong, so we must vote too. If grandma and mother were
buying detergent from that brand, the daughter and granddaughter will also buy that brand for life.

Politicians and governments need herd animals, because with them you can do what you want. They fall for everything you tell them. Lying, deceiving, turning around, in the cover, no problem. A person who is thinking and weighing, investigates, digs, spits, wonders, will not be so easy to spawn.
https://www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ
https://www.youtube.com/results?search_query=politicians+want+common+people

====================

(01-04-2020) APRILS FOOLSDAY?
Aprils Foolsday are they still funny, and do they still work in our time? https://www.youtube.com/watch?v=UaSTFPVwZsE
https://www.youtube.com/results?search_query=april+foolsday

https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day
https://duckduckgo.com/?q=april+foolsday&ia=web

====================

(31-03-2020) ALL DEFENCE FORCES BACK TO THEIR OWN COUNTRY.
I -- DEMAND -- that the U.S. defense forces, whether they are Army Naval Air Force or Special services, and their more than 750 bases around the world are being kicked back to their own country, to defend their national boundaries against any enemy. This also applies to NATO armies, and any other non-Western foreign armies.

Any defense force it doesn't matter which country, piss of home to your own fucking country. Then there will come a sea of peace on Earth. The non western and third world countries, are not the property of the arrogant cocky racist whites. We've had the slave and colonial times they no longer exist that's in the past, so history.

The current multinational time must also be abolished. Each country is going to mind with its own domestic affairs, within its own national boundaries. Then all the Western Church missio-naries have to fuck off to their own country, make new souls in your own country, because there are still enough antisocial scum around on the streets that urgently need to be converted.

====================

(30-03-2020) WHO IS THE FRIEND AND WHO IS THE ENEMY?
Russia is demonized because they are considered the enemy where the whole world should be scared-stiff off. But in reality America is our enemy, because since 1945 till present 2018 for 73 years they've invaded other countries which they often to bomb. Russia doesn't do that, and America has about 1000 military bases worldwide Russia a few.

But many dumb rabbits the citizens of-course in Western countries, who are convinced that Russia is their enemy. This is also being brought about the demagogues of the press and media, the TV journals the newspapers and the talk programs on TV, who don't tell the citizens the truth and sell lies on the orders of their government.

Also, Assad of Syria is demonized because they accuse him of spraying children with chemicals but he doesn't do that, in reality Israel Turkey Saudi Arabia and Qatar are doing that. And the poison gas they buy it in the western world from their friends.

In The Vietnam War, America threw Agent Orange out of airplanes to unleaf the forests where the Vietcong were hiding, and the question is why did the Americans called that stuff “Orange” (Dutch manufacturer?). The Netherlands is Orange because of the royal house and also the Football Orange above everything else.

And the Dutch governments has always been like traitors, just think of the butt-sucking with Hitler true the ways of that Dutch country traitor who was called Prince Bernard.

And today they butt-suck with Israel who has been committing genocide on the Palestinians for the past 70 years, and stole most of Palestine with exemption of the prisons Gaza and the West Bank. Dutch governments are just prostitutes, they do business with everyone if they can make money out of it.

====================

(29-03-2020) VIETNAM DELIGHT.
Vietnamese Street Food 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i0H92JX3di0
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetfood

====================

(28-03-2020) ON FREEDOM OF SPEECH AND ITS PURPOSES.
The First Amendment to the Constitution of the United States of America was not deemed necessary by the founders of this nation in order to protect “nice” or “politically correct” speech. It was deemed necessary so that men would never be afraid to express the thoughts of their consciences, or to reveal what they believed to be TRUTH.

The TRUTH doesn't need laws to defend it, only LIES do. These laws come with - Hate Speech - and related legislation—which have already imprisoned and muffled many noble and otherwise law-abiding men and women in the other so-called Western Democracies, supposedly “free” nations. Freedom of Speech is a Christian ideal and its greatest threat are the enemies of God and Christ.

https://christogenea.org/

====================

(27-03-2020) HEGELIAN DIALECTIC.
Maybe it's useful to give a little explanation as to what Hegelian dialectic is:

It's a tool used to manipulate the thoughts of a dormant people (and then we are in our country in a kind of paradise) to ensure that changes that they would normally reject are acceptable. The Hegelian dialectic (named after the German philosopher Hegel) is very simple:
=.

1) Create a problem
2) Control the problem
3) Offer a solution

An example: Mandatory vaccination for all seven billion citizens of the world.

Then the multinationals who are the real bosses in parliament e.g. the pharmaceutical companies become filthy rich. All they have to do is to take down the spineless turd politicians with lobbyists. The politicians are not in service of the electorate but of the multinationals, such as banks pharmaceuticals food and oil industry medical world etc., the elite.

Spaniards Denounce Dutch Epidemiologist Call for Euthanasia.
https://larouchepub.com/pr/2020/20200329_Spaniards_Denounce.html#container

https://www.youtube.com/results?search_query=EU+hegelian+dialectic+now+in+progress
https://duckduckgo.com/?q=EU-Hegelian-dialectic-now-in-progress&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=dialectical+for+managers
https://duckduckgo.com/?q=dialectical+for+managers&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hegelian+philosophy+of+history
https://duckduckgo.com/?q=The+Hegelian+philosophy+of+history&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Esoteric+Agenda
https://duckduckgo.com/?q=esoteric+agenda&t=hz&ia=videos

====================

(26-03-2020) IS FREE ELECTRIC A UTOPIA?
Suppose you're so good that, you invent a device that generates free power. And that device isn't plugged in the main-socket. The moment you put that device out in the open, you won't live long and the device disappears forever, and that's being done by those 13 families in the pyramid-top
=.

Let's just assume that of the 7 billion people worldwide there are 3 billion front doors, and with that power-generating device, they now have free, cooking household appliances showering washing up heating modes, maybe even more that I don't know of.

So the gas the electricity and the oil industry can be abolished. That, of course, is never going to be allowed by that scum at the top, they're just pulling the strings of those pull-puppets that politicians are called. They send e.g. A hit man on you, or you're going to have a freak accident.

If you think, I'm hiring a hit man to clean up those 13 families, God will tell you -- Thou shouldn't kill --. Yes, but lord those 13 families are beasts, they destroy seven billion people worldwide economically and financially for 80 years -- nothing to do with --.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
https://duckduckgo.com/?q=zero+point+energy&t=h_&ia=web

====================

(25-03-2020) IS CORRUPTION THE BASIC INGREDIENT OF MEN?
People like me are considered by politicians to be psychiatric patients, who according to them spread fake news with our websites and YouTube. If I got it right but I'm not sure, politicians will make a law, to prohibit our sites in the name of fake-news. That means that free speech will be gone, and whether we write the truth or not doesn't matter anymore. Are you anti-political or talk opposite government than you need to disappear.

Be glad there are people like me because we keep an eye on the posh nosh, and examine everything they do behind the scenes they don't tell the people. See us as a finger on the wrist, because if we no longer exist in the future, the scumbags have a clear road to do with the citizens what ever they like. Consider us as watchdogs monitoring them from doing whatever they like, otherwise they become arrogant obnoxious cocky foolish human-beings

Many politicians are in the long run corrupt and go enriching themselves, at some point they are under and above the law. Plus politicians the medical world the elite pharmaceutical industry the multinational the rich the powerful, become thick friends like the cabal and the Zionists. If they can't get their way with the people, they simply make a new law to eliminated the people. And the people will hold the short straw and will be residing in the forest weeping.

We shouldn't forget that the ladies and gentlemen who had more education at school than us, are often arrogant and cocky and live in a morbid mentally disturbed delusional world. They believe that they have all the wisdom in power, are always right and infallible. This is called profes-sional arrogant cockiness, often they have the power through their political friends to make the laws they want, to send the citizens with laws regulations and settlements into the forest.

Is corruption a basic ingredient of man?
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruption+the+basic+ingredient+of+man&ia=web
=.

====================

(24-03-2020) PHARISEES?
Sometimes I get a request to delete a site that I posted as a link on my site, because they don't want to be associated with my site, when I write about the upon Khazars or fake Jew. And they're all websites that are trying (supposedly?) to help the Palestinians, where genocide has been committed for 73 years. Are we dealing with Pharisees, Jesus said it himself in the Bible that he was surrounded was by this kind of people. Besides, that don't teach me how the Dutch think. Often they want to keep the enemy sweet for coming times, war is war if there is peace then we can become friends again, not at the moment please.

I also wonder whether maybe the Pharisees alias the comedians are the cause, of all them wars for us. If you can agree with each other not to shoot at each other at the Christmas season, then why can't you agree with each other that we never shoot at each other. We walk away and a time later when we are cooled down, we talk about the problem so never again war. When you don't want to die stay at home with your bitch in your own country, and don't come in my country to fuck about. Have your Christmas diner at home, and unpack your Christmas gift at home. Prisoner of war is that a western joke a kind of April fools day joke or so, beng beng beng.

====================

(23-03-2020) FEVER AND CORONA?
If the story is true, ten times as many people die every year from flu than corona, at least in the Netherlands and why all the fuss? Plus last year they already knew about the corona virus, but it was probably put in the cover-up box hoping it would blow over, that didn't happen and now they are kicking a lot of fuss like they've been robbed by it. Typical political media comedy.

