Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horocoop.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VerhaalAarde
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-7-pow-wow-native-american-music (Pow Wow)
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-6-contemporary-native-american-music (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestijn.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestine.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 14 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(08-04-2020) DOM DOM DOM?
De mensen zeggen: "Het heeft geen zin om iets te doen want er veranderd toch niks. Dan heeft u groot gelijk, maar wat u niet beseft is dat als niemand iets doet veranderd er ook niks. U kunt met een groepje mensen afspreken, op die dag en dat uur gaan we met bv. duizend man op het binnenhof staan. Het enige dat kan gebeuren is dat, u het binnenhof wordt uitgeslagen door de Gestapo (M.E.) Ik denk dat er wat gebeurt of bereikt als u midden op straat staat in eigen straat.

Dus in de hele stad in alle straten staan de mensen midden op straat, zoveel Gestapo hebben de Nazi's in de politiek niet om ons in de hele stad de straat uit te meppen. In een stad rent de Gestapo af op een groepje demonstranten en die rennen terug in de straat, dan rent de Gestapo weer en weer rennen ze een stukje terug. Zo wordt heel stiekem de straat schoon geveegd want iedereen blijft maar terug rennen, zouden ze blijven staan dan heeft de Gestapo geen macht.

De meeste mensen die dit lezen zullen zeggen, de schrijver leeft niet in de realiteit, soms proberen ze ook om me weg te kletsen. Waarom doen ze dat willen ze geen betere wereld, vinden ze het leuk om te leven in een wereld vol met problemen. Zou het kunnen zijn dat ze me ontkennen omdat ze de opvoeding van hun ouders staan te verdedigen, want ik praat niet zo als ze zijn opgevoed. Zouden ze mee doen dan denken ze denk ik ben een slecht kind.

====================

(07-04-2020) BUITENLANDSE REGERING INHUREN?
In het verleden heb ik hier al eens over zitten nadenken, waarom huren we geen buitenlandse regering in, om Nederland weer in de groene cijfers te krijgen. Dus i.p.v. dat we 18 miljard te kort komen, houden we elk jaar we bv. 20 miljard over. En die regering krijgt dan een provisie van b.v. 33.3%,en welke regering dat maakt me niet uit dat zal me faliekant worst wezen.

In politiek Den Haag hebben ze het eeuwig over: "Privatiseren", en dat dat de beste oplossing is voor de economie van Nederland. Dan gaan we weer winst maken en er zullen geen bezuinigin-gen meer zijn. En eenieder kan financieel weer prettig leven en geen werkloosheid meer, terwijl de praktijk uitwijst dat als je privatiseert, het leven een stuk duurder wordt voor de burgers. En alle verliezen van die bedrijven worden de burger in de maag gesplitst, via de b.v. belasting.

Ik heb het in het verleden ook al zitten denken, als alle Nederlanders voor 1 keer in hun leven niet gaan stemmen. Dus op die dag wordt er niet 1 stem uitgebracht, dan schrikken de politici zich vermoed ik het lazarus en verandert er iets. Nu weten ze we kunnen doen en laten wat we willen, want straks gaat de kiezer toch weer op ons stemmen, want het zijn goeie kuddedieren.

Dus de ellende en de uitzichtloosheid waar de burgers levenslang in zitten, hebben ze dan eigenlijk aan hun zelf te danken. Want ze zetten zelf de mensen neer die hun 80 jaar als oud vuil, en als minderwaardige wezens behandelen. En de meeste burgers trekken niet van leer, maar thuis hebben ze wel een grote mond tegen hun kinderen, daar durven ze dus wel.

Is dit mogelijk theoretisch mogelijk een reden, waarom kinderen die van hun ouders houden, teleurgesteld raken in hun en dit niet willen weten. En hun hersens bedwelmen door Alcohol en Verdovende middelen. Zolang de kinderen ongelukkig zijn, zullen ze b.v. alcohol en drugs blijven gebruiken. En heeft het geen zin om drugdealers op te sporen en uit te schakelen.

Maak een maatschappij waar ze gelukkig zijn, dan zullen de kinderen vermoedelijk geen drugs meer gaan gebruiken. Omdat ze nu plezier hebben in hun leven, en dan verdwijnen de dealers vanzelf wel, omdat ze geen afzetmarkt meer hebben, de meeste problemen zijn op te lossen.

====================

(06-04-2020) KOLONIAAL FRANKRIJK.
Sommige westerlingen zoals de Franse regering leven nog steeds in de psychiatrische waan-wereld dat, de Afrikaanse landen nog steeds hun koloniaal gebied is, u denkt dat de Afrikaanse landen onafhankelijk zijn van de westerse landen. Dus hebben we hier te maken met westerse blanke racisten, eerst hadden we de slaventijd toen de koloniale tijd en nu de multinational tijd.

Er wordt door de zogenaamde Superior Arische blanke racisten nog steeds geroofd uit de niet westerse landen. De grondstoffen worden gejat voor een appel en een ei, en de mensen staan onze producten te maken voor een schijntje. Dan zitten ze ook nog eens levenslang in de westerse tang, want de rente op rente enz., is zo hoog dat ze hun schuld niet kunnen aflossen.

De kerken of de satanskinderen zijn ook slim bezig geweest, want hun werd het westerse geloof opgedrongen, hun eigen geloof mochten ze niet meer uitoefenen want dat was duivels werk. En nu zitten de mensen levenslang in een kerk een westers geloof te belijden, in afwachting van de verlosser Jezus. In de tussen tijd worden ze beroofd door die zogenaamde westerse beschaafden.

Als de mensen een lening van het IMF of de Wereldbank willen, worden ze gedwongen om hun grenzen voor goedkope gesubsidieerde goederen te openen, b.v. kippen rijst en tomatenpuree enz. Dan overspoelen hun ook met onze tweedehands kleren, zodat hun eigen bedrijven failliet gaan. Hoe langer ik in de westerse wereld woon, hoe meer ik een hekel krijg aan westerlingen.

Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

Uitbuiting door de Westerse wereld. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA

Uitbuiting door de westerse wereld.
https://www.youtube.com/results?search_query=exploitation+by+the+western+world
https://duckduckgo.com/?q=exploitation+by+the+western+world&ia=web

====================

(05-04-2020) OVERLEEF IK DE REIS?
https://www.youtube.com/watch?v=V6jPt3d0XkE

====================

(04-04-2020) PLEGEN SOMMIGEN EEN STAATSGREEP IN HET BEDRIJF?
U stuurt een e-mailtje naar een organisatie, om iets aan de kaart te stellen. De allereerste persoon die het leest, en het er niet mee eens is, kan denken: "Flauwekul". En verwijderd het e-mailtje en of bergt het e-mailtje op in een A4 map, of verstopt het op de harde schijf, waar het in de loop van de tijd niet makkelijk meer gevonden wordt. En tijdens de vergade-ring met bv. 6 anderen later op de dag, verteld de persoon niks aan die andere. Dus die kunnen er niet over praten, en er democratisch over stemmen.

U denkt dat de organisatie u in het bos heeft geparkeerd, of hun vinger tegen u hebben opgestoken. En dat allemaal de schuld van die ene, de dictator, binnen het bedrijf. Want die ene heeft de andere aan de vergadertafel geblokkeerd en uit geschakeld door hun niks te vertellen. Dus die persoon krijgt altijd zijn zin aan de vergadertafel. En dit kan ook thuis gebeuren, de man of vrouw verteld niks aan de partner, en gooit de brief weg, en stuurt de afzender een afwijzing.

====================

(03-04-2020) IS SYRIË EEN WESTERS SLACHTOFFER?
Daniel Maes is een Belgisch kerkvader die woont al jaren in Syrië, en zegt dat de westerse pers en media leugenaars zijn, de waarheid verdraaien en liegen tegen hun bevolkingen. De alterna-tieve per en media worden gecensureerd, want de waarheid is niet gewenst. Je vraagt je af waarom de massa van de burgers dat nog niet door hebben, zijn het domme kuddedieren?

Open brief aan de Belgische VRT media.
https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/

Verhalen over Syrië.
http://www.golfbrekers.be/?s=syrie&submit=Zoeken
https://willyvandamme.wordpress.com/?s=syrie&submit=Zoeken

Syrische President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrische Burgeroorlog.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war
Syriërs willen naar huis gaan.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home

SyrianGirlPartisan - Wat de media verbergt.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syrisch Straatvoedsel + Radio Damascus.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood
http://radio.garden/listen/radio-damascus-fm-88-7/sDYOQRCy

====================

(02-04-2020) WEL OF GEEN DERDE WERELDOORLOG?
Als de dreigementen van Amerika en de NAVO aan de Russische en Oost-Europese grens, uit de hand mochten lopen, dan heb je een grote kans op een derde wereldoorlog. Daarom ben ik blij dat Poetin zijn hoofd koel houdt, en wat zijn fanatieke tegenstanders nooit zullen toegeven is dat, hij vermoedelijk hopelijk echt Europa aan het redden is.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+do+not+want+a+war

Als u vrede wilt hebben, dan heeft u mensen nodig zoals ik. Mensen die beschouwd worden als psychisch niet in orde, naïef zijn, in een droomwereld leven enz. Want wat ik zou doen,
alle defensie van welk land dan ook wordt terug naar eigen land gestuurd. Om de landsgrenzen te verdedigen, en niet te mieren in andere landen. En al helemaal niet in landen van mensen, die ons niet bedreigd hebben. Ons land niet zijn binnengevallen, en niet op ons schieten enz.
https://www.youtube.com/watch?v=CoTkbwML-zU

Dan wordt ook de legale en illegale wapenhandel stop gezet en verboden. Kortom dit zijn maar 2 maatregelen, en daar kun je veel slachtoffers het leven mee redden. Allemaal mensen die niet dood willen, en verder willen leven tot op oudere leeftijd.
https://www.youtube.com/results?search_query=legal+illegal+weapon+trade

Een van de problemen is dat, veel kiezers verslaafd zijn aan de opvoeding van de ouders en de grootouders, die hebben levenslang gestemd, dus moeten we ook stemmen. Als oma en moeder levenslang die waspoeder kochten van dat merk, dan zullen de dochter en kleindochter ook levenslang dat merk kopen.

Politici en regeringen hebben kuddedieren nodig, want daar kun je mee doen wat je wilt. Die trappen overal in, en die kun je veel wijsmaken. Liegen, bedriegen, er om heen draaien, in de doofpot, geen probleem. Iemand die zelf nadenkt, wikt en weegt, onderzoekt, uitpluist, graaft, spit, zich zaken afvraagt, zal lang zo makkelijk niet te paaien zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ
https://www.youtube.com/results?search_query=politicians+want+common+people

====================

(01-04-2020) ÉÉN APRIL?
Één April grappen zijn die nog leuk, en werken ze nog in onze tijd?
https://www.youtube.com/watch?v=MFTJrGYa9NU
https://www.youtube.com/results?search_query=april+grappen

http://www.1april.net/
https://duckduckgo.com/?q=april+grappen&ia=videos

====================

(31-03-2020) ALLE DEFENSIE TERUG NAAR EIGEN LAND.
Ik -- EIS -- dat het Amerikaanse defensieapparaat, of ze nou leger marine luchtmacht speciale diensten zijn, en hun meer dan 750 basissen over de hele wereld weggetrapt worden naar hun eigen land, om hun landsgrenzen te verdedigen tegen een eventuele vijand. Dit geldt ook voor de NAVO legers. En eventuele andere niet westerse vreemde legers.

Elk defensieapparaat het maakt niet uit welk land, oprotten naar je eigen land. Dan komt er een zee van vrede op Aarde. De niet westerse en derdewereldlanden, zijn niet het eigendom van de arrogante verwaande racistische blanken. De slaven en koloniale tijd hebben we gehad die bestaan niet meer dat, is verleden tijd, geschiedenis dus.

Zo moet ook de huidige multinational tijd worden afgeschaft. Ieder land gaat zich met zijn eigen binnenlandse zaken bemoeien, binnen zijn eigen landsgrenzen. Dan moeten ook alle westerse kerk zendelingen oprotten naar hun eigen land, ga daar maar zieltjes winnen, want daar loopt nog genoeg asociaal schorem rond op straat die dringend bekeerd moeten worden.

====================

(30-03-2020) WIE IS DE VRIEND EN WIE IS DE VIJAND?
Rusland wordt gedemoniseerd want zogenaamd zijn ze de vijand waar de hele wereld doods-benauwd voor moet zijn. Maar in werkelijkheid is America onze vijand, want sinds 1945 tot 2018 dus al 73 jaar vallen ze om de haveklap een ander land binnen en gaan bombarderen, Rus-land doet dat niet, en Amerika heeft wereldwijd ongeveer 1000 militaire basissen Rusland niet.

Maar veel domme konijnen de burgers dus in westerse landen schijnen dat niet te vatten, die zijn er heilig van overtuigd dat Rusland hun vijand is. Dit wordt ook in de hand gewerkt door de demagogen van de pers en media dus de Tv journaals de kranten en de praatprogramma's op Tv die de burgers de waarheid niet vertellen en leugens verkopen op bevel van hun regering.

Ook Assad van Syrië wordt gedemoniseerd want hij vergiftigd zogenaamd kinderen met chemicaliën maar dat doet hij niet, in werkelijkheid doet Israël Turkije Saudi Arabië en Qatar dat. En dat gifgas kopen ze in de westerse wereld bij hun vriendjes, die er leuk aan verdienen.

In de Vietnam oorlog gooiden Amerika Agent Orange uit vliegtuigen om te ontbladeren, en de vraag is waarom hebben de Amerikanen dat spul "Oranje" genoemd (Nederlandse Fabrikant?).
Nederland is oranje gezind vanwege het koninklijke huis en ook de voetbalclub oranje boven
=.

En Nederlandse regeringen zijn altijd als NSB'ers geweest oftewel landverraders, denk maar aan het geslijm met Hitler door middel van die Nederlandse landverrader die Prins Bernhard heetten.

En vandaag de dag slijmen ze met Israël die al 72 jaar genocide pleegt op de Palestijnen en zo een beetje heel Palestina heeft gejat op de Gaza en de Westbank na. Nederlandse regeringen zijn net prostituees, ze doen met iedereen zaken als ze er maar geld mee kunnen verdienen
=.

====================

(29-03-2020) VIETNAM DELIGHT.
Vietnamese Street Food 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i0H92JX3di0
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetfood

====================

(28-03-2020) DE VRIJHEID VAN MENINGSUITING EN DE DOELEINDEN.
Het Eerste Amendement op de Grondwet van de Verenigde Staten van Amerika werd niet nood-zakelijk geacht door de stichters van deze natie om "Ardige" of "politiek correcte" toespraak te beschermen. Het werd noodzakelijk geacht zodat de mensen nooit bang zouden zijn om de gedachten van hun geweten uit te drukken, of om te onthullen wat zij als WAARHEID geloven.

De WAARHEID heeft geen wetten nodig om het te verdedigen, alleen LEUGENS doen. Deze wetten komen met - Hate Speech - met wetten die anders denkenden mannen en vrouwen in de andere zogenaamde westerse democratieën gevangen gezet, zogenaamd - Vrije naties -. Vrij-heid van meningsuiting is een christelijk ideaal en de grootste bedreiging zijn de vijanden van God en Christus.

https://christogenea.org/

====================

(27-03-2020) HEGELIAANSE DIALECTIEK.
Misschien toch handig om even een kleine toelichting te geven wat Hegeliaanse dialectiek is :

Het is een instrument dat gebruikt wordt om de gedachten van een slapend volkje (en dan zitten wij in ons land in een soort paradijs) te manipuleren om er voor te zorgen dat zij veranderingen accepteren die zij normaal gesproken zouden verwerpen. De Hegeliaanse dialectiek (genoemd naar de Duitse filosoof Hegel) zit erg eenvoudig in elkaar :

1) Creëer een probleem
2) Controleer het probleem
3) Biedt een oplossing aan

Een voorbeeld: Verplichte vaccinatie voor all zeven miljard wereldburgers.

Dan worden de multinationals de echte bazen in het parlement bv. de farmaceutische bedrijven stinkend rijk. Ze hoeven alleen maar hun personeel de ruggengraatloze flapdrollen politici on-deruit te halen d.m.v. lobbyisten. De politici zijn niet in dienst van de kiezers maar van de multi-nationals, zoals banken farmaceuten voedings- en olie industrie medische wereld enz., de elite.

Spanjaarden hekelen Nederlandse epidemioloog Oproep tot Euthanasie.
https://larouchepub.com/pr/2020/20200329_Spaniards_Denounce.html#container

http://www.geennieuws.com/2014/06/eu-hegeliaanse-dialectiek-nu-in-volle-gang/
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=P861

https://www.ondernemer24.nl/artikelen/hegel-en-de-dialectiek-van-managers-en-medewerkers
http://800woorden.nl/de-hegeliaanse-filosofie-van-de-geschiedenis/

https://www.youtube.com/results?search_query=Hegeliaanse+dialectiek+
https://duckduckgo.com/?q=+Hegeliaanse+dialectiek&t=h_&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Esoteric+Agenda
https://duckduckgo.com/?q=esoteric+agenda&t=hz&ia=videos

====================

(26-03-2020) IS GRATIS STROOM EEN UTOPIA?
Stel u bent zo goed dat, u een apparaat uitvindt die gratis stroom opwekt. En dat apparaat zit niet met een stekker in het stopcontact. Het moment dat u dat apparaat in de openbaarheid brengt, leeft u niet lang meer en verdwijnt het apparaat voorgoed, en dat doen die 13 families in de piramide top.

Laten we even aannemen dat van de 7 miljard mensen wereldwijd er 3 miljard voordeuren zijn, en met dat apparaat die stroom opwekt hebben ze nu gratis, koken huishoudelijke apparaten douchen afwassen verwarming vervoersmiddelen, misschien nog meer waar ik zo niet op kom.

Dus het gas de elektra en de olie-industrie kunnen opgeheven worden. Dat gaat dat tuig in de top natuurlijk nooit toestaan, die trekken gewoon even aan de touwtjes, van die trekpoppen die politici heten. Die sturen bv. een huurmoordenaar op u af, of u krijgt een vreemd ongeluk.

Mocht u denken, ik huur een huurmoordenaar in om die 13 families op te ruimen, dan zegt God tegen u -- Gij zult niet doden --. Ja maar heer die 13 families zijn beesten, ze laten zeven miljard mensen wereldwijd economisch en financieel 80 jaar creperen -- Niks mee te maken --.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
https://duckduckgo.com/?q=zero+point+energy&t=h_&ia=web

====================

(25-03-2020) IS CORRUPTIE EEN BASIS INGREDIËNT VAN DE MENS?.
Mensen zoals ik worden door bv. politici beschouwd als psychiatrische patiënten die met onze websites en YouTube nep-nieuws verspreiden. Als ik het goed heb maar dat weet ik niet hele-maal zeker, wil de politiek een wet gaan maken, om onze sites te gaan verbieden onder het mom van nepnieuws. Dat betekent dat de vrije meningsuiting wordt afgeschaft, en of zij of wij wel of niet de waarheid schrijven maakt niet meer uit. Ben je Anti politiek dan dien je te verdwijnen.

Wees blij dat er mensen zijn zo als ik want we houden de heren in de gaten, en onderzoeken alles wat ze achter de schermen lopen uit te spoken en ze niet aan het volk vertellen. Beschouw ons maar als een vinger aan de pols. Want als we niet meer bestaan in de toekomst, dan hebben de heren voor de volle één miljoen procent vrij spel, om met de burger te gaan doen en laten wat ze blieven. Beschouw ons maar als de politie de waakhond die criminelen in de gaten houdt.

Verder moeten we niet vergeten dat de dames en heren die langer op school hebben gezeten dan ons, vaak arrogant en verwaand zijn en in een ziekelijke psychiatrische gestoorde waanwereld leven. Ze menen dat ze alle wijsheid in pacht hebben, altijd gelijk hebben en onfeilbaar zijn, dit wordt beroeps arrogante verwaandheid genoemd. Vaak hebben ze ook via hun politieke vriendjes de macht om de burgers met wetten verordeningen en regeltjes het bos in te sturen.

Vele politici worden op den duur corrupt en gaan b.v. graaien en zichzelf te verrijken, op een gegeven moment staan ze onder en boven de wet. Plus politici de medische wereld de elite de farmaceutische industrie de multinationals de touwtjestrekkers en de rijken, worden op een gegeven moment een vriendenkliek. Als ze hun zin niet kunnen krijgen bij het volk, dan maken ze gewoon een nieuwe wet om het volk onderuit te halen, die mogen gaan uithuilen in het bos.

Is corruptie een basis ingrediënt van de mens?
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=Is+corruptie+de+basis+van+de+mens%3F
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruptie+een+basis+ingredi%C3%ABnt+van+de+mens%3F&ia=web

====================

(24-03-2020) FARIZEEËRS?
Soms krijg ik een verzoek om een site die ik als link geplaatst heb op mijn site te verwijderen, omdat ze niet geassocieerd wensen te worden met mijn site, als ik schrijf over de Khazaren oftewel NEP-Joden. En het zijn allemaal websites die het (zogenaamd?) opnemen voor de Palestijnen, waar al 73 jaar genocide op gepleegd wordt. Hebben we hier te maken met Farizeeërs, Jezus heeft het zelf gezegd in de Bijbel dat hij omringt, werd door dit soort lui. Daarnaast leer mij de Hollanders kennen. Vaak willen ze ook de vijand zoet houden voor de toekomst, oorlog is oorlog straks als er weer vrede is kunnen we weer vrienden zijn, nu effe niet.

Ik vraag me ook af of het soms uitgerekend de Farizeeërs alias de komedianten zijn, die levens-lang oorlogen voor ons creëren. Als je met mekaar weet af te spreken dat we met de kerstdagen niet op mekaar zullen schieten, dan kun je toch ook afspreken dat we nooit op mekaar schieten. We gaan uit mekaar en een tijd later als we afgekoeld zijn praten we over het probleem dus nooit meer oorlog. Wil je niet dood lekker thuis blijven bij tante Truus in eigen land, en niet komen lullen in mijn land, eet thuis maar de kerst amandelspijsstaaf pak thuis je kerstcadeau maar uit. Krijgsgevangene is dat een westers grapje een soort van 1 april of zo, beng beng.

====================

(23-03-2020) KOORTS en CORONA?
Als het verhaal klopt sterven er jaarlijks tien keer zoveel mensen aan griep dan corona, tenmin-ste in Nederland en waarom dan al die tam tam. Plus vorig jaar wist men al van het corona-virus maar is het weggestopt in de doofpot hopende dat het zou overwaaien, dat is niet gebeurt en nu schopt men een hoop kabaal alsof ze er door overvallen zijn. Typische politieke media komedie.

Nou zeg ik echt niet leef er maar op los en negeer corona. Omarm iedereen maar en kus iedereen maar innig, en hoest maar lekker hun kant uit. NEE, want dat doe je ook niet met de griep. Wat ik al eerder schreef politici wisten allang van het corona virus af, en hebben het vliegverkeer met China niet tijdelijk stil gelegd, dus in die zin zijn ze verantwoordelijk voor de corona doden.

https://www.youtube.com/user/RussiaToday/search?query=corona

Rotterdamse viroloog: coronavirus is helemaal niet zo besmettelijk.
https://www.youtube.com/watch?v=efMcRS1JKog
https://www.youtube.com/results?search_query=griep+en+corona
https://duckduckgo.com/?q=griep+en+corona&ia=news

Vaccineren is voor de winst, niet voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Wereldwijde Epidemie door Vaccinaties.
https://www.kla.tv/15309
Vaxxed, de schokkende Waarheid!?
https://www.kla.tv/15175 (Ned Subs).

De film -VAXXED -, van doofpot tot catastrofe,
mogelijke relatie tussen vaccinaties en autisme.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

====================

(22-03-2020) LEVENDE WEZENS?
Kunnen planten gevoelens vertonen?
https://vimeo.com/channels/staffpicks/377444411?from=outro-embed

====================

(21-03-2020) NAVO - OORLOGSMISDADIGERS?
Ik heb het al eerder geschreven dat de NAVO een oorlogsmisdadigers organisatie is, want sinds 1945 vallen ze om de have klap een ander land militair binnen, en het zijn bijna uitsluitend lan-den waar mensen met een huidskleur wonen. Dat betekent dat de kleurlingen van de planeet vogelvrij zijn verklaard, door de blanke Arrogante Superieure Arische Racistische Satanisten.

Zou ik naar de politie een advocaat de officier van justitie en de rechter gaan om de NAVO aan te klagen wegens oorlogsmisdaden, dan wordt ik zeker weten het bos in gestuurd. Als ik 150 e-mails stuur naar de parlementariërs, dan zal de massa niet antwoorden, en degene die het wel doen daar krijg ik van te horen onze partij dit en onze partij dat, en verder gebeurt er niks.

Als ik die demagogen van de pers en media zou benaderen, zoals de kranten de Tv-journaals en de praatprogramma's op TV, dan zullen die zwijgen als het graf. Die zitten diep in de kont van de politici, het zijn onbetaalde trekpoppen woordvoerders van de politici. Zij brengen alleen maar het nieuws dat is goedgekeurd, en wat politici niet kunnen gebruiken wordt verzwegen.

Nu kan ik ook op straat gaan staan met een bord of spandoek op het binnenhof, maar ik zal er niet lang staan. Want of ik wordt vrij gauw verwijderd door de politie, of de M.E. (landver-raders) slaat mij het binnenhof af. Blijf ik terugkeren dan heb ik een kans om gearresteerd te worden, en kom ik vermoedelijk voor een rechter die mij veroordeeld of opsluit.

En wat wil ik?, vrede op Aarde voor de landen waar kleurlingen wonen zodat ze vredig kunnen leven in hun eigen land, en dat is niet gewenst door het blanke beestje van de westerse wereld. Dus je zou kunnen zeggen de koloniale tijd is helemaal niet afgeschaft, die gaat achter de schermen gewoon latent door. Wie profiteren ervan de multinationals de banken de elite enz.

====================

(20-03-2020) CORONA-VIRUS?
Ik weet niet wat ik er van moet denken, is het echt zo serieus of maakt men van een vlieg een olifant? Virussen bestaan al door de hele geschiedenis dat doet de natuur, MAAR wetenschap-pers zijn al tientallen jaren virussen bewust met voorbedachten rade aan het kweken in laborato-riums in allerlei formaten, misschien ontsnapt er af en toe één naar de menselijke buitenwereld.

Zo zijn er ook mensen die beweren dat men af en toe expres een virus los laat, om te kijken wat het effect is op de mensheid. Dan heb je nog het standbeeld van de - Georgia Guidestones - in Amerika, daar staat op geschreven: Hou de mensheid onder de 500 miljoen in eeuwige durende balans met de natuur. Dus de touwtjestrekkers en of de elite willen 6,5 miljard mensen uitroeien.

De Georgia Voorschriftenstenen: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

Het schijnt als het verhaal klopt dat er in de vaccins SV-40 zit een kankerverwekkende stof, stel dat het klopt dan is dat een middel om de gehele mensheid uit te roeien met kanker. Misschien dat men daarom bewust een virus los laat want, als het uit de hand loopt en een dodelijke puinhoop word, dan kan een regering besluiten om de gehele bevolking verplicht te inenten.

https://www.youtube.com/results?search_query=+vaccins+sv40
https://duckduckgo.com/?q=vaccins+sv40&ia=web

Hoe komt een virus uit China in bv. Nederland, door dat het vliegverkeer in het begin niet tijde-lijk wordt stilgelegd. Want de vliegindustrie is een wereldwijde multinational met op jaarbasis een triljarden inkomstenbron, dan kun je denken die dodelijke corona slachtoffers worden gewoon opgeofferd voor het grote geld. Dus de regering heeft zijn eigen burgers vermoord.

Zo is Nederland altijd al een land geweest die inderdaad van een mug een olifant maken, bij het minste geringste worden er fanatieke maatregelen genomen die helemaal niet nodig zijn. En iedereen steekt ook iedereen aan, de regering de ambtenaren de media en de burgers zijn volledig in paniek alsof de wereld vergaat. Dus in die zin zijn de Nederlanders zielige mensen.

Corona-Virus Vragen en Antwoorden.
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://coronavirus.nl/coronavirus-kaart/ (De Wereld-kaart).
https://coronavirus.nl/ (De Nederlandse-kaart).
https://covid19info.live/

https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus
https://duckduckgo.com/?q=coronavirus&ia=web

====================

(19-03-2020) HOERA WE MOETEN GROOT FEEST GAAN VIEREN.
Want de zes miljoen Joden uit de 13 concentratiekampen zijn nog in leven, ze zijn helemaal niet vergast het is een sprookje dat in de doofpot zit. Zie deze website van het internationale Rode Kruis, toen kind aan huis in de kampen.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
In 1938 waren er wereldwijd 15.748.091 Joden, tien jaar later in 1948 waren er wereldwijd 15.753.638 Joden dat, betekent letterlijk en figuurlijk dat er niet één Jood is vergast laat staan zes miljoen.

De Holocaust, waar 6 miljoen Joden naar verluidt stierven door de handen van hun
Duitse ontvoerders tijdens de Tweede Wereldoorlog, is een immens succesvolle hoax!
http://holywar.org/S35.htm
Hoeveel joden zijn er in de wereld?
https://duckduckgo.com/?q=how+many+jews+are+there+in+the+world&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=how+many+jews+are+there+in+the+world

Dit is de reden dat mensen die de holocaust onderzoeken en hem in het openbaar gaan publi-ceren drie jaar gevangenisstraf krijgen want de waarheid moet in de doofpot blijven. Zo kan Israhell al jaren Duitsland beroven van de jaarlijkse twintig miljard die ze moeten betalen voor de zogenaamde vergassing van zes miljoen Joden.

De wereld rouwt al 75 jaar om de holocaust met zes miljoen doden, terwijl in werkelijkheid zijn er 272.000 Joden uit Europa gestorven, in de tweede wereldoorlog aan cholera tyfus en honger, want de geallieerden bombardeerde alles wat voedsel en medicijnen was. Er is er niet één vergast laat staan zes miljoen. Maar de 500.000 Iraakse kinderen die gestorven zijn aan de Amerikaanse boycot wordt geen herdenking voor gehouden want ze hebben een huidskleur.

Madeleine Albright: "500.000" kinderen, het was het waard.
(Vervloekt Demonisch Beest uit de Hel.
Arrogante Racistische Blanke Vullis).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright vandaag over de moord op de kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

====================

(18-03-2020) WAT IS EIGENDOM?
U wilt een huis laten bouwen en u koopt een stuk grond van het gemeentehuis, op dat moment wordt u beroofd door het gemeentehuis. Waarom dat, stuk grond is al uw eigendom want het behoort tot de staat de Nederlanden waar u deel van uit maakt.

Stel u wilt een plasje plegen op het grasveld rond uw flat, en u krijgt een bekeuring van een agent, die is ook een crimineel. Waarom u staat te plassen op uw eigendom, want die behoort tot de staat der Nederlanden waar u deel van uitmaakt.

De andere flatbewoners kunnen u vragen: "Hé wijsneus hou op met dat gesas want je staat op ons eigendom te pissen", anders schoppen we je lek. Maar de agent noch de rechter noch het gemeentehuis noch de regering kan iets doen. Zo hoeft u ook niet te betalen voor een visakte, want u zit te vissen in uw eigen wateren.

====================

(17-03-2020) EIGEN SCHULD DIKKE BULT.
Als een wijk vol zit met niet Nederlanders, dan ligt het aan de Nederlanders zelf. Als er in een wijk een Moslim gezin komt wonen, dan gaan meerdere Nederlanders verhuizen. En die andere Nederlanders willen dat huis niet hebben, want er woont een Moslim gezin. Met gevolg dat de woningbouw en de Gemeente, er een 2e Moslim gezin in stopt, of een Surinamer of een Ghanees of een Chinees enz.

Want de aflossing van het huis moet wel doorgaan, als de Nederlanders blijven wonen waar ze nu wonen. Dan komt er geen huis leeg voor niet Nederlanders, en als ik kijk naar b.v. Moslim gezinnen, uit b.v. Syrië dan ben ik blij dat ze nu veilig in Nederland wonen.

Als we zo weinig mogelijk bv. Afrikaanse asielzoekers willen hebben, dan moeten we als westerlingen eerst opdonderen uit hun landen. En niet constant revolutionaire toestanden creëren voor, hun met stro regeringen, en ook de rente schuld kwijtschelden. En hun landen niet meer volgooien met goedkope westerse subsidie artikelen, zoals kip tomatenpuree rijst.

Waardoor hun eigen binnenlandse handel wegvalt, want dan houden ze geld over en kunnen zaken doen en hun land opbouwen. En hebben ze geen reden meer om te vluchten, asielzoekers is gewoon ons eigen schuld, we zitten gewoon constant te sodemieteren in hun landen.

Als sommigen Nederlanders willen dat de buitenlanders Nederland weer verlaten, dan moeten ze geen koffie meer drinken en thee maar wortelsap. Ook geen olie en benzine meer kopen uit Arabische landen, voor hun auto of aluminium uit Suriname om vliegtuigen van te bouwen.

Ga maar bomen kappen in het Apeldoornse bos, en vaar maar met een houten kano naar Spanje of Amerika, haal de grondstoffen dan niet meer uit hun landen voor een appel en een ei. Laat hun dan ook onze kleren niet meer maken voor een grijpstuiver.

In het verleden zijn veel Nederlanders verhuisd, naar Canada Australië enz. Veel omgaan met de Autochtonen doen ze niet, ze hebben ook hun eigen bejaarden en verzorgingstehuizen. In het begin eisten ze Nederlandse scholen, maar dat hebben de regeringen verboden.

Want als je in ons land woont, gaat jouw kind naar onze scholen. En als je dat niet wilt dat, is prima in orde dat is je goed recht, maar dan moet je maar weer in Nederland gaan wonen. Dus Nederlanders weten ook goed hoe ze moeten discrimineren.

En de laatste jaren gaan er steeds meer Nederlanders in Suriname wonen, want van Nederland worden ze doodziek. Ze zijn vaak eerst met vakantie geweest in Suriname, en daar zagen ze het vrije leven, zonder al te veel bemoeienis van bv. ambtenaren.

Op deze site staan veel YouTubes over Suriname,
dan krijgt u een indruk over het leven daar.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

====================

(16-03-2020) IMRAN HOSEIN.
De fascisten oftewel de politici en hun vriendjes zijn druk bezig
om alles van het internet te verwijderen wat hun niet bevalt.

