Valide CSS!

MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, ďSacrifice yourself for mankind for then they will get a better lifeĒ.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniŽn van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem IsraŽl.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Okť, dan gaat de tijd lopen en draait de horocoop.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dť yu dť wan gado bribisma, Ťn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI »N ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi Ť bribi dati din piki wortu Ť komopu fu mi kisi ensrefi, »n bika ŗ kisi ensrefi dť dangra fu a gwenti srefi a boskopu Ť kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari Ť disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU » ABI INI YU EDE DENKI FU ņ BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu Ť du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu Ť prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini
=.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu Ťn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma Ť kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
https://surjavibes.com/online/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.radionaim.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIň EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliŽn gooit dat, doen IsraŽl Qatar Turkije en Saudi ArabiŽ ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die SyriŽ en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het JudaÔsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de IsaŽlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAňL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit IsraŽl (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeŽrs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or ďBeastsĒ from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDR….
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondrť (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondrť backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondrť, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondrť, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op ťťn en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het JudaÔsme, ze komen uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
IsraŽl zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de IsraŽlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen. (Censuur? Opdrachtgever Israhell?
https://holodomorinfo.com/
Inhoud van Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Ontmenselijking.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Joodse Bolsjewistische vernietiging van het Christendom in Rusland.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans. (Censorship? Mandator Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Contents of Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Dehumanization.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Jewish Bolshevik Destruction of Christianity in Russia.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm
=.

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen IsraŽl), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op IsraŽl, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van IsraŽl, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als IsraŽl blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op IsraŽl als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam IsraŽl hoeft niet persť Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persŽ een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet ťťn vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud IsraŽl? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

PARANORMAAL.
GEZOND? - VERBEELDING? - BEZETEN? - ZIEK?

Er zijn mensen die zien geesten of dromen of dagdromen of horen stemmen, of beleven zaken die later in het echt gebeuren, wat het precies is dat weet ik niet, maar volgens mij als leek bent u niet gek of gestoord, er gebeurt inderdaad iets waar we geen vat op hebben.

En wat de bedoeling is, en waar het vandaan komt dat weet ik ook niet. Beschouwd u het maar als een LP waarvan de naald af en toe een paar groeven verder springt, geluid laat horen uit de toekomst, en weer terug springt naar de oorspronkelijke groef, waar de muziek gewoon weer verder draait.

Hier zal ik enkele belevenissen schrijven die ik zelf heb meegemaakt, ik doe dit niet om mijn ego te strelen of op te poetsen. Maar voor die mensen die ze ook meemaken, en bang zijn of ze vreemd vinden. Of denken dat ze gestoord zijn, of verteld is dat ze gestoord zijn en het geloven.

==========

Londen:
Als ik af en toe laat thuis kwam van avonddienst, dan wilde ik nog wel eens door de telescoop kijken, en heb heel wat enge gezichten gezien. Je kunt rustig zeggen demonische gezichten, soms was ik zo bang dat ik dagen die telescoop niet aanraakte.

Londen:
(Droom) Maandenlang werd ik gewurgd in bed door een persoon zonder hoofd, in het begin ben je bang, daarna begin je het te accepteren. Weer een tijd later begint het te vervelen
en heb tegen die persoon gezegd, waarom kom je al maanden lang om me te vermoorden ik ben toch allang dood ik wil je gezicht zien. Sinds dat ik dat zei, heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik werd maandenlang achtervolgd door de nazi's in een trein, iedere keer dook ik weer onder een van de banken dan kwamen ze ervoor staan en schopte met hun laarzen. Ik wist weg te komen en sprong uit de trein een berg op, rechts stond een huis waar ik iedere keer na toe ging. Maar op een gegeven dag besefte ik dat die nazi's van het standpunt uit gingen, die vrouw in dat huis hoort bij jou Sindsdien rende ik uit de trein links af ver van het huis af, en sprong in de diepte sindsdien heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in de hangmat lag, onder het huis van mijn vader in Suriname. Een paar maand later lag ik inderdaad in die hangmat, en realiseerde me dat ineens.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in Paramaribo een politieauto zag rijden op de brug over de Saramaccadoorsteek, het was een Volkswagen kever in zwart witte kleuren. Een paar maanden later toen ik in Suriname ging wonen, en Paramaribo binnen reed vanaf het vliegveld over die brug reed een zwart witte politieauto net zo als in die droom.

Paramaribo:
Ik zat op het balkon en zag een lang gerekte wolk voorbij drijven, boven op die wolk lag de premier van India mevr Gandhi, een week later overleed ze.

Paramaribo:
Ik zat weer op dat balkon, keek tussen het huis en de bomen in de lucht en zag een gezicht die veel leek op iemand die ik kende, een week later overleed de persoon.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik vast zat in water en ben verdronken. De volgende dag las ik in de krant dat een personeelslid van de suikerplantage, laat in de avond had gewerkt en toen naar huis is gereden. Maar hij is geslipt en kwam met de auto in de sloot, met het dak op de bodem en de wielen in de lucht. En omdat de sloot even breed was als zijn auto, kon hij de deuren niet openen en is helaas verdronken.

Paramaribo:
Ik reed met een VW bus naar Paramaribo en was moe, en zei ik wilde dat ik op de hoek was om rechts af te slaan. Opdat zelfde moment dat ik het zei was ik er ook (Tijdreizen?), terwijl ik me niet kan herinneren dat ik die 10 kilometer gereden heb.

Paramaribo:
Laat in de avond las ik in de krant dat een Hindoestaanse vrouw overleden was, en vroeg me af waar heeft die gewoond en ineens wist ik het. Een week later stond die advertentie weer in de krant, nu om eenieder te bedanken die op de begrafenis is geweest. En dit keer stond het adres erbij, en dat klopte met de eerste keer een week geleden. Ik zat me af te vragen of die vrouw de eerste keer naast me stond, als geest en het adres ingefluisterd heeft.

Paramaribo:
Ik zat in de huiskamer en zei: Ik wil dat de bliksem binnenkomt via de open deur en verdwijnt via het open raam. Ik hield mijn wijsvinger naar voren gestoken, en even later schoot een bliksem-schicht door de huiskamer op 1 cm van mijn wijsvinger.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik in de rij stond met een man of 10, en we werden allemaal doodgeschoten ik stond weer op, en zei, is dit nou de dood die stelt ook niks voor, zijn we daar nou zo bang voor. Een tijdje later op 08 december 1982 werden die 15 VIP man doodgeschoten in Militair Fort Zeelandia, maar ik heb geen gezichten gezien, niet van de daders, en ook niet van de slachtoffers.

Zutphen:
(Droom) Ik droomde dat ik in gesprek was met een straaljager piloot, en zei tegen hem als je morgen boven mijn flat vliegt zwaai met je vleugels, dan weet ik dat jij het bent. De volgende dag zat ik in de huiskamer, en hoorde straaljagers aankomen en ben voor het raam gaan staan. Toen vlogen er 3 straaljagers over de flat richting het westen, de laatste begon met zijn vleugels op en neer te zwaaien, en te bewegen eerst links en toen rechts.

Zutphen:
Het was al de hele avond aan het regenen en ik liep naar de slaapkamer en rook een bepaalde lucht, en vroeg me af of de beerput voor de flat was overgelopen. En zei toen jongens nu moeten jullie ophouden met regenen, want anders kan ik hier straks niet slapen. Op hetzelfde moment dat ik het uitsprak, stopte de regen abrupt alsof iemand een gordijn razendsnel dicht trok.

Zutphen:
Ik zat in de huiskamer en keek in de lucht, en zag dat de wolken de vorm begonnen aan te nemen van een vliegtuig. Even later zag ik de romp de cockpit de staart en in de cabine zag ik een heleboel mensen op stoelen zitten die naar me keken, terwijl het wolken vliegtuig verder dreef. Laat in de avond zag ik op TV dat, TWA 800 na de start van Kennedy Airport op 13.700 voet hoogte ontploft is, en naar beneden gekomen. En mijn Jupiter stond bij geboorte op 13graad 07minuut Ram.

Zutphen:
Ik stond naar de lucht te kijken en zei ik wil 3 regenbogen zien, de middelste heel fel en die andere 2 zwakker. Even later verschenen er 3 regenbogen, de middelste heel fel en die 2 andere zwakker van het noorden naar het zuiden.

Zutphen:
Achter mijn bureau thuis zat ik te dagdromen dat ik in Londen was, en een dubbeldekker bus instapte naar boven rende, en schreeuwde: --- iedereen eruit er is een bom aan boord --. Net toen we eruit waren spatte die bus uit mekaar. Laat in de avond keek ik naar BBC1- TV, en zag dat een bus van lijn 171 opgeblazen was.

Het bleek dat iemand van de IRA aan boord was, met een bom die te vroeg afgegaan is. Wat zo typisch is die bus was op hetzelfde uur en minuut uit Catford garage vertrokken als mijn geboorte-uur, en ik opereerde uit diezelfde garage. Met lijn 1 kwam ik zelf regelmatig op de plaats "The Strand" waar het gebeurd is, typische hť.

Zutphen:
Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon en het midden van de hemel, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Zutphen:
(Droom) Ik was in een geestelijk gebied, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld.

Zutphen:
(Droom) Ik stond in het heelal en keek naar beneden, en zag de Maan rustig en harmonisch om de Aarde draaien.

Zutphen:
(Droom) Ik stond voor de huiskamerdeur, en bij de balkondeur stond ik ook. We hebben een tijd naar mekaar gekeken hebben gelachen naar mekaar zijn naar mekaar toe gelopen en hebben mekaar de hand geschud, en ben toen wakker geworden. En wat typisch was is het feit dat dat, gebeurde op 01-02-1990 de dag dat mijn nichtje werd geboren, en 7 jaar later op 01-02-1997 overleed mijn vader.

Plus dat Saturnus stond op 19graad17minuut in Steenbok RechteKlimming, en Mercurius op 17graad19minuut Steenbok RechteKlimmingdus omgekeerde cijfers. Mercurius is de planeet van mijn sterrenbeeld Maagd, en Saturnus wordt ook de wachter van de hemelpoort genoemd, plus dat hij de planeet is van Steenbok.

Zutphen:
Ik zag in de lucht een echt vliegtuig vliegen van het Oosten naar het Westen naar Schiphol Airport? Ik vroeg me af zal dat toestel veilig landen, en even later zag ik een witte streep verschijnen vanaf de neus helemaal naar het westen, en dat toestel vloog precies op de streep naar het westen tot ik hem niet meer zag. Ik kreeg het gevoel dat zit wel goed met dat toestel. Normaal komen er witte strepen van achter de motoren, maar deze keer vanaf de neus tot de westelijke horizon.

Zutphen:
Als ik aan een bepaalde zelfde vrouw denk, dan hoor ik later een luide knal boven mijn hoofd en of boven de flat. Terwijl er geen slecht weer is of onweer of regen.

Zutphen
Ik zat naar een film te kijken waar ze bombardeerde, en vroeg me af hoe luid is dat geluid. Avonds droomde ik dat ik in een oorlogsgebied zat en alles meemaakte en ben toen wakker geschrokken, ik heb een tijdje zitten trillen en beven in bed en ik was deels doof.

==========

Als ze u hebben wijs gemaakt dat u gek bent, denkt u dan nog maar eens goed na of dat wel zo is. Want omdat zij niet geloven wil toch niet zeggen dat u gek bent, hun theorie is heel handig bedacht. Een grote groep geloofd niet ze creŽren een theorie, maken er een vaststaand feit van. En slaan daar de minderheid mee om de oren die aan het kortste eind trekken.

Een theorie is een geloof men denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn, maar het is geen vaststaand feit zoals water en meel brood maakt. Maar voor de makkelijkheid of uit arrogantie, heeft men van die theorie een vaststaand feit gemaakt.

Als u deze zaken ook meemaakt, doe u zelf een plezier, ga niet naar hulpverleners waarom niet? Heel simpel zij weten het ook niet, maar omdat ze arrogant zijn denken ze dat u ziek bent en willen u behandelen. En wat houdt dat in behandelen? Zij gaan verschrikkelijk graven in uw onderbewustzijn, en halen alles overhoop, waardoor u echt geestelijk ziek gaat worden.

Op een gegeven moment weet u niet meer of u komt of gaat. Alles wat in uw onderbewustzijn zit oud pijn, onbegrepen gevoelsleven, trauma's enz. worden door mekaar gegooid. Ook eventuele belevenissen uit vorige levens (als die bestaan?), die misschien beter latent kunnen blijven in dit leven worden overhoop gehaald.

Als u verder geen last heeft van deze voorspellende zaken, leef gewoon verder ook kerkmensen en of gelovigen, weten het niet wat de oorzaak is of waar het vandaan komt. En vergeet u niet als de behandeling klaar is, zit er een grote kans in dat u die voorspellende zaken blijft beleven.

U wordt dan gebombardeerd tot levenslange psychiatrisch patiŽnt, door de arrogante der Aarde. Die in de ziekelijke waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben, ze weten precies wat er miljarden jaren geleden op aarde is gebeurd.

Ze weten ook precies wat er over miljarden jaren op aarde zal gebeuren. Mensen die zo denken zijn gewoon dom en arrogant. Tot besluit, als u ziek bent, dan zijn God de Goden Allah en Jezus ook psychopaten en ziek, omdat hun Bijbel is vol paranormale zaken, dan moet men ook de paus behandelen.

PARANORMAL.
HEALTHY? - IMAGINATION? - POSSESSED? - SICK?

There are people who see ghosts or dream or daydream or hear voices, or experience things which happen later for real. What it exactly is I don't know, but according to me as a laymen you're not crazy, something is happening which we don't have a grip on.

And what the purpose is, and where it comes from, I don't know. Consider it an LP whose needle occasionally jumps a few grooves further, makes sound from the future. Jumps back to the original groove, where the music just keeps going
=.

Here I will write some experiences that I have experienced myself, I don't do this to caress or polish my ego. But for those people who are going through it too, and they're afraid of being weird. Or think they're crazy, or they've been told they're crazy and believe it.

==========

London:
Once in a while when I come home late from night shift, I'm looking trough my telescope, and I've seen a lot of scary faces. You can say calmly Demonic faces, sometimes I was so scared I wouldn't touch that telescope for days.

Londen:
(Dream) For months I was strangled in bed by a headless person, at first you're afraid, then you start accepting it. Another time later it starts to get boring and I've said to that person, why have you been coming to kill me for months, I'm already dead. I want to see your face, since I said that, I've never had that dream again.

Londen:
(Dream) I was chased by the Nazis on a train for months, every time I dove under one of the benches. Then they stood in front of it, and kicked with their boots. I managed to get away and jumped out of the train right up a mountain, on the right was a house where I went after every time. But one day I realized that those Nazis had the standpoint that woman in that house belongs to you. Ever since I ran off the train to the left far from the house, and jumped into the depths ever since, I never had that dream again.

Londen:
(Dream) I dreamed that I was lying in a hammock, under my father's house in Suriname. A few months later, I was indeed in that hammock, and I realized that.

Londen:
(Dream) I dreamed that in Paramaribo I saw a police car driving over the bridge of the Saramacca crossing, it was a Volkswagen beetle in black and white colors. A few months later when I moved to Suriname, and drove from the airport over that bridge I saw a black and white police car over that bridge just like in that dream.

Paramaribo:
I sat on the balcony and saw a long stretched cloud floating by, on top of that cloud was lying the Prime Minister of India Mrs Gandhi, a week later she died.

Paramaribo:
I sat on that balcony again, looked between the house and the trees in the sky and saw a face that looked a lot like someone I knew, a week later the person died.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed that I was stuck in water and drowned. The next day I read in the newspaper that a member of staff from the sugar plantation had worked late at night and then drove home. But he slipped and skidded with his car into a ditch, with the roof on the bottom and the wheels in the air. And because the ditch was as wide as his car, he couldn't open the doors and unfortunately drowned.

Paramaribo:
I drove a VW van to Paramaribo and was tired, and said I wanted to be on the corner to turn right. At the same time I said it, I was there too (Time-Travel?). But I can't remember driving that 10 kilometers.

Paramaribo:
Late in the evening I read in the paper that a Hindu woman had died, and wondered where did she live, and suddenly I knew. A week later, that ad was back in the paper, now to thank everyone who attended the funeral. And this time the address was there, and that was the same with the first address a week ago. I was wondering if that woman was standing next to me the first time, whispering as a ghost and the address.

Paramaribo:
I sat in the living room and said, I want the lightning to come in through the open door and disappear through the open window. I held my index finger forward, and moments later a lightning bolt shot through the living room at 1 cm from my index finger.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed I was standing in line with a man or 10, and we were all shot dead. I got up again and said, is this death that's nothing, are we so afraid of that? Two days later on December 8th 1982, 15 VIP men were shot dead in Military Fort Zeelandia. But I haven't seen any faces, not of the perpetrators, nor of the victims
=.

Zutphen:
(Dream) I dreamed I was talking to a fighter jet-pilot, and I said to him if you fly over my apartment tomorrow wave your wings, so I know it's you. The next day I sat in the living room, and I heard fighter jets coming and I stood in front of the window. Then three fighter jets flew over the flat towards the west, the latter began to swing its wings up and down, and to move first left and then right.

Zutphen:
It had been raining all evening and I walked into the bedroom and smelled a certain air, and wondered if the cesspool in front of the flat had overrun. And then said guys you have to stop raining, or I won't be able to sleep here. At the same time I said it, the rain stopped abruptly as if someone was pulling a curtain with the speed of lighting.

Zutphen:
I sat in the living room and looked into the sky, and saw that the clouds were beginning to take the form of a plane. Moments later I saw the fuselage the cockpit the tail, and in the cabin I saw a lot of people sitting on seats, looking at me as the clouds drifted further. Late in the evening I saw on TV that, TWA 800 exploded at 13,700 feet after the start of Kennedy Airport, and came down. And my planet Jupiter was at 13degrees 07minute Aries at birth
=.

Zutphen:
I stood looking at the sky and said I want to see 3 rainbows, the middle one very bright and the other 2 weaker. Moments later three rainbows appeared, the middle one very bright and the two others weaker from the north to the south.

Zutphen:
At my desk at home, I was daydreaming that I was in London, jumped into a Double-Decker bus and ran upstairs and screamed. ďEverybody out there's a bomb on boardĒ, just as we got out, that bus exploded. Late at night I was watching BBC1-TV, and I saw that a bus on line 171 had blown up.

Turns out someone from the IRA was on board with a bomb, that went off too early. What's so typical is that bus left at the same hour and minute out of Catford garage as my birth-hour, and I operated out of that same garage. With line one (1) I regularly came to the place ďThe StrandĒ where it happened, typical hey.

Zutphen:
One day I had scolded God, because it's a mess on Earth for thousands of years. A little later I saw a white disc in the air in the West, and got the feeling that something or someone said to me, do not despair the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disc, the eastern horizon and the middle of the sky, was at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Zutphen:
(Dream) I was in a spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do know you where you are, yes a woman said we have died on Earth, and are now in the spiritual world.

Zutphen:
(Dream) I stood in the universe and looked down, and saw the Moon quietly and harmoniously orbiting the Earth.

Zutphen:
(Dream) I was standing in front of the living room door, and I was standing by the balcony door as well too. We've been looking at each other for a while walked up to each other and shook hands, and then I woke up. And what was typical is it fact that, happened on February 2nd 1990 the day my niece was born, and 7 years later on February 2nd 1997 my father died
=.

Plus that Saturn stood at 19degrees17min in Capricorn Straight Ascension, and Mercury at 17degrees19minute Capricorn Straight Ascension so reverse numbers. Mercury is the planet of my birth-sign Virgo, and Saturn is also called the keeper of the celestial gate, plus that it is the planet of Capricorn.

Zutphen:
I saw a real plane flying from the East to the West to Schiphol Airport? I was wondering if that plane would land safely, and moments later I saw a white stripe appearing from the
nose all the way west. And that plane flew straight on the line to the west until I didn't see it again. I got the feeling that plane will be fine. Normally there are white stripes coming from behind the engines, but this time from the nose to the western horizon
=.

Zutphen:
When I think of a certain woman, I hear a loud bang in my head and or above the flat. While there is no bad weather or thunderstorms or rain.

Zutphen
I was watching a movie where there was a bombing, wondering how loud is that sound. At night I dreamed that I was in a war zone and went through everything and then I woke up. I was shaking and trembling in bed for a while and I was partly deaf.

==========

If they've told you you're crazy, think again about whether you are. Because, they don't believe doesn't mean you're crazy, their theory is very cleverly conceived. A large group doesn't believe they create a theory, make it a fixed-standing fact of. And hitting the minority around the ears that pullig the short end of the stick.

A theory is a belief one thinks it might be possible, but it is not an established fact as water and flour makes bread. But for the easy or out of arrogance, that theory has been made an established fact.

If you're going through these things, you're doing yourself a favor, don't go to care workers. Why Not?, Quite simply they don't know it either. But because they are arrogant they think you're sick and want to treat you. And what does that mean treatment? They're going to dig horribly In your subconscious, and tearing everything up, making you really mentally ill,

At some point, you won't know if you're coming or going. Everything in your subconscious could be old pain, misunderstood emotional life, traumas, etc. are thrown together. Also any experiences from previous lives (if they exist?), which might be better left to be latent in this life.

If you further have no problems from these predictive things, continue to live. Also church people and or believers, don't know what is causing it or where it comes from. And don't forget if the treatment is over, there is a good chance that you will continue to experience these things.

You are then bombed into a lifelong psychiatric patient by the arrogant of the Earth. Who live in the morbid delusion that they have all the wisdom. They know also exactly what happened on Earth billions of years ago

They also know exactly what will happen on Earth over billions of years. People who think like that way are just stupid and arrogant. Finally, if you are sick, then God Allah and Jesus are psychopaths and also sick, because their Bible is full of paranormal matters, then one must also treat the Pope.

SLM - Departure Amsterdam to Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Arrival Amsterdam from Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeŽn via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid ŠŠn of vŠn iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 30 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2020.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(27-01-2021) ONDERZOEK PLEGEN IN PLAATS VAN VOOROORDELEN!!!!!
Wij mensen zitten vaak vastgeroest in onze vooroordelen, daarom blijven we fanatiek onze droomwereld verdedigen. Wij halen alles uit de kast om degene die de andere kant van een zaak onderzoekt onderuit te halen, zoals 9/11 - MH17 - Holocaust - Corona. We lachen de persoon uit - maken hem belachelijk - noemen hem een complot gek - een psychiatrische idioot enz.