I'm not saying live like their is no tomorrow and ignore corona. Embrace and kiss everyone intimate, and cough their way. NO, because you don't do that with the flu either. What I wrote earlier politicians already knew about the corona virus, and have not temporarily halted air traffic with China. So in that sense, they're responsible for the corona dead victims.

https://www.youtube.com/user/RussiaToday/search?query=corona

Coronavirus is not so contagious at all.
https://www.youtube.com/results?search_query=+coronavirus+is+not+so+contagious+at+all.
https://www.youtube.com/results?search_query=flu+and+corona
https://duckduckgo.com/?q=flu+and+corona&ia=web

Vaccination is for profit, not health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Global Epidemic by Vaccinations.
https://www.kla.tv/15249
Vaxxed, the shocking truth?
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=vaxxed

The film -VAXXED -, from cover-up to catastrophe,
possible relationship between vaccinations and autism.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

====================

(22-03-2020) LIVING BEINGS?
Can plants show feelings?
https://vimeo.com/channels/staffpicks/377444411?from=outro-embed

====================

(21-03-2020) NATO - WARCRIMINALS?
I have written it before that NATO is a war-criminal organization, because since 1945 they have been invading other countries militarily, and it's almost exclusively where people of skin color live. That means that the colored people have been declared outlaws by the white Arrogant Superior Aryan Racist Satanists.

If I were to go to the police a lawyer a prosecutor and the judge to sue NATO for war crimes, I would definitely be sent into the woods. If I send 150 e-mails to the Parliamentarians, the masses won't answer, and those who do will tell me our party this and our party that, and nothing else happens.

If, I were to approach those demagogues of the press and media, like the newspapers the TV news-journals and the TV talk shows, they'd be silent like the grave. They're deep in the butt of the politicians, they're unpaid draft spokesmen of the politicians. They only bring the news that has been approved, and what politicians cannot use is censored.

Now I can also stand on the street with a sign or banner on the courtyard, but I won't be standing there for long. Because either I'm removed pretty quickly by the police, or the Riot-squad (land-traitors) who will beat me. If I keep returning, I have a chance to be arrested, and I'll probably come before a judge who convicts or jails me.

And what do I want?, peace on Earth for the countries where people of color live so that they can live peacefully in their own country, and that is not desired by the white critter of the Western world. So you could say the colonial era is not abolished at all, it goes on behind the scenes just latent, who benefits from the multinationals the banks the elite etc.

====================

(20-03-2020) CORONA-VIRUS?
I don't know what to think, is it really that serious or does one make a fly into an elephant? Viruses have been around all over history, but scientists have been deliberately breeding viruses in premeditation for decades in laboratory in all kinds of formats, perhaps one escaped to the human-world.

There are also people who claim that they deliberately release a virus, to see what the effect is on humanity. Then there's the statue of the - Georgia Guide-stones - in America, it says: Keep humanity under 500 million in eternal balance with nature. So the string-pullers and or the elite want to wipe out 6.5 billion people.

The Georgia Guide-stones: America's Most Mysterious Monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

It seems if the story is true that there is a carcinogen in the vaccines SV-40, suppose it's true then that is a means of eradicating all mankind with cancer. Perhaps that is why a virus is deliberately released because, if it gets out of hand and becomes a deadly mess, then a government may decide to inoculated the entire population.

https://www.youtube.com/results?search_query=+vaccines+sv40
https://duckduckgo.com/?q=vaccines+sv40&ia=web

How does a virus come from China in e.g. The Netherlands, because air traffic is not temporarily shut down at first. Because the flight industry is a global multinational with an annual income of trillions, then you can think those deadly corona victims are simply sacrificed for the big money. So its own government has killed its own citizens.

The Netherlands has always been a country that does indeed turn a mosquito into an elephant, at the very least sign they take fanatical measures which are not necessary at all. And everyone is also lighting everyone up, the government's officials the media and the citizens are completely in panic as if the world is going to end. So in that sense, the Dutch are pathetic people.

Corona-Virus Questions and Answers - (Dutch).
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://coronavirus.nl/coronavirus-kaart/ (The World Chart).
https://coronavirus.nl/ (The Netherlands Chart).
https://covid19info.live/

https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus
https://duckduckgo.com/?q=coronavirus&ia=web

====================

(19-03-2020) HURRAH, WE SHOULD HAVE A BIG PARTY.
Because, the six million Jews from the 13 concentration camps are still alive, they are not gassed at all, it's a fairy tale that is covered up. See this website of the international Red Cross, then child at home in the camps.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
In 1938 there were 15,748,091 Jews worldwide, ten years later in 1948 there were 15,753,638 Jews worldwide, which literally and figuratively means that not one Jew has been gassed let alone six million.

The Holocaust, where 6 million Jews allegedly died at the hands of their
German captors during World War II, is an immensely successful hoax!
http://holywar.org/S35.htm
How many jews are there in the world?
https://duckduckgo.com/?q=how+many+jews+are+there+in+the+world&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=how+many+jews+are+there+in+the+world

This is why people who investigate the Holocaust and publish it in public get three years in prison because the truth must remain covered up. So Israhell has been able to steal Germany of the annual twenty billion they have to pay for years for the so-called gassing of six million Jews
=.

The world has been mourning the Holocaust for 75 years with six million deaths, whereas in reality 272,000 Jews from Europe died, from cholera typhoid and hunger in the second world war, because the allied bombed everything that was food and medicine. There's not one gassed let alone six million. But the 500,000 Iraqi children who died from the American boycott will not be held a memorial service for because they have a skin color.

Madeleine Albright: "500,000" Children, it was worth it.
(Cursed Demonic Beast from Hell.
Arrogant Racist White Trash).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright today about the murder of the children.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

====================

(18-03-2020) WHAT IS OWNERSHIP?
You want to build a house and you buy a piece of land from the town hall, at that moment you are robbed by the town hall. Why that, land is already your property because it belongs to the state of the Netherlands and you are part of that.

Suppose you want to commit a pee on the lawn around your flat, and you get a ticket from a cop who is also a criminal. Why you're urinating on your property, because it belongs to the state of the Netherlands that you belong to.

The other flat-dwellers can probably ask you: “Yo wiseguy stop pissing on our fucking lawn, or we'll kick your fucking ass, because you're pissing on our fucking property”. But the cop, neither the judge nor the town hall nor the government can do anything. So you don't have to pay for a fishing-permit either, because you are fishing in your own waters.

====================

(17-03-2020) IT'S THEIR OWN DAMN FAULT.
If a neighborhood is full of non-Dutch people, then it's the fault of the Dutch themselves. If a Muslim family comes to live in a neighborhood, several Dutch people move. And those other Dutch people don't want that house, because there are Muslim families living in the area. As a result, the housing and the Municipality, put more Muslim family, or a Surinamese or a Ghanaian or a Chinese etc.

Because the repayment of the house to the bank has to go on, if the Dutch continue to live where they now live. Then there are no houses empty for non-Dutch people, and if I look at e.g. Muslim families, from e.g. Syria then I am glad that they now live safely in the Netherlands.

If, we want as little as possible eg. African asylum seekers, then we as Westerners must first move out of their countries. And don't constantly create revolutionary states for them with, straw US governments, and also waive interest debt away. And don't bombard their countries no longer with cheap Western subsidy items, such as chicken tomato paste rice.

Which eliminates their own domestic trade, because then they will keep more money and can do business and build their country. And they no longer have a reason to flee, asylum seekers are just our own fault, we are just constantly fucking about in their countries.

If some Dutch people want the foreigners to leave the Netherlands again, then they no longer have to drink coffee and tea but carrot juice. Also, no longer buy oil and gasoline from Arab countries, for their car or aluminum from Suriname to build planes from.

Go cut down trees in the Apeldoorn forest, and sail with a wooden canoe to Spain or America, and don't get the raw materials out of their countries for an apple and an egg. Therefore, don't let them make our clothes for a grab penny anymore.

In the past, many Dutch people have moved to Canada Australia etc. They don't mingle much with the Natives, they also have their own elderly and care homes. In the beginning they demanded Dutch schools, but the governments has forbidden that.

Because if you live in our country, your child will go to our schools. And if you don't want that, that's fine that's your right, but then you have to move back to the Netherlands. So The Dutch also know how to discriminate.

And in recent years more and more Dutch people are moving to Suriname, because from the Netherlands they get sick to death. They often went on holiday in Suriname first, and there they saw the free life, without too much interference from eg. Officials.

On this site there are many YouTubes about Suriname,
then you get an impression of life about there.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

====================

(16-03-2020) IMRAN HOSEIN.
The fascists, so the politicians and their friends, are busy
removing everything from the internet which they don't like.

Technology is Black Magic.
https://www.youtube.com/watch?v=Az4BEmu0Q_w (Censored?)
Gog and Magog - The Sea of Galilee.
https://www.youtube.com/watch?v=O2wUrye0Lnc (Censored?)
How far is the Malhama? (Armageddon).
https://www.youtube.com/watch?v=iv83PIPB4ZA (Censored?)

https://www.youtube.com/channel/UC3Xlgbc8gq3NOMmdEUAlfGg
http://imranhosein.org/

https://www.youtube.com/results?search_query=imran+hosein
https://duckduckgo.com/?q=imran+hosein&ia=videos

YouTube Censuur.
https://www.youtube.com/watch?v=san10etCf-8
A word to the Feminists of Google.
https://www.youtube.com/watch?v=YA0GQNtI8lQ
A sigh of free speech.
https://www.youtube.com/watch?v=pPUHHkqfR_4

http://www.patcondell.net/
https://www.youtube.com/user/patcondell/videos

Support Your Freedom to Speak.
https://www.bitchute.com/
https://www.brighteon.com/
https://www.liveleak.com/
https://www.kla.tv/

====================

(15-03-2020) DO YOU HAVE A SPECIALTY, SIGN UP.
Kla.TV on the information front - Join the fight?
https://www.kla.tv/15773

====================

(14-03-2020) NORTH KOREA.
It's calculated that arrogant America is the cause that Korea was divided into a north and south. Probably also a northern Sudan and a South Sudan, perhaps also a north and South Vietnam
=.

