Valide CSS!

MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOUR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and, you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, “Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life”.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Israël.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

DUTCH.
Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info.astronomie.htm

ENGLISH.
Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=en
Go to File and then Radix, enter only the 1/3 left part of the window
as a layman. Then click ok, go back to File and click Save All.
Then click Time Wheel and Okay, then time will run and the horoscope will run.

http://www.gouvernante.info/astrology.htm
http://www.gouvernante.info.astronomy.htm

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.

RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dé yu dé wan gado bribisma, èn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI ÈN ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi è bribi dati din piki wortu è komopu fu mi kisi ensrefi, Èn bika à kisi ensrefi dé dangra fu a gwenti srefi a boskopu è kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari è disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU È ABI INI YU EDE DENKI FU À BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu è du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu è prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini
=.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu èn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma è kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

  
           SURINAM      NETHERLANDS

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm

Two Surinamese Cookbooks. (Dutch only).
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&ia=web

I am subscribed to these YouTube websites.
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Music.
It's Christmas - Nisha Madaran ft Black Harmony.
https://www.youtube.com/watch?v=hX7VNXGQfW4
We wish you a merry Christmas.
https://www.youtube.com/watch?v=GUjWyU60hXU
Merry Christmas Eve.
https://www.youtube.com/watch?v=A8KvdzbyAiE

https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Happiness - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (At your side - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Promise me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hold me tight - Naomi Sastra)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Surinamese Television.
https://www.youtube.com/watch?v=GwKSBF9dPZ8 (Nyunsu Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=YSCOHxernuU (Stvs Dutch)
https://www.youtube.com/channel/UCRs-xhtie725I9DNBAWnC9Q (Power Surinam/Dutch)

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
https://surjavibes.com/online/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.radionaim.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinamese Newspapers.
http://www.dwtonline.com/
https://dagbladdewest.com/
https://www.srnieuws.com/
http://www.starnieuws.com/
http://www.surinametimes.com/
http://tropicalsuriname.com/surinaamse-kranten/
https://www.waterkant.net/

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

Surinamese Vlog's:
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog

These Are My Babes, I'm Surinamese, So What.
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
VerhaalAarde
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIË EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliën gooit dat, doen Israël Qatar Turkije en Saudi Arabië ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syrië en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains the background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judaïsme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isaëlische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAËL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Israël (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeërs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or “Beasts” from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not going to happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a Third World country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or Pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
  New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
   in 1846 at Guadeloupe Hidalgo, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
   for example in California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDRÉ.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondré (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondré backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondré, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondré, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

https://www.nativeradio.com/listen/stream-7-pow-wow (Pow Wow)
https://www.nativeradio.com/listen/stream-6-contemporary (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
  rubbish, and are being dumped in Reservations like Chicken who have to be cooped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian "Aboriginals", and the New Zealander "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op één en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one, and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judaïsme, ze komen uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israël zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestijnse RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen. (Censuur? Opdrachtgever Israhell?
https://holodomorinfo.com/
Inhoud van Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Ontmenselijking.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Joodse Bolsjewistische vernietiging van het Christendom in Rusland.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolshewieken.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2018) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Palestinian RadioStations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza)
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah)

Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian TV.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

Barack Obama Portrait as an Ape.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotten History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans. (Censorship? Mandator Israhell?)
https://holodomorinfo.com/
Contents of Holodomorinfo.
https://www.bitchute.com/channel/V0eap8HVpoWk/
Holodomor Dehumanization.
https://duckduckgo.com/?q=holodomor+dehumanization&ia=web
Jewish Bolshevik Destruction of Christianity in Russia.
https://ww2truth.com/2019/09/21/jewish-bolshevik-destruction-of-christianity-in-russia/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm
=.

DIO: SPAANS VOOR GOD.
Dionisten = Godskinderen
Zionisten = Satanskinderen.

Je mag Godverdomme tegenwoordig niks meer zeggen van Palestine (Het land heet geen Israël), anders ben je een Anti-semiet. Zijn ze Godverdomme nou helemaal besodemieterd, wat verbeelden deze Arrogante wezens zich wel niet. Om ons wettelijk de mond te snoeren als we commentaar hebben op Israël, of als we solidair zijn met de Palestijnen, waar al 74 jaar genocide op wordt gepleegd.

Al deze regeringen universiteiten en andere organisaties die de Antisemitische wetten aannemen van Israël, die liggen als loopse teven onmiddellijk direct op hun rug als Israël blaft. Hebben deze mensen geen karakter ruggengraat en eergevoel meer? Zitten er dan geen mensen tussen die zeggen: Ho effe je mag best wel kritiek hebben op Israël als ze de Palestijnen ontmenselijken.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

De Zionisten oftewel de Khazar uit Oekraïne (Basis Wortel Rusland) zijn geen Joden, ze hebben zich in 740AD bekeerd tot het Jodendom (95%). Ze stammen niet af van Abraham en Judea en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Met de naam Israël hoeft niet persé Palestina bedoeld te worden. En met het Bijbelse beloofde land hoeft niet persë een land op Aarde te zijn.

De Khazar (Nep Joden) zijn met de eerste als mede ook de tweede wereldoorlog begonnen, omdat ze met alle geweld Palestina wilde jatten. Die beiden oorlogen hebben op zijn minst 104 miljoen doden gekost, burgers 59 miljoen en soldaten 45 miljoen gekost. Ik heb er de 6 miljoen Joden van afgetrokken, want er is er niet één vergast laat staan 6 miljoen. (Int.Rode Kruis).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En dit - Addergebroed - uit de Bijbel hebben Rouzan
vermoord, en ik heb het geheugen van een olifant.

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol, Noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(Hijn hud Israël? / rj = Rudie Julius)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Raven Joden = Dieven?) / (Ei = Embryo Mens?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

DIO: SPANISH FOR GOD.
Dionists = Godschildren
Zionists = Satanschildren.

You may Goddamn these days say anything any more of Palestine (The Countries name isn't Israel), otherwise you are an Anti-Semite. Are they Goddamn, completely gone off their rockers, what do these Arrogant beings imagine themselves. To legally curtail us if we comment on Israel, or if we are in solidarity with the Palestinians, who have been committed genocide on for 74 years.

All these governments universities and other organizations that are adopting the Antisemitic laws of Israel, they're lying immediate on their backs like bitches in heat when Israel barks. Do these people have no character backbone and honour feelings? Are there no people who are saying: Hang on, you may criticize Israel if they dehumanize the Palestinians.

https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/

The Zionists or Khazar from the Ukraine (Basic root Russia) are not Jews, they have converted to Judaism (95%) in 740AD. They don't descend from Abraham and Judea and have never lived in Palestine, nor even 2000 years ago. The name of Israel doesn't necessarily mean Palestine. And with the Biblical promised Land, it doesn't have to be a country on earth.

The Khazar (Fake Jews) started with the first as well as with the Second World War, because they wanted to steal Palestine at all cost. Both of these wars cost at least 104 million deaths, citizens round 59 million and soldiers round 45 million. I have subtracted the 6 million Jews, because there is not one gassed leave alone 6 million. (INT. Red Cross).

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And these - Viper Serpents - from the Bible murdered
Rouzan, and I have the memory of an Elephant.

092 STONE AND GOD HOW TO YO THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

https://www.liveonlineradio.net/palestinian/gaza-fm.htm
https://www.liveonlineradio.net/palestinian/falastini-radio.htm

PARANORMAAL.
GEZOND? - VERBEELDING? - BEZETEN? - ZIEK?

Er zijn mensen die zien geesten of dromen of dagdromen of horen stemmen, of beleven zaken die later in het echt gebeuren, wat het precies is dat weet ik niet, maar volgens mij als leek bent u niet gek of gestoord, er gebeurt inderdaad iets waar we geen vat op hebben.

En wat de bedoeling is, en waar het vandaan komt dat weet ik ook niet. Beschouwd u het maar als een LP waarvan de naald af en toe een paar groeven verder springt, geluid laat horen uit de toekomst, en weer terug springt naar de oorspronkelijke groef, waar de muziek gewoon weer verder draait.

Hier zal ik enkele belevenissen schrijven die ik zelf heb meegemaakt, ik doe dit niet om mijn ego te strelen of op te poetsen. Maar voor die mensen die ze ook meemaken, en bang zijn of ze vreemd vinden. Of denken dat ze gestoord zijn, of verteld is dat ze gestoord zijn en het geloven.

==========

Londen:
Als ik af en toe laat thuis kwam van avonddienst, dan wilde ik nog wel eens door de telescoop kijken, en heb heel wat enge gezichten gezien. Je kunt rustig zeggen demonische gezichten, soms was ik zo bang dat ik dagen die telescoop niet aanraakte.

Londen:
(Droom) Maandenlang werd ik gewurgd in bed door een persoon zonder hoofd, in het begin ben je bang, daarna begin je het te accepteren. Weer een tijd later begint het te vervelen en heb tegen die persoon gezegd, waarom kom je al maanden lang om me te vermoorden ik ben toch allang dood ik wil je gezicht zien. Sinds dat ik dat zei, heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik werd maandenlang achtervolgd door de nazi's in een trein, iedere keer dook ik weer onder een van de banken dan kwamen ze ervoor staan en schopte met hun laarzen. Ik wist weg te komen en sprong uit de trein een berg op, rechts stond een huis waar ik iedere keer na toe ging. Maar op een gegeven dag besefte ik dat die nazi's van het standpunt uit gingen, die vrouw in dat huis hoort bij jou Sindsdien rende ik uit de trein links af ver van het huis af, en sprong in de diepte sindsdien heb ik die droom nooit meer gehad.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in de hangmat lag, onder het huis van mijn vader in Suriname. Een paar maand later lag ik inderdaad in die hangmat, en realiseerde me dat ineens.

Londen:
(Droom) Ik droomde dat ik in Paramaribo een politieauto zag rijden op de brug over de Saramaccadoorsteek, het was een Volkswagen kever in zwart witte kleuren. Een paar maanden later toen ik in Suriname ging wonen, en Paramaribo binnen reed vanaf het vliegveld over die brug reed een zwart witte politieauto net zo als in die droom.

Paramaribo:
Ik zat op het balkon en zag een lang gerekte wolk voorbij drijven, boven op die wolk lag de premier van India mevr Gandhi, een week later overleed ze.

Paramaribo:
Ik zat weer op dat balkon, keek tussen het huis en de bomen in de lucht en zag een gezicht die veel leek op iemand die ik kende, een week later overleed de persoon.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik vast zat in water en ben verdronken. De volgende dag las ik in de krant dat een personeelslid van de suikerplantage, laat in de avond had gewerkt en toen naar huis is gereden. Maar hij is geslipt en kwam met de auto in de sloot, met het dak op de bodem en de wielen in de lucht. En omdat de sloot even breed was als zijn auto, kon hij de deuren niet openen en is helaas verdronken.

Paramaribo:
Ik reed met een VW bus naar Paramaribo en was moe, en zei ik wilde dat ik op de hoek was om rechts af te slaan. Opdat zelfde moment dat ik het zei was ik er ook (Tijdreizen?), terwijl ik me niet kan herinneren dat ik die 10 kilometer gereden heb.

Paramaribo:
Laat in de avond las ik in de krant dat een Hindoestaanse vrouw overleden was, en vroeg me af waar heeft die gewoond en ineens wist ik het. Een week later stond die advertentie weer in de krant, nu om eenieder te bedanken die op de begrafenis is geweest. En dit keer stond het adres erbij, en dat klopte met de eerste keer een week geleden. Ik zat me af te vragen of die vrouw de eerste keer naast me stond, als geest en het adres ingefluisterd heeft.

Paramaribo:
Ik zat in de huiskamer en zei: Ik wil dat de bliksem binnenkomt via de open deur en verdwijnt via het open raam. Ik hield mijn wijsvinger naar voren gestoken, en even later schoot een bliksem-schicht door de huiskamer op 1 cm van mijn wijsvinger.

Paramaribo:
(Droom) Ik droomde dat ik in de rij stond met een man of 10, en we werden allemaal doodgeschoten ik stond weer op, en zei, is dit nou de dood die stelt ook niks voor, zijn we daar nou zo bang voor. Een tijdje later op 08 december 1982 werden die 15 VIP man doodgeschoten in Militair Fort Zeelandia, maar ik heb geen gezichten gezien, niet van de daders, en ook niet van de slachtoffers.

Zutphen:
(Droom) Ik droomde dat ik in gesprek was met een straaljager piloot, en zei tegen hem als je morgen boven mijn flat vliegt zwaai met je vleugels, dan weet ik dat jij het bent. De volgende dag zat ik in de huiskamer, en hoorde straaljagers aankomen en ben voor het raam gaan staan. Toen vlogen er 3 straaljagers over de flat richting het westen, de laatste begon met zijn vleugels op en neer te zwaaien, en te bewegen eerst links en toen rechts.

Zutphen:
Het was al de hele avond aan het regenen en ik liep naar de slaapkamer en rook een bepaalde lucht, en vroeg me af of de beerput voor de flat was overgelopen. En zei toen jongens nu moeten jullie ophouden met regenen, want anders kan ik hier straks niet slapen. Op hetzelfde moment dat ik het uitsprak, stopte de regen abrupt alsof iemand een gordijn razendsnel dicht trok.

Zutphen:
Ik zat in de huiskamer en keek in de lucht, en zag dat de wolken de vorm begonnen aan te nemen van een vliegtuig. Even later zag ik de romp de cockpit de staart en in de cabine zag ik een heleboel mensen op stoelen zitten die naar me keken, terwijl het wolken vliegtuig verder dreef. Laat in de avond zag ik op TV dat, TWA 800 na de start van Kennedy Airport op 13.700 voet hoogte ontploft is, en naar beneden gekomen. En mijn Jupiter stond bij geboorte op 13graad 07minuut Ram.

Zutphen:
Ik stond naar de lucht te kijken en zei ik wil 3 regenbogen zien, de middelste heel fel en die andere 2 zwakker. Even later verschenen er 3 regenbogen, de middelste heel fel en die 2 andere zwakker van het noorden naar het zuiden.

Zutphen:
Achter mijn bureau thuis zat ik te dagdromen dat ik in Londen was, en een dubbeldekker bus instapte naar boven rende, en schreeuwde: --- iedereen eruit er is een bom aan boord --. Net toen we eruit waren spatte die bus uit mekaar. Laat in de avond keek ik naar BBC1- TV, en zag dat een bus van lijn 171 opgeblazen was.

Het bleek dat iemand van de IRA aan boord was, met een bom die te vroeg afgegaan is. Wat zo typisch is die bus was op hetzelfde uur en minuut uit Catford garage vertrokken als mijn geboorte-uur, en ik opereerde uit diezelfde garage. Met lijn 1 kwam ik zelf regelmatig op de plaats "The Strand" waar het gebeurd is, typische hé.

Zutphen:
Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon en het midden van de hemel, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Zutphen:
(Droom) Ik was in een geestelijk gebied, en had de leiding over een groep mensen. Ik vroeg aan de groep weten jullie waar je bent, ja zei een vrouw we zijn dood gegaan op Aarde, en zijn nu in de geestelijke wereld.

Zutphen:
(Droom) Ik stond in het heelal en keek naar beneden, en zag de Maan rustig en harmonisch om de Aarde draaien.

Zutphen:
(Droom) Ik stond voor de huiskamerdeur, en bij de balkondeur stond ik ook. We hebben een tijd naar mekaar gekeken hebben gelachen naar mekaar zijn naar mekaar toe gelopen en hebben mekaar de hand geschud, en ben toen wakker geworden. En wat typisch was is het feit dat dat, gebeurde op 01-02-1990 de dag dat mijn nichtje werd geboren, en 7 jaar later op 01-02-1997 overleed mijn vader.

Plus dat Saturnus stond op 19graad17minuut in Steenbok RechteKlimming, en Mercurius op 17graad19minuut Steenbok RechteKlimmingdus omgekeerde cijfers. Mercurius is de planeet van mijn sterrenbeeld Maagd, en Saturnus wordt ook de wachter van de hemelpoort genoemd, plus dat hij de planeet is van Steenbok.

Zutphen:
Ik zag in de lucht een echt vliegtuig vliegen van het Oosten naar het Westen naar Schiphol Airport? Ik vroeg me af zal dat toestel veilig landen, en even later zag ik een witte streep verschijnen vanaf de neus helemaal naar het westen, en dat toestel vloog precies op de streep naar het westen tot ik hem niet meer zag. Ik kreeg het gevoel dat zit wel goed met dat toestel. Normaal komen er witte strepen van achter de motoren, maar deze keer vanaf de neus tot de westelijke horizon.

Zutphen:
Als ik aan een bepaalde zelfde vrouw denk, dan hoor ik later een luide knal boven mijn hoofd en of boven de flat. Terwijl er geen slecht weer is of onweer of regen.

Zutphen
Ik zat naar een film te kijken waar ze bombardeerde, en vroeg me af hoe luid is dat geluid. Avonds droomde ik dat ik in een oorlogsgebied zat en alles meemaakte en ben toen wakker geschrokken, ik heb een tijdje zitten trillen en beven in bed en ik was deels doof.

==========

Als ze u hebben wijs gemaakt dat u gek bent, denkt u dan nog maar eens goed na of dat wel zo is. Want omdat zij niet geloven wil toch niet zeggen dat u gek bent, hun theorie is heel handig bedacht. Een grote groep geloofd niet ze creëren een theorie, maken er een vaststaand feit van. En slaan daar de minderheid mee om de oren die aan het kortste eind trekken.

Een theorie is een geloof men denkt dat het mogelijk zou kunnen zijn, maar het is geen vaststaand feit zoals water en meel brood maakt. Maar voor de makkelijkheid of uit arrogantie, heeft men van die theorie een vaststaand feit gemaakt.

Als u deze zaken ook meemaakt, doe u zelf een plezier, ga niet naar hulpverleners waarom niet? Heel simpel zij weten het ook niet, maar omdat ze arrogant zijn denken ze dat u ziek bent en willen u behandelen. En wat houdt dat in behandelen? Zij gaan verschrikkelijk graven in uw onderbewustzijn, en halen alles overhoop, waardoor u echt geestelijk ziek gaat worden.

Op een gegeven moment weet u niet meer of u komt of gaat. Alles wat in uw onderbewustzijn zit oud pijn, onbegrepen gevoelsleven, trauma's enz. worden door mekaar gegooid. Ook eventuele belevenissen uit vorige levens (als die bestaan?), die misschien beter latent kunnen blijven in dit leven worden overhoop gehaald.

Als u verder geen last heeft van deze voorspellende zaken, leef gewoon verder ook kerkmensen en of gelovigen, weten het niet wat de oorzaak is of waar het vandaan komt. En vergeet u niet als de behandeling klaar is, zit er een grote kans in dat u die voorspellende zaken blijft beleven.

U wordt dan gebombardeerd tot levenslange psychiatrisch patiënt, door de arrogante der Aarde. Die in de ziekelijke waan leven dat ze alle wijsheid in pacht hebben, ze weten precies wat er miljarden jaren geleden op aarde is gebeurd.

Ze weten ook precies wat er over miljarden jaren op aarde zal gebeuren. Mensen die zo denken zijn gewoon dom en arrogant. Tot besluit, als u ziek bent, dan zijn God de Goden Allah en Jezus ook psychopaten en ziek, omdat hun Bijbel is vol paranormale zaken, dan moet men ook de paus behandelen.

PARANORMAL.
HEALTHY? - IMAGINATION? - POSSESSED? - SICK?

There are people who see ghosts or dream or daydream or hear voices, or experience things which happen later for real. What it exactly is I don't know, but according to me as a laymen you're not crazy, something is happening which we don't have a grip on.

And what the purpose is, and where it comes from, I don't know. Consider it an LP whose needle occasionally jumps a few grooves further, makes sound from the future. Jumps back to the original groove, where the music just keeps going
=.

Here I will write some experiences that I have experienced myself, I don't do this to caress or polish my ego. But for those people who are going through it too, and they're afraid of being weird. Or think they're crazy, or they've been told they're crazy and believe it.

==========

London:
Once in a while when I come home late from night shift, I'm looking trough my telescope, and I've seen a lot of scary faces. You can say calmly Demonic faces, sometimes I was so scared I wouldn't touch that telescope for days.

London:
(Dream) For months I was strangled in bed by a headless person, at first you're afraid, then you start accepting it. Another time later it starts to get boring and I've said to that person, why have you been coming to kill me for months, I'm already dead. I want to see your face, since I said that, I've never had that dream again.

London:
(Dream) I was chased by the Nazis on a train for months, every time I dove under one of the benches. Then they stood in front of it, and kicked with their boots. I managed to get away and jumped out of the train right up a mountain, on the right was a house where I went after every time. But one day I realized that those Nazis had the standpoint that woman in that house belongs to you. Ever since I ran off the train to the left far from the house, and jumped into the depths ever since, I never had that dream again.

London:
(Dream) I dreamed that I was lying in a hammock, under my father's house in Suriname. A few months later, I was indeed in that hammock, and I realized that.

London:
(Dream) I dreamed that in Paramaribo I saw a police car driving over the bridge of the Saramacca crossing, it was a Volkswagen beetle in black and white colors. A few months later when I moved to Suriname, and drove from the airport over that bridge I saw a black and white police car over that bridge just like in that dream.

Paramaribo:
I sat on the balcony and saw a long stretched cloud floating by, on top of that cloud was lying the Prime Minister of India Mrs Gandhi, a week later she died.

Paramaribo:
I sat on that balcony again, looked between the house and the trees in the sky and saw a face that looked a lot like someone I knew, a week later the person died.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed that I was stuck in water and drowned. The next day I read in the newspaper that a member of staff from the sugar plantation had worked late at night and then drove home. But he slipped and skidded with his car into a ditch, with the roof on the bottom and the wheels in the air. And because the ditch was as wide as his car, he couldn't open the doors and unfortunately drowned.

Paramaribo:
I drove a VW van to Paramaribo and was tired, and said I wanted to be on the corner to turn right. At the same time I said it, I was there too (Time-Travel?). But I can't remember driving that 10 kilometers.

Paramaribo:
Late in the evening I read in the paper that a Hindu woman had died, and wondered where did she live, and suddenly I knew. A week later, that ad was back in the paper, now to thank everyone who attended the funeral. And this time the address was there, and that was the same with the first address a week ago. I was wondering if that woman was standing next to me the first time, whispering as a ghost and the address.

Paramaribo:
I sat in the living room and said, I want the lightning to come in through the open door and disappear through the open window. I held my index finger forward, and moments later a lightning bolt shot through the living room at 1 cm from my index finger.

Paramaribo:
(Dream) I dreamed I was standing in line with a man or 10, and we were all shot dead. I got up again and said, is this death that's nothing, are we so afraid of that? Two days later on December 8th 1982, 15 VIP men were shot dead in Military Fort Zeelandia. But I haven't seen any faces, not of the perpetrators, nor of the victims
=.

Zutphen:
(Dream) I dreamed I was talking to a fighter jet-pilot, and I said to him if you fly over my apartment tomorrow wave your wings, so I know it's you. The next day I sat in the living room, and I heard fighter jets coming and I stood in front of the window. Then three fighter jets flew over the flat towards the west, the latter began to swing its wings up and down, and to move first left and then right.

Zutphen:
It had been raining all evening and I walked into the bedroom and smelled a certain air, and wondered if the cesspool in front of the flat had overrun. And then said guys you have to stop raining, or I won't be able to sleep here. At the same time I said it, the rain stopped abruptly as if someone was pulling a curtain with the speed of lighting.

Zutphen:
I sat in the living room and looked into the sky, and saw that the clouds were beginning to take the form of a plane. Moments later I saw the fuselage the cockpit the tail, and in the cabin I saw a lot of people sitting on seats, looking at me as the clouds drifted further. Late in the evening I saw on TV that, TWA 800 exploded at 13,700 feet after the start of Kennedy Airport, and came down. And my planet Jupiter was at 13degrees 07minute Aries at birth
=.

Zutphen:
I stood looking at the sky and said I want to see 3 rainbows, the middle one very bright and the other 2 weaker. Moments later three rainbows appeared, the middle one very bright and the two others weaker from the north to the south.

Zutphen:
At my desk at home, I was daydreaming that I was in London, jumped into a Double-Decker bus and ran upstairs and screamed. “Everybody out there's a bomb on board”, just as we got out, that bus exploded. Late at night I was watching BBC1-TV, and I saw that a bus on line 171 had blown up.

Turns out someone from the IRA was on board with a bomb, that went off too early. What's so typical is that bus left at the same hour and minute out of Catford garage as my birth-hour, and I operated out of that same garage. With line one (1) I regularly came to the place “The Strand” where it happened, typical hey.

Zutphen:
One day I had scolded God, because it's a mess on Earth for thousands of years. A little later I saw a white disc in the air in the West, and got the feeling that something or someone said to me, do not despair the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disc, the eastern horizon and the middle of the sky, was at the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Zutphen:
(Dream) I was in a spiritual world, and I was in charge of a group of people. I asked the group do know you where you are, yes a woman said we have died on Earth, and are now in the spiritual world.

Zutphen:
(Dream) I stood in the universe and looked down, and saw the Moon quietly and harmoniously orbiting the Earth.

Zutphen:
(Dream) I was standing in front of the living room door, and I was standing by the balcony door as well too. We've been looking at each other for a while walked up to each other and shook hands, and then I woke up. And what was typical is it fact that, happened on February 2nd 1990 the day my niece was born, and 7 years later on February 2nd 1997 my father died
=.

Plus that Saturn stood at 19degrees17min in Capricorn Straight Ascension, and Mercury at 17degrees19minute Capricorn Straight Ascension so reverse numbers. Mercury is the planet of my birth-sign Virgo, and Saturn is also called the keeper of the celestial gate, plus that it is the planet of Capricorn.

Zutphen:
I saw a real plane flying from the East to the West to Schiphol Airport? I was wondering if that plane would land safely, and moments later I saw a white stripe appearing from the
nose all the way west. And that plane flew straight on the line to the west until I didn't see it again. I got the feeling that plane will be fine. Normally there are white stripes coming from behind the engines, but this time from the nose to the western horizon
=.

Zutphen:
When I think of a certain woman, I hear a loud bang in my head and or above the flat. While there is no bad weather or thunderstorms or rain.

Zutphen
I was watching a movie where there was a bombing, wondering how loud is that sound. At night I dreamed that I was in a war zone and went through everything and then I woke up. I was shaking and trembling in bed for a while and I was partly deaf.

==========

If they've told you you're crazy, think again about whether you are. Because, they don't believe doesn't mean you're crazy, their theory is very cleverly conceived. A large group doesn't believe they create a theory, make it a fixed-standing fact of. And hitting the minority around the ears that pullig the short end of the stick.

A theory is a belief one thinks it might be possible, but it is not an established fact as water and flour makes bread. But for the easy or out of arrogance, that theory has been made an established fact.

If you're going through these things, you're doing yourself a favor, don't go to care workers. Why Not?, Quite simply they don't know it either. But because they are arrogant they think you're sick and want to treat you. And what does that mean treatment? They're going to dig horribly In your subconscious, and tearing everything up, making you really mentally ill,

At some point, you won't know if you're coming or going. Everything in your subconscious could be old pain, misunderstood emotional life, traumas, etc. are thrown together. Also any experiences from previous lives (if they exist?), which might be better left to be latent in this life.

If you further have no problems from these predictive things, continue to live. Also church people and or believers, don't know what is causing it or where it comes from. And don't forget if the treatment is over, there is a good chance that you will continue to experience these things.

You are then bombed into a lifelong psychiatric patient by the arrogant of the Earth. Who live in the morbid delusion that they have all the wisdom. They know also exactly what happened on Earth billions of years ago

They also know exactly what will happen on Earth over billions of years. People who think like that way are just stupid and arrogant. Finally, if you are sick, then God Allah and Jesus are psychopaths and also sick, because their Bible is full of paranormal matters, then one must also treat the Pope.

CORONACOVID19.
Today they were forced to admit that "COVID-19" does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9

On 27th of January, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted an amendment explicitly stating that vaccines should NOT be compulsory in the EU.
The Country-traitors of the Journals the Talkshows on TV and the Newspapers are not going to tell this, leave alone those 150 Psychopathic Nazis from the House of Representatives.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/parlementaire-vergadering-raad-van-europa-beslist-dat-vaccins-niet-verplicht-en-weigeraars-niet-gediscrimineerd-mogen-worden-en-er-geen-vaccinpaspoort-komt/

Doctor Rob Elens from the Peel cures his patients with,
a combination of: Hydroxychloroquine, Azitromycine en Zinc.
https://www.youtube.com/watch?v=-Jxr0J-A1SQ&feature=emb_err_woyt

Dr Stella Imanuel cured all of her 350 patients
with: Hydroxychloroquine, Azithromycin and Zinc.
https://www.bitchute.com/video/L8tH3d9FOPih/
Call on doctors to keep their oaths.
https://www.youtube.com/watch?v=Z3y-v3euGxM
Undercover Nurse tells what's really going on
with the 'COVID-19 Pandemic.' It's Murder.
https://www.bitchute.com/video/gDnQVKekJLpT/

His two websites.
https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.anbb.nl/kwesties/41/q18-stop-alle-covid-19-maatregelen

General Information.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/
https://anbb.nl/kwesties
http://artsencollectief.nl/
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/
https://worlddoctorsalliance.com/
https://www.bezorgdeburger.net
https://www.c19redteam.nl/
https://www.petities.com/a/266938

I'm adding these sites as information for a while,
because the Main Stream Media (MSM) is not at home.
https://alternatiefnieuws.eu/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Germany)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.presstv.com/Live (Iran)

These four sites do not track or
register or store your browsing.
https://duckduckgo.com/
https://www.bitchute.com
https://www.brighteon.com/
https://www.startpage.com/

==========

SLM - Departure Amsterdam The Netherlands to Paramaribo Surinam.
https://www.schiphol.nl/nl/vertrek/PY993
SLM - Arrival Amsterdam from Paramaribo.
https://www.schiphol.nl/nl/aankomst/PY994

==========

Surinamese Cookery Books.
https://www.surinaamsetenonline.nl/sandhias-recepten-deel-5-personaliseren.html
https://www.uitgeverijdubois.com/product/heruitgave-groot-surinaams-kookboek/

Suriname Cookery Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinam+cookery
https://duckduckgo.com/?q=surinam+cookery&t=h_&va=a&ia=web

Surinamese Eggrolls.
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+loempia
https://duckduckgo.com/?q=surinaamse+loempia&ia=web

Cultural Radio / Tv-stations (Amsterdam).
Caribbean FM / Radio Salto / Razo.
https://www.salto.nl/
Afro Surinamese.
http://radiokoyebasuriname.com/

The Netherlands.
http://radio.garden/listen/musiq1/hyynosL8 (Creole)
http://radio.garden/listen/radio-bangsa-jawa/FypY0hqr (Javanese).
http://radio.garden/listen/ujala/sCFHyXDN (Hindostani)
http://radio.garden/listen/salsaradioamsterdam/btmtSH9L (Salsa)

Surinamese Radio (Click 19 - Paramaribo - Suriname) for more Stations.
http://radio.garden/visit/paramaribo/5poR6yYe

==========

http://www.gouvernante.info/ (ALIAS)  http://home.planet.nl/~gouve055/

==========

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeën via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid áán of ván iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 30 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2020.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(19-04-2021) HOERA EEN MOEDIG ZAKENMAN.
Ondernemer Apeldoorn gooit zijn zaak gewoon open.
https://www.youtube.com/watch?v=ni-_CBKkL5Y
Radeloze ondernemer gooit winkel open; politie grijpt in.
https://www.youtube.com/watch?v=W5XmeRPedBU

Ondernemers tijdens rellen beboet bij beschermen winkel.
https://www.youtube.com/watch?v=aybCDzduMeo&t=90s&ab_channel=OmroepPowNed
https://duckduckgo.com/?q=Ondernemer+Apeldoorn+gooit+zijn+zaak+gewoon+open&ia=web

====================

(18-04-2021) A THREE YEAR OLD SISTER IN ACTION.
Een peuter heeft een volwassen houding - Steve Harvey.
https://www.youtube.com/watch?v=WQ8PkLohw64

Dani en Dannah de follow-up van de breuk.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y
SAY WHAT (officiële muziekvideo).
Dani en Dannah - Dj Suede de Remix God.
https://www.youtube.com/watch?v=k5uwtc63ZyA

====================

(17-04-2021) MOOI WERK.
Het maaien van het extreem overwoekerende
gras en onkruid met behulp van bosmaaier.
https://www.youtube.com/watch?v=75h-5C92e4E

====================

(16-04-2021) SPOOKACHTIG VREEMD WEER.
Als je de weerberichten van de Journaals moet geloven is dit heel normaal weer, maar ze kunnen ons niet uitleggen waarom we dit weer vroeger nooit zagen. Amerika is bezig met het project: "HAARP", ze sturen een soort van laserstraal naar de: "Ionosfeer" die wordt warm zet uit, kaatst terug naar de Aarde en beïnvloed het weer. Je kunt die straal ook richten.

