Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, ďSacrifice yourself for mankind for then they will get a better lifeĒ.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniŽn van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem IsraŽl.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Okť, dan gaat de tijd lopen en draait de horocoop.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dť yu dť wan gado bribisma, Ťn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI »N ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi Ť bribi dati din piki wortu Ť komopu fu mi kisi ensrefi, »n bika ŗ kisi ensrefi dť dangra fu a gwenti srefi a boskopu Ť kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari Ť disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU » ABI INI YU EDE DENKI FU ņ BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu Ť du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu Ť prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu Ťn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma Ť kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VerhaalAarde
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIň EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliŽn gooit dat, doen IsraŽl Qatar Turkije en Saudi ArabiŽ ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die SyriŽ en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het JudaÔsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de IsaŽlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAňL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit IsraŽl (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeŽrs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or ďBeastsĒ from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDR….
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondrť (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondrť backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondrť, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondrť, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-7-pow-wow-native-american-music (Pow Wow)
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-6-contemporary-native-american-music (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op ťťn en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het JudaÔsme, ze komen uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
IsraŽl zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestijn.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de IsraŽlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestine.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen IsraŽl), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op IsraŽl, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van IsraŽl, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als IsraŽl blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op IsraŽl als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam IsraŽl hoeft niet persť Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persŽ een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet ťťn vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud IsraŽl? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything anymore of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honor feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (Int. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeŽn via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid ŠŠn of vŠn iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 14 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(06-12-2019) TUIG REGERINGEN EN KIEZERS.
Veel Arabische meisjes en vrouwen die ontvoert zijn worden maandenlang elke dag verkracht en gemarteld door Amerikaanse soldaten beesten, alle regeringen niet ťťn uitgezonderd ook de Nederlandse regering kijken de andere kant uit en laten de meisjes verrekken. Er zijn meisje die zelfmoord hebben gepleegd omdat ze niet meer tegen deze vernederende sodomie konden.

Dus als u de kiezer de volgende keer weer gaat stemmen, dan stemt u op beesten en dan bent u ook een beest. Dan vindt u het prima dat die meisjes worden verkracht gemarteld en zelfmoord plegen omdat ze niet meer tegen deze vernederingen konden. Dan bent u geen knip meer voor de neus waard. Gij soldaten op wie het betrekking heeft gij zijt voor eeuwig vervloekt, Jezus.

====================

(05-11-2019) JA IK WEET HET JE BENT GESCHIFT.
Weet u wat grappig is, we zijn naakt geboren maar als we sterven dragen we kleren, waarom? Okť ik ben het met u eens, ik wil oma niet naakt in de kist zien, anders sterf ik waarschijn-lijk zelf aan een hartaanval. Als ik een begrafenis-ondernemer was, plaatste ik reclame aan beide kanten van de auto: Drie begrafenissen voor de prijs van Twee, (zolang de voorraad strekt).

====================

(04-11-2019) VAN DE REGEN IN DE DRUP.
Er zijn genoeg meisjes die in meisjes-huizen zitten en zelfmoord plegen waarom? De medemens waar ze last van had in de maatschappij komt ze weer tegen in meisjeshuizen n.l. de hulpver-leners, want die hebben dezelfde mentaliteit als de medemens uit die maatschappij. Het meisje voelt zich van de regen in de drup geraakt, en besluit het heeft geen zin meer dus stap ik eruit.

====================

(03-12-2019) ARROGANTE VERWAANDE JOODSE ADDERGEBROED BEESTEN.
Het is belachelijk dat zes miljoen Joden (Op wie het betrekking heeft) in Israhell eisen dat alle Palestijnen moeten verdwijnen uit Palestina, want we willen een staat met alleen maar Joden. Willen de Palestijnen niet weg dan jagen we ze weg met terreur en intimidatie naar naburige landen, of we vermoorden hen in de loop der jaren, de hele wereld kijkt er naar en doen niks.

Ik wil geen ťťn of twee staten oplossing, de Joden hebben geen recht meer op Palestina want sinds 1948 tot vandaag 2019 zijn ze beestachtig tekeer gegaan tegen de Palestijnen. Dus een beloofde land kunnen ze op hun buik schrijven dat hebben ze verspeeld, ik wil dat ze opdon-deren naar waar ze vandaan zijn gekomen n.l. Europa, Palestina moet 100% Palestina worden.

De Joden interessert het geen ene malle moer dat de Palestijnen al duizenden jaren in Palestina wonen, alle Palestijnen dienen te verdwijnen naar het buitenland. Ze willen een heel volk ge-woon wegwerken opruimen vermoorden en uitschakelen, ze willen een leegland alleen voor Joden, dat is beestachtig onmenselijk en satans denken om van zo een duivels standpunt te gaan.

Palestijnse Vrouwen.
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+women&iax=images&ia=images

Vrouwen en meisjes dragen het gelag van IsraŽls misdaden in het Jordaanse Dal.
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/women-and-girls-bear-brunt-israels-crimes-jordan-valley

Het systematische geweld van Israhell tegen Palestijnse vrouwen.
https://electronicintifada.net/content/israels-systematic-violence-against-palestinian-women/23531

IsraŽlische gevangenis neemt foto's van Palestijnse gevangene tijdens een strip zoektocht.
Vier Palestijnse vrouwen ontdaan naakt tijdens provocerende gevangenis zoeken.
https://uprootedpalestinians.blogspot.com/2011/06/four-palestinian-women-stripped-naked.html

De wereld rouwt al 74 jaar om de holocaust met zes miljoen doden, terwijl in werkelijkheid zijn er 272.000 Joden uit Europa gestorven, in de tweede wereldoorlog aan cholera tyfus en honger. Er is er niet ťťn vergast laat staan zes miljoen. Maar de 500.000 Iraakse kinderen die gestorven zijn aan een VS. boycot wordt geen herdenking gehouden want ze hebben een huidskleur.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Madeleine Albright: "500.000" kinderen, het was het waard.
(Vervloekt Demonisch Beest uit de Hel,
Arrogante Racistische Blanke Vullis).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright vandaag over de moord op de kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

Jullie Amerika en Israhell zijn de grootste terroristen op Aarde. En voor het geval jullie het nog niet wisten het is het Joodse zwijn Netanyahu die opdracht heeft gegeven om met kleine nucleaire bommetjes in de kelder van WTC1 en WTC2 in New York om de gebouwen naar beneden te halen die volledig verstoft zijn. Het verstoffen is het resultaat van atomair spul.

Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

De Zionisten oftewel de Khazar uit OekraÔne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom JudaÔsme (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet ťťn vergast laat staan 6 miljoen. (Int. Rode Kruis).

En dit smerige sluike - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan mijn Palestijnse dochter vermoord, en ik als deeltje God heb het geheugen van een olifant en ben wraakzuchtig. Ze zitten nu te bakkeleien of ze die zuster wel of niet per ongeluk gedood hebben, die arrogante stink Khazar Joden hadden nooit moeten schieten want Palestina is niet hun beloofde land.

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als ze bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

De meeste mensen zijn arrogant want omdat ze niet geloven in bovenstaande gaan ze ook maar direct van het standpunt uit dat het dan ook niet bestaat en dat mensen zoals ik psychiatrisch zijn. Maar omdat ze niet geloven wil niet zeggen dat het dan ook niet bestaat dat, is arrogant denken. Ze hebben van hun theorie niet geloven een vaststaand feit van gemaakt dat, is arrogant.

De meeste mensen hebben de eerste twintig jaar van hun leven thuis, van de ouders familie buren kennissen gehoord, kind deze flauwekul bestaat niet, hoor. Zulke mensen die dit zeggen zijn psychiatrisch gestoord, en nu als volwassenen lopen ze dit gewoon na te papegaaien. M.a.w. we hebben hier te maken met kuddedieren, die niet nadenken laat staan onderzoeken.

====================

(02-12-2019) WAARHEID OF FLAUWEKUL?
Op deze Video's knippert de Zon nee dat doet ze niet, het is de laserstraal van de NASA die voor de zon hangt, en af en toe hapert de laserstraal.

Knipperende Zon.
https://www.youtube.com/watch?v=WOncr6YXKwQ
https://www.bitchute.com/video/LV7fykOwEjo/
https://www.brighteon.com/new-search?query=blinking+sun&submit=
https://duckduckgo.com/?q=blinking+sun&ia=videos

Waarom heeft de zon een groot gat ontwikkeld?
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/why-has-the-sun-developed-a-huge-hole
Een stuk ontbreekt uit de zon.
https://duckduckgo.com/?q=peace+missing+out+of+sun&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=oHtig0wSTaI

====================

(01-12-2019) GEEN COMMENTAAR.
Mooie vrouw naakt in het bos.
https://video.genyt.net/j16aHD0hNeE
Naakte Mooie Vrouw.
https://video.genyt.net/HqdIDLMB39U
Website: Duong Quoc Dinh.
https://500px.com/duongquocdinh

https://www.youtube.com/results?search_query=duong+quoc+dinh
https://duckduckgo.com/?q=duong+quoc+dinh&ia=images

====================

(30-11-2019) RISKANTE ZAKEN.
U heeft vermoedelijk ook de film: - De Matrix - gezien, waar ons hele leven uit gestippeld is door onze makers? En in dit leven moet ik het doen met bepaalde vrouwen die ik tegenkom maar ik lig dwars, is het mogelijk dat ik die vrouwen constant blijf tegen komen in volgende levens, net zo lang tot ik het met hun allemaal heb gedaan want dat eisen de Matrix-makers.

Dat dwars liggen heeft dat misschien iets te maken met dat, je wilt ontsnappen aan de uitgestippelde plannetjes van de Matrix-makers. Want als er constant babi's worden geboren, dan blijven de Matrix-makers de baas op Aarde over ons. Terwijl als we geestelijk gaan leven zoals God wil en geen seks meer hebben, blijven we na onze dood in de geestelijke wereld (de Aarde).

Stel dat Eva een geneticus was die de baarmoeder heeft geactiveerd, zodat er babi's geboren worden in het paradijs (de Aarde?) Ze heeft dus zitten rommelen met ons DNA (de Appelboom), wat kan er altijd gaan zitten in een appel een worm, wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten een foetus, en die lijkt in de beginfase precies op een worm.

God zei tot Adam en Eva die hun geslachtsorganen verborgen omdat ze zich schaamden, wie heeft u gezegd dat u naakt bent. Dat betekent dus dat we naakt waren in het paradijs we schaam-den ons niet omdat er geen seks was met allerlei uitwassen. Het was voor ons de normaalste zaak van de wereld om naakt te zijn, terwijl als je op Aarde naakt op straat loopt ben je zgn ziek.

Toen werden de ogen van beiden geopend en reali-
seerden ze zich dat ze naakt waren (Genesis 3,7)

Je naakte lichaam is geen misdaad.
Is naakt kunst fotografie obsceen?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Hier enkele filmpjes van vrouwen die naakt zijn.
Ja, ik weet het, ik ben een gefrustreerd oud vies mannetje, who gives a fuck?

Naakt artistieke opname Rome Park.
https://video.genyt.net/l6o2Kuw5KvY
Stoute Lada draagt een doorzichtige Jurk.
https://vimeo.com/228213569
Zwitserse overheid ondersteund lichaam en vrijheid Festival.
https://video.genyt.net/NYIwoGIpXNI

Elementale - Een Artistiek Naakt Sylviann.
https://video.genyt.net/dVARoymx12s
Wind Dansers: Naakt modellen in natuur.
https://video.genyt.net/ibJtwmcBtpc
Julia geniet van de Zomertijd.
https://vimeo.com/292971917
Mejuffrouw Blond in het Bos.
https://vimeo.com/298363293
In de natuur naakt met Lisa.
https://video.genyt.net/6vOKAmRXhZ8

Naakt in het Openbaar.
https://www.genyt.net/search.php?q=nude+in+the+forest
https://vimeo.com/search?q=naked+in+public
Vijf landen waar je naakt mag zijn.
https://video.genyt.net/KBcgsUt3VrA

Ikzelf ben in de zomer naakt in huis, ik heb ook op het balkon gestaan maar dat doe ik al zeker twintig jaar niet meer, want dat kan link zijn als je gesnapt wordt. Vanaf de vensterbank heb ik gordijnen half omhoog, zodat als iemand beneden voorbij loopt en omhoog zou kijken naar ťťn hoog, de persoon alleen mijn eventueel blote bovenlijf kan zien en niet mijn naakte onderlijf.

====================

(29-11-2019) WIE WEET DE WAARHEID?
Een psycholoog of psychiater kan tegen u zeggen: u leidt aan deze ziekte en u als leek gelooft dat, want de psycholoog heeft daar voor gestudeerd, vervolgens gelooft u dat u ziek bent. Maar die hulpverleners weten niet beter want die theorie hebben ze op school geleerd, geloven er heilig in en zullen daar levenslang fanatiek aan vastbijten.

Maar klopt die theorie wel die de professoren hun hebben geleerd, want die hebben het weer van hun professoren geleerd, en die van hun en hun en hun enz. En is er nog meer naast die theorie, die de arrogante van dat wereldje liever niet willen weten.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

Ik kreeg bloedverdunnende medicijnen tegen bloedpropjes, maar die werken niet, want met of zonder inname van die medicijnen kreeg ik even hard verlammingen. Maar de huisartsen en neurologen wilde hier niks van weten en bleven hameren op medicijn gebruik. Zij volgen natuurlijk levenslang fanatiek hun schoolopleiding, anders zitten ze met hun handen in hun haar.

Dat die verlammingen eventueel iets te maken hebben met de geest dus onze manier van denken, of wat we eventueel voor verdriet hebben meegemaakt in het verleden, daar willen ze niks mee te maken hebben. Dat duwen ze wanhopig weg wat ik ook zeg ze luisteren niet en zijn niet thuis. Daarom heb ik geen huisarts en neuroloog meer, want ik heb totaal niks aan hun.

Stel u zit al jaren ergens mee te puzzelen in uw bewust en onderbewustzijn, iets wat u in het verleden misschien wel tien jaar geleden or recent heeft meegemaakt. Dan is het mogelijk dat de spanning in u hoofd zo hoog oploopt kortsluiting veroorzaakt waardoor u verlamd raakt, net zo als een lamp die plotseling uitgaat omdat beiden eindjes van de draad contact maken.

Met uw bewustzijn maakt u iets mee en dat gaat naar het onderbewustzijn en misschien heeft u dat al eerder meegemaakt in het verleden, en die twee maken contact en is er een kort-sluiting in uw hersens met een tijdelijk verlamming als gevolg. Ik schreef eerder dat ik nadacht over een vrouw toen ik in bed lag, en toen was ineens mijn linkerlichaam volledig verlamd.

(DSM-5) Diagnostisch en statistisch handboek van psychische stoornissen.

https://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5

https://dsm.psychiatryonline.org/
https://duckduckgo.com/?q=dsm5&ia=web
Tutorial.
https://www.youtube.com/watch?v=g6HMRHMhKWE
https://www.youtube.com/results?search_query=dsm5

Ik schreef op (27-11-2019) Klote Arrogante Verwaande Addergebroed Joden. Psychologen hebben dit bestudeerd en komen tot de conclusie dat vele politici psychopaten zijn, zo ook in de medische wereld multinational wereld justitie en politie wereld kerkleiders wereld en militaire wereld, zij die b.v. macht uitoefenen, en met b.v. oorlogen en boycotten miljoenen vermoorden.

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(28-11-2019) IK EIS DAT JIJ GOD OPTREEDT OP AARDE.
Ik eis dat jij God begint om de Palestijnen te helpen en hun bevrijdt van die vervloekte Joden, als je dat niet wilt dan erken ik je niet meer. Je bent niet mijn God je bent een bedrieger een verrader ik veracht je, je bent nep hete lucht in de wind. Als je zegt dat de Palestijnen je kinderen zijn, laat ze dan niet langer lijden, redt ze van die vervloekte arrogante Joden.

Als u als God eeuwige vrede wilt op Aarde bouw in het heelal een nieuwe planeet, uitsluitend en alleen bestemd voor dat addergebroed die arrogante verwaande stink Khazar de Bolsjewieken de Zionisten en de Joden. De goede en of echte Bijbelse Joden die geen probleem hebben met de Palestijnen, en met hun harmonisch willen samen wonen als broeders mogen blijven wonen op Aarde.

Breng ook direct die psychopaten die oorlogsmisdadigers en massamoordenaars van het witte huis aan hun verstand, om op te sodemieteren uit het Midden Oosten het is niet hun continent. Sluit al hun 1000? Militaire basissen die gevestigd zijn in bijna alle landen van de wereld, alles wat Amerikaans defensie is moet verplicht naar huis. Dan komt er een zee van vrede op Aarde.

Is er niet ťťn Jood vergast, laat staan zes miljoen?
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Imran Hosein - Khazar een Vergeten Geschiedenis.
https://www.youtube.com/watch?v=RwRu_9V-8AU
https://www.youtube.com/results?search_query=Khazar%3A+A+Forgotten+History+%7C+Sheikh+Imran+Hosein

====================

(27-11-2019) FUCKING ARROGANT COCKEY ZIONISTS BASTARDS.
Met dit liedje - Baden - probeert Yasmine Hamdan aan te geven dat, ze niet vrij is in haar land Libanon omdat Israhell regelmatig haar land bombardeert. De Khazar alias Bolsjewieken alias Joden alias Zionisten worden steeds arroganter, ze hebben Palestina gestolen en nu proberen ze via hun personeel Amerika alle Arabische landen te stelen d.m.v. Amerikaanse stro-regeringen.

Dus als de wereld in de toekomst weer doodziek is van de Joden, zal men vermoedelijk weer jacht op hun gaan maken. Misschien is dit de reden waarom men in de afgelopen geschiedenis om de zoveel eeuwen jacht maakte op de Joden, misschien hebben ze dit wel aan hun zelf te danken. Je hebt Godskinderen en zij zijn misschien Satanskinderen zoals Jezus uit de Bijbel zei.

Yasmine Hamdan - Balad - (Eng subs) Directed By Elia Suleiman.
https://www.youtube.com/watch?v=mvI2bS8YSOo

-----

Verneuk de Nederlandse regering en politici omdat,
ze bruin-neuzen en kontlikken met Klote Israhell.

Klote Arrogante Verwaande Adder-gebroed Joden.

Ayelet Shaked (Vrouw) - Minister van Justitie,
Ook de Moeders van alle Palestijnen moeten worden gedood.
(Iba een Palestijnse Moeder die ik ken - Ik hou van je Schatje).

Miri Regev - (Vrouw) (Likud) Partij.
De Soedanese zijn een kanker in ons lichaam, mijn excuses
dat ik niet van plan was om kankerpatiŽnten te kwetsen.

Eli Ben Dahan - (Man) Waarnemend Defensie Minister.
Over Palestijnen: In mijn opinie zijn het beesten en geen mensen.

Naftali Bennett - (Man) Minister van Defensie.
Ik heb veel Arabieren in mijn leven gedood en heb daar geen probleem mee.

Zie: 20:16 / 44:31.
Ferguson naar Palestine - Toespraak door Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0
Het bloot leggen van het Syrische "Conflict". July 10, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Vraag en antwoorden ? Het Syrische conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
Toespraak van Dr. Rania Masri over "Crisis in Gaza
en West Bank": Context en ActieForum.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U

Waarom en hoe we vechten voor Palestina ' door Dr. Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=jcgEzRngdvQ

Toespraak: "Crisis in Gaza and West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
Toespraak: Mr. Obama wat is Barbaars?
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q

Website van Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
Meer over Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia

Khazar alias Bolshewieken alias Joden alias Zionisten.
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.youtube.com/results?search_query=bolsheviks
https://www.youtube.com/results?search_query=jews
https://www.youtube.com/results?search_query=zionists

https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=bolsheviks&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=jews&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=zionists&ia=web

====================

(26-11-2019) CRISIS ACTORS?
54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

Bestaan er daadwerkelijk -- Crisis Acteurs -- zoals sommigen beweren? Mensen die dus betaald krijgen, om voor slachtoffer te spelen bij terroristische aanslagen. Als je goed zoekt dan vind je af en toe gezichten die inderdaad op mekaar lijken, en bij verschillende aanslagen slachtoffer waren. Als er valse aanslagen mochten bestaan dan is inderdaad alles theoretisch mogelijk.

Er bestaan ook totaal onbekende mensen die in verschillende landen wonen, die mekaar niet kennen, mekaar ook nooit zullen ontmoeten die verschrikkelijk veel op mekaar lijken. Vaak maken deze mensen ook hetzelfde mee in hun leven, bv. slachtoffers van de aanslag op een school in America, en een groepje die lijken op de slachtoffers en een volkslied zingen.

Crisis Acteurs?
https://www.youtube.com/results?search_query=crisis+actors
https://duckduckgo.com/?q=crisis+actors&t=h_&ia=web

In Gedachtenis van de Sandy Hook Slachtoffers Saluut.
https://www.youtube.com/watch?v=1GMIAETrWpE
De kinderen die vermoord zijn in Sandy Hooks Elementary School
in Connecticut, zingen jaren later bij de superbowl op het toneel?
https://www.youtube.com/watch?v=md9Kk2Ju0d0
Sandy Hook School Steunfonds United Way of Western.
https://www.youtube.com/results?search_query=sandy+hook+school+support+fund+united+way+of+western

Sandy Hook Superbowl Wonder.
https://www.youtube.com/watch?v=pdGXCJSgIcU (Censuur)
Sandy Hook Gesnapt!!! 360p vanaf 7:10
https://www.youtube.com/watch?v=gv6pUhhqkME (Censuur?)
FBI zegt niemand is vermoord bij Sandy Hook Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=QPTD4TbqnuM Censuur?)
CNN: Sandy Hook was een Hoax.
https://www.youtube.com/watch?v=Angnbp4IZi0 (Censuur?)

Het blijkt dat van de ouders hun hypotheek
na de aanslag volledig is afgelost, vreemd?

Wat gebeurt hier? Worden we belazerd?
Meer geŽnsceneerde valse vlag aanslagen?
https://www.youtube.com/watch?v=l0FAuP-Xyng (Censuur?)
SyriŽ Hero Boy, werd geproduceerd door een Noorse film crew.
https://www.youtube.com/watch?v=y027OLiE9Pw (Censuur?)
Sandy Hook school doden en Super Bowl hoax verrassing.
https://www.youtube.com/watch?v=Uv4-5yQL3-Q (Censuur?)

SyrianGirlPartisan - Wat de media verbergt.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

SyriŽrs willen naar huis gaan.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home
Syrian President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrische Burgeroorlog.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war
Syrisch Straat Voedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood

====================

(25-11-2019) BESTAAN ER DOMME MENSEN?
Bestaan er domme mensen en wie zijn domme mensen, en waarom nemen ze klakkeloos alles aan van andere als waarheid?

Als eerste hebben ze geleerd dat deskundigen experts en wetenschappers en politici altijd de waarheid spreken, ten tweede hebben ze van hun ouders geleerd dat de dokter de burgemeester oom agent de dominee enz. GOD zijn.

Ten tweede denkt men dat gestudeerde alles weten want ze hebben gestudeerd hoor, maar wat is studeren het is klakkeloos alles aannemen van leraren. Studeren is instampen en instampen tot je het kunt dromen, intelligentie komt pas om de hoek kijken als je je gaat afvragen hoe ze aan die kennis gekomen, en is er nog meer naast die kennis en klopt die kennis wel
=.

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose)
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
https://www.youtube.com/user/LarkenRose/videos
http://www.larkenrose.com/
=.

De Mythe van Autoriteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A
Zet vraagtekens bij de autoriteiten.
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, een Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchie - Goede Speech)

====================

(24-11-2019) GEEN COMMENTAAR.
Slapende Moeder & Baby Borstvoeding.
https://www.youtube.com/watch?v=nNPH9uf-hww
De gelukkigste borstvoeding 16 maand oud in de wereld.
https://www.youtube.com/watch?v=2Aw6Z1_qe7g
Land van melk en vloeiende liefde.
https://www.youtube.com/watch?v=8SpzH39fAlc
Indian Naakt Kunst Dans ~ Kajuraho.
https://video.genyt.net/4GpszwebOks

Super schattig moment wanneer grote broers en grote
zusters de pasgeboren baby voor het eerst ontmoetten.
https://www.youtube.com/watch?v=qlOppyoQb8c

====================

(23-11-2019) OP WIE HET BETREKKING HEEFT.
Alle regeringen weten van de internationale vrouwen sekshandel af, maar ze zijn niet van plan om de meisjes te beschermen, omdat ze zelf vrouwen haten en zien als een wegwerpkut. Vele politici in binnen en buitenland, gaan naar seksboerderijen callgirls en exclusieve hoerenkasten, ook hebben ze vaak seks met kleine jongetjes en meisjes in bv Thailand BraziliŽ en Israhell.

Jaarlijks worden er wereldwijd honderden duizenden kinderen ontvoert, als ze bv. op hun drie-wielertje voor hun deur spelen. Er zijn er ook genoeg die verdwijnen uit kinder- en weeshuizen, en worden nooit meer terug gevonden. Deze internationale kinder en vrouwen handel is vaak in handen van Joden, ze chanteren ook vaak pedofielen politici om hun zin te krijgen.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/prostitution-2
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Factsheet_Middle_East.pdf
http://www.gvnet.com/humantrafficking/Israel.htm
https://www.myjewishlearning.com/article/judaism-on-prostitution/

https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Israel

https://www.youtube.com/results?search_query=prostitution+in+palestine
https://www.youtube.com/results?search_query=prostitution+in+israel
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+girls+prostitution+in+palestine&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+girls+prostitution+in+israel&ia=web

Oost-Europese meisjes verhandeld en verkocht als seksslaven.
https://archive.org/details/EasternEuropeanGirlsTraffickedAndSoldAsSexSlaves
https://duckduckgo.com/?q=east+european+girls+prostitution+in+israel&ia=web

Palestijns Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+streetfood

Radio Falastini / Gaza-Fm.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm

TV Falastini.
http://www.falastini.tv/live/

====================

(22-11-2019) GEEN MENSEN OP MIJN MAAN PLEASE (EEN UFONAUT).
Als het verhaaltje klopt, dan zijn er nooit mensen op de Maan geweest. Het schijnt een heel leuk geraffineerd toneelspel te zijn geweest. Plus er zijn enkele astronauten geweest, die gezegd hebben, we zijn weg gejaagd bij de Maan door Ufonauten.

Als ik Ufonaut was, en ik woonde op de achterkant van de maan, en ik zie de mensen aankomen met hun raket, dan jaag ik ze ook weg. Want als ik naar beneden kijk naar de Aarde, dan heb ik geleerd dat het menselijke ras een moordenaars ras is, die al door de hele geschiedenis misschien al wel ťťn miljard mensen hebben vermoord met hun achterlijke oorlogen.

Dus ga ik niet toestaan dat ze ook maar ťťn poot op mijn Maan zetten, want als ze eenmaal vaste grond onder de voeten hebben, dan komen ze zeker ook de baas spelen op de maan. En gaan misschien mijn volk tot slaaf maken en of uitroeien omdat ze onze grondstoffen willen stelen. En beginnen ze daar zeker ook met hun achterlijke oorlogen. Dus als ik een Ufonaut was die op de Maan woonden joeg ik ze ook weg.

