Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, ďSacrifice yourself for mankind for then they will get a better lifeĒ.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniŽn van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem IsraŽl.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Okť, dan gaat de tijd lopen en draait de horocoop.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dť yu dť wan gado bribisma, Ťn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI »N ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi Ť bribi dati din piki wortu Ť komopu fu mi kisi ensrefi, »n bika ŗ kisi ensrefi dť dangra fu a gwenti srefi a boskopu Ť kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari Ť disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU » ABI INI YU EDE DENKI FU ņ BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu Ť du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu Ť prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu Ťn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma Ť kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VerhaalAarde
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIň EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliŽn gooit dat, doen IsraŽl Qatar Turkije en Saudi ArabiŽ ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die SyriŽ en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het JudaÔsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de IsaŽlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAňL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit IsraŽl (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeŽrs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or ďBeastsĒ from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDR….
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondrť (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondrť backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondrť, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondrť, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-7-pow-wow-native-american-music (Pow Wow)
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-6-contemporary-native-american-music (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op ťťn en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het JudaÔsme, ze komen uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
IsraŽl zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestijn.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de IsraŽlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestine.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen IsraŽl), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op IsraŽl, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van IsraŽl, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als IsraŽl blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op IsraŽl als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam IsraŽl hoeft niet persť Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persŽ een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet ťťn vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud IsraŽl? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeŽn via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid ŠŠn of vŠn iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 14 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(18-01-2020) DE SLACHTING VAN DEIR YASSIN?
Op 09 april 1948 om 03.45 AM stapte de Joden het Palestijnse dorp Deir Yassin binnen, en schoten alle dorpelingen dood, mannen vrouwen kinderen en oude van dagen. Daarna trokken ze naar het tweede derde vierde enz. dorp. Ze schoten de dorpelingen dood, toen zijn 700.000 Palestijnen gevlucht naar het buitenland uit angst om ook dood geschoten te worden. Men ging als beesten tekeer.

Vele moeders dochters zusjes nichtjes werden allemaal in groepsverband verkracht en gemarteld en vervolgen om het leven gebracht. De Khazar of Nep-Joden gingen als satanische helse beesten tekeer zo erg dat Engeland aan de bel trok en zei ophouden hiermee, we hebben jullie Palestina niet gegeven om alle Palestijnen uit te roeien en toen damden de Joden in.

En tot vandaag de dag sterven er elke dag Palestijnen, het is nog steeds de bedoeling van de Joden om alle Palestijnen uit te roeien. Ze willen een leeg land uitsluitend en alleen maar voor Joden. Zo gingen de Khazar Bolsjewieken Joden en Zionisten ťťn volk uit OekraÔne/deKrim (Basis wortel Rusland) ook tekeer in Rusland en Oost Europa en hebben zestig miljoen burgers vermoordt.

Deir Yassin Herdacht.
http://www.deiryassin.org/ (Het begin van de Terreur).
http://www.deiryassin.org/survivors.htmlSurvivors (Overlevenden Leggen uit).

Meer Info over Deir Yassin.
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8oPZTms4A
https://www.youtube.com/results?search_query=deir+yassin+remembered
https://duckduckgo.com/?q=deir+yassin+remembered&ia=videos

Hoeveel Palestijnen zijn er vermoordt sinds 1948 - (5.100.000?).
https://defence.pk/pdf/threads/palestinian-genocide-5-100-000-palestinians-have-been-killed-since-1948.416222/
https://garryleech.com/2014/08/08/israel-palestine-by-the-numbers/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war
https://duckduckgo.com/?q=how+many+palestinians+died+since+1948&ia=web

Enkele die vermoordt zijn door die smerige stink arrogante
verwaande Khazar Bolsjewieken Joodse Zionistische kakkerlakken.
https://www.youtube.com/watch?v=pxDYiBls99w
http://www.freedom4palestine.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=freedom4palestine
https://duckduckgo.com/?q=freedom4palestine&ia=web

Het komt neer op racisme van het blanke ras, die aan de psychiatrische ziekte lijden die: - Hoog-moedswaanzin - heet. Die ziekte houdt hun in de waan dat, ze behoren tot ťťn of ander achterlijk Superieure Arisch ras. Met gevolg dat kleurlingen zoals bv. de Indianen van de VS de Maori's van New Zeeland en de Aboriginals van AustraliŽ, minderwaardige wezens worden geacht.

Ik hoop dat de Romeinen na 2000 jaar, terug keren naar Nederland het land stelen, en de meeste Nederlanders naar Duitsland BelgiŽ en Engeland vluchten. De rest wordt geparkeerd op Ameland en Terschelling twee eilanden voor de kust van Nederland, wat nu een Gaza en West-bank open gevangenis en concentratiekamp wordt, zwaar bewaakt door Romeinse terroristen.

En als de Nederlanders met stenen gaan gooien naar soldaten of raketten smijten op Den Haag, om de vijand te verdrijven om hun land terug te krijgen, dan maak ik wereldwijd bekend dat ze terroristen zijn. Dan wil geen enkel land nog zaken doen met de Nederlanders, en gaan slijmen en kontkruipen met de Romeinen, en hun helpen om hun defensieapparaat sterk te houden.

Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheidsactiviste.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0

Sektarische leiders worden geconfronteerd
met een historische verantwoordelijkheid.
https://www.youtube.com/watch?v=VNTVv1Rx68o
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri

Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

Palestijns Straat Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

====================

(17-01-2020) NAAKT ZIJN OF NIET NAAKT ZIJN.
Er zijn mensen die vinden het prettig om naakt te zijn, en of dat gewoon prettig is of omdat er misschien een seksuele reden achter zit, of ze zijn misschien gefrustreerd dat laat ik effen in het midden. Ze zijn thuis naakt ook in de winter, en of ze gaan naar naaktstranden en nudisten-kampen. Wat is daar verkeerd aan, waarom doet de massa van de mensen daar moeilijk over.

De meerderheid van een bevolking eist fanatiek, je moet doen wat wij willen want dat is democratie. Zo niet dan hebben we onze maniertjes om jouw mores te leren, we hebben wetten politie M.E. rechters en de psychiatrie. Ga je astrologie ufo's of geesten onderzoeken zelfstandig nadenken dus, dan probeert de kuddedieren familie de persoon onmiddellijk onderuit te halen.

Neem echtparen en of stelletjes die naar parenclubs gaan, die gebruiken vaak een valse naam. Zouden we achter hun naam komen, wat zeggen we dan vaak: "Wat een stiekemerds hť". Maar zouden ze hun echte naam gebruiken, wat zeggen we dan: "Wat een viespeuken hť". We gaan hun veroordelen of hun door het slijk halen, dus in wezen dwingen wij hun om stiekem te doen.

In de bijbel vroeg God aan Adam en Eva wie heeft u gezegd dat u naakt was, betekent dat we in het paradijs naakt waren, net zoals onze huidige dieren. Tenminste als de verhalen in de Bijbel op waarheid berusten. U komt uit de douche en zegt ik doe straks wel kleren aan, dan moet u in principe de gordijnen dicht doen, en dat is lastig als het zonnetje schijnt of de vogels fluiten.

De wet zou het moeten toestaan dat u in uw huis altijd naakt mag zijn, en als de voorbijgangers die langs lopen en naar binnen kijken iets zouden zien met de gordijnen open dan hebben ze pech gehad. Op straat naakt zijn of voor uw voordeur dat is misschien andere koek. U zou ook in uw tuin naakt moeten kunnen zonnebaden, en als uw buren op ťťn hoog iets zien pech gehad.

Okť een winkelstraat vol met naakte mensen ik weet niet of ik dat ook zou willen zien, vooral als er ouden van dagen zouden tussen lopen, want hun lichamen zijn vaak oud en lelijk. Misschien denkt u trek in Godsnaam iets aan, want dat oude lichaam wil ik echt niet zien. Maar aan de andere kant op naakt en nudisten stranden lopen er ook oudere en oude van dagen rond.

God Allah de natuur of de voorzienigheid had iets in ons lichaam moeten inbouwen, zodat we het kunnen activeren. En dan dat gevoel krijgen die door ons hele lichaam trekt, als we normaal op ons seksuele hoogtepunt komen. Dan hebben we die andere niet meer nodig, we zijn nu in staat om onafhankelijk zonder die andere gelukkig te worden. De Wereld zal er beter uit zien.

Geen overspel meer, geen prostitutie meer, geen porno meer, geen crimineel seksueel misbruik meer, geen pedofilie meer, geen sadisme meer, geen vrouwen verkrachten meer in vredes en oorlogstijd, kortom die andere niet meer vaak misbruiken voor ons eigen genot. Misschien zit het al in ons lichaam maar het is ons onbekend, God zegt als je geestelijk leeft kom je ook klaar.

328 MAAR VINDT U HET GEK DAT WIJ MANNEN DE DAAD WILLEN DOEN?
Raad vullen wind, moet niet hekdaden maantang wijdde.

329 WAT IS VERKEERD AAN SEX HOOGTEPUNT DIE DOOR LICHAAM TREKT?
Vist waan Hexse-ooglied, dit rooc Maanhutkrat, red keer pet.

(Hexse-Vrouwen/Hut-Huis/Krat-Bed)

330 ALS WIJ GEESTELIJKE WEZENS ZIJN BELEVEN WE DAN OOK HOOGTEPUNT?
Gij weet nu God en Steen hooplaan, lenz wijs boek weev kij-zes tel.

331 HEER HET SEXUELE PATROON BIJ MENSEN HOE ZOU DIE MOETEN ZIJN?
Hijn reez, hexse muiten planeet, hoen bijte mens, u rooz o doe.

332 IS HET DE BEDOELING DAT ER GEEN BABIJS MEER GEBOREN WORDEN?
Wist beet hoen, doed meer blaag ij, deerd boegbeen gins, ren R.

333 HOMOFIELEN ZIJN DIE BEZET DOOR VROUWENGEEST DIE MAN ZOEKT?
Zielen fietsen koen, gebent rooz mat dode vrouw ije, dozi hem.

334 WAT KUNNEN HOMOSEKSUELEN DOEN OM VAN HUN AARD AF TE KOMEN?
Wend maan heksen kar duel van nou, mat foon nu mens koehoet.

(Heksen kar-Ufo's bemand door slechte vrouwelijke Ufonauten van Maan)

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Ga naar: (07-11-2018) IS SEKS TABOE OP WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

====================

(16-01-2020) ZIJN WIJ SLAVEN VAN MEKAAR?
We worden geboren leven hier in Nederland statistisch 85 jaar en gaan weer heen, maar in die 85 jaar zijn we slaven van die ander. Want we hebben miljoenen regeltjes verordeningen wetjes bepalingen enz., om ons aan banden te leggen want die andere gunt ons het licht in de ogen niet. Denk erom pas op ik hou je in de gaten waag het niet, leuk je medemens of niet soms?

Vanaf de dag dat we geboren zijn worden we thuis en op school gedrild. Dan worden we gedrild door de gevestigde orde de kerk de baas. Het is dan ook geen wonder dat we op volwassen leeftijd vervelend doen tegen die andere, want we zijn niet meer spontaan dat is ons afgeleerd. We zijn kwaad kunnen die andere niet verdragen en gunnen hem het licht niet in de ogen.

Staan we als volwassenen de gedachtes van de ouders na te papegaaien?, en als we onafhanke-lijk en zelfstandig denken staan we dan de opvoeding van de ouders te verraden?, m.a.w. we zijn slechte kinderen. Vele gaan naar dezelfde kerk want de ouders deden dat ook, of we stemmen op dezelfde politiek partij als ons ouders, dochters kopen vaak dezelfde waspoeder als hun moeder.

Het begint al tijdens de opvoeding kleine kinderen die spontaan doen worden vaak afgestraft, ik zat te kijken (Het filmpje is verwijderd) naar een jonge vrouw die in de stad naakt wandelden. Toen zei een klein meisje van zes schat ik tegen haar moeder dat wil ik ook, niks ervan blafte de moeder haar dochter in het gezicht, en zei dat is smerig doorlopen jij.

Dus als dat meisje op volwassen leeftijd het aandurft om ook naakt in de stad te gaan wandelen, dan loopt ze vermoedelijk rond met schuldgevoelens in haar achterhoofd. Ze zal zich waarschijnlijk ook schamen, en denken. Ik doe iets verkeerd. Hopelijk heeft ze een goede psychiater, die haar laat beseffen je moeder heeft je verkankerd, er is niks mis en loos met jou.

Ik ga een stapje verder stel dat er in de stad meerdere mensen zijn die graag naakt zouden willen wandelen, de massa zal dat niet doen uit angst om op gepakt te worden. Is het mogelijk dat al die gedachtes collectief worden, en iemand anders zijn eigen gedachten worden weggeduwd en neemt de collectieve gedachtes over een gaat daadwerkelijk naakt in de stad wandelen.

Er zijn daders die zeggen tegen de rechter, ik kan me niet herinneren dat ik het gedaan heb bv. een vrouw verkracht. De persoon heeft gelijk zijn bewustzijn is weggeduwd door die collectieve gedachtes van anderen, en pleegde als een zombie de daad. Netzo als voetbalsup-porters in een collectieve psychose roes de stad vernielen, dit erkent de hulpverlening maar niet de dader.

Er zijn vrouwen die op seks gebied ruw aangepakt willen worden ook verkracht, misschien dat zij via haar onderbewustzijn zelf die man aantrekt om ruw met haar te doen. Maar het gewone bewustzijn schrikt zich dood. En als die vrouw er de rest van haar leven mee zit is dat, mis-schien een gevecht tussen het onderbewustzijn ik wilde het graag en het bewustzijn nee dank u?

De politie van Londen Engeland heeft het rond volle Maan, steendruk met zuiplappen vechters-bazen en slettenbakken. Voetbalhooligans die tijdens een voetbal wedstrijd waar ook ter wereld de halve stad afbreken, grote groepen mensen die in een roes veel ellende veroorzaken voor de rest van de stadsbewoners. Vele die door rode lichten rijden of seksueel vrouwen lastig vallen.

Vroeger kende ik een vrouw en die zei tegen mij, ik kan jou alles laten doen wat ik wil, ik hoef er alleen maar aan te denken en jij doet het en denkt dat die gedachtes van jou zijn. Ik heb die vrouw onmiddellijk links laten liggen want wij Surinamers geloven dat er meer is tussen Hemel en Aarde. Wat jammer is dat westerse ook Nederlandse mensen hier hartelijk om lachen.

Je naakte lichaam is geen misdaad.
Is naakt kunst fotografie obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Wij hebben vaak vooroordelen want als ik een naakte man laat zien, dan heb ik een kans dat enkele van u zeggen oh hij is van de club. Volgens mij niet tenminste niet dat ik weet, maar daar nemen mensen geen genoegen mee en zullen zeggen, oh het is nog latent hij weet het nog niet. Je wint het nooit bij dit soort mensen, hun vooroordelen kunnen jou inderdaad kapot maken.

Hier zijn sites met naakte mensen, en dat is voor vele al genoeg om te zeggen de auteur van deze website, is een vies oud ventje of hij is gefrustreerd, je wordt door de andere mens onmiddellijk onderuit gehaald. Wij laten niet makkelijk naakte mannen zien, ik vermoedt dat het schijnheiligheid is van ons mannen. M.a.w. vrouwen zijn zwakke minderwaardige wezens.

Julia geniet van de Zomertijd.
https://vimeo.com/292971917
Twee mannen wandelen naakt in Berlijn.
https://vimeo.com/295048272
Fotografisch Naakt.
https://www.gettyimages.nl/fotos/naked?mediatype=photography&phrase=naked&sort=mostpopular#

Wij hebben geen moeite met carriŤre maken, over lijken gaan liegen bedriegen en slim spel spelen met die andere. Wij noemen dat vaak realiteit, maar als het gaat om naaktheid naakte lichamen seks dan gaan we vaak moeilijk doen. We hebben wetten om die andere uit te scha-kelen, we verzinnen van alles om die andere uit te schakelen, waar zijn wij toch zo bang voor?

Naakt Indiase meisje 18 dans prestaties. (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=H60RiVYh8bo
Hete Dans show door drie Indiase professionele dansers. (Censuur?)
https://www.youtube.com/watch?v=NyHIZw-aXmU
Hindoestaanse naakt kunst dans ~ Kajuraho ~ uitgevoerd door Farrah kader & Group.
https://video.genyt.net/4GpszwebOks

God zei tot Adam en Eva die hun geslachtsorganen verborgen omdat ze zich schaamden, wie heeft u gezegd dat u naakt bent. Dat betekent dat we naakt waren in het paradijs, we schaamden ons niet omdat er geen seks was met allerlei uitwassen. Het was voor ons de normaalste zaak van de wereld om naakt te zijn, terwijl als je op straat naakt loopt ben je zgn. ziek. (Genesis 3,7).

====================

(15-01-2020) FASCISME?
Als regeringen ons massaal op straat registreren dan lijkt dat verdacht veel op Facisme, waarom moeten mensen die gebruik maken van hun democratisch recht om hun mening te uiten geregi-streerd worden? Als wij in de gaten worden gehouden en geregistreerd dat betekent dat de rege-ringen kwaad zijn, deze registratie is mogelijk een waarschuwing ga niet te ver met je mening.

Telefoon hackers: de geheime surveillance van Groot-BrittanniŽ.
https://www.youtube.com/watch?v=rzBWoVh4qhk&feature=youtu.be

https://nl.wikipedia.org/wiki/Fascisme
https://duckduckgo.com/?q=fascisme&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=OLMubDyV63w
https://www.youtube.com/results?search_query=fascisme

====================

(14-01-2020) HANDIG.
Waarom scheiden geweldig is!
https://www.youtube.com/watch?v=_11ugPET0BU
Een goed idee Krista, waarom ga jij niet scheiden?
Dan heb ik een extra reserve Poesje om te neuken, TOCH?

Is een huwelijk wel of niet ouderwets? Is het nog van deze tijd? In onze moderne tijd tenminste in de westerse wereld, gaan de mensen veel sneller scheiden dan in die zogenaamde goede oude tijd. En wat is trouwen gewoon een ring aan je vinger, is het een soort van afblijven ze is van mij, egoÔsme of slavenmentaliteit? Vaak wordt trouwen geŽist door de kerk en de maatschappij.

Je ontmoet iemand die je leuk vindt maar, je mag er niet mee naar bed want de persoon is ge-trouwd, frustrerend hoor. Je mag de persoon niet vasthouden strelen kussen masseren en de daad doen lastig, hoor. Maar je hebt fatsoen en moraal en blijf je van de persoon af, je houdt ook rekening met de partner want dat is ook een mens en je wilt die persoon niet ongelukkig maken.

Elk mens reageert anders op dezelfde situatie, de ene gaat haar wel versieren en stapt er mee in bed, terwijl de andere doet dat niet. Ik vermoed dat het komt omdat wij de opvoeding van de ouders na staan te papegaaien. Toen we nog klein waren en thuis woonden hoorden we onze ouders op een bepaalde manier praten en doen, en nu we volwassen zijn papegaaien we dat na.

Je doel is om gewoon hier te zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-RMFFvMI
Tekenen uw 3e oog is open en advies.
https://www.youtube.com/watch?v=oTsRygVf9fM

In sommige video's zoals hieronder kunt u denken ze is geschift, nee niet volgens mij. Ik ver-moed dat het uit haar onderbewustzijn komt, maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn komt het verknipt on onvolledig over. Net zo als mijn Taboe positieve en negatieve antwoord-zinnen, die komen vermoedelijk ook uit mijn onderbewustzijn?

Raad van Orion 2020 januari.
https://www.youtube.com/watch?v=i4ID6FGz3A4

In de Boeddhistische wereld zegt men dat alles wat we zien niet bestaat, het zit in ons hoofd en de ogen projecteren het naar buiten zodat we het kunnen zien. Dus in onze hersenen speelt zich alles af dus een soort van film, dus onze ogen zijn een soort van 'lens' van een camera.