Technologie is Zwarte Kracht.
https://www.youtube.com/watch?v=Az4BEmu0Q_w (Censuur?)
Gog en Magog - De Zee van Galilea.
https://www.youtube.com/watch?v=O2wUrye0Lnc (Censuur?)
Hoe ver is de Malhama? (Armageddon).
https://www.youtube.com/watch?v=iv83PIPB4ZA (Censuur?)

https://www.youtube.com/channel/UC3Xlgbc8gq3NOMmdEUAlfGg
http://imranhosein.org/

https://www.youtube.com/results?search_query=imran+hosein
https://duckduckgo.com/?q=imran+hosein&ia=videos

YouTube Censuur.
https://www.youtube.com/watch?v=san10etCf-8
Een woord aan de Feministen van Google.
https://www.youtube.com/watch?v=YA0GQNtI8lQ
Een zuchtje vrije meningsuiting.
https://www.youtube.com/watch?v=pPUHHkqfR_4

http://www.patcondell.net/
https://www.youtube.com/user/patcondell/videos

Support uw vrijheid om te spreken.
https://www.bitchute.com/
https://www.brighteon.com/
https://www.liveleak.com/
https://www.kla.tv/

====================

(15-03-2020) HEEFT U EEN SPECIALITEIT, MELDT U AAN.
Kla.TV aan het voorlichtingsfront – Wie strijdt mee?
https://www.kla.tv/15773

====================

(14-03-2020) NOORD KOREA.
Het is uitgerekend dat arrogante Amerika die de oorzaak zijn dat Korea opgedeeld werd in een Noord en Zuid. Waarschijnlijk ook een Noord Sudan en een Zuid Sudan, misschien ook een Noord en Zuid Vietnam.

Amerika valt al sinds 1945 dus al 75 jaar lang om de have klap andere landen binnen, en gaat daar huishouden alsof dat land de zoveelste staat is van Amerika. En de Europese regeringen en Brussel vinden dat prima, je zou ook kunnen zeggen dat de NAVO een oorlogsmisdadigers organisatie is die dringend opgeheven moet worden.

10 dagen in Noord Korea. Binnen in het
meest geïsoleerde land ter wereld.
https://www.youtube.com/watch?v=5xs--To414I

Vaak gaan de demagogische westerse pers en media naar landen zoals Noord Korea Syrië enz., om een verkeerd beeld over te brengen aan bv. de Nederlanders. Die denken nou die bevolking en dat land is ook niet veel soeps, en dat is de bedoeling van de demagogen dat de Nederlanders zo gaan denken. Terwijl Eva Bartlett laat zien hoe het echt gaat in die landen, zodat de westerlingen een eerlijk beeld krijgen van de bevolking en het land.

Eva Bartlett in Noord Korea.
https://www.youtube.com/results?search_query=eva+bartlett+in+north+korea
https://duckduckgo.com/?q=eva+bartlett+in+north+korea&ia=images
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea
https://duckduckgo.com/?q=north+korea&ia=news

StraatVoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=north+korean+streetfood&ia=web
Eethuis - Restaurant Eten.
https://www.youtube.com/watch?v=UsxAUyVet8A

Winkel Steil.
Ryung Song Italia Pizza in Noord Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKx5baOoYJE

Landen zoals Noord Korea worden vaak geboycot door westerse regeringen, maar vaak is het gewoon gehuichel om het volk te bespelen. Want achter de schermen gaan de zaken gewoon door, in deze winkel verkopen ze ook westerse producten. In Rusland zijn de McDonald's en KFC-winkels gewoon open, zo ook de Coca Cola fabriek.

De kleine man zoals de Nederlandse boeren zijn de sigaar, het is altijd de kleine man die de lul is. Vaak is het de westerse pers en media zoals de journaals de kranten en de praatprogramma's op Tv die hun eigen volk belazeren met leugens om stemming te kweken onder hun.

En mensen zoals ik die op zoek zijn naar de waarheid wat er dus echt gebeurt achter de schermen en het publiceren, worden door regeringen beschouwd als landverraders en in de gaten gehouden door bv. een AIVD want we zijn waarschijnlijk staatsgevaarlijk.

Bevoorrechte Winkel? - Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=uLvJgOgW4hk
Computer Winkel in Noord Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=FtDWYzwwuUs

21ste Pyongyang Lente International Handels Beurs - Noord Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=MsWXIw6yDNc
https://www.youtube.com/results?search_query=21st+Pyongyang+Spring+International+Trade+Fair+-+North+Korea

StraatWandeling.
https://www.youtube.com/watch?v=LGE2FOsQ1tk
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+streetwalk

Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+music

====================

(13-03-2020) HUICHELACHTIGE WESTERSE WERELD.
Als je naar dit soort filmpjes kijkt, dan krijg je een hekel aan die huichelachtige westerse regeringen die allemaal zitten te slijmen en te kontkruipen met Israël. Ze laten de Palestijnen volledig verrekken, ze vinden het prima wat er wordt uitgespookt met de Palestijnen.

Nabi Saleh.
https://www.youtube.com/watch?v=oI8axGcdEtM
Ter ondersteuning van Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Israelisch leger reageert op Demonstraties in Nabi Saleh.
https://www.youtube.com/watch?v=BO7bnoDvMx8
Nabi Saleh, West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=KmVLoPxlmc4
De arrestatie van Naji Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=xd7KIDLEvqk

Israelische bezetting spuit afvalwater in de
huizen van de bewoners van Al-Nabi Saleh dorp.
https://www.youtube.com/watch?v=jR_SN3Jcg3g
Spuiten: "Skunk" - Bakpoeder Gist Chemish-Rioolwater Poep?
https://duckduckgo.com/?q=israelian+skunk&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+skunk

Het is een diepe schande dat de Khazaren (Nep-Joden) het hele land stelen en vervolgens de Palestijnen willen verdrijven en uitroeien. De hele wereld kijkt toe en vindt het prima dat, zegt veel over de beschaving van de westerse wereld je zou ze ook tuig kunnen noemen.

De westerse wereld heeft de mond vol van democratie rechtsgang beschaving fatsoen Bijbels wetboeken in waarde laten, maar dat gunnen ze de Palestijnen niet die mogen dood vallen.
Vroeger waren de westerlingen al tuig in de slaven de koloniale en nu multinational tijd
=.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(12-03-2020) ARROGANT WESTERS SCHORUM.
Amerika en Israël zijn één pot nat, twee handen op één buik. Amerika en Israël
willen al deze Arabische landen uitschakelen en er stro-regeringen plaatsen.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
(Behand the Smoke Curtain - Barbara Honegger - Chapter 12/14 - Ga naar 09.38 Minuut).

Dr. Wasfi beschrijft haar belevenis in Irak, en discussieert over het leven in Irak. (22-09-2006)
Tube is weg, vuile tactieken van die verdomde facisten hoerenzonen die de wereld regeren.
https://www.youtube.com/watch?v=ELjgVq6GtPA
https://www.youtube.com/watch?v=colcD8UVr90

Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 01.
https://www.youtube.com/watch?v=1j1D1RxNPJE
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 02.
https://www.youtube.com/watch?v=XuIhqqaNdZg
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 03.
https://www.youtube.com/watch?v=LWGiDmFaXJM

https://www.youtube.com/results?gl=CA&aq=f&search_query=dahlia+wasfi&search_type=

====================

(11-03-2020) IK VERVEEL ME.
Ik zit nu om 02.34 AM achter mijn bureau na te denken over het leven, daarnaast zit ik me te vervelen, ik weet niet goed wat te doen en heb ook geen zin om te gaan slapen. Wat u vermoedelijk raar zal overkomen is dat, als ik zo denk dan gaat het bijna altijd regenen, en of dan schijnt de zon ineens bij mij naar binnen alsof ze me steunen in mijn eenzaamheid?

Misschien is het Goddelijke voorzienigheid die tegen me zegt je bent niet alleen, we zijn bij je we waken over je, niet wanhopen het komt allemaal wel goed in de toekomst. Ik liep naar de slaapkamer en zei jongens nu moeten jullie ophouden met regenen want als de beerput overloopt kan ik hier niet slapen, toen stopte de regen beng alsof iemand razendsnel een gordijn dichttrok.

Zo had ik een keer God uitgescholden omdat het een rotzooi is op Aarde, toen zag ik een witte schijf in de lucht, en de Oostelijke horizon stond op 22graad36minuut in Stier, en het midden van de hemel op 22graad42minuut in Steenbok. Ik ben geboren met op de Oostelijke horizon op 22graad36minuut in Stier en het midden van de hemel op 22graad42minuut in Steenbok.

====================

(10-03-2020) NEDERLANDSE REGERING VINDT HET PRIMA.
De Nederlandse regering vindt het prima dat Saudi Arabië kinderen vermoordt in Jemen met bommen, want hun ambassade in Riyad in Saudi Arabië dichtdoen dat doen de Nederlanders niet. Maar de ambassade in Damascus in Syrië heeft men wel gesloten, terwijl Assad geen kinderen vermoordt. In politiek Den Haag lijden ze aan schizofrenie waardoor ze met twee maten meten. Het bekende Jekyll and Hyde gestoorde syndroom.

Hieraan kun je goed zien met wat voor een smerige mentaliteit regeringen rondlopen. In oorlogen gaat het volgens mij niet om goed of kwaad, of vrienden of vijanden, maar hoeveel men er uit kan slepen. Heb ik baat bij zo een oorlog dan doe ik mee, heb ik er geen baat bij dan mogen ze mekaar uitroeien. En de kiezers die gaan stemmen, zijn volgens mij het kwaad van de evolutie. Want al die moord en doodslag vinden ze prima om eigen gewin.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(09-03-2020) WAT IS DE WAARHEID?
Als je naar de YouTube filmpjes kijkt, dan vraag je je af, wat gebeurt hier in -- WERKELIJK-HEID --. Er zijn inderdaad mensen die de boel verdraaien omdat ze bv. racisten zijn, er zitten ook demagogen tussen, er speelt ook een landelijk en Europees belang mee. Wat kun je wel deels of niet geloven wat je op de filmpjes ziet, het is heel moeilijk om achter de echte waarheid te komen. Je zou kunnen zeggen dat alle Moslim immigranten slechte wezens zijn, maar dat is niet zo, de massa moet hier niks van hebben.

Het schijnt in heel Europa één grote rotzooi te zijn op straat, de orthodoxe reguliere pers en media kijken, de andere kant uit en publiceren en of zenden niks uit, want de volkeren mogen dit niet weten. Er zijn al genoeg mensen die zeggen dat we straks een Europese burgeroorlog krijgen, als politici de kop in het zand blijven steken en alles gewoon knalhard ontkennen. Het schijnt zo te zijn dat, Nederland en Duitsland een nieuw contract hebben gesloten met Turkije om nog 1 miljoen vluchtelingen te laten komen.

Immigranten die vuurwerk op mensen en auto's schieten?
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3gGostYFI
Zweden eindelijk boos op moslims en Afrikaanse migranten!
https://www.youtube.com/watch?v=nclo6B8DH4Y (Censuur / Politieke Correctheid?)
Moslims in Japan worden tegengehouden.
https://www.youtube.com/watch?v=9rbIDKKfwCU (Censuur / Politieke Correctheid?)
Wat vinden Japanners van moslimimmigranten?
https://www.youtube.com/watch?v=fscXln1Gs9c

====================

(08-03-2020) SURINAAMSE MARKTEN.
Hindoe Kwatta Markt Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=uxX1iVU4nSw
Javaanse Stads Markt Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=vkGm05tHU6o

====================

(07-03-2019) SPAMMEN BONAFIDE BEDRIJVEN.
Is het theoretisch mogelijk dat de meeste spam in onze E-mail, afkomstig is van bonafide bedrijven die externe bedrijven inhuren om bv. een enquête voor hun te verzorgen? De Nationale Trombosedienst had achter de rug om van de patiënten, zonder hen te vragen hun E-mails gegeven aan een extern bedrijf om reclame voor hun te maken.

Sindsdien wordt ik regelmatig gespamt met de naam Nationale Trombosedienst. Zo had ik ook een nieuwe fiets gekocht, en de winkelier vroeg om mijn E-mail adres, nu krijg ik regelmatig spam reclame over fietsen, en voor ik de fiets kocht nooit. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de computer van de fietsenwinkel en de computers van die externe bedrijven zo lek zijn als een mandje.

Daarom is het misschien verstandig dat als u in de toekomst iets koopt in een winkel, en ze vragen om uw E-mail adres dan zegt u -- Bellen --. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze privé papieren op straat gevonden worden, omdat bedrijven zowel commercieel als staats slordig zijn.

Je krijgt een e-mail van bv. LinkedIn Twitter of Facebook, namens een familielid of je lid wilt worden. Maar ik heb die bedrijven mijn e-mailadres niet gegeven, zijn ze dan aan het spammen? Daarnaast hebben de bedrijven een no-reply E-mail adres, ze mogen ons wel E-mailen, maar we mogen hun niet terug E-mailen ja doei. Dus kun je ze ook niet vragen om niet meer te E-mailen. Nu had ik in het verleden al eens contact gezocht met bedrijven die spam bestrijden, maar je krijgt niet eens antwoord. Spelen de bedrijven onder één hoedje met mekaar.

Zie ook de datum op mijn subsite voor meer info.
12-07-2017 Bevorderen bonafide bedrijven spam?
03-09-2017 Spam Bevorderd Door Bedrijven?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

Dit is wat er gebeurd als je reageert op spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
Meer avonturen met het reageren op spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=C4Uc-cztsJo
De lijdensweg van het proberen af te melden - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=Dceyy0cX6J4

Scammer Rages When I Destroy His PC!
https://www.youtube.com/watch?v=neSGNhaP7VU
https://www.youtube.com/results?search_query=microsoft+guy+indian+spammer

====================

(06-03-2020) KUDDEDIEREN.
De meeste personeelsleden die bij bedrijven, zowel staats als commercieel achter de bureaus zitten zijn kuddedieren. Ze zijn geprogrammeerd om opdrachten te volgen, van hun meerderen zoals bazen enz. Vaak zijn deze personeelsleden er ook van overtuigd dat het zo hoort, ook door de opvoeding van de ouders, je bent een goed mens als je doet wat men je opdraagt.

De meesten zullen zonder na te denken, of te wikken en te wegen bv. een uniform aantrekken, en gaan doden in een ander land in opdracht van hun regering. Terwijl dat andere land heeft hun niet bedreigd, is hun land ook niet binnen gevallen, en lopen hun ook niet te vermoorden. Op het moment dat een regering zeg dat, is onze vijand, geloven ze het meteen klakkeloos.

Ordediensten zoals politie de M.E, kunnen op straat wreed optreden tegen de burgers. Ze staan misschien op straat met een spandoek, waarop bv. staat vrede op Aarde. Deze ordediensten zijn pisnijdig dat, het volk niet naar de pijpen van hun bazen willen dansen. Door psychologen worden ze vaak beschouwd als psychopaten, die inderdaad geen gevoel hebben voor het volk.

Ben je tegen de heersende klasse, die slepen je voor de justitie, die je aan het lijntje houdt, al heb je gelijk toch win je het niet. Of je wordt overgeleverd aan die malloten van bv een GGD, die in de waan leven dat ze psycholoog en psychiater zijn, wat een grap. Op die prut sociale academie hebben ze geleerd om een kwast vast te houden, maar schilderen kunnen ze niet.

De meesten bezoekers die dit verhaaltje lezen, zullen vermoedelijk denken en of zich afvragen, zou er soms iets goed loos zijn met die Gouvernante, want hij denkt praat en schrijft zo vreemd, waarom doen ze dat? Inderdaad omdat ze kuddedieren zijn, need I say more? Het is inderdaad een feit dat, als je je hoofd boven het grasveld uitsteekt, dan wordt er gemaaid.

De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggengraat is, en akkoord gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

====================

(05-03-2020) IS EEN COALITIE SLUITEN VERKIEZERSBEDROG?
Als je tot een politieke partij behoort, en je wilt anders stemmen dan de partij, dan wordt je tot de orde geroepen, en in het ergste geval wordt je eruit gegooid. Van mij mogen ze alle partijen afschaffen, er zitten dan 150 onafhankelijke mensen in de 2e kamer. Die mogen voor of tegen stemmen, zonder dat er door wie dan ook maatregelen worden genomen.

De kiezers kunnen stemmen op één van die 150 onafhankelijke politici. Misschien dat er nu betere besluiten worden genomen, ter heil van de hele bevolking, en als je er toch een partij op wilt na houden, dan mag eenieder voor of tegen stemmen, zonder dat er maatregelen zijn.

Van de 1e partij zijn er drie die voor zouden willen stemmen, van die 2e partij 2, en van die 3e partij 1. Dus als ze voor mochten stemmen en geen problemen krijgen met de partij en de achterban, dan krijg je de meerderheid van de 150 die voor stemmen of tegen stemmen, is dat niet veel democratischer.

Bij de Europese regering doet men dit ook, alle landen zijn verplicht om een besluit in te voeren. Dus dan kunnen de Europese regeringen besluiten dat bv. Nederland verplicht de zoute haring moet afschaffen. Er is geen flexibiliteit dat Nederland ervoor mag kiezen om dat niet te doen.

En volgens mij moet er ook een psycholoog aanwezig zijn in de 2e kamer, die de dames en heren terugbrengen naar het onderwerp, als ze beginnen af te dwalen of voor de zoveelste keer hetzelfde herhalen of onzin uitkramen. En na b.v. een maand discuteren moet er verplicht worden gestemd, i.p.v. het huidige soms jaren zinloos geklets. Vele politici weten allang wat ze willen, maar ze proberen eerst nog die andere in hun straatje te krijgen, en dat gevecht kan eventueel maanden en jaren duren.

Een coalitie sluiten na de verkiezingen is volgens mijn visie een latente staatsgreep plegen, want die 2 partijen begraven nu die andere b.v. vijf partijen. Eigenlijk zouden die vijf ook een coalitie moeten sluiten, dan is het mogelijk dat ze groter worden dan die andere coalitie. Als men een coalitie sluit steekt men de vinger in de lucht, naar de kiezers van die andere partijen. Een coalitie moet men voor de verkiezingen sluiten, want dan weet de kiezer waar die aan toe, is en gaat vermoedelijk anders stemmen.

Af en toe kun je op Tv zien dat, de 2e kamer praktisch leeg is als er gedebatteerd wordt, de grote jongens en hun partijen schitteren in alle afwezigheid. Waarom omdat ze allang besloten hebben hoe ze straks gaan stemmen, dus mee debatteren met de kleine jongens daar beginnen we niet aan. Het is een soort minachting naar die andere partijen en hun kiezers. Jullie debatteren maar, we stemmen jullie straks toch weg". Wat die grote jongens doen is een soort van kartelafspraak.

Één Europa is geen altruïstische edele gedachtes geweest van Europese politici en landen, het is een uitvinding bedacht en bekokstoofd door de Amerikaanse CIA. Stel er zijn in Europa 50 landen, en allemaal varen ze een onafhankelijke eigen koers. Dat is een harde dobber voor het Witte Huis om de hele bende onder de duim te krijgen. Maar met één Europese regering is dat een peulenschilletje, vooral omdat de meeste Europese politici diep in de kont van het Witte Huis zitten. Ik beschouw deze politici gewoon als ordinaire Europa en landverraders.

Nu is Amerika bezig om land voor land in het Midden Oosten te vernielen, en er dan straks stro regeringen parkeert, net zo als in Afghanistan en Irak. En dan zal hun vriendje Israël van het hele Midden Oosten één groot Israël maken. Amerika is ook bezig om de Oost Europese landen te jatten, en dan moet je natuurlijk eerst Rusland uit schakelen met een oorlog. Wat Amerika probeert dat hebben bv. Hitler en Napoleon al de andere uit de geschiedenis ook al geprobeerd. Allemaal willen ze als enige de baas zijn van de Aarde.

Misschien zegt u, één planeet dat, is toch hartstikke mooi nooit meer oorlog dat, klinkt inderdaad verleidelijk. Maar u heeft nog niet beseft dat die figuren die dat willen, kakkerlakken tuig gajes ratten en gannef zijn, die willen miljardair worden over de rug van de ongetwijfeld 7 miljard slaven die ze gaan creëren. Zou er links en rechts een dissident tussen zitten, die wordt direct de kop er af getrokken. Net zo als een burger in China naar een heropvoedingskamp gaat als die zijn mening op een plein in het openbaar verkondigd.

====================

(04-03-2020) KLEINE VOLWASSENEN?
Mensen onderschatten vaak kleine kinderen, er zitten er een paar tussen die al volwassen denken, alleen hebben ze nog een klein lichaam. Ik fietste langs de tennisbaan en op de hoek stond een meisje van schat ik dertien jaar, en toen ik langs fietste, hoorde ik haar zeggen, dag schatje mag ik met je mee. Ik heb niet gereageerd en heb ook niet gegroet en ben doorgefietst.

Het gevaar zit er in dat over een half uur komt een tweede man langs fietsen en die is een beetje labiel en denkt ik mag van haar. In het ergste geval wordt dat meisje achteraf vermoord om herkenning te voorkomen. Het kan ook zijn dat het meisje wraak wil nemen op een oudere man, omdat ze thuis misschien seksueel misbruikt wordt door een familielid een buur en kennis enz.

Zo geloof ik er ook in dat sommige jongens pedofielen onderuit halen, hij wordt opgesloten in een gevangenis een psychiatrische inrichting of krijgt TBS, en die jongen wordt met de mantel der liefde omringt, want wat erg zeg wat je is overkomen. De maatschappij weigert te geloven dat hun kinderen daartoe in staat zijn.

====================

(03-03-2020) WAT MOET JE ER MEE?
Dat spreekwoord: Een afgewezen vrouw is een vijand voor het leven. Wat is dat voor een kolder dat ze eist dat je verplicht haar poes moet bevredigen anders kun je doodvallen en ken ik je levenslang niet meer. Waar haalt dit geschifte wijf toch de arrogantie vandaan, om te denken dat haar poes verschrikkelijk belangrijk is, je moet mij verplicht bevredigen anders ben je de sigaar.

Daarnaast ben ik niet haar dekhengst terwijl ze getrouwd is, en ik ben ook niet haar hoer die ze gebruikt en dan dumpt als ze klaar is met me. Daarnaast ben ik Surinamer, ik ben niemand zijn slaaf blank gemengd of niet blank. Je vraagt aan haar mag ik je een kus geven, dan kijkt ze je aan alsof je gestoord bent. Je moet niet vragen maar pakken want dat doen andere mannen ook.

Vrouwen zijn ook een stelletje misbaksels, ze beschouwen de man gewoon als hun eigendom, m.a.w. ik doe met jouw wat ik wil. Je durft je arm niet om haar heen te slaan, of haar een kusje te geven. Maar de volgende keer kom ze weer pal naast je zitten, ze zit bijna op schoot dus je denkt ik mag, vervolgens leg je je hoofd op haar schouder en krijg je de wind van voren. GVD.

De vrouwen die ik kende ben ik kwijt geraakt, omdat ik niet weet wat ze willen. Daarom kijk ik ook de kat uit de boom bij vrouwen ik aarzel ik twijfel, wat willen deze wezens in Godsnaam? Of je krijgt te horen, ik wist niet dat je vroeger verliefd op me was had maar wat gezegd, ja je bent achterlijk nou goed. Dit doen vrouwen vaak als ze getrouwd zijn, je wordt versnipperd.

Vrouwen zijn vreemde wezens, zijn ze eigenlijk wel aardse mensen of hybriden, een mix van aardse mensen en ufonauten. Echte ufonauten hebben vaak een vrouwelijk gezicht, Eva kan een ufonaut zijn geweest die naar de spirituele aarde kwam, en de mannen neerhaalde met seks, dus werden ze aardse mensen en voelen zich niet langer de spirituele aarde.

Russische vrouw toont haar reptielen ogen.
https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4
Reptielen ogen gesnapt op live tv.
https://www.youtube.com/watch?v=RSEJpHoLK4E

Dit hoeven geen klonen te zijn, het is altijd mogelijk dat als u overlijdt en over 50 jaar opnieuw wordt geboren dat, u een gezicht heeft die heel veel lijkt op uw gezicht in dit leven. Uw DNA-code uit dit leven zorgt er voor dat, u misschien in het volgende leven praktisch hetzelfde gezicht heeft.

DNA Klonen uit het verleden.
https://www.youtube.com/watch?v=xHtEPa7NB1k

====================

(02-03-2020) WIE WEET DE WAARHEID?
De slang uit de Bijbel is dat misschien de DNA-helix streng uit dit filmpje? M.a.w. Eva een genetica?, heeft de baarmoeder geactiveerd zodat we geboren konden worden op de lichamelijke Aarde en moeten sterven, terwijl voor die activatie woonde we op de geestelijke Aarde en hadden het eeuwige leven.

Wat kan er altijd in een appel gaan zitten een worm, wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten een foetus, en die lijkt in de beginfase sprekend op een worm. Dus misschien was het niet zo zeer dat God of Allah ons heeft weggestuurd uit het paradijs, misschien gaven ze ons de vrije keuze om zelf uit te maken of we op de geestelijke of lichamelijke Aarde wilden leven?

De valse profeten uit de Bijbel zijn dat misschien de kerkleiders oftewel de Satanskinderen, want wat doen gelovige mensen al door de hele geschiedenis mekaar uitroeien, als we niet naar hun Bijbel geloof en kerk pijpen willen dansen. Terwijl God of Allah geven ons misschien de vrije keus om zelf te mogen beslissen, hoe we willen leven praten denken en doen.

We hebben de sekswereld waar velen van ons van genieten of misbruiken voor ons eigen ego-ïsme. Zijn vrouwen kinderen van de Satan met als bedoeling om ons mannen warm te houden voor seks, zodat we constant opnieuw geboren moeten worden op de lichamelijke Aarde. Terwijl op de geestelijke Aarde ervaren we een geestelijke bevrediging, en hoeven we nooit te sterven.

Miracle Tone, 528 Hz, DNA Repair Music.
https://www.youtube.com/watch?v=10P7F6haAFY

Zie ook: (14-03-2019) 440 HERZ OF 432 HERZ?
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

====================

(01-03-2020) EEN PRIVÉ BURGER.
Gingen we allemaal maar uit eigen beweging
iets doen om de Aarde mooier te maken.

Het Ontstoppen van een groot meer, de
slechtste verstopping die ik ooit heb gezien.
https://www.youtube.com/watch?v=1-zEvy3BaUw

====================

(29-02-2020) KUN JE ZIEK WORDEN VAN FRUSTRATIE?
Mensen zoals ik vechten jaren tegen de bierkaai, omdat veel mensen tegengas geven omdat ze geen interesse hebben in een betere wereld. Dat is frustrerend als vele je in het bos parkeren, je wordt op een gegeven moment moedeloos van de mensheid. Je hebt ook totaal geen vertrouwen meer in deze mensheid, vele blijven ook fanatiek vastbijten in wat ze al levenslang kennen.

Van de frustratie de moedeloosheid en kwaadheid kun je ook ziek worden. Ik ga niet zielig doen hier maar ik heb er ook last van, af en toe heb ik verlammingen aan armen en benen. Gelukkig neemt het af in de loop der tijd, het wordt steeds minder en ook de tijden er tussen worden ook steeds langer. Daarnaast krijg ik af en toe "Migraine Aura", kijk eerst naar het YouTube filmpje.

Deze Oog-migraine schitteringen heb ik ook.
https://www.youtube.com/watch?v=62gEjPfWV3Y
Vaak aan de linkerkant van beide ogen en dat komt uit de rechter hersenhelft die voor gevoel staat. Het is allemaal spanning moedeloosheid kwaadheid en frustratie die niet weg wil.
Beroerte of Migraine Aura? Het belang van Magnesium.
https://www.youtube.com/watch?v=mrQL0YMC5SI

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/rechterhersenhelft
https://duckduckgo.com/?q=rechter+hersenhelft&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=bMLFUfk_sCo
https://www.youtube.com/results?search_query=rechter+hersenhelft

Nu kun je zeggen maak je dan ook niet zo kwaad om de mensheid, want het heeft toch allemaal geen zin. Maar dat houdt wel in dat de medemens die bv. in nood zit moet laten verrekken, want als je je nergens meer aan stoort, of druk maakt om de ellende op de planeet blijf je gezond. Je zou kunnen zeggen dat de gezonde mensen je ziek maken, door je volledig te laten verrekken.

Stel theoretisch dat alle ziektes die bestaan als eerste in de hersens beginnen, en als de hersen-computer overload dan gaat het vreten aan het lichamelijke deel als uitlaatklep. Is het mogelijk dat mensen die kanker krijgen dat ze die zelf hebben veroorzaakt in de hersens, omdat ze misschien geen zin meer hebben in de rest van hun leven. Mogelijk zijn ze ook gefrustreerd.

98% van de Joodse kankerpatiënten gaan genezen naar huis, terwijl de Palestijnse patiënten sterven massaal, want de Joodse behandeling in dezelfde ziekenhuizen door dezelfde oncologen krijgen ze niet. Want zeggen de Joden je bent geen Jood, je bent niet van ons geloof daarom krijg je onze behandeling niet. Terwijl ik dacht dat een medisch-arts elke patiënt moet genezen.
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam

Holistische Levensvisie.
https://www.youtube.com/results?search_query=holistische+levensvisie
https://duckduckgo.com/?q=holistische+levensvisie&ia=web
Ontgifting van het Lichaam.
https://www.youtube.com/results?search_query=ontgifting+van+het+lichaam
https://duckduckgo.com/?q=ontgifting+van+het+lichaam&ia=web
Gezonde Natuurvoeding.
https://www.youtube.com/results?search_query=gezonde+natuurvoeding
https://duckduckgo.com/?q=gezonde+natuurvoeding&ia=web

====================

(28-02-2020) WIE IS ER WEL OF GEEN PALESTIJN?
Het schijnt dat de V.N. uitmaakt wie er wel of geen Palestijn is en dat is arrogant. Het zijn de Palestijnen die moeten uitmaken of ze wel of geen Palestijn willen zijn, net zo als de Nederlan-ders de Surinamers en de Amerikanen enz. dat, zelf ook mogen uitmaken welke nationaliteit en paspoort ze willen hebben. Dat moet niet uitgemaakt worden door vreemde mensen en landen.

Stel u bent geboren in China en u woont er al uw hele leven, u woont in een huis gaat naar het werk gaat naar de winkels. U praat denkt en schrijft in het Chinees, dan valt Israhell uw land binnen en bezet het, hun grote vriend Amerika zegt tegen u als u uw Chinese nationaliteit en paspoort niet wilt opgeven, dan ga ik u beschouwen als een terrorist en dan ga ik u boycotten.

Alle politici en regeringen maakt niet uit welk land, weten dat dit raar is om zo te denken, toch blijven de meeste landen en politici Israhell steunen en niet de Palestijnen. Zouden ze misschien gechanteerd worden door Israhell, omdat sommige pedofielen zijn zakkenvullers seksboer-derijen bezoeken of gokken, en God weet wat ze nog meer uitspoken achter de schermen.

Als je wilt dat er vrede komt tussen de Palestijnen en de Khazar (Nep-Joden), dan zul je het land moeten gaan verdelen, als er zes miljoen Palestijnen en zes miljoen Khazar zijn dan krijgt elk volk 50% van het land. Sinds 1948 heeft Israhell het grootste deel van het land gestolen, en de Palestijnen zijn weggestopt in kleine gebieden zoals de Gaza en de Westbank.

De Palestijnen wonen al duizenden jaren in Palestina, de Khazar niet die wonen er maar 72 jaar. Hoe arrogant kun je zijn om het land van een volk te stelen en hun te degraderen tot tweedeklas-burgers. Die ook nog eens nergens recht op hebben, en voor de volle 100% naar de pijpen van de Khazar moeten dansen. Door het land te stelen heeft Israhell een oorlogsmisdaad gepleegd.

Ik schreef al eerder was Palestina niet van Engeland ze hebben het ook gestolen en geven het aan een vreemd volk. Die thuis horen in Oekraïne waar ze oorspronkelijk vandaan komen, het zijn Oost Europeanen en geen Arabieren. In 740AD heeft 95% zich bekeerd tot het Judaïsme, het zijn geen Bijbelse Joden en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden.

Palestijnen hebben geen status.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestijnen+geen+status
https://duckduckgo.com/?q=palestijnen+geen+status&ia=web

====================

(27-02-2020) BABYLONISCHE TALMOEDISME.
Is het de bedoeling van de Khazar (Nep-Joden) om alle niet Joden uit te roeien en of in slavernij te brengen, met een Joodse wereld regering oftewel de Nieuwe Wereld Order (N.W.O) vanuit Jeruzalem als wereld hoofdstad. Een knap arrogant verwaand geestelijk gestoord psychiatrisch plan van de satanische psychopaten uit de hel om Gods evolutie naar hun hand te willen zetten.

Ze hebben het constant over de - Gojim - de beesten dus oftewel eenieder die geen Jood is, en we mogen de beesten uitroeien wanneer we willen. We hoeven ons ook niet schuldig te voelen want het zijn beesten. Maar ze vergeten dat ze zelf ook - Gojim - zijn want, ze zijn (95%) in 740AD als heidenen bekeerd tot het Judaïsme, het zijn geen Bijbelse Joden en zijn niet van Abraham of Judea.

Het is jammer dat de meeste regeringen zitten de slijmen en te kontkruipen met dat Khazaars Zionistisch tuig, Amerika geeft elk jaar iets van drie miljard dollar aan dat tuig, om hun defensie sterk te houden, terwijl de Palestijnen krijgen te horen dat ze terroristen zijn. Palestina was ook niet van Engeland en die hebben gestolen land aan dat tuig gegeven, ook dieven.

https://www.youtube.com/results?search_query=babylonian+talmudism
https://duckduckgo.com/?q=babylonische+talmoedisme&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=babylonian+talmudism&submit=
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Babylonian+Talmudism

====================

(26-02-2020) FARRAKHAN OVER ISRAËL.
Farrakhan over Israël zijn Genocide in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=wXJQDuqYA_E
Farrakhan zegt Israël & Netanyahu hebben Amerika bij de ballen.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-nVfkhwjo0
Minister Louis Farrakhan vraagt, "Hoe kun je het Vergeten?"
https://www.youtube.com/watch?v=d0hUeyiJdM0
Een volk bestolen en verkankerd.
https://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M
https://www.youtube.com/results?search_query=Farrakhan+on+Israel
https://duckduckgo.com/?q=Farrakhan+over+Isra%C3%ABl&ia=videos

====================

(25-02-2020) IS DE MENSHEID HET MISLUKTE PROJECT?
Als het aan de huidige mensheid ligt krijgen we nooit het paradijs op Aarde, en de mensen die het wel proberen worden vroeg of laat afgevoerd naar een psychiatrische inrichting. Met als excuus die zijn geestelijk gestoord want ze leven niet in de realiteit, van die ECHTE psychia-trische patiënten de normale? De Aarde is gewoon de psychiatrische inrichting van het heelal.

En de psychopaten de massamoordenaars de oorlogsmisdadigers de criminelen bestieren alles, zoals de politici de elite de rijken de touwtjestrekkers de multinationals de banken de kerken, en al dat andere tuig met een stropdas voor, en vergeet niet de meelopers zoals de ambtenaren de soldaten de justitie, en natuurlijk ook het domme volk de kuddedieren oftewel de kiezers.

Is dit de reden waarom God nooit niks van zich laat horen, misschien is hij wel kots en kots en kotsmisselijk van alles wat mensheid is. En omdat hij niet gelooft in doden en het goede voorbeeld wil geven roeit hij de mensheid niet uit, en laat hun desnoods nog duizenden jaren etterbakken met mekaar. Tot ze hopelijk in de toekomst wakker worden en naar huis komen.