Op onderstaande website ziet u op de foto, voetafdrukken van schoenen op de grond. En dat is niet mogelijk, want op de maan is er geen water en vochtigheid, dus is het niet mogelijk dat het Maanstof compact wordt van de schoenen. En als ik als leek het goed heb, is er ook geen wind op de Maan, dus kan die vlag ook niet wapperen, tenminste.
http://www.space.com/7015-40-years-moon-landing-hard.html

En op onderstaande website op de 5e foto, loopt die astronaut rond met een filmcamera op zijn borst. Een foto maken is een chemisch proces, en zonder zuurstof werkt die chemische reactie niet, en aangezien er op de Maan geen zuurstof is, kan er ook geen foto gemaakt worden, maar ik ben een leek, dus als u zegt: "je kletst uit je nek", no hard feelings.
http://io9.gizmodo.com/the-real-story-of-apollo-17-and-why-we-never-went-ba-1670503448

Ik droomde een keer dat ik in de ruimte stond bij de Maan, en zag onder mijn voeten de Aarde draaien. Misschien stond ik wel op wacht, voor het geval de witte pieren aankomen zeilen met hun raketje, en dan jaag ik ze weg voor ik wakker wordt. Zo droomde ik ook een keer dat, ik de leiding had over een groep mensen. En ik vroeg aan hun, weten jullie waar jullie zijn, en toen zei een vrouw ja we zijn op Aarde dood gegaan, en nu zijn we in de geestelijke wereld.

http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(21-11-2019) VRIJE MENINGSUITING IS NIET MEER GEWENST.
Censuur op sociale media neemt toe.
https://www.stopdebankiers.com/censuur-op-social-media-neemt-toe/
https://duckduckgo.com/?q=Censuur+op+sociale+media+neemt+toe.&ia=web

Europese Media schrijven pro-VS verhalen onder CIA druk.
https://www.youtube.com/watch?v=sGqi-k213eE

Ploselinge Dood: Waaraan stierf Udo Ulfkotte?
https://www.youtube.com/watch?v=3sXqSlGt4es

Gekochten Journalisten - Udo Ulfkotte.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZLgW3hgRBY
https://www.youtube.com/results?search_query=censuur+op+sociale+media+neemt+toe

====================

(20-11-2019) MISBRUIK MAKEN VAN HET WETBOEK.
Vaak maken mensen die zich beledigd voelen misbruik van een wetboek regeltjes en verorde-ningen om de burger onderuit te halen waar ze pisnijdig op zijn. Stel dat ik tegen een rechter zeg: "Je bent een Klootzak" dan pakt hij het wetboek erbij en geeft mij een boete van bv. ? 500.

Hij zal niet tegen mij zeggen: "Waar heb je het over Lul", en dan kunnen we eventueel weer vrienden zijn. Nee hij maakt nu misbruik van het wetboek voor privť redenen. Een woningbouw doet dit ook, als ik tegen hun zou zeggen: "Jullie zijn hoerenzonen", dan heb ik binnen een paar dagen een brief in de bus van hun advocaat.

Ook zij maken misbruik van een wetboek en een advocaat en spannen hun voor het karretje voor privť redenen. En aangezien wij Burgers Klanten Consumenten Huurders bijna altijd aan het kortste eind trekken, bij de Dames en Heren zijn we inderdaad altijd: "De Lul".

Die dikke kloot begon (Ik hou van je Schatje).
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(19-11-2019) TRUMPS MOSLIM BAN.
IsraŽlische strategische plannen voor 2001 en voor het opnieuw
inrichten van het Midden-Oosten gericht op dezelfde landen.

Moslim Verbannen Boeklijst.
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

De discriminerende geschiedenis van Israhell.
http://inconvenienthistory.com/11/1/6681

Hier zijn biografische profielen van een aantal opmerkelijke
non-conformistische (revisionistische) historici en activisten.
http://www.revisionists.com/

Het doel van de Commissie voor een open debat over de Holocaust is het
bevorderen van de intellectuele vrijheid met betrekking tot de "Holocaust,
en het bieden van een forum aan degenen die het orthodoxe Holocaust-verhaal betwisten.
https://codoh.com/

Holocaust revisionisme in het Engels.
http://aaargh.vho.org/engl/engl.html

Holocausthandboeken.
http://holocausthandbooks.com/dl/22-trcfa.pdf

Rothschild Familie.
https://www.myheritage.nl/names/jacob_rothschild

Gog, Magog en de Koninkrijk van de Khazars.
http://www.apfn.org/THEWINDS/library/khazars.html

Het Khazar rijk en zijn Erfgoed.
http://www.biblebelievers.org.au/13trindx.htm

Een bron voor de Turkse en Joodse
geschiedenis in Rusland en OekraÔne.
http://www.khazaria.com/

Absoluut bewijs modernere Joden geen Bijbelse IsraŽlieten.
http://rense.com/general89/notjws.htm

De Joodse hand in de Wereldoorlogen.
https://codoh.com/library/document/3209/?lang=en (Deel 1)
https://codoh.com/library/document/3294/?lang=en (Deel 2)
https://duckduckgo.com/?q=The+Jewish+Hand+in+the+World+Wars%2C+Part+1&ia=web
https://codoh.com/search/?sorting=relevance&q=The+Jewish+Hand+in+the+World+Wars%2C+Part+3

Joodse Bolsjewieken Verkrachting.
https://www.bitchute.com/video/vi3dyEySSt6t/
De verborgen geschiedenis van de ongelooflijk kwaad Khazariaanse maffia.
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

====================

(18-11-2019) OP WIE HET BETREKKING HEEFT.
Vrouwen zijn eersteklas misbaksels, want ze zijn 50 jaar elke dag aan het kankeren op hun man dat hij een klootzak is. Ga scheiden ga naar school ga diploma's halen zoek een goede baan, dan heb je de klootzak niet meer nodig want je doet het nu zelf.

Mannen gaan 15 jaar eerder dood dan hun vrouw, omdat ze volgens mijn visie doodziek zijn van dat wijf waar ze mee getrouwd zijn, die haar bek niet kan houden en alles buiten de poort gooit. De mannen kunnen daarnaast ook doodziek zijn dat, ze 50 jaar tweede viool moeten spelen in het huwelijk.

Vele vrouwen verraden hun man, want hun vriendin weer meer wat er zich in de slaapkamer afspeelt dan de man die er slaapt. Problemen bespreek je met je man doen en niet met je vriendin want daar ben je niet mee getrouwd, die moet zich met haar eigen zaken bemoeien. Die vriendin die zogenaamd goed advies geeft, heeft zelf vaak een puinhoop gemaakt van relaties met mannen.

Betrouwbare mensen zijn vaak niet betrouwbaar want ze kunnen hun kop niet houden als hun iets vertelt, wordt, want we kennen allemaal wel iemand die te vertrouwen is. En die heeft weer iemand die te vertrouwen is, en die heeft weer iemand die te vertrouwen is enz. enz. enz. En na ťťn week weet de hele stad het, want we kennen allemaal wel iemand die te vertrouwen is.

Op Tv vertelde een vrouw dat ze een prostituee is geworden om macht te hebben over mannen ha ha ha, de man heeft de macht over haar want hij koopt haar lichaam en haalt haar vrije wil onderuit. Als hij zegt, ga op je rug liggen dan doet ze dat, als hij zegt, ga op de knieŽn dan doet ze dat. Als hij zegt, ga tegen het keukenblok staan dan doet ze dat, hoezo macht over mannen?

Weer een ander vrouw zei op Tv, ik ben een prostituee geworden om mannen te helpen met sociale problemen, mijn antwoord Bullshit. Want die andere man die over een half uur langskomt en vier keer meer problemen heeft en die niet genoeg geld heeft of helemaal geen cent, die helpt ze niet die mag thuis u weet wel wat gaan doen.

315 VROUWEN JE KUNT NIET MET HEN OF OOK NIET ZONDER HEN LEVEN.
Velen jouwen vrede fort, zonen kennen hoontik, hut met ei.

316 HOE LEREN VROUWEN HET AF OM TE HONEN EN ROND TE SCHOPPEN?
Hopen nerv leert dat non heft home roes, ween nou pochen.

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)

318 HOE KOMT HET DAT DE MAN THUIS MAK IS, EN OP HET WERK STOER?
Koerst dom kreet: hopen muite home wet, hikt thans daas.

319 WAAROM WILLEN VROUWEN DE BAAS SPELEN OVER HUN MAN?
Waanmom, wouden veren roven, nu warse liphals bale.

320 ZOU U HEERE GOD NOG IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE WARSE LIPHALS?
Hou u lip in ere, zegenweg doet wens, ziel doet gras leggen, sla H.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(17-11-2019) LIBANON DELIGHT.
Julia werd geboren in Beiroet, Libanon, op 1 april 1968, en
is van Palestijns-Armeense afkomst. [3] ze werd opgeleid aan
de Rozenkrans zusters scholen waar ze zong in het schoolkoor.

Kuffiyeh Sjaal - Rozenkrans zusters katholieke
Middelbare school in Jeruzalem, Palestina.
https://www.youtube.com/watch?v=pcLONPS2hmE

Betnafas Horriye | Julia ? Dbayeh Waterfront 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=jMhHM70Vlng&list=RDjMhHM70Vlng&index=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Boutros
https://duckduckgo.com/?q=julia+boutros&ia=videos

Pro Palestina Flashmob Wenen 03.08.2014.
https://www.youtube.com/watch?v=8-b-pHrJj2c
Beirut Libanon Belasting vrij Rocks Vliegveld met Dabke Dans.
https://www.youtube.com/watch?v=VEp29GS1VXI (Libanon)

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=lebanese+street+food+2019+ (Libanon)
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+street+food+2019+ (Palestina)
https://www.youtube.com/results?search_query=armenian+street+food+2019+ (ArmeniŽ)

====================

(16-11-2019) DE PERS&MEDIA EN POLITICI LIEGEN OVER SYRIň.
Ik vond deze video over een groep mensen van de Verenigde Naties, die op bezoek zijn geweest in SyriŽ. En ze hebben met verschillende partijen gepraat waaronder ook met President Assad. Ze vertellen een ander verhaal, dan de kranten het journaal van 20.00 uur en onze politici.

De schoolopleiding gratis is voor de burgers zelfs tot op de universiteit, zo ook de gezondheidszorg. Gadaffi van LibiŽ deed dat ook, en de bevolking had ook nog eens gratis benzine. Als een vrouw in LibiŽ ging trouwen, dan ging eerst een Imam met haar praten, en als hij ontdekte dat ze gedwongen moest trouwen dan verbood Gadaffi het huwelijk, deden de ouders het toch, dan werd het huwelijk ontbonden en gingen de ouders naar de gevangenis.

Saddam Hossein had ook veel gratis voor het volk. En in de meeste Arabische landen is die bekende -- Nikab -- waar het vrouwelijke gezicht verborgen is, met alleen maar 2 oogspleetjes is verboden, een hoofddoekje mag wel.

Vertegenwoordigers van de VS-vredes Raad over SyriŽ.
https://www.youtube.com/watch?v=NmtM2M3eA4Q
Bashar al Assad interviews op YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+al+assad+interviews

Ik beschouw eenieder die gaat stemmen als een moordenaar, want ze stemmen op politici die daadwerkelijk bommen laten vallen op o.a. burgers in het bv. Midden Oosten. En dat bekende -- Bijkomende schade / Collateral Damage -- accepteer ik niet. Dat excuus werkt bij mij niet, de kiezers op wie het betrekking heeft zijn in mijn ogen moordenaars, want de bevolkingen van die landen zijn ons land niet binnen gevallen, en ze lopen ook niet op ons te schieten.

Wij zijn als westerse wereld de agressors en oorlogsmisdadigers. En als 56% niet gestemd heeft, dan zijn van de 71 mede flatbewoners 31 die massamoordenaars zijn die mij omringen en waar ik tussen woon.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik even langs en schop je helemaal in mekaar". En inderdaad vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en gezamenlijk met ze vijven schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie (zoals gewoonlijk want ze willen in de hele wereld de baas spelen), en neemt ook zijn 4 vrienden mee, en moorden en vernietigen gezamenlijk uw burgers en het land. Maar die vrienden bv. Nederland Engeland Duitsland en BelgiŽ, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag, gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als vrienden. En gezamenlijk gaan ze dineren bij bv. de koning der Nederlanden de President van Amerika de IsraŽlische Knesset.

Daarom eis ik en ik hoop dat er meer burgers zijn die eisen dat Nederland weg gaat uit de NAVO -- NATO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog. Sinds het einde van Hitler in 1945 zijn in de afgelopen 71 jaar alleen landen gebombardeerd door Amerika waar kleurlingen wonen, het tuig is dus ook racistisch.

Het grote probleem is dat, onze pers en media, bv. het journaal van 20.00 onze kranten, en niet vergeten die beroepsleugenaars en toneelspelers uit de Tweede Kamer, die spelen voor demagogen en liegen alles aan mekaar vast, om het volk in hun hoek te drijven. En dan hebben ze een excuus om nog jaren door te gaan met bombarderen, want het volk vindt het prima, anders stemmen ze niet meer op ons.

Eva Bartlett daagt de visie van de corrupte westerse media uit over SyriŽ.
https://www.youtube.com/watch?v=-uizEIEOsjg
De vuile oorlog op SyriŽ-Dr. Tim Anderson op GRTV.
https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8
Joe Jamison SyriŽ Oorlogsrapport.
https://www.youtube.com/watch?v=mizHddq5g10

====================

(15-11-2019) OP WIE HET BETREKKING HEEFT.
Vrouwen zijn eersteklas misbaksels, want ze zijn 50 jaar elke dag aan het kankeren op hun man dat hij een klootzak is. Ga scheiden ga naar school ga diploma's halen zoek een goede baan, dan heb je de klootzak niet meer nodig want je doet het nu zelf.

Mannen gaan 15 jaar eerder dood dan hun vrouw, omdat ze volgens mijn visie doodziek zijn van dat wijf waar ze mee getrouwd zijn, die haar bek niet kan houden en alles buiten de poort gooit. De mannen kunnen daarnaast ook doodziek zijn dat, ze 50 jaar tweede viool moeten spelen in het huwelijk.

Vele vrouwen verraden hun man, want hun vriendin weer meer wat er zich in de slaapkamer afspeelt dan de man die er slaapt. Problemen bespreek je met je man doen en niet met je vriendin want daar ben je niet mee getrouwd, die moet zich met haar eigen zaken bemoeien. Die vriendin die zogenaamd goed advies geeft, heeft zelf vaak een puinhoop gemaakt van relaties met mannen.

Betrouwbare mensen zijn vaak niet betrouwbaar want ze kunnen hun kop niet houden als hun iets vertelt wordt, want we kennen allemaal wel iemand die te vertrouwen is. En die heeft weer iemand die te vertrouwen is, en die heeft weer iemand die te vertrouwen is enz. enz. enz. En na ťťn week weet de hele stad het, want we kennen allemaal wel iemand die te vertrouwen is.

Op Tv vertelde een vrouw dat ze een prostituee is geworden om macht te hebben over mannen ha ha ha, de man heeft de macht over haar want hij koopt haar lichaam en haalt haar vrije wil onderuit. Als hij zegt, ga op je rug liggen dan doet ze dat, als hij zegt ga op de knieŽn dan doet ze dat. Als hij zegt, ga tegen het keukenblok staan dan doet ze dat, hoezo macht over mannen?

Weer een ander vrouw zei op Tv, ik ben een prostituee geworden om mannen te helpen met sociale problemen, mijn antwoord Bullshit. Want die andere man die over een half uur langskomt en vier keer meer problemen heeft en die niet genoeg geld heeft of helemaal geen cent, die helpt ze niet die mag thuis u weet wel wat gaan doen.

315 VROUWEN JE KUNT NIET MET HEN OF OOK NIET ZONDER HEN LEVEN.
Velen jouwen vrede fort, zonen kennen hoontik, hut met ei.

316 HOE LEREN VROUWEN HET AF OM TE HONEN EN ROND TE SCHOPPEN?
Hopen nerv leert dat non heft home roes, ween nou pochen.

317 WAAROM KOMEN MANNEN NIET OP VOOR ZICHZELF OF ZIJN ZE SLAVEN?
Naven moraal flesfoproez zijn vooz, meten zich in wenk moan.

(Moan Engels voor klagen, man roept klaagster haal een fles bier)

318 HOE KOMT HET DAT DE MAN THUIS MAK IS, EN OP HET WERK STOER?
Koerst dom kreet: hopen muite home wet, hikt thans daas.

319 WAAROM WILLEN VROUWEN DE BAAS SPELEN OVER HUN MAN?
Waanmom, wouden veren roven, nu warse liphals bale.

320 ZOU U HEERE GOD NOG IETS WILLEN ZEGGEN TEGEN DE WARSE LIPHALS?
Hou u lip in ere, zegenweg doet wens, ziel doet gras leggen, sla H.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(14-11-2019) ZWIJGEN IS DAT TYPISCH NEDERLANDS?
Martin NiemŲller, Duits militair, lutherse theoloog en verzetsstrijder, schreef tijdens zijn gevangenschap (1937 ? 1944) in concentratiekamp Dachau het volgende gedicht:

Eerst kwamen ze voor de Joden, en ik zei niets, want ik was geen Jood.
Toen kwamen ze voor de communisten en ik zei niets, want ik was geen communist.
Toen kwamen ze voor de vakbondslieden en ik zei niets, want ik was geen vakbondslid.
Toen kwamen ze voor mij, en er was niemand meer over die iets kon zeggen.

Op het gedicht van Martin NiemŲller schieten me vandaag de dag
regelmatig varianten te binnen, ťťn ervan wil ik graag met u delen:
Eerst kwamen ze voor de ouderen en ik zei niets want ik was geen oudere.
Toen kwamen ze voor de zieken en ik zei niets want ik was niet ziek.
Toen kwamen ze voor de werklozen en ik zei niets want ik was niet werkloos.
toen kwamen ze voor mij en er was niemand meer over die iets kon zeggen.
https://www.tilburgers.nl/toen-kwamen-ze-voor-mij/

Mijn Gedachten (Auteur).
Eerst kwamen ze voor de Indianen (Amerika) en ik zei niets want ik was geen Indiaan.
Toen kwamen ze voor de Aboriginals (AustraliŽ) en ik zei niets want ik was geen Aboriginal.
Toen kwamen ze voor de Maori's (Nieuw Zeeland) en ik zei niets want ik was geen Maori.
Toen kwamen ze voor de Slaven (Afrika) en ik zei niets want ik was geen Slaaf.
Toen kwamen ze voor mij en er was niemand meer over die iets kon zeggen.

De intensiteit van deze tijd.
We vliegen van hot naar her en kunnen soms maar moeilijk op adem komen. Allerlei fysieke en emotionele klachten passeren de revue waarvan we niet weten wat we ermee aanmoeten of waar ze vandaan komen. De grond wordt volledig onder ons vandaan geramd, en we weten niet meer wat we kunnen doen. Deze heftige tijden schudden ons door elkaar, maar alles is precies zoals het moet zijn.
https://www.inspirerendleven.nl/de-intensiteit-van-deze-tijd/

N.a.v. deze site (Fraude 2003-2016 ? 98 miljoen), had ik 418 e-mails gestuurd naar de beter gesitueerden. Van vier kreeg ik antwoord of ik niet meer wilde e-mailen, maar van die andere 414 taal noch teken, ik ben benieuwd hoe ze gestemd hebben op 18 Maart, business as usual?
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

====================

(13-11-2019) DE ISLAM KRIJGT EEN SLECHTE NAAM.
Moslim mannen (Op wie het betrekking heeft) zijn gewoon beesten uit de hel, want ze behan-delen hun vrouwen als oud vuil. In hun ogen is een hond meer waard dan vrouwen, als je ook kijkt naar Isis en Al Qaida die ontvoeren verkrachten martelen vermoorden en verkopen vrou-wen. Dat kunnen geen Allahs kinderen zijn dat, is niet mogelijk het moeten satanskinderen zijn.

Wat de islam echt zegt over vrouwen | Alaa Murabit.
https://www.youtube.com/watch?v=FETryXMpDl8
https://www.youtube.com/results?search_query=are+muslim+women+less+worth+than+men
Leert de islam dat een vrouw minder waard is dan een man?
https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/women-worth-less.aspx
https://duckduckgo.com/?q=are+muslim+women+less+worth+than+men&ia=web

====================

(12-11-2019) HET VERBODEN BOEK.
http://vho.org/censor/Censor.html
Het Verboden Boek. (Engelse Taal).
"Duitse Aangelegenheden" - Carl-Friedrich Berg.
Hohenrain, TŁbingen 1994 (AG TŁbingen, 4 Gs 852/95)

Wie de waarheid niet weet die is gewoon een domkop, wie ze wel weet maar niet verteld, die is een lafaard of een parasiet, maar degene die hem wel weet en hem een leugen noemt, is een verrader!

Wer die Wahrheit nicht weiŖ der ist bloŖ ein Dummkopf, wer sie weiŖ und nicht sagt der ist ein Feigling oder Parasit, aber wer sie weiŖ und sie eine LŁge nennt, der ist ein Verbrecher!

De holocaust onderzoeken kan gevaarlijk zijn, als je te ver gaat dan heb je kans om 3 jaar in de gevangenis te verdwijnen. Het is niet gewenst dat je de geschiedenis onderzoekt, waar is men toch zo verschrikkelijk bang voor, die oorlog is toch gegaan zoals hij gegaan is daar is toch geen speld tussen te krijgen. Al graaf en spit je duizend jaar op websites en YouTube je gaat niks vinden, want die oorlog is toch gegaan zo als hij gegaan is.

Joodse leiders eisen dat Farrakhan
zijn boek: "Geheime Relaties" afzweert.
https://www.youtube.com/watch?v=CWlQykpa0qA
Louis Farrakhan stort in als hij de
Rothchilds & Rockefellers ontmaskert.
https://www.youtube.com/watch?v=cut9eppnmHg

Amazon Verwijderd Holocaust Boeken.
https://www.darkmoon.me/2017/amazon-bans-holocaust-denial-shreds-and-incinerates-thousands-of-books/
https://duckduckgo.com/?q=holocaust+censored+books&ia=products
https://www.youtube.com/watch?v=tOlutQlTvmU
https://www.youtube.com/results?search_query=holocaust+censored+books

====================

(11-11-2019) VERDEEL EN HEERS.
Wat er in Irak gebeurt, is precies wat Israhell wil, de VS gebruiken om elk Arabisch land te vernietigen. En als ze weg zijn is het land in een puinhoop, met eeuwige gevechten in het land, zodat ze zwak blijven en eventueel Israhell niet kunnen aanvallen. B.v. als ze de Palestijnen willen helpen om vrij te zijn in hun eigen land. Israhell wil een Groter-Israhell.

Afghanistan Irak LibiŽ SyriŽ Jemen Libanon Iran enz., alle Arabische landen moeten worden vernietigd en in beroering worden gehouden, dan zijn de VS en Israhell de baas in hun landen met stro regeringen. Als Israhell de baas wil blijven, moet je de vrienden van Palestina (ook Iran) vernietigen, zodat ze hen niet kunnen helpen om vrij te worden in hun eigen land.

Ex-generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te
vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak SyriŽ Iran Libanon LibiŽ SomaliŽ en Sudan.
Ga naar 09.38 Minuten 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
219 VS-oorlogen in vergelijking met Rusland, China, Iran and Duitsland.
https://www.kla.tv/9080

https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

Hoop zoeken in Irak | De Zainab Salbi Project Ep. 4.
https://www.youtube.com/watch?v=KWRm4wCMMiI

Irak in de oude tijd.
https://www.youtube.com/watch?v=bC4EJ8Jlck0
https://www.youtube.com/results?search_query=iraq+in+the+old+days

https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_gelijkheid_joods_
kwaadaardigheid_antisemitisme.htm

https://www.rijnlandmodel.nl/script_pages/mainpages_index_display.php?scb=mn

====================

(10-11-2019) GEEN COMMENTAAR.
Bruce Bruce - Young Boys Don't Play - 1/2.
https://www.youtube.com/watch?v=8AIZNJ6KRFo
Bruce Bruce - Granddaddy vs Uncle - 2/2.
https://www.youtube.com/watch?v=rfLf8agsN5Y

Chris Rock - Black People VS. Niggaz.
https://www.youtube.com/watch?v=f3PJF0YE-x4
Nigga shit and other crazy things black people do!
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug

====================

(09-11-2019) DE MEDISCHE WERELD IS OOK CORRUPT.
Wat typisch mens is men wil er eerst aan verdienen, wil je de film Vaxxed zien dan moet je hem eerst kopen. Men gaat niet van het standpunt uit, we geven de film vrij voor de hele wereld, zodat men zoveel mogelijk kinderen het leven kan redden. Wil je niet betalen en de film niet kopen dan mag je hem niet zien, m.a.w. die kinderen die ziek worden zal ons worst wezen.

Stel ik ben een medisch en of wetenschappelijke onderzoeker en ben op zoek naar een genees-middel voor bv. kanker. En op een gegeven moment vindt ik een aanwijzing voor een genees-middel, mijn baas de farmaceutische multinational gaat onmiddellijk dwars liggen door mij te bewerken om het voor mij zelf te houden, want ik ben afhankelijk van hun salaris donatie en subsidiegeld.

Mijn baas zal niet zeggen we doen er geen patent op en we geven de formule gratis weg aan de hele wereld, zodat alle andere wetenschappers wereldwijd misschien met een doorbraak komen, een geneesmiddel maken en alle kankerpatiŽnten wereldwijd genezen kunnen worden. Komt het op de markt dan moet er grof geld betaald worden, want we gooien er gewoon patent op.

https://vaxxedthemovie.com/
https://vaxxedthemovie.com/stream/

De film -VAXXED -, van doofpot tot catastrofe,
mogelijke relatie tussen vaccinaties en autisme.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

Vaccineren is voor de winst, niet voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Info over de Film Vaxxed.
https://www.youtube.com/watch?v=cJNGVVfgu6A
https://www.youtube.com/results?search_query=the+movie+vaxxed
https://www.brighteon.com/new-search?query=vaxxed
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login
=bcadmin&key=7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Vaxxed

https://d.tube/#!/s/vaxxed
https://duckduckgo.com/?q=vaxxed&ia=web

====================

(08-11-2019) ZIJN POLITICI PSYCHOPATEN?
Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://snakesinsuits.com/index.html

Ruim 5% Psychopaten in top organisaties en politiek.
https://www.youtube.com/watch?v=RFHDzzvFyxg
Psychopaten in het zakenleven (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=8y74nPMsYxg
Psychopaten in het zakenleven (Deel 2).
https://www.youtube.com/watch?v=VzRY6-v7_3Q

Zijn Politici Psychopaten.
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+politici+psychopaten
https://duckduckgo.com/?q=zijn+politici+psychopaten&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+politicians+psychopaths

====================

(07-11-2019) ZIJN REGERINGEN TUIG?
Tijdens het omdraaien stapt u per ongeluk op iemand zijn tenen maar u biedt uw excuses aan of zegt: -- Sorry --, maar de man zegt: -- vanavond om acht uur kom ik langs en schop je helemaal in mekaar --. En om acht uur wordt er aangebeld en als u open doet staat daar de man, maar hij is niet alleen gekomen hij heeft drie man meegenomen zijn broer neef en buurjongen.

En gezamenlijk schoppen ze u in mekaar, met gevolg dat u drie maand naar het ziekenhuis moet en daarna nog zes maanden naar een revalidatiecentrum. Als de ratten straks voor de rechter staan dan zal hij hun tuig van de bovenste plank noemen en hun zwaar straffen.