Psychologen over het omgaan met de WAARHEID (over 11 september 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

227 MENSEN DIE AIDS HEBBEN WELK MEDICIJN ZAL HUN WEER GENEZEN?
Zegenen hen, zenden maisbes wemeld weirijk, banlied nu hec.

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/

228 WELK CHROMOSOOM VAN DE MAISBES GENEEST AIDS?
Acht, werd gids klom voos, neem maisbeen oases.

Wei.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wei_(zuivel)
Betalactoglobuline.
https://duckduckgo.com/?q=B%C3%A8talactoglobuline&ia=web
Lactoferrine.
https://duckduckgo.com/?q=+lactoferrine%2C&ia=web
Alfalactalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=+alfalactalbumine&ia=web
Glycomacropeptide.
https://duckduckgo.com/?q=+glycomacropeptide&ia=web
Runderalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=runderalbumine&ia=web

229 VAN HET ACHTSTE CHROMOSOOM WELK BESTANDSMIDDEL IS HEILZAAM?
Was echt listmiddel hanebek, roos moi vecht H doel, zamtaan ms.

(Hanebek = Ufonautenleider?, Zamtaan ms?, zaat man Multiple seroses?)

230 MOESTEN DE MENSEN DE MAISBES OP ETEN, OF ALS GENEESMIDDEL?
Degene missen dopmaalteid, nemen beenfoet deels smoes.

(Beenfoet = Kolf van Mais?)

231 DE ALLEREERSTE PERSOON HOE IS DIE BESMET MET DE AIDS VIRUS?
Visde Sirius, hoenbeet deed stoer smeet parel, mais red ole.

232 BESTAAT ER AL EEN AIDS GENEESMIDDEL DAT IN DE DOOFPOT ZIT?
Die nee, beziet doofpot als tandmiddel restant saai deeg.

233 ZIJN ER ANDERE GENEESMIDDELEN DIE IN DE DOOFPOT ZITTEN?
Zijn de doden geen mensenziel roof, red dan de teit ei pit.

234 KUN JE MEDICI ER TOE KRIJGEN ELKE AANWIJZING NA TE PLUIZEN?
Plan nu teit zegen, je kan nu mede kier wijzigen, rij kloec ai.

235 HET GEWAS MAIS IS NOOIT IN HET WILD GEVONDEN, HOE KAN DAT?
Gehad geest die kwam, stil vennoot, wist tand hoen, hoi moi.

236 DE GRAANCIRKEL UFOS VERNIELEN DIE EXPRESS HET DNA VAN MAIS?
Gradenhaan denxt leipe nave liede nu fors verse kris maci.

Sweetcorn. (Sweat-corner = Sauna?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_corn
Medical Sweetcorn.
https://duckduckgo.com/?q=medical+sweetcorn+kernel&ia=web

237 WORDEN GRAANCIRKEL ONDERZOEKERS GRANDIOOS GEPAKT DOOR UFOS?
Foskar wou droogpest zonder gloeidoek, doen graankers cirran.

(Foskar = Ufo?, Cirran = Serum?)

238 DE GOEDE UFONAUTEN WAAR HOUDEN ZIJ ZICH MEE BEZIG?
Horen deun uw goudnafe, zaag bezem ij, zie echte dio.

(Bezem ij = Vrouwen?)

239 HOE DENKT U OVER HET VERWERKEN VAN NAGEBOORTES IN FABRIEK?
Kainhof brieste deun rover, ketter hev varkenweg en boo na.

240 IS HET WEL OF NIET GOED OM URINE TE BEWERKEN VOOR VROUWEN?
Roven ruw steelhof woudvoegbeen, moet niet Roi kir, ween.

(Woudvoegbeen = Vrouwelijk geslachtsorgaan?, Kir = Baby?)

241 HOE DENKT U OVER BLOED ONTVANGEN VAN EEN VREEMDE?
Hoeven koren naven geven natbord meel , deed vout.

242 SOFTENON MEDICIJN WORDT DAT NOG VERKOCHT IN DE DERDE WERELD?
Fos weet vind nondel kreet tangmoord, deert rond wichd dec ij.

http://www.gouvernante.info/taboe3.htm

====================

(26-01-2021) HEBBEN POLITICI EEN BORD VOOR HUN KOP?
Enkele nuchtere cijfers: per dag stierven wereldwijd (stand 9 maart 2020) gemiddeld aan Tuberculose 3014 mensen, aan Hepatitis 2430, aan Pneumonie 2216, aan Aids 2110, aan Malaria 1644, aan het Rotavirus 1233, aan Seizoensgriep 1027, en aan het Coronavirus 56 dit, terwijl ook nog eens met het aantel Coronadoden flink is gesjoemeld.

Doktoren meldden dat ze bij de schriftelijke rapportage van de doodsoorzaak moesten voldoen aan een voldoende aantal Coronadoden. Ziekenhuizen kregen een protocollair veel hogere vergoeding per patiŽnt indien het een CoronapatiŽnt betrof (13 mille) vergeleken met een gewone Pneumonie (4,6 mille) en bij de voorgeschreven beademing van de CoronapatiŽnt, veelal leidend tot de dood, 39 mille.

De besmettingsmythe een Nederland-stalige
samenvatting van the Contagion myth.
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/
Corona vijf Coronaboeken vijf uiteen-
zettingen op een onbewezen fundament
https://www.transitieweb.nl/corona/vijf-coronaboeken-vijf-uiteenzettingen-op-een-onbewezen-fundament/

Onthulling wat Covid19 wordt genoemd is geen virus maar
Chromosoom8 een essentieel onderdeel van het menselijke dna
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/
De besmettingsmythe EdG.pdf.
https://www.transitieweb.nl/wp-content/uploads/De-besmettingsmythe-EdG.pdf

Worden mensen feitelijk besmet via
de Pcr test intranasaal vaccin.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/worden-mensen-feitelijk-besmet-via-de-pcr-test-intranasaal-vaccin/
Biontech gaat hier voorspelde crispr online lees en
schrijf vaccin leveren dat uw Dna kan programmeren
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-gaat-hier-voorspelde-crispr-online-lees-en-schrijf-vaccin-leveren-dat-uw-dna-kan-programmeren/

Burgelijke Ongehoorzaamheid in ItaliŽ - Hardstikke Mooi.
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/italiaanse-restauranthouders-zetten-een-punt-achter-hun-lockdown-io-apro-ik-ga-open/
Vier alarmerende videos en 50 alarmerende links.
https://www.transitieweb.nl/corona/vier-alarmerende-videos-en-50-alarmerende-links/

====================

(25-01-2021) AMERIKA IS ONZE VIJAND EN NIET RUSLAND.
Amerika zal in de toekomst vernietigd worden dat, is een evolutie wet. De massamoordenaars en oorlogsmisdadigers worden op den duur allemaal uitgeschakeld. Kijk naar de geschiedenis, alle grote rijken uit het verleden die de baas speelde op Aarde bestaan niet meer, en zijn vandaag de dag nietszeggende landjes. Maar helaas heeft de arrogante verwaandheid nu de overhand.

Nederland moet dringend weg uit de NAVO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog. Amerika bombardeert al 75 jaar landen waar mensen met een huidskleur wonen, ze bombarde-ren geen blanke landen. De mensen hebben ons niet beledigd, ze vallen onze landen niet binnen, en lopen ook niet op ons te schieten. Amerika is op bruintjes jacht, typisch blank racisme. Zo-lang witje op bruintje schiet, is alles okidoki, gaat bruintje op witje schieten dan is witje pis-nijdig, en neemt onmiddellijk actie om hun land binnen te vallen en de regering te verwijderen.

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
219 Amerikaanse Oorlogen.
https://www.kla.tv/9080
54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

Die psychopaten uit het witte huis (Lees hun bazen uit Israhell) zijn dictators machtswellus-telingen en tirannen, ze spelen de baas van de wereld. En wil je niet naar hun arrogante pijpen dansen, dan bombarderen ze je land volledig uit mekaar, of spelen economische spelletjes met je. En wat doen onze karakterloze ruggengraatloze flapdrollen regeringen inderdaad, SLIJMEN.

Amerika heeft bijna 1000 militaire basissen in de hele wereld, ze hebben de hele wereld bezet en gestolen, en spelen de psychopathische psychiatrische geestelijk gestoorde alleen-heerser. Bijna alle Oostblok landen hebben nu Amerikaanse basissen en Rusland geen ťťn. De NAVO had aan Rusland beloofd tijdens het vallen van de muur die landen niet te bezetten, TUIG dus.
http://www.gouvernante.info/regeringen2.htm

Het wordt DRINGEND tijd dat het Superieure Arische blanke ras een pak slaag, krijgt van de derde en niet westerse wereld, om hun aan het verstand te brengen dat de planeet bestemd is voor ALLE zeven miljard burgers. Hij is niet de privť plantage en eigendom van het arrogante verwaande psychiatrische blanke ras, ze maken om de GVD niet alleen de dienst niet uit.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik langs en schop je in mekaar". En vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en met ze 5en schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie met Irak, en neemt ook zijn 4 Europese vrienden mee, ze vermoorden uw burgers en vernietigen uw land. Maar die vrienden bv. Engeland BelgiŽ Frankrijk en Nederland, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als helden. En dan gaan ze dineren bij bv. de Koning der Nederlanden de President van Amerika en de IsraŽlische Knesset.

De mensheid leert niks ze blijven gewoon arrogant doorgaan met oorlogen maken, zoveel doden gehandicapten weduwen en wezen getraumatiseerden vluchtelingen enz., men leert niks, en dat al door de hele geschiedenis. Oorlogen hebben geen zin, er zijn geen winnaars en verliezers iedereen verliest aan beiden kanten van de oorlog, dringt niet door bij die achterlijke mensheid.

De mensen hebben afgesproken dat ze tijdens de kerstdagen niet op mekaar schieten, zo hebben ze ook kerstcadeautjes voor de soldaten. Als ze dit kunnen afspreken dan kunnen ze toch ook afspreken we maken NOOIT oorlog met mekaar. Als we kwaad zijn dan gaan we ieder onze eigen weg, en in de toekomst wanneer we afgekoeld zijn kunnen we er over praten, dus nooit meer oorlogen, toch?

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(24-01-2021) HEMELLICHAMEN.
De Maan - Ongelooflijke Maan Gezichten Van
De Japanse Selene Orbiter - Aarde-opkomst.
https://www.youtube.com/watch?v=nX0sg1Gp-1w
NASA ISS Live Stream - De Aarde vanuit de Ruimte.
https://www.youtube.com/watch?v=EEIk7gwjgIM

====================

(23-01-2021) GUYANA DELIGHT.
Primitief Koken Achtertuin Steil Vis Choka,
Dhal Rijst & Bunjal Garnalen.
https://www.youtube.com/watch?v=sbubjXV7Mds
Guyanese Indiase Trouw-Huis, Goede Hoop Dorp.
https://www.youtube.com/watch?v=ry7s5GZlg14

Guyanees Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=guyanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=guyanese+streetfood&ia=web

====================

(22-01-2021) ONDERWIJS UZELF.
Uitgebreide Maslows HiŽrarchie.
https://www.youtube.com/watch?v=es6OUobjcho

Corrina Rachel over Psychologie.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychology
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychology&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychology/

Corrina Rachel over Psychiatrie.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychiatry
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychiatry&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychiatry/

====================

(21-01-2021) LEVE EEN AVONDKLOK?
Moet ik nu op straat gaan lopen schreeuwen:"LEVE een Staatsgreep?", liever niet. Maar op een gegeven moment wordt je gedwongen door de psychopaten uit de Tweede Kamer, want de ZWAAR psychiatrische gestoorden "IDIOTEN" dwingen jouw daar toe om Nederland en de bevolking te redden van hun ondergang. Want de: "Psychopaten" gaan door tot het bittere eind.

Een avondklok bewijst hoe geestelijk gestoord politici zijn, je moet van 21.00 tot 04.30 uur thuis blijven. Tussen die uren zitten de massa van de burgers normaal gesproken al thuis, dus kunnen ze mekaar niet aansteken. Terwijl tussen 04.30 en 21.00 uur zijn de meeste burgers op straat, en kunnen ze mekaar massaal aan steken. Dus een avondklok is een Jekyll and Hyde syndrome.

Als de PatiŽnten van het Gesticht die de Tweede Kamer heet het Corona-virus willen uitroeien dan, moet je een dagklok hebben van 04.30 tot 21.00 uur. De Gestoorde zijn toch al bezig om de Horeca de nek af te draaien, dan kun je net zo goed de Economie de nek afdraaien. Je bent toch al bezig met geschifte kolder, dus waarom maken de Idioten er niet een grote klucht van?

De criminelen met die stropdassen voor hebben de planeet Aarde gestolen, en beschouwen hem als hun privť plantage met zeven (7) miljard slaven. Nu hebben de ratten besloten dat we na 21.00 niet meer op hun plantage mogen lopen. De Kakkerlakken lopen nu van arrogante verwaandheid naast hun schoenen, dan hebben ze ook NSB'ers in uniformen in dienst om ons er onder te houden.

Planeet Aarde is een gevangenis omdat je die kunt niet verlaten, de atmosfeer is de gevangenispoort. De gevangenis-directeur is Israhell, die heeft zijn personeel in de hele wereld, denk maar aan Regeringen Politici Multinationals zoals Olie-bedrijven Banken Medische-wereld Voedings-industrie, enz. Plus vele Kontkruipers en andere Satanische Tuig.

====================

(20-01-2021) DE ANDERE KANT VAN COVID19.
Vaxxed- De schokkende waarheid?
https://www.kla.tv/15175

Robert F. Kennedy jr.: De globalisisch-dictatoriale vaccinatie-agenda van Bill Gates.
https://www.kla.tv/16447

Vaccinaties als wegbereider van de globale digitale identificatie?
https://www.kla.tv/16682

Dringende oproep: Coronavaccinatie grijpt in op DNA!
https://www.kla.tv/17193

Corona-cijfers onjuist en mondmaskers gevaarlijk voor de gezondheid!
https://www.kla.tv/17321

Sasek waarschuwt demonstranten: Geen overhaaste acties!
https://www.kla.tv/17430

Zwaar gecensureerd: "Plandemic II: Indoctornatie", Documentaire door Mikki Willis.
https://www.kla.tv/17450

De schandalige slinksheid achter de Corona-vaccintesten.
https://www.kla.tv/17659

Is het corona-vaccin een groter gevaar voor de gezondheid dan de ziekte zelf?
https://www.kla.tv/17807

Mijn hemel Ė Rebekka met kinderkoor.
https://www.kla.tv/17833

Aartsbisschop onthult ďGreat ResetĒ door Covid-19
https://www.kla.tv/17864

Ernst Wolff: Corona-pandemie Ė einddoel: digitaal geldfascisme.
https://www.kla.tv/17876

Mensheid 2.0 Arts waarschuwt voor nieuwe vaccinatie-technologie.
https://www.kla.tv/17917

https://archive.org/details/%40kla_tv?&sort=-publicdate&page=6
https://www.kla.tv/playlists

====================

(19-01-2021) VERWARRING OVERAL.
Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat 'COVID-19' niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9/
https://www.bitchute.com/channel/agha8BlWpZSD/

Braziliaanse President, Jair Bolsonaro - Ik heb Antilichamen.
https://www.bitchute.com/video/Yzxg4M6NB9T4/

Elke de Klerk Arts.
https://www.youtube.com/watch?v=_lvMV_q72tw
https://www.youtube.com/results?search_query=Elke+de+Klerk
https://duckduckgo.com/?q=Elke+de+Klerk&ia=web

Buiten Parlementair Onderzoek.
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw
https://bpoc2020.nl/
https://doezelfnormaal.nl/

15 januari 2020 - Terugkijken - BPOC2020 - de voorzitter live!
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw&t=1061s
Pedro Kuit.
https://duckduckgo.com/?q=pedro+kuit&ia=web
Doe je eigen onderzoek.
https://www.youtube.com/watch?v=CyZVi1YKyOA

Carla Peters.
https://duckduckgo.com/?q=carla+peters&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Cobala&ia=web
https://goodcarefeelsbetter.com/nl/good-care-feels-better-home/
Dr. Dolores Cahill.
https://www.youtube.com/watch?v=hbH5o8AJUaA

====================

(18-01-2021) ZIJN WIJ MENSEN VOOS?
Zijn wij burgers tot zekere hoogte ook Voos? Je hebt midden in de nacht die zwoele dames op TV die je aanmanen om hun te bellen Š bv. Ä 2 per uur, maar die mannen die vaak verslaafd zijn aan het bellen, zullen die vrouw nooit ontmoeten laat staan het met haar doen. Ze krijgen vaak een oudere vrouw van bv. 50 jaar aan de lijn die op de bank ligt te hijgen en komedie speelt.

De TV- de Reklame-wereld en de Telefoonprovider verdienen hier ook aan op jaarbasis, want zij vragen er geld voor. Zij moeten belasting betalen, en de gemeente koopt er nieuwe lantaarnpalen mee die ze in uw straat plaatsen. De illegale marihuana kweker gaat door de achterdeur naar binnen, en de winkelier verkoopt het legaal via de voordeur en moet belasting betalen.

Een criminele bende ontvoert een jongetje van zes, en verkoopt hem aan een pedofiele bende in bv., BelgiŽ. Zij krijgen er misschien?, Ä 100.000 voor, vervolgens gaan ze naar een seksboerderij en geven Ä 20.000?, uit, die uitbater en die vrouw moeten belasting betalen, en de gemeente bouwt er een nieuw fietspad mee. En zondags geniet een gezin met kinderen ervan.

Er zijn in Nederland genoeg brievenbusadressen, zodat buitenlandse bedrijven belasting kunnen ontduiken in eigen land. De dames en heren in de Tweede Kamer vindt het prima want ze ver-dienen er aan. De mensen in arme landen leven een beroerd financieel leven, want die bedrijven betalen geen belasting, dus hun regering heeft ook geen geld genoeg om de armen te helpen.

Dus dan vraag ik me af of wij burgers via de achterdeur meewerken aan voosheid, want wie stemmen er tijdens de Gemeenteraads-verkiezingen en de Tweede Kamer elke vier jaar, WIJ.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

105 GODIN ANNE WIE WAS ZIJ EN IN WELKE RELATIE TOT U GOD?
Doog tuig keelt wereldnaties, zij non waan wein ei.

(Tuig = Touwtjestrekkers-Wereldleiders-Regeringen-Kerkleiders?)

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)
http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

179-ZIJN DIE RUITGEESTEN SLECHT, BANG OF KWAAD VANWEGE DOODGAAN?
Zied nijdgangvoeg dofe waren bod, waak tuig lees tans nat hec.

http://www.gouvernante.info/taboe3.htm

281 IS MEN ECHT IN STAAT OM EIGEN VLIEGTUIGEN OP TE BLAZEN?
Menen mogen ei opblazen, vecht tegen tuig, list is taai.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(17-01-2021) IK BEN VANDAAG EXTRA GIERIG.
Geweldige Cakefabriek Productie Koreaans Eten.
https://www.youtube.com/watch?v=NxqdcnMhnQ4

Zuid Koreaans Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=south+korean+streetfood
Noord Koreaans Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood

====================

(16-01-2021) NOSTALGIE.
Cabine zicht rijden door Londen met Volvo FH460.
https://www.youtube.com/watch?v=jDVJLVDNBNY

====================

(15-01-2021) AMERIKAANSE AGRESSIE.
Ik lees een boek geschreven door William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
Een uitgebreid verslag van Amerika's geheime en openlijke militaire acties in de wereld.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

Op pagina 383 van hoofdstuk 56 -- The American Empire -- schrijft de schrijver:

Na de bombardementen op Irak in 1991, eindigden de Verenigde Staten met militaire bases in,
Saoedi-ArabiŽ, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.
Na de bombardementen op JoegoslaviŽ in 1999, eindigden de Verenigde Staten met militaire
bases in Kosovo, AlbaniŽ, Bulgarije, MacedoniŽ, Hongarije, BosniŽ en KroatiŽ.
Na de bombardementen op Afghanistan in 2001, eindigden de Verenigde Staten met bases in
Afghanistan, Pakistan, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, KirgiziŽ, GeorgiŽ, Jemen en Djibouti.

Zo ver het Boek.

Als het goed is, zijn er meer dan 1000 Amerikaanse militairen basissen wereld wijd. Daar staat vermeldt welke landen nog eigendom zijn van de koloniale moederlanden, het is even schrikken. Je komt ongewild tot de conclusie dat, het blanke westerse ras daadwerkelijk van het standpunt uitgaat, deze planeet de Aarde is ons eigendom. Wij 1 miljard blanke westerse mensen maken de dienst uit, en niet de 6 miljard mensen met een huidskleur. Die moeten verplicht naar onze pijpen dansen, anders bombarderen we hun de hel in. Daar draaien we onze hand niet voor om.
http://www.gouvernante.info/regeringen2.htm

Mijn conclusie, niks geen Superieur Arisch ‹bermensch Ras, dit is hoogmoedswaanzin, in de psychiatrische wereld, een bekende wereldwijde westerse blanke arrogante verwaande ziekte.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

====================

(14-01-2021) DE PALESTIJNSE VROUW AHED FAMIMI IS EEN HELDIN.
Ze is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar 'varken' in het gezicht te slaan.
https://www.youtube.com/watch?v=8YFen2KdqbU
Ze is toen gearresteerd en opgesloten.
https://www.youtube.com/watch?v=MxhNRs-j6b4
Palestijnse Ahed Famimi confronteert Israhel soldaten.
https://www.youtube.com/watch?v=JK-af5lh8y4
Ahed Tamimi ó Levendig Verzets-toer.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw

Kleine Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=9FE9XSm_xVc
https://www.youtube.com/watch?v=5YnlwX4Mw5g
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-rAN0snHlk

Interview met Palestijnse Jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

97% van de zogenaamde Joden zijn nep, ze zijn geen afstammelingen van de stam van Judea of Abraham. Ze zijn 'Khazars' van Khazar, nu genoemd OekraÔne. Palestina is niet hun beloofde heilige land ze hebben het gewoon gestolen, net zo als de Engelse Turtle Island (Amerika) stalen, en net zo als de Nederlanders Suriname jatten. Netanyahu zei het zelf: 'Ik ben een Khazar', en mijn vaderland is OekraÔne. Ze zijn bekeerde mensen in 740AD, in plaats van het Christelijke of Moslim geloof te kiezen kozen ze het Joodse geloof. Oplossing: koop een koffer pak hem in en stap in het vliegtuig en rot op naar huis.

http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://www.fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
http://xroads.virginia.edu/~MA01/kidd/thesis/pdf/protocols.pdf

Saffa 27 6 09 - Boeren worden verhinderd om op hun land te werken.
https://www.youtube.com/watch?v=8PUpmUMG_pA

Een Moedige Vrouw ó Rania Masri ó Een Vredes Activiste.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson naar Palestine ó Rania Masri).
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Crisis in Gaza en West Bank).
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Blootleggen van het Syrische Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Vragen en Antwoorden Syrisch Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Toespraak: 'Mr.Obama, wat is barbaars?).
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (Meer YouTube van Haar).
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website van Rania Masri).

Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (English lyrics).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah" Official Music Video.
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein [RAP NEWS 24].
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Palestijnse Radio en Televisie Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).
http://aqsatv.ps/live (Televisie)

Palestijnse Maha maakt Pitabrood.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Palestijns Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+streetfood&ia=web

Gelekt rapport Joden Khazaren naar Oekraine.
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
Onderzoekers Asjkenazische Joden Turkse Wortels.
https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
De geschiedenis net Joodse koninkrijk der Khazaren.
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
Wil de echte Jood nu opstaan.
https://gabrielevandoorn.wordpress.com/2012/06/16/wil-de-echte-jood-nu-opstaan/
Artikelen en Protocollen.
http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Haredi Joden tegen de staat Israhel.
https://www.youtube.com/watch?v=FKplabTRuak
https://www.youtube.com/watch?v=me4FqdrmVBs
https://www.youtube.com/results?search_query=haredi+jews

Het Syrische Meisje.
https://www.youtube.com/results?search_query=partisan+girl

====================

(13-01-2021) IS ORGAANDONATIE KANNABALISME?
De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond
zoals vroeger de Papoea's, en de andere kannibaal,
eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen
gereedschapskist van de medici, die wanneer ze maar willen,
ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: We gaan na uw dood, uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen. Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er mee wat we willen. En omdat we langer willen leven, stelen we uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En eenieder die wil doneren plaats zijn naam. En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor, zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van de Maffia zoals: Dictators en Machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in. De Gemeente houdt ťťn kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie organi-satie een vierde, gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis. Dan kan er ook nooit verwarring zijn in de medische wereld of u wel of niet orgaandonor bent, of wilt zijn.

http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

====================

(12-01-2021) NEDERLANDSE REGERING VINDT HET PRIMA.
De Nederlandse regering vindt het prima dat Saudi ArabiŽ kinderen vermoordt in Jemen met bommen, want hun ambassade in Riyad in Saudi ArabiŽ dichtdoen dat doen de Nederlanders niet. Maar de ambassade in Damascus in SyriŽ heeft men wel gesloten, terwijl Assad geen kinderen vermoordt. In politiek Den Haag lijden ze aan schizofrenie waardoor ze met twee maten meten. Het bekende Jekyll and Hyde gestoorde syndroom.

Hieraan kun je goed zien met wat voor een smerige mentaliteit regeringen rondlopen. In oorlogen gaat het volgens mij niet om goed of kwaad, of vrienden of vijanden, maar hoeveel men er uit kan slepen. Heb ik baat bij zo een oorlog dan doe ik mee, heb ik er geen baat bij dan mogen ze mekaar uitroeien. En de kiezers die gaan stemmen, zijn volgens mij het kwaad van de evolutie. Want al die moord en doodslag vinden ze prima om eigen gewin.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(11-01-2021) WIE MAAKT DE DIENST UIT?
Het zijn niet de burgers de kiezers of de politici die de dienst uitmaken in Nederland, het zijn de multinationals zoals de farmaceutische industrie de bankwereld de medische wereld de olie maatschappijen de voedingsindustrie enz. Zij halen de politici onderuit d.m.v. lobbyisten, volgens de EU-regering zijn smaak geur en kleurstoffen veilig, maar is dat echt wel zo?

Politici komen van Stadshuizen af, en daar waren ze al geen raketgeleerden. Als ze in de prak-tijk niet voldoen falen of liegen dan worden ze, gepromoveerd tot bv. burgemeester van een stad of commissaris van een provincie, of een bank neemt hun in dienst voor bewezen diensten. Zo als de volks en landverrader minister van FinanciŽn G. Zalm die met pensioen en miljonair is.

Zijn Voedsel Additieven veilig?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+voedsel+additieven+veilig
https://duckduckgo.com/?q=zijn+voedsel+additieven+veilig&ia=web

Zijn E-nummers Veilig?
https://www.youtube.com/results?search_query=e-nummer
https://duckduckgo.com/?q=zijn+e-nummers+veilig%3F&ia=web

====================

(10-01-2020) GEEN COMMENTAAR.
Hoe maak je een Mini Jeep Hybrid thuis - Deel 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
Hoe maak je een Mini Jeep Hybrid thuis - Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg
https://www.youtube.com/results?search_query=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home+
https://duckduckgo.com/?q=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home&ia=web

====================

(09-01-2020) HET MAKEN VAN AARDEWERK IN INDIA.
Aardewerkfabriek | Modern Aardewerk Klei Werk
Door vrouwen | Snel & Perfect Kookgerei maken.
https://www.youtube.com/watch?v=xHG-FwsRg7s
https://www.youtube.com/results?search_query=pottery+making+in+indian+villages

====================

(08-01-2020) WEL OF GEEN VACCINATIES?
In de Ziekenhuizen in Deventer en Zwolle is men begonnen met het vaccineren van personeel, ik dacht dat het ontwikkelen van een vaccin drie jaar duurde en geen zes maanden. Het is nu afwachten hoe hun lichaam er op gaat reageren positief of negatief, laten we hopen dat het goed gaat, mocht het mis gaan dan zit het personeel misschien met een levenslange handicap.

Zoals u weet ligt de Horeca op zijn: "GAT", vanwege die achterlijke: "Corona-Kolder" van die drie: "Psychopaten" die: "OPRUTTE DeJonge en van Dissel heetten". CoronaCovid19 is familie van de Griep ó Er sterven drie?, keer zoveel mensen aan de Griep dan aan Corona, maar voor de Griep is er geen lockdown.

Het echte eieren is het vaccineren van zeven miljard burgers Š Ä 35 Euro per persoon, daar wor-den die: "BEESTEN" uit de: "HEL" met die stropdassen uit: "Villapark de Bungalow" rijk van. Het: "TUIG" heeft de: "Slaventijd" geherintroduceerd, die geldt nu ook voor Blanke Mensen. De Slaven lopen nu rond met een mondkapje, is dit dat bekende getal: "666" uit de Bijbel?

Er zijn twee kampen die mekaar bestrijden over het nut van het wel of niet vaccineren van bv. kinderen. Je hebt als eerste de gevestigde orde, die er baat bij hebben dat het liefst alle 17 miljoen burgers worden ingeŽnt tegen alles wat er maar bestaat. Dat is de medische wereld en de farmaceutische industrie, en die laatste verdienen er natuurlijk lekker aan.

Dan heb je de tweede groep van mensen die nadenken en onderzoeken, zoals bv. ouders van kinderen, als ook getrainde wetenschappelijke onderzoekers. Deze mensen ontdekken allerlei zaken die de pers&media zoals de demagogen van de journaals de kranten de praatprogramma's op Tv niet vertellen, maar met liegen en bedriegen met valse nieuwsitems.

Vroeger stierven inderdaad vele kinderen aan allerlei ziektes, en die werden 'veroorzaakt' door open goten slecht voedsel en slechte hygiŽne. Maar toen men dat had geregeld, stierven er nog bitter weinig kinderen, en toen pas kwam men achteraf met die vaccinaties. Nu doet men heel slim alsof die vaccinaties de oorzaak zijn van het uitroeien van de kinderziektes.

Er is wereldwijd al genoeg onderzoek gedaan, en die wijst ieder keer weer uit dat kinderen die ingeŽnt zijn, vaker ziek worden dan kinderen die niet ingeŽnt zijn. Bv. de mazelen krijgen schijnt heel goed te zijn voor kinderen, omdat die het immuunsysteem en de weerstand van het lichaam van kinderen versterkt. ChemicaliŽn in medicijnen ondermijnen juist de weerstand.

De vaccinatie-maffia die hebben lobbyisten in dienst om politici te bewerken en onderuit te halen, in de hoop dat ze een wet gaan maken om in de toekomst alle 17 miljoen burgers in te enten tegen van alles. Je kunt dit maffiasyndicaat beschouwen als psychopaten die net zolang blijven sodemieteren, totdat ze hun zin hebben gekregen, die doet ook de antirokers-maffia.

Dit zijn allemaal kleine psychopaatjes, die thuis bij tante Truus 50 jaar geen -- REET -- te vertellen hebben. En daarom compenseren in de maatschappij, door de grote stoere jongen uit te hangen. Tante Truus zet hun koffer vroeg of laat voor de deur, oja voor je de deur dichtslaat achter je, laat je het huis de auto de kinderen en de bankrekening even achter, doei.

Brandy Vaughan, (De Vrouw op de 1e Youtube hieronder) de oprichtster van de anti-vaccinatie organisatie, overleed op 45-jarige leeftijd op 7 december 2020. Brandy Vaughan stierf aan een natuurlijke? dood?, zegt de politie.
https://www.snopes.com/news/2020/12/22/brandy-vaughan-death/
Vaccineren is voor winst, niet voor gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o

Ik ga niet beweren dat ze vermoord is want dat weet ik niet, MAAR: ervaring als webmaster van een website die al twintig jaar graaft op het internet voor achtergrond info voor mijn artikelen, heb ik geleerd dat vele klokkenluiders inderdaad allemaal sterven aan een natuurlijke dood. Er sterven ook jonge mensen aan een natuurlijke dood, dus misschien is het haar overkomen.

Maar misschien is ze wel vermoord, waarschijnlijk ook nog om andere klokkenluiders die van plan zijn om in de toekomst in het openbaar ook hun zegje te doen bang te maken. En wat doen de Kuddedieren Klootjesvolk en dom Gepeupel (Sheeple) ons uitlachen en ons: "Complotgek-ken" noemen. Terwijl zelf onderzoeken ze geen fluit, die kijken levenslang de andere kant uit.

Dr. Suzanne Humphries over vaccins en het immuunsysteem.
https://www.youtube.com/watch?v=_HMjAHx0egI
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
Gif in een griep-prik, kankerverwekkende formaldehyde.
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

====================

(07-01-2021) ZIJN WESTERLINGEN EERLIJK?
De Europese honger naar kip begint en eindigt met de borst van de vogel. Andere onderdelen worden in stukken gehakt, bevroren en verscheept naar het buitenland Ė vaak naar Afrika. De door de EU gesubsidieerde invoer van pluimvee verpest de markt voor Afrikaanse landbouwers.

https://www.youtube.com/watch?v=1QEL_Qx43iE
https://www.youtube.com/results?search_query=subsidized+chicken+for+africa
https://www.dw.com/en/ghana-poultry-farmers-undercut-by-eu-imports/av-47911356
https://duckduckgo.com/?q=Subsidized+Chicken+for+Africa.&ia=web

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/164429-europa-afrika-geplukte-kip-maakt.html

====================

(06-01-2021) ADDERGEBROED?
Jullie Zionistische Khazar (Nep-Joden) uit Israhell, ik daag jullie uit, roei ons Gojim maar uit met jullie 300 atoombommen. De zeven miljard mensen mogen naar het paradijs, en ik vernietig jullie lichaam geest en ziel, dus jullie bestaan niet meer. Ik heb jullie geschapen en ik vernietig jullie weer. Waar halen jullie de arrogantie vandaan, je Superieur te noemen van de mensheid.

Arthur Koestler ? De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En: "NEE", er zijn geen zes miljoen Joden vergast, het is een sprookje dat wanhopig door de NEP Joodse leiders in stand word gehouden, anders vallen ze door de mand. Dan hebben ze geen recht meer op Palestina, die ze nu illegaal en crimineel gejat hebben.

Het Rode Kruis onthult de - JudaÔstische Holocaust - Bedotterij?
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

De verborgen geschiedenis van de, ongelooflijk kwaadaardige Khazaarse Maffia.
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(05-01-2021) TUIG?
Van de 195 landen van de wereld zijn er twee die geen lid zijn van de Verenigde Naties (VN) ze zijn toeschouwers n.l.:
Vaticaan Stad (Heilige Stoel). Die wordt beschouwd als een onafhankelijke Geloofsstaat.
Palestina. (Toeschouwers). Die wordt beschouwd als een Terroristische Staat.

Veel van de 193 landen vinden het niet erg als Palestina ook lid zou worden van de VN., maar Amerika gooit zijn: ó Veto ó op tafel wat bezopen is. ……N land Amerika maakt dus de dienst uit voor alle landen ter wereld, ongetwijfeld in opdracht van hun bazen uit Israhell. Er zijn 300 congresleden met een dubbel paspoort en Nationaliteit, wat niet mogelijk is volgens de Amerikaanse Grondwet.

Palestijnse Verenigde Naties bod uitgelegd.
https://edition.cnn.com/2012/11/28/world/meast/un-palestinian-bid/index.html
Leden van de Verenigde Naties.
https://www.worldometers.info/united-nations/
Hoeveel landen zijn er in de Wereld?
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/

050 IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN HOE DE GODEN DENKEN?
Tellen hun zegewielen, wensen woede kink doode.

051 WANNEER KOMT ER EEN EINDE AAN DE ELLENDE OP AARDE?
Een raad en een mandaad lokt een inleed weerroep.

052 GOD WANNEER KOMT U OP AARDE OM DE VERWARRING WEG TE HALEN?
Keer voogd de rug toe, weten wapen wiegmom, lard haan narr?

(Lard = Engels voor Vet?)

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(04-01-2021) SATANSKINDEREN?
049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

De Ufonauten uit deze film, zijn dat misschien het blanke ras oftewel de gevallen engelen uit de Bijbel? Hebben ze toen met hun Ufo's de Aarde ontdekt gestolen en bezet?, en de oorspron-kelijke bewoners met een huidskleur werden die uitgeroeid door een zondvloed? Degene die ontkwamen vluchten ze naar de oerwouden van Afrika Zuid-Amerika en Aziatische landen?

Een schrijver schrijft een boek en dat kan een succes worden in de verkoop dus een hit, en in Hollywood besluit men om er een film van te maken. Is het mogelijk dat de speelfilm echt is gebeurd in de oertijd, en ons onderbewustzijn weet dat? Zou het mogelijk kunnen zijn dat bij sommige mensen, de grens tussen onderbewustzijn en bewustzijn heel dun is en het realiseren?

That's it Honkeys, your ass is grass.
Bye White-bread, you ugly Motherfuckers.
https://www.youtube.com/watch?v=qjh_YGrtN9k
De Film: Independence Day (2:04:41 Uur).
https://www.youtube.com/watch?v=Tc9YN7y8X70
Independence Day Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+independence+day
https://duckduckgo.com/?q=independence+day+film&ia=web

Vroeger waren alle landen in Afrika in Midden en Zuid-Amerika AziŽ en de Arabische wereld, koloniale landen van de westerlingen. Godzijdank zijn ze nu onafhankelijk, maar dat zint de westerlingen niet, die zijn pisnijdig en proberen d.m.v revoluties en staatsgrepen de regeringen weg te jagen om er stro-regeringen te parkeren. Amerika is daar al 75 jaar mee bezig, tuig dus.

Ik ben er heilig van overtuigd dat, als de niet-westerse landen hun grenzen dichtgooien, en de westerlingen geen grondstoffen meer krijgen. Dan zullen de westerse regeringen onder leiding van Amerika die landen militair binnen vallen en bezetten. Nu houden ze zich koest want ze betalen nu een grijpstuiver, maar straks komt hun echte karakter en ware aard boven water.

Al door de gehele geschiedenis worden mensen met een huidskleur behandeld als, slaven goed-koop werkvee en minderwaardige wezens. Het racistische blanke ras leeft in de waan dat, deze planeet hun eigendom is. Eerst stalen ze gratis de grondstoffen d.m.v. een slaven en koloniale tijd, vandaag de dag onze moderne tijd betalen multinationals een grijpstuiver voor de goederen.

De Palestijnen uit Palestina, de Indianen van Amerika, de Maori's van New Zeeland en de Abo-riginals van AustraliŽ worden door de nazaten van de blanke Europeanen als oud vuil behandeld in hun eigen land. Ze tellen helemaal niet mee in de maatschappij, ze krijgen de slechtste huizen medische behandeling schoolopleiding salarissen enz., en er wordt op hun neer gekeken.

De laatste dagen op Aarde.
https://www.youtube.com/watch?v=LWZSDi1TV8Y
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+the+last+day+on+earth
https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-the-last-days/
https://duckduckgo.com/?q=last+days+on+earth&ia=web

====================

(03-01-2021) SERIEUZE ZAKEN.
JCB Graafmachine Versus angstige heuvel en
grote boom -JCB Maakt weg langs de heuvel.
https://www.youtube.com/watch?v=KZJ2-hO01Ao&list=PLTk_5weVvKP9-JUDGmwT8wVe1ZYS2Iery

Graafmachines laden vrachtwagens
met een zeef op het laad depot.
https://www.youtube.com/watch?v=9wjEVV92Zvw (5:35 / 15:22)

====================

(02-01-2021) MIJN FAMILIE.
Bridezillas: Zuster Gevecht.
https://www.youtube.com/watch?v=nAHO8GBKjGI
https://www.youtube.com/results?search_query=sister+fighting+each+other

Steegrat krijgt van Rechter Joe Brown
straf en loopt! uitdagend weg. F ck You.
https://www.youtube.com/watch?v=kWkDOS4073Q
Die dikke kloot begon.
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4

Sluwe vrouw uit de hel.
https://www.youtube.com/watch?v=MI5X5gclVZk
Hij houdt van Spek die spettert. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=6DBKRhDfGGo
Het Spek is niet meer heet (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=tU7WFz0illA
Gekke oude Mensen in de Rechtbank.
https://www.youtube.com/watch?v=od8FS6f47Mo

====================

(01-01-2021) MIDDEN-OOSTEN + HINDOE CHRISTELIJKE MUZIEK.
Mijn leven is van U - Midden Oosten.
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ
Inta Elaahi (U bent mijn God)...Arabisch Christelijk liedje.
https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8
Tasbiih al-Rab...Gezegend is de Heer.....Arabisch Christelijk lied.
https://www.youtube.com/watch?v=Z41HfwSUbUM
Jezus uw naam is groot: Mooie Arabische aanbidding uit Egypte.(English) https://www.youtube.com/watch?v=hd89IbwHtFc
Ha Hallelujah...Arabisch Christelijk liedje, Egypte.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94
Neem me mee - Jemenitische Arabische Christelijke Song.
https://www.youtube.com/watch?v=18zCqfybPM4

Hindoe Christelijke Muziek.
Ho Teri Sthuthi | De Konings Dochters | ©2019.
https://www.youtube.com/watch?v=XqzSW4An8u8
Hosanna| Hindi Aanbiddelijk lied| Christus alleen Muziek.
Ft.Vinod Kumar, Benjamin Johnson.
| https://www.youtube.com/watch?v=HNse4Quefa0
FASLA | Awesome Hindi Christelijk aanbiddelijk lied van
Maranatha Aanbiddelijk Concert | live opgenomen in India.
https://www.youtube.com/watch?v=Rbti_KptX5g
Yahova Na Mora' Muziek Video.
De Hindoe Classieke Dans Versie.
https://www.youtube.com/watch?v=8NWLUB9ewIc

====================

(31-12-2020) BUIKSPREKERS.
Smaak van China.
https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us
Kun je me nu horen?
https://www.youtube.com/watch?v=A38YO3f2Bv4
De Avond voor Kerstmis.
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c

Sweet Daddy Dee is een POOIER:
Playa in een Management Beroep.
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI
Nog meer Brothers.
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc
https://www.youtube.com/watch?v=UqEl06DpEhU
https://www.youtube.com/watch?v=HEPnSf-SVWo

====================

(30-12-2020) PSYCHIATRISCHE WAANZIN?
Een vorm van psychiatrische waanzin? Bij sommige Pizzaria's kun je kiezen uit soms 40 ver-schillende soorten Pizza's. Uit bv. Napels Rome Turijn Florida Texas New York HawaÔ enz. Er zijn 195 landen en elk land heeft 5 concurrenten en die maken verschillende soorten pindakaas, dus er bestaan 975 soorten pindakazen. Moet ik ze allemaal proeven dan? Totale waanzin.

Er zijn mensen die alle bus metro trein routes van hun land uit hun hoofd leren, plus ook nog eens alle haltes en aankomst en vertrektijden. Zijn ze wel of niet normaal?, wat moeten ze in Godsnaam met al die informatie. Is dit misschien inderdaad gekke werk?, dus psychiatrisch niet normaal? Hebben zij een gaatje in hun voorhoofd van de pot gerukt of van het dak gevallen?

Hoeveel landen zijn er in de Wereld?
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/
https://www.youtube.com/results?search_query=how+many+countries+are+there+in+the+world
https://duckduckgo.com/?q=how+many+countries+are+there+in+the+world&ia=web

====================

(29-12-2020) NEUTRALISEERT ALUMINIUM STRALING?
Haalt aluminium straling weg? Mijn mobiel omwikkel ik met aluminiumfolie, en het valt op dat ik nu om de drie dagen mijn mobiel moet opladen want hij is zo dood als een pier. Kan het zijn dat die folie mijn mobiel batterij leeg trekt?, dus de straling van mijn mobiel ongedaan maakt. Dus als u uw hele huis zou omwikkelen met folie dan werkt, ook uw stroommeter niet meer?

Als we kijken we naar de piramides van Egypte dat, zijn gesloten gehelen een soort van vacuŁm binnenin. Zou die ook de straling van buiten tegenhouden, waardoor voedselachtige producten misschien langer vers blijven. Dus als u in een Pyramide huis zou wonen wordt u misschien nooit ziek, want er komt geen straling meer in uw huis van buitenaf.

Is het mogelijk? dat, in de medicijnen aluminium zit, en die is de vijand van de hersenen en ook natuurlijk schadelijk. En in de hersenen zit stroom en die wordt misschien uitgeschakeld door die medicijnen, m.a.w. uw immuunsysteem werk niet meer of gedeeltelijk. Kijk naar de oude van dagen die slikken bergen medicijnen maar ze worden niet beter laat staan weer gezond.