Oktober 2019: Extreem Weer, Planetaire Beroering.
https://www.youtube.com/watch?v=DobDKmr205c&t=1259s

Een paar jaar geleden kwamen er in Paramaribo Suriname Zuid-Amerika een tropisch land, met een constante temperatuur van 35-graden Celsius, hagelstenen uit de lucht. Tegenwoordig is het heel gewoon dat het gras voor mijn flat verbrand dat, kwam vroeger nooit voor. Dus het weer is duidelijk aantoonbaar aan het veranderen, maar doet het weer dat zelf of de arrogante mens?
https://www.youtube.com/watch?v=ctZjI9XCM0w&ab_channel=StarNieuwsSuriname

Spookachtig Vreemd Weer.
https://www.youtube.com/results?search_query=spooky+strange+weather
https://duckduckgo.com/?q=spooky+strange+weather&ia=web

Haarp: Gaten in de Hemel.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
https://www.youtube.com/results?search_query=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary
https://duckduckgo.com/?q=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary&ia=web

De Dimmende, Volle Lengte Klimaat Engineering Documentaire (Geoengineering Watch).
https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY&t=58s&ab_channel=DaneWigington

====================

(15-04-2021) IS CORRUPTIE EEN BASIS INGREDIËNT VAN DE MENS?
Mensen zoals ik worden door bv. politici beschouwd als psychiatrische patiënten die met onze websites en YouTube nep-nieuws verspreiden. Als ik het goed heb, maar dat weet ik niet hele-maal zeker, wil de politiek een wet gaan maken, om onze sites te gaan verbieden onder het mom van nepnieuws. Dat betekent dat de vrije meningsuiting wordt afgeschaft, en of wij wel deels of niet de waarheid schrijven maakt niet meer uit. Ben je Antipolitiek dan dien je te verdwijnen.

Wees blij dat er mensen zijn zo als ik want we houden de heren in de gaten, en onder-zoeken alles wat ze achter de schermen lopen uit te spoken en ze niet aan het volk vertellen. Zie ons, maar als een vinger aan de pols. Want als we niet meer bestaan in de toekomst, dan hebben de heren voor de volle één miljoen procent vrij spel, om met de burger te gaan doen en laten wat ze blieven. Beschouw ons, maar als de politie de waakhond die criminelen in de gaten houdt.

Verder moeten we niet vergeten dat de dames en heren die langer op school hebben gezeten dan ons, vaak arrogant en verwaand zijn en in een ziekelijke psychiatrische gestoorde waanwereld leven. Ze menen dat ze alle wijsheid in pacht hebben, altijd gelijk hebben en onfeilbaar zijn, dit wordt beroeps arrogante verwaandheid genoemd. Vaak hebben ze ook via hun politieke vriendjes de macht om de burgers met wetten verordeningen en regeltjes het bos in te sturen.

Vele politici worden op den duur corrupt en gaan b.v. graaien en zichzelf te verrijken, op een gegeven moment staan ze onder en boven de wet. Plus politici de medische wereld de elite de farmaceutische industrie de multinationals de touwtjestrekkers en de rijken, worden op een gegeven moment een vrienden kliek. Als ze hun zin niet kunnen krijgen bij het volk, dan maken ze gewoon een nieuwe wet om het volk onderuit te halen, die mogen gaan uithuilen in het bos.

Is corruptie een basis ingrediënt van de mens?
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=Is+corruptie+de+basis+van+de+mens%3F
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruptie+een+basis+ingredi%C3%ABnt+van+de+mens%3F&ia=web

====================

(14-04-2021) TIRANNIE VAN PSYCHOPATEN?
Nederland begint steeds meer op een dictatuur te lijken, ik vraag me af of de politici (Op wie het betrekking heeft) dit ook realiseren. Of zijn het misschien sociale psychopaten die het allemaal worst zal wezen, en stug door gaan met het slopend beleid. Je vraagt je serieus af, wat zijn dit voor mensen die zo krom denken, beseffen ze niks of daagt er dan niks bij hun?

Vele internationale experts artsen en juristen, duiden de basis voor het politiek en medisch corona beleid als ondoorzichtig. En ongefundeerd, en de huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en resoluut onacceptabel.

Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven worden monddood gemaakt, 'gecanceld' en 'geframed' door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ.

Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer 'waanideeën' gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter.
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

Ik had ook een akkefietje met de GGZ, ze schreven we komen op die dag en dat uur bij u thuis. Dus geen datumpje prikken maar zorg maar dat je thuis bent anders zwaait er wat? En waar om komen jullie dan?, u heeft tegen de gemeente Zutphen gezegd dat de Isis en Al-Qaida huurlingen zijn van de CIA en de Mossad. Moet je voor zo een uitspraak dan psychiatrisch zijn?

Ik vroeg aan hen als een patiënt zijn mening geeft die afwijkt van jullie mening, wordt hij dan plat gespoten of in de isoleercel gezet, of krijgt de persoon een dwangbuis om. Dat betekent dat jullie dictatoriaal de persoon onderuit halen, omdat zijn mening jullie niet bevalt. Zijn jullie geschift?, zijn jullie geschikt als hulpverleners?, wilt u ons niet meer e-mailen, no problemo.

Demonstratie tegen Jeugdzorg in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest tegen Bureau Jeugdzorg.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest tegen Jeugdzorg!
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(13-04-2021) IS JEZUS UITGEREKEND BIJ DE JODEN GEARRIVEERD?
Teken van de eindtijd: meer van Galilea weer bijna vol. Rabbi Dov Kook voorspelde 10 jaar geleden dat als de Kinneret (Galilea, ook het meer van Tiberias genoemd), die op dat moment zeer weinig water bevatte vanwege de extreme droogte, weer helemaal vol zal zijn, de Messias zou komen. Over een paar weken zal de Kinneret, voor het eerst sinds zijn verklaring vol zijn.

Israëls top rabbi zegt dat de Messias is gearriveerd,
en zich spoedig zal openbaren (Geplaatst op 04/04/2021)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/israels-top-rabbi-zegt-dat-de-messias-is-gearriveerd-en-zich-spoedig-zal-openbaren/

Meer van Tiberias.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_van_Tiberias
https://www.youtube.com/results?search_query=meer+van+tiberias
https://duckduckgo.com/?q=Galilea%2C+ook+het+meer+van+Tiberias+genoemd&ia=web

Als ik God was dan maakte ik het Midden Oosten Joden-vrij, en schopte hun terug naar Europa waar ze thuis horen. Of, ik spleet het land in tweeën met in het midden een: "Water", van bv. tien km breed. Links wonen de Palestijnen en rechts wonen de Joden, en wee oh wee als de arrogante Joden gaan mieren in het linkse land van de Palestijnen, dan breekt de pleuris uit.

2000 jaar geleden hebben ze hem gekruisigd, tot nu toe accepteren ze hem niet. De Bolsje-wieken (Joden) hebben vanaf 1917 tot 1957 honderd miljoen (100) Russen en Oost-Europeanen vermoordt, ze zijn begonnen met de eerste en tweede wereldoorlog. Nu zijn ze bezig via hun trekpoppen Amerika om van het Midden Oosten en Oost Europa een groot kerkhof te maken.

Godskinderen?????, MIJN REET. In de Bijbel zegt Jezus: Ik ken ze niet, het zijn niet mijn kinderen, het zijn Satanskinderen. Dan zal hij uitgerekend naar hun toe gaan van alle volkeren, ik had liever dat hij b.v. naar de Eskimo's was gegaan. Dus kan het niet de echte Bijbelse Jezus zijn, mocht hij het toch zijn dan ken ik hem niet meer, ik doe geen zaken met valse profeten.

De Joden zijn in werkelijkheid: - Khazar - een wreed moordzuchtig volk uit Oekraïne, en 95% van de Khazar hebben zich in 740 AD bekeerd tot het Jodendom. Ze zijn niet van Abraham of Judea, en hebben NOOIT in Palestina gewoond. En vanaf 1948 zijn ze bezig om genocide te plegen op de Palestijnen. Met zege van zo een beetje de hele wereld, gluiperige Farizeeërs dus.

(Degene die dagelijks worden vermoord).
http://freedom4palestine.org/
Joods geluid voor Vrede. (We zijn allemaal één Volk).
https://www.jewishvoiceforpeace.org/
Irahell Palestijns Nieuws.
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/
Ik weiger een Israëlisch Soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Zijn regeringen stiekem? Helpen ze Israël met wapens e.a. hulp, zodat ze in het Midden-Oosten blijven en de Arabieren aan kunnen? Helpen ze niet dan worden ze weggejaagd. En waar vluch-ten ze heen Europa, en willen regeringen dat niet?, omdat ze een hekel hebben aan de Joden. Dus de Palestijnen worden opgeofferd, voor het belang van de westerse wereld?, Racisme?

----------

De spot en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israëlische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Afgebeeld als een Aap.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

Een Moedige Vrouw — Rania Masri — Een Vredes Activiste.
Van Ferguson naar Palestina — Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0
Crisis in Gaza en West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398

Website van Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

En terwijl ik dit verhaal schrijf staat de Oostelijke horizon op 22graad42minuut in het sterrenbeeld Steenbok, en tijdens mijn geboorte stond diezelfde stand in het midden van de hemel. En het midden van de hemel staat op 28graad30minuut Schorpion, terwijl ik ben geboren met de Oostelijke horizon op 22graad36minuut Stier, en Schorpioen en Stier zijn opposities.

====================

(12-04-2021) GECENSUREERD DOOR DE PERS EN MEDIA.
Over de hele wereld anti lockdown protesten.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(11-04-2021) RELAX EN GENIET VAN DE OMGEVING.
Jamaica Spengshell 12 meter lange container - leuk kapsel.
https://www.youtube.com/watch?v=8dIoYvxhvjs

Bus-Limousine vanaf vliegveld Tokyo Japan.
https://www.youtube.com/watch?v=iUYOHUzi4sU

====================

(10-04-2021) THUIS NIET PROBEREN HOOR!!!!!
Spelen met Lucifers en Zwavel.
https://www.youtube.com/watch?v=cggfSSP2W4s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZLHZwH9icA

====================

(09-04-2021) TELLEN AFRIKAANSE MENSEN MEE IN DEZE WERELD?
Zijn Afrikanen burgers van de wereld? | Ooooota Adepo | TEDxBerlin.
https://www.youtube.com/watch?v=gS1n3MdzF0k&ab_channel=TEDxTalks
Uitbuiting door de westerse wereld. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniën van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

====================

(08-04-2021) DE PERS EN MEDIA ZIJN LANDVERRADERS.
Overal in de wereld staan miljoenen mensen op straat omdat, ze het niet eens zijn met de Coronakolder lockdown. Die Demagogische Landverraders en NSB'ers van de TV Journaals de Kranten en de praatprogramma's op TV brengen het gecensureerd in het nieuws. Dan heb je nog die schurftige honden van de M.E. die de burgers genadeloos het ziekenhuis inslaan.

Als een burger in China op straat zijn mening verkondigd dan wordt hij gearresteerd opgepakt en verdwijnt hij naar een heropvoedingskamp, terwijl in Nederland vermoedelijk?, ook in andere landen word je het ziekenhuis ingeslagen. Dus de democratie en vrije meningsuiting is afgeschaft en bestaat niet meer, we leven nu in een wrede psychopathische politiestaat.

Gelukkig zijn er ook politieagenten die tegengas geven, omdat ze het er niet mee eens zijn. Die worden gepest geschorst uitgescholden soms knalhard ontslagen. Als je vandaag de dag op het politiebureau komt, is je leven niet meer zeker, als je in handen valt van die schurftige honden (Op wie het betrekking heeft).
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Overal in de wereld zijn Anti Lockdown protesten.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(07-04-2021) WE BOUWEN ONZE EIGEN GEVANGENIS.
Een goede indruk over de stand van zaken betreffende Big Data & Algoritmen geeft dit uitstekende interview van Tegenlicht met Harvard-hoogleraar Shoshana Zuboff. Helaas wordt ook bij deze reportage vooral de commerciële kant benadrukt. Tussen de regels door hoor je wel dat het eigenlijk over het beheersen van ons denken en over de manipulatie van ons gedrag gaat.
https://wakkermens.info/we-bouwen-onze-eigen-gevangenis/

====================

(06-04-2021) IS DIT PATRIOTISCH GENOEG?, - VERVLOEKTE RACISTEN.
Is dit patriotisch genoeg?: Aziatisch Amerikaans Ambtenaar.
Laat Militaire littekens zien, Vervloekt Racistisch geweld.
https://www.youtube.com/watch?v=zTJa_SwHcTE&ab_channel=NBCNews

====================

(05-04-2021) MAG DE POLITIE VOOR EIGEN RECHTER SPELEN?
Heeft de politie maakt niet uit van welk land, het recht om iemand dood te schieten die er vandoor gaat. Ik kijk er even niet naar of de persoon wel deels of niet schuldig is, in wezen wordt de persoon daar en op dat moment geëxecuteerd. Dus de politie speelt voor rechter. En ze worden altijd vrijgesproken, waardoor andere agenten denken. Ik kan rustig doden.

Je komt tot de conclusie, als de politie daar en op dat moment hun zin niet krijgen, dan word je doodt geschoten. En mag dat is dat menselijk of beestachtig gedrag van de wetshandhavers, zijn ze pisnijdig dat een slaaf, niet naar hen arrogante verwaande pijpen wenst te dansen. Criminelen doen dit ook in de stad met een afrekening.

Dus als één (1) gepakt en veroordeeld wordt, moet men dat ook met de wetshandhavers doen. Want ook voor hen geldt, gij zult niet doden. En er zijn mensen die denken, als mijn regering zijn vijand mag doden met het wetboek en de bijbel in de hand, waarom mag ik als burger dat ook niet. Wat doe ik nu verkeerd. De politie is om aan te houden te arresteren, en op te sluiten.

De officier van justitie klaagt de persoon aan, en de rechter straft, en niet de politie die zijn geen rechter. Dus burgers die anders denken over Corona uitschakelen of het ziekenhuis in slaan is barbaars. En wilde achtervolgingen per auto loopt vaak uit, op een ongeluk ernstig of niet want de politie is de auto aan het opjagen door plankgas te racen, tot het bittere eind.

Als men het kenteken van de auto heeft, kan men toch ook denken we pakken hem achteraf. Men zegt wel eens dat de automobilist inreed op een agent, en hem neer rijdt. Maar volgens mij is die agent psychiatrisch gestoord, want wie gaat nu niet opzij als er een auto op hem inrijdt of af stormt soms plankgas, alleen een gestoorde toch.

Dus als de dader gevangenisstraf krijgt, moet de agent een psychiatrische behandeling krijgen. Want met zijn psychiatrisch kop, is hij in staat om een burger neer te schieten. Dus zo een agent is in wezen niet meer te vertrouwen met een pistool. De laatste jaren wordt er ook veel vaker gericht op het hart geschoten, vroeger niet, toen schoot men in de benen.

En mensen die zo denken en schrijven zoals ik, worden vaak in het bos geparkeerd. Onder het mom van niet goed wijs in de bovenkamer, van de pot gerukt enz. En de normale doen met hun medemens wat ze willen, zonder vaak rekening met de persoon te houden. Dus wie is er hier psychiatrisch ziek, de abnormale?, of de normale?

Agent spreekt zich uit tegen politie die
de burgerrechten van Amerikanen schendt.
https://www.youtube.com/watch?v=edmVoHqjdJI
Josie Outlaw -- Een boodschap aan de Politie.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
20 Orlando Politie Steelt voedsel van kinderen,
arresteert zes (6) meer voor het voeden van de Hongerigen.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDD6FtNMpNw
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(04-04-2021) MAYRA ANDRADE.
Vandaag de zangeres Mayra Andrade geboren
in Cuba en opgegroeid in de Kaapverdië.

Dispidida.
https://www.youtube.com/watch?v=u3um2-YQZ7A
Quim di Santiago / Kenha ki ben ki ta bai.
https://www.youtube.com/watch?v=B9yaxJqYsiI
Kaka Barboza/ Dimokransa.
https://www.youtube.com/watch?v=R5p0MI9BtFk
Sangue De Berona - Tribuut aan Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=RpMHfXVPT_E
Eerbetoon aan Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=1AUzC0XANFc
Cesaria Evora Live D'amor 2004 (Compleet Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=GrDHCxXF318&ab_channel=aseaoffaces

YouTube Kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCHz0P9qlaODGMQIF3KUCSkA
Website.
http://www.mayra-andrade.com/

Diversen.
https://www.youtube.com/results?search_query=Mayra+andrade+uit+Cuba
https://duckduckgo.com/?q=Mayra+Andrade+uit+Cuba&ia=web

====================

(03-04-2021) LET'S GO CHINESE STYLE.
Chinees meisje Liu Pinxi, speelt een gemene gitaar.
https://www.youtube.com/watch?v=HbELDkElB40&ab_channel=YOYO
Chinese girl speelt een Dodelijk Drum.
https://www.youtube.com/watch?v=pqMwksZfi7A&ab_channel=AlizeeDefan
Guzheng&Zhongruan met ondersteunende track.
https://www.youtube.com/watch?v=HyAHJEDCxxM
Chinese Computer Muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=CeJNZbwdMT8

Despacito Instrumentale Cover (Gu Zheng / Chinese Zither).
https://www.youtube.com/watch?v=oZfOdoLoAKQ
(Live) Despacito China Versie - (Feng Timo - Phùng).
https://www.youtube.com/watch?v=x4g9wXF48qk

Chinese Straatvoedsel In Beijing China.
https://www.youtube.com/watch?v=jKXOh5wrzK4
Hong Kong. Een wandeling rond de Voedselmarkten.
https://www.youtube.com/watch?v=nh79zJJt6GU

Chinese Markt in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=PKM7XAnOIig
Chinese New Year in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=U_Nmp5oB8q4

Chinese Impressie van Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=XWkhccJiEQs

====================

(02-04-2021) DE GEVESTIGDE ORDE?, LANDVERRADERS?
Als je informatie stuurt waar men de andere kant van Corona belicht, aan bv. e-mail adressen van: huisartsen apotheken medische organisaties ziekenhuis afdelingen stadhuis e.d. Dan krijg je van niemand antwoord, ja de enige is mijn eigen huisarts die gaf aan geen e-mail meer sturen, geen interesse dus. Al deze beroepsmensen zijn die misschien ook kuddedieren?, (Sheeple).

Ozon, influenza en de oorzaken van ziekte.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm#o8

En deze mensen gaan stug door met het regeringsbeleid over Corona, wij worden complotden-kers wappies en gestoorden genoemd. De mensen die vreedzaam op straat staan omdat, ze het niet eens zijn met het beleid worden het ziekenhuis geslagen door die beesten van de M.E. Agen-ten die aan de bel trekken, worden vijandig bejegend op het bureau door collega's.

https://www.dlmplus.nl/2021/03/18/opdracht-aan-politie-demonstranten-zijn-virussen-die-je-moet-bestrijden/

Sommigen Politie-Agenten hebben er genoeg van.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

Algemene Informatie.
https://www.anbb.nl/
http://artsencollectief.nl/
https://www.petities.com/

====================

(01-04-2021) DE JODEN ZIJN GEVAARLIJKE RASCISTICHE CLOWNS.
Ik ben hier om de Goede Joden te scheiden
van de Satanische Joden. - Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA
Louis Farrakhan reageert op het verbod op sociale media:
Satanische Joden zijn gek, ik heb hun haat tegen Jezus blootgelegd.
https://www.youtube.com/watch?v=_fBQNIHd-PY
Nation of Islam Leader Louis Farrakhan: Asjkenazische
Joden zijn niet semitisch: ze "kropen europa uit".
https://www.youtube.com/watch?v=UImh_ujDJdk

Ik vraag me af waar zijn de goede Joden, om de Satanische Joden in Israhell te stoppen. Zodat de Palestijnen in vrede kunnen leven in hun land, en niet meer worden uitgeroeid door de Satanische Joden. Het is Satanisch om miljoenen Palestijnen te willen vermoorden, omdat ze een Joods staat willen met alleen maar Joden. Jezus zegt: "Het zijn niet mijn kinderen".

Stel de Romeinen keren terug naar Nederland en doden alle 17 miljoen Nederlanders, want ze willen een Romeins land hebben zonder Nederlanders. Zouden ze dit in het echt proberen, dan komen ze er niet mee weg. Waarom kijkt de hele wereld de andere kant uit als de Joden dit doen met de Palestijnen, omdat ze een huidskleur hebben?, terwijl de Nederlanders zijn blank.

Zijn Westerse en ook Europese regeringen stiekem bezig? Helpen ze Israël met wapens en technologieën, om hun sterk te houden in het Midden-Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze zwak, en worden misschien weggeschopt.

En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze misschien ook een hekel hebben aan de Joden. Dus in wezen worden de Palestijnse mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de blanke westerse wereld?, Racisme?

Inside Israel's Race Wars.
https://www.youtube.com/watch?v=rTRsnoAmgjc&ab_channel=DavidSheen
Israeli Politics Decoded [Full].
https://www.youtube.com/watch?v=BCIhqrcSvZI

David Sheen's Website.
http://www.davidsheen.com/

David Sheen Info.
https://www.youtube.com/channel/UC7ZJ4QRIv-QWKgJpRdtQHvQ
https://www.youtube.com/results?search_query=david+sheen
https://duckduckgo.com/?q=david+sheen&ia=web

Memri verkent het Midden-Oosten en Zuid-Azië via hun media. en overbrugt de taalkloof tussen het Westen en het Midden-Oosten/Zuid-Azië. En biedt tijdige vertalingen van Arabische, Farsi,Urdu-Pashtu, Dari en Turkse media en originele analyse van politieke, ideologische, intellectuele, sociale, culturele en religieuze trends in de regio.

Memri Sites.
https://www.memri.org/
https://www.youtube.com/channel/UC59Cpk70K2TwdmApJOTuW9g/videos
https://duckduckgo.com/?q=memri+tv&ia=web

====================

(31-03-2021) ZIJN WIJ RUIMTEREIZIGERS?
De NASA in opdracht van hun bazen staan die te liegen tegen ons? In de Bijbel heeft God geschreven: "Er is niet alleen water op de Aarde", maar ook boven onder en rondom de Aarde, dus in de ruimte. Als astronauten in de ruimte zich buiten hun ruimteraket bewegen, dan bewegen ze zich traag alsof ze door water gaan, en op Aarde oefenen ze ook in zwembaden.

De Bijbelse zondvloed kan gedaan zijn door buitenaardsen die ufonauten worden genoemd, die ontdekte de Aarde en hebben hem gestolen, en hebben de oorspronkelijke bewoners mensen met een huidskleur die in het paradijs woonden vermoord. En hoe deden ze dat, ze maakten gaten in de dampkring en lieten de Aarde vollopen met water, waardoor de massa verdronk.

En de mensen die het overleefden vluchten de oerwouden in, van bv., Zuid-Amerika Aziatische en Afrikaanse landen. En tot vandaag de dag onze tijd 2021 spelen de blanke nog steeds de baas op Aarde, en beschouwen hem als hun eigendom. De kleurlingen worden als oud vuil behandeld en beschouwen hen als minderwaardige wezens. De Amerikanen doen dat ook met de indianen.

Stel dat de NASA ons besodemieterd, in die zin dat de Zon Maan sterren en andere hemel-lichamen zich binnen de dampkring bevinden en niet er buiten. Je zou de Aarde en alles wat zich er binnen in bevindt kunnen beschouwen als een baarmoeder. Het paradijs kan in ons onder-bewustzijn zitten, als we met onze ogen dus een lens van een camera kijken dan zien we de hel.

Als er volgens de Bijbel niet alleen water op Aarde is, maar ook rondom de Aarde, dan is het mogelijk dat als we in de lucht kijken naar de blauwe hemel dat, we het blauwe van het water zien. Als we naar de oceaan kijken dan kunnen we door het water heen kijken, maar hoe dieper de oceaan is hoe donkerder hij wordt. Kilometers diep is het water inktzwart, zo ook het heelal.

De geestelijke wereld dus het paradijs kan in ons zitten en niet er buiten, dus als we dromen is dat misschien ons echte leven. Er wordt gezegd dromen bedrog zijn, misschien dat de kerk-leiders satanskinderen zijn, je zou ze ook de valse profeten uit de Bijbel kunnen noemen, die ons vasthouden in de hel op Aarde, en niet willen dat we terugkeren naar God in het Paradijs.

Het FIRMAMENT: Wateren boven.
https://www.youtube.com/watch?v=4uSwFdcnkuw
Water in de Ruimte.
https://www.youtube.com/results?search_query=water+in+the+space
Je hebt nog nooit een Ster dit zien doen - Het Water Boven.
https://www.youtube.com/watch?v=9R897t8GSYQ

Water in de Lucht.
https://www.youtube.com/results?search_query=water+in+the+sky
Water in de Ruimte en op Aarde.
https://www.youtube.com/watch?v=9QxRNyiPF9A
Geen mens heeft ooit de atmosfeer van de Aarde verlaten, dit is waarom.
https://www.youtube.com/watch?v=aPBVGXdsR0I

Een nieuwe staat van water onthult een verborgen oceaan in de Aardmantel.
https://www.youtube.com/watch?v=pgm4z8vJVVk&t=8s
We ontdekten een enorme hoeveelheid water in de buurt van de kern van de Aarde.
https://www.youtube.com/watch?v=kQHuyu7KQe4

====================

(30-03-2021) VALSE NIEUWSSITES?
Volgens onderstaande website zijn de meeste alternatieve sites vals. Maar jarenlange ervaring heeft me geleerd dat het niet zo is. Natuurlijk zitten er een paar tussen waar je vraag-tekens bij kan zetten, en of hun verhaaltjes wel deels of niet op waarheid berusten, maar allemaal? Een ieder die de andere kant laat zien van een zaak wordt beschouwd als een complot-gek.

De huichelaars en demagogen zoals Google YouTube Facebook Twitter enz., vergeten er bij te vertellen dat zij alles censureren, wat de regering niet wil dat u weet. De Tv-journaals de Praat-programma's op TV en de kranten censureren ook, alles wat niet gewenst is en of een andere kant van een zaak zoals bv. CoronaCovid19. De gevestigde orde zijn grote smeerlappen.

Valse Nieuwssites?
http://www.hoax-wijzer.be/valse-nieuwssites

Deze site die kraakt ook alles af.
http://skepsis.nl/

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(29-03-2021) DE ENIGE MANIER OM VREDE TE MAKEN IS:
Ten eerste -- Alles wat Amerikaanse defensie is wegtrappen naar de
andere kant van de oceaan waar de oorlogsmisdadigers thuis horen --.
Ten tweede -- Alles wat huurlingen terroristen gajes gannef en tuig is die niet in bv.
Syrië zijn geboren en daar aan het schieten zijn worden ook het land uitgetrapt --.
Ten derde -- Alle oorlogsmisdadigers zullen worden opgespoord en
berecht worden door het internationale gerechtshof te Den Haag --.
Ten vierde -- Alle regeringen gaan financieel mee dragen in de opbouw
kosten van wat ze vernield hebben met hun legers in het Midden Oosten --.
Ten vijfde -- Alle vluchtelingen waar ook ter wereld gaan
weer naar huis om mee te helpen hun land weer op te bouwen --.
Ten zesde -- Alle westerse en niet westerse regeringen wordt het verboden
om hun wapenproductie te verkopen aan welk land dan ook waar ook ter wereld --.

Het begint er op te lijken dat de VS en Israhell land voor land aan het afwerken zijn in het Midden Oosten. Eerst Afghanistan toen Irak en verder Libië Syrië nu ook Jemen, and what is next Egypte? Lebanon? Iran? Ik geloof er geen fluit van dat het om de terroristen gaat., er moet gewoon verplicht iets anders achter zitten.

Dat zogenaamde sterke stoere bewapende Amerikaanse leger stelt niks voor, want ze zitten al 15 jaar in het Midden Oosten, en wat halen ze uit -- papieren propjes schieten --, die geitenhoeders met hun AK47 zijn duidelijk veel sterker en beter georganiseerd. De westerse wereld pleegt de grootste misdaad van deze eeuw. Ze zijn erger dan Hitler.

En de racisten van de westerse wereld schieten het hele Midden Oosten kapot met miljoenen doden en vluchtelingen, daar zitten ze niet mee, en dat voor een paar bomaanslagen in bv. Europa, wat ook beroerd is.

Volgens mij zijn Amerika en Israël gewoon het hele Midden Oosten aan het jatten, en gebruiken daar het vullis van de evolutie voor die zichzelf Daesh Al Quada Taliban en Isis noemen. Dan worden ook nog eens de Europese landen voor het karretje gespannen, onder het mom van de NAVO.

Wat ook typisch is, de landen Saudi Arabië Qatar en Jordan die in opdracht van Amerika en Israël, Jemen bombarderen hebben zelf geen terroristen in hun land vreemd. Israël heeft ook geen terroristen, terwijl de Arabieren hebben een tering hekel aan Joden. Dus je denkt die pakken ze als eerste, maar geen opdracht voor.

Het is jammer dat er niemand in de Europese regering met zijn vuist op tafel slaat en zegt: -- En nou is het Godverdomme afgelopen, we stappen weg uit de NAVO want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog --. Van die gestoorde idioten in Den Haag hoef je niks van te verwachten, want die zijn niet alleen zwakzinnig, maar ook eerste klas kontkruipers.

De mensen die een eind willen maken aan deze waanzin worden complotdenkers genoemd. De gemeente Zutphen had de GGD naar mij gestuurd, omdat ik tegen hun had gezegd dat, de Taliban Daesh Al Quada en Isis op de loonlijst staan van het witte huis en de Knesset. Ik heb toen de GGD de bekende Charlie Hebdo vrije meningsuiting in de maag gesplitst.

En toen kreeg ik te horen of ik hun niet meer wilde e-mailen, en verder heb ik niks meer van ze gehoord. Zo heeft ook het gemeentehuis mij verzocht om hun niet meer te e-mailen. Trouwens ook de COA. Nu weet ik ook hoe Jezus zich voelde, toen de notabelen de elite en de kerkleiders van de stad hem aan het kruis nagelde, en misschien sprak hij wel zo als ik?

====================

(28-03-2021) JAVAANSE MUZIEK UIT SURINAME.
Irama Smeltkroes-Rah Usah Neko Neko.
https://www.youtube.com/watch?v=j0bhftZ30Tc
Patricia & Ruben Silvin-Wis Kerék.
https://www.youtube.com/watch?v=Ojk4-dCvnck
Pae Matjol Pop Jawa Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=wZT2muMjWWs
Frijar Klentenga.
https://www.youtube.com/watch?v=8tPyNuniTSk

====================

(27-03-2021) COMPLETE IDIOTEN.
10 minuten bottom waanzin.
https://www.youtube.com/watch?v=N748yl1osdw&ab_channel=Tributevideo
Eddie Hitler als Edwina in Bottom.
https://www.youtube.com/watch?v=lJnDVSuR2X4&ab_channel=Kim%26AngelDominoEvers

====================

(26-03-2021) VAARWEL DEMOCRATIE EM VRIJEMENINGSUITING.
Politici zijn domme wezens, er zijn steeds meer mensen die mee doen met de demonstranten, de groep wordt steeds groter en die kun je niet allemaal het ziekenhuis inslaan. Die landverraders en NSB'ers in uniform worden steeds grover in hun optreden tegen het volk. Maar vroeg of laten moeten ze voor hun leven rennen, anders worden ze gelyncht door het boze volk.

Noodbevel van kracht in Amsterdam,
honderden demonstranten op Museumplein.
https://www.youtube.com/watch?v=4XH0dHCzwNY

LIVE: Londenaren sluiten zich aan bij wereldwijde anti-lockdown protesten.
https://www.youtube.com/watch?v=-Q9Nbn7azzA

Vrije Meningsuiting?
https://www.youtube.com/results?search_query=vrije++meningsuiting
https://duckduckgo.com/?q=vrije+meningsuiting&ia=web
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

====================

(25-03-2021) DIT HOUDT U WEL BEZIG?
Miss HP. Blavatsky's meesterwerk over theosofie, over kosmische, planetaire en menselijke evolutie, evenals wetenschap, religie en mythologie. Gebaseerd op de Stanza's van Dzyan, met bevestigende getuigenissen van honderden bronnen.

http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/spr/index.htm
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/cranston/index.html
http://www.theosofie.net/theosofie/blavatsky.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
http://www.blavatsky.net/
http://blavatskyarchives.com/
http://www.holybooks.com/wp-content/uploads/The-Secret-Doctrine-by-H.P.-Blavatsky.pdf

http://www.astrologie.ws/blavatsky.htm
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+hp+blavatsky&t=h_&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=hp+blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=hp+blavatsky&t=h_&ia=web

http://www.katinkahesselink.net/indexnl.html

====================

(24-03-2021) WAT IS ECHT EN WAT IS NEP?
Het Reptielenbrein.
https://lucswinnen.wordpress.com/2016/02/15/het-oerbrein/
https://duckduckgo.com/?q=reptielenbrein&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=reptielenbrein

Reptielen, Shapeshifters, Hybrides Ufo's berust dat op waarheid, zit er misschien iets in, of is het het werk van malloten? De Aarde bestaat al miljarden jaren, de mens loopt al 18 miljoen jaar rond op Aarde, met nog 9 miljoen jaar te gaan, volgens bv. de oude Hindoes en/of Mevrouw Blavatsky enz. Dan zijn er vermoedelijk ook nog andere dimensies heelallen en/of werelden.