We nemen een Regering de Amerikaanse, die krijgen ruzie met een ander land b.v., Irak. Maar Amerika gaat ook niet alleen maar nemen hun drie Europese vriendjes mee Engeland Frankrijk en Nederland, en samen schoppen ze Irak in mekaar. Maar nu zullen de rechters Amerika en hun vazallen niet veroordelen als tuig van de bovenste plank, maar als helden van de eeuw.

Als je het goed bekijkt zijn sommige westerse regeringen oorlogsmisdadigers en massamoordenaars, ze vallen al 18 jaar het Midden Oosten binnen en lopen te schieten zonder toestemming van de regering van het land bv. SyriŽ. Stel Suriname valt Nederland binnen zonder toestemming van de regering en gaan lopen schieten omdat er zogenaamd PKK-terroristen? van Turkey zijn.

Wedde dat niet alleen Nederland maar ook de andere westerse landen woest kwaad en pisnijdig zijn, Amerika en ook hun NAVO-vriendjes zullen gezamenlijk binnen de kortste keren Suriname militair binnenvallen om de regering te verwijderen. Dus zolang witje kleurlingen landen binnen valt, is alles okidoki, maar valt bruintje witte landen binnen dan zijn alle vossen pisnijdig.

Dat betekent dat veel westerse landen ťťn grote racistische bende is, ze hebben letterlijk en figuurlijk schijt aan mensen met een huidskleur. Dat deden ze honderden jaren geleden ook al, tijdens de slaven en koloniale tijd. In die tijd zijn miljoenen kleurlingen gestorven dat, gebeurt nu vandaag de dag weer in het Midden Oosten door die Superieure Arische pismieren.

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

(14-10-2019) WIE IS ER GEK EN WIE IS ER NORMAAL?
http://www.gouvernante.info/

Zijn Regeringen Tuig?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+governments+scum
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+governments+scum&submit=
https://duckduckgo.com/?q=are+governments+scum&ia=web
https://steemit.com/static/search.html?q=are+governments+scum

====================

(06-11-2019) VERRADEN DOOR ONZE EIGEN REGERINGEN.
De Politieke Correctheid van de Fascisten gaat fanatiek extreem ver, dat bedreigd worden in mekaar geslagen aangerand en verkracht worden dat, moet de burger verplicht slikken. Rege-ringen Justitie en de demagogen van de Journaals de Praatprogrammas op TV en de Kranten, de vijanden van het volk dus de ruggengraatloze flapdrollen laffe honden kijken de andere kant uit.

De Islam als geloof de Moslims als aanhangers hebben het recht om zich te manifesteren en er te zijn, MAAR de fanatiekelingen die de Europese wereld willen afschaffen en vervangen door de Sharia die zijn niet welkom. Die moeten dat maar in het Midden Oosten doen, en het grappige is Saddam Hoessein Gadaffi en Assad hielden ze onder de duim, dus Islamitische landen hť.

In de Moslimlanden (- Palestina) in het Midden-Oosten leven alle religies vreedzaam naast elkaar. Ze haten elkaar niet, ze vallen elkaar niet aan, ze vervolgen elkaar niet, ze achtervolgen elkaar niet. Moslims en Christenen Boeddhisten Hindoes AtheÔsten Joden etc. leven in harmonie met elkaar, het zijn ze fanatici die alles lopen te verkankeren en problemen veroorzaken.

Volgens mijn visie werken de fanatiekelingen onbewust voor de duivel, want door hun fanatis-me jagen ze de westerlingen alleen maar weg van Allah. Dus die Imams (Op wie het betrekking heeft) die de jongeren opstoken om fanatiek te worden zijn mogelijk kinderen van de duivel, vermoedelijk expres met voorbedachten rade geboren op Aarde om het geloof onderuit te halen.

Uta Ogilvie - Duitse Vrouwen Sta Op!
https://www.bitchute.com/video/0wzFEQz8mBda/
Uta Ogilvie Geeft Op.
https://juergenfritz.com/2018/02/15/uta-gibt-auf/

Duitse vrouwen sta op tegen de regering voor
de rol in de verkrachting van migranten crisis.
https://newspunch.com/german-women-migrant-attacks/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hamburger-montags-demo-auch-die-nachfolgerin-von-uta-ogilvie-zieht-sich-zurueck-a2354808.html

https://de.wikimannia.org/Uta_Ogilvie
https://www.youtube.com/results?search_query=uta+ogilvie
https://duckduckgo.com/?q=uta+ogilvie&ia=web

Jennifer Gehse de opvolger van Uta Ogilvie heeft zich terug getrokken van de Demonstratie-
leiding, en de derde wil anoniem blijven omdat ze bang is dat zij straks ook wordt bedreigd.
https://juergenfritz.com/2018/02/20/rueckzug-nachfolgerin-von-uta-ogilvie/
=.

Zweedse vrouw spreekt eindelijk enige waarheid over immigratie.
https://d.tube/#!/v/vladtepesblog/
QmeCGyBvDSCdZsPC7kQnEMzVMQDimZvYQj7GdXHYvoU1Cs

Tatjana Festerling pleit met andere Duitsers om op te stijgen.
https://www.youtube.com/watch?v=gN00TdD-XXY
Haar Website.
http://www.tatjanafesterling.de/international.php
https://www.youtube.com/results?search_query=tatjana+festerling
https://duckduckgo.com/?q=tatjana+festerling&ia=videos

Ik heb het eerder al geschreven en ik blijf het schrijven: Politici zijn Laffe Honden Ruggengraat-loze Flapdrollen -, ze laten hun eigen volk verrekken en spugen hen in het gezicht, complete volks en landverraders dus. Totaal waardeloze wezens geen knip voor de neus waard, dan heb je ook nog eens die psychiatrische patiŽnten die zich kiezers noemen en debiel blijven doen.

(24-09-2018) VERRADEN EN VERKOCHT DOOR POLITICI.
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm

====================

(05-11-2019) SHARIA WET IN EUROPA.
Als ik het goed heb, is het het doel van de Rothschild die de wereld onze planeet bezitten dat, Europa overspoeld wordt met honderden miljoenen asielzoekers en immigranten. Waarom om het Europese ras te verdunnen, en dan introduceren ze de (N)ieuwe(W)ereld (O)rder, met een puur wit ras zal het niet werken, alleen als ze zijn verzwakt met vreemd bloed, dus een gemengde bloed-ras.

U moet zich afvragen die jongens uit Afrika die waren thuis nog armer dan een kerkrat, ze hadden nog geen cent om hun u weet wel wat te krabben. Hoe komen zij in Godsnaam aan 10.000 Euro, het geld die ze moeten betalen aan mensen smokkelaars. Er zijn er genoeg die hun paspoort expres onderweg weggooien, want ze weten dan worden we niet terug gestuurd.

Hier aan kun je zien dat regeringen achterlijk zijn, want je hoeft alleen maar wereldwijd bekend te maken, zonder paspoort kom je er gewoon niet in. Zullen we wedde dat ze nu wel hun paspoort overhandigen aan bv. de IND, en dan kan men gaan schiften tussen de echte bonafide vluchteling gevlucht voor de ellende van hun land, en de oplichters mee-vreters en criminelen enz.

Dalai lama: Massale immigratie leidt tot volkerenmoord.
https://www.kla.tv/13514

Sharia Wet in Engeland.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+england
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+england&ia=web

Sharia Wet in Zweden.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+sweden
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+sweden&ia=web

Sharia Wet in Duitsland.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+germany
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+germany&ia=web

Sharia Wet in Frankrijk.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+france
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+france&ia=videos

Sharia Wet in BelgiŽ.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+belgium
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+belgium.&ia=web

Sharia Wet in Nederland.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+the+netherlands
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+the+netherlands&ia=web

(08-06-2019) FANATIEK ZIJN DRIJFT DE ENGELSE WEG VAN ALLAH.
(07-06-2019) SHARIALAND BETEKENT WONEN IN HET MIDDEN OOSTEN.
(11-03-2019) IS ITALIň PROEFTUIN VOOR DE ISLAM?
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch).

(19-10-2018) MULTICULTUREEL IS DAT DWANG?
(18-10-2018) EUROPA ISLAM LAND?
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch).

(02-10-2017) MOET EUROPA VOLGENS DE POLITICI SHARIALAND WORDEN?
(18-07-2017) ZIJN POLITICI LANDVERRADERS?
(01-07-2017) VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING EN VLUCHTELINGEN?
(19-04-2017) SHARIALAND? EVEN OPSODEMIETEREN GRAAG.
(16-02-2017) MOSLIMS GEEN PROBLEEM, MAAAAAAAAAAR!
(28-01-2017) HOE BETROUWBAAR ZIJN WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch).

(07-12-2016) WE KRIJGEN EEN BURGEROORLOG IN EUROPA.
(14-09-2016) SHARIALAND BETEKENT WONEN IN HET MIDDEN OOSTEN.
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch).

====================

(04-11-2019) VAN DE POT GERUKT.
In dit geschifte achterlijke land hebben kerkleiders in het zuiden van het land het Kruis en de beelden van Jezus en Maria uit hun kerk verwijderd, want zeggen ze: - We willen de Moslims niet beledigen -, WTF? Ik ben ervan overtuigd dat de meerderheid van de Moslims, daar geen bezwaar tegen hebben. En aan de fanatiekelingen een boodschap: - We willen geen Sharia in Nederland probeer dat maar in bv. Mekka, dan zul je zien hoe snel jij eruit geschopt wordt.

Een Nederlandse gemeente eist (01-10-2010) dat de eigenaar de tekst (Jezus redt) van zijn dak verwijdert, anders krijgt hij een boete van 15,000 euro en wordt de tekst met geweld verwijderd.
https://www.youtube.com/watch?v=2osJEbdXjBo
https://www.youtube.com/watch?v=bvqyVGT9jTc

Zweedse bisschop wil kruisen op en uit kerken, om Moslims niet beledigen.
https://vluchtelingenenhetgevaar.wordpress.com/2015/10/14/zweedse-bisschop-wil-kruizen-van-kerken-af-om-moslimmigranten-niet-te-beledigen/

De Justitie van Saarland in Duitsland, heeft alle kruizen verwijdert uit de rechtszalen.
https://www.rd.nl/kerk-religie/oberverwaltungsgericht-saarland-verwijdert-kruizen-1.422045

Chinese regering blijft kruisen van kerken verwijderen.
https://cip.nl/cookies?url=https%3A%2F%2Fcip.nl%2F50469-kruisen-opnieuw-verwijderd-van-kerken

Supermarkt verwijdert kruis uit de reclame.
https://m.hbvl.be/cnt/dmf20180116_03302519/lidl-verwijdert-opnieuw-kruis-uit-reclame-toeval-iedereen-is-hier-welkom

Canada verwijdert kruis om Moslims niet te beledigen.
https://www.jihadwatch.org/2018/12/canada-church-takes-cross-off-wall-to-avoid-offending-muslims

Blanke mensen zijn Geestelijk Gestoord. No more Spam Damn!!!
https://www.prisonplanet.com/pc-police-want-to-ban-ham-sandwiches-because-muslims-find-them-offensive.html

Joden Kruis symbool van onderdrukking christenen.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/25/jews-cross-symbol-of-oppression-christians

De mensen die de kruisen willen verwijderen zijn grappige geestelijke gestoord idioten, want wanneer ze boodschappen doen in de Hoofdstraat, zeggen ze niet dat ze geen zwarte mensen willen zien. En als ik dat zou eisen, dan zeggen ze dat ik een racist ben. Plus ze willen Zwarte Piet niet afschaffen, dus vinden ze het niet erg als zwarte mensen zich beledigd voelen.

====================

(03-11-2019) FUNNY STUFF.
Peanut: Taste of China (Jeff Dunham).
https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us
Sweet Daddy Dee is a P.I.M.P. (Jeff Dunham).
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI
Terry Fator - Ventriloquist.
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc

====================

(02-11-2019) ELK LAND HEEFT VERRADERS.
Elk land heeft verraders en of ze nu in Amerika Israhell China Peru Noorwegen Palestina of Nederland wonen het doet er niet toe, verraders zijn overal. Dus als ze je een antisemiet noemen, omdat je een hekel hebt aan Israhell vanwege de manier waarop ze de Palestijnen in hun eigen land behandelen.

Of je hebt gevoelens voor de Palestijnen omdat ze in de afgelopen 74 jaar door de Zionisten dakloos geterroriseerd verkracht gemarteld en gedood worden, negeer gewoon de: - Bullshit - dat je een antisemiet bent. Zelfs de verraders in de politieke Tweede Kamer in Den Haag die kontzuigen met: - Fucking - Israhell kunnen mijn hele Surinaamse kont komen kussen, - Fuck - them too.

Ik draag een Palestijnse sjaal als ik mijn huis verlaat in de hoop dat de Nederlanders Palestina niet zullen vergeten, en om Rouzan te eren die gedood werd op 1 juni 2018, en om solidair te zijn met de Palestijnen. Maar ik zou ook een verrader kunnen zijn, misschien draag ik de sjaal als camouflage om Palestijnen hier in Nederland uit te roken. Ik ben deels Joods ik zou kunnen werken voor de Mossad wie weet?

In de Nederlandse AZC (Asielzoekers Huizen) zouden er spionnen kunnen zijn van de Mossad en of de Hamas wie weet, om de legale gevluchte Palestijnen in de gaten te houden. Rouzan werd gedood het kan een IsraŽlische soldaat zijn geweest, maar het zou ook een Hamas-lid kunnen zijn, gekleed als een soldaat die haar gedood heeft, omdat Rouzan uitgesproken was dat Palestijnse vrouwen meer rechten zouden moeten hebben.

Onverschrokken Moslims in Minnesota VS.
https://www.youtube.com/watch?v=SeCql-AuyO0

====================

(01-11-2019) PALESTINA HERINNERD.
Woonplaatsen in Gaza.
https://www.palestineremembered.com/GazaTownsSnapshot.html
Een samenvatting van het conflict tussen IsraŽl en Palestina.
https://ifamericansknew.org/history/
KHAZARS, een nationale groep van algemene Turkic type.
https://www.jewishvirtuallibrary.org/khazars
KhazariŽ ? de mythe van antisemitisme blootgesteld eindelijk!!
http://www.reformation.org/khazaria.html
Gog, Magog en het Koninkrijk van de Khazars.
http://www.apfn.org/THEWINDS/library/khazars.html
B'nai B'rith en ADL hypocriet zeggen critici.
http://www.apfn.org/THEWINDS/1998/09/bnai_brith.html
De Hoax van de Twintigste Eeuw.
http://www.vho.org/GB/Books/thottc/index.html
Link-lijst van verboden literatuur
http://vho.org/censor/Censor.html
De Geschiedenis van het huis van Rothschild.
https://rense.com//general88/hist.htm

====================

(31-10-2019) WIE IS WIE?
In de Bijbel heeft men het over de drie wijzen uit het Oosten, die het kindje Jezus kwamen aanbidden, want ze hadden zijn ster (Jupiter?) gezien. Jezus zijn heeft iets te maken met Vissen, het sterrenbeeld Vis heeft als planeet Neptunes en de bij planeet is de ster Jupiter.

Misschien was Jezus (Mohammed ook?) wel een gewoon aards mens, die openbaringen deed om de massa wakker te schudden. En de machthebbers zoals de rijken kerkleiders elite rege-ringen kortom, de gevestigde orde waren er niet van gediend, en hebben hem gekruisigd oftewel uitgeschakeld opgeruimd afgevoerd vermoordt enz. Dit doet men ook met klokkenluiders.

Op 17 oktober 1998 om 21.28 uur (CEST + 2uur) zag ik in Zutphen Nederland drie (3) sterren vlak boven de Oostelijke horizon, en de middelste vloog naar mij toe sloeg links af en verdween op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-23minuut in Tweeling. (NEE, ik ben geen Jezus).

De planeet Saturnus stond in 00graad-38 minuut in Stier dat is 57graad-41minuut boven de horizon. En de planeet Jupiter stond op 19graad-21minuut in Vissen, dat is 98graad-58 minuut boven de horizon. Even later waren de sterren weg en niet meer te zien.

Op 07 augustus 1998 om 18.40 uur (CEST + 2uur) zat ik in Zutphen Nederland na te denken over tijdreizen, en op dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad-24minuut in Boogschutter. Nu zijn 28graad-24minuut Boogschutter en 28graad-23minuut Tweeling tegenoverliggende sterrenbeelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hť.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar (Bestand) en dan (Radix), vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in als
leek zijnde. Klik dan op (Okť), ga weer naar (Bestand) en klik op (Bewaar alles). Ga dan
naar (Tijd Wiel en Okť), dan gaat de tijd en de horoscoop draaien (Elke 4 minuut 1-graad).

007 DE DRIE STERREN BIJ JEZUS GEBOORTE WAT WAREN DE NAMEN?
Narren steen brieste rood, deden beet wurm, zag jaw ije.

(Wie narren? Wijze uit het Oosten, tegenstanders,
Ufonauten, afvallige Engelen, Jaw = Joden? (Khazar). Steen = Jezus?)

95% van de Joden zijn "Khazar" uit de OekraÔne of Krim dat, was de geboorte grond van Rusland, het zijn bekeerde heidenen in 740 na Christus. De Russen schopten hen het land uit, omdat ze wrede moordenaars waren. Dat zijn ze nog steeds omdat ze al 70 jaar genocide plegen de Palestijnen.

Ze stammen niet af van Judea en Abraham, en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Jezus noemt ze slangen in de Bijbel. En misschien willen de Khazar de OekraÔne en Krim terug, en om dat te doen moeten ze Rusland vernietigen, en gebruiken ze geslepen Europa en de VS om dat voor hen te doen.

008 ZIJ DIE BRIESTE WAREN DAT UFO'S IN PLAATS VAN STERREN?
Zien steen verrijsen wisten stad bruid, laat raaf (Duif?) op.

(Wisten ze waar hij geboren was?, en hebben ze geprobeerd om hem uit te roeien d.m.v. een
zondvloed, het kindje Jezus die in een mandje in de rivier werd gelegd, mandje = ark?)

006 JEZUS KLOPT HET DAT U KWAM OM ONZE ZONDE OP U TE NEMEN?
Meten klomp Mozes, deze hoopt dat uw keuze nu Jan?

(Klomp = Aarde?) Mat Jezus het verschil tussen bewustzijn en het
onderbewustzijn van de mens, om uit te vissen wie geschikt is
voor Wedergeboorte de Geestelijke wereld of het Paradijs?

009 ALS JEZUS WEER TERUG IS OP AARDE KOMEN DAN DE UFO'S WEER?
Reeds op Aarde wal juig nu zesde weter, ufo's koers me na.

01God 02Jezus 03Abraham 04Noach 05Mozes 06Johannes (John - Openbaring) - Ik? (Oh Oh)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Mattheus 2/ 1-12
2/ 1: Toen nu Jezus geboren was te Bethlehem, gelegen in Judea. In die dagen van de koning Herodes, ziet, enige wijzen van het Oosten zijn te Jeruzalem aangekomen.
2/ 2: zeggende: Waar is de geboren Koning der Joden? Want wij hebben zijn ster gezien in het Oosten (Jupiter?), en zijn gekomen om hem te aanbidden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijzen_uit_het_oosten
https://duckduckgo.com/?q=wijzen+uit+het+oosten&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=three+wise+from+the+east

====================

(30-10-2019) BEESTEN DEMAGOGEN TUIG SMEERLAPPEN.
De onderstaande eerste film duurt ťťn uur en 15 minuten, en na 15 minuut heb ik de film weggedaan, ik wilde er niet langer naar kijken. Waarom niet, omdat elke 5 seconden komen de beesten de satanskinderen in beeld. Zo als functionarissen van de Amerikaanse regering, de demagogen van de pers en media zoals journaals enz., en daar werd ik kotsmisselijk van.

Ik vraag me af of de maker van deze film een demagoog is, die verliefd is op de beesten en de kijkers goed voor de gek houdt. Misschien moeten de pers en media onder curatele worden ge-steld, zodat ze het publiek niet meer kunnen belazeren, door het volk constant leugens en bedrog te vertellen. De kuddedieren zullen gaan lopen schreeuwen wil je de democratie afschaffen?

Stel iemand maakt een filmpje over de vele E-nummers in een zak chips, om de burgers te waarschuwen dat niet alle E-nummers gezond zijn. En die zak laat hij om de haverklap zien in beeld. En hij weet waarschijnlijk dat de kuddedieren morgen massaal die zak gaan kopen, en vermoedelijk krijgt hij commissie van de fabrikant als er meer verkocht wordt dan normaal.

Als een rechercheur bij de politie veel criminelen wil pakken, dan moet hij net zo geslepen denken als criminelen. Soms zitten ze ook bij een criminele organisatie aangesloten om die van binnenuit uit te roken. Maar, in de tussentijd spoken ze zelf ook allerlei criminele daden uit. Is dat gewenst dat de justitie crimineel gedrag gaat vertonen om criminelen te pakken?

Oorlog gemakkelijk gemaakt - hoe presidenten
en deskundigen ons blijven bewerken tot de dood.
https://www.kla.tv/Iran-en/14445&autoplay=true#/t=309.6097848

IRAN encircled by US-aggressors ?a voice for the voiceless.
https://www.kla.tv/14631&autoplay=true

De andere kant van het Nieuws.
http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Rusland)
https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)

====================

(29-10-2019) IK EIS VAN GOD.
Als wij uw kinderen zijn, dan zijn de Palestijnen ook uw kinderen, dus ik - EIS - dat u God naar de planeet komt en de Palestijnen van de Zionisten Bijbelse Addergebroed redt. De Slangen van de planeet de Khazar de valse Joden die in 740 AD bekeerd zijn het Jodendom, ze zijn niet van Abraham en Judea, en hebben nooit gewoond in Palestina ook geen 2000 jaar geleden.

Als de Joden echte Gods kinderen waren dan maakten ze geen jacht op de Palestijnen, want ook zij zijn kinderen van God. God zei laat de kinderen tot mij komen, en daar bedoelt hij volgens mij alle zeven miljard mensen van de mensheid mee. Dus niet alleen AtheÔsten of Baptisten of Boeddhisten of Gereformeerde of Heidenen of Joden of Katholieken of Moslims enz.

Deze Khazar Zionisten Joden Satans kinderen zitten praktisch achter elke oorlog in de afgelopen duizenden jaren, plus ze controle de stroom van geld in de wereld in diezelfde tijd. Ik wil dat u het hele Midden-Oosten Joden vrij maakt (Op wie betrekking heeft), het is een Arabisch continent het is hun land en niet van de witte Europeanen oorspronkelijk uit OekraÔne, die de wortel basis van Rusland was. Deze Beesten de Zionisten (Khazar) zijn Communistisch Bolsjewieken uit Rusland.

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen Marxisme Slachtoffers.
https://www.kla.tv/14150
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

Amerikaanse veteranen getuigen van brute realiteit voor Ahed Tamimi en Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q

http://www.deiryassin.org/ (Het Begin van de Terreur)
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Overlevenden Vertellen)
http://www.december18th.org/ (Ik weiger een IsraŽlisch soldaat te zijn)

De Westerse regeringen en politici (Op wie het betrekking heeft) kijken nu al 71 jaar de andere kant uit, ze slijmen en kontkruipen met Israhell. Ik beschouw ze als verraders van het Arabische race, en misschien zijn ze ook racisten want de Palestijnen hebben een huidskleur.

Zijn Westerse en ook Europese regeringen stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze zwak, en worden misschien weggeschopt.

En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze misschien ook een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld ? Racisme?

Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y

Palestijnse Maha maakt Pitabrood. (Woont in ItaliŽ).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Gaza Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=gaza+streetfood

Leer Arabisch met Palestijnse Maha.
https://www.youtube.com/channel/UCPINCItSdAc7SBXxi6AcWpw

====================

(28-10-2019) ZO VERRAADT JE EIGEN REGERING JE.
Op 8 juni 1967, werden 34 Amerikaanse Marinemensen vermoordt door de Klote arrogante Addergebroed Joden (zie lijst met Foto's en Bios) en 174 raakten gewond tijdens een IsraŽlische aanval op de USS Liberty. Volgens voormalig voorzitter van de Joint Chiefs van staf admiraal Thomas Moorer, werden die mannen vervolgens verraden en alleen gelaten om te sterven door onze eigen regering. De overlevenden wachten nog steeds op rechtvaardigheid.

USS Liberty Incident.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
https://ifamericansknew.org/us_ints/ussliberty.html

Aankomst Malta-haven.
https://www.youtube.com/watch?v=187zED75ZRA
USS Liberty 06 08 2009 Vergadering.
https://www.youtube.com/watch?v=a3E2NcC0x20
https://www.youtube.com/results?search_query=uss+liberty
https://www.brighteon.com/new-search?query=uss+liberty&submit=
https://duckduckgo.com/?q=uss+liberty&ia=web

De IsraŽlische Mossad deed 9/11 met medeplichtigen.
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(27-10-2019) JA, WE ZIJN ER NOG STEEDS, BLEEKGEZICHT.
De Indianen de oorspronkelijke bewoners van America (Turtle-island - Canada Noord Midden en Zuid Amerika) worden behandeld als oud vuil door de blanke Amerikanen, ze vallen hun land binnen en stalen het, net zoals de Palestijnen worden behandeld als oud vuil door de Khazar (Nep-Joden) die het land ook hebben gestolen.

De Indianen en de Palestijnen hebben geen enkele rechten en zijn vogelvrij verklaard, ze worden als tweedehandse burgers in hun eigen land behandeld. Als ik God was, liet ik de blanken een poepje ruiken, ze zouden zich dood moeten schamen.

We leven om te Overleven: …ťn week met de Lakota (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=ELWllQNS1cM
We leven om te Overleven: …ťn week met de Lakota (Deel 2).
https://www.youtube.com/watch?v=DDTHDYb1CVM

http://www.nativeradio.com/ (Radio).
http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video).

https://www.youtube.com/watch?v=kqqsy8HI93k (Women Powwow 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=ScaOvYAL5vo (2019 Gathering of Nations Pow).
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing).

https://www.youtube.com/watch?v=7re_zwU6O64 (Cooking Navajo Fry bread).
https://www.youtube.com/watch?v=rKYsCTbOzD8 (How to make Navajo Frybread.
https://www.youtube.com/watch?v=coW7MwGGLPk (Traditional Navajo Fry Bread).
http://www.recipesource.com/ethnic/americas/native/ (Make your own Dishes).
http://www.thegutsygourmet.net/indian.html (Make your own Dishes).
https://www.youtube.com/watch?v=MCDCPusdBUg (Acorn Meal).

====================

(26-10-2019) DEZE AUSSIE MAAT BOUWT ZIJN EIGEN HUIS.
Mijn eigen huis bouwen - Deel 1 (57 Delen)
https://www.youtube.com/watch?v=RJT0gEjUE-0&list=PLh5B6MCXRHiHlpIpo4vXngKyiysQMmvgK

Australisch Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+streetfood
Australisch Straatwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+streetwalk
Australische Muziek.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+music

Australisch Nederlands Woordenboek.
http://www.amazingaustralia.com.au/aussie-nederlands-woordenboek.htm

Aboriginal Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+aboriginal+streetfood
Aboriginal Muziek.
https://mp3bearz.net/aboriginal-music
https://www.youtube.com/results?search_query=didgeridoo+music

====================

(25-10-2019) DE VOOROUDERS VAN DE BLANKEN APEN.
Ik kan er ook niks aan doen dat is wetenschappelijk bewezen, en dan noemen ze ons Surinamers Apen, zou dit een gevalletje van cognitieve dissonantie van de blanken zijn? Wij stammen af van grote Koninklijke Afrikaanse Rijken uit de Oudheid. Toen kropen de blanken nog op vier voeten woonden in holen rotsen en hunebedden, en brabbelde vreemde klanken uit, huh huh.