Een student zit op een medische universiteit, en wat doet die persoon daar?, medicijnen studeren maar geen geneeskunde. Zijn oplossing medicijnen voorschrijven in de praktijk, en blijft ook levenslang fanatiek vastbijten aan de opleiding, alternatieve genezers daar moet de dokter (Op wie het betrekking heeft) niks van hebben. Die worden links gelaten of ontkent.

Pyramide of Giza Straling.
https://www.youtube.com/results?search_query=+pyramid+of+giza+radiation
https://duckduckgo.com/?q=pyramid+of+giza+radiation&ia=web

WiFi straling-gevaren van WiFi -
Hoe WiFi-straling uit te schakelen.
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
Is WiFi Gevaarlijk?
https://www.youtube.com/watch?v=CQrDSCo83mk
Brussel stopt 5G terwijl het VN-medewerker pleit
voor het redden van de mensheid van 5G-uitrol.
https://www.youtube.com/watch?v=8lmolNJjUIU

====================

(28-12-2020) HET GROTE SCHAAKBORD.
Het is de bedoeling van Israhell om de hele wereld te bezetten en de baas over te spelen. En spannen de trekpoppen dus de politici van het Amerikaanse witte huis voor het karretje die, voor hun het vuile werk moeten opknappen. Zij Israhell zijn de echte baas in het witte huis, en niet de Amerikanen. Zijn ook de oorzaak van de Bolsjewieken uit Rusland en de 1e en 2e wereldoorlog.

Het Grote Schaakbord.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Chessboard
http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf
https://duckduckgo.com/?q=the+grand+chessboard&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=the+grand+chessboard
https://www.bitchute.com/search/?query=the+grand+chessboard&kind=video

De Heartland Theorie en de hedendaagse
geopolitieke structuur van Centraal-EuraziŽ.
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006Rethinking-4.pdf

====================

(27-12-2020) FUNNY SHIT.
Hilarische Spaanse man informeert moslim over ware islam.
https://www.youtube.com/watch?v=HYQaRh6rK9I

In dit filmpje zegt de man dat, toen Mohammed werd geboren dat er licht uit zijn moeders vagina kwam. Is het mogelijk dat als we op sterven liggen dat, hetzelfde proces zich afspeelt zoals we normaal gaan slapen, dus een bewustzijnsvernauwing. Na het gestorven zijn reizen we door het geboorte kanaal van onze nieuwe moeder en zien het licht van de verloskamer.

De overgang tussen wakker zijn en gaan slapen merken we niet, dus die bewustzijnsvernauwing gaat razendsnel. Zeker twintig jaar geleden lag ik in bed na te denken over een vrouw, op een gegeven moment zag ik haar voor mijn bed staan (Droom?). Toen werd ik onwel en zakte weg (Bewustzijnsvernauwing?), en werd direct weer wakker.

Ik probeerde tot twee keer toe om te gaan staan, maar dat lukte niet omdat mijn linker lichaam verlamd was. Terwijl als we slapen dan is ons lichaam voor de volle 100% verlamd. Heeft u het wel eens meegemaakt dat u slaapt maar uw arm hangt in de lucht, terwijl u echte arm ligt naast u. Is het mogelijk dat de arm in de lucht uw geestelijke arm is, dus een uittreding?

Ik kan me nog herinneren dat ik droomde dat ik in de geestelijke wereld was, ik had de leiding over een groepje mensen en vroeg aan hun: Weten jullie waar jullie zijn. Ja zei een vrouw we zijn overleden op Aarde en zijn nu in de geestelijke wereld. In Suriname droomde ik dat ik in een rij stond van een man of tien, en we werden allemaal doodgeschoten en vielen neer.

Ik stond weer op en zei: is dit nou de dood. Twee dagen later op 08 december werden 15 man doodgeschoten. Is het mogelijk dat ťťn van de mannen doodsbenauwd was van de dood dat, ik zijn geest uit zijn lichaam heb gehaald en weg stuurde. In zijn lichaam stapte als geest om zijn dood te verwerken, en die man was de beste vriend van mijn vader advocaat Harold Riedewald.

Een jaar geleden reed de ziekenauto langs mijn flat met zwaailicht en sirene, ik zei tegen de patiŽnt: Niet bang zijn het komt weer goed. Vijf minuten later was mijn linkerlichaam opnieuw verlamd, en een uur later lag ik ook in het ziekenhuis. De volgende dag kwam een verpleegster zich voorstellen, en die leek verschrikkelijk veel op die vrouw die voor mijn bed stond.

Is het mogelijk dat ik die verlamming zelf opgewekt heb in mijn onderbewustzijn, omdat ik die vrouw wilde zien van die droom?, maar verwarde haar met die verpleegster. Want het onderbewustzijn is moeilijk weer te geven via het gewone bewustzijn en komt verknipt over. Stel dat veel van de ziektes die we krijgen dat, we die zelf creŽren in ons onderbewustzijn.

====================

(26-12-2020) OH OH.
Bent u nog steeds dronken?, OH OH. Rustig aan u moet nog naar de kerk want het is kerst. Okť als de dominee ook van een slokje houdt zit u gebeiteld. Alleen het kindeke Jezus die net gebo-ren is, ziet dat en vraagt zich af: Was mijn vader soms zelf ladderzat toen hij dit zooitje schiep?

====================

(25-12-2020) STAAT U VOOR AAP?
Stel dat ik zou zeggen dat mijn beide buren sociale psychopaten zijn, dan zit er een dikke kans in dat u als blanke Nederlander een leuke kerst heeft. Want die Surinaamse Aap die in het midden woont denkt dat hij psychiater is dat, wordt toch lachen gieren en brullen voor u of niet soms. Een mooiere kerst kan ik u niet bezorgen, daar moet op gedronken worden proost.

====================

(24-12-2020) BEWUSTZIJN.
Voor degene die er in geloven, en of er mee zitten te puzzelen.

Mocht u zich bezig houden met ťťn van de vijf onderstaande bewustzijnsvormen, dan heeft u kans dat de massa u scheel gaat aankijken. De hulpverleners zullen van het standpunt uitgaan dat, u niet in de realiteit leeft. Men zal zich niet makkelijk gaan afvragen, of die realiteit van hun wel deels of niet op waarheid berust. De realiteit en de moderne mentaliteit, is vaak een dwang-matige verslaving geworden, die zijn in de loop van de jaren zo gewoon geworden dat men verder niet nadenkt. Men neemt het klakkeloos aan voor waarheid, zonder goed na te denken.

Natuurlijk zijn er ook crackpotten, die zich alles verbeelden en of inderdaad gefrustreerd zijn. Stel iemand heeft een ufo gezien, voor de massa is hij gek. Misschien is die persoon dat ook wel, maar niet iedereen is een crackpot. Die ufo die de persoon gezien heeft is voor hem de waarheid, want hij heeft hem gezien, en of die ufo wel of niet echt was is niet belangrijk. Dat de massa niet in ufo's gelooft, wil niet zeggen dat ze dan ook niet bestaan dat, is arrogant denken. De mensen die er om lachen hebben vaak niks onderzocht op ufogebied, dus dom volk.

Onze planeet kent veel mediums, een deel de oplichters dus doen het gewoon voor de poen, een ander deel denkt ter goeder trouw bezig te zijn, het derde en laatste deel zijn echte mediums. Ga bv. naar onderstaande taboe website, ik kijk naar een vraag en zie delen van het antwoord staan en rijg ze aan mekaar vast. Of ik geschift mocht zijn, of verleid door bv. geesten of dat het uit mijn onderbewustzijn komt dat, weet ik niet geen flauw idee. Daarom maak ik me ook niet druk om als mensen mochten zeggen: die is geschift, want zij weten het helemaal niet.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Ego Bewustzijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=Ego+Bewustzijn
https://duckduckgo.com/?q=Ego+Bewustzijn&t=h_&ia=web

Geestelijk Bewustzijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=Geestelijk+Bewustzijn
https://duckduckgo.com/?q=Geestelijk+Bewustzijn.&t=h_&ia=web

Goddelijk Bewustzijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=Goddelijk+Bewustzijn
https://duckduckgo.com/?q=Goddelijk+Bewustzijn&t=h_&ia=web

Ziel Bewustzijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=Ziel+Bewustzijn
https://duckduckgo.com/?q=Ziel+Bewustzijn&t=h_&ia=web

====================

(23-12-2020) GELD IS NIET ONS EIGENDOM.
Het geld dat we op zak hebben of het spaargeld op de bank is niet van ons, het is eigendom van de bank we mogen het lenen. U gaat op reis en komt bij de grens en heeft u meer dan 10.000 Euro op zak, dan wordt het tijdelijk in beslag genomen. De banken willen weten waar u heen gaat met HUN geld, het is ook strafbaar om HUN geld in de fik te steken of te versnipperen. Trouwens 94% van het geld bestaat helemaal niet eens, het is allemaal giraal geld dus niet fysiek bestaande bankbiljetten.

Van de wet moet een bank 6% echt bestaand biljetten geld erop na houden dat, betekent dat de bank uw 94% spaargeld helemaal niet eens heeft. Dus als alle Nederlanders op dezelfde dag en zelfde tijdstip naar de bank gaan om hun spaargeld op te halen, dan gaat de voordeur van de bank op slot omdat ze ons geld niet hebben. Dus zijn we beroofd door die smeerlappen uit: "Villapark de Bungalow". Van de land en volksverraders ook wel eens psychopaten genoemd dus de politici hoeft u niks van te verwachten, want ze zijn dikke vriendjes met de banken.

http://www.courtfool.info/nl_De_toverkunst_van_de_bankiers.htm#right-column
http://www.courtfool.info/nl_De_bankiers_en_de_euro.htm
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/zelf-geld-drukken/
https://handjecontantje.org/

====================

(22-12-2020) ISRAHELL IS DE BAAS IN DE WERELD.
Als IsraŽl iets niet bevalt dan proberen ze het te verhinderen, uit te schakelen en ongedaan te maken. Een groepje studenten van een Amerikaanse universiteit, namen het op voor de onmenselijke behandeling van de Palestijnen, met gevolg dat IsraŽl aan de bel trok bij die universiteit, met gevolg dat de studenten werden uitgeschreven.

Die stapte naar de rechter, en maakte dat ongedaan zodat ze weer naar school konden. En een paar weken later werd de rechter ontslagen. Dit is ongetwijfeld en zeker weten weer het werk van IsraŽl. Het is heel gewoon dat onderzoekende serieuze oprechte mensen die de andere kant van een zaak laten zien bv. de Holocaust 9/11 MH17 Covid19 enz. dat, ze ontslagen worden.

Een Engelse professor van een universiteit, wilde in Den Haag in een hotel een lezing geven over de holocaust. Vervolgens trok het Nederlandse CIDI, het informatiebureau van IsraŽl aan de bel bij het gemeentehuis van Den Haag, en die trokken aan de bel bij dat hotel, en ze gaven de professor te kennen dat zijn hotel kamer was geannuleerd, en de lezing niet doorging.

Joodse college scholieren die dienst weigeren gaan naar de gevangenis.
Ik weiger een IsraŽlische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

De beveiliging op Schiphol is volledig in handen van een IsraŽlisch bedrijf, als ik het goed heb heten ze Blackwater. Toen een paar personeelsleden van Schiphol verdwaald waren, en per ongeluk op het terrein van IsraŽl kwamen, kregen ze van mannen met machinegeweren te horen dat, ze moesten opdonderen, want dit was geen Nederlands maar IsraŽlisch grondgebied.

En IsraŽl heeft ook een atoombom liggen op Schiphol, wat volgens internationale wetten helemaal niet mag. Toch gebeurd het, en ik neem aan dat de Nederlandse regering dit ook weet, maar het vermoedelijk in het openbaar zal ontkennen. Dan heeft IsraŽl ook nog eens de: "Sam-son Optie", en daar wordt mee bedoeld, als wij als IsraŽl gaan, nemen we de hele wereld mee.

En als het verhaaltje klopt, want dat weet ik natuurlijk niet, maar stel dat het wel klopt. Dan heeft Amerika (Lees IsraŽl) in het verleden vaker met atoombommen willen smijten, maar dat wordt iedere keer verhinderd door Ufo's die de lanceercodes veranderen, zodat de raket niet weg wil. Want het schijnt dat een explosie ook effect heeft in de ruimte (en andere dimensies).

En als het klopt dan zijn de elite Joden begonnen met de Tweede wereld oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten. Ze hebben ook de concentratiekampen voor Hitler gebouwd, want hun fabrieken hadden personeel nodig, omdat de Duitsers aan het front lagen. En als klap op de vuurpijl, hebben ze zijn oorlog ook gefinancierd.

Allemaal geheimen die pas in 2045 openbaar gemaakt mogen worden. Want dan zijn ze allemaal dood en niet te pakken, en kun je ze niet meer voor het bv. Internationaal Gerechtshof in Den Haag slepen wegens massamoord op hun eigen ras en andere rassen. Trouwens dat gerechtshof is ook eigendom van de machthebbers, zij maken de dienst uit en plaatsen hun lakeien.

Lenin?, werd opgestookt om 60 miljoen Russen en Oost Europeanen te vermoorden, want die wilde Jood worden. Een handvol kunnen we in IsraŽl onder de knoet houden, maar geen 60 miljoen. Het is mogelijk dat Rusland vroeger de Oost Europese landen niet heeft bezet om ze te jatten, maar om de bevolkingen te beschermen tegen de nep-Joden die hun wilde uitroeien.

Vroeger had je de Bolshewieken partij met hun revolutie, en die hebben die slachting veroor-zaakt en ze waren allemaal Duitse Joden behalve Lenin. Trotsky is een geboren en getogen Duitser hij heet Bronmeier. Terwijl de geallieerden zij aan zij vochten met Rusland tegen Hitler, vond Amerika (Hun baas Israhell) het prima dat de Communisten een slachting aan richten.

En wat vele mensen niet weten, is dat het grootste deel van de Joden (95%) in IsraŽl helemaal geen Bijbels Joden zijn, maar nazaten van de Khazaren uit OekraÔne (De basis wortel Rusland), die in 740 AD bekeerd zijn tot het Jodendom. Ze zijn niet van Abraham en Judea, en hebben nooit in Palestina gewoond ook geen 2000 jaar geleden.

De echte Bijbelse Joden zijn zij in die zwarte kleren met die pijpenkrullen en die hoge hoeden. En 9 van de 10 van hun woont helemaal niet eens in IsraŽl, want zeggen ze dat, mogen we niet van God. Dat de Joden om de zoveel tijd in de geschiedenis op hun lazer krijgen, komt gewoon omdat ze nog arroganter zijn dan de duivel, en ze spugen ook God in het gezicht.

Toen is alles tot de dag van vandaag verkankerd. Er is een groepje elite Joden die de oorzaak zijn van pijn verdriet wanhoop de dood en een hoop mensonterende ellende voor beide rassen, in het Midden oosten. Israhell spant Amerika en Europa voor het karretje want, ze willen een Groot-Israhell hebben die alle Arabische landen moet omvatten.

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html

Wat vele ook niet weten en ook niet wordt verteld door de demagogen van het journaals, is het feit dat er genoeg Joden in IsraŽl jacht maken de Ethiopische en Russische Joden. Ze krijgen de slechtste huizen, de slechtste baantjes, de slechtste salarissen, de slechtste medische zorg, ze krijgen ook regelmatig klappen op straat, zowel door de Joden als de politie.

Als ik God was en ik kwam op Aarde, het allereerste wat ik deed, is het Midden Oosten Joden vrij maken, laten ze maar bij hun vriendjes in Amerika gaan wonen, die zullen hun vast bijzonder enthousiast hartelijk ontvangen op de Amerikaanse vliegvelden. Compleet met rode lopers, bloemen, apple pies en kusjes. Arabische landen zijn bestemd voor de Arabieren.

Het tweede wat ik deed, al die massamoordenaars uit het witte huis, kregen een enkeltje Pieterbaan centrums van Amerika, wegens criminele psychopathische geestelijke gestoordheid tot in het bizarre. Kortom ik stopte het hele zooitje in het "GEKKENHUIS". Het derde wat ik deed, ik liet alles wat wapens waren smelten, zodat niemand ze nog kan gebruiken.

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen. (Censuur? Opdrachtgever Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Inhoud van Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Ontmenselijking.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Joodse Bolsjewistische vernietiging van het Christendom in Rusland.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

====================

(21-12-2020) ZIJN ZE GESCHIFT GERAAKT?
De Politici zijn psychiatrisch gestoord, want zo een beetje alle winkels in heel Nederland zijn dicht vanwege de Corona. En wat doen de achterlijke kuddedieren en domme gepeupel ja en amen knikken, het hele land loopt nu rond met mondkapjes. Dat de burgers zich zo te grazen laten nemen door de politieke psychopaten is onbegrijpelijk, het moet uitermate dom volk zijn.

De domme mensen onderzoeken niks ze gebruiken niet hun hersens, ze nemen klakkeloos alles aan van de psychopaten. Ook van die demagogen van de pers en media die liegen en alles weg censureren, en het volk de waarheid niet vertellen en hun knollen voor citroenen verkoopt. Mensen die niet nadenken graven en spitten kun je rond schoppen, want ze stellen geen vragen.

proep aan artsen om hun eed na te komen.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y-v3euGxM
Dokter Stella Imanuel genas al haar 350 patienten
Met Hydroxychloroquine, Azitromycine en Zink.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Ondercover-Verpleegkundige vertelt wat er werkelijk
gebeurt met de 'COVID-19 Pandemie. Het is Moord.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

De andere kant van Coronacovid19.
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/

====================

(20-12-2020) FREDIA FLINTSTONE IN ACTIE.
48 Dagen Bouw de mooiste jungle villa
met Koninklijk Vorstelijk Ontwerp Bed Stijl.
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2nrEhLk6I
https://www.youtube.com/channel/UCLVrzOi_LKqp0MV_mZI5Chw/videos

====================

(19-12-2020) HET KWEKEN VAN ZADEN EN PLANTEN.
Hoe te groeien uit een zaadje.
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+grow+from+a+seed
Avocado Boom uit Zaad in Water (60 Dagen Time-Lapse).
https://www.youtube.com/watch?v=WRC78QhtCbE

20+ Manieren om uw eigen zaden en planten te groeien.
https://www.youtube.com/watch?v=jARH5kKAAQM
7 Fatale Fouten: Waarom zaden niet opkomen of ontkiemen?
https://www.youtube.com/watch?v=eLACnABG2LM

====================

(18-12-2020) WAT IS EIGENDOM?
U wilt een huis laten bouwen en u koopt een stuk grond van het gemeentehuis, op dat moment wordt u beroofd door het gemeentehuis. Waarom dat, stuk grond is al uw eigendom want het behoort tot de staat de Nederlanden waar u deel van uit maakt.

Stel u wilt een plasje plegen op het grasveld rond uw flat, en u krijgt een bekeuring van een agent, die is ook een crimineel. Waarom u staat te plassen op uw eigendom, want die behoort tot de staat der Nederlanden waar u deel van uitmaakt.

De andere flatbewoners kunnen u vragen: "Hť wijsneus hou op met dat gesas want je staat op ons eigendom te pissen", anders schoppen we je lek. Maar de agent noch de rechter noch het gemeentehuis noch de regering kan iets doen. Zo hoeft u ook niet te betalen voor een visakte, want u zit te vissen in uw eigen wateren.

====================

(17-12-2020) HEBBES DAAS.
311 WAAROM HEBBEN WIJ MENSEN DE DRANG OM DE BAAS TE SPELEN?
Wespen rommelen dom, waren gaan bijten, hebbes daas.

(Hebbes daas houdt dat in dat eenieder die baas is of chef leider of de baas speelt over een ander aan -- hebbes daas -- leidt? Je zou kunnen zeggen dat een klein deel leider is, omdat ze het echt menen zodat alles in de maatschappij in goede banen loopt. Maar de massa die de baas willen zijn, doen dat vermoedelijk inderdaad omdat ze de boel willen rondschoppen.)

312 DE BAAS SPELEN OVER EEN ANDER HOE KOMEN WE ER VANAF?
Raven nemen wandadenspeer, vele baas hoefe koren.

Met alle geweld baas willen zijn, houdt dat in dat ze dan ook in staat zijn om corrupt te worden? Behoren vele van hun tot de, touwtjestrekkers machthebbers dictators despoten enz.

313 HOE KUNNEN WE DE WANDADENSPEER RAVEN OP NON AKTIEF ZETTEN?
Kozen fietspeerketter, hopen naven nou wennen de wandaad.

(Fietspeerketter = Politie?, Naven = Mensen?)
Is het de bedoeling van de regering en de justite dat wij gaan wennen aan de misdaden van anderen, mensen van zowel hoge als midden als lage inkomens? Onder het mom van, het is nu eenmaal zo, het gespuis is er nu eenmaal, slikt het nou maar want dat is realiteit.

314 DE FIETSPEERKETTER WORDT DAAR SOMS DE POLITIE MEE BEDOELD?
Deelde fier de tiket, doemde list probeerde waaspet, mos rot.

Mos rot = De Politiebazen chefs en of de Leiding, ook offi-
cieren van justitie rechters en advocaten zijn die corrupt?

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Psychologisch onderzoek heeft uitgewezen dat, het stinkt van de psychopaten bij de politie, en vooral bij de ME. Daarom kunnen ze ook zo wreed zijn met de burger op straat, omdat ze geen gevoel en empathie hebben voor de burger. Plus er komt een wet aan dat je de politie niet meer mag filmen op straat en op YouTube zetten. Zo verdwijnt heel handig bewijsmateriaal.

Deze nieuwe wet hebben ze ongetwijfeld besloten in te voeren na het wurgen van die Antil-liaanse Meneer op straat, dus vinden ze het niet erg dat de man is gewurgd, eerste klas racisten dus. Dat betekent dat de politie onder en boven de wet staat, wat wij niet mogen en door de rechter voor worden gestraft dat, mogen zij wel ongestraft alles uitvreten met de medeburgers.

Is de Nederlandse Politie corrupt?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+nederlandse+politie+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+de+Nederlandse+politie+corrupt&ia=web

Is de Nederlandse Justitie corrupt?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+nederlandse+justitie+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+de+Nederlandse+Justitie+corrupt&ia=web

====================

(16-12-2020) ZIJN HANDELSVERDRAGEN MAFFIAPRATIJKEN?
Al die handelsverdragen zoals: "Ceta, Darpa, Isds, Tisa, Ttp en Ttip", zijn volgens mijn visie bedoeld, om regeringen die onpopulaire maatregelen nemen met hun producten om bv. de bevolkingsgezondheid te verbeteren, te laten betalen voor hun verminderende omzet.