In de video hier boven zegt ze dat, ze in contact is met de - Orion Raad - van een ander sterrenstelsel. Maar als de Boeddhisten zeggen alles wat je ziet, bestaat niet het zit in je hersens vermoedelijk onderbewustzijn, dan is het mogelijk dat de - Orion Raad - ook in haar hoofd zit. Dat betekent dat ook de Zon de Maan en andere hemellichamen ook in het hoofd zitten.

Vraag en Antwoordzinnen.
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(13-01-2020) WAAROM EEN OEKRAŌNS VLIEGTUIG?
Waarom zou een Iraanse raket het OekraÔense vliegtuig naar beneden hebben gehaald, twee minuut nadat het was opgestegen van het vliegveld van Teheran. Er landen en stijgen dagelijks honderden vliegtuigen, de vliegtuigen richting OekraÔne vliegen allemaal richting het westen, en waarom uitgerekend van alle vertrekkende vliegtuigen een OekraÔens vliegtuig.

Is de associatie gezet? De eerste indruk blijft psychologisch hangen bij de wereldbevolking, het is een raket geweest van Iran, er valt niet over te discussiŽren. Iran heeft dan blijkelijk raketten afgeschoten op Irak, ze steunen zogenaamd de rebellen in SyriŽ en Jemen, en pats boem denkt de burger Iran heeft het gedaan. Is dit weer een onderdeel van psychologische oorlogsvoering?

Iran wordt overal van beschuldigd, is de Iranese regering nou zo dom om zichzelf nog zwarter te maken dan ze al voor worden versleten. Misschien is het een technische storing geweest, het kan ook zijn dat de monteurs tijdens het onderhoud drie dagen geleden een fout hebben gemaakt. Maar de wereldwijde politici zullen alles op alles zetten on Iran zwart te maken.

https://duckduckgo.com/?q=teheran+plane+crash&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=teheran+plane+crash

====================

(12-01-2020) THEMAPARKEN VOOR KINDEREN.
https://www.youtube.com/results?search_query=childrens+theme+parks
https://duckduckgo.com/?q=childrens+theme+parks&ia=web

====================

(11-01-2020) IK WEIGER TE DIENEN IN HET ISRAHELL LEGER.
Omer Goldman - Ze is lid van de Shministim, een groep van jonge IsraŽlische gewetens-bezwaarden of "weigeraars" die weigeren om te dienen in het IsraŽlische leger nadat ze afgestudeerd zijn aan de middelbare school.

Vader... Vergeef me, ik zal niet
vechten voor uw Israel - Omer Goldman.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=EDNjcSVGTWU&feature=emb_logo
http://www.thehypertexts.com/Omer%20Goldman.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Omer_Goldman

Duizenden IsraŽliŽrs protesteren tegen de oorlog in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=mc9DN2Oi0-w
IsraŽlische Soldaten weigeren dienstplicht in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=1cMs0nai4JQ
Ik weiger te dienen in het IDF-leger.
http://december18th.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Refusal_to_serve_in_the_IDF#Shministim

856 Pagina's Fotos.
https://www.activestills.org/archive/

Midden Oosten Vrouwen.
http://www.thehypertexts.com/Beautiful%20Middle%20Eastern%20Women.htm

====================

(10-01-2020) NEP TERRORISTEN?
Isis Al Qaida Daesh en andere zogenaamde Allahs strijders zijn huurlingen, die werken en wor-den betaald worden door Amerika en Israhell. Zijn ze gewond dan worden ze naar Israhell en Turkije gebracht behandeld en terug gestuurd. Deze twee Satanische Duivelse landen zullen er voor betalen in de toekomst, ik heb het geheugen van een OLIFANT, ze komen er niet mee weg.

Yazidi Overlevende: Ik werd elke dag
zes maanden lang verkracht, BBC Nieuws.
https://www.youtube.com/watch?v=XDniN3k5aQ8

Moslims zijn geen terroristen en
evenmin de meeste terroristen moslim.
https://columbanird.org/muslims-are-not-terrorists-and-neither-are-most-terrorists-muslims/
https://duckduckgo.com/?q=muslims+are+not+terrorists&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=cWVhUmUwDQA
https://www.youtube.com/results?search_query=Muslims+are+not+terrorists

====================

(09-01-2020) HUICHELAARS?
Westerse regeringen en politici (Op wie het betrekking heeft) zijn dikke huichelaars, vele van hun zitten zondags in een kerk te huichelen: Gij zult niet doden. Terwijl van maandag tot en met zaterdag smijten ze hun westerse wapens in de landen van het Midden Oosten. Die mensen daar zitten dagelijks met angst in hun huis in bed op straat op de markt op het werk enz.

Voor 11 september 2001 in New York was er vrede in het hele Midden Oosten, na 11/9 is het Midden Oosten gerenoveerd tot ťťn groot kerkhof. De hoofdschuldige u weet het al dat, Duivels Satanisch Khazar Bolsjewieken Joden Zionisten Bijbelse ADDERGEBROED uit ISRAHELL, de bazen van het witte huis en de Europese regering, inclusief M.P. Cutte de kontkruiper
=.

====================

(08-01-2020) HEBBEN WIJ MENSEN GEHAAIDE TACTIEKEN?
Als je lid bent van een politieke partij en je hebt een eigen mening, dan wordt je vaak tot de orde geroepen of je wordt geroyeerd. Dat is geen democratie maar communisme dictatuur machts-wellust fascisme despotisme, vermoedelijk geldt dit voor elke organisatie stichting kerk ook alternatieve wereld enz. Heb je een eigen of afwijkende mening dan lig je eruit, opdonderen.

Ik zou graag zien dat er in de Tweede Kamer geen politieke partijen zaten, maar 150 onafhan-kelijke politici. Want nu moet je verplicht ja stemmen van je partij, als je het met deze motie niet mee eens bent. Of je moet verplicht nee stemmen als je er wel mee eens bent, zo een politieke partij is ook communisme dictatuur machtswellust fascisme despotisme.

Zelfs een bewonerscommissie kan een dictatoriale organisatie zijn, want als ze met de woning-bouw om de tafel zitten praten ze namens alle 272 bewoners, daar kunnen bewonerscommissie en woningbouw gebruik van maken om alle bewoners collectief in het bos te parkeren. Terwijl als 272 onafhankelijke bewoners apart aan de bel trekken bij de woningbouw dat is andere koek.

Ik stem niet op oorlogsmisdadigers en massamoordenaars politici, die al 19 jaar bezig zijn om van het hele Midden Oosten ťťn groot kerkhof te maken. Maar toch wordt ik verplicht om mee belasting te betalen om bommen raketten munitie tanks boten straaljagers te kopen. Weiger ik dat dan komt de deurwaarder en haalt mijn huis leeg, lig ik dwars dan kom ik voor een rechter.

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid ŠŠn of vŠn iets of iemand erkent.
https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, een Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchie - Goede Speech)

De Mythe van Autoriteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A
Zet vraagtekens bij de Autoriteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (De Aap Trapladder Experiment).
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (Als u Koning was).
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (De kleine punt).
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (De Jansen Plantage).

====================

(07-01-2020) PAS OP VOOR ISRAHELL.
Jezus zegt: Vergeef uw vijand, Jezus kan mij de rug op met zijn gelul. Ik ben niet van plan om die arrogante verwaande stink Joden te vergeven, die al 71 jaar de Palestijnen verdrijven terro-riseren verkrachten martelen en vermoorden. Jezus is een Palestijn maar helaas is hij een land-verrader, want hij staat te slijmen en te kontkruipen met die arrogante stink Khazar (Nep Joden).

Jezus zegt: ik heb een Bijbels beloofd land voor de joden, maar dat hoeft zich niet perse op Aarde te bevinden, het kan ook de Hel zijn waar deze Nep-Joden heengaan nadat ze zijn over-leden. De Bijbelse boeken westers of niet westers rammelen van alle kanten, m.a.w. ze zijn constant herschreven, dus het ECHTE allereerste verhaal staat er misschien allang niet meer in.

Die arrogante Khazar Bolsheviken Joden Zionisten (…ťn en hetzelfde volk) uit OekraÔne hebben GVD de Holocaust zelf meegemaakt, en kijk wat ze nu doen met de Palestijnen. Daarnaast heeft hun trekpoppen-personeel van het witte huis de opdracht van hun, om het hele Midden Oosten land na land te vernielen, want dat Joodse addergebroed uit de Bijbel willen een Groot-Israhell.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

Joodse uitspraak: Stop Israhell vol met miljoenen Afrikaners, is het einde van de Joodse staat.
Mijn uitspraak: Stop Palestina vol met zestien miljoen Joden en dat is het einde van Palestina.
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/mapstellstory.html
https://duckduckgo.com/?q=map+of+palestine&ia=shopping

Wat er in Irak gebeurt, is precies wat Israhell wil, de VS gebruiken om elk Arabisch land te vernietigen. En als ze weg zijn is het land in een puinhoop, met eeuwige gevechten in het land, zodat ze zwak blijven en eventueel Israhell niet kunnen aanvallen. B.v. als ze de Palestijnen willen helpen om vrij te zijn in hun eigen land. Israhell wil een Groter-Israhell.

Afghanistan Irak LibiŽ SyriŽ Jemen Libanon Iran enz., alle Arabische landen moeten worden vernietigd en in beroering worden gehouden, dan zijn de VS en Israhell de baas in hun landen met stro regeringen. Als Israhell de baas wil blijven, moet je de vrienden van Palestina (ook Iran) vernietigen, zodat ze hen niet kunnen helpen om vrij te worden in hun eigen land.

Wat is BDS = Boycot, Afstoting, Sancties. (BDS) is een Palestijns-geleide beweging voor vrijheid, rechtvaardigheid en gelijkheid. BDS handhaaft het simpele beginsel dat de Palestijnen recht hebben op dezelfde rechten als de rest van de mensheid.
https://www.bdsmovement.net/

Ex-generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak SyriŽ Iran Libanon LibiŽ SomaliŽ en Sudan.
Ga naar 09.38 Minuten 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf
219 VS-oorlogen in vergelijking met Rusland, China, Iran and Duitsland.
https://www.kla.tv/9080

Wat vele ook niet weten en ook niet wordt verteld door de demagogen van het journaals, is het feit dat er genoeg Joden in IsraŽl jacht maken op de Ethiopische en Russische Joden. Ze krijgen de slechtste huizen de slechtste baantjes de slechtste salarissen de slechtste medische zorg. Ze krijgen ook regelmatig klappen op straat, zowel door de Joden als de politie. Dat de Joden om de zoveel tijd in de geschiedenis op hun lazer krijgen, komt gewoon omdat ze nog arroganter zijn dan de duivel, en dan komt er weer een volk langs die denken we zijn spuugzat van de Joden.

Als ik God was dan zei ik tegen mijn zoon Jezus, ga de Palestijnen redden en trap die arrogante Khazar-Joden die al 71 jaar terroriseren onder hun reet. Zo niet dan ben je mijn zoon niet meer
=.

Als ik God was en ik kwam op Aarde, het allereerste wat ik deed, is het Midden Oosten Joden vrij maken, laten ze maar bij hun vriendjes in Amerika gaan wonen, die zullen hun vast bijzon-der enthousiast hartelijk ontvangen op de Amerikaanse vliegvelden. Compleet met rodelopers, bloemen, Apple-pie en kusjes. Arabische landen zijn bestemd voor de Arabieren, en niet voor de Joden, die zijn geen Arabier.

En als dat niet werkt, spleet ik het land op in twee, met een oceaan er tussen van 10 mijl breed. Aan de rechterkant gaan de Joden gaan wonen en aan de linkerkant de Palestijnen. En als de Joden de fout maken om die zee te willen oversteken om in Palestina te gaan lopen donderjagen, dan schop ik al die arrogante stink Joden terug naar Europa, Hitler is er toch niet meer.

Het tweede wat ik deed, al die massamoordenaars uit het witte huis, kregen een enkeltje Pieterbaancentrum van Amerika, wegens criminele psychopathische geestelijke gestoordheid tot in het bizarre. Kortom ik stopte het hele zooitje in het "GEKKENHUIS". Het derde wat ik deed, ik liet alles wat wapens zijn smelten, zodat niemand ze nog kan gebruiken. Kogels granaten bazooka's straaljagers raketten torpedo's marineboten voertuigen enz.

Zijn Westerse en ook Europese regeringen stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze zwak, en worden misschien weggeschopt.

En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze misschien ook een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld ? Racisme?

Stel dat alle Katholieken Mormonen Hervormden Lutherse Gereformeerden enz. allemaal een eigen land willen. Ze gaan allemaal een land stelen, en de lokale autochtonen bevolking word weggejaagd vermoord en of moeten vluchten. Dan is het hek van de dam, dit is kolder dat elk geloof zijn eigen land wil. Straks willen de rijken of werklozen ook een eigen land.

http://freedom4palestine.org/ (Degene die dagelijks worden vermoord).
https://www.jewishvoiceforpeace.org/ (We zijn allemaal ťťn Volk).
http://www.december18th.org/ (Ik weiger een Israelisch Soldaat te zijn).

Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

====================

(06-01-2020) WIJ ZIJN VOLWASSENEN OK….
Een intiem en gendergerelateerde stuk over de losgekoppelde of paternalistische objectificatie, fetishisatie en consumptie van vrouwenlichamen en schijnbare kwetsbaarheid door middel van visuele media op het internet. (In kort exploitatie van vrouwen?).
https://vimeo.com/110724609
https://rense.com/general88/aston.htm

http://www.fpp.co.uk/online/05/03/Israel_slavetrade.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4380067.stm

Jaarlijks worden duizenden vrouwen ontvoerd, voor de internationale sekshandel. Er zijn genoeg arme Oost-Europese meisjes die worden naar Israhell gelokt om zogenaamd in de huishouding te werken, zijn ze gearriveerd dan wordt hun paspoort versnipperd, dan worden ze uren geslagen en verkracht om haar angst aan te jagen, zodat ze er niet over piekert om te ontsnappen.

Vervolgens wordt ze regelmatig doorverkocht aan ander tuig ook in andere landen dat, gaat jarenlang zo ze komen nooit meer thuis in eigen land. En wat doen regeringen om die meisjes te waarschuwen en te beschermen NIKS. Want vaak zijn de elite de rijken de touwtjestrekkers en de kaklijers ook de klanten van deze meisjes. Er bestaat geen internationaal beschermings-alert.

Europese meisjes worden naar Israhell gelokt.
https://duckduckgo.com/?q=east+european+girls+lured+to+israel&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=east+european+girls+lured+to+israel

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

Verenigen voor het recht van Vrouwen en Meisjes.
http://catwinternational.org/
https://duckduckgo.com/?q=international+womens+sextrade&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=international+womens+sextrade

Isis Al Qaida en andere zogenaamde Allahs strijders zijn huurlingen, die werken en worden betaald worden door Amerika en Israhell. Zijn ze gewond dan zijn worden ze naar Israhell en Turkije gebracht behandeld en terug gestuurd. Deze twee Satanische Duivelse landen zullen er voor betalen in de toekomst, ik heb het geheugen van een OLIFANT, ze komen er niet mee weg. Yazidi Overlevende: Ik werd elke dag zes maanden lang verkracht, BBC Nieuws.
https://www.youtube.com/watch?v=XDniN3k5aQ8

====================

(05-01-2020) BLOEMENTUINEN VAN DE WERELD.
16 Grootste Magische Tuinen.
https://www.youtube.com/watch?v=6LGjfN-4DJI
De Mooiste Tuinen in Europa.
https://www.youtube.com/watch?v=L2O48a9p-Nc

Mooie Bloemen in de Keukenhof Tuin 2019 (Lisse The Netherlands).
https://www.youtube.com/watch?v=B3MRBMjmuJk

Bloementuinen van de Wereld.
https://www.youtube.com/results?search_query=flower+gardens+of+the+world

====================

(04-01-2020) ZIJN KERKELIJKE GELOVEN DWANGMATIGE VERSLAVINGEN?
U gelooft niet in het geloof de kerk de Bijbel of God, volgens de gevestigde orde bent u een heiden, dus een kind van de Duivel waar u ook niet in gelooft. U loopt in de stad en ziet een zwerver zitten u koopt een portie eten en geeft dat aan hem, terwijl de gelovige de kerkmensen de Bijbelse mensen de Godskinderen die hem ook zien zitten huiveren en lopen snel door.

Sommige zeggen u doet Gods werk, maar stel dat hij niet bestaat dan? Deze mensen gaan van het standpunt uit, wij geloven in God dus doet hij Gods werk. Als zij als Godskinderen in God geloven en ze willen zijn werk doen, dan moeten ze ook doen wat hij hun vraagt en elke maand 10% van hun inkomen doneren aan de behoeftige, maar de gelovige piekeren daar niet over.

God heeft tegen de gelovigen gezegd: Gij zult niet doden, daar hebben ze ook lak aan. Want elke vier jaar gaan ze stemmen op oorlogsmisdadigers en massamoordenaars, die al negentien jaar bezig zijn om van het hele Midden Oosten ťťn groot kerkhof te maken. Met miljoenen doden vluchtelingen gehandicapten weduwe en wezens daklozen en getraumatiseerden. Godswerk?

Ik vermoed dat geloven een dwangmatige verslaving is, zoals bv. alcohol geld seks tabak drugs enz. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de gelovigen de opvoeding van de ouders staan te verdedigen, die waren ook gelovig dus wij kinderen nu volwassen moeten ook geloven. Want anders staan we de opvoeding van de ouders te verraden, m.a.w. dan zijn we slechte kinderen.

Ik ken een Boogschutter vrouw zij is Moslima gelooft in Allah, ze draagt een hoofddoek en eet lams en of Rundvlees, okť geen probleem hartstikke mooi. MAAR, ik weet dat Boogschutter vrouwen vrije vogels zijn, ze moeten ongestoord de hele wereld kunnen ontdekken. Ze houden er niet van om aan de ketting gelegd te worden, door de mannen die hun minderwaardig achten.

====================

(03-01-2020) HOERA IK BEN PRETTIG GESTOORD.
Hallo dames, Lilith Eva en Maria Magdalena, komen jullie bij me thuis wonen want ik wil jullie elke dag neuken. We maken er gewoon ťťn grote gangbang van, wat kan mij het schelen want volgens de normale mensen ben ik toch gek. Ik kan doen en laten wat ik wil ik ben zo vrij al een vogel, want ach die gek laat die maar links liggen want die is geschift. Handig toch.

Ik hoef nu niet naar de pijpen te dansen van normale mensen, om hun egoÔsme te bevredigen. Ik hoef geen carriŤre te maken, om mijn hoer te behagen waar ik mee getrouwd ben. De medemens financieel uit te zuigen, over lijken te gaan. De stoere geslaagde psychopaat uit te hangen, de allesweter die alles en iedereen onder controle heeft en rondschopt. Kortom de geslaagde burger.

In het verleden heb ik wel eens een vrouw horen zeggen: Je moet niet verliefd op me zijn of van me houden want ik ben getrouwd, hoor. Waar is die vrouw toch zo verschrikkelijk bang voor, als ze van haar man houdt dan blijf je toch lekker getrouwd. We willen allemaal geliefd zijn, maar als ik ook van mijn medemens hou zo als van haar, dan krijg ik de wind van voren, vreemd?

Is ze soms bang dat ze op den duur valt voor mij, en tijdelijk of voorgoed een relatie met mij begint. Houdt ze misschien niet van haar man, of zit het huwelijk soms scheef wat ze wanhopig probeert te verbergen? Of heeft ze al stiekem achter de schermen al relaties met andere mannen, en dat moet natuurlijk verborgen blijven en ik gooi vermoedelijk roet in het eten?