Dus wat er in het verleden allemaal wel deels of niet gebeurd is dat, weten we niet. Misschien zijn we wel gekloond door superieure rassen uit het verleden. Misschien heeft God inderdaad in ons neus geblazen toen hij ons schiep. Wat ook mogelijk zou kunnen zijn, is dat we nazaten zijn van wezens uit het heelal, die op andere planeten paradijzen manen of hellen woonden.

Op Aarde zijn er verschillende rassen, met vaak ook verschillende huidtint kleuren, met honderden verschillende talen dialecten gewoontes zeden e.d. Waar is dat allemaal vandaan gekomen, wie heeft dat allemaal gedaan? Goden Engelen Monsters Duivels Ufonauten Reuzen, dan werken onze hersens, maar voor een paar procent, dus wie weet wat er allemaal braak ligt.

Reptiliaans Geheime Dienst Griezel gespot bij Aipac.
https://www.youtube.com/watch?v=k2mjs_gdMAI
Wetenschappelijk bewijs David Icke had gelijk over de reptiliaanse.
https://www.youtube.com/results?search_query=scientific+proof+david+icke+was+right+about+the+reptilians
Buiten Aardse Reptielen?
https://www.youtube.com/results?search_query=outer+space+reptiles

11 Hybride wezens uit legendes.
https://www.youtube.com/watch?v=0Oz7vZPKZsE

Manipulaties op kosmische schaal.
http://www.ellaster.nl/2017/08/04/manipulaties-op-kosmische-schaal/
https://www.youtube.com/results?search_query=magicians+of+the+gods
https://duckduckgo.com/?q=magicians+of+the+gods&ia=products

====================

(23-03-2021) GEHEIMEDIENSTEN HOUDEN OOK HAAR IN DE GATEN.
Bij onderstaande YouTube moet je je leeftijd opgeven, maar dan moet je verder een foto uploa-den en dat ben ik niet van plan. Want op die foto zit misschien?, een chip met privé gegevens, en dat gaat Google en YouTube niks aan want dat is privé. En waarom moet dit allemaal?, omdat Syrianpartisangirl misschien uitspraken doet die de Amerikaanse regering niet bevalt.
https://www.youtube.com/watch?v=NkxmiANAQCk&ab_channel=SyrianGirlpartisan (Censor).

Op Bitchute kun je wel kijken zonder censuur.
Noem ze geen Binnenlandse Terroristen.
Ik ben Syriër Laat me je vertellen over terrorisme!
https://www.bitchute.com/video/NkxmiANAQCk/

De persoon die deze Wikipedia pagina veranderd heeft werkt zeker weten voor de Amerikaanse regering. Dat is een typische smerige manier om iemand zwart te maken in de ogen van de bevolking, hij of zij doet niks dan hakken op haar. De smeerlappen doen niks anders dan ons onder uit te halen en uit te schakelen, we worden steeds complotgekken en gestoorden genoemd.

De persoon schrijft: Samenzweerders theorie - Controversie met infowars - met Socialist George Galloway - Holocaust ontkenner Ryan Dawson - KuKluxKlan David Duke - Neonazi Richard Spencer - 9/11 was een insider job - Samenzweerders Nieuwe Wereld Order - Free Masons Illuminatie - Isis werkt voor CIA en Mossad - Onthoofdingen zijn nep - Positief over Hezbollah.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maram_Susli

http://syriangirlpartisan.blogspot.com/
https://www.bitchute.com/channel/1bMAYZ8aeWAt/
https://www.youtube.com/results?search_query=syrianpartisangirl
https://duckduckgo.com/?q=syrianpartisangirl&ia=twitter

Wikipedia Google Twitter YouTube Facebook etc, werken allemaal voor de Amerikaanse regering. En vergeet de ratten van de Journaals de Praatprogramma's op tv en de Kranten niet.

Helen Buyniski - Wikipedia - Een gereedschap voor de regerende Elite.
https://www.youtube.com/watch?v=nDPrpKDjQ5U
http://helenofdestroy.com/index.php/49-wikipedia-rotten-to-the-core
https://www.youtube.com/results?search_query=helen+buyniski
https://duckduckgo.com/?q=helen+buyniski&ia=web

====================

(22-03-2021) SHAKA ZULU THE MOVIE.
https://www.youtube.com/results?search_query=shaka+zulu+movie

====================

(21-03-2021) JERUSALEMA.
https://africa.thegospelcoalition.org/article/jerusalema/

Master KG - Jerusalema [Feat. Nomcebo] (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048
Master KG - Jerusalema ft. Nomcebo l African Ndebele Dance Challenge.
https://www.youtube.com/watch?v=DR0jMfloQcs

Kila Africana Kids Dancing Jerusalema | Best Dance Challenge New 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ff1LHIZA8Qs&ab_channel=KilaAfricanaKids

Eweeeh Workshop Reis Fernando | Video By Hrn | Afodance.
https://www.youtube.com/watch?v=3YW4TVtj3J4&ab_channel=ReisFernando
10 Best Jerusalema Dance Moves | Worldwide.
https://www.youtube.com/watch?v=1zl3f6zwc-M&ab_channel=ohAFRO

Master KG / Nomcebo Zikode.
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_KG
https://en.wikipedia.org/wiki/Nomcebo_Zikode

Umkhosi Womhlanga - Reed Dance 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=rKux8wjKrLo
Zulu Dances.
https://www.youtube.com/results?search_query=zulu+dances

Jerusalema Dance Challenge Compilation.
https://www.youtube.com/watch?v=32c_urQxQ88&
Jerusalema Dance Challenge |Best Tik Tok Videos 1.
https://www.youtube.com/watch?v=5p7GyQfKa4g

Johannesburg Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=johannesburg+streetfood+
https://duckduckgo.com/?q=johannesburg+streetfood+&ia=web

Johannesburg Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=johannesburg+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=johannesburg+streetwalk&ia=web

====================

(20-03-2021) ZE LEREN HET NOOIT?
Dit is de typische arrogante verwaandheid van het blanke ras, die één (1) miljard westerlingen leven nog steeds in de waan dat, zij de bazen en eigenaren zijn van de Aarde en de zes (6) mil-jard niet blanken mensen. Het blanke ras is psychiatrisch gestoord, zij lijden aan die ziekte die hoogmoedwaanzin heet, en die heeft hun in de waan gebracht zijn een Superieure Arish ras zijn.

Godinnen versus Kolonizator, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO),
Verenigde Naties (VN), TvYabantu.
https://youtu.be/JIzvQNdWrSo

Google Seksualisering Kinderen Bewijs.
https://www.youtube.com/watch?v=QLHXBLsjFBQ&ab_channel=TVYABANTU (Part 1).
https://thclips.com/video/5bso8Moox_k/google-sexualising-children-evidence-part-2.html (P 2).
https://xox-ox.de/video/517/google-sexualising-children-evidence-part-3/ (Part 3).

Maagdenscholen in Zuid Afrika (Subtitels).
https://www.youtube.com/watch?v=us3TCSyxFg4&ab_channel=TVYABANTU (Deel 1).
https://www.youtube.com/watch?v=R8Hr3uZECqo&ab_channel=TVYABANTU (Deel 2).
https://www.youtube.com/watch?v=EUCzh8Oyb9k&ab_channel=TVYABANTU (Deel 3).
https://www.youtube.com/results?search_query=Virgin+Schools+in+South+Africa+Part+1+of+3+%28subtitles%29

https://xox-ox.de/show/africa/

====================

(19-03-2021) IS NEDERLAND EERLIJK?
Stel Nederland is onschuldig en heeft niets verkeerd gedaan, ze hebben ook niet een ander land gebombardeerd. Dan wordt Nederland gebombardeerd door bv. IJsland, zeker weten zal het Nederlandse defensieapparaat proberen om de IJslanders weg te schieten uit Nederland. Ik vermoed dat de hele Nederlandse bevolking dat prima zal vinden, want het is zelfverdediging.

Stel dat Nederland Rusland gaat bombarderen, een land dat ook onschuldig is, en ook niets verkeerds heeft gedaan. Als ook Rusland zich gaat verdedigen om de Nederlanders weg te jagen, dan zeggen de kiezers niet dat Rusland het volle recht om zich te verdedigen, net zo als Nederland. Nu zullen ze kwaad zijn omdat, ze van te voren al een hekel hadden aan Rusland.

De meeste landen hebben een defensie, die hebben ze niet voor de grap, maar om zich inderdaad te verdedigen als ze worden aangevallen. Waarom mag Nederland zich wel verdedigen en Rusland niet. Ze zijn allebei onschuldig en hebben allebei niets gedaan. Waarom vinden de kiezers het prima als Nederland zich verdedigt, maar kwaad worden als Rusland dat ook doet.

Er zijn enkele Nederlanders, die het mij kwalijk nemen dat, ik Rusland en ook Syrië verdedig. Ze willen ook niets weten van mijn website, ook niet van de 240 brieven die ik in de bussen had gedaan van de 5 flats. Er waren maar 2 reacties, de ene was niet gediend van dit soort mailing, de andere wenste mij een Moslim onthoofding en het in de brand steken van mijn lichaam.

Meerdere Nederlanders laten mij voelen dat ze niets willen weten, want anders kunnen we niet prettig leven. Maar ze zijn het die gestemd hebben, waardoor nu de grens van Rusland vol ligt met vreemde militairen. Mocht het uit de hand lopen, of iemand verliest zijn hoofd. Dan hebben we een oorlog in Europa Rusland en de Oostbloklanden. Daar zitten ze dus duidelijk niet mee.

Soms zit ik me af te vragen, wat er zich afspeelt in de bovenkamer van sommige medeburgers. Want ik neem aan dat ze ook een gezond verstand hebben, ze kunnen beredeneren filosoferen denken wikken en wegen. Toch kunnen ze af en toe vreemd uit de bocht komen, misschien hebben ze een psychiatrisch probleem, of ze zijn bewerkt door de demagogische pers en media.

====================

(18-03-2021) WAT BETEKENT PSYCHIATRISCH?
Al eeuwen worden mensen die anders denken praten en schrijven beschouwd als Psychiatrisch en geestelijk niet oké, waarom doet men dat?, omdat het hun niet uitkomt wat ze zeggen. Het verstoort hun vaak kudde leventje, hun manier van denken praten en schrijven. Kinderen psy-chiatrische patiënten en oude van dagen spreken vaak de waarheid, wat de massa niet uitkomt.

Wat ik al eerder schreef in het verleden, is dat sommige mensen zijn in contakt met hun onder-bewustzijn. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en verward over. Misschien zijn ze de rommel in hun onderbewustzijn aan het opruimen, alleen wat arriveert in het bewustzijn kan een dwangmatige verslaving worden.

Je kunt het een ziekte noemen voor mijn part een psychiatrische ziekte, maar wat is psychia-trisch alles wat afwijkt van het denkwerk van de normale?, mensen. Die zijn dan ook allemaal psychiatrisch, want ze zijn verslaafd aan lekker eten geld macht alcohol tabak seks noem maar op. Misschien is de Aarde wel de psychiatrische inrichting van het bewoonde?, heelal.

Desiree Stokkel.
Klassieker! Desiree Stokkel is interim Minister President van Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=oITRexIJJcA&ab_channel=%23JesuisVidere
https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
http://www.desireestokkel.nl/

https://www.youtube.com/results?search_query=desiree+stokkel
https://duckduckgo.com/?q=desiree+stokkel&ia=web

Waldo Dewanand.
https://www.youtube.com/watch?v=6UwGqi3EMOA&ab_channel=KritischPodiumDewanandWaldoDewanand%26Wieroe
https://www.youtube.com/channel/UCV700fm15zhnCe-Xu5F-luw
https://www.dewanand.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=waldo+dewanand
https://duckduckgo.com/?q=waldo+dewanand&ia=web

=====

De Mythe van de Psychiatrische Afwijking.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html
https://verbodengeschriften.nl/html/over-antipsychiatrie.html
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm

https://duckduckgo.com/?q=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

ADHD is dat echt een Ziekte?
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html
https://www.youtube.com/results?search_query=adhd
https://duckduckgo.com/?q=adhd&ia=web

Rachel - Zelf Actualisatie, Menselijke Psychologie.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(17-03-2021) GRAAIWERELD.
Wij leven in een graaiwereld om rijk te worden, om een financieel leuk leven te lijden, en de rest van de zeven miljard wereldburgers moeten dat betalen. Zij genieten niet van de grondstoffen mineralen bodemschatten en wat er nog meer in de Aarde zit. Een klein groepje mensen van bv. een multinational stelen alles wat in de Aarde zit, en noemen het hun eigendom, bv. olie.

Gadaffi van Libië deed dat anders, hij verkocht de olie aan de wereldgemeenschap, maar zijn burgers kregen een deel van de nettowinst. De burgers kregen 50% korting als ze een nieuwe auto kochten. Gas licht en stroom was gratis, het onderwijs en de medische wereld waren gratis. Werkeloze kregen een salaris totdat ze werk vonden, benzine kosten een dubbeltje, de winst was voor het volk.

Daar moet je niet mee aankomen in de rest van de wereld, dan wordt je vierkant uitgelachen, en noemt men jouw een psychiatrische patiënt die niet in de realiteit leeft. Ook mensen die kudde-dieren klootjesvolk en dom gepeupel worden genoemd, proberen je op andere gedachten te brengen, zoals: het heeft geen zin, je trekt aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd.

Al door de hele geschiedenis worden sommige mensen rijk van oorlogen, die ze vaak zelf expres en met voorbedachte-rade veroorzaken en aansteken. Denk maar aan het oorlogs- en wapentuig, zoals boten voertuigen straaljagers bommen en granaten raketten. Daar wordt vet aan verdiend en dan praten we over miljarden, de gestorven burgers en soldaten worden gewoon opgeofferd, om rijk te worden.

De grondstoffen in de Aarde zijn gratis bedoeld voor alle burgers die gemiddeld tachtig jaar leven, ze zijn niet het eigendom van criminelen. Zij worden ook geboren en sterven ook straks weer, en in de tussentijd is het niet hun eigendom, maar van alle zeven miljard wereldburgers. Onze ruggengraatloze flapdrollen regeringen zijn vriendjes van de criminelen en kijken de andere kant uit.

De vermoorden hebben vrienden, Gadaffi is mijn vriend, onze tijd komt nog wel.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
De waarheid die de mainstream media (MSM) verborgen hielden over Gadaffi's Libië.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

RadioStations van Libië.
http://radio.garden/visit/libya/srpuN7sr Click if Dot is white).
Libisch Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=libyan+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=libyan+streetfood.&ia=web

====================

(16-03-2021) VERVLOEKT IS HET KERK-GELOOF.
Alle politiek is gebaseerd op de onverschilligheid van de massa.
James Keston.

Verandering wordt veroorzaakt door de mensen die opstaan en iets ondernemen, en niet
door de mensen die alles wegkletsen, of er om lachen en vervolgens niks willen doen.
The Rev. Dr. Maarten Luther King Jr.

Al door de gehele geschiedenis zijn mensen, mekaar aan het uitroeien vanwege hun kerkgeloof.
Daarom geloof ik erin dat het echte geloof van God of Allah is, en het kerkgeloof van de Duivel.

Anissa (8) weegt maar 10 kilo:.
Hongersnood door oorlog in Jemen.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY
Yemen: De verwaarloosde Oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=7lreEMTQfTA

Dit zijn de landen onder leiding van Saudi-Arabië, die de beest uithangen in Jemen: Bahrein-Egypte-Jordan-Marokko-Koeweit-Qatar-Soedan en United Arabische emiraten. En niet vergeten de grote jongens: Engeland Israhell en Amerika. We zouden eigenlijk de meeste politici moeten wegjagen, want het zijn beesten uit de hel.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik langs en schop je in elkaar. En vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en met vijf man schoppen ze u het ziekenhuis in. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie met bv. Irak, en neemt zijn 4 Europese vrienden mee: "Nederland Engeland Duitsland en Frankrijk". Ze vermoorden uw burgers en vernietigen de infrastructuur van uw land. Maar die vrienden worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als helden. En dan gaan ze dineren bij bv. de 'Koning' der Nederlanden de President van Amerika en de Israëlische Knesset.

Donors' Conferentie voor Jemen. Brandstichters presenteren zichzelf als redders.
https://www.youtube.com/watch?v=XXHpMIVEM2s

De huichelarij van bekende Regeringen dus: "Wolven in Schaapskleren". Duitsland verkoopt wapens aan Saudi-Arabië, die ze vervolgens gooit op Jemen. De Duitse regering neemt vervol-gens belastinggeld om ook kapot gebombardeerde waterleidingen te laten repareren. Engeland verkoopt ook wapens aan Saudi-Arabië die ziekenhuizen ermee bombardeert, vervolgens geeft Engeland belastinggeld aan bv. NGO-hulporganisaties om in Jemen gewonden te behandelen.

Waarom geen sancties tegen Saoedi-Arabië tot nu toe?
https://www.kla.tv/10299&autoplay=true

Oorlog in Jemen.
http://parstoday.com/en/search--yemen

https://www.youtube.com/results?search_query=al+jazeera+Yemen
https://www.youtube.com/results?search_query=Yemen
https://duckduckgo.com/?q=al+jazeera+yemen&ia=videos
https://duckduckgo.com/?q=yemen&ia=news

Duitse ARD Reportage over Irak Syrië en Jemen.
https://www.youtube.com/watch?v=9StGpVSLxCA

Zijn we op weg naar een Derde Wereldoorlog?
https://www.youtube.com/watch?v=SN2yRVyhOK8

====================

(15-03-2021 CORONACOVID19 GEKTE.
Verontwaardiging over de wereld, uit Israhell!!!(incl. Nl+Eng ondertiteling).
https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o&ab_channel=BLCKBX
In Israhell alleen nog toegang op een terras, met een vaccinatiepaspoort.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/in-israel-krijgen-alleen-gevaccineerden-weer-vrije-toegang-tot-horeca-en-evenementen/

In Brazilië doen ze niet mee met de CoronaCovid19 komedieshow,
kijk maar het filmpje van het uitgaansleven daar op straat.
https://blikopnosjournaal.blogspot.com/2021/02/wordt-rio-de-bestemming-voor-rutte.html
Rio De Janeiro Brazilië Leblon District
Zondag avond Nacht 31 jan 2021. Geen Lockdown.
https://www.youtube.com/watch?v=eWC1mSbRdrE&ab_channel=Let%27sWalk

https://bpoc2020.nl/verhoren/
Verhoor Shohreh Feshtali — Auteur uit Iran.
Ze legt uit hoe een dictatuur begint, bv. in Iran waar
zij vandaan komt, en ziet een parallel met Nederland.
https://www.youtube.com/embed/gXcZZZ-DYpM

====================

(14-03-2021 BUS-NOSTALGIE.
Een bevoorrechte blik in een mooie, klassieke
Vintage RT Londen Bus uit 1954 (RT 4421).
https://www.youtube.com/watch?v=e2gcFXypMDA&ab_channel=TravelsinIndia%2CLondon%26theUK
London Bus Museum viert 75 Jaar van de Klassieke RT.
https://www.youtube.com/watch?v=r52syIKC4ko&ab_channel=limehouse11
Het verhaal van de RT.
https://www.youtube.com/watch?v=9Ql5yAFByYg&ab_channel=JohnPimlott

Mijn Ex Catford Bus Garage Londen.
https://www.youtube.com/watch?v=caUXoXGMjv8
http://www.gouvernante.info/bussen.htm

====================

(13-03-2021 ONTSPAN MET TUINIEREN.
Maaien van zeer dik en nat overwoekerd gazon.
https://www.youtube.com/watch?v=vxT_z3XD-xs&ab_channel=BenWood

====================

(12-03-2021 MICHEL DE NOSTREDAME.
Michel de Nostradamus ook bekend als Nostradamus werd geboren op 14 december 1503 in Saint Rémy in Frankrijk, hij overleed op 2 juli 1566 in Salon de Craux Frankrijk, hij keek in de toekomst en voorspelde gebeurtenissen.

Hij publiceerde zijn Verzen in 1555 en ze gingen tot 3797, als je die aftrekt krijg je 2242 jaar. In zijn horoscoop staat Neptunus in 22graad42minuut Steenbok in het midden van de hemel, en mijn midden van de hemel tijdens mijn geboorte staat ook op 22graad44minuut Steenbok.

Als je die 3797 wortel trekt krijg je 61,619802012, en zijn geboorte horizon staat op 6graad16minuut Ram. Tijdens zijn geboorte stond de planeet Mars op 18graad40minuut in Kreeft, en die Mars van mij op 07graad20minuut in Leeuw. De afstand tussen die is 18graad40minuut.

Hij is geboren in 1503 ik in 1951 een verschil van 448 jaar, en ik ben geboren in Badhoevedorp en die ligt op 4graad48minuut ten Oosten van Greenwich Londen GMT verwijderd. Hij is geboren in Saint Rémy en ligt op 04graad51minuut ten Oosten van Greenwich Londen GMT.

Toen ik geboren werd was de afstand tussen mijn Venus en Jupiter 150graad03minuut, als we daar een nul van weghalen krijg je zijn geboortejaar 1503. De afstand tussen zijn Venus en Jupiter is 159graad31 minuut, als je die 2 optelt dan krijg je 309graad34minuut en daar zitten de cijfers 394 in. Als je ze van elkaar aftrekt krijg je 09graad28minuut, terwijl mijn Mercurius staat bij geboorte op 8graad29minuut.

Zijn gelukspunt staat in 20graad Waterman, terwijl mijn Pluto staat in 20graad Leeuw en dat zijn tegenoverliggende sterrenbeelden. In het jaar 1555 publiceerde hij zijn Kwartrijenverzen. Als je die 1555 gaat worteltrekken dan krijg je 39,4334883062 waar dus die 3.94 in zit, als je mijn geboortejaar 1951 gaat worteltrekken dan krijg je 44,1701256507 en daar zit 44,17 in. En mijn Neptunus stond bij mijn geboorte in 17graad44minuut.

Hij kon in de toekomst kijken en of dat wel deels of niet zo is dat laten we in midden, maar stel dat het bestaat, misschien heeft hij zitten kijken hoe ik aan het goochelen en worteltrekken was met cijfertjes en die heeft hij gewoon overgenomen, want bestond worteltrekken wel of niet in de tijd dat hij leefde?

Stel het is niet zo maar stel dat ik Nostradamus ben die opnieuw geboren is, als ik Nostradamus was geweest in mijn vorige leven rond 1550 dan ging ik bewust cijfertjes inbouwen met als doel dat ik die in mijn volgend leven herken, en of mij bepaalde dingen laat beseffen, theoretisch kan alles.

Dat vers 3.94 gaat over 500 jaar, als je die 500 jaar wortel trekt krijg je 22.36, en tijdens mijn geboorte stond de Oostelijke Horizon op 22graad36minuut. 3.94 = 3:9:4 = 0,083333333 (Het zonlicht doet er 8,3333333 minuut over om de Aarde te bereiken).

Kwatrijn 3 vers 94 = 3.94 In 500 jaar zal men geen rekening meer met hem houden, hij, die het sieraad was van zijn tijd. Hij zal vervolgens opeens grote helderheid brengen, zodat die tijd hen zeer tevreden zal doen zijn.

Kwatrijn 10 vers 73 = 10.73 De tegenwoordige tijd met het verleden, zal door een grote Jupiter aanhanger worden beoordeeld. Laat zal de wereld door hem worden vermoeid. En door toedoen van de geestelijkheid zal de rechtskundige onbetrouwbaar zijn.

En in mijn geboorte-horoscoop staat de Planeet Jupiter in 13graad07minuut Ram. Maar nogmaals ik probeer niets te bewijzen en het is waarschijnlijk ook kolder.

197 HOE VER MOGEN WE GAAN MET ONZE VRIJE WIL ZONDER TE STOREN?
Verenhoeden wielenrozen meten toorts gij raam, weg voz.

(Verenhoeden = Indianen? - Toorts = Brandende kaars, Voz Nostredamus)

219 EN ALS IK HET WERK VAN NOSTREDAMUS DOE IS DAT OKE ZONNEGEEST?
Zoon ken een die slinks was, doet geevt damhek, staar nu roest.

220 DIE ROEST VAN DAT DAMHEK IS DIE NOG TE REPAREREN OF NIET?
Fietst tondier voegnaadmond, peerkist raad heren eie.

(Peerkist = Zonnegeest of God?)

221 WAT WAS DE REDEN DAT NOSTREDAMUS ZIJN WERK GECODEERD HEEFT?
Reed dwaas heet wijnmus kratfat, deerde zonstrand weg doec.

222 WAS HIJ SLAPENDE IN TRANS OF DRONKEN TIJDENS ZIJN WERK?
Weend krastijd rijst hein lansfoon, zend wens pijn kar.

(Kar = Ufo's?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Kwatrijnen Van Nostredamus.
http://www.spiritual-knowledge.net/human/nostradamus-quatrains-1.php
http://www.nostradamusresearch.org/nl/nostr/00.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=nostredamus
https://duckduckgo.com/?q=nostredamus&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=astrologie
https://duckduckgo.com/?q=astrologie&ia=web

====================

(11-03-2021) DE NAZI'S IN ACTIE, OFTEWEL ENGE KERELTJES.
De echte terroristen zijn de westerse regeringen, u zit in Syrië rustig een boek te lezen, en dan valt een raket van: "OpRutte" in uw tuin, van één van zijn straaljagers. Of u bent aan het werk in Libanon, en wordt opgeblazen door een drone, van die: "Kakkerlakken" van de Israëhellische Knesset waardoor u zich het Lazarus of zenuwaanval schrikt misschien zelfs wel dood gaat.

U drinkt een glas limonade op een terrasje in Pakistan en wordt opgeblazen door een drone van die: "Ratten" van het Witte Huis. Of u vrouw of dochter worden in Syrië in groepsverband verkracht door die: "Hoerlingen" van Isis Daesh en Al-Qaida, die werken voor de Amerikaanse regering. En worden verkocht aan het buitenland, en de logistiek doen de witte helmen.

====================

(10-03-2021) DE MEESTE ALLOCHTONEN EN ASIELZOEKERS ZIJN OKÉ.
De laatste tijd merk je niet alleen in de kranten en op Tv, maar ook in je eigen omgeving dat er mensen zijn die zich storen aan buitenlanders en of dat wel of geen racisme is laat ik even in het midden. Vele storen zich aan het gedrag en of mentaliteit van b.v. immigranten allochtonen en moslim-achtige jongens, maar wij denken vaak dat iedereen zo is.

De meeste Turken Marokkanen Surinamers Antillianen enz., zijn zelf ook kwaad dat een deel van hun landgenoten aan het donderjagen zijn, het is vaak een kleine groep en die heb je onder elke bevolking van elk land het is echt niet een Nederlands probleem alleen in die andere landen worden ze knalhard aangepakt terwijl hier in Nederland mogen ze vrij veel.

Een van de problemen is natuurlijk dat een deel weigert mee te doen met de maatschappij ze gaan zelfs zo ver dat ze weigeren om in Nederland Nederlands te praten met de andere Nederlanders volgens mijn visie zit er dan nog maar 1 mogelijkheid in en dat is koffertje pakken en weg gaan. Stel u gaat in zweden wonen u leert spelenderwijs Zweeds.

U gaat niet moeilijk lopen doen tegen de Zweden, u bestelt een brood in het Zweeds, u koopt een treinkaartje in het Zweeds, u rekent in de supermarkt af in het Zweeds of u staat spontaan even te babbelen met een ander enz., of u gaat in Argentinië wonen u praat gewoon Spaans tegen de lokale bevolking als u constant Nederlands wil praten.

Of u zegt niets of u wilt niet omgaan met de Argentijnen en tot overmaat van ramp gaan sommige van uw kinderen die in Argentinië zijn geboren ook nog eens rotzooi uithalen ja dan is het logisch dat sommige Argentijnen zullen denken en of zeggen u weet waar het vliegveld ligt goede reis, en of deze uitspraken wel of niet racistisch zijn dat laat ik even in het midden.

Maar er is ook een andere kant de 2e generatie krijgt moeilijk werk in Nederland en ze worden inderdaad als minderwaardig behandeld, ik ben zelf 2e generatie Surinamer en ik merk dat een deel van de Nederlanders niets moet hebben van buitenlanders ook niet van de goede, men praat op een bepaalde manier over buitenlanders en dan weet ik al genoeg.

En het vervelende is het groepje wordt in de loop der jaren steeds groter. Er zitten ook mensen tussen die arrogant zijn en denken dat ze tot een of ander superras behoren maar van eerlijkheid daar hebben ze geen kaas van gegeten, al die ellende in het midden oosten gecreëerd door Amerika in opdracht van Israhell vinden ze de normaalste zaak van de wereld.

Al die oneerlijkheden gepleegd door hun regeringen en multinationals staan ze rustig te verdedigen, b.v. de Haïtiaanse rijstboeren zijn bijna allemaal failliet want Haïti wordt volgestopt met Amerikaanse subsidie-rijst en misschien is dit ook 1 van de redenen waarom sommige allochtone jongeren de pest beginnen te krijgen aan sommige blanke westerlingen.

====================

(09-03-2021) WAAR MAKEN DE JODEN ZICH ZO DRUK OM?
Er zijn wel meer mensen die zich afvragen, waar de Joden zich toch zo druk om maken, als iemand de holocaust onderzoekt, en voor mijn part ontkent. Hij gaat toch niets vinden al graaft hij duizend jaar, de oorlog is toch gegaan zoals hij gegaan is, die onderzoeker gaat nooit niets vinden.

Dus waarom moet je hem boetes geven, of zijn website uit de lucht halen, of hem in de gevangenis smijten, of hem dood schieten. Hij gaat toch niets vinden, al zoekt hij inderdaad 1000 jaar. Waar maak je als Jood je toch zo verschrikkelijk druk om, de oorlog is toch gegaan zo als hij gegaan is, daar is toch geen speld tussen te krijgen?

En als er niets te vinden is, waarom heeft men het zo geregeld dat, er documenten uit de oorlog zijn, die pas in 2045 openbaar mogen worden. Heeft men soms iets te verbergen, is er iets wat we niet mogen weten. Is de oorlog anders gelopen achter de schermen dan men ons verteld heeft?

Mensen die praten en schrijven over Israël en de Joden zoals ik nu doe, worden onmiddellijk beschouwd als anti-zionisten en anti-Israëlisch, men haalt onmiddellijk de Nederlanders onderuit door te verwijzen naar de verschrikkingen van de 2e wereldoorlog, en dan denken ze dat mensen zoals ik slechte wezens zijn.

En hoe komt het dat men en in het bijzonder in Nederland het eeuwig fanatiek heeft over de 6 miljoen slachtoffers, en eigenlijk niet makkelijk praat over die andere geloof ik 50 miljoen niet joden die ook gestorven zijn in die oorlog. Tellen die niet mee dan, horen die er niet bij, zijn die onbelangrijk?

Maar de Nederlanders beseffen totaal niet dat de huidige Joden van vandaag de dag een totaal andere dag geboren worden, hebben een totaal andere mentaliteit dan de Joden die 100 jaar geleden zijn geboren, in de loop der eeuwen in de evolutie veranderd de mentaliteit van de wereldburgers.

De omstreden Britse historicus David Irving geeft morgen 24 februari 2016 in Den Haag een lezing. Dit voornemen leidde tot protesten van onder andere het Centrum Informatie en Documentatie (Jodennest). Hotel Den Haag weigert omstreden historicus David Irving, op last van de gemeente. Gemeente bevestigt: weigering is in lijn met wat wij willen.
https://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente

Mensen geen podium geven, zoals Hanna Luden van Centrum Informatie en Documentatie Israël betoogde. Omdat ze nare dingen zeggen. Het kan, maar wij houden er niet van. Het is een zwaktebod, etaleert de angst voor onvoldoende overtuigingskracht van je eigen argumenten. De wereld is geen Save Place en bovendien achten wij u onze lezers prima?
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

Sommige Neo-Nazi's die met spandoeken en borden in de stad staan, hoeven geen Nazi's te zijn, het kunnen ook acteurs zijn die door de Joden zijn ingehuurd. Want als de TV-kijker hun zien staan dan, denken ze onmidellijk aan de holocaust, en de Joden lachen zich achter de schermen een bochel. Jezus noemt hun niet voor niets: "Satanskinderen", en ik ken ze niet.