Since 1945, America has been invading other countries for 75 years, and pretends as if that country is another state of America. And the European governments and Brussels think this is fine, you could also say that NATO is a war criminal organization that urgently needs to be closed immediately.

10 days in North Korea.
Inside the most isolated land of the world.
https://www.youtube.com/watch?v=5xs--To414I

Often the demagogue western press and media go to countries like North Korea Syria etc., to convey a wrong picture to for example the Dutch. They may think that the people and the country is not a lot of soups, and that is the intention of the demagogues that the Dutch are going to think so. While Eva Bartlett shows how it really goes in those countries,
so that Westerners get a fair picture of the population and the country.

Eva Bartlett in North Korea.
https://www.youtube.com/results?search_query=eva+bartlett+in+north+korea
https://duckduckgo.com/?q=eva+bartlett+in+north+korea&ia=images
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea
https://duckduckgo.com/?q=north+korea&ia=news

StreetFood.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=north+korean+streetfood&ia=web
Eathouse - Restaurant Food.
https://www.youtube.com/watch?v=UsxAUyVet8A

Shopping Style.
Ryung Song Italia Pizza in North Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKx5baOoYJE

Countries like North Korea are often boycotted by Western governments, but often it is simply hypocrisy to play the people. Because behind the scenes business is as usual, in this shop they also sell western products. In Russia, the McDonald's and KFC stores are just open, so is the Coca Cola factory.

The little man like the Dutch farmers are blocked, it's always the little man who is the dick. Often it is the Western press and media like the journals on TV the newspapers and the
talk programs on TV that conceive their own people with lies to grow a mood among them.

And people like me who are looking for the truth what is really happening behind the scenes and publishing it, are considered by governments as country traitors and watched by for
example an AIVD (Dutch Secret Service) because we are probably state dangerous.

Privileged Store? - Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=uLvJgOgW4hk
Computer Store in North Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=FtDWYzwwuUs

21st Pyongyang Spring International Trade Fair - North Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=MsWXIw6yDNc
https://www.youtube.com/results?search_query=21st+Pyongyang+Spring+International+Trade+Fair+-+North+Korea

StreetWalk.
https://www.youtube.com/watch?v=LGE2FOsQ1tk
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+streetwalk

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+music

====================

(13-03-2020) HYPOCRITICAL WESTERN WORLD.
If you look at these kinds of films, then you will get an adverse against those hypocritical western governments who are all sliming and butt-sucking with Israel. They let the Palestinians rot, they find it OK what is being spoked with the Palestinians.

Nabi Saleh.
https://www.youtube.com/watch?v=oI8axGcdEtM
In support for Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Israel Defense Forces Respond to Nabi Saleh Demonstration.
https://www.youtube.com/watch?v=BO7bnoDvMx8
Nabi Saleh, West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=KmVLoPxlmc4
The arrest of Naji Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=xd7KIDLEvqk

Israeli Occupation Spraying waste water
on citizens houses at Al-Nabi Saleh village.
https://www.youtube.com/watch?v=jR_SN3Jcg3g
Spraying: "Skunk" - Bakingpowder Yeast Chemical-Sewerwater Shit?
https://duckduckgo.com/?q=israelian+skunk&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+skunk

It's a deep shame that the Khazar (Fake Jews) have stolen the whole of Palestine and want to expel and exterminate the Palestinians. The whole world is watching and finds it's OK. That says much about their civilization, you could also call them scum.

The western world have their mouth full of democracy justice civilization bibles law-books leave everybody in their worth, but they don't allow that for the Palestinians they may drop dead. In the old days the westerners where scum in the slave colonial and now in the multinational time.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(12-03-2020) ARROGANT WESTERN SCUMBAGS.
America and Israel are one of a kind, two hands on one belly. America and
Israel want to take out all these Arab countries and put straw governments there.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
(Behand the Smoke Curtain - Barbara Honegger - Chapter 12/14 - Go to 09.38 Minute).

Dr. Wasfi describes her experience in Iraq, and discusses life in Iraq. (22-09-2006)
Tube is gone, all tactics of them fucking facists bastards who rule the world.
https://www.youtube.com/watch?v=ELjgVq6GtPA
https://www.youtube.com/watch?v=colcD8UVr90

Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 01
https://www.youtube.com/watch?v=1j1D1RxNPJE
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 02.
https://www.youtube.com/watch?v=XuIhqqaNdZg
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 03.
https://www.youtube.com/watch?v=LWGiDmFaXJM

https://www.youtube.com/results?gl=CA&aq=f&search_query=dahlia+wasfi&search_type=

====================

(11-03-2020) I AM BORED.
Now at 02.34 AM I am sitting at my desk thinking about life, besides that I'm bored, I'm not sure what to do and I don't feel like going to sleep. What's probably going to happen to you is that, when I think so, it's almost always raining, and or then the sun suddenly shines in the house with me like they're supporting me in my solitude?

Maybe the Divine providence that says to me you are not alone, we are with you we watch over you, do not despair it all will be fine in the future. I walked into the bedroom and said guys now you should stop raining because when the cesspool overflows I can't sleep here, then the rain pats boom stopped like someone pulled a curtain shut down very quickly.

So I had once scolded God for being a mess on Earth, then I saw a white disc in the sky, and the Eastern horizon stood at 22degrees 36minutes in Taurus, and the middle of the sky at 22degrees42 minute in Capricorn. I was born on the Eastern Horizon at 22degrees36minute in Taurus and the middle of the sky at 22degrees42minute in Capricorn.

====================

(10-03-2020) DUTCH GOVERNMENT IS FINE WITH IT.
The Dutch government is fine with Saudi Arabia killing children in Yemen with bombs, because their embassy in Riyadh, Saudi Arabia, there not closing him. But the embassy in Damascus in Syria has been closed, while Assad is not killing children. In politics The Hague, they suffer from schizophrenia, which means that they measure with double standards. The well-known Jekyll and Hyde deranged syndrome.

This is a good way to see what a dirty mentality governments are in. In my opinion, wars are not about good or evil, or friends or enemies, but how much one can drag out of it. If I benefit from such a war, I'm in, if I'm not I don't joim, they can wipe each other out. And I think the voters who are going to vote are the evil sour of evolution. Because all that murder and manslaughter they like for their own gain.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(09-03-2020) WHAT IS THE TRUTH?
If you look at the YouTube videos, you wonder, what's going on here -- REALITY --. There are indeed people who twist things because they eg. racists, there are also demagogues, there is also a national and European interest involved. What can or can't you believe partly or what you see on the videos, it's very difficult to find out the real truth. You could say that all Muslim immigrants are bad creatures, but they're not, the masses shouldn't have any of this.

It seems to be one big mess on the streets of Europe, the Orthodox mainstream press and media are looking the other way and publishing or broadcasting nothing, because the peoples must not know this. There are already plenty of people who say that we will soon have a European civil war, if politicians their head get stuck in the sand and deny everything. It seems that the Netherlands and Germany have signed a new contract with Turkey to allow another 1 million refugees to come.

Immigrants shooting fireworks at people and cars?
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3gGostYFI
Sweden finally getting angry at Muslims and African Migrants!
https://www.youtube.com/watch?v=nclo6B8DH4Y (Censored / Political Correctness?)
Muslims in Japan are stopped.
https://www.youtube.com/watch?v=9rbIDKKfwCU (Censored / Political Correctness?)
How Do Japanese Feel About Muslim Immigrants?
https://www.youtube.com/watch?v=fscXln1Gs9c
=.

====================

(08-03-2020) SURINAAMSE MARKETS.
Hindu Kwatta Market Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=uxX1iVU4nSw
Javanese City Market Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=vkGm05tHU6o

====================

(07-03-2020) ARE LEGIT COMPANIES SPAM?
Is it possible that most spam in our email comes from legit companies that are hire outside companies to for example doing a survey for them? The National Thrombosis Service has given the Email-addresses of the patients behind their backs without asking them to let external company to advertise for them.

Since then, I have been regularly spammed with the name National Thrombosis service. I also bought a new bike, and the shopkeeper asked for my E-mail address, now I regularly get spam advertising about cycling, and before I bought the bike never. Could it be possible that the computer of the bike shop and the computers of those external companies are as leaky as a basket.

Therefore, it might be wise that if you buy something in a store in the future, and they ask for your E-mail address you say -- Phone Me --. How often does it happen that our private papers are found on the streets, because companies both commercial and state are sloppy and careless.

You will receive an E-mail from LinkedIn Twitter or Facebook, on behalf of a family member if you want to become a member. But I haven't given those companies my Email address, are
they spamming? In Addition, the companies have a no-reply E-mail address, they may email us, but we are not allowed to email them back, no way hose. So you can't ask them to not Email you anymore. Now, in the past, I had already contacted companies that are fighting spam, but you don't even get answers. Do the companies play under one hat with each other.

Look for the date on my subsite for more info.
12-07-2017 Bevorderen bonafide bedrijven spam?
03-09-2017 Spam Bevorderd Door Bedrijven?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch).

