Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horocoop.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini
=.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
https://surjavibes.com/online/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.radionaim.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

SLM - Departure Amsterdam to Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Arrival Amsterdam from Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 30 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2020.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(22-10-2020) WORDEN MANNEN VERRADEN DOOR HUN EIGEN VROUW?
Volgens mijn visie worden de meeste mannen verraden door hun eigen vrouw (Op wie het betrekking heeft). Als er problemen zijn in het huwelijk, met wie bepreekt ze die, met haar vaak beste vriendin. Die vriendin kent, denk ik meer slaapkamergeheimen dan de man die daar slaapt.

Als je huwelijksproblemen heb met je man, dan behoor je die volgens mijn visie te bepraten met je man om ze op te lossen, niet met die vriendin want daar ben je niet mee getrouwd. Vrouwen die dit doen houden volgens mij niet van hun man, want ze gooien hun man voor de leeuwen.

Mannen gaan gemiddeld 10 jaar eerder dood dan hun vrouw, mogelijk dat de man na 50 jaar schoon genoeg heeft van zijn vrouw waar hij mee getrouwd is. Plus hij trekt ook nog eens
in zijn huwelijk altijd aan het kortste eind, want zij moet altijd perse gelijk hebben.

(Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoord-zinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?)

319 WAAROM WILLEN VROUWEN DE BAAS SPELEN OVER HUN MAN?
Waanmom, wouden veren roven, nu warse liphals bale.

320 ZOU U HEERE GOD NOG IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE WARSE LIPHALS?
Hou u lip in ere, zegenweg doet wens, ziel doet gras leggen, sla H.

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)

316 HOE LEREN VROUWEN HET AF OM TE HONEN EN ROND TE SCHOPPEN?
Hopen nerv leert dat non heft home roes, ween nou pochen.

321 DE MAN IS HET KARMA VAN DE VROUW, EN DE VROUW KARMA MAN.
Handen maisveten karavaan, deed uw armkorv ruw mom.

315 VROUWEN JE KUNT NIET MET HEN OF OOK NIET ZONDER HEN LEVEN.
Velen jouwen vrede fort, zonen kennen hoontik, hut met ei.

318 HOE KOMT HET DAT DE MAN THUIS MAK IS, EN OP HET WERK STOER?
Koerst dom kreet: hopen muite home wet, hikt thans daas.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(21-10-2020) ZIJN ALLE GELOVEN MASSAMOORDENAARS?
Stel dat wedergeboorte bestaat, is het mogelijk dat mensen in hun onderbewustzijn weten wie ze waren in een vorig leven. En in dit leven doorgaan met een oorlog. Stel land A en B hebben oorlog in het jaar 1200 na christus, land A verliest van land B. Dan worden ze allebei opnieuw geboren in 1500 na christus, en A begint weer een oorlog met land B en wint. Dan worden ze opnieuw geboren in 1900 na christus, en nu wint land B weer. Dat betekent dus dat als beiden landen niet van mentaliteit veranderen, dan is er eeuwig oorlog door de hele evolutie. Dat houdt dus in dat, alle oorlogen van vandaag de dag onze tijd dus, voortzettingen zijn van oorlogen, uit onze vorige levens, die we verloren hebben.

De grootste oorzaak van de meeste oorlogen, en dat al door de hele geschiedenis is het geloof. Wij als mensheid hebben in de achterliggende evolutie al miljarden mensen vermoord om ons geloof, want we leven allemaal in de waan dat ons geloof de enige ware is. Als ik God of Allah was, dan vroeg ik aan alle geloofsstromen om alle geloven kerken moskeeën tempels bijbels korans Talmoed enz. af te schaffen. En mekaar in die 85 jaar dat we op Aarde zijn op alle fronten te helpen, we kijken niet meer naar de tig geloven de huidskleuren rijkdom of armoede. We laten dus aan mekaar zien dat dit is wat de opperheersers(s) graag willen, vrede maken op Aarde tussen alle 7 miljard van zijn kinderen.

Stel gewoon weer theoretisch want ook ik weet het niet, maar stel dat wat we met onze ogen zien, in werkelijkheid binnen in ons af speelt in een geestelijke wereld. Onze ogen zijn de lens die het naar buiten projecteert. Net zo zoals een radio als tussenstation die de uitzending van de radiostudio hoorbaar maakt zodat we kunnen luisteren. Dus als we ziek worden of zijn, dan weet ons onderbewustzijn het medicijn uit de natuur, en geen giftige chemicaliën.

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)
Stel dat God zichzelf inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij) dan zijn we allemaal een deeltje God en horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet van die andere Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord door psychopaten in dienst van Satanische regeringen

=.

006 JEZUS KLOPT HET DAT U KWAM OM ONZE ZONDE OP U TE NEMEN?
Meten klomp Mozes, deze hoopt dat uw keuze nu Jan?

(Klomp = Aarde?) Mat Jezus het verschil tussen bewustzijn en het
onderbewustzijn van de mens, om uit te vissen wie geschikt is
voor Wedergeboorte de Geestelijke wereld of het Paradijs?

007 DE DRIE STERREN BIJ JEZUS GEBOORTE WAT WAREN DE NAMEN?
Narren steen brieste rood, deden beet wurm, zag jaw ije.

Ufonauten, afvallige Engelen, Jaw = Joden? (Khazar). Steen = Jezus?) 95% van de Joden zijn "Khazar" uit de Oekraïne-Krim dat, was de geboorte grond van Rusland, het zijn bekeerde heidenen in 740 na Christus. De Russen schopten hen het land uit, omdat zij wrede moordenaars waren. Dat zijn ze nog steeds omdat ze al 70 jaar genocide plegen de Palestijnen. Ze stammen niet af van Judea en Abraham, en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Jezus noemt ze slangen in de Bijbel. En misschien willen de Khazaren de Oekraïne-Krim terug. Om dat te doen moeten ze Rusland vernietigen, en gebruiken ze geslepen Europa en de VS om dat voor hen te doen
=.

008 ZIJ DIE BRIESTE WAREN DAT UFO'S IN PLAATS VAN STERREN?
Zien steen verrijsen wisten stad bruid, laat raaf (Duif?) op.

(Wisten zij waar hij geboren was?, en hebben ze geprobeerd om hem uit te roeien d.m.v. een
zondvloed, het kindje Jezus die in een mandje in de rivier werd gelegd, mandje = ark?)

009 ALS JEZUS WEER TERUG IS OP AARDE KOMEN DAN DE UFO'S WEER?
Reeds op Aarde wal juig nu zesde weter, ufo's koers me na.

01God 02Jezus 03Abraham 04Noach 05Mozes 06Johannes (John) - Ik? (Oh Oh)

039 DE TIEN GEBODEN KOMEN DIE NIET VAN MOZES?
Mokden zesde boom, genieten nadien feit.

040 HEBBEN ZIJ EEN BOOM IN BRAND GESTOKEN ALS ROOKGORDIJN?
Bijna zijn er ook bomen gebrand, gooien stronk deels HB.

(HB = Potloodhout?)

005 JEZUS CHRISTUS UIT NAZARETH IS HIJ GESTORVEN AAN HET KRUIS?
Thuis juicht kreng Iris naast Zeus veestroes, raaz hijn hut.

016 HET BIJBELS VERHAAL IS DAT VERLEDEN HEDEN OF TOEKOMST?
Stofkomeet toen hels verdelen haar, list heed bijb vad.

(Stofkomeet = Aarde, Bijbvad = Bijbel Geloof?)

017 TOEN ER NOG GEEN BIJBEL EN KERK WAREN HOE WAS HET TOEN OP AARDE?
Regeerde hooptoon, gaat heen ween, ken kelen warras bijb.

(Warras = oorlogzuchtige wezens? Bijb = Gelovigen?)

032 DE ANTI-CHRISTUS IS DAT DE KERK DIE DE MENSHEID VERLEID?
Veit reid lied, deed kiemkers stuc, sien hand dader hist.

(Hebben de kerken die de Anti Christus zijn?, heel slim een externe Anti-Christus geschapen, om de gelovigen om de tuin te leiden, waardoor ze al duizenden jaren zitten te wachten op zijn komst, niet beseffende dat hij er allang is, dus de machthebbers die al 1? Miljard mensen hebben vermoord met achterlijke oorlogen.)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

========================

(20-10-2020) DE WERELDHEERSCHAPPIJ EPIDEMIE.
Ontelbare epidemieën hebben ons geteisterd. Nu sluipt er een wereldheerschappij-epidemie, erger dan de zwarte dood, over ons heen, die zich over alle gebieden van het leven uitstrekt en onze vrijheid, onze bezittingen en ons leven bedreigt. Deze documentaire laat in 8 componenten zien hoe de verdenking van machtsmisbruik door het Covid-19 scenario sterker wordt. Er zijn documenten aan het licht gekomen die deze verdenking staven. Is er een manier om de huidige paniekzaaiers en wereldheersers, die ons tot slaven maken, uit de macht te ontzetten?

https://www.kla.tv/Coronavirus-nl/17210&autoplay=true

====================

(19-10-2020) IS NEDERLAND NU EEN COMMUNISTISCH LAND?
Als onze mening niet strookt met de mening van de regering bv. op Corona-Covid19 gebied, dan krijgen Google YouTube Twitter Facebook e.d, opdracht om onze websites en YouTube te verwijderen van het internet. Dat betekent dat er in de Politieke Tweede Kamer (op wie het betrekking heeft) nu communisten zitten en geen democraten meer, Nederland is dus gedoemd.

Als ik het goed heb heeft Facebook een paar jaar geleden 2000 sites laten verdwijnen van alternatieve dokters wetenschappers en onderzoekers op het gebied van alternatief medisch wetenschappelijk onderzoek.

Worden alternatieve medische onderzoekers vermoord?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+alternative+medical+researchers+being+killed
https://duckduckgo.com/?q=are+alternative+medical+researchers+being+killed&ia=web

====================

(18-10-2020) DUTCH DASHCAM.
https://www.youtube.com/results?search_query=dutch+dashcam
https://duckduckgo.com/?q=dutch+dashcam&ia=web

====================

(17-10-2020) RAADSELS.
https://raadsels.nu/
https://duckduckgo.com/?q=raadsels&ia=web&iai=r1-0&page=1&sexp=%7B
https://www.youtube.com/results?search_query=raadsels

====================

(16-10-2020) IS DE DEMOCRATIE EEN TIRANNIEK SYSTEEM?
In een democratie beslist de meerderheid oké, maar mag die meerderheid dan hun wil opleggen aan anders denkende? Want als er echte democratie is, hebben anders denkende ook hun recht om te denken en handelen zoals ze willen. Dat mag die niet onderuit gehaald worden door de massa dat, is geen democratie maar terreur communisme machtsmisbruik en tirannie.

In veel openbare gebouwen is een mondkapje verplicht, maar u draagt er geen want u gelooft er niet in. U wordt nu soms ook wettig aangepakt, u krijgt een boete of wordt verwijderd uit het gebouw of u wordt meegenomen naar een politiebureau. De regeringsmaatregel van een mondkapje de anderhalve meter afstand enz., daar bent u het niet mee eens en u wordt gestraft.

Uw mening in die democratie is duidelijk niet gewenst door de massa, de gevestigde orde de kuddedieren de touwtjestrekkers de carrièrejagers de yuppies de tweeverdieners de regeringen. U moet verplicht vaak ook wettig naar hun pijpen dansen, anders krijgt u een hoop problemen aan uw hoofd, soms wordt u knalhard ontslagen door de werkgever.

Ik stuur af en toe websites en YouTube naar bekenden bedrijven organisaties e.d., ik ben echt niet aan het spammen zoveel info stuur ik niet, en de ervaring heeft mij geleerd dat de massa dat niet op prijs stelt. Ze willen duidelijk niet mee werken aan het creëren van het paradijs op Aarde, waar alle zeven miljard burgers probleemloos prettig kunnen leven.

Ik schrijf elke dag een artikel op mijn website maar vraag me af heeft dat wel zin? Behalve het handjevol bezoekers die regelmatig terugkeren, komen de meeste maar één keer en dan nooit meer. Waarschijnlijk allemaal mensen die geen interesse hebben in hun medemens en niet naar het paradijs willen, ze willen fatalistisch blijven vastbijten aan de ellende op Aarde.

Velen hebben van hun ouders geleerd: kind je bent beter dan het kind van de buren, en of het heeft allemaal geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt toch het bos ingestuurd. Maar wat deze mensen niet kunnen beseffen is dat, als de massa zo praat en niks doet dan verandert er ook inderdaad niks. Dus in wezen graven ze onbewust hun eigen graf.

Statisme: Het gevaarlijkste geloof — met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(15-10-2020) IS DE MAAN EEN HOTEL VOOR UFONAUTEN?
https://truedemocracyparty.net/2012/03/the-moon-an-alien-ufo-base-a-satellite-older-than-earth-a-satellite-that-doesnt-belong-to-us/

Stel uw baas zend u uit naar Griekenland voor een project, u gaat niet elke dag met het vliegtuig heen en weer tussen Nederland en Griekenland. Uw baas regelt onderdak en logies voor u in bv. Athene. Stel de Ufonauten wonen op Sirius en hebben een observatieproject op Aarde, heen en weer vliegen duurt te lang, dus misschien is de kunstmatige Maan hun hotel.

048 GOD EN DE GODEN WONEN ZIJ SOMS OP DE ZON OF ANDERS WAAR?
Warse rozen zij waanden doden gees god, Moon dons fop.

(Warse rozen = Slechte Ufonauten?, Dons = Bekleding van de Maan fop?)
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

(08-01-2018) A ROUND OR FLAT EARTH?
(16-02-2018) IS DE MAAN ECHT OF NEP?
(22-11-2018) GEEN MENSEN OP MIJN MAAN PLEASE (EEN UFONAUT).
(17-12-2018) RUIMTESPUL?
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

(29-01-2019) IS DE MAAN KUNSTMATIG?
(17-04-2019) GAAN UFO'S EEN AARDSE AANVAL DOEN?
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Maan-kalender.
https://www.kalender-365.nl/maan/maanstanden.html
https://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html
https://duckduckgo.com/?q=nieuwe+maan&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=maanstanden

====================

(14-10-2020) LOUIS FARRAKHAN VERBANNEN VAN YOUTUBE.
Joodse organisaties juichen omdat Louis Farrakhan de mond is gesnoerd. Louis Farrakhan joden antisemitisme waarheid verbannen sociale media de vlag ging uit bij talloze Joodse organisaties door de verbanning van het YouTube kanaal Nation of Islam. Want hiermee is ook de "levens-gevaarlijke waarheid" zoals die wordt verkondigd door voormalig leider Louis Farrakhan, voor een groot deel verdwenen. Met grote blijdschap werd het bericht dat het kanaal van Nation of Islam van voormalig leider Louis Farrakhan is verbannen door YouTube, in de Joodse gemeen-schap ontvangen. De vlag ging uit want eindelijk wordt hiermee een einde gemaakt aan de antisemitische uitspraken van deze man.

Eén van de meest slimme dingen die de satanische sekte die in de achtergrond aan de touwtjes trekt ooit heeft gedaan, is om de schuld van wat zij aan vreselijkheden uithalen, af te wentelen op het Joodse volk. De satanische sekte, ook wel Illuminatie of Rothschild maffia genoemd, bestaat uit een relatief klein aantal heel machtige mensen die zo goed als altijd Joods zijn, maar ook een sekte waar de bulk van de Joden totaal niets mee te maken heeft, behalve dat ook zij slachtoffer zijn.

Door dit geraffineerd afwentelen van de schuld op het Joodse volk door de satanische sekte hoor je mensen vaak zeggen: “De Joden zijn de schuld van alles”. Dit is uiteraard niet waar en dus is er in dat geval terecht, maar vaak uit onbegrip, sprake van antisemitisme. Echter, in het dagelijks leven werkt het anders, want al maak je wél verschil tussen de satanische sekte en het normale Joodse volk, dan nog word je uitgemaakt voor antisemiet.

Iemand die zich al heel lang bezighoudt met het ontmaskeren van de sekte is één van de belangrijkste zwarte leiders in Amerika, Louis Farrakhan. Tot 2006 was hij leider van de Nation of Islam, maar ook daarna is hij heel actief gebleven, vooral met het brengen van de waarheid, hetgeen hem uiteraard niet in dank wordt afgenomen. Al decennialang waarschuwt Farrakhan voor de enorme macht van wat hij de satanische synagoge noemt in Amerika en de manier waarop zij de overheid, de media en de opvoeding van kinderen volledig controleren.

Hij vertelt ook over het feit dat Hitler werd gefinancierd door Joodse sekteleden en dat deze sekteleden, vaak vermomd als bankiers, ook verantwoordelijk zijn voor de Holocaust waarbij heel veel gewone Joden zijn omgekomen. Bekende uitspraken van hem zijn: “De kleine Joden stierven, terwijl de grote Joden geld verdienden. Van de kleine Joden werd zeep gemaakt, waarmee de grote Joden zich schoonwasten”. Vorig jaar werd Louis Farrakhan al door sektelid Mark Zuckerberg van Facebook verwijderd en nu ook van het eveneens door de sekte gecontroleerde YouTube, in de volksmond ook wel Jewtube genoemd.

Hij werd van dit platform verwijderd voor het verspreiden van, uiteraard, “hate speech”. De volgende korte video is uit 2019 toen Farrakhan werd verwijderd van Facebook en zoals je hem heel duidelijk kunt horen zeggen moet je gewone Joden scheiden van de satanische Joden, precies zoals wij ook altijd blijven schrijven. En ook als je naar de man luistert zul je je het tegenovergestelde horen van “hate speech”.

Joodse organisaties juichen omdat
Louis Farrakhan de mond is gesnoerd.
https://niburu.co/het-complot/15593-joodse-organisaties-juichen-omdat-louis-farrakhan-de-mond-is-gesnoerdhttps://gezondverstand.eu/

====================

(13-10-2020) GOED VERSTAND.
Ik kreeg van de week een blaadje in mijn brievenbus met de naam: Goed Verstand. Dit blaadje is bedoeld om tegengas te geven aan de reguliere leugenachtige pers, die in dienst van de regering constant bezig is om de burgers knollen voor citroenen te verkopen, de Journaals de praat-programmas op Tv en de kranten zijn constant het nieuws aan het censureren en verdraaien.

De onderwerpen van het eerste nummer 30 september 2020 zijn:

01 - De voorgeschreven werkelijkheid. Wat de gevestide media doen blokkert gezond verstand.
02 - Dit is Nederland niet. Nog nooit heeft een Nederlandse regering zoveel mensen angst aangejaagd.
03 - De mythe van de Menselijke CO2. De dagelijks herhaalde bewering dat de mens oorzaak is klimaatopwarming.
04 - Voor God spelen in Davos. Herstart van de wereld vierde industriele revolutie en digitalisering van de mens.
05 - De agenda tegen de middenklasse. Door de lockdown ontstaat een kaalslag onder de kleine ondernemingen.
06 - Het verboden medicijn. Er bestaat een betrouwbaar middel tegen Covid-19 Hydroxychloroquine.
07 - De angstpandemie. Door onverantwoordelijke instructie van het WHO worden regeringen op het verkeerde een gezet.
08 - Anatomie van een kunstmatige pandemie. De Coronacrisis is een kunstmatige pandemie gefabriceerdt door fraudeleuze modellen.
09 - Black Rock en geforceerde vergroening. Als de financieel system hapert wordt een geforceerdt groei opgewekt.
10 - Confrontaties met Rusland: De demonisering van Rusland door het Westen.
11 - Normale herverkiezing Trump onmogelijk gemaakt.
12 - De kleurenrevolutie in Belarus.
13 - De toekomst van de 'transhumane mens'.
14 - Waarom ik Gezond Verstand steun door een vrijwilliger.

Hoofredacteur: Karel van Wolferen.
https://gezondverstand.eu/

====================

(12-10-2020) OORLOGSMISDAAD?
Beiroet Blast: De explosie die de hoop van een natie stal.
https://www.youtube.com/watch?v=20iB09b7Ycc

Heeft de Mossad ook nucleair spul laten vallen op Beirut in Libanon? Je kunt duidelijk een straaljager horen en even later de ontploffing, een hele stad vernielen met veel doden en gewon-den om de Hamas te raken. Het zou hetzelfde zijn als de politie een flat met 72 hoofdbewoners en aanhang weg bombardeert met politie-helikopters om één drugdealer uit te schakelen.

Burgers vertellen en laten zien wat er werkelijk gebeurde in Beiroet. (Straaljager? 1:12 / 2:10)
https://niburu.co/buitenland/15417-burgers-vertellen-en-laten-zien-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-beiroet (Zie ook: 18-08-2020).

====================

(11-10-2020) NO COMMENT.
African Relaxing Music | Tuko Pamoja
https://www.youtube.com/watch?v=Njj4CX4OAMU
Celebrate the World Music.
https://www.putumayo.com/

====================

(10-10-2020) SPEAKING WITH ACCENTS - LIZA KOSHY.
https://www.youtube.com/watch?v=wGDCqRmpc-c&t=3s (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=3n9jQ3cAiu0&t=17s (Part 2)

====================

(09-10-2020) WAT IS MIJN EIEREN ETEN?
U die dit leest kunt zich afvragen waarom schrijft hij elke een verhaaltje, wat is zijn eieren eten? Is hij misschien een dominerend iemand, is hij gefrustreerd, wil hij met alle geweld zijn zin hebben, is hij mischien een sociale psychopaat die de baas wil zijn over iedereen. Heeft hij na al die jaren nog niet geleerd dat het geen zin heeft wat hij doet.

Want de massa is toch niet thuis, de meeste bezoekers komen één keer op mijn website en daarna nooit meer, er is een klein groepje die regelmatig terug keren, en bezoekt regelmatig mijn website. Mijn eigen familie heeft ook geen interesse in mijn website want ik zie ze nooit, en ervaring heeft mij geleerd dat ik het psychiatrische kneusje van de familie ben.

Vele mensen die in psychiatrische inrichtingen wonen, wonen daar alleen maar omdat de familie alles aan hun kapstok heeft gehangen wat ze zelf niet willen weten, en daar kun je misschien inderdaad op den duur geschift van raken. Want op een gegeven moment weet je niet meer of je nu komt of gaat, of je loopt met je ziel onder je arm, of je hebt de hoop opgegeven.

Dus aan een psychiatrische inrichting kun je misschien inderdaad, de mentaliteit van de andere gezonde?, stadsbewoners aan aflezen, alles wat niet gewenst is in de stad wordt gedumpt in een inrichting. Want als zij tussen ons lopen kunnen we niet prettig leven, dan moeten we ook gaan nadenken over ons leven in de kromme maatschappij die we hebben gemaakt.

Het zijn dus in wezen de gezonde (Zieke?) mensen die gezonde mensen bombarderen tot psychiatrische patiënten, want ze storen ons leuke leventje in de maatschappij, met hun kolder van vrede op Aarde en eerlijk alles delen. Geen 5G geen Corona-nep geen 9/11 geen opwarming van de Aarde, dit willen we allemaal niet weten hoe het echt in mekaar zit, zij storen.

Ik weet helaas niet meer hoe die mevrouw heet, ze was een voormalige psychiatrische patiënt, en heeft een boek geschreven. Het maakt niet uit wat je zegt je krijgt toch geen gelijk, niet van familie kennissen vrienden psychiaters psychologen therapeuten hulpverleners enz. Ga je op je hoofd staan of ga je schreeuwen of je krijgt een woede aanval je wordt toch niet geloofd.

De Mythe van de Psychiatrische Afwijking.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html

Het artikel op onderstaande site is verwijderd, maar gelukkig vond ik de tekst terug op de site die daar onder staat.
https://earth-matters.nl/brief-aan-jou-een-grimmig-wetsvoorstel-ons-land-in-een-ontluisterende-situatie/
https://4holland.blogspot.com/2020/10/een-grimmig-wetsvoorstel-ons-land-in.html

https://verdwenenzelf.org/2015/03/07/de-lange-weg-van-niet-geloofd-worden-naar-in-mezelf-gaan-geloven/
https://geestelijkenood.wordpress.com/2011/02/10/1-3-1-gesprekken-met-psychiatrische-patienten/#_ftn1

Bezoek ook: (06-12-2018) ER ZIJN TWEE SOORTEN PSYCHOPATEN.
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

====================

(08-10-2020) MOGEN DE BEESTEN WEL DODEN VAN GOD?
God zegt: Gij zult niet doden, oké maar de beesten die aan de touwtjes trekken op Aarde vermoorden jaarlijks miljoenen met revoluties staatsgrepen oorlogen boycotten bewust gecreëerde hongersnoden dollarkoers prijsopdrijving enz. We mogen van God deze beesten niet doodmaken om miljoenen het leven te redden, die nu oud en grijs gaan worden.

Dat houdt dus logischer wijze in dat regeringen geen oorlogen meer kunnen maken, want van God mogen ze de vijand niet doden (Want gij zult niet doden toch?). God zei ook: als u dood bent kunnen ze niks meer. Als wij de vijand niet doden die ons wel doden dan hebben we hem het leven gered, en misschien mogen we als beloning naar het aardse of hemelse paradijs.

De vijand staat aan de kust te dringen om Nederland binnen te vallen, wat zou er gebeuren als alle Nederlanders daar ook stonden met bloemen taarten slingers e.d. als welkom. Zullen ze Nederland nog binnen vallen of druipen ze af van schaamte, want de soldaten van de vijand zijn mensen zo als wij, die zijn ook alleen maar gestuurd door psychopatische oorlogsmisdadigers.

Wat is nu de oplossing dan, je kop in het zand steken de andere kant uitkijken doen alsof je neus bloedt? Waar zijn de politici en regeringen om deze beesten uit te schakelen, vaak zitten ze te slijmen met de beesten. Wat kunnen wij burgers doen NIKS, gaan we in de stad staan met een bord of spandoek, dan worden we de straat uitgeramd door de volksverraders de M.E.

Ga je hier over praten met familie vrienden kennissen collega's enz., of schrijf je op websites je verhaal, dan krijg je vaak ingepeperd: die leeft niet in de realiteit of daar heb je die zeur weer. De massa van deze mensen zijn ook niet geïnteresseerd in het wereldgebeuren en de ellende daarvan. M.a.w. we hebben een leuk leven dus val ons niet lastig daarmee.