Een multinational heeft nu een omzet van bv. 10 miljoen Euro, met de verkoop van snoep waar een chemische suiker in zit, die schadelijk is voor de volksgezondheid. De regering verbiedt die chemische suiker, maar omdat de snoep nu met natuurlijke suiker iets anders smaakt, heeft men een omzet van 8 miljoen. Die 2 miljoen omzet verlies moet de regering verplicht betalen aan die multinational, want ze hebben er zelf voor getekend.

De maffia heeft een omzet van 10 miljoen met het stelen van auto's in heel Europa, de justitie weet enkele criminelen te pakken te krijgen en stopt ze in de gevangenis. En doordat er nu minder auto's worden gestolen, heeft de maffia nu een omzet van 8 miljoen. En de justitie moet verplicht 2 miljoen omzet verlies betalen aan de maffia, want ze hebben er zelf voor getekend.

Een wielrenner krijgt een salaris van de KNVB van 10 miljoen per jaar. Dan wordt hij betrapt op doping, en omdat hij nu minder gevraagd wordt, heeft hij een salaris van 8 miljoen. En nu moet de KNVB verplicht die 2 miljoen omzet verlies betalen, want ze hebben er zelf voor getekend.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

====================

(15-12-2020) IS REALITEIT PSYCHIATRISCH?
Als je niet leeft in de realiteit van de schapen oftewel de kuddedieren, dan wordt je beschouwd als een psychiatrische patiŽnt. Je wordt niet meer serieus genomen, en vaak belachelijk gemaakt.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al honderden jaren. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

De nep realiteit van de wereld.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+fake+reality+of+the+world
https://duckduckgo.com/?q=the+fake+reality+of+the+world&ia=web

====================

(14-12-2020) ZIJN MEDISCHE SPECIALISTEN DIEVEN?
Neem een simpele westerse tandarts die brengt duizenden Euro's in rekening bij het ziekenfonds voor bv. een bovengebit. Wat kost dat gebit ECHT?, de vaak roze houder is kunststof nog goed-koper dan zout, de tandjes zijn ook kunststof kost ook niks. De grondstoffen voor dat gebit kost misschien niet meer dan Ä 5.00, toch brengt hij het ziekenfonds duizenden Euro's in rekening.

Okť hij moet een gebouw huren of kopen, hij heeft apparatuur, hij moet zijn personeel een salaris betalen. Maar dat heeft een fabrikant van frisdranken ook, maar zijn fles frisdrank kost geen bv. Ä 3000 in de supermarkt, hij is opslag failliet want niemand van ons die verstand heeft koopt die fles nog. De meeste burgers kunnen zich dat trouwens helemaal niet eens permitteren.

De Zorgverzekeraars hebben dealtjes met specialisten in ziekenhuizen in Nederland, je wordt ziek en hebt zes behandelingen nodig voor laten we zeggen Ä 18.000. Maar na vier behandelin-gen ben je genezen, maar hij wordt betaald voor zes. Geen wonder dat deze boeven rijk worden van ons premie geld elke maand. Dus wat verdienen ze jaarlijks?, Ä 60.000 of Ä 250.000?

====================

(13-12-2020) RELAX IT'S SUNDAY.
Shu Borduurwerk | Liziqi Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=UmEXbJUnFG0

Chinese Muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=m9aAud7neLs
https://www.youtube.com/results?search_query=vocal+movie+chinese+music
http://www.ibiblio.org/chinese-music/

====================

(12-12-2020) HARD WERKENDE VIETNAMEZEN.
Technologische Bouw Traditionele Beton Balken Fundering - Huizen Bouw.
https://www.youtube.com/watch?v=s79UaGTYVjg

====================

(11-12-2020) IS HET WAAR?
Men zegt dat het witte ras de achter achter achter kleinkinderen zijn van zwarte mensen, dus het Creoolse ras uit Afrika: "The Motherland", right? Als een zwarte man seks heeft met een witte vrouw dan is het kind half wit en half zwart, dus een halfbloed. Die doet het met een witte vrouw, enz. enz. enz. Dus een witte kan geen zwarte maken, hoe vaak hij het ook probeert.

Tijdens het vele mengen is er iets mis gegaan en werden ze niet alleen arrogant, maar zijn ze ook gaan lijden aan die psychiatrische ziekte die: "Hoogmoedswaanzin" heet. Die ziekte heeft hun in de waan gebracht dat ze een: Superieur Arisch" ras zijn, met gevolg dat ze denken dat ze de baas zijn van de planeet. Ze moeten altijd de leiding een het laatste woord hebben.

Sinds 1945 vallen ze landen binnen waar mensen met een huidskleur wonen, blanke landen vallen ze niet makkelijk binnen. Het is de hobby van de blanke wereld: "Jacht maken op Bruintje", hun voorouders waar ze een hekel aan hebben. Dus in wezen spugen ze op hun oer moeder en vader, kijken neer op hun en behandelen hun kinderen als minderwaardige wezens.

God is een wijze man want hij gaf zes miljard mensen een leuk huidskleurtje, en de laatste miljard maakte hij expres wit, zodat de kleurlingen weten: "Kijk Kijk" daar komt een dief. Tegelijkertijd is hij ook grappig, want tegen de Nederlanders zei hij: "Ga heen en vermenigvuldig u", tegen de Surinamers zei hij: "Vermenigvuldig u en ga heen.

https://www.youtube.com/watch?v=0HsXAIzYklk (16.36 - Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU (Censuur?) (Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)

In sessies leert Jane Elliott de blanken waarom ze racisten zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (02.26Min - The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (03.18 - Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (04.51 - Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=ZXTgWk7ca1k (06.40 - Prejudice - Blue Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU (47.28 - How Racists are you)
https://www.youtube.com/watch?v=jPZEJHJPwIw (51.22 - Brown Eye Blue Eye)

https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (05.31 - In Group-Out Bias & Racism)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (56.46 - J. Elliott Being Interviewed)
https://www.youtube.com/watch?v=HhAjycvAN8k (01.32.03 - Debate White Privilege
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses Jane Elliott)

Farrakhan legt de Witte Duivel uit.
https://www.youtube.com/watch?v=cbVvc9y6rMM
Louis Farrakhan - Blanke mensen zijn de Duivel. (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=65fUUZ9m1hY

====================

(10-12-2020) WIE WEET DE WAARHEID?
De psychopaten dus de psychiatrisch geestelijk gestoorde politici denken vermoedelijk dat, er zeventien miljoen burgers wonen in Nederland die geruimd moeten worden. Want ze gaan tot in het bizarre door met het bedenken van nog meer Corona-Covid19 maatregelen, er zijn genoeg bv. ZZP'ers die failliet zijn, en wat te denken van de horeca die leven nu van hun spaargeld.

De idioten weten niet van ophouden, terwijl aan het eind van het jaar zijn er drie keer zoveel griepdoden dan Corona. Het schijnt dat men de griepdoden nu vermeldt als Coronadoden die zijn gestorven, dan kun je inderdaad het dodengetal van Corona flink opkrikken om de bevol-king panisch van angst te maken, en die zullen straks op hun blote voeten smeken om vaccines.

Gelukkig komt niet alleen de medische wereld in opstand maar ook de Horeca, die houden op 17 januari 2021 een landelijk betoging. Wat te denken van al die onderzoekers en wetenschappers wereldwijd die de andere kant van Corona laten zien, en hier in Nederland worden gecensureerd door YouTube Google Facebook Twitter. Draait dan alles om het vaccineren van de bevolking?

Bill Gates de baas van het Corona gedonder wereldwijd smijt met miljarden om andere om te kopen, die moeten ze opsluiten in een psychiatrische inrichting. Dan heb je de ratten die aan de touwtjes trekken wereldwijd en ons willen afslachten, en het domme volk die ons uitlachen. Ik weet nu hoe Jezus zich voelde toen hij gekruisigd werd. Die zat gevangen tussen twee groepen.

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

https://duckduckgo.com/?q=Bazen+zijn+waarschijnlijk+Psychopaten&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Bazen+zijn+waarschijnlijk+Psychopaten

De Mythe van de Psychiatrische Afwijking.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.petities.com/a/266938

====================

(09-12-2020) HEBBEN WE MEKAAR GEKEND IN VORIGE LEVENS?
Of karmische relaties wel deels of niet bestaan dat weet ik niet, als wedergeboorte mocht bestaan wat ook een vraag is dan is het mogelijk. Stel het bestaat wel dan, komen we mekaar mogelijk af en toe of regelmatig tegen. Misschien is het inderdaad de bedoeling dat we er iets uit leren of niet, het kan ook zijn dat de allereerste eerste ontmoeting gewoon om seks draait?

Sommige van ons geloven erin, er zijn ook serieuze onderzoekers. Zo zijn er ook die er om lachen, er zijn er die ons belachelijk maken of ons verslijten voor psychiatrische patiŽnten. Zo zijn er ook de lichtgelovige die alles klakkeloos aannemen voor waarheid, en er zijn er die zich psychiatrisch van alles verbeelden. Misschien dat ons onderbewustzijn de waarheid weet?

Wat is een Karmische relatie?
https://www.nieuwetijdskind.com/karmische-relatie-15-tekens/
https://duckduckgo.com/?q=Wat+is+een+Karmische+relatie%3F&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=wat+is+een+karmische+relatie%3F

====================

(08-12-2020) WIE ZIJN DE HUICHELAARS?
Mijn grote vraag is: "Wie zijn de huichelaars". Ervaring heeft mij geleerd dat, politici, de kranten en de journaals eerste klas demagogen zijn. Hun nieuws en uitspraken zijn voor geen meter te vertrouwen. Hoe vaak hebben ze al niet gelogen tegen ons, hoe vaak hebben ze al niet de waarheid verdraaid, hoe vaak hebben ze al niet gecensureerd. Hoe vaak hebben ze al niet geprobeerd om ons in een bepaalde hoek te duwen.

Een hond heeft zijn staart aan zijn kont hangen, zij hebben hun staart aan hun strot hangen. En allemaal zitten ze te slijmen en te kontkruipen met Amerika en IsraŽl, oftewel de massamoor-denaars van de planeet. Die dringend berecht en gevonnist moeten worden, door het Internatio-nale Gerechtshof te Den Haag, en dan levenslang opgesloten moeten worden in zwaar bewaakte Tbs-inrichtingen, zodat ze geen schade meer kunnen aanrichten aan de ziel van de mens.

Dus de grote vraag is: "Tiranniseert Assad van SyriŽ daadwerkelijk zijn eigen volk, of is het westerse demagogie die dat verkondigen. Zijn het misschien die arrogante verwaande Amerikanen en IsraŽliŽrs die het hele Midden Oosten willen jatten, om er een groot IsraŽl van te willen maken. Kortom kinderen van de Satan. Oftewel: "ADDERSGEBROED".

(Krachtige boodschap van kinderen voor SyriŽ)
https://www.youtube.com/watch?v=iS3JJO5X-d4
(De kinderen van Homs (SyriŽ) spreken zich uit)
https://www.youtube.com/watch?v=7SKTsjynP2s
(Save the children of Syria)
https://www.youtube.com/watch?v=umsQ_L1K4C8
(Syrian Children on the Front-line)
https://www.youtube.com/watch?v=GyeVVbN8S6g

====================

(07-12-2020) WEG MET HET DIEREN GESPUIS.
Ik ben er heilig van overtuigd dat, wij mensen in staat zijn om van de planeet Aarde het paradijs te maken voor alle 7 miljard mensen. MAAR MAAR MAAR, we botsen iedere keer weer tegen een grote groep mensen aan die alles onderuit halen, ons tegenwerken en ons in het bos parkeren. De bekende opgeblazen kikkers met een hoop kak kapsones.

Oftewel de arrogante wezens die overal achter de bureaus zitten, bij zowel staats als commerciŽle bedrijven, en de zwakzinnigen in de politiek, zowel lokaal provinciaals als Haags. Dus als we echt serieus het paradijs willen vestigen, dan zullen we eerst verplicht het gespuis moeten opruimen, zodat ze ons niet mee kunnen tegenhouden.

Het Paradijs op aarde, hoe zou dat er uit moeten zien?
Waar ligt het Paradijs?
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mythologie/138812-waar-ligt-het-paradijs.html
De Islam - Hoe ziet de ideale Natuur eruit?
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001842.html
Ongelovige Plaatsen.
https://www.youtube.com/watch?v=nFdBNJsW46Y

NASA De Aarde vanuit de Ruimte.
https://www.youtube.com/watch?v=DDU-rZs-Ic4
https://www.youtube.com/results?search_query=NASA+Earth+From+Space+-+Earth+Viewing+cameras+ISS+feed

====================

(06-12-2020) LONDEN AAN HET WERK.
Londen Zwarte Taxi Chauffeur - POV).
https://www.youtube.com/watch?v=vel-jMMfvd8

Londen Bus Chauffeur Lijn-3 Cristal Palace naar Oxford Circus - Deel-1.
https://www.youtube.com/watch?v=Fv7y_CPJNAY
Londen Bus Chauffeur Lijn-3 Cristal Palace naar Oxford Circus - Deel-2.
https://www.youtube.com/watch?v=ZcdukUyKQCI

====================

(05-12-2020) LANDSCHAPS-BEDRIJVEN.
Andrew Camarata.
https://www.youtube.com/watch?v=qGDvx4nmjfg
Captain Kleeman.
https://www.youtube.com/watch?v=uUaEdN4elSE
Diesel Creek.
https://www.youtube.com/watch?v=DGI8V1RAlHw
Dirt Perfect.
https://www.youtube.com/watch?v=l9Z6nEBEMeM
Elite Earthworks.
https://www.youtube.com/watch?v=v58oWneNRuo
Idigit4.
https://www.youtube.com/watch?v=rawRhA2ErII
Jesse Muller.
https://www.youtube.com/watch?v=NJScNaXJVHw&t=3225s
Letsdig.
https://www.youtube.com/watch?v=lwf5-K8Oblk

====================

(04-12-2020) ZIJN POLITICI SOCIALE PSYCHOPATEN?
Psychopaten zullen nooit kleur bekennen, ze beschouwen dat als zelfmoord plegen. Als ze een-maal een beslissing hebben genomen, schaffen ze die nooit meer af, of een wet hebben gemaakt dan wordt die fanatiek door dun en dik verdedigt. Zelfs als de massa van het volk het er niet mee eens is, als ze in het openbaar gaan staan met een spandoek of bord, dan slaat de M.E. ze weg.

Arts op staande voet ontslagen voor verkondigen mening.
https://niburu.co/buitenland/15649-arts-op-staande-voet-ontslagen-voor-verkondigen-mening

Maar, samen gaan we strijden tegen corona, nietwaar?
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15641-zombievirus-krijgt-voet-aan-de-grond

====================

(03-12-2020) POLITIE-BRUTALITEIT.
Nederlandse politie opnieuw betrapt op
rellen uitlokken met undercover agenten.
https://achterdesamenleving.nl/nederlandse-politie-betrapt-op-rellen-uitlokken-met-undercover-agenten/#.X6Jo_Cyg_D4

Politie-Brutaliteit in Nederland.
https://www.youtube.com/results?search_query=politiebrutaliteit+nederland
https://duckduckgo.com/?q=politie-brutaliteit+in+nederland&ia=web

====================

(02-12-2020) ZIJN WIJ OORLOGSZUCHTIGE WEZENS?
Daarom praten we zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten vallen, omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk mee gemaakt had-den, zouden we nooit meer stemmen. Als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo duivels zijn we.

We moeten eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma gelooft, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: Als je een Moslim haat voedt een "Moslim-kind" op, en als je een Hindoe haat voedt een "Hindoe-kind" op. En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, ons eigen kind worden in een volgend leven, dan gaan we er wel van houden. Misschien bedoelde Gandhi dat wel met die uitspraak?

Stel u heeft vier kinderen in dit leven, misschien heeft u als soldaat in ťťn van uw vorige levens hun vermoordt, en u zet ze terug op Aarde zodat ze hun leven kunnen afmaken. Wie stemmen er op regeringen die constant oorlogen maken, wij de burgers en ook mensen met een uniform aan. Dus zijn we net zo schuldig aan de slachtoffers in oorlogen die vaak wreed sterven. Dus als de Duivel regeringen blijft verleiden met oorlogen, kunnen we nooit eeuwig blijven leven in het paradijs na onze dood. Met de Bijbelse opstanding wordt?, misschien bedoeld wakker worden.

====================

(01-12-2020) WESTERSE EN EUROPESE JODEN HOREN THUIS IN EUROPA.
De leiders van de Europese Khazaren de Nep-Joden ook genoemd Zionisten, zijn de oorzaak van de ellende in Palestina sinds 1948 toen ze arriveerden. Het land heet geen Israhell want het is gejat van de Palestijnen, net zoals de Engelsen Amerika en de Nederlanders Suriname hebben gejat. De Zionisten willen land zonder Palestijnen en ander gekleurde wel echte Bijbelse Joden.

Zijn Westerse en ook Europese regeringen stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze zwak, en worden misschien weggeschopt.

En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze misschien ook een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld ó Racisme?

Interview met Reuven Abergel. (No Men's Land).
https://www.youtube.com/watch?v=suUTEcoN6R8

Yasmine Hamdan - Balad - (Eng subs) Directed By Elia Suleiman.
https://www.youtube.com/watch?v=mvI2bS8YSOo

Joodse types: Ashkenazi, Sephardi, Mizrahi en meer.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUHP6ot-JPg

Ethiopische verplichte anticonceptie schandaal vraagt verontwaardiging in IsraŽl.
https://www.youtube.com/watch?v=pdaZNfDB8Qs

Joodse Stem voor de Vrede.
https://www.youtube.com/channel/UCoNUtq2hO0VBcwoXX0-f4vA

Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://december18th.org/

Het echte gezicht van zionistische bezetting:
Hoe Israhell territoriale wateren beslaat.
https://www.youtube.com/watch?v=9Kh-_lvEosk

(Ferguson naar Palestina - Toepraak door Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 30 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2020-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(27-01-2021) DOING RESEARCH INSTEAD OF PREJUDICE!!!!!
We humans are often stuck in our prejudices, which is why we continue to fanatically defend our dream world. We pull out all the stops to bring down the person investigating the other side of a case, like 9/11 - MH17 - Holocaust - Corona. We laugh at the person - make fun of him - call him a conspiracy nut - a psychiatric idiot etc.

Psychologists on dealing with the TRUTH (about September 11th, 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

227 PEOPLE WITH AIDS WHICH MEDICINE WILL CURE THEM?
Bless them, sending maize-berry loaded with whey, ban-song now gate.

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/

228 WHICH CHROMOSOME OFF THE MAIZE-BERRY CURES AIDS?
Eight, guide became shady, take maizeleg oases.

Whey.
https://en.wikipedia.org/wiki/Whey
Betalactoglobuline.
https://duckduckgo.com/?q=B%C3%A8talactoglobuline&ia=web
Lactoferrine.
https://duckduckgo.com/?q=+lactoferrine%2C&ia=web
Alfalactalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=+alfalactalbumine&ia=web
Glycomacropeptide.
https://duckduckgo.com/?q=+glycomacropeptide&ia=web
Runderalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=runderalbumine&ia=web

229 OF THE EIGHT CHROMOSOME WHICH COMPONENT IS HEALTHY?
Was real trick fowl mouth, rose I fight fowl purpose, zamtaan ms.

(Fowl-mouth = Ufonaut-leader? Zamtaan MS? Seed men Multiple Scleroses?)

230 DO THE PEOPLE HAVE TO EAT THE MAIZE-BERRY AS A CURE?
The ones missing maize, taking foot-part partly excuse.

(Foot-part = Cernel of Mais?)

231 THE VERY FIRST PERSON WHO CAUGHT AIDS, HOW IS HE CONTAMINATED?
Was fishing Sirius, fowl-bite did tough threw jewel, maize saves.

232 IS THE'RE AN AIDS CURE, WHICH IS IN THE COVER-UP BOX?
No not him, see cover-up box as a tooth agent, left over dough is boring.

233 ARE THEIR OTHER MEDICATIONS IN THE COVER-UP BOX?
The dead are they not human-soul robbery, safe the time ovum pit.

234 CAN YOU GET MEDICAL PEOPLE TO SEARCH EVERY INDICATION?
Plan now time blessing, you can now change crack, drive wisely.

235 THE CROP MAIS HAS NEVER BEEN FOUND IN THE WILD, HOW COME?
You had quite partnered spirit who came, knew fowl tooth, hello it's me.

236 THE CROPCIRCLE UFOS ARE THEY DELIBERATLY DESTROYING THE DNA OF MAIZE?
Sextant fowl thinks crazy researchers song now fresh magic trick.

Sweetcorn. (Sweat-corner = Sauna?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_corn
Medical Sweetcorn.
https://duckduckgo.com/?q=medical+sweetcorn+kernel&ia=web

237 ARE CROPCIRCLE RESEARCHERS TAKEN FOR A RIDE BY UFOS?
Fox-car wanted dry plague without glow-cloth, doing grain-cherry serum.

(Foxcar = Ufo?)

238 THE GOOD UFONAUTS WHAT KIND OF WORK TO THEY DO?
Hearing your gold-aerials tune, saw broom ovum, see real Dio.

(Broom ovum = Women? / Dio = Spanish for God)

239 HOW DO YOU THINK ABOUT PROCESSING AFTER-BIRTHS IN FACTORIES?
Cain-court snort tune robber, heretic lift pigs-way and boo.

240 IS IT CORRECT OR NOT TO PROCESS URINE FOR FEMALE BIRTHS PREGNANCIES?
Robbing rude basic court forest-seam-leg, no more Roi kir, weep.

(Forest-seam-leg = Female private parts? Kir = Baby Cry?)

241 HOW DO YOU THINK ABOUT RECEIVING BLOOD FROM SOMEBODY ELSE?
Court grain aerials giving wet-plate, doing wrong.

242 SOFTENON MEDICATION IS IT STILL BEING SOLD IN THE THIRD WORLD?
Fox knows and found non-slut yell, hurts round wench cover ovum.

http://www.gouvernante.info/taboo-3-english.htm

====================

(26-01-2021) ARE POLITICIANS AS THICK AS PLANKS?
Some sober figures: worldwide (March 9th 2020) daily died on average from tuberculosis 3014 people, hepatitis 2430, pneumonia 2216, AIDS 2110, malaria 1644, rota-virus 1233, seasonal flu 1027, ..... and corona-virus 56 Ė this, while coronal deaths have also been severely cheated
=.