Als de meeste mensen die dit zouden lezen dan weet ik al wat hun reactie zal zijn, ach daar heb je hem weer hoor die leert het nooit, die leeft nog steeds in een droomwereld. Vervolgens kijken ze de rest van hun leven weer de andere kant uit, met als excuus het heeft toch geen zin en je trekt toch aan het kortste eind, je wordt toch weer in het bos geparkeerd, bla bla bla.

Ik wil graag in het paradijs wonen maar dat lukt niet met de huidige mensheid, ik wil dat alle zeven miljard mensen elke dag te eten krijgen. Ik wil dat alle oorlogen verboden worden, en degene dit het toch probeert, gaat gewoon naar de gevangenis. Ik wil schoon water en schoon voedsel eerlijke producten zonder winstoogmerk, de rente wordt wereldwijd afgeschaft.

====================

(24-02-2020) GAJES?
Een vrouw die kinderen heeft dus een moeder en die een prostituee is dat, is in mijn ogen een waardeloos wijf, m.a.w. gajes. Ze staat haar kinderen in het gezicht te spugen, want het tellen van hoerenlopersgeld is veel belangrijker voor de hoer dan haar kinderen. En er is ook een ander soort gajes, vrienden vriendinnen en kennissen die blijven omgaan met het gajes, dus ook gajes.

Die spugen haar kinderen ook in het gezicht dat, die kinderen verdriet hebben en in bed liggen te huilen avonds omdat hun moeder een hoer is dat, vindt dat andere soort gajes ook prima. Men zal niet het fatsoen en beschaving hebben om tegen het gajes te zeggen, ben jij nou helemaal besodemieterd om voor prostituee te spelen je hebt GVD-kinderen dat, kun je niet maken.

Volgens mijn visie zijn de meeste getrouwde vrouwen hoeren en prostituees waarom?, toen ik ze vroeger kende hadden ze geen cent om hun reet mee te krabben. Vandaag de dag zitten ze finan-cieel op rozen en waarom, ze hebben gewoon hun kut verkocht aan de meest biedende. En hun ouders zijn hun pooiers, want kind je moet een man zoeken die goed voor je zorgt (rijk maakt).

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Op een verjaardag zat een moeder en die maakte de opmerking, het is jammer dat ik kinderen heb, want nu kan ik mijn eigen leven niet leiden. Dat gajes zat er ook en heeft dat ook gehoord, en heeft misschien gedacht, ik ga mijn eigen leven lijden en wordt een prostituee kinderen of geen kinderen. Dus die moeder heeft in wezen van die andere vrouw een prostituee gemaakt.

U zegt wat lig je toch te zeuren over prostituees dat, ze haar lichaam verkoopt voor geld dat moet zij toch weten en daar heb jij niks mee te maken, oké. Als pedofielen aan kinderen gaan zitten dan halen wij, als maatschappij hun uit de roulatie om die kinderen te beschermen. Dus als kinderen verdriet hebben omdat hun moeder een hoer is, dan moeten wij hun ook helpen.

Misschien bent u een hulpverlener en denkt, het gaat helemaal niet om die hoer maar om je eigen moeder. Als je die hoer moet loslaten en vergeten, dan moet je ook je eigen moeder los laten en vergeten en dat kun je niet. Nou is mijn moeder geen hoer, nooit wat van gemerkt, tenzij ze het goed verborg. Mogelijk had mijn moeder een losse seksuele moraal net zo als die hoer.

Ik kom al mijn hele leven vrouwen tegen die een losse moraal hebben, of ze zijn Vis of Boogschutter van sterrenbeeld bij geboorte. Of ze hebben Vis Boogschutter of Weegschaal op de Oostelijke horizon bij geboorte. Of ze hebben Vis Boogschutter of Weegschaal in het Midden van de hemel bij geboorte. En de massa van hun werken of werkten in de seks-industrie.

Ik ben geboren met de planeet Neptunes van Vissen in Weegschaal, en de co-planeet van Vissen is Jupiter (Ook de planeet van Boogschutter), en hij staat in Ram bij geboorte en die staat tegen over Weegschaal. Ik ben geboren met Taurus aan de Oostelijke Horizon, en mijn moeder was een Taurus en mijn vader een Weegschaal. Misschien heeft het allemaal iets gemeen?

Je loopt een tuin binnen waar twee dames liggen te zonnebaden, maar als ze jouw zien raken ze compleet in paniek. Vervolgens racen ze als een idioot naar binnen om zich fatsoenlijk aan te kleden, want oei oei oei je mocht is een tepeltje zien. Terwijl zaterdagavond pikken ze vier wild-vreemde kerels op in een café en die mogen overal aan zitten maar vooral ook overal in zitten.

Dus als er af en toe een man langskomt pisnijdig wordt en dat secreet de nek afdraait, dan wordt de maatschappij pisnijdig want je hebt één van onze slettenbakken vermoordt want wij komen ook in cafés, nu moeten we weer naar tante Truus GVD. Wacht maar ventje dat leren we je wel af om één van onze slettenbakken te vermoorden, twintig jaar Tbs.

Als je er niet tegen kan wat we allemaal met mekaar lopen uit te spoken in de maatschappij onder het mom van realiteit dan ben je gestoord. Het vervelende is de man zit waarschijnlijk zo vol met haat voor vrouwen omdat er misschien meer is gebeurd in het verleden, en is zo ver-blind dat hij misschien een onschuldig meisje pakt, die van de disco of school naar huis fietst.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychia-trische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

====================

(23-02-2020) IK WEET HET.
Ik hoor u al denken: "Oei Oei Oei", jij hebt zeker een tepeltje gezien, vies oud ventje dat je er bent. Ik wilde dat de regering ergens in Nederland een gloednieuwe stad bouwden uitslui-tend en alleen maar voor naakte mensen, je mag dus naakt in huis zijn met de gordijnen open, je mag voor je deur naakt je stoepje boenen, je mag naakt naar je lokale supermarkt, en je mag zelfs naakt in de binnenstad zijn. En de mensen die dat niet willen zien bezoeken die stad niet, en gaan naar een ander stad waar iedereen gekleed is. Dus de politie bellen heeft geen zin.

Naakt naar de kerk in El Fonoll Spanje.
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/naakt-naar-de-kerk-in-el-fonoll.html
In het Spaanse stadje? Vera Playa mag je naakt op straat zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=Rw2MfZS-Blc
https://nl.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5e4022ea06097
http://www.veraplaya.info/naturistzone.html

Als het verhaaltje in de Bijbel klopt dan waren we vroeger in het paradijs naakt, want God zei tegen Adam en Eva: Waarom draagt u vijgenbladeren, wie heeft u gezegd dat u naakt was"? Wij gevallen?, engelen hebben de boel omgedraaid. Want als nu iemand naakt op straat wandelt, dan bellen we gauw de politie u moet gauw komen hoor, want de persoon is psychiatrisch gestoord?

Stel theoretisch op Aarde toen het Paradijs woonden blauwe mensen, toen kwamen de gevallen engelen de blanken dus naar de Aarde met hun Ufo's zagen de dochters van de man, deden het met hun en hup de Creool werd geboren dus de zwarte man uit Afrika. Een blank persoon kan geen zwart persoon maken, maar de zwarte persoon kan wel een blank persoon maken.

Je hoeft alleen maar door te broeden, dan wordt de persoon steeds lichter van kleur tot hij blank is, dus je zou kunnen beweren dat de zwarte man de voorouder is van de blanken. Hebben de blanken daarom een hekel aan de zwarte man, en worden ze wereldwijd gediscrimineerd?, werden ze daarom tot slaaf gebombardeerd?

In Suriname heb je wat vroeger Boslandcreolen werden genoemd, nu noemt met hun Afro-surinamers. Zij worden en werden in het oerwoud van Suriname geboren, maar als je goed naar hun kijkt dan zie je een blauwe gloed op hun gezicht. In India hebben de Goden vaak een blauw gezicht. Dus misschien waren miljoenen jaren geleden de allereerste mensen op Aarde blauwe mensen.
Naakte Vrouwen Kunst.
https://vimeo.com/34942752

Is Jezus een Zwarte Man?
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg

Je naakte lichaam is geen misdaad.
Is naakt kunst fotografie obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Naakten in een Nieuwsaflevering 303.
https://vimeo.com/110227317
Als ik naar dit filmpje kijk dan vraag ik me af, wil ik iedereen wel naakt zien. Vrouwen vind ik niet zo een probleem dat vind ik mooi om hun te zien, maar om mannen naakt te zien dat weet ik nog niet zeker. Met dat gebungel voor mijn ogen raken mijn hersens waarschijnlijk van slag, tenzij ik mocht denken: Ha grote vriend ouwe reus kom maar even binnen", Oh Oh.

Of bekijk de foto's.
http://dev.clothesfree.com/photos/#!

====================

(22-02-2020) CARRIÈREJAGERS.
Er zijn genoeg mensen vaak carrièrejagers genoemd die de hele week ook vaak avonds druk aan het vergaderen zijn, met de hele stad met andere om weer andere te helpen. Maar het vreemde is als ze eenmaal privé thuis zijn willen ze beschut wonen, alle het groen rondom hun huis moet verplicht dicht groeien ze willen onder geen enkele voorwaarde gezien worden door anderen.

Zijn dit soms carrièrejagers die in het openbaar flink aan de kar trekken, om zo hoog mogelijk te klimmen op de ladder. En de mensen waar ze mee zitten te vergaderen, en ook de mensen die ze willen helpen, worden die gebruikt om zo hoog mogelijk te kunnen klimmen op die ladder?

Dus in wezen zijn mensen die dag en nacht vergaderen met de hele stad bedriegers, ze houden de boel voor de gek het gaat hun helemaal niet om andere te helpen, maar om zichzelf te helpen om zo hoog mogelijk te eindigen in de top. Ze worden vaak sociale psychopaten genoemd.

Er zijn mensen die beschut willen wonen, maar het gekke is wanneer ze met hun boot door de stad varen dan kan iedereen ze zien. Misschien zijn ze het andere aan het inpeperen, zoals ik heb een boot en jullie niet jullie zijn allemaal schlemielen. Maar als dezelfde mensen in het Park lopen in de buurt van hun huis, dan willen ze niet gezien worden door hen want ze willen beschut wonen.

====================

(21-02-2020) ZIJN DE NEDERLANDERS POOIERS?
Zouden alle 17 miljoen Nederlanders soms pooiers zijn? Aha zult u denken. Hij, is zeker dron-ken, nee ik ben ook niet psychiatrisch. Als ik kijk naar de gang van zaken op Aarde, dan vraag ik me af of sommigen wereldburgers van de pot zijn gerukt. Prostituees en uitbaters van seks-huizen moeten belasting betalen, en die wordt in de belastingpot gestopt. En is dat in de haak?

Vervolgens nemen de regering of de provincie of de gemeente geld uit die pot, en bouwen er een mooie super de luxe modern fietspad van met alle franjes erbij. En een gezin bestaande uit een man zijn vrouw en de 2 kinderen gaan, in de zomer op een zondag met lekker weer een paar uurtjes toeren. En ze genieten niet alleen van dat mooie fietspad maar ook van de omgeving.

Een criminele bende ontvoert een klein kind, en verkoopt die aan een pedofiele bende in bv. België. En ze krijgen er bv. € 100.000 voor betaald, vervolgens gaan ze naar een seksboerderij en smijten € 20.000 kapot. En een deel van dat geld wordt in de belasting pot gestopt, en wordt er een fietspad van gebouwd. Het zijn de grote criminelen en de corrupte uitzuigers, zoals de elite de rijke de touwtjestrekkers de politici, die frequent seksboerderijen bezoeken.

Uitbaters van koffieshops moeten ook belasting betalen, terwijl de leverancier via de achterdeur onwettig bezig is, en is strafbaar volgens de wet. Maar de regering heeft er geen moeite mee om dat illegale geld te accepteren als belastinggeld, sterker nog als de uitbater de belasting flest gaat hij naar de gevangenis. De regering is pisnijdig als de eigenaren, van de koffieshops de sekshuizen en de dames, geen belasting willen betalen of zo min mogelijk.

Een dief steelt uw computer, in de stad is een winkel en hij gaat door de achterdeur naar binnen en verkoopt hem aan de manager. 30 minuut later komt een klant door de voordeur naar binnen, en mag van de regering volkomen legaal die gestolen computer kopen, gek hé. Daarom moeten coffeeshops dicht ze zijn niet te dogen, want de manager verkoopt illegale spullen.

====================

(20-02-2020) BOLSJEWIEKEN HOLOCAUST.
Sinds 2006, is Holodomor erkend door Oekraïne [12] en 15 andere landen als volkerenmoord van de Oekraïense mensen die door de Sovjet overheid werd uitgevoerd. (Bolsjewieken Joden - niet Russen) Totaal 66 miljoen Russen en Oost Europeanen van 1917 tot 1953. Geallieerden?

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen Marxisme Slachtoffers.
https://www.kla.tv/14150
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsjewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=
bcadmin&key=7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Holodomor

====================

(19-02-2020) POETIN OVER ISRAHELL EN PALESTINA.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+on+israel+and+palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine–Russia_relations
https://duckduckgo.com/?q=putin+on+israel+and+palestine&ia=web

https://www.brighteon.com/new-search?query=putin+on+israel+and+palestine&submit=
https://www.bitchute.com/video/eo1xk0dmvGwh/
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Putin+Israel+And+Palestine

====================

(18-02-2020) WTC 9/11 - SEPTEMBER 11th 2001 - NEW YORK.
Hier zijn de namen en de beroepen te lezen van de slachtoffers. Scrol als het lang duurt.
http://www.takebackthememorial.net/index.htm

Hier staan de mensen verdeeld in beroepen.
http://nymag.com/news/articles/wtc/1year/numbers.htm

Op deze Tube wordt Bush verteld dat die 2 vliegtuigen in de WTC-torens zijn gevlogen. Het is niet zo dat hij verschrikt op springt en direct meegaat, nee hij blijft rustig zitten, en als je zijn gezicht bestudeerd lijkt het net alsof hij al wist dat het ging gebeuren bijtend op zijn lippen, want het lijkt net als of hij schuldig zit te kijken.
https://www.youtube.com/watch?v=Rwd-PjxzIaA (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE

Als er een aanslag wordt gepleegd op Amerika, dan wordt de president onmiddellijk in veilig-heid gebracht. Want een eventuele sluipschutter, kan vanuit de straat door de ramen naar binnen schieten. En dat gebeurd hier niet, zijn veiligheidsmensen laten hem rustig zitten en dat is raar.
https://www.youtube.com/results?search_query=bush+at+school+on+9%2F11

Hier verteld een voormalig hoge militair dat het de bedoeling van Amerika is, om 7 landen in het Midden Oosten te vernielen en uit te schakelen.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM (Ga naar 09.52/14.46)

Hier kunt u lezen wat Amerika allemaal loopt uit te spoken met de wereld.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/ (Censuur?)

Het Amerikaanse imperialisme in het moeras.
http://www.dewaarheid.nu/sep01/vs_imperialisme.htm (Censuur?)

Bus en Blair worden door een oorlogstribunaal in Maleisië schuldig bevonden aan misdaden tegen het volk van Irak. (WRAAK? MH370 MH17 Oekraïne?)
https://www.youtube.com/watch?v=pZxa0-IXl_U
https://www.youtube.com/watch?v=_KODyCouerE

En hier zegt een Satanisch Beest dat het waard was dat 500.000 Iraakse kinderen zijn vermoord. En je vraagt je af, wie zijn toch in godsnaam zulke mensen dat ze dat denken. Ze vinden het prima dat die kinderen zijn gestorven voor hun zaak.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

Hier zijn kinderen te zien die mismaakt zijn geboren, omdat Amerika verrijkt uranium in zijn bommen heeft zitten. Dus voorzichtig want het zijn geen leuke beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI (Censuur?)

In Toronto in Canada heeft een waarheidscommissie een bijeenkomst gehouden over 9/11, en die werd georganiseerd door de ex-minister president van Maleisië.
https://www.youtube.com/watch?v=nxxqe2IOxjc (Ga naar 00.50/10.23)

Hier een 3 uur durende speech over 9/11 door de waarheidscommissie.
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

Hier zijn 3 Dvd's te zien met een lengte van 4 uur en 45 minuut, over wat er gebeurde op 9/11.
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167

Hier heel veel info sites.
http://killtown.911review.org/911smokingguns.html (Censuur?)

Dit is een trailer van de speelfilm - operation terror -, alleen mag hij niet vertoond worden in bioscopen in Amerika, wel op Dvd.
http://www.operationterror.com/

Dit is mijn subsite, waar ik veel YouTubes en websites heb verzameld over 9/11.
http://www.gouvernante.info/9-11.htm

Amnesty over Terrorisme en mensenrechten.
https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/terrorisme-en-mensenrechten

John Pilger is een oorlogscorrespondent.
https://www.youtube.com/channel/UCcyN-xAU_VN--KWA5ZCZjoQ (Censuur?)

Gwenyth Todd - Klokkenluider over geplande on geplande Iran oorlog & WW3.
https://www.youtube.com/watch?v=VqC0Lzp-5lo

Susan Lindauer Tussen persoon tussen de US Regering en Saddam Hoessein.
https://www.youtube.com/watch?v=lnn-jn_cvLo

Deze mevrouw een ex-Fbi trok aan de bel omdat ze ontdekte dat er spionnen binnen de Fbi zaten, en dat heeft ze geweten, ze is als oud vuil afgevoerd.
http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html

====================

(17-02-2020) ZEVEN MILJARD MENSEN, 300 ISRAHELL ATOOMBOMMEN.
De meeste regeringen dansen naar de pijpen van Israhell, Als Israhell het strafbaar maakt als je de holocaust onderzoekt en publiceert dat, vrij gauw alle landen die wet overnemen. Als Israhell zegt als je commentaar hebt op Israhell dan ben je en antisemiet, en vrij gauw nemen andere regeringen die wet over. Als je solidair bent met de Palestijnen dan ben je een latente terrorist.

Als een professor van een universiteit de holocaust onderzoekt, dan trekt Israhell aan de bel bij de regering, die trekken aan de bel bij de universiteit en vervolgens wordt de professor ontsla-gen. Als je op het vliegveld van Tel Aviv in Israhell arriveert en je draagt een Palestijnse sjaal om solidair te zijn dan wordt je de toegang tot Israhell geweigerd.

Als je als Joodse vrouw wonende in Amerika trouwt met een Palestijnse man dan kom je Isra-hell niet binnen, en met hetzelfde vliegtuig mag je terug naar Amerika. Ben je lid van de BDS (The Boycott, Divestment, Sanctions movement) dan kom je Israhell ook niet binnen. En onze regeringen vinden alles prima wat Israhell uitspookt, want ze zitten diep in de kont van Israhell?
https://bdsmovement.net/

De conclusie is dat Israhell de baas speelt op Aarde over de mensheid en hun regeringen, het is best mogelijk dat Israhell de hele wereld chanteert met 300 atoombommen, de Samson Optie genoemd. Ze willen ook een groot Israhell en daarvoor moet hun trekpoppen personeel uit het witte huis, alle Arabische landen één voor één uitschakelen met satanische bombardementen.
https://www.youtube.com/results?search_query=Israel+samson+optie
https://duckduckgo.com/?q=samson+optie&ia=web

Sinds wanneer is de justitie bang voor een handjevol gangsters die de hele stad terroriseren en chanteren, worden ze soms dikke vriendjes met dit tuig. En gaan liggen slijmen en kont-kruipen met hun, of worden ze opgeruimd en achter de tralies gezet. De meeste politici wereldwijd staan de zeven miljard burgers in het gezicht te spugen, door te slijmen en te kontkruipen.

Ik daag dit Khazars Joodse bolsjewieken zionistische tuig uit roei alle zeven miljard burgers maar uit, dan zullen we kijken wat God en of Allah daar van vindt. Ik geloof er niet in dat ze dat toe gaan staan, toe kijken hoe hun planeet en hun schepping en hun mensheid worden uitge-roeid, door een stelletje psychopathische satanische duivelse arrogante honden uit de hel.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(16-02-2020) EEN BEROEPS EN EEN AMATEUR.
Hard werken in een bakkerij.
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
Palestijnse Maha maakt Pitabrood.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs

====================

(15-02-2020) MEER INFO OVER DE KWAADAARDIGE KHAZAR.
De echte holocaust was een Christelijke Holocaust door
Joden van zesenzestig miljoen, meestal Christenen.
https://rense.com/general86/realholo.htm
Het Joodse koninkrijk der Khazaren.
http://www.bovendien.com/geschiedenis/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
The Protocols of the Learned of Zion.
https://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
Duitse Holocaust Duitse Genocide.
https://truedemocracyparty.net/2014/01/german-holocaust-german-genocide-9-to-15-million-germans-killed-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowers-death-camps-a-forgotten-genocide/
Top Israëlische wetenschapper zegt Ashkenazi
Joden kwamen uit Khazaria, niet Palestina.
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

====================

(14-02-2020) MAG DE POLITIE EEN BURGER DOODSCHIETEN?
Heeft de politie maakt niet uit van welk land, het recht om iemand dood te schieten die er vandoor gaat. Ik kijk er even niet naar of de persoon wel deels of niet schuldig is, in wezen wordt de persoon daar en op dat moment geëxecuteerd. Dus de politie speelt voor rechter. En ze worden altijd vrijgesproken, waardoor andere agenten denken. Ik kan rustig doden.

Je komt tot de conclusie, als de politie daar en op dat moment hun zin niet krijgen, dan wordt je dood geschoten. En mag dat is dat menselijk of beestachtig gedrag van de wetshandhavers, zijn ze pisnijdig dat een slaaf, niet naar hun arrogante verwaande pijpen wenst te dansen.

Criminelen doen dit ook in de stad met een afrekening. Dus als 1 gepakt en veroordeeld wordt, moet men dat ook met de wetshandhavers doen. Want ook voor hun geldt, niet doden. En er zijn mensen die denken, als mijn regering zijn vijand mag doden met het wetboek in de hand, waarom mag ik als burger dat ook niet. Wat doe ik nou verkeerd.

De politie is er voor om aan te houden en eventueel te arresteren, en in verzekerde bewaring te stellen. De officier van justitie klaagt de persoon wel of niet aan, en de rechter straft wel deels of niet, en niet de politie die zijn geen rechter. Dus burgers slaan is barbaars.

En gevaarlijke achtervolgingen per auto loopt vaak uit, op een ongeluk ernstig of niet, want de politie is de auto aan het opjagen door plankgas te racen, tot het bittere eind. Als men het kenteken van de auto heeft, kan men toch ook denken we pakken hem achteraf.

Men zegt wel eens dat de automobilist inreed op een agent, en hem neer rijdt. Maar volgens mij is die agent psychiatrisch gestoord, want wie gaat nou niet opzij als er een auto op hem inrijdt of af stormt soms plankgas, alleen een gestoorde toch.

Dus als de dader gevangenisstraf krijgt, moet de agent een psychiatrische behandeling krijgen. Want met zijn psychiatrisch kop, is hij in staat om een burger neer te schieten. Dus zo een agent is in wezen niet meer te vertrouwen met een pistool. De laatste jaren wordt er ook veel vaker gericht op het hart geschoten, vroeger niet, toen schoot men in de benen.

En mensen die zo denken en schrijven zoals ik, worden vaak in het bos geparkeerd. Onder het mom van niet goed wijs in de bovenkamer, van de pot gerukt enz. En de normale doen met hun medemens wat ze willen, zonder vaak rekening met de persoon te houden. Dus wie is er hier ziek, de abnormale?, of de normale?

====================

(13-02-2020) DE VERDRAAIDE WAARHEID?
Het communisme of dat nou van Rusland is of van China of maakt niet uit welk land, is een uitvinding van de Khazar een heidens volk uit Oekraïne-Krim (Basis wortel Rusland) die zich in 740 AD (95%) bekeerden tot het Judaïsme, het zijn geen Bijbelse Joden ze zijn niet van Abraham of Judea en hebben nooit in Palestina gewoond ook geen 2000 jaar geleden, het zijn Satanskinderen.

Ze worden al de hele geschiedenis achtervolgt door denk ik boze volkeren die schoon genoeg hebben van de Joden. Dus vermoedt ik dat de Europeanen dolgelukkig zijn dat ze in Palestina wonen (Het land heet geen Israhell), de Palestijnen mensen met een huidskleur worden daarvoor opgeofferd, en de westerse wereld doet zaken met Israhell om ze vriendelijk?, zoet te houden.

(Van onderstaande website).

De Europese landen die de Joden verdreven.
ENGLAND: 1290.
FRANKRIJK: 1306.
SAXONY: 1349.
HUNGARY: 1360.
BELGIUM: 1370.
SLOVAKIA: 1380.
AUSTRIA: 1420.
NETHERLANDS: 1444.
SPAIN: 1492.
LITHUANIA: 1495.
PORTUGAL: 1498.
PRUSSIA: 1510.
ITALY: 1540.
BAVARIA: 1551.
DENMARK: 1782.
POLAND: 1500.
Europa was vrij van de Joden; pas in 1650 keren ze terug in aantallen. Zegt Encyclopedie Britannica.

Achter het communisme door Frank Britton.
https://justice4germans.wordpress.com/2012/10/13/behind-communism-by-frank-britton/
https://duckduckgo.com/?q=Behind-Communism-by-Frank-L.-Britton1.pdf&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=founders+of+communism

Hellstorm Documentary, opdrachtgevers JODEN.
https://www.hellstormdocumentary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GzOFPO4Gu_w
https://www.youtube.com/results?search_query=hellstorm+documentary
https://duckduckgo.com/?q=hellstorm+documentary&ia=web

====================

(12-02-2020) RARE GEDACHTES?
Een rare gedachte?, als ik kwaad ben en uit het dan heb ik geen pijn en kramp aan mijn been, vreet ik de kwaadheid op en uit hem niet dan kan ik binnen de kortste keren niet meer fatsoen-lijk lopen van de pijn. Het jammere is dat mensen mij voor malloot verslijten en het gauw weer vergeten zijn, ze zouden het moeten onderzoeken want misschien is het psychologisch.

Stel theoretisch en ik zeg niet dat het zo is maar STEL, alles wat in ons onderbewustzijn zit en niet opgelost wordt kan dat misschien als een uitlaatklep overslaan op het lichaam als een soort van veiligheidsventiel. Dus iemand die zich niet meer staande kan houden in de maatschappij krijgt last van zijn rug, en kan niet meer fatsoenlijk lopen en of het gaat moeilijk.

Bij iemand anders slaat het op de lever of de hersens en de persoon heeft vaak last van bv. migraine, wat misschien een onbegrepen gevoelsleven is of de maag en krijgt maagklachten. Mensen krijgen vaak medicijnen, terwijl vele ziektes gaan uit zichzelf weer weg, alleen weten de mensen dat niet, en denken dat die de medicijnen de ziekte onder controle houdt.

Ik en velen ouderen krijgen last met lopen, is het mogelijk dat we in ons onderbewustzijn geen zin meer hebben om nog langer mee te doen of mee te lopen met deze achterlijke gedrochtelijk maatschappij en wereld. Misschien dat je op oudere leeftijd doodziek bent van de maatschappij en de mensheid, en het gaat al duizenden jaren zo er verandert toch niet veel, frustrerend.

====================

(11-02-2020) GAAT U SCHAMEN WESTERSE WERELD.
De blanke wereld is al honderden jaren bezig om landen waar bruine mensen wonen te grazen te nemen, bv. de slaventijd de kolonialentijd en nu de multinationale tijd. We stelen hun grondstof-fen voor een appel en een ei, we laten ze werken voor een grijpstuiver. Een boer in India krijgt 1 dollar voor 1 kilo kaneel, maar in onze westerse supermarkten brengt het € 120 per kilo op.

Uitbuiting door de westerse wereld (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
Afrikaanse landen worden gedwongen om koloniale belasting te betalen.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Voormalig Manhattan Aanklager "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(10-02-2020) JIJ BENT GRAPPIG DENKT U.
De meeste Nederlanders weten half niet wat er zich afspeelt in hun eigen land, neem de Neder-landse Bank ze denken dat het een Staatsbank is MISPOES. Het is gewoon een commerciële bank met aandeelhouders. Zo ook de Duitse Bundesbank, de Amerikaanse Federal Bank die de dollar drukt de Engelse Bank of England allemaal commerciële banken met aandeelhouders.

De Amerikaanse belastingdienst de IRS is ook een commercieel bedrijf met aandeelhouders,
hun hoofdkantoor staat in Puerto Rico buiten Amerika, waarom?, om belasting te ontduiken aan Amerika. U gaat zeven jaar achter de tralies als u heeft zitten sjoemelen met uw belasting-formulier op 01 april, zij niet zij hebben zo hun wettelijke maniertjes om er mee weg te komen.

U betaalt trouw uw ziekenfondspremie want u denkt dat het wettelijk verplicht is MISPOES,
er staat nergens in de wet dat u verplicht klant moet zijn van een commercieel bedrijf zoals een ziekenfonds. Pas geleden gaf een rechter een weigeraar gelijk, u hoeft geen maandelijkse premie te betalen. Dit geldt ook voor uw autoverzekering die maatschappij is ook commercieel.

Als u geen bank of girorekening heeft dan krijgt u uw salaris AOW of bijstand niet, terwijl u niet verplicht klant hoeft te zijn van een bank want die is ook commercieel. Gaat u naar de balie van Sociale Zaken en zegt, geef me mijn bijstandsgeld contant dan weigert men dat, u krijgt zelfs geen check of wissel. De regering dwingt u onwettelijk om klant te zijn van deze bedrijven.

Volgens de wet heeft u inzage in uw medisch dossier bij de huisarts, u mag zelfs kopies maken maar de meeste dokters gaan moeilijk doen. Dan moet er een telefoonnummer zijn die u belt, en zij brengen die arts aan het verstand u moet dat toestaan zo niet, dan klagen we u aan dus u hoeft die arts niet aan te klagen zij doen het voor u. Geldt ook voor de apotheek en het ziekenhuis.

====================

(09-02-2020) TWO CUTY PIES.
Dani and Dannah the follow-up to the break-up.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y

====================

(08-02-2020) WIJSNEUS.
Stel u zit in de bijstand en heeft totaal geen in werken en gaat ook niet solliciteren, maar sociale zaken zegt als u niet gaat solliciteren dan krijgt u 30% strafkorting op uw uitkering. Dus u gaat solliciteren en zit t.o. de personeelschef die u vraagt: Wat heeft u vroeger allemaal gedaan.

Waarop u zegt ik ben vroeger houthakker geweest. Waarop hij vraagt oh en waarzo, waarop u zegt in de Sahara. Maar daar staan toch geen bomen zegt hij, waarop u zegt nu niet meer. Die chef neemt u niet in dienst want volgens hem bent u een halve gare, Problem Solved.

====================

(07-02-2020) CRIMINELEN? PSYCHIATRISCH? GECHANTEERD? BEESTEN?
Onze regeringen, politieke partijen, politici, zijn ze of Criminelen of Psychiatrisch of worden ze Gechanteerd? Of zijn het de Beesten van de Evolutie? Want er is 1 ding waar ze heel goed in zijn, en dat is oorlog maken. Waarschijnlijk hebben ze daar een Universitaire opleiding voor.

Al die onschuldige wereldburgers die worden gemarteld, verkracht, en vermoord met revoluties staatsgrepen en oorlogen, daar worden de Beesten niet warm of koud van. Ze doen het al dui-zenden jaren. Zijn ze Criminelen Psychiatrisch Gechanteerd of zijn het Beesten van de Evolutie.

Hebben deze Beesten dan geen verstand, geen gevoel, geen empathie, geen compassie voor een ander? Zijn ze al zo gewetenloos dat ze zonder met de ogen te knipperen, hele volkeren over de kling jagen, baby's kleuters pubers mannen vrouwen opa's en oma's, raakt hun niks dan?

Leren ze dan niets van de geschiedenis dat iedereen lijdt in een oorlog, er zijn geen overleven-den of verliezers iedereen verliest. En wat zeer hypocriet is zeer spoedig na een oorlog zijn ze weer dikke vrienden, dan wordt alle ellende en het lijden van beide naties en hun mensen binnen een handomdraai vergeten.

L. Farrakhan legt uit de echte reden waarom landen na economische problemen oorlog maken.
https://www.youtube.com/watch?v=5VZZqpvBxd4
Wat betekent Armageddon echt?: De Ineenstorting, De Toekomst & Grote Oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=DWyWugO1AY0
(1) Waarom maakten God de Duivel. De tijd & Wat er moet gebeuren.
https://www.youtube.com/watch?v=_kahulk7mEQ
(2) Waarom maakten God de Duivel. De tijd & Wat er moet gebeuren.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzzpyMm_9w

====================

(06-02-2020) WIE IS DE ECHTE VIJAND?
Wie is de echte vijand? Iran of Amerika? Israël wil Iran vernietigen, en daar gebruiken ze hun vrienden Amerika en Europa voor. Als we vrede willen op deze planeet, dan moet het Midden-Oosten Zionisten vrij worden gemaakt. Ik praat niet over goede Bijbelse Joden, maar de Khazar (bekeerd tot het jodendom in 740 na Christus), en uit Oekraïne komen, de goddelozen dus.

VS - Iran: zijn de vernieuwde Amerikaanse sancties gerechtvaardigd?
https://www.kla.tv/14499

Een Amerikaan die sancties in Iran observeert.
https://www.kla.tv/1449

Iran: Buiten propaganda om, (Dagboek Reis door Andre Vltchek).
https://www.kla.tv/Iran-en/13362

Iran ongecensureerde - media intimidatie en realiteit.
https://www.kla.tv/Iran-en/11934

Film: Oorlog gemakkelijk gemaakt - Hoe presidenten
en handlangers blijven draaien tot de dood ons volgt -.
https://www.kla.tv/Iran-en/14445

Je komt tot de conclusie dat het blanke ras Satanskinderen zijn, de bekende Superieure Arische Racistische Duivelskinderen. Die gaan van het arrogant verwaand standpunt uit dat, de planeet hun privé plantage is met zes miljard gekleurde slaven. Die moeten verplicht naar onze pijpen dansen zo niet dan veroorzaken onze geheime diensten revoluties staatsgrepen en oorlogen.

Als de regeringen zijn weggejaagd of vermoordt dan parkeren we onze stro-regeringen, zoals bv. in Afghanistan Irak Libië Saudi Arabië Egypte Turkey., de kandidaten die we nu aanpakken zijn Syrië Jemen en Libanon. We zijn pisnijdig dat die landen vroeger onafhankelijk werden, want nu moeten we voor ONZE-grondstoffen zoals olie betalen, terwijl vroeger jatten we die gratis.

En nu kom ik helaas het kan niet anders terug op de Khazaren Joden Bolsjewieken en Zionisten, Europeanen dus die achter de schermen de echte baas zijn van de Aarde. Gluiperigheid sluikheid stiekemigheid achterbaksheid is een typisch karakter trekje van dit volk. Ze schuilen achter de schermen en laten Amerika en Europa het vuile werk opknappen, typisch Joods gedrag.