Je hebt gelovige mensen die zeggen: bijt nog een tijdje op je tanden, want straks komt onze God het allemaal regelen. Ja maar wanneer?, ze eisen dus dat er nog eerst verplicht miljoenen wreed moeten sterven want anders kan onze God niet komen. Zijn dit Gods kinderen of Satanskinderen, en wat doen ze zondags in de kerk?, of geven zich uit voor gelovigen.

Gij zult niet doden.
https://duckduckgo.com/?q=gij+zult+niet+doden&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=gij+zult+niet+doden

====================

(07-10-2020) IS HET GELD VAN ONS OF VAN DE BANKEN?
Als wij burgers wereldwijd vrede willen, dan zullen we verplicht alles wat macht uitoefent moeten verwijderen, dus politici levenslang naar de gevangenis. Dan gaan we alles afschaffen wat oorlogstuig is, zoals een defensie leger marine luchtmacht wapens bommen granaten en de hele zooi. Dan gaan wij westerlingen al onze rijkdom delen met de derde wereld zodat ze daar ook fatsoenlijk kunnen leven. Nu stelen we hun grondstoffen voor een appel en een ei.

Ik weet dat ik naïef ben maar we moeten hoop houden, want sociale psychopaten, die de baas over ons zijn en spelen mogen het niet winnen. Ze moeten op de één of andere manier uitge-schakeld worden, d.m.v. van een bv. gevangenis, Dan gaan we het geld nationaliseren zodat het ons eigendom wordt, en niet van een stelletje bankiers-smeerlappen die ons levenslang beroven en uitzuigen. D.m.v. rente op rente op rente op rente op rente op rente op rente op rente op rente.

Geld Nationaliseren.
https://www.onsgeld.nu
Geldschepping op de agenda in ‘Den Haag’.
http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/zelf-geld-drukken/

Rondetafel Gesprek Geldstelsel (Duurt 02:22:23 uur).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3TSb9gBdyVE
Kamerdebat Burgerinitiatief Ons Geld. (Duurt 04:44:03 uur)
https://www.youtube.com/watch?v=g2qvQYpwmXg

De bankiers als criminelen beroven hun eigen bevolking.
http://www.courtfool.info/nl_home.htm

Geld Nationaliseren.
https://www.youtube.com/results?search_query=geld+nationaliseren
https://duckduckgo.com/?q=geld+nationaliseren&ia=web

====================

(06-10-2020) CRIMINELEN EN DIEVEN.
De Amerikaanse crisis zou die misschien opgewekt zijn door geslepen sluwe slimme gehaaide elite om de schatkist te kunnen plunderen? En dat werkt als volgt. In Amerika kun je alle winkels leeg kopen en je hoeft pas over b.v. 5 jaar te betalen, je kweekt dus een volk die denkt: -- Kopen Kopen Kopen --, BETALEN????? Ha Ha Ha we zien wel over 20 jaar hoe we die 200 miljard dollar schuld terug betalen.

Die stropdas criminelen laten nu de economie knallen, en krijgen vervolgens 100 miljard dollar uit de schatkist van de regering om er uit te komen. Maar als over 3 jaar de crisis weer weg is, dan moeten de klanten nog steeds die 200 miljard dollar schuld en rente terug betalen. Dus nu hebben de criminelen vette winst, want die 100 miljard hoeven ze niet terug te betalen aan de schatkist.

Dat niet alleen, als er een economische dip is dan doen de bedrijven zielig. Maar ze piekeren er niet over om een deel van miljarden vette winsten, die ze in de afgelopen 10-tallen jaren hebben gemaakt te gebruiken om er weer uit te komen. Ze laten de belasting dus de burger ervoor opdraaien.

Als regeringen geld lenen aan bv. 3e wereld landen, dan moeten ze die schuld verplicht terug betalen inclusief rente. Laten de regeringen dat ook maar doen met het banken, die miljarden die nu worden gegeven, die moeten de banken gewoon weer gaan aflossen. Inclusief de rente als de crisis weer voorbij is en ze weer leuke winsten gaan maken, tot besluit. Als je honderden miljarden gratis geld hebt voor de banken, waarom niet de schuldenlast en rente kwijtschelden van de 3e wereld, zodat ze er ook uit kunnen komen.

De Staatsschuld van Nederland is ? 486 miljard, als de Tweede Kamer ? 100 miljard geeft aan de bank om niet om te vallen, trek die maar af van de staatsschuld. Dat gaat men nooit doen men piekert er niet over, mensen zoals ik worden in het bos gestuurd, met de opmerking u bent geen econoom u heeft er geen verstand van.

Als de regering al ? 100 miljard weet te vinden, waarom heeft men in eerste instantie die staats-schuld er niet mee afgelost, toen er nog geen sprake was dat de bank zou omvallen. De aandeel-houders van de bank hebben leuk verdiend in het verleden, laten zij maar de ? 100 miljard lenen aan hun bank. De stropdas figuren de politici de banken en de aandeelhouders, horen achter de tralies van een gevangenis thuis, want het zijn gewoon ordinaire criminelen en dieven.

====================

(05-10-2020) UFO's REAL OR BS.
http://coenvermeeren.nl/58/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unidentified_flying_object
https://www.ufomeldpunt.nl/

Laten we even theoretisch aannemen dat Ufonauten die gevallen engelen uit de Bijbel zijn, ze zagen de Aarde en hebben hem gejat. Vervolgens hebben zij een zondvloed gecreëerd, om de oorspronkelijke bewoners met een huidskleur uit te roeien. Zij die het overleefden vluchtten de bossen in van bv. Afrika Zuid-Amerika Azië enz.

In de Bijbel staat geschreven: er is niet alleen water op Aarde maar ook boven de Aarde, dus in de ruimte. Hebben de Ufonauten een gat gemaakt in de dampkring zodat de Aarde vol liep met water. Kijk naar de astronauten in de ruimte, zij bewegen zich alsof ze door water gaan, zij oefenen ook in diepe zwembaden. Ja ik weet het: daar heb je lijpie weer.

Op 07 augustus 1998 om 18.40 uur (CEST + 2uur) zat ik in Zutphen Nederland na te denken over tijdreizen, en op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-24minuut in Boogschutter. Nu zijn 28graad-24minuut Boogschutter en 28graad-23minuut Tweeling tegenoverliggende sterrenbeelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hé.

Op 17 oktober 1998 om 21.28 uur (CEST + 2uur) zag ik in Zutphen Nederland drie (3) sterren vlak boven de Oostelijke horizon, en de middelste vloog naar mij toe sloeg links af en verdween op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-23minuut in Tweeling. (NEE, ik ben geen Jezus).

De planeet Saturnus stond in 00graad-38 minuut in Stier dat is 57graad-41minuut boven de horizon. En de planeet Jupiter stond op 19graad-21minuut in Vissen, dat is 98graad-58 minuut boven de horizon. Even later waren de sterren weg en niet meer te zien.

007 DE DRIE STERREN BIJ JEZUS GEBOORTE WAT WAREN DE NAMEN?
Narren steen brieste rood, deden beet wurm, zag jaw ije.

(Wie narren? wijze uit het Oosten, tegenstanders,
Ufonauten, afvallige Engelen, Jaw = Joden? (Khazar). Steen = Jezus?)

008 ZIJ DIE BRIESTE WAREN DAT UFO'S IN PLAATS VAN STERREN?
Zien steen verrijsen wisten stad bruid, laat raaf (Duif?) op.

(Wisten zij waar hij geboren was?, en hebben ze geprobeerd om hem uit te roeien d.m.v. een zondvloed?

009 ALS JEZUS WEER TERUG IS OP AARDE KOMEN DAN DE UFO'S WEER?
Reeds op Aarde wal juig nu zesde weter, ufo's koers me na.

01God 02Jezus 03Abraham 04Noach 05Mozes 06Johannes (John) - Ik? (Oh Oh)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar (Bestand) en dan (Radix), vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in als leek zijnde. Klik dan op (Oké), ga weer naar (Bestand) en klik op (Bewaar alles). Ga dan naar (Tijd Wiel en Oké), dan gaat de tijd en de horoscoop draaien (Elke 4 minuut 1-graad).

Alles wat wij kennen op Aarde is uitgevonden door mensen zoals mij, die voor malloot werden versleten door de kuddedieren. Wij lieten ons niet van de wijs brengen en gingen stug door met onderzoek en ontdekten van alles zoals bv. stroom voor verlichting, gas om te verwarmen te koken, brood maken van de meelkorrel, zaaien en oogsten, houtbewerking enz. enz.

Wilt u meer weten over Ufos's ga naar mijn subpagina:
http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(04-10-2020) MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR.
Ik heb de versies: 1998-2000-2002 en 2004, alleen spelen ze niet op Windows 10. De allerlaatste versie: FSX wel, zo werkt hun joystick die ze nota bene zelf hebben gemaakt voor hun vliegspel ook niet op Windows 10. Knap lastig gedaan, gare jongens dus.
Kijk eerst naar deze Tube als voorbeeld.
https://www.flightsimulator.com/

Zo heb ik ook dat andere vliegspel — Fly — van de concurrent,
en die kun je ook wel vergeten op Windows 10.

De Microsoft Flight Simulator 2000 komt met een Professional Edition Pilot's Handbook 322 pagina's. 1983-1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. De handleiding van 2004 die zit op een apart schijfje wat knap lastig is, je kunt dus niet lezen en doorvliegen, je moet het spel eerst stoppen.

Gelukkig is er een Nederlands talig boek van versie 2004: Leren vliegen met Flight Simulator 2004 A Century of flight. Floris Wouterlood (2003). Uitgegeven door: A.W. Bruna Uitgevers B.V. Utrecht. ISBN 90229 4868 4 (Dutch Language). Maar of er ook een Engelse versie bestaat dat weet ik niet.

http://www.fsrijnmond.nl/MSFS2020.htm
Tutorial #8 - Landing - Microsoft Flight Simulator.
https://www.youtube.com/watch?v=ya9clcmxysc
PilotsEYE.tv - A380 Landing KSFO San Francisco SUB English.
https://www.youtube.com/watch?v=ENe89j89tBA

Plaats muis op het vliegtuig of klik op
vliegtuig, links krijgt u een scrol-venster.
https://flightradar24.com/

Veel Luchtvaart Info.
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm

====================

(03-10-2020) IK LAG IN HET ZIEKENHUIS TOT GISTEREN.
Van de één op de andere dag kreeg ik hoge blaren op mijn linkeronderbeen, en bij het kapot springen begon mijn been vloeistof te lekken. Tijdens onderzoek in het ziekenhuis bleek dat er liters vocht achter het hart zaten, een deel van het hart schijnt die vocht niet weg te kunnen werken. Nu heb ik plastabletten die de teveel aan vloeistof moeten afvoeren.

Ik gebruik nu ook bloedverdunners, maar die verdunnen het bloed niet echt dat, is een volkssprookje, wat het wel voorkomt dat, de bloedplaatjescellen aan mekaar gaan klonteren. Die kunnen dan een propje worden en vervolgens een bloedvat kunnen verstoppen, waarop je dan eventueel een bv. hartaanval een beroerte enz., e.d. kunt krijgen, linke soep dus.

Nu komt er drie per week een steeds andere dame bij mij thuis, om de wonden aan het been te verzorgen, in de hoop dat ze weer weggaan. Alleen ik wilde dat ze veertig jaar geleden kwamen, ik ben nu 69 jaar. Ja opa shit happens op je ouwe dag. Kijken mag altijd toch?, maar aanraken is een NO NO, damn. Het houdt je hopelijk jong hé, misschien wordt ik wel 90 jaar.

====================

(25-09-2020) COALITIE EN REGEERAKKOORD ZIJN VOLKSBEDROG.
Een coalitie moet men voor de verkiezingen vertellen, want dan kunnen de kiezers altijd nog zeggen, als jullie met die partij gaan samenwerken na de verkiezingen dan stem ik niet op jullie. Dat is volgens mij ook echte oprechte eerlijke vrije democratie.

En een regeerakkoord is funest als men na de verkiezingen in achterkamertjes waar de kiezers niet bij zitten, gaan bedisselen hoe we gaan regeren. Want nu staat alles vast in de komende 4 jaar, dus veranderd er niet echt veel, dus waarom nog gaan stemmen.

Volgens mij kunnen alle politieke partijen beter worden afgeschaft. Er zullen dan 150 onafhankelijke leden zijn, die mogen voor of tegen een wetsvoorstel stemmen, zonder dat ze door hun partij op de vingers worden getikt, als hun mening anders is dan hun partij.

====================

(24-09-2020) HET VOLK VOOR DE GEK HOUDEN?
Al die vliegtuigen op deze website is dat, een rode vlag?, met betrekking tot Covid-19.
https://www.flightradar24.com/52.31,4.73/2

Voor Corona was de wereldlucht bezaaid met vliegtuigen, tijdens Corona vloog 90% van de vliegtuigen niet. En ineens nu vandaag stinkt het weer van de vliegtuigen. Ga morgens vanaf 01.00 UTC-uur maar is kijken op deze site, de vliegtuigen van Canada Noord Midden en Zuid-Amerika vliegen massaal naar Europa, zo ook de Aziatische vliegtuigen naar Europa.

Wij krijgen bekeuringen als we de 1,5 meter afstand niet houden, op het Malieveld worden we gearresteerd en afgevoerd. Boa's komen onze huizen binnen om mensen te bekeuren die een verjaardag hebben.

Hoe zit het met die gemiddeld 300 passagiers die in één ruimte zitten? Mag dat nu ineens wel weer?, gaan die passagiers nu weer niet de hele wereld aansteken? Zo is Corona toch ook begonnen, passagiers die het virus verspreidde wereldwijd.

====================

(23-09-2020) REFERENDUMS ZIJN DEMOCRATISCH.
Stel dat 60% van de bevolking d.m.v. een referendum aangeven dat ze geen Defensie willen. Dan moet je volgens de Democratie dus de meerderheid van de stemmen de Defensie afschaf-fen. Maar dan zitten die 40% die wel een Defensie willen met angst, want stel dat de vijand bin-nenvalt. Je zou dit kunnen oplossen door te zeggen, die 60% hoeft geen Defensiebelasting te betalen, en die 40% moet de volledige Defensiekosten dragen. Of die tien of 100 miljard per jaar zijn doet niet ter zake, zo kun je in een echte Democratie beide partijen tevreden houden.

1 Europa, als Brussel een wet aanneemt dan moeten alle landen zich er aan houden ook zij die het er niet mee eens zijn, dan zou je ook kunnen zeggen, die landen die het er mee eens zijn voeren die wet uit. En de landen die het er niet mee zijn, brengen die wet niet in praktijk. Zo komen ze beide aan hun trekken, maar zo verlicht de meeste politici niet die kunnen gaan dreigen of dwang of geweld gebruiken om die landen onderuit te halen die die wet niet willen. En dat is dictatuur, je kunt tot de conclusie komen dat, geen enkele partij of politicus en geen enkele regering echt serieus Democratisch is.

En die echte Democratie brengen de burgers al in de praktijk, want in een flat met bv. 72 woningen eet het ene gezin aardappelen met wortelen, en het andere gezin rijst met kip, en weer een ander gezin macaroni met een kaassaus. Niemand zal het in zijn bolle hersenen halen, om onder het mom van Democratie alle 72 gezinnen te dwingen d.m.v van bv. de justitie, om allemaal of aardappelen of rijst of macaroni te gaan eten. De persoon die de opdracht geeft en hem uitvoert via de justitie krijgt grote problemen. Op zijn Hollands gezegd die is nog niet jarig, en ook de justitie krijgt er flink van langs, iedereen komt op straat in opstand of gaat staken.

====================

(22-09-2020) STOMME AUTHORITEITEN.
Het zit vreemd in mekaar. Als we in de stad staan met tien duizend mensen om de aandacht te vragen voor bv. vrede op Aarde, dan stinkt de stad van de M.E., die ons binnen de kort-ste keren de stad willen uittrappen. Maar tijdens kerstdagen wanneer we er zijn met honderd keer zoveel mensen, om de stad leeg te kopen dan is er geen M.E., laat staan politie te vinden.

Als je iets komt halen dan krijg je een pak slaag in opdracht van de grote heren, maar kom je geld brengen tijdens de kerstdagen, dan vinden de grote jongens het prima, dan krijg je geen pak slaag. Want het geld verdwijnt in hun zakken. Als de M.E. rent dan rent iedereen weg, en zo wordt de straat leeg geveegd, maar als je zou blijven staan, lukt dat niet meer
=.

https://www.youtube.com/watch?v=sF12Fsfn2ao&ab_channel=abendblatttv (G20)

Zoals ik al eerder schreef zijn de burgemeesters en de politici grote stommelingen, want het is rustig in de stad totdat de M.E. arriveert, en binnen de kortste keren is de stad één grote puinhoop. Terwijl als de M.E. weggebleven was dan was het rustig gebleven in de stad. Dus is het de M.E. die de rotzooi komt trappen en niet de vrede liefhebbende burgers.

====================

(21-09-2020) PSYCHOPATEN.
Er is een groepje mensen of eigenlijk beesten uit de ruimte (Hel?) je kunt ze ook psychopaten noemen, die de echte leiders zijn van de wereld en de regeringen en politici zijn hun loopjon-gens. Ze hebben ook hun jaarlijkse vergadering oftewel — de Bilderberg Groep — elk jaar op een andere locatie die streng wordt gecontroleerd door weer andere maffia-achtige loopjongens.

Zbignieuw Brzezinski.
http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf

Groot Schaakbord.
https://duckduckgo.com/?q=grand+chessboard&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=grand+chessboard
https://search.bitchute.com/renderer?query=Grand+Chessboard

Bilderberg Ontmoetingen.
https://duckduckgo.com/?q=bilderberg+meetings&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bilderberg+meetings
https://www.brighteon.com/new-search?query=bilderberg%20meetings&page=1&uploaded=all

====================

(20-09-2020) PARTY TIME.
Despacito - JeA with Juwon Park (Offical Video) (Cover).
https://www.youtube.com/watch?v=rC2tSTWIARY
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee.
https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk&ab_channel=LuisFonsiVEVO
Despacito Cover - Easy Dance Fitness/ZUMBA Choreo Kids - Dance with Stavros.
https://www.youtube.com/watch?v=3rov42KyQfs&ab_channel=staavz
Despacito.
https://www.youtube.com/results?search_query=despacito

Bailando Zumba Dance with Stavros.
https://www.youtube.com/watch?v=NdFUuE8Ir50&ab_channel=staavz
Enrique Iglesias - Bailando (Dancing) ft. Descemer Bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg
Bailando (Original).
https://www.youtube.com/watch?v=yv-DcNTOMp4&ab_channel=LiztAlfonso
Bailando.
https://www.youtube.com/results?search_query=bailando

====================

(19-09-2020) BUS AND TRUCK.
BYD A Chinese Bus Manufactorer.
https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_K9
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9MueV-C0U&ab_channel=R%C3%A1dio%C3%94nibus
https://www.youtube.com/watch?v=Xwhiw4z-hBY&ab_channel=LucasSousa

Volkswagen A Brasilian Truck Manufactorer.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Constellation
https://www.youtube.com/watch?v=D-BTYnQ53Sk&ab_channel=hirudov
https://www.youtube.com/watch?v=tNXJOVlKgaw&ab_channel=Mart%C3%ADnEgozcue-TruckMagazine

====================

(18-09-2020) IS VECHTEN VOOR DE VREDE VANDALISME?
Hardstikke mooi Oma, leer die klootzakken een lesje.
https://www.rt.com/news/384392-elderly-arrest-switzerland-graffiti/

Sommigen mensen noemen het vandalisme wat ze deed, maar is vechten voor vrede vandalis-me? M.a.w. ben je het eens met oorlog dan ben je een held, gekke wereld toch? Of eigenlijk gekke mensen want de planeet is oké, het zijn de mensen er op die psychiatrisch denken en gek doen. En de meeste mensen in die oorlogsindustrie noemen zichzelf christelijk en gelovig, terwijl hun God constant zegt: "Gij zult niet doden", vreemde zieke en of criminele mensen.

https://www.youtube.com/results?search_query=Switzerland-Police-AntiWar-Activist
https://duckduckgo.com/?q=Switzerland-Police-AntiWar-Activist&ia=web
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_peace_activists

https://www.youtube.com/results?search_query=international+war+industry
https://duckduckgo.com/?q=war+industry&ia=web

Statisme: Het gevaarlijkste geloof — met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

Is Anarchie gevaarlijk? Nee, maar Statisme wel.
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ

Josie Outlaw -- Een boodschap aan de politie.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
Mark Passio vs. De Limonade overval Nazi Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=ksEMy9tbC-s
De meeste mannen zijn ruggengraat loze flapdrollen.
https://www.youtube.com/watch?v=bAdsqqExPHU

====================

(17-09-2020) ARME MENSEN HUN LAND STELEN.
Neem een grootgrondbezitter in Brazilië en 50 kleine onafhankelijke boeren, met allemaal een stukje grond. Die probeert men eerst uit te kopen, lukt dat niet dan wordt bv. de oogst constant vernield. Lukt dat ook niet dan komen de ingehuurde Maffia's oftewel moordenaars, die schieten het terrein schoon.

Als eerste wordt de man die de boeren vertegenwoordigd vermoord, helpt dat niet dan worden ook de boeren weggejaagd of vermoord, of de boeren worden nu gedwongen te werken op hun eigen land wat nu eigendom is van de grootgrondbezitter.

Brazilian Landless Movement & Agroecology.
https://www.youtube.com/watch?v=DV_LruM9irY
https://www.youtube.com/results?search_query=landless+farmers+in+brasil

https://towardfreedom.org/story/inside-brazils-war-on-small-farmers/
https://duckduckgo.com/?q=landless+farmers+in+brasil&ia=web

====================

(16-09-2020) GAJES.
Is Malaysian MH370 die verdween en nooit terug gevonden is geland op Diego Garcia?
https://www.youtube.com/watch?v=q2FZayu3hHY (Censuur?)

Een theorie: MH370 is gekaapt en geland op Diego Garcia. Het toestel heeft men toen over gevlogen naar een vliegveld in Israël, waar het 6 maanden in een hangar heeft gestaan. Toen heeft men het overgevlogen naar Schiphol, en gevuld met de 198 Nederlanders passagiers, die gestorven zijn in Oekraïne. De MH370 had de letters MRO op het neuswiel staan, terwijl het toestel? MH17 had de letters MRD op het neuswiel staan. Dus er waren twee Maleisische toestellen.

Hoe de Boeing MH17 aan zijn einde kwam Deel 1, ENG + NL subs.
https://www.youtube.com/watch?v=5cdp_bkh1wE (Nederlandse ondertiteling 16Mt 28Sec)
Hoe de Boeing MH17 aan zijn einde kwam Deel 2, ENG + NL subs.
https://www.youtube.com/watch?v=23RubF-VRVc (Nederlandse ondertiteling 18Mt 18Sec)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=1O65I99wAZo (Alleen in het Russisch 1 uur 18Mt)
http://www.pensioenactivist.nl/nato-nazi-nederland-en-vlucht-mh17/

De verkeersleiders van het vliegveld in New York op 11 september 2001 hebben gezegd, er waren tot twee keer toe twee toestellen die pal boven mekaar vlogen. De onderste (nep?) sloegen links af en boorde zich een tijd later in die WTC-torens, de bovenste twee (met passagiers?) vlogen rechtuit en verdwenen.

http://www.theeventchronicle.com/mh17/jim-stone-photographic-proof-shot-plane-mh370/# (Censuur?)

https://duckduckgo.com/?q=malayian+mh370+rd+and+mh17+rc&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=b8sR3ImaYls (Enge Beelden van Slachtoffers)
https://www.youtube.com/results?search_query=malayian+mh370+rd+and+mh17+rc

Regeringen schieten wel vaker passagiersvliegtuigen uit de lucht. De passagiers in die toestellen die gaan sterven, ook nog op een wrede manier zal hun worst wezen. Hier kun je goed aan zien dat soort politici oftewel psychopaten (op wie het betrekking heeft) geen mensen zijn, maar gevoelloze arrogante verwaande beesten uit de hel. Het gajes tuig en het vullis van de evolutie.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140718_01183719

====================

(15-09-2020) BLANKE RACISTEN EN MISDADIGERS.
Het Eiland Diego Garcia heetten vroeger Chagos archipel, en is grondgebied van Engeland. Ze hebben toen alle bewoners van het eiland weggehaald, en gedumpt op nabij gelegen Mauritius en de Seychellen. Waar ze in bittere armoede leven, en Engeland heeft het eiland toen overgedragen aan de Amerikaanse Defensie die er een luchtmachtbasis van hebben gemaakt.

Type bij Adres: -- Diego Garcia -- en klik op -- GO --, en zoom uit tot u
links de Seychellen en daaronder Mauritius kunt zien, waar de bewoners zijn gedumpt.
https://www.latlong.net/
http://www.gcmap.com/airport/NKW

Het eiland is Engels grondgebied, maar toen de mensen liever in Engeland wilde wonen dan die andere eilanden. Toen kregen ze te horen dat, kan niet want je bent geen Engelse. Dus de mensen waren geboren op Engels grond gebied, maar hadden geen recht op een Engels paspoort en nationaliteit. Nu na 30 jaar er hard voor vechten wel dat, heeft een Engelse rechter bevolen.

Christiane Amanpour onderzoekt de feiten.
https://www.youtube.com/watch?v=lxVao1HnL1s#t=19
Het vergeten volk van Chagos.
https://www.youtube.com/watch?v=9NVIJhlkWD4
Hoe steel je een tropisch eiland.
http://www.boublog.nl/2012/01/22/john-pilger-hoe-steel-je-een-tropisch-eiland/
John Pilger - Stealing A Nation [2004].
https://www.youtube.com/watch?v=0zhGvId4fcc (Censuur?)
Een verzameling YouTube's.
https://www.youtube.com/results?search_query=chagossians+people

(Grand Mama Chagosien - Wan Chan)
https://www.youtube.com/watch?v=gEy5lGtkmGY
(Chagos Lacrymosa" by Ifield Community College Choir and Drummers)
https://www.youtube.com/watch?v=xEdW0EqfC_U
(Original Song Give them back Diego" by Kerving)
https://www.youtube.com/watch?v=aBqU1RTJlrk

Ik heb een X aantal jaren geleden een e-mail naar die Amerikaanse luchtmachtbasis van Diego Garcia gestuurd, met de tekst: Als ik in de toekomst ooit nog eens de baas mocht worden van de Aarde, dan trap ik jullie arrogante racistische schurftige honden (You Arrogant Racists Scruffy Dogs) persoonlijk van het eiland af, en dan breng ik de oorspronkelijke bewoners weer naar huis. Maar zoals verwacht, krijg je natuurlijk nooit antwoord. Dus misschien houdt de NSA mij nu in de gaten, of niet dat is ook mogelijk, who cares, fuck it.