This is what happens when you reply to spam email - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
More adventures in replying to spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=C4Uc-cztsJo
The agony of trying to unsubscribe - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=Dceyy0cX6J4

Scammer Hacked Entire Call Centre Shut Down.
https://www.youtube.com/watch?v=neSGNhaP7VU
https://www.youtube.com/results?search_query=microsoft+guy+indian+spammer

====================

(06-03-2020) HERDANIMALS.
Most of the staff-members behind the agencies at companies, both state and commercial, are herd animals. They are programmed to follow commands, from their superiors such as bosses etc. Often these staff are also convinced that this is how it should be, also through the education of the parents, you are a good person when you do what you are told.

Most will, without thinking, or weighing and weighing, for example, put on a uniform, and kill in another country at the behest of their government. While that other country has not threatened them, their country has not invaded them either, nor are they going to kill them. The moment a government says that, our enemy, they immediately believe it.

Law enforcement agencies such as the riot-squad can take cruel action against civilians on the streets. They might be on the street with a banner, on which e.g. peace on Earth. These law enforcement agencies are angry that the people don't want to dance to the tune of their govern-ments. Psychologists often consider them psychopaths, who don't have a feeling for the people.

If, You're against the ruling class, they're dragging you to the justice system, which keeps you small, even if you're right, you won't win it. Or you will be handed over to those morons of for example the mental agency, who live in the delusion that they are psychologists and psychia-trists. At that simmering social academy, they learned to hold a brush, but they can't paint.

Most visitors who read this story will probably think and wonder, is there maybe something wrong with Gouvernante, because he thinks and writes so strangely, why do they do that? Indeed, because they are herd animals, need I say more? It's indeed a fact that if you stick your head out above the lawn, then they mow if off.

The salvation of the world is not due to the mass, which is without backbone, and agrees with everything. But out of the creative rebellion of the minority, which does not confirm.
MARTIN LUTHER KING.

====================

(05-03-2020) IS A COALITION VOTER CHEATING?
If you belong to a political party, and you want to vote differently from your party, you are called to order, and in the worst case scenario you are thrown out. according to me they may abolish all political parties, now there will be 150 independent people in the 2nd chamber. They may vote for or against, without any action being taken against them.

Voters can now vote for one of those 150 independent politicians. Perhaps better decisions will now be taken, in the salvation of the whole population, and if you do want to keep a party, then everyone can vote for or against, without any action being taken.

Of the 1st party, three would vote for it, from that 2nd Party 2, and of that 3rd Party 1. So if they were allowed to vote for it and don't have any problems with the party and the grassroots, then you get the majority of the 150 who vote for or vote against, isn't that much more democratic
=.

The European Government is doing the same, and all countries are obliged to introduce a decision. So European governments can decide that e.g. The Netherlands must abolish the salt herring. There is no flexibility that the Netherlands may choose not to do so.

And I think there should also be a psychologist present in the 2nd room, who will return the ladies and gentlemen to the subject, if they start to stray or repeat the same thing or utter nonsense for the umpteenth time. And after, for e.g. a month of disputing, there is a mandatory vote, instead of the current sometimes years of pointless chatter. Many politicians already know what they want for a long time, but they're trying to get the other down their streets first, and that fight could take months and years.

Closing a coalition after the elections is, in my view, a latent coup, because those two parties are now burying the other five parties. In fact, those five should also form a coalition, so it is possible that they will become bigger than that other coalition. When a coalition is drawn, one puts the finger in the air, to the voters of those other parties. A coalition must be closed before the elections, because then the voter will know where he's at and will probably vote differently
=.

Occasionally you can see on TV that, the 2nd room is practically empty when there is debate, the big boys and their parties shine in all absences. Why because they've already decided how they're going to vote, so we're not going to start debating with the little boys. It's a kind of contempt for those other parties and their constituents. You're just debating, we'll vote you out later." These big boys have a kind of cartel agreement among themselves.

One Europe has not been an altruistic noble thought of European politicians and countries, it's an invention conceived and concocted by the American CIA. Suppose there are 50 countries in Europe, and all of them are sailing on an independent course of their own. That's a hard float for the White House to get the whole gang under control. But with one European government, that's easy peasy, especially since most European politicians are deep in the white house's ass. I simply regard these politicians as ordinary land and European traitors.

Now America is destroying land for land in the Middle East, and then straw governments will soon be parked, just like in Afghanistan and Iraq. And then their friend Israel will make the whole Middle East one great Israel. America is also in the process of stealing the Eastern European countries, and then of course you have to take out Russia with a war. What America is trying to have that eg. Hitler and Napoleon all tried in history. They all want to be the only one in the control of Earth.

Maybe you say, one planet that, is surely beautiful never again war that, does indeed sound tempting. But you haven't realized that those figures who want to, are cockroaches and rats and scum, who want to become billionaires on the backs of the undoubtedly 7 billion slaves they're going to create. If there is a dissident on the left or the right, who is immediately pulled off the head. Just like a citizen in China goes to a re-education camp as he publicly proclaims his opinion in a square.

====================

(04-03-2020) LITTLE GROWNUPS?
People often underestimate small children, there are a few ins between who already think mature, only they still have a small body. I cycled along the tennis-court and on the corner was a girl of treasure I was 13 years old, and when I cycled by I heard her say, hello baby can I come with you. I didn't respond, nor did I salute and cycled on.

The danger is that in half an hour a second man will cycle by and he's a little mental unstable and thinks she wants it. In the worst case, that girl can be murdered afterwards to avoid recognition. It may also be that the girl wants revenge on an older man, because she may be sexually abused at home by a family member and acquaintance etc.

That's how I believe that some boys seduce pedophiles, he's locked up in a prison, a mental institution or is being locked up in a state mental institution, and that boy will be surrounded with the cloak of love, because it was terrible what you experienced. Society is refusing to believe that their children are capable of these things.

====================

(03-03-2020) WHAT DO YOU WANT WITH THEM?
That proverb: A rejected woman is an enemy to life, what kind of insanity is that'She demands that you have to satisfy her pussy. Otherwise, you can drop dead and I don't know you for the rest of your life. Where does this crazy bitch get the arrogance, to think that her pussy is terribly important, you have to satisfy me mandatory or you're screwed.

Besides, I'm not her stud while she's married, and I'm not her whore she uses and then dumps when she's done with me. Besides, I'm Surinamese, I'm not a white mixed or not white slave. You ask her may I give you a kiss, and then she looks at you if you're a mental case. With other words don't ask just grab that's what other man do to.

Women are also a bunch of freaks, they just consider the man their property, i.e. I do with you what I want. You don't dare put your arm around her or give her a kiss. But the next time she'll sit right next to you, she's almost on her lap, so you think I may, then you put your head on her shoulder and you get the wind from the front. DAMN.

I've lost practically all the women because I don't know what they want. That's why I look the cat out of the tree with women I hesitate I doubt, what do these creatures want in God's name? Or you're told, I didn't know you were in love with me before, why didn't you say so, yes and you're retarded. This is often what women do when they're married, you're getting shredded.

Women are strange creatures, are they actually earthly people or hybrids, a mix of earthly people and ufonauts. Real ufonauts often have a female face, Eva may have been an ufonaut who came to the spiritual earth, and brought the men down with sex, so they became earthly people and no longer feel like the spiritual earth.

Russian woman shows her Reptilian Eyes on different videos.
https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4
Reptilian Eyes Caught on Live TV.
https://www.youtube.com/watch?v=RSEJpHoLK4E

These don't have to be clones, it's always possible that if you die and are born again on earth in 50 years, you have a face that looks a lot like your face in this life. Your DNA code from this life ensures that, you may have practically the same face in the next life
=.

DNA Clones from the Past.
https://www.youtube.com/watch?v=xHtEPa7NB1k

====================

(02-03-2020) WHO KNOWS THE TRUTH?
The snake from the Bible is that maybe the DNA helix string from this tube? E.o. Eva a genetics?, has activated the uterus so that we could be born on the physical Earth and must die, whereas for that activation we lived on the spiritual Earth and had eternal life
=.

What can always sit in an apple a worm, what can always sit in a uterus a fetus, and it looks just like a worm in the early stages. So maybe it wasn't at all that God or Allah sent us away from paradise, maybe they gave us the free choice to decide for ourselves whether we wanted to live on the spiritual or physical Earth?

The false prophets from the Bible are that perhaps the Church leaders or the Satan children, for believers have been killing humanity all over history if we don't want to dance to their Bible faith and church pipes. While God or Allah may give us the free choice to decide for themselves, how we want to live talk think and do.

We have the sex world that many of us enjoy or abuse for our own ego-ism. Are women children of Satan with the intention of keeping our men warm to sex, so that we must be constantly re-born on the physical Earth. While on spiritual Earth, we experience spiritual gratification, and we never have to die.

Miracle Tone, 528 Hz, DNA Repair Music.
https://www.youtube.com/watch?v=10P7F6haAFY

See also: (14-03-2019) 440 HERZ OF 432 HERZ?
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm

====================

(01-03-2020) A PRIVATE CITIZEN.
If, all of us went out of our own
accord to make the Earth more beautiful.

The unclogging massive lake drain,
the worst clog I Have Ever Seen.
https://www.youtube.com/watch?v=1-zEvy3BaUw

====================

(29-02-2020) CAN YOU GET SICK FROM FRUSTRATION?
People like me are fighting against the establishment, because many of them give counter-attacks they have no interest in a better world. That is frustrating because a lot of them park you in the forest. At a certain moment you get discouraged by humanity, you have no more faith in them. Many are also keen to fanatically bite into what they know during their lifetime.