Daarom hebben de Khazar zich bekeerd tot Nep-Joden ook een hekel aan Creolen, want ze weten dat wij de kinderen van Jezus zijn, hij heeft wollig haar als van een schaap staat in de Bijbel. Het waren ook de Joden die de slavernij hebben uitgevonden en slavenhandelaren waren, daar zij ze stinkend rijk mee geworden, kijk maar naar de herenhuizen in bv. Amsterdam.

Goden van het nieuwe Millennium.
https://ethosworld.com/library/Alford-Gods-of-the-New-Millenium-The-Shattering-Truth-of-Human-Origins-(1996).pdf

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de IsraŽlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Aflevering #1: Vermaak in de Quarantaine - Marria vlogt.
https://www.youtube.com/watch?v=eGmvwv3mFBE

Don't Fuck with me Niggers?
https://www.youtube.com/watch?v=GhxqIITtTtU
I'll ping pong your Ass, Japanese MotherFucker.
https://www.youtube.com/watch?v=GM2kGJqSA3E
Where's my Scotch and my Bitches? You Assholes.
https://www.youtube.com/watch?v=3DVR27dKuQY

====================

(24-10-2019) MANNEN HEBBEN EEN BAARMOEDER .
Wilt u even lachen, hier in Nederland hebben de psychiatrische patiŽnten besloten om HPV-vaccins aan jongens te geven vanwege: Baarmoederhalskanker, WTF BOYS? Hebben jongens een baarmoeder dan? En ik dacht dat ik geschift was het zijn de normale? Stelletje randdebielen, en deze geestelijk ontspoorde idioten hebben diploma's en graden (BUL(L) - PHD's.

Deze imbecielen hebben langer op school gezeten dan ons, ze hebben zoveel gestudeerd dat hun hersens gaar gekookt zijn. En om te voorkomen dat hun gekookte hersens in de fik vliegen, hebben ze hun stropdas flink aangetrokken rond hun nek want zuurstof bij gekookte hersenen betekent brand. En door zuurstof gebrek in de hersenen, kramen ze ook de grootste kolder uit.

Dus homo's kunnen nu zwanger worden.
(WO)man = Men with a (WO)mb-Baarmoeder.

https://www.youtube.com/results?search_query=hpv+vaccine+for+boys
https://www.brighteon.com/new-search?query=hpv+vaccine+for+boys&submit=
https://duckduckgo.com/?q=hpv+vaccine+for+boys&ia=web

Pharmaceutische Klokkenluiders.
Vaccineren is voor de winst, niet voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
https://www.youtube.com/results?search_query=pharmaceutical+whistleblowers
https://duckduckgo.com/?q=pharmaceutical+whistleblowers.&ia=web

Zie ook: (09-03-2019) Zijn Vaccines Giftig en Dodelijk?
Zie ook: (23-01-2019) Klokkenluiders Uitschakelen.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

====================

(23-10-2019) POLITICI WILLEN VREDE OP AARDE?
Als deze leiders vrede op Aarde willen dan is dat heel makkelijk te realiseren, neem al je defensie-personeel landmacht luchtmacht en marine en haal ze naar huis. Hou op om overal in de wereld de baas te spelen dat, scheelt jaarlijks miljoenen doden gewonden gehandicapten getraumatiseerden weduwen en wezen en vluchtelingen. Met andere woorden inderdaad vrede.

Nu heeft Rusland vrij weinig defensie-personeel in het buitenland, terwijl Amerika heeft rond de duizend militaire basissen in de hele wereld. Ze lopen inderdaad met stro-regeringen in de wereld de baas te spelen, en het land dat niet naar de pijpen van Amerika wil dansen wordt gewoon gebombardeerd naar de oertijd. Met andere woorden nooit vrede op Aarde?

Amerika is die bekende pestkop op school die kinderen hun zakgeld frisdrank en lunch afpakt onder bedreiging, de pestkop heeft altijd meelopers, en die zijn o.a. de NAVO en de Europese Unie waaronder de Nederlands M.P. - Cutte -. Amerika valt al 74 jaar Kleurlingen landen binnen (Racisten?) en gebruikt geweld, waaronder in de afgelopen 18 jaar het Midden Oosten.

Tijdens het omdraaien stapt u per ongeluk op iemand zijn tenen maar u biedt uw excuses aan of zegt: - Sorry -, maar de man zegt: - vanavond om acht uur kom ik langs en schop je
helemaal in mekaar -. En om acht uur wordt er aangebeld en als u open doet staat daar de man, maar hij is niet alleen gekomen hij heeft drie man meegenomen zijn broer neef en buur-jongen.

En gezamenlijk schoppen ze u in mekaar, met gevolg dat u drie maand naar het ziekenhuis moet en daarna nog zes maanden naar een revalidatiecentrum. Als de heren straks voor de rechter staan dan zal hij hun tuig van de bovenste plank noemen en hun zwaar straffen.

We nemen een Regering de Amerikaanse, die krijgen ruzie met een ander land b.v., Irak. Maar Amerika gaat ook niet alleen maar nemen hun drie Europese vriendjes mee Engeland Frankrijk en Nederland, en samen schoppen ze Irak in mekaar. Maar nu zullen de rechters Amerika en hun vazallen niet veroordelen als tuig van de bovenste plank, maar als helden van de eeuw.

Boycot van Rusland is zo hypocriet als de duivel, de M.P. van Nederland vertelt de kleine man, bijvoorbeeld een lokale boer het is niet toegestaan om uw producten te verkopen aan Rusland vanwege de boycot, u begrijpt het wel hť.

Maar de vrienden van de M.P. kunnen exporteren wat ze willen naar Rusland, bv. dat zwarte pasta spul van Coca-Cola is Top Secret, de Russen wordt niet toegestaan om het te kopiŽren. De aardappel van McDonald's is een speciaal geteelde aardappel, Rusland is niet toegestaan om hun eigen aardappel te gebruiken. Alle bekende westerse multinationale winkels zijn open in bijvoorbeeld Moskou, voor hun is er geen boycot alleen voor ons de kleine klootzakken.

Poetin wil vrede op Aarde?
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+wants+peace+on+earth
Trump wil vrede op Aarde?
https://www.youtube.com/results?search_query=trump+wants+peace+on+earth

Stel u heeft vrienden op bezoek, het is gezellig met een glaasje alcohol een stukje worst, en om b.v. 23 uur gaat de visite naar huis. Vervolgens gaat u naar boven om te slapen, maar de visite is niet naar huis ze staan om de hoek te wachten tot u slaapt. Dan plegen ze een inbraak in uw huis, om te neuzen in uw privť administratie, wat vindt u daarvan?

De meeste Nederlandse politici hebben het zwaar achter de ellebogen, ze doen alsof ze vriend zijn van b.v., Iran. Want er is een Nederlandse Ambassade in Iran, plus dat ook de KLM op Iran vliegt. Dan bestaat er ook de economische import en export tussen Iran en Nederland, maar achter de schermen loopt de Nederlandse Geheime dienst vermoedelijk te spioneren in Iran.

Die informatie geven ze misschien door aan Amerika en IsraŽl, die Iran misschien gaan bombarderen in de toekomst. Dit betekent dat de politici geen vrienden zijn van Iran, maar dikke huichelaars die als afleiding komedie spelen met een Ambassade, met een KLM en zaken doen.

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al 50 jaar. Inbreken is volgens hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal allang niet meer, maar wij bezoekers wel, zijn we dan ziek?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(22-10-2019) WIE IS PSYCHISH, DE NORMALE OF DE ABNORMALE MENSEN?
Als de psychiaters en de hulpverleners mensen willen behandelen die psychisch zijn. Dan weet ik nog wel een miljard patiŽnten voor hun, n.l. het blanke ras. Want in hun psychiatrisch waan-wereld ook hoogmoed genoemd, geloven ze dat ze ťťn of ander superieur ‹bermensch ras zijn.

Daarom zijn ze ook al 71 jaar bezig, om landen te bombarderen waar mensen met een huidskleur wonen. Omdat ze in de waan leven dat ze als blanke de baas en eigenaar zijn van de planeet. En eenieder met een huidskleur een minderwaardig wezen is, die onder de duim gehouden moet worden, desnoods met geweld, zoals in het Midden Oosten.

De mensen die in complottheorieŽn geloven zijn volgens mij niet gevaarlijk. Maar de mensen die niet in geloven zijn volgens mijn visie de echte gevaarlijke gekken van de planeet, want ze roeien miljoenen uit met oorlogen. Die psychopaten moeten dringend worden opgesloten in Tbs-inrichtingen, want ze zijn levensgevaarlijk.

https://www.youtube.com/results?search_query=hebben+mensen+die+in+complotten+geloven+een+geestelijke+stoornis
https://duckduckgo.com/?q=+hebben+mensen+die+in+complotten+geloven+een+geestelijke+stoornis&ia=web

====================

(21-10-2019) EUROPA: HET LAATSTE GEVECHT.
https://europathelastbattle.wordpress.com/watch/ (Censuur?)

Gesprek met Ursula Haverbeck.
Vrije meningsuiting is niet meer gewenst door de fascisten.
https://www.youtube.com/watch?v=1BvRvNZo5Gk
https://video.genyt.net/1BvRvNZo5Gk
https://www.youtube.com/watch?v=VglmcZSsl0U
https://www.genyt.net/how-to-watch-blocked-youtube-videos.html
https://www.youtube.com/results?search_query=gerda+haverbeck

Houdt voor ogen dat de gewone man van de straat Jood, ook maar een schlemiel is die wij waar-schijnlijk ook zijn. Zij en wij worden voor het karretje gespannen en opgeofferd door de echte Jodenratten die aan de touwtjes trekken, de kakkerlakken in de politiek de multinationals de banken de elite dat, schorem die stropdassen dragen en in Villapark de Bungalow wonen.

https://www.bitchute.com/video/Wze8635Y2q4q/ (01)
https://www.bitchute.com/video/fCNs2BN9Wp2c/ (02)
https://www.bitchute.com/video/YAigTlq8cmk9/ (03)
https://www.bitchute.com/video/wtJuOL93Q3Yl/ (04)
https://www.bitchute.com/video/nMSpkKCUeFuR/ (05)
https://www.bitchute.com/video/iOeKMegvXkQs/ (06)
https://www.bitchute.com/video/dYVgrle5CsX1/ (07)
https://www.bitchute.com/video/d68Z4F6xWga0/ (08)
https://www.bitchute.com/video/3rfmCiezqSaw/ (09)
https://www.bitchute.com/video/T8iQTlxrxC9R/ (10)

https://www.youtube.com/results?search_query=europe+the+last+battle
https://duckduckgo.com/?q=europe+the+last+battle&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=europe+the+last+battle

====================

(20-10-2019) TWEE VROUWELIJKE PILOTEN.
Inge & Claudia Besturen HEAVY MD-11F
Zij vliegen van Frankfurt naar Mumbai Lufthansa Vracht.
https://www.youtube.com/watch?v=bzsGG-SPkVs
Inge & Claudia MD-11 Besturen HEAVY MD-11F
Zij vliegen van Mumbai naar Hongkong Lufthansa Vracht.
https://www.youtube.com/watch?v=4AUMSymvsyw

====================

(19-10-2019) HUICHELAARS.
1200 rabbi's zijn het eens met Joodse HIAS (Hebrew Immagrant Aid Society)
overstromingen in het westen met 4,5 M immigranten. Niet ťťn in IsraŽl.
https://en.wikipedia.org/wiki/HIAS

De huichelachtige achterbakse stiekeme Khazar (95% Nep-Joden uit de OekraÔne) willen dat alle rassen wereldwijd mengen, behalve in het land Palestina die ze gestolen hebben van de Palestijnen en het land ten onrechte Israhell noemen. Jezus is een Palestijn en ik ben zijn kind, hij heeft wollig haar zoals van een schaap net zo als ik, staat in de Bijbel.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
https://www.youtube.com/watch?v=M4CrNQYNx3g

Als je de huichelaars betrapt beginnen ze direct te smijten met de Holocaust, om de mensen emotioneel week te maken zodat ze niks meer durven te zeggen van Israhell. Een concentratie-kamp is een kamp waar mensen geconcentreerd worden. En in het Amerikaanse concentratie-kamp voor illegalen zijn er al doden gevallen door een onmenselijke bewakers behandeling.
https://www.youtube.com/watch?v=R5jjcrCUmZc
https://www.youtube.com/results?search_query=usa+concentrationcamps

We willen geen zwarten in onze wijk (1950) want dit is onze buurt, vertel dat maar aan de Indianen wier land is gestolen door hun Europese voorouders. Het was Indianen land (Turtle Island - Canada Noord Midden en Zuid Amerika) voordat de psychopathische Superieure Arische arrogante racistische witte pieren kwamen, en miljoenen Indianen hebben vermoordt.
https://www.bitchute.com/video/OO6trZRBoSJA/

https://www.youtube.com/results?search_query=jewish+hias
https://duckduckgo.com/?q=jewish+hias&ia=web
https://www.brighteon.com/

====================

(18-10-2019) WORDEN WIJ MENSEN DUIVELS AL HET ONS UITKOMT?
Nazino SiberiŽ - Kannibalen-eiland.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazino_affair
https://www.bitchute.com/video/wuN8ni
https://www.youtube.com/results?search_query=nazino
https://duckduckgo.com/?q=nazino&ia=web
https://holodomorinfo.com/

====================

(17-10-2019) DUIVELSKINDEREN.
Kind vraagt aan zijn moeder: Waarom hebben we oorlogen?
Omdat we geregeerd worden door een elite groep psychopaten (Khazar-Fake Joden alias Zionisten) die eigenaar zijn van de banken die de overheid en de media beheersen. Ze financieren beide kanten van oorlogen (B.v. WW1 en WW2) voor winsten, en ze produceren de instemming van het publiek via, de propaganda van de demagogische stiekeme media. (Het emotioneel chanteren van de mensheid met een nep - Holocaust - in werkelijkheid stierven er rond de 272,000 Joden en geen zes miljoen, het is allemaal B.S.).
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Mensen zoals ik worden beschouwd als stoorzenders, want de gevestigde orde wil fanatiek met alle geweld in hun droomwereld blijven. Als wij beweren dat er niet ťťn Jood vergast is laat staan zes miljoen, dan is de massa pisnijdig woest en hels op ons. Men is niet dolgelukkig godzijdank hoera ze zijn allemaal nog in leven, men springt geen gat in de lucht of staan te dansen op straat. Nee, als ze de kans krijgen dan ruimen ze ons op, of je wordt ontslagen of je gaat naar de gevangenis, ook zijn er altijd psychiatrische inrichtingen, of je wordt, vermoordt.

Stel theoretisch dat wedergeboorte bestaat dan hebben we vorige levens gehad, en dan is het mogelijk dat we misschien in ťťn van die levens toen door de Joden zijn vermoordt, die misschien een andere naam hadden voor Jood. En ons onderbewustzijn weet dat in dit huidige leven, en met het gewone bewustzijn zijn we pisnijdig dat die zes miljoen nog in leven zijn.

En mochten ze wel vergast zijn dan is het misschien Bijbels gezegd: Wat je zaait moet je oog-sten. Als wij ons vandaag de dag te buiten gaan aan mooie spullen en aan veel lekker voedsel, dan is er over 500 jaar mogelijk bitter weinig grondstoffen en voedsel voor ons. Dan zullen we waarschijnlijk onze voorouders vervloeken, niet beseffende dat we die zelf zijn geweest.

De Joden worden al door de hele geschiedenis achtervolgt, maar niemand vraagt zich af hoe komt dat toch. Hebben ze dat misschien aan zichzelf te danken, zijn ze misschien al door de hele geschiedenis wrede moordenaars en beesten. De Bolsjewieken uit Rusland hebben 100 miljoen Russen vermoordt, en wie waren de leiders: Lenin Stalin Trotsky Marx etc. allemaal Joden.

De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

Recente peer-review Johns Hopkins genetisch onderzoek door een gerespecteerde Joodse MD toont aan dat 97,5% van de JudaÔca die in IsraŽl wonen absoluut geen oud Hebreeuws DNA heeft, dus geen Semieten zijn en geen oude bloed banden hebben met het land Palestina. 80% van de Palestijnen draagt daarentegen het oude Hebreeuwse DNA en is dus echte Semieten en heeft oude bloed banden met het Palestijnse land. Dit betekent dat de echte antisemieten de IsraŽliŽrs zijn die Palestijnse gebieden stelen om IsraŽlische nederzettingen op te bouwen, en het zijn de IsraŽliŽrs die de onschuldige Palestijnen tiranniseren en massaal vermoorden.

Benjamin Netanyahu vergaarde aan de Finks bar in Jeruzalem, een bekende Mossad-waterput. Hier is wat hij zei rechtstreeks genomen uit de transcriptie van de opname die was getuige en is 100% volledig geverifieerd:

Als we gepakt worden zullen ze ons gewoon vervangen door personen van hetzelfde pak. Het maakt dus niet uit wat je doet, Amerika is een gouden kalf en we zullen het droog zuigen, het ophakken, en het stuk voor stuk verkopen totdat er niets meer overblijft, maar de grootste verzorgingsstaat ter wereld die we zullen creŽren en beheersen.

Waarom? Want het is Gods (Baal) zijn wil en Amerika is groot genoeg om de klap te nemen, zodat we het opnieuw kunnen doen, opnieuw en opnieuw. Dat is wat we doen met landen die we haten (Rusland -Iran). We vernietigen ze heel langzaam en laten ze lijden omdat ze weigeren onze slaven te zijn.

Geschiedenis van de Kwaadaardige Khazar.
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/de-verborgen-geschiedenis-van-de-vreselijk-kwaadaardige-khazaarse-mafia
https://www.youtube.com/watch?v=EmNR8_sTKoo

De Mossad deed 9/11 met Meelopers.
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

De Complete Feiten over de Holocaust.
Arthur koestler: De dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://www.fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(16-10-2019) MEDISCHE ZAKEN.
Wat ik nu schrijf, heb ik jaren geleden meegemaakt bij een afspraak in het ziekenhuis, het is niet zo dat ik nu met vuil ga gooien. Ik had een afspraak maar was vijf minuut te laat omdat er op straat een wegomlegging was die ik vergeten was. En die troel achter de balie zei, u moet op-nieuw een afspraak maken en die zou twee weken later zijn, niks nieuwe afspraak domme troel.

Als ik niet kom heeft die specialist gemiddeld 30 minuten niks te doen maar wat doet hij, hij neemt de volgende patiŽnt in mijn tijd. Dus als die patiŽnt geholpen is heeft hij weer 30 minuten niks te doen, dus kan hij mij mooi in die tijd van die andere behandelen.

Dus hoezo over twee weken terugkomen met een nieuwe afspraak, ik heb flink tamtam lopen schoppen aan de balie en toen werd ik wel geholpen. Vele grietjes die achter vele balies bij veel bedrijven zitten zijn vermoedelijk Mbo'ers en die zijn niet bijster intelligent, daarom hoef je ze ook niet veel salaris te betalen.

In de medische wereld is men niet blij met mij, ik wil meepraten en dat is niet gewenst. Ik heb niet op de universiteit gezeten, heb ook geen medicijnen gestudeerd. Ik heb geen bul ben geen arts en heb geen praktijk, maar op het internet kun je veel leren, vooral omdat ik leer en nieuws-gierig ben. Of misschien wordt ik beschouwd als een Surinaamse Aap die brutaal is wie weet?

De meeste Nederlanders eisen dat we integreren, maar als we dat ook doen en willen mee praten op gelijk niveau, dan worden de deuren dicht gegooid. Deze integratie bedoelde we ook weer niet hoor, je moet wel onder ons blijven staan niet naast ons dat tolereren niet, verschil moet er zijn. Je bent een: ? Goede Aap ? als je elke dag ons banaantje aanneemt, en geen vragen stelt.

Onderstaande twee sites staan ook vermeldt op mijn subsite:
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (24-05 2019)

Deze Heer Melchior Meijer is ook niet gewenst in de medische wereld.
https://www.hartpatienten.nl/forum/het-geboycotte-artikel-van-melchior-meijer-over-margarine-en-linolzuur
https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/02/07/is-het-spel-van-de-margarinemaffia-uit/

====================

(15-10-2019) FACISTEN EN VERRADERS.
De kiezers zijn verraders want ze vinden het prima dat hun regering de fascisten, mijn telefoon afluisteren mijn brieven en E-mails lezen. Mij volgen welke websites ik bezoek met wie ik correspondeer, en van alle gegevens die de fascisten vergaren daar worden kopieŽn van gemaakt en afgegeven aan alle Europese regeringen, inclusief de CIA NSA en de Israhell regering.

De verraders vinden dat prima, want de volgende keer gaan ze weer op diezelfde fascisten stem-men, de verraders staan mij constant aan te geven en te verraden. Dus als ik ze tegenkom op straat en ze lachen tegen mij dan staan ze gewoon te huichelen, ze menen er geen donder van.

De Surinaamse regering heeft toen alle gegevens van de Javanen alle Moslims gegeven aan de VS-regering. Dat betekent staatsgrepen gaan plegen en dan de bende fascisten eruit schoppen, want het zijn smerige landverraders, die hun eigen volkeren verkocht hebben aan het buitenland.

Alexandria Ocasio-Cortez Luidt de Alarmklok Over de Sluipende Surveillance Staat.
https://www.youtube.com/watch?v=mxektG_wU4w
https://www.youtube.com/results?search_query=alexandria+ocasio+cortez+on+privacy
https://duckduckgo.com/?q=alexandria+ocasio+cortez+on+privacy&ia=web

Deze drie sites registreren uw browsen niet.
https://start.duckduckgo.com/
https://www.startpage.com/
https://www.brighteon.com/

Die demagogen van de (MSM) Mainstreammedia zoals de Journaals de Praatprogramma's op TV en de Kranten brengen het nieuws niet van bv. onderstaande sites die worden gecensureerd. Als ze het Nederlandse volk de waarheid vertelde over bv. SyriŽ, dan kreeg M.P. Kutte geen toestemming meer van het volk om langer te schieten. Dat spaart een heleboel onschuldige burgerlevens daar. Deze schurftige (MSM) moordenaars verdienen op staande voet gevangenis, vooral die stiekeme achterbakse gluiperd die Grausch? heet de grote baas van de NOS.

Zo wreed was Gadaffi.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
De waarheid die de Mainstream media (MSM) verborgen hielden over Gadaffi's LibiŽ.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://alternatiefnieuws.com/
http://www.alternatief-nieuws.nl/
https://12db.nl/

De andere kant van het Nieuws.
https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.rt.com/on-air/ (Rusland)
http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)

====================

(14-10-2019) WIE IS ER GEK EN WIE IS ER NORMAAL?
Als je het goed bekijkt zijn sommige westerse regeringen oorlogsmisdadigers en massamoordenaars, ze vallen al 18 jaar het Midden Oosten binnen en lopen te schieten zonder toestemming van de regering van het land bv. SyriŽ. Stel Suriname valt Nederland binnen zonder toestemming van de regering en gaan lopen schieten omdat er zogenaamd PKK-terroristen van Turkey zijn.

Wedde dat niet alleen Nederland maar ook de andere westerse landen woest kwaad en pisnijdig zijn, Amerika en ook hun NAVO-vriendjes zullen gezamenlijk binnen de kortste keren Suriname militair binnenvallen om de regering te verwijderen. Dus zolang witje kleurlingen landen binnen valt, is alles okidoki, maar valt bruintje witte landen binnen dan zijn alle vossen pisnijdig

Dat betekent dat de hele westerse wereld ťťn grote racistische bende is, ze hebben letterlijk en figuurlijk schijt aan mensen met een huidskleur. Dat deden ze honderden jaren geleden ook al, tijdens de slaven en koloniale tijd. In die tijd zijn miljoenen kleurlingen gestoven dat, gebeurt nu vandaag de dag weer in het Midden Oosten door die Superieure Arische pismieren.

Ik heb het al eerder geschreven wie parkeren politici in een regering inderdaad het volk de kiezer, dus de kiezer is medeschuldig aan oorlogsmisdaden en massamoord. Je had toen in Noorwegen die man die Breivik heet, die begon op straat op de kinderen van de kiezers te schieten, misschien heet hij gedacht ik ga het opnemen voor de kinderen van bv. Irak.

De man wordt onmiddellijk in het psychiatrische straatje geduwd, want dan kunnen wij de echte? gekken zichzelf wijsmaken wij zijn gezond en normaal. Want we willen doorgaan met onze veilige droomwereld, want de realiteit kunnen we niet aan. Het is altijd mogelijk dat er meer psychiatrische patiŽnten op straat rondlopen dan er opgesloten zitten in inrichtingen.

Regeringen mogen volkomen legaal in oorlogstijd met het wetboek en de Bijbel in hun hand hun vijand doden (Soldaten zijn burgers met een uniform). Doodt een burger in vredestijd zijn vijand dan is hij of een crimineel, of een psychiatrisch patiŽnt of een terrorist (Doden is nooit goed).

De Mythe van de Psychiatrische Afwijking.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html
https://verbodengeschriften.nl/html/over-antipsychiatrie.html
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm

Brief aan de Kinderen.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html

Corrina Rachel - Zelf Actualisatie, Menselijke Psychologie.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

https://duckduckgo.com/?q=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(13-10-2019) DE KINDEREN VAN JEZUS.
Halfbloed kinderen zijn vaak mooier dan volbloed kinderen, we zijn ook gewild bij hun. In de Bijbel staat dat Jezus wollig haar heeft als van een schaap. Plus 2000 duizend jaar geleden werden er geen blanken geboren in Palestina (Het land heet geen Israhel).

https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=GfM-F172548 (Documentary: The Other Race)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Mixed Marriages)

Is Jezus een Zwarte Man? Ik hoop van
wel, dat leert de witte pieren een lesje.
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man

De Spottende en Crucificatie van
Jezus op Paasdag op de TV van Irahell.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

====================

(12-10-2019) ZE WETEN NIET VAN OPHOUDEN.
De psychopaten verzinnen van alles om carriŤre te kunnen maken, eerst hebben ze ons gek gemaakt met - Fijnstof -. We rijden al gemiddeld honderd jaar auto, nu moeten we ineens uitkijken voor fijnstof. Nu komen ze met - Stikstof - die aan banden gelegd moet worden. Wat gaan de malloten in de toekomst bedenken. Denk erom kuddedieren klootjesvolk en dom gepeupel, u mag nog maar ťťn keer per dag een plasje plegen hoor en geen zes keer meer. Want in uw urine zit - Pisstof - ja ja verschrikkelijk gevaarlijk voor het milieu hoor. Nog voor de psychopaten en de psychiatrische patiŽnten in de zak van hun vader zaten bestonden alle chemicaliŽn al in de natuur, anders bestond er geen leven op Aarde.