====================

(14-09-2020) ONDERZOEK ALLES, EN BEHOUD HET GOEDE.
Er zijn mensen die zien Geesten of Ufo's en of horen stemmen of zien kleurenranden rondom blaadjes, er zijn er ook die dagdromen en of echt dromen over zaken die later in het echt gebeuren. Wat het allemaal precies is dat is moeilijk verklaarbaar, daarom is het ook niet verstandig om te zeggen het berust allemaal op waarheid, of het is allemaal bedrog. Of het is allemaal inbeelding, of het is allemaal het werk van psychiatrische patiënten.

Er gebeurt inderdaad iets waar we geen vat op hebben. En wat de bedoeling is en waar het vandaan komt dat weten we niet, we zijn inderdaad aan het gissen. Beschouwd u het voorlopig maar als soort van een naald van een platenspeler die een paar groeven verspringt, en dan ziet u en maakt u een deel van de toekomst of het verleden mee.

Dus als we Geesten of Ufo's zien, of we houden ons bezig met b.v. Astrologie, dan zijn we vaak gek voor hun. Ze zijn er van overtuigd dat bovenstaande zaken niet bestaan. Dat kunnen ze niet weten, want niemand van ons weet hoe het bv.1 miljoen jaar geleden was, of hoe het zal zijn over 1 miljoen jaar.

Niemand van ons weet precies wat er was voor de geboorte. Niemand van ons weet precies wat er gaat gebeuren na de dood. Niemand van ons weet precies hoe het in mekaar zit met, God de Goden Allah Krishna Boeddha Jezus Mohammed Geesten en de Bijbelse boeken de Natuur de Voorzienigheid enz. Kerkmensen geloven in een bijbel dus een theorie.

Toch nemen ze het vaak aan als een vaststaand feit, toch krijgen we vaak de wind van voren, als we niet geloven in hun kerk of theorie of anders geloven. En worden we gewoon vermoord door de arrogante van de Aarde. Er zijn overal in de wereld genoeg mensen, zoals b.v. leraren die solliciteren en worden uitsluitend en alleen afgewezen omdat ze niet geloven in hun geloof.

Dit is ook één van de redenen, waarom wij mensen niet echt vrij kunnen denken praten schrijven of doen. In deze wereld we krijgen inderdaad vaak de wind van voren, door de grote groep die kwaad zijn omdat we anders denken dan hun theorie, omdat ze vaak in de waan leven dat, zij wel alle waar en wijsheid in pacht hebben.

Stel dat er bij wijze van spreken wereldwijd 6 miljard mensen zijn, die zeggen dat ze geesten zien of horen, dan zullen de resterende 1 miljard stug volhouden nee dat is niet zo u bent ziek, en moet behandeld worden. Misschien zijn ze zelf wel ziek omdat ze de eventuele waarheid niet onder ogen willen zien.

Dus als ze u hebben wijs gemaakt dat u gek bent, denkt u dan nog maar eens goed na of dat wel zo is. Want omdat ze niet geloven, wil toch niet zeggen dat u gek bent. Hun theorie is heel han-dig bedacht, een grote groep geloofd niet, ze creëren vervolgens een theorie en maken er een vaststaand feit van, en slaan daar de minderheid mee om de oren, die aan het kortste eind trekken.

Want ook vele hulpverleners weten niet alles, en of hebben de wijsheid in pacht. Een theorie is een geloof, men denkt of vraagt zich af zou het zo kunnen zijn, maar men weet het niet zeker zoals meel en water die brood maakt of twee en twee = vier.

Dat werkt ook zo met de Bijbelse boeken, met denkt dat het zo is maar toch worden al door de hele geschiedenis miljoenen vermoord. Omdat men van de theorie een vaststaand feit heeft gemaakt, met fatale gevolgen voor degene die vragen is het wel zo, of denken. Ik weet het niet hoor of die gewoon niet geloven.

====================

(13-09-2020) VERMOORD DOOR KHAZAR JOODSE ZWIJNEN.
Vandaag zou ze 23 jaar worden, ze werd doodgeschoten toen het Joodse gajes recht in het publiek schoten. De hele wereld riep ach en wee, en nu zitten ze weer allemaal te slijmen met het Khazar Joodse schorem. Als Israhell blaft dan ligt de Nederlandse M.P. Kutte op zijn rug als een loopse teef. Dit zijn ruggengraat karakterloze flapdrollen die geen respect hebben.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

De 20-jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd op 1 juni 2018 gedood tijdens de demonstratie bij de poort. Ze werd door het hart geschoten met een kogel, door een Khazar een Joodse sluipschutter soldaten zwijn. (95% van de Khazar werden bekeerd tot het Jodendom in 740 na Christus, ze komen uit Oekraïne (basiswortel Rusland) Niets Palestina alle BS.

Rouzan sterft op de eerste hulp.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y

====================

(12-09-2020) DEMOCRATISCHE DEMAGOGIE.
De ratten van de gevestigde orde zijn druk bezig om anders denkende over Corona de mond te snoeren, en zij noemen zich Democraten. De journaals de praatprogramma's op Tv en de kranten censureren het nieuws, de waarheid wat er echt gebeurd in wereld over Corona wordt verzwe-gen en niet uitgezonden. U moet dom gehouden worden u mag niet nadenken of onderzoeken.

Onderzoek naar de HORROR ingrediënten van het COVID vaccin.
https://www.youtube.com/watch?v=LQeTf61ONLM&ab_channel=CommonSenseTV
Beter krijg je het niet! Arts vernietigt Spaanse media over pandemie.
https://www.youtube.com/watch?v=274BQL6KtYg&ab_channel=CommonSenseTV

De leugenaar M.P. Cutte zei op TV dat het een goed recht is dat de Nederlanders hun mening uiten, maar als ze op het Malieveld in Den Haag hun mening geven dan worden ze aangepakt door de M.E. (Landverraders en NSB'ers). De psychologen kwamen na onderzoek tot de conclusie dat vele bij de justitie psychopaten zijn. En die hebben inderdaad geen gevoel en empathie voor de burgers.

Nederland: Politie breekt anti-lockdown protest in Den Haag arresteren tientallen.
https://www.youtube.com/watch?v=SZ-7pNM1xjM&ab_channel=Ruptly
Anti lockdown demonstratie, Den Haag.
https://www.youtube.com/watch?v=_4U6jQWpEUE&ab_channel=BasBogers
Demonstratie "Stop De Spoedwet" Den Haag 4 september 2020?
https://www.youtube.com/watch?v=QjuIScuRlvA&ab_channel=LNN

Is het u nooit opgevallen dat het uitgerekend de M.E. is die de rotzooi komt trappen in de stad. De mensen met een spandoek of bord staan rustig met mekaar te praten, ze vernielen niks, dan arriveert de M.E. en binnen de kortste keren is de binnenstad één grote puinhoop. Terwijl als de landverradelijke honden weg waren gebleven dan was het rustig gebleven in de stad.

Je kunt hier ook aan zien dat, regeringen politici en burgemeesters tirannen despoten en machtswellustelingen zijn, want krijgen de psychopaten hun zin niet dan worden het hele vervelende kereltjes. Ze hebben ook duidelijk ballen met de democratie en het volk, het is weer dat bekende groepje die al door de gehele geschiedenis met alle geweld de baas willen spelen.

Duitsland: Meerdere gearresteerd op niet-geregistreerde Berlijn rally tegen coronaviruswet.
https://www.youtube.com/watch?v=Qp_1NFFRd2A&ab_channel=Ruptly
Polen: Politie omringt honderden anti-lockdown demonstranten in het centrum van Warschau.
https://www.youtube.com/watch?v=7cY72HjmYvg&ab_channel=Ruptly

LIVE: Duizenden rally tegen COVID-19 beperkingen in Berlijn na verbod vernietigd.
https://www.youtube.com/watch?v=8Hr-jdoq-dk&ab_channel=Ruptly

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(11-09-2020) WANNEER KOMT DE WAARHEID BOVEN WATER?
Hoelang duurt het nog voor men er achter komt, wat er echt gebeurde op 9/11 in New York met die WTC-torens. Nog belangrijker wie waren de daders, toch Israhell????? De massa is 9/11 allang weer vergeten, ook het verdriet van de nabestaande die er levenslang mee moeten leven. Dat houdt in dat als u en ik een ramp mocht overkomen, dan is men ons snel weer vergeten.

Dat niet alleen, als je er vandaag de dag 19 jaar later nog over praat of schrijft wat er eventueel echt gebeurd is, dan krijg je allerlei schele gezichten. Want daar heb je hem weer met zijn ge-zeur, m.a.w. die 3000 mensen die wreed gestorven zijn hebben mooi pech gehad, shit happens.

Psychologen over het omgaan met de - WAARHEID? -, van 11 september 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

https://www.ae911truth.org/
https://www.youtube.com/c/ae911truthvideos/videos

https://www.youtube.com/results?search_query=architects+and+engineers+wtc
https://duckduckgo.com/?q=architects+and+engineers+wtc&ia=web

http://www.gouvernante.info/9-11.htm

Heeft de Mossad ook nucleair spul laten vallen op Beirut in Libanon? Je kunt duidelijk een straaljager horen en even later de ontploffing, een hele stad vernielen met veel doden en gewon-den om de Hamas te raken. Het zou hetzelfde zijn als de politie een flat met 72 hoofdbewoners en aanhang weg bombardeert met politie-helikopters om één drugdealer uit te schakelen.

Burgers vertellen en laten zien wat er werkelijk gebeurde in Beiroet. (Straaljager? 1:12 / 2:10)
https://niburu.co/buitenland/15417-burgers-vertellen-en-laten-zien-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-beiroet (Zie ook: 18-08-2020).

====================

(10-09-2020) AMATEURS en PRUTSERS.
Vandaag kocht ik via Ideaal een maaltijd bij een Toko, dus Nasi-djawa (200gram) met SPEKBLOKJES?????, ik heb goed moeten zoeken naar spekblokjes het waren er niet meer dan zes en minuscule klein van 3 mm x 3 mm. Dan had ik ook Gado Gado besteld, ik dacht er hoort toch satésaus bij te zitten helaas pindakaas. En de kroepoek was gewoon een zak van 60-gram uit de supermarkt.

Daarvoor had ik bij een Egyptisch huisje een maaltijd besteld met Egyptische rijst, helaas er zat patat friet in het bakje. Zo ook bij een Chinees Babi Spek gekocht, het vlees was dwars gesneden met weinig knapperige korst. Zo ook bij een Hindoestaans eethuisje Roti, maar die was enkelvoudig dus geen komijn ertussen, de masala saus was gewoon water met een smaakje.

De enige keer dat ik tevreden was toen ik Babi Pangang kocht bij een Wok-huis, er zat vlees bij voor wel vier personen, zoveel vlees krijg je niet bij een gangbaar Chinees restaurant. Je beseft dat vele koks niet kunnen koken, het zijn gewoon amateurs en prutsers. En of dat ook geldt voor heel Nederland laat ik in het midden. Nu is Zutphen een ouwe klojo regenten stad.

Wat ik in het verleden al eerder had geschreven is dat men graag het eten mag aanpassen aan de Nederlandse smaak, ik heb daar een bloedhekel aan. Zo een beetje alle Pizzeria's van Zutphen serveren hun Shoarma en Donor Kebab met Aardappelschijfjes of Patat friet. Ik heb een hekel aan dat Nederlands racisme dat alles in hun Superieur Arisch straatje moet passen.

====================

(09-09-2020) MOEILIJKE JEUGD?
De specialisten zoals hulpverleners deskundigen experts e.d., hebben het eeuwig over moeilijke jeugd en niet begrepen zijn. Maar er zijn veel meer jongens die dat ook hebben meegemaakt en die zitten niet in de criminaliteit, die werken gewoon bij een baas of zitten in de uitkering. Van een kleine groep maakt men een olifant van, en de grotere groep wordt over gezwegen.

Bij de regering de justitie en de hulpverlening heeft men de mentaliteit: Ach Meneer, waar maakt u zich toch druk om, criminelen ze zijn er nu eenmaal. Is uw auto gestolen niet zeuren u was gewoon aan de beurt, is uw TV of computer gestolen niet zeuren u was gewoon aan de beurt, wordt u vanavond overvallen op straat als u uw hond uitlaat niet zeuren u was gewoon aan de beurt.

Dus in werkelijkheid hebben we geen agenten tekort maar teveel, want als ze niet meer willen doen waarvoor ze betaald worden dus achter de criminelen aanzitten (Op wie het betrekking heeft) dan hebben we ze niet meer nodig en moeten ze ontslag krijgen. Als een buschauffeur herhaaldelijk weigert te rijden en passagiers te vervoeren, dan krijgt hij op staande voet ontslag.

Er zullen ook politie rechercheurs zijn die dolgraag de heren achter de tralies willen smijten, maar worden onderuit gehaald door de leiding. Wat heel frustrerend kan zijn, want eindelijk na zes maanden hebben we er één te pakken, en binnen een uur wordt hij weer vrijgelaten door de grote jongens. Dus de volgende keren maken we ons niet meer zo druk.

Er zit misschien ook personeel tussen die niet zoveel zin hebben om de spijkerbroek crimineel op te pakken, want wij burgers vinden het prima dat de stropdassen crimineel overal mee wegkomt. Wij zijn eeuwig aan het klagen over de spijkerbroek crimineel maar niet over de stropdas crimineel. Dit heeft niets te maken met arme wijken en of betere wijken. Gajes is gajes.

Ik vermoed dat als de spijkerbroek crimineel in de betere of rijke buurt was geboren zoals: Villapark de Bungalow, dan was hij ook een crimineel geworden. Vette salarissen belasting ontduiking corruptie vriendjes politiek onder en boven de wet zijn fraude plegen enz., misschien waren ze al criminelen voor ze geboren werden en nog in de geestelijk wereld zaten.

Je kunt zelfs tot in het bizarre doorgaan en zeggen: dat sommigen criminelen en justitie in de geestelijke wereld vriendjes waren, en hebben afgesproken dat als wij op Aarde worden geboren, dan worden wij van de justitie en jullie criminelen. En zorgen ervoor dat jullie de dans ontspringen, en na de dood in de geestelijke wereld krijgen we onze beloning van jullie.

Er zijn ouders die zeggen: mijn kind ging om met slechte vrienden, maar dat kan volgens mij als leek niet. Die slechtheid moet al gedeeltelijk in het kind hebben gezeten, want die andere negen kinderen gaan met een grote boog om slechte vrienden heen, die willen er niks mee te maken hebben, want het zit niet in hun karakter. Het is toch vaak soort zoekt soort.

====================

(08-09-2020) VERBANNEN BOEKEN.
Onze regeringen de politici de gevestigde orde de elite de touwtjestrekkers enz., zijn druk bezig om veel info van ons weg te houden, we mogen duidelijk niet wakker worden gaan nadenken en vragen gaan stellen. Als deze mensen?, op TV zijn of in de krant staan, in het openbaar een lezing houden, dan doen ze alsof ze onze grootste vrienden zijn, maar helaas schijn bedriegt.

Verbannen Boeken.
https://www.youtube.com/watch?v=RcHRaxN-u5U
https://www.youtube.com/results?search_query=banned+books

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_banned_by_governments
http://digital.library.upenn.edu/books/banned-books.html

====================

(07-09-2020) WIE IS ER ARROGANT?
Stel een hartspecialist in het ziekenhuis beveelt u om op straat te gaan staan, met andere woorden u dient het ziekenhuis te verlaten. U als kuddedier doet dat ook, omdat u gewoon niet beter weet. U leeft echt serieus in de waan dat de hartspecialist het wettelijke recht heeft om dat te doen. Weigert u te gaan dan belt hij de politie.

Als de gebelde politie arriveert en u sommeert om het ziekenhuis te verlaten, dan doet u dat ook, terwijl u niet beseft dat de politie dat wettige recht ook niet heeft. En waarom niet, het ziekenhuis is niet het eigendom van de hartspecialist ook niet van de politie, hij heeft zoveel vierkante meter ruimte van de eigenaren van het ziekenhuis gehuurd.

Hij kan u vragen om de ruimte die hij gehuurd heeft te verlaten, maar die andere ruimtes bv. het restaurant of de eerste hulp, heeft hij niet gehuurd. Dus is het niet mogelijk dat hij u met of zonder politie sommeert om het ziekenhuis te verlaten.

Alleen als de eigenaren van het ziekenhuis u dat sommeren, dan dient u inderdaad het pand te verlaten, dus zowel de hartspecialist als de politie hebben eerst toestemming nodig van de eigenaren. Als een woninghuurder of een koopwoningeigenaar u dat vragen dient u inderdaad op straat te gaan staan. Niet als een timmerman die op bezoek is u dat beveelt.

U heeft groot gelijk, ik ben inderdaad niet geliefd in Zutphen, niet bij het ziekenhuis, niet bij de huisarts, niet bij de woningbouwvereniging, niet bij het stadhuis, niet bij de GGZ, niet bij perspectief, niet bij de IND, niet bij de COA, en ook niet bij de politie, die hebben me toen opgesloten, omdat ik twee bakstenen door hun bureau ruiten heb gegooid.

Ik had vroeger een Iraaks buurmeisje van zes jaar, en die hadden ze uit huis gehaald met haar gezin om naar een uitzetcentrum gebracht te worden. Ze kwam naar Nederland toen ze zes maanden was, nu is ze dertien jaar en ze hebben gelukkig nu een verblijfsvergunning. Niemand zet mijn schatje ongestraft het land uit, wij zijn geen Nazi's.

Vroeger was er vrede in het Midden Oosten, het was geen koek en ei maar er was tenminste vrede. Nu is het hele Midden Oosten één groot kerkhof, en dat hebben de Amerikanen en hun bazen uit Israhell gedaan. Want ze moesten zo nodig Afghanistan Irak en Libië binnenvallen, om alles naar hun hand te zetten, en dan krijg je vluchtelingen of asielzoekers, eigen schuld dus.

====================

(06-09-2020) OH LALA.
How French Baguettes Are Made In Paris.
https://www.youtube.com/watch?v=ffgZP-ZKKtI

Working hard in a bakery.
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
Palestinian Maha making Pitabread.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Pan Para Hamburguesas, Baguette.
https://www.youtube.com/watch?v=TmN_T1XnPO8

====================

(05-09-2020) BUSES ALL THE WAY.
Steering Hard, Driving Fast! Birmingham Corp
3780 Daimler Fleetline KOX780F at Wythall
https://www.youtube.com/watch?v=gk5BrikDqR4&t=2s
TRY118H - The Loudest Bristol.
https://www.youtube.com/watch?v=7MGypFDij5A

Route 8 - Last Day of Crew Operation.
https://www.youtube.com/watch?v=SQC_lGZxPRo
Routemaster Last days - Part One.
https://www.youtube.com/watch?v=8fkUkPwZs_c
Routemaster - The Last Days Part Two.
https://www.youtube.com/watch?v=gKciF358Zc4

Most of the 2760 build RM(L) buses were bought
up by private persons, thank the Lord for that.
https://www.youtube.com/watch?v=csC-ZVISKEM

(My Baby, I'm still in Love).
Most of the 4825 RT buses were also bought
up by private persons, I love Jesus.
London Bus Museum Celebrate 75 Years Of The Classic RT.
https://www.youtube.com/watch?v=r52syIKC4ko

My (Mid 70's) Ex Catford Bus Garage.
https://www.youtube.com/watch?v=ib9M3QaCVwc
http://www.gouvernante.info/bussen.htm

====================

(04-09-2020) OP EEN GEGEVEN MOMENT WORDT JE MOE VAN ALLES.
Als je op YouTube kijkt en je leest websites, dan komt er een lawine van informatie op je af. Op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Op een gegeven moment, weet je niet meer wie je nu moet geloven. Want er zijn leugens censuur verdraaiing van de waarheid, eigen belang demagogie knip en plakwerk enz. Het is heel moeilijk, of zelfs wel onmogelijk om er achter te komen, wat gebeurd er nu eigenlijk -- ECHT -- in het Midden Oosten.

Maar er staat één ding als een paal boven water, onze eigen regeringen de pers en de media zijn voor geen meter te vertrouwen. En dat een groot deel van de Nederlanders en de Europeanen er in trappen is onbegrijpelijk. Hebben deze mensen geen verstand, kunnen ze niet nadenken, snappen ze niks dan, gaat er bij hun dan geen lichtje branden, voelen ze dan niet aan dat er iets niet klopt. Zien en begrijpen ze dan niks? Valt het kwartje niet dan?

Zijn het dan echt kuddedieren klootjesvolk en dom gepeupel, of doen ze zich voor alsof ze er geen karbonade van begrijpen, hebben ze dezelfde mentaliteit als hun regeringen, en komt het hun wel handig uit wat er allemaal gebeurd? In mijn flat zijn er ook mensen die niks van mij moeten hebben, voor hun bent ik geschift, vatten deze mensen niks dan. Hebben ze geen hersens, kunnen ze niet nadenken. Daagt er dan helemaal niks bij hun?

Het beroerde is dat, de bevolkingen van het Midden Oosten al 17 jaar het gelag moeten betalen, sinds Amerika zo nodig moest gaan zeiken in Afghanistan waar het allemaal is begonnen. Die hebben de doos van Pandora open getrokken, en spelen voor wereldredders, alsof ze de zonen en dochters zijn van vader Gandhi en moeder Teresa.

Saddam Hoessein en Gadaffi hielden de geloofsfanatiekelingen onder de duim, die nu het hele Midden Oosten aan het vernielen zijn. Nu probeert men om ook Assad te verwijderen, en wie is dan de volgende? Houdt het nooit op dan, zijn die moordlustige Amerikanen onverzadigbaar? Zijn ze al zo hoogmoedig en arrogant geworden dat ze in de psychiatrische waan zijn gaan leven dat ze onoverwinnelijk zijn? En zal dit misschien hun nekslag zijn?

Ik geloof er in dat de meeste politici geestelijk gestoorde idioten zijn, ze zijn gewoon levensgevaarlijk voor de volksgezondheid. Amerika en de NAVO zijn ontiegelijk aan het sodemieteren met hun legers op de grens van Rusland, want als het uit de hand loopt, heb je een derde wereldoorlog misschien wel met atoombommen, en daar zitten de heren niet mee. Miljoenen bv. Europeanen gaan eventueel sterven en dat zal de heren echt worst wezen.

Terwijl als ze geestelijk gezond waren, dan zaten hun soldaten zich allemaal in eigen land zich met hun eigen zaken te bemoeien, dus geen oorlog en geen atoombommen en miljoenen mensen blijven leven. Is het misschien de taak van ons burgers om de heren te blokkeren, bv, alle soldaten wereldwijd weigeren nog een uniform aan te trekken, laat staan te gaan bivakkeren op de Russische grens. Of we weigeren om te gaan stemmen op idioten.

Poetin vertelt iedereen precies wie ISIS heeft gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=OQuceU3x2Ww
Is deze gluiperd van Fox Nieuws deze mevrouw aan het censureren?
https://www.youtube.com/watch?v=WBPBdW2wXpc

====================

(03-09-2020) U BENT EEN TERRORIST.
10 Creepy Ways the Government Is Spying On You Right Now
https://www.youtube.com/watch?v=J0HAM4tZ3PA

Regeringen bedenken allerlei sleepnet zaken om ons tot op het bot in de gaten te houden, want volgens hun wonen er 17 miljoen terroristen in Nederland. Maar vele van ons burgers die er niet van gediend zijn, we kunnen terug slaan.

Stel er zijn 5? Miljoen computers in Nederland, als elke burger bepaalde termen schrijft in het email, zoals bv. Isis Daesh Al Qaida. Dan moet de AIVD dagelijks 5 miljoen emails gaan lezen dat, is onmogelijk hun systeem zal crashen, dan zal de AIVD gek van ons worden.

Als alle vijf miljoen burgers tijden het telefoneren de naam noemen van Assad of Poetin, dan moet de AIVD 5 Miljoen telefoontjes gaan afluisteren en dat is onmogelijk, hun servers die gekoeld worden zullen over verhit raken en zichzelf uit schakelen. Het volk zegt vaak, wat kan ik nou in mijn uppie doen.

Wat de burgers nog niet beseft hebben, georganiseerd worden we een grote sterke macht, die is niet te bestrijden door een regering en of AIVD. Want zoveel politieagenten M.E. soldaten rechtbanken en gevangenissen hebben ze niet om 5 miljoen Nederlanders op te gaan sluiten.

Stel dat alle 8 miljoen bewoners van de huurhuizen 12 maanden weigeren om de huur te betalen, omdat de huren in de laatste jaren dramatisch verhoogd zijn, die niet meer in verhouding staan met het inkomen. Dan krijgen de woningbouwbedrijven maandelijks geen cent huur meer, dan beginnen de banken te mieren want de aflossingen van de huur huizen moeten doorgaan.

Omdat de mensheid verslaafd is aan de telefoon, staan ze 24 uur per dag te bellen. Dat is heel handig voor een regering, want nu weten ze waar de burger 24 uur per dag in het land is, ze hoeven alleen maar het mobieltje te peilen.

Terwijl als de burgers die verslaving konden afleren, en het mobieltje thuis lieten als ze het huis verlaten, dan wijst de peiling uit dat ze thuis zijn. De wandcontacttelefoon van vroeger namen we toch ook niet mee als we het huis verlieten, waarom wel het mobieltje meenemen.

De meeste telefoontjes die gepleegd worden is toch alleen maar bullshit, omdat de mensen anders geen raad weten met zichzelf. Het gaat vaak over koetjes en kalfjes en roddelen over een ander, de gesprekken hebben niet echt een inhoud, dus waarom het mobieltje meenemen?

====================

(02-09-2020) MODERNE MENTALITEIT.
Je kent iemand die je zenuwziek treitert, nou kun je zeggen niks van aantrekken, laat maar gaan enz., maar het vreet wel aan je. Ervaring leert je dat het geen zin heeft om het aan andere te vertellen, want die zijn niet thuis. Het is nu eenmaal zo dus trek je er niks van aan. Waarom doen ze dat?, ze voelen het treiteren zelf niet, dus doen ze er luchtig over.