Lilith, de eerste vrouw van Adam?
https://www.youtube.com/results?search_query=lilith
https://duckduckgo.com/?q=lilith&ia=web
Eve, de tweede vrouw van Adam?
https://www.youtube.com/results?search_query=eve+the+second+wife+of+adam
https://duckduckgo.com/?q=eve+the+second+wife+of+adam&atb=v127-6__&ia=web
Maria Magdalena, moeder of vrouw van Jezus?
https://www.youtube.com/results?search_query=biblical+maria+magdalena
https://duckduckgo.com/?q=biblical+maria+magdalena&atb=v127-6__&ia=news

344 WAAROM DOEN JULLIE ZO MOEILIJK ALS IK VRAAG NAAR MIJN VROUW?
Dom raam wou grav neem zooi as kij, raai loer wijnkan vill jul.

(Betekent dit als je seks hebt en je gaat later dood en je wordt opnieuw geboren dat, de vrouw waar je het mee deed in het vorige leven wordt die dan in je volgend leven je moeder?
Oedipuscomplex? - Doei Pus (Sperma?) Complex? Dus als je het met 6 verschillende vrouwen hebt gedaan moet je dan nog 6x geboren worden?)

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Als mannen op hun hoogtepunt komen dan willen ze nog meer naar binnen, is het mogelijk dat ze weer in de baarmoeder willen liggen. En die baarmoeder van die vrouw zal dat de baarmoeder zijn van hun moeder in een volgend leven? Does this means that if we don't have sex we'll stay in Paradise with God? Are women children of the Devil, to seduce us with sex so we have to be reborn again on Earth (Hell).

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.
https://duckduckgo.com/?q=dna+streng&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=esculaap&ia=web

Dan heb je ook de valse profeten uit de Bijbel, de Kerkleiders, die vertellen aan de arme mensen je moet je armoede nog even slikken, want Jezus komt je straks redden in de toekomst? Terwijl in de tussentijd hebben deze valse profeten grote salarissen en leven zelf als God in Frankrijk.

====================

(02-01-2020) ZIJN WIJ GESCHIFT?
De Mythe van de Psychiatrische Afwijking.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html
https://verbodengeschriften.nl/html/over-antipsychiatrie.html
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm

https://duckduckgo.com/?q=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html

https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

Rachel - Zelf Actualisatie, Menselijke Psychologie.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(01-01-2020) OH OH.
Ik geef een voorbeeld om te laten zien dat de planeten en sterren, een invloed zouden kunnen hebben op ons bewust en onderbewustzijn, ik zeg niet dat ze het persť doen. Hier in Zutphen Nederland staat op donderdag 02 januari 2020 om 17uur35minuut Mercurius de planeet van het sterrenbeeld Maagd op 07graad03minuut in Steenbok (Dominerend sterrenbeeld), op datzelfde moment staat de planeet Jupiter van het sterrenbeeld Boogschutter ook op 07graad03minuut in Steenbok, dus ze staan in conjunctie naast mekaar.

Het midden van de hemel (MC) staat op 26graad55minuut Vis, en Lilith (Moeder of vrouw van Adam?) op 27graad14minuut in Vis. Verder staat Pluto op de westelijke horizon op 22graad26minuut in Steenbok, en de Oostelijke horizon op 25graad14minuut in Kreeft. In mijn geboorte-horoscoop staat het midden van de hemel (MC) in 22graad42minuut in Steenbok, en in mijn geboorte-horocoop staat lilith in 06graad26minuut in Kreeft.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lilith_%28mythologie%29
http://astrologyclub.org/lilith-meaning/

Ga naar: 29:50 / 32:34 voor Lilith in Vissen.
Ga naar: 07:45 / 32.34 voor Lilith in Kreeft.
https://www.youtube.com/watch?v=ZltY0RsLXS0

Black Moon Lilith Calculator.
https://astrolibrary.org/black-moon-lilith-calculator/

https://www.youtube.com/results?search_query=astrological+lilith
https://duckduckgo.com/?q=astrological+lilth&ia=web

Zoals ik al schreef is het best mogelijk dat de andere planeten ook ťťn of ander effect hebben op Aarde. Stel ik als Maagdman zijnde heb visite van een Boogschuttervrouw, en om 17uur35-minuut verliezen we pats boem ons hoofd en duiken in bed om u weet wel wat te gaan doen.

Die invloed van die twee planeten hebben we onbewust ondergaan, maar als je bewust bent kun je ook zeggen we doen het niet omdat ťťn van de twee heeft een partner, of ik vindt mezelf te oud voor haar dan gebeurt de daad niet. Dus we hebben in wezen een keus om die planetaire invloed wel of niet te laten passeren.

Stel we hebben het in een vorig leven wel gedaan en de man en kinderen ongelukkig gemaakt want de man is gaan scheiden. Dus is het best mogelijk dat we dat in ons onderbewustzijn weten, en besluiten om het in dit leven niet te doen zodat die andere gelukkig kunnen blijven.
Of de partner heeft ons ongelukkig gemaakt in een vorig leven en moet het nu zelf ondervinden.

Dus in Bijbelse termen wat je zaait moet je oogsten, niet zozeer als straf maar om je te laten beseffen wat je die andere hebt aangedaan. We offeren ons dus op voor het geluk van een ander door de daad niet te doen. Als alle drie miljard volwassen mensen zich zouden opofferen voor de andere dan krijgen we misschien het paradijs op Aarde. Maar misschien eist de matrix (Als ze bestaan?) dat de daad verplicht moet gebeuren.

Stel in het verleden heeft u het niet gedaan met die ander dat, kan gaan bijten want omdat de daad niet heeft plaats gevonden spookt het in uw hoofd. U zit er misschien jaren mee en u raakt het niet kwijt, terwijl als u het wel had gedaan dan was het achter de rug en vergeet u de persoon vrij gauw. Dus evolutionair gesproken is het misschien beter dat het toch gebeurt?

En stel in uw volgende leven komt u de persoon weer tegen, en om de ťťn of andere reden doet u het weer niet. Dat gaat bv. drie volgende levens zo, dus misschien zorgt u er zelf voor om die andere te ontmoetten omdat u het diep in uw hart wil doen met de persoon. Dus nu moet u gaan uitvissen, wat is de ECHTE reden dat u het niet wil doen, hou ik mezelf misschien voor de gek?

Stel gewoon theoretisch want ik zeg niet dat het zo is dat, u uw volgende leven zelf creŽert voor de volle 100%. Dus alles wat u in vorige levens en dit leven heeft gedaan veroorzaakt en of meegemaakt goed of slecht spint u volgende leven. Dus als het misgaat in dit leven kunnen we niemand kwalijk nemen, het is het resultaat van ons gedrag uit dit en vorige levens.

(Niet lachen hoor) Op 06 juli 1989 kreeg ik in Zutphen een natte droom, later heb ik van dat tijdstip een horoscoop gemaakt, en de Maan stond in 19graad01minuut in Leeuw (IC), en lijnrecht daar tegenover stond het midden van de Hemel (MC) op 19graad01minuut Waterman. En ik ben geboren met Pluto op 20graden Leeuw.

(Denk erom) Op 30 december 2019 om 21.18 zat ik aan een vrouw te denken, en toen kwam, pats boem dat witte spul eruit waar je babi's van maakt, en ik zat niet aan seks te denken. Het midden van de hemel (MC) stond op 22graad31minuut in Stier, en ik ben geboren met 22graad36minuut in Stier op de Oostelijke horizon (Asc). De Maan stond op de Westelijke horizon in 02graad18mimuut Vis, lijnrecht daar tegen over stond de Oostelijke horizon op 02graad18minuut in Maagd, en ik ben geboren met de Zon in 05graad41minuut in Maagd. Dan stonden ook nog eens mijn planeet Mercurius van Maagd in 02graad34minuut in Steenbok, en Uranus op 02graad42minuut in Stier. De Oostelijke horizon plus Mercurius en Uranus vormde (3x 120graden).

Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon (ASC) op 22graad36minuut in Stier en het midden van de hemel (MC) op 22graad42minuut in Steenbok, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

=====

Dag Rudy,

Ik wil niet dat je mijn Astrologische site op die van jou plaatst en vraag je met onmiddelijke ingang mijn site hier te verwijderen. Wil je mij van mijn mailinglijst verwijderen. Ik distantieer me van jou publicaties.

Groet.

-----

Ik heb in het verleden al vaker gevoeld wat Jezus ook voelde, toen hij werd verraden door soort-genoten, en werd opgehangen aan het kruis. Deze FarizeeŽrs noemen zich Astroloog-Psycho-loog, ze zijn constant bezig om de menselijke geest te analyseren te begrijpen, hoe het leven in mekaar zit hoe wij denken e.d. Maar afwijkende meningen zijn niet gewenst, kuddedieren?

=====

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Okť, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

Hermine Merlijn - Astrologe.
https://www.astrologe.nl/welkom-kosmos

Stellarium is een gratis open source planetarium voor uw
Computer. Het toont een realistische hemel in 3D, net als wat
je ziet met het blote oog, een verrekijker of een telescoop.
https://stellarium.org/

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

Zie ook:
23-12-2019 Wat is Astrologie.
24-12-2019 We gaan voor Jezus spelen.

====================

(31-12-2019) OUD EN NIEUW JAAR.
Oud Jaar 2019 in Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=ffXTu9NELbs
https://www.youtube.com/results?search_query=oud+en+nieuw+suriname+2019

Vuurwerkshow in Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=hYn0Mo3VrpI
https://www.youtube.com/results?search_query=vuurwerkshow++in+nederland

Vuurwerk Italiaanse Steil Extreem Luid.
https://www.youtube.com/watch?v=0634kOLWZVI
Extreem Vuurwerk in ItaliŽ 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=bOBc6tkK_E0
Grandioze Batterij Vuurwerk.
https://www.youtube.com/watch?v=0NZLG7HMiLg
Italiaans Vuurwerk.
https://www.youtube.com/results?search_query=italian+firework

Zie ook: 31-12-2018 WOOOOOW.
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

Veel info uit Suriname.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(30-12-2019) NAAKT ZIJN OF NIET, DAT IS DE VRAAG.
Ik heb vaker geschreven over naakt zijn, maar het probleem is niet het naakt zijn. Het probleem is de mensen want die hebben van onschuldig naakt zijn seks gemaakt, kijk porno is een andere zaak want vaak is dat gewoon smerig dat, mensen zich zo vernederen is niet te begrijpen. Hebben deze mensen geen respect voor zichzelf dat ze zichzelf helemaal naar beneden halen.

U bent naakt in de binnenstad en krijgt te horen, doe iets aan want ik wil je niet naakt zien. Maar dat kunt u ook, zeg maar tegen hun ik wil je niet altijd met kleren aan zien, trek ze maar een keer uit. Dan komen beiden partijen aan hun trekken en dat is volgens mij echte democratie. Nu is het vaak eenrichtingsverkeer, de massa egoÔsten krijgen op deze manier altijd hun zin.

Laat het gemeentehuis in de zomer, maar ťťn dag per maand uit roepen tot naaktdag. Dan mag u naakt in huis zijn met de gordijnen gewoon open, u mag voor de deur naakt zijn of in de tuin. Durft u het aan dan wandelt u naakt naar bv. uw supermarkt, of bent naakt aan het winkelen in de binnenstad. Nu komen ook beiden partijen mensen aan hun trekken en zijn eindelijk vrij.

Je zou een gloednieuwe stad kunnen bouwen voor uitsluitend en alleen maar naakte mensen, en degene die geen naakte mensen willen zien bezoeken die stad niet en blijven in hun eigen stad. Dan kun je in je eigen stad eindelijk naakt zijn met de gordijnen open, je kunt voor de deur naakt grasmaaien of zitten, je kunt naakt naar de supermarkt en ook naar de binnenstad.

Je naakte lichaam is geen misdaad.
Is naakt kunst fotografie obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Stel dat het winkelende publiek in deze video ook allemaal naakt zouden zijn in de stad, en dat het de dagelijkse normale gang van zaken zou zijn ook nog eens al jaren. Wat denkt u, nou en of WoooooW of trek in godsnaam iets aan. We zijn vanaf de geboorte gewend aan kleren, maar stel dat kleren niet bestonden dan zouden we niet beter weten dat naakt volkomen normaal is.

(+18) Zwitserse regering supports lichamelijk
en vrijheidsfestival. (Bevat publieke naaktheid).
https://video.genyt.net/NYIwoGIpXNI

Zie ook:
30-11-2019 Riskante Zaken.

====================

(29-12-2019) GESLEPEN?
Vrouwen kunnen inderdaad duivels satanisch zijn, in het openbaar waar je bij zit zegt een vrouw tegen een echtpaar die ook aanwezig was: ik heb een vriendin die een prostituee is, maar er wordt geen naam genoemd waarom niet? De persoon wil dat het echtpaar weet zij een vriendin heeft die hoer is, het woord werd niet aan mij gericht ze keek ook naar het echtpaar.

En het echtpaar keek helemaal niet geschrokken of verbaasd en stelde ook geen vragen, het was net alsof ze het al wisten. Dus die boodschap was via de achterdeur voor mij bedoeld, en dan weet ik onmiddellijk wie die hoer is haar eigen grootste vriendin. Ik hoefde me niet af te gaan vragen zou het die of die of die of die zijn, het was gewoon een hint aan mij die is het.

Een uur later kreeg ik een hartaanval in de stad, ik vermoed dat ik dusdanig geschrokken ben dat die mijn hart heeft beÔnvloed vermoedelijk van de zenuwen en spanning. En dat valse secreet wist dat ik vroeger verliefd was op haar maar moeite had om mijn gevoelens tegenover haar te uiten, wat ik haar ook gezegd had, haar antwoord was dat heb ik ook met jou.

En als in het openbaar geen naam noemt, dan maak je al je vriendinnen en vrouwelijke kennis-sen zwart. Want wij gaan allemaal zitten turfen wie zou het dan zijn. De grootste kracht van een geheime dienst die martelt, is het openbaar maken maar het op een dusdanige bizarre manier vertellen dat, iedereen denkt dat geloof ik van mijn levensdagen niet, maar ze martelen dus wel.

Als ik in het openbaar bizar zou zeggen dat, bv. een ex-koningin weeskinderen haalt uit een weeshuis in Amsterdam. Die verdwijnen voorgoed in de seksindustrie van pedofielen en worden verkracht gemarteld en vermoord. Dan tikt iedereen in Nederland tegen het voorhoofd en zegt de verteller is geestelijke gestoord, want dat geloof ik van mijn levensdagen toch niet.

====================

(28-12-2019) OVERSPEL OH OH.
Sommigen mensen die getrouwd zijn plegen overspel dat, kun je veroordelen het vervloeken of pisnijdig om worden. Maar wij die niet in die situatie zitten kunnen er eigenlijk niet over oordelen want, we maken het persoonlijk niet zelf mee. We papegaaien de opvoeding van de ouders na, want die praten ook al zo en zelfs de grootouders dachten er zo over.

Je kunt als echtpaar afspreken, we blijven mekaar trouw en dat is heel nobel. Maar werkt dat ook in de praktijk als je al zeven jaar getrouwd bent en het huwelijk is een sleur geworden, of je beseft ik hou niet van mijn partner, en of ik moet nog 43 jaar met die partner doorbrengen. Want tijdens de huwelijks ceremonie hebben we mekaar beloofd we blijven trouw tot in de dood.

Stel je zit in de trein houdt van je vrouw en t.o. je zit een mooie jonge frisse meid, met alles er op en eraan en je denkt JEZUS, verdomme ik ben getrouwd SHIT. Als jonge vrijgezel had je haar waarschijnlijk het nest in geluld, maar ik mag er 43 jaar niet aan zitten, godverde gloeiende godverdomme KUT. Je kunt er wel aan gaan zitten maar dan moet je liegen tegen je vrouw.

Wat is overspel je komt iemand tegen en je wilt het met die persoon doen, je vindt die persoon aardig of leuk of lief en je verlangt ernaar om het met die persoon te doen. Is dit verkeerd ben je een smeerlap als je het doet, moeten wij de persoon wel of niet veroordelen? En waar bemoeien we ons mee, want de beide personen zijn vrije wezens ze zijn niet onze slaven.

Je kunt wel degelijk verliefd worden op iemand die getrouwd is, is dat een misdaad is het te vervloeken, mogen we de persoon nawijzen veroordelen en negeren. De persoon zelf zou kunnen zeggen die andere is getrouwd dus ik blijf er vanaf, en er zullen er genoeg zijn die dat ook doen, en er zullen er zijn die zeggen doei ik ga het met die persoon doen.

Soms denk ik wel eens het huwelijk zou afgeschaft moeten worden want het kan een struikel-blok zijn, want je mag nooit meer van een ander houden, is dat niet wreed? Betekent dit dat beide partners slaven zijn van mekaar, wordt het huwelijk op deze manier een gevangenis. Bei-den partners zouden kunnen zeggen overspel kan een keer gebeuren dan doen we niet moeilijk.

Als de vrouw en de man al van te voren weten omdat ze zichzelf goed kennen, we kunnen niet van die andere afblijven ga dan niet trouwen. Vooral degene die er een sport van maken om eeuwig overspel te plegen, je vraagt je af waarom is die persoon eigenlijk getrouwd? Is het handig want als er niks te versieren is, dan ligt er altijd nog wel iemand thuis in bed.

====================

(27-12-2019) VROUWEN ZIJN DOMME WEZENS.
Vrouwen zijn domme wezens want ze willen veroverd worden, maar duurt het te lang dan trouwen ze met een ander. Deze domkoppen zitten te wachten op die achterlijke homo gekleed in meisjesachtige kleren op dat witte paard die nooit komt want hij is homo, daarom is het ook een sprookje. Sprookjes zijn leuk dan kun je lekker wegdromen, maar ze worden nooit realiteit.

Als je de baas wilt spelen in het huwelijk moet je HEM veroveren, hier lul ik wil trouwen anders knijp ik je ballen fijn. Het interesseert me geen ene malle moer of je wel of niet van me houdt, ik hou in ieder geval niet van jou, ik wil je alleen maar vijftig jaar rondschoppen. Want als ik wel van je hield, schopte ik je niet rond dan was het een liefdevol samenspel tussen twee geliefden.

Wat mij irriteert aan een huwelijk is dat de vrouw met alle geweld de baas wil spelen, hij moet vijftig jaar tweede viool spelen anders zwaait er wat voor hem. Dit is geen huwelijk maar een contract zij is de baas en hij het personeelslid, doet hij niet wat ze wil dan krijgt hij het te horen bv. vanavond slaap jij op de bank, of ik leer je het wel af om mij tegen te spreken.

Wat ook zou kunnen is dat de vrouw denkt ik moet wel verplicht de baas spelen in het huwelijk, anders komt er niks van het huwelijk terecht, want mijn man is een ruggengraatloze flapdrol met een grote bek. En aangezien ik geen respect heb voor de ruggengraatloze flapdrol schop ik hem rond, dus laat ik hem vijftig jaar aan het kortste eind trekken.

315 VROUWEN JE KUNT NIET MET HEN OF OOK NIET ZONDER HEN LEVEN.
Velen jouwen vrede fort, zonen kennen hoontik, hut met ei.

316 HOE LEREN VROUWEN HET AF OM TE HONEN EN ROND TE SCHOPPEN?
Hopen nerv leert dat non heft home roes, ween nou pochen.

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)

318 HOE KOMT HET DAT DE MAN THUIS MAK IS, EN OP HET WERK STOER?
Koerst dom kreet: hopen muite home wet, hikt thans daas.

319 WAAROM WILLEN VROUWEN DE BAAS SPELEN OVER HUN MAN?
Waanmom, wouden veren roven, nu warse liphals bale.

320 ZOU U HEERE GOD NOG IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE WARSE LIPHALS?
Hou u lip in ere, zegenweg doet wens, ziel doet gras leggen, sla H.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Mannen zijn ook gestoord, ze leven in de ziekte-illusie dat zij hun vrouw hebben gekozen BS. Als hoer zijnde had ze gewoon een wachtkamer met drie hoerenlopers, en ze heeft degene geko-zen die het meest financieel lonend is voor haar poes. Die in de bijstand kan hem direct gaan schudden, die fabrieksarbeider verdient het zout in de pap niet. Ik trouw met een carriŤrejager.