De Joden worden al de hele geschiedenis achtervolgt dat, is gewoon hun eigen schuld ze roepen het gewoon zelf af. Tussen 1917 en 1953 hebben ze als Bolsjewieken zestig miljoen Russen en Oost Europeanen vermoordt, misschien hebben ze wel in de afgelopen 2000 jaar één (1) miljard wereldburgers vermoordt. Ze noemen zichzelf Godskinderen maar zijn echte Duivelskinderen.

====================

(05-02-2020) EGOÏSME
Er zijn genoeg Nederlanders die van het standpunt uitgaan, asielzoekers helpen dat is een Neder-landse aangelegenheid, Surinamers moeten zich daar niet mee bemoeien. En de asielzoekers hebben een huidskleur dus waarom hun helpen?, helpen ze om hun ego op te krikken, zo in de trant van, wat zijn wij Nederlanders toch geweldig hé want de bruintjes kunnen totaal niks.

Waarom werd in 1550 de eerste blanke racistische theorie verzonnen? http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(04-02-2020) ÉÉN EIGENAAR?
Dezelfde woorden dus de zin wordt uitgezonden door honderden Tv-nieuws stations in Amerika. Die zin komt van één centrale bron de eigenaar van al die Tv-stations. Dus ander nieuws die niet strookt met wat de fascisten denken wordt niet uitgezonden. Dit noemt men heel slim censureren wat de burgers niet mogen weten, dus in wezen wordt de waarheid van hun weg gehouden.

https://www.brighteon.com/45f38cbb-3816-4de7-8acf-b54adf1563d0

====================

(03-02-2020) DE PERS&MEDIA EN POLITICI LIEGEN OVER SYRIË.
Ik vond deze video over een groep mensen van de Verenigde Naties, die op bezoek zijn geweest in Syrië. En ze hebben met verschillende partijen gepraat waaronder ook met President Assad. Ze vertellen een ander verhaal, dan de kranten het journaal van 20.00 uur en onze politici.

De schoolopleiding gratis is voor de burgers zelfs tot op de universiteit, zo ook de gezondheidszorg. Gadaffi van Libië deed dat ook, en de bevolking had ook nog eens gratis benzine. Als een vrouw in Libië ging trouwen, dan ging eerst een Imam met haar praten, en als hij ontdekte dat ze gedwongen moest trouwen dan verbood Gadaffi het huwelijk, deden de ouders het toch, dan werd het huwelijk ontbonden en gingen de ouders naar de gevangenis.

Saddam Hossein had ook veel gratis voor het volk. En in de meeste Arabische landen is die bekende -- Nikab -- waar het vrouwelijke gezicht verborgen is, met alleen maar 2 oogspleetjes is verboden, een hoofddoekje mag wel.

Vertegenwoordigers van de VS-vredes Raad over Syrië.
https://www.youtube.com/watch?v=NmtM2M3eA4Q
Bashar al Assad interviews op YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+al+assad+interviews

Ik beschouw eenieder die gaat stemmen als een moordenaar, want ze stemmen op politici die daadwerkelijk bommen laten vallen op o.a. burgers in het bv. Midden Oosten. En dat bekende Bijkomende schade / Collateral Damage accepteer ik niet. Dat excuus werkt bij mij niet, de kiezers op wie het betrekking heeft zijn in mijn ogen moordenaars, want de bevolkingen van die landen zijn ons land niet binnen gevallen, en ze lopen ook niet op ons te schieten.

Wij zijn als westerse wereld de agressors en oorlogsmisdadigers. En als 56% niet gestemd heeft, dan zijn van de 71 mede flatbewoners 31 die massamoordenaars zijn die mij omringen en waar ik tussen woon.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik even langs en schop je helemaal in mekaar". En inderdaad vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en gezamenlijk met ze vijven schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie (zoals gewoonlijk want ze willen in de hele wereld de baas spelen), neemt ook zijn 4 vrienden mee, moorden en vernietigen gezamenlijk uw burgers en het land. Maar die vrienden bv. Nederland Engeland Duitsland en België, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als vrienden. En gezamenlijk gaan ze dineren bij bv. de koning der Nederlanden de President van Amerika de Israëlische Knesset.

Daarom eis ik en ik hoop dat er meer burgers zijn die eisen dat Nederland weg gaat uit de NAVO -- NATO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog. Sinds het einde van Hitler in 1945 zijn in de afgelopen74 jaar alleen landen gebombardeerd door Amerika waar kleurlingen wonen, het tuig is dus ook racistisch.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

Het grote probleem is dat, onze pers en media, bv. het journaal van 20.00 onze kranten, en niet vergeten die beroepsleugenaars en toneelspelers uit de Tweede Kamer, die spelen voor demagogen en liegen alles aan mekaar vast, om het volk in hun hoek te drijven. En dan hebben ze een excuus om nog jaren door te gaan met bombarderen, want het volk vindt het prima, anders stemmen ze niet meer op ons.

Eva Bartlett daagt de visie van de corrupte westerse media uit over Syrië.
https://www.youtube.com/watch?v=-uizEIEOsjg
De vuile oorlog op Syrië-Dr. Tim Anderson op GRTV.
https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8
Joe Jamison Syrië Oorlogsrapport.
https://www.youtube.com/watch?v=mizHddq5g10

====================

(02-02-2020) GEEN COMMENTAAR.
Grote Russische Supermarkt. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=dc0IoRtDndE
Grote Russische Supermarkt. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BGOix80Icn4
Grote Russische Supermarkt. (Deel 3)
https://www.youtube.com/watch?v=lKqz8g7Eb4I

Moskou Plaza Eten Beschouwing.
https://www.youtube.com/watch?v=YUHrTsuu-pg
Winkelen in een Grote Moskou Mall.
https://www.youtube.com/watch?v=pwynD8ZJFlE

====================

(01-02-2020) ALLE DEFENSIE TERUG NAAR EIGEN LAND.
Ik -- EIS -- dat het Amerikaanse defensieapparaat, of ze nou leger marine luchtmacht speciale diensten zijn, en hun meer dan 1000 basissen over de hele wereld weggetrapt worden naar hun eigen land, om hun landsgrenzen te verdedigen tegen een eventuele vijand. Dit geldt ook voor de NAVO legers. En eventuele andere niet westerse vreemde legers.

Elk defensieapparaat het maakt niet uit welk land, oprotten naar je eigen land. Dan komt er een zee van vrede op Aarde. De niet westerse en derdewereldlanden, zijn niet het eigendom van de arrogante verwaande racistische blanken. De slaven en koloniale tijd hebben we gehad die bestaan niet meer dat, is verleden tijd, geschiedenis dus.

Zo moet ook de huidige multinational tijd worden afgeschaft. Ieder land gaat zich met zijn eigen binnenlandse zaken bemoeien, binnen zijn eigen landsgrenzen. Dan moeten ook alle westerse kerk zendelingen oprotten naar hun eigen land, ga daar maar zieltjes winnen, want daar loopt nog genoeg asociaal schorem rond op straat die dringend bekeerd moeten worden.

====================

(31-01-2020) IS DE MENSHEID GOED OF SLECHT?
Gisteravond lag ik in bed aan een verhaaltje te denken, en of dat verhaaltje uit mijn onderbe-wustzijn naar boven kwam of dat ik het verzon dat weet ik niet. De Khazar Joden Bolsjewieken en Zionisten allemaal één volk uit Oekraïne-Krim (Basiswortel Rusland), vierden verkrachtings-feesten iedereen die aanwezig was werd gepakt. Het was gewoon een complete seksuele orgie.

En of het nou wel of geen familie was maakte niet uit het was één grote verkrachting-gangbang. Familie vrienden kennissen collega's buren enz., iedereen werd gepakt, op een gegeven moment plaatsten men een bord voor de ingang van het gebouw, wil je niet verkracht worden blijf buiten en kom niet binnen. Want er waren er ook bv. sommige familieleden die vonden dat niet leuk.

Dit doet me denken aan de Romeinse tijd aan het hof en vermoedelijk ook privé, daar pakten ook iedereen elkaar. Je hebt ook gewone burgers bv., een groep vrienden kennissen die gaan op visite bij mekaar en pakken mekaar. Er schijnen ook speciale sekshuizen te bestaan waar er in de kamer geen deur is maar, een halve ronde ingang laag bij de vloer daar kruip je naar binnen.

En binnen is het aardedonker de mensen zien mekaar niet je kunt alleen maar voelen. Een vrouw voelt iets en dan stopt een man iets binnen, of een man voelt iets en een andere man stopt iets binnen, of er wordt ineens iets in je mond gestopt. En als je na afloop aan de bar iets zit te drinken, heb je geen flauw idee van die andere aan de bar wie er aan of in je heeft gezeten.

Er zijn kinderen die thuis seksueel lastig worden gevallen dat, kan theoretisch iedereen van de familie zijn, er zijn ook vrienden en kennissen die mee doen. Zelfs ooms en opa's doen het met hun kleindochter, moeders tantes oma's noem maar op die zijn ook niet heilig. Ook in pleeg-gezinnen en kindertehuizen worden de kinderen vaak seksueel misbruikt of door kerkleiders.

Jaarlijks worden er duizenden Russische en Oost Europese arme jonge meisjes ontvoert in Israhell, die daar zouden gaan werken als zogenaamde hulp in de huishouding van een Joodse familie. Vervolgens worden ze geslagen gemarteld en verkracht in groepsverband, in een gang-bang van pooiers en eigenaren om hun wil te breken, en ze bang te maken niet te ontsnappen.
https://rense.com/general88/aston.htm
https://www.xnxx.com/video-gfpsf4f/best_rough_3 (Een Voorbeeld).
https://rense.com/general32/jewsandwhiteslavery.htm
De mensheid heeft je verraden lieverd,
die zogenaamde heilige Gods kinderen.
https://vimeo.com/110724609

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

http://www.fpp.co.uk/online/05/03/Israel_slavetrade.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4380067.stm
https://duckduckgo.com/?q=Jews+and+the+White+Slave+Trade&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Jews+and+the+White+Slave+Trade

Die verkrachtingen gebeuren al dertig jaar, en waarom politici hebben geen enkele interesse. Want als ze het verschrikkelijk vonden wat die meisjes moeten ondergaan, dan hadden ze het dertig jaar geleden al internationaal gestopt. Het is heel makkelijk: het is voor luchtvaartmaat-schappijen verboden om jonge meisjes naar Israhell te vliegen, dan redt je de meisjes.

Maar dat gaat niet gebeuren want, de psychopathische waanzinnige politici die geen gevoel voor de meisjes hebben, hebben het te druk met de grote jongen uit hangen. Ze willen met alle geweld carrière maken, en doorstromen naar de EU en de VN. Dan moet je niet de boot gaan schudden, want anders worden de grote bazen pisnijdig en dan kun je je carrière wel vergeten.

Smerige stink Joden naar de hel met jullie beloofde land, schrijf dat maar op je buik adder-gebroed. Mijn vader is een wraakzuchtige God, die weet jullie wel te vinden, Khazaars Joodse Bolsjewieken Zionistisch GAJES. Daarom zal Palestina van Jezus NOOIT jullie eigendom worden, jullie zijn gewoon Europees SCHOREM tijdelijk verblijvende in een vreemd land.
(Fight for your land Babies, I'm proud of You, Fuck the Jews).
https://www.youtube.com/results?search_query=janna+jihad+channel
https://www.youtube.com/results?search_query=ahed+tamimi+channel

De goede Joden zijn zij die weigeren om in Israhell te wonen, omdat ze het er niet mee eens zijn dat de Satanskinderen van de regering, al 72 jaar genocide plegen op de Palestijnen. Daarnaast zijn er ook Joden die zeggen, we mogen van God niet in Palestina wonen. Het jammere is dat als er in de toekomst jacht gemaakt wordt op Joden zullen het de Westerse Joden zijn.

Er woont genoeg geboren en getogen Amerikaanse Tuig in Palestina, die hebben niks te maken met Europese Joden, want de oorlog was in Europa en niet in Amerika. Ze zitten ook in het Israhellische leger en terroriseren de Palestijnen in eigen land, hoe arrogant kunnen deze BEESTEN wel niet zijn. Er zijn nu iets van 1000 Amerikaanse defensie basissen in de hele wereld.

En wie zijn de bazen van het witte huis inderdaad die verwaande stink Joden, die domme Amerikanen volgen alleen maar opdrachten uit van die slangen uit Israhell. In het witte huis werken er 300 Joden met een dubbele nationaliteit zowel Amerikaans als Israhellisch en ook een dubbel paspoort, dit gajes dienen en werken voor Israhell en niet Amerika.

In elke oorlog worden vrouwen verkracht dat wordt vaak gedaan om de vijand te vernederen, en omdat de soldaten hun vriendin verloofde en vrouw niet bij zich hebben. Na de WW2 hebben de geallieerden twee miljoen Duitse vrouwen verkracht gemarteld en toen de keel doorgesneden. Nederlandse soldaten waren ook niet heilig in Indonesië, die hebben ook van alles uitgespookt.
https://www.heavy-r.com/video/325135/Mass_Rape_Of_Japanese_prisoners/ (Een Voorbeeld).

Wij die deze filmpjes bekijken vinden het verschrikkelijk wat er gebeurd met die vrouwen, maar morgen zijn we het weer vergeten, want dan hebben we het weer veels te druk met ons egoïsme. Gaan aankloppen bij psychopathische politici heeft geen zin, want dat past niet in hun carrière-agenda. Ze schuiven het af op de EU-regering en de VN wetende dat er dan toch niks gebeurd.

Er werken honderden duizenden arme meisjes van niet westerse en derdewereldlanden in de prostitutie, velen ook in westerse landen criminele bendes verdienen er kapitalen aan. Wie heeft de grootste schuld hieraan inderdaad de Westerse wereld, want onze multinationals de banken het IMF de Wereldbank enz., houden die landen bewust arm, zodat de witjes rijk kunnen leven.

Wij lenen hun gecalculeerd zoveel geld dat ze alleen maar rente op rente op rente kunnen betalen, wij stelen hun grondstoffen en mineralen voor een appel en een ei, en laten hun onze goederen maken tegen een grijpstuiver als loontje. Het grootste deel van de zes miljard kleur-lingen zijn straatarm, en blijven dat tot hun dood, een uitweg vaak prostitutie o.l.v. criminelen.

Soms zit ik weleens te denken zijn wij mensen soms van nature dus inborst slecht, en als we iets willen van die andere gaan we ons mooi voordoen. Als je een vrouw wilt versieren moet je haar geen klap geven of haar verrot schelden, je moet heel handig sluw geslepen en gehaaid tegen haar praten om haar het bed in te slijmen, en zij doet dat natuurlijk ook met haar lichaamstaal.

En niet vergeten wij die deze zaken publiceren en aan de bel trekken, worden vaak psychiatrische patiënten genoemd, die niet in de realiteit leven. Vaak worden we ook beschouwd als stoorzenders, organisaties regeringen en ook bekenden parkeren ons vaak in het bos. Of we krijgen te horen val ons hier niet mee lastig, of we krijgen 90% van de tijd niet eens antwoord.

Wat we ook vaak te horen krijgen is, het heeft geen zin, je wordt het bos ingeparkeerd. Je trekt aan het kortste eind, je leeft in een droomwereld enz. Maar wat mensen niet kunnen begrijpen is dat, als het grootste deel van een bevolking zegt, ik doe niks want het heeft geen zijn. Dan gebeurd er ook niks en dan heeft het inderdaad geen zin dat, kunnen ze niet vatten.

Pedofiele planeet: Georganiseerde kinderverkrachting komt naar Amerika.
https://www.darkmoon.me/2020/pedophile-planet-organized-child-rape-comes-to-america/
Snuff Porno pedofilie: het doden van kinderen voor seksueel genot.
https://www.darkmoon.me/2017/snuff-porn-pedophilia-killing-children-for-sexual-pleasure/

====================

(30-01-2020) ARME MENSEN HUN LAND STELEN.
Neem een grootgrondbezitter in Brazilië en 50 kleine onafhankelijke boeren, met allemaal een stukje grond. Die probeert men eerst uit te kopen, lukt dat niet dan wordt bv. de oogst constant vernield. Lukt dat ook niet dan komen de ingehuurde Mafia's oftewel moordenaars, die schieten het terrein schoon.

Als eerste wordt de man die de boeren vertegenwoordigd vermoord, helpt dat niet dan worden ook de boeren weggejaagd of vermoord, of de boeren worden nu gedwongen te werken op hun eigen land wat nu eigendom is van de grootgrondbezitter.

Brazilian Landless Movement & Agroecology.
https://www.youtube.com/watch?v=DV_LruM9irY
https://www.youtube.com/results?search_query=landless+farmers+in+brasil

https://towardfreedom.org/story/inside-brazils-war-on-small-farmers/
https://duckduckgo.com/?q=landless+farmers+in+brasil&ia=web

====================

(29-01-2020) REGERINGS BEZUINIGEN-2?
In aansluiting op het artikel van gisteren, kom je tot de conclusie dat banken ordinaire criminelen zijn. U werkt bij een baas en misschien spaart u €200 per maand dat, doet u tien jaar en dan heeft u €24.000 gulden spaargeld uw geld dus hé mispoes. Stel dat alle Zutphenaren op dezelfde dag en uur naar de bank gaan om hun spaargeld op te halen, dan gaat de voordeur dicht.

Waarom?, de bank heeft u spaargeld niet ze hebben het laten verdwijnen, en ze horen het wel te hebben want het is toch uw spaargeld waar u tien jaar voor gewerkt heeft. Wij geven ons geld aan de bank want als we het thuis bewaren en een inbreker komt dan neemt hij die €24.000 mee. Nu zijn het niet de inbrekers die ons geld stelen maar de banken, m.a.w. allebei criminelen.

De bank moet van de wet zes procent echt geld er op na houden, die andere 94% geld bestaat niet men noemt het giraal geld leuk handig foefje om ons geld legaal te kunnen stelen. Als u alleen naar de bank gaat dan krijgt u uw spaargeld tot op de laatste cent contant uitbetaald, want dat nemen ze gewoon van die berg van zes procent echt geld.

Een bank kan daarom niet omvallen, want voor het omvallen hadden ze het geld al niet. Die landverraders de politici die andere dieven stelen nu € 200 miljard van uw belastinggeld uit de schatkist, om het gratis weg te geven aan hun vriendjes de bankiers. De volksbegriegers hebben wetten gemaakt om er voor te zorgen dat hun vriendjes overal legaal mee weg komen, u niet.

De Hofnar onthult geheimen achter wereldgebeurtenissen.
http://www.courtfool.info/nl_home.htm
Pek en Veren voor de Politici en verzwijgende Media.
http://www.sdnl.nl/index1024.html (Nederlands).

Top ex-Bankier vertelt alles: Satan is echt,
je lichaam is voertuig ziel, Mensheid is slaaf.
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=bankiers+zijn+criminelen
Bankiers zijn Criminelen.
https://duckduckgo.com/?q=banken+zijn+criminelen&ia=web

====================

(28-01-2020) REGERINGS BEZUINIGEN-1?
Het parlement moet jaarlijks 18 miljard Euro bezuinigen. Terwijl de gemeentehuizen en provincies in november en december al het geld gauw gaan opmaken, anders moeten ze het terug geven aan Den Haag. Stel dat alle 401 gemeentehuizen en 14 provincies al het geld terug zouden geven, dan is dat misschien 18 miljard Euro?, m.a.w. geen bezuinigen meer.
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

Als je dit aan politici vertelt, dan beschouwen ze je als een idioot die uit een boom is gevallen. Vraag je aan hen om het geld te nationaliseren, dus zelf gaan drukken en uitgeven, en niet meer door commerciële banken want dan hoeven ze geen rente meer te betalen. Dan wordt je voor goed het bos in gestuurd, dus in werkelijkheid zijn het de politici die de echte idioten zijn.
https://onsgeld.nu/
http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

De Nederlandse Engelse Duitse Centrale Banken enz., en ook de Amerikaanse Federal Bank die de Dollar drukt, zijn allemaal privé banken met aandeelhouders. Alle Arabische Centrale Ban-ken waren staatsbanken, de burgers leenden renteloos geld, want Allah vindt rente een misdaad. Nu zijn het privé banken via Amerikaanse stro-regeringen, behalve Syrië Iran Korea Venezuela.

Al die privé banken zijn eigendom van de familie Rothschild en aangetrouwde, allemaal Joden. Eerst waren ze Khazar uit Oekra?ne/Krim (Basis wortel Rusland), toen Joden toen Bolsje-wieken en nu Zionisten. De Khazar heeft zich in 740 AD bekeerd tot het Jodendom, het zijn geen Bijbelse Joden, ze zijn niet van Judea en Abraham. En hebben nooit in Palestina gewoond.

Voor 11 september 2001 waren alle Midden-Oosten Arabische Banken Staatsbanken, nu niet meer. Ze willen alle Staatsbanken in het Midden-Oosten laten verdwijnen, en er commerciële banken van maken via Amerikaanse stro-regeringen.

Volgens het Internationale Rode Kruis, kind aan huis in de 13 concentratiekampen, stierven er 272.000 Joden aan Cholera Tyfus en honger, er is er niet één vergast laat staan zes miljoen. Na de oorlog werden ze gedwongen om deze cijfertjes te ontkennen. Het bord voor de poort van Auschwitz waarop stond, hier zijn vier miljoen vergast hangt er allang niet meer.

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

Staatsschuld 335 Euro per seconde / Rente 20 miljard Euro per jaar.
http://www.destaatsschuldmeter.nl/
Werkloosheidsmeter 700 personen per dag.
http://www.werkloosheidsmeter.nl/

Geschiedenis van de Kwaadaardige Khazar.
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia

Hoe werken commerciële banken?
https://www.youtube.com/watch?v=G9IH-XKQpOI
http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=hoe+werken+commerci%C3%ABle+banken
https://duckduckgo.com/?q=hoe+werken+commerci%C3%ABle+baken&ia=web

====================

(27-01-2020) DE KUDDEDIEREN WANNEER WORDEN ZE WAKKER?
Het personeel van bv. Google en YouTube censureren naaktheid, ook al is het mooie naaktheid of begrijpelijke naaktheid, bij sommige video's denk je wat een flauwekul om dat te censureren. Dat komt het personeel wil carri?re maken en dan moet je de baas niet gaan irriteren, want anders kun je het wel vergeten, en ook al zou het personeel denken flauwekul toch doen ze het.

Mensen zijn gehersenspoeld dat ze opdrachten moeten uitvoeren, ook al zijn ze het er niet mee eens toch doen ze het. Soldaten voeren opdrachten uit en vermoorden vaak onschuldige bur-gers, zowel van de vriend als de vijand. De kuddedieren zijn eerste klas slaven, die op com-mando doen wat de grote baas zegt. Er zijn er die zelf kleine psychopathische dictatortjes zijn.

De soldaat de politie-agent de ambtenaar enz., allemaal doen ze wat de baas zegt, en de burgers die er niet van gediend zijn krijgen een moeilijke tijd. Vele ellende wordt 'veroorzaakt' door burgers die opdrachten uitvoeren, van vaak psychopaten die boven hun staan. De Aarde zou een veel vrediger en prettiger planeet zijn als de kuddedieren vraagtekens zouden zetten.

Het woord anarchie is, ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte dat, een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, een Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchie - Goede Speech)

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose).
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(26-01-2020) DANS HET WEEKEND WEG.
http://konpamix.com/asx.html (New York).
https://www.youtube.com/results?search_query=konpa+music (Konpa).
https://www.youtube.com/watch?v=9zpP0mZurD8 (Bachata).
https://www.youtube.com/watch?v=dW4E_hFn5oc (Zouk).

====================

(25-01-2020) NIEUWE ELLENDE VOOR DE MENSHEID.
Als het goed is zijn er enkele psychopaten in hogere kringen, die de wereld en de mensheid willen jatten, en ze noemen hem de Nieuwe Wereld Orde (NWO). En of die NWO ook gaat werken dat weet ik niet, maar vermoedelijk zal hij heel wat ellende gaan veroorzaken voor de mensheid. Want als het puntje bij het paaltje komt, draait het vaak om de macht en het geld.

Het grote idee: Kunstmatige Intelligentie en de Nieuwe Wereld Orde.
https://www.youtube.com/watch?v=wII86_2At0o
https://www.youtube.com/results?search_query=the+new+world+order
http://www.newworldorderinfo.com/
https://duckduckgo.com/?q=the+new+world+order&ia=web

====================

(24-01-2020) VACCINATIES ECHT OF ZWENDEL?
Ik ontving onderstaande sites op woensdag 22 januari 2020
van KLA.tv per e-mail, en ik stuur ze u door ter informatie.

Vaccineren is voor de winst, niet voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Wereldwijde Epidemie door Vaccinaties.
https://www.kla.tv/15309

De film -VAXXED -, van doofpot tot catastrofe,
mogelijke relatie tussen vaccinaties en autisme.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

Vaxxed, de schokkende Waarheid!?
https://www.kla.tv/15175 (Ned Subs).

====================

(23-01-2020) VUURWERK VERBIEDEN?
De beste oplossing om het vuurwerk te verbieden is als volgt, je steekt alle 150 politici en 400+ burgemeesters van Nederland een paar dikke vuurpijlen in hun reet. Dan vliegen ze als raketten naar China als een dikke colonne vogels in het gelid, om de Chinese regering over te halen om het maken en exporteren van vuurwerk af te schaffen en te verbieden, problem solved.

De regering wil in Nederland het knalvuurwerk gaan verbieden omdat, er tuig is die auto's in de fik steekt. Dit is een typische werkwijze van alle regeringen en politici wereldwijd, we gaan gewoon lekker het gehele volk straffen. Men zal niet zeggen alleen in die ene stad of wijk of straat wordt het knalvuurwerk verboden, want de andere burgers van het land zijn onschuldig.

De dictators psychopaten machtswellustelingen despoten politici, hebben weer een manier gevonden om het hele volk, aan de ketting te leggen en rond te schoppen. I.p.v. het knalvuur-werk te verbieden zou je ook de auto kunnen verbieden, maar dat zal nooit gebeuren. Want nu kom je aan hun persoonlijke ego?sme, want hun auto wordt ook afgepakt, nu zijn ze niet thuis.

Ook de medische wereld die het vuurwerk willen afschaffen, moeten zich met hun eigen zaken bemoeien. Schaf ook maar de auto af, want die veroorzaakt een hoop medische ellende. Schaf ook maar de kleur geur en smaakstoffen af, want die zorgen voor een hoop ziektes. Verbied ook de tabak want die veroorzaakt volgens de medici kanker, schaf ook maar verslavende alcohol af.

De huichelachtige politici die vuurpijlen willen verbieden, hebben het zwaar achter hun ellebogen. Want in E.U en V.N. verband hebben ze er geen moeite mee om raketten af te vuren in het Midden Oosten, de medici zul je nu niet horen klagen dat zorgt voor veel verminkingen. Nog erger het zijn dezelfde medici die elke vier jaar op deze oorlogsmisdadigers stemmen.

Verbod op knalvuurwerk past de tijdgeest, oké verbiedt dan ook maar de oliebol de zoute haring Prinsjesdag holocaustherdenking, en ga zo nog maar een uurtje door. De mensen die knalvuur-werk willen verbieden zijn de verwaandste mensen van Nederland, want als klein kind hebben ze vroeger ook vuurwerk afgestoken, maar nu als volwassenen zijn ze arrogant geworden.

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/3750196/verbod-op-knalvuurwerk-past-de-tijdgeest
https://duckduckgo.com/?q=knalvuurwerk+verbieden&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=IaGe_iTMNVk
https://www.youtube.com/results?search_query=knalvuurwerk+verbieden

====================

(22-01-2020) ZIJN KERKMENSEN VERSLAAFD AAN HET GELOOF?
De meeste mensen blijven levenslang fanatiek vastbijten in hun geloof. Ze hebben vanaf de geboorte het geloof van hun ouders mee gekregen, en vaak moesten ze als kinderen ook mee naar de kerk. En kunnen denken, als we een ander geloof aannemen dan staan we onze ouders te verraden. Is het mogelijk dat sommigen alleen maar in de kerk zitten, omdat ze hopen dat vader moeder oma en opa dadelijk ook binnen komen wandelen, terwijl die vaak al jaren dood zijn.

016 HET BIJBELS VERHAAL IS DAT VERLEDEN HEDEN OF TOEKOMST?
Stofkomeet toen hels verdelen haar, list heed bijb vad.

(Stofkomeet = Aarde, Bijbvad = Bijbel Geloof?)

(List heet bijbvad), wordt daar mee bedoeld dat, de machthebbers velen geloven hebben gecre-ëerd, om de gelovigen tegen mekaar uit te spelen. Zodat ze in gevecht raken met mekaar om hun geloof te verdedigen, en geen tijd hebben om gezamenlijk het paradijs te maken op Aarde.

017 TOEN ER NOG GEEN BIJBEL EN KERK WAREN HOE WAS HET TOEN OP AARDE?
Regeerde hooptoon, gaat heen ween, ken kelen warras bijb.

(Warras = oorlogzuchtige wezens? Bijb = Gelovigen?)

Toen er nog geen kerk en bijbel waren in de oudheid, hadden de mensen toen nog hoop en vertrouwen in de toekomst? Is het mogelijk dat toen er nog geen kerk en bijbel waren, mensen in één en hetzelfde opperwezen geloofden. En instinctief het goede deden ook met mekaar.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

De westerse kerken hebben in de 3e wereld in de slaven en koloniale tijd, hun westerse geloof opgedrongen aan de zogenaamde: "Onbeschaafde?", hun natuurgeloof mochten ze niet meer belijden want dat was duivels. En nu zitten de mensen levenslang in de kerk een westers geloof te aanbidden, en een afwachtende houding aannemen totdat de blanke?, westerse verlosser komt?

En in de tussentijd worden hun landen leeggeroofd, van de grondstoffen voor een appel en een ei. Ze moeten onze producten maken voor een schijntje, betalen rente op rente op rente op rente enz. En zo blijven hun schulden eeuwig openstaan, op deze manier zitten ze permanent in de tang. Die westerse: "Beschaafden?" hebben het heel geslepen gehaaid en sluw in mekaar zitten.

Vroeger waren de Soennieten en Sjiieten, één groep die harmonieus met mekaar omgingen. Toen kwamen de Fransen, en hebben hun tegen mekaar uitgespeeld. En tijdens de onderlingen gevechten waren de Fransen de baas in het Midden Oosten. De Tutsi's en de Hutu's van Rwanda in Afrika waren ook één volk totdat de Belgen kwamen toen begon het gelazer.

Datzelfde geldt ook voor de mensen in Afrika, en de mensen in Zuid Amerika, en de mensen in Aziatische landen. Die gingen ook allemaal harmonieus om met mekaar. Totdat de westerse
blanke arrogante arriveerden, die in een psychiatrische hoogmoed waanwereld leven.

Toen de Europese kolonisten en slavendrijvers arriveerden in Zuid Amerika hebben ze ook miljoenen Indianen vermoord. Nu zijn de westerlingen uit het witte huis en hun bazen de Khazar uit Palestina en geen Israël, bezig om in het Midden Oosten miljoenen van het leven te beroven.

====================

(21-01-2020) SLETTENBAKKEN POOIERS PROSTITUEES.
Als vrijgezel man heb ik getrouwde vrouwen gekend, die dachten dat ik hun dekhengst was, om de GODVERDOMME niet opzouten. Je moet je man neuken daar ben je mee getrouwd niet met mij, en als je niet van je man houdt dan moet je volwassen worden en gaan scheiden. En als je een slettenbak of prostituee bent dan moet je niet gaan trouwen, want je kunt niet trouw blijven.

Nou zeg ik echt niet dat je persé tot op het bot je man trouw moet blijven. Eenieder van ons kan in een situatie komen waar we ons hoofd verliezen dat, gebeurt meestal spontaan en zijn we in een roes die moeilijk of niet tegen te houden is dat kan ons allemaal overkomen. Maar bewust met voorbedachten rade besluiten om te gaan rotzooien buiten de poort dat is andere koek.

De meeste vrouwen zijn laf, want ze spannen altijd een man voor het karretje. Hij moet haar rijk maken zodat ze leuk kan leven, maar vrijgezel blijven en het allemaal zelf gaan doen daar pieke-ren de prostituees niet over. Daarom trouwen ze ook altijd met die ander, nooit met mij want ik ben een kneusje ik maak hun niet rijk. Ik mag voor dekhengst spelen, mooi niet opkrassen.

Als je kinderen hebt dan is het een diepe schande dat je een prostituee bent of wordt, want je staat je kinderen gewoon in het gezicht te spugen. Misschien hebben de kinderen verdriet of liggen avonds in bed te huilen want mama is een hoer dat, interesseert de hoer geen reet. Want ze heeft het veels te druk met hoerenlopersgeld tellen dat, is duidelijk belangrijk.

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(20-01-2020) IS HET LEVEN MASSA HYSTERIA?
Het weerbericht zegt: morgenmiddag gaat het regenen, miljoenen mensen horen dat en verwach-ten regen. Is het mogelijk dat al die gedachtes collectief worden en het de volgende dag gaat regenen? Er werd vroeger altijd gelachen om de Amerikaanse Indianen, die gingen dansen omdat ze regen wilde, en even later begon het te regenen. Westerlingen geloven hier niet in.

Ik was in mijn slaapkamer en zei: Jongens jullie moeten nu ophouden met regenen want anders kan ik hier niet slapen van de eventuele beerput stank. Toen hield de regen op alsof iemand razendsnel een gordijn dicht trok. Ik zat in Suriname in de huiskamer en zei: ik wil dat de blik-sem door de deur het huis binnen komt en via het raam het huis verlaat dat, gebeurde toen ook.

Het vervelende is dat de normale mensen?, jou onmiddellijk naar het land der psychiatrie verwijzen. Maar misschien zijn zij wel de echte patiënten omdat ze in de waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben. Ze weten wat er miljarden jaren geleden op Aarde gebeurde, ze weten ook wat er over miljarden jaren gaat gebeuren op Aarde, kortom eerste klas wijsneuzen dus.

Men kan aangeven alles wat je beleeft, hebt is in werkelijkheid een psychose waar je in zit, oké dat kan ik ook. Ik kan ook tegen hun zeggen alles wat je ziet de bomen de lucht het gras bestaat niet je verbeeldt het je. Misschien liggen wij ergens anders in het heelal wel te slapen en dromen we dat de Aarde bestaat met alles er op en er aan, dus een droompsychose.

En als we op Aarde doodgaan worden we misschien wakker staan op en lopen rond in het Para-dijs? Dus alle gestoordheid uit ons onderbewustzijn leven we uit op Aarde. Dan is de Aarde in wezen misschien de psychiatrische inrichting van het heelal met zeven miljard patiënten. En als je kijkt hoe wij op Aarde omgaan met mekaar, zou je kunnen zeggen we zijn allemaal geschift.