Israëls nieuwe racisme: de vervolging van Afrikaanse migranten in het Heilige Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Ethiopiërs protesteren in Israël, roepen op tot een einde aan staatsracisme en politiegeweld.
https://sfbayview.com/2016/07/ethiopians-protest-in-israel-call-for-end-to-state-racism-and-police-violence/
De spot en kruisiging van Jezus op Pasen op de Israelische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

092 STEEN EN GOD HOE DENKT U ALLE OVER ISRAEL EN HET JODENDOM?
Meent dat doden goed is, ken u steelhoven, leer je rol noah.

093 NOAH ZIJN ROL WAT HOUDT DAT IN VOOR ISRAEL EN HAAR JEWS?
Wensen zoo haatlawine rioolvat daar, rost hijn hud rj.

(hijn - magere hein? / hud - Israël? / rj mijn voorletters)

094 HOE KUNNEN ISRAEL EN PALESTINA VREDE MAKEN EN SAMEN LEVEN?
Hopen maken vrede, ravenlaan mensen kies nu steel ei lanen.

(Ravenlaan-oneerlijke mensen (Ei? Embryo-Mens?) Eilanen-eerlijke mensen)

http://home.planet.nl/~gouve055/taboe2.htm

====================

(08-03-2021) VIJANDEN, TERRORISTEN EN VERWARDEN.
Vroeger hadden regeringen: "Vijanden", maar dat woord is afgeschaft. Het is veranderd in: "Terroristen", maar ook dat woord is ondertussen weer afgeschaft. Nu worden ze: "Verwarden" genoemd, je zou er eigenlijk om moeten lachen. Het is inderdaad zo dat Politici (Op wie het betrekking heeft) eerste klas toneelspelers komedianten en beroeps leugenaars zijn. En het is een bekend feit dat, blanke mensen menen dat ze voor de volle 100% gelijk hebben, en de waarheid uitsluitend en alleen aan hun westerse kant staat.

Als een kleurling een school binnen rent, en op de kinderen gaat schieten, dan wordt hij een: "Terrorist" genoemd. Doet een blanke bv. in Amerika precies hetzelfde, dan wordt hij een: "Verwarde" genoemd. Dus de betreffende politici de pers en de media houden zich ook bezig met racisme. Naarmate je ouder wordt, krijg je ongewild een hekel aan het arrogante blanke ras. En mogelijk is dit nu uitgerekend de reden, waarom sommige jongens die geboren en getogen zijn in bv. Nederland besluiten zich te gaan radicaliseren.

====================

(07-03-2021) YUMMY.
Na dit recept koop je geen brood meer, maar maak je het zelf thuis.
https://www.youtube.com/watch?v=GsCE2nlJxJw&ab_channel=EnfesYemekTarifleri
Nostalgie Brood bakken in Italië.
https://www.youtube.com/watch?v=IXyowkDduNo

====================

(06-03-2021) STOMHEID?
Zoals u misschien al gezien heeft, is mijn websitenaam verdween. Volgens de KPN mijn provider zou ik die opgezegd hebben, maar dat heb ik niet dat zal ik ook nooit doen.
Er staat dat het domeinnaam is afgelopen.

Deze pagina is niet bereikbaar Controleer of er een typefout is in.
www.gouvernante.info
Als de spelling juist is, probeert u Windows Netwerkcontrole uit te voeren.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN

Nu kunt u naar mijn Alias gaan:
http://home.planet.nl~055
Die zit nog op het internet, want die is van de KPN.
Maar als u naar een subpagina wil, dan moet achter
het aliasadres er bv.
— fresh2020.htm — achter plakken.
Maar dat is een voorlopige oplossing lastig maar waar.

Volgens deze site is mijn websitenaam weer beschikbaar.
https://www.strato.nl/buy/dut/domain/display/1

Gouvernante.info Status.
Is gouvernante.info nu down?
Het ligt niet alleen aan jou. gouvernante.info is down.
https://downforeveryoneorjustme.com

====================

(05-03-2021) FARRAKHAN OVER ISRAËL.
Gaza 2020 - Heeft de belegering van Israël het
leven van palestijnen onmogelijk gemaakt.
https://www.brighteon.com/41ef05df-02c8-4521-b3ce-58fc13819860
Farrakhan zegt Israël & Netanyahu hebben Amerika bij de ballen.
https://www.youtube.com/watch?v=Y-nVfkhwjo0
Minister Louis Farrakhan vraagt, "Hoe kun je het Vergeten?"
https://www.youtube.com/watch?v=d0hUeyiJdM0
Een volk bestolen en verkankerd.
https://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI
Ex-Manhattan Officier van Justitie: "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M
https://www.youtube.com/results?search_query=Farrakhan+on+Israel
https://duckduckgo.com/?q=Farrakhan+over+Isra%C3%ABl&ia=videos

Israël vermoordt ongeveer 191 ongewapende demonstranten. (30-03-2018)
https://www.palestineadvocacyproject.org/gaza/
Toegewijd aan het informeren van alle mensen van de Palestijnse strijd,
en pleiten voor het einde van onrechtvaardige behandeling door middel
van openbare media-campagnes. Informatieve trainingen, workshops en seminars.
Palestine Advocacy Project.
https://www.youtube.com/channel/UC8gUKQggoj2qBS5B1Pq26WA

Het echte gezicht van de zionistische bezetting:
Hoe Israhell Palestijnse territoriale wateren bezet.
https://www.youtube.com/watch?v=9Kh-_lvEosk
IsraHell op Aarde - Originele Documentaire.
https://www.youtube.com/watch?v=Yt3d3Fmouh4
https://www.youtube.com/results?search_query=israhell
https://duckduckgo.com/?q=israhell&ia=videos

Zie ook (Nederlands):
08-03-2017 / 12-10-2017 / 24-12-2017
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm
14-01-2018 (Engels)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(04-03-2021) ZIJN WARE KARAKTER.
Eergisteren op 02 maart 2021 heeft de Minister-president van Nederland: "OPRUTTEN", zijn ware karakter laten zien, hij weigerde het tussen rapport aan te nemen, van de Buiten Parle-mentaire Onderzoekscommissie (Corona), hij stak zijn vinger op tegen de Nederlanders. Ik ben de: "BAAS", ik ben de Psychopaat die de dienst uit maakt, en niet jullie het Nederlanders volk.

Buiten Parlementair Onderzoekscommissie. (BPOC)
https://www.youtube.com/watch?v=T51UVkxOnAk&ab_channel=BuitenParlementaireOnderzoeksCommissie
https://www.youtube.com/results?search_query=bpoc2020
https://duckduckgo.com/?q=bpoc2020&ia=web
https://bpoc2020.nl/

Sociale Databank Nederland.
https://www.sdnl.nl/home.htm
Dhr. Rob Brockhus heeft tig jaren gevochten tegen de corruptie hier in Nederland, en wat heeft het hem opgeleverd: "Ergernis Woede en Frustratie". Bv. de Nederlandse Justitie schijnt één grote corrupte bende te zijn, die storen zich niet aan het wetboek, maar ook niet aan God en zijn Gebod. Nederland staat zins kort ingeschreven op de lijst van Bananen-republieken.

====================

(03-03-2021) ONRECHT WIL NIET GAAN.
Er lijkt een prachtige plek genaamd Sedona in Arizona in Amerika te zijn, Nee Nee Nee Nee Nee. Het is niet Amerika, maar Mexico, ronde 1845 Tijdens de oorlog tussen Amerika en Mexico stal Amerika het van Mexico, en tijdens het vredesverdrag van 1846 gaven ze het niet terug aan Mexico. Stelen van andermans land is de hobby van het witte ras, North Central South America Asia Africa India Australia New Zealand etc.

Diefstal van Mexicaans land door Amerika. In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer terug-gegeven aan Mexico tijdens het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846.

Dus de Mexicanen zijn niet illegaal in b.v. California, ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico. Zo hebben ook hun Europese voorouders de Engelsen Turtle Island (Amerika) gejat van de Native American Indians.

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
219 Amerikaanse Oorlogen.
https://www.kla.tv/8955
Lied: Der Schrei. (Het Uitschreeuwen voor Vrede).
https://www.kla.tv/3791

54 Gedocumenteerde Valse Vlag Aanvallen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

Binnenstad Sedona Arizona 2020 | Wandel Toer.
https://www.youtube.com/watch?v=LdXc7N8nt1g

====================

(02-03-2021) CENTRAAL WERELD ARCHIEF.
Dit is een Centraal Archief dat websites opslaat, waaronder die zijn opgeheven.
https://web.archive.org/
https://web.archive.org/web/20181102225937/http://gouvernante.info/

====================

(01-03-2021) IK BEN BEU VAN DE MENSHEID.
Ik krijg regelmatig een e-mail van mijn internet provider KPN met de tekst:

U hebt in het afgelopen jaar een Cloud-dienst met domeinnaam opgeheven. U ontvangt deze e-mail omdat uw domeinnaam definitief verwijderd zal worden bij ICANN, de instantie die domeinnamen uitgeeft.

De volgende domeinna(a)m(en) vervallen over 5 dagen:
Domeinnaam Einddatum Dagen tot beëindiging Automatische verlenging ingesteld
gouvernante.info 03-03-2021 4

Maar ik heb dat helemaal niet opgeheven, je zoekt dus contact met de KPN, en dat is een frus-trerende bezigheid, het is een lijdensweg want je wordt van het kastje naar de muur gestuurd. Je gaat vervolgens naar forumadressen van de KPN, de moderators kletsen een eind uit hun nek, u kunt niet meer chatten. Je blijft verder zoeken en je ontdekt dat je wel kunt chatten.

Dan krijg je ene Esther aan de lijn, u moet niet bij mij zijn maar bellen naar dat telefoonnummer. Je belt en krijgt iemand aan de lijn en die zegt u moet dit nummer bellen á € 1 per minuut, en dat blijkt een privé bedrijf te zijn, ik ga wel voor u zoeken, nee dank u dat zoeken kost zeker tien minuut oftewel € 10. Wedde dat ze me weer terug stuurt naar de KPN.

Dus als u in de nabije toekomst mijn website niet meer kunt vinden op het internet, dan weet u waar dat aan ligt: "Psychiatrisch Gestoorde Idioten". Ze hebben allemaal op school gezeten en vermoedelijk langer dat wij, ze hebben gestudeerd hebben examen gedaan hebben een diploma gekregen. Maar als ze achter een bureau zitten, weten ze totaal niet waar ze mee bezig zijn.

In het begin had ik dat ook met de woningbouw, die werkte allemaal langs mekaar heen. Ze zaten allemaal op hun eigen eilandje voor directeur te spelen, werkte volledig langs mekaar heen. Net alsof het personeel een hekel had aan de andere afdelingen. En wie heeft daar de schuld aan inderdaad de afdelingschefs en de directrice, die corrigeerde hun personeel niet.

Ik had toen aan de vorige directrice gezegd, je moet ontslag nemen want je bent niet geschikt om de leiding van een bedrijf te zijn. Jouw personeel rotzooit maar raak met de huurders en jij corrigeert dat niet. Zes maanden later nam ze ontslag en werkt nu bij een gezondheidsinstelling in het zuiden van het land, of dat aan mij lag of dat ze dat al van plan was weet ik niet.

Dan heb je nog de wijkconsulent dat was ook niks, de ene stond voor mijn deur en zei: Ik kan er toch ook niks aan doen dat u een elektrische warmwater boiler heeft gekocht". Het domme konijn wist helemaal niet eens dat de woningbouw die boiler heeft gekocht en geïnstalleerd toen ze een drie kamer flat opsplitsen in twee Hateenheden.

Dan had je ook nog die domme blonde troel ook een wijkconsulente, die zat bij mij thuis op de bank en zei: "Misschien gaf Hanzewonen (De vorige woningbouw voor de fusie met Deventer) u wel 50% korting op uw energie rekening, ja het zal gerust. (Gedeelde gasmeter met de buur — nu niet meer). Ik kreeg 250 gulden terug omdat zij wisten dat mijn huis elektrisch was behalve toen de Cv-verwarming. Terwijl mijn buurman heeft alles op gas, en gebruikten meer gas dan ik, vandaar de 250 gulden terug gave.

Als ik personeelschef was en moest uitmaken wie er wel of niet
bij ons bedrijf komt werken, dan kreeg de sollicitant te horen:

U dient uw wettige diploma's en kopies mee te nemen.
U dient schriftelijk bewijs van uw vorige bazen mee te nemen.
U dient kopies mee te nemen van de scholen waar u op heeft gezeten.
U dient een bewijs van goed gedrag mee te nemen van uw stadhuis.

En tijdens het sollitatiegesprek is ook een psycholoog aanwezig,
om de prutsers knollen en citroenen van mekaar te scheiden.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(28-02-2021) INDAMMEN VAN EEN GROOT MEER.
Hyundai, Daewoo dump trucks & Komatsu Bulldozer.
https://www.youtube.com/watch?v=7VpnTWwb5ks

Cambodja Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=cambodia+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=cambodia+streetfood&ia=web

====================

(27-02-2021) PORTUGAL EEN EXTREEM ARM EUROPEES LAND.
Een ritje met een Portugese Elektrische Tram (Een Oudje).
https://www.youtube.com/watch?v=QNi5cec5x4w

Portugees Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=portugal+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=portugal+streetfood&ia=web

====================

(26-02-2021) DEMOCRATIE BETEKENT NU CENSUUR.
Sommige sociale platforms zijn druk bezig om alle niet regerings-bevallige nieuws te verwijderen, de websites en YouTube worden verwijderd, dit ruikt verdacht veel naar communisme. Het gekke is Rusland is met vallen en opstaan bezig om democratisch te worden, terwijl de democratische landen zijn druk bezig om communistisch te worden.

De journaals en in het bijzonder die smerige demagogen van de NOS op de Nederlandse Tv, de kranten en de praatprogramma's op Tv zijn propaganda kanalen van de regering. Plus mensen die een andere mening hebben op politiek bv. op het gebied van, — Het Midden Oosten — Oost Europa — 9/11 — MH17 — Opwarming van de Aarde (15 jaar geleden gestopt) — Sun-Simulator — ChemTrails en Haarp, worden niet uitgenodigd aan bv. praatprogramma's op Tv.

Hou het volk dom, parkeer ze op de bank met 3 zakken chips en een krat bier. En laat ze kijken op Tv naar domme Spelletjes en domme Soapseries, dan stellen ze geen vragen.
https://www.youtube.com/results?search_query=9%2F11+inside+job (Inside Job).
https://duckduckgo.com/?q=9%2F11+inside+job&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Fake+MH17 (Was MH370)
https://duckduckgo.com/?q=Fake+MH17&ia=images

https://www.youtube.com/results?search_query=Fake+global+warming (Fake Global Warm).
https://duckduckgo.com/?q=Fake+Global+Warming&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=sunsimulator (SunSimulator).
https://duckduckgo.com/?q=Sunsimulator&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Chemtrails (ChemTrails).
https://duckduckgo.com/?q=Chemtrails&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Haarp (Haarp).
https://duckduckgo.com/?q=Haarp&ia=web

====================

(25-02-2021) WAAR ZIJN DE MENSEN DIE NOG INTERESSE HEBBEN.
Ik hoop dat er gauw oorlog komt, want ik ben kotsmisselijk van vrede. In vredestijd loopt men mooi weer te spelen met mekaar, te huichelen, komedie te spelen, mekaar weg te lullen, mekaar klem zetten. Terwijl in oorlogstijd is men serieus omdat men bang is om dood te gaan.

Bv. vuile streken uithalen dat kunnen de politici heel goed, de Amerikaanse regering heeft toen een wet aangenomen dat, het staatsgeld voortaan gedrukt en uitgegeven mag worden door een commerciële bank, hun vriendje dus. (Of dacht u soms dat De Nederlandse Bank een staatsbank was, Misspoes gewoon een commercieel bedrijf met aandeelhouders).

Dat deed een handjevol politici toen de massa thuis zat met kerstreces, waren ze aanwezig in het congres, dan hadden ze die wet weggestemd. De bekende Federal Bank van Amerika die de dollar drukt en uitgeeft, is ook een commercieel bedrijf. De IRS de belasting is ook een commer-ciële hun hoofdkantoor: In Puerto Rico, dan kunnen de aandeelhouders belasting ontduiken.

Nu weet u ook direct wat één van de redenen is geweest om van het Midden Oosten één groot kerkhof te maken, want in die Arabische landen hieven de regering Staatsbanken geen rente op leningen, want Allah vindt dat een misdaad. Nu er stroregeringen van Amerika zijn moeten de mensen rente gaan betalen, en waar gaat het geld heen, inderdaad naar hun bazen in Israhell
=.

De vermoorden hebben vrienden, Gadaffi is mijn vriend, onze tijd komt nog wel.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
De waarheid die de mainstream media (MSM) verborgen hielden over Gadaffi's Libië.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

http://radio.garden/listen/lebda-fm-93-8/q0hGNm4U (Libya Radio-Stations - Click white dot).

Joodse leiders eisen dat Farrakhan
zijn boek: "Geheime Relaties" afzweert.
https://www.youtube.com/watch?v=Ly72Ej3ZBjs
Louis Farrakhan stort in als hij de
Rothchilds & Rockefellers ontmaskert.
https://www.youtube.com/watch?v=F4tpH9MQ0us

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

De meeste Nederlandse politici halen ook vuile streken uit, op Tv kun je zien dat er tien man aan het vergaderen zijn in de Tweede Kamer, de massa is er niet, de Tweede Kamer is praktisch leeg. Waarom?, arrogante verwaandheid, we zijn niet van plan om met jullie te gaan vergaderen, want straks bv. over een maand als er gestemd wordt, dan stemmen we jullie toch weg.

====================

(24-02-2021) WORDEN WE UITGEROEID?
Wat ik schrijf, hoeft niet op waarheid te berusten, het zijn mijn gedachtes n.a.v. onderzoek over Coronacovid19. Er schijnen wereldwijd miljoenen?, mensen te sterven aan Corona, is het moge-lijk dat ze gestorven zijn aan een vaccin en heel slim te boek staan als Coronadoden? Zo kun je de mensen flink bang maken, en smeken ze straks op hun blote knieen om ingeent te worden.

In Elberton in de Amerikaanse staat Georgia staat een standbeeld, er daar staat op: "Hou de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwige durende balans met de natuur". Zijn de Beesten de Satanskinderen de Duivels uit de hel bezig om 6,5 miljard mensen van het leven te beroven, d.m.v. een inenting met een vaccine en noemen hen Coronadoden.

The Georgia Guidestones: Amerika's meest mysterieuze monument,
is men bezig om 6,5 miljard mensen van het leven te beroven?

Behoud de Mensheid onder de 500.000.000
in Eeuwigdurende Balans met de Natuur.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=the+georgia+guideStones
https://duckduckgo.com/?q=the+george+guidestones&ia=web

====================

(23-02-2021) ZIJN NORMALE MENSEN PSYCHIATRISCH?
Is het mogelijk dat veel psychiatrische patiënten gek gemaakt zijn door normale?, mensen. En hoe doen ze dat: "Ontkennen". Het maakt niet uit wat de persoon zegt die wordt jarenlang ontkent. Daar kun je gek van worden, je loopt met je ziel onder je arm, je weet niet meer of je nu komt of gaat met die normale mensen, misschien kun je inderdaad gek worden.

En als je niet veel meer zegt tegen normale mensen omdat het geen zin heeft, want je wordt toch eeuwig ontkent, dan word je contact gestoord genoemd. Er zijn genoeg mensen die horen je praten, maar willen niet echt horen wat je zegt. Bij hulpverleners therapeuten psychologen psychiaters, trek je altijd aan het kortste eind, maakt niet uit wat je zegt je krijgt nooit gelijk.

Veel patiënten lopen rond met de bagage van de familie, het is de familie die behandeld moeten worden. Die hangen alles wat ze niet willen weten in hun leven, aan de kapstok van de patiënt. Vele hebben ook skeletten in de kast staan, en schuiven die handig in de maag van de patiënt. Vele hebben alles een plaatsje gegeven in hun leven dus in de zak van de patiënt.

Je komt tot de conclusie dat die zogenaamde normale mensen de echte psychiatrische patiënten zijn, en de zogenaamde psychiatrische patiënten de echte normale mensen zijn. Daarom is de wereld al God weet hoe lang een grote puinhoop, misschien is de Aarde wel de psychiatrische inrichting van het heelal, alle idioten van de schepping zijn op Aarde om te genezen.

Ik kan me herinneren dat heel vroeger was er een psychiater, de had op zijn grafsteen staan: "Op straat lopen veel meer gekken rond dan er in een inrichting wonen", toen heeft de gemeente Zutphen die steen laten verwijderen. Op mijn grafsteen wil ik hebben staan: "Hier ligt een Klootzak, één van de zeven miljard". Ben benieuwd of de gemeente die steen ook verwijdert.

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(22-02-2021) KWAMEN WIJ UIT DE RUIMTE?
Volgens de Bijbel zijn we uit het Paradijs weggestuurd, omdat we tuig werden en God onze als geest niet langer wilde dogen.

Stel dat de slechte mensen als geest Ufonauten werden, en het hun is gelukt om terug te keren naar het Paradijs wat misschien de Aarde was?, zijn Ufonauten geesten die zich kunnen manifesteren op Aarde?

036 CHRISTUS UIT NAZARETH WAS HIJ EEN GEEST UFONAUT OF MENS?
Tussen stof en geest huist nazaten hofmuur, waac hier ij.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Als astronauten lang in de ruimte verblijven dan wordt hun lichaam geleiachtig teer en broos, zijn Ufonauten wezens van een andere planeet en hebben lang door de ruimte gereisd. Of leven in de ruimte tussen de Aarde en het Paradijs nadat, ze zijn weggestuurd uit het Paradijs.

Videobeelden van een Buitenaardse Autopsie? (7:19 / 9:31)
https://www.youtube.com/watch?v=CtrR84jboT4
https://www.youtube.com/results?search_query=grey+ufonauts
https://duckduckgo.com/?q=ufonauts&ia=web

Ufo's ze bestaan gewoon.
http://coenvermeeren.nl/
https://obeliskboeken.nl/product/ufos-bestaan-gewoon-een-wetenschappelijke-vsie-nederlands-paperback-15-maart-2013
http://www.gouvernante.info/ufo.htm

Aan het woordje: "UFO" kun je opmaken dat veel burgers ook Nederlanders imbecielen zijn. Een paar jaar geleden in september om 02.00 uur nachts, zag ik een rode bal in de lucht, en die ging van het westen naar het oosten. Als ik dat vertel aan mensen dan krijg je onmiddellijk te horen: "Ufo's bestaan niet" dat, is de standaard antwoord van vele imbecielen mensen.

De imbecielen weten helemaal niet eens wat het woordje: "UFO" inhoudt, die denken onmiddellijk aan Marsmannetjes, vermoedelijk hebben ze ook Mars in hun hoofd zitten (Mars = Surinaams voor kont). UFO betekent een niet te identificeren object, het kan een weerballon meteoriet Aziatisch vuurwerk enz. zijn. Het kan inderdaad ook een buitenaards voertuig zijn.

Op 24 februari 2021 zag ik om 05.37 te Zutphen Nederland een wit licht in de lucht, van het westen naar het oosten. Ik dacht eerst dat het een ochtend ster was, maar toen besefte ik dat het bewoog, ik heb het gevolgd tot ik het niet meer kon zien. Ik heb op onderstaande website gekeken of het een vliegtuig was, 50 kilometer rondom Zutphen was er niks te zien.
Het midden van de hemel stond op 22graad44minuut Schorpion, terwijl ik ben geboren met op de oostelijke horizon 22graad36minuut Stier, en dat zijn ook tegenovergestelde sterrenbeelden.
https://www.flightradar24.com/52.26,5.73/7 (Inzoomen voor Zutphen - 52.08.24N / 06.11.42E)

Op 03 september 2012 zag ik om 22.51 te Zutphen Nederland een rode bol in de lucht, het ging van het westen naar het oosten. Het had de grootte van een tennisbal, wat het is geweest weet ik niet, daarom ga ik ook niet speculeren. Ik beschouw het als een UFO dus een niet te identi-ficerend object. Ik moet er wel bij vertellen dat Amerika futuristische vliegtuigen heeft, UFO'S?

Op 07 augustus 1998 zag ik om 18.40 na te denken over tijdreizen, de oostelijke horizon stond op 28graad19minuut Tweeling. Op 17 oktober 1998 zag ik om 21.28 te Zutphen Nederland drie sterren net boven de oostelijke horizon op 28graad28minuut Boogschutter. Ik heb er een horoscoop van gemaakt en er stonden geen sterren. Tweeling en Boogschutter zijn tegenovergestelde tekens.

Op een gegeven dag had ik God flink uitgescholden, omdat het al duizenden jaren een rotzooi is op Aarde. Even later zag ik een witte schijf in de lucht in het Westen, en kreeg het gevoel dat iets of iemand tegen me zei niet wanhopen de tijd is nog niet rijp. En wat typisch was is het feit dat, toen ik naar die witte schijf keek, toen stonden de Oostelijke horizon (ASC) op 22graad36minuut in Stier en het midden van de hemel (MC) op 22graad42minuut in Steenbok, op dezelfde graden, minuten en sterrenbeelden als tijdens mijn geboorte.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op oké, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.
Klik vervolgens op Tijd Wiel en Oké, dan gaat de tijd lopen en draait de horoscoop.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info.astronomie.htm

====================

(21-02-2021) EDITH PIAF - BESTE FRANSE ZANGERES.
https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf

Edith Piaf Recital 14-12-62 - Live in Nijmegen Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=7lWQNVIG2Lw
https://www.youtube.com/watch?v=6CdrrRI7eJo
https://www.youtube.com/results?search_query=edith+piaf
https://duckduckgo.com/?q=edith+piaf&ia=web

====================

(20-02-2021) HOE GIST THUIS TE MAKEN.
https://www.youtube.com/watch?v=hCB4hpIXElI&ab_channel=MyTaste
https://www.youtube.com/results?search_query=How+To+Make+Yeast+At+Home
https://duckduckgo.com/?q=How+To+Make+Yeast+At+Home&ia=web

====================

(19-02-2021) WESTERSE EGOISTISCHE MENTALITEIT?
Oude van dagen hier in Nederland en ook?, in andere westerse landen, die gebrekkig worden bv. niet meer redelijk kunnen lopen, die worden geplaatst in bejaarden en verzorgingstehuizen. Je krijgt het idee dat de familie denkt: "We zijn niet van plan om voor hen te zorgen, laten andere dat maar doen". Terwijl in derde wereld landen nemen de kinderen de oudjes in huis.

Na onze geboorte hebben onze ouders gemiddeld twintig jaar voor ons gezorgd, misschien is het menselijk en fatsoenlijk dat wij kinderen nu als volwassen de laatste twintig jaar voor onze ouders zorgen. In deze zogenaamde moderne tijden glijdt de beschaving duidelijk achteruit, we worden duidelijk steeds grover met mekaar, we permiteren steeds meer met anderen.

Verdwijnt de beschaving?
https://duckduckgo.com/?q=verdwijnt+de+beschaving&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=verdwijnt+de+beschaving

====================

(18-02-2021) HADDEN REGERINGEN VOORKENNIS?
54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo (Censuur?)
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

Wat na een bomaanslag altijd opvalt, is het feit dat men na een bomaanslag soms al na 1 uur de terroristen oppakt. Dat is vreemd want als je weet waar die mensen zitten, waarom heb je ze voor die bomaanslag niet opgepakt. Want als men voor de bomaanslag niet weet waar ze zitten, kunnen ze ook niet opgepakt worden na de aanslag. Tenzij men een vuil spelletje speelt.

Dus als je weet waar die lui zitten, en je pakt ze niet op dan wil je als regering dat ze die bomaanslag plegen. Dus in die zin is de Franse regering medeschuldig aan de dood van de vele Parijzenaren. Ze hebben de Parijzenaren gewoon opgeofferd, in het spel dat: "MACHT" heet, tussen de terroristen die ISIS heten en de terroristen die regering heten. Één pot nat dus.

De Amerikaanse regering zijn trekpoppen van de Israhellische regering, die al 72 jaar genocide pleegt op de Palestijnen. Deze regeringen hebben 9/11 op hun geweten, het was gewoon een insider job om een excuus te hebben het Midden Oosten uit te schakelen en er stro regeringen te parkeren. Zodat zij er nu de baas zijn, en kunnen de olie voor pindageld jatten.

En de infrastructuur van bv. Irak die volledig vernietigd is, wordt nu opgebouwd door Ameri-kaanse bedrijven, die er miljarden aan verdienen. Oorlog is een gouden handel voor Ameri-kaanse bedrijven in het bijzonder de wapenfabrikanten. Als je meer omzet wilt hebben, dan vernietig je gewoon een land. Je bombardeert het land gewoon naar de oertijd, dan wordt je rijk.

http://www.alertgroepen.nl/2016/06/11/navo-propaganda/
http://sargasso.nl/navo-op-oorlogspad/

====================

(17-02-2021) RANIA MASRI - EEN MOEDIGE VREDES VRIJHEIDS ACTIVISTE.
Toespraak: Crisis in Gaza en West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
Toespraak: Mr. Obama wat is barbaars?
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q
Ontknoping van het Syrische conflict, 10 juli 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Vraag en antwoorden — Het Syrische conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
Meer YouTube van Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
Website van Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/

Israëli's historicus ontkent het etnische uitroeien van Palestina,
maar zijn eigen onderzoek laat het zien dat het wel zo was.
https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/11/14/benny-morriss-untenable-denial-of-the-ethnic-cleansing-of-palestine/
https://duckduckgo.com/?q=benny+morris+palestine&ia=web

====================

(16-02-2021) BESTAAT GOD WEL OF NIET?
Stel theoretisch en ik zeg niet dat het zo is, en waarschijnlijk is het ook niet zo maar stel. Stel dat God geboren is als mens en rondloopt op Aarde, nu ben ik er heilig van overtuigd dat, de meeste mensen misschien wel allemaal nu zullen zeggen: "Oh mijn God de schrijver is echt psychiatrisch gestoord. Maar stel dat het waarheid is waarom zou hij dat niet kunnen.

Misschien ben ik wel God, ik hoor alle psychiaters van Nederland nu hartelijk lachen. Die zijn in een feestroes, die hebben nu de tijd van hun leven. Ook misschien wel de meeste mensen gaan ook goed lachen gieren en brullen. Maar stel theoretisch dat ik het wel ben. Als dat zo is waarom weet ik dat niet, en: "NEE" ik ben ook geen Jezus tenminste niet dat ik weet.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat God zichzelf heeft opgesplitst in zeven (7) miljard deeltjes, en wij mensen een deeltje God zijn? En Jezus was hij misschien in werkelijkheid God? Er zijn zoveel verschillende geloven wereldwijd, en hun geloofsboeken staan vol met tegenstrijdig-heden. Het is voor ons mensen moeilijk er achter te komen wat, de echte waarheid van God is.

Is God een Mens?
https://www.youtube.com/watch?v=z9GXI_9DXF0
https://www.youtube.com/results?search_query=is+god+a+human
https://duckduckgo.com/?q=is+god+a+human&ia=web

Sadhguru.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
https://www.youtube.com/results?search_query=Sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Gautama Siddhartha.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
https://www.youtube.com/results?search_query=gautama+siddhartha
https://duckduckgo.com/?q=gautama+siddhartha&ia=web

====================

(15-02-2021) IS FLUORIDE ZWAAR VERGIF?
Het vervelende is dat als je graaft en spit op het internet en ontdekt onfrisse zaken dat, er een grote kans is dat politici het ontkennen. Terwijl zij doen zelf niet aan onderzoek maar, laten zich wegkletsen door wetenschappers deskundigen en experts. Die vaak in dienst van de multinationals deze geleerde?, zijn vaak financieel afhankelijk van de multinationals.

Het schijnt dat fluoride afkomstig is van chemische aluminium fabrieken, het spul schijnt in de schoorstenen te zitten als restant afvalstof. Het is een zwaar bijtend vergif, daarom vreet het ook de aanslag van de tanden af. Het is bijzonder gevaarlijk voor kinderen, die willen nog wel eens de tandpasta doorslikken wat in hun toekomst ziekte verschijnselen kan veroorzaken.