Can you get sick from frustration discouragement and anger? I don't feel sorry for myself but I suffer from it as well, once in a while I have paralysis of arms and legs. Luckily enough it's getting less and less during time, and the times between them getting longer and longer Besides that I also have: “Migraine Aura's”, look at the YouTube below.

I also have these nerve electrical shimmering s.
https://www.youtube.com/watch?v=62gEjPfWV3Y
Often at both sides of the left-eyes, and that comes from the right-side of the brain which stands for feelings. It's all tension discouragement anger and rage that doesn't want to go.
Stroke or Migraine with Aura? Importance of Magnesium.
https://www.youtube.com/watch?v=mrQL0YMC5SI

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/rechterhersenhelft
https://duckduckgo.com/?q=rechter+hersenhelft&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=bMLFUfk_sCo
https://www.youtube.com/results?search_query=rechter+hersenhelft

Now you can say don't get so angry about humanity, because it has no use. But that means that you have to let people suffer by not helping them, because if you don't bother anymore, or worry about the misery on the planet you stay healthy. You could say that the healthy people make you sick, by letting you fully rot away.

Suppose all diseases that exit starts in the brain, and when the brain is overloaded it starts eating at the body-parts as an outlet valve. Is it possible that people who get cancer are creating itself in the brain, because maybe they don't want to life anymore of let's say frustration
=.

98% of the Jewish cancer patients are going home cured, while Palestinian patients die en masse because, Jewish treatment in the same hospitals by the same oncologists they don't get it. Because, the Jews are saying you are not a Jew, you are not of our faith, therefore you don't get our treatment. Whereas, I thought that a medical doctor should cure every patient.
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam

Holistic Live-vision.
https://www.youtube.com/results?search_query=holistic+livevision
https://duckduckgo.com/?q=holistic+livevision&ia=web
Detoxification of the Body.
https://www.youtube.com/results?search_query=detoxification+of+the+body
https://duckduckgo.com/?q=detoxification+of+the+body&ia=web
Healthy Nature-food.
https://www.youtube.com/results?search_query=healthy+naturefood
https://duckduckgo.com/?q=healthy+naturefood&ia=web

====================

(28-02-2020) WHO IS OR ISN'T A PALESTINIAN?
It seems that the UN decided who is or isn't a Palestinian, and that's arrogant. It's the Palestinians who have to decide whether they want to be Palestinian, just like the Dutch the Surinamese or the Americans, etc. that may decide which nationality and passport they want. This should not be told by foreign people and foreign countries.

Suppose you were born in China and you've lived there all your life, you live in a house going to work going to the shops. You think talk and write in Chinese, then Israhell invades your country and occupies it, their great friend America says to you if you don't want to give up your Chinese nationality and passport, I'm going to consider you a terrorist and then I'm going to boycott you.

All politicians and governments doesn't matter which country know that this is weird to think like this, yet most countries and politicians continue to support Israhell and not the Palestinians. They might be blackmailed by Israhell, because some pedophiles are money grabbers visiting sex farms or gamble, and God knows what else they're doing behind the scenes.

If you want peace between the Palestinians and the Khazar (Fake Jews), you will have to split the country in two, if there are six million Palestinians and six million Khazar, each nation will get 50% of the country. Since 1948, Israhell has stolen most of the land, and the Palestinians have been tucked away in small areas such as the Gaza and the West Bank.

The Palestinians have lived in Palestine for thousands of years, the Khazar not they only live there for 72 years. How arrogant can you be to steal the land of a people and degrade them into second-class citizens. Who are not entitled to anything, and have to dance to the pipes of the Khazar for the full 100%. By stealing the whole country, Israhell has committed a war crime.

As I wrote before, Palestine was neither from England, and they gave give it to a strange people. They belong in Ukraine where they originally come from, they are Eastern Europeans and not Arabs. In 740AD, 95% of them converted to Judaism, they're not Biblical Jews and have never lived in Palestine, not even 2,000 years ago.

Palestinians have no status.
https://www.youtube.com/results?search_query=Palestinians+have+no+status
https://duckduckgo.com/?q=palestinians+have+no+status&ia=web

====================

(27-02-2020) BABYLONIAN TALMUDISM.
Is It the intention of the Khazar (Fake Jews) to exterminate all none Jews and or bring them into slavery, with a Jewish world government or the New World Order (N.W.O) from Jerusalem as world capital. A bold arrogantly conceited mentally disturbed psychiatric plan, of the satanic psychopaths from hell, who want to turn God's evolution into their hand.

They're constantly talking about the - Goyim - the beasts, i.e. anyone who is not a Jew, and we can exterminate the beasts whenever we want. And we don't have to feel guilty either because they're beasts. But they forget that they are also - Goyim - because, they (95%) where converted in 740AD as gentiles to Judaism, they're not Biblical Jews and are not of Abraham or Judea
=.

It's a pity that most governments sit and slime and butt-crawl with that Khazer's Zionist scum, America gives something of three billion dollars every year to that scum, to keep their defense strong, while the Palestinians are considered terrorists. Palestine was also not from England and they gave stolen land to that scum, so thieves as well.

https://www.youtube.com/results?search_query=babylonian+talmudism
https://duckduckgo.com/?q=babylonische+talmoedisme&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=babylonian+talmudism&submit=
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Babylonian+Talmudism

====================

(26-02-2020) FARRAKHAN ON ISRAEL.
Farrakhan on Israel's Genocide in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=wXJQDuqYA_E
Farrakhan says Israel & Netanyahu punk America!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-nVfkhwjo0
Minister Louis Farrakhan asks, "How can you forget it?"
https://www.youtube.com/watch?v=d0hUeyiJdM0
A People Robbed and Spoiled.
https://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor.
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M
https://www.youtube.com/results?search_query=Farrakhan+on+Israel
https://duckduckgo.com/?q=Farrakhan+on+Israel&ia=videos

====================

(25-02-2020) IS HUMANITY THE FAILED PROJECT?
If it is up to today's humanity, we will never get Paradise on Earth, and the people who do try creating that are sooner or later taken to a psychiatric facility. With the excuse they are mentally disturbed because they don't live in reality, of those REAL psychiatric patients the normal? The Earth is just the psychiatric facility of the universe.

And the psychopaths the mass-murderers the warmongers the criminals are running the show, like the politicians the elite the rich the multinationals the banks the churches, and all that other scum with a tie, and don't forget the foot-boys like the civil servants the soldiers the justice-system, and of course the stupid people the herd animals the sheeples or the voters.

Is this why God never lets anything hear of himself, maybe he's nauseous and nauseous and nauseous and vomit and vomiting sick of all that humanity is. And because he doesn't believe in killing and wants to set a good example, he doesn't eradicate humanity, and if necessary let them fester for thousands of years. Until hopefully they wake up in the future and come home.

If most people who would read this, I already know what their reaction will be, well there you've him again who never learns, who still lives in a dream world. Then they look the other way for the rest of their lives, with the excuse it makes no sense and you still pull at the short end of the stick, you will be parked in the woods again, blah blah blah.

I'd like to live in paradise but that doesn't work with today's humanity, I want all seven billion people to eat every day. I want all wars banned, and whoever tries this, just goes to jail. I want clean water and clean food fair products without profit, interest rates are being abolished worldwide.

====================

(24-02-2020) SCUM?
A woman who has children so a mother and who is a prostitute that is, in my view a worthless bitch i.e. scum. She's spitting her kids in the face, because counting tricks money is far more important to the whore than her kids. And there's also a different kind of scum, friends female-friends and acquaintances who keep dealing with the scum, so also scum.

They also spit her children in the face, that those children are grieving and crying in bed because their mother is a whore, that's fine with the other scum. They don't have the decency and civilization to say to the whore, are you completely out of your mind to play for prostitutes you have children Goddamn, you can't make that.

According to my view, most married women are whores and prostitutes why?, when I used to know them, they didn't have a penny to scratch their ass with. Today they sit financially on roses and why, they just sold their cunt to the most bidding. And their parents are their pimps, because child you have to find a man who takes good care of you (make you rich).

343 IN THE WHOLE CREATION THERE MUST BE A GIRLFRIEND FOR ME.
My Roi find peace there, and shovel pimp and wench hell empty.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

At a birthday there was a mother who made the comment, it's a shame I have children, because now I can't live my own life. The scum was also there and heard it, and may have thought, I'm going to live my own life and become a prostitute children or no children. So that, mother essentially turned that other woman into a prostitute.

You may say what are you always whining about prostitutes that, she sells her body for money that's her business, and you have nothing to do with that, okay. If pedophiles play with children, we as a society, take them out of the rotation to protect those children. So if children are grieving because their mother is a whore, we have to help them, too.

Maybe you're a social aid worker and think, it's not about that whore at all, it's about your own mother. If you have to let go and forget that whore, you also have to let go of your own mother and forget her, and you can't. Now my mother not a whore, never noticed, unless she hid it properly. Maybe my mother had a loose sexual morality just like that whore.

All my life I meet women who have loose morals, or they're Fish Sagittarius or Libra of Star constellation at birth. Or they have Fish Sagittarius or Libra on the Eastern Horizon at Birth. Or they have Fish Sagittarius or Libra in the Middle of heaven at birth. And the mass of them works or worked in the sex industry.

I myself was born with the planet Neptune of Pisces in Libra, and the co-planet of Pisces is Jupiter (Also the main planet of Sagittarius), and he is in Aries at birth and that is opposite Libra. I was born with Taurus at the Eastern Horizon, and my mother was a Taurus and my father a Libra. Maybe it all inter connects.