Dan heb je nog die psychiatrische patiŽnten in de Tweede Kamer die rond 2050 de CO2 wil uitbannen, terwijl de idioten niet weten dat de natuur leeft van CO2, zonder CO2 gaat alles dood wat groen is, hoe meer CO2 hoe groener de planeet. Die idioten laten zich constant onderuit halen door de lobbyisten van psychopatische experts en deskundigen? Nu heb je enge plaatjes op de tabaks-producten zoals bv. shag sigaretten en sigaren, dankzij de lobbyisten van de dictators van fanatieke psychopatische organisaties en stichtingen.

Stikstof moet aan banden gelegd worden want het is schadelijk voor de natuur?
https://www.gelderland.nl/Provincies-vergunningverlening-begint-weer

====================

(11-10-2019) BESTAAT TELEPATHIE?
Zoals ik gisteren schreef lag ik 30 jaar geleden in bed aan een vrouw te denken, en zag haar bijna staan voor mijn bed. Ik werd zowel onwel als duizelig ben opgestaan op de vloer gevallen, ben nog een keer opgestaan en weer gevallen. Toen realiseerde ik me dat mijn linkerlichaam verlamd was. Daarna heb ik 25 jaar geen verlammingen meer gehad tot vijf jaar geleden.

Ik zit thuis en zei tegen mezelf ik zou mijn vrouw en kind (Heb ik niet) wel eens willen ontmoetten, middags ga ik naar de stad om een broek te kopen. En als ik mijn fiets op slot zet voor de winkel, loopt ze langs met haar kind en hebben we even staan praten.

Ik zit thuis en zeg tegen mezelf ik zou best wel weer eens naar school willen, middags ben ik aan het fietsen, kom langs een school, en zij staat daar voor de deur. Een ander keer zei ik dat ik haar miste, tijdens het fietsen naar de stad komt ze van de andere kant, en als ze langs fiets hoor ik haar zeggen dan moet je maar langskomen, maar misschien was ze getrouwd.

Ik zit thuis en hoor de ziekenauto sirene, en zeg tegen de persoon in die auto niet bang zijn het gaat weer over. 15 minuut later krijg ik een verlamming aan de linkerhand, en een half uur later lag ikzelf in het ziekenhuis. De volgende dag komt een verpleegster zich voorstellen en die leek heel veel op die vrouw van 30 jaar geleden.

Ik ben in de stad en op een hoek stond een vrouw te huilen, maar ik ben doorgefietst want ik kende haar niet. Misschien dat ze het wel was maar er totaal anders uitzag. Een paar straten verder kreeg ik een hartaanval, misschien ving ik haar hartpijn telepathisch op, omdat het me misschien herinnerde aan mijn eigen verdriet? om die andere vrouw.

Heel vroeger voor ik deze vrouw kende, zei een andere vrouw tegen mij, ik kan jouw alles laten doen wat ik wil. Ik hoef er alleen maar aan te denken en jij doet het, en je denkt dat het van jezelf is. Ik haar onmiddellijk links laten liggen want ik ben Surinamer en wij geloven dat er meer is tussen hemel en Aarde. Het gebeurt vaak dat ik aan zaken denk die later uitkomen.

Bij de medische wereld hoef je niet te komen met bovenstaande tekst, want ze kijken je vreemd aan, en lopen vervolgens te drammen over medicijnen, dat natuurlijk omdat het blanke zijn die denken dat ze alles weten. Op de universiteit hebben ze medicijnen gestudeerd maar geen geneeskunde, daarom zijn ze ook dwangmatig verslaafd aan hun opleiding en medicijnen.

Bestaat Telepathie?
https://duckduckgo.com/?q=bestaat+telepathie&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bestaat+telepathie

====================

(10-10-2019) MOE VAN ALLES?
Ik loop er over na te denken om nog maar ťťn keer per week een artikel te schrijven dat, komt ik ben moe van de wereld en de mensheid. Als je kijkt naar rassendiscriminatie, er wordt al tientallen jaren over gepraat en geschreven in de westerse wereld. Het westerse blanke ras lacht er om en gaan gewoon door met discrimineren. Hoe arrogant kun je wel niet zijn.

Ik schrijf links en mijn hand is moe er zit niet zoveel kracht meer in (Muisarm?), nu krijg ik af en toe verlammingen aan mijn linkerhand, is dat lichamelijk of zegt mijn onderbewust-zijn je zoekt, schrijft typt teveel want je hebt geen zin meer in de ellende van de wereld. Op 12 september 2019 was mijn hele linkerlichaam voor de tweede keer verlamd gedurende 30 minuten.

Maar het kan een opeenstapeling van factoren zijn, bv. een muisarm plus mijn onderbewustzijn plus lichamelijk plus een vrouw. Zeker dertig jaar geleden was mijn linkerlichaam ook volledig verlamd, ik lag in bed aan een vrouw te denken en zag haar bijna staan voor mijn bed. Daarna heb ik 25 jaar geen verlammingen meer gehad tot ongeveer vijf jaar geleden.

Aan de medische wereld daar heb ik niet veel aan die willen alleen maar chemische medicijnen geven, ik ben er mee gestopt want met medicijnen krijg ik even hard verlammingen als zonder. Alleen God weet wat die chemicaliŽn 20 jaar uitspoken met je andere gezonde organen. Misschien sterven de oude van dagen niet zo zeer aan hun ziekte maar aan medicijn vergiftiging.

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

Josie Wales Outlaw -- Een Boodschap aan de Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
Mark Passio De meeste mannen zijn Kippenschijt Lafaards.
https://www.youtube.com/watch?v=bAdsqqExPHU

Alexandria Ocasio-Cortez Beste Momenten.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI
Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley
reageren op President Trump's racistische tweets.
https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs

====================

(09-10-2019) WTF!!!
Ik ga u een verhaaltje vertellen wat misschien de reden zou kunnen zijn waarom de zwarte man zich niet druk maakt op Aarde, en niet vooruit wil komen met uitzonderingen. Als u mocht denken, hij is niet goed wijs of hij zoog dit verhaal uit zijn grote duim, dan mag u rustig even lachen no problem.

Stel dat er op Aarde alleen maar kleurlingen woonden, die deelden alles onder mekaar en maakte zich nergens druk om. Rijk worden carriŤre maken over lijken gaan daar moesten ze niks van hebben (Laisser-Faire). Toen ontsnapten de blanken uit de hel, en als camouflage noemden ze hem het paradijs waar ze zogenaamd door God uitgeschopt zijn.

(De duivel dus de blanken worden na duizend jaar vrij gelaten). Heeft God en of Jezus zich opgesplitst in ťťn miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij) de kleurlingen dus. Zou de Duivel zich ook hebben opgesplitst in zes miljard blanken?

Toen vonden ze met hun Ufo's de Aarde en besloten om hem te stelen, en hebben met de zondvloed geprobeerd om alle kleurlingen uit te roeien. Degene die het overleefden vluchten de bossen in van Zuid Amerika AziŽ Afrika enz. En tot vandaag de dag spelen de blanken nog steeds voor eigenaar en baas van de Aarde met volgens hun 6 miljard kleurlingen slaven.

In de Bijbel staat geschreven boven en onder de Aarde is er water en ook op Aarde is er water, Hebben de blanken oftewel de Ufonauten een gat gemaakt in de dampkring zodat de Aarde verzoop. Als je kijkt hoe astronauten zich buiten het ISS-station bewegen in de ruimte dan lijkt het net alsof ze door water ploegen. Tijdens hun training op Aarde oefenen de astronauten ook daadwerkelijk onder water.

De Ufo's die af en toe gezien worden door mensen doen uitermate geheimzinnig, ze maken zich ook niet bekend. Stel dat die Ufonauten de voorouders zijn van de blanken, wat geheim moet blijven. En die Ufonauten zijn ook tevens de baas van de Aardse blanken. Doe je niet wat wij zeggen dan mag je in je volgende leven duizend jaar niet geboren op Aarde als straf.

En die drie wijzen uit het oosten (drie sterren in het Oosten), waren misschien Ufo's die op zoek waren naar het kindje Jezus (met huidskleur) die ze wilden uitroeien. Misschien ook wel d.m.v. de zondvloed, het kindje Jezus dat in een mandje in het water werd gelegd door zijn moeder. Net zo als de Khazar oftewel de Nep-joden uit OekraÔne de kinderen van Jezus willen uitroeien oftewel de Palestijnen. Als het goed is moet Jezus een huidskleur hebben, want 2000 jaar geleden werden er geen blanke geboren in het Midden Oosten.

Is Jezus een Zwarte Man?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man

Film over Jezus.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands
(Nederlands) https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinaams)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Versch. Talen)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/system/app/pages/recentChanges

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(08-10-2019) DE BEESTEN VAN DE EVOLUTIE.
Als het goed is zouden alle wapens wereldwijd moeten worden afgeschaft dan is er nooit meer oorlog. Maar omdat sommige regeringen niet te vertrouwen zijn, heb je wapens nodig voor het verdedigen van je grens mochten ze binnen willen vallen. Maar we verkopen geen wapens meer aan andere landen dat, moet veel oorlogen voorkomen, en de ellende die er mee gepaard gaat.

Top 10 landen exporteren wapens over de hele Wereld.
https://www.businessinsider.nl/top-countries-exporting-weapons-arms-sales-2018-3?international=true&r=US
https://www.youtube.com/results?search_query=top+10+countries+exporting+arms+around+the+world

Welke landen verkopen wapens aan Saudi ArabiŽ.
https://duckduckgo.com/?q=wich+countries+sell+waepons+to+saudi+Arabi%C3%AB&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=wich+countries+sell+waepons+to+saudi+Arabi%C3%AB

Fabrikanten van Oorlogswapens.
https://duckduckgo.com/?q=war+arms+manufacturers&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=war+arms+manufacturers
Lijst van moderne bewapening Fabrikanten.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_armament_manufacturers
https://www.youtube.com/results?search_query=List+of+modern+armament+manufacturers

95% van de Khazaren uit OekraÔne hebben zich in 740 na Christus bekeerd tot het Jodendom, maar zijn geen Bijbelse Joden. Ze zijn niet van Abraham of Judea, en hebben nooit in Palestina gewoond ook geen 2000 jaar geleden. Israhell wil de baas zijn in het hele Midden Oosten via stroregeringen van Amerika. Het land Israhell bestaat niet, het land heet Palestina.

De NepJoden hebben bewust gekozen voor Palestina na de oorlog omdat de Palestijnen de kin-deren van Jezus zijn, en zij de Khazaren erkennen die niet. En om te voorkomen dat de Arabi-sche buurlanden de Palestijnen gaan helpen, wordt land voor land uitgeschakeld, zoals Afgha-nistan Irak SyriŽ Jemen Libanon Iran enz. OekraÔne heeft nu ook een Amerikaanse stroregering.

De Verborgen Geschiedenis - Het Khazar Rijk.
https://www.youtube.com/watch?v=k2oW63XkBhw
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+-+The+Khazar+Empire

Volgens het Internationale Rode Kruis zijn er in de 13 concentratiekampen ongeveer 272 duizend Joden gestorven, er is er niet ťťn vergast laat staan 6 miljoen. Ze stierven aan tyfus cholera en honger, na de oorlog werd het Rode Kruis gedwongen om die getallen te ontkennen. En eenieder die de holocaust onderzoekt en publiceert heeft een kans op gevangenisstraf.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(07-10-2019) VERVLOEKT ZIJN DE POLITICI, NAAR DE HEL MET DE KIEZERS.
Jemenitische mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=WK6dRhBWS-s

Zeldzame drone-opnames toont verwoesting in Jemen.
https://www.youtube.com/watch?v=DET8K_im370
Jemen-kinderen en de oorlog | DW documentaire.
https://www.youtube.com/watch?v=wpdZZF8t9x0
Het Volk van Jemen.
https://www.youtube.com/results?search_query=people+of+yemen

Arabic Music By Aamir Kangda.
https://www.youtube.com/watch?v=SSH4-aL-nCk
https://www.youtube.com/results?search_query=yemen+instrumental+music

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 14 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(06-12-2019) SCUMBAG GOVERNMENTS AND VOTERS.
Many Arab girls and women who have been abducted are raped and tortured by American soldiers animals every day for months, all governments not one except also the Dutch government look the other way and let the girls suffer. There are girl who killed themselves because they couldn't stand this humiliating sodomy anymore.

So if you're going as a voter vote again next time, you vote for animals, and then you're also an animal. Then you're fine that these girls are raped tortured and commit suicide because they couldn't stand these humiliations anymore. Then you're not worth a cut in the nose. You soldiers to whom it relates you are cursed forever, Jesus.

====================

(05-11-2019) YES I KNOW YOUR CURDLED.
Do you know what funny is, we are born naked but if we die we wear clothes, Why? OKE I agree with you, I don't want to see grand-mama naked from the waist up in the coffin, otherwise I probably die from a hart-attack myself. If I had a funeral parlor on both sides of the car, I placed ads: Three burials for the price of Two, only this week, (as long as the stock lasts).

====================

(04-11-2019) FROM THE RAIN INTO THE DRIP.
There are plenty of girls sitting in girl-houses and committing suicide why? The fellow man from society who did bother her, she meets them again in girl's homes e.g. the aid workers, because they have the same mentality as the fellow man from that society. The girl feels she got from the rain into the drip, and decides it doesn't make sense anymore so I step out.

====================

(03-12-2019) ARROGANT PRETENTIOUS JEWISH VIPER-SERPENTS BEASTS.
It is ridiculous that six million Jews (to whom it relates) in Israhell demand that all Palestinians should disappear from Palestine, because we want a state with only Jews. If the Palestinians don't want to leave, we'll chase them away with terror and intimidation to neighboring countries, or we kill them over the years, the whole world looks at it and is doing nothing.

I don't want a one or two states solution, the Jews no longer have a right to Palestine because since 1948 to today 2019 they have been creully against the Palestinians. So a promised country they can write that on their stomachs that they have forfeited, I want them to go back where they came from Europe, Palestine must be 100% Palestine again.

The Jews don't care that the Palestinians have lived in Palestine for thousands of years, all Palestinians should disappear abroad. They just want to get rid of a whole people getting them muffled away clean up murder and take out, they want an empty land only for Jews that, is beastly inhuman and Satan's thinking to go from such a devil's point of view.

Palestinian Women.
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+women&iax=images&ia=images

Women and girls bear brunt of Israel?s crimes in Jordan Valley.
https://electronicintifada.net/blogs/tamara-nassar/women-and-girls-bear-brunt-israels-crimes-jordan-valley

Israel?s systematic violence against Palestinian women.
https://electronicintifada.net/content/israels-systematic-violence-against-palestinian-women/23531

Israeli jailer takes photos of Palestinian captive during a strip search.
Four Palestinian women stripped naked during provocative prison search.
https://uprootedpalestinians.blogspot.com/2011/06/four-palestinian-women-stripped-naked.html

The whole world has been mourning about the holocaust with six million dead, while in reality 272,000 Jews (Khazar) from Europe died in world war II to typhoid cholera and hunger. There's not one gassed let alone six million. But for the 500,000 Iraqi children who died of an American boycott, no annual commemoration is held because they have a skin color.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Madeleine Albright - The deaths of 500,000 Iraqi children was worth it.
Cursed Demonic Beast From Hell,
Arrogant Racists White Trash).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright Today on the Killing of Children.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

Your America and Israhell are the biggest terrorists on Earth. And in case you didn't yet know it's the Jewish swine Netanyahu who ordered small nuclear bombs in the basement of WTC1 and WTC2 in New York, to bring down the buildings that are completely dusted. Dusting is the typical result of atomic stuff.

Did the Mossad do 9/11 with Associates?
https://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

Arthur Koestler - The thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

The Zionists, or the Khazar from Ukraine (Base Root Russia) are not Jews, they converted to Judaism in 740AD (95%). They don't descend from Abraham and Judea and never lived in Palestine, not even 2000 years ago.

The Khazar (Fake Jews) started the second world war with the first as well, because they wanted to swipe Palestine with all the violence. Those both wars cost at least 104 million, civilians 59 million and soldiers 45 million. I've deducted the 6 million Jews from it, because there's not one guest let alone 6 million. (Int. Red Cross).

And this filthy sneaky - Viper Serpents - from the Bible, murdered Rouzan my Palestinian daughter, and as a particle of God I have the memory of an elephant and am vindictive. They are now fighting whether they accidentally killed the nurse, those arrogant stink Khazar Jews should never have shot her because Palestine is not their promised land.

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutally murdered, by devilish psychopaths of Satanic governments.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Most people are arrogant because they don't believe in the above, they assume that if it doesn't exist people like me are psychiatric. But because they don't believe doesn't mean it doesn't exist, that's arrogant thinking. They have made their out of theory an established fact, which is arrogant.

Most people have heard from the parents family neighbors the acquaintances for the first twenty years of their lives, child this doesn't exist. People who say this are psychiatrically disturbed, and now as adults they just run this after parroting. e.g. we're dealing here with herd animals, who don't think let alone investigate.

====================

(02-12-2019) TRUTH OR CRAP?
On these Videos the Sun is blinking no she is not, it's the laser-beam of the NASA which hangs in front of the Sun, and once in a while the laser-beam is malfunctioning.

Blinking Sun.
https://www.youtube.com/watch?v=WOncr6YXKwQ
https://www.bitchute.com/video/LV7fykOwEjo/
https://www.brighteon.com/new-search?query=blinking+sun&submit=
https://duckduckgo.com/?q=blinking+sun&ia=videos

Why Has the Sun Developed a Huge Hole?
https://www.discovermagazine.com/the-sciences/why-has-the-sun-developed-a-huge-hole
Peace missing out of the Sun.
https://duckduckgo.com/?q=peace+missing+out+of+sun&ia=web
https://www.youtube.com/watch?v=oHtig0wSTaI

====================

(01-12-2019) NO COMMENT.
Beautyful woman nude in the forest.
https://video.genyt.net/j16aHD0hNeE
Nude Beaty Woman.
https://video.genyt.net/HqdIDLMB39U
Website: Duong Quoc Dinh.
https://500px.com/duongquocdinh

https://www.youtube.com/results?search_query=duong+quoc+dinh
https://duckduckgo.com/?q=duong+quoc+dinh&ia=images

====================

(30-11-2019) TRICKY BUSINESS.
You probably also saw the film: - The Matrix - that our whole lives have been dotted out by our creators? And in this life I have to do it with certain women I encounter but I'm spoil-sport, is it possible that I'm going to keep running into those women constantly in following lives, just as long as I've done it with all of them because that's what the Matrix makers demand.

That spoil-sporting thus that has anything to do with that, you want to escape the dotted plans of the Matrix creators. Because if babies are born constantly, the Matrix makers remain in charge of us on Earth. While if we live spiritually as God wants and no longer have sex, after our death, we remain in the spiritual world (The Earth).

Suppose Eva from the Bible was a geneticist who activated the uterus, so babies are born in paradise (The Earth?) So she's been messing around with our DNA (the Appletree), what can always sit in an apple a worm, which can always sit in a uterus a fetus, and that looks exactly like a worm in the early begin stage.

God said to Adam and Eve who hid their genitalorgans because they were ashamed, who you have said you are naked. So that means we were naked in paradise we weren't ashamed because there was no sex with all sorts of excesses. It was the most normal thing in the world to be naked in paradise, while when you walk naked on Earth on the street, you're supposedly to be sick.

Then the eyes of both of them were opened and
they realized that they were naked (Genesis 3.7)

Your naked body is not a crime.
Is nude art photography obscene?
https://video.genyt.net/W-GEEm_LbL8

Here are some videos of women who are naked.
Yes, I know, I'm a frustrated old dirty man, who gives a fuck?

Nude Artistic Shoot Rome Park.
https://video.genyt.net/l6o2Kuw5KvY
Naughty Lada wearing transparent dress.
https://vimeo.com/228213569
Swiss Government Supported Body and Freedom Festival.
https://video.genyt.net/NYIwoGIpXNI

Elemental - an Artistic Nude Short Sylviann.
https://video.genyt.net/dVARoymx12s
Wind Dancers: Nude models in nature.
https://video.genyt.net/ibJtwmcBtpc
Julia enjoying the Summertime.
https://vimeo.com/292971917
Miss Blond in the Woods.
https://vimeo.com/298363293
In Nature nude session with Lisa.
https://video.genyt.net/6vOKAmRXhZ8

Nude in Public.
https://www.genyt.net/search.php?q=nude+in+the+forest
https://vimeo.com/search?q=naked+in+public
Five countries where you can be naked.
https://video.genyt.net/KBcgsUt3VrA

I'm sometimes naked in the house in the summer, I've stood on the balcony as well, but I haven't been doing that for at least 20 years, because that could be tricky if you get caught. From the window-ledge up I have half curtains, so that if someone walks past and looks up at the first floor, the person can only see my maybe possibly naked top body and not my naked lower body.

====================

(29-11-2019) WHO KNOWS THE TRUTH?
A psychologist or psychiatrist can say to you: you suffer from this disease and you believe that as a layman, because the socialworkers have studied for that, then you believe you are sick. But these social workers don't know any better because they learned that theory at school, they believe in it sacredly and will lifelong fanatic abide by it.

But that theory the professors have taught them is it true, because they have learned it from their professors, and they from theirs and theirs. And is there even more besides that theory, the arrogant of that world rather doen't want to know that.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

I got blood-thinning drugs for blood clots, but they don't work, because with or without taking those drugs I got equally paralysis. But the general practitioners and neurologists didn't want to know about this and kept hammering on drug use. Of course, they will follow fanatic altogether their school education, otherwise they will sit with their hands in their hair.

That these paralysis may have something to do with the mind, so our way of thinking, or what we may have experienced for grief in the past, they want nothing to do with that. They desperately push away whatever I say they don't listen and are not at home. That's why I don't have doctors and neurologist anymore, because they are useless to me.

Suppose for years, you've been puzzling with your conscious and subconscious mind, something you've experienced in the past maybe ten years ago or recently. Then it's possible that the tension in your head rises so high a short circuit causing you to become paralyzed, just like a lamp that suddenly goes out because both ends meet.

With your consciousness you experience something and that goes to the subconscious and maybe you've experienced it before in the past, and those two make contact and there's a short-closure in your brain with a temporary paralysis as a result. I wrote earlier that I was thinking about a woman when I was in bed, and then suddenly my left body was completely paralyzed.

(DSM-5) Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition

https://en.wikipedia.org/wiki/DSM-5

https://dsm.psychiatryonline.org/
https://duckduckgo.com/?q=dsm5&ia=web
Tutorial.
https://www.youtube.com/watch?v=g6HMRHMhKWE
https://www.youtube.com/results?search_query=dsm5

I wrote on (27-11-2019) Fucking Arrogant Conceited Viper-incubated Jews. Psychologists have studied this and came to the conclusion that many politicians are psychopaths, including in the medical world multinational world justice and police world church leaders world and military world, in short those who exercise e.g. power, and with e.g. wars and boycotts kill millions.

Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

When, Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

====================

(28-11-2019) I DEMAND THAT YOU GOD ACT ON THE PLANET.
I demand that you God start to help the Palestinians and free them from those cursed Jews if you don't want to that, I will not acknowledge you anymore. You're not my God you're a cheat a traitor I despise you, you're fake hot air in the wind. If you say the Palestinians are your children, don't let them suffer any longer, save them from those cursed arrogant Jews.

If you as God want eternal peace on Earth build a new planet in the universe, exclusively and only intended for them Viper Serpents those arrogant conceited stink Khazar the Bolsheviks the Zionists and the Jews. The good and or real Biblical Jews who have no problem with the Palestinians, and want to live with them harmonious together as brothers may continue to live on Earth.

Also bring directly those psychopaths them war criminals and mass murderers of the White House to their minds, to fuck off from the Middle East it's not their continent. Close all their 1,000? Military base-sis in almost all countries of the world, everything which is American defense must be mandatory go home. Then there will be a sea of peace on Earth.

Isn't one Jew gassed, let alone six million?
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Imran Hosein - Khazar A Forgotten History.
https://www.youtube.com/watch?v=RwRu_9V-8AU
https://www.youtube.com/results?search_query=Khazar%3A+A+Forgotten+History+%7C+Sheikh+Imran+Hosein

====================

(27-11-2019) FUCKING ARROGANT COCKEY ZIONISTS BASTARDS.
With this song - Baden - Yasmine Hamdan tries to indicate that, she is not free in her country Lebanon because Israhell regularly bombards her country. The Khazar a.k.a. Bolsheviks a.k.a. Jews a.k.a. Zionists are becoming more and more arrogant, they have stolen Palestine and now they try to steal all Arab countries using their staff America with, American straw governments.

So if the world is getting sick and tired of the Jews again in the future, they will probably hunt them again. Perhaps this is why in recent history, people have been hunting the Jews every so many centuries. Perhaps they owe this to themselves. You have God's children, and they may be Satan's children as Jesus from the Bible said.

Yasmine Hamdan - Balad - (Eng subs) Directed By Elia Suleiman.
https://www.youtube.com/watch?v=mvI2bS8YSOo

-----

Fuck the Dutch Government and Politicians too because,
they brown-nose and licking Butt with Fucking Israhell.

Fucking Arrogant Cockey Viper-Serpent Jews.

Ayelet Shaked - (Female) Justice Minister,
The Mothers of all Palestinians should also be killed.
(Iba a Palestinian Mother I know - I love you Baby).

Miri Regev - (Female) Likud Party.
The Sudanese are a cancer in our body, I apologize
I didn't intend to hurt Cancer Patients.

Eli Ben Dahan - (Male) Deputy Defense Minister.
On Palestinians: In my opinion they are beasts not humans.

Naftali Bennett - (Male) Minister of Defense.
I've killed many arabs in my life and there's np problem with that.

See: 20:16 / 44:31.
Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0
Uncovering the Syrian Conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Q&A session from Rania Masri's Talk "Uncovering the Syrian Conflict".
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
Dr. Rania Masri's Speech at "Crisis in Gaza
and West Bank: Context and Action" Forum.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U

Why and How We Fight for Palestine' by Dr. Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=jcgEzRngdvQ

Speech: "Crisis in Gaza and West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
Rania Masri Speech: ' Mr.Obama, what is barbaric?'.
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q

Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
More of Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia

Khazar a.k.a. Bolshewiks a.k.a. Jews a.k.a. Zionists.
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.youtube.com/results?search_query=bolsheviks
https://www.youtube.com/results?search_query=jews
https://www.youtube.com/results?search_query=zionists

https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=bolsheviks&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=jews&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=zionists&ia=web

====================

(26-11-2019) CRISIS ACTORS?
54 Documented False Flag Attacks.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

Are there actually -- Crisis Actors -- as some claim? People who are paid for it to play for victims in terrorist attacks. If you're looking closely, you'll find faces that do look like each other from time to time, and were victims in several attacks. If there were false attacks, everything is theoretically possible.

There are also totally unknown people living in different countries, who don't know each other, will never meet each other and who look terribly similar. Often these people also experience the same thing in their lives, e.g. victims of the attack on a school in America, and a group that resemblethe victims and sing an anthem.

Crisis Actors?
https://www.youtube.com/results?search_query=crisis+actors
https://duckduckgo.com/?q=crisis+actors&t=h_&ia=web

In Memory Of Sandy Hook Victims TRIBUTE.
https://www.youtube.com/watch?v=1GMIAETrWpE
The children killed in Sandy Hooks Elementary School in
Connecticut, singing years later at the Super Bowl on stage?
https://www.youtube.com/watch?v=md9Kk2Ju0d0
Sandy Hook School Steunfonds United Way of Western.
https://www.youtube.com/results?search_query=sandy+hook+school+support+fund+united+way+of+western

Sandy Hook Superbowl Wonder.
https://www.youtube.com/watch?v=pdGXCJSgIcU (Censuur)
Sandy Hook Caught!!! 360p vanaf 7:10
https://www.youtube.com/watch?v=gv6pUhhqkME (Censuur?)
FBI says no one was killed at Sandy Hook Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=QPTD4TbqnuM Censuur?)
CNN: Sandy Hook was een Hoax.
https://www.youtube.com/watch?v=Angnbp4IZi0 (Censuur?)