Men gaat eigenlijk van het standpunt uit, het beest heeft het recht om je zenuwziek te treiteren, en als je er tegenin gaat dan ben je psychiatrisch gestoord want het is nu eenmaal de realiteit. Pak je hem aan dan stoppen we je in een psychiatrische inrichting of de gevangenis. Want het beest moet vrij baan hebben om je dwars te zitten, want dat is zijn vrije wil.

Je hebt een vierkante meter stoep van onkruid ontdaan, je hebt hem mooi geveegd, het leek net op een nieuwe stoep. Dan komt het beest eraan, en waar je net heb schoongemaakt trapt hij zijn sigaretten peuk uit, de volgende dag precies hetzelfde. Je knipt de grasrand tussen het gras en de stoep, het beest wandelt voorbij wandelt terug en pakt de hark uit de kruiwagen, pesten?

Een tijd geleden had ik bij een bouwmarkt een nieuwe telescopische takkenzaag gekocht, een half uur na aankoop leent het beest hem, loopt er mee weg komt terug. Heeft het beest hem in de rioolafvoerpijp gestoken, de takkenzaag stonk naar dat slijmerige troebele stinkerige zwarte drab water. De vuile hond, heb ik hem godverdomme een half uur geleden nieuw gekocht, smerig satanisch beest.

Als je rondom de flat de perken hebt geharkt dan loopt het beest er iedere keer dwars doorheen, hark je het de volgende dag opnieuw, dan loopt hij er weer doorheen. Ik zit op de galerij op de drempel van de buitendeur, dan gaat het beest t.o. je zitten op de vloer waardoor je geen uitzicht meer hebt naar buiten, en je moet nu verplicht een half uur tegen zijn gezicht aan kijken.

De woningbouw heeft een hoge entreekast boven de centrale ingang gebouwd, dus als ik uit mijn slaapkamer naar buiten kijk zie ik 90% niks meer. Dus als ik buiten op de drempel ga zit-ten, kan ik net rechts langs de kast kijken, en dat kleine beetje uitzicht blokkeert het beest door t.o. mij te gaan zitten. En de woningbouw wil de kast niet verlagen met 1/3 en een schuin dak.

Het beest is me al jaren aan het ontkennen, het maakt niet uit wat ik zeg, apkzu of 12345 of rechts links boven onder, ik krijg iedere keer te horen het is niet zo. Maar bij zijn landgenoten de Nederlanders doet hij het niet, hij staat met hun mee te praten en ja en amen te knikken, ik heb er zelf een paar keer bij gestaan beneden van de flat voor de centrale ingang.

Nou is het best mogelijk dat hij een racist is, die bewust aan treiteren is, want ik kan altijd denken. Ik ga maar verhuizen want ik moet hem kwijt, en misschien is dat zijn hele eieren eten. Of stel uit frustratie in een opwelling geef ik hem een klap, dan kan de woningbouw zeggen, we zetten u op straat met uw huisraad, en dan lacht hij misschien in zijn vuistje.

Ik vertelde hem dat een Koerdse supermarkt kippenbouten verkoopt voor € 2 per kilo, en de filet € 5 per kilo, (de lokale supermarkt € 3,50 om € 8), ik dacht hij zit in de uitkering en dat scheelt een paar Euro's. Hij werd arrogant en zei fanatiek ik eet geen kip, terwijl ik het ook vertelde aan een andere flatbewoner, en die zei ik ga vanmiddag naar deze supermarkt.

Hier in Nederland hebben vele burgers wat ik noem - een moderne stront mentaliteit -, je moet verplicht alles slikken en accepteren wat een ander je aandoet, want het is nu eenmaal de realiteit. Daarom helpen ze je ook niet, ze beschouwen je als een halve garen waar iets loos mee is. En ze hebben natuurlijk van de ouders geleerd, het is nu eenmaal zo dus slik het maar.

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

====================

(01-09-2020) ZELFDE SCHOOL ZELFDE OPLEIDING ZELFDE DIPLOMA.
Hoe komt het dat een commercieel bedrijf er drie dagen over doet om een levering te volbrengen, terwijl het personeel van een ambtelijke organisaties doet er 9 weken over.

In dezelfde straat zitten twee winkels die aardappelen verkopen, de winkelier van winkel A op de linkerhoek besteld 1000 kilo aardappels bij de commerciële groothandel en heeft binnen 3 dagen de aardappels in de winkel. De winkelier op de rechterhoek winkel B besteld ook 1000 kilo aardappels bij een ambtelijke organisatie.

Drie weken later krijgt hij bericht we zullen onderzoeken of we u de aardappels kunnen leveren, weer drie weken later krijgt hij antwoord we kunnen u de aardappels leveren die worden over drie weken bij u afgeleverd.

Maar als die ambtelijke vrachtwagen over 9 weken komt voorrijden bij winkel B kan hij net zo goed doorrijden want winkel B zit op slot want hij is failliet, want al de klanten kopen de aardappels bij winkel A.

Hoe is dit mogelijk, want het personeel van het commerciële bedrijf en het personeel van de ambtelijke organisatie zaten op dezelfde school in dezelfde klas hebben dezelfde leerstof geleerd en hebben hetzelfde diploma gehaald. Waarom kunnen de leerlingen van het commerciële bedrijf de aardappels binnen 3 dagen leveren, terwijl de leerlingen van het ambtelijke bedrijf doen er 9 weken over.

De ambtelijke leerlingen hadden moeten zakken voor het examen, die hebben zitten slapen in de klas achter hun lessenaar, want nu ze als volwassenen achter een bureau bij een ambtelijk bedrijf zitten snappen ze er niks van.

Dat houdt in dat de leiding van de school en de leiding van het ambtelijke bedrijf niet geschikt zijn om leiding te geven, anders kwam dit verschil niet voor onder de leerlingen.

En wat doet het achterlijke domme volk die staan de ambtenaren noch te verdedigen ook, want wat zeggen ze eeuwig: "Tja ambtenaren hé". Mijn reactie is trap die ambtenaren eruit, want we betalen hun leuke salarissen met belastinggeld en geen schelpen opzouten dus, hoezo: "Tja ambtenaren hé"? Dan plegen ook nog eens all 400 gemeentehuizen jaarlijks begrotingsfraude.

Alle wettige aanklachten door Dhr. Verhoef bij de justitie wegens jaarlijkse gemeentelijke jaarbegrotingsfraude (6 jaar gevangenisstraf) worden geseponeerd, vriendjes politiek? De justitie is dus ook corrupt en "Tja ook ambtenaren hé", m.a.w. één grote: "GAJES" bende.
http://www.leoverhoef.nl/

====================

(31-08-2020) GRATIS ETEN.
Zou het niet mooi zijn dat, alle zeven miljard wereldburgers mekaar elke dag gratis te eten zouden geven. Of alle regeringen van de wereld gaan samen werken en zorgen ervoor dat alle wereldburgers in ieder geval één keer per dag te eten krijgen, dan hoeft niet meer dood te gaan van de honger. Maar helaas misschien pas over 1000 jaar, maar niet met deze huidige mensheid.

Gratis Hindoestaans Straatvoedsel - Trafalgar Square, London 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=6IroOmS-EmY&list=PLFL3uu1e9z_eu76-vvs40HGoaCnxE8X8U&index=2

====================

(30-08-2020) NO COMMENT.
4K Cab ride St. Moritz - Tirano, fresh snow,
strong winds & snowdrifts [03.2020]
https://www.youtube.com/watch?v=XsVJ8PCV-0M
4K Tilt train Geneva - Zürich HB cab ride, speeds up to 200km/h [03.2020]
https://www.youtube.com/watch?v=aHpChnRzZXo

====================

(29-08-2020) HOERA VOOR MIJ.
Vandaag is mijn verjaardag, een 69-jarige oude schetenlater, damn.

====================

(28-08-2020) IS NEDERLAND EERLIJK?
Stel Nederland is onschuldig en heeft niks verkeerd gedaan, ze hebben ook niet een ander land gebombardeerd. Dan wordt Nederland gebombardeerd door bv. IJsland, zeker weten zal het Nederlandse defensieapparaat proberen om de IJslanders weg te schieten uit Nederland. Ik vermoed dat de hele Nederlandse bevolking dat prima zal vinden, want het is zelfverdediging.

Stel dat Nederland Rusland gaat bombarderen, een land dat ook onschuldig is, en ook niks verkeerds heeft gedaan. Als ook Rusland zich gaat verdedigen om de Nederlanders weg te jagen, dan zeggen de kiezers niet dat Rusland het volle recht om zich te verdedigen, net zo als Nederland. Nu zullen ze kwaad zijn omdat, ze van te voren al een hekel hadden aan Rusland.

De meeste landen hebben een defensie, die hebben ze niet voor de grap, maar om zich inderdaad te verdedigen als ze worden aangevallen. Waarom mag Nederland zich wel verdedigen en Rus-land niet. Ze zijn allebei onschuldig en hebben allebei niks gedaan. Waarom vinden de kiezers het prima als Nederland zich verdedigt, maar kwaad worden als Rusland dat ook doet, vreemd.

Er zijn enkele Nederlanders, die het mij kwalijk nemen dat, ik Rusland en ook Syrië verdedig. Ze willen ook niks weten van mijn website, ook niet van de 240 brieven die ik in de bussen had gedaan van de 5 flats. Er waren maar 2 reacties, de ene was niet gediend van dit soort mailing, de andere wenste mij een Moslim onthoofding en het in de brand steken van mijn lichaam.

Meerdere Nederlanders laten mij voelen dat ze niks willen weten, want anders kunnen we niet prettig leven. Maar zij zijn het die gestemd hebben, waardoor nu de grens van Rusland vol ligt met vreemde militairen. Mocht het uit de hand lopen, of iemand verliest zijn hoofd. Dan hebben we een oorlog in Europa Rusland en de Oostbloklanden. Daar zitten ze dus duidelijk niet mee.

Soms zit ik me af te vragen, wat er zich afspeelt in de bovenkamer van sommige medeburgers. Want ik neem aan dat ze ook een gezond verstand hebben, ze kunnen beredeneren filosoferen denken wikken en wegen. Toch kunnen ze af en toe vreemd uit de bocht komen, misschien hebben ze een psychiatrisch probleem, of ze zijn bewerkt door de demagogische pers en media.

====================

(27-08-2020) IK HEB NIKS TE VERBERGEN.
Er zijn genoeg mensen die zeggen: "De NSA AIVD enz." die inbreekt in onze computer en onze gegevens stelen ze doen maar, want ik heb niks te verbergen". Maar stel de persoon krijgt een inbreker in huis, en die snuffelt in de ijskast en schrijft op: 1 pakje boter 1 fles melk enz. Hij snuffelt in de bankgegevens en schrijft het op. Het spaargeld de uitgaven de inkomsten. Hij snuffelt in de slaapkamerkasten, en noteert 5 lakens 10 overhemden 5 jurken 3 broeken enz.

Hij schrijft al de boeken platen cd's dvd's enz. op, hij registreert al de e-mails, schrijft al de websites en of YouTube op die de persoon bezocht heeft. Hij leest al de post en slaat het op. Gaat de bewoner dan ook zeggen: "Morgen mag hij rustig weer inbreken, en verder snuffelen want ik heb niks te verbergen". Of trapt de bewoner hem het huis uit en of belt kwaad de Politie.

====================

(26-08-2020) DE BLASFEMIE VAN DE ONTKENNING.
https://www.trouw.nl/nieuws/de-blasfemie-van-de-ontkenning~b3f70c30/
https://duckduckgo.com/?q=de+blasfemie+van+de+ontkenning&ia=web

====================

(25-08-2020) DE KRANKZINNIGEN VERSUS THE COMPLOT IDIOTEN?
Er zijn momenteel twee kampen op het gebied van Corona die t.o mekaar staan, je hebt de — Krankzinnigen — oftewel de gevestigde orde, en je de serieuze onderzoekers die complotgek-ken worden genoemd. Je zou eigenlijk elke Nederlander en elke Surinamer moeten adviseren, ga een staatsgreep plegen om van de psychopaten af te komen, om het land en volk te redden.

200.000 Dollar voor degene die bewijs dat - Hydroxychloroquine - niet werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=BO-EB_APTnE

====================

(24-08-2020) WIE "A" ZEGT, MOET OOK "B" ZEGGEN.
Als men een nieuwe wet zou maken, om het internet eventueel af te sluiten, vanwege een handjevol "Cybercriminelen".

Dan moet men ook de "Auto" wereldwijd gaan afschaffen, want er zijn jaarlijks 500.000 doden te betreuren bij ongelukken. Dan moet men ook het "Defensie personeel" afschaffen, want die zijn jaarlijks de oorzaak van miljoenen slachtoffers. Dan moet men ook alle "Politici" afschaffen, want die veroorzaken voor miljarden mensen zware economische problemen.

Dan moet men ook alle "Kiezers" afschaffen, want ze stemmen op politici die van de wereld 1 groot kruitvat hebben gemaakt. Dan moet men ook de "Multinationals" afschaffen, want die vergiftigen de mensheid met kunstmatige chemische rotzooi.

Dan moet men hier in Nederland, ook de "Huisartsen Ziekenauto’s Ziekenhuizen Verplegend Personeel Specialisten Farmaceutische Fabrieken en Ziekenfondsen" enz. afschaffen, want jaarlijks sterven er hier in Nederland gemiddeld 7000 patiënten.

Dus gemiddeld negentien per dag door, verkeerde diagnoses en verkeerde behandelingen en verkeerde medicijnen. Daarbij vergeleken zijn de alternatieve kwakzalvers heilig, want bij hun sterft er maar eens in een blauw jaar een patiënt.

Het gekke is, terwijl Rusland met vallen en opstaan bezig is om democratisch te worden, is de westerse wereld tegelijkertijd bezig om communistisch te worden. Want er wordt in de loop van de jaren steeds meer verboden en of aan banden gelegd, gaan we straks 50 jaar een koude oorlog beginnen met bv. Amerika?

====================

(23-08-2020) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rice by Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmeals.
https://www.youtube.com/watch?v=hL5mKE4e4uU

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(22-08-2020) VEEL PDF TE LEZEN.
Op deze website kunt u met uw muis klikken op een boek, om erachter te komen
waar het boek over gaat. - MAAR - deze boeken zijn allemaal - PDF - en ik weet
ook niet hoe het is met - Auteurs of Kopijrechten - als u het boek download.
https://ethosworld.com/library/

Free PDF Books.
https://duckduckgo.com/?q=free+pdf+books&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=free+pdf+books

====================

(21-08-2020) WEBARCHIEF.
Dit is een Centraal Archief die websites opslaat, ook die zijn opgeheven.
https://web.archive.org/
https://web.archive.org/web/20181102225937/http://gouvernante.info/

====================

(20-08-2020) WAARSCHUWING.
Kijk niet naar deze film als u vertrouwd op een strak geloofssysteem om u leven een vals gevoel van veiligheid en betekenis te geven. De informatie gepresenteerd in deze film is potentieel levensveranderend, maar moet bekeken worden met een open denkwijze.

Tenzij u bereid bent om alles wat u denkt te weten tijdelijk aan de kant te zetten, en open te staan voor de mogelijkheid dat u mogelijk systematisch bedrogen — belogen bent in uw leven, is deze film niets voor u.

Killuminati De Gehele Film -- Deel 1.
(Ned Subs) 01uur 28minuten 54seconden.
https://www.youtube.com/watch?v=wUa8raCQUsQ

Killuminati De Gehele Film -- Deel 2.
(Ned Subs) 01uur 39minuten 09seconden.
https://www.youtube.com/watch?v=f4rKWUpmWns

Killuminati De Gehele Film -- Part 4.
(Ned Subs) 02uur 33minuut 07 seconden.
https://www.youtube.com/watch?v=va3AKic9wZY

Killuminati -- De Film -- 03uur 04minuten 32seconden.
https://www.youtube.com/watch?v=6v00j2JO2gI

====================

(19-08-2020) VERZOEK VAN WILLEM ZWEERS.
Hallo,

deze keer een verzoek:
Deze pagina wil ik wat meer compleet maken met verwijzingen naar sites video's, videokanalen, pdf-documenten etc. inzake het corona-bedrog.
http://www.dwarsdenkersnetwerk.nl/Corona.html

Bent u iets in een andere taal tegen gekomen.... geen probleem... via Google Chrome vertaal ik het in een PDF-document en zet het op deze site. Mijn actie bestaat uit het ronddelen van flyers onder ruitenwissers van auto's in parkeergarages. Zo in de omgeving van Helmond en Eindhoven.

In die flyer verwijs ik naar deze pagina.
Dus hoe meer compleet hoe beter.

Alvast hartelijk dank voor je moeite.

Hartelijke groeten,

Willem Zweers.

====================

(18-08-2020) HEEFT ISRAHELL LIBANON AANGEVALLEN?
Wat Regeringen de Journaals de praatprogramma's op TV en de kranten altijd doen na een aanslag, en dat is altijd een rode vlag, YouTube Facebook Google enz. krijgen opdracht om websites en YouTube weg te halen van het Internet, oftewel censuur. De wereldbevolking mogen de andere kant van de zaak niet vernemen. Een Chinees gaat naar een heropvoedingskamp.

Ik zeg niet dat Israhell een Nucleaire bom heeft laten vallen op Beiroet, misschien heeft een ander gezelschap dit gedaan om stemming te kweken om mensen tegen mekaar uit te spelen. Ik heb aan God/Allah gevraagd als Israhell het wel gedaan heeft pak ze maar aan op de één of andere manier. Breng ze aan het verstand nog één keer en dat is het einde van de Joodse staat.

Burgers vertellen en laten zien wat er werkelijk gebeurde in Beiroet.
https://niburu.co/buitenland/15417-burgers-vertellen-en-laten-zien-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-beiroet
Beiroet Nuke Missile Aanval bevestigd.
https://www.brighteon.com/5c606784-d156-44d9-9140-087338399413
De Slager van Beiroet.
https://www.brighteon.com/4cb7189b-6093-4e41-99b8-c4eb2b869b97
Veterans Today over de aanval op Beiroet.
https://www.brighteon.com/40b97f8a-6dfe-4c3b-8140-a0a7b2fca8d7
Missile in Beiroet.
https://www.brighteon.com/64768386-3673-42a1-b485-2dd966a9480e
https://www.brighteon.com/new-search?query=civilians%20point%20at%20planes%20beirut&page=1&uploaded=all

2020 Beirut explosion.
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Beirut_explosion

Onafhankelijk Pers en Media.
https://www.kla.tv/nl (Dutch)
https://www.rt.com/on-air/ (English)
https://www.presstv.com/Live (English)

Alternatieve Pers en Media.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (Dutch)
https://12db.nl/ (Dutch)

====================

(17-08-2020) REGERINGEN OP HET INTERNET
http://www.gksoft.com/govt/en/
https://www.youtube.com/results?search_query=government+internet+surveillance+
https://duckduckgo.com/?q=government+internet+surveillance+&ia=web

====================

(16-08-2020) NO COMMENT.
Top 10 African Countries With The Most Beatiful Women.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tHfyC4Nf1Uo

====================

(15-08-2020) EIGEN SCHULD DIKKE BULT.
Als een wijk vol zit met niet Nederlanders, dan ligt het aan de Nederlanders zelf. Als er in een wijk een Moslim gezin komt wonen, dan gaan meerdere Nederlanders verhuizen. En die andere Nederlanders willen dat huis niet hebben, want er woont een Moslim gezin. Met gevolg dat de woningbouw en de Gemeente, er een 2e Moslim gezin in stopt, of een Surinamer of een Ghanees of een Chinees enz.

Want de aflossing van het huis moet wel doorgaan, als de Nederlanders blijven wonen waar ze nu wonen. Dan komt er geen huis leeg voor niet Nederlanders, en als ik kijk naar b.v. Moslim gezinnen, uit b.v. Syrië dan ben ik blij dat ze nu veilig in Nederland wonen.

Als we zo weinig mogelijk bv. Afrikaanse asielzoekers willen hebben, dan moeten we als westerlingen eerst opdonderen uit hun landen. En niet constant revolutionaire toestanden creëren voor, hun met stro regeringen, en ook de rente schuld kwijtschelden. En hun landen niet meer volgooien met goedkope westerse subsidie artikelen, zoals kip tomatenpuree rijst.

Waardoor hun eigen binnenlandse handel wegvalt, want dan houden ze geld over en kunnen zaken doen en hun land opbouwen. En hebben ze geen reden meer om te vluchten, asielzoekers is gewoon ons eigen schuld, we zitten gewoon constant te sodemieteren in hun landen.

Als sommigen Nederlanders willen dat de buitenlanders Nederland weer verlaten, dan moeten ze geen koffie meer drinken en thee maar wortelsap. Ook geen olie en benzine meer kopen uit Arabische landen, voor hun auto of aluminium uit Suriname om vliegtuigen van te bouwen.

Ga maar bomen kappen in het Apeldoornse bos, en vaar maar met een houten kano naar Spanje of Amerika, haal de grondstoffen dan niet meer uit hun landen voor een appel en een ei. Laat hun dan ook onze kleren niet meer maken voor een grijpstuiver.

In het verleden zijn veel Nederlanders verhuisd, naar Canada Australië enz. Veel omgaan met de Autochtonen doen ze niet, ze hebben ook hun eigen bejaarden en verzorgingstehuizen. In het begin eisten ze Nederlandse scholen, maar dat hebben de regeringen verboden.

Want als je in ons land woont, gaat jouw kind naar onze scholen. En als je dat niet wilt dat, is prima in orde dat is je goed recht, maar dan moet je maar weer in Nederland gaan wonen. Dus Nederlanders weten ook goed hoe ze moeten discrimineren.

En de laatste jaren gaan er steeds meer Nederlanders in Suriname wonen, want van Nederland worden ze doodziek. Ze zijn vaak eerst met vakantie geweest in Suriname, en daar zagen ze het vrije leven, zonder al te veel bemoeienis van bv. ambtenaren.

Op deze site staan veel YouTubes over Suriname,dan krijgt u een indruk over het leven daar.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(14-08-2020) AMERIKA DE GROOTSTE DICTATOR VAN DE WERELD.
In onderstaande landen heeft America doel bewust de interne vrede uit de hand laten lopen, door revoluties staatsgrepen en oorlogen te creëren. M.a.w. wil je niet naar onze arrogante verwaande psychopathische pijpen dansen, dan bombarderen we je land naar het oer en steentijd. De wes-terse wereld kijkt er naar vind het prima en leeft verder, al die ellende voor de bevolkingen zal ze worstwezen. De angst verdriet pijn verwondingen en de dood geen interesse, RACISTEN?

Afghanistan - Albanië - Algerije - Angola - Argentinië - Australië. Bolivia - Bosnië - Brazilië - Bulgarije. Cambodja - Chili - China - Congo - Costa Rica - Cuba. Dominica - Duitsland. Ecuador - El Salvador. Ghana - Grenada - Griekenland - Guatemala - Guyana. Haïti - Honduras. Indonesië - Iran - Irak - Italië. Jamaica - Jemen. Korea. Laos - Liberia Libië. Marokko. Nicaragua. Pakistan - Panama - Paraguay - Peru. Rusland. Seychellen - Somalië - Suriname - Syrië - Sudan. Philippijnen. Uruguay. Vietnam. Zaïre.

Ik ben een boek aan het lezen van William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
Een uitgebreid verslag van de geheime en verborgen militaire acties van Amerika in de wereld.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Uitgever London UK)

Terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-Americas.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/#.VqXkC4-cHIW

====================

(13-08-2020) VEROORZAAKT DE NAVO EEN DERDE WERELD OORLOG?
Volgens Sheikh Imran Hosein van onderstaande filmpje wel.

Tekenen des tijds.
https://www.youtube.com/watch?v=BAe6SjpFslc

====================

(12-08-2020) KUDDEDIEREN?
De meeste personeelsleden die bij bedrijven, zowel staats als commercieel achter de bureaus zitten zijn kuddedieren. Ze zijn geprogrammeerd om opdrachten te volgen, van hun meerderen zoals bazen enz. Vaak zijn deze personeelsleden er ook van overtuigd dat het zo hoort, ook door de opvoeding van de ouders, je bent een goed mens als je doet wat men je opdraagt.

De meesten zullen zonder na te denken, of te wikken en te wegen bv. een uniform aantrekken, en gaan doden in een ander land in opdracht van hun regering. Terwijl dat andere land heeft hun niet bedreigd, is hun land ook niet binnen gevallen, en lopen hun ook niet te vermoorden. Op het moment dat een regering zeg dat, is onze vijand, geloven ze het meteen klakkeloos.

Ordediensten zoals politie de M.E, kunnen op straat wreed optreden tegen de burgers. Ze staan misschien op straat met een spandoek, waarop bv. staat vrede op Aarde. Deze ordediensten zijn pisnijdig dat, het volk niet naar de pijpen van hun bazen willen dansen. Door psychologen worden ze vaak beschouwd als psychopaten, die inderdaad geen gevoel hebben voor het volk.
Josie Wales Outlaw -- Een Boodschap aan de Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg

Ben je tegen de heersende klasse, die slepen je voor de justitie, die je aan het lijntje houdt, al heb je gelijk toch win je het niet. Of je wordt overgeleverd aan die malloten van bv een GGZ, die in de waan leven dat ze psycholoog en psychiater zijn, wat een grap. Op die prut sociale academie hebben ze geleerd om een kwast vast te houden, maar schilderen kunnen ze niet.

De meesten bezoekers die dit verhaaltje lezen, zullen vermoedelijk denken en of zich afvragen, zou er soms iets goed loos zijn met die Gouvernante, want hij denkt praat en schrijft zo vreemd, waarom doen ze dat? Inderdaad omdat ze kuddedieren zijn, need I say more? Het is inderdaad een feit dat, als je je hoofd boven het grasveld uitsteekt, dan wordt er gemaaid.

De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggengraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(11-08-2020) SLAAG JE MET 4 EXAMENS WEL?
Zou je een beter examen resultaat krijgen, als de kinderen op dezelfde dag 4 verschillende examens deden, op verschillende tijdstippen? Bv. om 08.00 11.00 en 13.00 16.00 uur, de 1e keer ben je zenuwachtig en vergeet sneller of kan moeilijker op de antwoorden komen. De 2e keer heb je al een klein beetje ervaring en voel je je wat rustiger.

En bij het 3e examen heb je veel meer vertrouwen, en bij het 4e examen vlieg je erdoor heen. En dan neem je het gemiddelde cijfer van alle 4 examens. Ik ben benieuwd hoeveel procent meer kinderen slagen, dan het normale eenmalige examen.