Een deel van de Nederlandse getrouwde vrouwen zijn grof gezegd hoeren en prostituees, mijn man moet een goed salaris verdienen elke maand anders gaat de poes niet open, want ik ben een prostituee en mijn poes komt niet gratis die moet wat opbrengen, wil je gratis neuken dan moet je bij een slettenbak zijn. Villapark de Bungalow is ťťn grote luxe hoerenkast. Ik ben een slimme en gehaaide prostituee, want ik zuig niet alleen zijn pik leeg maar ook zijn portemonnee.

====================

(26-12-2019) SURINAAMSE KERSTMIS-MUZIEK.
Het is Kerstfeest - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wensen u een prettige kerst.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Prettige Kerstavond.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

Vergeet hen die zijn heen gegaan niet.
https://www.youtube.com/watch?v=Lw1pFK9T4QY
Kerstmis 2010 voor Senioren - Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=5vXj03tS0DI
Volkskerstzang 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=bt454Mpb1wk
Glorie voor het Kerstmis.
https://www.youtube.com/watch?v=8CPpAjIWUzE
Kinderen van Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=mecXPViyMJs

Kerstmis in Suriname.
https://www.youtube.com/results?search_query=kerstmis+in+suriname

Heel veel Info.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(25-12-2019) PALESTIJNS KERSTMIS.
Palestijnen: hoe viert u Kerstmis in Palestina?
https://www.youtube.com/watch?v=NCriv8HYwjk
Kerstmis.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+christmas
Kerstmis Liederen.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+christmas+songs
Kerstmis Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+christmas+food

Gigantische Kerstmis boom lichten aan in Bethlehem.
https://www.youtube.com/watch?v=K2Ec8h9OpCU

Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

====================

(24-12-2019) WE GAAN ALLEMAAL VOOR JEZUS SPELEN.
Er verschijnt een ster aan de hemel tijdens de geboorte van Jezus, en die ster is gewoon Jupiter en een aanhanger daarvan oftewel een bewoner noem hem maar Jezus probeert op Aarde orde op zaken te stellen. Maar de elite rijken touwtjestrekkers politici bankiers multinationals kerken enz. enz. enz., zijn daar niet van gediend want ze raken hun macht en hun slavenvolk kwijt.

Vervolgens sturen ze ultra moderne vliegtuigen bv. 3 ufo's oftewel de drie wijzen uit het oosten om Jezus in de gaten te houden en hem eventueel een kopje kleiner te maken. En Jezus hoeft niet speciaal iemand uit de Bijbel te zijn, het kan een simpele burger zijn maakt niet uit van welk land of huidskleur die het werk van Jezus doet. Vaak wordt hij als klokkenluider uitgeschakeld.

Op 17 oktober 1998 om 21.28 uur (CEST + 2 uur) zag ik in Zutphen Nederland drie (3) sterren vlak boven de Oostelijke horizon, en de middelste vloog naar mij toe sloeg links af en verdween op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-23minuut in Tweeling. (NEE, ik ben geen Jezus).

De planeet Saturnus stond in 00graad-38minuut in Stier dat is 57graad-41minuut boven de horizon. En de planeet Jupiter stond op 19graad-21minuut in Vissen dat, is 98graad-58minuut boven de horizon. Even later waren de sterren weg en niet meer te zien.

007 DE DRIE STERREN BIJ JEZUS GEBOORTE WAT WAREN DE NAMEN?
Narren steen brieste rood, deden beet wurm, zag jaw ije.

(Wie narren? wijze uit het Oosten, tegenstanders,
Ufonauten, afvallige Engelen, Jaw = Joden? (Khazar). Steen = Jezus?)

95% van de Joden zijn "Khazar" uit de OekraÔne/Krim, dat was de geboorte grond van Rusland, het zijn bekeerde heidenen in 740 na Christus. De Russen schopten hen het land uit, omdat zij wrede moordenaars waren. Dat zijn ze nog steeds omdat ze al 70 jaar genocide plegen de Palestijnen. Ze stammen niet af van Judea en Abraham, en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Jezus noemt ze slangen in de Bijbel. En misschien willen de Khazaren de OekraÔne/Krim terug, en om dat te doen moeten ze Rusland vernietigen, en gebruiken ze geslepen Europa en de VS om dat voor hen te doen.

008 ZIJ DIE BRIESTE WAREN DAT UFO'S IN PLAATS VAN STERREN?
Zien steen verrijsen wisten stad bruid, laat raaf (Duif?) op.

(Wisten zij waar hij geboren was?, en hebben ze geprobeerd om hem uit te roeien d.m.v. een
zondvloed, het kindje Jezus die in een mandje in de rivier werd gelegd, mandje = ark?)

009 ALS JEZUS WEER TERUG IS OP AARDE KOMEN DAN DE UFO'S WEER?
Reeds op Aarde wal juig nu zesde weter, ufo's koers me na.

01God 02Jezus 03Abraham 04Noach 05Mozes 06Johannes (John) - Ik? (Oh Oh)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Op 07 augustus 1998 om 18.40 uur (CEST + 2uur) zat ik in Zutphen Nederland na te denken over tijdreizen, en op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-24minuut in Boogschutter. Nu zijn 28graad-24minuut Boogschutter en 28graad-23minuut Tweeling tegenoverliggende sterrenbeelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hť.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als ze bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen
=.

====================

(23-12-2019) WAT IS ASTROLOGIE?
Het is geen sterrenwichelarij zoals de domme massa denkt, waarom dom omdat ze het zelf niet bestuderen. En plus ze hebben de ouders grootouders familie vrienden en kennissen als klein kind altijd horen zeggen: Kind Astrologie is sterrenwichelarij, en als nu volwassenen papegaaien ze dat na zonder het zelf te bestuderen en zelf na te denken hoe zit het nou eigenlijk in mekaar.

Astrologie geloof en wetenschap.
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/astrologie/197094-astrologie-geloof-of-wetenschap.html

Als je wilt weten of aardbeienijs wel of niet lekker smaakt, dan zul je het verplicht moeten proeven. Doe je dat niet en zeg je het smaakt lekker of ik vindt er niks aan, dan houdt je je zelf voor de gek. Als je de slaventijd niet persoonlijk hebt meegemaakt, kun je er geen trauma aan over houden. Dat is een psychologische wet, tenzij psychologen verkeerd zijn opgeleid.

Veel Vis en Boogschutter vrouwen zitten in de seks-industrie, of ze zijn Prostituee of ze zijn Callgirls of ze spelen mee in Porno-films. Neem een simpel meisje haar vader heeft een eigen bedrijf, heeft geen tijd voor zijn dochter, en houdt haar zoet met geld en mooie spullen als je me maar niet lastig valt. Ze krijgt geen geestelijke liefde en verward dat met lichamelijke liefde.

Als bv. Prostituee komt ze regelmatig klanten tegen die op haar vader lijken, of in een Porno-film doet ze het met een man die bv. 30 jaar ouder is. of ze gaat op bezoek in hotels en doet het vaak met oudere bv. zakenmensen. Nu zijn er ook dochters van bv. twintig jaar die hebben een bv. 60-jarige vader, en nu zoekt ze een oudere vriend en of man, volkomen onbewust natuurlijk.

Praktisch alle kleine meisjes zijn verliefd op hun vader, en praktisch alle jongetjes zijn verliefd op hun moeder. Maar dat is een tussen fase daar groeien ze uit, sommige niet die kunnen op bv. 25-jarige leeftijd nog steeds verliefd zijn op hun vader. Ze komt uit de douche en loopt naakt bewust door de huiskamer. En hoopt dat haar vader die daar zit haar poesje ziet daar wordt ze warm van binnen.

Of haar vader staat te douchen en ze loopt naar binnen en zegt sorry ik wist niet dat je douchte, maar in de tussentijd heeft ze zijn piemel gezien en daar wordt ze ook warm van binnen. Som-mige meisje gaan zover dat ze proberen om hun vader die in bed ligt te verleiden. Deze meisje hebben een psycholoog nodig om te beseffen waarom ze dat doen, zodat ze er mee ophouden.

Net als de Zon invloed heeft op Aarde want er bloeit en groeit nu van alles, net zo als de maan die met eb en vloed aan het water trekt, iets te maken heeft met de maandelijkse vrouwelijke periode en de zwangerschap. Zo zou het ook mogelijk kunnen zijn dat de andere hemellichamen misschien ook ťťn of andere invloed hebben op Aarde, bv. via het menselijk onderbewustzijn.

De politie van Londen Engeland heeft het rond volle Maan, steendruk met zuiplappen vechters-bazen en slettenbakken. Voetbalhooligans die tijdens een voetbal wedstrijd waar ook ter wereld de halve stad afbreken, grote groepen mensen die in een roes veel ellende veroorzaken voor de rest van de stadsbewoners. Vele die door rode lichten rijden of sexueel vrouwen lastig vallen.

Ik geef een voorbeeld om te laten zien dat de planeten en sterren, een invloed zouden kunnen hebben op ons bewust en onderbewustzijn, ik zeg niet dat ze het persť doen. Hier in Zutphen Nederland staat op donderdag 02 januari 2020 om 17uur35minuut Mercurius de planeet van het sterrenbeeld Maagd op 07graad03minuut in Steenbok (Dominerend sterrenbeeld), op datzelfde moment staat de planeet Jupiter van het sterrenbeeld Boogschutter ook op 07graad03minuut in Steenbok, dus ze staan in conjunctie naast mekaar.

Zoals ik al schreef is het best mogelijk dat de andere planeten ook ťťn of ander effect hebben op Aarde. Stel ik als Maagdman zijnde heb visite van een Boogschuttervrouw, en om 17uur35-minuut verliezen we pats boem ons hoofd en duiken in bed om u weet wel wat te gaan doen.

Die invloed van die twee planeten hebben we onbewust ondergaan, maar als je bewust bent kun je ook zeggen we doen het niet omdat ťťn van de twee heeft een partner, of ik vindt mezelf te oud voor haar dan gebeurt de daad niet. Dus we hebben in wezen een keus om die planetaire invloed wel of niet te laten passeren.

Stel we hebben het in een vorig leven wel gedaan en de man en kinderen ongelukkig gemaakt want de man is gaan scheiden. Dus is het best mogelijk dat we dat in ons onderbewustzijn weten, en besluiten om het in dit leven niet te doen zodat die andere gelukkig kunnen blijven. Of de partner heeft ons ongelukkig gemaakt in een vorig leven en moet het nu zelf ondervinden.

Dus in Bijbelse termen wat je zaait moet je oogsten, niet zozeer als straf maar om je te laten beseffen wat je die andere hebt aangedaan. We offeren ons dus op voor het geluk van een ander door de daad niet te doen. Als alle drie miljard volwassenen mensen zich zouden opofferen voor de andere dan krijgen we misschien het paradijs op Aarde. Maar misschien eist de matrix (Als zij bestaan?) dat de daad verplicht moet gebeuren.

Vroeger was er een Franse Psycholoog De heer Michel Gauquelin (13-11-1928 - 20-05-1991), en die bestreed Astrologie fanatiek. Totdat de Astrologen tegen hem zeiden hier heb je materiaal ga het maar bestuderen dan, toen is hij als een blad van een boom omgeslagen en verdedigde fanatiek Astrologie. Zijn boek heet: The Cosmic Clocks.

Na onderzoek zag hij een verband tussen de planeten en
beroepen bv. na het Rijssen en dalen van de planeet Jupiter.
Michel Gauquelin - The Cosmic Clocks.
Hoofdstuk 11 - Planets and Heredity - pagina 194.

Hoge frequentie van geboorten:
Soldaten - Politici - Acteurs - Journalisten - Scriptschrijvers.
Gemiddelden frequentie van geboorte:
Kunstschilders - Muzikanten - Schrijvers.
Lage frequentie van geboorte:
Wetenschappers - Medici.

Gauquelin Dag: Introductie van Michel Gauquelin.
https://www.youtube.com/watch?v=anLOBAlMvz0
https://www.youtube.com/results?search_query=the+cosmic+clocks
Biografie.
https://www.astro.com/astrowiki/en/Michel_Gauquelin
BirthChart.
https://www.astro.com/imwiki/en/Gauquelin_michel_radix.gif
https://duckduckgo.com/?q=michel+gauquelin+the+cosmic+clocks&ia=shopping

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Okť, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

Stellarium is een gratis open source planetarium voor uw
Computer. Het toont een realistische hemel in 3D, net als wat
je ziet met het blote oog, een verrekijker of een telescoop.
https://stellarium.org/

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

====================

(22-12-2019) POTLOOD TEKENINGEN.
Gezichten Tekeningen.
https://www.youtube.com/watch?v=-gMMPSxaoxk
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+drawings
https://fineartamerica.com/art/drawings/pencil
https://izismile.com/2010/06/09/beautiful_pencil_drawings_of_women_54_pics.html
https://duckduckgo.com/?q=pencil+drawings&ia=web

Oeps - I Know - Oh Oh.
https://www.youtube.com/watch?v=rZX5sJKCAXc
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+naked+female+drawings
https://duckduckgo.com/?q=pencil+naked+female+drawings&ia=web

====================

(21-12-2019) KHAZAR JODEN BOLSJEVIEKEN JODEN ZIONISTEN.
De Khazar een wreed volk ze hielden zich bezig met verkrachten martelen en moorden, en ze woonden in OekraÔne-Krim wat de basiswortel Rusland was. Is het mogelijk dat Rusland de Oost Europese landen heeft bezet om de bevolkingen te beschermen tegen de Khazar? En toen de landen weer onafhankelijk werden stapten de Khazar-Joden-Zionisten weer binnen met Amerikaanse stro regeringen.

Om de Oost Europese regeringen weg te jagen hebben de Khazar-Zionisten Amerika voor het karretje gespannen, om revoluties staatsgrepen en oorlogen te creŽren in die landen. Met gevolg dat de eerdere regeringen nu weg zijn en er Amerikaanse stro regeringen zijn geparkeerd. En aangezien Israhell de baas is in het witte huis zijn ze nu ook de baas in Oost Europese landen.

De separatisten in OekraÔne worden door de westerse pers en media terroristen genoemd, want ze willen hun land bevrijden van de Amerikaanse stro regering en willen dat hun oorspron-kelijke regering weer terug komt. Poetin heeft de Krim niet gejat, de Krimmenaren hebben een referendum gehouden en maar liefst 98% gaf aan dat ze terug wilde naar moeder Rusland.

Het zijn die smerige demagogen van de Journaals de praatprogram-
ma's op TV en de kranten die liegen tegen het Nederlandse volk.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk

95% van de Joden zijn - Khazar - uit de OekraÔne-Krim dat, was de basis geboorte grond van Rusland, het zijn heidenen bekeerd in 740 na Christus. De Russen schopten hen het land uit, omdat ze wrede moordenaars waren. Dat zijn ze nog steeds omdat ze al 74 jaar genocide plegen de Palestijnen. Ze willen een volkomen leeg Palestina uitsluitend en alleen voor Joden.

Ze stammen niet af van Judea en Abraham, en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Jezus noemt ze: - Addergebroed - in de Bijbel. En vermoedelijk willen de Khazaren de OekraÔne-Krim terug, om dat te doen moeten ze Rusland vernietigen, en gebruiken ze geslepen Europa en de VS om dat voor hen te doen. (Khazar Joden Bolsjewieken Zionisten).

De Westerse regeringen en politici (Op wie het betrekking heeft) kijken nu al 71 jaar de andere kant uit, ze slijmen en kontkruipen met Israhell. Ik beschouw ze als verraders van het Arabische race, en misschien zijn ze ook racisten want de Palestijnen hebben een huidskleur.

Zijn Westerse en ook Europese regeringen stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze zwak, en worden misschien weggeschopt.

En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze misschien ook een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld ? Racisme?

Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

====================

(20-12-2019) OEI OEI OEI.
Stel u kent een vrouw maar het lukt niet want u bent een beetje bang van relaties, vervolgens trouwt die vrouw vrij gauw met een ander want, de dames hebben haast om zo snel mogelijk getrouwd te zijn. Okť geen probleem het ga je goed en ik hoop dat je gelukkig wordt, dus kijk je niet om een loopt door, maar als je je ervaring openbaart dan kijkt men je scheel aan.

De vrouw is verdrietig omdat u niet snel aanstalten maakt, dan is er altijd wel een gluiperd die u ook kent bv. een kennis of een relatie die gaat haar troosten. Hij weet haar vervolgens dusdanig te bewerken door slim te praten slaat zijn arm om haar heen en sleept haar in bed en trouwt vrij gauw met haar. Hij heeft ons beide dus niet geholpen om bij mekaar te komen.

Maar die dame kan ook slim spel hebben gespeeld want vaak is het soort zoekt soort, want toen die trooster nog een relatie had met haar vriendin, had ze al misschien een oogje op hem. Ze heeft netjes gewacht tot de relatie uit was en heeft hem overgenomen. Misschien spraken beiden dames dat wel af, ik versier een vriend en als het uit gaat, mag jij met hem rotzooien.

Je komt niet meer waar zij komt, en dat zet kwaad bloed bij andere want zogenaamd ben je een psychiatrische patiŽnt. Ik ben een type dat als die vrouw op de bank zit met haar man naast haar, daar kan ik niet tegen ik kan dat niet aanzien. Ik zit op hete kolen dus kom ik niet, net zo als ik het moet accepteren dat ze getrouwd is zo moet zij ook accepteren dat ik niet meer kom.

Want je kunt niet van twee wallen vreten, getrouwd zijn en eisen dat ik op visite kom en mijn man slik die naast me zit. Dus de vraag is weet die vrouw eigenlijk wel wat liefde is, want als ze dat wel wist was ze niet kwaad als ik niet meer kom, dan had ze het begrepen. Ook de andere gasten die mij een rara vinden als ik niet meer kom, houden ze eigenlijk wel van hun partner?

Dan zijn er ook enkele familieleden die dolgelukkig zijn dat ze met die andere is getrouwd, want ze willen me zelf bezitten. Ze zouden het helemaal niet leuk gevonden hebben als zij met mij was getrouwd, daarom vinden ze me ook een rare als ik niet meer kom waar zij komt. Ook van hun moet ik dat huwelijk slikken want ze zijn dolgelukkig dat ze met die ander is getrouwd.

Ook die ouwe tang die zich mijn moeder noemt was vriendjes met die griet, want ik moet haar wel zoet houden want als die griet argwaan krijgt dan trouwt ze met mijn zoon en dat moet ik niet hebben. De dames waren concurrenten, en ze vochten om mij, maar mij zagen ze niet staan.

Vroeger zei een andere vrouw tegen mij, ik wist niet dat je vroeger verliefd op me was had maar wat gezegd. En ik denk vuil smerig secreet je hebt GVD zelf achter me aangezeten, maar toen je ontdekte dat ik op een oude fiets reed en niet veel verdiende, heb je me als een hete aardappel laten vallen. Ze is je ook zo weer vergeten zelfs in de stad kent ze je niet meer.

Vrouwen worden altijd de hand boven het hoofd gehouden alsof ze engeltjes zijn, en de mannen krijgen de volle laag want zogenaamd zijn het ondieren. Als een man niet snel genoeg is met reageren op die vrouw dan zegt de familie: Kind vergeet hem nou maar want hij houdt niet van jouw, men zegt niet jij houdt niet van hem, want voor het huwelijk pleeg je al overspel.