Doctors reported that they had to comply with a sufficient number of coronal deaths when they were written to report the cause of death. Hospitals received a much higher patient's protocol fee if it involved a corona patient (13 grand) compared to regular pneumonia (4.6 grand) and the prescribed resuscitation of the corona patient, often leading to death, 39 grand
=.

The Contagion myth a Dutch
summary of the Contagion-myth.
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/
Five Corona books five explanations
on an unproven foundation.
https://www.transitieweb.nl/corona/vijf-coronaboeken-vijf-uiteenzettingen-op-een-onbewezen-fundament/

Revealing what Covid-19 is called is not virus but
Chromosome 8 an-essential part of the human Dna.
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/
The Contagion myth EdG.pdf.
https://www.transitieweb.nl/wp-content/uploads/De-besmettingsmythe-EdG.pdf

Humans Become actually infected via
the Pcr test intranasal vaccine.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/worden-mensen-feitelijk-besmet-via-de-pcr-test-intranasaal-vaccin/
Biontech goes here predicted crispr online read and
write vaccine deliver that your Dna can program.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-gaat-hier-voorspelde-crispr-online-lees-en-schrijf-vaccin-leveren-dat-uw-dna-kan-programmeren/

Civil Disobedience in Italy - Very Beautiful.
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/italiaanse-restauranthouders-zetten-een-punt-achter-hun-lockdown-io-apro-ik-ga-open/
Four alarming videos and 50 alarming links.
https://www.transitieweb.nl/corona/vier-alarmerende-videos-en-50-alarmerende-links/

====================

(25-01-2021) AMERICA IS OUR ENEMY, NOT RUSSIA.
America will be destroyed in the future, which is an evolution law. The mass murderers and war criminals will all be eliminated in the long run. Look at history, all the great empires of the past that played the boss on Earth no longer exist, and are today meaningless countries. But unfortunately, the arrogance and cockiness has now the upper-hand.

The Netherlands urgently needs to leave NATO, America is dragging us from war to war. America is bombing countries where people of color live for 75 years, they're not bombing white countries. The people have not insulted us, did not invade our countries, nor are they shooting at us. America is on brown hunting, typical white racism. As long as whitey shoots at browny, everything is okidoki, but if browny shoots at whitey, then whitey is pissed, and takes immediate action to invade the country and removes their government.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
219 US Wars.
https://www.kla.tv/8955
54 documented false flag attacks.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/ (Select English)

Those white house psychopaths (Read their bosses from Israhell) are dictators power-drunks and tyrants, they play the boss of the world. And if you don't want to dance to their arrogant pipes, they'll completely bomb your country to bits and peaces, or play economic games with you. And what do our characterless spineless turds governments do indeed, sucking BUTT.

America has nearly 1,000 military bases around the world, they've occupied and stolen the whole world, and they're playing the psychopathic psychiatric-ally mentally disturbed alone-ruler. Almost all Eastern Bloc countries now have American bases and Russia has not one. NATO did promise Russia when the wall fell we will not occupy them countries, SCUM right?
http://www.gouvernante.info/regeringen2.htm

It is URGENT time that the Superior Aryan white race takes a beating from the third and not western world, to make them understand that the planet is destined for ALL seven billion citizens. He is not the private plantation and property of the arrogant cocky psychiatric white race, they don't just alone make GODDAMN the rules.

You're in town and someone's looking for a fight with you and is saying, ?I know where you live tonight I'll come along and kick your ass?. And tonight at 8:00 p.m., the doorbell rings, and if you open, there's the man. But he's not alone, he's brought tree friends, and with them, they're kicking your ass. If these 5 are brought to court, the judge he will consider them: ?As top-shelf scum? and punish them well.

America is also looking for a fight with Iraq, and is taking its 4 European friends with them, killing the citizens and destroying your country. But those friends, e.g. Belgium England France and The Netherlands, are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as also: ďScum of the top ShelfĒ, but as friends. And then they're going to have dinner whit the King of the Netherlands, the President of the United States and the Israeli Knesset.

Humanity learns nothing they just arrogantly continue to make wars, so many dead disabled widows and orphans traumatized refugees etc., one learns nothing, and that true all history. Wars make no sense at all, there are no winners and losers everyone loses on both sides of the war, that doesn't sink in with these retarded humans.

People have agreed that they don't shoot each other during Christmas, so they also have Christmas presents for the soldiers. If they can agree to this, why can't they agree, we'll NEVER make war with each other. If we're angry, we each go our separate ways, and in the future when we're cooled down, we can talk about it, so never more wars again, right?
=.

In a village livem1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(24-01-2021) CELESTIAL BODIES.
The Moon - Incredible Lunar Views From The
Japanese Selene Orbiter - Earth-rise.
https://www.youtube.com/watch?v=nX0sg1Gp-1w
NASA ISS Live Stream - Earth From Space.
https://www.youtube.com/watch?v=EEIk7gwjgIM

====================

(23-01-2021) GUYANA DELIGHT.
Primitive Cooking Backyard Style Fish Choka,
Dhal Rice & Bunjal Shrimp.
https://www.youtube.com/watch?v=sbubjXV7Mds
Guyanese Indian Wedding-House, Good Hope Village.
https://www.youtube.com/watch?v=ry7s5GZlg14

Guyanese Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=guyanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=guyanese+streetfood&ia=web

====================

(22-01-2021) EDUCATE YOURSELF.
Expanded Maslows Hierarchy.
https://www.youtube.com/watch?v=es6OUobjcho

Corrina Rachel on Psychology.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychology
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychology&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychology/

Corrina Rachel on Psychiatry.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychiatry
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychiatry&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychiatry/

====================

(21-01-2021) LONG LIVE A CURFEW?
Do I have to go on the street shouting: ďLong live a coupĒ?, rather not. But at some point you are forced by the psychopaths of the House of Representatives, because the HEAVILY psychiatric mentally disturbed ďIDIOTSĒ force you to do that to save the Netherlands and the population from their demise. Because, the ďPsychopathsĒ will go on to the bitter end.

A curfew shows you how mentally disturbed politicians are, you have to stay at home from 9 p.m. to 4.30 a.m. Between these hours, the masses of citizens are usually already at home, so they can't infect each other. While between 4:30 a.m. and 9 p.m., most civilians are on the streets, and so they can infect each other en masse. So a curfew is a Jekyll and Hyde syndrome.

If the Asylum patients who are called the House of Representatives want to eradicate the Corona virus, then you have to maintain a daytime clock from 4:30 a.m. to 9:00 p.m. The Deranged are already trying kill the Catering Industry, so you might as well kill the economy. They're already working with lunatic baloney, so why don't the Idiots make a big farce out of it

The criminals with those ties have stolen planet Earth, and consider it their private plantation with seven (7) billion slaves. Now the rats have decided that we can no longer walk on their plantation after 9 p.m. The Cockroaches now walk with arrogant conceit besides their shoes, then they also employ NSB'ers in uniform to keep us down
=.

Planet Earth is a prison because first of all you can't leave it, the atmosphere is the prison gate. The prison director is Israhell who has his staff all over the world, just think of Governments Politicians Multinationals such as Oil-companies Banks Medical-world Food-industry etc. Plus many Butt-crawlers and other Satanic Scum.

====================

(20-01-2021) THE OTHER SIDE OF COVID19.
Vaxxed- De schokkende waarheid?
https://www.kla.tv/15175

Bill Gates' Globalist Vaccine AgendaĒ - by Robert F. Kennedy Jr.
https://www.kla.tv/16254

Urgent wake-up call: Corona vaccination interferes with DNA!
https://www.kla.tv/17041

Heavily Censored: ďPlandemic II: IndoctornationĒ, Documentary by Mikki Willis.
https://www.kla.tv/17067

Vaccination, pioneering global digital identification.
https://www.kla.tv/17098

Sasek warns demonstrators: No hasty action!
https://www.kla.tv/17207

Corona-cijfers onjuist en mondmaskers gevaarlijk voor de gezondheid!
https://www.kla.tv/17321

Human 2.0 - Physician warns about new vaccine technology - Interview with Dr. Carrie Madej.
https://www.kla.tv/17427

Archbishop uncovers "Great Reset" by means of Covid-19.
https://www.kla.tv/17619

De schandalige slinksheid achter de Corona-vaccintesten.
https://www.kla.tv/17659

Corona vaccine: greater health hazard than the illness itself?
https://www.kla.tv/17679

Mijn hemel Ė Rebekka met kinderkoor.
https://www.kla.tv/17833

Ernst Wolff: ďCorona pandemic Ė Final goal digital financial fascism.
https://www.kla.tv/17857

https://archive.org/details/%40kla_tv?&sort=-publicdate&page=6
https://www.kla.tv/playlists

====================

(19-01-2021) CONFUSION EVERYWERE.
Today they were forced to admit that 'COVID-19' Does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9/
https://www.bitchute.com/channel/agha8BlWpZSD/

Brazilian President, Jair Bolsonaro - I have antibodies.
https://www.bitchute.com/video/Yzxg4M6NB9T4/

Elke de Klerk Doctor.
https://www.youtube.com/watch?v=_lvMV_q72tw
https://www.youtube.com/results?search_query=Elke+de+Klerk
https://duckduckgo.com/?q=Elke+de+Klerk&ia=web

Extern Parliamentary Inquiry.
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw
https://bpoc2020.nl/
https://doezelfnormaal.nl/

Januari 15th 2020 - Looking back - BPOC2020 - the Chairman alive!
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw&t=1061s
Pedro Kuit.
https://duckduckgo.com/?q=pedro+kuit&ia=web
Do your own research.
https://www.youtube.com/watch?v=CyZVi1YKyOA

Carla Peters.
https://duckduckgo.com/?q=carla+peters&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Cobala&ia=web
https://goodcarefeelsbetter.com/nl/good-care-feels-better-home/
Dr. Dolores Cahill.
https://www.youtube.com/watch?v=hbH5o8AJUaA

====================

(18-01-2021) ARE WE HUMANS FOXY?
Are we citizens Foxy to some extent? You have those sensual ladies on TV in the middle of the night who are appealing to you to call them at Ä2 an hour, but those men who are often addicted to calling will never meet them women leave alone to do it with her. They often get an older woman of 50 years on the line who is on the couch gasping and playing comedy.

The TV, the Advertising World and the Telephone Provider also earn from this on an annual basis, because they charge money for it. They have to pay taxes, and the municipality buys new lampposts with them they place in your street. The illegal marijuana grower goes in through the back door, and the shopkeeper sells it legally through the front door and has to pay taxes.

A criminal gang kidnaps a six-year-old boy and sells him to a pedophile ring in, for example, Belgium. They might get?, Ä100,000 for it, then they go to a sex farm and spend Ä20,000?, that manager and that woman have to pay tax, and the municipality is building a new bike path with it. And on Sundays, a family with children enjoys it.

There are enough letterbox addresses in the Netherlands, so that foreign companies can evade tax in their country. The ladies and gentlemen in the House of Representatives are fine with it because they are getting paid for it. People in poor countries are living a poor life, because these companies pay no tax, so their government doesn't have enough money to help the poor.

So I wonder if we citizens are contributing to foxiness through the back door, because who votes in the Municipal Elections and the House of Representatives every four years, WE.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

105 GODDESS ANNE WHO WAS SHE IN RELATION TO YOU GOD?
All scum, are killing worldnations, she is illusion who wine non ovum.

(Scum = Governments - Worldleaders - Rope Pullers - Churchleaders?)

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)
http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

179 THIS WINDOWS SPIRITS ARE THEY BAD AFRAID OR BECAUSE THEY DIED?
See envy hall seam deaf where crude, watch scum read now wet gate.

http://www.gouvernante.info/taboo-3-english.htm

281 ARE THEY REALLY CAPABLE OF BLOWING UP OWN PLANES?
They think they may blow up tube, fight scum list is hard and tough.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(17-01-2021) TODAY I AM EXTRA GREEDY.
Amazing Cake Factory Production Korean Food.
https://www.youtube.com/watch?v=NxqdcnMhnQ4

South Korean Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=south+korean+streetfood
North Korean Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood

====================

(16-01-2021) NOSTALGIC.
Cab View Driving Volvo FH460 Through London.
https://www.youtube.com/watch?v=jDVJLVDNBNY

====================

(15-01-2021) AMERICAN AGGRESSION.
I'm reading a book written by William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
A comprehensive account of America's secret and overt military actions in the world.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

On page 383 of chapter 56 -- The American Empire -- the writer writes:

After the bombing of Iraq in 1991, the United States ended up with military basis.
Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman and the United Arab Emirates.
After the bombing of Yugoslavia in 1999, the United States ended up with military
Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia, Hungary, Bosnia and Croatia.
After the bombing of Afghanistan in 2001, the United States ended up with military bases in
Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Georgia, Yemen and Djibouti.

So far the book.

If I'm right, there are over 1000 American military bases worldwide. It mentions which countries are still owned by the colonial mother-countries, it's equally scaremongering. You unwittingly come to the conclusion that, the white Western race actually takes the stand, this planet Earth is our property. We 1 billion white Western people make up the rules, not those 6 billion people with skin color. They have to dance to our tune, or we'll bomb them to hell. We're not going to turn our hands for that.
http://www.gouvernant.info/governments2.htm

My conclusion, nothing no Superior Aryan ‹bermensch Race, this is: Delusions of Grandeur , in the psychiatric world, a well-known global Western white arrogant cocky disease.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

54 documented false flag attacks. (Click on the English flag).
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

====================

(14-01-2021) PALESTINIAN GIRL AHED FAMIMI A HERO.
She's a hero because she dared hitting a Khazarian: 'PIG' in the face.
https://www.youtube.com/watch?v=8YFen2KdqbU
She was arrested and put in jail.
https://www.youtube.com/watch?v=MxhNRs-j6b4
Palestinian Ahed Famimi facing Israeli soldiers 02.11.2012.
https://www.youtube.com/watch?v=JK-af5lh8y4
Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=9FE9XSm_xVc
https://www.youtube.com/watch?v=5YnlwX4Mw5g
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-rAN0snHlk

Interview with Palestinian Youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

97% of the so called Jews are fake, they're not descendants of the tribe of Judea or Abraham. They're 'Khazars' from Khazar, now called Ukraine. Palestine is not their promised holy land they simply stole it, just like the British stole Turtle Island (America), and the Dutch stole Suriname. Netanyahu said it himself: 'I'm a Khazar, and my homeland is the Ukraine'. They're converted people 740AD, instead of the Christian or Muslim belief they choose the Jewish belief. Solution: 'Buy a suitcase pack him get in a plane and piss of home'
=.

http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://www.fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
http://xroads.virginia.edu/~MA01/kidd/thesis/pdf/protocols.pdf

Saffa 27 6 09 - Farmers were prevented to work in their land.
https://www.youtube.com/watch?v=8PUpmUMG_pA

A Courageous Woman - Rania Masri - A Peace Freedom Activist.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Rania Masri).
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Crisis in Gaza and West Bank).
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (The Syrian Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - Syrian Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?').
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri).
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri).

Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (English lyrics).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah" Official Music Video.
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein [RAP NEWS 24].
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Palestijnse Radio and Television Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).
http://aqsatv.ps/live (Televisie)

Palestinian Maha makes Pitabread.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+streetfood&ia=web

Leaked-report-secret-plan-for-migration-of-Jews-Khazars-to-Ukraine.
https://duckduckgo.com/?q=Leaked-report-secret-plan-for-migration-of-Jews-Khazars-to-Ukraine&ia=web
Researchers Ashkenazi Jews Turks roots.
https://duckduckgo.com/?q=Researchers-Ashkenazi-Jews-Turks-roots&ia=web
The Jewish kingdom of Khazars.
https://duckduckgo.com/?q=The+Jewish+kingdom+of+Khazars&ia=web
The real Jew now rise.
https://duckduckgo.com/?q=the+real+Jew+now+rise&ia=web
Zionist Protocols.
https://duckduckgo.com/?q=Zionist+protocols&ia=web

Haredi Jews against the state of Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=FKplabTRuak
https://www.youtube.com/watch?v=me4FqdrmVBs
https://www.youtube.com/results?search_query=haredi+jews

Syrian girl.
https://www.youtube.com/results?search_query=partisan+girl

====================

(13-01-2021) IS ORGAN DONATION KANNABALISM?
One cannibal, eats the body part through the mouth like
the Papuan people used to eat, and the other cannibal,
eats the body part through an operation like the Westerner.

Statement of a citizen seen on TV: ďMy body is
not a toolbox of the medics, who, whenever they
want, can grab unlimited without my permissionĒ.

A: Hello we welcome you as a member of our foundation.
B: Huh, foundation?
A: Yes you are now a member of our foundation.
B: I don't know anything about that.
A: You are a mandatory member of our foundation.
B: But I don't remember giving myself up as a member.
A: That's right, that's what we did.
B: But shouldn't I indicate it myself, then.
A: No, that's what the government and we decide not you.
B: But if I don't want to be a member, then.
A: Then you need to pass that on and we'll remove your name from the list.
B: Along this way, I ask you to remove my name from the organ donor list.
A: You don't want to donate your organs after you die.
B: ďNOĒ!!!!! PERIOD.
A: Then we're going to terrorize your family after you die, until we get our way and your organs. Because your body and your organs are not yours. But are our property, that's why we do what we want with it. And because we want to live longer, we steal your organs even after you die.

There must be a default blank list. And anyone who wants to donate places his name. And the ones who doesn't want to put their name don't do that. Now everyone is a legally forced donor, without being asked for it. This is the world of the Mafia like Dictators and The Power-hungry.

You go to your town hall in your hometown if you want to be a donor, and fill out a form. The Municipality keeps one copy, a second one you get, a third goes to the organ donation organi-zation a fourth, goes to your Doctor, and a fifth copy to your hospital. Then there can never be confusion in the medical world, whether you are an organ donor or not, or want to be one.

http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

====================

(12-01-2021) THE DUTCH GOVERNMENT IS FINE WITH IT.
The Dutch government is fine with Saudi Arabia killing children in Yemen with bombs because, closing their embassy in Riyadh in Saudi Arabia., the Dutch don't do that. But the embassy in Damascus, Syria, has been closed, while Assad is not killing children. In politics The Hague they suffer from schizophrenia which makes them measure with double standards. The known Jekyll and Hyde deranged syndrome.

You can clearly see from this what a dirty mentality governments are walking around with. I don't think it's about good or evil, or friends or enemies, but how many can be dragged out. If I benefit from such a war, I'm in, I don't benefit from it, then they can exterminate each other. And the voters who are going to vote, I think, are the evils of evolution. Because all that murder and manslaughter they like for their own gain.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(11-01-2021) WHO IS IN CHARGE?
It's not the citizens the voters or the politicians who make de rules in the Netherlands, it's the multinationals like the pharmaceutical industry the banking world the medical world the oil companies the food industry etc. They undermine the politicians true lobbyists, according to the EU government, taste smell and color additives are safe, but is that really true?

Politicians often come from City-Council houses, and they were not rocket-scientists there. And if in practice they don't comply fail or lie then they are, for example, promoted as mayor of a city or commissioner of a province, or a bank hires them for services rendered. So as the people and landtraitor the Finance Minister G. Zalm who is now retired and a millionaire.

Are Food Additives Safe?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+food+additives+safe
https://duckduckgo.com/?q=are+food+additives+safe&ia=web

Are E-Numbers Safe?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+e-numbers+safe
https://duckduckgo.com/?q=are+e-numbers+safe&ia=we

====================

(10-01-2020) NO COMMENT.
How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg
https://www.youtube.com/results?search_query=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home+
https://duckduckgo.com/?q=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home&ia=web

====================

(09-01-2020) MAKING POTTERY IN INDIA.
Pottery Factory | Modern Pottery Clay Work
By Women | Fast & Perfect Cookware Making.
https://www.youtube.com/watch?v=xHG-FwsRg7s
https://www.youtube.com/results?search_query=pottery+making+in+indian+villages

====================

(08-01-2020) YES OR NO VACCINATIONS?
In the Hospitals in Deventer and Zwolle they've started vaccinating staff, I thought that developing a vaccine took three years and not six months. It remains to be seen how their bodies will react positively or negatively, let's hope it goes well, if things go wrong then the staff might be left with a lifelong disability.

As you know, the catering business is on its: ďASSĒ, because of that retard: ďCorona-baloneyĒ of those three: ďPsychopathsĒ who are called ďP.M. OPRUTTE (Oprotten - Get Lost) DeJonge and van DisselĒ. CoronaCovid19 is related to the Flu ó Three times as many people die from the Flu than from Corona, but for the Flu there is no lock-down.

The real egg is to vaccinate seven billion citizens at Ä35 Euros per person, those: ďBEASTSĒ from: ďHELĒ with those ties from: "Villapark the Bungalow" getting rich of. The: "SCUM" has reintroduced the : "Slave Time", which now also applies to White People. The Slaves are now walking around with a mouth-cap, is this that familiar number: "666" from the Bible?

There are two camps fighting each other over the usefulness of whether or not to vaccinate e.g. children. First have the established order, which benefits from the fact that all 17 million citizens are vaccinated against everything that exists. Then the medical world and the pharmaceutical industry, and the latter of course make a good living.

Then you have the second group of people who think and investigate, such as parents of children, as well as trained scientific researchers. These people discover all sorts of things. That the press&media like the demagogues of the Journals and the talk shows on TV and the newspapers don't tell, but are lying and cheating with fake news items.

In the past, many children died of all kinds of diseases, and they were 'caused' by open gutters bad food and poor hygiene. But when they fixed this, very few children died, and only afterwards this did they came up with those vaccinations. It's very clever to pretend that these vaccinations are the cause of the eradication of children s diseases.

There has been plenty research around the world, and it shows time and time again that children who have been vaccinated are more likely to get sick than children who have not been vacci-nated. Getting measles seems to be very good for children, because it strengthens the immune system and the resistance of the body of children. Chemicals in drugs undermine resistance.

The vaccination mafia they employ lobbyists to work and undermine politicians, hoping to make a law to vaccinate all 17 million citizens in the future against everything. You can think of this mafia syndicate as psychopaths who keep messing around until they get their way, this is also being done by the anti-smokers mafia.

These are all little psychopaths who don't have a - FUCK - to tell at home with Aunt Nasty for 50 years. And that's why they are compensating in society by being the big tough guy. Aunt Nasty puts their suitcase in front of the door sooner or later, oh yeh before you slam the door behind you, please leave the house the car the children and the bank account behind, bye sucker.