You walk into a garden where two ladies are sunbathing, but when they see you, they get completely panicked. Then they race into the house like idiots to dress up properly, because oei oei oei you might see a nipple. While Saturday night they pick up four strange guys in a pub, and they are allowed to touch everything, but above all penetrate everything.

So if a man comes along now and then, and gets pissed and wrings the neck of the bitch, then society becomes pissed as well because you killed one of our sluts because we also come in pubs, now we have to go back to the old bitch GODDAMN. You wait mate, we'll teach you to kill one of our sluts, 20 years in a state mental facility.

If you can't stand it what we're doing with each other in society under the guise of reality, then you're insane. The annoying thing is the man is probably so full of hatred for women because more may have happened in the past, and is so blinded that he kills maybe an innocent girl who rides home from the disco or from school.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

====================

(23-02-2020) I KNOW.
I can already hear you thinking, "Oei Oei Oei," you're definitely a dirty old man. I want the government to build a brand new city somewhere in the Netherlands and just for naked people, so you can be naked in your house with the curtains open, you can scrub your sidewalk naked on your doorstep, you can go naked to your local supermarket, and you can even be naked downtown. And the people who don't want to see that don't visit that town, and go to another city where everyone is dressed. So calling the police is useless.

Naked to the Church El Fonoll Spain.
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/naakt-naar-de-kerk-in-el-fonoll.html
In the Spanish town? of Vera Playa you are allowed to be naked on the street.
https://www.youtube.com/watch?v=Rw2MfZS-Blc
https://nl.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5e4022ea06097
http://www.veraplaya.info/naturistzone.html

If the story in the Bible is correct, we used to be naked in paradise, because God said to Adam and Eve, "Why are you wearing fig leaves, who told you were naked"? We fallen?, angels have turned things around. Because if someone walks naked on the street, we'll call the police, you have to come fast because the person is psychiatric disturbed?

Let's say theoretically that the Earth was Paradise and blue people lived on it, then the fallen angels came to Earth with their UFOs saw daughters of men, did it with them and wallah de Creole was born so the black man from Africa. A white person can't make a black person, but the black person can make a white person.

All you have to do is to keep breeding, then the person gets lighter and lighter in color until he's white, so you could say that the black man is the ancestor of the white men. Is that the reason why white people hate black people, and are they therefore discriminated against worldwide?, were they therefore bombarded to slaves?

In Suriname my fathers country you have what used to be called BushLandcreoles, now called Afro-surinamese. They are and were born in the jungle of Suriname, but if you look closely at them you will see a blue glow on their face. In India, the Gods often have a blue face. So maybe millions of years ago, the very first people on Earth were blue people.

Girls Nude Pop Art.
https://vimeo.com/34942752

Is Jesus a Black Man?
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg

Your naked body is not a crime.
Is nude art photography obscene?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Nudes in the News Episode 303.
https://vimeo.com/110227317
When I watch this movie I wonder if, I'd like to see everyone naked. I like to see women naked that's not such a problem, but to see men naked I'm not sure yet. With that dangling thing in front of my eyes, my brain probably gets upset, unless I'm thinking, Hé great friend old giant you can come in, Oh Oh.

Or watch the pictures.
http://dev.clothesfree.com/photos/#!

====================

(22-02-2020) CAREERHUNTERS.
There are plenty of people often called career hunters, who are in meetings with the whole town all week even at night to supposedly help others. But the strange thing is when they are at home privately they want to live sheltered, all the green around their house must be obliged to grow thick and close their surrounding, they don't want to be seen by others under no circumstance.

Are these people career hunters who publicly want to pull the cart and be in charge at the highest level, to climb as high as possible on the ladder. And the people they are meeting with, and also the people they want to help, are they using them to climb as high as possible?

So in essence, people who are meeting day and night with the whole city are cheaters, they're taking the piss out of everybody, they're not helping others but themselves to finish as high as possible in the top. They are often referred by psychologists as social psychopaths.

There are those who want to live sheltered, but the crazy thing is when they sail through the city with their boat everyone can see them. Maybe they are pressing it into the belly of others, like I have a boat and you're not your are all smucks. But if the same people walk in the park near his house, then he doesn't want to be seen by them he wants to live sheltered
=.

====================

(21-02-2020) ARE THE DUTCH PIMPS?
Are all 17 million Dutch people pimps? Aha you'll think he is definitely drunk, and no I'm not psychiatric either. When I look at the way things are going on Earth, I wonder if some world citizens have been snatched off the toilet-bowl. Prostitutes and sex house owners have to pay taxes, and they are put into the tax-revenue. And is that correct?

Then the government or the county or the municipality town-hall take money from that tax, and build a beautiful super the luxury modern bicycle-path with all the fringes. And a family of a man his wife and the 2 children go, touring in the summer on a Sunday for a few hours with nice weather. And they enjoy not only that beautiful cycle path but also of the surroundings.

A criminal gang kidnaps a small boy, and sells him to a pedophile gang in Belgium. And they're getting €100,000 paid for, then they go to a sex-farm and spent €20,000 on whores. And some of that money is put into the tax-revenue, and a bicyclepath is built from it. It's them criminals and the elite the wealthy the strings-pullers and the politicians, who frequently visit sex-farms
=.

Marijuana coffeehouses must also pay tax, while the supplier is illegal through the back door, and is punishable by law. But the government has no problems by accepting that illegal drugmoney, and if the owner cheats on his taxform he goes to jail. The government is pissed when the owners, of the coffeehouses the sex houses and the whores, don't want to pay taxes or little as possible.

A thief steals your computer, in town is a shop and he goes in through the back door and sells it to the manager. Thirty minutes later a customer comes in through the front door, and is allowed by the government to legally buy that stolen computer, crazy right. Therefore, coffee shops must be closed they're not to be dogmatise, because the manager sells illegal stuff.

====================

(20-02-2020) BOLSHEVIKS HOLOCAUST
Since 2006, Holodomor has been recognized by Ukraine [12] and 15 other countries as genocide of the Ukrainian people carried out by the Soviet government. (Bolshevik Jews - not Russians) A total of 66 million Russians and Eastern Europeans from 1917 to 1953. Allied Forces?

Screaming Blood 100 million victims of Marxism.
https://www.kla.tv/14642
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=
bcadmin&key=7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Holodomor

====================

(19-02-2020) PUTIN ON IRAHELL AND PALESTINE.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+on+israel+and+palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine–Russia_relations
https://duckduckgo.com/?q=putin+on+israel+and+palestine&ia=web

https://www.brighteon.com/new-search?query=putin+on+israel+and+palestine&submit=
https://www.bitchute.com/video/eo1xk0dmvGwh/
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Putin+Israel+And+Palestine

====================

(18-02-2020) WTC 9/11 - SEPTEMBER 11th 2001 - NEW YORK.
Here are the names and professions to read of the victims. Scroll if it takes a long time.
http://www.takebackthememorial.net/index.htm

Here the people are divided into professions.
http://nymag.com/news/articles/wtc/1year/numbers.htm

On this Tube, Bush is told that those two planes flew into the WTC towers. It's not like he jumps up and goes straight, no he stays calm, and when you study his face, it looks like he already knew it was going to happen beause he is biting on his lips, because it looks like he's looking guilty.
https://www.youtube.com/watch?v=Rwd-PjxzIaA (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE

If an attack is carried out on America, the president will be immediately brought to safety. Because, any sniper can shoot through the windows from the street. And that doesn't happen here, his security people let him sit quietly, and that's weird.
https://www.youtube.com/results?search_query=bush+at+school+on+9%2F11

Here, a former senior military man says it's America's intention to destroy and eliminate seven countries in the Middle East.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM (Ga naar 09.52/14.46)

Here you can read what America is all walking out to haunt the world.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/ (Censored?)

American imperialism in the swamp.
http://www.dewaarheid.nu/sep01/vs_imperialisme.htm (Censored?)

Bus and Blair are found guilty by a war crimes tribunal in Malaysia for crimes against the people of Iraq. (REVENGE? MH370 MH17 Ukraine?)
https://www.youtube.com/watch?v=pZxa0-IXl_U
https://www.youtube.com/watch?v=_KODyCouerE

And here, a Satanic Beast says it was worth killing 500,000 Iraqi children. And you wonder, who the hell are such people that they think so. They're fine with those kids dying for their cause.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

Here you can see children who are born deformed because America has enriched uranium in its bombs. So be careful because they're not nice images.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI (Censored?)

In Toronto, Canada, a truth commission held a meeting on 9/11, organized by Malaysia's ex-prime minister.
https://www.youtube.com/watch?v=nxxqe2IOxjc (Go to 00.50/10.23)

Here's a 3-hour speech on 9/11 by the truth committee.
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

Here are 3 DVDs with a length of 4 hours and 45 minutes, about what happened on 9/11.
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167

Here lots of info sites.
http://killtown.911review.org/911smokingguns.html (Censored?)

This is a trailer for the feature film - operation terror - but it's not allowed to be shown in cinemas in America, only on DVD.
http://www.operationterror.com/

This is my sub-site, where I have collected many YouTubes and websites about 9/11.
http://www.gouvernante.info/9-11.htm

Amnesty on Terrorism and Human Rights.
https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/terrorisme-en-mensenrechten

John Pilger is a war correspondent.
https://www.youtube.com/channel/UCcyN-xAU_VN--KWA5ZCZjoQ (Censored?)