Of je krijgt te horen je bent haar kwijt geraakt NEE, zij is hem kwijt geraakt. Want als ze echt van de man had gehouden dan had ze wat langer gewacht, of ze had hem geholpen omdat ze wist dat hij niet zo goed omging met zijn gevoelens voor vrouwen, of ze had voor hem gevoch-ten. Maar als ze uit de wachtkamer nummer twee of drie kiest, dan is ZIJ de eerste toch kwijt geraakt? En als ze een mooie vrouw is heeft ze in de wachtkamer misschien wel twintig kandi-daten. Dus volgens mijn visie is ze gewoon aan het winkelen dit heeft niks te maken met liefde.

En als mensen vrouwen de hand boven het hoofd houden, dan zeggen ze in werkelijkheid het is het zwakke geslacht, het minderwaardige wezen de zwakkeling. Dus moeten we het opnemen voor haar want zelf kan ze niks omdat ze een vrouw is van het zwakke geslacht. Wat mensen niet beseffen is dat God Adam een helper geeft gegeven en niet Eva, volgens de Bijbel?

Maar als vrouwen eenmaal getrouwd zijn dat wordt het verleden uitgewist, dan wordt de wacht-kamer met die andere vier kandidaten versnipperd, want haar schoonfamilie moet natuurlijk wel in de waan blijven dat hun zoon een engeltje in huis gehaald heeft, die gisteren uit de hemel is neergedaald om de mensheid te redden, terwijl vroeger was het een complete slettenbak.

Nu jaren later hebben wij hoeren ons doel bereikt, we hebben een man die leuk verdient carriŤre maakt eigen bedrijf heeft. Eigen huis elke drie jaar een nieuwe auto mooie kleren lekker eten leuke inboedel drie keer per jaar vakantie. Wij dames waren slim we hebben gewoon onze poes verkocht aan de meest biedende, en jij als arme alleenstaande stumper koop maar een kunstpoes.

En wie waren onze pooiers onze eigen ouders, want die hebben ons al klein meisje geleerd, kind ga voor de rijke stinkerd. Die stumper die het zout in de pap niet verdient of werkeloos is dat, is afzien niet voor jouw want je bent beter dan het kind van de buren. Meisje als je je kaarten goed schud, is jouw poes goud waard geef die niet gratis weg aan die stumper.

Je loopt een tuin binnen waar twee dames liggen te zonnebaden, maar als ze jouw zien raken ze compleet in paniek. Vervolgens racen ze als een idioot naar binnen om zich fatsoenlijk aan te kleden, want oei oei oei je mocht is een tepeltje zien. Terwijl zaterdagavond pikken ze vier wild-vreemde kerels op in een cafť en die mogen overal aan zitten maar vooral ook overal in zitten.

Dus als er af en toe een man langskomt pisnijdig wordt en dat secreet de nek afdraait, dan wordt de maatschappij pisnijdig want je hebt ťťn van onze slettenbakken vermoordt want wij komen ook in cafťs, nu moeten we weer naar Tante Truus GVD. Wacht maar ventje dat leren we je wel af om ťťn van onze slettenbakken te vermoorden, twintig jaar Tbs.

Als je er niet tegen kan wat we allemaal met mekaar lopen uit te spoken in de maatschappij on-der het mom van realiteit dan ben je gestoord. Het vervelende is de man zit waarschijnlijk zo vol met haat voor vrouwen omdat er misschien meer is gebeurd in het verleden, en is zo verblind dat hij misschien een onschuldig meisje pakt, die van de disco of van school naar huis fietst.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

343 IN DE GEHELE SCHEPPING IS ER TOCH WEL EEN VRIENDIN VOOR MIJ?
Mijn Roi vind vrede gins en schep pooier en wichte hel leeg.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(19-12-2019) HET SCHRIJVEN VAN ARTIKELEN.
Als je artikelen schrijft op je website dan moet je dagelijks op zoek gaan naar een artikel, en je moet uitkijken dat je niet in herhaling valt. Plus zoek graaf en spit je dagelijks op het net naar achtergrond informatie voor het artikel, want als je een artikel schrijft dan moet je wel weten waar je het over hebt. Anders ga je de bezoekers voor de gek houden, en zo een type ben ik niet.

U heeft waarschijnlijk gemerkt dat als ik schrijf over de Khazar Bolsjewieken Joden en Zionis-ten uit Israhel (Allemaal hetzelfde ras uit OekraÔne), ik vaak boos wordt en boos schrijf. Want als ze de Palestijnen hadden behandeld als vrienden buren en kennissen zou er vrede zijn tussen hen in de laatste 74 jaar sinds het einde van WW2. Maar ze zijn addergebroed uit de hel.

Veel ellende wordt veroorzaakt en in stand gehouden door de kiezers, want hoe beroerd het ook gaat in het eigen land of de wereld ze blijven stemmen op politici. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de kiezers denken als we niet meer gaan stemmen, dan staan we de opvoeding van de ouders te verraden, want zij gingen ook altijd stemmen m.a.w. we zijn dan slechte kinderen.

====================

(18-12-2019) WORSTELEN TEGEN ZIONISME.
Samen voor de Vrijheid.
https://www.youtube.com/watch?v=7FoRt7jkvCU

https://jewishvoiceforpeace.org/
https://jewishvoiceforpeace.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=jewishvoiceforpeace
https://duckduckgo.com/?q=jewishvoiceforpeace&ia=web

Worstelen tegen Zionisme.
https://www.youtube.com/watch?v=z6o36UPzO8s
https://www.youtube.com/watch?v=U2td7tp2_HU
https://www.youtube.com/results?search_query=wrestling+with+zionism
https://www.brighteon.com/new-search?query=wrestling+with+zionism&submit=
https://duckduckgo.com/?q=wrestling+with+zionism&ia=web

====================

(17-12-2019) DE MAN VAN DE STRAAT JOOD OPGEOFFERD?
Je vraagt je af of de rijken de bankiers en de multinationals Joden, hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens IsraŽl te noemen. In hun Talmoed staat dat er zes miljoen Joden moeten sterven om IsraŽl te stichten, misschien hebben ze het wel expres bewust geforceerd.
http://www.goedenieuws.nl/vandaag/nazis-zijn-joden-1
http://www.goedenieuws.nl/vandaag/nazis-zijn-joden

Volgens diversen onderzoeken blijkt dat de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, die afstammen van de stam van Judea. Ze zijn de nazaten van de Khazar uit OekraÔne,
wat vroeger tot Rusland behoorden. Dus als het nazaten zijn, en er ook geen zes miljoen Joden vergast zijn, is IsraŽl onwettig en bestaat het land niet, dan hoort het Palestina te heten.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&l=NL

Het vervelende is als je de holocaust onderzoekt en het resultaat publiceert, dan heb je kans op drie jaar gevangenisstraf in Nederland. In Duitsland krijg je 5 jaar, en in BelgiŽ zelfs tien jaar. Dus je mag in wezen de geschiedenis niet onderzoeken, omdat het de Joden niet uitkomt. Wat hebben ze te verbergen, ze waren toch slachtoffer, ze hebben toch geleden.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/

Er bestaat een machtige Joodse organisatie en die heeft zo een beetje vele reg-eringen in hun macht. Pas geleden stond Donald T. Rump de toekomstige president van America ook al te slijmen met hun, toen hij een speech afstak tijdens ťťn van hun bijeenkomsten. Hij noemde IsraŽl zijn beste vriend, dus zijn de Palestijnen weer de lul.
http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx (IsraŽlische Regering)
http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp (Engels)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knesset (Regering)
http://www.cidi.nl/ (Nederlands IsraŽl Platvorm)

Stel de Romeinen keren terug naar Nederland en bezetten het land. Vervolgens beginnen ze complete dorpen leeg te schieten, alles wat er rondloopt, wordt vermoord met de zege van de rest van de wereld. Vele Nederlanders vluchten naar BelgiŽ Duitsland Denemarken en Engeland. En de rest woont in bezette gebieden zoals de kust eilanden van Nederland.
http://www.deiryassin.org/ (The Beginning of Terror)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Explain)

Als de Nederlanders zouden proberen om de Romeinen weg te jagen, dan worden ze door regeringen en de wereldjournaals beschouwd als terroristen. En de Surinaamse regering elk jaar 3,8 miljard (VS) dollar aan de Romeinen om hun wapenarsenaal op peil te houden, om de Nederlanders gevangen te houden in eigen land, te terroriseren te martelen en te vermoorden.

Ik heb me ook al af gevraagd, waarom de meeste westerse landen, als ťťn blok achter IsraŽl staan. Hun met van alles helpende, hun verdedigen enz. Is het mogelijk dat ze de Joden ook
niet zien zitten, zouden ze IsraŽl niet helpen dan worden ze misschien weggejaagd uit IsraŽl door de Arabieren, en vluchten vermoedelijk naar de westerse wereld wat niet gewenst is.
http://freedom4palestine.org/ (The Ones Who Are Murdered Daily)
https://www.jewishvoiceforpeace.org/ (We are all One People)
http://www.december18th.org/ (I Refuse to be a Israeli Soldier)

Stel dat alle Katholieken Mormonen Hervormden Lutherse Gereformeerden enz. allemaal een eigen land willen. Ze gaan allemaal een land stelen, en de lokale autochtonen bevolking word weggejaagd vermoord en of moeten vluchten. Dan is het hek van de dam, dit is kolder dat elk geloof zijn eigen land wil. Straks willen de rijken of werklozen ook een eigen land.

====================

(16-12-2019) ZIJN HANDELSVERDRAGEN MAFFIAPRAKTIJKEN?
Al die handelsverdragen zoals: "Ceta, Darpa, Isds, Tisa, Ttp en Ttip", zijn volgens mijn visie bedoeld, om regeringen die onpopulaire maatregelen nemen met hun producten om bv.de bevolkingsgezondheid te verbeteren, te laten betalen voor hun verminderende omzet.

Een multinational heeft nu een omzet van bv. 10 miljoen Euro, met de verkoop van snoep waar een chemische suiker in zit, die schadelijk is voor de volksgezondheid. De regering verbiedt die chemische suiker, maar omdat de snoep nu met natuurlijke suiker iets anders smaakt, heeft men een omzet van 8 miljoen. Die 2 miljoen omzet verlies moet de regering verplicht betalen aan die multinational, want ze hebben er zelf voor getekend.

De maffia heeft een omzet van 10 miljoen met het stelen van auto's in heel Europa, de justitie weet enkele criminelen te pakken te krijgen en stopt ze in de gevangenis. En doordat er nu minder auto's worden gestolen, heeft de maffia nu een omzet van 8 miljoen. En de justitie moet verplicht 2 miljoen omzet verlies betalen aan de maffia, want ze hebben er zelf voor getekend.

Een wielrenner krijgt een salaris van de KNVB van 10 miljoen per jaar. Dan wordt hij betrapt op doping, en omdat hij nu minder gevraagd wordt, heeft hij nu een salaris van 8 miljoen. En nu moet de KNVB verplicht die 2 miljoen omzet verlies betalen aan hem, want ze hebben er zelf voor getekend.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 14 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(18-01-2020) THE SLAUGHTER OF DEIR YASSIN.
On April 9th 1948 at 3.45 AM, the Jews entered the Palestinian village of Deir Yassin, and killed most villagers, men women children and old age people. Then they moved to the second third fourth, etc. Village. They killed the villagers and then 700,000 Palestinians fled abroad for fear of being killed as well. They acted like animals, and maybe they were animals
=.

Many mother's daughters sisters nieces were all raped and tortured with a gang-bang and then killed. The Khazar or fake Jews acted as satanic hellish beasts, it was so badly that England rang the bell and said stop with that, we didn't give you Palestine to eradicate all Palestinians, and then the Jews pulled gas back.

And to this day, Palestinians die every day, it's still the intention of the Jews to eradicate all Palestinians. They want an empty country exclusively and only for Jews. This is what the Khazar Bolshevik Jews and Zionists out of Ukraine/Crimea (Base root Russia) also did in Russia and Eastern Europe and killed 60 million civilians
=.

Deir Yassin remembered.
http://www.deiryassin.org/ (The Beginning of Terror)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Explain).

More Info over Deir Yassin.
https://www.youtube.com/watch?v=Nx8oPZTms4A
https://www.youtube.com/results?search_query=deir+yassin+remembered
https://duckduckgo.com/?q=deir+yassin+remembered&ia=videos

How many Palestinians have been killed since 1948 - (5.100.000?).
https://defence.pk/pdf/threads/palestinian-genocide-5-100-000-palestinians-have-been-killed-since-1948.416222/
https://garryleech.com/2014/08/08/israel-palestine-by-the-numbers/
https://en.wikipedia.org/wiki/Palestinian_casualties_of_war
https://duckduckgo.com/?q=how+many+palestinians+died+since+1948&ia=web

Some who are murdered by those filthy stinking arrogant
cocky Khazar Bolshevik Jewish Zionist cockroaches.
https://www.youtube.com/watch?v=pxDYiBls99w
http://www.freedom4palestine.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=freedom4palestine
https://duckduckgo.com/?q=freedom4palestine&ia=web

It amounts to racism of the white race, which suffers from the psychiatric illness called: - Grandeur illusion -. That disease keeps them in the illusion that, they belong to some retarded Superior Aryan race. As a result, colored people such as e.g. the Indians of the US the Maoris of New Zealand and the Aboriginals of Australia, are considered inferior beings.

I hope that the Romans after 2000 years will return to the Netherlands and steal the country, and most Dutch people flee to Germany Belgium and England. The rest is parked on Ameland and Terschelling two islands off the coast of the Netherlands, which is now becoming a Gaza and West bank open prison and concentration camp, heavily guarded by Roman terrorists.

And if the Dutch throwing stones at the soldiers or throw missiles at The Hague to expel the enemy to get their country back, I'll make it known worldwide that they're terrorists. Then no country wants to do business with the Dutch, and start sliming and sucking butt with the Romans, and helping them to keep their defence apparatus strong.

A Couragious Woman - Rania Masri - A Peace Fredom Activist.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0

Sectarian Leaders are Facing
a Historic Responsibility.
https://www.youtube.com/watch?v=VNTVv1Rx68o
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri

Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

====================

(17-01-2020) TO BE NAKED OR NOT TO BE NAKED.
There are people who like being naked, and whether that's just pleasant or because there might be a sexual reason behind it, or they might be frustrated that I leave solid in the middle. They are naked at home too in winter, and whether they go to nudist beaches and nudist camps. What's wrong about that, why does the masses of people give them a hard time.

The majority of a population demands fanatically, you have to do what we want because that is democracy. If not, we have our way to teach you a lesson, we have laws police RiotSqaud judges and psychiatry. If you are going to investigate astrology UFOs or ghosts to think independently, then the herd animals family tries to take the person down immediately.

Take married people and or couples who go to sharing-clubs, they often use a false name because if we find out their real names, what do we say: "What a sneaky bunch". But if they tell us their real names, what do we say: "What a perverts right". Then it's possible that we condemn them, or possibly drag them through the mud, so in essence we force them to behave secretly.

In the Bible, God asked Adam and Eve who told you that you were naked means we were naked in paradise, just like our current animals. At least if the stories in the Bible are based on truth. You come out of the shower and you'll put clothes on later, then you basically have to close the curtains, and that's annoying when the sun shines or the birds whistle.

The law should allow you to always be naked in your house, and if the pedestrians walk past your house and look inside, with the curtains open then they have bad luck. Being naked on the street or in front of your front door that might be another cake. You should also be able to sunbathe naked in your garden, and if your neighbors see something tough luck for them.

Okay a shopping street full of naked people I don't know if I'd like to see that, especially if there are old people walking in between, because their bodies are often old and ugly. Maybe you're thinking for God's sake put something on, because I really don't want to see that old body. But on the other hand on naked and nudist beaches there are also older people and O.a.p.

God Allah nature or destiny should have built something into our bodies so that we could activate it. And then get that feeling that pulls through our entire body, when we normally come to our sexual peak. Then we don't need the other one anymore, we are now able to become completely independent without the other being happy. The world will look better.

No more adultery, no more prostitution, no more porn, no more criminal sexual abuse, no more pedophilia, no more sadism, no more women rape in peace and wartime, in short, no longer often abusing the other for our own enjoyment. Maybe it's already in our bodies, but it's unknown to us, God says if you live spiritually, you'll have a peak too.

328 BUT DO YOU FIND IT CRAZY IF WE MEN WANT TO DO THE DEED?
Advice is filling wind, don't do deeds gate moon plier meadow.

329 WHAT IS WRONG WITH SEX HIGHLIGHT FEELINGS TRUE BODY?
Fishing illusion witches eyesong, this is smoke moon cabincrate, turn and save cap.

(Witches-Women/Cabincrate-House)

330 IF WE ARE SPIRITUAL BEINGS WILL WE EXPERIENCE A HIGHLIGHT FEELING AS WELL?
Thou now knows God and stone hopelane, lens show wise book, knit stone six count.

331 LORD THE SEXUAL PATTERN WITH HUMANS HOW SHOULD IT BE?
The grim reaper flew, witches mutiny planet, fowl is biting humans, you rose please do good.

332 IS IT THE INTENTION THAT NO MORE BABIES ARE BEING BORN?
Erase bite fowl, creates more brat ovum, hurts bowleg there, run R.

333 HOMOSEXUALS ARE THEY POSSESED BY FEMALE SPIRIT WHO IS LOOKING FOR A MAN?
Souls riding keen, you rose measured dead woman ovum, female part him.

334 WHAT CAN HOMOSEXUALS DO TO GET RID OF THEIR NATURE?
Turn Moon witches car fight now, spark phone now human cowcap.

(Witches car = UFOS Crew bad females from Moon)

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

Go to: (07-11-2018) IS SEXS TABOO ON WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(16-01-2020) ARE WE SLAVES OF EACH OTHER?
We are born and live here in the Netherlands statistically 85 years and pass away, but in those 85 years we are slaves of the other. Because we have millions of rules commands laws definitions etc., to restrict us because the other one doesn't allow us the light in our eyes. Watch it, don't you think about it, I'm going to keep an eye on you, don't you dare, nice right?

From the day we were born, we'll be drilled at home and in school. Then we are drilled by the established order the church's the employer. It's therefore no wonder that we are angry towards the other person at an adult age, because we are no longer spontaneous that has been taken away from us. We are angry and can't tolerate the other one and do not give him the light in the eyes.

Are we adults parroting the thoughts and upbringing of our parents?, and if we think independently and autonomous are we betraying the parenting of the parents?, e.g. we are bad children. Many go to the same church because the parents did too, we vote for the same political party as our parents, daughters often buy the same washing powder as their mother.

It starts during the upbringing small children who are spontaneously are often punished, I was watching (The video was removed) to a young woman who walked naked in the city. Then a little girl of six I estimated told her mother, I want that too. Nothing of it barked the mother's the daughter in the face, and said that's filthy walk on.

So if that girl at an adult age dares to walk naked in the city, she probably walks around with guilt in the back of her mind. She'll probably be ashamed, too, and think. I'm doing something wrong. Hopefully she has a good psychiatrist who makes her realize your mother has messed you up, there's nothing wrong with you.

I go a step further, let's say there are several people in the city who would like to walk naked. The masses won't do so for fear of being caught, is it possible that all these thoughts become collective. And someone else's own thoughts are pushed away and takes the collective thoughts over and is going to actually walk naked in the city.

There are perpetrators who say to the judge, I don't remember doing it eg. raping a woman. The person is right his consciousness has been pushed away by those collective thoughts of others, and committed like a zombie's the act. Just as football-hooligans in a collective psychosis elation and destroy the city, this is recognizes by the social workers, but not the perpetrator.

There are women who want to be roughly tackled in the field of sex also raped, perhaps through her subconscious mind herself she attracts that man to do rough with her. But the ordinary consciousness is terrified. And if that woman sits the rest of her life with it, is that's a fight between the subconscious I wanted it and the consciousness no thank you?

The Police of London England has its hands full around full Moon, busy as a bee with drunks fighter-bosses and sluts. Football hooligans who break down half the city during a football match. Large groups of people who cause a lot of misery for the rest of the city dwellers. Many driving through red lights or harassing women sexually.