Dat kinderen zakken voor het examen, komt dat omdat sommigen denken. Ik vind straks, toch niet makkelijk werk dus waarom zou ik me nog druk maken. Of ik heb als 2e generatie een huids-kleur, ik kan het wel vergeten het bedrijf neemt liever een blanke in dienst.

Het gebeurd vaak dat kinderen met een huidskleur, door verwezen worden naar een lagere school, omdat ze zogenaamd niet intelligent genoeg zijn voor een hogere school, en heeft dat psychische gevolgen voor hun?

====================

(10-08-2020) VAL NIET VOOR TIRANNIE.
Leraar treedt af tijdens Kansas School
Board Meeting with Powerful Speech.
https://www.youtube.com/watch?v=8GNInLhL2zA

====================

(09-08-2020) HELP.
I'm shitting myself 20.000 pregnant Camels.
https://www.youtube.com/watch?v=AsD5u6k6dKI&t=2828s
Thank the Lord, I'm safe back home.
https://www.youtube.com/watch?v=g1w3IT5WnYw

====================

(08-08-2020) FANATIEK ZIJN DRIJFT DE ENGELSE WEG VAN ALLAH.
Waar eindigt deze ruzie tussen de Engelsen en de Moslims, onleefbare situaties vechtpartijen moordpartijen? Moslims die in Engeland zijn geboren hebben het recht om er te zijn en te wo-nen, maar de Engelse aan de kant schuiven en overnemen dat zorgt voor een hoop ellende. Deze Moslims zijn geen haar beter dan de Khazar (Nep-Joden) die de Palestijnen willen wegjagen.

Engeland Sharialand? Oké dan geen Engelse meer laten werken voor een werkloosheid zieken-geld kinderbijslag AOW-uitkering meer. Als de fanatieke Moslims niks met de Engelse te maken willen hebben, zie dan maar hoe je aan je geld komt. Wees dan maar consequent wees dan maar een man, ik neem aan dat Allah graag wil dat deze Moslims oprecht en rechtvaardig zijn.

De Engelse Mohammed Pandor (1960) woont al sinds zijn vijfde in Engeland. Hij zegt dat dit land voor moslims een beter land is om in te wonen dan menig moslimland en het spijt hem dat te moeten zeggen. In het Verenigd Koninkrijk kunnen praktiserende moslims hun geloof beleven zoals ze dat willen. Hij en andere moefti's drukken jongeren op het hart dat ze in vrede met anderen moeten samenleven en de staatsveiligheid op geen enkele wijze mogen ondermijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=NAbXGd4U0n0

Optocht Groot Brittannië loopt uit op Ruzie met moslims.
https://www.youtube.com/watch?v=QKxeCWnRkA4

Fanatieke Moslims in Engeland.
https://www.youtube.com/results?search_query=fanatieke+moslims+in+engeland
https://duckduckgo.com/?q=fanatieke+moslims+in+engeland&t=h_&ia=web

====================

(07-08-2020) WANNER KOMT ER WIJSHEID OP AARDE.
Je stuurt e-mails naar andere met websites en YouTube met info die de persmedia niet uitzenden, in de hoop dat ze ook interesse hebben. Maar helaas de meeste vinden mij een stoorzender een lastpost één die psychiatrisch niet in orde is. Dit zijn vermoedelijk allemaal mensen die geen interesse hebben in het creëren van het paradijs op Aarde, jammer toch.

Je raakt op den duur teleurgesteld in de mensheid, je voelt je gefrustreerd want je wilt zo graag vrede op Aarde. Dus de mens kennende zal het altijd een ellende blijven op Aarde, want het gaat al duizenden jaren zo, dus zal het waarschijnlijk in de komende eeuwen ook zo gaan. Oorlogen hebben totaal geen zin er zijn geen winnaars en verliezers, maar het dringt niet door.

Je zou kunnen zeggen dat de mensen die levenslang de andere kant uitkijken, de oorzaak zijn van alle ellende op Aarde, want ze zijn niet van plan om de beesten die aan de touwtjes trekken aan te pakken en te stoppen, die hebben vrij spel en vrij baan om alles uit te spoken wat ze maar willen. Deze mensen noemen zichzelf gelovig democratisch fatsoenlijk eerlijk enz.

115 EEUWENOUDE WIJSHEDEN HOE KUNNEN WIJ MENSEN DIE VERWERVEN?
Oude verenhoeden werven wijsheid mijne weken, nu sneeuwen.

(Verenhoeden = Indianen?)

116 HOE KUNNEN WIJ MENSEN SNEEUWEN DOEN OPHOUDEN VOOR WIJSHEID?
Heidenen horen vos wensdeun, hopen oude mouw wijken, sij neon.

(Oude mouw = Ik?, Neon = Nep?)

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(06-08-2020) VREEMDE WOLKEN EN VREEMDE GELUIDEN.
De weerberichten van de journaals hebben altijd excuses voor vreemde wolken, alleen kunnen ze nooit verklaren waarom we deze wolken vroeger nooit zagen. Waarschijnlijk heeft het iets te maken met die weermachine zoals bv. "Haarp en Chemtrails" die Amerika gebruikt om het weer te beïnvloeden, ze zijn inderdaad aan het rommelen met het weer wereldwijd.

Vreemde Wolken.
https://www.youtube.com/results?search_query=vreemde+wolken
https://duckduckgo.com/?q=vreemde+wolken&ia=web

Haarp: - Ongelovige gaten in de Hemel 1998.
https://www.youtube.com/watch?v=4lqbDFU0Dq4
https://www.youtube.com/results?search_query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=haarp&ia=web

Chemtrails: - De geheime oorlog (NL ondertiteld).
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails
https://duckduckgo.com/?q=chemtrails&ia=web

De demagogen die een agenda hebben daar past ook list en bedrog in, want die fotoshoppen foto's van bv. 80 jaar geleden, ze plakken die witte chemtrail-strepen in die foto's. Zodat iedereen denkt: "Ha Ha Ha", die witte strepen bestonden 80 jaar geleden ook al hoor kijk maar op de foto, dus waar hebben jullie geestelijk gestoorde complotdenkers het over.

Sommige mensen zeggen dat die vreemde geluiden trompetgeschal uit de Bijbel is van het einde van de Aarde. Maar stel dat de Bijbelschrijvers (ook demagogen?) ook in de toekomst konden kijken zoals Nostradamus, dan hebben ze die geluiden ook gehoord en besloten er een gelovig tintje aan te geven om mensen te dwingen in hun kerk te zitten en te geloven in hun geloof.

Vreemde Geluiden.
https://www.youtube.com/results?search_query=vreemde+geluiden
https://duckduckgo.com/?q=vreemde+geluiden&ia=web

Trompetten van de Openbaring.
https://www.youtube.com/results?search_query=trompetten+van+de+openbaring
https://duckduckgo.com/?q=Trompetten+van+de+Openbaring&ia=videos

====================

(05-08-2020) COVID-19 IS DAT EEN DUIVELS PLAN VAN DE ELITE?
Er zijn voor en tegenstanders voor het COVID-19 medicijn?, Hydroxychloroquine die patiënten geneest? Wie spreekt de waarheid, degene die het medicijn gebruiken worden geboycot in de Journaals de praatprogramma's op TV en de kranten. Je vraagt je af waarom de pers en media dit censureren, wat is hun eieren eten, is carrière maken dan belangrijker dan de patiënten?

Dokter Stella Immanuel genas al haar 350 patiënten
met Hydroxychloroquine Azitromycine en Zink.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Dokter Stella Immanuel roept artsen op om geen "Goede Duitsers" te zijn.
https://www.bitchute.com/video/qdwEwVoVpp3S/
Vroege behandeling met Budesonide werkt tegen Covid-19.
https://www.bitchute.com/video/0WkTwvdiZzMo/
Hydroxychloroquine kan 100.000 levens redden.
https://www.bitchute.com/video/ZWOYCOka1gqD/
Onderzoek rapporteert 100% succes met Ivermectine en Doxycycline.
https://www.bitchute.com/video/LmFg89w8EIyw/
Dr. Cardillo: Binnen 8 tot 12 uur resultaat met Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/vtArcwlHF3Rj/
Onderzoek Henry Ford: 50% reductie in sterfte door Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/h74mPGLtfJY2/
Cardioloog zegt dat Hydroxychloroquine effectief en veilig is.
https://www.bitchute.com/video/lT4UR5cR0Gv0/

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=bazen+zijn+waarschijnlijk+psychopaten
https://duckduckgo.com/?q=Bazen+zijn+waarschijnlijk+Psychopaten.&ia=web

====================

(04-08-2020) DE NAVO DE VERENIGDE NATIES EN DE EU ZIJN MAFFIAS.
De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar, we kunnen als toeristen elkaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden.

Maar niet dat andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stro-regeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU-maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

====================

(03-08-2020) ZIJN WETTEN EN CONTRACTEN LEGAAL?
Je privéleven is privé daar moet een regering van af blijven, een groot deel van de bevolking vindt een sleepnet niet in de haak. Wat doet een regering vervolgens om het volk onderuit te halen, ze maken gewoon een nieuwe wet die dat wel toestaat. Zou ik naar een rechter gaan dan krijg ik als antwoord het staat in de wet meneer.

Een woningbouw schrijft in zijn huurcontract dat, je de huur niet contant kunt betalen je moet verplicht gireren. Zou ik naar een rechter gaan, en zeggen giraal geld is geen wettig betaalmiddel geld wel, dan zegt hij ik kan u niet helpen want het staat in hun contract.

In een arbeidsovereenkomst van een bankdirecteur met de bank kan staan, als ik ontslagen wordt of ik moet afvloeien dan krijg ik vijf miljoen mee. Zou ik naar een rechter gaan dan antwoordt hij, ik kan u niet helpen want het staat in zijn contract.

Als ik en twee vrienden een contract afsluiten waarin staat, als we een bank beroofd hebben en komen voor de rechter dan worden we vrij gesproken. NEE zal de rechter zeggen met jullie contract heb ik ballen, jullie heren gaan gewoon naar de gevangenis. En waarom zegt hij dat, omdat we zijn vriendjes niet zijn, terwijl de politici de directeur van de woningbouw en de directeur van de bank zijn wel zijn vriendjes, en komen er dus gewoon mee weg.

Dus zijn wetten wel of niet legaal, creëert men die wetten als het hen uitkomt om bv. een volk onder uit te halen. Zijn wetten creëren handige willekeur voor politici zodat ze altijd hun zin kunnen krijgen, ondanks dat het volk het niet wil.

Is het mogelijk dat de sociale psychopaten van een land, dusdanig de boel forceren om bewust in de politiek terecht te komen. Zijn zij en de leidingen van bedrijven zowel staats als commercieel stichtingen organisaties kerken enz., allemaal types die een grote groep mensen wil klem zetten en of rondschoppen. En het volk die levenslang blijven stemmen, hebben ze ook een drang om de burgers klem te zetten, want we zijn beter dan het kind van de buren, allemaal psychopaten?

https://duckduckgo.com/?q=zijn+wetten+en+contracten+legaal&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=vriendjes+politiek&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=vriendjes+politiek
=.

Je krijgt een brief van de GGZ, we komen op die dag en uur bij u langs, want we hebben een e-mail gehad van de gemeente. Wat staat er dan in dat e-mail? U heeft gezegd dat Isis Daesh en Al Qaida huurlingen zijn van de CIA en de Mossad. Moet je daar dan psychiatrisch voor zijn als je zulke uitspraken doet? De patiënten die jullie wel behandelen als die van zich afbijten of voor zichzelf opkomen, spuiten jullie die dan plat of krijgen ze een dwangbuis aan, of worden ze opgeborgen in een isoleercel? Wilt u ons niet meer e-mailen.

Dus de GGZ is ook een psychopathische organisatie, want zij alleen maken uit wanneer zij langskomen, ik niet. Normaal gesproken spreken beide partijen af wanneer de afspraak zal zijn, maar bij psychopaten schijnt het een eenrichtingsverkeer te zijn. Zoals ik al hier boven schreef, is het bij bedrijven zowel staats als commercieel stichtingen organisaties kerken, vaak inderdaad eenrichtingsverkeer, zij maken de dienst uit en jij burger moet het verplicht slikken.

Demonstratie tegen Jeugdzorg in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest tegen Bureau Jeugdzorg.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest tegen Jeugdzorg!
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(02-08-2020) IK WIL MET HAAR TROUWEN.
De bedoeling van Katoen.
https://www.youtube.com/watch?v=hR4DiU8wcVk
Het leven van de Komkommers.
https://www.youtube.com/watch?v=oi38cQMORQY
Het leven van Tomaten
https://www.youtube.com/watch?v=u_Jx2pB7OZg

Officiele mededeling van Liziqi Youtube Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=hL5HlwzuAUA
Wie is Li Ziqi / Liziqi Leeftijd en info.
https://www.youtube.com/watch?v=fD6J1RIWeoM
Exclusief Interview met Li Ziqi,
China’s Meest Mysterieuze Internet bekendheid.
https://www.youtube.com/watch?v=J9CfVcXoYh4

https://liziqishop.com/

https://www.youtube.com/channel/UCoC47do520os_4DBMEFGg4A
https://www.youtube.com/results?search_query=Li+Ziqi
https://duckduckgo.com/?q=Li+Ziqi&ia=web

Liu Yiqiu.
https://www.youtube.com/c/%E5%88%98%E4%BA%A6%E7%A7%8B/videos
Dianxi Xiaoge.
https://www.youtube.com/c/%E6%BB%87%E8%A5%BF%E5%B0%8F%E5%93%
A5dianxixiaoge/videos

wild girl.
https://www.youtube.com/c/%E9%87%8E%E5%B0%8F%E5%A6%B9wildgirl-CN/videos

====================

(01-08-2020) VERZETSHELDEN, HOEZO TERRORISTEN?
Shadia Mansour Spreekt voor de Israëlische ambassade - 24/11/2012.
https://www.youtube.com/watch?v=_loH_wo7bjY
http://www.existenceisresistance.org/

Toespraak van Dr. Rania Masri over "Crisis in Gaza
en West Bank": Context en Actie-Forum.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U

Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (Engelse Sub).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah".
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Het bloot leggen van het Syrische "Conflict". July 10, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Vragen en Antwoorden - Het Syrische "Conflict".
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
Meer YouTubes van Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
Website van Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 30 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2020-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(22-10-2020) ARE MEN BETRAYED BY THEIR OWN WIVES?
According to my view, most men are betrayed by their own wives (to whom it relates). If there are problems in the marriage, she often discusses it with her best female friend. I think that friend knows more bedroom secrets than the guy who sleeps there.

If you're having marital problems with your husband, I think you should talk to your husband to fix them, not that friend because you're not married to that person. I don't think women who do this love their husbands, because they throw their husbands in front of the lions.

Men die on average 10 years earlier than their wives, possibly that after 50 years, de man has had enough of his wife he is married to. Plus he's pulling, in his marriage always at the short end of the stick, for she must always be right.

(I'm not sure, of course, but I suspect, the answers phrases come from my subconscious. And because the subconscious mind is difficult to reflect through the common consciousness, it comes across as twisted and incomplete, psychiatrists call it a disease?)

319 WHY DO WOMEN WANT TO BE THE BOSS OVER MEN?
Delusion, wanted to robe feathers, now wicked lip throat it sucks.

320 DO YOU LORD WANT TO SAY SOMETHING TO THE WICKED LIP THROATS?
Keep your lip in honor, blessing-road has wish, soul sow grass.

317 WHY DON'T MEN SPEAK OUT FOR THEMSELVES, OR ARE THEY “SLAVES”?
Men morals bottle fake illusion are shady, measuring themselves in calling moan complainant.

(Moan English for complaining, man calls on complainant to fetch me a bottle of beer)

316 HOW DO WOMEN LEARN TO GET RID OF BOOING AND MOCKING?
We hope that complainant learns to lift home illusion, and stops bragging.

321 THE MAN IS KARMA OF THE WOMAN, AND THE WOMAN KARMA OF THE MAN.
Hands corn-feuds caravan, did rough with your armbasket.

315 FEMALES YOU CAN'T LIVE WITH THEM, AND YOU CAN'T LIVE WITHOUT THEM.
Many are booing peace fort, son's know their mocking-tic, cabin with complainant.

318 WHY ARE MEN AT HOME OBEDIENT, AND AT WORK TOUGH?
Sailing dumb yell: they hope to mutiny home-law, now foolish hiccup.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(21-10-2020) ARE ALL RELIGIOUS CHURCHES MASSMURDERERS?
Suppose rebirth exists, is it possible that people in their subconscious know who they were in a previous life. And continue in this life with a war. Suppose country A and B have war in the year 1200 AD, land A loses to country B. Then they are both born again in 1500 AD, and A starts another war with country B and wins. Then they are born again in 1900 AD, and now country B wins again. That means that if both countries do not change their mentality, then there is eternal war throughout evolution. So that means that, all the wars of today, our time, are continuations of wars, from our past lives, which we have lost
=.

The biggest cause of most wars, and all over history, is faith. We as humanity have already killed billions of people for our faith in the evolution behind us, because we all live under the delusion that our faith is the only one. If I was God or Allah, I asked all faith streams to abolish all faiths churches mosques temples Bibles Talmud etc. And to help each other in those 85 years that we are on Earth on all fronts, we no longer look at the many beliefs the skin color wealth or poverty. So we show each other that this is what the almighty wants, to make peace on Earth among all 7 billion of his children
=.

Let's say theoretically because I don't know either, but suppose what we see with our eyes actually plays out within us in our head. Our eyes are the lens that projects it outward. Just like a radio as an intermediate station that makes the broadcast of the radio studio audible so we can listen. So if we get sick or are, then our subconscious maybe knows the drug from nature, not toxic chemicals.

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you imagine that you're MoonKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = French for King, V = Victory lances)
Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me), then we are all a particle of God. But because we're deaf we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief, and agony and fear of death from those other particle Gods that are raped tortured and brutally murdered, by psychopaths in the service of Satanic governments.

006 JESUS DID YOU COME TO TAKE OUR SINS AWAY?
Measuring clog Moses, he hopes your choice now John?

(Clog = Earth?) Did Jesus measure the difference between
consciousness and subconscious of mankind, to find out
who is ready for Reincarnation Spirit world or Paradise?

007 THE TREE STARS AT JESUS BIRTH WHAT WHERE THEIR NAMES?
Jesters bellowed stone red, did bite worm, saw jaw egg?

(Who bellowed? Tree wise of the east, rivals?, ufonauts,
renegade angels, (Jaw - Jews?), Stone = Jesus?
95% of the Jews are 'Khazar' from Ukraine/Crimea, which was the root of Russia, they're converted people in 740AD. The Russians kicked them out of the country, because they were murderer evil people. They still are because they have been committing genocide on the Palestinians for the past 70 years. They don't descent from Judea or Abraham, and they've never lived in Palestine not even 2000 years ago. Jesus calls them Serpents in the Bible. And maybe the Khazar wants Ukraine/Crimea back, and in order to do that they have to destroy Russia, and they shrewdly use Europe and the US to do that for them.

008 THEY WHO ROARED WHERE THEY UFO'S INSTEAD OF STARS?
Saw stone resurrect knew city bride.

(Did they know where he was born?, and did they try to kill him
with a biblical flood, the child Jesus in a cane basket in the river?)

009 IF JESUS IS BACK ON EARTH WILL UFO'S COME BACK?
Already on the planet, rejoice sixth knower, Ufo's trailing me.

01God 02Jesus 03Abraham 04Noach 05Moses 06John (Johannes) - Me? (Oh Oh)

039 THE TEN COMMANDMENTS ARE THEY NOT FROM MOZES?
Cursed sixth tree, afterwards they enjoyed fact.

040 DID THEY PUT A TREE ON FIRE TO CREATE A SMOKINGCURTAIN?
Almost there were some trees burned, trowing stump partly HB.

(HB = Pencil-wood?)

005 JESUS OF NAZARETH DID HE DIE ON THE CROSS?
At home bitch Iris next to Zeus partly drunkenness, storm grim reaper shed.

016 THE BIBLICAL STORY, IS THAT THE PAST PRESENT OR FUTURE?
Dust Comet then hellish dividing her, list is named bib-barrel.

(Dust comet = Earth, Bib-barrel = Biblical beliefs?)

017 WHEN THE BIBLE AND CHURCH DIDN'T EXCISTED IN THE PAST, HOW WAS IT ON EARTH?
Reigned hope tone, go and weep, I know war-race bib.

(War-race = beings bent on war?, Bible = Believers?).

032 THE ANTI-CHRIST IS THAT THE CHURCH WHO SEDUCES HUMANITY?
Fact rides song, basic cherry broken, see hand of offender is Hissing.

(Are the Churches the Anti Christ from the Bible?, and very cleverly created an external Anti-Christ to fool the believers because, they are waiting for thousands of years for his arrival, not realizing that he's already been around for a long time, so the Church-leaders and political rulers maybe killed 1? Billion of humans in backward wars.)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

========================

(20-10-2020) THE WORLD DOMINATION EPIDEMIC.
Countless epidemics have haunted humanity. Now, a current world-domination epidemic, worse than the Black Death, is creeping upon us, affecting all areas of life, threatening our freedom, property and lives. In this documentary, the suspicion of power abuse consolidates the Covid 19 scenario. Documents have come to light that support this suspicion. Is there a way to disempower the current enslaving panic-mongers and world rulers?

https://kla.tv/17101
=.

====================

(19-10-2020) IS THE NETHERLANDS NOW A COMMUNIST COUNTRY?
If our opinion is not consistent with the government's opinion e.g. in Corona-Covid19 area, then Google YouTube Twitter Facebook etc. are instructed to remove our websites and YouTube from the Internet. This means that in the Political House of Representatives (to whom it relates) there are now communists and no more democrats, so the Netherlands is doomed.

If I'm right, a few years ago Facebook removed 2,000 sites from alternative doctors and researchers in the field of alternative medical research
=.

Are alternative medical researchers being killed?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+alternative+medical+researchers+being+killed
https://duckduckgo.com/?q=are+alternative+medical+researchers+being+killed&ia=web

====================

(18-10-2020) EUROPEAN DASHCAM.
https://www.youtube.com/results?search_query=european+dashcam
https://duckduckgo.com/?q=european+dashcam&ia=web

====================

(17-10-2020) RIDDLES.
https://www.funnyriddles.online/
https://duckduckgo.com/?q=riddles&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=riddles

====================

(16-10-2020) IS DEMOCRACY A TYRANNICAL SYSTEM?
In a democracy, the majority decides okay, but can that majority impose their will on other thinking persons? Because, if there is real democracy, thinking differently people also have their right to think and act as they please. That should not be undermined by the masses that, is not democracy but terror communism abuse of power and tyranny.

In many public buildings, a mask is mandatory, but you don't wear one because you don't believe in it. You are now sometimes dealt with lawfully, you will be fined or removed from the building or taken to a police station. The government measure of a mouth-cap the one and a half meters distance etc., you do not agree with that and you are punished.

Your view in that democracy is clearly not desired by the masses, the established order herd animals the string-pullers the career-hunters the yuppies the two-earners and governments. You often have to dance legally to their pipes, otherwise you get a lot of problems on your mind, sometimes you get fired by the employer.

I occasionally send websites and YouTube to well-known companies organizations etc., I'm not spamming so much info I don't send, and experience has taught me that the masses don't appreciate that. They clearly don't want to participate in the creation of paradise on Earth, where all seven billion citizens can live without problems and live harmoniously.

Every day, I write an article on my website but wonder does it have any use? Apart from the handful of visitors who return regularly, most only come once and then never again. Probably all people who have no interest in their fellow man and don't want to go to paradise, fatalistically they want bite tight on the misery on Earth.

Many have learned from their parents: child you are better than the child of the neighbors, and or it makes no sense, you pull the short end anyway, you are sent into the forest anyway. But what these people can't realize is that if the masses talk like that and don't do anything, then nothing changes. So essentially, they subconsciously dig their own graves.

Statism: The Most Dangerous Superstition — with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(15-10-2020) IS THE MOON A HOTEL FOR UFONAUTS?
https://truedemocracyparty.net/2012/03/the-moon-an-alien-ufo-base-a-satellite-older-than-earth-a-satellite-that-doesnt-belong-to-us/

Imagine your boss sending you to Greece for a project, you don't go back and forth between the Netherlands and Greece every day by plane, your boss arranges hotel and accommodation for you in for example Athens. Suppose the Ufonauts live on Sirius and have an observation project on Earth, flying back and forth takes too long, so maybe the artificial Moon is their hotel.

048 GOD AND THE GODS DO THEY LIVE ON THE SUN OR ELSE WHERE?
Wicked spirits they thought they could kill spirit God, Moon surface fake.

(Wicked spirits = Bad Ufonauts? - Moon surface fake?)
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

(08-01-2018) A ROUND OR FLAT EARTH?
(16-02-2018) IS THE MOON REAL OR FAKE?
(22-11-2018) PLEASE NO HUMANS ON MY MOON (AN UFONAUT).
(17-12-2018) SPACESTUFF?
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

(29-01-2019) IS THE MOON ARTEFICIAL?
(17-04-2019) WILL UFO'S ATTACK THE EARTH?
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm

Moon-calendar.
https://www.kalender-365.nl/maan/maanstanden.html
https://www.timeanddate.com/moon/phases/
https://duckduckgo.com/?q=new+moon&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=moonphases

====================

(14-10-2020) LOUIS FARRAKHAN BANNED FROM YOUTUBE.
Jewish organizations are cheering because Louis Farrakhan has been silenced. Louis Farrakhan Jewish antisemitism truth banished from social media, the flag went out at countless Jewish organizations by the banishment of the YouTube channel Nation of Islam. For with this, the “life-threatening truth” as proclaimed by former leader Louis Farrakhan has largely disappeared. With great joy, the news that former leader Louis Farrakhan's Nation of Islam channel has been banned by YouTube was received in the Jewish community. The flag went out because at last it put an end to this man's anti-Semitic statements
=.

One of the most clever things the satanic sect that pulls the strings in the background has ever done is to pass the blame on to the Jewish people for what they do about atrocities. The satanic sect, also called the Illuminati or Rothschild mafia, consists of a relatively small number of very powerful people who are virtually always Jewish, but also a sect with which the bulk of the Jews has absolutely nothing to do with, except that they too are victims
=.

By this sophisticated deflecting of blame on the Jewish people by the satanic sect you often hear people say, “The Jews are to blame for everything”. This is, of course, not true, and in that case it is right, but often out of misunderstanding, antisemitism. However, in everyday life it works differently, because even if you do make a difference between the satanic sect and the normal Jewish people, you are still being called an anti-Semite.