Brandy Vaughan, (The Woman on the 1st Youtube below) the founder of the anti-vaccination organisation, died at age 45 in December 7th 2020. Brandy Vaughan Died of Natural? Causes?, Say Police.
https://www.snopes.com/news/2020/12/22/brandy-vaughan-death/
Vaccination is for profit, not health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o

I'm not going to claim that she was murdered because I don't know, BUT: experience as a webmaster of a website that has been digging the internet for 20 years for background info for my articles, I've learned that many whistle-blowers do indeed all die of natural causes. Young people are also dying of natural causes, so maybe it happened to her.

But she may have been murdered, probably to scare other whistle-blowers who intend to have their say in public in the future. And what do the Herd animals Laypeople and stupid Fucks (Sheeple) do, laugh at us and call us: ďConspiracy LunaticsĒ. While they don't examine diddly squad themselves, they're looking the other way for a lifetime.

Dr Suzanne Humphries on vaccines and the immune system
https://www.youtube.com/watch?v=_HMjAHx0egI
Ex Farma representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
Poison in a flu jab, carcinogenic formaldehyde.
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

====================

(07-01-2021) ARE WESTERNERS FAIR?
The European appetite for chicken begins and ends with the birdís breast. Other parts are chopped up, frozen and shipped abroad Ė often to Africa. Poultry imports subsidized by the EU are ruining the market for African farmers.

https://www.youtube.com/watch?v=1QEL_Qx43iE
https://www.youtube.com/results?search_query=subsidized+chicken+for+africa
https://www.dw.com/en/ghana-poultry-farmers-undercut-by-eu-imports/av-47911356
https://duckduckgo.com/?q=Subsidized+Chicken+for+Africa.&ia=web

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/164429-europa-afrika-geplukte-kip-maakt.html

====================

(06-01-2021) VIPERSCUM?
You Zionist Khazar (Fake-Jews) from Israhell, I challenge you, wipe us Gojim out with your 300 atomic bombs. The seven billion humans are allowed to go to paradise, and I will destroy your body spirit ans soul. In other words, you no longer exist anymore. I created you and I will destroy you again. Where do you get the arrogance to call yourself Aryan Superior to humanity?

Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And: ďNO,Ē there were no six million Jews gassed, it's a fairy tale that is desperately maintained by the FAKE Jewish leaders, otherwise they fall through the basket. They no longer have the right to Palestine, which they have now illegally and criminally stolen.

Red Cross expose the - Judaic Holocaust - Hoax.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

The hidden history of the incredibly evil Khazar Mafia.
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Did the Mossad do 9/11 with Opportunists?
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(05-01-2021) SCUM?
Of the 195 countries in the world, two are not members of the United Nations (UN) they are spectators e.g.:
Vatican City (Holy See). It's considered an Independent State of faith.
Palestine. (Spectators). It's considered a Terrorist State.

Many of the 193 countries don't mind if Palestine were to join the UN, but America throws its: - Veto - on the table which is cruel. ONE country America therefore makes up the rules for all countries in the world, no doubt on behalf of their bosses from Israhell. There are 300 members of Congress with dual passports and Nationality, which is not possible under the American Constitution.

Palestinian United Nations bid explained.
https://edition.cnn.com/2012/11/28/world/meast/un-palestinian-bid/index.html
United Nations Member States.
https://www.worldometers.info/united-nations/
How many Countries are there in the World?
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/

050 I WOULD LIKE TO KNOW HOW THE GOD'S THINK?
Counting their blessing wheels, they wish all killings to be stopped.

051 WHEN WILL THERE BE AN END TO ALL MISERY ON EARTH?
An advice and a Man-deed, trigger an in-suffering recall.

052 GOD WHEN DO YOU COME TO EARTH TO TAKE THE CONFUSION AWAY?
Turn your back to the guardian, we know weapon cradle lie, greasy rooster jester?

(Grease = English for fat)

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(04-01-2021) SATANSCHILDREN?
049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

The Ufonauts in this film, are they perhaps the white race or the fallen angels from the Bible? Did they then discover and occupy the Earth with their UFOs?, and the original people-dwellers of the planet with a skin-color were they wiped out by the Biblical flood? Those who escaped did the fled to the jungles of Africa South America and Asian countries?

A writer writes a book and that can be a success in sales so a hit, and in Hollywood they decide to make a film of it. Is it possible that the feature film really happened in the primeval time, and our subconscious knows it? Could it be possible that some people their boundary between subconscious and consciousness is very thin and they can pick it up?

That's it Honkeys, your ass is grass.
Bye Whitebread, you ugly Motherfuckers.
https://www.youtube.com/watch?v=qjh_YGrtN9k
The Movie: Independence Day (2:04:41 Hour).
https://www.youtube.com/watch?v=Tc9YN7y8X70
Independence Day Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+independence+day
https://duckduckgo.com/?q=independence+day+film&ia=web

In the past, all the countries in Africa in Central and South America in Asia and the Arab world, were colonial countries of the Westerners. Thank God they are independent now, but that doesn't please the Westerners, who are pissed and trying to drive the governments away with revolu-tions and coups to park straw-governments there. America's is doing that for 75 years, so scum.

I firmly believe that if the non-Western countries close their borders, and the Westerners will no longer get the raw materials. Then the Western governments led by America will invade and occupy those countries militarily. Now they hold their horses back because, they are now paying a cheap penny, but then their real character and nature will come to the surface.

Throughout history, people of skin-color are treated as, slaves cheap working cattle and inferior beings. The racist white race lives under the delusion that this planet is their property and they own it. First they just stole the goods for free true slave and colonial times, and today multinationals pay a grab for the goods.

The Palestinians of Palestine, the Native Indians of America, the Maoris of New Zealand, and the Aboriginals of Australia are treated like old dirt in their own country by the descendants of the white Europeans. They don't count in society at all, they get the worst houses medical treatment school education salaries etc., and they're looked down upon.

The last days on Earth.
https://www.youtube.com/watch?v=LWZSDi1TV8Y
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+the+last+day+on+earth
https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-the-last-days/
https://duckduckgo.com/?q=last+days+on+earth&ia=web

====================

(03-01-2021) SERIOUS BUSINESS.
JCB Excavator VS Scary Hill and Big
Tree-JCB Making Road Cutting Hill-Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=KZJ2-hO01Ao&list=PLTk_5weVvKP9-JUDGmwT8wVe1ZYS2Iery

Excavators Loading Screening Soil
Double Trucks At The Dirt Depot
https://www.youtube.com/watch?v=9wjEVV92Zvw (5:35 / 15:22)

====================

(02-01-2021) MY FAMILY.
Bridezillas: Sister Fight.
https://www.youtube.com/watch?v=nAHO8GBKjGI
https://www.youtube.com/results?search_query=sister+fighting+each+other

Alleyrat gets punishment by Judge Joe Brown
and walks! provocative away. F ck You.
https://www.youtube.com/watch?v=kWkDOS4073Q
The Fat Fuck started.
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4

Conniving Wife from Hell.
https://www.youtube.com/watch?v=MI5X5gclVZk
He likes the Bacon to sizzle. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=6DBKRhDfGGo
The Bacon is not hot anymore. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=tU7WFz0illA
Crazy old Folks in Court.
https://www.youtube.com/watch?v=od8FS6f47Mo

====================

(01-01-2021) MIDDLE EAST + HINDU CHRISTIAN MUSIC.
My life is Yours - Middle East.
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ
Inta Elaahi You are my God)...Arabian Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8
Tasbiih al-Rab...Blessed is the Lord...Arabian Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=Z41HfwSUbUM
Jesus Your Name is Great : Lovely Arabic Worship from Egypt.(English) https://www.youtube.com/watch?v=hd89IbwHtFc
Ha Hallelujah...Arabian Christian Song, Egypt.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94
Take me with You - Yemeni Arabic Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=18zCqfybPM4

Hindu Christian Music.
Ho Teri Sthuthi | The Kings Daughters | ©2019.
https://www.youtube.com/watch?v=XqzSW4An8u8
Hosanna| Hindi Worship song| Christ Alone Music|.
Ft.Vinod Kumar, Benjamin Johnson.
| https://www.youtube.com/watch?v=HNse4Quefa0
FASLA | Awesome Hindi Christian Worship song from
Maranatha Worship Concert | Recorded live in India.
https://www.youtube.com/watch?v=Rbti_KptX5g
Yahova Na Mora' Music Video
'The Indian Classical Dance' version.
https://www.youtube.com/watch?v=8NWLUB9ewIc

====================

(31-12-2020) VENTRILOQUISTS.
Taste of China.
https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us
Can you hear me now?
https://www.youtube.com/watch?v=A38YO3f2Bv4
The Night Before Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c

Sweet Daddy Dee is a P.I.M.P:
Playa in a Management Profession.
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI
Three other Brothers.
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc
https://www.youtube.com/watch?v=UqEl06DpEhU
https://www.youtube.com/watch?v=HEPnSf-SVWo

====================

(30-12-2020) PSYCHIATRIC MADNESS?
A form of psychiatric madness? Some Pizzeria's sell 40 different types of Pizzas. From e.g. Naples Rome Turin Florida Texas New York Hawaii etc. There are 195 countries and each country has 5 competitors and they are all making different types of peanut-butter, so there are 975 types of different peanut-butters. Must I taste them all? Total madness.

There are people who learn all the bus metro train routes of their country, plus also all stops and arrivals and departure times. Are they normal or not?, what the hell are they doing with all that information? Is this maybe crazy work?, so psychiatric not normal? Have they got a hole in their foreheads ripped of the toilet-bowl or did they fall off a roof?

How many Countries are there in the World?
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/
https://www.youtube.com/results?search_query=how+many+countries+are+there+in+the+world
https://duckduckgo.com/?q=how+many+countries+are+there+in+the+world&ia=web

====================

(29-12-2020) DOES ALUMINUM NEUTRALIZE RADIATION?
Does aluminum remove radiation? I wrap my phone with aluminum foil, and it's noticeable that I now have to recharge my phone every three days because it's dead as a door-nail. Could it be that that foil is draining my mobile battery, undoing the radiation from my cell phone. So if you were to wrap your whole house with foil, would your current-meter still work?

If, we look at the Pyramids of Egypt they are closed interiors some kind of vacuum inside. Would it also stop the radiation from the outside, which may keep food-like products longer fresh. So if you live in a Pyramid house, you might never get sick, because there will be no more radiation in your house from the outside.

Is it possible?, that, medicines contain aluminum, and which is the enemy of the brain and also naturally harmful. And there's current power in the brain, and it might be turned off by those drugs, i.e. your immune system doesn't work anymore or partially. Look at the old age people who swallow mountains of medicine but they don't get better leave alone get healthy again.

A student is studying at a medical university, and what is that person doing there?, studying medicine but not health. His solution is to prescribe drugs in practice, and also keeps continues livelong fanatically to the training, alternative healers there the doctor (To whom it relates) wants nothing to do with. They are often left at bay or denied.

Pyramid of Giza Radiation.
https://www.youtube.com/results?search_query=+pyramid+of+giza+radiation
https://duckduckgo.com/?q=pyramid+of+giza+radiation&ia=web

WiFi radiation hazards of WiFi -
How to disable WiFi radiation.
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
Is WiFi Dangerous?
https://www.youtube.com/watch?v=CQrDSCo83mk
Brussels stops 5G as THE UN official calls
for saving humanity from 5G rollout.
https://www.youtube.com/watch?v=8lmolNJjUIU

====================

(28-12-2020) THE GRAND CHESSBOARD.
Israhell's intention is to occupy the whole world and take over. And using and straining the jumping jacks so the politicians of the American White House for the cart, who have to do the dirty work for them. They're The White House's real boss, not the Americans. They are also the cause of the Bolsheviks revolution in Russia and the cause of the 1st and 2nd world wars.

The Grand Chessboard.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Grand_Chessboard
http://www.takeoverworld.info/Grand_Chessboard.pdf
https://duckduckgo.com/?q=the+grand+chessboard&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=the+grand+chessboard
https://www.bitchute.com/search/?query=the+grand+chessboard&kind=video

De Heartland Theorie en de hedendaagse
geopolitieke structuur van Centraal-EuraziŽ.
https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/Monographs/1006Rethinking-4.pdf

====================

(27-12-2020) FUNNY SHIT.
Hilarious Spanish man informs Muslim about true Islam.
https://www.youtube.com/watch?v=HYQaRh6rK9I

In this video, the man says that when Mohammed was born, light came out of his mother's vagina. Is it possible that when we're dying, that the same process is going on as we normally go to sleep, so a narrowing of consciousness. After dying we travel through the birth canal of our new mother and see the light of the delivery room.

We don't notice the transition between being awake and going to sleep, so that narrowing of consciousness narrowing is going very fast. At least twenty years ago I was in bed thinking about a woman, at one point I saw her standing in front of my bed (Dream?). Then I became unwell and slumped away (Consciousness Narrowing?), and immediately woke up again.

I tried to stand up twice, but I couldn't because my left body was paralyzed. Whereas, when we sleep then our body is 100% paralyzed. Have you ever experienced that when you sleep but your arm hangs in the air, while your real arm is lying next to you. Is it possible that the arm in the air is your spiritual arm, so an out-of-body situation?

I remember dreaming that I was in the spiritual world, I was in charge of a group of people and asked them, ďDo you know where you are.Ē Yes said a woman we have died on Earth and are now in the spiritual world. In Suriname, I dreamed that I was standing in a line of a man or ten, and we were all shot dead and fell down.

I got back up and said, ďIs this death?Ē Two days later on December 8th, 15 VIP men were shot dead by soldiers. Is it possible that one of the men was terrified of death that I took his spirit out of his body and sent it away. I then stepped as a spirit into his body processing his death, and that man was my father's best friend lawyer Harold Riedewald.

A year ago the ambulance drove past my flat with flashing lights and sirens, I said to the patient: Don't be afraid it will be fine. Five minutes later, my left body was paralyzed again, and an hour later I was in the hospital myself too. The next day, a nurse came to introduce herself, and she looked an awful lot like that woman standing in front of my bed.

Is it possible that I created that paralysis myself in my subconscious, because I wanted to see that woman of that dream?, but confused her with that nurse. For the subconscious mind is difficult to display through ordinary consciousness and comes across over as mangled. Suppose that many of the diseases we get that, we create ourselves in our subconscious.

====================

(26-12-2020) OH OH.
Are you still drunk?, OH OH. Take it easy you still have to go to church because it's Christmas. OK… if the vicar also likes a sip you sit chiseled. Only the baby Jesus who has just been born sees that and wonders: Was my father pissed himself when he created this bunch?

====================

(25-12-2020) DO YOU LOOK RIDICULOUS?
Suppose I said that both my neighbors are social psychopaths, then there is a good chance that you as a white Dutchman will have a nice Christmas. Because that Surinamese Ape who lives in the middle thinks he's a psychiatrist, that's going to be laughing and roaring for you or not. I can't give you a nicer Christmas, we have to drink on that cheers.

====================

(24-12-2020) CONSCIOUSNESS.
For those who believe in it, and whether it's puzzling.

If you are engaged in one of the five forms of consciousness below, you have a chance that the masses will look at you cross-eyed. The aid workers will take the view that, you are not living in reality. They will not ask themselves whether their reality is partly or not based on truth. Reality and the modern mentality has often become a compulsive addiction, which has become so common over the years that one does not think further. One assumes it for truth, without thinking carefully.

Of course, there are also crackpots, which imagine themselves everything and are or indeed frustrated. Suppose someone saw a UFO, for the masses he's crazy. Maybe that person is, but not everyone is a crackpot. That UFO that the person saw is the truth to him, because he's seen him, and whether or not that UFO was real isn't important. Just because the masses don't believe in UFOs doesn't mean they don't exist, that's arrogant thinking. The people who laugh about it have often not researched anything in the field of UFO, so stupid people.

Our planet has many mediums, some of them are scammers, so they just do it for the money, another part thinks they are doing it in good faith, the third and final part are real mediums. Go to the taboo website below, I look at a question and see parts of the answer standing and stringing them together. Whether If, I'm crazy or seduced by e.g. ghosts or whether it comes from my subconscious, I don't have a clue. That's why I don't worry when people are allowed to say, ďHe's crazyĒ, because they don't know it at all.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Ego Consciousness.
https://www.youtube.com/results?search_query=Ego+Consciousness
https://duckduckgo.com/?q=Ego+Consciousness&t=h_&ia=web

Spiritual Consciousness.
https://www.youtube.com/results?search_query=Spiritual+Consciousness
https://duckduckgo.com/?q=Spiritual+Consciousness&t=h_&ia=web

Divine Consciousness.
https://www.youtube.com/results?search_query=Divine+Consciousness
https://duckduckgo.com/?q=Divine+Consciousness&t=h_&ia=web

Soul Consciousness.
https://www.youtube.com/results?search_query=Soul+Consciousness.
https://duckduckgo.com/?q=Soul+Consciousness&t=h_&ia=web

====================

(23-12-2020) MONEY IS NOT OWNED BY US.
The money we have in our pocket or the savings in the bank is not ours, it's owned by the bank we are allowed to borrow it. If you travel and arrive at the border and you have more than 10,000 Euros in your pocket, it will be temporarily confiscated. The banks want to know where you are going with THEIR money, it's also a crime to set THEIR money on fire or shred it. Besides, 94% of the money doesn't even exist at all, it's all book keeping money so not physically existing banknotes.

By law, a bank must keep 6% of real existing notes of money, which means that the bank does not even have your 94% savings at all. So if all Dutch people go to the bank on the same day and at the same time to collect their savings, the front door of the bank will be locked because they don't have our money. So we are robbed by those bastards from ďVillapark the BungalowĒ. The country and people's traitors sometimes called psychopaths, or the politicians you don't have to expect anything from them, because they are fat friends with the banks.

http://www.courtfool.info/en_The_magic_of_bankers.htm#right-column
http://www.courtfool.info/en_The_bankers_and_the_euro.htm#right-column
http://www.vrijspreker.nl/wp/2012/04/zelf-geld-drukken/
https://handjecontantje.org/

====================

(22-12-2020) ISRAHELL IS THE BOSS OF THE WORLD.
If Israel doesn't like something, they try to prevent it, shut it down and undo it. A small group of students from an American university took on the inhumane treatment of the Palestinians, with the result that Israel rang the bell at that university, with the result that the students were sent of school.

They went to court, and he judge ruled that they could go back to school. And a few weeks later, the judge was fired. This is undoubtedly and certainly again the work of Israel. It's quite common that investigating serious sincere people who show the other side of a case e.g. the Holocaust 9/11 MH17 Covid19 etc., that they are being fired.

An English professor from a university wanted to give a lecture on the Holocaust in a hotel in The Hague. Then the Dutch CIDI, the Information Office of Israel, rang the bell at the town hall of The Hague, and they rang the bell at that hotel, and they told the professor that his hotel room and the lecture has been canceled.

Jewish college students who refuse service go to jail.
I refuse to be an Israeli soldier.
http://www.december18th.org/

The security at Schiphol is entirely in the hands of an Israeli company, if I'm right they're called Blackwater. When a few Schiphol staff members got lost, and accidentally arrived on the grounds of Israel, they were told by men with machine guns that they had to, because this was not Dutch but Israeli territory.

And Israel also has an atomic bomb at Schiphol Airport, which is not allowed under international law. Nevertheless, it is happening, and I assume that the Dutch government knows this too, but will probably deny it in public. Then Israel has the ďSamson Option,Ē and that means, if we go as Israel, we'll take the whole world.

And if the story is true, because of course I don't know, but suppose it's true. Then America (Read Israel) has wanted to throw atomic bombs more often in the past, but that is prevented every time by UFOs who change the launch codes, so that the missile does not want to leave. Because it seems that an explosion also has an effect in space (and other dimensions).

And if it's true, then the elite Jews have started the Second World War, to have an excuse to steal Palestine. They also built the concentration camps for Hitler, because their factories needed personnel, because the Germans were on the front line. And to top it all off, they've also funded his war.

All secrets that may not be made public until 2045. Because then they are all dead and gone, and you can no longer take them before the International Court of Justice in The Hague for mass murder of their own race and other races. Besides, that court is also owned by those in power, they make up the rules and place their lackeys.

Lenin?, was stoked to kill 60 million Russians and Eastern Europeans, because they wanted to become Jews. A handful can be kept under the knot in Israel, but not 60 million. It's possible that Russia used to occupy the Eastern European countries not to steal them, but to protect the populations from the fake Jews who wanted to exterminate them.

You used to have the Bolsheviks party with their revolution, and they caused that slaughter, and they were all German Jews except Lenin. Trotsky is a born and bred German named Bronmeier. While the Allies fought side by side with Russia against Hitler, America (Boss Israhell) was fine with the Communists carrying out a massacre.

And what many people don't know is that most of the Jews (95%) in Israhell are not Biblical Jews at all, but descendants of the Khazar from Ukraine (The basis root Russia), who converted to Judaism in 740 AD. They're not from Abraham or Judea, and they never lived in Palestine, not 2,000 years ago either.

The real Biblical Jews are they in those black clothes with those pipe curls and those top hats. And 9 out of 10 of them don't even live in Israel at all, because they say that, God has forbidden us. That the Jews get their ass kicked every so many times in history is simply because they are even more arrogant than the devil, and they also spit God in the face.

Then everything to this day is messed up. There is a small group of elite Jews who are the cause of pain grief despair death and a lot of degrading misery for both races, in the Middle East. Israhell is trolling America and Europe before their cart because, they want to have a Great Israhell that should enclose all Arab countries.

The beginning of terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html

What many also don't know, nor is told by the demagogues of the newsreels, is the fact that there are enough Jews in Israel hunting the Ethiopian and Russian Jews down. They get the worst houses, the worst jobs, the worst salaries, and the worst medical care, they also get regular beat up on the streets, both by the Jews and the police.

If I was God and I came to Earth, the very first thing I did is to free the Middle East from the Jews, let them live with their friends in America, they will probably receive them very enthusiastically at the American airports. Complete with red carpets, flowers, apple pies and kisses. Arab countries are destined for the Arabs.

The second thing I did, all those mass murderers from the white house, got a one-way journey to America's mental facilities, because of criminal psychopathic mental deranged behavior to the bizarre. In short, I put the whole bunch in the ďMADHOUSEĒ. The third thing I did, I melt everything which is weapons so no one could use them anymore.