I use to know a woman who said to me, I can let you do whatever I want, all I have to do is think about, and you do it and think those thoughts are yours. I immediately avoided that woman because we Surinamese people believe there is more between Heaven and Earth. What a pity is that Western people laugh at this.

Your naked body is not a crime.
Is naked art photography obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

We often have prejudice because if I show a naked man, Then I have a chance that some of you say oh he is gay. I don't think so at least not that I know of, but people don't settle for that and will say, oh it's still latent he doesn't know yet. You never win it with people like this, their prejudices can indeed destroy you.

Here are a few sites with naked people, and that's for many enough to say the author of this website, is a dirty old man or he's frustrated, you're immediately taken down by the other humans. We don't easily show naked men, I suspect its hypocrisy of us men. With other words women are weak inferior beings.

Julia enjoying the summertime.
https://vimeo.com/292971917
Two men walking naked in Berlin.
https://vimeo.com/295048272
Photography Naked.
https://www.gettyimages.nl/fotos/naked?mediatype=photography&phrase=naked&sort=mostpopular#

We have no trouble making careers, going over dead bodies to cheat lie and play smart games with the other one. We often call that reality, but when it comes to nudity naked bodies sex then we often start to be difficult. We have laws to take the other out, we come up with everything to take the other one out, what are we so afraid of?

Nude Indian Girl 18 Without Ware Dance Performance. (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=H60RiVYh8bo
Hot Dance Show by Three Indian Professional Dancers. (Censored?)
https://www.youtube.com/watch?v=NyHIZw-aXmU
Indian Nude Art Dance ~Kajuraho~ Performed By Farrah Kader & Group
https://video.genyt.net/4GpszwebOks

God said to Adam and Eve who hid their genitalorgans because they were ashamed, who told you that you are naked. That means we were naked in paradise, we weren't ashamed because there was no sex with all sorts of excesses. It was the most normal thing in the world to be naked, while when you walk naked on the street you are so-called Sick. (Genesis 3.7).

====================

(15-01-2020) FASCISM?
If governments register us on the streets' en masse, that seems suspiciously similar to Fascism, why should people who use their democratic right to express their views be registered? If we are monitored and recorded that means governments are angry, this registration may be a warning don't go too far with your opinion.

Phone Hackers: Britain's Secret Surveillance.
https://www.youtube.com/watch?v=rzBWoVh4qhk&feature=youtu.be

https://en.wikipedia.org/wiki/Fascism
https://duckduckgo.com/?q=fascism&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=OLMubDyV63w
https://www.youtube.com/results?search_query=fascism

====================

(14-01-2020) HANDY.
Why Divorce is Awesome!
https://www.youtube.com/watch?v=_11ugPET0BU
That's a good idea Krista, why don't you divorce?
Then I have an extra spare Pussy to fuck, RIGHT?

Is a marriage old-fashioned or not? Is it still of this time? In our modern age at least in the Western world, people are going to separate much faster than in that so-called good old days. And what's getting just a ring on your finger, is it kind of stating she's mine, selfishness or slave mentality? Often marriage is demanded by the church and society.

You meet someone you like but, you can't go to bed with the person because, the person is married frustrating you hear. You can't hold caress kiss and massage the person, but you have decency and morality and leave the person alone. You also take into account the partner because that's also a human being, and you don't want to make that person unhappy.

Each human being reacts differently to the same situation, the one is going to seduce her and get into bed with her, while the other one does not. I suspect it's because we're following the parenting of the parents. When we were little and lived at home, we heard our parents talk and do in a certain way, and now that we're grownups we parrot their way of thinking.

Your Purpose is Just to Be Here.
https://www.youtube.com/watch?v=ZAj-RMFFvMI
Signs Your 3rd Eye is Open and Advice.
https://www.youtube.com/watch?v=oTsRygVf9fM

In some videos like below you may think she's crazy, no I don't think so. I suspect it comes from her subconscious, but because the subconscious is difficult to display through the ordinary consciousness it seems incomplete and potty. Just like my Taboo positive and negative answer-sentences, they probably also come from my subconscious?

Orion Council January 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=i4ID6FGz3A4

In the Boeddistic world it's said that everything we see does not exist, it's in our heads and the eyes project it out so we can see it. So in our brain everything is playing out as some kind of film, so our eyes are the lens of a camera.

In the video above, she says that, she is in contact with the - Orion Council - of another galaxy. But if the Buddhists say everything you see, it doesn't exist it's in your brain presumably subconscious. Then it's possible that the - Orion Council - is also in her head. That means that the Sun the Moon and other celestial bodies are also in the head.

Question and Answer-sentences.
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(13-01-2020) WHY AN UNKRANIAN PLANE?
Why would an Iranian missile have brought down the Ukrainian plane, two minutes after it had taken off from Tehran's international airport. There are hundreds of planes landing and taking off daily, the planes towards Europe and the Ukraine all fly to the west, and why of all departing aircraft's a Ukrainian plane?

Has the sphere and vote been put? The first impression remains psychologically hung with the world's population, it was a missile from Iran, there is no doubt about it. Iran has fired missiles at Iraq, they are supposedly supporting the rebels in Syria and Yemen, and the citizen think Iran has done it. Is this another part of psychological warfare?

Iran is being accused of everything, is the Iranian government so stupid to make themselves even blacker than they already are. Maybe it's been a technical failure, it may also be that the mechanics made a mistake during maintenance three days ago. But global politicians will put everything on everything on Iran to black-book the country.

https://duckduckgo.com/?q=teheran+plane+crash&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=teheran+plane+crash

====================

(12-01-2020) CHILDRENS THEME PARKS.
https://www.youtube.com/results?search_query=childrens+theme+parks
https://duckduckgo.com/?q=childrens+theme+parks&ia=web

====================

(11-01-2020) I REFUSE TO SERVE IN THE ISRAHELL ARMY.
Omer Goldman - She is a member of the Shministim, a group of young Israeli conscientious objectors or ?refuseniks? who refuse to serve in Israel's army after they graduate from high school.

Father... Forgive Me, I Will Not Fight
for Your Israel - Omer Goldman.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=109&v=EDNjcSVGTWU&feature=emb_logo
http://www.thehypertexts.com/Omer%20Goldman.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Omer_Goldman

Thousands of Israelis protest against the war in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=mc9DN2Oi0-w
Israelis Soldiers refuse to serve in Gaza.
https://www.youtube.com/watch?v=1cMs0nai4JQ
I refuse to serve in the IDF-army.
http://december18th.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Refusal_to_serve_in_the_IDF#Shministim

856 Pages Photos.
https://www.activestills.org/archive/

Middle Eastern Women.
http://www.thehypertexts.com/Beautiful%20Middle%20Eastern%20Women.htm

====================

(10-01-2020) FAKE TERRORISTS?
Isis AL-Qida Daesh and other so-called Allah-fighters are mercenaries, who work and are paid for by America and Israhell. If they are wounded, they are treated and sent to Israhell and Turkey. These two Satanic Devilish countries will pay for it in the future, I have the memory of an ELEPHANT, they don't get away with it.

Yazidi Survivor: I was raped for
six months every day. BBC News.
https://www.youtube.com/watch?v=XDniN3k5aQ8

Muslims are not terrorists and neither
are most terrorists Muslims.
https://columbanird.org/muslims-are-not-terrorists-and-neither-are-most-terrorists-muslims/
https://duckduckgo.com/?q=muslims+are+not+terrorists&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=cWVhUmUwDQA
https://www.youtube.com/results?search_query=Muslims+are+not+terrorists

====================

(09-01-2020) HYPOCRITES?
Western governments and politicians (To whom it relates) are fat hypocrites, many of them sitting in church on Sundays to sham: Thou shall not kill. While, from Monday to Saturday they throw their Western weapons in the countries of the Middle East. Those people there are sitting daily with fear in their house in bed on the street on the market at work etc.

Before September 11th 2001 in New York, there was peace throughout the Middle East, after 9/11, the Middle East is being renovated into one big cemetery. The main culprit you already know is that, Satanic Devilish Khazar Bolshevik Jews and Zionists Biblical VIPER SERPENTS from ISRAHELL, the bosses of the White House and the European government, including P.M. Cuntte the butt-sucker.

====================

(08-01-2020) DO WE HUMANS HAVE CUNNING TACTICS?
If, you are a member of a political party and you have your own opinion, then you are often called to order or you are disbarred. That is not democracy but communism dictatorship power-lust fascism despotism, presumably this applies to every organization foundation church also alternative world etc. If you have your own or different opinion you're out, get lost.

I would like to see there were no political parties in the House of Representatives, but 150 independent politicians. Because now you have to vote yes from your party if you disagree with this motion. Or you have to vote no if you do agree, so a political party is also communism dictatorship power-lust fascism despotism.

Even a residents' committee can be a dictatorial organization, because when they sit around the table with the housing rental company, they talk on behalf of all 272 residents, and they can use it to park all residents collectively in the woods. While, as 272 independent residents ring the bell separately at de housing rental company that is other cake.

I don't vote on war criminals and mass murderer politicians, who have been working for 19 years to turn the whole Middle East into one big cemetery. Yet I am obliged to pay taxes to buy bombs missiles ammunition tanks boats fighter jets. If, I refuse to pay the bailiff empties my house, If I put my foot down I'll appear in front of a judge.

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, an Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchy - Good Speech)

The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A
Question Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c

This is how Herd-Animals are made.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder Experiment).
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing).
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot).
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation).

====================

(07-01-2020) WATCH OUT FOR ISRAHELL.
Jesus says, Forgive your enemy, Jesus can kiss my butt with his bullshit. I'm not going to forgive them arrogant conceited stinking Jews, who are expelling terrorizing raping torturing and killing the Palestinians for 71 years. Jesus is a Palestinian but unfortunately he is a country traitor, because he is sliming and butt-kissing with them arrogant stink Khazar (Fake Jews).

Jesus says: I have a Biblical promised land for the Jews, but that doesn't have to be necessarily on Earth, it can also be the hell where these fake Jews go after they died. The Biblical books whether they are Western or not Western are rattling from all sides, with other words they've been constantly rewritten, so the REAL very first story may not be in it anymore.

The arrogant Khazar Bolsheviks Jews Zionists (One and the same people) from Ukraine have experienced the Holocaust themselves, and look what they're doing with the Palestinians. And next, their white house jumping-jacks have the task of them, to destroy the entire Middle East country by country, because those Jewish Viper Serpents from the Bible want a Great Israhell.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

Jewish statement: Stop Israhell full with millions of Africans, that's the end of the Jewish state.
My statement: Stop Palestine full with sixteen million Jews and that is the end of Palestine.
http://www.whatreallyhappened.com/WRHARTICLES/mapstellstory.html
https://duckduckgo.com/?q=map+of+palestine&ia=shopping

What is happening in Iraq is exactly what Israhell wants, use the US to destroy every Arab country. When they are gone the country is in a shamble, with everlasting fights in the country so that they stay weak and can't attack Israhell. For example if they want to help the Palestinians to become free in their own country. Israhell wants a Greater-Israhell.

Afghanistan Iraq Libya Syria Yemen Lebanon Iran etc., all Arab countries must be destroyed and kept in turmoil, so the US and Israhell are the boss in them countries with straw governments. If you want to stay the boss in Israhell, then you have to take out and destroy the friends of Palestine (Iran too), so they can't help them to become free in their own country.

What is BDS = Boycott, Divestment, Sanctions. (BDS) is a Palestinian-led movement for freedom, justice and equality. BDS upholds the simple principle that Palestinians are entitled to the same rights as the rest of humanity.
https://www.bdsmovement.net/

Ex-General Wesley Clark said it is the intention of America to destroy and bring under our control seven countries in five years. Iraq Syria Iran Lebanon Libya Somalia and Sudan.
Go to 09.38 minutes - 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf
219 US-wars in comparison to Russia, China, Iran and Germany.
https://www.kla.tv/8955

What many don't know and is not told by the demagogues of the media is the fact that there are plenty of Jews in Israel hunting the Ethiopian and Russian Jews. They get the worst homes the worst jobs the worst salaries the worst medical care. They also get regular blows on the street, both by the Jews and the police. The fact that the Jews get hunted every so often in history is simply because, they are even more arrogant than the devil, and then another people come along who are thinking we are fed up with the Jews.

If I was God, I said to my son Jesus, go and save the Palestinians, and kick those arrogant Khazar Jews who have been terrorizing for 71 years, under their asses. If not, you're not my son anymore.

If I was God and I came to Earth, the very first thing I did is making the Middle East Jew free, let them live with their friends in America. Who will probably receive them very enthusiastically and warmly at the American airports. Complete with banners, flowers, Apple pie and kisses. Arab countries are destined for the Arabs, not for the Jews, who are not Arabs
=.

And if that didn't work I split the country up in two, with an ocean in between of 10 miles wide. On the right side are the Jews going to live and on the left side the Palestinians, and if the Jews make the mistake to sail across that sea to fuck about in the Palestinian land, I'll kick all of them arrogant cockroaches fucking Jews back to Europe. Hitler is no more.

The second thing I did, all those mass murderers from the White House, where locked up in a state mental facility in America, because of criminal psychopathic satanic crimes against humanity. In short, I put all of them slimy snakes in the "MAD HOUSE". The third thing I did, I let all weapons melt so no one can use them again. Bullets grenades bazooka's fighter jets navy boats vehicles etc.

Is Western and European governments secretly engaged? Do they help Israel with weapons and technologies to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs under it? If they don't help them then they might get weak, and maybe they're kicked away.

And where are they fleeing Europe too, and presumably governments don't want it because they may also hate the Jews. So essentially the Palestinian people with a skin color are sacrificed for the pleasure of the white Western world ? Racism?

Suppose all Catholics Reformed Mormons Lutheran Reformed etc. all want their own country. They're all going to steal a country, and the local natives are being chased away flee or are killed. Then the fence is off the dam, this is madness that every faith wants its own country. Soon the rich or unemployed or men or women will also want their own country.

http://freedom4palestine.org/ (The Ones Who Are Murdered Daily)
https://www.jewishvoiceforpeace.org/ (We are all One People)
http://www.december18th.org/ (I Refuse to be a Israeli Soldier)

Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

====================

(06-01-2020) WE ARE GROWN-UPS RIGHT?
An intimate and gendered piece on the detached or paternalistic objectification, fetishization, and consumption of women's bodies and apparent vulnerability through visual media on the internet. (In short Exploitation of Females?).
https://vimeo.com/110724609
https://rense.com/general88/aston.htm

http://www.fpp.co.uk/online/05/03/Israel_slavetrade.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/4380067.stm

Thousands of women are abducted each year for the international sex trade. There are plenty of poor Eastern European girls who are being lured to Israhell supposedly to work in the household, when they've arrived then their passport is shredded, then they are beaten and raped for hours to scare her into a frenzy, so she doesn't think about escaping.

She is then regularly resold to other scum also in other countries this is going on for years, they never come home in their own country again. And what do governments do to warn those girls and protect them NOTHING. Because often the elite the rich the string-pullers and the posh nosh are also the customers of these girls. There is no international protection alert.

European girls lured to Israhell.
https://duckduckgo.com/?q=east+european+girls+lured+to+israel&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=east+european+girls+lured+to+israel

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutally murdered, by devilish psychopaths of Satanic governments.

Uniting for the rights of Women and Girls.
http://catwinternational.org/
https://duckduckgo.com/?q=international+womens+sextrade&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=international+womens+sextrade

Isis Al Queda and other so called Allah's fighters are mercenaries, working and being paid by America and Israhell. Are they wounded then they are bruoght to Israhell and Turkye to be patch up and send back. These two Develish Satanic Diabolical countries will pay for it in the future, I have the memory of an ELEPHANT, they're not getting away with it. Yazidi survivor: I was raped every day for six months - BBC News.
https://www.youtube.com/watch?v=XDniN3k5aQ8

====================

(05-01-2020) FLOWERGARDENS OF THE WORLD.
16 Biggest Magical Gardens.
https://www.youtube.com/watch?v=6LGjfN-4DJI
The Most Beautiful Gardens in Europe.
https://www.youtube.com/watch?v=L2O48a9p-Nc

Beautiful Flowers in Keukenhof Garden 2019 (Lisse The Netherlands).
https://www.youtube.com/watch?v=B3MRBMjmuJk

Flower Gardens of the World.
https://www.youtube.com/results?search_query=flower+gardens+of+the+world

====================

(04-01-2020) ARE RELIGIOUS BELIEFS COMPULSIVE ADDICTIONS?
If you don't believe in the faith of the Church the Bible or God, according to the established order you are a pagan, so a child of the Devil you don't believe in either. You walk into the city and see a wanderer you buy a portion of food and give it to him, while the faithful the church men the Biblical people and the God's children who also see him shiver and walk quickly.

Some say you do God's work, but what if he doesn't exist? These people have the belief the point of view we believe in God, so he does God's work. If they believe in God as God's children and they want to do his job, they must also do what he asks them and donate 10% of their income to the needy every month, but not a hair on their head is thinking about that.

God has said to the believers, Thou shall not kill, they don't give a toss about that because, every four years they go vote for war criminals and mass murderers. Who have been working for 19 years to turn the entire Middle East into one large graveyard. With millions of dead refugees disabled widow and orphans homeless and traumatized. God's work?

I suspect believing is a compulsive addiction, like eg. alcohol money sex tobacco drugs etc. Could it be possible for the believers to defend the parenting of the parents, who were also religious, so we as children now as adults we have to believe too. Otherwise, we are betraying the parenting of the parents, i.e. then we are bad children.

I know a Sagittarius woman she is a Muslima and believes in Allah, she wears a headscarf and eats lambs and or beef, okay no problem very nice. BUT, I know Sagittarius women are free birds, they need to be able to discover the whole world freely. They don't like to be put on the chain by the men who consider them inferior.

====================

(03-01-2020) HURRAY I'M HAPPY DISTURBED.
Hello ladies, Lilith Eva and Maria Magdalena, can you come and live at my house because I want to fuck you every day. We just make one big gang-bang out of it, I don't care because according to the normal people, I'm already crazy anyway. I can do and leave what I'm as free as a bird because, well that nut leave him be because he's crazy. That's handy right?

I don't have to dance to the pipes of normal people right now to satisfy their selfishness. I don't have to make a career to please my whore I married too. To suck out the fellow man financially, walk over corpses. The tough successful psychopath, the all-rounder who controls and kicks everything and everyone around. In short, the successful citizen.

In the past, I've heard a woman say, You shouldn't fall in love with me or love me because I'm married, you know. What's that woman so terribly afraid of, if she loves her husband, she wants to stay married right. We all want to be loved, but if I love my fellow human as I love her, I get the wind from the front, strange?

Is she so afraid she will fall for me eventually, and temporarily or for good start a relation with me. Does she possibly not love her husband, or is her marriage crooked what she desperately tries to hide? Or has she already secretly behind the scenes relationships with other men, and of course that has to be hidden and I probably throw rust into her food?

Lilith, the first wife of Adam?
https://www.youtube.com/results?search_query=lilith
https://duckduckgo.com/?q=lilith&ia=web
Eve, the second wife of Adam?
https://www.youtube.com/results?search_query=eve+the+second+wife+of+adam
https://duckduckgo.com/?q=eve+the+second+wife+of+adam&atb=v127-6__&ia=web
Maria Magdalena, mother or wife of Jesus?
https://www.youtube.com/results?search_query=biblical+maria+magdalena
https://duckduckgo.com/?q=biblical+maria+magdalena&atb=v127-6__&ia=news

344 WHY ARE YOU DOING DIFFUCULT IF I ASK FOR MY WIFE?
Dumb window want grave ashes, guess lurking song wine-barrel kill Jul.