====================

(19-01-2020) DIE GOEDE OUDE DAGEN.
1955 Kenworth 523 Bullnose.
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=adXl1fASYII
https://www.youtube.com/results?search_query=1955+Kenworth+523+Bullnose
Maak een ritje in een 1950 Kenworth 521 - met Schakelen en Cummins-geluid.
https://www.youtube.com/watch?v=q2btXzx_2Gg
https://www.youtube.com/results?search_query=kenworth+1950+521+tractor

====================

(18-01-2020) DE SLACHTING VAN DEIR YASSIN?
Op 09 april 1948 om 03.45 AM stapte de Joden het Palestijnse dorp Deir Yassin binnen, en schoten vele dorpelingen dood, mannen vrouwen kinderen en oude van dagen. Daarna trokken ze naar het tweede derde vierde enz. dorp. Ze schoten de dorpelingen dood, toen zijn 700.000 Palestijnen gevlucht naar het buitenland uit angst om ook dood geschoten te worden. Men ging als beesten tekeer.

Vele moeders dochters zusjes nichtjes werden allemaal in groepsverband verkracht en gemarteld en vervolgen om het leven gebracht. De Khazar of Nep-Joden gingen als satanische helse beesten tekeer zo erg dat Engeland aan de bel trok en zei ophouden hiermee, we hebben jullie Palestina niet gegeven om alle Palestijnen uit te roeien en toen damden de Joden in.

En tot vandaag de dag sterven er elke dag Palestijnen, het is nog steeds de bedoeling van de Joden om alle Palestijnen uit te roeien. Ze willen een leeg land uitsluitend en alleen maar voor Joden. Zo gingen de Khazar Bolsjewieken Joden en Zionisten één volk uit Oekraïne/deKrim (Basis wortel Rusland) ook tekeer in Rusland en Oost Europa en hebben zestig miljoen burgers vermoordt.

Deir Yassin Herdacht.
http://www.deiryassin.org/ (Het begin van de Terreur).
http://www.deiryassin.org/survivors.htmlSurvivors (Overlevenden Leggen uit).

Meer Info over Deir Yassin.
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8oPZTms4A
https://www.youtube.com/results?search_query=deir+yassin+remembered
https://duckduckgo.com/?q=deir+yassin+remembered&ia=videos

Hoeveel Palestijnen zijn er vermoordt sinds 1948 - (5.100.000?).
https://defence.pk/pdf/threads/palestinian-genocide-5-100-000-palestinians-have-been-killed-since-1948.416222/
https://garryleech.com/2014/08/08/israel-palestine-by-the-numbers/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war
https://duckduckgo.com/?q=how+many+palestinians+died+since+1948&ia=web

Enkele die vermoordt zijn door die smerige stink arrogante
verwaande Khazar Bolsjewieken Joodse Zionistische kakkerlakken.
https://www.youtube.com/watch?v=pxDYiBls99w
http://www.freedom4palestine.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=freedom4palestine
https://duckduckgo.com/?q=freedom4palestine&ia=web

Het komt neer op racisme van het blanke ras, die aan de psychiatrische ziekte lijden die: - Hoog-moedswaanzin - heet. Die ziekte houdt hun in de waan dat, ze behoren tot één of ander achterlijk Superieure Arisch ras. Met gevolg dat kleurlingen zoals bv. de Indianen van de VS de Maori's van New Zeeland en de Aboriginals van Australië, minderwaardige wezens worden geacht.

Ik hoop dat de Romeinen na 2000 jaar, terug keren naar Nederland het land stelen, en de meeste Nederlanders naar Duitsland België en Engeland vluchten. De rest wordt geparkeerd op Ameland en Terschelling twee eilanden voor de kust van Nederland, wat nu een Gaza en West-bank open gevangenis en concentratiekamp wordt, zwaar bewaakt door Romeinse terroristen.

En als de Nederlanders met stenen gaan gooien naar soldaten of raketten smijten op Den Haag, om de vijand te verdrijven om hun land terug te krijgen, dan maak ik wereldwijd bekend dat ze terroristen zijn. Dan wil geen enkel land nog zaken doen met de Nederlanders, en gaan slijmen en kontkruipen met de Romeinen, en hun helpen om hun defensieapparaat sterk te houden.

Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheidsactiviste.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0

Sektarische leiders worden geconfronteerd
met een historische verantwoordelijkheid.
https://www.youtube.com/watch?v=VNTVv1Rx68o
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri

Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

Palestijns Straat Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

====================

(17-01-2020) NAAKT ZIJN OF NIET NAAKT ZIJN.
Er zijn mensen die vinden het prettig om naakt te zijn, en of dat gewoon prettig is of omdat er misschien een seksuele reden achter zit, of ze zijn misschien gefrustreerd dat laat ik effen in het midden. Ze zijn thuis naakt ook in de winter, en of ze gaan naar naaktstranden en nudisten-kampen. Wat is daar verkeerd aan, waarom doet de massa van de mensen daar moeilijk over.

De meerderheid van een bevolking eist fanatiek, je moet doen wat wij willen want dat is democratie. Zo niet dan hebben we onze maniertjes om jouw mores te leren, we hebben wetten politie M.E. rechters en de psychiatrie. Ga je astrologie ufo's of geesten onderzoeken zelfstandig nadenken dus, dan probeert de kuddedieren familie de persoon onmiddellijk onderuit te halen.

Neem echtparen en of stelletjes die naar parenclubs gaan, die gebruiken vaak een valse naam. Zouden we achter hun naam komen, wat zeggen we dan vaak: "Wat een stiekemerds hé". Maar zouden ze hun echte naam gebruiken, wat zeggen we dan: "Wat een viespeuken hé". We gaan hun veroordelen of hun door het slijk halen, dus in wezen dwingen wij hun om stiekem te doen.

In de bijbel vroeg God aan Adam en Eva wie heeft u gezegd dat u naakt was, betekent dat we in het paradijs naakt waren, net zoals onze huidige dieren. Tenminste als de verhalen in de Bijbel op waarheid berusten. U komt uit de douche en zegt ik doe straks wel kleren aan, dan moet u in principe de gordijnen dicht doen, en dat is lastig als het zonnetje schijnt of de vogels fluiten.

De wet zou het moeten toestaan dat u in uw huis altijd naakt mag zijn, en als de voorbijgangers die langs lopen en naar binnen kijken iets zouden zien met de gordijnen open dan hebben ze pech gehad. Op straat naakt zijn of voor uw voordeur dat is misschien andere koek. U zou ook in uw tuin naakt moeten kunnen zonnebaden, en als uw buren op één hoog iets zien pech gehad.

Oké een winkelstraat vol met naakte mensen ik weet niet of ik dat ook zou willen zien, vooral als er ouden van dagen zouden tussen lopen, want hun lichamen zijn vaak oud en lelijk. Misschien denkt u trek in Godsnaam iets aan, want dat oude lichaam wil ik echt niet zien. Maar aan de andere kant op naakt en nudisten stranden lopen er ook oudere en oude van dagen rond.

God Allah de natuur of de voorzienigheid had iets in ons lichaam moeten inbouwen, zodat we het kunnen activeren. En dan dat gevoel krijgen die door ons hele lichaam trekt, als we normaal op ons seksuele hoogtepunt komen. Dan hebben we die andere niet meer nodig, we zijn nu in staat om onafhankelijk zonder die andere gelukkig te worden. De Wereld zal er beter uit zien.

Geen overspel meer, geen prostitutie meer, geen porno meer, geen crimineel seksueel misbruik meer, geen pedofilie meer, geen sadisme meer, geen vrouwen verkrachten meer in vredes en oorlogstijd, kortom die andere niet meer vaak misbruiken voor ons eigen genot. Misschien zit het al in ons lichaam maar het is ons onbekend, God zegt als je geestelijk leeft kom je ook klaar.

328 MAAR VINDT U HET GEK DAT WIJ MANNEN DE DAAD WILLEN DOEN?
Raad vullen wind, moet niet hekdaden maantang wijdde.

329 WAT IS VERKEERD AAN SEX HOOGTEPUNT DIE DOOR LICHAAM TREKT?
Vist waan Hexse-ooglied, dit rooc Maanhutkrat, red keer pet.

(Hexse-Vrouwen/Hut-Huis/Krat-Bed)

330 ALS WIJ GEESTELIJKE WEZENS ZIJN BELEVEN WE DAN OOK HOOGTEPUNT?
Gij weet nu God en Steen hooplaan, lenz wijs boek weev kij-zes tel.

331 HEER HET SEXUELE PATROON BIJ MENSEN HOE ZOU DIE MOETEN ZIJN?
Hijn reez, hexse muiten planeet, hoen bijte mens, u rooz o doe.

332 IS HET DE BEDOELING DAT ER GEEN BABIJS MEER GEBOREN WORDEN?
Wist beet hoen, doed meer blaag ij, deerd boegbeen gins, ren R.

333 HOMOFIELEN ZIJN DIE BEZET DOOR VROUWENGEEST DIE MAN ZOEKT?
Zielen fietsen koen, gebent rooz mat dode vrouw ije, dozi hem.

334 WAT KUNNEN HOMOSEKSUELEN DOEN OM VAN HUN AARD AF TE KOMEN?
Wend maan heksen kar duel van nou, mat foon nu mens koehoet.

(Heksen kar-Ufo's bemand door slechte vrouwelijke Ufonauten van Maan)

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Ga naar: (07-11-2018) IS SEKS TABOE OP WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

====================

(16-01-2020) ZIJN WIJ SLAVEN VAN MEKAAR?
We worden geboren leven hier in Nederland statistisch 85 jaar en gaan weer heen, maar in die 85 jaar zijn we slaven van die ander. Want we hebben miljoenen regeltjes verordeningen wetjes bepalingen enz., om ons aan banden te leggen want die andere gunt ons het licht in de ogen niet. Denk erom pas op ik hou je in de gaten waag het niet, leuk je medemens of niet soms?

Vanaf de dag dat we geboren zijn worden we thuis en op school gedrild. Dan worden we gedrild door de gevestigde orde de kerk de baas. Het is dan ook geen wonder dat we op volwassen leeftijd vervelend doen tegen die andere, want we zijn niet meer spontaan dat is ons afgeleerd. We zijn kwaad kunnen die andere niet verdragen en gunnen hem het licht niet in de ogen.

Staan we als volwassenen de gedachtes van de ouders na te papegaaien?, en als we onafhanke-lijk en zelfstandig denken staan we dan de opvoeding van de ouders te verraden?, m.a.w. we zijn slechte kinderen. Vele gaan naar dezelfde kerk want de ouders deden dat ook, of we stemmen op dezelfde politiek partij als ons ouders, dochters kopen vaak dezelfde waspoeder als hun moeder.

Het begint al tijdens de opvoeding kleine kinderen die spontaan doen worden vaak afgestraft, ik zat te kijken (Het filmpje is verwijderd) naar een jonge vrouw die in de stad naakt wandelden. Toen zei een klein meisje van zes schat ik tegen haar moeder dat wil ik ook, niks ervan blafte de moeder haar dochter in het gezicht, en zei dat is smerig doorlopen jij.

Dus als dat meisje op volwassen leeftijd het aandurft om ook naakt in de stad te gaan wandelen, dan loopt ze vermoedelijk rond met schuldgevoelens in haar achterhoofd. Ze zal zich waarschijnlijk ook schamen, en denken. Ik doe iets verkeerd. Hopelijk heeft ze een goede psychiater, die haar laat beseffen je moeder heeft je verkankerd, er is niks mis en loos met jou.

Ik ga een stapje verder stel dat er in de stad meerdere mensen zijn die graag naakt zouden willen wandelen, de massa zal dat niet doen uit angst om op gepakt te worden. Is het mogelijk dat al die gedachtes collectief worden, en iemand anders zijn eigen gedachten worden weggeduwd en neemt de collectieve gedachtes over een gaat daadwerkelijk naakt in de stad wandelen.

Er zijn daders die zeggen tegen de rechter, ik kan me niet herinneren dat ik het gedaan heb bv. een vrouw verkracht. De persoon heeft gelijk zijn bewustzijn is weggeduwd door die collectieve gedachtes van anderen, en pleegde als een zombie de daad. Netzo als voetbalsup-porters in een collectieve psychose roes de stad vernielen, dit erkent de hulpverlening maar niet de dader.

Er zijn vrouwen die op seks gebied ruw aangepakt willen worden ook verkracht, misschien dat zij via haar onderbewustzijn zelf die man aantrekt om ruw met haar te doen. Maar het gewone bewustzijn schrikt zich dood. En als die vrouw er de rest van haar leven mee zit is dat, mis-schien een gevecht tussen het onderbewustzijn ik wilde het graag en het bewustzijn nee dank u?
https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201508/why-do-women-have-rape-fantasies

De politie van Londen Engeland heeft het rond volle Maan, steendruk met zuiplappen vechters-bazen en slettenbakken. Voetbalhooligans die tijdens een voetbal wedstrijd waar ook ter wereld de halve stad afbreken, grote groepen mensen die in een roes veel ellende veroorzaken voor de rest van de stadsbewoners. Vele die door rode lichten rijden of seksueel vrouwen lastig vallen.

Vroeger kende ik een vrouw en die zei tegen mij, ik kan jou alles laten doen wat ik wil, ik hoef er alleen maar aan te denken en jij doet het en denkt dat die gedachtes van jou zijn. Ik heb die vrouw onmiddellijk links laten liggen want wij Surinamers geloven dat er meer is tussen Hemel en Aarde. Wat jammer is dat westerse ook Nederlandse mensen hier hartelijk om lachen.

Je naakte lichaam is geen misdaad.
Is naakt kunst fotografie obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Wij hebben vaak vooroordelen want als ik een naakte man laat zien, dan heb ik een kans dat enkele van u zeggen oh hij is van de club. Volgens mij niet tenminste niet dat ik weet, maar daar nemen mensen geen genoegen mee en zullen zeggen, oh het is nog latent hij weet het nog niet. Je wint het nooit bij dit soort mensen, hun vooroordelen kunnen jou inderdaad kapot maken.

Hier zijn sites met naakte mensen, en dat is voor vele al genoeg om te zeggen de auteur van deze website, is een vies oud ventje of hij is gefrustreerd, je wordt door de andere mens onmiddellijk onderuit gehaald. Wij laten niet makkelijk naakte mannen zien, ik vermoedt dat het schijnheiligheid is van ons mannen. M.a.w. vrouwen zijn zwakke minderwaardige wezens.

Compleet naakt in de stad.
https://www.xvideos.com/video44290041/completely_nude_in_public._nude_on_city_streets
Twee mannen wandelen naakt in Berlijn.
https://vimeo.com/295048272
Fotografisch Naakt.
https://www.gettyimages.nl/fotos/naked?mediatype=photography&phrase=naked&sort=mostpopular#

Wij hebben geen moeite met carrière maken, over lijken gaan liegen bedriegen en slim spel spelen met die andere. Wij noemen dat vaak realiteit, maar als het gaat om naaktheid naakte lichamen seks dan gaan we vaak moeilijk doen. We hebben wetten om die andere uit te scha-kelen, we verzinnen van alles om die andere uit te schakelen, waar zijn wij toch zo bang voor?

Naakt Indiase meisje 18 dans prestaties. (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=H60RiVYh8bo
Hete Dans show door drie Indiase professionele dansers. (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=NyHIZw-aXmU
Hindoestaanse naakt kunst dans ~ Kajuraho ~ uitgevoerd door Farrah kader & Group.
https://video.genyt.net/4GpszwebOks

God zei tot Adam en Eva die hun geslachtsorganen verborgen omdat ze zich schaamden, wie heeft u gezegd dat u naakt bent. Dat betekent dat we naakt waren in het paradijs, we schaamden ons niet omdat er geen seks was met allerlei uitwassen. Het was voor ons de normaalste zaak van de wereld om naakt te zijn, terwijl als je op straat naakt loopt ben je zgn. ziek. (Genesis 3,7).

====================

(15-01-2020) FASCISME?
Als regeringen ons massaal op straat registreren dan lijkt dat verdacht veel op Facisme, waarom moeten mensen die gebruik maken van hun democratisch recht om hun mening te uiten geregi-streerd worden? Als wij in de gaten worden gehouden en geregistreerd dat betekent dat de rege-ringen kwaad zijn, deze registratie is mogelijk een waarschuwing ga niet te ver met je mening.

Telefoon hackers: de geheime surveillance van Groot-Brittannië.
https://www.youtube.com/watch?v=rzBWoVh4qhk&feature=youtu.be

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme
https://duckduckgo.com/?q=fascisme&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=OLMubDyV63w
https://www.youtube.com/results?search_query=fascisme

====================

(14-01-2020) HANDIG.
Waarom scheiden geweldig is!
https://www.youtube.com/watch?v=_11ugPET0BU
Een goed idee Krista, waarom ga jij niet scheiden?
Dan heb ik een extra reserve Poesje om te neuken, TOCH?

Is een huwelijk wel of niet ouderwets? Is het nog van deze tijd? In onze moderne tijd tenminste in de westerse wereld, gaan de mensen veel sneller scheiden dan in die zogenaamde goede oude tijd. En wat is trouwen gewoon een ring aan je vinger, is het een soort van afblijven ze is van mij, egoïsme of slavenmentaliteit? Vaak wordt trouwen geëist door de kerk en de maatschappij.

Je ontmoet iemand die je leuk vindt maar, je mag er niet mee naar bed want de persoon is ge-trouwd, frustrerend hoor. Je mag de persoon niet vasthouden strelen kussen masseren en de daad doen lastig, hoor. Maar je hebt fatsoen en moraal en blijf je van de persoon af, je houdt ook rekening met de partner want dat is ook een mens en je wilt die persoon niet ongelukkig maken.

Elk mens reageert anders op dezelfde situatie, de ene gaat haar wel versieren en stapt er mee in bed, terwijl de andere doet dat niet. Ik vermoed dat het komt omdat wij de opvoeding van de ouders na staan te papegaaien. Toen we nog klein waren en thuis woonden hoorden we onze ouders op een bepaalde manier praten en doen, en nu we volwassen zijn papegaaien we dat na.

Je doel is om gewoon hier te zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-RMFFvMI
Tekenen uw 3e oog is open en advies.
https://www.youtube.com/watch?v=oTsRygVf9fM

In sommige video's zoals hieronder kunt u denken ze is geschift, nee niet volgens mij. Ik ver-moed dat het uit haar onderbewustzijn komt, maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn komt het verknipt on onvolledig over. Net zo als mijn Taboe positieve en negatieve antwoord-zinnen, die komen vermoedelijk ook uit mijn onderbewustzijn?

Raad van Orion 2020 januari.
https://www.youtube.com/watch?v=i4ID6FGz3A4

In de Boeddhistische wereld zegt men dat alles wat we zien niet bestaat, het zit in ons hoofd en de ogen projecteren het naar buiten zodat we het kunnen zien. Dus in onze hersenen speelt zich alles af dus een soort van film, dus onze ogen zijn een soort van 'lens' van een camera.

In de video hier boven zegt ze dat, ze in contact is met de - Orion Raad - van een ander sterrenstelsel. Maar als de Boeddhisten zeggen alles wat je ziet, bestaat niet het zit in je hersens vermoedelijk onderbewustzijn, dan is het mogelijk dat de - Orion Raad - ook in haar hoofd zit. Dat betekent dat ook de Zon de Maan en andere hemellichamen ook in het hoofd zitten.

Vraag en Antwoordzinnen.
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(13-01-2020) WAAROM EEN OEKRAÏNS VLIEGTUIG?
Waarom zou een Iraanse raket het Oekraïense vliegtuig naar beneden hebben gehaald, twee minuut nadat het was opgestegen van het vliegveld van Teheran. Er landen en stijgen dagelijks honderden vliegtuigen, de vliegtuigen richting Oekraïne vliegen allemaal richting het westen, en waarom uitgerekend van alle vertrekkende vliegtuigen een Oekraïens vliegtuig.

Is de associatie gezet? De eerste indruk blijft psychologisch hangen bij de wereldbevolking, het is een raket geweest van Iran, er valt niet over te discussiëren. Iran heeft dan blijkelijk raketten afgeschoten op Irak, ze steunen zogenaamd de rebellen in Syrië en Jemen, en pats boem denkt de burger Iran heeft het gedaan. Is dit weer een onderdeel van psychologische oorlogsvoering?

Iran wordt overal van beschuldigd, is de Iranese regering nou zo dom om zichzelf nog zwarter te maken dan ze al voor worden versleten. Misschien is het een technische storing geweest, het kan ook zijn dat de monteurs tijdens het onderhoud drie dagen geleden een fout hebben gemaakt. Maar de wereldwijde politici zullen alles op alles zetten on Iran zwart te maken.

https://duckduckgo.com/?q=teheran+plane+crash&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=teheran+plane+crash

====================

(12-01-2020) THEMAPARKEN VOOR KINDEREN.
https://www.youtube.com/results?search_query=childrens+theme+parks
https://duckduckgo.com/?q=childrens+theme+parks&ia=web

====================

(11-01-2020) IK WEIGER TE DIENEN IN HET ISRAHELL LEGER.
Omer Goldman - Ze is lid van de Shministim, een groep van jonge Israëlische gewetens-bezwaarden of "weigeraars" die weigeren om te dienen in het Israëlische leger nadat ze afgestudeerd zijn aan de middelbare school.

Vader... Vergeef me, ik zal niet
vechten voor uw Israel - Omer Goldman.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=EDNjcSVGTWU&feature=emb_logo
http://www.thehypertexts.com/Omer%20Goldman.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Omer_Goldman

Duizenden Israëliërs protesteren tegen de oorlog in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=mc9DN2Oi0-w
Israëlische Soldaten weigeren dienstplicht in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=1cMs0nai4JQ
Ik weiger te dienen in het IDF-leger.
http://december18th.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Refusal_to_serve_in_the_IDF#Shministim

856 Pagina's Fotos.
https://www.activestills.org/archive/

Midden Oosten Vrouwen.
http://www.thehypertexts.com/Beautiful%20Middle%20Eastern%20Women.htm

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 14 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(08-04-2020) DUMB DUMB DUMB?
People say, “I'll do nothing because things will not change”. And they are quit right, but what they don't realize is, that if no one does anything nothing will change. We can go with a group of people, on that day and hour with a thousand of us we will gather at the town hall. The only thing that can happen is that, the Gestapo (Riot Police) kick us out of the street. But if every-body stands in the middle of their own street in whole the town, the Gestapo has no more power.

So throughout the city in all the streets are the people in the middle of the street, the Nazis in politics don't have that many Gestapos to kick us out of the streets around the city. In a city, the Gestapo is running towards a group of demonstrators and they run back in the street, then the Gestapo is racing again and again they run back a bit. So the street is wiped clean because everyone keeps running back, if they remained standing then the Gestapo has no more power.

Most of the people who read this will say, the writer doesn't live in reality, sometimes they also try to talk me out of it. Why do they do that don't they want a better world, do they believe it's fun to live in a world full of problems. Could it be that they deny me because they are defending their parents upbringing, because I don't talk as they were brought up. If they joined me or thought like me is it possible that they think I'm a bad child, I'll betray my parents upbringing.

====================

(07-04-2020) HIRE FOREIGN GOVERNMENTS?
In the past I have been thinking about this, why don't we hire a foreign government to get the Netherlands back into the green figures. So instead of having €18 billion short, we're having every year €20 billion over. And that government will then receive a commission of let's say 33.3%, and which government that doesn't matter, I couldn't care less.

The politics in The Hague they are always talking about “privatizing”, and that this is the best solution for the economy of the Netherlands. Then we're going to make a profit again and there will be no cuts anymore. And everyone can live financially well again and no more unemployment. While practice shows that if you privatize, life becomes a lot more expensive for the citizens. because the losses will be a burden to the people by for example taxation.

I have been thinking about it in the past, if all Dutch people are not going to vote once in their lives. And on that day there is not even 1 vote, then the politicians are getting nuts they don't know what hit them. Now they know they can do and let what they want because, the voter will still vote for us again, because they are good herd animals.

So the misery and hopelessness that the citizens are living in, they cause it themselves. For politicians treat the voters 80 years like old dirt, and as inferior beings. And most citizens don't learn anything, but at home they have a big mouth against their children, there they dare
=.

Is this possible theoretically possibly a reason, why children who love their parents, become disappointed in them and don't want to know. And stunning their brains with alcohol and narcotics. As long as the children are unhappy, they will continue to use alcohol and drugs. And it makes no sense to detect and disable drug dealers.

Make a society where they are happy, then the children will probably not use drugs anymore. Because they now have fun in their lives, and then the dealers disappear by themselves, because they don't have a market anymore, most problems are solvable.

====================

(06-04-2020) COLONIAL FRANCE.
Some Westerners like the French government still live in the psychiatric delusional world that, that the African countries are still their colonial property, you think that the African countries are independent of the Western countries. So we're dealing here with Western white supremacists, first we had the slave time then colonial time and now the multinational time.

The so-called Superior Aryan white supremacists are still robbing the non-Western countries blind. The raw materials are stolen for an apple and an egg, and the people are making our products for a pittance. Then they are also in the Western plyer for life, because the interest on interest on interest rates etc, is so high that they cannot repay their debt.

The churches or the children of Satan have also been smart, for they were forced into the western faith, their own faith was no longer allowed to exercise because that was devil's work. And now the people are in church for life professing a Western faith, awaiting the savior Jesus. In the meantime, they are being robbed blind by those so-called Western civilized people.

If the people want a loan from the IMF or the World-bank, they are forced to open their borders for cheap western subsidized goods for example chicken rice and tomato-paste etc. Then we also flood their countries with our second hand closes, so that their own internal businesses go broke. The longer I live in the western world the less I like the people.

African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA

Exploitation by the western world.
https://www.youtube.com/results?search_query=exploitation+by+the+western+world
https://duckduckgo.com/?q=exploitation+by+the+western+world&ia=web

====================

(05-04-2020) WILL I SURVIVE THE JOURNEY?
https://www.youtube.com/watch?v=V6jPt3d0XkE

====================

(04-04-2020) DO SOME PEOPLE COMMIT A COUP IN THE COMPANY?
You send an e-mail to an organization, to put something on the map. The very first person who reads it, and disagrees with it, can think, - Baloney -. And delete the e-mail or either stores the e-mail in an A4 folder, or hide it on the hard drive, where it's not easily found over time. And during the meeting with six others later in the day, the person doesn't tell the other one about the e-mail. So they can't talk about it, and they can vote democratically over it
=.

You think the organization parked you in the woods, or raised their finger against you. And all that is the fault of the one, the dictator, within the company. Because, he blocked the other once at the conference table by not telling them anything. So that person always gets his way at the conference table. And this can happen at home as well, the husband or wife doesn't tell the partner about a letter who came, and throws the letter away, and sends the sender a rejection.

====================

(03-04-2020) IS SYRIA A WESTERN VICTIM?
Daniel Maes is a Belgian church father who has lived in Syria for years, and says that the Western press and media are liars, they distort the truth and lie to their populations. The alternative media are censored, because the truth is not desired. You wonder why the masses of citizens don't realize that yet, are they really stupid herd animals?

Open letter to the Belgium VRT media.
https://www.deblauwetijger.com/daniel-maes-open-brief-aan-onze-vrt/

Stories about Syria.
http://www.golfbrekers.be/?s=syrie&submit=Zoeken
https://willyvandamme.wordpress.com/?s=syrie&submit=Zoeken

Syrian President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrian Civilwar.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war
Syrians want to go home.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home

SyrianGirlPartisan - What the MSM hides.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syrian Streetfood + Radio Damascus.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood
http://radio.garden/listen/radio-damascus-fm-88-7/sDYOQRCy

====================

(02-04-2020) YES OR NO THIRD WORLDWAR?
If the threats of America and NATO on the Russian and Eastern European borders get out of hand, then you have a great chance of a Third World war. That is why I'm glad that Putin keeps his head cool, and what his fanatical opponents will never admit is that, he is probably hopefully saving the lives of the Europeans.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+do+not+want+a+war

If you want to have peace, then you need people like me. People who are considered psychic not in order, naive, living in a dream world, etc. What I would do, all the defenses of all countries are sent back to their own country. To defend their national borders, not to piss-about in other countries. Leave alone the countries of which the people didn't threaten us, didn't invade our countries, neither are they shooting at us etc.
https://www.youtube.com/watch?v=CoTkbwML-zU

The legal and illegal arms trade will also be stopped and banned. In short, these are only 2 measures, and with these two you can save a lot of life. All people who don't want die, and want to become of old age.
https://www.youtube.com/results?search_query=legal+illegal+weapon+trade

One of the problems is that, many voters are addicted to the upbringing of their parents and grandparents, they have voted lifelong, so we must vote too. If grandma and mother were
buying detergent from that brand, the daughter and granddaughter will also buy that brand for life.

Politicians and governments need herd animals, because with them you can do what you want. They fall for everything you tell them. Lying, deceiving, turning around, in the cover, no problem. A person who is thinking and weighing, investigates, digs, spits, wonders, will not be so easy to spawn.
https://www.youtube.com/watch?v=rsL6mKxtOlQ
https://www.youtube.com/results?search_query=politicians+want+common+people

====================

(01-04-2020) APRILS FOOLSDAY?
Aprils Foolsday are they still funny, and do they still work in our time? https://www.youtube.com/watch?v=UaSTFPVwZsE
https://www.youtube.com/results?search_query=april+foolsday

https://en.wikipedia.org/wiki/April_Fools%27_Day
https://duckduckgo.com/?q=april+foolsday&ia=web

====================

(31-03-2020) ALL DEFENCE FORCES BACK TO THEIR OWN COUNTRY.
I -- DEMAND -- that the U.S. defense forces, whether they are Army Naval Air Force or Special services, and their more than 750 bases around the world are being kicked back to their own country, to defend their national boundaries against any enemy. This also applies to NATO armies, and any other non-Western foreign armies.

Any defense force it doesn't matter which country, piss of home to your own fucking country. Then there will come a sea of peace on Earth. The non western and third world countries, are not the property of the arrogant cocky racist whites. We've had the slave and colonial times they no longer exist that's in the past, so history.

The current multinational time must also be abolished. Each country is going to mind with its own domestic affairs, within its own national boundaries. Then all the Western Church missio-naries have to fuck off to their own country, make new souls in your own country, because there are still enough antisocial scum around on the streets that urgently need to be converted.

====================

(30-03-2020) WHO IS THE FRIEND AND WHO IS THE ENEMY?
Russia is demonized because they are considered the enemy where the whole world should be scared-stiff off. But in reality America is our enemy, because since 1945 till present 2018 for 73 years they've invaded other countries which they often to bomb. Russia doesn't do that, and America has about 1000 military bases worldwide Russia a few.

But many dumb rabbits the citizens of-course in Western countries, who are convinced that Russia is their enemy. This is also being brought about the demagogues of the press and media, the TV journals the newspapers and the talk programs on TV, who don't tell the citizens the truth and sell lies on the orders of their government.

Also, Assad of Syria is demonized because they accuse him of spraying children with chemicals but he doesn't do that, in reality Israel Turkey Saudi Arabia and Qatar are doing that. And the poison gas they buy it in the western world from their friends.

In The Vietnam War, America threw Agent Orange out of airplanes to unleaf the forests where the Vietcong were hiding, and the question is why did the Americans called that stuff “Orange” (Dutch manufacturer?). The Netherlands is Orange because of the royal house and also the Football Orange above everything else.

And the Dutch governments has always been like traitors, just think of the butt-sucking with Hitler true the ways of that Dutch country traitor who was called Prince Bernard.

And today they butt-suck with Israel who has been committing genocide on the Palestinians for the past 70 years, and stole most of Palestine with exemption of the prisons Gaza and the West Bank. Dutch governments are just prostitutes, they do business with everyone if they can make money out of it.

====================

(29-03-2020) VIETNAM DELIGHT.
Vietnamese Street Food 2018.
https://www.youtube.com/watch?v=i0H92JX3di0
https://www.youtube.com/results?search_query=vietnam+streetfood

====================

(28-03-2020) ON FREEDOM OF SPEECH AND ITS PURPOSES.
The First Amendment to the Constitution of the United States of America was not deemed necessary by the founders of this nation in order to protect “nice” or “politically correct” speech. It was deemed necessary so that men would never be afraid to express the thoughts of their consciences, or to reveal what they believed to be TRUTH.

The TRUTH doesn't need laws to defend it, only LIES do. These laws come with - Hate Speech - and related legislation—which have already imprisoned and muffled many noble and otherwise law-abiding men and women in the other so-called Western Democracies, supposedly “free” nations. Freedom of Speech is a Christian ideal and its greatest threat are the enemies of God and Christ.

https://christogenea.org/

====================

(27-03-2020) HEGELIAN DIALECTIC.
Maybe it's useful to give a little explanation as to what Hegelian dialectic is:

It's a tool used to manipulate the thoughts of a dormant people (and then we are in our country in a kind of paradise) to ensure that changes that they would normally reject are acceptable. The Hegelian dialectic (named after the German philosopher Hegel) is very simple:
=.

1) Create a problem
2) Control the problem
3) Offer a solution

An example: Mandatory vaccination for all seven billion citizens of the world.

Then the multinationals who are the real bosses in parliament e.g. the pharmaceutical companies become filthy rich. All they have to do is to take down the spineless turd politicians with lobbyists. The politicians are not in service of the electorate but of the multinationals, such as banks pharmaceuticals food and oil industry medical world etc., the elite.

Spaniards Denounce Dutch Epidemiologist Call for Euthanasia.
https://larouchepub.com/pr/2020/20200329_Spaniards_Denounce.html#container

https://www.youtube.com/results?search_query=EU+hegelian+dialectic+now+in+progress
https://duckduckgo.com/?q=EU-Hegelian-dialectic-now-in-progress&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=dialectical+for+managers
https://duckduckgo.com/?q=dialectical+for+managers&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hegelian+philosophy+of+history
https://duckduckgo.com/?q=The+Hegelian+philosophy+of+history&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Esoteric+Agenda
https://duckduckgo.com/?q=esoteric+agenda&t=hz&ia=videos

====================

(26-03-2020) IS FREE ELECTRIC A UTOPIA?
Suppose you're so good that, you invent a device that generates free power. And that device isn't plugged in the main-socket. The moment you put that device out in the open, you won't live long and the device disappears forever, and that's being done by those 13 families in the pyramid-top
=.

Let's just assume that of the 7 billion people worldwide there are 3 billion front doors, and with that power-generating device, they now have free, cooking household appliances showering washing up heating modes, maybe even more that I don't know of.

So the gas the electricity and the oil industry can be abolished. That, of course, is never going to be allowed by that scum at the top, they're just pulling the strings of those pull-puppets that politicians are called. They send e.g. A hit man on you, or you're going to have a freak accident.

If you think, I'm hiring a hit man to clean up those 13 families, God will tell you -- Thou shouldn't kill --. Yes, but lord those 13 families are beasts, they destroy seven billion people worldwide economically and financially for 80 years -- nothing to do with --.

https://en.wikipedia.org/wiki/Zero-point_energy
https://duckduckgo.com/?q=zero+point+energy&t=h_&ia=web

====================

(25-03-2020) IS CORRUPTION THE BASIC INGREDIENT OF MEN?
People like me are considered by politicians to be psychiatric patients, who according to them spread fake news with our websites and YouTube. If I got it right but I'm not sure, politicians will make a law, to prohibit our sites in the name of fake-news. That means that free speech will be gone, and whether we write the truth or not doesn't matter anymore. Are you anti-political or talk opposite government than you need to disappear.