Als de fabrikant het rest afval in de rivier gooit, dan krijgt hij 1000 milieu ambtenaren aan zijn nek, en die slaan hem de oren met miljoenen boetes. Hij verkoopt die rest afval aan een andere fabrikant en die stopt het in de tandpasta, hij krijgt geen bezoek van milieu ambtenaren en krijgt ook geen boetes, de bv. Amerikaanse regering en wet vinden het prima.

Fluoride, vergif uit de kraan.
https://www.brighteon.com/5833637074001

https://www.youtube.com/results?search_query=is+fluoride+zwaar+vergif
https://duckduckgo.com/?q=is+fluoride+zwaar+vergif&ia=web

====================

(14-02-2021) PRETTIG CHINEES NIEUW JAAR.
Chinees nieuwjaars decoraties, goederen en snacks, door Liziqi.
https://www.youtube.com/watch?v=sGOTCCVDLtQ

https://www.youtube.com/results?search_query=chinese+new+year+2021
https://duckduckgo.com/?q=chinese+new+year+2021&ia=web

====================

(13-02-2021) OH BOY.
Deze ouwe scheten-laters, hebben duidelijk een kruiwagen van God.

https://www.youtube.com/results?search_query=eldest+persons+in+the+world
https://duckduckgo.com/?q=eldest+persons+in+the+world&ia=web

====================

(12-02-2021) IS ER TWEEDE ZON?
Is er een tweede Zon?, oftewel een laserstraal die net zo fel schijnt als de Zon. En hangt of staat die laser voor de Zon, die soms zo fel is dat hij het gras kan verbranden in onze tuin of voor flats en parken. Er zijn boeren in de ene kant Amerika die klagen dat hun gewassen verdorren, en andere boeren klagen dat hun gewassen verzuipen van het vele regen water.
=.

Is men achter de schermen bezig om de planeet te veranderen in hun voordeel?, d.m.v. een laser kan men koude poollucht richting Europa duwen, zodat het Corona-virus welig kan tieren. Een regering van Frankrijk die niet naar de pijpen wil dansen van Amerika, kan men laten overstromen met hevige regen hoosbuien. In Brazilië kan men de landbouw kapot maken door intense hitte.

https://www.youtube.com/results?search_query=second+sun
https://duckduckgo.com/?q=second+sun&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=second%20sun&kind=video

https://www.bitchute.com/search/?query=geoengeneering&kind=video
https://www.youtube.com/results?search_query=geoengineering
https://duckduckgo.com/?q=geoengeneering&ia=web

====================

(11-02-2021) WORDEN WE BESPROEID MET CHEMICALIEN?
Rosalind Peterson: De Chemtrail Doofpot.
https://www.youtube.com/watch?v=XGAJ7q40NWs
Hoe het u Raakt.
http://www.thrivemovement.com/chemtrails-how-they-affect-you-and-what-you-can-do.blog

Chemtrails: De Geheime Oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg (Ned Subs).
Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Bekijk de binnenkant van een Chemtrail vliegtuig.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

Vliegtuigen Spuiten Chemtrail X Iriserende Kunstmatige Wolken.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
Chemtrail Wolken.
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds
Cirrus Wolken doen er toe.
https://climateviewer.com/cirruscloudsmatter/
Chemische Wolken.
https://duckduckgo.com/?q=chemical+clouds&ia=web

====================

(10-02-2021) WEER MANIPULATIE.
De extreme kou die we nu hebben heeft die een natuurlijke oorzaak?, of wordt hij opgewekt door het HAARP project. Dus weersbeinsvloeding, Corona schijnt welig te tieren in extreem koude temperaturen. Is het mogelijk om met een laserstraal vanuit de ruimte het weer te verplaatsen?, een extreem koude Poollucht duwt men naar Europa, dus hoe kouder hoe meer Corona doden?

Haarp: Gaten in de Hemel.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
https://www.youtube.com/results?search_query=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary
https://duckduckgo.com/?q=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=haarp&ia=web

Onder nul en Corona
https://duckduckgo.com/?q=below+zero+and+corona&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=below+zero+and+corona

De man zegt die vreemde geluiden kunnen ook veroorzaakt worden door: Atmosferische fenomeen of hoogspanningsmasten dat, is mogelijk. Maar waarom hebben we die geluiden nooit eerder gehoord, bv. tien dertig of zestig jaar geleden? Er zijn ook vreemde wolken die hebben we ook nooit eerder gezien. De hemelse lucht is al jaren meer wit dan blauw, waar komt dat vandaan?

Vreemde geluiden: Zijn het UFOs, donder, HAARP of een bedotterij?
https://www.youtube.com/watch?v=AqoDC01ErDw (0:45 / 1.42)
Vreemde Wolken.
https://www.youtube.com/results?search_query=vreemde+wolken

Tegenwoordig vallen honderden dode vissen en vogels uit de lucht dat gebeurde vroeger nooit, er is ook rode regen die valt en een bloed rode Zon, een paar jaar geleden vielen hagelstenen uit de lucht in Paramaribo de hoofdstad van Suriname een tropisch land. De hemel is meestal melk-achtig wit tegenwoordig, waar zijn de blauwe luchten van vroeger gebleven?

Een paar jaar geleden was de Zon rood het weerbericht zei: — Sahara zand — maar dat kan niet in augustus, wel in eind maart begin april. Dan zijn de hogere luchtlagen dusdanig dat ook radio en Tv signalen uit Zuid-Europa Noord Europa bereiken, een andere weerman zei dat chemtrails niet bestaan volgens hem was het de rook van schoorstenen van stoomboten?, ha ha ha oh oh
=.

Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Met de vliegtuigen op onderstaande filmpje kun je ook ziektes
bacteriën schimmels en virussen verspreiden boven een land.
Bekijk de binnenkant van een Chemtrail vliegtuig.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

De Georgia Begeleidingsstenen: Amerika's meest mysterieuze monument, is men bezig om 6,5 miljard mensen van het leven te beroven?
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=the+georgia+guideStones https://duckduckgo.com/?q=the+george+guidestones&ia=web

De laatste keer dat de Aarde opwarmde.
https://www.youtube.com/watch?v=ldLBoErAhz4
De waarheid over klimaatopwarming - Dr. Patrick Moore - Greenpeace Mede-Oprichter.
https://www.youtube.com/watch?v=v3A4wrPU2jY

Geoengineering Klokkenluidster ~ Ex-Luchtmacht ~.
Kristen Meghan, Hauppauge, NY, 18th-01-2014.
https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA
Geoengineering Klokkenluiders.
https://www.youtube.com/results?search_query=geoengineering+whistleblowers

Overheden zullen alle technologie gebruiken die voor hen beschikbaar is,
om hun primaire vijand te bestrijden — dat is hun eigen bevolking.
Noam Chomsky.

Mensen zijn gecremeerd, bij gebrek aan een betere term, zei Sgt Ray Kelly,
een woordvoerder van de Alamada county sheriff's office, die meer dan
40 deskundigen heeft om te helpen bij het forensisch onderzoek.

Met zo een intense hitte die alles versmolt, zouden alle bomen volledig
verbrand moeten zijn, maar veel bomen nog in de bloei. Vreemd?

Santa Rosa: Californië - Laser lichten kwamen uit de lucht.
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Vuur Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers uit de Lucht & Californië Branden.
https://www.bitchute.com/video/qXLFwzRLKPLf/
https://www.bitchute.com/video/asomeMvqLyd5/
https://www.bitchute.com/video/5TJyL6VX2E63/
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c/ (Censuur?, What else is new)
Californië wordt gekookt door Magnetron Gerichte Laser Wapen.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

====================

(09-02-2021) CORONA IS HET MEDICIJN TEGEN DE GRIEP.
Op onderstaande websites staat veel informatie over Corona en Griep dat, houdt in hoe meer Corona-doden hoe minder Griep-doden (400 / 6400). Dus regeringen zouden het Corona-virus moeten verspreiden, en alle burgers aan raden om met beneden de nul temperaturen de straat op te gaan. We moeten mekaar massaal gaan besmetten, dodelijke?, vaccinaties zijn niet nodig.

https://www.ninefornews.nl/rivm-in-2020-stierven-404-mensen-aan-griep-normaal-zijn-dat-er-6400-wat-klopt-hier-niet/

Ik weet niet helemaal zeker wat ik hier nu schrijf, maar als het goed is zijn de meeste Corona-doden oude van dagen. Het schijnt dat de meeste niet behandeld worden in ziekenhuizen, ze worden opgesloten in bejaarden en verzorgingstehuizen met een Paracetemolletje. Is men soms bezig om de oude van dagen te vermoorden, omdat ze financieel niet meer rendabel zijn.

Hoeveel Corona doden zijn er?
https://www.youtube.com/results?search_query=hoeveel+corona+doden+zijn+er
https://www.youtube.com/results?search_query=hoeveel+griep+doden+zijn+er

https://duckduckgo.com/?q=hoeveel+corona+doden+zijn+er&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=hoeveel+griep+doden+zijn+er&ia=web

Artsen ontrafelen het mysterie van COVID 19.
https://www.youtube.com/watch?v=Qy2ihr-uJNY
12 Coronavirus Autopsie gevallen onthullen de waarheid hoe COVID patiënten sterven.
https://www.youtube.com/watch?v=y6h8TIxeg1g
Vitamine C, Vitamine D en COVID - Preventie van COVID.
https://www.youtube.com/watch?v=UAHhhweamIU

====================

(08-02-2021) DE ANDERE KANT VAN CORONA-COVID19.
Wereldwijde epidemie van chronische ziekten door vaccinaties?
Ter gelegenheid van de vergadering van het “Global Network of Laboratories” over de kwali-teitscontrole van vaccins, hebben wetenschappers, artsen en medische journalisten uit de hele wereld een oproep gedaan aan de WHO. Zij vragen om een onderzoek naar de oorzaak van de alarmerende wereldwijde toename van chronische ziekten en wijzen erop dat het de vaccinaties zijn die daarvoor als eerste verantwoordelijk moeten worden gesteld! Deze kritische informatie werd tot nu toe nog niet publiekelijk besproken door politici of toonaangevende media. Kla.TV toont een verkorte versie. Door deze uitzending te verspreiden helpt u mee de voortdurende censuur te overwinnen.
https://www.kla.tv/15309

De Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa heeft op 27 januari een amendement aangenomen waarin expliciet wordt gesteld dat vaccins NIET mogen worden verplicht in de EU.
De NSB'ers de land/volksverraders van de Journaals de Praatprogramma's op TV en de Kranten gaan u dit niet vertellen, laat staan die 150 Psychopathische Nazi's uit de Tweede Kamer.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/parlementaire-vergadering-raad-van-europa-beslist-dat-vaccins-niet-verplicht-en-weigeraars-niet-gediscrimineerd-mogen-worden-en-er-geen-vaccinpaspoort-komt/

President van Zambia Dr. Nevers Mumba zegt geen vaccin moet
worden geïnjecteerd in een Zambiaanse lichaam voor verificatie.
(In geval YouTube Censureert)
https://www.bitchute.com/video/FLlCIHacG1Ek/
https://www.youtube.com/watch?v=uwZ-_mfLrh4

Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat 'COVID-19' niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9/
Corona19 is nep wordt wakker Amerika.
https://lightonconspiracies.com/im-a-clinical-lab-scientist-covid-19-is-fake-wake-up-america/

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.petities.com/a/266938
https://bpoc2020.nl/verhoren/
http://artsencollectief.nl/

Ik voeg deze sites voor een tijdje als informatie,
omdat de Main Stream Media (MSM) niet thuis is.
https://alternatiefnieuws.org/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/nl (Zwitserland)
https://www.ruptly.tv/en (Italië)
https://www.rt.com/on-air/ (Rusland)
https://www.presstv.com/Live (Iran)

Deze vier sites volgen of regi-
streren of slaan uw browsen niet op.
https://duckduckgo.com/?q=bpoc2020&t=h_&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=bpoc2020&kind=video
https://www.youtube.com/results?search_query=bpoc2020
https://www.brighteon.com/new-search?query=bpoc2020&page=1&uploaded=all
https://www.startpage.com/

====================

(07-02-2021) LIVE - BUS EN METRO IN LONDEN.
Bus.
https://www.youtube.com/watch?v=eNSxNEwjRd8
Tube.
https://www.youtube.com/watch?v=jpN8xIBjo08

====================

(06-02-2021) HOE HET GEMAAKT WORDT.
https://www.youtube.com/channel/UCtZTbrGTgC_ZMdhbjBCShAw/search?query=food

====================

(05-02-2021) MIJN DROOMWERELD.
Mijn droomwereld is dat alles op Aarde gratis is, dus al onze levensbehoeften. Bv. de huur gas licht water brandstof eten dranken reizen belasting enz., maar dat zal nooit gebeuren tenminste niet in onze tijd. Ik vraag me af hoe was het in het paradijs, voor we eruit getrapt werden dankzij tante Truus. En zal het ooit weer zo worden in de: "VERRE" toekomst of nooit?

Kortom we krijgen alles gratis en we werken ook gratis, alles op Aarde wordt eerlijk verdeeld over alle landen en burgers. Maar dan moeten we eerst totaal andere politici krijgen, want die land en volksverraders die we nu hebben zitten allemaal in de zak van de multinationals, en zijn er ook dikke vrienden mee. Dus dat kunnen we nog wel even vergeten dat, is een droomwereld.

Stel op Aarde zijn er twee werelden, de lichamelijke vleselijke wereld dus de mensheid en de geestelijke wereld dus de geesten. Stel die zij aan zij bestaan, wij kunnen hun niet zien en zij kunnen ons ook niet zien. Stel iemand in de flat is overleden en loopt als geest gewoon door de straat, of hij woont gewoon thuis en wacht tot zijn vrouw ook is overleden. Spooky maybe?

Is dit de reden waarom sommige mensen geesten kunnen zien?, of dat sommige geesten zich laten zien aan ons? Het is natuurlijk handig om deze mensen af te schilderen als psychiatrisch gestoord, en de geesten te beschouwen als kwaadaardige wezens. Natuurlijk zijn er ook slechte mensen en geesten, en als we niet op onze hoede zijn dan kunnen ze ons te grazen nemen.

Voorbeeld: Net wordt er bij mij aangebeld door een chauffeuse van een pakkettendienst, die heeft twee pakketjes voor vier hoog. Waarom bij mij aanbellen op één hoog gemakzucht?, te beroerd om naar vier te gaan en daar bij verschillende deuren aan te bellen. Wordt ik wel of niet voor het karretje gespannen door een slecht iemand?, die mij in wezen te grazen wil nemen.

Dus die droomwereld van mij het paradijs op Aarde waar alles gratis is, kunnen we met dit soort mensen wel vergeten. Als je dit aan andere vertelt, dan krijg je vaak te horen, maak je niet druk het is nu eenmaal zo bla bla bla. Dus die zijn ook niet van plan om mee te werken aan een paradijs op Aarde, want ze kletsen gewoon alles weg wat ik zeg. Leuk hé sommige mensen.

====================

(04-02-2021) DEMAGOGEN?
Je hebt gevestigde orde en alternatieve websites, het is voor een veiligheids- of geheime dienst geslepen om ook met een alternatieve site te beginnen. Normaal gesproken moeten ze op zoek gaan naar burgers die anders denken, het is veel slimmer om met een alternatieve website te beginnen. Want nu melden de burgers zich zelf aan en hoef je niet meer op zoek naar hun.

Dus wie de eigenaars zijn van sommige alternatieve websites is nog maar de grote vraag, als je iedereen wilt opsporen die anders denken over bv: 9/11 MH17 Holocaust Corona enz. Dan komt het je als veiligheids- of geheime dienst goed uit om met een alternatieve site te beginnen, want de niets vermoedende burgers bezoekers worden nu geregistreerd en in de gaten gehouden.

Als Veiligheids- en Geheime diensten niet willen dat we weten dat ze mensen martelen enz., dan gooien ze het op straat. En brengen het op een dusdanige manier, op een alternatieve website van hun. En wij denken dat geloven we toch van ons levensdagen niet dat ze mensen martelen, die lui van die alternatieve websites zijn complotgekken, die raaskallen een hoop onzin.

Op een alternatieve website kan staan dat, Bill Gates de baas is van de WHO. En die heeft praktisch alle regeringen in de tang wat Corona betreft, of sommige politici wereldwijd zijn pedofielen bv. "OpCutte"? Of de elite willen de mensheid uitroeien, er mogen maar 500.000.000 blijven leven die ons al slaven bedienen. Daarom is nadenken wikken en wegen heel belangrijk.

Onze minister-president: "OpRutte", zei in het openbaar: "Het is het goed recht van de burger om zijn mening te uiten". Dat staat in schril contrast met die Schurftige honden van de politie die op straat de burgers het ziekenhuis inrammen, die daar geweldloos staan en hun mening verkondigen. Hoezo democratische vrije meningsuiting als je eindigt in het ziekenhuis.

Er zijn Romeo's, politieagenten in burger. Die mengen zich tussen een vreedzame bijeenkomst op straat, en beginnen te gooien en te smijten met stenen of gooien ruiten in of gooien met rookbommen. Om hun collega's in uniform de ratten van de M.E. een excuus te geven hard op te treden tegen de vreedzame burgers. En binnen de kortste keren is het een rotzooi in de stad.

Ik heb vroeger een baas gehad die zei: ik ga jouw in de toekomst te grazen nemen, maar hij bracht het op een dusdanige manier dat ik mee stond te lachen. Maar toen ik later in de goot lag, besefte ik dat hij het ook inderdaad gedaan heeft. Zo woont er ook dicht bij mij iemand in de flat die praat ook zo, maar ik hou de stiekeme achterbakse gluiperd extra goed in de gaten.

Een vrouw vroeg aan mij ga je naar de hoeren, nee was mijn antwoord. Toen zei ze dat is goed voor een alleenstaande, weer was mijn antwoord nee. Dat lucht op zei ze toen, weer was mijn antwoord nee, ze bleef maar doordrammen. Een tijd later op bezoek bij haar zei ze tegen een echtpaar: "Ik heb een vriendin die is een prostituee", zo probeerde ze mij onderuit te halen.

====================

(03-02-2021) TUIG?
Als het verhaal klopt, wordt de wereld nu geregeerd door ÉÉN man: "Bill Gates", volgens som-mige de eigenaar van de WHO. En praktische alle regeringen ook die krankzinnige psychopa-ten: "OpRutte en De Ouwe" zitten in de kont van de WHO en Bill Gates.'Dan heb je de mee-lopers kontkruipers en gatlikkers, die carrière willen maken en alles doen voor geld en macht.

Dan heb je nog de: "Beesten" van de Justitie die nog corrupter zijn dan de Duivel, die NSB'ers in dienst hebben om het volk die, Nederland willen redden het ziekenhuis in te rammen. Dan frauderen bijna alle 401 gemeentehuizen met de jaarlijkse begroting. Dan heb je nog dat Criminele Tuig oftewel de multinationals die de belasting ontduiken via corrupte advocaten.

https://www.sdnl.nl/home.htm
https://mail.niburu.co/binnenland/15914-politie-ramt-er-weer-lustig-op-los
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/belastingontwijking-en-belastingparadijzen
https://duckduckgo.com/?q=multinationals+ontduiken+belasting&ia=web

Geen wonder dat sommige kinderen nu zelfmoord plegen, want ze zijn: "KOTSMISSELIJK" van volwassen?, mensen die thuis horen in een inrichting. Wij volwassenen?, zijn goed verkankerd tijdens de opvoeding door je ouders, want die hebben ons geleerd: "Het heeft geen zin, je trekt aan het kortste eind, je wordt het bos ingestuurd", kijk dus maar de andere kant uit.

De meeste mensen die hartaanvallen beroertes zenuwinzinkingen krijgen, alcoholisten drugs-verslaafden of psychiatrisch worden, waar komt dat vandaan?, een geschifte maatschappij? Die doen als of ze de zonen en dochters, zijn van moeder Teresa en vader Gandhi. Zondags in de kerk zitten, en God en Jezus voor de gek houden. Die zich ook beschaafd en modern noemen?

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(02-02-2021) WORDEN WIJ MENSEN NOOIT WIJZER?
Overal in de wereld kun je zien dat de: "Schurftige Honden" in die uniformen oftewel de politie er flink op los rammen, als burgers in de stad staan vanwege Coronacovid19. Maar onze tijd komt nog wel dan moeten ze rennen voor hun leven, ik heb het gezien in Suriname toen ik er nog woonde, tijdens en na de staatsgreep lagen ze op hun buik op straat met een Uzi in de nek.

Die schurftige honden te paard bestonden ook al in de middeleeuwen, toen zaten ze ook al op een paard met een blikken uniform aan. Van de koning moesten ze belasting gaan heffen bij arme mensen, en degene die daar niet aan konden voldoen werden ook hardhandig aangepakt. En wij allen maar denken dat we modern beschaafd democratisch en gelovig zijn.

Relschoppers of vrijheidsstrijders?
https://wakkermens.info/relschoppers-of-vrijheidsstrijders/

Ik weet allang hoe Jezus zich voelde toen hij op zijn donder kreeg van de gevestigde orde, ze waren zo onbeschaafd en barbaars dat ze hem zelf ophingen aan het kruis, en ik wordt waar-schijnlijk het bos ingestuurd. De gevestigde orde die vermoedelijk?, leuk verdienen leuk leven leuk wonen, die willen dat zo houden. En complotgekken moeten worden opgeruimd toch?

En nee ik ben niet voor een staatsgreep want, het is dikke ellende voor beide partijen. De oorzaak van staatsgrepen zijn de politici zelf, want die gaan door tot het bittere einde ze geven geen haar breed toe. Dan krijg je boze burgers de ene schrijft brieven de andere belt of E-mailt, en er zijn er ook die worden pisnijdig en gaan op straat staan, weer andere gaan vernielen.

Als je kijkt naar de rotzooi op Aarde die al God weet hoe lang duurt, dan kom je tot de con-clusie dat de meeste politici maakt niet uit welk land, niet geschikt zijn om het land te besturen. Dan kom je bij de kiezers waarom blijven ze levenslang elke vier jaar stemmen op deze prutsers eigen belang?, worden deze mensen nooit wijzer dan zijn ze soms geestelijk achterlijk.

Zo worden Kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (De Aap / Trapladder Experiment)

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (Als u Koning was)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (De kleine Punt)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (De Jones Plantage)

Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(01-02-2021) IS JEZUS EEN ZWARTE MAN?
Is het mogelijk dat de Palestijnen de echte Bijbelse Joden zijn, die door Mozes werden wegge-leid uit Egypte het land van de nep-Joden, die hun gevangen hielden. De geschiedenis herhaalt zich, want de nep-Joden houden de Palestijnen weer gevangen in het Joodse concentratie-kamp die zij Israhell noemen. Als het klopt, is Gaza door de nep-Joden gestolen van Egypte.

Is Jezus een Zwarte man?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=is+jesus+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=is+jesus+a+blackman&ia=web

Palestijnse Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

Op 07 augustus 1998 zat ik in Zutphen na te denken over tijdreizen, en op
dat moment stond de Oostelijke Horizon op 28graad24minuut in Boogschutter.

Op 17 oktober 1998 zag ik in Zutphen drie (3) sterren laag boven de Oostelijke Horizon,
en de middenste vloog weg, op dat moment stond de Horizon op 28graad23minuut in Tweeling.

Nu zijn 28graad24minuut Boogschutter en 28graad23minuut Tweeling tegenover-
liggende sterrenbeelden, dus op 180 graden van mekaar, typisch hé.

====================

(31-01-2021) HET EILAND MAURITIUS.
Festival Reggae Don Sa 2005Festival Reggae Don Sa 2005.
https://www.youtube.com/watch?v=u-MZHKkNkMI

Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+mauritius
Straatwandeling.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+mauritius

====================

(30-01-2021) AHOY KAPITEIN.
Van Rotterdam naar Amsterdam in 10 minuten: een 4k zeiltimelapse.
https://www.youtube.com/watch?v=HfPCdJapIXA

====================

(29-01-2021) OH BOY.
Politici beginnen nu echt psychiatrisch geestelijk gestoord door te draaien, want er komen steeds meer varianten van het Coronacovid19 virus bij. We hebben het algemene virus, maar ook varianten zoals het Engelse en nu ook het Zuid-Afrikaanse virus. Er zijn iets van 200 landen en als die allemaal met hun virus variant komen, dan kun je die beter voorzien van landvlaggetjes.

Ik dacht dat griep griep was kanker is kanker longontsteking is longontsteking, maar ik ben niet geschoold, heb geen titel voor mijn naam. Ik heb geen leuk baantje geen leuk salaris, en woon ook niet in: "Villapark de Bungalow". De gevestigde orde zijn die aan het doordraaien?, ik heb liever Jan met de pet die elke dag nuchter in de fabriek onze levensbehoeften maakt.

Het is geen wonder dat steeds meer kinderen zelfmoord plegen, wij als volwassenen maken hun helemaal gek met onze Corona-kolder. Die kinderen hebben geen vertrouwen meer in ons, en zien ons waarschijnlijk als doorgedraaide idioten. Wij als volwassene zijn in wezen bezig om kinderen te vermoorden, wie van ons durft de volwassenen aan te gaan klagen bij de Justitie?

Michael Verstraeten Advocaat — Afrikaanse griep variant zie 1:52 / 2:37:10). https://bpoc2020.nl/verhoren/
Geschreven verslag van het Verhoor.
https://bpoc2020.nl/pdf/Michael%20Verstraeten.pdf

====================

(28-01-2021) WIE VAN ONS IS HEILIG?
Soms zit ik me af te vragen, of alternatieve mensen de boel voor de gek houden. Ze hebben allerlei onderwerpen waar ze zich mee bezig houden, maar dat de westerse wereld nog steeds tot vandaag de dag, al honderden jaren lang de niet westerse landen uitzuigt daar houden ze zich niet mee bezig. Volgend keer stemmen ze weer op politici die vriendjes zijn met multinationals.

Vermoedelijk weten de politici wat voor een vlees ze in de kuip hebben, en daarom niet reageren op hun brieven e-mails telefoontjes. M.a.w. de pot die de ketel verwijt, lood om oud ijzer, soort zoekt soort, water naar zee dragen enz. Niet vergeten de meeste Nederlanders zijn de braafste van de klas, gezien het slijmgehalte die ze hebben met bv. Amerika en Israhell.

Het negeren van de politici van alternatievelingen dat, doen de massa van de alternatievelingen ook met mij. Ik ben webmaster van een website, en daar schrijf ik kritisch over van alles en nog wat. Maar als ik de alternatievelingen een E-mail stuur 99% van hun E-mailt niet terug, ze laten niks van zich horen en doen alsof ik niet besta, dus zijn ze geen haar beter dan de politici.

Zijn wij mensen bedriegers?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+we+humans+cheaters
https://duckduckgo.com/?q=+are+we+humans+cheaters%3F&ia=web

====================

(27-01-2021) ONDERZOEK PLEGEN IN PLAATS VAN VOOROORDELEN!!!!!
Wij mensen zitten vaak vastgeroest in onze vooroordelen, daarom blijven we fanatiek onze droomwereld verdedigen. Wij halen alles uit de kast om degene die de andere kant van een zaak onderzoekt onderuit te halen, zoals 9/11 - MH17 - Holocaust - Corona. We lachen de persoon uit - maken hem belachelijk - noemen hem een complot gek - een psychiatrische idioot enz.

Psychologen over het omgaan met de WAARHEID (over 11 september 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

227 MENSEN DIE AIDS HEBBEN WELK MEDICIJN ZAL HUN WEER GENEZEN?
Zegenen hen, zenden maisbes wemeld weirijk, banlied nu hec.

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/

228 WELK CHROMOSOOM VAN DE MAISBES GENEEST AIDS?
Acht, werd gids klom voos, neem maisbeen oases.

Wei.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wei_(zuivel)
Betalactoglobuline.
https://duckduckgo.com/?q=B%C3%A8talactoglobuline&ia=web
Lactoferrine.
https://duckduckgo.com/?q=+lactoferrine%2C&ia=web
Alfalactalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=+alfalactalbumine&ia=web
Glycomacropeptide.
https://duckduckgo.com/?q=+glycomacropeptide&ia=web
Runderalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=runderalbumine&ia=web

229 VAN HET ACHTSTE CHROMOSOOM WELK BESTANDSMIDDEL IS HEILZAAM?
Was echt listmiddel hanebek, roos moi vecht H doel, zamtaan ms.

(Hanebek = Ufonautenleider?, Zamtaan ms?, zaat man Multiple seroses?)

230 MOESTEN DE MENSEN DE MAISBES OP ETEN, OF ALS GENEESMIDDEL?
Degene missen dopmaalteid, nemen beenfoet deels smoes.

(Beenfoet = Kolf van Mais?)

231 DE ALLEREERSTE PERSOON HOE IS DIE BESMET MET DE AIDS VIRUS?
Visde Sirius, hoenbeet deed stoer smeet parel, mais red ole.

232 BESTAAT ER AL EEN AIDS GENEESMIDDEL DAT IN DE DOOFPOT ZIT?
Die nee, beziet doofpot als tandmiddel restant saai deeg.

233 ZIJN ER ANDERE GENEESMIDDELEN DIE IN DE DOOFPOT ZITTEN?
Zijn de doden geen mensenziel roof, red dan de teit ei pit.

234 KUN JE MEDICI ER TOE KRIJGEN ELKE AANWIJZING NA TE PLUIZEN?
Plan nu teit zegen, je kan nu mede kier wijzigen, rij kloec ai.

235 HET GEWAS MAIS IS NOOIT IN HET WILD GEVONDEN, HOE KAN DAT?
Gehad geest die kwam, stil vennoot, wist tand hoen, hoi moi.

236 DE GRAANCIRKEL UFOS VERNIELEN DIE EXPRESS HET DNA VAN MAIS?
Gradenhaan denxt leipe nave liede nu fors verse kris maci.

Sweetcorn. (Sweat-corner = Sauna?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_corn
Medical Sweetcorn.
https://duckduckgo.com/?q=medical+sweetcorn+kernel&ia=web

237 WORDEN GRAANCIRKEL ONDERZOEKERS GRANDIOOS GEPAKT DOOR UFOS?
Foskar wou droogpest zonder gloeidoek, doen graankers cirran.

(Foskar = Ufo?, Cirran = Serum?)

238 DE GOEDE UFONAUTEN WAAR HOUDEN ZIJ ZICH MEE BEZIG?
Horen deun uw goudnafe, zaag bezem ij, zie echte dio.

(Bezem ij = Vrouwen?)

239 HOE DENKT U OVER HET VERWERKEN VAN NAGEBOORTES IN FABRIEK?
Kainhof brieste deun rover, ketter hev varkenweg en boo na.

240 IS HET WEL OF NIET GOED OM URINE TE BEWERKEN VOOR VROUWEN?
Roven ruw steelhof woudvoegbeen, moet niet Roi kir, ween.

(Woudvoegbeen = Vrouwelijk geslachtsorgaan?, Kir = Baby?)

241 HOE DENKT U OVER BLOED ONTVANGEN VAN EEN VREEMDE?
Hoeven koren naven geven natbord meel , deed vout.

242 SOFTENON MEDICIJN WORDT DAT NOG VERKOCHT IN DE DERDE WERELD?
Fos weet vind nondel kreet tangmoord, deert rond wichd dec ij.

http://www.gouvernante.info/taboe3.htm

====================

(26-01-2021) HEBBEN POLITICI EEN BORD VOOR HUN KOP?
Enkele nuchtere cijfers: per dag stierven wereldwijd (stand 9 maart 2020) gemiddeld aan Tuberculose 3014 mensen, aan Hepatitis 2430, aan Pneumonie 2216, aan Aids 2110, aan Malaria 1644, aan het Rotavirus 1233, aan Seizoensgriep 1027, en aan het Coronavirus 56 dit, terwijl ook nog eens met het aantel Coronadoden flink is gesjoemeld.

Doktoren meldden dat ze bij de schriftelijke rapportage van de doodsoorzaak moesten voldoen aan een voldoende aantal Coronadoden. Ziekenhuizen kregen een protocollair veel hogere vergoeding per patiënt indien het een Coronapatiënt betrof (13 mille) vergeleken met een gewone Pneumonie (4,6 mille) en bij de voorgeschreven beademing van de Coronapatiënt, veelal leidend tot de dood, 39 mille.