It turns out that the parents completely repaid
their mortgage after the attack, strange?

What's going on here? Are we being cheated on?
More staged false flag atacks?
https://www.youtube.com/watch?v=l0FAuP-Xyng (Censuur?)
Syria Hero Boy, was produced by a Norwegian film crew?
https://www.youtube.com/watch?v=y027OLiE9Pw (Censuur?)
Sandy Hook School Killing and Superbowl Hoax Surprise?
https://www.youtube.com/watch?v=Uv4-5yQL3-Q (Censuur?)

SyrianGirlPartisan -- What The Media Is Hiding.
https://www.youtube.com/watch?v=pHFnvFbThDE

Syrians want to go home.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrians+want+to+go+home
Syrian President Bashar al-Assad.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Syrian Civil War.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+civil+war
Syrian StreetFood.
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+streetfood

====================

(25-11-2019) ARE THERE DUMB PEOPLE?
Are there stupid people and who are stupid people, and why do they indiscriminately believe everything from others as truth?

First, they have learned that experts and scientists and politicians always speak the truth, secondly they have learned from their parents, that the doctor the mayor uncle police-officer the reverend etc. always speak the truth.

Second, they think that studied people know anything because they've studied though, but what is studying it is indiscriminately adopting everything from teachers. Studying is ramming and ramming until you can dream it, intelligence only comes around the corner when you're going to wonder how did they come to that knowledge. And is there even more besides that knowledge and is that knowledge really true.

Statism: The Most Dangerous Superstition / with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf
https://www.youtube.com/user/LarkenRose/videos
http://www.larkenrose.com/

The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=0k4pXwmis7A
Question Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c

https://www.youtube.com/watch?v=pdDCaGQAU9U (Help, een Anarchist!)
https://www.youtube.com/watch?v=RjEAJTNPLgE (Anarchie - Goede Speech)

====================

(24-11-2019) NO COMMENT.
Sleeping Mom & Baby Breastfeeding.
https://www.youtube.com/watch?v=nNPH9uf-hww
The happiest breastfed 16 months old in the World.
https://www.youtube.com/watch?v=2Aw6Z1_qe7g
Land of milk and flowing love.
https://www.youtube.com/watch?v=8SpzH39fAlc
Indian Nude Art Dance ~ Kajuraho.
https://video.genyt.net/4GpszwebOks

Super Adorable Moment When Big Brothers and Big
Sisters Meet Newborn Baby For The First Time.
https://www.youtube.com/watch?v=qlOppyoQb8c

====================

(23-11-2019) TO WHOM IT MAY CONCERN.
All governments know about international women's sex trafficking, but they are not going to protect the girls because they hate and see women as a disposable cunt themselves. Many politicians at home and abroad go to e.g. sex farms hotel-call-girls and exclusive whore houses, they also have sex with little boys and girls in e.g. Thailand Brazil and Israhell.

Every year hundreds of thousands of children are being abducted worldwide, if they are e.g. playing on their three-wheeler in front of their house. There are also plenty that disappear from children's and orphanages, and are never found again. This international child and women trade is often owned by Jews, they also often blackmail paedophile politicians to get their way.

https://www.jewishvirtuallibrary.org/prostitution-2
https://www.ecpat.org/wp-content/uploads/legacy/Factsheet_Middle_East.pdf
http://www.gvnet.com/humantrafficking/Israel.htm
https://www.myjewishlearning.com/article/judaism-on-prostitution/

https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Palestine
https://en.wikipedia.org/wiki/Prostitution_in_Israel

https://www.youtube.com/results?search_query=prostitution+in+palestine
https://www.youtube.com/results?search_query=prostitution+in+israel
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+girls+prostitution+in+palestine&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+girls+prostitution+in+israel&ia=web

Eastern European Girls Trafficked And Sold As Sex Slaves.
https://archive.org/details/EasternEuropeanGirlsTraffickedAndSoldAsSexSlaves
https://duckduckgo.com/?q=east+european+girls+prostitution+in+israel&ia=web

Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+streetfood

Radio Falastini / Gaza-Fm.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm

TV Falastini.
http://www.falastini.tv/live/

====================

(22-11-2019) NO PEOPLE ON MY MOON PLEASE (AN UFONAUT).
If the story is correct, then there have never been any people on the Moon. It seems like a very nice sophisticated stage-play. Plus there have been some astronauts who have said, we've been chased away from the Moon by Ufonauts.

If I was an Ufonaut, and I lived on the other side of the moon, and I see Earth people coming with their space-rocket I'll chase them away, too. Because when I look down to Earth, I've learned that the human race is a murderer race, who has already killed up to one billion people throughout history with their retarded wars.

So I'm not going to allow them to put one leg on my Moon, because once they have solid ground under their feet, they'll for sure trying to play the boss on the moon. And maybe enslave my people and or eradicate them because they want to steal our raw materials. And they will certainly start there with their retarded wars. So if I was an Ufonaut who lived on the Moon, I chased them away.

On the website below you can see the photo, footprints of shoes on the ground. And that is not possible. Because on the moon there is no water and humidity, so it's not possible that the Lunar Dust will become compacted by the shoes. And if I'm good as a layman, there's no wind on the Moon either, so that flag can't flutter either.
http://www.space.com/7015-40-years-moon-landing-hard.html

And on the website below on the 5th photo, the astronaut walks around with a movie camera on his chest. Taking a picture is a chemical process, and without oxygen that chemical reaction doesn't work, and since there's no oxygen on the Moon, no picture can be taken either, but I'm a layman, so if you say, "you're talking from your neck," no hard feelings.
http://io9.gizmodo.com/the-real-story-of-apollo-17-and-why-we-never-went-ba-1670503448

I dreamed once that I was standing in space by the Moon, and saw the Earth spinning under my feet. Maybe I was waiting, in case the white worms arrive arriving with their rocket, and then I'll chase them away before I wake up. Once I dreamed that, I was in charge of a group of people. And I asked them, do you know where you are, and then a woman said yes we died on Earth, and now we're in the spiritual world.

http://www.gouvernante.info/ufo.htm

====================

(21-11-2019) FREEDOM OF EXPRESSION IS NOT WANTED ANYMORE.
Censorship on social media increases.
https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship
https://duckduckgo.com/?q=Censor+on+alternative+sites+increases&ia=web

European media writing pro-US stories under CIA pressure.
https://www.youtube.com/watch?v=sGqi-k213eE

Sudden Dead: What was the cause of dead of Udo Ulfkotte?
https://www.youtube.com/watch?v=3sXqSlGt4es

Bought Journalists - Udo Ulfkotte.
https://www.youtube.com/watch?v=3ZLgW3hgRBY
https://www.youtube.com/results?search_query=censuur+op+sociale+media+neemt+toe

====================

(20-11-2019) MISUSE OF THE CODEBOOK.
Often people who feel offended, are misusing the codebook laws to take revenge on the citizens who they are angry with. Suppose I say to a judge: ?You are an Asshole?, he immediately picks up the codebook and gives me a fine of lets say $500.

He won't say to me: ?What are you talking about Prick?, and then we can be friends again. No he is now abusing the codebook for private reasons. A house renting firm does this too, if I say to them: ?You are sons of Bitches?, then within a few days I have a letter in my mailbox of their lawyer.

They also abuse a codebook and a lawyer and use them as a trolley for private reasons. And since we citizens customers consumers and tenants are always drawing at the end of the stick, whe're always ?Fucked?.

The Fat Fuck started (I love you Baby).
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4
Former Manhattan Prosecutor: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(19-11-2019) TRUMPS MUSLIM BAN.
Israeli strategic plans from 2001 and before to remake
the Middle East targeted the same countries.

Muslim Banned Book-list.
https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

Israel's Discriminatory History.
http://inconvenienthistory.com/11/1/6681

Here are biographical profiles of some noteworthy
non-conformist (revisionist) historians and activists.
http://www.revisionists.com/

The aim of the Committee for Open Debate on the Holocaust is to
promote intellectual freedom regarding the "Holocaust" and to offer
a forum to those who contest the orthodox Holocaust narrative.
https://codoh.com/

Holocaust Revisionism In English.
http://aaargh.vho.org/engl/engl.html

Holocaust-handbooks.
http://holocausthandbooks.com/dl/22-trcfa.pdf

Rothschild Family.
https://www.myheritage.nl/names/jacob_rothschild

Gog, Magog And The Kingdom Of The Khazar.
http://www.apfn.org/THEWINDS/library/khazars.html

The Khazar Empire And It's Heritage.
http://www.biblebelievers.org.au/13trindx.htm

A Resource for Turkic and Jewish
History in Russia and Ukraine.
http://www.khazaria.com/

Absolute Proof More Modern Jews Not Biblical Israelite.
http://rense.com/general89/notjws.htm

The Jewish hand in the World-wars.
https://codoh.com/library/document/3209/?lang=en (Deel 1)
https://codoh.com/library/document/3294/?lang=en (Deel 2)
https://duckduckgo.com/?q=The+Jewish+Hand+in+the+World+Wars%2C+Part+1&ia=web
https://codoh.com/search/?sorting=relevance&q=The+Jewish+Hand+in+the+World+Wars%2C+Part+3

Jewish Bolshevik Rape.
https://www.bitchute.com/video/vi3dyEySSt6t/
The Hidden History of the Incredibly Evil Khazarian Mafia.
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

====================

(18-11-2019) TO WHOM IT MAY CONCERN.
Women are first-class freaks, because they are moaning 50 years every day that her husband is an asshole. They should divorce go to school get diplomas find a good job, then you don't need the asshole anymore because you are doing it yourself.

Men are passing away 15 years earlier than their wives because, according to my vision, they are sick and tired of the woman they married, who can't keep her mouth shut and throw everything outside the house. In addition, the men can be dead ill because, they have to play second violin in marriage for fifty years.

Many women betray their husbands, because their girlfriend knows more what is happening in the bedroom than the man who sleeps there. Problems you discuss with your husband and not with your girlfriend because you are not married, who has to interfere with her own affairs. That girlfriend who supposedly gives good advice, has often made a mess of relationships herself with men.

Reliable people are often not trustworthy because they can't keep their cake-hole shut when they are being told something, because we all know someone who is to be trusted. And they have someone who is to be trusted again, and they have someone to trust, etc. Etc. Etc. And after one week the whole city knows it, because we all know someone who is to be trusted.

On TV A woman said that she has become a prostitute to have power over men ha ha ha, the man has the power over her because he buys her body and takes down her free will. If he says, go lie on your back then she does that, if he says go sit on your knees then she does that. If he says, stand against the kitchen-block then she does that, what you mean power over men?

Another woman said on TV, I have become a prostitute to help men with social problems, my answer bullshit. Because that other man who comes along in about half an hour, and has four times more problems and who doesn't have enough money or no penny at all, she doesn't help him he can go home and do you know what.

315 FEMALES YOU CAN'T LIVE WITH THEM, AND YOU CAN'T LIVE WITHOUT THEM.
Many are booing peace fort, son's know their mocking-tic, cabin with ovum.

316 HOW DO WOMEN LEARN TO GET RID OF BOOING AND MOCKING?
We hope that ovum learns to lift home illusion, and stops bragging.

317 WHY DON'T MEN SPEAK OUT FOR THEMSELVES, OR ARE THEY ?SLAVES??
Men morals bottle fake illusion are shady, measuring themselves in calling moan ovum.

(Man calls moan ovum, get me a beer)

318 WHY ARE MEN AT HOME OBEDIENT, AND AT WORK TOUGH?
Sailing dumb yell: they hope to mutiny home-law, now foolish hiccup.

319 WHY DO WOMEN WANT TO BE THE BOSS OVER MEN?
Delusion, wanted to robe feathers, now wicked lip throat it sucks.

320 DO YOU LORD WANT TO SAY SOMETHING TO THE WICKED LIP THROATS?
Keep your lip in honor, blessing-road has wish, soul sow grass.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(17-11-2019) LIBANON DELIGHT.
Julia was born in Beirut, Lebanon, on April 1, 1968, and is
of Palestinian-Armenian descent.[3] She was educated at the
Rosary Sisters Schools where she sang in the school choir.

Kuffiyeh Scarf - Rosary Sisters Catholic
High School in Jerusalem, Palestine.
https://www.youtube.com/watch?v=pcLONPS2hmE

Betnafas Horriye | Julia ? Dbayeh Waterfront 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=jMhHM70Vlng&list=RDjMhHM70Vlng&index=1
https://en.wikipedia.org/wiki/Julia_Boutros
https://duckduckgo.com/?q=julia+boutros&ia=videos

Pro Palestine Flashmob Vienna 3.8.2014.
https://www.youtube.com/watch?v=8-b-pHrJj2c
Beirut Libanon Tax-free Rocks airfield with Dabke Dance.
https://www.youtube.com/watch?v=VEp29GS1VXI (Libanon)

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=lebanese+street+food+2019+ (Libanon)
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+street+food+2019+ (Palestine)<
https://www.youtube.com/results?search_query=armenian+street+food+2019+ (Armenia)

====================

(16-11-2019) THE PRESS & MEDIA AND POLITICIANS LIE ABOUT SYRIA.
I just found this video about a group of people from the United Nations who have been visiting Syria. And they have talked to several parties including President Assad. They tell a completely different story, then our newspapers the Journal of 20.00 hours and our politicians.

The school training is free for the citizens even in the university, so also the health care. Gadaffi of Libya did that too, and the population also had free gasoline. When a woman married in Libya, an Imam went to talk to her first, and if he discovered she had to marry, then Gadaffi forbade the marriage, the parents did it, then the marriage was dissolved and the parents went to jail.

Saddam Hussein also had a lot of free for the people. And in most Arab countries, this is known -- Nikab -- where the feminine face is hidden, with only 2 eyes is forbidden, a head cloth may be.

US Peace Council Representatives on Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=NmtM2M3eA4Q
Bashar Al Assad Interviews on YouTube.
https://www.youtube.com/results?search_query=bashar+al+assad+interviews

I consider everyone who is going to vote as a killer, because they are voting on politicians who actually drop bombs on citizens in the Middle East. And that well-known -- additional damage/Collateral damages -- I don't accept. That excuse doesn't work for me, the voters to whom it relates are, in my view murderers, because the people of those countries did not invade our countries, nor did they shoot at us.

We as the Western world we are the aggressors and war criminals. And if 56% didn't vote, then of the 71 fellow apartment residents there are thirty-one who is murderers who surround me and where I live.

You are in town and someone is looking for a quarrel with you and says: "I know where you live tonight I come along and kick you all the way". And indeed tonight at 20.00 o'clock the doorbell rings, and if you open it is the man. But he is not alone he has brought 4 friends, and together they put you into the hospital. If these 5 are in front of a judge, he will consider them: "As the scum of the top shelf " and punish them well.

America is also looking for a quarrel (As usual because they want to play the boss around the world), and also takes his 4 friends, and murders and destroys your citizens and the country together. But those friends The Netherlands England Germany and Belgium, are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as well: "Upper shelf scum "but as friends. And together they go and have dinner at The King of the Netherlands the President of America the Israhell Knesset.

That is why I demand and I hope that there are more citizens who demand that the Netherlands go away from NATO-NATO, because America is dragging us from war to war. Since the end of Hitler in 1945 have been in the last 71 years only countries bombed by America where Coloreds live, the rig is therefore also racist.

The big problem is, that our press and media, eg. The Journal of 20.00 our newspapers, and not forgetting those professional liars and stage players from the second chamber, who play for demagogues and lie all on each other, to drive the people in their corner. And then they have an excuse to continue bombarding for years, because the people find it fine, otherwise they will not vote on us.

Eva Bartlett Challenges the Corrupt Western Media?s Vision of Syria.
https://www.youtube.com/watch?v=-uizEIEOsjg
The Dirty War on Syria - Dr. Tim Anderson on GRTV.
https://www.youtube.com/watch?v=f5CDJm0Edh8
Joe Jamison Syria War Report.
https://www.youtube.com/watch?v=mizHddq5g10

====================

(15-11-2019) TO WHOM IT MAY CONCERN.
Women are first-class freaks, because they are moaning 50 years every day that her husband is an asshole. They should divorce go to school get diplomas find a good job, then you don't need the asshole anymore because you are doing it yourself.

Men are passing away 15 years earlier than their wives because, according to my vision, they are sick and tired of the woman they married, who can't keep her mouth shut and throw everything outside the house. In addition, the men can be dead ill because, they have to play second violin in marriage for fifty years.

Many women betray their husbands, because their girlfriend knows more what is happening in the bedroom than the man who sleeps there. Problems you discuss with your husband and not with your girlfriend because you are not married, who has to interfere with her own affairs. That girlfriend who supposedly gives good advice, has often made a mess of relationships herself with men.

Reliable people are often not trustworthy because they can't keep their cake-hole shut when they are being told something, because we all know someone who is to be trusted. And they have someone who is to be trusted again, and they have someone to trust, etc. Etc. Etc. And after one week the whole city knows it, because we all know someone who is to be trusted.

On TV A woman said that she has become a prostitute to have power over men ha ha ha, the man has the power over her because he buys her body and takes down her free will. If he says, go lie on your back then she does that, if he says go sit on your knees then she does that. If he says, stand against the kitchen-block then she does that, what you mean power over men?

Another woman said on TV, I have become a prostitute to help men with social problems, my answer bullshit. Because that other man who comes along in about half an hour, and has four times more problems and who doesn't have enough money or no penny at all, she doesn't help him he can go home and do you know what.

315 FEMALES YOU CAN'T LIVE WITH THEM, AND YOU CAN'T LIVE WITHOUT THEM.
Many are booing peace fort, son's know their mocking-tic, cabin with ovum.

316 HOW DO WOMEN LEARN TO GET RID OF BOOING AND MOCKING?
We hope that ovum learns to lift home illusion, and stops bragging.

317 WHY DON'T MEN SPEAK OUT FOR THEMSELVES, OR ARE THEY ?SLAVES??
Men morals bottle fake illusion are shady, measuring themselves in calling moan ovum.

(Man calls moan ovum, get me a beer)

318 WHY ARE MEN AT HOME OBEDIENT, AND AT WORK TOUGH?
Sailing dumb yell: they hope to mutiny home-law, now foolish hiccup.

319 WHY DO WOMEN WANT TO BE THE BOSS OVER MEN?
Delusion, wanted to robe feathers, now wicked lip throat it sucks.

320 DO YOU LORD WANT TO SAY SOMETHING TO THE WICKED LIP THROATS?
Keep your lip in honor, blessing-road has wish, soul sow grass.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(14-11-2019) SILENCE IS THAT TYPICAL DUTCH?
Martin NiemŲller, German soldier, Lutheran minister and Resistance fighter, wrote the following poem during his Captivity (1937 ? 1944) in Dachau concentration camp:

First they came for the Jews, and I said nothing, because I wasn't a Jew.
Then they came for the communists, and I said nothing, because I wasn't a communist.
Then they came for the trade unionists and I said nothing, because I wasn't a trade unionist.
Then they came to me, and there was no one more about that could say anything.

On the poem of Martin NiemŲller I remember me regular
variants, one of them I would like to share with you:
First they came for the elderly and I said nothing because I wasn't an elder.
Then they came for the sick and I said nothing because I wasn't sick.
Then they came for the unemployed and I said nothing because I wasn't unemployed.
Then they came to me and there was no one more about that could say anything.
https://www.tilburgers.nl/toen-kwamen-ze-voor-mij/

My Thoughts (Author).
First they came for the Native Indians (America) and I said nothing because I wasn't an Indian.
Then they came for the Aboriginals (Australi) and I said nothing because I wasn't an Aboriginal.
Then they came for the Maori's (New Zealand) and I said nothing because I wasn't a Maori.
Then they came for the Slaves (Africa) and I said nothing because I wasn't a slave.
Then they came to me and there was no one more about that could say anything.

The intensity of this time.
We fly all over the place and it can be sometimes difficult to breathe. All kinds of physical and emotional complaints pass through the revue of which we don't know what to do with it or where they come from. The soil is completely rammed from under us, and we don't know what we can do anymore. These fierce times are shaking us upside down, but everything is exactly as it should be.
https://www.inspirerendleven.nl/de-intensiteit-van-deze-tijd/

In response of the site below (Fraud 2003-2016 - 98 million Euro), I sent 418 e-mails to the upper class. Four of them replied no more e-mails please, but from the other 414 nothing at all, I'm curious how they voted on March 18th, business as usual?
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

====================

(13-11-2019) ISLAM IS GIVEN A BAD NAME.
Muslim men (To whom it relates) are just beasts from hell, because they treat their women as old dirt. In their eyes, a dog is worth more than women, if you also look at Isis Al and Qaida who kidnap rape torture killing and selling Women. They're Allahs children that, is not possible they must be Satan's children.

What Islam really says about women | Alaa Murabit.
https://www.youtube.com/watch?v=FETryXMpDl8
https://www.youtube.com/results?search_query=are+muslim+women+less+worth+than+men
Does Islam teach that a woman is worth less than a man?
https://www.thereligionofpeace.com/pages/quran/women-worth-less.aspx
https://duckduckgo.com/?q=are+muslim+women+less+worth+than+men&ia=web

====================

(12-11-2019) THE FORBIDDEN BOOK.
http://vho.org/censor/Censor.html
The Forbidden Book. (English Language).
"German's Affairs" - Carl-Friedrich Berg.
Hohenrain, TŁbingen 1994 (AG TŁbingen, 4 Gs 852/95)

Who doesn't know the truth is plain stupid,who know's but don't tell he is a coward or a parasite, but the one who does know and calls him a lie is a traitor
=!

Wer die Wahrheit nicht weiŖ der ist bloŖ ein Dummkopf, wer sie weiŖ und nicht sagt der ist ein Feigling oder Parasit, aber wer sie weiŖ und sie eine LŁge nennt, der ist ein Verbrecher!

Investigating the Holocaust can be dangerous, if you go too far than you have a chance to disappear in jail for 3 years. It's not desirable that you examine history, why are they so terribly frightened, that war has gone as he has gone there is no pin to put between it. Even if you dig and spit for a thousand years on websites and YouTube you're not finding anything, because that war has gone as he has gone.

Jewish leaders demand Farrakhan
denounce "Secret Relationship" book.
https://www.youtube.com/watch?v=CWlQykpa0qA
Louis Farrakhan breaks down as he
EXPOSE the Rothchilds & Rockefellers.
https://www.youtube.com/watch?v=cut9eppnmHg

Amazon Bans Holocuast Books.
https://www.darkmoon.me/2017/amazon-bans-holocaust-denial-shreds-and-incinerates-thousands-of-books/
https://duckduckgo.com/?q=holocaust+censored+books&ia=products
https://www.youtube.com/watch?v=tOlutQlTvmU
https://www.youtube.com/results?search_query=holocaust+censored+books

====================

(11-11-2019) DIVIDE AND RULE.
What is happening in Iraq is exactly what Israhell wants, use the US to destroy every Arab country. And when they are gone the country is in a shamble, with everlasting fights in the country so that they stay weak and can't attack Israhell. For example if they want to help the Palestinians to become free in their own country. Israhell wants a Greater-Israhell.

Afghanistan Iraq Libya Syria Yemen Lebanon Iran etc., all Arab countries must be destroyed and kept in turmoil, so the US and Israhell are the boss in them countries with straw govern-ments. If you want to stay the boss in Israhell, then you have to take out and destroy the friends of Palestine (Iran too), so they can't help them to become free in their own country.

Ex-General Wesley Clark said it is the intention of America to destroy and bring under our
control seven countries in five years. Iraq Syria Iran Lebanon Libya Somalia and Sudan.
Go to 09.38 minutes - 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
219 US-wars in comparison to Russia, China, Iran and Germany.
https://www.kla.tv/8955

https://ifamericansknew.org/download/muslimbanbooklet.pdf

Looking For Hope In Iraq | The Zainab Salbi Project Ep. 4.
https://www.youtube.com/watch?v=KWRm4wCMMiI

Iraq in the old days.
https://www.youtube.com/watch?v=bC4EJ8Jlck0
https://www.youtube.com/results?search_query=iraq+in+the+old+days

https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/cultuur_gelijkheid_joods_
kwaadaardigheid_antisemitisme.htm

https://www.rijnlandmodel.nl/script_pages/mainpages_index_display.php?scb=mn

====================

(10-11-2019) NO COMMENT.
Bruce Bruce - Young Boys Don't Play - 1/2.
https://www.youtube.com/watch?v=8AIZNJ6KRFo
Bruce Bruce - Granddaddy vs Uncle - 2/2.
https://www.youtube.com/watch?v=rfLf8agsN5Y

Chris Rock - Black People VS. Niggaz.
https://www.youtube.com/watch?v=f3PJF0YE-x4
Nigga shit and other crazy things black people do!
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug

====================

(09-11-2019) THE MEDICAL WORLD IS ALSO CORRUPT.
What typical man is one wants to earn first, you want to see the film Vaxxed then you have to buy it first. One does not go from the viewpoint, we release the film for the whole world, so that as many children as possible can save life. If you do not want to pay and do not buy the film then you may not see him, i.e. those children who become ill will be our sausage creature.

Suppose I am a medical and or scientific researcher and am looking for a medicine for e.g. Cancer. And at some point I find a clue to a drug, my boss the pharmaceutical multinational is immediately lying cross by persuading me to keep it for me myself, and I depend on their salary donation and subsidy money
=.

My boss will not say we don't patent it and we give the formula away for free to the whole world, so that all the other scientists around the world may come with a breakthrough, make a drug and all cancer patients can be cured worldwide. When it comes on the market, you have to pay a gross amount of money, because we simply patent it.

https://vaxxedthemovie.com/
https://vaxxedthemovie.com/stream/

The Movie - VAXXED -, from cover-up to catastrophe,
possible relationship between vaccinations and autism.
https://www.kla.tv/Vaccination-en/10264&autoplay=true

Vaccinating is for profit, not for health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
EX Pharma-representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc

Info about the Film Vaxxed.
https://www.youtube.com/watch?v=cJNGVVfgu6A
https://www.youtube.com/results?search_query=the+movie+vaxxed
https://www.brighteon.com/new-search?query=vaxxed
https://search.bitchute.com/renderer?use=bitchute-json&name=Search&login
=bcadmin&key=7ea2d72b62aa4f762cc5a348ef6642b8&query=Vaxxed

https://d.tube/#!/s/vaxxed
https://duckduckgo.com/?q=vaxxed&ia=web

====================

(08-11-2019) ARE POLITICIANS PSYCHOPATHS?
Bosses are probably Psychopaths.
https://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/
houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm

?When? Psychopaths go to work.
http://snakesinsuits.com/index.html

Round 5% Psychopaths in top organizations' politics.
https://www.youtube.com/watch?v=RFHDzzvFyxg
Psychopaths in Business-life (Part 1).
https://www.youtube.com/watch?v=8y74nPMsYxg
Psychopaths in Business-life (Part 2).
https://www.youtube.com/watch?v=VzRY6-v7_3Q

Are Politicians Psychopaths?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+politicians+psychopaths
https://duckduckgo.com/?q=are+politicians+psychopaths&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+politicians+psychopaths

====================

(07-11-2019) ARE GOVERNMENTS SCUM?
While turning around, you accidentally step on someone's toes but you apologize or say: - Sorry -, but the guy says: - tonight at eight o'clock I come around and beat you up -. And at eight o'clock your doorbell rings and when you open it's the man, but he hasn't come alone but brought three men with him his brother cousin and neighbor boy.