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans. (Censorship? Mandator Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Contents of Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Dehumanization.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Jewish Bolshevik Destruction of Christianity in Russia.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

====================

(21-12-2020) HAVE THEY GONE POTTY?
The Politicians are psychiatrically disturbed, because pretty much all the shops throughout the Netherlands are closed because of the Corona. And what do the retarded herd animals and stupid mobs do nod yes and amen, the whole country is now running around with mouthcaps. It's in-comprehensible that the citizens are being taken for a ride, they must be real stupid people.

The stupid people don't investigate anything, they don't use their brains, they take everything for true from the psychopaths. Also, of those demagogues of the press and media who lie and censor everything away, and don't tell the people the truth and sell their turnips for lemons. People who don't think and don't dig for information, can be kicked around because they don't ask questions.

Call on doctors to take their oath.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y-v3euGxM
Dr. Stella Immanuel cured all of 350 patients
with hydroxychloroquine Azitromycine and Sink.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Subcover-Nurse tells what is really happening
with the 'COVID-19 Pandemic. It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

The other site of Coronacovid19.
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/

====================

(20-12-2020) FREDIA FLINTSTONE IN ACTION.
48 Days Build the Most Beautiful Jungle
Villa with Royal Design Bedding Style.
https://www.youtube.com/watch?v=Fw2nrEhLk6I
https://www.youtube.com/channel/UCLVrzOi_LKqp0MV_mZI5Chw/videos

====================

(19-12-2020) GROWING SEEDS AND PLANTS.
How to grow from a seed.
https://www.youtube.com/results?search_query=how+to+grow+from+a+seed
Avocado Tree from Seed in Water (60 Days Time-Lapse).
https://www.youtube.com/watch?v=WRC78QhtCbE

20+ Ways to grow your own seeds and plants.
https://www.youtube.com/watch?v=jARH5kKAAQM
7 FATAL MISTAKES: Why Seeds Not Germinating or Sprouting?
https://www.youtube.com/watch?v=eLACnABG2LM

====================

(18-12-2020) WHAT IS OWNERSHIP?
You want to build a house and you buy a piece of land from the town hall, at that moment you are robbed by the town hall. Why that, land is already your property because it belongs to the state of the Netherlands and you are part of that.

Suppose you want to commit a pee on the lawn around your flat, and you get a ticket from a cop who is also a criminal. Why you're urinating on your property, because it belongs to the state of the Netherlands that you belong to.

The other flat-dwellers can probably ask you: Yo wiseguy stop pissing on our fucking lawn, or we'll kick your fucking ass, because you're pissing on our fucking property. But the cop, neither the judge nor the town hall nor the government can do anything. So you don't have to pay for a fishing-permit either, because you are fishing in your own waters.

====================

(17-12-2020) GOT YOU.
311 WHY DO WE PEOPLE HAVE THE URGE TO BOSS OTHERS AROUND?
Wasps messing about dumb, they started to bite, got yeh sucker.

Got You, does that mean that anyone who is boss or chief executive or in charge of another -- Got You -- leads? You could say that a small part is leader, because they really mean it so that everything in society is in good order. But the masses who want to be in charge probably do so because they want to kick the out.

312 BULLIYING OTHERS AROUND, HOW DO WE GET RID OF IT?
Raven are taking missdeed spear, many posh nosh boss court house.

Wanting to be a boss with all violence, does that mean they're capable of being corrupt? Many of them belong to the elite rich string-pullers power-grabbing dictators, so etc.

313 HOW CAN WE PUT THE POSH NOSH BOSS ON NON ACTIVE DUTY?
Choosing bicycle lightbulb heretic, they hope the people will get used to crime.

(Bicycle lightbulb = Police?)
Is it the intention of the government and the justice department that we get used to the crimes of others, people of both high and middle and low incomes? Under the guise of, it's just the way it is, the rabble is there, just swallow it because that's reality.

314 THE BICYCLE LIGHTBULB ARE YOU REFERRING TO THE POLICE?
Handed proud the ticket, doomed tried trick funny cap, their bosses are rotten.

Moss rot = The Police Chiefs chiefs and whether the Leader- ship, also prosecutors judges and lawyers are who corrupt?

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

Psychological research has shown that, it stinks of the psychopaths in the police, and especially in the Riot Squad. Plus there's a law coming in that you can't film the police on the street anymore and put it on YouTube. That way, very useful evidence disappears
=.

They've no doubt decided to introduce this new law after strangling that Antillean gentleman on the street, so they don't mind the man being strangled, so first class racists. This means that the police are below and above the law, which we are not allowed to do and are punished by the courts for that, they may go out of their way with impunity with the fellow citizens.

Is the Dutch Police corrupt?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+nederlandse+politie+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+de+Nederlandse+politie+corrupt&ia=web

Is the Dutch Justice Department corrupt?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+nederlandse+justitie+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+de+Nederlandse+Justitie+corrupt&ia=web

====================

(16-12-2020) ARE TRADE TREATIES MAFIA PRACTICES?
All these trade treaties, such as: 'Ceta, Darpa, Isds, Tisa, Ttp and Ttip', are in my view, intended to make governments that take unpopular measures with their products to improve population health, for example, pay for their declining turnover.

A multinational now has a turnover of, for example, EUR 10 million, with the sale of sweets containing a chemical sugar, which is harmful to public health. The government bans that chemical sugar, but because the sweets now taste slightly different with natural sugar, it has a turnover of 8 million. The government has to pay that 2 million turnover losses to that multinational, because they signed up for it themselves.

The mafia has a turnover of 10 million by stealing cars all over Europe, the justice system manages to catch some criminals and puts them in prison. And with fewer cars now being stolen, the mafia now has a turnover of 8 million. And the justices have to pay 2 million lost sales to the mafia, because they signed up for it themselves.

A cyclist receives a salary of 10 million per year from the KNVB. Then he gets caught using dope, and because he's being asked less now, he now has a salary of 8 million. And now the KNVB has to pay that 2 million turnover loss to him, because they signed for it themselves.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

====================

(15-12-2020) IS REALITY PSYCHIATRIC?
If you don't live in the reality of the sheeple or herd animals, then they consider you a psychiatric patient. You're not being taken seriously, and often ridiculed.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

The fake reality of the world.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+fake+reality+of+the+world
https://duckduckgo.com/?q=the+fake+reality+of+the+world&ia=web

====================

(14-12-2020) ARE MEDICAL SPECIALISTS THIEVES?
Take a simple Western dentist who charges thousands of Euros to the health insurance company fund for e.g. upper denture. What does that denture REALLY cost?, the often pink holder is synthetic substance even cheaper than salt, the teeth are also costing nothing. The materials for that denture may cost no more than Ä5.00, but he still charges the company thousands of Euros.

Okay, he has to rent or buy a building, he's got equipment, he's got to pay his staff a salary. But that's what a soft drink manufacturer also have, but his soda bottle doesn't cost e.g. Ä3,000 in the supermarket, he's bankrupt on the spot because, none of us who has common sense buys that bottle. Besides that most citizens can't even afford to buy that bottle.

The Health Insurances Companies have deals with specialists in for example hospitals in The Netherlands, you're getting sick and need six treatments for Let's say 18.000 Euro's. But after four treatments you're cured, but he still gets paid for six. No wonder these crooks become rich of our premium money every month. So what do they earn yearly?, 60.000 or 250.000 Euro's?

====================

(13-12-2020) RELAX IT'S SUNDAY.
Shu Embroidery | Liziqi Channel.
https://www.youtube.com/watch?v=UmEXbJUnFG0

Chinese Music.
https://www.youtube.com/watch?v=m9aAud7neLs
https://www.youtube.com/results?search_query=vocal+movie+chinese+music
http://www.ibiblio.org/chinese-music/

====================

(12-12-2020) HARD WORKING VIETNAMESE.
Technology Building Traditional Concrete Beams Foundation - Houses Construction.
https://www.youtube.com/watch?v=s79UaGTYVjg

====================

(11-12-2020) IS IT TRUE?
It is said that the white race are the great-grandchildren of black people, so the Creole race from Africa: ďThe MotherlandĒ, right? If a black man has sex with a white woman, the child is half white and half black, so a half-breed. He does it with a white woman, etc. etc. etc. etc. So a white can't make black people, no matter how many times he tries.

During the many breeding, something went wrong and they not only became arrogant, but they also started to suffer from that psychiatric illness called ďDelusions of GrandeurĒ. That disease has led them to believe that they are a Superior Aryan race, with the result that they think they are the boss of the planet. They always want to be in charge and have the last word.

Since 1945, they have been constantly invading countries where people of skin color live, white countries are not easily invaded. It is the hobby of the white Western world: ďHunting BrownyĒ, so their ancestors they hate. So essentially they spit on their primal mother and father, look down on them and treat their children as inferior beings.

God is a wise man because he gave six billion people a nice skin color, and the last billion he made them white on purpose, so that the colored people know, ďLook LookĒ a thief is coming. At the same time, he is also funny, because to the Dutch he said: ďGo and multiplyĒ, to the Surinamese he said: "Multiply and Go".

https://www.youtube.com/watch?v=0HsXAIzYklk (16.36 - Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU (Censuur?) (Jane Elloitt bij Oprah Winfrey)

In sessions, Jane Elliott teaches the white supremacists why they're racists.
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (02.26Min - The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (03.18 - Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (04.51 - Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=ZXTgWk7ca1k (06.40 - Prejudice - Blue Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU (47.28 - How Racists are you)
https://www.youtube.com/watch?v=jPZEJHJPwIw (51.22 - Brown Eye Blue Eye)

https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (05.31 - In Group-Out Bias & Racism)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (56.46 - J. Elliott Being Interviewed)
https://www.youtube.com/watch?v=HhAjycvAN8k (01.32.03 - Debate White Privilege
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses Jane Elliott)

Farrakhan explains the White devil.
https://www.youtube.com/watch?v=cbVvc9y6rMM
Louis Farrakhan - white people are the devil. (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=65fUUZ9m1hY

====================

(10-12-2020) WHO KNOWS THE TRUTH?
The psychopaths, so the mentally disturbed politicians probably think that there are seventeen million citizens living in the Netherlands who need to be cast out. Because they go into the bizarre by inventing even more Corona-Covid19 measures, there are plenty e.g. self-employed who are bankrupt, and what about the catering industry that are now living off their savings.

The idiots don't know how to stop, whereas at the end of the year there are three times as many flu deaths than Corona. It seems that the flu deaths are now registered as Corona deaths, then you can indeed increase the death toll of Corona considerably to make the public with panic of fear, and they will eventually be begging on their bare knees for vaccines.

Fortunately, not only the medical world is rebelling, but also the Catering Industry, which will hold a nationwide demonstration on 17 January 2021. What about all those researchers and scientists worldwide who show the other side of Corona, and here in the Netherlands are censored by YouTube Google Facebook Twitter. Is it all about vaccinating the population?

Bill Gates the boss of the Corona world is throwing billions to bribe others, they should lock him up in a mental institution. Then there are the rats that pull the strings around the world and want to slaughter us, and the stupid people who laugh at us. Now I also know how Jesus felt when he was crucified. He was trapped between two groups.

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

https://duckduckgo.com/?q=Bosses+are+probably+Psychopaths.&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=Bosses+are+probably+Psychopaths

The Myth Of The Psychiatric Illness.
https://www.upstate.edu/psych/pdf/szasz/pies-50years-myth-mental-illness.pdf

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.petities.com/a/266938

====================

(09-12-2020) DID WE KNEW EACH OTHER IN PREVIOUS LIVES?
Whether karmic relationships exist partly or not I don't know, if rebirth should exist which is a question as well then it's possible. Suppose it does exist, we may meet each other occasionally or regularly. Maybe we're supposed to learn something from it or not, it could also be that the very first meeting is just about sex?

Some of us believe in it, there are serious investigators. There are those who laugh about it, there are also those who ridicule us or consider us psychiatric patients. There are also the gullible ones who take everything for truth, and there are those who psychiatric imagine everything. Maybe our subconscious knows the truth?

What Is A Karmic Relationship? (8 Symptoms Youíre In One).
https://individualogist.com/what-is-a-karmic-relationship
https://duckduckgo.com/?q=Wat+is+een+Karmische+relatie%3F&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=what+Is+a+karmic+relationship%3F

====================

(08-12-2020) WHO ARE THE HYPOCRITES?
My big question is, ďWho are the hypocrites?Ē Experience has taught me that politicians, the newspapers and the newsreels are first class demagogues. Their news and statements cannot be trusted. How many times have they not lied to us, how many times have they already not distorted the truth, how many times have they already censored. How many times have they tried to push us into a certain angle?

A dog has its tail hanging from its ass, they have their tail hanging from their throats. And they're all sucking up and crawling with America and Israel, they are, the mass murderers of the planet. They must be tried and sentenced urgently, by the International Court of Justice in The Hague, and then locked up for life in heavily guarded mental institutions, so that they can no longer damage to the soul of man.

So the big question is, does Assad of Syria actually tyrannize his own people, or is it Western demagoguery that proclaims that. It may be those arrogant snooty Americans and Israelis who want to steal the whole Middle East to make it a great Israel. In short, children of Satan. In other words: ďVIPERSERPENTSĒ.

Powerful message from the children of Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=iS3JJO5X-d4
The Children of Syria speak out.
https://www.youtube.com/watch?v=7SKTsjynP2s
Save the children of Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=umsQ_L1K4C8
(Syrian Children on the Front-line)
https://www.youtube.com/watch?v=GyeVVbN8S6g

====================

(07-12-2020) AWAY WITH THE ANIMAL SCUM.
I firmly believe that, we humans are capable of making planet Earth a paradise for all 7 billion people. BUT, but every time we bump into a large group of people who take everything down, thwart us and park us in the woods. The well-known bloated frogs with a lot of Posh Nosh crap
=.

In other words, the arrogant beings who sit behind the desks everywhere, at both state and commercial companies, and the mentally ill in politics, both local provincial and Hague. So if we really want to establish paradise seriously, we will first have to clean up the scum so that they can't stop us.

Paradise on Earth, how should it look like?
Where does Paradise lie?
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/mythologie/138812-waar-ligt-het-paradijs.html
The Islam - How does the ideal nature looks like?
http://www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i001842.html
Unbelievable Places
https://www.youtube.com/watch?v=nFdBNJsW46Y

NASA Earth From Space.
https://www.youtube.com/watch?v=DDU-rZs-Ic4
https://www.youtube.com/results?search_query=NASA+Earth+From+Space+-+Earth+Viewing+cameras+ISS+feed

====================

(06-12-2020) LONDEN AT WORK.
London Black Cab Driver - POV).
https://www.youtube.com/watch?v=vel-jMMfvd8

London Bus Driver Route-3 Cristal Palace to Oxford Circus - Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=Fv7y_CPJNAY
London Bus Driver Driver Route-3 Cristal Palace to Oxford Circus - Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=ZcdukUyKQCI

====================

(05-12-2020) LANDSCAPE-COMPANIES.
Andrew Camarata.
https://www.youtube.com/watch?v=qGDvx4nmjfg
Captain Kleeman.
https://www.youtube.com/watch?v=uUaEdN4elSE
Diesel Creek.
https://www.youtube.com/watch?v=DGI8V1RAlHw
Dirt Perfect.
https://www.youtube.com/watch?v=l9Z6nEBEMeM
Elite Earthworks.
https://www.youtube.com/watch?v=v58oWneNRuo
Idigit4.
https://www.youtube.com/watch?v=rawRhA2ErII
Jesse Muller.
https://www.youtube.com/watch?v=NJScNaXJVHw&t=3225s
Letsdig.
https://www.youtube.com/watch?v=lwf5-K8Oblk

====================

(04-12-2020) ARE POLITICIANS SOCIAL PSYCHOPATHS?
Psychopaths will never follow suit, they consider it as committing suicide. Once they've made a decision, they'll never abolish it again, or if they make a law it will be championed by thin and thick. Even if the masses of the people disagree, if they stand on the public road with a banner or sign, the Riot Squad will beat them away.

Doctor fired on the spot for ventilating his opinion.
https://niburu.co/buitenland/15649-arts-op-staande-voet-ontslagen-voor-verkondigen-mening

But, together we will fight Corona, right?
https://niburu.co/37-artikelen/wereld/15641-zombievirus-krijgt-voet-aan-de-grond

====================

(03-12-2020) POLICE-BRUTALITY.
Dutch police caught again with star-
ting riots with undercover cops.
https://achterdesamenleving.nl/nederlandse-politie-betrapt-op-rellen-uitlokken-met-undercover-agenten/#.X6Jo_Cyg_D4

Police-Brutality in The Netherlands.
https://www.youtube.com/results?search_query=police-brutality+in+the+netherlands
https://duckduckgo.com/?q=police-brutality+in+the+netherlands&ia=web

====================

(02-12-2020) ARE WE WAR BEND CREATURES?
That is why we're talking so easy about war, because we don't have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That's why we easily going to vote on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we're sending them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

We have to start first to stop, killing the other one in that other country. ďBecauseĒ they're also the children of the overlords. And if you were to believe in karma, that victim was maybe an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said: If you hate a Muslim, raise a ďMuslim-childĒ, and if you hate a Hindu, raise a ďHindu-child.Ē And an Iraqi child we killed in this life for oil maybe becomes our own child in the next life. So then we're going to love it, maybe Gandhi meant that by that statement.

Suppose, you have four children in this life, maybe as a soldier in one of your previous lives you killed them, and you have to put them back on Earth so they can finish their lives. Who is voting for governments that are constantly making wars, we the citizens and also people in uniform. So we are equally guilty of the victims in wars who often die cruelly. So if he Devil continues to seduce governments with wars, we can never live forever in paradise after our death. And with the Biblical resurrection is maybe meant waking up.

====================

(01-12-2020) WESTERN AND EUROPEAN JEWS BELONG IN EUROPE.
The leaders of the European Khazaren the Fake Jews also called Zionists, have been the cause of the misery in Palestine since 1948 when they arrived. The country name is not Israhell because it has been stolen from the Palestinians, just as the English stole America and the Dutch stole Suriname. The Zionists want land without Palestinians and other colored but real Biblical Jews.

Is Western and European governments secretly engaged? Do they help Israel with weapons and technologies to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs under it? If they don't help them then they might get weak, and maybe they're kicked out.

And where are they fleeing too Europe, and presumably governments don't want it because they may also hate the Jews. So essentially the Palestinian people with a skin color are sacrificed for the pleasure of the white Western world ó Racism?

Interview with Reuven Abergel. (No Men's Land).
https://www.youtube.com/watch?v=suUTEcoN6R8

Yasmine Hamdan - Balad - (Eng subs) Directed By Elia Suleiman.
https://www.youtube.com/watch?v=mvI2bS8YSOo

Types of Jews: Ashkenazi, Sephardi, Mizrahi and More.
https://www.youtube.com/watch?v=ZUHP6ot-JPg

Ethiopian mandatory contraception scandal prompts outrage in Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=pdaZNfDB8Qs

Jewish Voice for Peace.
https://www.youtube.com/channel/UCoNUtq2hO0VBcwoXX0-f4vA

I refuse to be an Israeli soldier.
http://december18th.org/

The Real Face of Zionist Occupation:
How Israhell Occupies Territorial Waters.
https://www.youtube.com/watch?v=9Kh-_lvEosk

(Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: Als je een Moslim haat voedt een "Moslim-kind" op, en als je een Hindoe haat voedt een "Hindoe-kind" op. En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, misschien bedoelde Gandhi dat wel met die uitspraak?

Stel u heeft vier kinderen in dit leven, misschien heeft u als soldaat in ťťn van uw vorige levens hun vermoordt, en u zet ze terug op Aarde zodat ze hun leven kunnen afmaken. Wie stemmen er op regeringen die constant oorlogen maken, wij de burgers en ook mensen met een uniform aan. Dus zijn we netzo schuldig aan de slachtoffers in oorlogen die vaak wreed sterven. Dus als de Duivel regeringen blijft verleiden met oorlogen, kunnen we nooit eeuwig blijven leven in het paradijs na onze dood. En met de opstanding wordt?, misschien bedoeld wakker worden.

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creŽren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Okť, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Okť allemaal theorieŽn, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, ťťn of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur Łbermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

We have to start first to stop, killing the other one in that other country. Because, they're also the children of the overlords. And if you were to believe in karma, that victim was maybe an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said: If you hate a Muslim, raise a ďMuslim-childĒ, and if you hate a Hindu, raise a ďHindu-child.Ē And an Iraqi child we killed in this life for oil maybe becomes our own child in the next life. So then we're going to love it, maybe Gandhi meant that by that statement
=?

Suppose, you have four children in this life, maybe as a soldier in one of your previous lives you killed them, and you have to put them back on Earth so they can finish their lives. Who is voting for governments that are constantly making wars, we the citizens and also people in uniform. So we are equally guilty of the victims in wars who often die cruelly. So if he Devil continues to seduce governments with wars, we can never live forever in paradise after our death. And with the resurrection is maybe meant waking up.

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, ďwe will feed each otherĒ. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: ďThou shalt not worship strange GodsĒ, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, ďOh my God,Ē and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: ďGoddamnĒ. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: ďOh my GodĒ, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A ďWormĒ. And what can always be in a uterus: a ďFetusĒ. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: ďWomen are children of the devil, and men children of GodĒ. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the ďStoneĒ in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: ďAnti ChristĒ. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, ďAll misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't comeĒ. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. ďStop killing in wars and revolutionsĒ, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior Łbermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: ďWe are going to make earth ParadiseĒ.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: ďThou shalt not killĒ. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: ďYou are not yet suitable for paradiseĒ. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van SyriŽ gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien IsraŽl de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot IsraŽl geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en IsraŽl, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot IsraŽl wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven OekraÔne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal IsraŽl SyriŽ en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot IsraŽl te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij ťťn van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit ťťn cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro ParlementariŽrs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by Andrť Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel ťťn van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carriŤre voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar ItaliŽ gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want ItaliŽ wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in ArmeniŽ erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar ArmeniŽ met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiŽle puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit OekraÔne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens IsraŽl te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om IsraŽl te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
SinaÔ-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeŽn op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In BelgiŽ krijg je ťťn jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de IsraŽlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de IsraŽl Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
ScheiŖe ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syriŽ (Geen bommen op SyriŽ)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in SyriŽ: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, ServiŽ was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt ťťn kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieŽn aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciŽle en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hť ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondrť de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu ť kisi yu fufuruman, yu ť meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi ť lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook ťťn. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hť Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


Free Website Hit Counter
Free website hit counter

========================

Back to Top