De besmettingsmythe een Nederland-stalige
samenvatting van the Contagion myth.
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/
Corona vijf Coronaboeken vijf uiteen-
zettingen op een onbewezen fundament
https://www.transitieweb.nl/corona/vijf-coronaboeken-vijf-uiteenzettingen-op-een-onbewezen-fundament/

Onthulling wat Covid19 wordt genoemd is geen virus maar
Chromosoom8 een essentieel onderdeel van het menselijke dna
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/
De besmettingsmythe EdG.pdf.
https://www.transitieweb.nl/wp-content/uploads/De-besmettingsmythe-EdG.pdf

Worden mensen feitelijk besmet via
de Pcr test intranasaal vaccin.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/worden-mensen-feitelijk-besmet-via-de-pcr-test-intranasaal-vaccin/
Biontech gaat hier voorspelde crispr online lees en
schrijf vaccin leveren dat uw Dna kan programmeren
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-gaat-hier-voorspelde-crispr-online-lees-en-schrijf-vaccin-leveren-dat-uw-dna-kan-programmeren/

Burgelijke Ongehoorzaamheid in Italië - Hardstikke Mooi.
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/italiaanse-restauranthouders-zetten-een-punt-achter-hun-lockdown-io-apro-ik-ga-open/
Vier alarmerende videos en 50 alarmerende links.
https://www.transitieweb.nl/corona/vier-alarmerende-videos-en-50-alarmerende-links/

====================

(25-01-2021) AMERIKA IS ONZE VIJAND EN NIET RUSLAND.
Amerika zal in de toekomst vernietigd worden dat, is een evolutie wet. De massamoordenaars en oorlogsmisdadigers worden op den duur allemaal uitgeschakeld. Kijk naar de geschiedenis, alle grote rijken uit het verleden die de baas speelde op Aarde bestaan niet meer, en zijn vandaag de dag nietszeggende landjes. Maar helaas heeft de arrogante verwaandheid nu de overhand.

Nederland moet dringend weg uit de NAVO, want Amerika sleept ons van oorlog naar oorlog. Amerika bombardeert al 75 jaar landen waar mensen met een huidskleur wonen, ze bombarde-ren geen blanke landen. De mensen hebben ons niet beledigd, ze vallen onze landen niet binnen, en lopen ook niet op ons te schieten. Amerika is op bruintjes jacht, typisch blank racisme. Zo-lang witje op bruintje schiet, is alles okidoki, gaat bruintje op witje schieten dan is witje pis-nijdig, en neemt onmiddellijk actie om hun land binnen te vallen en de regering te verwijderen.

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
219 Amerikaanse Oorlogen.
https://www.kla.tv/9080
54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

Die psychopaten uit het witte huis (Lees hun bazen uit Israhell) zijn dictators machtswellus-telingen en tirannen, ze spelen de baas van de wereld. En wil je niet naar hun arrogante pijpen dansen, dan bombarderen ze je land volledig uit mekaar, of spelen economische spelletjes met je. En wat doen onze karakterloze ruggengraatloze flapdrollen regeringen inderdaad, SLIJMEN.

Amerika heeft bijna 1000 militaire basissen in de hele wereld, ze hebben de hele wereld bezet en gestolen, en spelen de psychopathische psychiatrische geestelijk gestoorde alleen-heerser. Bijna alle Oostblok landen hebben nu Amerikaanse basissen en Rusland geen één. De NAVO had aan Rusland beloofd tijdens het vallen van de muur die landen niet te bezetten, TUIG dus.
http://www.gouvernante.info/regeringen2.htm

Het wordt DRINGEND tijd dat het Superieure Arische blanke ras een pak slaag, krijgt van de derde en niet westerse wereld, om hun aan het verstand te brengen dat de planeet bestemd is voor ALLE zeven miljard burgers. Hij is niet de privé plantage en eigendom van het arrogante verwaande psychiatrische blanke ras, ze maken om de GVD niet alleen de dienst niet uit.

U bent in de stad en iemand zoekt ruzie met u en zegt: "Ik weet waar je woont vanavond kom ik langs en schop je in mekaar". En vanavond om 20.00 uur wordt er bij u aangebeld, en als u open doet staat daar de man. Maar hij staat er niet alleen hij heeft 4 vrienden meegenomen, en met ze 5en schoppen ze u in mekaar. Als deze 5 straks voor de rechter staan, zal hij hun beschouwen: "Als tuig van de bovenste plank" en ze goed straffen.

Amerika zoekt ook ruzie met Irak, en neemt ook zijn 4 Europese vrienden mee, ze vermoorden uw burgers en vernietigen uw land. Maar die vrienden bv. Engeland België Frankrijk en Nederland, worden niet door de rechter van het Internationale Gerechtshof in Den Haag gezien als ook: "Tuig van de bovenste plank" maar als helden. En dan gaan ze dineren bij bv. de Koning der Nederlanden de President van Amerika en de Israëlische Knesset.

De mensheid leert niks ze blijven gewoon arrogant doorgaan met oorlogen maken, zoveel doden gehandicapten weduwen en wezen getraumatiseerden vluchtelingen enz., men leert niks, en dat al door de hele geschiedenis. Oorlogen hebben geen zin, er zijn geen winnaars en verliezers iedereen verliest aan beiden kanten van de oorlog, dringt niet door bij die achterlijke mensheid.

De mensen hebben afgesproken dat ze tijdens de kerstdagen niet op mekaar schieten, zo hebben ze ook kerstcadeautjes voor de soldaten. Als ze dit kunnen afspreken dan kunnen ze toch ook afspreken we maken NOOIT oorlog met mekaar. Als we kwaad zijn dan gaan we ieder onze eigen weg, en in de toekomst wanneer we afgekoeld zijn kunnen we er over praten, dus nooit meer oorlogen, toch?

In een dorp wonen 1000 mensen en 990 van hun zijn inbrekers en dat al vijftig jaar. Het is voor hen de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting, want ze leven niet in de realiteit. Maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt dat, ruiken ze allang niet meer, omdat ze er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel. Zijn we dan psychiatrisch?

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(24-01-2021) HEMELLICHAMEN.
De Maan - Ongelooflijke Maan Gezichten Van
De Japanse Selene Orbiter - Aarde-opkomst.
https://www.youtube.com/watch?v=nX0sg1Gp-1w
NASA ISS Live Stream - De Aarde vanuit de Ruimte.
https://www.youtube.com/watch?v=EEIk7gwjgIM

====================

(23-01-2021) GUYANA DELIGHT.
Primitief Koken Achtertuin Steil Vis Choka,
Dhal Rijst & Bunjal Garnalen.
https://www.youtube.com/watch?v=sbubjXV7Mds
Guyanese Indiase Trouw-Huis, Goede Hoop Dorp.
https://www.youtube.com/watch?v=ry7s5GZlg14

Guyanees Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=guyanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=guyanese+streetfood&ia=web

====================

(22-01-2021) ONDERWIJS UZELF.
Uitgebreide Maslows Hiërarchie.
https://www.youtube.com/watch?v=es6OUobjcho

Corrina Rachel over Psychologie.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychology
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychology&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychology/

Corrina Rachel over Psychiatrie.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychiatry
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychiatry&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychiatry/

====================

(21-01-2021) LEVE EEN AVONDKLOK?
Moet ik nu op straat gaan lopen schreeuwen:"LEVE een Staatsgreep?", liever niet. Maar op een gegeven moment wordt je gedwongen door de psychopaten uit de Tweede Kamer, want de ZWAAR psychiatrische gestoorden "IDIOTEN" dwingen jouw daar toe om Nederland en de bevolking te redden van hun ondergang. Want de: "Psychopaten" gaan door tot het bittere eind.

Een avondklok bewijst hoe geestelijk gestoord politici zijn, je moet van 21.00 tot 04.30 uur thuis blijven. Tussen die uren zitten de massa van de burgers normaal gesproken al thuis, dus kunnen ze mekaar niet aansteken. Terwijl tussen 04.30 en 21.00 uur zijn de meeste burgers op straat, en kunnen ze mekaar massaal aan steken. Dus een avondklok is een Jekyll and Hyde syndrome.

Als de Patiënten van het Gesticht die de Tweede Kamer heet het Corona-virus willen uitroeien dan, moet je een dagklok hebben van 04.30 tot 21.00 uur. De Gestoorde zijn toch al bezig om de Horeca de nek af te draaien, dan kun je net zo goed de Economie de nek afdraaien. Je bent toch al bezig met geschifte kolder, dus waarom maken de Idioten er niet een grote klucht van?

De criminelen met die stropdassen voor hebben de planeet Aarde gestolen, en beschouwen hem als hun privé plantage met zeven (7) miljard slaven. Nu hebben de ratten besloten dat we na 21.00 niet meer op hun plantage mogen lopen. De Kakkerlakken lopen nu van arrogante verwaandheid naast hun schoenen, dan hebben ze ook NSB'ers in uniformen in dienst om ons er onder te houden.

Planeet Aarde is een gevangenis omdat je die kunt niet verlaten, de atmosfeer is de gevangenispoort. De gevangenis-directeur is Israhell, die heeft zijn personeel in de hele wereld, denk maar aan Regeringen Politici Multinationals zoals Olie-bedrijven Banken Medische-wereld Voedings-industrie, enz. Plus vele Kontkruipers en andere Satanische Tuig.

====================

(20-01-2021) DE ANDERE KANT VAN COVID19.
Vaxxed- De schokkende waarheid?
https://www.kla.tv/15175

Robert F. Kennedy jr.: De globalisisch-dictatoriale vaccinatie-agenda van Bill Gates.
https://www.kla.tv/16447

Vaccinaties als wegbereider van de globale digitale identificatie?
https://www.kla.tv/16682

Dringende oproep: Coronavaccinatie grijpt in op DNA!
https://www.kla.tv/17193

Corona-cijfers onjuist en mondmaskers gevaarlijk voor de gezondheid!
https://www.kla.tv/17321

Sasek waarschuwt demonstranten: Geen overhaaste acties!
https://www.kla.tv/17430

Zwaar gecensureerd: "Plandemic II: Indoctornatie", Documentaire door Mikki Willis.
https://www.kla.tv/17450

De schandalige slinksheid achter de Corona-vaccintesten.
https://www.kla.tv/17659

Is het corona-vaccin een groter gevaar voor de gezondheid dan de ziekte zelf?
https://www.kla.tv/17807

Mijn hemel – Rebekka met kinderkoor.
https://www.kla.tv/17833

Aartsbisschop onthult “Great Reset” door Covid-19
https://www.kla.tv/17864

Ernst Wolff: Corona-pandemie – einddoel: digitaal geldfascisme.
https://www.kla.tv/17876

Mensheid 2.0 Arts waarschuwt voor nieuwe vaccinatie-technologie.
https://www.kla.tv/17917

https://archive.org/details/%40kla_tv?&sort=-publicdate&page=6
https://www.kla.tv/playlists

====================

(19-01-2021) VERWARRING OVERAL.
Vandaag werden ze gedwongen toe te geven dat 'COVID-19' niet bestaat.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9/
https://www.bitchute.com/channel/agha8BlWpZSD/

Braziliaanse President, Jair Bolsonaro - Ik heb Antilichamen.
https://www.bitchute.com/video/Yzxg4M6NB9T4/

Elke de Klerk Arts.
https://www.youtube.com/watch?v=_lvMV_q72tw
https://www.youtube.com/results?search_query=Elke+de+Klerk
https://duckduckgo.com/?q=Elke+de+Klerk&ia=web

Buiten Parlementair Onderzoek.
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw
https://bpoc2020.nl/
https://doezelfnormaal.nl/

15 januari 2020 - Terugkijken - BPOC2020 - de voorzitter live!
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw&t=1061s
Pedro Kuit.
https://duckduckgo.com/?q=pedro+kuit&ia=web
Doe je eigen onderzoek.
https://www.youtube.com/watch?v=CyZVi1YKyOA

Carla Peters.
https://duckduckgo.com/?q=carla+peters&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Cobala&ia=web
https://goodcarefeelsbetter.com/nl/good-care-feels-better-home/
Dr. Dolores Cahill.
https://www.youtube.com/watch?v=hbH5o8AJUaA

====================

(18-01-2021) ZIJN WIJ MENSEN VOOS?
Zijn wij burgers tot zekere hoogte ook Voos? Je hebt midden in de nacht die zwoele dames op TV die je aanmanen om hun te bellen á bv. € 2 per uur, maar die mannen die vaak verslaafd zijn aan het bellen, zullen die vrouw nooit ontmoeten laat staan het met haar doen. Ze krijgen vaak een oudere vrouw van bv. 50 jaar aan de lijn die op de bank ligt te hijgen en komedie speelt.

De TV- de Reklame-wereld en de Telefoonprovider verdienen hier ook aan op jaarbasis, want zij vragen er geld voor. Zij moeten belasting betalen, en de gemeente koopt er nieuwe lantaarnpalen mee die ze in uw straat plaatsen. De illegale marihuana kweker gaat door de achterdeur naar binnen, en de winkelier verkoopt het legaal via de voordeur en moet belasting betalen.

Een criminele bende ontvoert een jongetje van zes, en verkoopt hem aan een pedofiele bende in bv., België. Zij krijgen er misschien?, € 100.000 voor, vervolgens gaan ze naar een seksboerderij en geven € 20.000?, uit, die uitbater en die vrouw moeten belasting betalen, en de gemeente bouwt er een nieuw fietspad mee. En zondags geniet een gezin met kinderen ervan.

Er zijn in Nederland genoeg brievenbusadressen, zodat buitenlandse bedrijven belasting kunnen ontduiken in eigen land. De dames en heren in de Tweede Kamer vindt het prima want ze ver-dienen er aan. De mensen in arme landen leven een beroerd financieel leven, want die bedrijven betalen geen belasting, dus hun regering heeft ook geen geld genoeg om de armen te helpen.

Dus dan vraag ik me af of wij burgers via de achterdeur meewerken aan voosheid, want wie stemmen er tijdens de Gemeenteraads-verkiezingen en de Tweede Kamer elke vier jaar, WIJ.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

105 GODIN ANNE WIE WAS ZIJ EN IN WELKE RELATIE TOT U GOD?
Doog tuig keelt wereldnaties, zij non waan wein ei.

(Tuig = Touwtjestrekkers-Wereldleiders-Regeringen-Kerkleiders?)

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)
http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

179-ZIJN DIE RUITGEESTEN SLECHT, BANG OF KWAAD VANWEGE DOODGAAN?
Zied nijdgangvoeg dofe waren bod, waak tuig lees tans nat hec.

http://www.gouvernante.info/taboe3.htm

281 IS MEN ECHT IN STAAT OM EIGEN VLIEGTUIGEN OP TE BLAZEN?
Menen mogen ei opblazen, vecht tegen tuig, list is taai.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

====================

(17-01-2021) IK BEN VANDAAG EXTRA GIERIG.
Geweldige Cakefabriek Productie Koreaans Eten.
https://www.youtube.com/watch?v=NxqdcnMhnQ4

Zuid Koreaans Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=south+korean+streetfood
Noord Koreaans Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood

====================

(16-01-2021) NOSTALGIE.
Cabine zicht rijden door Londen met Volvo FH460.
https://www.youtube.com/watch?v=jDVJLVDNBNY

====================

(15-01-2021) AMERIKAANSE AGRESSIE.
Ik lees een boek geschreven door William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
Een uitgebreid verslag van Amerika's geheime en openlijke militaire acties in de wereld.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

Op pagina 383 van hoofdstuk 56 -- The American Empire -- schrijft de schrijver:

Na de bombardementen op Irak in 1991, eindigden de Verenigde Staten met militaire bases in,
Saoedi-Arabië, Koeweit, Bahrein, Qatar, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten.
Na de bombardementen op Joegoslavië in 1999, eindigden de Verenigde Staten met militaire
bases in Kosovo, Albanië, Bulgarije, Macedonië, Hongarije, Bosnië en Kroatië.
Na de bombardementen op Afghanistan in 2001, eindigden de Verenigde Staten met bases in
Afghanistan, Pakistan, Kazachstan, Oezbekistan, Tadzjikistan, Kirgizië, Georgië, Jemen en Djibouti.

Zo ver het Boek.

Als het goed is, zijn er meer dan 1000 Amerikaanse militairen basissen wereld wijd. Daar staat vermeldt welke landen nog eigendom zijn van de koloniale moederlanden, het is even schrikken. Je komt ongewild tot de conclusie dat, het blanke westerse ras daadwerkelijk van het standpunt uitgaat, deze planeet de Aarde is ons eigendom. Wij 1 miljard blanke westerse mensen maken de dienst uit, en niet de 6 miljard mensen met een huidskleur. Die moeten verplicht naar onze pijpen dansen, anders bombarderen we hun de hel in. Daar draaien we onze hand niet voor om.
http://www.gouvernante.info/regeringen2.htm

Mijn conclusie, niks geen Superieur Arisch Übermensch Ras, dit is hoogmoedswaanzin, in de psychiatrische wereld, een bekende wereldwijde westerse blanke arrogante verwaande ziekte.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

George Carlin - Het Bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

54 gedocumenteerde valse vlag aanslagen.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

====================

(14-01-2021) DE PALESTIJNSE VROUW AHED FAMIMI IS EEN HELDIN.
Ze is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar 'varken' in het gezicht te slaan.
https://www.youtube.com/watch?v=8YFen2KdqbU
Ze is toen gearresteerd en opgesloten.
https://www.youtube.com/watch?v=MxhNRs-j6b4
Palestijnse Ahed Famimi confronteert Israhel soldaten.
https://www.youtube.com/watch?v=JK-af5lh8y4
Ahed Tamimi — Levendig Verzets-toer.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw

Kleine Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=9FE9XSm_xVc
https://www.youtube.com/watch?v=5YnlwX4Mw5g
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-rAN0snHlk

Interview met Palestijnse Jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

97% van de zogenaamde Joden zijn nep, ze zijn geen afstammelingen van de stam van Judea of Abraham. Ze zijn 'Khazars' van Khazar, nu genoemd Oekraïne. Palestina is niet hun beloofde heilige land ze hebben het gewoon gestolen, net zo als de Engelse Turtle Island (Amerika) stalen, en net zo als de Nederlanders Suriname jatten. Netanyahu zei het zelf: 'Ik ben een Khazar', en mijn vaderland is Oekraïne. Ze zijn bekeerde mensen in 740AD, in plaats van het Christelijke of Moslim geloof te kiezen kozen ze het Joodse geloof. Oplossing: koop een koffer pak hem in en stap in het vliegtuig en rot op naar huis.

http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://www.fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
http://xroads.virginia.edu/~MA01/kidd/thesis/pdf/protocols.pdf

Saffa 27 6 09 - Boeren worden verhinderd om op hun land te werken.
https://www.youtube.com/watch?v=8PUpmUMG_pA

Een Moedige Vrouw — Rania Masri — Een Vredes Activiste.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson naar Palestine — Rania Masri).
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Crisis in Gaza en West Bank).
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Blootleggen van het Syrische Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Vragen en Antwoorden Syrisch Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Toespraak: 'Mr.Obama, wat is barbaars?).
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (Meer YouTube van Haar).
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website van Rania Masri).

Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (English lyrics).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah" Official Music Video.
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein [RAP NEWS 24].
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Palestijnse Radio en Televisie Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).
http://aqsatv.ps/live (Televisie)

Palestijnse Maha maakt Pitabrood.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Palestijns Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+streetfood&ia=web

Gelekt rapport Joden Khazaren naar Oekraine.
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
Onderzoekers Asjkenazische Joden Turkse Wortels.
https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
De geschiedenis net Joodse koninkrijk der Khazaren.
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
Wil de echte Jood nu opstaan.
https://gabrielevandoorn.wordpress.com/2012/06/16/wil-de-echte-jood-nu-opstaan/
Artikelen en Protocollen.
http://wimjongman.nl/artikelen/protocollen.pdf

Haredi Joden tegen de staat Israhel.
https://www.youtube.com/watch?v=FKplabTRuak
https://www.youtube.com/watch?v=me4FqdrmVBs
https://www.youtube.com/results?search_query=haredi+jews

Het Syrische Meisje.
https://www.youtube.com/results?search_query=partisan+girl

====================

(13-01-2021) IS ORGAANDONATIE KANNABALISME?
De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond
zoals vroeger de Papoea's, en de andere kannibaal,
eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen
gereedschapskist van de medici, die wanneer ze maar willen,
ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: We gaan na uw dood, uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen. Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er mee wat we willen. En omdat we langer willen leven, stelen we uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En eenieder die wil doneren plaats zijn naam. En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor, zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van de Maffia zoals: Dictators en Machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in. De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie organi-satie een vierde, gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis. Dan kan er ook nooit verwarring zijn in de medische wereld of u wel of niet orgaandonor bent, of wilt zijn.

http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

====================

(12-01-2021) NEDERLANDSE REGERING VINDT HET PRIMA.
De Nederlandse regering vindt het prima dat Saudi Arabië kinderen vermoordt in Jemen met bommen, want hun ambassade in Riyad in Saudi Arabië dichtdoen dat doen de Nederlanders niet. Maar de ambassade in Damascus in Syrië heeft men wel gesloten, terwijl Assad geen kinderen vermoordt. In politiek Den Haag lijden ze aan schizofrenie waardoor ze met twee maten meten. Het bekende Jekyll and Hyde gestoorde syndroom.

Hieraan kun je goed zien met wat voor een smerige mentaliteit regeringen rondlopen. In oorlogen gaat het volgens mij niet om goed of kwaad, of vrienden of vijanden, maar hoeveel men er uit kan slepen. Heb ik baat bij zo een oorlog dan doe ik mee, heb ik er geen baat bij dan mogen ze mekaar uitroeien. En de kiezers die gaan stemmen, zijn volgens mij het kwaad van de evolutie. Want al die moord en doodslag vinden ze prima om eigen gewin.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

http://www.gouvernante.info/taboe2.htm

====================

(11-01-2021) WIE MAAKT DE DIENST UIT?
Het zijn niet de burgers de kiezers of de politici die de dienst uitmaken in Nederland, het zijn de multinationals zoals de farmaceutische industrie de bankwereld de medische wereld de olie maatschappijen de voedingsindustrie enz. Zij halen de politici onderuit d.m.v. lobbyisten, volgens de EU-regering zijn smaak geur en kleurstoffen veilig, maar is dat echt wel zo?

Politici komen van Stadshuizen af, en daar waren ze al geen raketgeleerden. Als ze in de prak-tijk niet voldoen falen of liegen dan worden ze, gepromoveerd tot bv. burgemeester van een stad of commissaris van een provincie, of een bank neemt hun in dienst voor bewezen diensten. Zo als de volks en landverrader minister van Financiën G. Zalm die met pensioen en miljonair is.

Zijn Voedsel Additieven veilig?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+voedsel+additieven+veilig
https://duckduckgo.com/?q=zijn+voedsel+additieven+veilig&ia=web

Zijn E-nummers Veilig?
https://www.youtube.com/results?search_query=e-nummer
https://duckduckgo.com/?q=zijn+e-nummers+veilig%3F&ia=web

====================

(10-01-2020) GEEN COMMENTAAR.
Hoe maak je een Mini Jeep Hybrid thuis - Deel 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
Hoe maak je een Mini Jeep Hybrid thuis - Deel 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg
https://www.youtube.com/results?search_query=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home+
https://duckduckgo.com/?q=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home&ia=web

====================

(09-01-2020) HET MAKEN VAN AARDEWERK IN INDIA.
Aardewerkfabriek | Modern Aardewerk Klei Werk
Door vrouwen | Snel & Perfect Kookgerei maken.
https://www.youtube.com/watch?v=xHG-FwsRg7s
https://www.youtube.com/results?search_query=pottery+making+in+indian+villages

====================

(08-01-2020) WEL OF GEEN VACCINATIES?
In de Ziekenhuizen in Deventer en Zwolle is men begonnen met het vaccineren van personeel, ik dacht dat het ontwikkelen van een vaccin drie jaar duurde en geen zes maanden. Het is nu afwachten hoe hun lichaam er op gaat reageren positief of negatief, laten we hopen dat het goed gaat, mocht het mis gaan dan zit het personeel misschien met een levenslange handicap.

Zoals u weet ligt de Horeca op zijn: "GAT", vanwege die achterlijke: "Corona-Kolder" van die drie: "Psychopaten" die: "OPRUTTE DeJonge en van Dissel heetten". CoronaCovid19 is familie van de Griep — Er sterven drie?, keer zoveel mensen aan de Griep dan aan Corona, maar voor de Griep is er geen lockdown.

Het echte eieren is het vaccineren van zeven miljard burgers á € 35 Euro per persoon, daar wor-den die: "BEESTEN" uit de: "HEL" met die stropdassen uit: "Villapark de Bungalow" rijk van. Het: "TUIG" heeft de: "Slaventijd" geherintroduceerd, die geldt nu ook voor Blanke Mensen. De Slaven lopen nu rond met een mondkapje, is dit dat bekende getal: "666" uit de Bijbel?

Er zijn twee kampen die mekaar bestrijden over het nut van het wel of niet vaccineren van bv. kinderen. Je hebt als eerste de gevestigde orde, die er baat bij hebben dat het liefst alle 17 miljoen burgers worden ingeënt tegen alles wat er maar bestaat. Dat is de medische wereld en de farmaceutische industrie, en die laatste verdienen er natuurlijk lekker aan.

Dan heb je de tweede groep van mensen die nadenken en onderzoeken, zoals bv. ouders van kinderen, als ook getrainde wetenschappelijke onderzoekers. Deze mensen ontdekken allerlei zaken die de pers&media zoals de demagogen van de journaals de kranten de praatprogramma's op Tv niet vertellen, maar met liegen en bedriegen met valse nieuwsitems.

Vroeger stierven inderdaad vele kinderen aan allerlei ziektes, en die werden 'veroorzaakt' door open goten slecht voedsel en slechte hygiëne. Maar toen men dat had geregeld, stierven er nog bitter weinig kinderen, en toen pas kwam men achteraf met die vaccinaties. Nu doet men heel slim alsof die vaccinaties de oorzaak zijn van het uitroeien van de kinderziektes.

Er is wereldwijd al genoeg onderzoek gedaan, en die wijst ieder keer weer uit dat kinderen die ingeënt zijn, vaker ziek worden dan kinderen die niet ingeënt zijn. Bv. de mazelen krijgen schijnt heel goed te zijn voor kinderen, omdat die het immuunsysteem en de weerstand van het lichaam van kinderen versterkt. Chemicaliën in medicijnen ondermijnen juist de weerstand.

De vaccinatie-maffia die hebben lobbyisten in dienst om politici te bewerken en onderuit te halen, in de hoop dat ze een wet gaan maken om in de toekomst alle 17 miljoen burgers in te enten tegen van alles. Je kunt dit maffiasyndicaat beschouwen als psychopaten die net zolang blijven sodemieteren, totdat ze hun zin hebben gekregen, die doet ook de antirokers-maffia.

Dit zijn allemaal kleine psychopaatjes, die thuis bij tante Truus 50 jaar geen -- REET -- te vertellen hebben. En daarom compenseren in de maatschappij, door de grote stoere jongen uit te hangen. Tante Truus zet hun koffer vroeg of laat voor de deur, oja voor je de deur dichtslaat achter je, laat je het huis de auto de kinderen en de bankrekening even achter, doei.

Brandy Vaughan, (De Vrouw op de 1e Youtube hieronder) de oprichtster van de anti-vaccinatie organisatie, overleed op 45-jarige leeftijd op 7 december 2020. Brandy Vaughan stierf aan een natuurlijke? dood?, zegt de politie.
https://www.snopes.com/news/2020/12/22/brandy-vaughan-death/
Vaccineren is voor winst, niet voor gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o

Ik ga niet beweren dat ze vermoord is want dat weet ik niet, MAAR: ervaring als webmaster van een website die al twintig jaar graaft op het internet voor achtergrond info voor mijn artikelen, heb ik geleerd dat vele klokkenluiders inderdaad allemaal sterven aan een natuurlijke dood. Er sterven ook jonge mensen aan een natuurlijke dood, dus misschien is het haar overkomen.

Maar misschien is ze wel vermoord, waarschijnlijk ook nog om andere klokkenluiders die van plan zijn om in de toekomst in het openbaar ook hun zegje te doen bang te maken. En wat doen de Kuddedieren Klootjesvolk en dom Gepeupel (Sheeple) ons uitlachen en ons: "Complotgek-ken" noemen. Terwijl zelf onderzoeken ze geen fluit, die kijken levenslang de andere kant uit.

Dr. Suzanne Humphries over vaccins en het immuunsysteem.
https://www.youtube.com/watch?v=_HMjAHx0egI
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
Gif in een griep-prik, kankerverwekkende formaldehyde.
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

====================

(07-01-2021) ZIJN WESTERLINGEN EERLIJK?
De Europese honger naar kip begint en eindigt met de borst van de vogel. Andere onderdelen worden in stukken gehakt, bevroren en verscheept naar het buitenland – vaak naar Afrika. De door de EU gesubsidieerde invoer van pluimvee verpest de markt voor Afrikaanse landbouwers.

https://www.youtube.com/watch?v=1QEL_Qx43iE
https://www.youtube.com/results?search_query=subsidized+chicken+for+africa
https://www.dw.com/en/ghana-poultry-farmers-undercut-by-eu-imports/av-47911356
https://duckduckgo.com/?q=Subsidized+Chicken+for+Africa.&ia=web

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/164429-europa-afrika-geplukte-kip-maakt.html

====================

(06-01-2021) ADDERGEBROED?
Jullie Zionistische Khazar (Nep-Joden) uit Israhell, ik daag jullie uit, roei ons Gojim maar uit met jullie 300 atoombommen. De zeven miljard mensen mogen naar het paradijs, en ik vernietig jullie lichaam geest en ziel, dus jullie bestaan niet meer. Ik heb jullie geschapen en ik vernietig jullie weer. Waar halen jullie de arrogantie vandaan, je Superieur te noemen van de mensheid.

Arthur Koestler ? De Dertiende Stam.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

En: "NEE", er zijn geen zes miljoen Joden vergast, het is een sprookje dat wanhopig door de NEP Joodse leiders in stand word gehouden, anders vallen ze door de mand. Dan hebben ze geen recht meer op Palestina, die ze nu illegaal en crimineel gejat hebben.

Het Rode Kruis onthult de - Judaïstische Holocaust - Bedotterij?
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

De verborgen geschiedenis van de, ongelooflijk kwaadaardige Khazaarse Maffia.
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Deed de Mossad 9/11 met Meelopers?
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(05-01-2021) TUIG?
Van de 195 landen van de wereld zijn er twee die geen lid zijn van de Verenigde Naties (VN) ze zijn toeschouwers n.l.:
Vaticaan Stad (Heilige Stoel). Die wordt beschouwd als een onafhankelijke Geloofsstaat.
Palestina. (Toeschouwers). Die wordt beschouwd als een Terroristische Staat.

Veel van de 193 landen vinden het niet erg als Palestina ook lid zou worden van de VN., maar Amerika gooit zijn: — Veto — op tafel wat bezopen is. ÉÉN land Amerika maakt dus de dienst uit voor alle landen ter wereld, ongetwijfeld in opdracht van hun bazen uit Israhell. Er zijn 300 congresleden met een dubbel paspoort en Nationaliteit, wat niet mogelijk is volgens de Amerikaanse Grondwet.

Palestijnse Verenigde Naties bod uitgelegd.
https://edition.cnn.com/2012/11/28/world/meast/un-palestinian-bid/index.html
Leden van de Verenigde Naties.
https://www.worldometers.info/united-nations/
Hoeveel landen zijn er in de Wereld?
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/

050 IK ZOU WEL EENS WILLEN WETEN HOE DE GODEN DENKEN?
Tellen hun zegewielen, wensen woede kink doode.

051 WANNEER KOMT ER EEN EINDE AAN DE ELLENDE OP AARDE?
Een raad en een mandaad lokt een inleed weerroep.

052 GOD WANNEER KOMT U OP AARDE OM DE VERWARRING WEG TE HALEN?
Keer voogd de rug toe, weten wapen wiegmom, lard haan narr?

(Lard = Engels voor Vet?)

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(04-01-2021) SATANSKINDEREN?
049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

De Ufonauten uit deze film, zijn dat misschien het blanke ras oftewel de gevallen engelen uit de Bijbel? Hebben ze toen met hun Ufo's de Aarde ontdekt gestolen en bezet?, en de oorspron-kelijke bewoners met een huidskleur werden die uitgeroeid door een zondvloed? Degene die ontkwamen vluchten ze naar de oerwouden van Afrika Zuid-Amerika en Aziatische landen?

Is de ruimte vloeibaar?
http://www.bovendien.com/categorieen/buitenaards/is-de-ruimte-vloeibaar

Een schrijver schrijft een boek en dat kan een succes worden in de verkoop dus een hit, en in Hollywood besluit men om er een film van te maken. Is het mogelijk dat de speelfilm echt is gebeurd in de oertijd, en ons onderbewustzijn weet dat? Zou het mogelijk kunnen zijn dat bij sommige mensen, de grens tussen onderbewustzijn en bewustzijn heel dun is en het realiseren?