(Does this mean when you have sex that when you die and are born again, and the woman you did it in previous life with, will she be your mother in the next life?
Oedipuscomplex? - Dutch Doei - English Bye - Pus (Semen?) Complex. So if you've done it with 6 different women, do you have to be born 6 times again)

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

When men come to their sexual peak, they want to go more inside. Is it possible that they want to be back in the womb. And the womb of that woman will that be their mother's womb in a next life? Does this means that if we don't have sex we'll stay in Paradise with God? Are women children of the Devil, to seduce us with sex so we have to be reborn again on Earth (Hell)
=.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A Worm. And what can always be in a uterus: a Fetus. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.
https://duckduckgo.com/?q=dna+helix&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=asclepius&ia=web

Then you also have the false prophets from the Bible the Church-leaders, who are telling the poor people endure you poverty, because Jesus is coming to save you in the future? While in the mean time these false prophets earn great salaries and live like God in France themselves.

====================

(02-01-2020) ARE WE INSANE?
The Myth Of The Psychiatric Illness.
http://homepage.westmont.edu/bsmith/documents/Szasz.pdf
https://edoc.site/thomas-szasz-antipsychiatry-pdf-free.html
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm

https://duckduckgo.com/?q=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+deviation&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+illness
=.

For the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html

https://www.youtube.com/results?search_query=children+suffer+trough+the+mistakes+of+their+parents
https://duckduckgo.com/?q=children+suffer+trough+the+mistakes+of+their+parents&ia=web
=.

Rachel Corrina- Self Actualisation, Human Psychology.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(01-01-2020) OH OH.
I give an example to show that the planets and stars could have an influence on our conscious and subconscious, I'm not saying they're doing it necessarily. Here in Zutphen The Netherlands is on Thursday January 2nd 2020 at 5:35 p.m., Mercury the planet of the constellation Virgin is at 07graad03minute in Capricorn (Dominating constellation), at the same time the planet Jupiter of the constellation Sagittarius is also at 07graad03minute in Capricorn, so they are in conjunction next to each other.

The middle of the sky (MC) stands at 26graad55minute Pisces, and Lilith (Mother or wife of Adam?) at 27degree14minute in Pisces. Furthermore, Pluto is on the western horizon at 22degree26minute in Capricorn, and the Eastern horizon at 25degrees14minutes in Cancer. In my birth horoscope is the middle of the sky (MC) in 22degree42minutes in Capricorn, and in my birth horoscope Lilith is at 06degree26minute in Cancer.

https://en.wikipedia.org/wiki/Lilith
http://astrologyclub.org/lilith-meaning/

Go To: 29:50 / 32:34 for Lilith in Pisces.
Go To: 07:45 / 32.34 for Lilith in Cancer.
https://www.youtube.com/watch?v=ZltY0RsLXS0

Black Moon Lilith Calculator.
https://astrolibrary.org/black-moon-lilith-calculator/

https://www.youtube.com/results?search_query=astrological+lilith
https://duckduckgo.com/?q=astrological+lilth&ia=web

As I wrote before, it is quite possible that the other planets have some effect on Earth as well. Suppose as a Virgin-man I have a Sagittarius-woman who visits me, and at 5:35 p.m., we lose our heads and dive into bed to do you know what.

We have subconsciously undergone that influence of those two planets, but if you're aware, we can say we're not going to do it because one of the two has a partner, or I think I'm too old for her then the act doesn't happen. So we essentially have a free choice to let that planetary influence us or not.

Suppose we did it in a previous life and made the man and children unhappy because the man has divorced. So it's quite possible that we know that in our subconscious mind, and decide not to do it in this life so that the other one can stay happy. Or the partner has made us unhappy in a previous life and must now experience it for himself.

So in Biblical terms what you sow, you have to harvest, not so much as a punishment but to let you realize what you did to the other one. So we sacrifice ourselves for the happiness of another by not doing the act. If all three billion adults people would sacrifice themselves for the other, we might get paradise on Earth. But perhaps the matrix (If they exist?) demands that the act be mandatory.

Suppose in the past you haven't done it with the other one that can bite because, the act hasn't taken place it haunts in your head. You may be sitting with it for years and you won't lose it, while if you did it, it's over and you forget the person pretty soon. So evolutionary speaking, maybe it's better that it happens?

And imagine in your next life, you'll meet the person again, and for some reason you don't do it again. That's e.g. three next lives like this, so maybe you yourself make sure you meet the other one because, deep in your heart you want to do it with the person. So now you have to go figure out, what's the REAL reason you don't want to do it, maybe you're kidding yourself?

Just say theoretically because I'm not saying it's so that, you create your next life yourself for the full 100%. So everything you've caused and experienced in previous lives and this life whether you've been through good or bad spins you next life. So if things go wrong in this life, we can't blame anyone, it's the result of our behavior from this and previous lives.

(Don't laugh) On July 6th, 1989 I got a wet dream in Zutphen, later I made a horoscope from that time, and the Moon was at 19degree01minute in Lion in (IC), 180degrees opposite the middle of heaven (MC) stood at 19degree01minute Aquarius. And I was born with Pluto at 20degrees Lion.

(Watch it) On December 30th, 2019 at 9:18 p.m., I was thinking about a woman, and then came out of know-were that white stuff out of which you make babies with, and I wasn't thinking about sex. The Middle of the sky (MC) stood at 22degree31minute in Taurus, and I was born with 22degree36minutes in Taurus on the Eastern horizon (Asc). The Moon stood on the Western horizon in 02degree18miminute Pisces, straight opposite it was the Eastern horizon (ASC) at 02degree18minute in Virgo, and I was born with the Sun in 05degree41minute in Virgo. Then my planet Mercury of Virgo was in Capricorn in 02degree34minute, and Uranus at 02degree42minute in Taurus. The Eastern horizon (Asc) plus Mercury and Uranus formed (3x 120 degrees).

One day I had scolded God, because it's been a mess on Earth for thousands of years. Moments later I saw a white disc in the air in the West, and got the feeling that something or someone said to me not to despair because time is not yet ripe. And what was typical is the fact that when I looked at that white disc, then the Eastern horizon (ASC) stood at 22degree36minute in Taurus and the Middle of the sky (MC) at 22degrees42minute in Capricorn, at the same degrees minutes and constellations as during my birth.

=====

Hello Rudy,

I don't want you to place my Astrological site on yours and ask you to remove my site here with immediate entrance. Remove me from your mailing list. I distance myself from your publications

Greetings.

-----

In the past I often felt what Jesus felt when he was betrayed by kind like people, and was hung on the cross. These Fariseaers call themselves Astrologer-Psychologist, they are constantly trying to analyze the human mind to understand, how life is constructed how we think etc. But deviating opinions are not desirable, herd animals?

-----

Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Go to File and then Radix, fill in only the 1/3 left part of the window
as a layman. Then click okay, go back to File and click (Bewaar Alles - Save Everything).
Then click Time Wheel and Okay, then time goes running and rotates the horoscope.

Hermine Merlijn - Astrologer.
https://www.astrologe.nl/welkom-kosmos

Stellarium is a free open source planetarium for your
computer. It shows a realistic sky in 3D, just like what
you see with the naked eye, binoculars or a telescope.
https://stellarium.org/

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

See Also:
23-12-2019 What is Astrology.
24-12-2019 We're all going to play for Jesus.

====================

(31-12-2019) OLD AND NEW YEAR.
Old Year 2019 in Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=ffXTu9NELbs
https://www.youtube.com/results?search_query=oud+en+nieuw+suriname+2019

Fireworkshow in The Netherlands
https://www.youtube.com/watch?v=hYn0Mo3VrpI
https://www.youtube.com/results?search_query=vuurwerkshow++in+nederland

Firework Italian Style Extreme Loud.
https://www.youtube.com/watch?v=0634kOLWZVI
Extreme Firework in Italy 2014.
https://www.youtube.com/watch?v=bOBc6tkK_E0
Tremendous Battery Firework.
https://www.youtube.com/watch?v=0NZLG7HMiLg
Italian Firework.
https://www.youtube.com/results?search_query=italian+firework

See also: 31-12-2018 WOOOOOW.
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

A lot of info from Suriname.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(30-12-2019) TO BE NAKED OR NOT, THAT'S THE QUESTION.
I've written more often about being naked, but the problem isn't being naked, the problem is the people because who have made innocent nude sex into filth. Look porn is another matter because often that's just filthy that, people humiliate themselves is not understandable. These people have no respect for themselves that they take themselves all the way down.

You're naked downtown and you'll be told, dress up because I don't want to see you naked. But you can do that too, tell them I don't always want to see you with clothes on, take them off. Then both parties come to their liking, and I think that is real democracy. Now it's often one-way traffic, the mass of selfish people always get their way in this way.

Let the town hall in summer, declare only one day a month as naked day. Then you can be naked in the house with the curtains just open, you may be naked in front of the door or in the garden. If you dare, you can walk naked to e.g. your supermarket, or are shopping naked in the city center. Now both parties are getting theirr way and people are finally free.

You could build a brand new city for just and only naked people, and those who don't want to see naked people don't visit that city and stay in their own city. Then in your own city you can finally be naked with the curtains open, you can mow or sit naked in front of the door, you can go naked to the supermarket and also to downtown.

Your naked body is not a crime.
Is nude art photography obscene?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Let's say the shoppers in this video would also be naked in the city, and that it would be the daily normal way of living for years. What would you say: So what and or WoooooW or for God sake put something on. We are used to clothes from birth, but suppose clothes didn't exist then we wouldn't know better that being naked is perfectly normal.

(+18) Swiss Government Supported Body and
Freedom Festival (Contains public nudity).
https://video.genyt.net/NYIwoGIpXNI

See also:
30-11-2019 Tricky Business.

====================

(29-12-2019) CUNNING?
Women can indeed be devilishly satanic, in public where you're with a woman says to a couple who was also present: I have a girlfriend who's a prostitute, but no name is mentioned why not? The person wants the couple to know she has a friend who is a whore, the word was not addressed to me she also looked at the couple.

And the couple didn't look startled or surprised at all and didn't ask any questions, it was like they already knew. So that message was meant to me through the back door, and then I immediately know who that whore is her own biggest friend. I didn't have to wonder could it be her or her or her, it was just a hint to me that it's she.

An hour later I had a heart attack in the city on my bike, I suspect I was shocked that it has influenced my heart presumably from the nerves and tension. And that false bitch knew that I used to be in love with her but struggled to express my feelings towards her, which I had told her, her answer was that I have it with you too.

And if you don't mention a name in public, you'll make all your girlfriends and female acquaintances black. Because we're all going to sit down and figure out who would it be. The greatest strength of a secret service that tortures is to publicize, but tell it in such a bizarre way that, everyone thinks I don't believe that of my days of life, but they torture.

If I were to say bizarrely in public that, e.g. an ex-queen toke orphans out of an orphanage in Amsterdam. They disappear forever in the sex industry of pedophiles and are raped tortured and murdered. Then everyone in the Netherlands taps against the forehead and says the narrator is mentally disturbed, because I don't believe that of my days of life.

====================

(28-12-2019) ADULTERY OH OH.
Some people who are married commit adultery, you can condemn it curse it or become pissed. But we who are not in that situation can actually judge it because, we don't personally experience it ourselves. We're following the parenting of the parents, because they talked like that and even the grandparents thought the same about it.

You can make a deal as a couple, we stay faithful and that's very noble. But does that also work in practice when you've been married for seven years, and marriage has become a drag. Or you realize I don't love my partner, and I have to spend another 43 years with that partner. Because, during the wedding ceremony we pledged together we remain faithful until death.

Imagine sitting on the train you love your wife and opposite is sitting pretty young fresh girl, with everything on it and you think JESUS, damn it, I'm married SHIT. As a young bachelor, you probably talked her into the haystack, but I'm not allowed to touch her for 43 years, goddamn glowing fuck. You can do it with her, but then you have to lie to your wife.

What is adultery you meet someone and you want to do it with that person, you find the person nice or cute or lovable and you are longing to do it with that person. Is this wrong are you a bastard if you do it, should we judge the person or not? And why are we interfering with it, because the two people are free beings they are not our slaves.

If you fall in love with someone who is married is that a crime to be cursed, are we allowed to condemn judge and ignore the person. The person himself might say that other one is married so I'll stay away from it, and there'll be plenty out there who do that, and there will be those who say bye I'm going to do it with that person.

Sometimes I think marriage should be abolished because it can be a stumbling block, because you are not allowed to love someone else again, isn't that cruel? Does this mean that both partners are slaves of each other, marriage becomes a prison in this way. Both partners could say adultery can happen so we won't be fuzzy about it.

If the woman and the husband know in advance because they know themselves well, we can't keep our hands off the other than don't get married. Especially the one who's making a sport of it to commit adultery forever, you wonder why is that person actually married? Is it convenient because if there's nothing to score, there is always someone's in bed at home.

====================

(27-12-2019) WOMEN ARE STUPID CREATURES.
Women are stupid creatures because they want to be conquered, but if it takes too long then they marry someone else. These stupid dumb-heads are waiting for that retarded gay dressed in girlish clothes on that white horse that never comes because he is a puff, which is why it's also a fairy tale. Fairy tales are fun then you can dream away, but they never become reality.

If you want to play the boss in marriage you have to conquer HIM, here you prick I want to get married or I squeeze your balls to mash. I don't care if you love me or not, at least I don't love you, I just want to kick you around for 50 years. Because if I did love you, I wouldn't kick you around, then it was a loving interplay between two loved ones.

What annoys me with a marriage is that the woman wants to play the boss at all costs, he has to play 50 years of second fiddle otherwise he is in trouble. This is not a marriage but a contract she is the boss and he is the staff member, if he doesn't do what she wants then he gets to hear it eg. tonight you sleep on the couch, or I'll teach you if you go against me.

Whatever could be that the woman thinks I have to play the boss in marriage, otherwise the marriage ends up in shambles, because my husband is a spineless turd with a big mouth. And since I have no respect for the spineless turd, I kick him around, so let him pull at the shortest end of the stick for 50 years.

315 FEMALES YOU CAN'T LIVE WITH THEM, AND YOU CAN'T LIVE WITHOUT THEM.
Many are booing peace fort, son's know their mocking-tic, cabin with ovum.

316 HOW DO WOMEN LEARN TO GET RID OF BOOING AND MOCKING?
We hope that ovum learns to lift home illusion, and stops bragging.

317 WHY DON'T MEN SPEAK OUT FOR THEMSELVES, OR ARE THEY ?SLAVES??
Men morals bottle fake illusion are shady, measuring themselves in calling moan ovum.

(Moan English for complaining, man calls complainant fetch me a bottle of beer)

318 WHY ARE MEN AT HOME OBEDIENT, AND AT WORK TOUGH?
Sailing dumb yell: they hope to mutiny home-law, now foolish hiccup.

319 WHY DO WOMEN WANT TO BE THE BOSS OVER MEN?
Delusion, wanted to robe feathers, now wicked lip throat it sucks.

320 DO YOU LORD WANT TO SAY SOMETHING TO THE WICKED LIP THROATS?
Keep your lip in honor, blessing-road has wish, soul sow grass.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

Men are also mental cases, they live in the disease-illusion that they have chosen their wives BS. Being a whore, she just had a waiting room with three hookers, and she chooses the one who is most financially rewarding for her pussy. The one on welfare can shake him immediately, the factory worker doesn't deserve the salt in the porridge. I'm marrying a career hunter.

A lot of Dutch married women are rudely told whores and prostitutes, my husband has to earn a good salary every month otherwise the pussy doesn't open because, I'm a prostitute and my pussy doesn't come for free it has to earn something. If you want to fuck for free you have to go to a slut. Village-park the Bungalow is one large luxury whorehouse. I'm a smart and a cunning prostitute, because I'm not only sucking his cock empty but also his wallet.

====================

(26-12-2019) SURINAMESE CHRISTMAS-MUSIC.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a Merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Sweet Cristmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

Don't forget the ones who passed away.
https://www.youtube.com/watch?v=Lw1pFK9T4QY
Christmas for Senior Citizens 2010.
https://www.youtube.com/watch?v=5vXj03tS0DI
People's Christmas songs 2017.
https://www.youtube.com/watch?v=bt454Mpb1wk
Praise for Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=8CPpAjIWUzE
Children of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=mecXPViyMJs

Christmas in Suriname.
https://www.youtube.com/results?search_query=kerstmis+in+suriname

A lot of Info.
http://www.gouvernante.info/suriname2.htm

====================

(25-12-2019) PALESTINIAN CHRISTMAS.
Palestinians: How do you celebrate Christmas in Palestine?
https://www.youtube.com/watch?v=NCriv8HYwjk
Christmas.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+christmas
Christmas Songs.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+christmas+songs
Christmas Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+christmas+food

Giant Christmas tree lights up in Bethlehem.
https://www.youtube.com/watch?v=K2Ec8h9OpCU

Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

====================

(24-12-2019) WE'RE ALL GOING TO PLAY FOR JESUS.
A star appears in heaven during the birth of Jesus, and that star is just Jupiter and a supporter of it, or a resident, call him Jesus he tries to put things in order on Earth. But the elite rich rope-pullers politicians bankers multinationals churches etc. Etc. etc., they're not having that for fear of losing their power and their slave people.

They then send ultra modern aircraft e.g. 3 UFOs, or the three wise men from the east to keep an eye on Jesus and possibly take his head off. And Jesus doesn't have to be a special person in the Bible, it can be a simple citizen no matter what country or skin color that does the work of Jesus. He is often eliminated as a whistle-blower.

On October 17th, 1998 at 21.28 pm (CEST + 2hrs) I saw in Zutphen the Netherlands Three (3) stars right above the Eastern horizon, and the middle flew to me turned left and disappeared at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-23minute in Gemini. (NO, I'm not Jesus)
=.

The planet Saturn stood in 00degree-38 minutes in Taurus which is 57degree-41minute above the horizon. And the planet Jupiter stood at 19degree-21minute in Pisces, which is 98degree-58 minute above the horizon. Moments later the stars were gone and no longer visible.

007 THE TREE STARS AT JESUS BIRTH WHAT WHERE THEIR NAMES?
Jesters bellowed stone red, did bite worm, saw jaw egg?

(Who bellowed? Tree wise of the east, rivals?, ufonauts,
renegade angels, (Jaw - Jews?), Stone = Jesus?

95% of the Jews are 'Khazar' from Ukraine/Crimea, which was the root of Russia, they're converted people in 740AD. The Russians kicked them out of the country, because they were murderer evil people. They still are because they have been committing genocide on the Palestinians for the past 70 years. They don't descent from Judea or Abraham, and they've never lived in Palestine not even 2000 years ago. Jesus calls them Serpents in the Bible. And maybe the Khazar wants Ukraine/Crimea back, and in order to do that they have to destroy Russia, and they shrewdly use Europe and the US to do that for them.

008 THEY WHO ROARED WHERE THEY UFO'S INSTEAD OF STARS?
Saw stone resurrect knew city bride.

(Did they know where he was born?, and did they try to kill him
with a biblical flood, the child Jesus in a cane basket in the river?)

009 IF JESUS IS BACK ON EARTH WILL UFO'S COME BACK?
Already on the planet, rejoice sixth knower, Ufo's trailing me.

01God 02Jesus 03Abraham 04Noach 05Moses 06John (Johannes) - Me? (Oh Oh)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

On 07 August 1998 at 18.40 pm (CEST + 2hrs) I was in Zutphen the Netherlands thinking about time travel, and at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-24minute in Sagittarius and 28degree-24minute Sagittarius and 28degree-23minute Gemini are opposite constellations, thus at 180 degrees of each other, typically right.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutally murdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

====================

(23-12-2019) WHAT IS ASTROLOGY?
It's not star-divination like the stupid masses think, why stupid because they don't study it themselves. And plus they have always heard parents grandparents family friends and acquain-tances as a small child say: Child Astrology is star-divination, and now as adults they parrot it without studying it themselves and thinking for themselves, what does it acctually look like.