Be glad there are people like me because we keep an eye on the posh nosh, and examine everything they do behind the scenes they don't tell the people. See us as a finger on the wrist, because if we no longer exist in the future, the scumbags have a clear road to do with the citizens what ever they like. Consider us as watchdogs monitoring them from doing whatever they like, otherwise they become arrogant obnoxious cocky foolish human-beings

Many politicians are in the long run corrupt and go enriching themselves, at some point they are under and above the law. Plus politicians the medical world the elite pharmaceutical industry the multinational the rich the powerful, become thick friends like the cabal and the Zionists. If they can't get their way with the people, they simply make a new law to eliminated the people. And the people will hold the short straw and will be residing in the forest weeping.

We shouldn't forget that the ladies and gentlemen who had more education at school than us, are often arrogant and cocky and live in a morbid mentally disturbed delusional world. They believe that they have all the wisdom in power, are always right and infallible. This is called profes-sional arrogant cockiness, often they have the power through their political friends to make the laws they want, to send the citizens with laws regulations and settlements into the forest.

Is corruption a basic ingredient of man?
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruption+the+basic+ingredient+of+man&ia=web
=.

====================

(24-03-2020) PHARISEES?
Sometimes I get a request to delete a site that I posted as a link on my site, because they don't want to be associated with my site, when I write about the upon Khazars or fake Jew. And they're all websites that are trying (supposedly?) to help the Palestinians, where genocide has been committed for 73 years. Are we dealing with Pharisees, Jesus said it himself in the Bible that he was surrounded was by this kind of people. Besides, that don't teach me how the Dutch think. Often they want to keep the enemy sweet for coming times, war is war if there is peace then we can become friends again, not at the moment please.

I also wonder whether maybe the Pharisees alias the comedians are the cause, of all them wars for us. If you can agree with each other not to shoot at each other at the Christmas season, then why can't you agree with each other that we never shoot at each other. We walk away and a time later when we are cooled down, we talk about the problem so never again war. When you don't want to die stay at home with your bitch in your own country, and don't come in my country to fuck about. Have your Christmas diner at home, and unpack your Christmas gift at home. Prisoner of war is that a western joke a kind of April fools day joke or so, beng beng beng.

====================

(23-03-2020) FEVER AND CORONA?
If the story is true, ten times as many people die every year from flu than corona, at least in the Netherlands and why all the fuss? Plus last year they already knew about the corona virus, but it was probably put in the cover-up box hoping it would blow over, that didn't happen and now they are kicking a lot of fuss like they've been robbed by it. Typical political media comedy.

I'm not saying live like their is no tomorrow and ignore corona. Embrace and kiss everyone intimate, and cough their way. NO, because you don't do that with the flu either. What I wrote earlier politicians already knew about the corona virus, and have not temporarily halted air traffic with China. So in that sense, they're responsible for the corona dead victims.

https://www.youtube.com/user/RussiaToday/search?query=corona

Coronavirus is not so contagious at all.
https://www.youtube.com/results?search_query=+coronavirus+is+not+so+contagious+at+all.
https://www.youtube.com/results?search_query=flu+and+corona
https://duckduckgo.com/?q=flu+and+corona&ia=web

Vaccination is for profit, not health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Global Epidemic by Vaccinations.
https://www.kla.tv/15249
Vaxxed, the shocking truth?
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=vaxxed

The film -VAXXED -, from cover-up to catastrophe,
possible relationship between vaccinations and autism.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

====================

(22-03-2020) LIVING BEINGS?
Can plants show feelings?
https://vimeo.com/channels/staffpicks/377444411?from=outro-embed

====================

(21-03-2020) NATO - WARCRIMINALS?
I have written it before that NATO is a war-criminal organization, because since 1945 they have been invading other countries militarily, and it's almost exclusively where people of skin color live. That means that the colored people have been declared outlaws by the white Arrogant Superior Aryan Racist Satanists.

If I were to go to the police a lawyer a prosecutor and the judge to sue NATO for war crimes, I would definitely be sent into the woods. If I send 150 e-mails to the Parliamentarians, the masses won't answer, and those who do will tell me our party this and our party that, and nothing else happens.

If, I were to approach those demagogues of the press and media, like the newspapers the TV news-journals and the TV talk shows, they'd be silent like the grave. They're deep in the butt of the politicians, they're unpaid draft spokesmen of the politicians. They only bring the news that has been approved, and what politicians cannot use is censored.

Now I can also stand on the street with a sign or banner on the courtyard, but I won't be standing there for long. Because either I'm removed pretty quickly by the police, or the Riot-squad (land-traitors) who will beat me. If I keep returning, I have a chance to be arrested, and I'll probably come before a judge who convicts or jails me.

And what do I want?, peace on Earth for the countries where people of color live so that they can live peacefully in their own country, and that is not desired by the white critter of the Western world. So you could say the colonial era is not abolished at all, it goes on behind the scenes just latent, who benefits from the multinationals the banks the elite etc.

====================

(20-03-2020) CORONA-VIRUS?
I don't know what to think, is it really that serious or does one make a fly into an elephant? Viruses have been around all over history, but scientists have been deliberately breeding viruses in premeditation for decades in laboratory in all kinds of formats, perhaps one escaped to the human-world.

There are also people who claim that they deliberately release a virus, to see what the effect is on humanity. Then there's the statue of the - Georgia Guide-stones - in America, it says: Keep humanity under 500 million in eternal balance with nature. So the string-pullers and or the elite want to wipe out 6.5 billion people.

The Georgia Guide-stones: America's Most Mysterious Monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

It seems if the story is true that there is a carcinogen in the vaccines SV-40, suppose it's true then that is a means of eradicating all mankind with cancer. Perhaps that is why a virus is deliberately released because, if it gets out of hand and becomes a deadly mess, then a government may decide to inoculated the entire population.

https://www.youtube.com/results?search_query=+vaccines+sv40
https://duckduckgo.com/?q=vaccines+sv40&ia=web

How does a virus come from China in e.g. The Netherlands, because air traffic is not temporarily shut down at first. Because the flight industry is a global multinational with an annual income of trillions, then you can think those deadly corona victims are simply sacrificed for the big money. So its own government has killed its own citizens.

The Netherlands has always been a country that does indeed turn a mosquito into an elephant, at the very least sign they take fanatical measures which are not necessary at all. And everyone is also lighting everyone up, the government's officials the media and the citizens are completely in panic as if the world is going to end. So in that sense, the Dutch are pathetic people.

Corona-Virus Questions and Answers - (Dutch).
https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden
https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus

https://coronavirus.nl/coronavirus-kaart/ (The World Chart).
https://coronavirus.nl/ (The Netherlands Chart).
https://covid19info.live/

https://www.youtube.com/results?search_query=coronavirus
https://duckduckgo.com/?q=coronavirus&ia=web

====================

(19-03-2020) HURRAH, WE SHOULD HAVE A BIG PARTY.
Because, the six million Jews from the 13 concentration camps are still alive, they are not gassed at all, it's a fairy tale that is covered up. See this website of the international Red Cross, then child at home in the camps.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
In 1938 there were 15,748,091 Jews worldwide, ten years later in 1948 there were 15,753,638 Jews worldwide, which literally and figuratively means that not one Jew has been gassed let alone six million.

The Holocaust, where 6 million Jews allegedly died at the hands of their
German captors during World War II, is an immensely successful hoax!
http://holywar.org/S35.htm
How many jews are there in the world?
https://duckduckgo.com/?q=how+many+jews+are+there+in+the+world&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=how+many+jews+are+there+in+the+world

This is why people who investigate the Holocaust and publish it in public get three years in prison because the truth must remain covered up. So Israhell has been able to steal Germany of the annual twenty billion they have to pay for years for the so-called gassing of six million Jews
=.

The world has been mourning the Holocaust for 75 years with six million deaths, whereas in reality 272,000 Jews from Europe died, from cholera typhoid and hunger in the second world war, because the allied bombed everything that was food and medicine. There's not one gassed let alone six million. But the 500,000 Iraqi children who died from the American boycott will not be held a memorial service for because they have a skin color.

Madeleine Albright: "500,000" Children, it was worth it.
(Cursed Demonic Beast from Hell.
Arrogant Racist White Trash).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright today about the murder of the children.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

====================

(18-03-2020) WHAT IS OWNERSHIP?
You want to build a house and you buy a piece of land from the town hall, at that moment you are robbed by the town hall. Why that, land is already your property because it belongs to the state of the Netherlands and you are part of that.

Suppose you want to commit a pee on the lawn around your flat, and you get a ticket from a cop who is also a criminal. Why you're urinating on your property, because it belongs to the state of the Netherlands that you belong to.

The other flat-dwellers can probably ask you: “Yo wiseguy stop pissing on our fucking lawn, or we'll kick your fucking ass, because you're pissing on our fucking property”. But the cop, neither the judge nor the town hall nor the government can do anything. So you don't have to pay for a fishing-permit either, because you are fishing in your own waters.

====================

(17-03-2020) IT'S THEIR OWN DAMN FAULT.
If a neighborhood is full of non-Dutch people, then it's the fault of the Dutch themselves. If a Muslim family comes to live in a neighborhood, several Dutch people move. And those other Dutch people don't want that house, because there are Muslim families living in the area. As a result, the housing and the Municipality, put more Muslim family, or a Surinamese or a Ghanaian or a Chinese etc.

Because the repayment of the house to the bank has to go on, if the Dutch continue to live where they now live. Then there are no houses empty for non-Dutch people, and if I look at e.g. Muslim families, from e.g. Syria then I am glad that they now live safely in the Netherlands.

If, we want as little as possible eg. African asylum seekers, then we as Westerners must first move out of their countries. And don't constantly create revolutionary states for them with, straw US governments, and also waive interest debt away. And don't bombard their countries no longer with cheap Western subsidy items, such as chicken tomato paste rice.

Which eliminates their own domestic trade, because then they will keep more money and can do business and build their country. And they no longer have a reason to flee, asylum seekers are just our own fault, we are just constantly fucking about in their countries.

If some Dutch people want the foreigners to leave the Netherlands again, then they no longer have to drink coffee and tea but carrot juice. Also, no longer buy oil and gasoline from Arab countries, for their car or aluminum from Suriname to build planes from.

Go cut down trees in the Apeldoorn forest, and sail with a wooden canoe to Spain or America, and don't get the raw materials out of their countries for an apple and an egg. Therefore, don't let them make our clothes for a grab penny anymore.

In the past, many Dutch people have moved to Canada Australia etc. They don't mingle much with the Natives, they also have their own elderly and care homes. In the beginning they demanded Dutch schools, but the governments has forbidden that.

Because if you live in our country, your child will go to our schools. And if you don't want that, that's fine that's your right, but then you have to move back to the Netherlands. So The Dutch also know how to discriminate.

And in recent years more and more Dutch people are moving to Suriname, because from the Netherlands they get sick to death. They often went on holiday in Suriname first, and there they saw the free life, without too much interference from eg. Officials.

On this site there are many YouTubes about Suriname,
then you get an impression of life about there.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

====================

(16-03-2020) IMRAN HOSEIN.
The fascists, so the politicians and their friends, are busy
removing everything from the internet which they don't like.

Technology is Black Magic.
https://www.youtube.com/watch?v=Az4BEmu0Q_w (Censored?)
Gog and Magog - The Sea of Galilee.
https://www.youtube.com/watch?v=O2wUrye0Lnc (Censored?)
How far is the Malhama? (Armageddon).
https://www.youtube.com/watch?v=iv83PIPB4ZA (Censored?)

https://www.youtube.com/channel/UC3Xlgbc8gq3NOMmdEUAlfGg
http://imranhosein.org/

https://www.youtube.com/results?search_query=imran+hosein
https://duckduckgo.com/?q=imran+hosein&ia=videos

YouTube Censuur.
https://www.youtube.com/watch?v=san10etCf-8
A word to the Feminists of Google.
https://www.youtube.com/watch?v=YA0GQNtI8lQ
A sigh of free speech.
https://www.youtube.com/watch?v=pPUHHkqfR_4

http://www.patcondell.net/
https://www.youtube.com/user/patcondell/videos

Support Your Freedom to Speak.
https://www.bitchute.com/
https://www.brighteon.com/
https://www.liveleak.com/
https://www.kla.tv/

====================

(15-03-2020) DO YOU HAVE A SPECIALTY, SIGN UP.
Kla.TV on the information front - Join the fight?
https://www.kla.tv/15773

====================

(14-03-2020) NORTH KOREA.
It's calculated that arrogant America is the cause that Korea was divided into a north and south. Probably also a northern Sudan and a South Sudan, perhaps also a north and South Vietnam
=.

Since 1945, America has been invading other countries for 75 years, and pretends as if that country is another state of America. And the European governments and Brussels think this is fine, you could also say that NATO is a war criminal organization that urgently needs to be closed immediately.

10 days in North Korea.
Inside the most isolated land of the world.
https://www.youtube.com/watch?v=5xs--To414I

Often the demagogue western press and media go to countries like North Korea Syria etc., to convey a wrong picture to for example the Dutch. They may think that the people and the country is not a lot of soups, and that is the intention of the demagogues that the Dutch are going to think so. While Eva Bartlett shows how it really goes in those countries,
so that Westerners get a fair picture of the population and the country.

Eva Bartlett in North Korea.
https://www.youtube.com/results?search_query=eva+bartlett+in+north+korea
https://duckduckgo.com/?q=eva+bartlett+in+north+korea&ia=images
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea
https://duckduckgo.com/?q=north+korea&ia=news

StreetFood.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=north+korean+streetfood&ia=web
Eathouse - Restaurant Food.
https://www.youtube.com/watch?v=UsxAUyVet8A

Shopping Style.
Ryung Song Italia Pizza in North Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=ZKx5baOoYJE

Countries like North Korea are often boycotted by Western governments, but often it is simply hypocrisy to play the people. Because behind the scenes business is as usual, in this shop they also sell western products. In Russia, the McDonald's and KFC stores are just open, so is the Coca Cola factory.

The little man like the Dutch farmers are blocked, it's always the little man who is the dick. Often it is the Western press and media like the journals on TV the newspapers and the
talk programs on TV that conceive their own people with lies to grow a mood among them.

And people like me who are looking for the truth what is really happening behind the scenes and publishing it, are considered by governments as country traitors and watched by for
example an AIVD (Dutch Secret Service) because we are probably state dangerous.

Privileged Store? - Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=uLvJgOgW4hk
Computer Store in North Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=FtDWYzwwuUs

21st Pyongyang Spring International Trade Fair - North Korea.
https://www.youtube.com/watch?v=MsWXIw6yDNc
https://www.youtube.com/results?search_query=21st+Pyongyang+Spring+International+Trade+Fair+-+North+Korea

StreetWalk.
https://www.youtube.com/watch?v=LGE2FOsQ1tk
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+streetwalk

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korea+music

====================

(13-03-2020) HYPOCRITICAL WESTERN WORLD.
If you look at these kinds of films, then you will get an adverse against those hypocritical western governments who are all sliming and butt-sucking with Israel. They let the Palestinians rot, they find it OK what is being spoked with the Palestinians.

Nabi Saleh.
https://www.youtube.com/watch?v=oI8axGcdEtM
In support for Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Israel Defense Forces Respond to Nabi Saleh Demonstration.
https://www.youtube.com/watch?v=BO7bnoDvMx8
Nabi Saleh, West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=KmVLoPxlmc4
The arrest of Naji Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=xd7KIDLEvqk

Israeli Occupation Spraying waste water
on citizens houses at Al-Nabi Saleh village.
https://www.youtube.com/watch?v=jR_SN3Jcg3g
Spraying: "Skunk" - Bakingpowder Yeast Chemical-Sewerwater Shit?
https://duckduckgo.com/?q=israelian+skunk&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+skunk

It's a deep shame that the Khazar (Fake Jews) have stolen the whole of Palestine and want to expel and exterminate the Palestinians. The whole world is watching and finds it's OK. That says much about their civilization, you could also call them scum.

The western world have their mouth full of democracy justice civilization bibles law-books leave everybody in their worth, but they don't allow that for the Palestinians they may drop dead. In the old days the westerners where scum in the slave colonial and now in the multinational time.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(12-03-2020) ARROGANT WESTERN SCUMBAGS.
America and Israel are one of a kind, two hands on one belly. America and
Israel want to take out all these Arab countries and put straw governments there.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
(Behand the Smoke Curtain - Barbara Honegger - Chapter 12/14 - Go to 09.38 Minute).

Dr. Wasfi describes her experience in Iraq, and discusses life in Iraq. (22-09-2006)
Tube is gone, all tactics of them fucking facists bastards who rule the world.
https://www.youtube.com/watch?v=ELjgVq6GtPA
https://www.youtube.com/watch?v=colcD8UVr90

Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 01
https://www.youtube.com/watch?v=1j1D1RxNPJE
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 02.
https://www.youtube.com/watch?v=XuIhqqaNdZg
Racism: Dehumanization 2 - Dahlia Wasfi part 03.
https://www.youtube.com/watch?v=LWGiDmFaXJM

https://www.youtube.com/results?gl=CA&aq=f&search_query=dahlia+wasfi&search_type=

====================

(11-03-2020) I AM BORED.
Now at 02.34 AM I am sitting at my desk thinking about life, besides that I'm bored, I'm not sure what to do and I don't feel like going to sleep. What's probably going to happen to you is that, when I think so, it's almost always raining, and or then the sun suddenly shines in the house with me like they're supporting me in my solitude?

Maybe the Divine providence that says to me you are not alone, we are with you we watch over you, do not despair it all will be fine in the future. I walked into the bedroom and said guys now you should stop raining because when the cesspool overflows I can't sleep here, then the rain pats boom stopped like someone pulled a curtain shut down very quickly.

So I had once scolded God for being a mess on Earth, then I saw a white disc in the sky, and the Eastern horizon stood at 22degrees 36minutes in Taurus, and the middle of the sky at 22degrees42 minute in Capricorn. I was born on the Eastern Horizon at 22degrees36minute in Taurus and the middle of the sky at 22degrees42minute in Capricorn.

====================

(10-03-2020) DUTCH GOVERNMENT IS FINE WITH IT.
The Dutch government is fine with Saudi Arabia killing children in Yemen with bombs, because their embassy in Riyadh, Saudi Arabia, there not closing him. But the embassy in Damascus in Syria has been closed, while Assad is not killing children. In politics The Hague, they suffer from schizophrenia, which means that they measure with double standards. The well-known Jekyll and Hyde deranged syndrome.

This is a good way to see what a dirty mentality governments are in. In my opinion, wars are not about good or evil, or friends or enemies, but how much one can drag out of it. If I benefit from such a war, I'm in, if I'm not I don't joim, they can wipe each other out. And I think the voters who are going to vote are the evil sour of evolution. Because all that murder and manslaughter they like for their own gain.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(09-03-2020) WHAT IS THE TRUTH?
If you look at the YouTube videos, you wonder, what's going on here -- REALITY --. There are indeed people who twist things because they eg. racists, there are also demagogues, there is also a national and European interest involved. What can or can't you believe partly or what you see on the videos, it's very difficult to find out the real truth. You could say that all Muslim immigrants are bad creatures, but they're not, the masses shouldn't have any of this.

It seems to be one big mess on the streets of Europe, the Orthodox mainstream press and media are looking the other way and publishing or broadcasting nothing, because the peoples must not know this. There are already plenty of people who say that we will soon have a European civil war, if politicians their head get stuck in the sand and deny everything. It seems that the Netherlands and Germany have signed a new contract with Turkey to allow another 1 million refugees to come.

Immigrants shooting fireworks at people and cars?
https://www.youtube.com/watch?v=Bs3gGostYFI
Sweden finally getting angry at Muslims and African Migrants!
https://www.youtube.com/watch?v=nclo6B8DH4Y (Censored / Political Correctness?)
Muslims in Japan are stopped.
https://www.youtube.com/watch?v=9rbIDKKfwCU (Censored / Political Correctness?)
How Do Japanese Feel About Muslim Immigrants?
https://www.youtube.com/watch?v=fscXln1Gs9c
=.

====================

(08-03-2020) SURINAAMSE MARKETS.
Hindu Kwatta Market Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=uxX1iVU4nSw
Javanese City Market Paramaribo.
https://www.youtube.com/watch?v=vkGm05tHU6o

====================

(07-03-2020) ARE LEGIT COMPANIES SPAM?
Is it possible that most spam in our email comes from legit companies that are hire outside companies to for example doing a survey for them? The National Thrombosis Service has given the Email-addresses of the patients behind their backs without asking them to let external company to advertise for them.

Since then, I have been regularly spammed with the name National Thrombosis service. I also bought a new bike, and the shopkeeper asked for my E-mail address, now I regularly get spam advertising about cycling, and before I bought the bike never. Could it be possible that the computer of the bike shop and the computers of those external companies are as leaky as a basket.

Therefore, it might be wise that if you buy something in a store in the future, and they ask for your E-mail address you say -- Phone Me --. How often does it happen that our private papers are found on the streets, because companies both commercial and state are sloppy and careless.

You will receive an E-mail from LinkedIn Twitter or Facebook, on behalf of a family member if you want to become a member. But I haven't given those companies my Email address, are
they spamming? In Addition, the companies have a no-reply E-mail address, they may email us, but we are not allowed to email them back, no way hose. So you can't ask them to not Email you anymore. Now, in the past, I had already contacted companies that are fighting spam, but you don't even get answers. Do the companies play under one hat with each other.

Look for the date on my subsite for more info.
12-07-2017 Bevorderen bonafide bedrijven spam?
03-09-2017 Spam Bevorderd Door Bedrijven?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch).

This is what happens when you reply to spam email - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
More adventures in replying to spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=C4Uc-cztsJo
The agony of trying to unsubscribe - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=Dceyy0cX6J4

Scammer Hacked Entire Call Centre Shut Down.
https://www.youtube.com/watch?v=neSGNhaP7VU
https://www.youtube.com/results?search_query=microsoft+guy+indian+spammer

====================

(06-03-2020) HERDANIMALS.
Most of the staff-members behind the agencies at companies, both state and commercial, are herd animals. They are programmed to follow commands, from their superiors such as bosses etc. Often these staff are also convinced that this is how it should be, also through the education of the parents, you are a good person when you do what you are told.

Most will, without thinking, or weighing and weighing, for example, put on a uniform, and kill in another country at the behest of their government. While that other country has not threatened them, their country has not invaded them either, nor are they going to kill them. The moment a government says that, our enemy, they immediately believe it.

Law enforcement agencies such as the riot-squad can take cruel action against civilians on the streets. They might be on the street with a banner, on which e.g. peace on Earth. These law enforcement agencies are angry that the people don't want to dance to the tune of their govern-ments. Psychologists often consider them psychopaths, who don't have a feeling for the people.

If, You're against the ruling class, they're dragging you to the justice system, which keeps you small, even if you're right, you won't win it. Or you will be handed over to those morons of for example the mental agency, who live in the delusion that they are psychologists and psychia-trists. At that simmering social academy, they learned to hold a brush, but they can't paint.

Most visitors who read this story will probably think and wonder, is there maybe something wrong with Gouvernante, because he thinks and writes so strangely, why do they do that? Indeed, because they are herd animals, need I say more? It's indeed a fact that if you stick your head out above the lawn, then they mow if off.

The salvation of the world is not due to the mass, which is without backbone, and agrees with everything. But out of the creative rebellion of the minority, which does not confirm.
MARTIN LUTHER KING.

====================

(05-03-2020) IS A COALITION VOTER CHEATING?
If you belong to a political party, and you want to vote differently from your party, you are called to order, and in the worst case scenario you are thrown out. according to me they may abolish all political parties, now there will be 150 independent people in the 2nd chamber. They may vote for or against, without any action being taken against them.

Voters can now vote for one of those 150 independent politicians. Perhaps better decisions will now be taken, in the salvation of the whole population, and if you do want to keep a party, then everyone can vote for or against, without any action being taken.

Of the 1st party, three would vote for it, from that 2nd Party 2, and of that 3rd Party 1. So if they were allowed to vote for it and don't have any problems with the party and the grassroots, then you get the majority of the 150 who vote for or vote against, isn't that much more democratic
=.

The European Government is doing the same, and all countries are obliged to introduce a decision. So European governments can decide that e.g. The Netherlands must abolish the salt herring. There is no flexibility that the Netherlands may choose not to do so.

And I think there should also be a psychologist present in the 2nd room, who will return the ladies and gentlemen to the subject, if they start to stray or repeat the same thing or utter nonsense for the umpteenth time. And after, for e.g. a month of disputing, there is a mandatory vote, instead of the current sometimes years of pointless chatter. Many politicians already know what they want for a long time, but they're trying to get the other down their streets first, and that fight could take months and years.

Closing a coalition after the elections is, in my view, a latent coup, because those two parties are now burying the other five parties. In fact, those five should also form a coalition, so it is possible that they will become bigger than that other coalition. When a coalition is drawn, one puts the finger in the air, to the voters of those other parties. A coalition must be closed before the elections, because then the voter will know where he's at and will probably vote differently
=.

Occasionally you can see on TV that, the 2nd room is practically empty when there is debate, the big boys and their parties shine in all absences. Why because they've already decided how they're going to vote, so we're not going to start debating with the little boys. It's a kind of contempt for those other parties and their constituents. You're just debating, we'll vote you out later." These big boys have a kind of cartel agreement among themselves.

One Europe has not been an altruistic noble thought of European politicians and countries, it's an invention conceived and concocted by the American CIA. Suppose there are 50 countries in Europe, and all of them are sailing on an independent course of their own. That's a hard float for the White House to get the whole gang under control. But with one European government, that's easy peasy, especially since most European politicians are deep in the white house's ass. I simply regard these politicians as ordinary land and European traitors.

Now America is destroying land for land in the Middle East, and then straw governments will soon be parked, just like in Afghanistan and Iraq. And then their friend Israel will make the whole Middle East one great Israel. America is also in the process of stealing the Eastern European countries, and then of course you have to take out Russia with a war. What America is trying to have that eg. Hitler and Napoleon all tried in history. They all want to be the only one in the control of Earth.

Maybe you say, one planet that, is surely beautiful never again war that, does indeed sound tempting. But you haven't realized that those figures who want to, are cockroaches and rats and scum, who want to become billionaires on the backs of the undoubtedly 7 billion slaves they're going to create. If there is a dissident on the left or the right, who is immediately pulled off the head. Just like a citizen in China goes to a re-education camp as he publicly proclaims his opinion in a square.

====================

(04-03-2020) LITTLE GROWNUPS?
People often underestimate small children, there are a few ins between who already think mature, only they still have a small body. I cycled along the tennis-court and on the corner was a girl of treasure I was 13 years old, and when I cycled by I heard her say, hello baby can I come with you. I didn't respond, nor did I salute and cycled on.

The danger is that in half an hour a second man will cycle by and he's a little mental unstable and thinks she wants it. In the worst case, that girl can be murdered afterwards to avoid recognition. It may also be that the girl wants revenge on an older man, because she may be sexually abused at home by a family member and acquaintance etc.

That's how I believe that some boys seduce pedophiles, he's locked up in a prison, a mental institution or is being locked up in a state mental institution, and that boy will be surrounded with the cloak of love, because it was terrible what you experienced. Society is refusing to believe that their children are capable of these things.

====================

(03-03-2020) WHAT DO YOU WANT WITH THEM?
That proverb: A rejected woman is an enemy to life, what kind of insanity is that'She demands that you have to satisfy her pussy. Otherwise, you can drop dead and I don't know you for the rest of your life. Where does this crazy bitch get the arrogance, to think that her pussy is terribly important, you have to satisfy me mandatory or you're screwed.

Besides, I'm not her stud while she's married, and I'm not her whore she uses and then dumps when she's done with me. Besides, I'm Surinamese, I'm not a white mixed or not white slave. You ask her may I give you a kiss, and then she looks at you if you're a mental case. With other words don't ask just grab that's what other man do to.

Women are also a bunch of freaks, they just consider the man their property, i.e. I do with you what I want. You don't dare put your arm around her or give her a kiss. But the next time she'll sit right next to you, she's almost on her lap, so you think I may, then you put your head on her shoulder and you get the wind from the front. DAMN.

I've lost practically all the women because I don't know what they want. That's why I look the cat out of the tree with women I hesitate I doubt, what do these creatures want in God's name? Or you're told, I didn't know you were in love with me before, why didn't you say so, yes and you're retarded. This is often what women do when they're married, you're getting shredded.

Women are strange creatures, are they actually earthly people or hybrids, a mix of earthly people and ufonauts. Real ufonauts often have a female face, Eva may have been an ufonaut who came to the spiritual earth, and brought the men down with sex, so they became earthly people and no longer feel like the spiritual earth.

Russian woman shows her Reptilian Eyes on different videos.
https://www.youtube.com/watch?v=ck1-JIgfqR4
Reptilian Eyes Caught on Live TV.
https://www.youtube.com/watch?v=RSEJpHoLK4E

These don't have to be clones, it's always possible that if you die and are born again on earth in 50 years, you have a face that looks a lot like your face in this life. Your DNA code from this life ensures that, you may have practically the same face in the next life
=.

DNA Clones from the Past.
https://www.youtube.com/watch?v=xHtEPa7NB1k

====================

(02-03-2020) WHO KNOWS THE TRUTH?
The snake from the Bible is that maybe the DNA helix string from this tube? E.o. Eva a genetics?, has activated the uterus so that we could be born on the physical Earth and must die, whereas for that activation we lived on the spiritual Earth and had eternal life
=.

What can always sit in an apple a worm, what can always sit in a uterus a fetus, and it looks just like a worm in the early stages. So maybe it wasn't at all that God or Allah sent us away from paradise, maybe they gave us the free choice to decide for ourselves whether we wanted to live on the spiritual or physical Earth?

The false prophets from the Bible are that perhaps the Church leaders or the Satan children, for believers have been killing humanity all over history if we don't want to dance to their Bible faith and church pipes. While God or Allah may give us the free choice to decide for themselves, how we want to live talk think and do.

We have the sex world that many of us enjoy or abuse for our own ego-ism. Are women children of Satan with the intention of keeping our men warm to sex, so that we must be constantly re-born on the physical Earth. While on spiritual Earth, we experience spiritual gratification, and we never have to die.

Miracle Tone, 528 Hz, DNA Repair Music.
https://www.youtube.com/watch?v=10P7F6haAFY

See also: (14-03-2019) 440 HERZ OF 432 HERZ?
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm

====================

(01-03-2020) A PRIVATE CITIZEN.
If, all of us went out of our own
accord to make the Earth more beautiful.

The unclogging massive lake drain,
the worst clog I Have Ever Seen.
https://www.youtube.com/watch?v=1-zEvy3BaUw

====================

(29-02-2020) CAN YOU GET SICK FROM FRUSTRATION?
People like me are fighting against the establishment, because many of them give counter-attacks they have no interest in a better world. That is frustrating because a lot of them park you in the forest. At a certain moment you get discouraged by humanity, you have no more faith in them. Many are also keen to fanatically bite into what they know during their lifetime.

Can you get sick from frustration discouragement and anger? I don't feel sorry for myself but I suffer from it as well, once in a while I have paralysis of arms and legs. Luckily enough it's getting less and less during time, and the times between them getting longer and longer Besides that I also have: “Migraine Aura's”, look at the YouTube below.

I also have these nerve electrical shimmering s.
https://www.youtube.com/watch?v=62gEjPfWV3Y
Often at both sides of the left-eyes, and that comes from the right-side of the brain which stands for feelings. It's all tension discouragement anger and rage that doesn't want to go.
Stroke or Migraine with Aura? Importance of Magnesium.
https://www.youtube.com/watch?v=mrQL0YMC5SI

https://www.hersenletsel-uitleg.nl/gevolgen/gevolgen-per-hersendeel/rechterhersenhelft
https://duckduckgo.com/?q=rechter+hersenhelft&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=bMLFUfk_sCo
https://www.youtube.com/results?search_query=rechter+hersenhelft

Now you can say don't get so angry about humanity, because it has no use. But that means that you have to let people suffer by not helping them, because if you don't bother anymore, or worry about the misery on the planet you stay healthy. You could say that the healthy people make you sick, by letting you fully rot away.

Suppose all diseases that exit starts in the brain, and when the brain is overloaded it starts eating at the body-parts as an outlet valve. Is it possible that people who get cancer are creating itself in the brain, because maybe they don't want to life anymore of let's say frustration
=.

98% of the Jewish cancer patients are going home cured, while Palestinian patients die en masse because, Jewish treatment in the same hospitals by the same oncologists they don't get it. Because, the Jews are saying you are not a Jew, you are not of our faith, therefore you don't get our treatment. Whereas, I thought that a medical doctor should cure every patient.
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam

Holistic Live-vision.
https://www.youtube.com/results?search_query=holistic+livevision
https://duckduckgo.com/?q=holistic+livevision&ia=web
Detoxification of the Body.
https://www.youtube.com/results?search_query=detoxification+of+the+body
https://duckduckgo.com/?q=detoxification+of+the+body&ia=web
Healthy Nature-food.
https://www.youtube.com/results?search_query=healthy+naturefood
https://duckduckgo.com/?q=healthy+naturefood&ia=web

====================

(28-02-2020) WHO IS OR ISN'T A PALESTINIAN?
It seems that the UN decided who is or isn't a Palestinian, and that's arrogant. It's the Palestinians who have to decide whether they want to be Palestinian, just like the Dutch the Surinamese or the Americans, etc. that may decide which nationality and passport they want. This should not be told by foreign people and foreign countries.

Suppose you were born in China and you've lived there all your life, you live in a house going to work going to the shops. You think talk and write in Chinese, then Israhell invades your country and occupies it, their great friend America says to you if you don't want to give up your Chinese nationality and passport, I'm going to consider you a terrorist and then I'm going to boycott you.

All politicians and governments doesn't matter which country know that this is weird to think like this, yet most countries and politicians continue to support Israhell and not the Palestinians. They might be blackmailed by Israhell, because some pedophiles are money grabbers visiting sex farms or gamble, and God knows what else they're doing behind the scenes.

If you want peace between the Palestinians and the Khazar (Fake Jews), you will have to split the country in two, if there are six million Palestinians and six million Khazar, each nation will get 50% of the country. Since 1948, Israhell has stolen most of the land, and the Palestinians have been tucked away in small areas such as the Gaza and the West Bank.

The Palestinians have lived in Palestine for thousands of years, the Khazar not they only live there for 72 years. How arrogant can you be to steal the land of a people and degrade them into second-class citizens. Who are not entitled to anything, and have to dance to the pipes of the Khazar for the full 100%. By stealing the whole country, Israhell has committed a war crime.

As I wrote before, Palestine was neither from England, and they gave give it to a strange people. They belong in Ukraine where they originally come from, they are Eastern Europeans and not Arabs. In 740AD, 95% of them converted to Judaism, they're not Biblical Jews and have never lived in Palestine, not even 2,000 years ago.