That's it Honkeys, your ass is grass.
Bye White-bread, you ugly Motherfuckers.
https://www.youtube.com/watch?v=qjh_YGrtN9k
De Film: Independence Day (2:04:41 Uur).
https://www.youtube.com/watch?v=Tc9YN7y8X70
Independence Day Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+independence+day
https://duckduckgo.com/?q=independence+day+film&ia=web

Vroeger waren alle landen in Afrika in Midden en Zuid-Amerika Azië en de Arabische wereld, koloniale landen van de westerlingen. Godzijdank zijn ze nu onafhankelijk, maar dat zint de westerlingen niet, die zijn pisnijdig en proberen d.m.v revoluties en staatsgrepen de regeringen weg te jagen om er stro-regeringen te parkeren. Amerika is daar al 75 jaar mee bezig, tuig dus.

Ik ben er heilig van overtuigd dat, als de niet-westerse landen hun grenzen dichtgooien, en de westerlingen geen grondstoffen meer krijgen. Dan zullen de westerse regeringen onder leiding van Amerika die landen militair binnen vallen en bezetten. Nu houden ze zich koest want ze betalen nu een grijpstuiver, maar straks komt hun echte karakter en ware aard boven water.

Al door de gehele geschiedenis worden mensen met een huidskleur behandeld als, slaven goed-koop werkvee en minderwaardige wezens. Het racistische blanke ras leeft in de waan dat, deze planeet hun eigendom is. Eerst stalen ze gratis de grondstoffen d.m.v. een slaven en koloniale tijd, vandaag de dag onze moderne tijd betalen multinationals een grijpstuiver voor de goederen.

De Palestijnen uit Palestina, de Indianen van Amerika, de Maori's van New Zeeland en de Abo-riginals van Australië worden door de nazaten van de blanke Europeanen als oud vuil behandeld in hun eigen land. Ze tellen helemaal niet mee in de maatschappij, ze krijgen de slechtste huizen medische behandeling schoolopleiding salarissen enz., en er wordt op hun neer gekeken.

De laatste dagen op Aarde.
https://www.youtube.com/watch?v=LWZSDi1TV8Y
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+the+last+day+on+earth
https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-the-last-days/
https://duckduckgo.com/?q=last+days+on+earth&ia=web

====================

(03-01-2021) SERIEUZE ZAKEN.
JCB Graafmachine Versus angstige heuvel en
grote boom -JCB Maakt weg langs de heuvel.
https://www.youtube.com/watch?v=KZJ2-hO01Ao&list=PLTk_5weVvKP9-JUDGmwT8wVe1ZYS2Iery

Graafmachines laden vrachtwagens
met een zeef op het laad depot.
https://www.youtube.com/watch?v=9wjEVV92Zvw (5:35 / 15:22)

====================

(02-01-2021) MIJN FAMILIE.
Bridezillas: Zuster Gevecht.
https://www.youtube.com/watch?v=nAHO8GBKjGI
https://www.youtube.com/results?search_query=sister+fighting+each+other

Steegrat krijgt van Rechter Joe Brown
straf en loopt! uitdagend weg. F ck You.
https://www.youtube.com/watch?v=kWkDOS4073Q
Die dikke kloot begon.
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4

Sluwe vrouw uit de hel.
https://www.youtube.com/watch?v=MI5X5gclVZk
Hij houdt van Spek die spettert. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=6DBKRhDfGGo
Het Spek is niet meer heet (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=tU7WFz0illA
Gekke oude Mensen in de Rechtbank.
https://www.youtube.com/watch?v=od8FS6f47Mo

====================

(01-01-2021) MIDDEN-OOSTEN + HINDOE CHRISTELIJKE MUZIEK.
Mijn leven is van U - Midden Oosten.
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ
Inta Elaahi (U bent mijn God)...Arabisch Christelijk liedje.
https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8
Tasbiih al-Rab...Gezegend is de Heer.....Arabisch Christelijk lied.
https://www.youtube.com/watch?v=Z41HfwSUbUM
Jezus uw naam is groot: Mooie Arabische aanbidding uit Egypte.(English) https://www.youtube.com/watch?v=hd89IbwHtFc
Ha Hallelujah...Arabisch Christelijk liedje, Egypte.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94
Neem me mee - Jemenitische Arabische Christelijke Song.
https://www.youtube.com/watch?v=18zCqfybPM4

Hindoe Christelijke Muziek.
Ho Teri Sthuthi | De Konings Dochters | ©2019.
https://www.youtube.com/watch?v=XqzSW4An8u8
Hosanna| Hindi Aanbiddelijk lied| Christus alleen Muziek.
Ft.Vinod Kumar, Benjamin Johnson.
| https://www.youtube.com/watch?v=HNse4Quefa0
FASLA | Awesome Hindi Christelijk aanbiddelijk lied van
Maranatha Aanbiddelijk Concert | live opgenomen in India.
https://www.youtube.com/watch?v=Rbti_KptX5g
Yahova Na Mora' Muziek Video.
De Hindoe Classieke Dans Versie.
https://www.youtube.com/watch?v=8NWLUB9ewIc

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

==========

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 30 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2020-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2020.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2020-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://www.deepl.com/translator
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://languagetool.org/nl (Check Spelling).
https://www.spelling.nu/ (Check Spelling).
https://www.spelcheck.nl/tekstcontrole (Check Spelling).
https://www.vertalen.nu/woordenboek/nederlands-engels/ (Translation Dictionary)
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=bing+translator

====================

(19-04-2021) A COURAGEOUS BUSINESSMAN.
Entrepreneur Apeldoorn just throws his business open.
https://www.youtube.com/watch?v=ni-_CBKkL5Y
A distraught entrepreneur throws open shop Police intervene.
https://www.youtube.com/watch?v=W5XmeRPedBU

Entrepreneurs fined during riots at protective shop.
https://www.youtube.com/watch?v=aybCDzduMeo&t=90s&ab_channel=OmroepPowNed
https://duckduckgo.com/?q=Ondernemer+Apeldoorn+gooit+zijn+zaak+gewoon+open&ia=web

====================

(18-04-2021) A THREE-YEAR-OLD SISTER IN ACTION.
A Toddler Has Some Adult Attitude - Steve Harvey.
https://www.youtube.com/watch?v=WQ8PkLohw64

Dani and Dannah the follow-up to the break-up.
https://www.youtube.com/watch?v=VDpMo5NCG4Y
SAY WHAT (Official Music Video).
Dani and Dannah - DJ Suede the Remix God.
https://www.youtube.com/watch?v=k5uwtc63ZyA

====================

(17-04-2021) NICE WORK.
Cutting or Trimming the Extreme Overgrown
Grass and Weeds Using Brush Cutter.
https://www.youtube.com/watch?v=75h-5C92e4E

====================

(16-04-2021) SPOOKY STRANGE WEATHER.
If you have to believe the weather reports from the Journals, this is very normal weather, but they can't explain to us why we never saw this weather before. America is working with on project called: “HAARP”, they send a kind of laser-beam to the: “Ionosphere” who is getting warm and expands, and bounces back to Earth and affects the weather. You can direct that beam.

October 2019: Extreme Weather, Planetary Turmoil.
https://www.youtube.com/watch?v=DobDKmr205c&t=1259s

A few years ago in Paramaribo Suriname South America a tropical country, with a constant temperature of 35 degrees Celsius, hailstones came out of the sky. Nowadays it's very common for the grass in front of my flat to burn, it never used to happen before. So the weather is clearly demonstrably changing, but is it doing that itself or the arrogant humans doing it?
https://www.youtube.com/watch?v=ctZjI9XCM0w&ab_channel=StarNieuwsSuriname

Spooky Strange Weather.
https://www.youtube.com/results?search_query=spooky+strange+weather
https://duckduckgo.com/?q=spooky+strange+weather&ia=web

Haarp: Holes in Heaven.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
https://www.youtube.com/results?search_query=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary
https://duckduckgo.com/?q=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary&ia=web

The Dimming, Full Length Climate Engineering Documentary (Geoengineering Watch).
https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY&t=58s&ab_channel=DaneWigington

====================

(15-04-2021) IS CORRUPTION THE BASIC INGREDIENT OF MEN?
People like me are considered by politicians to be psychiatric patients, who according to them spread fake news with our websites and YouTube. If I got it right, but I'm not sure, politicians will make a law, to prohibit our sites in the name of fake-news. That means that free speech will be gone, and whether we write the truth or not doesn't matter any more. Are you anti-political or talk opposite government than you need to disappear.

Be glad there are people like me because we keep an eye on the posh nosh, and examine everything they do behind the scenes they don't tell the people. See us as a finger on the wrist, because if we no longer exist in the future, the scumbags have a clear road to do with the citizens what ever they like. Consider us as watchdogs monitoring them from doing whatever they like, otherwise they become arrogant obnoxious cocky foolish human-beings.

Many politicians are in the long run corrupt and go enriching themselves, at some point they are under and above the law. Plus politicians in the medical world the elite pharmaceutical industry the multinational the rich the powerful, become thick friends like the cabal and the Zionists. If they can't get their way with the people, they simply make a new law to eliminate the people. And the people will hold the short straw and will be residing in the forest weeping.

We shouldn't forget that the ladies and gentlemen who had more education at school than us, are often arrogant and cocky and live in a morbid mentally disturbed delusional world. They believe that they have all the wisdom in power, are always right and infallible. This is called profes-sional arrogant cockiness, often they have the power through their political friends to make the laws they want, to send the citizens with laws regulations and settlements into the forest.

Are humans corrupt?
Dutch top ex-banker tells about Satan - English Sub Titles.
https://www.youtube.com/watch?v=cdISg47fcE4
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+corrupt
https://duckduckgo.com/?q=Is+corruption+the+basic+ingredient+of+man&ia=web

====================

(14-04-2021) TIRANNY FROM PSYCHOPATHS?
The Netherlands is starting to look more and more like a dictatorship, I wonder if the politicians (to whom it relates) realize this as well. Or are they maybe social psychopaths who couldn't care less, and get on with their demolishing policies. You seriously wonder what kind of people think so crooked, don't they realize anything or doesn't anything dawn to them?

Many international experts doctors and lawyers, interpret the basis for the political and medical corona policy as opaque. And unfounded, and the current measures and medical protocols counterproductive, destructive and resolutely unacceptable.

Respectable scientists and other members of our society who subscribe to this are silenced, 'cancelled' and 'framed' by politics, censorship and media attacks. In this light, we can also take a closer look at the amendment that was implemented in January 2020 within the Mental Health Office.

Under this law, critics of the policy can be forcibly hospitalized under the heading of "delusions" without the intervention of the psychiatrist and the judge.
https://www.artsenvoorwaarheid.nl/

I had a fight with the state mental health organization they wrote, we're coming to visit you at your home that day and hour, without asking me. Make sure you're home, or you will be sorry? And why are you coming?, you told the municipality of Zutphen that the Isis and Al-Qaeda are mercenaries of the CIA and Mossad. Do you have to be psychiatric for a statement like that?

I asked them if, a patient gives his or her opinion that deviates from your opinion, will he or she be drugged or placed in solitary, or will he or she be given a straitjacket. That means you're dictatorially taking the person down because you don't like his opinion, are you people nuts? Are you suitable as health care workers?, don't e-mail us anymore, no problemo.

Demonstration against Youth Care in Rotterdam.
https://www.youtube.com/watch?v=SjBC2rsXn_A
Protest against the Youth Care Agency.
http://demet.nl/watch.php?vid=7ba1226ea
Protest against Youth Care!
https://www.youtube.com/watch?v=OCQR3tJnhKI

====================

(13-04-2021) DID JESUS ARRIVE AT THE JEWS, OF ALL PEOPLE?
Sign of the end time: Lake Galilee almost full again. Rabbi Dov Kook predicted 10 years ago that if the Kinneret (Galilee, also called lake Tiberias), which at that time contained very little water due to the extreme drought, would be full again, the Messiah would come. In a few weeks, for the first time since his statement, the Kinneret will be full.

Israel's top rabbi says the Messiah has arrived,
and will soon reveal himself. (Posted on 04/04/2021)
https://www.xandernieuws.net/algemeen/israels-top-rabbi-zegt-dat-de-messias-is-gearriveerd-en-zich-spoedig-zal-openbaren/

Lake of Tiberias.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_van_Tiberias
https://www.youtube.com/results?search_query=meer+van+tiberias
https://duckduckgo.com/?q=Galilea%2C+ook+het+meer+van+Tiberias+genoemd&ia=web

If I were God, I'd make the Middle East Jew-free, and kick them back to Europe where they belong. Or, I split the land in two with in the middle a: "Water", e.g. ten km wide. On the left live the Palestinians and on the right live the Jews, and woe oh woe if the arrogant Jews go to mess about in the left-land of the Palestinians, then shit will hits the fan.

2,000 years ago they crucified him, till today they don't accept him. From 1917 to 1957, the Bolsheviks (Jews) murdered one hundred million (100) Russians and Eastern Europeans, they started the first and second world wars. Now they are working through their Jumping Jacks America to turn the Middle East and Eastern Europe into one great large graveyard.

God's children?????, MY ASS. In the Bible, Jesus says: “I don't know them, they're not my children, they're Satan's children”. Then he will go to them of all nations, I would have preferred him to have gone to the Eskimos, for e.g. So it can't be the real Biblical Jesus, if it's him, I don't know him anymore, I don't do business with false prophets.

The Jews are in reality: - Khazar - a brutally murderous people from Ukraine, and 95% of the Khazar converted to Judaism in 740 AD. They're not from Abraham's or Judea, and have NEVER lived in Palestine. And since 1948, they have been committing genocide against the Palestinians. With blessings from pretty much the whole world, are they sneaky Pharisees?

(The ones who are Murdered everyday).
http://freedom4palestine.org/
Jewish sound for Peace. (We are all one Nation).
https://www.jewishvoiceforpeace.org/
Irahellian Palestinian News.
https://israelpalestinenews.org/iak-investigation-international-campaign-is-criminalizing-criticism-of-israel-as-antisemitism/
I refuse to be an Israhellian Soldier.
http://www.december18th.org/

Are governments sneaky? Do they help Israel with weapons and other aid so that they stay in the Middle East and can handle the Arabs? If they don't help, they'll be chased away. And where do they flee to Europe, and do governments want that?, because they may hate the Jews as well. So the Palestinians are sacrificed, for the sake of the Western world?, Racism?

----------

As Seen On Israeli TV, Jews make fun of Jesus being Crucified
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI
Barack Obama Pictured as a Monkey.
https://duckduckgo.com/?q=obama+as+a+ape&iax=images&ia=images

A Brave Woman — Rania Masri — A Peace Activist.
From Ferguson to Palestine — Rania Masri.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0
Crisis in Gaza en West Bank.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398

Website of Miss Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
https://duckduckgo.com/?q=rania+masri&ia=web

And as I write this story, the Eastern Horizon is at 22degree42minute in the constellation of Capricorn, and at my birth the same position was in the middle of the sky. And the middle of the sky stands at 28degree30minute Scorpio while I was born with the Eastern Horizon at 22degree36minute Taurus, and Scorpio and Taurus are oppositions.

====================

(12-04-2021) CENSORED BY THE PRESS AND MEDIA.
All around the world anti lockdown protests.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(11-04-2021) RELAX AND ENJOY THE VIEW.
Jamaican Spengshell 40 feet Container - Nice Hair.
https://www.youtube.com/watch?v=8dIoYvxhvjs

Bus-Limousine from Airport Tokyo Japan.
https://www.youtube.com/watch?v=iUYOHUzi4sU

====================

(10-04-2021) DON'T TRY THIS AT HOME!!!!!
Playing with Matches and Sulfur.
https://www.youtube.com/watch?v=cggfSSP2W4s
https://www.youtube.com/watch?v=6ZLHZwH9icA

====================

(09-04-2021) DO AFRICANS COUNT IN THIS WORLD?
Are Africans citizens of the world? | Ooooota Adepo | TEDxBerlin.
https://www.youtube.com/watch?v=gS1n3MdzF0k&ab_channel=TEDxTalks
Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html

====================

(08-04-2021) THE PRESS AND MEDIA ARE LANDTRAITORS.
Millions of people around the world are on the streets because, they disagree with the Coronamadness lockdown. But those Demagogic Traitors and NSB'ers of the TV Journaals the newspapers and the talk shows on TV bring it censored in the news. Then there are those scruffy RIOT-Police dogs that mercilessly beat the civilians into the hospital.

If a citizen in China expresses his opinion on the street, he is arrested and disappears to a re-education camp, while in the Netherlands presumably?, also in other countries as well you are beaten into the hospitals. So democracy and free speech have been abolished and no longer exist, we now live in a cruel psychopathic police state.

Fortunately, there are also police officers who counter-gas because they disagree. They are bullied cursed at and sometimes fired. If you come to the police station today, your life is no longer certain, if you fall into the hands of those scruffy dogs (To whom it relates).
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/
=.

All around the World Anti Lockdown protests.
https://www.youtube.com/watch?v=NX8TTAuMEXw&t=332s&ab_channel=HugoTalks

====================

(07-04-2021) WE BUILD OUR OWN PRISON.
A good impression of the state of affairs regarding Big Data & Algorithms gives this excellent interview of Backlight with Harvard professor Shoshana Zuboff. Unfortunately, this report also emphasizes the commercial side. Between the lines you hear that it is actually about controlling our thinking and about the manipulation of our behavior.
https://wakkermens.info/we-bouwen-onze-eigen-gevangenis/

====================

(06-04-2021) IS THIS PATRIOTIC ENOUGH?, - DAMN RACISTS.
Is This Patriot Enough?': Asian American Official
Shows Military Scars, Condemns Racist Violence.
https://www.youtube.com/watch?v=zTJa_SwHcTE&ab_channel=NBCNews

====================

(05-04-2021) MAY THE POLICE BE THEIR OWN JUDGE?
Has the police doesn't matter which country, have the right to shoot and kill someone who's running away. I don't look at whether the person is fully partly or not guilty, essentially the person is executed on the spot. So the police are playing for judge. And they're always acquitted, which makes other cops think. I can also kill a runaway.

You come to the conclusion, if the police don't get their way there and at that moment, you're going to get killed. And that maybe human or beastly behavior of the law enforcement officers, they are probably pissed that a slave don't want to dance to their arrogant cocky tunes. Criminals do the same with each other in the city with a reckoning.

So if one (1) is caught and convicted, so should be law enforcement officer. The saying: “Thou shalt not kill”, also applies to them. And there are people who think, if my government is allowed to kill its enemy with the code-book and the Bible in hand, why can't I kill as a citizen. What am I doing wrong?, the police are their to stop arrest and lock people up.

The district attorney is suing the person, and the judge is punishing, and not the police who are not a judge. So beating citizens who think differently about corona or hitting them into hospital that is barbaric behavior. And wild car chases often end, in an accident serious or not because the police are chasing the car by racing top speed, to the bitter end.

If one has the license plate number of the car, they can still find the person afterwards. It's sometimes said that the motorist drove into a police officer and knocked him down. But I think that cop's mentally is psychiatric insane because, who doesn't step aside when a car races towards him with top speed, only a lunatic right?

So if the criminal gets jail time, the cop should get psychiatric treatment. Because with his psychiatric head, he's capable of shooting a civilian. So such a cop is essentially untrustworthy with a gun anyway. In recent years, there are shooting straight at the heart, not in the past, when people were shot in the legs.

And people who think and write like me are often parked in the woods. Under the guise of not being wise in the upper-chamber, ripped off the toilet-bowl etc. And the normal do with their fellow man what they want, without often taking into account the person. So who's mentally ill here, the abnormal?, or the normal?

Officer Speaks Out Against Police
Violating The Civil Rights Of Americans.
https://www.youtube.com/watch?v=edmVoHqjdJI
Josie Outlaw -- A message to the Police.
https://www.youtube.com/watch?v=IOsN-P5abVg
20 Orlando Police Steal food from Children,
Arrest 6 MORE for feeding the Hungry.
https://www.youtube.com/watch?v=ZDD6FtNMpNw
Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

====================

(04-04-2021) MAYRA ANDRADE.
Today the singer Mayra Andrade was
born in Cuba and raised in Cape Verde.

Dispidida.
https://www.youtube.com/watch?v=u3um2-YQZ7A
Quim di Santiago / Kenha ki ben ki ta bai.
https://www.youtube.com/watch?v=B9yaxJqYsiI
Kaka Barboza/ Dimokransa.
https://www.youtube.com/watch?v=R5p0MI9BtFk
Sangue De Berona - Tribute to Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=RpMHfXVPT_E
Hommage to Cesaria Evora.
https://www.youtube.com/watch?v=1AUzC0XANFc
Cesaria Evora Live D'amor 2004 (Complete Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=GrDHCxXF318&ab_channel=aseaoffaces

YouTube Channel.
https://www.youtube.com/channel/UCHz0P9qlaODGMQIF3KUCSkA
Website.
http://www.mayra-andrade.com/

Various Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=Mayra+andrade+uit+Cuba
https://duckduckgo.com/?q=Mayra+Andrade+uit+Cuba&ia=web

====================

(03-04-2021) LET'S GO CHINESE STYLE.
Chinese girl Liu Pinxi, plays a mean guitar.
https://www.youtube.com/watch?v=HbELDkElB40&ab_channel=YOYO
Chinese girl playing killer drums.
https://www.youtube.com/watch?v=pqMwksZfi7A&ab_channel=AlizeeDefan
Guzheng&Zhongruan with backing track.
https://www.youtube.com/watch?v=HyAHJEDCxxM
Chinese Computer Music.
https://www.youtube.com/watch?v=CeJNZbwdMT8

Despacito Instrumental Cover (Gu Zheng / Chinese Zither).
https://www.youtube.com/watch?v=oZfOdoLoAKQ
(Live) Despacito China Version - (Feng Timo - Phùng).
https://www.youtube.com/watch?v=x4g9wXF48qk

Chinese Streetfood In Beijing China.
https://www.youtube.com/watch?v=jKXOh5wrzK4
Hong Kong. A Walk Around the Food Markets.
https://www.youtube.com/watch?v=nh79zJJt6GU

Chinese Market in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=PKM7XAnOIig
Chinese New Year in Paramaribo Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=U_Nmp5oB8q4

Chinese Impression of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=XWkhccJiEQs

====================

(02-04-2021) THE ESTABLISHMENT?, LANDTRAITORS?
If you send information to highlights the other side of Corona, to e-mail addresses of: general practitioners pharmacies medical organizations your hospital and town hall etc. Then you don't answer you, the only one is my own doctor who indicated that he no longer wants to receive email, so no interest. All these professionals are they also herd animals?, (Sheeple).

Ozone, Influenza and the Causes of Disease.
https://www.davidpratt.info/ozone.htm#o8

And they are getting on with the government's policy on Corona, and we're called conspiracy theorists. The people who are peacefully on the streets because, they don't agree with the policy, they are beaten into the hospital by those beasts of the Riot Squad. Officers ringing the bell and saying that, this should not be so are discriminated by their own colleagues.

https://www.dlmplus.nl/2021/03/18/opdracht-aan-politie-demonstranten-zijn-virussen-die-je-moet-bestrijden/

Some Police-Officers are fed up.
https://bpoc2020.nl/politieverhoren/

General Information.
https://www.anbb.nl/
http://artsencollectief.nl/
https://www.petities.com/

====================

(01-04-2021) THE JEWS ARE DANGEROUS RACISTS CLOWNS.
"I'm here to separate the 'good Jews'
from the 'Satanic Jews'" - Louis Farrakhan.
https://www.youtube.com/watch?v=7O5eL2MzNtA
Louis Farrakhan Responds to Social Media Ban:
Satanic Jews Are Mad I Exposed Their Hatred of Jesus.
https://www.youtube.com/watch?v=_fBQNIHd-PY
Nation of Islam Leader Louis Farrakhan:
Ashkenazi Jews Are Not Semitic; They "Crept Out of Europe".
https://www.youtube.com/watch?v=UImh_ujDJdk

I wonder where are the good Jews to stop the Satanic Jews in Israhell. So that the Palestinians can live in peace in their country, and are no longer exterminated by the Satanic Jews. It's Satanic to want to kill millions of Palestinians because, they want a Jewish state with only Jews. Jesus says, "They're not my children".

Suppose the Romans return to The Netherlands and kill all 17 million Dutch people, because they want to have a Roman country without the Dutch. If they tried this in real life, they wouldn't get away with it. Why does the whole world look the other way when the Jews do this to the Palestinians, because they have a skin color?, while the Dutch are white.

Are Western and European governments secretly engaged? Are they helping Israel with weapons and technologies to keep them strong in the Middle East, so they can keep the Arabs under it? If they don't help, they'll get weak, and maybe they'll get kicked out.

And where do they flee to Europe, and presumably governments don't want it because, they may also hate the Jews. So essentially the Palestinian people of colour are sacrificed, for the well-being of the white Western world?, Racism?

Inside Israel's Race Wars.
https://www.youtube.com/watch?v=rTRsnoAmgjc&ab_channel=DavidSheen
Israeli Politics Decoded [Full].
https://www.youtube.com/watch?v=BCIhqrcSvZI

David Sheen's Website.
http://www.davidsheen.com/

David Sheen Info.
https://www.youtube.com/channel/UC7ZJ4QRIv-QWKgJpRdtQHvQ
https://www.youtube.com/results?search_query=david+sheen
https://duckduckgo.com/?q=david+sheen&ia=web

Exploring the Middle East and South Asia through their media, MEMRI bridges the language gap between the West and the Middle East/South Asia, providing timely translations of Arabic, Farsi, Urdu-Pashtu, Dari, and Turkish media and original analysis of political, ideological, intellectual, social, cultural, and religious trends in the region.

Memri Sites.
https://www.memri.org/
https://www.youtube.com/channel/UC59Cpk70K2TwdmApJOTuW9g/videos
https://duckduckgo.com/?q=memri+tv&ia=web

====================

(31-03-2021) ARE WE SPACETRAVELLERS?
NASA on behalf of their bosses are they lying to us? In the Bible, God has written, “There is not only water on the Earth”, but also above below and around the Earth, so in space. When astronauts in space move outside their space rocket, they move slowly as if they were going through water, and on Earth they also practice in swimming pools.

The Biblical Flood may have been done by extraterrestrials called Ufonauts, who discovered Earth and stole it, and killed the original inhabitants people of colour who lived in paradise on Earth. And how did they do that, they made holes in the atmosphere and flooded the Earth with water, causing the masses to drown.

And the people who survived fled into the jungles, from, for example, South America Asian and African countries. And until today our time 2021, the white man still plays the boss on Earth, and consider him their property. The people of colour are treated like old dirt and hey consider them inferior beings. The Americans do the same to the Indians.

Let's say NASA is fooling us, in the sense that the Sun Moon stars and other celestial bodies are within the atmosphere and not outside. You could think of Earth and everything inside it as a womb. Paradise can be in our sub-consciousness, so if we look at a lens of a camera so our eyes, we see hell.

If, according to the Bible, there is not only water on Earth, but also around the Earth, then it is possible that if we look in the sky at the blue sky that, we see the blue of the water. If we look at the ocean, we can see through the water, but the deeper the ocean, the darker it gets. Miles deep, the water is inky black, so is the universe.

So the spiritual world so paradise can be inside our subconscious and not outside of it, so if we dream that might be our real life. It is said dreams are deceit, perhaps that the church leaders are Satan children, you could also call them the false prophets from the Bible, who hold us in hell on Earth, and do not want us to return to God in Paradise.

The FIRMAMENT: Waters Above.
https://www.youtube.com/watch?v=4uSwFdcnkuw
Water in Space.
https://www.youtube.com/results?search_query=water+in+the+space
You've Never Seen A Star Do This - The Water above.
https://www.youtube.com/watch?v=9R897t8GSYQ

Water in the Sky.
https://www.youtube.com/results?search_query=water+in+the+sky
Water in space and the Earth.
https://www.youtube.com/watch?v=9QxRNyiPF9A
No Human Has Ever Left Earth’s Atmosphere, Here's Why.
https://www.youtube.com/watch?v=aPBVGXdsR0I

A New State of Water Reveals a Hidden Ocean in Earth's Mantle.
https://www.youtube.com/watch?v=pgm4z8vJVVk&t=8s
We Discovered A Massive Amount Of Water Near The Earth's Core.
https://www.youtube.com/watch?v=kQHuyu7KQe4

====================

(30-03-2021) FALSE NEWSSITES?
According to the website below, most alternative sites are fake. But years of experience have taught me that it's not so. Of course, there are a few in between where you can ask questions about, and whether or not their stories are true partly or not truth, but all of them? Anyone who shows the other side of a case is considered a conspiracy nutcase.

The hypocrites and demagogues like Google YouTube Facebook Twitter etc., forget to mention that they censor everything, which the government does not want you to know. The TV-Journaals de Talk-shows on TV and the newspapers also censor, everything that is not desired and or another side of a case such as CoronaCovid19. The establishment are big bastards.

False Newssites?
http://www.hoax-wijzer.be/valse-nieuwssites

This site that also cracks everything.
http://skepsis.nl/

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(29-03-2021) THE ONLY WAY TO MAKE PEACE IS:
First -- All the U.S. defense has to be kicked away
to the other side of the ocean where the war criminals belong --.
Second -- All mercenaries terrorists thugs and scum who were not born
in e.g. Syria and are shooting, they should also being kicked out of the country --.
Third -- All war criminals will be tracked down and
be tried by the International Court of Justice in The Hague --.
Fourth -- All governments are going to contribute financially to the
construction cost of what they destroyed with their armies in the Middle East --.
Fifth -- All refugees anywhere in the
world go back home to help rebuild their country --.
Sixth -- All Western and non-Western governments are banned
to sell their weapons production to any country anywhere in the world --.

It's starting to look like the U.S. and Israhell are finishing country by country in the Middle East. First Afghanistan then Iraq and then Libya then Syria now also Yemen, and what is next Egypt?, Lebanon?, Iran?, I don't believe it's the terrorists
=.

That so-called strong tough armed U.S. military is nothing, because they've been in the Middle East for 15 years, and what do they get out of it -- shooting paper --, those goat herders with their AK47 are clearly much stronger and better organized. The Western world is committing the greatest crime of this century. They're worse than Hitler.

And the racists of the Western world are destroying the entire Middle East with millions of dead and refugees, they are not bothered by that, and that for a few terrorists bombings in, for example. Europe, what's also bad.

I think America and Israel are just stealing the whole Middle East, using the garbage of evolution that call themselves Daesh Al Quada Taliban and Isis. Then the European countries will also be put in front of the trolley, under the guise of NATO
=.

What is also typical, the countries of Saudi Arabia Qatar and Jordan that are bombing Yemen at the behest of America and Israhell, don't have terrorists in their country. Israhell also has no terrorists, while the Arabs hate Jews. So you think they'll take them first, but there is not an assignment for.

It is a pity that no one in the European Government is banging their fist on the table and saying: –- And now it is fucking over, we are leaving NATO because America is dragging us from war to war --. You don't have to expect anything from those crazy psychopaths in The Hague, because they are not only weak, but also first class butt crawlers.

The people who want to put an end to this madness are called conspiracy theorists. The municipality of Zutphen had sent the GGD to me, because I had told them that the Taliban Daesh Al Quada and Isis are on the payroll of the white house and the Knesset. I then split the well-known Charlie Hebdo free speech into their stomach.

And then I was told don't e-mail us anymore, and that's all I've heard from them. Similarly, the town hall has asked me to stop emailing them. By the way, so is the COA. Now I also know how Jesus felt when the notables and the city's elite and church leaders nailed him to the cross, and maybe he spoke like me?

====================

(28-03-2021) JAVANESE MUSIC FROM SURINAME.
Irama Smeltkroes-Rah Usah Neko Neko.
https://www.youtube.com/watch?v=j0bhftZ30Tc
Patricia & Ruben Silvin-Wis Kerék.
https://www.youtube.com/watch?v=Ojk4-dCvnck
Pae Matjol Pop Jawa Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=wZT2muMjWWs
Frijar Klentenga.
https://www.youtube.com/watch?v=8tPyNuniTSk

====================

(27-03-2021) COMPLETE MORONS.
10 Minutes Of Bottom Insanity.
https://www.youtube.com/watch?v=N748yl1osdw&ab_channel=Tributevideo
Eddie Hitler as Edwina in Bottom.
https://www.youtube.com/watch?v=lJnDVSuR2X4&ab_channel=Kim%26AngelDominoEvers

====================

(26-03-2021) BYE BYE DEMOCRACY AND FREEDOM OF SPEECH.
Politicians are stupid creatures, because there are more and more people who join the protesters. The group is becoming big, and you can't beat them all into the hospital. These traitors and NSB people in uniform, are becoming increasingly crude in their actions against the people. But soon they're going to have to run for their lives, or they will be lynched by the people.