And together they beat you up, with the result that you have to go to the hospital for three and then go to a rehabilitation center for another six month. If the rats are in front of a judge in court, he will call them top-shelf scum and punish them severely.

We take America, who get's into an argument with another country like Iraq. But America is also not going alone but takes their three European friends with them England France and The Netherlands. And together they destroy Iraq completely. But now the judges will not condemn America and their vassals as also scum of the top shelf, but as heroes of the century.

If you look closely, some Western governments are war criminals and mass-murderers. They have been in the Middle East for 18 years and are shooting without the permission of the country's government like Syria. Suppose Suriname invades the Netherlands without the government's permission and start shooting because, there are supposedly PKK terrorists? from Turkey.

You want to bet that not only the Netherlands, but also the other Western countries are angry and pissed. America and presumably also their NATO allies will jointly invade Suriname militarily in order to remove the government. As long as whitey invades colored countries everything is honkidori, but if browney invades white countries then all the foxes are pissed.

That means that many western countries are one big racist gang, they literally and figuratively saying - Fuck You - to people with a skin color. They did so hundreds of years ago, during the slaves and colonial times. At that time millions of coloreds have been killed that, is happening today again in the Middle East, caused by those Superior Aryan Piss-Ants.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

(14-10-2019) WHO IS NUTS AND WHO IS NORMAL?
http://www.gouvernante.info/

Are Governments Scum?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+governments+scum
https://www.brighteon.com/new-search?query=are+governments+scum&submit=
https://duckduckgo.com/?q=are+governments+scum&ia=web
https://steemit.com/static/search.html?q=are+governments+scum

====================

(06-11-2019) BETRAYED BY OUR OWN GOVERNMENTS.
The Political Correctness of the fascists is going so extremely far, that being threatened or being beaten up and or raped, the citizen are forced to swallow that. Governments and the Justice Departments and the Demagogues of the Journals the Chat programs on TV and the News-papers, the enemies of the people so the spineless flap turds cowardly dogs look the other way.

Islam as a belief and the Muslims as supporters have the right to manifest themselves and be here, BUT the fanatics who want to abolish the European world and replace it with the Sharia they are not welcome. They have to do that in the Middle East, and the funny thing is Saddam Hussein Gadaffi and Assad kept them under the thumb, so Muslim countries right.

In Muslim countries (- Palestine) in the Middle East all religions live side by side peacefully. They don't hate each other they don't attack each other, they don't persecute each other, they don't haunt each other. Muslims and Christians Buddhist Hindus Atheists Jews. live in harmony with each other, it's them fanatics who keep fucking everything up and causes problems.

According to my vision, the fanatics unconsciously work for the devil, because by their fanaticism they only scare the Westerners away from Allah. So those Imams (To whom it may relates) who are stirring up the youngsters to become fanatical are probably children of the devil, presumably on purpose premeditated born on Earth to take down the faith.

Uta Ogilvie - German women rise up!
https://www.bitchute.com/video/0wzFEQz8mBda/
Uta Ogilvie Gives Up.
https://juergenfritz.com/2018/02/15/uta-gibt-auf/

German women stand up against the government
for the role in the Rape of the migrant crisis.
https://newspunch.com/german-women-migrant-attacks/
https://www.epochtimes.de/politik/deutschland/hamburger-montags-demo-auch-die-nachfolgerin-von-uta-ogilvie-zieht-sich-zurueck-a2354808.html

https://de.wikimannia.org/Uta_Ogilvie
https://www.youtube.com/results?search_query=uta+ogilvie
https://duckduckgo.com/?q=uta+ogilvie&ia=web

Jennifer Gehse the successor of Uta Ogilvie has pulled back as well from the demonstration
staff, and the third one wants to remain anonymous because she is afraid that she will be threatened too.
https://juergenfritz.com/2018/02/20/rueckzug-nachfolgerin-von-uta-ogilvie/

Swedish woman finally speaks some truth about immigration.
https://d.tube/#!/v/vladtepesblog/
QmeCGyBvDSCdZsPC7kQnEMzVMQDimZvYQj7GdXHYvoU1Cs

Tatjana Festerling pleads with other Germans to rise up.
https://www.youtube.com/watch?v=gN00TdD-XXY
Her Website.
http://www.tatjanafesterling.de/international.php
https://www.youtube.com/results?search_query=tatjana+festerling
https://duckduckgo.com/?q=tatjana+festerling&ia=videos

I have written it before and I keep writing it: - Politicians are Cowardly Dogs Spineless Turds -, they don't give a fuck about their own people and spit them in the face, so complete folk and land traitors. Totally worthless beings they are not worth a cut for the nose, then you also have those psychiatric patients who call themselves voters and remain imbeciles.

(24-09-2018) BETRAYED AND SOLD BY POLITICIANS.
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(05-11-2019) SHARIA LAW IN EUROPE.
If I'm correct it's the purpose of the Rothschild's who own the world our planet, that Europe is flooded with hundreds of millions of asylum-seekers and immigrants. Why to diluted the white European race, and then introduce the (N)ew (W)orld (O)rder, with a strong white race it won't work, only if they're weakened with foreign blood, so a mixed blood-race
=.

You should be wondering these guys from Africa who were at home even poorer than a church-rat, they didn't have a penny to scratch their you know what. Where did they find in God's name 10,000 euros, the money they have to pay to smugglers. There are plenty of them who throw their passport in the sea, because they know then we're not sent back.

Here you can see that governments are retarded, because you only need to make known worldwide, without a passport you just don't come in. Shall we bet that they are now handing their passports over to the Immigration Authorities The Dutch IND, and then one can find out who are legit bona fide refugee who fled for the misery of their country, and the scammers freeloaders and criminals etc.

The Dalai Lama: Mass migration leads to genocide.
https://www.kla.tv/13494

Sharia Law in England.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+england
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+england&ia=web

Sharia Law in Sweden.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+sweden
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+sweden&ia=web

Sharia Law in Germany.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+germany
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+germany&ia=web

Sharia Law in France.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+france
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+france&ia=videos

Sharia Law in Belgium.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+belgium
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+belgium.&ia=web

Sharia Law in The Netherlands.
https://www.youtube.com/results?search_query=sharia+law+in+the+netherlands
https://duckduckgo.com/?q=sharia+law+in+the+netherlands&ia=web

(08-06-2019) BEING FANATIC DRIVES THE ENGLISH AWAY FROM ALLAH.
(07-06-2019) SHARIALAND MEANS LIVING IN THE MIDDLE EAST.
(11-03-2019) IS ITALY A TEST GARDEN FORE ISLAM?
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English).

(19-10-2018) MULTICULTURAL IS THAT COERCION?
(18-10-2018) EUROPE ISLAM LAND?
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English).

(02-10-2017) MOET EUROPA VOLGENS DE POLITICI SHARIALAND WORDEN?
(18-07-2017) ZIJN POLITICI LANDVERRADERS?
(01-07-2017) VERGRIJZING VAN DE BEVOLKING EN VLUCHTELINGEN?
(19-04-2017) SHARIALAND? EVEN OPSODEMIETEREN GRAAG.
(16-02-2017) MOSLIMS GEEN PROBLEEM, MAAAAAAAAAAR!
(28-01-2017) HOE BETROUWBAAR ZIJN WEBSITES?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Only Dutch).

(07-12-2016) WE KRIJGEN EEN BURGEROORLOG IN EUROPA.
(14-09-2016) SHARIALAND BETEKENT WONEN IN HET MIDDEN OOSTEN.
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Only Dutch).

====================

(04-11-2019) GONE OF THEIR ROCKERS.
In this moron retarded country some church-leaders in the south of The Netherlands have removed the Cross and the Jesus and Maria statutes out of their church because, as they say: - We don't want to offend the Muslims -, WTF? I'm convinced that the majority of the Muslims, don't mind. And to the fanatics I have a message: - We don't want Sharia in The Netherlands, try it in e.g. Mecca. than you will see how fast they will kick you out.

A Dutch City demands (01-10-2010) that the owner removes the text (Jesus Saves) of his roof, otherwise they will give him a fine of 15.000 Euro's and the text will be removed by force.
https://www.youtube.com/watch?v=2osJEbdXjBo
https://www.youtube.com/watch?v=bvqyVGT9jTc

Swedish Bishop want crosses on and out of churches because, to not offend Muslims.
https://moonbattery.com/swedish-bishop-wants-church-to-remove-crosses-point-way-to-mecca/
=.

The Justice has removed crosses from courtrooms.
https://www.rt.com/news/416930-bavaria-cross-courtroom-removed-muslim/

Chinese government keeps removing crosses from Churches.
https://dailycaller.com/2018/09/10/chinese-officials-bibles-crosses/
=.

Supermarket removes Cross out of advertisiment.
http://orthochristian.com/107155.html
=.

Canada removes to not offend Muslims.
https://www.jihadwatch.org/2018/12/canada-church-takes-cross-off-wall-to-avoid-offending-muslims

White people are Mentally Disturbed. No more Spam Damn!!!
https://www.prisonplanet.com/pc-police-want-to-ban-ham-sandwiches-because-muslims-find-them-offensive.html

Jews cross symbol of oppression Christiqans.
https://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/25/jews-cross-symbol-of-oppression-christians

These people who wants to move the Crosses are funny mentally disturbed idiots because, when they're doing shopping in the high-street they're not saying I don't want to see any black people. And if I demand that, they will simply say that I'm a racist. Plus they don't want to abolish Black Pete, so they don't mind black people feeling insulted.

====================

(03-11-2019) FUNNY STUFF.
Peanut: Taste of China (Jeff Dunham).
https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us
Sweet Daddy Dee is a P.I.M.P. (Jeff Dunham).
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI
Terry Fator - Ventriloquist.
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc

====================

(02-11-2019) EVERY COUNTRY HAS TRAITORS.
Every country has traitors whether they're from America Israhell China Peru Norway Palestine The Netherlands it doesn't matter, traitors are everywhere. So if they call you an anti-Semite, because you don't like Israhell because of the way they treat Palestinians in their own country
=.

Or you have feelings for the Palestinians because they're being evicted terrorized raped tortured and killed in the past 74 years by the Zionists, just ignore the: - Bullshit - that your an anti-Semite. Even the traitors in the political second chamber in The Hague who are sucking Butt with: - Fucking - Israhell can come and kiss my entire Surinamese ass, - Fuck - them too
=.

I wear a Palestinian scarf when I leave my house in the hope that the Dutch won't forget Pales-tine, and to honor Rouzan who was killed on June 1st 2018, and to be solidair with the Pales-tinians. But I could be a traitor as well, maybe I wear the scarf as camouflage to flush out Pales-tinians in the Netherlands. I'm partly Jewish I could be working for the Mossad who knows
=?

In the Dutch AZC (Asylum-seekers Houses), there could be spies of the Mossad and or the Hamas who knows, to keep an eye on the legit fled Palestinians. Rouzan was killed it could have been an Israeli soldier, but it could also have been a Hamas member dressed as a soldier who killed here, because Rouzan was outspoken that Palestinian women should have more rights
=.

Fearless Muslims in Minnesota US.
https://www.youtube.com/watch?v=SeCql-AuyO0

====================

(01-11-2019) PALESTINE REMEMBERED.
Towns in Gaza.
https://www.palestineremembered.com/GazaTownsSnapshot.html
A Synopsis of the Israel/Palestine Conflict.
https://ifamericansknew.org/history/
KHAZARS, a national group of general Turkic type.
https://www.jewishvirtuallibrary.org/khazars
Khazaria?the Myth of Anti-Semitism Exposed at Last!!
http://www.reformation.org/khazaria.html
Gog, Magog And The Kingdom Of The Khazars.
http://www.apfn.org/THEWINDS/library/khazars.html
B'nai B'rith And Adl Hypocritical Say Critics.
http://www.apfn.org/THEWINDS/1998/09/bnai_brith.html
The Hoax of the Twentieth Century.
http://www.vho.org/GB/Books/thottc/index.html
Link-List of banned Literature.
http://vho.org/censor/Censor.html
The History Of The House Of Rothschild.
https://rense.com//general88/hist.htm

====================

(31-10-2019) WHO IS WHO?
In the Bible, one is speaking of the three wise men from the East, who came to worship the infant Jesus, for they had seen his star (Jupiter?). Jesus has something to do with Fish, the constellation Fish his planet is Neptune and the by-planet is the star Jupiter.

Perhaps Jesus (Muhammad too?) was an ordinary Earthly man, who did revelations to shake the masses awake. And the rulers such as the elite the rich the churchleaders the government in short, the established order who don't like it a bit, and have crucified him or eliminated cleared away killed him etc. This is also the same with whistleblowers.

On October 17th, 1998 at 21.28 pm (CEST + 2hrs) I saw in Zutphen the Netherlands Three (3) stars right above the Eastern horizon, and the middle flew to me turned left and disappeared at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-23minute in Gemini. (NO, I'm not Jesus).

The planet Saturn stood in 00degree-38 minutes in Taurus which is 57degree-41minute above the horizon. And the planet Jupiter stood at 19degree-21minute in Pisces, which is 98degree-58 minute above the horizon. Moments later the stars were gone and no longer visible.

On 07 August 1998 at 18.40 pm (CEST + 2hrs) I was in Zutphen the Netherlands thinking about time travel, and at that time the Eastern Horizon stood at 28degree-24minute in Sagittarius. and 28degree-24minute Sagittarius and 28degree-23minute twins are opposite constellations, thus at 180 degrees of each other, typically hť.

Download PlanetDance to make Horoscope-Charts.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Go to (Bestand/File) and then (Radix), just fill the 1/3 left of the form as a layman.
Then click (OK), go to (Bestand/File) again and click on (Bewaar Alles/Safe) Go to
(Tijd/Time Wiel/Wheel and OK), then the horoscope is going to run. (Every 4 minutes 1 degree).

007 THE TREE STARS AT JESUS BIRTH WHAT WHERE THEIR NAMES?
Jesters bellowed stone red, did bite worm, saw jaw egg?

(Who bellowed? Tree wise of the east, rivals?, ufonauts,
renegade angels, (Jaw - Jews?), Stone = Jesus?

95% of the Jews are 'Khazar' from Ukraine/Crimea, which was the root of Russia, they're converted people in 740AD. The Russians kicked them out of the country, because they were murderer evil people. They still are because they have been committing genocide on the Palestinians for the past 70 years.

They don't descent from Judea or Abraham, and they've never lived in Palestine not even 2000 years ago. Jesus calls them Serpents in the Bible. And maybe the Khazar wants Ukraine/Crimea back, and in order to do that they have to destroy Russia, and they shrewdly use Europe and the US to do that for them.

008 THEY WHO ROARED WHERE THEY UFO'S INSTEAD OF STARS?
Saw stone resurrect knew city bride.

(Did they know where he was born?, and did they try to kill him
with a biblical flood, the child Jesus in a cane basket in the river?)

006 JESUS DID YOU COME TO TAKE OUR SINS AWAY?
Measuring clog Moses, he hopes your choice now John?

(Clog = Earth?) Did Jesus measure the difference between
consciousness and subconscious of mankind, to find out
who is ready for Reincarnation Spirit world or Paradise?

009 IF JESUS IS BACK ON EARTH WILL UFO'S COME BACK?
Already on the planet, rejoice sixth knower, Ufo's trailing me.

01God 02Jesus 03Abraham 04Noach 05Moses 06John (Revelation) - Me? (Oh Oh)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Matthew 2/ 1-12
2/1: Now Jesus was born in Bethlehem, located in Judea. In those days of the King Herod, Behold, some sages of the East have arrived In Jerusalem.
2/2: Saying: Where is the Born king of the Jews? For we have seen his star (Jupiter?) in the East, and have come to worship him.

https://en.wikipedia.org/wiki/Biblical_Magi
https://duckduckgo.com/?q=three+wise+of+the+east&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=three+wise+from+the+east

====================

(30-10-2019) BEASTS DEMAGOGUES SCUM FILTH.
This first site below lasts 01hrs and 15 minutes, and after 15 minutes I removed the film, I didn't want to look at it any longer. Why not, because every 5 seconds the beasts come into the picture or the Satan's children. So as officials of the American government, the demagogues of the press and media such as journals etc, and there I get nauseous of.

I wonder if the maker of this film is a demagogue, who is in love with the beasts and takes the piss out of the viewers. Perhaps the press and media should be placed under curatorial, so that they can no longer cheat the public, by constantly telling the people lies and deceit. The herd of animals will scream, do you want to abolish democracy?

Suppose someone makes a clip about the many E-numbers in a bag of chips, to warn the citizens that not all E-numbers are healthy. And every five seconds he shows that bag in view. And he probably knows that the herd of animals will go and buy that bag tomorrow massively, and presumably he gets commission from the manufacturer if more is sold than usual.

If a police detective wants to catch a lot of criminals, then he should think just as cunning as criminals. Sometimes they are also connected to a criminal organization to smoke them from within. But, in the meantime they are also performing all sorts of criminal acts. Is it desirable for the judiciary department to perform criminal behavior to tackle criminals?

War made easy - How Presidents and
Pundits Keep Spinning Us to Death.
https://www.kla.tv/Iran-en/14445&autoplay=true#/t=309.6097848

IRAN encircled by US-aggressors ?a voice for the voiceless.
https://www.kla.tv/14631&autoplay=true

The other Side of the News.
http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.kla.tv/en (Switserland)

====================

(29-10-2019) I DEMAND FROM GOD.
If we are your children than the Palestinians are also your children, so I - DEMAND - that you God come to the planet and save the Palestinians from those Zionists Biblical Viper Serpents. The Snakes from the planet the Khazar the Fake Jews who converted in 740 AD to Judaism, their not from Abraham en Judea, and have never lived in Palestine not even 2000 years ago.

If the Jews were real God's children then they shouldn't hunt the Palestinians down, for they are also children of God. God said let the children come to me, and in my opinion he means all the so many billion children of humanity. So not only Atheists or Baptists or Buddhists or Catholics or Jews or Muslims or Reformed or Pagans etc.

These Khazar Zionists Jewish Satan's Children are practically behind every war in the past thousands of years, plus they control the flow of money in the world in that same time. I want you to make the whole Middle East Jew free, it's an Arab continent it's their land and not of the white Europeans originally from the Ukraine, which was the root base of Russia. These Beasts are Communistic Bolsheviks from Russia
=.

Screaming Blood 100 million victims of Marxism.
https://www.kla.tv/14150
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

U.S. Veterans Witness Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q

http://www.deiryassin.org/ (The beginning of the terror).
http://www.deiryassin.org/survivors.html (Survivors Speak out).
http://www.december18th.org/ (I refuse to be an Israeli Soldier).

The western governments and politicians (To whom it may concern) are looking the other way for 71 years now, and slyming and sucking butt with Israhell. I consider them as traitors of the Arab race, and maybe they're racists too because the Palestinians have a color of skin.

Is Western and also European governments being sneaky? Do they help Israhell with weapons and technologies, to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs down? If they don't help them then they become weak, and be maybe kicked out by the Arabs.

And where do they flee to Europe, and perhaps governments don't want this because maybe they dislike the Jews themselves. So in essence are the Palestinian people with a skin color sacrificed for the comfort of the white western world - Racism?

Radio Falistini.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Radio GazaFm.
https://radio.garden/listen/gazafm/FSbpew0Y

Palestinian Maha makes Pitabread. (Lives in Italy).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Gaza Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=gaza+streetfood

Learn Arabic with Palestinian Maha.
https://www.youtube.com/channel/UCPINCItSdAc7SBXxi6AcWpw

====================

(28-10-2019) THIS IS HOW YOUR OWN GOVERNMENT BETRAYS YOU.
On June 8, 1967, 34 American servicemen were murdered by them Fucking arrogant Viper-serpent Jews (see list with Photos and Bios) and 174 were wounded during an Israeli attack on the USS Liberty. According to former Chairman of the Joint Chiefs of Staff Admiral Thomas Moorer, those men were then betrayed and left to die by our own government. The survivors are still awaiting justice.

USS Liberty Incident.
https://en.m.wikipedia.org/wiki/USS_Liberty_incident
https://ifamericansknew.org/us_ints/ussliberty.html

Arrival Malta-harbor.
https://www.youtube.com/watch?v=187zED75ZRA
USS Liberty 06 08 2009 Meeting.
https://www.youtube.com/watch?v=a3E2NcC0x20
https://www.youtube.com/results?search_query=uss+liberty
https://www.brighteon.com/new-search?query=uss+liberty&submit=
https://duckduckgo.com/?q=uss+liberty&ia=web

The Israeli Mossad did 9/11 with Accomplices.
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(27-10-2019) YEP, WE'RE STILL HERE, PALEFACE.
The Native American Indians the original inhabitants of America (Turtle-Island - Canada North Central and South America) are treated like old dirt by the white Americans, they invaded their country and stole it, just as the Palestinians are treated like old dirt by the Khazar (Fake Jews) who have also stolen their country.

The Indians and the Palestinians haven't got any rights and are bird-free, they are treated as second-hand citizens in their own country. If I was God I let the Whites smell a turt, they should shame themselves to dead.

We Live to Survive: One Week with Lakota (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=ELWllQNS1cM
We Live to Survive: One Week with Lakota (Deel 2).
https://www.youtube.com/watch?v=DDTHDYb1CVM

http://www.nativeradio.com/ (Radio).
http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video).

https://www.youtube.com/watch?v=kqqsy8HI93k (Women Powwow 2019).
https://www.youtube.com/watch?v=ScaOvYAL5vo (2019 Gathering of Nations Pow).
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing).

https://www.youtube.com/watch?v=7re_zwU6O64 (Cooking Navajo Fry bread).
https://www.youtube.com/watch?v=rKYsCTbOzD8 (How to make Navajo Frybread.
https://www.youtube.com/watch?v=coW7MwGGLPk (Traditional Navajo Fry Bread).
http://www.recipesource.com/ethnic/americas/native/ (Make your own Dishes).
http://www.thegutsygourmet.net/indian.html (Make your own Dishes).
https://www.youtube.com/watch?v=MCDCPusdBUg (Acorn Meal).

====================

(26-10-2019) THIS AUSSIE MATE BUILDS HIS OWN HOUSE.
Build My Own Home - Part 1 (57 Parts)
https://www.youtube.com/watch?v=RJT0gEjUE-0&list=PLh5B6MCXRHiHlpIpo4vXngKyiysQMmvgK

Australian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+streetfood
Australian Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+streetwalk
Australian Music.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+music

Aussie-Dutch Dictionary.
http://www.amazingaustralia.com.au/aussie-nederlands-woordenboek.htm

Aboriginal Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=australian+aboriginal+streetfood
Aboriginal Music.
https://mp3bearz.net/aboriginal-music
https://www.youtube.com/results?search_query=didgeridoo+music

====================

(25-10-2019) THE ANCESTORS OF THE WHITES APES.
I can do nothing about it that has been scientifically proven, and then they call us Surinamese Apes, could this be the case of cognitive dissonance of the whites? We descend from the Great Royal African Empires of Antiquity. Then the Whites where still crawled on four feet and lived in caves rocks and rune-beds, and babbled strange voices like, huh huh.

Therefore, the Khazar converted to Fake-Jews also hate creoles, for they know that we are the children of Jesus, he has woolly hair as of a sheep it's in the Bible. It was also the Jews who invented slavery and where also slaves-owners, that's why they became filthy rich with, just look at the Posh Nosh Mansion Houses in e.g. Amsterdam.

Gods of the new Millennium.
https://ethosworld.com/library/Alford-Gods-of-the-New-Millenium-The-Shattering-Truth-of-Human-Origins-(1996).pdf

The ridicule and Crucifixion of Jesus on Eastern on the Israeli TV.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM

Jesus is a BlackMen.
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Episode #1: Leisure in Quarantine - Marria vlogs.
https://www.youtube.com/watch?v=eGmvwv3mFBE

Don't Fuck with me Niggers?
https://www.youtube.com/watch?v=GhxqIITtTtU
I'll ping pong your ass, Japanese Motherfucker.
https://www.youtube.com/watch?v=GM2kGJqSA3E
Where's my Whiskey and my Bitches? You Assholes.
https://www.youtube.com/watch?v=3DVR27dKuQY

====================

(24-10-2019) MEN HAVE A UTERUS.
Do you want to have a laugh, here in the Netherlands the mental patients decided they want to give HP-vaccines to boys to prevent: Cervical Cancer, WTF BOYS? Do boys have a Uterus then? And I taught that I was nuts no it's the normal? ones. Bunch of crackpots, and these mentally derailed idiots have diploma's and degrees (PHD's - BUL(L) Dutch).

These imbeciles have been in school longer than us, they have studied so much that their brains are well-done cooked. And to prevent their cooked brains from catching fire, they've tied their necktie around their necks so tight so that oxygen can't reach their brain because, oxygen in boiled brain means fire. And because, of a lack of oxygen in the brain they utter the biggest crap.

So gays can become pregnant.
(WO)man = Men with a (WO)mb-Uturus.

https://www.youtube.com/results?search_query=hpv+vaccine+for+boys
https://www.brighteon.com/new-search?query=hpv+vaccine+for+boys&submit=
https://duckduckgo.com/?q=hpv+vaccine+for+boys&ia=web

Pharmaceutical Whistleblowers.
Vaccines are for profit, not for health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-Agent speaks out over misleading.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
https://www.youtube.com/results?search_query=pharmaceutical+whistleblowers
https://duckduckgo.com/?q=pharmaceutical+whistleblowers.&ia=web

See also: (09-03-2019) Are Vaccines Poisenous and Deadly?
See also: (23-01-2019) Terminating Whistleblowers.
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm

====================

(23-10-2019) POLITICIANS WANTS PEACE ON EARTH?
If these leaders want peace on Earth then that is very easy to realize, take all your defense personnel Army Air Force and Navy and get them home. Stop playing the boss anywhere in the world, which will saves yearly millions of deaths injured handicapped traumatized widows and orphans and refugees. In other words, indeed, peace.

Now, Russia has quite few defense staff abroad while America has around a thousand military bases throughout the world. They are indeed playing the boss with straw governments every-where in the world, and the country that doesn't want to dance to America's pipes is simply bombarded to the prehistoric times. In other words, never peace on Earth?

America is the famous bully at school who steals children their pocket money soft drinks and lunch under threat, the bully always has accomplices, and those include NATO and the European Union including the Dutch P.M. - Cuntte -. America has been invading colored countries for 74 years (Racists?) and uses violence, including the Middle East in the past 18 years.

While turning around, you accidentally step on someone's toes but you apologize or say: - Sorry -, but the guy says: - tonight at eight o'clock I come around and beat you up -. And at eight o'clock your doorbell rings and when you open it's the man, but he hasn't come alone but brought three men with him his brother cousin and neighbor boy.

And together they beat you up, with the result that you have to go to the hospital for three and then go to a rehabilitation center for another six month. If the rats are in front of a judge in court, he will call them top-shelf scum and punish them severely.