Someone who has long been involved in exposing the sect is one of the most important black leaders in America, Louis Farrakhan. Until 2006 he was leader of the Nation of Islam, but even after that he remained very active, especially in bringing the truth, which of course is not appreciated by the Jews. For decades, Farrakhan has warned of the enormous power of what he calls the satanic synagogue in America and the way in which they fully control the government, the media and the education of children.

He also talks about the fact that Hitler was financed by Jewish sect members and that these sect members, often disguised as bankers, are also responsible for the Holocaust in which many ordinary Jews died. Well-known statements of his are: “The little Jews died, while the great Jews made money. Soap was made of the little Jews, with which the great Jews cleaned themselves.” Last year, Louis Farrakhan was removed from Facebook by cult member Mark Zuckerberg and now also from the sect-controlled YouTube, popularly known as Jew-tube
=.

He was removed from this platform for spreading, of course, “hate speech”. The next short video is from 2019 when Farrakhan was removed from Facebook and as you can hear him say very clearly you have to separate ordinary Jews from the satanic Jews, just as we always write. And even if you listen to the man, you'll hear the opposite of “hate speech
=.

Jewish organizations are cheering because
Louis Farrakhan has been silenced.
https://niburu.co/het-complot/15593-joodse-organisaties-juichen-omdat-louis-farrakhan-de-mond-is-gesnoerd

====================

(13-10-2020) COMMON SENSE.
I just got this paper in my mailbox called: Good Sense. This magazine is intended to counter-act the regular lying press, which is on the payroll of the government they're constantly trying to sell the citizens turnips for lemons, the Newsjournals the talk shows on TV and the newspapers are constantly censoring the news and twisting it.

The topics of the first issue 30 September 2020 are:

01 - The prescribed reality. The established media blocks common sense.
02 - This is not the Netherlands. Never before has a Dutch government frightened so many people.
03 - The myth of Human CO2. The daily repeated assertion that humans cause global warming
=.
04 - Playing God in Davos. Reboot of the world's fourth industrial revolution and digitization of man.
05 - The agenda against the middle class. The lockdown creates a devastation among small businesses.
06 - The banned drug. There is a reliable drug for Covid-19 Hydroxychloroquine.
=.
07 - The fear pandemic. Irresponsible instruction from the WHO is putting governments on the wrong track.
08 - Anatomy of an artificial pandemic. The Corona crisis is an artificial pandemic manufactured by fraudulent models.
09 - Black Rock and forced greening. If the financial system fails, a forced growth is generated.
=.
10 - Confrontations with Russia: The demonization of Russia by the West.
11 - Normal re-election is made impossible for Trump.
12 - The color revolution in Belarus.
13 - The future of transhuman man.
14 - Why I support Common Sense by a volunteer.

Editor-in-chief: Karel van Wolferen.
https://gezondverstand.eu/

====================

(12-10-2020) WARCRIME?
Beirut Blast: The explosion that stole a nation's hope.
https://www.youtube.com/watch?v=20iB09b7Ycc

Did the Mossad drop a nuclear bomb on Beirut in Lebanon? You can clearly hear a fighter jet and moments later the blast, destroying an entire city with many dead and wounded to hit the Hamas. It would be the same as if the police bombed a flat with 72 main tenants and family with police helicopters to take out one drug dealer.

Civilians tell and show what really happened in Beirut. (Fighter Jet? 1:12 / 2:10)
https://niburu.co/buitenland/15417-burgers-vertellen-en-laten-zien-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-beiroet (See also: 18-08-2020).

====================

(11-10-2020) NO COMMENT.
African Relaxing Music | Tuko Pamoja
https://www.youtube.com/watch?v=Njj4CX4OAMU
Celebrate the World Music.
https://www.putumayo.com/

====================

(10-10-2020) SPEAKING WITH ACCENTS - LIZA KOSHY.
https://www.youtube.com/watch?v=wGDCqRmpc-c&t=3s (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=3n9jQ3cAiu0&t=17s (Part 2)

====================

(09-10-2020) WHAT'S MY BEEF?
You who read this may wonder why does he write a story every day, what is his beef eating? Is he maybe a dominating person, is he frustrated, does he wants to have his way at all cost, is he perhaps a social psychopath who wants to be in charge of everyone. After all these years, he hasn't learned that there's no point in what he's doing.

Because the masses are not home, most visitors will visit my website once and then never again, there is a small group who returns regularly, and reads my website again. My own family is also not interested in my website because I never see them, and experience has taught me that I am the psychiatric nut of the family.

Many people who live in psychiatric institutions live there only because the family has hung everything on their coat-rack that, they do not want to know themselves, and you may indeed get crazy about that in the long run. Because at some point you don't know whether you're coming or going, or you're walking with your soul under your arm, or you've given up hope.

So at a psychiatric facility you can indeed, read the mentality of the other healthy?, city dwellers, anything that is not desired in the city is dumped in an institution. Because if they walk between us we can't live a pleasant life, then we also have to think about our lives in the crooked society that we have created.

So it is essentially the healthy (Sick?) people who bombard healthy people into psychiatric patients, because they disturb our nice life in society, with their nonsense of peace on Earth and honestly share everything. No 5G no Corona-fake no 9/11 no global warming, we don't want to know what it's really like, they're disturbing us.

Unfortunately, I don't remember the lady's name, she was a former psychiatric patient, and she wrote a book. No matter what you say you don't get right anyway, not from family acquaintan-ces and friends psychiatrists psychologists therapists etc. If, you're going to stand on your head or you're going to scream or you're going to have a tantrum, you're not going to be believed.

The Myth Of The Psychiatric Illness.
https://www.upstate.edu/psych/pdf/szasz/pies-50years-myth-mental-illness.pdf

The article on the site below has been removed, but luckily I found the text on the site below this one.
https://earth-matters.nl/brief-aan-jou-een-grimmig-wetsvoorstel-ons-land-in-een-ontluisterende-situatie/
https://4holland.blogspot.com/2020/10/een-grimmig-wetsvoorstel-ons-land-in.html

https://verdwenenzelf.org/2015/03/07/de-lange-weg-van-niet-geloofd-worden-naar-in-mezelf-gaan-geloven/
https://geestelijkenood.wordpress.com/2011/02/10/1-3-1-gesprekken-met-psychiatrische-patienten/#_ftn1

Also visit: (06-12-2018) THERE ARE TWO KINDS OF PSYCHOPATHS.
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(08-10-2020) ARE THE BEASTS ALLOWED TO KILL FROM GOD?
God says: Thou shalt not kill, okay, but the beasts that pull the strings on Earth kill millions with revolutions military coups wars boycotts deliberately created famines dollar rate price up-driving etc. We are not allowed by God to kill these beasts, to save millions of lives who will grow old and gray.

That implies that governments can no longer make wars because, God said don't kill your enemy (Thou shalt not kill). God also said, if you're dead, they can't do anything anymore. If we don't kill the enemy who will kill us, we have saved his life, and perhaps as a reward we may go to earthly or heavenly paradise.

The enemy is trampling to invade the Netherlands at the coast, what would happen if all the Dutch were standing there with flowers cakes garlands etc., as a welcome. Will they still invade the Netherlands or will they go away with shame, because the soldiers of the enemy are people like us, they are also only sent by psychopathic war criminals.

What's the solution now, sticking your head in the sand looking the other way pretending your nose is bleeding? Where are the politicians and governments to take out these beasts, often they are sucking up to the beasts. What can we citizens do NOTHING, we can be in the city with a banner, then we are rammed out of the street by the people traitors the Riot Squad.

If you are going to talk about this with family friends acquaintances and colleagues etc., or write your story on websites, you often get peppered: he doesn't live in reality or there you have that whine again. The masses of these people are also not interested in the world's event and its misery. In other words, we have a nice life, so don't bother us with that.

You have people of faith who say, bite your teeth for a while, because soon our God will come and take care of it all. Yes, but when?, they demand that millions of people must die cruelly first, otherwise our God cannot come. Are these God's children or Satan's children, and what do they do in the Church on Sundays?, or do they pretend to be believers?

Thou shalt not kill.
https://duckduckgo.com/?q=thou+shalt+not+kill&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=thou+shalt+not+kill

====================

(07-10-2020) IS THE MONEY OURS OR FROM THE BANKS?
If we citizens wants peace worldwide, then we have to remove everything that is exercising power, so politicians are going to jail for life. Then we are going to abolish everything what is war-business like a defense Army Naval Air Force weapons bombs grenades and the whole bunch. Then we Westerners will share all our wealth with the third world so that they can live decently too.

I know that as I said several times before I'm naive but we must keep hope alive, because the social psychopaths, who are playing the boss over us shouldn't win. They must be eliminated in one way or another, by means of a for example Prison. Then we're going to nationalize the money so that it becomes our property, and not from a bunch of bankers-bastards, who rob and suck us dry during our lifetime. With interest up interest up interest up interest up interest.

Nationalize Money.
https://www.onsgeld.nu
Money-Creation at the gender at The Hague.
http://burgerinitiatiefonsgeld.nu/
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/zelf-geld-drukken/

Round-table talks Money-system (Lasts 02:22:23 hour).
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=3TSb9gBdyVE
Chamber debate Civilian Initiative our money. (Lasts 04:44:03 hour)
https://www.youtube.com/watch?v=g2qvQYpwmXg

Bankers as criminals rob their own people.
http://www.courtfool.info/en_home.htm

Nationalize Money.
https://www.youtube.com/results?search_query=geld+nationaliseren
https://duckduckgo.com/?q=geld+nationaliseren&ia=web

====================

(06-10-2020) CRIMINALS AND THIEVES.
The American crisis is he raised by sharpened cunning smart dodgy elite to be able to plunder the Treasury? And that works like this. In America you can buy all the shops empty and you only have to pay over 5 years, so you grow a people who thinks: -- Buy Buy --, PAY PAY????? Ha ha ha we see in 20 years how we pay that 200 billion debt back
=.

Those tie criminals now let the economy burst, and then get 100 billion from the government's treasury to come out of it. But if over 3 years the crisis is gone again, then the customers still have to pay the 200 billion dollar debt and interest back. So now the criminals have a fat profit, because those 100 billion don't have to pay back to the Treasury
=.

That's not all, if there is an economic dip then the companies do pathetic. But not a hair on their head is thinking using a part of billions of the fat gains that they've made over the past 10 years to get out of it again. They leave the tax for the citizen who have to pay for it
=.

If the governments lend money to for example Third World Countries, they must pay back that debt including interest. Let the governments do so with the banks as well, those billions are now being given, they should simply recharge the banks again. Including the interest rate when the crisis is over again, and they are going to make nice profits again. To conclude. If you have hundreds of billions of free money for banks, why not cancel the debt and interest rates of the 3rd world so they can get out of it too.

The State debt of the Netherlands is ?486 billion, if the Second Chamber gives ?100 billion to the bank not to fall, withdraw it from the state debt. That's going to never do one is not worrying, people like me are sent in the woods, with the remark you are not an economist you have no understanding of it.

If the government already manages to find ?100 billion, why was it that the state debt was not redeemed in the first place, when there was no question of the bank falling over. Plus the shareholders of the bank have earned nice in the past, let them lend the ?100 billion to their bank. The tie figures the politicians the banks and the shareholders, belonging behind bars of a prison, because they are simply ordinary criminals and thieves.

====================

(05-10-2020) UFO's REAL OR BS.
http://coenvermeeren.nl/58/
https://nl.wikipedia.org/wiki/Unidentified_flying_object
https://www.ufomeldpunt.nl/

Let's suppose for a moment theoretically that the Ufonauts are those fallen angels from the Bible, they saw the Earth and stole him. They then created a flood to exterminate the original inhabitants with a skin color. Those who survived fled into the forests of Africa south America Asia etc.

The Bible states: there is not only water on Earth but also above the Earth, so in space. Did the Ufonauts make a hole in the atmosphere so that the Earth ran full of water? Look at the astronauts in space, they move as if they are going through water, they also practice in deep swimming pools. Yes, I know: there you have crackpot again.

On 07 August 1998 at 18.40 pm (CEST + 2hrs) I was in Zutphen the Netherlands thinking about time travel, and at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-24minute in Sagittarius and 28degree-24minute Sagittarius and 28degree-23minute Gemini are opposite constellations, thus at 180 degrees of each other, typically right.

On October 17th, 1998 at 21.28 pm (CEST + 2hrs) I saw in Zutphen the Netherlands Three (3) stars right above the Eastern horizon, and the middle flew to me turned left and disappeared at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-23minute in Gemini. (NO, I'm not Jesus)
=.

The planet Saturn stood in 00degree-38 minutes in Taurus which is 57degree-41minute above the horizon. And the planet Jupiter stood at 19degree-21minute in Pisces, which is 98degree 58 minute above the horizon. Moments later the stars were gone and no longer visible.

007 THE TREE STARS AT JESUS BIRTH WHAT WHERE THEIR NAMES?
Jesters bellowed stone red, did bite worm, saw jaw egg?

(Who bellowed? Tree wise of the east, rivals?, ufonauts,
renegade angels, (Jaw - Jews?), Stone = Jesus?

008 THEY WHO ROARED WHERE THEY UFO'S INSTEAD OF STARS?
Saw stone resurrect knew city bride.

(Did they know where he was born?, and did they try to kill him
with a biblical flood, the child Jesus in a cane basket in the river?)

009 IF JESUS IS BACK ON EARTH WILL UFO'S COME BACK?
Already on the planet, rejoice sixth knower, Ufo's trailing me.

01God 02Jesus 03Abraham 04Noach 05Moses 06John (Johannes) - Me? (Oh Oh)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Go to File and then Radix, fill in only the 1/3 left part of the window as a layman. Then click okay, go back to File and click (Bewaar Alles - Save Everything). Then click Time Wheel and Okay, then time goes running and rotates the horoscope.

Everything we know on Earth was invented by people like me, who were laughed at by the herd animals. We did not let ourselves be stopped and continued to research and discovered everything such as electricity for lighting, gas to heat or Cooke, bread making from the grain of flour, sowing and harvesting, woodworking etc. etc.

Do you want to know more about Ufo's visit my subsite:
http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(04-10-2020) MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR.
I have the versions: 1998-2000-2002 and 2004, only they don't play on Windows 10. The very latest version: FSX does, that's how their joystick they made for their flying game doesn't work on Windows 10 either. Pretty tricky, so, wise guys right?
First look at this Tube as an example.
https://www.flightsimulator.com/

I have the other game of flying - Fly - of the competitor,
and you can forget about it on Windows 10 ass well.

The Microsoft Flight Simulator 2000 comes with a Professional Edition Pilot's Handbook of 322 pages. 1983-1999 Microsoft Corporation. All rights reserved. The 2004 manual that sits on a separate disc which is pretty annoying, so you can't read and fly on, you have to stop the game first.

Fortunately, there is a Dutch book of version 2004: Learning to fly with Flight Simulator 2004 A Century of flight. Floris Wouterlood (2003). Published by: A.W. Bruna Publishers B.V. Utrecht. ISBN 90229 4868 4 (Dutch Language). But if there's also an English version, I don't know
=.

http://www.fsrijnmond.nl/MSFS2020.htm
Tutorial #8 - Landing - Microsoft Flight Simulator.
https://www.youtube.com/watch?v=ya9clcmxysc
PilotsEYE.tv - A380 Landing KSFO San Francisco SUB English.
https://www.youtube.com/watch?v=ENe89j89tBA

Place mouse on the plane or click airplane,
on the left you get a scroll window.
https://flightradar24.com/

A lot of Aviation Info.
http://www.gouvernante.info/luchtvaart.htm

====================

(03-10-2020) I WAS IN HOSPITAL TILL YESTERDAY.
From one till the next day I got high blisters on my lower left leg, and when they burst, my leg started to leak fluid. During examination in the hospital they found that there were liters of fluid behind the heart, part of the heart does not seem to be able to get rid of that fluid. Now I have pee tablets that have to drain the excess fluid.

I also use blood thinners now, but they don't really dilute the blood, which is a folk fairy tale, they do prevent the platelet cells from clotting together. They can then become a clot and then clog a blood vessel, on which you can then possibly have a heart attack, a stroke etc., tricky soup.

Now three times a week, different nursing ladies comes to my house to take care of the wounds on the leg, hoping they'll leave. Only I wanted them to come 40 years ago, I'm 69 now. Yes grandpa shit happens on your old day. To look is always allowed right?, but touching is a NO NO, damn. I hope it keeps me young, maybe I'll become 90 years old.

====================

(25-09-2020) COALITION AND GOVERNMENT AGREEMENT ARE DECEPTION.
A coalition has to be told before the election, because then the voters can always say, if you are going to work with that party after the election then I will not vote for you. I believe that this is also a genuine free democracy.

And a coalition agreement is disastrous if, after the elections, in backrooms where the electorate is not seated, we are going to spell out how we are going to govern. Because now everything is fixed in the next 4 years, so not many changes, so why vote.

I believe that it is better to abolish all political parties. There will then be 150 independent members who are allowed to vote for or against a bill, without being criticized by their party, if their opinions are different from their party

====================

(24-09-2020) TAKING THE PISS OUT OF PEOPLE?
A red flag?, relating to Covid-19.
https://www.flightradar24.com/52.31,4.73/

Before Corona, the world air was littered with airplanes, during Corona 90% of the aircraft did not fly. And all of a sudden today the planes are flying again. Go tomorrow from 01:00 UTC hour watch on this site, Canada aircraft North Central and South America fly en masse to Europe, so are the Asian planes to Europe.

We get tickets if we don't keep the 1.5 meters away, on the Malieveld we are arrested and taken away. Boas come our houses to ticket people who have a birthday
=.

What about the average 300 passengers sitting in one room? May that be now all of a sudden?, aren't those passengers going to light up the whole world? That's how Corona started, passengers who spread the virus worldwide.

====================

(23-09-2020) REFERENDUMS ARE DEMOCRATIC.
Let's say that 60% of the population say in a referendum that they don't want defense. According to Democracy, you must abolish the Defense. But then those 40% who do want a Defense with fear, because suppose the enemy invades. You could solve this by saying, that 60% doesn't have to pay defense tax, and that 40% has to bear the full Defense costs. Whether those are 10 or 50 or 100 billion a year is irrelevant, so in a real Democracy you can keep both parties happy
=.

1 Europe, if Brussels adopts a law, all countries must abide by it, including those who disagree, you could also say, those countries that agree with it are implementing that law. And the countries that don't like it does't put that law into practice. That's how they both get their money's worth, but that doesn't relieve most politicians who can threaten or use coercion or violence to undermine those countries that don't want that law. And that's dictatorship, you can come to the conclusion that no party or politician and no government is really seriously Democratic.

And that real Democracy are putting the citizens into practice, because in a flat with 72 houses, for example, one family eats potatoes with carrots, and the other family rice with chicken, and another family eats macaroni with a cheese sauce. No one will get it in their brains, under the guise of Democracy to force all 72 families to eat all of them or potatoes or rice or macaroni. The person who gives the order and executes it through the justice system gets in big trouble. It is not yet his birthday, and the justice system is also getting a lot of work done, everyone is rebelling on the streets or going on strike.

====================

(22-09-2020) STUPID AUTHORITIES.
It's weird. If we are in the city with ten thousand people to call attention to, for example, peace on Earth, then the city smells rotten of the Riot Squad, who wants to kick us out of the city in the shortest time. But on Christmas day, when we're there with a hundred times as many people, to buy the city empty, there's no Riot Squad, let alone police.

If you come and you want something you desire, you're going to get a beating commissioned by the great lords. But if you come and spend your money over Christmas, the big boys are happy with that, you won't get a beating. “Because”, the money disappears into their pockets. If the Riot Squad charges, everyone runs, and that's how the street gets sweeps clean, but if you stay put, it doesn't work anymore.

https://www.youtube.com/watch?v=sF12Fsfn2ao&ab_channel=abendblatttv (G20)

As I wrote before, the mayors and the politicians are big fools, because it's quiet in the city until the Riot Squad arrives, and in no time the city is one big mess. Whereas if the Riot Squad had stayed away, it would have remained quiet in the city. So it's the Riot Squad who's comes to make a mess out of the city, not the peace-loving citizens.

====================

(21-09-2020) PSYCHOPATHS.
There's a bunch of people or actually beasts from outer space (Hell?) you can also call them psychopaths, who are the real leaders of the world and the governments and politicians are their errand-boys. They also have their annual meeting, the Bilderberg Group, every year at a different location that is tightly controlled by an other mafia-like group.

Zbignieuw Brzezinski.
http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf

Grand Chessboard.
https://duckduckgo.com/?q=grand+chessboard&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=grand+chessboard
https://search.bitchute.com/renderer?query=Grand+Chessboard

Bilderberg Meetings.
https://duckduckgo.com/?q=bilderberg+meetings&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bilderberg+meetings
https://www.brighteon.com/new-search?query=bilderberg%20meetings&page=1&uploaded=all

====================

(20-09-2020) PARTY TIME.
Despacito - JeA with Juwon Park (Offical Video) (Cover).
https://www.youtube.com/watch?v=rC2tSTWIARY
Luis Fonsi - Despacito ft. Daddy Yankee.
https://www.youtube.com/watch?v=kJQP7kiw5Fk&ab_channel=LuisFonsiVEVO
Despacito Cover - Easy Dance Fitness/ZUMBA Choreo Kids - Dance with Stavros.
https://www.youtube.com/watch?v=3rov42KyQfs&ab_channel=staavz
Despacito.
https://www.youtube.com/results?search_query=despacito

Bailando Zumba Dance with Stavros.
https://www.youtube.com/watch?v=NdFUuE8Ir50&ab_channel=staavz
Enrique Iglesias - Bailando (Dancing) ft. Descemer Bueno.
https://www.youtube.com/watch?v=NUsoVlDFqZg
Bailando (Original).
https://www.youtube.com/watch?v=yv-DcNTOMp4&ab_channel=LiztAlfonso
Bailando.
https://www.youtube.com/results?search_query=bailando

====================

(19-09-2020) BUS AND TRUCK.
BYD A Chinese Bus Manufactorer.
https://en.wikipedia.org/wiki/BYD_K9
https://www.youtube.com/watch?v=Zl9MueV-C0U&ab_channel=R%C3%A1dio%C3%94nibus
https://www.youtube.com/watch?v=Xwhiw4z-hBY&ab_channel=LucasSousa

Volkswagen A Brasilian Truck Manufactorer.
https://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Constellation
https://www.youtube.com/watch?v=D-BTYnQ53Sk&ab_channel=hirudov
https://www.youtube.com/watch?v=tNXJOVlKgaw&ab_channel=Mart%C3%ADnEgozcue-TruckMagazine

====================

(18-09-2020) IS VECHTEN VOOR DE VREDE VANDALISME?
Hardstikke mooi Oma, leer die klootzakken een lesje.
https://www.rt.com/news/384392-elderly-arrest-switzerland-graffiti/

Sommigen mensen noemen het vandalisme wat ze deed, maar is vechten voor vrede vandalis-me? M.a.w. ben je het eens met oorlog dan ben je een held, gekke wereld toch? Of eigenlijk gekke mensen want de planeet is oké, het zijn de mensen er op die psychiatrisch denken en gek doen. En de meeste mensen in die oorlogsindustrie noemen zichzelf christelijk en gelovig, terwijl hun God constant zegt: "Gij zult niet doden", vreemde zieke en of criminele mensen.

https://www.youtube.com/results?search_query=Switzerland-Police-AntiWar-Activist
https://duckduckgo.com/?q=Switzerland-Police-AntiWar-Activist&ia=web
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_peace_activists

https://www.youtube.com/results?search_query=international+war+industry
https://duckduckgo.com/?q=war+industry&ia=web

Statisme: Het gevaarlijkste geloof — met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

Is Anarchie gevaarlijk? Nee, maar Statisme wel.
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ

Josie Outlaw -- Een boodschap aan de politie.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
Mark Passio vs. De Limonade overval Nazi Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=ksEMy9tbC-s
De meeste mannen zijn ruggengraat loze flapdrollen.
https://www.youtube.com/watch?v=bAdsqqExPHU

====================

(17-09-2020) STEALING POOR PEOPLES LAND.
Take a large landowner in Brazil and 50 small independent farmers, with all a piece of land. They try to sell them out, if that doesn't work the harvest is constantly wrecked. If that doesn't work either then de goon squads arrive to shoot everybody out
=.

First, the man who is represented the peasants is being killed, if that doesn't work the peasants are chased away or killed. Or farmers are now forced to work on their own land, which is now owned by the great landowner.

Brazilian Landless Movement & Agroecology.
https://www.youtube.com/watch?v=DV_LruM9irY
https://www.youtube.com/results?search_query=landless+farmers+in+brasil

https://towardfreedom.org/story/inside-brazils-war-on-small-farmers/
https://duckduckgo.com/?q=landless+farmers+in+brasil&ia=web

====================

(16-09-2020) SCUM.
Has Malaysian MH370 that disappeared and never been found landed on Diego Garcia?
https://www.youtube.com/watch?v=q2FZayu3hHY (Censor?)

One theory: MH370 was hijacked and landed on Diego Garcia. The aircraft was then flown over to an airfield in Israel, where it had been in a hangar for 6 months. Then they flew it over to Amsterdam Schiphol, and filled it with the 198 Dutch passengers who died in Ukraine. The MH370 had the letters MRO on the nose wheel, while the aircraft? MH17 had the letters MRD on the nose wheel. So there were two Malaysian planes
=.

How the Boeing MH17 came to its end Part 1, ENG + NL subs.
https://www.youtube.com/watch?v=5cdp_bkh1wE (Dutch Subs 16Mt 28Sec)
How the Boeing MH17 came to its end Part 2, ENG + NL subs.
https://www.youtube.com/watch?v=23RubF-VRVc (Dutch Subs 18Mt 18Sec)
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=1O65I99wAZo (Only in Russian 1 hour 18Mt) (Censor?)
http://www.pensioenactivist.nl/nato-nazi-nederland-en-vlucht-mh17/

The air traffic controllers at the Airport in New York on September 11, 2001, said, there were two planes flying directly above each other. The bottom (fake?) turned left and drilled itself a while later into those WTC towers, the top two (with passengers?) flew straight and disappeared
=.

http://www.theeventchronicle.com/mh17/jim-stone-photographic-proof-shot-plane-mh370/# (Censor?)

https://duckduckgo.com/?q=malayian+mh370+rd+and+mh17+rc&t=h_&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=b8sR3ImaYls (Enge Beelden van Slachtoffers)
https://www.youtube.com/results?search_query=malayian+mh370+rd+and+mh17+rc

Governments often shoot passenger planes out of the sky. The passengers in those planes who are going to die, also in a cruel way will be their sausage. Here you can clearly see that kinds of politicians or psychopaths (to whom it relates) are not people, but numb arrogant snooty beasts from hell. The gajes rig and the vullis of evolution.
http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20140718_01183719

====================

(15-09-2020) WHITE RACISTS ANS CRIMINALS.
The Island of Diego Garcia used to be called Chagos archipelago, and is territory of England. They then removed all the inhabitants of the island, and dumped them in nearby Mauritius and seychelles. Where they live in bitter poverty, and England then handed the island over to the American Defense Department who turned it into an air base.