Astrology faith and science.
https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/astrologie/197094-astrologie-geloof-of-wetenschap.html

If you want to know if strawberry ice tastes good or not, you will have to taste it mandatory. If you don't, and you're saying it tastes good or I don't like it, you're kidding yourself. If you haven't experienced the slave time personally, you can't have any trauma about it. That's a psychological law unless psychologists are mis-eduated.

Many Pisces and Sagittarian women are in the sex industry, whether they are Prostitute or they are Callgirls or they play in Porn movies. Take a simple girl her father has his own business, and doesn't have time for his daughter, and keep her sweet with money and beautiful stuff if you don't bother me. She doesn't get spiritual love and confused that with physical love.

As e.g. Prostitute she regularly encounters clients who look like her father, or in a Movie she does it with a man who eg. 30 years older. or she visits hotels and often does it with older e.g. Businessmen. Now there are also daughters of eg. twenty years who have a eg. 60-year-old father, and now she's looking for an older friend and or husband, completely unconscious.

Practically all the little girls are in love with their father, and practically all the little boys are in love with their mother. But that's an intermediate phase there they grow out of, some can't and at the age of 25 are still in love with their father. She comes out of the shower and walks naked consciously through the living room. And hopes that her father who sits there sees her pussy she then gets warm inside.

Her father is showering and she walks in and says sorry I didn't know you were here, but in the meantime she saw his dick and she gets warm inside. Some girls go so far as to try to seduce their father who is in bed. These girls needs a psychologist to realize why and to stop it
=.

Just as the Sun affects Earth because everything is flourishing and growing, just like the moon that pulls at the water with ebb and flood, it also has something to do with the monthly female period and pregnancy. Similarly, it could also be possible that the other celestial bodies may also have some influence on Earth, e.g. through the human subconscious mind.

The Police of London England has its hands full when it's full Moon, busy with drunks fighters and sluts. Football hooligans who break down half the city during a football match all over the world, large groups of people who cause a lot of misery for the rest of the city dwellers. Many who drive through red lights or harass sexual women.

I give an example to show that the planets and stars could have an influence on our conscious and subconscious, I'm not saying they're doing it necessarily. Here in Zutphen The Netherlands is on Thursday January 2nd 2020 at 5:35 p.m., Mercury the planet of the constellation Virgin is at 07graad03minute in Capricorn (Dominating constellation), at the same time the planet Jupiter of the constellation Sagittarius is also at 07graad03minute in Capricorn, so they are in conjunction next to each other.

As I wrote before, it is quite possible that the other planets have some effect on Earth as well. Suppose as a Virgin-man I have a Sagittarian-woman who visits me, and at 5:35 p.m., we lose our heads and dive into bed to do you know what.

We have subconsciously undergone that influence of those two planets, but if you're aware, we can say we're not going to do it because one of the two has a partner, or I think I'm too old for her then the act doesn't happen. So we essentially have a free choice to let that planetary influence us or not.

Suppose we did it in a previous life and made the man and children unhappy because the man has divorced. So it's quite possible that we know that in our subconscious mind, and decide not to do it in this life so that the other one can stay happy. Or the partner has made us unhappy in a previous life and must now experience it for himself.

So in Biblical terms what you sow, you have to harvest, not so much as a punishment but to let you realize what you did to the other one. So we sacrifice ourselves for the happiness of another by not doing the act. If all three billion adults people would sacrifice themselves for the other, we might get paradise on Earth. But perhaps the matrix (If they exist?) demands that the act be mandatory.

There used to be a French Psychologist Mr. Michel Gauquelin (13-11-1928 - 20-05-1991), and who denied Astrology fanatically. Until the Astrologers said to him here you have material go and study it then, then he was turned around like a leaf of a tree and defended fanatic astrology. His book is called The Cosmic Clocks.

After examination, he saw a connection between the planets and
professions e.g. after the Rice and fall of the planet Jupiter.
Michel Gauquelin - The Cosmic Clocks.
Hoofdstuk 11 - Planets and Heredity - pagina 194.

High frequency of births:
Militairy Men - Politicians - Actors - Journalists - Playwrights.
Average frequency of births
Painters - Musicians -Writers.
Low frequency of births:
Scientists - Physicians.

Gauquelin Day: Introduction to Michel Gauquelin.
https://www.youtube.com/watch?v=anLOBAlMvz0
https://www.youtube.com/results?search_query=the+cosmic+clocks
Biografie.
https://www.astro.com/astrowiki/en/Michel_Gauquelin
BirthChart.
https://www.astro.com/imwiki/en/Gauquelin_michel_radix.gif
https://duckduckgo.com/?q=michel+gauquelin+the+cosmic+clocks&ia=shopping

Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Go to (Bestand-File) and then Radix, fill in only the 1/3 left part of the window
as a layman. Then click okay, go back to File and click (Bewaar Alles - Save Everything).
Then click Time Wheel and Okay, then time goes running and rotates the horoscope.

Stellarium is a free open source planetarium for your
computer. It shows a realistic sky in 3D, just like what
you see with the naked eye, binoculars or a telescope.
https://stellarium.org/

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info/astronomie.htm

====================

(22-12-2019) PENCIL DRAWINGS.
Face Drawings.
https://www.youtube.com/watch?v=-gMMPSxaoxk
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+drawings
https://fineartamerica.com/art/drawings/pencil
https://izismile.com/2010/06/09/beautiful_pencil_drawings_of_women_54_pics.html
https://duckduckgo.com/?q=pencil+drawings&ia=web

Oeps - I Know - Oh Oh.
https://www.youtube.com/watch?v=rZX5sJKCAXc
https://www.youtube.com/results?search_query=pencil+naked+female+drawings
https://duckduckgo.com/?q=pencil+naked+female+drawings&ia=web

====================

(21-12-2019) KHAZAR JEWS BOLSHEVIK JEWS ZIONISTS.
The Khazar a cruel people they engaged in raping torture and murders, and they lived in Ukraine-Crimea which was the basic root Russia. Is it possible that Russia has occupied Eastern European countries to protect the populations from the Khazar? And when the countries became independent, the Khazar-Jews-Zionists stepped back in with American straw governments
=.

To oust the Eastern European governments, the Khazar Zionists have strained America for the trolley, to create revolutions coups and wars in those countries. As a result, previous governments are now gone and us straw governments have been parked. And since Israhell is in charge of the White House, they are now also in charge in Eastern European countries.

The separatists in Ukraine are called terrorists by the Western press and media, because they want to free their country from the U.S. Straw government and want their original like government to come back. Putin didn't steal Crimea, the Crimean-men held a referendum and as many as 98% indicated that they wanted to return to mother Russia.

It's those filthy demagogues of the Journals the Talk program
ma's on TV and the Newspapers that lie to the Dutch people.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk

95% of Jews are - Khazar - from Ukraine-Crimea that, was the basic birth ground of Russia, it's pagans converted in740 AD. The Russians kicked them out of the country because they were cruel murderers. They're still because they've been committing genocide for 74 years on the Palestinians. They want a completely empty Palestine exclusively and only for Jews.

They, don't descend from Judea and Abraham, and have never lived in Palestine, even no 2,000 years ago. Jesus calls them: - Viper Serpents - in the Bible. And presumably the Khazar want Ukraine Crimea back, to do so they have to destroy Russia, and use cunningly Europe and the US to do so for them. (Khazar Jews Bolshevik Zionists)

The Western governments and politicians (to whom it relates) have been looking the other way for 71 years, they slime and butt-suck with Israhell. I consider them traitors to the Arab race, and maybe they are racists too because the Palestinians have a skin color.

Is Western and European governments secretly engaged? Do they help Israel with weapons and technologies to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs under it? If they don't help them then they might get weak, and maybe they're kicked away.

And where are they fleeing Europe too, and presumably governments don't want it because they may also hate the Jews. So essentially the Palestinian people with a skin color are sacrificed for the pleasure of the white Western world ? Racism?

Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y
Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Falastini TV.
http://www.falastini.tv/

====================

(20-12-2019) OEI OEI OEI.
Suppose you know a woman but you're a little afraid of relationships, then that woman marries someone else pretty soon because, the ladies are in a hurry to be married as soon as possible. Okay no problem I hope everything is going well for you and I hope you get happy, so you don't look back and walk on, but if you reveal your experience, they look cross at you.

The woman is sad because you don't make a quick response, then there's always a sneaky sly-booth that you also know eg. an acquaintance or a relationship who is going to comfort her. He talks cunningly to her to get her of her guards and putting his arm around her and dragging her into bed and marrying her pretty soon. So he didn't help us both to come together.

But that lady may have played a slick game too because, often it's kind looking for kind, because when the comforter was still in a relationship with her girl-friend, she might have had an eye on him. She waited nicely until the relationship was out and took him over. Maybe both ladies made a deal, I'll make a new friend, and if it goes out, you can mess with him.

You don't go where she comes, and that puts bad blood in others because supposedly you're a psychiatric patient. I'm a type that when that woman sits on the couch with her husband next to her, I can't stand that I'm sitting on hot coal so I'm not coming. Just like I have to accept that she's married, so she has to accept that I'm not coming anymore.

Because you can't eat from two sides, be married and demand that I come and swallow my hus-band sitting next to me. So the question is, thus that woman really knows what love is, because if she did, she wouldn't be mad if I stopped coming, she would have understood. The other guests who think I'm a weirdo when I don't come anymore, do they actually love their partner?

Then there are also some family members who are happy that she is married to the other one, because they want to own me themselves. They wouldn't have liked it at all if she was married to me, which is why they think I'm a weird one if I don't come where she's coming. I also have to swallow that marriage because they are very happy that she married the other person.

Even the old bat who calls herself my mother was friends with that woman, because I have to keep her sweet because if that woman gets suspicious, she marries my son and I'm not having that. The ladies were competitors, and they fought over me, but they didn't see them standing.

In the old days another woman told me, I didn't know you were in love with me, why didn't you say so. And I think you dirty filthy bitch you've been after me, but when you found out I was riding an old bike and didn't make much salary, you dropped me like a hot potato. Very soon she all forgotten about you, even in the city she doesn't know me.

Women are always held the hand over their heads as if they were angels, and the men get the full layer because supposedly they are animals. If a man isn't fast enough to respond to that woman, the family says, "Child forget him because he doesn't love you, people don't say you don't love him, because before marriage you commit adultery.

Or you're told you lost her NO, she lost him. Because if she had really loved the man, she would have waited a little longer, or she had helped him because she knew he wasn't dealing so well with his feelings for women, or she had fought for him. But if she chooses number two or three from the waiting room, SHE lost the first one, right? And if she's a beautiful woman, she might have twenty candidates in the waiting room. So according to my vision, she's just shopping this has nothing to do with love.

And if people keep women's hands over their heads, they actually say it's the weak sex, the inferior being the weak. So we have to take it for her because she can't do anything for herself because she's a woman of the weak sex. What people don't realize is that God gives Adam a helper and not Eva, according to the Bible?

But once women are married, they will erase the past, the waiting room with those other four candidates is shredded. Because her in-laws must of course be kept in the illusion that their son brought in an angel into his house, who yesterday descended from heaven to save humanity, while before her marriage she used to be a complete slut.

Now years later we have reached our goal, we have a man who is making money has his own career or business. We own a house every three years a new car nice clothes nice food nice furniture three times a year on holiday. We ladies were smart we just sold our pussy to the most bidding, and you as a poor single pauper buy yourself a fake pussy bye.

And who were our pimps our own parents, because they taught us as a little girl, child go for the rich asshole. That loser who doesn't earn the salt in the porridge or is unemployed that, is not for you because you're better than the neighbors' child. Girl if you shake your cards well, your pussy is worth gold don't give it away for free to that pauper asshole.

You walk into a garden where two ladies are sunbathing, but when they see you, they get completely panicked. Then they race into the house like idiots to dress up properly, because oei oei oei you might see a nipple. While Saturday night they pick up four strange guys in a pub, and they are allowed to touch everything, but above all penetrate everything.

So if a man comes along every now and then, and gets pissed and wrings the neck of the bitch, then society becomes pissed as well because you killed one of our sluts because we also come in pubs, now we have to go back to Aunt Nasty GVD. You wait mate, we'll teach you to kill one of our sluts, 20 years in a state mental facility.

If you can't stand it what we're doing with each other in society under the guise of reality, then you're insane. The annoying thing is the man is probably so full of hatred for women because more may have happened in the past, and is so blinded that he kills maybe an innocent girl who rides home from the disco or from school.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

343 IN THE WHOLE CREATION THERE MUST BE A GIRLFRIEND FOR ME.
My Roi find peace there, and shovel pimp and wench hell empty.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-.htm

====================

(19-12-2019) WRITING OF ARTICLES.
If you write articles on your website, you have to look for an article every day, and you have to look out for the fact that you are not repeating. You dig and spit on the net every day for back-ground information for the article, because if you write an article then you need to know what you're talking about. Otherwise, you're going to fool the visitors, and I'm not that type of guy.

You probably noticed that if I write about the Khazar Bolsheviks Jews and Zionists from Israhell (All the same race from the Ukraine), I often get angry and write angry. Because if they treated the Palestinians like friends neighbors and acquaintances there would be peace between them in the last 74 years since the end of WW2. But they are viper serpents from hell.

A lot of misery is caused and maintained by the voters, because no matter how bad it is in their own country or the world they continue to vote for politicians. Could it be possible for voters to think if we don't vote anymore, then we're betraying the upbringing of our parents, because they also voted during their life, in other words we're then bad children.

====================

(18-12-2019) WRESTLING AGAINST ZIONISM.
Together for Freedom.
https://www.youtube.com/watch?v=7FoRt7jkvCU

https://jewishvoiceforpeace.org/
https://jewishvoiceforpeace.org/
https://www.youtube.com/results?search_query=jewishvoiceforpeace
https://duckduckgo.com/?q=jewishvoiceforpeace&ia=web

Wrestling with Zionism.
https://www.youtube.com/watch?v=z6o36UPzO8s
https://www.youtube.com/watch?v=U2td7tp2_HU
https://www.youtube.com/results?search_query=wrestling+with+zionism
https://www.brighteon.com/new-search?query=wrestling+with+zionism&submit=
https://duckduckgo.com/?q=wrestling+with+zionism&ia=web

====================

(17-12-2019) THE MAN OF THE STREET JEW SACRIFICED?
You wonder if the rich the bankers and the multinationals Jews, sacrificed their own people in World War II, to have an excuse to be able to steal Palestine, and then call it Israhell. In their Talmud it says that six million Jews have to die to found Israel, perhaps they deliberately forced it on purpose.
http://www.goedenieuws.nl/vandaag/nazis-zijn-joden-1
http://www.goedenieuws.nl/vandaag/nazis-zijn-joden

According to various studies, it appears that most Jews are not Biblical Jews, who descended from the tribe of Judea. They are the descendants of the Khazar from Ukraine, which used to belong to Russia. So if they are descendants, and no six million Jews are gassed, Israhell is illegal and the country doesn't, then it should remain and be called Palestine.
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&l=NL

The annoying thing is if you investigate the Holocaust and publish the result, then you have a chance of three years in prison in the Netherlands. In Germany you get 5 years, and in Belgium even ten years. So you can't essentially explore history because the Jews don't like it. What do they have to hide, they were the victims right, they suffered right.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/

There is a powerful Jewish organization and it has just about all governments in their power. Recently, Donald T. Rump was also butt-sucking with them when he made a speech at one of their meetings. He called Israel his best friend, so the Palestinians are fucked again.
http://main.knesset.gov.il/Pages/default.aspx (Israelian Governemnt)
http://knesset.gov.il/main/eng/home.asp (Engels)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knesset (Regering)
http://www.cidi.nl/ (Nederlands IsraŽl Platvorm)
=.

Suppose the Romans return to the Netherlands and occupy the country. Then they start killing the people of entire villages, everything that's walking about, is murdered with the blessings of the rest of the world. Many Dutch people flee to Belgium Germany Denmark and England. And the rest live in occupied areas such as the coastal islands of the Netherlands.
http://www.deiryassin.org/ (The Beginning of Terror)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Explain)

If the Dutch were to try to drive the Romans away to free their country, they would be considered terrorists by governments and world Journals round the world. And the Surinamese government then gives $3.8 billion (U.S.) dollars each year to the Romans to maintain their weapon arsenal, to detain terrorize torture and kill the Dutch in their own country.

I have also wondered why most Western countries, as one bloc stand behind Israhell. Helping them with everything, defending them etc. Is it possible that they don't like the Jews themselves, if they're not helping Israhell 'then the'Jews are maybe chased away from Palestine by the Arab, and probably flee to the European world which is not desired.
http://freedom4palestine.org/ (The Ones Who Are Murdered Daily)
https://www.jewishvoiceforpeace.org/ (We are all One People)
http://www.december18th.org/ (I Refuse to be a Israeli Soldier)

Suppose all Catholics Reformed Mormons Lutheran Reformed etc. all want their own country. They're all going to steal a country, and the local natives are being chased away flee or are killed. Then the fence is off the dam, this is madness that every faith wants its own country. Soon the rich or unemployed or men or women will also want their own country.

====================

(16-12-2019) ARE TRADE TREATIES MAFIA PRACTICES?
All these trade treaties such as: 'Ceta, Darpa, Isds, Tisa, Ttp and Ttip', are, according to my vision, intended to make governments taking unpopular measures with their products to improve e.g. the population health, for their reducing Turnover.

A multinational now has a turnover of e.g. 10 million Euro, with the sale of sweets containing a chemical sugar, which is harmful to public health. The government forbids that chemical sugar, but because the candy now tastes slightly different with natural sugar, one has a turnover of 8 million. That 2 million turnover loss must oblige the government to pay to that multinational, because they signed it for themselves.

The mafia has a turnover of 10 million with stealing cars across Europe, the justice department manages to catch some criminals and puts them in jail. And because fewer cars are now being stolen, the mafia now has a turnover of 8 million. And the justice department has to pay 2 million turnover losses to the mafia, because they signed it for themselves.

A professional cyclist receives a salary from the KNVB of 10 million per year. Then he gets caught using dope, and because he is now less in demand, he now has a salary of 8 million. And now the KNVB has to pay that 2 million turnover loss to him, because they have signed it for themselves.

https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creŽren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Okť, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Okť allemaal theorieŽn, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, ťťn of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur Łbermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. ďBecauseĒ, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, ďIf you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu childĒ. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, ďwe will feed each otherĒ. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: ďThou shalt not worship strange GodsĒ, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, ďOh my God,Ē and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: ďGoddamnĒ. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: ďOh my GodĒ, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A ďWormĒ. And what can always be in a uterus: a ďFetusĒ. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: ďWomen are children of the devil, and men children of GodĒ. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the ďStoneĒ in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: ďAnti ChristĒ. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, ďAll misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't comeĒ. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. ďStop killing in wars and revolutionsĒ, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior Łbermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: ďWe are going to make earth ParadiseĒ.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: ďThou shalt not killĒ. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: ďYou are not yet suitable for paradiseĒ. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van SyriŽ gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien IsraŽl de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot IsraŽl geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en IsraŽl, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot IsraŽl wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven OekraÔne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal IsraŽl SyriŽ en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot IsraŽl te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij ťťn van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit ťťn cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro ParlementariŽrs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by Andrť Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel ťťn van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carriŤre voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar ItaliŽ gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want ItaliŽ wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in ArmeniŽ erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar ArmeniŽ met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiŽle puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit OekraÔne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens IsraŽl te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om IsraŽl te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
SinaÔ-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeŽn op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In BelgiŽ krijg je ťťn jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de IsraŽlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de IsraŽl Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
ScheiŖe ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syriŽ (Geen bommen op SyriŽ)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in SyriŽ: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, ServiŽ was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt ťťn kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieŽn aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciŽle en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hť ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondrť de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu ť kisi yu fufuruman, yu ť meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi ť lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook ťťn. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hť Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


web counter
web counter

========================

Back to Top