We take America, who get's into an argument with another country like Iraq. But America is also not coming alone but takes their three European friends with them England France and
the Netherlands. And together they destroy Iraq completely. But now the judges will not condemn America and their vassals as also scum of the top shelf, but as heroes of the century.

The Boycott of Russia is as hypocritical as the devil, the P.M. of the Netherlands tells the little man, for example a local farmer it's not allowed to sell your products to Russia because of the boycott, you understand, right?

But the friends of the P.M. can export what they want to Russia, for example, that black pasta from Coca-Cola is Top Secret, the Russians are not allowed to copycat it. McDonald's potato is a specially grown potato, Russia is not allowed to use their own potato. All known Western multinationals stores are open in for example Moscow, for them there is no boycott just for us the little assholes.

Putin wants peace on Earth?
https://www.youtube.com/results?search_query=putin+wants+peace+on+earth
Trump wants peace on Earth?
https://www.youtube.com/results?search_query=trump+wants+peace+on+earth

You have friends visiting you, and you have a good time with a glass of alcohol and some meat etc. And for example at 23 hours the visit is going home, then you go upstairs to sleep. But the visit is not going home they stand around the corner waiting for you to sleep. Then they commit a burglary in your house, to nose in your private administration, what do you think of that?

Most Dutch politicians have it behind the elbows, they pretend to be friend of for example Iran. Because there is a Dutch embassy in Iran, plus the KLM also flies on Iran. Then there is also the economic import and export between Iran and the Netherlands, but behind the scenes the Dutch secret Service presumably is spying in Iran.

That information they might pass it on to America and Israel, which may be bombarding Iran in the future. This means that the politicians are not friends of Iran, but thick hypocrites who play as a distraction comedy with an embassy, with a KLM and business.

In a village, live a 1000 people and 990 of them are burglars for 50 years now. For them stealing it's the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other ten who don't find burglary correct are probably treated in a psychiatric establishment, because they don't live in reality. But that the reality of those 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it for too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do are we then mentally ill?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(22-10-2019) WIE IS PSYCHIC, THE NORMAL OR THE ABNORMAL HUMANS?
If psychiatrists and healthworkers want to treat people who are psychic. Then I still know one billion patients for their, e.g. the white breed. For in their psychiatric delusional world also called Grand Delusional world, they believe that they are some Superior ‹bermensch breed.

That's why they've been around for 71 years, to bombard countries where people live with a skin color. Because they are in the delusion that they are as white boss and owner of the planet. And everyone with a skin color is an inferior being, which must be kept under the thumb, if necessary by force, as in the Middle East.

In my opinion, the people who believe in conspiracy theories are not dangerous. But the people who don't believe in my vision are the real dangerous crazies of the planet, because they are exterminating millions with wars. Those psychopaths must be urgently imprisoned in state mental establishments, because they are life-threatening.

https://www.youtube.com/results?search_query=do+people+who+believe+in+conspiracy+complots+a+mental+disfunction
https://duckduckgo.com/?q=do+people+who+believe+in+conspiracy+complots+a+mental+disfunction&ia=web

====================

(21-10-2019) EUROPE THE LAST BATTLE.
https://europathelastbattle.wordpress.com/watch/ (Censored?)

Interview with Ursula Haverbeck.
Free speech is no longer desirable by the fascists.
https://www.youtube.com/watch?v=1BvRvNZo5Gk
https://video.genyt.net/1BvRvNZo5Gk
https://www.youtube.com/watch?v=VglmcZSsl0U
https://www.genyt.net/how-to-watch-blocked-youtube-videos.html
https://www.youtube.com/results?search_query=gerda+haverbeck

Keep in mind that the ordinary man of the street Jew, is also but a schlemiel that we are probably too. They and we are spanned for the trolley and sacrificed by the real Jew-rats who pulling the strings, the cockroaches in politics the multinationals the banks the elite that, scum who are wearing neckties and living in Villa-park the Bungalow.

https://www.bitchute.com/video/Wze8635Y2q4q/ (01)
https://www.bitchute.com/video/fCNs2BN9Wp2c/ (02)
https://www.bitchute.com/video/YAigTlq8cmk9/ (03)
https://www.bitchute.com/video/wtJuOL93Q3Yl/ (04)
https://www.bitchute.com/video/nMSpkKCUeFuR/ (05)
https://www.bitchute.com/video/iOeKMegvXkQs/ (06)
https://www.bitchute.com/video/dYVgrle5CsX1/ (07)
https://www.bitchute.com/video/d68Z4F6xWga0/ (08)
https://www.bitchute.com/video/3rfmCiezqSaw/ (09)
https://www.bitchute.com/video/T8iQTlxrxC9R/ (10)

https://www.youtube.com/results?search_query=europe+the+last+battle
https://duckduckgo.com/?q=europe+the+last+battle&ia=web
https://www.brighteon.com/new-search?query=europe+the+last+battle

====================

(20-10-2019) TWO FEMALE PILOTS.
Inge & Claudia Piloting Heavy MD-11F
Flying from Frankfurt to Mumbai Lufthansa Cargo.
https://www.youtube.com/watch?v=bzsGG-SPkVs
Inge & Claudia MD-11 Piloting Heavy MD-11F
Flying from Mumbai to Hongkong Lufthansa Cargo.
https://www.youtube.com/watch?v=4AUMSymvsyw

====================

(19-10-2019) HYPOCRITES.
1200 Rabbi's agree with Jewish HIAS (Hebrew Immagrant Aid Society)
flooding the west with 4.5 Million immigrants. Not one in Israel
https://en.wikipedia.org/wiki/HIAS

The hypocritical backstabbing Khazar (95% Fake Jews from the Ukraine) want all races to mix globally, except in the country they call Palestine which they've stolen from the Palestinians and calling the country mistakenly Israhell. Jesus is a Palestinian and I am his child, he has woolly hair like a sheep, so have I it's written in the Bible.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
https://www.youtube.com/watch?v=M4CrNQYNx3g

When you catch the hypocrites redhanded, they start immediate to talk about the Holocaust, to make people emotionally week so they dare not say anything about Israhell. A concentration-camp is a camp where people are concentrated. And in the American concentrationcamp for illegals, there have already been deaths by an inhumane guards treatment.
https://www.youtube.com/watch?v=R5jjcrCUmZc
https://www.youtube.com/results?search_query=usa+concentrationcamps

We don't want any blacks in our district (1950) because this is our neighbourhood, tell that to the Indians whose land has been stolen by their European ancestors. It was Native American Indian land, (Turtle Island - Canada North Central and South America) before the psychopathic Superior Aryan arrogant racist honckeys came, and killed millions Indians.
https://www.bitchute.com/video/OO6trZRBoSJA/

https://www.youtube.com/results?search_query=jewish+hias
https://duckduckgo.com/?q=jewish+hias&ia=web
https://www.brighteon.com/

====================

(18-10-2019) DO WE HUMANS BECOME DEVILS WHEN IT SUITS US?
Nazino Siberia - Cannibal-Island.
https://en.wikipedia.org/wiki/Nazino_affair
https://www.bitchute.com/video/wuN8ni
https://www.youtube.com/results?search_query=nazino
https://duckduckgo.com/?q=nazino&ia=web
https://holodomorinfo.com/

====================

(17-10-2019) DEVILSCHILDREN.
A Child ask his mother: Why do we have wars?
Because we are ruled by an elite group of psychopaths (Khazar - Fake Jews Alias Zionists) who own the banks that control the governments and media. They fund both sides of wars (For Example WW1 and WW2) for profits, and they manufacture the consent of the public through, the propaganda of the demagogic sneaky media. (Emotionally blackmailing Humanity with a fake - Holocaust - In reality round 272.000 Jews died and not six million, it's all B.S.).
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
=.

People like me are considered a pain in the ass, because the established order wants to remain fanatical with all violence in their dream world. If we claim that not one Jew has been gassed leave alone six million, then the masses are very pissed fierce and hellish on us. They're not happy thank goodness they are all still alive, they don't jump a hole in the air or dance on the street. No, if they get their chance then they will finish us, whether you are being fired or you are going to jail, than there are still psychiatric establishments, or you will be killed.

Theoretically, suppose that rebirth exists then we have had past lifetimes, and then it is possible that we may have been murdered by the Jews in one of those lives, who might have had a different name for Jew. And our subconscious knows that in this present life, and with the ordinary consciousness, we are very pissed that those six million are still alive.

And if they were really gassed then it might be Biblical: What you sow will you reap. If we're going crazy for beautiful stuff and a lot of delicious food today, then there will maybe be little raw materials and food for us over 500 years. Then we will probably curse our ancestors, not realizing that we have been them ourselves.

The Jews have been haunted throughout history, but no one wonders why? Did they owe it to themselves, they may have been cruel killers and beasts throughout history. The Bolsheviks from Russia have murdered 100 million Russians, and who were the leaders: Lenin Stalin Trotsky Marcks etc. all Jews.

The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

Recent peer-reviewed Johns Hopkins genetic research by a respected Judaic MD shows that 97.5% of Judaic living in Israel have absolutely no ancient Hebrew DNA, are therefore not Semites, and have no ancient blood ties to the land of Palestine at all. By contrast, 80% of Palestinians carry ancient Hebrew DNA and thus are real Semites, and have ancient blood ties to Palestinian Land. This means that the real anti-Semites are the Israelis who are stealing Palestinian lands in order to build Israeli settlements, and it is the Israelis who are the ones tyrannizing and mass-murdering innocent Palestinians.

Benjamin Netanyahu was meeting in at Finks bar in Jerusalem, a well-known Mossad watering-hole. Here is what he said as taken directly from the transcript of the recording which was witnessed and has been 100% fully authenticated:

If, we get caught they will just replace us with persons of the same cloth. So it doesn?t matter what you do, America is a Golden Calf and we will suck it dry, chop it up, and sell it off piece by piece until there is nothing left but the World?s biggest welfare state that we will create and control.

Why? Because it?s god?s (Baal) will and America is big enough to take the hit so we can do it again, again and again. This is what we do to countries that we hate (Russia-Iran). We destroy them very slowly and make them suffer for refusing to be our slaves
=.

The Secret History of The Khazarian Mafia.
https://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/watch?v=EmNR8_sTKoo

The Mossad did 9/11 with Associates.
http://www.veteranstoday.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

The Complete facts about the Holocaust.
Arthur koestler: The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://www.fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(16-10-2019) MEDICAL ISSUES.
What I write now I have experienced years ago with an appointment at the hospital, it's not that I'm throwing dirt now. I had an appointment but was five minutes late because there was a road diversion on the street that I forgot. And that frump behind the counter said, you have to make a new appointment and that would be two weeks later, no new appointment stupid frump.

If I don't come that specialist has an average of 30 minutes nothing to do, but what does he do he takes the next patient in my time. So if that patient is helped he has again nothing to do for again for 30 minutes, so he can treat me in that time of that other.

So why come back in two weeks time with a new appoinment, I made a lot of fuss at the desk and then I was helped. Many of these frumps that are behind many desks in many companies are common MBO'ers and they're not very intelligent people, that's why they don't have to pay them a nice salary.

In the medical world, their not happy with me, I want to co-talk and that is not desirable. I haven't attended university, nor have you studied medicine. I have no phd and haven't got a doctors practice. But on the Internet you can learn a lot, especially since I am learning and news-stingy guy. Or maybe I'm considered a Surinamese Ape who is cheeky who knows?

Most Dutch whites demand that we integrate, but if we do and want to talk at the same level, the doors will close. We didn't mean this integration you hear, you have to stand below us not next beside us that we don't tolerate, their must be a difference. You're only a: - Good Ape - If you take our banana that we give you every day.

The two sites listed below are also listed on my subsite:
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (24-05 2019)

This gentleman Melchior Meijer is also not desirable in the medical world.
https://www.hartpatienten.nl/forum/het-geboycotte-artikel-van-melchior-meijer-over-margarine-en-linolzuur
https://melchiormeijer.wordpress.com/2013/02/07/is-het-spel-van-de-margarinemaffia-uit/

====================

(15-10-2019) FASCISTS AND TRAITORS.
The voters are traitors because they find it fine that their government the fascists, eavesdrop-ping on my letters phone-calls and reading my E-mails. They follow me which websites I visit with whom I correspond, and of all the data that the facists collect they made copies of them and issue them all European governments, including the CIA NSA and the Israhell government.

The traitors think that's fine, because the next time they go vote again on the same fascists, the traitors are constantly turning me in and betraying me. So when I meet them on the street and they have a big smile on their face, they are just hypocrites, they don't mean any of it.

The Surinamese government gave all the data of the Javanese of whom are all Muslims to the US government. That means committing coups and then kick the whole gang of fascists out, for they are filthy land traitors who have sold their own people abroad.

Alexandria Ocasio-Cortez sounds the Alarm clock Over the creeping Surveillance state.
https://www.youtube.com/watch?v=mxektG_wU4w
https://www.youtube.com/results?search_query=alexandria+ocasio+cortez+on+privacy
https://duckduckgo.com/?q=alexandria+ocasio+cortez+on+privacy&ia=web

These three sites don't store your browsing.
https://start.duckduckgo.com/
https://www.startpage.com/
https://www.brighteon.com/

Those demagogues of the (MSM) Mainstream media such as the Journals the TalkPrograms on TV and the newspapers don't bring the news from the sites below they are censored. When they told the Dutch people the truth about e.g. Syria, P.M. Cuntte don't get permission anymore from the people to shoot any longer. That saves a lot of human lives there. These scruffy (MSM) murderers deserve to be fired and put in jail, especially that sneaky filthy Gaus? the CEO of the NOS-journal.

This Cruel was Qaddafi.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
The truth that the Mainstream media (MSM) kept hidden about Gadaffi's Libya.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://alternatiefnieuws.com/
http://www.alternatief-nieuws.nl/
https://12db.nl/

The other side of the News.
https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.rt.com/on-air/ (Rusland)
http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)

====================

(14-10-2019) WHO IS NUTS AND WHO IS NORMAL?
If you look closely, some Western governments are war criminals and mass-murderers. They have been in the Middle East for 18 years and are shooting without the permission of the country's government like Syria. Suppose Suriname invades the Netherlands without the government's permission and start shooting because, there are supposedly PKK terrorists from Turkey.

You want to bet that not only the Netherlands, but also the other Western countries are angry and pissed. America and presumably also their NATO allies will jointly invade Suriname militarily in order to remove the government. As long as whitey invades colored countries everything is honkidori, but if browney invades white countries then all the foxes are pissed.

That means that the whole Western world is still one big racist gang, they literally and figuratively saying - Fuck You - to people with a skin color. They did so hundreds of years ago, during the slaves and colonial times. At that time millions of coloreds have been killed that, is happening today again in the Middle East, caused by those Superior Aryan Piss-Ants.

I've written it before who is parking politicians in a government indeed the people the voter, so the voter is partly guilty of war crimes and mass murder. You had in Norway that man his name is Breivik, who started to shoot on the street on the children of the voters. Maybe he thought I'm going to revenge the children of eg. Iraq.

The man is immediately placed in a psychiatric street, because we the real nuts? fooling ourselves that we are healthy and normal. Because we want to continue our safe dream world, because we can't cope with reality. It's always possible that there are more psychiatric patients walk around the street than there are lockup in establishments.

Governments are allowed to kill their enemy completely legal in wartime with the permission of the law and the Bible (soldiers are civilians with a uniform). If a civilian kills his enemy in peacetime, he then is or a criminal, or a psychiatric patient or a terrorist (killing is never good).

The Myth Of The Psychiatric Illness.
http://homepage.westmont.edu/bsmith/documents/Szasz.pdf
https://edoc.site/thomas-szasz-antipsychiatry-pdf-free.html
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm

Letter to the Children.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html

Self Actualization, Humanistic Psychology.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

https://duckduckgo.com/?q=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+deviation&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+illness
=.

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(13-10-2019) THE CHILDREN OF JESUS.
Half-blood children are often more beautiful than full-blood children, we are also wanted by them. The Bible states that Jesus has woolly hair as a sheep. Plus 2000 thousand years ago no whites were born in Palestine (The country name is not Israhell).

https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=GfM-F172548 (Documentary: The Other Race)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Mixed Marriages)

Is Jesus a black Man? I hope so, that
will teach the honckeys a lesson.
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man

The Mocking and Crucification of
Jesus on Eastern day on Iraelian TV.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

====================

(12-10-2019) THEY DO NOT NO HOW TO STOP.
The psychopaths invent everything to be able to make a career, first they made us mad with - Finedust -. We already drive cars for an average of a hundred year, now we have to look out for finedust. Now they come with - Nitrogen - that needs to be curtailed. What will the crackpots invent in the future. Listen sheeple laypeople and stupid minions, you may only piss once a day and not six times anymore. Because in your urine sits - Pissdust - yes yes terribly dangerous to the environment. Even before the psychopaths and the psychiatric patients were in their father's nuts, all the chemicals existed already in nature, otherwise there was no life on Earth
=.

Then you still have those psychiatric patients in the second political chamber, who want to eliminate CO2 around 2050. While the idiots don't know that nature lives from CO2, without CO2 everything will die which is green, the more CO2 the greener the planet. Those idiots are constantly getting talked away by the lobbyists of psychopathic scientists and experts? Now you have scary pictures on the tobacco packages like eg. Shag cigarettes and cigars, thanks to the lobbyists of the dictators of fanatical psychopathic organizations and foundations.

Nitrogen needs to be curtailed because it is harmful to nature?
https://www.gelderland.nl/Provincies-vergunningverlening-begint-weer

====================

(11-10-2019) DOES TELEPATHY EXISTS?
As I wrote yesterday I was laying in bed 30 years ago and thought about a woman, and saw her almost standing in front of my bed. I became both unwell and dizzy stood up and fell on the floor, stood got up again and fell again. Then I realized that my left body was paralyzed. Then I had no more paralyses for 25 years until about five years ago.

I sat at home and said to myself I would like to meet my wife and child (I haven't got any), in the afternoon I went to town to buy a pair of jeans. And when I locked my bike in front of the store, she walks by with her child and we talked for a while.

I sat at home and said to myself I would like to go to school again, that afternoon I went cycling. And past a school on a corner she stood on the pavement. Another time I said that I miss her, while cycling to the city she came peddling from the other side, and when she passed me I heard her saying, then you have to come by, but I couldn't maybe she was married.

I sat at home and hear the ambulance siren, and said to the person in that vehicle don't be afraid it's going to be alright. 15 minutes later I get paralyzed on the left hand, and half an hour later I was in the hospital myself. The next day a nurse came on the ward to introduce herself, and who looked very much like the woman from 30 years ago.

I'm in the city and on a corner a woman was crying, but I didn't stop because I didn't know her. Maybe she did look completely different then I know. A few streets further I got a heart-attack, maybe I caught her heart-pain telepathically, because it might have reminded me of my own grief? of that other woman.

Before I knew this woman, I knew another woman who said to me, I can let you do everything I want. I just have to think about it and you do it, and you think it's your thinking. I avoided her immediately because I'm Surinamese and we believe that there is more between Heaven and Earth. It often happens that I think of things which happens later in time.

In the medical world, you don't have to come with the above stories, because they look strangely at you, and then yhey try to force you to take medications, and that's ofcourse because they are white people they think they know everything. On the university they have studied medicine but not health, that's why they are compulsively addicted to their training and medications.

Does Telepathy Exist?
https://duckduckgo.com/?q=does+telepathy+exist&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=does+telepathy+exist

====================

(10-10-2019) TIRED OF EVERYTHING?
I thinking about it to write only once a week an article that's because, I'm tired of the world and humanity. If you look at racial discrimination, they talk and write about in the Western world for decades. The Western white laughs at it and just continues to discriminate. How arrogant can they be.

I write left and my hand is tired there is not so much strength in it anymore (Mouse arm?), now I get occasionally paralyses on my left hand, is that physically or does says my subconscious is saying you searching writing typing too much because you are fed up with the misery of the world. On September 12th 2019 my entire left body was paralyzed for the second time for 30 minutes.

But it can be an accumulation of factors, e.g. A mouse arm plus my subconscious mind plus physical plus a woman. Certainly thirty years ago my left body was also completely paralyzed, I was laying in bed thinking about a woman and I saw her almost standing in front of my bed. Then I had no more paralyses for 25 years until about five years ago.

I don't have any faith in the medical world they only want to describe synthetic chemical drugs, I've stopped taking them because with medications I get as many paralyses as without. God knows what those medications are mocking about 20 years with your other healthy organs. Perhaps the old people don't die so much from their illness but to medication poisoning.

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=N6uVV2Dcqt0
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Josie Wales Outlaw -- Message to Police.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
Mark Passio - Most Men Are Chickenshit Cowards.
https://www.youtube.com/watch?v=bAdsqqExPHU

Alexandria Ocasio-Cortez Best Moments.
https://www.youtube.com/watch?v=1LvmPL-ubsI
Reps. Ocasio-Cortez, Tlaib, Omar, Pressley
Respond to President Trump's racist tweets.
https://www.youtube.com/watch?v=inMiUuGYJGs

====================

(09-10-2019) WTF!!!
I am going to tell you a story what may be the reason why the Blackman doesn't worry about his life, and doesn't want to get ahead with exceptions like you. If you might think, he is not wise or he sucked this story out of his big thumb, you may laugh no problem
=.

Suppose that there were only colored people on Earth, who shared everything together and did not worry about anything. Becoming rich make a career going over dead bodies, they want nothing to do with that (Laisser-Faire). Then the whites escaped from hell, and as camouflage they called it paradise where they were supposedly being kicked out by God.

(The devil so the whites are freed after a thousand years). Has God and or Jesus split into one billion particles (I am in you and you are in me) so the coloreds. Would the devil also have split up into six billion whites?

Then they found the Earth with their UFOs and decided to steal him, and have tried with the Biblical flood to eradicate all the coloreds. The ones who survived fled to the forests of South America Asia Africa etc. And until today the whites are still playing for the owner and boss of the Earth with according to their thinking they have 6 billion coloreds slaves.

In the Bible is written above and below the Earth there is water and also on Earth there is water, did the whites or the Ufonauts made a hole in the atmosphere so that the Earth drowned. When you look at how astronauts move outside the ISS station in space, it seems as if they are plowing through water. During their training on Earth, the astronauts actually practice underwater
=.

The UFOs that are occasionally seen by people are extremely secretive, they also don't make themselves known. Suppose those ufonauts are the ancestors of the whites, and this must remain a secret. And those ufonauts are also the boss of the Earthly whites. If you don't do what we say, in your next life you may not be born on Earth for a thousand years as punishment.

And them tree wise men from the East (three stars in the east), were perhaps UFOs who were looking for the infant Jesus (with skin color) that they wanted to kill him. Perhaps also through the Biblical flood, the infant Jesus that was than laid in a basket in the water by his mother. Like the Khazar or the Fake Jews from Ukraine they want to kill the children of Jesus or the Palestinians. If it's good, Jesus must have a skin color, because 2000 years ago no Whites where was born in the Middle East.

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man

Movie over Jesus.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinamese)

Is God a Psychopath? Read site below:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/system/app/pages/recentChanges

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(08-10-2019) THE BEASTS OF EVOLUTION.
If, it's good all weapons should be abolished worldwide then there will be no more wars again. But because some governments are not to be trusted, you need weapons to defend your borders in case they want to invade the country. But we don't sell any more weapons to other countries that, will prevent a lot of wars, and the misery that accompanies it.

Top 10 countries exporting arms around the World.
https://www.businessinsider.nl/top-countries-exporting-weapons-arms-sales-2018-3?international=true&r=US
https://www.youtube.com/results?search_query=top+10+countries+exporting+arms+around+the+world

Which countries sell weapons to Saudi Arabia.
https://duckduckgo.com/?q=wich+countries+sell+waepons+to+saudi+Arabi%C3%AB&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=wich+countries+sell+waepons+to+saudi+Arabi%C3%AB

War arms Manufacturers.
https://duckduckgo.com/?q=war+arms+manufacturers&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=war+arms+manufacturers
List of modern armament Manufacturers.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_modern_armament_manufacturers
https://www.youtube.com/results?search_query=List+of+modern+armament+manufacturers

95% of the Khazar from the Ukraine have converted to Judaism in 740 A.D., but are not Biblical Jews. They are not of Abraham or Judea, and have never lived in Palestine nor 2000 years ago. Israhell wants to be the boss in the whole Middle East through straw governments of America. The country Israhell doesn't exist, the countries name is Palestine.

The Fake Jews have deliberately chosen Palestine after the war because the Palestinians are the children of Jesus, and they the Khazar don't acknowledge him. And to prevent the Arab neighbors from helping the Palestinians, land for land is eliminated, such as Afghanistan Iraq Syria Yemen Lebanon Iran etc. Ukraine now also has an American straw government.

The Hidden History - The Khazar Empire.
https://www.youtube.com/watch?v=k2oW63XkBhw
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+-+The+Khazar+Empire

According to the International Red Cross, in the 13 concentration camps about 272 thousand Jews died, there is not one gassed let alone 6 million. They died of typhus cholera and hunger, after the war the Red Cross was forced to deny those numbers. And everyone who investigates and publishes the Holocaust has a chance of imprisonment.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

====================

(07-10-2019) CURSED ARE THE POLITICIANS, TO HELL WITH THE VOTERS.
Yemeni People.
https://www.youtube.com/watch?v=WK6dRhBWS-s

Rare drone footage shows devastation in Yemen.
https://www.youtube.com/watch?v=DET8K_im370
Yemen - kids and the war | DW Documentary.
https://www.youtube.com/watch?v=wpdZZF8t9x0
People of yemen.
https://www.youtube.com/results?search_query=people+of+yemen

Arabic Music By Aamir Kangda.
https://www.youtube.com/watch?v=SSH4-aL-nCk
https://www.youtube.com/results?search_query=yemen+instrumental+music

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creŽren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Okť, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Okť allemaal theorieŽn, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, ťťn of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur Łbermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. ďBecauseĒ, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, ďIf you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu childĒ. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, ďwe will feed each otherĒ. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: ďThou shalt not worship strange GodsĒ, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, ďOh my God,Ē and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: ďGoddamnĒ. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: ďOh my GodĒ, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A ďWormĒ. And what can always be in a uterus: a ďFetusĒ. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: ďWomen are children of the devil, and men children of GodĒ. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the ďStoneĒ in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: ďAnti ChristĒ. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, ďAll misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't comeĒ. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. ďStop killing in wars and revolutionsĒ, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior Łbermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: ďWe are going to make earth ParadiseĒ.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: ďThou shalt not killĒ. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: ďYou are not yet suitable for paradiseĒ. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van SyriŽ gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien IsraŽl de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot IsraŽl geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en IsraŽl, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot IsraŽl wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven OekraÔne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal IsraŽl SyriŽ en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot IsraŽl te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij ťťn van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit ťťn cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro ParlementariŽrs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by Andrť Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel ťťn van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carriŤre voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar ItaliŽ gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want ItaliŽ wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in ArmeniŽ erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar ArmeniŽ met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiŽle puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit OekraÔne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens IsraŽl te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om IsraŽl te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
SinaÔ-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeŽn op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In BelgiŽ krijg je ťťn jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de IsraŽlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de IsraŽl Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
ScheiŖe ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syriŽ (Geen bommen op SyriŽ)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in SyriŽ: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, ServiŽ was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt ťťn kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieŽn aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciŽle en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hť ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondrť de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu ť kisi yu fufuruman, yu ť meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi ť lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook ťťn. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hť Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


web counter
web counter

========================

Back to Top