Type bij Address: -- Diego Garcia -- and click on -- GO --, and zoom outen zoom untill you see left the Seychellen en underneath Mauritius, where the have been dumped.
https://www.latlong.net/
http://www.gcmap.com/airport/NKW

The island is English territory, but when people wanted to live in England rather than those other islands. Then they were told that, can't because you're not English. So the people were born on English land area, but were not entitled to an English passport and nationality. Now, after 30 years of fighting hard for it, an English judge has ordered it.

Christiane Amanpour investigates the facts.
https://www.youtube.com/watch?v=lxVao1HnL1s#t=19
The forgotten people of Chagos.
https://www.youtube.com/watch?v=9NVIJhlkWD4
How to steal a tropical island.
http://www.boublog.nl/2012/01/22/john-pilger-hoe-steel-je-een-tropisch-eiland/
John Pilger - Stealing A Nation [2004].
https://www.youtube.com/watch?v=0zhGvId4fcc (censor?)
A collection of YouTubes.
https://www.youtube.com/results?search_query=chagossians+people

(Grand Mama Chagosien - Wan Chan)
https://www.youtube.com/watch?v=gEy5lGtkmGY
("Chagos Lacrymosa" by Ifield Community College Choir and Drummers)
https://www.youtube.com/watch?v=xEdW0EqfC_U
(Original Song "Give them back Diego" by Kerving)
https://www.youtube.com/watch?v=aBqU1RTJlrk

I sent an X an email to that American air base from Diego Garcia a few years ago, saying: If I ever be the boss of the Earth in the future, I will personally kick your arrogant racist scum (You Arrogant Racists Scruffy Dogs) off the island, and I will bring the original inhabitants back home. But as expected, of course, you never get an answer. So maybe the NSA is watching me now, or not that's also possible, who cares, fuck it
=.

====================

(14-09-2020) RESEARCH EVERYTHING, AND KEEP THE GOOD.
There are people who see Ghosts or UFOs and or hear voices or see color edges around leaves, there are also those who daydream and or really dream about things that happen later in real life. What it exactly is that is hard to explain, which is why it's also not wise to say it's all based on truth, whether it's all deceit, or it's all imagining, or it's all the work of psychiatric patients
=.

Something is indeed happening that we have no control over. And what the intention is and where it comes from, we don't know, we are indeed guessing. For the time being, consider it like a needle from a record player that jumps a few grooves, and then you see and experience a part of the future or the past.

So when we see Ghosts or UFOs, or we're dealing with e.g. Astrology, we're often crazy for them. They are convinced that the above cases don't exist. They can't know, because none of us know what it was like 1 million years ago, or what it's going to be like in 1 million years
=.

None of us know exactly what was there before the birth. None of us know exactly what's going to happen after death. None of us know exactly what it is like with, God the Gods Allah Krishna Buddha Jesus Muhammad Spirits and the Biblical books' nature providence etc. Church people believe in a Bible, so it's a theory.

Yet they often take it as a fact, yet we often get the wind from the front, if we don't believe in their church or theory or believe otherwise. And we're just going to get killed by the arrogant of Earth. There are plenty of people everywhere in the world, such as teachers who apply and are rejected solely because they don't believe in their church faith.

This is also one of the reasons why we people can't really think or write or talk freely. In this world we often get the wind from the front, because of the large group who are angry because we think differently from their theory, because they often live in the delusion that, they do have all the truth and wisdom in their lives.

Suppose, so to speak, there are 6 billion people worldwide who say they see or hear ghosts, then the remaining 1 billion will insist no that's not so you're sick, and need to be treated. Maybe they're sick themselves because they don't want to face the possible truth
=.

So if they've told you are crazy, think again about whether you are. Because, just they don't believe doesn't mean you're crazy. Their theory is very cleverly conceived, a large group doesn't believe, they then create a theory and make it a fact, and beat the minority with it round the ears, who pull at the shortest end of the stick
=.

For even many aid workers don't know everything, and or have the wisdom in lease. A theory is a belief, one thinks or wonders could it be so, but one does not know for sure like flour and water that makes bread or two and two = four.

That's how it works with the Biblical books, with the thought that it is, but millions are being murdered throughout history.Because the theory has been made a fact, with fatal consequences for those who ask, it is, or think. I don't know if they just don't believe it
=.

====================

(13-09-2020) KILLED BY KHAZAR JEWISH SWINES.
Today she would be 23 years old, she was shot dead when Jewish scum shot straight into the public. The whole world cried oh well, and now they're all sucking butt with the Khazar Jewish scumbags. When Israhell barks, the Dutch P.M. Cuntte lies on his back like a bitch in heat. These are spineless characterless flapping turds that have no respect.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Jewish sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y

====================

(12-09-2020) DEMOCRATIC DEMAGOGUERY.
The Psychopaths of the establishment are busy silencing people who think differently about Corona, and they call themselves Democrats. The newsreels the talk shows on TV and the newspapers censor the news, the truth what really happens in world about Corona is being kept silence and not broadcast-ed. You must be kept stupid you may not think or investigate.

Research on the HORROR ingredients of the COVID vaccine.
https://www.youtube.com/watch?v=LQeTf61ONLM&ab_channel=CommonSenseTV
You don't get any better! Doctor destroys Spanish media over pandemic.
https://www.youtube.com/watch?v=274BQL6KtYg&ab_channel=CommonSenseTV

The liar P.M. Cuntte said on TV that it is a good right for the Dutch to express their opinions, but when they give their opinion at the Malieveld in The Hague they are dealt with by the Riot Squad (Land-traitors and NSB'ers). After research, the psychologists came to the conclusion that many in the justice system are psychopaths. And they don't have no feeling and empathy for the citizens.

Netherlands: Police break up anti-lockdown protest in The Hague arresting dozens.
https://www.youtube.com/watch?v=SZ-7pNM1xjM&ab_channel=Ruptly
Anti lock-down demonstration, The Hague.
https://www.youtube.com/watch?v=_4U6jQWpEUE&ab_channel=BasBogers
Demonstration “Stop The Emergency Law” The Hague 4 September 2020?
https://www.youtube.com/watch?v=QjuIScuRlvA&ab_channel=LNN

Have you ever noticed that it's the Riot Squad who makes a mess out of the city. The people with a banner or sign are quietly talking to each other, they destroy nothing, then the Riot Squad arrives and in no time the inner city is one big mess. Whereas, if the land-traitor dogs had stayed away it would have remained quiet in the city.

You can also see here that, governments politicians and mayors are tyrants and power-hungry, because if the psychopaths don't get their way, they become very nasty little guys. They also clearly have balls with democracy and the people, it is again that well-known group that has been fighting with all its own violence throughout history.

Germany: Several arrested at unregistered Berlin rally against coronavirus restrictions.
https://www.youtube.com/watch?v=Qp_1NFFRd2A&ab_channel=Ruptly
Poland: Police surround hundreds of anti-lockdown protesters in central Warsaw.
https://www.youtube.com/watch?v=7cY72HjmYvg&ab_channel=Ruptly

LIVE: Thousands rally against COVID-19 restrictions in Berlin after ban overturned.
https://www.youtube.com/watch?v=8Hr-jdoq-dk&ab_channel=Ruptly

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(11-09-2020) WHEN DOES THE TRUTH SURVICE ABOVE THE WATER?
How long before we find out what really happened on 9/11 in New York with those WTC towers. More importantly who were the perpetrators, indeed Israhell????? The masses have long forgotten 9/11, including the grief of the family-members who have to live with it for life. That means that if you and I were to be in a disaster, we would be quickly forgotten again.

Not only that, if you still talk about it 19 years later or write what might have really happened, you get all kinds of shrill faces. Because there you have him again with his whining, i.e. those 3,000 people who died cruelly tough luck for them, shit happens.

Psychologists on dealing with the - TRUTH? -, of September 11th 2001.
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

Did the Mossad 9/11 with Runners?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

https://www.ae911truth.org/
https://www.youtube.com/c/ae911truthvideos/videos

https://www.youtube.com/results?search_query=architects+and+engineers+wtc
https://duckduckgo.com/?q=architects+and+engineers+wtc&ia=web

http://www.gouvernante.info/9-11.htm

Did the Mossad drop a nuclear bomb on Beirut in Lebanon? You can clearly hear a fighter jet and moments later the blast, destroying an entire city with many dead and wounded to hit the Hamas. It would be the same as if the police bombed a flat with 72 main tenants and family with police helicopters to take out one drug dealer.

Civilians tell and show what really happened in Beirut. (Fighter Jet? 1:12 / 2:10)
https://niburu.co/buitenland/15417-burgers-vertellen-en-laten-zien-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-beiroet (See also: 18-08-2020).

====================

(10-09-2020) AMATEURS and WANKERS.
Today I bought through Internet a meal at a Toko, Fried Rice-djawa (200g) with BACON CUBES?????, I had to look very hard for the bacon cubes their were no more than six and tiny of 3 mm x 3 mm. I also ordered Gadu Gadu, I thought there should be satay-sauce, unfortunately it wasn't there. And the Prawn Crackers was just a 60-gram bag from the Supermarket.

Before that I had ordered a meal with Egyptian rice at an Egyptian restaurant, unfortunately there was French fries in the tray. Similarly, when I bought a Chinese Babi Bacon, the meat was cut cross-way with a little crunchy crust. Similarly, at a Hindu eatery I bought Roti, but it was a singular one so no cumin in between, the Marsala sauce was just water with a taste.

The only time I was satisfied when I bought Babi Pangang at a Wok house, there was meat for up to four people, you don't get that much meat at a common Chinese restaurant. You realize that many cooks can't cook, they're just amateurs and Wankers. And whether that also applies to the whole of the Netherlands I leave that in the middle. Now Zutphen is an old regents town.

What I had written before in another article is that people like to adapt the food to the Dutch taste, I have a bloodied taste for that. Pretty much all pizzerias of Zutphen serve their Shaorma and Donor Kebab with Potato Slices or French Fries. I hate that Dutch racism that everything should fit in their Superior Aryan street.

====================

(09-09-2020) DIFFICULT CHILDHOOD?
The specialists, such as social workers specialists and experts, they always talk about a difficult childhood and are not being understood. But there are many more guys who have been through that as well and they are not in crime, they just work for a boss or are on benefits. A small group is made into an elephant, and the larger group is kept silent about.

In the government the justice and the social workers have the mentality: Sir why do you worry, criminals they are here. Is your car stolen don't complain it was simply your turn, is your TV or computer stolen don't complain it was just your turn, if you are being robbed tonight on the street walking your dog it was just your turn
=.

So in reality we don't have a shortage of cops, but too many, because if they don't want to do what they're paid to do so chasing after the criminals (who it relates to) then we don't need them anymore and they have to get fired. If a bus driver repeatedly refuses to drive and transport passengers, he is sacked on the spot.

There will also be police detectives who would love to throw the gentlemen behind bars, but will be taken down by the leadership. Which can be very frustrating, because finally after six months we finally got one, and within an hour he's going to be released by the big boys. So the next few times, we're not too worried.

There may also be staff who don't feel like arresting jean criminals, because we citizens are fine with the tie being criminals who get away with everything. We're forever complaining about the jeans criminal but not about the tie criminal. This has nothing to do with poor neighborhoods and better neighborhoods. Scum is scum.

I suspect that if the jeans criminal had been born in the better or richer neighborhood like: Villa-park the Bungalow, then he would have become a criminal, too. Fat salaries tax evasion corruption friends politic under and above the law committing fraud etc., maybe they were criminals already before they were born on the planet when they were still in the spiritual world.

You can even go on to the bizarre and say that some criminals and justice humans in the spiritual world friends, and have agreed that if we are born on Earth, then we become the justice system and you criminals. And we make sure that you escape the dance, and after death when we are back in the spiritual world we get our reward from you.

There are parents who say my child was seeing bad friends, but I don't think that's possible as a layman. That badness must have been partially in the child, because those other nine kids go around bad friends with a big bow, they don't want anything to do with them, because it's not in their character. It's still often kind looking for kind.

====================

(08-09-2020) BANNED BOOKS.
Our governments the politicians the established order the elite the pull-stringers etc., are busy keeping a lot of information away from us, we clearly shouldn't wake upstart thinking and asking questions. If these people?, are on TV or in the newspaper, giving a lecture in public, then they are pretending to be our greatest friends, but unfortunately appearances are deceiving.

Banned Books.
https://www.youtube.com/watch?v=RcHRaxN-u5U
https://www.youtube.com/results?search_query=banned+books

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_books_banned_by_governments
http://digital.library.upenn.edu/books/banned-books.html

====================

(07-09-2020) WHO IS ARROGANT?
Suppose a heart specialist in the hospital recommends you to leave the hospital and stand on the street, in other words you should leave the hospital. You as a herd animal do that too, because you just don't know any better. You are really seriously under the impression that the heart specialist has the legal right to do so. If you refuse to go, he'll call the police.

If the police arrives and orders you to leave the hospital you will, even though you don't realize that the police do not have that lawful right either. And why not, the hospital is not owned by the heart specialist nor of the police, he has rented so much square meters of space from the owners of the hospital.

He can ask you to leave the space he has rented, but he has not rented the other areas, e.g. the restaurant or the emergency room. So it's not possible for him to summon you with or without police to leave the hospital.

Only if the owners of the hospital sum you up, then you do indeed have to leave the property, so both the heart specialist and the police need permission from the owners first. If a tenant or an owner of the house ask you to do so, you should indeed step on the street. Not as a carpenter visiting you recommend that.

You are very right, I'm indeed not loved in Zutphen, nor at the hospital, nor at the general practitioner, nor at the housing association, nor at the town hall, nor at the mental health, nor at perspective, not with the IND, not at the COA, nor with the police, who then locked me up because I threw two bricks through their windows. I'm not their sheeple.

I used to have a neighbor Iraqi girl next door of six years, and they had taken her out of the house with her family to be taken to a deportation center. She came to the Netherlands when she was six months old, now she is thirteen years old and luckily they now have a residence permit. No one's going to kick my baby out of the country without being punished, we're not Nazis.

There used to be peace in the Middle East, it wasn't cake and egg, but at least there was peace. Now the whole Middle East is one big graveyard, and that's what the Americans and their bosses from Israhell have done. Because they had the urge to invade Afghanistan Iraq and Libya, to put everything in their hand, and then you get refugees or asylum seekers, so their own fault.

====================

(06-09-2020) OH LALA.
How French Baguettes Are Made In Paris.
https://www.youtube.com/watch?v=ffgZP-ZKKtI

Working hard in a bakery.
https://www.youtube.com/watch?v=iUuKstAWof4
Palestinian Maha making Pitabread.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Pan Para Hamburguesas, Baguette.
https://www.youtube.com/watch?v=TmN_T1XnPO8

====================

(05-09-2020) BUSES ALL THE WAY.
Steering Hard, Driving Fast! Birmingham Corp
3780 Daimler Fleetline KOX780F at Wythall
https://www.youtube.com/watch?v=gk5BrikDqR4&t=2s
TRY118H - The Loudest Bristol.
https://www.youtube.com/watch?v=7MGypFDij5A

Route 8 - Last Day of Crew Operation.
https://www.youtube.com/watch?v=SQC_lGZxPRo
Routemaster Last days - Part One.
https://www.youtube.com/watch?v=8fkUkPwZs_c
Routemaster - The Last Days Part Two.
https://www.youtube.com/watch?v=gKciF358Zc4

Most of the 2760 build RM(L) buses were bought
up by private persons, thank the Lord for that.
https://www.youtube.com/watch?v=csC-ZVISKEM

(My Baby, I'm still in Love).
Most of the 4825 RT buses were also bought
up by private persons, I love Jesus.
London Bus Museum Celebrate 75 Years Of The Classic RT.
https://www.youtube.com/watch?v=r52syIKC4ko

My (Mid 70's) Ex Catford Bus Garage.
https://www.youtube.com/watch?v=ib9M3QaCVwc
http://www.gouvernante.info/bussen.htm

====================

(04-09-2020) AT SOME POINT, YOU GET TIRED OF EVERYTHING.
If you look on YouTube and you read websites, an avalanche of information comes at you. At some point you can't see the forest through the trees. At some point, you don't know who to believe anymore. For there are lies censorship perversion of truth, self interest demagoguery cut and paste etc. It's very difficult, if not impossible, to figure out what's actually happening -- REALLY -- behind the scenes in the Middle East.

But there is one thing that stands out, our own governments the press and the media cannot be trusted. And that a large part of the Dutch and The Europeans fall for it is incomprehensible. Do these people have no sense, can't they think, don't understand anything, don't light up, don't feel that something's is not right. Don't they see or understand anything? Doesn't the penny fall
=?

Are they really herd animals and stupid mobs, or do they pretend they don't understand a pork chop, do they have the same mentality as their governments, and do they find it convenient what's going on? In my apartment there are also people who don't believe me, for them I'm crazy, don't they get it? Don't they have brains, can't they think. Doesn't anything dawn
=?

The bad thing is that the people of the Middle East have had to pay the price for 17 years, since America had to go to Afghanistan where it all started. They have pulled open Pandora's box, playing for world rescuers, as if they were the sons and daughters of Father Gandhi and Mother Teresa.

Saddam Hussein and Qaddafi kept the faith fanatics under their thumb, who are now destroying the entire Middle East. Now they are trying to remove Assad, too, and who will be next? Does it never stop, are those homicidal Americans insatiable? Have they become so arrogant and arrogant that they have come to live in the psychiatric delusion that they are invincible? And maybe this is their neck blow?

I believe that most politicians are mentally disturbed idiots, they are just life-threatening to public health. America and NATO are indiscretions with their armies on the border of Russia, because if things get out of hand, you might have a third world war with atomic bombs, and that doesn't bother the gentlemen. Millions e.g. Europeans may die, and they couldn't care less
=.

Whereas if they were sane, their soldiers would all be involved in their own affairs, so no war and no atomic bombs, and millions of people will live. Perhaps it is the job of us citizens to block the governments, for example, all soldiers worldwide will refuse to put on a uniform, let alone go camping on the Russian border. Or we refuse to vote for idiots
=.

Putin Tells Everyone Exactly Who Created ISIS.
https://www.youtube.com/watch?v=OQuceU3x2Ww
Is deze gluiperd van Fox Nieuws deze mevrouw aan het censureren?
https://www.youtube.com/watch?v=WBPBdW2wXpc

====================

(03-09-2020) YOU ARE A TERRORIST.
10 Creepy Ways the Government Is Spying On You Right Now
https://www.youtube.com/watch?v=J0HAM4tZ3PA

Governments come up with all kinds of trawls to keep a close eye on us, because according to them, there are 17 million terrorists living in the Netherlands. But many of us citizens who are not liking it, we can strike back.

Suppose there are 5? Million computers in the Netherlands, if every citizen writes certain terms in the email, such as Isis Daesh Al Qaida. Then the AIVD has to read 5 million emails a day that, is impossible their system will crash, then the AIVD will go crazy of us.

If all five million citizens during a phone call use the name of Assad or Putin, then the AIVD has to eavesdropping 5 Million phone calls to start with, and that is impossible, their servers that are being refrigerated will get heated and shut down. The people often say, what can I do on my own.

What the citizens have not yet realized, if we are organized we become a great strong power, which is not to be fought by a government and or AIVD. Because, so many police men Riot Squad soldiers courts and prisons they don't have that to lock up 5 million Dutch people.

Suppose that all 8 million residents of the rental houses refuse to pay the rent for 12 months, because rents have increased dramatically in recent years, which are no longer proportional to income. Then the housing companies don't get a penny more rent every month, then the banks start to ants because the repayments of the rental houses have to go on.

Because humanity is addicted to the phone, they're on the phone 24 hours a day. That is very useful for a government, because now they know where the citizen is in the country 24 hours a day, they just need to gauge the mobile phone.

Whereas if the citizens could unlearn that addiction, and leave the cell phone at home when they leave the house, then the poll shows that they are home. We didn't take the wall contact phone from the old days when we left the house, why take the mobile phone with us.

Most of the calls that are made are just bullshit, because otherwise people don't know what to do with themselves. It's often about cows and calves and gossiping about someone else, the conversations don't really have any substance, so why bring the cell phone?

====================

(02-09-2020) MODERN MENTALITY.
You know someone who taunts you nervously, well you can say nothing of it, let it go etc., but it eats at you. Experience teaches you that there is no point in telling others, because they are not at home. It's just the way it is, so you don't bother. Why do they do that?, because, they don't feel the bullying themselves, so they're lighthearted about it.

One actually assumes the point of view, the beast has the right to harass you, and if you go against it then you are psychiatric-ally disturbed because it is the reality. If you take him down we'll put you in a mental institution or jail. Because the beast has the right to bother you, because that's his free will.

You stripped a square meter of sidewalk from weeds, you swept it nicely, it looked like a new sidewalk. Then the beast comes, and where you just cleaned, he puts out his cigarette butt with his shoe, the next day exactly the same. You cut the grass line between the grass and the sidewalk, the beast walks by walks back and grabs the rake from the wheelbarrow, bullying?

A while ago I had bought a new telescopic tree branch saw at a hardware store, half an hour after purchase the beast lends it, walks away with it comes back. The beast put it in the drain pipe, the branch saw reeked of that slimy, murky smelly black drab water. The dirty peace of shit, I fucking bought him new half an hour ago, the filthy satanic animal
=.

If you've raked the beds around the flat, the beast walks right through it every time, you rake it again the next day, then walks through them again. I sit on the gallery of the doorstep of the outside door, then the beast sits opposite me on the floor so you no longer have a view out, and you now have to look at his face for half an hour.

The house-society has a high red entrance cabinet built above the central entrance, so when I look out of my bedroom I see 90% nothing. So when I sit outside on the doorstep, I can just look right past the cabinet, and that little bit of view blocks the beast by sitting opposite me. And the housing-society doesn't want to lower the cabinet by 1/3 and a slanted roof.

The beast has been denying me for years, no matter what I say, apkzu or 12345 or right top left, I get told it's not like that every time. But with his fellowmen the Dutch he doesn't do it, he always agrees with them and talking and yes and amen, I myself have stood a few times with them in front of the central entrance.

Now it's quite possible that he's a racist, who's deliberately harassing me, because I can always think. I'm going to move because, I have to get rid of him, and maybe that's his ballgame. Or, out of frustration I'll slap him in the face, then the housing-rental company can say, we'll put you on the street with your household goods, and then he might laugh in his fist.

I told him that a Kurdistan supermarket sells chicken legs for €2 per kilo, and the fillet €5 per kilo, (the local supermarket €3.50 to €8), I thought he is on unemployment benefit and that saves a few Euros. He got arrogant and said fanatically I don't eat chicken, while I also told this to another flat resident, and he said I'm going to this supermarket this afternoon.

Here in the Netherlands, many citizens have what I call a - modern shit mentality -, you have to swallow everything and accept what someone else is doing to you, because it is reality. That's why they don't help you, they think of you as half a nitwit. And of course they've learned from the parents, so it's just like that so swallow it.

In a village live 1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

====================

(01-09-2020) SAME SCHOOL SAME EDUCATION SAME DIPLOMA.
How is it that a commercial company manage to deliver an order in three days, while the staff of a City Council needs 9 weeks to do the same.

In the same street there are two greengrocer-shops selling potatoes, the shopkeeper of shop An on the left-corner orders 1000 pounds of potatoes at a commercial wholesale and have the potatoes delivered in three days. The shopkeeper on the right-corner shop B also ordered 1000 pounds of potatoes from the council.

Three weeks later he gets notice we will examine if we can supply you the potatoes, again three weeks later he gets reply we can supply you the potatoes they will be delivered to you in three weeks.

But if the council truck arrives 9 weeks later, he might as well drive true, because shop B is closed he is broke because all customers shop at shop A
=.

How is this possible, because the staff of the commercial firm and council-house studied at the same school, they sat in the same class where educated with the same books did the same exam en got the same diploma. How come the commercials can deliver the potatoes in 3 days, while the council assholes it will take them 9 weeks to do the same
=.

They should have flunked these assholes at the exam, because they were sleeping in the classroom, now sitting behind a desk of a civil organization they don't understand fuck what they're doing.

That also implies that the management of the school and the head of the council are not suitable to be in charge because they fucked up. Otherwise, this shit wouldn't occur.

And what is the response of stupid common laymen people the dumb ones: “Well civil servants right”. My reaction give them two euros' for the bus to the unemployment department, because we pay them a nice salary in money and not shelves, so how come: “Well civil servants right”. On top of that all 400 council houses commit fraud with the yearly accountancy bookkeeping.

And if the owner of this website indites them for committing fraud (6 years imprisonment) it's trown out by the justice department, is this the old boys club? The justice department is as corrupt as the devil, and yes again: “Well civil servants right”, with other words all scum.
http://www.leoverhoef.nl/

====================

(31-08-2020) FREE FOOD.
Wouldn't it be nice if all seven billion world-citizens of the world would feed each other for free every day? Or all the governments of the world will work together and ensure that all world-citizens of the world are fed at least once a day, then there is no need to die of hunger. But unfortunately maybe not for another 1,000 years, but not with this current humanity.

Free Indian Streetfood: Trafalgar Square, London 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=6IroOmS-EmY&list=PLFL3uu1e9z_eu76-vvs40HGoaCnxE8X8U&index=2

====================

(30-08-2020) NO COMMENT.
4K Cab ride St. Moritz - Tirano, fresh snow,
strong winds & snowdrifts [03.2020]
https://www.youtube.com/watch?v=XsVJ8PCV-0M
4K Tilt train Geneva - Zürich HB cab ride, speeds up to 200km/h [03.2020]
https://www.youtube.com/watch?v=aHpChnRzZXo

====================

(29-08-2020) HURRAY FOR ME.
Today is my birthday, a 69-year old farthknocker, damn.