Palestinians have no status.
https://www.youtube.com/results?search_query=Palestinians+have+no+status
https://duckduckgo.com/?q=palestinians+have+no+status&ia=web

====================

(27-02-2020) BABYLONIAN TALMUDISM.
Is It the intention of the Khazar (Fake Jews) to exterminate all none Jews and or bring them into slavery, with a Jewish world government or the New World Order (N.W.O) from Jerusalem as world capital. A bold arrogantly conceited mentally disturbed psychiatric plan, of the satanic psychopaths from hell, who want to turn God's evolution into their hand.

They're constantly talking about the - Goyim - the beasts, i.e. anyone who is not a Jew, and we can exterminate the beasts whenever we want. And we don't have to feel guilty either because they're beasts. But they forget that they are also - Goyim - because, they (95%) where converted in 740AD as gentiles to Judaism, they're not Biblical Jews and are not of Abraham or Judea
=.

It's a pity that most governments sit and slime and butt-crawl with that Khazer's Zionist scum, America gives something of three billion dollars every year to that scum, to keep their defense strong, while the Palestinians are considered terrorists. Palestine was also not from England and they gave stolen land to that scum, so thieves as well.

https://www.youtube.com/results?search_query=babylonian+talmudism
https://duckduckgo.com/?q=babylonische+talmoedisme&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=babylonian+talmudism&submit=
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Babylonian+Talmudism

====================

(26-02-2020) FARRAKHAN ON ISRAEL.
Farrakhan on Israel's Genocide in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=wXJQDuqYA_E
Farrakhan says Israel & Netanyahu punk America!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-nVfkhwjo0
Minister Louis Farrakhan asks, "How can you forget it?"
https://www.youtube.com/watch?v=d0hUeyiJdM0
A People Robbed and Spoiled.
https://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor.
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M
https://www.youtube.com/results?search_query=Farrakhan+on+Israel
https://duckduckgo.com/?q=Farrakhan+on+Israel&ia=videos

====================

(25-02-2020) IS HUMANITY THE FAILED PROJECT?
If it is up to today's humanity, we will never get Paradise on Earth, and the people who do try creating that are sooner or later taken to a psychiatric facility. With the excuse they are mentally disturbed because they don't live in reality, of those REAL psychiatric patients the normal? The Earth is just the psychiatric facility of the universe.

And the psychopaths the mass-murderers the warmongers the criminals are running the show, like the politicians the elite the rich the multinationals the banks the churches, and all that other scum with a tie, and don't forget the foot-boys like the civil servants the soldiers the justice-system, and of course the stupid people the herd animals the sheeples or the voters.

Is this why God never lets anything hear of himself, maybe he's nauseous and nauseous and nauseous and vomit and vomiting sick of all that humanity is. And because he doesn't believe in killing and wants to set a good example, he doesn't eradicate humanity, and if necessary let them fester for thousands of years. Until hopefully they wake up in the future and come home.

If most people who would read this, I already know what their reaction will be, well there you've him again who never learns, who still lives in a dream world. Then they look the other way for the rest of their lives, with the excuse it makes no sense and you still pull at the short end of the stick, you will be parked in the woods again, blah blah blah.

I'd like to live in paradise but that doesn't work with today's humanity, I want all seven billion people to eat every day. I want all wars banned, and whoever tries this, just goes to jail. I want clean water and clean food fair products without profit, interest rates are being abolished worldwide.

====================

(24-02-2020) SCUM?
A woman who has children so a mother and who is a prostitute that is, in my view a worthless bitch i.e. scum. She's spitting her kids in the face, because counting tricks money is far more important to the whore than her kids. And there's also a different kind of scum, friends female-friends and acquaintances who keep dealing with the scum, so also scum.

They also spit her children in the face, that those children are grieving and crying in bed because their mother is a whore, that's fine with the other scum. They don't have the decency and civilization to say to the whore, are you completely out of your mind to play for prostitutes you have children Goddamn, you can't make that.

According to my view, most married women are whores and prostitutes why?, when I used to know them, they didn't have a penny to scratch their ass with. Today they sit financially on roses and why, they just sold their cunt to the most bidding. And their parents are their pimps, because child you have to find a man who takes good care of you (make you rich).

343 IN THE WHOLE CREATION THERE MUST BE A GIRLFRIEND FOR ME.
My Roi find peace there, and shovel pimp and wench hell empty.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

At a birthday there was a mother who made the comment, it's a shame I have children, because now I can't live my own life. The scum was also there and heard it, and may have thought, I'm going to live my own life and become a prostitute children or no children. So that, mother essentially turned that other woman into a prostitute.

You may say what are you always whining about prostitutes that, she sells her body for money that's her business, and you have nothing to do with that, okay. If pedophiles play with children, we as a society, take them out of the rotation to protect those children. So if children are grieving because their mother is a whore, we have to help them, too.

Maybe you're a social aid worker and think, it's not about that whore at all, it's about your own mother. If you have to let go and forget that whore, you also have to let go of your own mother and forget her, and you can't. Now my mother not a whore, never noticed, unless she hid it properly. Maybe my mother had a loose sexual morality just like that whore.

All my life I meet women who have loose morals, or they're Fish Sagittarius or Libra of Star constellation at birth. Or they have Fish Sagittarius or Libra on the Eastern Horizon at Birth. Or they have Fish Sagittarius or Libra in the Middle of heaven at birth. And the mass of them works or worked in the sex industry.

I myself was born with the planet Neptune of Pisces in Libra, and the co-planet of Pisces is Jupiter (Also the main planet of Sagittarius), and he is in Aries at birth and that is opposite Libra. I was born with Taurus at the Eastern Horizon, and my mother was a Taurus and my father a Libra. Maybe it all inter connects.

You walk into a garden where two ladies are sunbathing, but when they see you, they get completely panicked. Then they race into the house like idiots to dress up properly, because oei oei oei you might see a nipple. While Saturday night they pick up four strange guys in a pub, and they are allowed to touch everything, but above all penetrate everything.

So if a man comes along now and then, and gets pissed and wrings the neck of the bitch, then society becomes pissed as well because you killed one of our sluts because we also come in pubs, now we have to go back to the old bitch GODDAMN. You wait mate, we'll teach you to kill one of our sluts, 20 years in a state mental facility.

If you can't stand it what we're doing with each other in society under the guise of reality, then you're insane. The annoying thing is the man is probably so full of hatred for women because more may have happened in the past, and is so blinded that he kills maybe an innocent girl who rides home from the disco or from school.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't careless. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

====================

(23-02-2020) I KNOW.
I can already hear you thinking, "Oei Oei Oei," you're definitely a dirty old man. I want the government to build a brand new city somewhere in the Netherlands and just for naked people, so you can be naked in your house with the curtains open, you can scrub your sidewalk naked on your doorstep, you can go naked to your local supermarket, and you can even be naked downtown. And the people who don't want to see that don't visit that town, and go to another city where everyone is dressed. So calling the police is useless.

Naked to the Church El Fonoll Spain.
https://www.frontaalnaakt.nl/archives/naakt-naar-de-kerk-in-el-fonoll.html
In the Spanish town? of Vera Playa you are allowed to be naked on the street.
https://www.youtube.com/watch?v=Rw2MfZS-Blc
https://nl.pornhub.com/view_video.php?viewkey=ph5e4022ea06097
http://www.veraplaya.info/naturistzone.html

If the story in the Bible is correct, we used to be naked in paradise, because God said to Adam and Eve, "Why are you wearing fig leaves, who told you were naked"? We fallen?, angels have turned things around. Because if someone walks naked on the street, we'll call the police, you have to come fast because the person is psychiatric disturbed?

Let's say theoretically that the Earth was Paradise and blue people lived on it, then the fallen angels came to Earth with their UFOs saw daughters of men, did it with them and wallah de Creole was born so the black man from Africa. A white person can't make a black person, but the black person can make a white person.

All you have to do is to keep breeding, then the person gets lighter and lighter in color until he's white, so you could say that the black man is the ancestor of the white men. Is that the reason why white people hate black people, and are they therefore discriminated against worldwide?, were they therefore bombarded to slaves?

In Suriname my fathers country you have what used to be called BushLandcreoles, now called Afro-surinamese. They are and were born in the jungle of Suriname, but if you look closely at them you will see a blue glow on their face. In India, the Gods often have a blue face. So maybe millions of years ago, the very first people on Earth were blue people.

Girls Nude Pop Art.
https://vimeo.com/34942752

Is Jesus a Black Man?
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg

Your naked body is not a crime.
Is nude art photography obscene?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Nudes in the News Episode 303.
https://vimeo.com/110227317
When I watch this movie I wonder if, I'd like to see everyone naked. I like to see women naked that's not such a problem, but to see men naked I'm not sure yet. With that dangling thing in front of my eyes, my brain probably gets upset, unless I'm thinking, Hé great friend old giant you can come in, Oh Oh.

Or watch the pictures.
http://dev.clothesfree.com/photos/#!

====================

(22-02-2020) CAREERHUNTERS.
There are plenty of people often called career hunters, who are in meetings with the whole town all week even at night to supposedly help others. But the strange thing is when they are at home privately they want to live sheltered, all the green around their house must be obliged to grow thick and close their surrounding, they don't want to be seen by others under no circumstance.

Are these people career hunters who publicly want to pull the cart and be in charge at the highest level, to climb as high as possible on the ladder. And the people they are meeting with, and also the people they want to help, are they using them to climb as high as possible?

So in essence, people who are meeting day and night with the whole city are cheaters, they're taking the piss out of everybody, they're not helping others but themselves to finish as high as possible in the top. They are often referred by psychologists as social psychopaths.

There are those who want to live sheltered, but the crazy thing is when they sail through the city with their boat everyone can see them. Maybe they are pressing it into the belly of others, like I have a boat and you're not your are all smucks. But if the same people walk in the park near his house, then he doesn't want to be seen by them he wants to live sheltered
=.

====================

(21-02-2020) ARE THE DUTCH PIMPS?
Are all 17 million Dutch people pimps? Aha you'll think he is definitely drunk, and no I'm not psychiatric either. When I look at the way things are going on Earth, I wonder if some world citizens have been snatched off the toilet-bowl. Prostitutes and sex house owners have to pay taxes, and they are put into the tax-revenue. And is that correct?

Then the government or the county or the municipality town-hall take money from that tax, and build a beautiful super the luxury modern bicycle-path with all the fringes. And a family of a man his wife and the 2 children go, touring in the summer on a Sunday for a few hours with nice weather. And they enjoy not only that beautiful cycle path but also of the surroundings.

A criminal gang kidnaps a small boy, and sells him to a pedophile gang in Belgium. And they're getting €100,000 paid for, then they go to a sex-farm and spent €20,000 on whores. And some of that money is put into the tax-revenue, and a bicyclepath is built from it. It's them criminals and the elite the wealthy the strings-pullers and the politicians, who frequently visit sex-farms
=.

Marijuana coffeehouses must also pay tax, while the supplier is illegal through the back door, and is punishable by law. But the government has no problems by accepting that illegal drugmoney, and if the owner cheats on his taxform he goes to jail. The government is pissed when the owners, of the coffeehouses the sex houses and the whores, don't want to pay taxes or little as possible.

A thief steals your computer, in town is a shop and he goes in through the back door and sells it to the manager. Thirty minutes later a customer comes in through the front door, and is allowed by the government to legally buy that stolen computer, crazy right. Therefore, coffee shops must be closed they're not to be dogmatise, because the manager sells illegal stuff.

====================

(20-02-2020) BOLSHEVIKS HOLOCAUST
Since 2006, Holodomor has been recognized by Ukraine [12] and 15 other countries as genocide of the Ukrainian people carried out by the Soviet government. (Bolshevik Jews - not Russians) A total of 66 million Russians and Eastern Europeans from 1917 to 1953. Allied Forces?

Screaming Blood 100 million victims of Marxism.
https://www.kla.tv/14642
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=holodomor
https://en.wikipedia.org/wiki/Holodomor
https://duckduckgo.com/?q=holodomor&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=holodomor
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=
bcadmin&key=7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Holodomor

====================

(19-02-2020) PUTIN ON IRAHELL AND PALESTINE.
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+on+israel+and+palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestine–Russia_relations
https://duckduckgo.com/?q=putin+on+israel+and+palestine&ia=web

https://www.brighteon.com/new-search?query=putin+on+israel+and+palestine&submit=
https://www.bitchute.com/video/eo1xk0dmvGwh/
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login=bcadmin&key=
7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Putin+Israel+And+Palestine

====================

(18-02-2020) WTC 9/11 - SEPTEMBER 11th 2001 - NEW YORK.
Here are the names and professions to read of the victims. Scroll if it takes a long time.
http://www.takebackthememorial.net/index.htm

Here the people are divided into professions.
http://nymag.com/news/articles/wtc/1year/numbers.htm

On this Tube, Bush is told that those two planes flew into the WTC towers. It's not like he jumps up and goes straight, no he stays calm, and when you study his face, it looks like he already knew it was going to happen beause he is biting on his lips, because it looks like he's looking guilty.
https://www.youtube.com/watch?v=Rwd-PjxzIaA (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=Rg5NvKpJfKE

If an attack is carried out on America, the president will be immediately brought to safety. Because, any sniper can shoot through the windows from the street. And that doesn't happen here, his security people let him sit quietly, and that's weird.
https://www.youtube.com/results?search_query=bush+at+school+on+9%2F11

Here, a former senior military man says it's America's intention to destroy and eliminate seven countries in the Middle East.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM (Ga naar 09.52/14.46)

Here you can read what America is all walking out to haunt the world.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/ (Censored?)

American imperialism in the swamp.
http://www.dewaarheid.nu/sep01/vs_imperialisme.htm (Censored?)

Bus and Blair are found guilty by a war crimes tribunal in Malaysia for crimes against the people of Iraq. (REVENGE? MH370 MH17 Ukraine?)
https://www.youtube.com/watch?v=pZxa0-IXl_U
https://www.youtube.com/watch?v=_KODyCouerE

And here, a Satanic Beast says it was worth killing 500,000 Iraqi children. And you wonder, who the hell are such people that they think so. They're fine with those kids dying for their cause.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

Here you can see children who are born deformed because America has enriched uranium in its bombs. So be careful because they're not nice images.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI (Censored?)

In Toronto, Canada, a truth commission held a meeting on 9/11, organized by Malaysia's ex-prime minister.
https://www.youtube.com/watch?v=nxxqe2IOxjc (Go to 00.50/10.23)

Here's a 3-hour speech on 9/11 by the truth committee.
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

Here are 3 DVDs with a length of 4 hours and 45 minutes, about what happened on 9/11.
http://www.luogocomune.net/site/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=167

Here lots of info sites.
http://killtown.911review.org/911smokingguns.html (Censored?)

This is a trailer for the feature film - operation terror - but it's not allowed to be shown in cinemas in America, only on DVD.
http://www.operationterror.com/

This is my sub-site, where I have collected many YouTubes and websites about 9/11.
http://www.gouvernante.info/9-11.htm

Amnesty on Terrorism and Human Rights.
https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/terrorisme-en-mensenrechten

John Pilger is a war correspondent.
https://www.youtube.com/channel/UCcyN-xAU_VN--KWA5ZCZjoQ (Censored?)

Gwenyth Todd - Whistle-blower over planned on planned Iran war & WW3.
https://www.youtube.com/watch?v=VqC0Lzp-5lo

Susan Lindauer Between person between the U.S. Government and Saddam Hussein.
https://www.youtube.com/watch?v=lnn-jn_cvLo

This lady pulled an ex-FBI on the bell because she discovered there were spies inside the FBI, and she knew that, she was taken away like dirt.
http://www.waarheid911.nl/sibel_edmonds.html

====================

(17-02-2020) SEVEN BILLIONS HUMANS, 300 ISRAELIAN ATOMBOMBS.
Most governments dance to the pipes of Israhell, If Israhell makes it a criminal offense if you investigate the Holocaust and publish it, soon most countries take over that law. If Israhell says if, you have comments on Israhell then you're and anti-Semite, and pretty soon other govern-ments take that law over. If you show solidarity for Palestine, you're a latent terrorist.

When a university professor investigates the Holocaust, Israhell rings the bell with the govern-ment, who rings the bell at the university and then the professor is fired. If you arrive at Tel Aviv airport in Israhell and you wear a Palestinian scarf to show solidarity, you will be denied entry to Israhell.

If you as a Jewish woman living in America marry a Palestinian man, you won't enter Israhell, and you can go back to America on the same plane. If you are a member of the BDS (The Boycott, Divestment, Sanctions movement) then you will not enter Israhell either. And our governments are fine with what Israhell is doing, because they are deep in Israhell's ass.
https://bdsmovement.net/

The conclusion is that Israhell is in charge of Humanity and their governments, it's quite possible that Israhell blackmails the whole world with 300 atomic bombs, called the Samson Option. They also want a great Israhell and for that, their puppet string-dolls from the White House, will destroy all Arab countries one by one with satanic bombardments.
https://www.youtube.com/results?search_query=Israel+samson+optie
https://duckduckgo.com/?q=samson+optie&ia=web

Since when is the justice organization afraid of a handful of gangsters who terrorize and black-mail the whole city, will they become fat friends with this scum. And lie down slime and butt-craw with them, or will they be cleaned out and put behind bars. Most politicians worldwide are spitting in the face of the seven billion citizens, by slyming and butt-sucking.

I challenge this Khazars Jewish Bolshevik Zionist scum from killing all seven billion citizens, then we will see what God and or Allah think of it. I don't believe that they will allow that, to watch their planet and their creation and humanity be wiped out, by a bunch of psychopathic satanic devilish arrogant dogs from hell.

092 STONE AND GOD HOW DO YOU THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(16-02-2020) A PROFESSIONAL AND AN AMATEUR.
Working hard in a bakery.
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
Palestinian Maha making Pitabread.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs

====================

(15-02-2020) MORE INFO ABOUT THE EVIL KHAZAR.
The real holocaust was a Christian Holocaust by
Jews of sixty-six million, mostly Christians.
https://rense.com/general86/realholo.htm
The Jewish Kingdom of Khazaria.
http://www.jewworldorder.org/kingdom-khazars-jews/
The Protocols of the Learned of Zion.
https://www.biblebelievers.org.au/przion1.htm
German Holocaust German Genocide.
https://truedemocracyparty.net/2014/01/german-holocaust-german-genocide-9-to-15-million-germans-killed-1945-1953-the-morgenthau-plan-eisenhowers-death-camps-a-forgotten-genocide/
Top Israeli scientist says Ashkenazi Jews
came from Khazaria, not Palestine.
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

====================

(14-02-2020) MAY THE POLICE KILL A CITIZEN?
The police doesn't matter which country, have the right to kill someone who's running off. I don't look at whether the person is partly or not guilty, essentially the person is executed there and at that time. So the police are playing for judge. And they're always acquitted, which makes other cops think. I can kill as well.

You come to the conclusion, if the police don't get their way there and at that moment, they simply kill you. And is that allowed is that human or beastly behavior of law enforcement, are they pissed that a slave, don't want to dance to their arrogant conceited pipes.

Criminals do this in the city with a reckoning. So if one gets caught and convicted, they have to do the same with law enforcement. Because, it also applies to them don't kill. There are people who think, if my government is allowed to kill its enemy with the code-book in hand, why can't I as a citizen do that as well. What am I doing wrong?

The police are there to apprehend and arrest the person to be remanded in custody. The district attorney may or may not sue the person, and the judge may or may not punish, not the police who are not a judge. So beating civilians is barbaric.

And dangerous car chases often run out, in an accident serious or not, because the police are chasing the car by racing pedal to the metal, to the bitter end. If one has the license plate of the car, one can also think we'll get him afterwards.

It's sometimes said that the motorist drove into a cop and knocked him down. But I think that cop is psychiatric disturbed, because who doesn't go aside when a car drives into him or storms full speed to the cop, just a deranged one anyway.

So if the offender gets jail time, the officer should receive psychiatric treatment. Because with his psychiatric head, he's able to shoot a civilian. So such a cop is essentially not trust-able with a gun anymore. In recent years, the heart is being shot much more often, not before, they were shooting in the legs.

And people who think and write like me are often parked in the woods. Under the guise of not wise in the upstairs room, ripped from the toilet-bowl etc. And the normal do what they want with their fellow man, without often taking into account the person. So whose sick here, the abnormal?, or the normal?

====================

(13-02-2020) THE TWISTED TRUTH?
Communism whether that is of Russia or of China or no matter which country, is an invention of the Khazar a pagan people from Ukraine-Crimea (Base root Russia) who converted themselves in 740 AD to Judaism, they're not Biblical Jews they're not of Abraham or Judea and have never lived in Palestine not even 2,000 years ago, they are Satan's children
=.

They've been haunted throughout history by I think angry nations who were fed up with them Jews. So I suspect that the Europeans are overjoyed that they live in Palestine (The country is not Israhell), the Palestinians people with a skin color are being sacrificed for that, and the Western world does business with Israhell to keep them friendly?, sweet.

(From the site below).

The European countries who expelled the Jews.
ENGLAND: 1290.
FRANKRIJK: 1306.
SAXONY: 1349.
HUNGARY: 1360.
BELGIUM: 1370.
SLOVAKIA: 1380.
AUSTRIA: 1420.
NETHERLANDS: 1444.
SPAIN: 1492.
LITHUANIA: 1495.
PORTUGAL: 1498.
PRUSSIA: 1510.
ITALY: 1540.
BAVARIA: 1551.
DENMARK: 1782.
POLAND: 1500.
Europe was free of the Jews; not until 1650 did they return in any numbers. Says Encyclopedia Britannica.

Behind Communism by Frank Britton.
https://justice4germans.wordpress.com/2012/10/13/behind-communism-by-frank-britton/
https://duckduckgo.com/?q=Behind-Communism-by-Frank-L.-Britton1.pdf&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=founders+of+communism

Hellstorm Documentary, Principals JEWS.
https://www.hellstormdocumentary.com/
https://www.youtube.com/watch?v=GzOFPO4Gu_w
https://www.youtube.com/results?search_query=hellstorm+documentary
https://duckduckgo.com/?q=hellstorm+documentary&ia=web

====================

(12-02-2020) FUNNY THOUGHTS?
A weird thought?, if I'm angry and show it then I have no pain and cramp on my leg, If, I hold the anger inside and don't show it I can't walk decently from pain in no time. The pity is that people take me for a fool and soon forget about it, they should investigate because maybe it's psychological.

Theoretically, and I'm not saying it's like that, but SUPPOSE, anything in our subconscious which is not being solved may transform that as an outlet on the body as a kind of safety valve. So someone who can no longer stand up in society gets a problem with his back, and can no longer walk decently and or it's going to be difficult.

With someone else it affects the liver or brain and the person often suffers from e.g. migraine, which may be a misunderstood emotional life or the stomach and gets stomach upset. People often get medication, while many diseases go away on their own, only people don't know that, and think that the drugs keeps the disease under control.

I and many older people are affected by walking, is it possible that, in our subconscious, we no longer feel like joining or participating in this retarded monstrous society and world. Maybe in old age you're sick of society and humanity, it's going for thousands of years and nothing will change, frustrating.

====================

(11-02-2020) SHAME ON YOU WESTERN WORLD.
The white world has been trying to take advantage of countries where brown people live for hundreds of years, e.g. slave age colonial age and now the multinational era. We steal their raw material for an apple and an egg, we make them work for a grab nickle. A farmer in India gets $1 for 1 kilo of cinnamon, but in our Western supermarkets it sells for €120 per kilo.

Exploitation of the western world (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African Countries are still colonies of France.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

George Carlin - The Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(10-02-2020) YOU'RE FUNNY YOU THINK.
Most Dutch people don't know what is going on in their own country, take the Dutch Bank they think it's a State-bank BUMMER. It's just a commercial bank with shareholders. So are the German Bundesbank, the US Federal Bank that prints the dollar the English Bank of England etc. all commercial banks with shareholders.

The U.S. Tax IRS is also a commercial company with shareholders their headquarters is in Puerto Rico outside America, why?, to avoid taxes in America. You go to jail for seven years if you have been cheating with your tax form on April 1st, they're not they have their legal ways to get away with it.

You pay your health insurance premium because you think it's compulsory required BUMMER, there is nowhere in the law that says you should be a compulsory customer of a commercial company as a health insurance one. Recently, a judge agreed with a rejecter, you don't have to pay the monthly premium. This also applies to your car insurance they're also commercial.

If you don't have a bank or giro account, you will not receive your salary old age pension or wellfare, while you don't have to be a customer of a bank because it's also a commercial. If you go to the Wellfare Desk and say, give me cash my money, they will refuse, you don't even get a check. The government illegally forces you to be a customer of these companies.

According to the law, you have access to your medical records with the general practitioner, you may even make copies but most doctors are going to be difficult. Then there must be a phone number that you call, and they bring that doctor to the mind you should allow that if not, then we sue you so you don't have to sue that doctor they do it for you.

====================

(09-02-2020) TWO CUTY PIES.
Dani and Dannah the follow-up to the break-up.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y

====================

(08-02-2020) WISEGUY.
Suppose you are on welfare and don't want to work at all and avoid applying for a job, but the welfare people say if you don't apply for a job we'll cut your benefit with 30%. So you're going to apply for a job and the boss sits opposite you, and asks you what have you done before.

And you say I used to be a lumberjack. Then he asks you oh and where, and you say in the Sahara. But there are no trees there he says, and you say not anymore. The boss will not hire you because he thinks your nutcase, Problem Solved.

====================

(07-02-2020) CRIMINALS? PSYCHIATRIC? BLACKMAILED? BEASTS?
Our Governments, political parties, politicians, are they either criminals or psychiatric or are they being blackmailed? Or are they the beasts of evolution? For there is one thing that they are very good at, and that is making war. They probably have a university degree for that.

All those innocent world citizens who are tortured, raped, and murdered with revolutions coups and wars, the beasts are not getting hot or cold about that. They have been doing it for thousands of years. Are they criminals being blackmailed psychically or are the beasts of evolution.

Do these beasts have no sense, no empathy, no compassion for another? Are they so unscru-pulous that they're with no blinking of their eyes, push a lot of peoples over the edge, babies toddlers Adolescents men women Grandpa's and grandmas, doesn't anything touches them?

Don't they learn anything from history that everybody suffers in a war, there are no survivors or losers everybody loses. And what is very hypocritical very soon after a war their close friends again, all the misery and suffering for both nations and their people is forgotten within a jiffy
=.

Louis Farrakhan Explains Real Reason Countries Go To War After Economic Trouble.
https://www.youtube.com/watch?v=5VZZqpvBxd4
What Does Armageddon Mean?: The Breakdown, The Future & Great War.
https://www.youtube.com/watch?v=DWyWugO1AY0
(1) Why Did God Make Devil? Min. The Time & What Must Be Done.
https://www.youtube.com/watch?v=_kahulk7mEQ
(2) Why Did God Make Devil? Min. The Time & What Must Be Done.
https://www.youtube.com/watch?v=3MzzpyMm_9w

====================

(06-02-2020) WHO IS THE REAL ENEMY?
Who is the real enemy? Iran or America? Israel wants to destroy Iran for years, and for that they use their friends America and Europe for. If, we want peace on this planet then we have to make the Middle East Zionist free. I'm not talking by the good Biblical Jews, but the Khazar (converted to Judaism in 740 past Christ), and came from the Ukraine, the wicked ones.

USA - Iran: Are the renewed US sanctions justified?
https://www.kla.tv/14499

An American Observing Sanctions in Iran.
https://www.kla.tv/1449

Iran: Beyond Propaganda (Travel journal by Andre Vltchek).
https://www.kla.tv/Iran-en/13362

Iran Uncensored - Media harassment and reality.
https://www.kla.tv/Iran-en/11934

Film: War made easy - How Presidents
and Pundits Keep Spinning Us to Death -.
https://www.kla.tv/Iran-en/14445

You come to the conclusion that the white race are Satan's children, the well-known Superior Aryan Racist White Devil's Children. They assume from the arrogant cocky attitude that, the planet is their private plantation with six billion colored slaves. They must be required to dance to our pipes if not then our secret services cause revolutions coups and wars for them.

If the governments have been chased away or killed, we will park our straw governments, such as e.g. in Afghanistan Iraq Libya Saudi Arabia Egypt Turkey., the candidates we are now addres-sing are Syria Yemen and Lebanon. We are angry that the countries became independent, now we have to pay for OUR raw materials such as oil, whereas in the past we stole it for free.

And now I come it can't be another way back to the Khazaren Jews Bolsheviks and Zionists, white Europeans who behind the scenes and are the real owner of the Earth. Sneakiness cunningness craftiness ellebowness is a typical character trait of these people. They hide behind the scenes and let America and Europe do their dirty work for them, typically Jewish behavior.

The Jews have been hunted down true all history that, is just their own fault they just call it upon themselves. Between 1917 and 1953, as Bolsheviks, they killed 60 million Russians and Eastern Europeans, maybe they killed one (1) billion world citizens in the last 2000 years. They call themselves God's children, but they look more like Satan's Children.

====================

(05-02-2020) EGOISM?
There are plenty of Dutch people who assume the position, helping asylum seekers that's a white men's affair, Surinamese people should not interfere. And the asylum seekers have a skin color so why help them?, to help boosting their ego, so along the lines of, what are we Dutch people great because the coloreds can't do anything.

Why did they in 1550 invented the first white racist theory? http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

====================

(04-02-2020) ONE OWNER?
The same words so the phrase is broadcast by hundreds of TV news stations in America. That sentence comes from one central source the owner of all those TV stations. So other news that is not consistent with what the fascists think is not aired. This is called very clever censoring what citizens should not know, so essentially the truth is kept from them.

https://www.brighteon.com/45f38cbb-3816-4de7-8acf-b54adf1563d0

====================

(03-02-2020) THE PRESS & MEDIA AND POLITICIANS LIE ABOUT SYRIA.
I just found this video about a group of people from the United Nations who have been visiting Syria. And they have talked to several parties including President Assad. They tell a completely different story, then our newspapers the Journal of 20.00 hours and our politicians.

The school training is free for the citizens even in the university, so also the health care. Qaddafi of Libya did that too, and the population also had free gasoline. When a woman married in Libya, an Imam went to talk to her first, and if he discovered she had to marry, then Qaddafi forbade the marriage, the parents did it, then the marriage was dissolved and the parents went to jail.

Saddam Hussein also had a lot of free for the people. And in most Arab countries, this is known -- Niqab -- where the feminine face is hidden, with only 2 eyes is forbidden, a head cloth may be.

US Peace Council Representatives on Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=NmtM2M3eA4Q
Bashar Al Assad Interviews on YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+al+assad+interviews

I consider everyone who is going to vote as a killer, because they are voting on politicians who actually drop bombs on citizens in the Middle East. And that well-known additional damage/Collateral damages -- I don't accept. That excuse doesn't work for me, the voters to whom it relates are, in my view murderers, because the people of those countries did not invade our countries, nor did they shoot at us.

We as the Western world we are the aggressors and war criminals. And if 56% didn't vote, then of the 71 fellow apartment residents there are thirty-one who is murderers who surround me and where I live.

You are in town and someone is looking for a quarrel with you and says: "I know where you live tonight I come along and kick you all the way”. And indeed tonight at 20.00 o'clock the doorbell rings, and if you open it is the man. But he is not alone he has brought 4 friends, and together they put you into the hospital. If these 5 are in front of a judge, he will consider them: “As the scum of the top shelf“ and punish them well.

America is also looking for a quarrel (As usual because they want to play the boss around the world), and also takes his 4 friends, and murders and destroys your citizens and the country together. But those friends The Netherlands England Germany and Belgium, are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as well: “Upper shelf scum“but as friends. And together they go and have dinner at The King of the Netherlands the President of America the Israhell Knesset.

That is why I demand and I hope that there are more citizens who demand that the Netherlands go away from NATO-NATO, because America is dragging us from war to war. Since the end of Hitler in 1945 have been in the last 71 years only countries bombed by America where Coloreds live, the rig is therefore also racist.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/8955 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

The big problem is, that our press and media, eg. The Journal of 20.00 our newspapers, and not forgetting those professional liars and stage players from the second chamber, who play for demagogues and lie all on each other, to drive the people in their corner. And then they have an excuse to continue bombarding for years, because the people find it fine, otherwise they will not vote on us.

Eva Bartlett Challenges the Corrupt Western Media’s Vision of Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=-uizEIEOsjg
The Dirty War on Syria - Dr. Tim Anderson on GRTV.
https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8
Joe Jamison Syria War Report.
https://www.youtube.com/watch?v=mizHddq5g10

====================

(02-02-2020) NO COMMENT.
Big Russian Supermarket. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=dc0IoRtDndE
Big Russian Supermarket. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=BGOix80Icn4
Big Russian Supermarket. (Part 3)
https://www.youtube.com/watch?v=lKqz8g7Eb4I

My Favorite Fast Food Restaurant.
https://www.youtube.com/watch?v=YUHrTsuu-pg
Shopping in a Moscow Mall.
https://www.youtube.com/watch?v=pwynD8ZJFlE

====================

(01-02-2020) ALL DEFENCE FORCES BACK TO THEIR OWN COUNTRY.
I -- DEMAND -- that the U.S. defense forces, whether they are Army Naval Air Force or Special services, and their more than 1000 bases around the world are being kicked back to their own country, to defend their national boundaries against any enemy. This also applies to NATO armies, and any other non-Western foreign armies.

Any defense force it doesn't matter which country, piss of home to your own fucking country. Then there will come a sea of peace on Earth. The non western and third world countries, are not the property of the arrogant cocky racist whites. We've had the slave and colonial times they no longer exist that's in the past, so history.

The current multinational time must be abolished. Each country is going to mind with its own domestic affairs, within its own national boundaries. Then all the Western Church missionaries have to fuck off to their own country, make new souls in your own country, because there are still enough antisocial scum around on the streets that urgently need to be converted.

====================

(31-01-2020) IS HUMANITY GOOD OR BAD?
Last night I was in bed thinking about a story, and whether that story came from my under-consciousness or whether I made it up I don't know. The Khazar Jews Bolsheviks and Zionists all one people from Ukraine-Crimea (Basic Root Russia), celebrated rape parties everyone who was present was forced to submit. It was just a complete sexual orgy.

And whether it was family or not that didn't matter, it was one big rape gang-bang. Family friends acquaintances colleagues neighbors etc. Everyone got caught at one point they placed a sign in front of the entrance to the building if, you don't want to be raped stay outside and don't come in. Because, there were also eg. some family members who didn't like it.

This reminds me of Roman times at the kings royal court and presumably also private, and everyone grabbed each other. You also have ordinary citizens eg., a group of friends and acquaintances who go on a visit and grab each other. There also seem to be special sex houses where there is no door in the room but, at the floor is a half round entrance there you to crawl in.

And inside it's earthly dark people don't see each other you can only feel. A woman feels some-thing and then a man puts something inside, or a man feels something and another man puts something inside, or suddenly something gets put in your mouth. And if you're having a drink at the bar afterwards, you have no idea about the others at the bar who was on or inside you.

There are children who are sexually harassed at home that could be theoretically everyone in the family, there are also friends and acquaintances who participate. Even uncles and grand-fathers do it with their granddaughter, mother's aunts they're not sacred either. Children are also often sexually abused in foster homes and children's homes, and by church-leaders.