Gwenyth Todd - Whistle-blower over planned on planned Iran war & WW3.
https://www.youtube.com/watch?v=VqC0Lzp-5lo

Susan Lindauer Between person between the U.S. Government and Saddam Hussein.
https://www.youtube.com/watch?v=lnn-jn_cvLo

This lady pulled an ex-FBI on the bell because she discovered there were spies inside the FBI, and she knew that, she was taken away like dirt.
http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html

====================

(17-02-2020) SEVEN BILLIONS HUMANS, 300 ISRAELIAN ATOMBOMBS.
Most governments dance to the pipes of Israhell, If Israhell makes it a criminal offense if you investigate the Holocaust and publish it, soon most countries take over that law. If Israhell says if, you have comments on Israhell then you're and anti-Semite, and pretty soon other govern-ments take that law over. If you show solidarity for Palestine, you're a latent terrorist.

When a university professor investigates the Holocaust, Israhell rings the bell with the govern-ment, who rings the bell at the university and then the professor is fired. If you arrive at Tel Aviv airport in Israhell and you wear a Palestinian scarf to show solidarity, you will be denied entry to Israhell.

If you as a Jewish woman living in America marry a Palestinian man, you won't enter Israhell, and you can go back to America on the same plane. If you are a member of the BDS (The Boycott, Divestment, Sanctions movement) then you will not enter Israhell either. And our governments are fine with what Israhell is doing, because they are deep in Israhell's ass.
https://bdsmovement.net/

The conclusion is that Israhell is in charge of Humanity and their governments, it's quite possible that Israhell blackmails the whole world with 300 atomic bombs, called the Samson Option. They also want a great Israhell and for that, their puppet string-dolls from the White House, will destroy all Arab countries one by one with satanic bombardments.
https://www.youtube.com/results?search_query=Israel+samson+optie
https://duckduckgo.com/?q=samson+optie&ia=web

Since when is the justice organization afraid of a handful of gangsters who terrorize and black-mail the whole city, will they become fat friends with this scum. And lie down slime and butt-craw with them, or will they be cleaned out and put behind bars. Most politicians worldwide are spitting in the face of the seven billion citizens, by slyming and butt-sucking.

I challenge this Khazars Jewish Bolshevik Zionist scum from killing all seven billion citizens, then we will see what God and or Allah think of it. I don't believe that they will allow that, to watch their planet and their creation and humanity be wiped out, by a bunch of psychopathic satanic devilish arrogant dogs from hell.

092 STONE AND GOD HOW DO YOU THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(16-02-2020) A PROFESSIONAL AND AN AMATEUR.
Working hard in a bakery.
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
Palestinian Maha making Pitabread.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs

====================

(15-02-2020) MORE INFO ABOUT THE EVIL KHAZAR.
The real holocaust was a Christian Holocaust by
Jews of sixty-six million, mostly Christians.
https://rense.com/general86/realholo.htm
The Jewish Kingdom of Khazaria.
http://www.jewworldorder.org/kingdom-khazars-jews/
The Protocols of the Learned of Zion.
https://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
German Holocaust German Genocide.
https://truedemocracyparty.net/2014/01/german-holocaust-german-genocide-9-to-15-million-germans-killed-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowers-death-camps-a-forgotten-genocide/
Top Israeli scientist says Ashkenazi Jews
came from Khazaria, not Palestine.
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

====================

(14-02-2020) MAY THE POLICE KILL A CITIZEN?
The police doesn't matter which country, have the right to kill someone who's running off. I don't look at whether the person is partly or not guilty, essentially the person is executed there and at that time. So the police are playing for judge. And they're always acquitted, which makes other cops think. I can kill as well.

You come to the conclusion, if the police don't get their way there and at that moment, they simply kill you. And is that allowed is that human or beastly behavior of law enforcement, are they pissed that a slave, don't want to dance to their arrogant conceited pipes.

Criminals do this in the city with a reckoning. So if one gets caught and convicted, they have to do the same with law enforcement. Because, it also applies to them don't kill. There are people who think, if my government is allowed to kill its enemy with the code-book in hand, why can't I as a citizen do that as well. What am I doing wrong?

The police are there to apprehend and arrest the person to be remanded in custody. The district attorney may or may not sue the person, and the judge may or may not punish, not the police who are not a judge. So beating civilians is barbaric.

And dangerous car chases often run out, in an accident serious or not, because the police are chasing the car by racing pedal to the metal, to the bitter end. If one has the license plate of the car, one can also think we'll get him afterwards.

It's sometimes said that the motorist drove into a cop and knocked him down. But I think that cop is psychiatric disturbed, because who doesn't go aside when a car drives into him or storms full speed to the cop, just a deranged one anyway.

So if the offender gets jail time, the officer should receive psychiatric treatment. Because with his psychiatric head, he's able to shoot a civilian. So such a cop is essentially not trust-able with a gun anymore. In recent years, the heart is being shot much more often, not before, they were shooting in the legs.

And people who think and write like me are often parked in the woods. Under the guise of not wise in the upstairs room, ripped from the toilet-bowl etc. And the normal do what they want with their fellow man, without often taking into account the person. So whose sick here, the abnormal?, or the normal?

====================

(13-02-2020) THE TWISTED TRUTH?
Communism whether that is of Russia or of China or no matter which country, is an invention of the Khazar a pagan people from Ukraine-Crimea (Base root Russia) who converted themselves in 740 AD to Judaism, they're not Biblical Jews they're not of Abraham or Judea and have never lived in Palestine not even 2,000 years ago, they are Satan's children
=.

They've been haunted throughout history by I think angry nations who were fed up with them Jews. So I suspect that the Europeans are overjoyed that they live in Palestine (The country is not Israhell), the Palestinians people with a skin color are being sacrificed for that, and the Western world does business with Israhell to keep them friendly?, sweet.

(From the site below).

The European countries who expelled the Jews.
ENGLAND: 1290.
FRANKRIJK: 1306.
SAXONY: 1349.
HUNGARY: 1360.
BELGIUM: 1370.
SLOVAKIA: 1380.
AUSTRIA: 1420.
NETHERLANDS: 1444.
SPAIN: 1492.
LITHUANIA: 1495.
PORTUGAL: 1498.
PRUSSIA: 1510.
ITALY: 1540.
BAVARIA: 1551.
DENMARK: 1782.
POLAND: 1500.
Europe was free of the Jews; not until 1650 did they return in any numbers. Says Encyclopedia Britannica.

Behind Communism by Frank Britton.
https://justice4germans.wordpress.com/2012/10/13/behind-communism-by-frank-britton/
https://duckduckgo.com/?q=Behind-Communism-by-Frank-L.-Britton1.pdf&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=founders+of+communism

Hellstorm Documentary, Principals JEWS.
https://www.hellstormdocumentary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GzOFPO4Gu_w
https://www.youtube.com/results?search_query=hellstorm+documentary
https://duckduckgo.com/?q=hellstorm+documentary&ia=web

====================

(12-02-2020) FUNNY THOUGHTS?
A weird thought?, if I'm angry and show it then I have no pain and cramp on my leg, If, I hold the anger inside and don't show it I can't walk decently from pain in no time. The pity is that people take me for a fool and soon forget about it, they should investigate because maybe it's psychological.

Theoretically, and I'm not saying it's like that, but SUPPOSE, anything in our subconscious which is not being solved may transform that as an outlet on the body as a kind of safety valve. So someone who can no longer stand up in society gets a problem with his back, and can no longer walk decently and or it's going to be difficult.

With someone else it affects the liver or brain and the person often suffers from e.g. migraine, which may be a misunderstood emotional life or the stomach and gets stomach upset. People often get medication, while many diseases go away on their own, only people don't know that, and think that the drugs keeps the disease under control.

I and many older people are affected by walking, is it possible that, in our subconscious, we no longer feel like joining or participating in this retarded monstrous society and world. Maybe in old age you're sick of society and humanity, it's going for thousands of years and nothing will change, frustrating.

====================

(11-02-2020) SHAME ON YOU WESTERN WORLD.
The white world has been trying to take advantage of countries where brown people live for hundreds of years, e.g. slave age colonial age and now the multinational era. We steal their raw material for an apple and an egg, we make them work for a grab nickle. A farmer in India gets $1 for 1 kilo of cinnamon, but in our Western supermarkets it sells for €120 per kilo.

Exploitation of the western world (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African Countries are still colonies of France.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

George Carlin - The Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(10-02-2020) YOU'RE FUNNY YOU THINK.
Most Dutch people don't know what is going on in their own country, take the Dutch Bank they think it's a State-bank BUMMER. It's just a commercial bank with shareholders. So are the German Bundesbank, the US Federal Bank that prints the dollar the English Bank of England etc. all commercial banks with shareholders.

The U.S. Tax IRS is also a commercial company with shareholders their headquarters is in Puerto Rico outside America, why?, to avoid taxes in America. You go to jail for seven years if you have been cheating with your tax form on April 1st, they're not they have their legal ways to get away with it.

You pay your health insurance premium because you think it's compulsory required BUMMER, there is nowhere in the law that says you should be a compulsory customer of a commercial company as a health insurance one. Recently, a judge agreed with a rejecter, you don't have to pay the monthly premium. This also applies to your car insurance they're also commercial.

If you don't have a bank or giro account, you will not receive your salary old age pension or wellfare, while you don't have to be a customer of a bank because it's also a commercial. If you go to the Wellfare Desk and say, give me cash my money, they will refuse, you don't even get a check. The government illegally forces you to be a customer of these companies.