====================

(28-08-2020) IS THE NETHERLANDS HONEST?
Suppose the Netherlands is innocent and has done nothing wrong, they have not bombed another country either. Then the Netherlands will be bombed by Iceland, for example, the Dutch defense apparatus will try to shoot the Icelanders away from the Netherlands. I suspect that the entire Dutch population will be fine with that, because it is self-defense.

Let's say the Netherlands is going to bomb Russia, a country that is also innocent, and has done nothing wrong. If Russia is going to defend themselves to scare the Dutch away, then the voters are not saying that Russia have the full right to defend themselves, just like the Netherlands. Now they'll be mad because, they hated Russia beforehand.

Most countries have a defense, they don't have it for fun, but to defend themselves when they are attacked. Why can the Netherlands defend itself and Russia not. They're both innocent and neither of them have done anything wrong. Why do the voters think it's fine if the Netherlands defends itself, but get angry when Russia does, that's weird.

There are some Dutch people who resent me that, I defend Russia and also Syria. They also don't want to know about my website, not even the 240 letters I had put on the letterboxes from the 5 flats. There were only 2 responses, one was not happy by this kind of mailing, and the other wished me a Muslim beheading and setting fire to my body.

Several Dutch people make me feel that they don't want to know anything, otherwise we can't live comfortably. But it is they who voted, which means that the border of Russia is now full of foreign soldiers. Should things get out of hand, or someone loses their head. Then we have a war in Europe Russia and the Eastern Bloc countries. “So that” clearly doesn't bother them.

Sometimes I'm wondering what's going on in the upper room of some of my fellow citizens. Because I suppose they also have common sense, they can reason philosophize think and weigh. Still, they can occasionally come out of the corner strangely, maybe they have a psychiatric problem, or they have been edited by the demagogic press and media.

====================

(27-08-2020) I'VE GOT NOTHING TO HIDE.
There are plenty people who say: “the NSA AIVD etc.” who break in our computer and steal our data they can do what they want because I've nothing to hide. But imagine the person gets a burglar in their house, and looks into the refrigerator and writes on: 1 packet of butter 1 bottle of milk etc. He checks our bank details and writes it up. The saving's expenditure the revenues. He searches in the bedroom cabinets, and writes down 5 sheets 10 shirts 5 dresses 3 pants etc.

He writes down all the book Records CD's DVD's etc. He record all the emails, writes all the websites and or YouTube that the person has visited. He reads all the post and saves it. Will the occupant say: “Tomorrow he may quietly break in again, and sniff further because I have nothing to hide”. Or does the occupant kick him out of the house and call furious the police.

====================

(26-08-2020) THE BLASPHEMY OF DENIAL.
https://www.trouw.nl/nieuws/de-blasfemie-van-de-ontkenning~b3f70c30/
https://duckduckgo.com/?q=the+blasphemy+of+denial&ia=web/

====================

(25-08-2020) THE INSANE ONES VERSUS THE CONSPIRACY IDIOTS?
There are currently two camps in the field of Corona who are standing opposite each other, you have the — Insane ones — i.e. the established order, and you have the serious investigators who are called conspiracy-lunatics. You should actually advise every Dutchman and every Suri-namese, go and commit a coup to get rid of the psychopaths, to save the country and the people.

200.000 Dollar for de one who proves that - Hydroxychloroquine - doesn't work.
https://www.youtube.com/watch?v=BO-EB_APTnE

====================

(24-08-2020) WHOEVER SAYS "A" SHOULD ALSO SAY "B".
If governments want to make a new law, to shut down the Internet, because of a handful of “cybercafe criminals”.

Then they should also ban the “car” worldwide, because there are 500,000 deaths each year by accidents. They must also ban ' Defense personnel ', who are the cause of millions of victims each year. They must also ban all ' politicians ', because they're causing heavy economic problems for billions of people.

Then they should also ban all the “voters”, because they vote for politicians who have made the world in one big mess. Then they should also ban the “multinationals”, for they poison humanity with artificial chemical mess.

Then here in the Netherlands, they should also ban the “doctors ambulances hospitals nursing staff specialists pharmaceutical factories and sickness funds” etc. Because every year there are on average 7000 patients dying here in the Netherlands.

So on average nineteen per day, because of wrong diagnoses wrong treatments and wrong medications. Compared to this, the alternative quacks are sacred, because their patients die once in a blue moon.

The crazy thing is, while Russia is becoming Democratic with falling en standing, the Western world is at the same time working to become communistic. Because in the course of the years there are more and more bans and or ties, we will soon start a Cold War for 50 years with America?

====================

(23-08-2020) LETS GO JAPANESE, HA SO.
Curry Rice by Kimono Mom.
https://www.youtube.com/watch?v=j6ClM5w96cE
Schoolmeals.
https://www.youtube.com/watch?v=hL5mKE4e4uU

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetfood&ia=web

Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=japanese+streetwalk&ia=web

Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=japanese+music
https://duckduckgo.com/?q=japanese+music&ia=web

====================

(22-08-2020) PLENTY PDF TO READ.
On this website you can click with your mouse on a book, to find out what
the book is about. - BUT - them books are all - PDF - and I also don't really
know how it is with - Author or Copyrights - if you download the book.
https://ethosworld.com/library/

Free PDF Books.
https://duckduckgo.com/?q=free+pdf+books&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=free+pdf+books

====================

(21-08-2020) WEBARCHIVE.
This is a Central Archive that stores websites, including those that have been shut down.
https://web.archive.org/
https://web.archive.org/web/20181102225937/http://gouvernante.info/

====================

(20-08-2020) WARNING.
Don't look at this movie if you trust on a tight belief system to give you life a false sense of security and meaning. The information presented in this film has potentially live-changing, but must be viewed with an open mind.

Unless you are willing to temporarily put everything you think to the side, and be open to the possibility that you may have been systematically deceived and lied throughout your life, this film is nothing for you.

Killuminati The Full Movie -- Part 1
(Dutch Subs) 01uur 28minuten 54seconden
https://www.youtube.com/watch?v=wUa8raCQUsQ

Killuminati The Full Movie -- Part 2
(Dutch Subs) 01uur 39minuten 09seconden
https://www.youtube.com/watch?v=f4rKWUpmWns

Killuminati The Full Movie -- Part 4.
(Ned Subs) 02uur 33minuut 07 seconden.
https://www.youtube.com/watch?v=va3AKic9wZY

Killuminati - The Movie 03uur 04minuten 32seconden
https://www.youtube.com/watch?v=6v00j2JO2gI

====================

(19-08-2020) REQUEST FROM WILLEM ZWEERS.
Hello,

this time a request.
I want to make this page a bit more complete with references to sites videos, video channels, PDF documents etc. regarding the corona-cheating.
http://www.dwarsdenkersnetwerk.nl/Corona.html

Have you come across something in another language.... No problem... via Google Chrome I translate it into a PDF document and put it on this site. My action consists of handing out flyers under windscreen wipers of cars in parking garages. So in the vicinity of Helmond and Eindhoven.

In that flyer I refer to this page.
So the more complete the better.

Thank you very much for your effort.

Warm greetings,

Willem Zweers.

====================

(18-08-2020) DID ISRAHELL ATTACKED LEBANON?
What Governments the Journals the talk shows on TV and the newspapers always do after an attack, and that's always a red flag, YouTube Facebook Google etc. are ordered to remove websites and YouTube from the Internet, i.e. censorship. The world's population is clearly not allowed to hear the other side of the story. In China, a Chinese goes to a re-education camp.

I'm not saying Israhell dropped a Nuclear Bomb on Beirut, maybe another party did this to play out people against each other. I've asked God/Allah if Israhell did it, by one way or another sort them out, bring them to their mind one more time, and that is the end of the Jewish state
=.

Citizens tell and show what really happened in Beirut.
https://niburu.co/buitenland/15417-burgers-vertellen-en-laten-zien-wat-er-werkelijk-gebeurde-in-beiroet
Beirut Nuke Missile Attack Confirmed.
https://www.brighteon.com/5c606784-d156-44d9-9140-087338399413
The Butcher of Beirut.
https://www.brighteon.com/4cb7189b-6093-4e41-99b8-c4eb2b869b97
Veterans Today on the attack on Beirut.
https://www.brighteon.com/40b97f8a-6dfe-4c3b-8140-a0a7b2fca8d7
Missile In Beirut.
https://www.brighteon.com/64768386-3673-42a1-b485-2dd966a9480e
https://www.brighteon.com/new-search?query=civilians%20point%20at%20planes%20beirut&page=1&uploaded=all

2020 Beirut explosion.
https://en.wikipedia.org/wiki/2020_Beirut_explosion

Independant News.
https://www.kla.tv/en (English)
https://www.rt.com/on-air/ (English)
https://www.presstv.com/Live (English)

Alternative Press and Media.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (Dutch)
https://12db.nl/ (Dutch)

====================

(17-08-2020) GOVERNMENTS ON THE INTERNET.
http://www.gksoft.com/govt/en/
https://www.youtube.com/results?search_query=government+internet+surveillance+
https://duckduckgo.com/?q=government+internet+surveillance+&ia=web

====================

(16-08-2020) NO COMMENT.
Top 10 African Countries With The Most Beatiful Women.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=tHfyC4Nf1Uo

====================

(15-08-2020) OWN FAULT THICK BUMP.
If a borough is full of non-Dutch people, it is up to the Dutch themselves. If a Muslim family comes to live in the borough, then several Dutch people move. And those other Dutch people don't want that house, because there's a Muslim family living there. As a result, the housing and the Municipality, house-vest a 2nd Muslim family, or a Surinamese or a Ghanaian or a Chinese etc.

Because the repayment of the house must continue, if the Dutch continue to live where they now live. Then no house will be empty for non-Dutch people, and when I look at e.g. Muslim families, from e.g. Syria, I am glad that they now live safely in the Netherlands.

If, we want as little as possible eg. African asylum seekers, then we as Westerners first get out of their countries. And don't constantly create revolutionary states for them, with straw governments, and also the interest debt write-off. And no longer fill their countries with cheap Western subsidy items, such as chicken tomato paste rice.

Which eliminates their own domestic trade, because then they have money left over and can do business and build their country. And they have no reason to flee anymore, asylum seekers are just our own fault, we are just constantly trying to boss them around in their own countries.

If some Dutch people want the foreigners to leave the Netherlands again, then they should no longer drink coffee and tea but carrot juice. Also, no longer buy oil and gasoline from Arab countries, for their car or aluminum from Suriname to build aircraft from.

Go cut down trees in the Apeldoorn forest, and sail to Spain or America with a wooden canoe, then don't get the raw materials out of their lands for an apple and an egg. So don't let them make our clothes for a grab penny anymore.

In the past, many Dutch people did move to Canada Australia etc. They don't deal with the Natives, they also have their own elderly and care homes. In the beginning they demanded Dutch schools, but the governments have forbidden that.

Because if you live in our country, your child will go to our schools. And if you don't want that, that's fine that's your right, but then you have to move back to the Netherlands. So the Dutch also know how to discriminate.

And in recent years more and more Dutch people are living in Suriname, because they are sick to death of the Netherlands. They often went on holiday in Suriname first, and there they saw the free life, without too much interference from eg. Officials.

On this site there are many YouTubes about Suriname, then you get an impression about life.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(14-08-2020) AMERICA THE BIGGEST DICTATOR OF THE WORLD.
In the countries below, America has deliberately made the internal peace out of control, by creating revolutions, coups and wars. In other words, if you don't want to dance to our arrogant vain psychopathic pipes, we bombard your country to the primeval and Stone Age. The Western world looks at it thinks it's fine and lives on, all that misery for the populations they couldn't care less. The fear grieves pain injuries and death not interested, RACISTS?

Afghanistan - Albania - Algeria - Angola - Argentine - Australia. Bolivia - Bosnia - Brazil - Bulgaria. Cambodia - Chili - China - Congo - Costa Rica - Cuba. Dominican. Ecuador - El Salvador. Germany - Ghana - Greece - Grenada - Guatemala - Guyana. Haiti - Honduras. Indonesia - Iran - Iraq - Italy. Jamaica. Korea. Laos - Liberia - Libya. Morocco. Nicaragua. Pakistan - Panama - Paraguay - Peru. Russia. Seychelles - Somali - Suriname - Syria - Sudan. Philippines. Uruguay. Vietnam. Yemen. Zaire.

I'm reading a book written by William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
A comprehensive account of America's covert and overt military actions in the world.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

Terroristic-attacks-navy-seals-school-of-the-Americas.
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/#.VqXkC4-cHIW

====================

(13-08-2020) DOES NATO CAUSES A THIRD WORLD WAR.
According to Sheikh Imran Hosein of the film below they do.

Signs Of Time.
https://www.youtube.com/watch?v=BAe6SjpFslc

====================

(12-08-2020) HERD-ANIMALS - SHEEPLE?
Most of the staff who sit behind the desks at companies, both state and commercial, are herd animals. They are programmed to follow assignments, from their superiors such as bosses etc. Often these staff members are also convinced that this is how it should be, also by the education of the parents, you are a good person if you do what they are telling you.

Most will without thinking, or to weigh put on a uniform, and start killing in another country at the behest of their government. While that other country has not threatened them, their land has not been invaded, nor are they going to kill them. The moment a government says that, it's our enemy, they immediately believe it.

Law enforcement, such as the Police or Riot Squad, can be brutal on the streets against the citizens. They may be on the street with a banner, on which says peace on Earth. These law enforcement agencies pissed that, the people don't want to dance to the tune of their bosses. Psychologists often consider them psychopaths, who don't have a feeling for the people.
Josie Wales Outlaw -- A Message to the Police.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg

Are you against the ruling class, they're dragging you to justice department, keeping you on the line, even if you're right you don't win it. Or you'll be at the mercy of those fools of, say, a mental health service, who live in the delusion that they're psychologists and psychiatrists, what a joke. At that fake social academy, they learned to hold a brush, but they can't paint.

Most visitors who read this story will probably think and or wonder, would there be something good with that Gouvernante, because he thinks talk and writes so strangely, why do they do that? Indeed because they are herd animals, need I say more? It is indeed a fact that, if you stick your head above the lawn, there will be mowing.

The salvation of the world is not due to the mass, which is without backbone, and agrees
with everything. But from the creative rebellion of the minority, which does not want to adapt.
MARTIN LUTHER KING.

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(11-08-2020) DO YOU PASS WITH FOR 4 EXAMS?
Would you get a better exam result if the children did 4 different exams on the same day at different times? e.g. at 08.00 11.00 and 13.00 16.00 hours. The 1st time you're nervous and forget faster or the answers are hard to remember, the 2nd time you already have a little experience and you feel a bit quieter.

And at the 3rd exam you have a lot more confidence, and at the 4th exam you fly through it. And then you take the average results of all 4 exams. I wonder how many percent more children succeed, than the normal one-time exam.

It happens that some children fail for the exam, because they think It's not easy to find work, so why should I bother with learning and exams. Or for us 2nd generation children with a skin color it's hard to find a job, because Dutch company's in The Netherlands rather take white's.

It often happens that children with a skin color, are referred to a lower school. Because they are supposedly not intelligent enough for a higher school, and that has psychological consequences for them.

====================

(10-08-2020) DO NOT FALL FOR TIRANNY.
Teacher Resigns During Kansas School
Board Meeting With Powerful Speech.
https://www.youtube.com/watch?v=8GNInLhL2zA

====================

(09-08-2020) HELP.
I'm shitting myself 20.000 pregnant Camels.
https://www.youtube.com/watch?v=AsD5u6k6dKI&t=2828s
Thank the Lord, I'm safe back home.
https://www.youtube.com/watch?v=g1w3IT5WnYw

====================

(08-08-2020) BEING FANATIC DRIVES THE ENGLISH AWAY FROM ALLAH.
Where does this quarrel between the English and the Muslims end, unlivable situations brawlings massacres? Muslims born in England have the right to be there and to live there, but to demand the English to step aside and take over that creates a lot of misery. These Muslims are no better than the Khazar (Jews) who pushed the Palestinians aside and terrorize them.

England Sharialand? OK then don't let the English work for you, so that you can have unemployment sick child benefit and O.A.P. allowance. If the fanatical Muslims want nothing to do with the English, then work for own money and benefit allowances. Be fair and be a man, I assume that Allah would like these Muslims to be sincere and righteous.

The English Mufti Mohammed Amin Pandor (1960) has been living in England since his fifth. He says that this country is a better country for Muslims to live in than many Muslim lands and is sorry to have to say that. In the United Kingdom, practicing Muslims can experience their faith as they wish. He and other mufti's are pushing young people on the heart that they must live together in peace with others and not undermine state security in any way.
https://www.youtube.com/watch?v=NAbXGd4U0n0

Rally ends with verbally fighting on both sides.
https://www.youtube.com/watch?v=QKxeCWnRkA4

Fanatic Muslims in England.
https://www.youtube.com/results?search_query=fanatic+muslims+in+england
https://duckduckgo.com/?q=fanatic+muslims+in+england&ia=web

====================

(07-08-2020) WHEN WILL THERE BE WISDOM ON EARTH?
You send emails to others with websites and YouTube with info that the press media doesn't broadcast, hoping they'll be interested, too. But unfortunately most people think I'm a jammer a troublemaker, one who's not mentally okay. These are probably people who have no interest in creating paradise on Earth, isn't that a pity.

You end up disappointed in humanity, you feel frustrated because you want peace on Earth so badly. So knowing man, it will always be a misery on Earth, because it has been like this for thousands of years, so it will probably be like this in the coming centuries. Wars make no sense at all, there are no winners and losers, but it doesn't penetrate in their minds.

You could say that the people who look the other way for life are the cause of all the misery on Earth, because they are not going to tackle and stop the beasts that are pulling the strings, who have free rein and free game to do whatever they want. These people call themselves religiously democratically decent fair etc.

115 ANCIENT OLD WISDOM HOW CAN WE PEOPLE ACQUIRE THESE?
Old featherheads acquire wisdom my weeks, now snowing.

(Featherheads = Native Americans?)

116 HOW CAN WE PEOPLE STOP SNOWING FOR WISDOM?
Pagans hear fox wish tune, they'll hope old sleeve disappears, they are neon lights.

(Old Sleeve = Me?, Neon = FakeHumans?)

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(06-08-2020) WEIRD CLOUDS AND WEIRDS SOUNDS.
The weather reports of the journals always have excuses for strange clouds, but they can never explain why we never saw these clouds years ago in the old days. Probably it has something to do with that weather machine like for example: “Haarp and Chemtrails” that America uses to influence the weather, they are indeed messing around with the weather worldwide.

Weird Clouds.
https://www.youtube.com/results?search_query=weird+clouds
https://duckduckgo.com/?q=weird+clouds&ia=videos

Haarp: - Unbelievable Holes in Heaven 1998.
https://www.youtube.com/watch?v=4lqbDFU0Dq4
https://www.youtube.com/results?search_query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=haarp&ia=web

Chemtrails: - The Secret War (English Subtitles).
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails
https://duckduckgo.com/?q=chemtrails&ia=web

The demagogues have an agenda in which they also use list and deception, because they photo-shop pictures of for example 80 years ago, they add those white chem-trail stripes in those pictures. So that everyone thinks: “Ha Ha Ha”, those white stripes existed 80 years ago look at the pictures, so what are you mentally disturbed conspiracy thinkers talk about.

Some people say that the weird-sounds are trumpet-sounds from the Bible because of the end of the earth. But suppose the Bible writers (also demagogues?) could also look into the future like Nostradamus, then they've heard those sounds as well and decided to give it a faithful touch to force people into their church and the belief of their faith.

Weird Sounds.
https://www.youtube.com/results?search_query=weird+sounds
https://duckduckgo.com/?q=weird+sounds&ia=web

Trumpets of the Revelation.
https://www.youtube.com/results?search_query=Trumpets+of+the+revelation
https://duckduckgo.com/?q=Trumpets+of+the+Revelation.&ia=web

====================

(05-08-2020) COVID-19 IS THAT A DIABOLICAL PLAN OF THE ELITE?
There are for and opponents for the COVID-19 drug?, Hydroxychloroquine that cures patients? Who speaks the truth, those who use the drug are boycotted in the Journals the talk shows on TV and the newspapers. You wonder why the press and media censor this, what is their beef, is career making more important than the patients?

Dr. Stella Immanuel cured all of her 350 patients.
with Hydroxychloroquine Azitromycin and Zinc.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Dr. Stella Immanuel calls on doctors not to be “Good Germans”.
https://www.bitchute.com/video/qdwEwVoVpp3S/
Early treatment with Budesonide works against Covid-19.
https://www.bitchute.com/video/0WkTwvdiZzMo/
Hydroxychloroquine can save 100,000 lives.
https://www.bitchute.com/video/ZWOYCOka1gqD/
Research reports 100% success with Ivermectine and Doxycycline.
https://www.bitchute.com/video/LmFg89w8EIyw/
Dr. Cardillo: Within 8 to 12 hours result with Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/vtArcwlHF3Rj/
Research Henry Ford: 50% reduction in mortality from Hydroxychloroquine.
https://www.bitchute.com/video/h74mPGLtfJY2/
Cardiologist says Hydroxychloroquine is effective and safe.
https://www.bitchute.com/video/lT4UR5cR0Gv0/

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Bosses+are+probably+Psychopaths
https://duckduckgo.com/?q=+Bosses+are+probably+Psychopaths.&ia=web

====================

(04-08-2020) THE NATO THE UNITED NATIONS AND THE EU ARE MAFIAS.
The only way to get peace on Earth is for all countries to mind their own business. No more interfering in other countries, leave alone wanting to be in charge there. We can do business with each other, we can visit each other's countries as tourists, and maybe even go live there as friends.

But not that other country blackmailing with dollar-rate sanctions boycott straw governments and bombs, if we can't get our way. That is why it's a pity that NATO the UN and the EU have become mafia organizations, this has nothing to do with protecting the world's population. They are now just treated like slaves and cannon fodder.

====================

(03-08-2020) ARE LAWS AND CONTRACTS LEGAL?
Your private life is private and governments should respect that, a large part of the population don't want a sweeping dragnet. What does a government then do to silence the people, they simply create a new law that allows it. If I go and sue the government, the judge will tell me it's the legal law sir.

In this country if you rent a house, it's written in the contract that you can't pay cash, you have to pay viral or bank order. If I tell the judge that viral money is not legal by law cash banknotes are, he will tell me it's in the housing contract, so I can't help you.

Often it's written in a contract between an employee and the management for example a bank, if I'm fired or laid of or screwed up, you have to pay me a nice amount of money. If I go to a Judge then he replies, I can't help you because it is in his legal bank contract.

If I and two friends make up a contract which says, if we rob a bank and we're caught, we don't have to go to jail. The judge will laugh in our faces, and trow the contract away. You three assholes going to jail for 10 years. And why does he do that, because we not his friends like the government and the housing-department and the bank, and the other mother fuckers. It's illegal by law for private persons to print money, banks are private companies too but no jail.

Are contracts legal by law, or is it a free for all for the mothers. So the conclusion is that if governments create laws it's not for us but their friends. So they can get away with everything. And the other laws are created to tie us down, we have no rights what so ever we are fucked.

Is it possible that the social psychopaths of a country let the whole thing to become politics. And also in the world of legal justice foundations churches multinationals, have a strong desire to kick the people around. And the people who continue to vote for life, do they also have an urge to clamp down on their fellow citizens, because we are better than the child of the neighbors, all psychopaths?

https://duckduckgo.com/?q=are+laws+and+contracts+legal&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=are+laws+and+contracts+legal
https://duckduckgo.com/?q=political+nepotism&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=politician+nepotism

You get a letter from the Mental Health Service, we will visit you on that day and hour, because we had an e-mail from the Townhall. And what is written in the email, you said that Isis Daesh and Al Qaida are mercenaries of the CIA and the Mossad. Do you have to be psychiatric if you do such statements. The patients who give you lip during the treatment, do you inject them flat out, do they get a strait-jacket on, or are they trown in a solitary cell, don't email us anymore
=.

So the Mental Health Service is also a psychopathic organization, because they only make out when they visit me I don't. Normally both parties decides when the appointment will be, but at psychopaths it seems to be one-way traffic. As I wrote above, there are more companies both state and commercial foundations organizations churches, often indeed one-way traffic, they make everything out and you must swallow it obligatory.

Demonstration against Youth Care in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest against Office Youth Care.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest against Office Youth Care.
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(02-08-2020) I WANT TO MARRY HER.
The purpose of cotton.
https://www.youtube.com/watch?v=hR4DiU8wcVk
The life of cucumbers.
https://www.youtube.com/watch?v=oi38cQMORQY
The life of tomato.
https://www.youtube.com/watch?v=u_Jx2pB7OZg

Official Announcement from Liziqi Youtube Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=hL5HlwzuAUA
Who is Li Ziqi / Liziqi Age and info.
https://www.youtube.com/watch?v=fD6J1RIWeoM
Exclusive Interview With Li Ziqi,
China’s Most Mysterious Internet Celebrity.
https://www.youtube.com/watch?v=J9CfVcXoYh4

https://liziqishop.com/

https://www.youtube.com/channel/UCoC47do520os_4DBMEFGg4A
https://www.youtube.com/results?search_query=Li+Ziqi
https://duckduckgo.com/?q=Li+Ziqi&ia=web

Liu Yiqiu.
https://www.youtube.com/c/%E5%88%98%E4%BA%A6%E7%A7%8B/videos
Dianxi Xiaoge.
https://www.youtube.com/c/%E6%BB%87%E8%A5%BF%E5%B0%8F%E5%93%
A5dianxixiaoge/videos

wild girl.
https://www.youtube.com/c/%E9%87%8E%E5%B0%8F%E5%A6%B9wildgirl-CN/videos

====================

(01-08-2020) RESISTANCE HEROES, HOW COME TERRORISTS?
Shadia Mansour speaking outside the Israeli embassy - 24/11/2012.
https://www.youtube.com/watch?v=_loH_wo7bjY
http://www.existenceisresistance.org/

Dr. Rania Masri's Speech at "Crisis in Gaza
and West Bank: Context and Action" Forum
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U

Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (Engelse Sub).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah".
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein.
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Questions and Answers - The Syrian Conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
More YouTubes of Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. “Because”, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, “If you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu child”. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syrië (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


Free Website Hit Counter
Free website hit counter

========================

Back to Top