Every year, thousands of Russian and Eastern European poor young girls are abducted in Israhell, who would work there as so-called help in the household of a Jewish family. They are then beaten tortured and raped in a group, in a gang-bang of pimps and owners to break their will, and scare them not to escape.
https://rense.com/general88/aston.htm
https://www.xnxx.com/video-gfpsf4f/best_rough_3 (An Example).
https://rense.com/general32/jewsandwhiteslavery.htm
Humanity betrayed you sweetheart,
them so-called holy God's children.
https://vimeo.com/110724609

343 IN THE WHOLE CREATION THERE MUST BE A GIRLFRIEND FOR ME.
My Roi find peace there, and shovel pimp and wench hell empty.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

http://www.fpp.co.uk/online/05/03/Israel_slavetrade.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4380067.stm
https://duckduckgo.com/?q=Jews+and+the+White+Slave+Trade&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Jews+and+the+White+Slave+Trade

Those rapes have been happening for the past thirty years, and why?, politicians have no interest whatsoever. Because if they hated what those girls had to go through, they would have stopped it internationally 30 years ago. It's very easy: Airlines are forbidden to fly young girls to Israhell, then that will probably save the girls.

But that's not going to happen because, the psychopathic lunatic politicians who don't have any feelings for the girls, are too busy playing the big boy. They want to make a career at all costs, and be promoted on to the EU and the UN. And then you shouldn't shake the boat, otherwise the big bosses will be pissed and then you can forget your career.

Filthy stink Jews go to hell with your promised land, write that on your belly Viper-Serpents. My father is a vengeful God, who knows how to find you, Khazar's Jewish Bolsheviks Zionist HOODLUMS. Therefore, Palestine of Jesus will NEVER become your property, you are simply European SCUM temporarily residing in a foreign country.
(Fight for your land Babies, I'm proud of You, Fuck the Jews).
https://www.youtube.com/results?search_query=janna+jihad+channel
https://www.youtube.com/results?search_query=ahed+tamimi+channel

The good Jews are those who refuse to live in Israhell because, they don't agree that the Satanschildren of the government, who are committing genocide on the Palestinians for 72 years. In addition, there are also Jews who say, we are not allowed to live in Palestine by God. The sad thing is that if there is a hunt for Jews in the future, it will be the Western Jews.

There are enough born and raised American Scum in Palestine, who have nothing to do with European Jews, because the war was in Europe and not in America. They are also in the Israhellian army and terrorizing the Palestinians in their own country, however arrogant could these ANIMALS be. There are now about 1,000 U.S. defense bases around the world
=.

And who are the bosses of the White House indeed those conceited stink Jews, them stupid Americans follow only assignments from those snakes from Israhell. In the White House, 300 Jews are working with dual nationality both American and Israhellisch and also a dual passport, these scum serve and work for Israhell and not America.

In every war, women are raped that is often done to humiliate the enemy, and because the soldiers don't have their girlfriend's fiancee and wife with them. After ww2, the Allies raped and tortured two million German women and then slit their throats. Dutch soldiers were also not holy in Indonesia, they also raped and tortured females.
https://www.heavy-r.com/video/325135/Mass_Rape_Of_Japanese_prisoners/ (An Example).

We who watch these videos think it's terrible what happens to these women, but tomorrow we have forgotten about them, because then we're too busy with our egoism. There's no point in knocking on the door of psychopathic politicians, because that doesn't fit their career agenda. They are passing it at the EU and the UN knowing that nothing is happening anyway.

There are hundreds of thousands of poor girls from non-Western and third world countries working in the prostitution, many also in Western countries criminal gangs earn capitals. Who is mostly causing this indeed the Western world, because our multinationals the banks the IMF the World Bank etc., keep these countries consciously poor so that we Westerners can live richly.

We lend them so much money calculated that they can only pay interest on interest, we steal their raw materials and minerals for an apple and an egg, and let them make our goods at a grab penny. Most of the six billion people of color are poor and penniless, and remain so until their deaths, a way out of it is often prostitution in the hands of criminal-scum.

Sometimes I think are we humans sometimes naturally bad, and if we want something from the other one we're going to be nice. If you want to seduce a woman, you shouldn't slap her or scold her. You have to talk to her very smart handy cunningly screwed and dodgy to get her into bed, and of course she does the same with her body language.

And remember, we who publish these things and ring the bell, are often called psychiatric patients who don't considered living in reality. Often we are also seen as inconvenient trans-mitters, organizations governments and also acquaintances often park us in the forest. Either we're told we don't have interest with this, or we don't even get an answer 90% of the time.

What we also often hear is, there's no point, you're being parked in the woods. You're pulling the shortest end of the stick, you live in a dream world etc. But what people can't understand is that, when most of a population says, I don't do anything because it doesn't have any use. Then nothing happens, and then there's no point in that, they can't grasp.

Pedophile Planet : Organized Child Rape Comes to America.
https://www.darkmoon.me/2020/pedophile-planet-organized-child-rape-comes-to-america/
Snuff Porn Pedophilia: Killing Children for Sexual Pleasure.
https://www.darkmoon.me/2017/snuff-porn-pedophilia-killing-children-for-sexual-pleasure/

====================

(30-01-2020) STEALING POOR PEOPLES LAND.
Take a large landowner in Brazil and 50 small independent farmers, with all a piece of land. They try to sell them out, if that doesn't work the harvest is constantly wrecked. If that doesn't work either then de goon squads arrive to shoot everybody out
=.

First, the man who is represented the peasants is being killed, if that doesn't work the peasants are chased away or killed. Or farmers are now forced to work on their own land, which is now owned by the great landowner.

Brazilian Landless Movement & Agroecology.
https://www.youtube.com/watch?v=DV_LruM9irY
https://www.youtube.com/results?search_query=landless+farmers+in+brasil

https://towardfreedom.org/story/inside-brazils-war-on-small-farmers/
https://duckduckgo.com/?q=landless+farmers+in+brasil&ia=web

====================

(29-01-2020) GOVERNMENT CUTS-2?
Following yesterday's article, you come to the conclusion that banks are ordinary criminals. You work for a boss and you may save €200 a month, you do that for ten years and then you have €24,000 Euro's of savings your money right, not on your Nelly. If all Zutphenese go to the bank on the same day and hour to collect their savings, the front door will close.

Why?, the bank doesn't have your savings they've let it disappear, and they're supposed to have it because it's your savings you've worked for ten years. We give our money to the bank because if we keep it at home and a burglar comes he'll take that €24,000. Now it's not the burglars alone who steal our money, but also the banks, i.e. both criminals.

The bank has to keep six procent real money from the law, the other 94% money does not exist, they call the money viral nice handy for stealing our money legally. If you only go to the bank then you get your savings paid up to the last penny in cash, because they just take your money from that mountain of six percent real money.

A bank therefore cannot fall over, because before the fall they didn't have the money. Those traitors the politicians the other thieves steal €200 billion of your tax money from the treasury, to give it away for free to their boyfriends the bankers. The people-cheaters have made laws to ensure that their friends get away with everything legally, not you.

The Courtfool Reveals Secrets Behind World Events.
http://www.courtfool.info/en_home.htm
Pek and Feathers for the Politicians and Silent Media.
http://www.sdnl.nl/index1024.html (Nederlands).

Top ex-Banker tells everything: Satan is for real, your
body is the vehicle of your soul, Humanity is a slave.
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=bankiers+zijn+criminelen
Bankers are Criminals.
https://duckduckgo.com/?q=banken+zijn+criminelen&ia=web

====================

(28-01-2020) GOVERNMENT CUTS-1?
I believe Parliament has annually a shortage of 18 billion Euro. While the town-halls and counties in November and December waist all the money which is left over, otherwise they have to give it back to The Hague. Suppose that all 401 town-halls and 14 counties would give all the money back, then that might maybe also 18 billion Euro, with other words no more cuts.
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

If you tell this to the politicians, then you consider you're an idiot who fell out of a tree. If you ask them to nationalize the money, so create and distribute it themselves, and no more true commercial banks because then they don't have to pay interest anymore. They'll park you in the forest for ever. So in reality it's them politicians who are the real idiots here.
https://onsgeld.nu/
http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/

The Dutch English German Central Banks etc., and also the US Federal Bank which presses the Us Dollar, are all private banks with shareholders. All Arab Central Banks were state banks, citizens borrowed interest-free money, because Allah considers interest a crime. Now they are private banks through U.S. straw governments, except Syria Iran Korea Venezuela Cuba etc.

All those private banks are owned by the Rothschild family and related by marriage, all Jews. First they were Khazar from Ukraine/Crimea (Basic root Russia), then Jews then Bolsheviks and now Zionists. The Khazar converted to Judaism in 740 AD, they are not Biblical Jews, they are not from Judea and Abraham. And have never lived in Palestine.

Before September 11, 2001, all Middle Eastern Arab Banks were State Banks, now no longer. They want all Middle Eastern state banks to disappear, and make commercial banks out of them through American straw governments.

According to the International Red Cross, child at home in the 13 concentration camps, 272,000 Jews died of Cholera Typhoid and hunger, there is not one gassed leave alone six million. After the war The Red Cross they were forced to deny these figures. The sign in front of Auschwitz's gate that said, here are four million Jews gassed is not there anymore.

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

Government Debt - 335 Euro per second / Interest 20 billion Euro per year.
http://www.destaatsschuldmeter.nl/
Unemployments-meter 700 persons per day.
http://www.werkloosheidsmeter.nl/

The evil history of the Khazar.
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

How do commercial banks work?
https://www.youtube.com/watch?v=G9IH-XKQpOI
http://www.courtfool.info/en_home.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=how+do+commercial+banks+work
https://duckduckgo.com/?q=how+do+commercial+banks+work&ia=web

====================

(27-01-2020) THE HERD-ANIMALS WHEN WILL THEY WAKE UP?
The staff of eg. Google and YouTube censor nudity, even though it's beautiful nudity or understandable nudity, with some videos you may think what a nonsense to censor that. That's because, the staff want to make a career and then you shouldn't annoy the boss, otherwise you can forget about it, and even though the staff would think nonsense they do it anyway.

People have been brainwashed into having to carry out assignments, even if they don't agree with it anyway they do it. Soldiers carry out missions and often kill innocent civilians, both from the friend and the enemy. The herd animals are first-class slaves, who do on command what the big boss says. There are those who are also little psychopathic dictators themselves.

The soldier the police officer the civil servant, etc., they all do what the boss says, and the civilians who want nothing of it are going to have a difficult time. Many misery is 'caused' by citizens who carry out assignments, of often psychopaths who stands above them. Earth would be a much more peaceful and pleasant planet if the herd animals questioned live.

The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognize.
https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, an Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchy - Good Speech)

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(26-01-2020) DANCE THE WEEKEND AWAY.
http://konpamix.com/asx.html (New York).
https://www.youtube.com/results?search_query=konpa+music (Konpa).
https://www.youtube.com/watch?v=9zpP0mZurD8 (Bachata).
https://www.youtube.com/watch?v=dW4E_hFn5oc (Zouk).

====================

(25-01-2020) NEW MISERY FOR HUMANITY.
If I'm right then there are some psychopaths in higher circles who want to steal the world and humanity, and they call him the New World Order (NWO). And whether this NWO will work, I don't know, but presumably he's going to cause a lot of misery for humanity. Because when the tip comes down to the pile, it's often about power and money.

The Big Idea: Artificial Intelligence and the New World Order.
https://www.youtube.com/watch?v=wII86_2At0o
https://www.youtube.com/results?search_query=the+new+world+order
http://www.newworldorderinfo.com/
https://duckduckgo.com/?q=the+new+world+order&ia=web

====================

(24-01-2020) VACCINATIONS REAL OR SWINDLE?
I received the sites below on Wednesday, January 22, 2020
from KLA.tv by email, and I'll send them to you for information.

Vaccination is for profit, not for health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Global Epidemic by Vaccinations.
https://www.kla.tv/15249

The film -VAXXED -, from cover-up to catastrophe,
possible relationship between vaccinations and autism.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

Vaxxed, the shocking Truth!?
https://www.kla.tv/15175 (English Spoken).

====================

(23-01-2020) BAN FIREWORKS?
The best solution to ban fireworks is as follows, you put all 150 government politicians and 400+ mayors of the Netherlands a few thick flares in their asses. Then they fly like missiles to China like a thick column of birds in formation, to persuade the Chinese government to abolish and ban the making and export of fireworks, problem solved.

The government wants to ban fireworks in the Netherlands because, there is scum that sets cars on fire. This is a typical way of all governments and politicians worldwide, we're just going to punish the whole population. They will not say only in that one city or borough or street the fireworks are forbidden, because the other citizens of the country are innocent.

The dictators psychopaths despots and politicians, have once again found a way to chain the whole people, to put and kick them around. Instead of banning fire work you could also ban the car, but that will never happen. Because now you touch their personal selfishness, because their car is also taken away, now they're not home.

The medical world that wants to abolish the fireworks, should mind their own affairs. Abolish the car, because it causes a lot of medical misery. Get rid of the color smell and flavors additives, because they cause a lot of diseases. Also, forbid tobacco because according to the medics it causes cancer, even forbid addictive alcohol.

The hypocritical politicians who want to ban flares have a lot of behind their elbows. Because in E.U. and UN, they have no trouble firing missiles in the Middle East, the medics you won't hear complaining now that causes a lot of mutilations. Even worse, it's the same medics who vote for these war criminals every four years.

Ban on fireworks fits the spirit of time, okay then also forbid the salty herring Prince's Day Holocaust commemoration, and continue so on for an hour. The people who want to ban fire work are the cocky people in the Netherlands, because as a small child they used to set off fireworks themselves, but now as adults they have become arrogant.

https://www.rtlnieuws.nl/nederland/artikel/3750196/verbod-op-knalvuurwerk-past-de-tijdgeest
https://duckduckgo.com/?q=knalvuurwerk+verbieden&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=IaGe_iTMNVk
https://www.youtube.com/results?search_query=knalvuurwerk+verbieden

====================

(22-01-2020) ARE RELIGIOUS PEOPLE ADDICTED TO RELIGION?
Most people continue to keep lifelong fanatic to their faith. They have received the faith from their parents from birth, and often they also had to go to church as children. And may think, if we adopt a different faith, we are betraying our parents. Is it possible that some may only sit in the church, because they hope that father mother grandma and grandpa will come in straight away, while they are often dead for years.

016 THE BIBLICAL STORY, IS THAT THE PAST PRESENT OR FUTURE?
Dust Comet then hellish dividing her, list is named bib-barrel.

(Dust comet = Earth, Bib-barrel = Biblical beliefs?)

(List called Bijblebarrel), it is meant that, the rulers have created many beliefs, to play the faithful out against each other. So that they get in battle with each other to defend their faith, and not have time to jointly make paradise on Earth.

017 WHEN THE BIBLE AND CHURCH DIDN'T EXCISTED IN THE PAST, HOW WAS IT ON EARTH?
Reigned hope tone, go and weep, I know war-race bib.

(War-race = beings bent on war?, Bible = Believers?).

When there were no churches and Bible in the old days, people still had hope and trust in the future? Is it possible that when there no churches and Bible, the people believed in the same supreme Being. And instinctively did the good also with each other.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

The Western churches forced in the 3rd world in the slaves and colonial times, their western faith upon the so-called: “uncivilized?“, they were not allowed to practice their nature faith they could not confess anymore because that was devilish. And now the people sitting in the church long-live to worship a western faith, and taking a waiting attitude until the white? Western savior comes?

And in the meantime their countries are looted, from the raw materials for an apple and an egg. They have to make our products for a pittance, pay interest on interest on interest on interest rates etc. And so their debts remain open forever, in this way they are permanently in the plier, those western: “Civilized?” are very shrewd dodgy and cunning.

In the past, the Sunnis and Shiites, they were one group that lived harmonious with each other. Then the French came, and they played them out against each other. And during the clashes, the French were the boss in the Middle East. The Tutsi and the Hutu of Rwanda in Africa were also one people until the Belgians came and created troubles between them.

The same also applies to the people of Africa, and the people of South America, and the people in Asian countries. They were all harmonious with each other. Until the western white arrogant arrived, living in a psychiatric pride world.

When the European settlers and slave boats arrived in South America, they also killed millions of Indians. Now the Westerners from the White House and their bosses the Khazar from Palestine and not Israel, trying to kill millions of lives in the Middle East.

====================

(21-01-2020) SLUTS PIMPS PROSTITUTES.
As a bachelor man, I knew married women who thought I was their stallion, not on your FUCKING Nelly piss off. You have to fuck your husband you're married to him not to me, and if you don't love your husband then you have to grow up and divorce. And if you're a slut or a prostitute, you shouldn't get married because you can't stay loyal.

I'm not saying you should stay loyal to your husband to the bone. Anyone of us can get into a situation where we lose our heads that, happens spontaneously and we are in an elation that is difficult or not to stop it that can happen to us all. But consciously with premeditated thoughts deciding to mess outside the gate that is other cake.

Most women are cowards, because they always strain a man in front of the trolley. He has to make her rich so she can live nicely, but stay single and do it all herself, the prostitute is not thinking a hair on her head about that. That's why they always marry the other, never with me because I'm a bruise I don't make them rich. I'm allowed to play for stud, no way get lost.

If you have children, then it's a deep shame that you're a prostitute or become one, because you're spitting your children in the face. Maybe the children are sad or lying in bed crying at night because mummy is a whore, the whore couldn't care less. Because, she's far too busy counting hookers money that is obviously more important.

343 IN THE WHOLE CREATION THERE MUST BE A GIRLFRIEND FOR ME.
My Roi find peace there, and shovel pimp and wench hell empty.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(20-01-2020) I LIFE MASS HYSTERIA?
The weather forecast says: tomorrow afternoon it's going to rain, millions of people hear that and expect rain. Is it possible that all these thoughts will become collective and it will rain the next day? There used to laugh at the American Indians, who went dancing because they wanted rain, and moments later it started raining. Westerners don't believe in this.

I was in my bedroom and said, Guys you have to stop raining now because otherwise I can't sleep here from any cesspool stench. Then the rain stopped like someone was closing a curtain at lightning speed. I sat in Suriname in the living room and said: I want the lightning to enter the house through the door and leave the house through the window, then that happened too.

The annoying thing is that the normal people?, refer you to the world of psychiatry immediately. But maybe they are the real patients because, they live in the delusion that they have all the wisdom knowledge. They know what happened on Earth billions of years ago, they also know what's going to happen on Earth over billions of years, in short first-class wise noses.

One can indicate everything you've been experiencing is in reality a psychosis you're in, okay it could be. I can also tell them everything you see the trees the grass doesn't exist you imagine it you. Maybe we're sleeping somewhere else in the universe and dreaming that the Earth exists with everything on it, so a dream psychosis.

And if we die on Earth, maybe we'll wake up and walk around in Paradise? So we live out on Earth all the mentally disturbed things from our subconscious. Then Earth is essentially perhaps the psychiatric establishment of the universe with seven billion patients. And if you look at how we deal with each other on Earth, you could say we're all mental cases.

====================

(19-01-2020) THEM GOOD OLD DAYS.
1955 Kenworth 523 Bullnose.
https://www.youtube.com/watch?NR=1&v=adXl1fASYII
https://www.youtube.com/results?search_query=1955+Kenworth+523+Bullnose
Take a ride in the 1950 Kenworth 521 - Shifting and Cummins sound.
https://www.youtube.com/watch?v=q2btXzx_2Gg
https://www.youtube.com/results?search_query=kenworth+1950+521+tractor

====================

(18-01-2020) THE SLAUGHTER OF DEIR YASSIN.
On April 9th 1948 at 3.45 AM, the Jews entered the Palestinian village of Deir Yassin, and killed most villagers, men women children and old age people. Then they moved to the second third fourth, etc. Village. They killed the villagers and then 700,000 Palestinians fled abroad for fear of being killed as well. They acted like animals, and maybe they were animals
=.

Many mother's daughters sisters nieces were all raped and tortured with a gang-bang and then killed. The Khazar or fake Jews acted as satanic hellish beasts, it was so badly that England rang the bell and said stop with that, we didn't give you Palestine to eradicate all Palestinians, and then the Jews pulled gas back.

And to this day, Palestinians die every day, it's still the intention of the Jews to eradicate all Palestinians. They want an empty country exclusively and only for Jews. This is what the Khazar Bolshevik Jews and Zionists out of Ukraine/Crimea (Base root Russia) also did in Russia and Eastern Europe and killed 60 million civilians
=.

Deir Yassin remembered.
http://www.deiryassin.org/ (The Beginning of Terror)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Explain).

More Info over Deir Yassin.
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8oPZTms4A
https://www.youtube.com/results?search_query=deir+yassin+remembered
https://duckduckgo.com/?q=deir+yassin+remembered&ia=videos

How many Palestinians have been killed since 1948 - (5.100.000?).
https://defence.pk/pdf/threads/palestinian-genocide-5-100-000-palestinians-have-been-killed-since-1948.416222/
https://garryleech.com/2014/08/08/israel-palestine-by-the-numbers/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war
https://duckduckgo.com/?q=how+many+palestinians+died+since+1948&ia=web

Some who are murdered by those filthy stinking arrogant
cocky Khazar Bolshevik Jewish Zionist cockroaches.
https://www.youtube.com/watch?v=pxDYiBls99w
http://www.freedom4palestine.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=freedom4palestine
https://duckduckgo.com/?q=freedom4palestine&ia=web

It amounts to racism of the white race, which suffers from the psychiatric illness called: - Grandeur illusion -. That disease keeps them in the illusion that, they belong to some retarded Superior Aryan race. As a result, colored people such as e.g. the Indians of the US the Maoris of New Zealand and the Aboriginals of Australia, are considered inferior beings.

I hope that the Romans after 2000 years will return to the Netherlands and steal the country, and most Dutch people flee to Germany Belgium and England. The rest is parked on Ameland and Terschelling two islands off the coast of the Netherlands, which is now becoming a Gaza and West bank open prison and concentration camp, heavily guarded by Roman terrorists.

And if the Dutch throwing stones at the soldiers or throw missiles at The Hague to expel the enemy to get their country back, I'll make it known worldwide that they're terrorists. Then no country wants to do business with the Dutch, and start sliming and sucking butt with the Romans, and helping them to keep their defence apparatus strong.

A Couragious Woman - Rania Masri - A Peace Fredom Activist.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0

Sectarian Leaders are Facing
a Historic Responsibility.
https://www.youtube.com/watch?v=VNTVv1Rx68o
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri

Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

====================

(17-01-2020) TO BE NAKED OR NOT TO BE NAKED.
There are people who like being naked, and whether that's just pleasant or because there might be a sexual reason behind it, or they might be frustrated that I leave solid in the middle. They are naked at home too in winter, and whether they go to nudist beaches and nudist camps. What's wrong about that, why does the masses of people give them a hard time.

The majority of a population demands fanatically, you have to do what we want because that is democracy. If not, we have our way to teach you a lesson, we have laws police RiotSqaud judges and psychiatry. If you are going to investigate astrology UFOs or ghosts to think independently, then the herd animals family tries to take the person down immediately.

Take married people and or couples who go to sharing-clubs, they often use a false name because if we find out their real names, what do we say: "What a sneaky bunch". But if they tell us their real names, what do we say: "What a perverts right". Then it's possible that we condemn them, or possibly drag them through the mud, so in essence we force them to behave secretly.

In the Bible, God asked Adam and Eve who told you that you were naked means we were naked in paradise, just like our current animals. At least if the stories in the Bible are based on truth. You come out of the shower and you'll put clothes on later, then you basically have to close the curtains, and that's annoying when the sun shines or the birds whistle.

The law should allow you to always be naked in your house, and if the pedestrians walk past your house and look inside, with the curtains open then they have bad luck. Being naked on the street or in front of your front door that might be another cake. You should also be able to sunbathe naked in your garden, and if your neighbors see something tough luck for them.

Okay a shopping street full of naked people I don't know if I'd like to see that, especially if there are old people walking in between, because their bodies are often old and ugly. Maybe you're thinking for God's sake put something on, because I really don't want to see that old body. But on the other hand on naked and nudist beaches there are also older people and O.a.p.

God Allah nature or destiny should have built something into our bodies so that we could activate it. And then get that feeling that pulls through our entire body, when we normally come to our sexual peak. Then we don't need the other one anymore, we are now able to become completely independent without the other being happy. The world will look better.

No more adultery, no more prostitution, no more porn, no more criminal sexual abuse, no more pedophilia, no more sadism, no more women rape in peace and wartime, in short, no longer often abusing the other for our own enjoyment. Maybe it's already in our bodies, but it's unknown to us, God says if you live spiritually, you'll have a peak too.

328 BUT DO YOU FIND IT CRAZY IF WE MEN WANT TO DO THE DEED?
Advice is filling wind, don't do deeds gate moon plier meadow.

329 WHAT IS WRONG WITH SEX HIGHLIGHT FEELINGS TRUE BODY?
Fishing illusion witches eyesong, this is smoke moon cabincrate, turn and save cap.

(Witches-Women/Cabincrate-House)

330 IF WE ARE SPIRITUAL BEINGS WILL WE EXPERIENCE A HIGHLIGHT FEELING AS WELL?
Thou now knows God and stone hopelane, lens show wise book, knit stone six count.

331 LORD THE SEXUAL PATTERN WITH HUMANS HOW SHOULD IT BE?
The grim reaper flew, witches mutiny planet, fowl is biting humans, you rose please do good.

332 IS IT THE INTENTION THAT NO MORE BABIES ARE BEING BORN?
Erase bite fowl, creates more brat ovum, hurts bowleg there, run R.

333 HOMOSEXUALS ARE THEY POSSESED BY FEMALE SPIRIT WHO IS LOOKING FOR A MAN?
Souls riding keen, you rose measured dead woman ovum, female part him.

334 WHAT CAN HOMOSEXUALS DO TO GET RID OF THEIR NATURE?
Turn Moon witches car fight now, spark phone now human cowcap.

(Witches car = UFOS Crew bad females from Moon)

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

Go to: (07-11-2018) IS SEXS TABOO ON WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(16-01-2020) ARE WE SLAVES OF EACH OTHER?
We are born and live here in the Netherlands statistically 85 years and pass away, but in those 85 years we are slaves of the other. Because we have millions of rules commands laws definitions etc., to restrict us because the other one doesn't allow us the light in our eyes. Watch it, don't you think about it, I'm going to keep an eye on you, don't you dare, nice right?

From the day we were born, we'll be drilled at home and in school. Then we are drilled by the established order the church's the employer. It's therefore no wonder that we are angry towards the other person at an adult age, because we are no longer spontaneous that has been taken away from us. We are angry and can't tolerate the other one and do not give him the light in the eyes.

Are we adults parroting the thoughts and upbringing of our parents?, and if we think independently and autonomous are we betraying the parenting of the parents?, e.g. we are bad children. Many go to the same church because the parents did too, we vote for the same political party as our parents, daughters often buy the same washing powder as their mother.

It starts during the upbringing small children who are spontaneously are often punished, I was watching (The video was removed) to a young woman who walked naked in the city. Then a little girl of six I estimated told her mother, I want that too. Nothing of it barked the mother's the daughter in the face, and said that's filthy walk on.

So if that girl at an adult age dares to walk naked in the city, she probably walks around with guilt in the back of her mind. She'll probably be ashamed, too, and think. I'm doing something wrong. Hopefully she has a good psychiatrist who makes her realize your mother has messed you up, there's nothing wrong with you.

I go a step further, let's say there are several people in the city who would like to walk naked. The masses won't do so for fear of being caught, is it possible that all these thoughts become collective. And someone else's own thoughts are pushed away and takes the collective thoughts over and is going to actually walk naked in the city.

There are perpetrators who say to the judge, I don't remember doing it eg. raping a woman. The person is right his consciousness has been pushed away by those collective thoughts of others, and committed like a zombie's the act. Just as football-hooligans in a collective psychosis elation and destroy the city, this is recognizes by the social workers, but not the perpetrator.

There are women who want to be roughly tackled in the field of sex also raped, perhaps through her subconscious mind herself she attracts that man to do rough with her. But the ordinary consciousness is terrified. And if that woman sits the rest of her life with it, is that's a fight between the subconscious I wanted it and the consciousness no thank you?
https://www.psychologytoday.com/us/blog/all-about-sex/201508/why-do-women-have-rape-fantasies

The Police of London England has its hands full around full Moon, busy as a bee with drunks fighter-bosses and sluts. Football hooligans who break down half the city during a football match. Large groups of people who cause a lot of misery for the rest of the city dwellers. Many driving through red lights or harassing women sexually.

I use to know a woman who said to me, I can let you do whatever I want, all I have to do is think about, and you do it and think those thoughts are yours. I immediately avoided that woman because we Surinamese people believe there is more between Heaven and Earth. What a pity is that Western people laugh at this.

Your naked body is not a crime.
Is naked art photography obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

We often have prejudice because if I show a naked man, Then I have a chance that some of you say oh he is gay. I don't think so at least not that I know of, but people don't settle for that and will say, oh it's still latent he doesn't know yet. You never win it with people like this, their prejudices can indeed destroy you.

Here are a few sites with naked people, and that's for many enough to say the author of this website, is a dirty old man or he's frustrated, you're immediately taken down by the other humans. We don't easily show naked men, I suspect its hypocrisy of us men. With other words women are weak inferior beings.

Completely naked in the city.
https://www.xvideos.com/video44290041/completely_nude_in_public._nude_on_city_streets
Two men walking naked in Berlin.
https://vimeo.com/295048272
Photography Naked.
https://www.gettyimages.nl/fotos/naked?mediatype=photography&phrase=naked&sort=mostpopular#

We have no trouble making careers, going over dead bodies to cheat lie and play smart games with the other one. We often call that reality, but when it comes to nudity naked bodies sex then we often start to be difficult. We have laws to take the other out, we come up with everything to take the other one out, what are we so afraid of?

Nude Indian Girl 18 Without Ware Dance Performance. (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=H60RiVYh8bo
Hot Dance Show by Three Indian Professional Dancers. (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=NyHIZw-aXmU
Indian Nude Art Dance ~Kajuraho~ Performed By Farrah Kader & Group
https://video.genyt.net/4GpszwebOks

God said to Adam and Eve who hid their genitalorgans because they were ashamed, who told you that you are naked. That means we were naked in paradise, we weren't ashamed because there was no sex with all sorts of excesses. It was the most normal thing in the world to be naked, while when you walk naked on the street you are so-called Sick. (Genesis 3.7).

====================

(15-01-2020) FASCISM?
If governments register us on the streets' en masse, that seems suspiciously similar to Fascism, why should people who use their democratic right to express their views be registered? If we are monitored and recorded that means governments are angry, this registration may be a warning don't go too far with your opinion.

Phone Hackers: Britain's Secret Surveillance.
https://www.youtube.com/watch?v=rzBWoVh4qhk&feature=youtu.be

https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
https://duckduckgo.com/?q=fascism&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=OLMubDyV63w
https://www.youtube.com/results?search_query=fascism

====================

(14-01-2020) HANDY.
Why Divorce is Awesome!
https://www.youtube.com/watch?v=_11ugPET0BU
That's a good idea Krista, why don't you divorce?
Then I have an extra spare Pussy to fuck, RIGHT?

Is a marriage old-fashioned or not? Is it still of this time? In our modern age at least in the Western world, people are going to separate much faster than in that so-called good old days. And what's getting just a ring on your finger, is it kind of stating she's mine, selfishness or slave mentality? Often marriage is demanded by the church and society.

You meet someone you like but, you can't go to bed with the person because, the person is married frustrating you hear. You can't hold caress kiss and massage the person, but you have decency and morality and leave the person alone. You also take into account the partner because that's also a human being, and you don't want to make that person unhappy.

Each human being reacts differently to the same situation, the one is going to seduce her and get into bed with her, while the other one does not. I suspect it's because we're following the parenting of the parents. When we were little and lived at home, we heard our parents talk and do in a certain way, and now that we're grownups we parrot their way of thinking.

Your Purpose is Just to Be Here.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-RMFFvMI
Signs Your 3rd Eye is Open and Advice.
https://www.youtube.com/watch?v=oTsRygVf9fM

In some videos like below you may think she's crazy, no I don't think so. I suspect it comes from her subconscious, but because the subconscious is difficult to display through the ordinary consciousness it seems incomplete and potty. Just like my Taboo positive and negative answer-sentences, they probably also come from my subconscious?

Orion Council January 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=i4ID6FGz3A4

In the Boeddistic world it's said that everything we see does not exist, it's in our heads and the eyes project it out so we can see it. So in our brain everything is playing out as some kind of film, so our eyes are the lens of a camera.

In the video above, she says that, she is in contact with the - Orion Council - of another galaxy. But if the Buddhists say everything you see, it doesn't exist it's in your brain presumably subconscious. Then it's possible that the - Orion Council - is also in her head. That means that the Sun the Moon and other celestial bodies are also in the head.

Question and Answer-sentences.
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(13-01-2020) WHY AN UNKRANIAN PLANE?
Why would an Iranian missile have brought down the Ukrainian plane, two minutes after it had taken off from Tehran's international airport. There are hundreds of planes landing and taking off daily, the planes towards Europe and the Ukraine all fly to the west, and why of all departing aircraft's a Ukrainian plane?

Has the sphere and vote been put? The first impression remains psychologically hung with the world's population, it was a missile from Iran, there is no doubt about it. Iran has fired missiles at Iraq, they are supposedly supporting the rebels in Syria and Yemen, and the citizen think Iran has done it. Is this another part of psychological warfare?

Iran is being accused of everything, is the Iranian government so stupid to make themselves even blacker than they already are. Maybe it's been a technical failure, it may also be that the mechanics made a mistake during maintenance three days ago. But global politicians will put everything on everything on Iran to black-book the country.

https://duckduckgo.com/?q=teheran+plane+crash&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=teheran+plane+crash

====================

(12-01-2020) CHILDRENS THEME PARKS.
https://www.youtube.com/results?search_query=childrens+theme+parks
https://duckduckgo.com/?q=childrens+theme+parks&ia=web

====================

(11-01-2020) I REFUSE TO SERVE IN THE ISRAHELL ARMY.
Omer Goldman - She is a member of the Shministim, a group of young Israeli conscientious objectors or ?refuseniks? who refuse to serve in Israel's army after they graduate from high school.

Father... Forgive Me, I Will Not Fight
for Your Israel - Omer Goldman.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=EDNjcSVGTWU&feature=emb_logo
http://www.thehypertexts.com/Omer%20Goldman.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Omer_Goldman

Thousands of Israelis protest against the war in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=mc9DN2Oi0-w
Israelis Soldiers refuse to serve in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=1cMs0nai4JQ
I refuse to serve in the IDF-army.
http://december18th.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Refusal_to_serve_in_the_IDF#Shministim

856 Pages Photos.
https://www.activestills.org/archive/

Middle Eastern Women.
http://www.thehypertexts.com/Beautiful%20Middle%20Eastern%20Women.htm

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. “Because”, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, “If you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu child”. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syrië (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


web counter
web counter

========================

Back to Top