According to the law, you have access to your medical records with the general practitioner, you may even make copies but most doctors are going to be difficult. Then there must be a phone number that you call, and they bring that doctor to the mind you should allow that if not, then we sue you so you don't have to sue that doctor they do it for you.

====================

(09-02-2020) TWO CUTY PIES.
Dani and Dannah the follow-up to the break-up.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y

====================

(08-02-2020) WISEGUY.
Suppose you are on welfare and don't want to work at all and avoid applying for a job, but the welfare people say if you don't apply for a job we'll cut your benefit with 30%. So you're going to apply for a job and the boss sits opposite you, and asks you what have you done before.

And you say I used to be a lumberjack. Then he asks you oh and where, and you say in the Sahara. But there are no trees there he says, and you say not anymore. The boss will not hire you because he thinks your nutcase, Problem Solved.

====================

(07-02-2020) CRIMINALS? PSYCHIATRIC? BLACKMAILED? BEASTS?
Our Governments, political parties, politicians, are they either criminals or psychiatric or are they being blackmailed? Or are they the beasts of evolution? For there is one thing that they are very good at, and that is making war. They probably have a university degree for that.

All those innocent world citizens who are tortured, raped, and murdered with revolutions coups and wars, the beasts are not getting hot or cold about that. They have been doing it for thousands of years. Are they criminals being blackmailed psychically or are the beasts of evolution.

Do these beasts have no sense, no empathy, no compassion for another? Are they so unscru-pulous that they're with no blinking of their eyes, push a lot of peoples over the edge, babies toddlers Adolescents men women Grandpa's and grandmas, doesn't anything touches them?

Don't they learn anything from history that everybody suffers in a war, there are no survivors or losers everybody loses. And what is very hypocritical very soon after a war their close friends again, all the misery and suffering for both nations and their people is forgotten within a jiffy
=.

Louis Farrakhan Explains Real Reason Countries Go To War After Economic Trouble.
https://www.youtube.com/watch?v=5VZZqpvBxd4
What Does Armageddon Mean?: The Breakdown, The Future & Great War.
https://www.youtube.com/watch?v=DWyWugO1AY0
(1) Why Did God Make Devil? Min. The Time & What Must Be Done.
https://www.youtube.com/watch?v=_kahulk7mEQ
(2) Why Did God Make Devil? Min. The Time & What Must Be Done.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzzpyMm_9w

====================

(06-02-2020) WHO IS THE REAL ENEMY?
Who is the real enemy? Iran or America? Israel wants to destroy Iran for years, and for that they use their friends America and Europe for. If, we want peace on this planet then we have to make the Middle East Zionist free. I'm not talking by the good Biblical Jews, but the Khazar (converted to Judaism in 740 past Christ), and came from the Ukraine, the wicked ones.

USA - Iran: Are the renewed US sanctions justified?
https://www.kla.tv/14499

An American Observing Sanctions in Iran.
https://www.kla.tv/1449

Iran: Beyond Propaganda (Travel journal by Andre Vltchek).
https://www.kla.tv/Iran-en/13362

Iran Uncensored - Media harassment and reality.
https://www.kla.tv/Iran-en/11934

Film: War made easy - How Presidents
and Pundits Keep Spinning Us to Death -.
https://www.kla.tv/Iran-en/14445

You come to the conclusion that the white race are Satan's children, the well-known Superior Aryan Racist White Devil's Children. They assume from the arrogant cocky attitude that, the planet is their private plantation with six billion colored slaves. They must be required to dance to our pipes if not then our secret services cause revolutions coups and wars for them.

If the governments have been chased away or killed, we will park our straw governments, such as e.g. in Afghanistan Iraq Libya Saudi Arabia Egypt Turkey., the candidates we are now addres-sing are Syria Yemen and Lebanon. We are angry that the countries became independent, now we have to pay for OUR raw materials such as oil, whereas in the past we stole it for free.

And now I come it can't be another way back to the Khazaren Jews Bolsheviks and Zionists, white Europeans who behind the scenes and are the real owner of the Earth. Sneakiness cunningness craftiness ellebowness is a typical character trait of these people. They hide behind the scenes and let America and Europe do their dirty work for them, typically Jewish behavior.

The Jews have been hunted down true all history that, is just their own fault they just call it upon themselves. Between 1917 and 1953, as Bolsheviks, they killed 60 million Russians and Eastern Europeans, maybe they killed one (1) billion world citizens in the last 2000 years. They call themselves God's children, but they look more like Satan's Children.

====================

(05-02-2020) EGOISM?
There are plenty of Dutch people who assume the position, helping asylum seekers that's a white men's affair, Surinamese people should not interfere. And the asylum seekers have a skin color so why help them?, to help boosting their ego, so along the lines of, what are we Dutch people great because the coloreds can't do anything.

Why did they in 1550 invented the first white racist theory? http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(04-02-2020) ONE OWNER?
The same words so the phrase is broadcast by hundreds of TV news stations in America. That sentence comes from one central source the owner of all those TV stations. So other news that is not consistent with what the fascists think is not aired. This is called very clever censoring what citizens should not know, so essentially the truth is kept from them.

https://www.brighteon.com/45f38cbb-3816-4de7-8acf-b54adf1563d0

====================

(03-02-2020) THE PRESS & MEDIA AND POLITICIANS LIE ABOUT SYRIA.
I just found this video about a group of people from the United Nations who have been visiting Syria. And they have talked to several parties including President Assad. They tell a completely different story, then our newspapers the Journal of 20.00 hours and our politicians.

The school training is free for the citizens even in the university, so also the health care. Qaddafi of Libya did that too, and the population also had free gasoline. When a woman married in Libya, an Imam went to talk to her first, and if he discovered she had to marry, then Qaddafi forbade the marriage, the parents did it, then the marriage was dissolved and the parents went to jail.

Saddam Hussein also had a lot of free for the people. And in most Arab countries, this is known -- Niqab -- where the feminine face is hidden, with only 2 eyes is forbidden, a head cloth may be.

US Peace Council Representatives on Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=NmtM2M3eA4Q
Bashar Al Assad Interviews on YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+al+assad+interviews

I consider everyone who is going to vote as a killer, because they are voting on politicians who actually drop bombs on citizens in the Middle East. And that well-known additional damage/Collateral damages -- I don't accept. That excuse doesn't work for me, the voters to whom it relates are, in my view murderers, because the people of those countries did not invade our countries, nor did they shoot at us.

We as the Western world we are the aggressors and war criminals. And if 56% didn't vote, then of the 71 fellow apartment residents there are thirty-one who is murderers who surround me and where I live.

You are in town and someone is looking for a quarrel with you and says: "I know where you live tonight I come along and kick you all the way”. And indeed tonight at 20.00 o'clock the doorbell rings, and if you open it is the man. But he is not alone he has brought 4 friends, and together they put you into the hospital. If these 5 are in front of a judge, he will consider them: “As the scum of the top shelf“ and punish them well.

America is also looking for a quarrel (As usual because they want to play the boss around the world), and also takes his 4 friends, and murders and destroys your citizens and the country together. But those friends The Netherlands England Germany and Belgium, are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as well: “Upper shelf scum“but as friends. And together they go and have dinner at The King of the Netherlands the President of America the Israhell Knesset.

That is why I demand and I hope that there are more citizens who demand that the Netherlands go away from NATO-NATO, because America is dragging us from war to war. Since the end of Hitler in 1945 have been in the last 71 years only countries bombed by America where Coloreds live, the rig is therefore also racist.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/8955 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

The big problem is, that our press and media, eg. The Journal of 20.00 our newspapers, and not forgetting those professional liars and stage players from the second chamber, who play for demagogues and lie all on each other, to drive the people in their corner. And then they have an excuse to continue bombarding for years, because the people find it fine, otherwise they will not vote on us.

Eva Bartlett Challenges the Corrupt Western Media’s Vision of Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=-uizEIEOsjg
The Dirty War on Syria - Dr. Tim Anderson on GRTV.
https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8
Joe Jamison Syria War Report.
https://www.youtube.com/watch?v=mizHddq5g10

====================

(02-02-2020) NO COMMENT.
Big Russian Supermarket. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=dc0IoRtDndE
Big Russian Supermarket. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BGOix80Icn4
Big Russian Supermarket. (Part 3)
https://www.youtube.com/watch?v=lKqz8g7Eb4I

My Favorite Fast Food Restaurant.
https://www.youtube.com/watch?v=YUHrTsuu-pg
Shopping in a Moscow Mall.
https://www.youtube.com/watch?v=pwynD8ZJFlE

====================

(01-02-2020) ALL DEFENCE FORCES BACK TO THEIR OWN COUNTRY.
I -- DEMAND -- that the U.S. defense forces, whether they are Army Naval Air Force or Special services, and their more than 1000 bases around the world are being kicked back to their own country, to defend their national boundaries against any enemy. This also applies to NATO armies, and any other non-Western foreign armies.

Any defense force it doesn't matter which country, piss of home to your own fucking country. Then there will come a sea of peace on Earth. The non western and third world countries, are not the property of the arrogant cocky racist whites. We've had the slave and colonial times they no longer exist that's in the past, so history.

The current multinational time must be abolished. Each country is going to mind with its own domestic affairs, within its own national boundaries. Then all the Western Church missionaries have to fuck off to their own country, make new souls in your own country, because there are still enough antisocial scum around on the streets that urgently need to be converted.

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. “Because”, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, “If you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu child”. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syrië (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


Free Website Hit Counter
Free website hit counter

========================

Back to Top