Emergency order in force in Amsterdam,
hundreds of protesters at Museumplein.
https://www.youtube.com/watch?v=4XH0dHCzwNY

LIVE: Londoners join worldwide anti-lockdown protests.
https://www.youtube.com/watch?v=-Q9Nbn7azzA

Freedom of Speech?
https://www.youtube.com/results?search_query=freedom+of+speech
https://duckduckgo.com/?q=freedom+of+speech&ia=web
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

====================

(25-03-2021) THIS WILL KEEP YOU BUSY.
Miss HP. Blavatsky’s masterwork on theosophy, covering cosmic, planetary, and human evolution, as well as science, religion, and mythology. Based on the Stanzas of Dzyan, with corroborating testimony from hundreds of sources.

http://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/spr/index.htm
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/cranston/index.html
http://www.theosofie.net/theosofie/blavatsky.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Helena_Blavatsky
http://www.blavatsky.net/
http://blavatskyarchives.com/
http://www.holybooks.com/wp-content/uploads/The-Secret-Doctrine-by-H.P.-Blavatsky.pdf

http://www.astrologie.ws/blavatsky.htm
https://www.astrotheme.com/astrology/Helena_Blavatsky

https://www.youtube.com/results?search_query=hp+blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=hp+blavatsky&t=h_&ia=web

http://www.katinkahesselink.net/indexgb.html

====================

(24-03-2021) WHAT IS REAL AND WHAT IS FAKE?
The Reptilian Brain.
https://lucswinnen.wordpress.com/2016/02/15/het-oerbrein/
https://duckduckgo.com/?q=reptielenbrein&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=reptielenbrein

Reptiles, Shapeshifters, Hybrids UFOs, is that based on truth, is there something in it, or is it the work of fools? The Earth has been around for billions of years, man has been on Earth for 18 million years, with 9 million years to go, according to, for example, the ancient Hindus and whether Ms. Blavatsky etc. Then there are probably other dimensions and or worlds.

So we don't know what happened or didn't happen in the past. Maybe we've been cloned by superior races of the past. Perhaps God did indeed blow our noses when he created us. What could also be possible is that we are descendants of beings from the universe, who lived on other planets' paradise moons or hells.

On Earth there are different breeds, with often also different skin tone colours, with hundreds of different language dialects habits mores etc. Where did all that come from, who did all that? Gods Angels Monsters Devils Ufonauts Giants, then our brains only work for a few percent, so who knows what's vomit.

Reptilian Secret Service Creep Spotted at Aipac.
https://www.youtube.com/watch?v=k2mjs_gdMAI
Scientific Proof David Icke Was Right About The Reptilians.
https://www.youtube.com/results?search_query=scientific+proof+david+icke+was+right+about+the+reptilians
Outer space reptiles?
https://www.youtube.com/results?search_query=outer+space+reptiles

11 Hybrid Creatures From Legends.
https://www.youtube.com/watch?v=0Oz7vZPKZsE

Manipulations on a Cosmic scale.
http://www.ellaster.nl/2017/08/04/manipulaties-op-kosmische-schaal/
https://www.youtube.com/results?search_query=magicians+of+the+gods
https://duckduckgo.com/?q=magicians+of+the+gods&ia=products

====================

(23-03-2021) SECRET SERVICES ARE WATCHING HER, TOO.
With the YouTube you have to specify your age, but then you have to upload a photo further, and I'm not going to. Because there might be a chip with private data in that photo, and that's none of Google and YouTube's business because it's private. And why does all this have to be done?, because Syrianpartisangirl might make statements that the U.S. government doesn't like.
https://www.youtube.com/watch?v=NkxmiANAQCk&ab_channel=SyrianGirlpartisan (Censor).

On Bitchute you can watch without censorship.
Don't call them "Domestic Terrorists".
I'm Syrian Let Me Tell You About Terrorism!
https://www.bitchute.com/video/NkxmiANAQCk/

The person who altered this Wikipedia page certainly works for the U.S. government. That's a typical dirty way to blacken someone in the eyes of the population, he or she does nothing but chop her. The bastards do nothing else than take us out and destroy us, we're always called conspiracy lunatics loonies en crackpots, etc.

The person writes: Conspiracy theory - Controversy with info-wars - with Socialist George Galloway - Holocaust denier Ryan Dawson - Ku Klux Klan David Duke - Neo-Nazi Richard Spencer - 9/11 was an insider job - Conspiracy New World Order - Free Masons Illumination - Isis works for the CIA and Mossad - Beheadings are fake - Positive towards Hezbollah.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maram_Susli

http://syriangirlpartisan.blogspot.com/
https://www.bitchute.com/channel/1bMAYZ8aeWAt/
https://www.youtube.com/results?search_query=syrianpartisangirl
https://duckduckgo.com/?q=syrianpartisangirl&ia=twitter

Wikipedia Google Twitter YouTube Facebook etc, all work for the U.S. government. And don't forget the Rats of the Journals and Talkprogrammes on TV and Newspapers.

Helen Buyniski - Wikipedia - A Tool of the Ruling Elite.
https://www.youtube.com/watch?v=nDPrpKDjQ5U
http://helenofdestroy.com/index.php/49-wikipedia-rotten-to-the-core
https://www.youtube.com/results?search_query=helen+buyniski
https://duckduckgo.com/?q=helen+buyniski&ia=web

====================

(22-03-2021) SHAKA ZULU THE MOVIE.
https://www.youtube.com/results?search_query=shaka+zulu+movie

====================

(21-03-2021) JERUSALEMA.
https://africa.thegospelcoalition.org/article/jerusalema/

Master KG - Jerusalema [Feat. Nomcebo] (Official Music Video).
https://www.youtube.com/watch?v=fCZVL_8D048
Master KG - Jerusalema ft. Nomcebo l African Ndebele Dance Challenge.
https://www.youtube.com/watch?v=DR0jMfloQcs

Kila Africana Kids Dancing Jerusalema | Best Dance Challenge New 2021.
https://www.youtube.com/watch?v=ff1LHIZA8Qs&ab_channel=KilaAfricanaKids

Eweeeh Workshop Reis Fernando | Video By Hrn | Afodance.
https://www.youtube.com/watch?v=3YW4TVtj3J4&ab_channel=ReisFernando
10 Best Jerusalema Dance Moves | Worldwide.
https://www.youtube.com/watch?v=1zl3f6zwc-M&ab_channel=ohAFRO

Master KG / Nomcebo Zikode.
https://en.wikipedia.org/wiki/Master_KG
https://en.wikipedia.org/wiki/Nomcebo_Zikode

Umkhosi Womhlanga - Reed Dance 2020.
https://www.youtube.com/watch?v=rKux8wjKrLo
Zulu Dances.
https://www.youtube.com/results?search_query=zulu+dances

Jerusalema Dance Challenge Compilation.
https://www.youtube.com/watch?v=32c_urQxQ88&
Jerusalema Dance Challenge |Best Tik Tok Videos 1.
https://www.youtube.com/watch?v=5p7GyQfKa4g

Johannesburg Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=johannesburg+streetfood+
https://duckduckgo.com/?q=johannesburg+streetfood+&ia=web

Johannesburg Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=johannesburg+streetwalk
https://duckduckgo.com/?q=johannesburg+streetwalk&ia=web

====================

(20-03-2021) THEY NEVER LEARN?
This is the typical arrogant conceit of the white race, the (1) billion Westerners still live in the delusion that, they are the bosses and owners of the Earth and the six (6) billion non-white people. The white race is mentally disturbed, they suffer from that mental disease called: “Delusions of Grandeur”, and it has led them to believe they are a Superior Aryan race.

Goddesses Vs Colonizer, WorldHealthOrganization,
UnitedNations, TvYabantu.
https://youtu.be/JIzvQNdWrSo

Google Sexualising Children Evidence.
https://www.youtube.com/watch?v=QLHXBLsjFBQ&ab_channel=TVYABANTU (Pt 1).
https://thclips.com/video/5bso8Moox_k/google-sexualising-children-evidence-part-2.html (P 2).
https://xox-ox.de/video/517/google-sexualising-children-evidence-part-3/ (Pt 3).

Virgin Schools in South Africa Part 1 of 3 (Subtitles).
https://www.youtube.com/watch?v=us3TCSyxFg4&ab_channel=TVYABANTU (Part 1).
https://www.youtube.com/watch?v=R8Hr3uZECqo&ab_channel=TVYABANTU (Part 2).
https://www.youtube.com/watch?v=EUCzh8Oyb9k&ab_channel=TVYABANTU (Part 3).
https://www.youtube.com/results?search_query=Virgin+Schools+in+South+Africa+Part+1+of+3+%28subtitles%29

https://xox-ox.de/show/africa/

====================

(19-03-2021) IS THE NETHERLANDS FAIR?
Suppose the Netherlands is innocent and has done nothing wrong, they have not bombed another country. Then the Netherlands will be bombed by, for example, Iceland, for sure the Dutch defense apparatus will try to shoot the Icelanders away from the Netherlands. I suspect that the entire Dutch population will be fine with that, because it is self-defense.

Let's say that the Netherlands is going to bomb Russia, a country that is also innocent, and has done nothing wrong. If Russia will also defend themselves in order to drive the Dutch away, then the voters do not say that Russia the full right to defend themselves, just like the Netherlands. Now they'll be mad because they hated Russia beforehand.

Most countries have a defense, they are not fooled, but to defend themselves when they are attacked. Why is the Netherlands allowed to defend itself and Russia not. They're both innocent and both didn't do anything. Why do the voters like it when the Netherlands defends itself, but get angry when Russia do, that's weird.

There are some Dutch people who resent me for defending Russia and also Syria. They also don't want to know about my website, even the 240 letters I had put on the buses of the 5 flats. There were only two responses, one was not served by this kind of mailing, the other wished me a Muslim beheading and setting my body on fire.

Several Dutch people make me feel that they don't want to know anything, because otherwise we can't live pleasantly. But it is they who voted, so that now the boundary of Russia is full of foreign soldiers. If things get out of hand, or someone loses their head. Then we have a war in Europe Russia and the Eastern Bloc countries. So they're obviously not bothered by that.

Sometimes I'm wondering what's going on in the upstairs room of some fellow citizens. Because I assume they also have common sense, they can reason philosophizing thinking and weighing. Still, they can occasionally come out strange, maybe they have a psychiatric problem, or they've been edited by the demagogic press and media.

====================

(18-03-2021) WHAT IS THE MEANING OF PSYCHIATRIC?
For centuries, people who think differently talk and write differently are considered psychiatric and mentally not okay, why does man do that?, because it's not convenient for them what they say. It disrupts their often sheeple herded life, their way of thinking talking and writing. Child-ren psychiatric patients and old people often speak the truth, which does not suit the masses.

What I've written before in the past is that some people are in touch with their subconscious. And because the subconscious is difficult to represent through ordinary consciousness, it seems twisted and confused. Maybe they are cleaning up the mess in their subconscious, but what can arrive in their consciousness can become a compulsive addiction.

You may call it a disease or a psychiatric illness, but what is psychiatric everything that deviates from the thinking of the normal?, people. Then they are all psychiatric, because they are addicted to good food money power alcohol tobacco sex you name it. Maybe Earth is the psychiatric institution of the inhabited universe, where they need to heal.

Desiree Stokkel.
Klassieker! Desiree Stokkel is interim Minister President van Nederland.
https://www.youtube.com/watch?v=oITRexIJJcA&ab_channel=%23JesuisVidere
https://www.youtube.com/channel/UCbRO9u-TupdS0MQuHJ7nYQQ
http://www.desireestokkel.nl/

https://www.youtube.com/results?search_query=desiree+stokkel
https://duckduckgo.com/?q=desiree+stokkel&ia=web

Waldo Dewanand.
https://www.youtube.com/watch?v=6UwGqi3EMOA&ab_channel=KritischPodiumDewanandWaldoDewanand%26Wieroe
https://www.youtube.com/channel/UCV700fm15zhnCe-Xu5F-luw
https://www.dewanand.com/

https://www.youtube.com/results?search_query=waldo+dewanand
https://duckduckgo.com/?q=waldo+dewanand&ia=web

=====

The Myth Of The Psychiatric Illness.
http://homepage.westmont.edu/bsmith/documents/Szasz.pdf
https://edoc.site/thomas-szasz-antipsychiatry-pdf-free.html
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm

https://duckduckgo.com/?q=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+deviation&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+illness
=.

For the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://www.youtube.com/results?search_query=children+suffer+trough+the+mistakes+of+their+parents
https://duckduckgo.com/?q=children+suffer+trough+the+mistakes+of+their+parents&ia=web
=.

ADHD is that really a disease?
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html
https://www.youtube.com/results?search_query=adhd
https://duckduckgo.com/?q=adhd&ia=web

Rachel Corrina- Self Actualisation, Human Psychology.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(17-03-2021) GRABWORLD.
We live in a world of grabbing to get rich, to live a financially enjoyable life, and the rest of the seven billion citizens of the world have to pay for it. They don't enjoy the raw materials mineral treasures and what else is in the Earth. A small group of people from, for example, a multinational essentially steal everything that is in the Earth, and call it their property, e.g. oil.

Libya's Gadaffi did it differently, selling the oil to the global community, but his citizens got a share of the net profit. The citizens got a 50% discount if they bought a new car. Gas light and power were free, education and the medical world were free. Unemployed people were paid a salary until they found work, petrol cost a dime, the profit was for the people
=.

You shouldn't tell that to the rest of the world, you'll be laughed at squarely, and you'll be called a psychiatric patient who doesn't live in reality. Also people who are called herd-animals laypeople and stupid mob try to change your mind, such as: it makes no sense, you draw at the short end of the stick, you are parked in the forest etc.

Throughout history, some people become rich from wars, which they often deliberately and premeditatedly cause and ignite. Just think of the war and weaponry, like navy boats tanks trucks fighter jets bombs and grenade missiles. It makes a lot of money, and then we talk about billions, the civilians and soldiers who have died are just sacrificed to get rich
=.

The raw materials in the Earth are intended free of charge for all citizens who live an average of 80 years, they are not the property of criminals. They will also be born and will also die again, and in the meantime it's not their property, but of all seven billion citizens of the world. Our spineless flap turd governments are friends of the criminals and look the other way
=.

The dead have friends, Gadaffi is my friend, our time will come.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
The truth the mainstream media (MSM) hid about Gadaffi's Libya.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

RadioStations from Libya.
http://radio.garden/visit/libya/srpuN7sr (Click if Dot is white).
Libyan Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=libyan+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=libyan+streetfood.&ia=web

====================

(16-03-2021) DAMNED IS CHURCH-RELIGION.
All politics are based on the indifference of the mayority.
James Keston.

Change is caused by the people who are rising up and do something, and
not by the people who talk it away and or laugh about it and do nothing.
The Rev. Dr. Maarten Luther King Jr.

All throughout history, people are exterminating each other because of their church beliefs. Therefore, I believe that the real faith is of God or Allah, and the Church faith of the Devil.

Anissa (8) weighs only 10 kilo:
Famine true war in Yemen.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY
Yemen: The Neglected War.
https://www.youtube.com/watch?v=7lreEMTQfTA

These are the countries led by Saudi Arabia, which are the beast in Yemen: Bahrain-Egypt-Jordan-Morocco-Kuwait-Qatar-Sudan and United Arab Emirates. And don't forget the big scum: England Israhell and America. We should actually chase away most politicians, because they are beasts from hell.

You are in town and someone seeks a quarrel with you and says: “I know where you live tonight I come along and beat you up”. And tonight at 20.00 hours the doorbell rings, and when you open it's the Man. But he's not alone he brought 4 friends with him, and all 5 they kick you into the hospital. If these 5 stand in front of a judge, he'll consider them as: “The top-shelf scum” and punish them well.

America also seeks a quarrel with Iraq, and brings it's 4 friends along: "The Netherlands England Germany and France". They kill your citizens and destroy the entire infrastructure of your country. But those friends are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as well as: “Scum of the top Shelf” but as Heroes. And they're invited by the King of the Netherlands the President of America and the Israeli Knesset for a meal and decorations.

Donors' Conference for Yemen: Arsonists present themselves as Saviors.
https://www.youtube.com/watch?v=XXHpMIVEM2s

The hypocrisy of governments or: “Wolves in sheep's clothes”. Germany sells weapons to Saudi Arabia, which they trow on Yemen. The German government then takes taxpayers money to have the wrecked water pipelines repaired as well. England also sells weapons to Saudi Arabia that bombards hospitals with it, then England gives tax money to relief-aids to treat the wounded in Yemen.

At present why are there not sanctions against Saudi Arabia? 
https://www.kla.tv/10299&autoplay=true

War in Yemen.
http://parstoday.com/en/search--yemen

https://www.youtube.com/results?search_query=al+jazeera+Yemen
https://www.youtube.com/results?search_query=Yemen
https://duckduckgo.com/?q=al+jazeera+yemen&ia=videos
https://duckduckgo.com/?q=yemen&ia=news

German ARD Report on Iraq, Syria and Yemen.
https://www.youtube.com/watch?v=9StGpVSLxCA

Are we on the way to a third world war?
https://www.youtube.com/watch?v=SN2yRVyhOK8

====================

(15-03-2021 CORONACOVID19 MADNESS.
Outcry To The World, From Israhell!!! (Incl. Dutch+Eng Subtitles).
https://www.youtube.com/watch?v=WMsn0bj_P6o&ab_channel=BLCKBX
In Israhell only access on a terrace, with a Vaccination Passport.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/in-israel-krijgen-alleen-gevaccineerden-weer-vrije-toegang-tot-horeca-en-evenementen/

In Brazil they do not participate in the CoronaCovid19 Comedy show,
just watch the video of the nightlife there on the street.
https://blikopnosjournaal.blogspot.com/2021/02/wordt-rio-de-bestemming-voor-rutte.html
Rio De Janeiro Brazil Leblon District Sunday Night Life Film 31 Jan 2021 No Lockdown Restrictions.
https://www.youtube.com/watch?v=eWC1mSbRdrE&ab_channel=Let%27sWalk

https://bpoc2020.nl/verhoren/
Interrogation Shohreh Feshtali — Author from Iran.
She explains how a dictatorship begins, e.g. in Iran where
she comes from, and sees a parallel with the Netherlands.
https://www.youtube.com/embed/gXcZZZ-DYpM (Dutch Only).

====================

(14-03-2021 BUS-NOSTALGIC.
A privileged peek inside a Beautiful, Classic,
Vintage RT London Bus from 1954 (RT 4421).
https://www.youtube.com/watch?v=e2gcFXypMDA&ab_channel=TravelsinIndia%2CLondon%26theUK
London Bus Museum Celebrate 75 Years Of The Classic RT.
https://www.youtube.com/watch?v=r52syIKC4ko&ab_channel=limehouse11
Story Of The RT.
https://www.youtube.com/watch?v=9Ql5yAFByYg&ab_channel=JohnPimlott

My Ex Catford Bus Garage London.
https://www.youtube.com/watch?v=caUXoXGMjv8
http://www.gouvernante.info/bussen.htm

====================

(13-03-2021 RELAX WITH GARDENING.
Mowing Very Thick And Wet Overgrown Lawn.
https://www.youtube.com/watch?v=vxT_z3XD-xs&ab_channel=BenWood

====================

(12-03-2021) MICHEL DE NOSTREDAME.
Michel de Nostredame also known as Nostradamus was born on December 14th 1503 in Saint Rémy in France, he died on July 2nd, 1566 in Salon de Craux France. He looked in the future predicted events.

He published his verses in 1555, and they went up to 3797, if you withdraw it you will get 2242 years. In his horoscope, Neptune is in 22degree42minute Capricorn in the middle of heaven, and my middle of heaven during my birth also stands at 22degree44 minute Capricorn.

If you take the root of 3797 you get 61,619802012, and his birth horizon is on 06degree16minute Ram. During his birth, the planet Mars was at 18degree40minute in Cancer, and my Mars in 07degree20minute in Leo. The distance between these two is 18degree40minute.

He was born in 1503 and I was born in 1951 a difference of 448 years, and I was born in Badhoevedorp at 4degrees48 minute east of Greenwich London GMT. He was born in Saint Rémy and is 4degrees51minute east of Greenwich London GMT.

When I was born the distance between my Venus and Jupiter was 150degree03minut, if we take a zero away you get his birth year 1503. The distance between his Venus and Jupiter is 159degree31 minute, if you add up to the two then you get 309degree34minute and the figures are 394. If you subtract them you get 9degree28minute, while my Mercury at birth was 8degree29minute.

His lucky-point is in 20degree Aquarius, while my Pluto stands in 20graad Lion and these are opposite constellations. In the year 1555 he published his quarter-verses. If you are going to root that 1555, you will get 39,4334883062 where the 3.94 is in. If you are going to root my birth year 1951, then you get 44.1701256507 and there is 44.17 in it. And my Neptune was at my birth in 17degree44minut.

He could look in the future and whether that is real partly or not true I leave that in the middle, but suppose it exists, maybe he was watching how I magically and square rooting with numbers and he just took them over, because did square rooting exist or not in the time he lived
=.

Suppose it's not so, but suppose I am Nostradamus who was born again, if I had been Nostradamus in my previous life around 1550, I would have build in figures with the goal of recognizing them in my next life, so that I can realize certain things, theoretically everything is possible.

Quatrain 3 verse 94 = 3.94 is about 500 years, if you square root the 500 years you get 22.36, and during my birth the Eastern Horizon was on 22graad36minuut. 3.94 = 3:9:4 = 0.083333333 (the sunlight will take 8.3333333 minutes to reach the Earth).

Quatrain 3 verse 94 = 3.94 In 500 years one will not take more account of him, He who was the jewel of his time. He will then suddenly bring great clarity, So that time will do them very satisfied.

Quatrain 10 verse 73 = 10.73 The present time with the past, will be judged by a great Jupiter adherent. Let the world be fatigued by him. And by the spirituality of the clergy, the legal expert will be unreliable.

And in my birth-horoscope the planet Jupiter is in 13graad07minuut Ram. But again I try to prove nothing, and it is probably also crap.

197 HOW FAR ARE WE ALLOWED WITH OUR FREE WILL WITHOUT DISTURBING OTHERS?
Featherheads wheel roses measuring torch at your window, fox gone.

(Torch = Fox Nostradamus?)

219 AND IF I DO THE WORK OF NOSTRADAMUS IS THAT OK SUN SPIRIT?
Son I know one who was cunning, does gives barraggate, stare now rust.

220 THE RUST OF THE BARRAGEGATE IS IT STILL FIXABLE OR NOT?
Bicycling barrel animal seam mouth, opal box suggests you gentlemen ovum.

(Opalbox = Sun spirit or God?)

221 WHAT WAS THE REASON NOSTREDAMUS CODED HIS WORK?
Drove foolish is named wine-squirrel case, hurting sun beach biblical-veil gone.

222 WAS HE SLEEPING IN TRANCE OR DRUNK DURING HIS WORK?
Weep time rose the grim reaper lance phone, wish pain car.

(Pain car = UFOs?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Quatrains of Nostredamus.
http://www.spiritual-knowledge.net/human/nostradamus-quatrains-1.php
http://www.nostradamusresearch.org/nl/nostr/00.htm

https://www.youtube.com/results?search_query=nostredamus
https://duckduckgo.com/?q=nostredamus&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=astrology
https://duckduckgo.com/?q=astronomy&ia=web

====================

(11-03-2021) THE NAZIS IN ACTION, AKA CREEPY BIG SHIT.
The real terrorists are the Western governments, you sit in Syria quietly reading a book, and then a rocket falls off: “OpRutte” in your garden, from one of its fighter jets. Or you are working in Lebanon, and you are blown up by a drone, of which: “Cockroaches” of the Israhellian Knesset that scares you the Lazarus or nerve attack may even die.

You drink a glass of lemonade on a terrace in Pakistan and are blown up by a drone of those: “Rats” from the White House. Or your wife or daughter are gang-raped in Syria by those: “Whorelings” of Isis Daesh and Al-Qaeda, who work for the US government and are then sold abroad and the logistics are provided by the white helmets.

====================

(10-03-2021) MOST AUTOCHTHONOUS AND ASYLUM SEEKERS ARE OK.
Lately you notice not only in the newspapers and on TV, but also in your own environment that there are people who are bothered by foreigners and whether that is racism I leave in the middle. Many are bothered by the behaviour and/or mentality of, for example, autochthonous and immigrants men, but we often think that everyone is like this.

Most Turks Moroccans Surinamese Antilleans etc., are also angry that some of their compatriots are behaving badly, it's often a small group, and you have it among every population of each country it's really not a Dutch problem. In those other countries they are dealt very harshly, while here in the Netherlands they think they are not understood.

One of the problems, of course, is that some refuse to participate in society, they even go so far as to refuse to speak Dutch with the other Dutch people in the Netherlands, according to my opinion, there is only one possibility left and that is packing a suitcase and go home. Suppose you live in Sweden you learn Swedish wonderfully.

You are not going to be difficult against the Swedes, you are ordering a loaf of bread in Swedish. You are buying a train ticket in Swedish, you are acting Swedish in the supermarket, or you are spontaneously chatting with someone else etc. Or you are going to live in Argentina you just talk Spanish to the locals, if you want to talk Dutch all the time go home.

Either you don't say anything or you don't want to deal with the Argentinians, and to make matters worse some of your children who were born in Argentina are going to make a mess of it. It makes sense that some Argentines will think and or say you know where the airport is, and whether these statements are racist I'll leave that in the middle.

But there is also another side the 2nd generation gets difficult work in the Netherlands, and they are indeed treated as inferior, I am 2nd generation Surinamese myself and I notice that some of the Dutch want nothing to do with them, also not with the good ones, people talk about them and foreigners in a certain way, and then I already know enough.

And the annoying thing is the group gets bigger and bigger over the years. There are also people who are arrogant and think they belong to some kind of super race, but of honesty they have not eaten cheese from it. All that misery in the Middle East created by America at Israhell's behest, they find It the most normal thing in the world.

All these dishonesties committed by their governments and multinationals are quietly defending them, e.g. Haitian rice farmers are almost all bankrupt because Haiti is being filled with American subsidy rice and perhaps this is also one of the reasons why some immigrant youth are starting to hate some white Westerners.

====================

(09-03-2021) WHAT ARE THE JEWS SO WORRIED ABOUT?
There are many people who wonder why are the Jews so concerned about people who investigate the Holocaust, and deny that it happened the way we were told. The investigator is not going to find anything, even though if he digs thousand years, the war has gone the way he's gone, that investigator is never going to find anything.

So why do they have to give them a fine, or take their website off the internet, or throw them in jail, or kill them. They are not going to find anything, even though if they search for 1,000 years. Why are the Jews so terribly afraid, the war has gone as it has gone, there is no pin between them?

And if there is nothing to be found, why has it been arranged so that, there are documents from the war, which may not become public until 2045. Sometimes people have something to hide, there's something we shouldn't know. Has the war turned out differently behind the scenes than we were told?

People who talk and write about Israel and the Jews as I do now are immediately considered anti-Zionist and anti-Israeli, one immediately undermines the Dutch people by referring to the horrors of the Second World War, and then the public they think that people like me are evil creatures.

And how is it that people, especially in the Netherlands, are eternally fanatical about the 6 million victims, and actually do not talk easily about the other 50 million non-Jews who also died in that war. Don't they count, aren't they part of life, are they insignificant
=?

But the Dutch do not realize at all that today's Jews are born with a completely different attitude, have a completely different mentality than those who were born 100 years ago, over the centuries in evolution the mentality of the world citizens changes
=.

The British historian David Irving will give a lecture in The Hague tomorrow February 24th 2016. This intention led to protests from among, like the Center for Information and Documen-tation (Jew nest). The Hotel in The Hague refuses controversial historian David Irving, at the behest of the Town hall. The Town hall confirms: refusal is in line with what we want.
https://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente

Don't give people a platform, as Hanna Luden of Center Information and Documentation Israel argued. Because they say bad things. It's possible, but we don't like it. It's a weakness bid, it showcases the fear of insufficient persuasion from your own arguments. The world is not a Save Place, and we also consider you our readers fine?
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen

http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
Arthur Koestler - The Thirteeth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

Some Neo-Nazis who stand in the city with banners and signs don't have to be Nazis, they could be actors hired by the Jews. Because when the TV viewers see them, they think of the horrors of the Holocaust in a certain way, and the Jews laugh themselves behind the scenes a hunchback. Jesus calls them "Satan's children" not for nothing, and I don't know them.

Israel's New Racism: The Persecution of African Migrants in the Holy Land.
https://www.youtube.com/watch?v=dPxv4Aff3IA
Ethiopians protest in Israel, call for end to state racism and police violence.
https://sfbayview.com/2016/07/ethiopians-protest-in-israel-call-for-end-to-state-racism-and-police-violence/
The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=aRyVzVNY1fI

092 STONE AND GOD HOW TO YOU THINK ABOUT ISRAEL EN JEWINESS?
They believe that killing is alright, know you roots, learn your role, Noah.

093 NOAH HIS ROLE WHAT'S IN STORE FOR ISRAEL AND THE JEWS?
Wishes hate avalanche drainpipe, demolish grim reaper shed rj.

(Grim Reaper Israel? / rj = Rudie Julius)

094 HOW CAN ISRAEL AND PALESTINE MAKE PEACE AND LIVE TOGETHER?
The hope is they will make peace, raven people choose good ovum roads.

(Raven Jews = Thiefs? / Ovum = Embryo Human?)

http://home.planet.nl/~gouve055/taboo-2-english.htm

====================

(08-03-2021) ENEMIES, TERRORISTS AND CONFUSED.
Governments used to have "Enemies," but that word has been abolished. It has been changed to: 'Terrorists', but that word has also been abolished. Now they're called "Confused," you should actually laugh about it. It's true that Politicians (To whom it relates) are first class actors comedians and professional liars. And it's a well-known fact that white people believe that they are 100% right, and the truth is solely and exclusively on their Western side.
=.

When a person of colour runs into a school and starts shooting at the kids, he's called a" Terrorist. If, for example, a white man in America does exactly the same thing, he is called a: “Confused one”. So the politicians in question, the press and the media, are also concerned with racism. As you get older, you unwittingly dislike the arrogant white race. And perhaps this is precisely why some of the boys who were born and raised in e.g. The Netherlands decides to radicalize itself.

====================

(07-03-2021) YUMMY.
After this recipe you no longer buy bread, but you make it yourself at home. https://www.youtube.com/watch?v=GsCE2nlJxJw&ab_channel=EnfesYemekTarifleri
Nostalgia Baking bread in Italy.
https://www.youtube.com/watch?v=IXyowkDduNo

====================

(06-03-2021) STUPIDITY?
As you may already have seen, my website name has disappeared. According to KPN my provider, I cancelled it, but I didn't do that, I will never do that.
It says the domain name has ended.

This page is not accessible Check if there is a typo in.
www.gouvernante.info
If the spelling is correct, try running Windows Network Monitor.
DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN.

Now you can go to my Alias:
http://home.planet.nl~055
It's still on the Internet, because it's KPN's.
But if you want to go to a subpage, then places
the alias address there e.g.
— fresh2020.htm — behind the alias.
But that is a preliminary solution difficult but true.

According to this site, my website name is available again.
https://www.strato.nl/buy/dut/domain/display/1

Gouvernante.info Status.
Is gouvernante.info down now?
It's not just you. gouvernante.info's down.
https://downforeveryoneorjustme.com

====================

(05-03-2021) FARRAKHAN ON ISRAEL.
Gaza 2020 - Has Israel's siege made
life impossible for Palestinians.
https://www.brighteon.com/41ef05df-02c8-4521-b3ce-58fc13819860
Farrakhan says Israel & Netanyahu punk America!
https://www.youtube.com/watch?v=Y-nVfkhwjo0
Minister Louis Farrakhan asks, "How can you forget it?"
https://www.youtube.com/watch?v=d0hUeyiJdM0
A People Robbed and Spoiled.
https://www.youtube.com/watch?v=4DfvZWxYAMI
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor.
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M
https://www.youtube.com/results?search_query=Farrakhan+on+Israel
https://duckduckgo.com/?q=Farrakhan+on+Israel&ia=videos

Israel kills about 190 of Unarmed Protesters. (30-03-2018)
https://www.palestineadvocacyproject.org/gaza/
Committed to educating all people to Palestinian struggle and
advocating for the end of unjust treatment through public
media-campaigns, informational training's, workshops and seminars.
Palestine Advocacy Project.
https://www.youtube.com/channel/UC8gUKQggoj2qBS5B1Pq26WA

The Real Face of Zionist Occupation:
How Israhell Occupies Palestinian Territorial Waters
https://www.youtube.com/watch?v=9Kh-_lvEosk
IsraHell on Earth - Original Documentary
https://www.youtube.com/watch?v=Yt3d3Fmouh4
https://www.youtube.com/results?search_query=israhell
https://duckduckgo.com/?q=israhell&ia=videos

See Also (Dutch):
08-03-2017 / 12-10-2017 / 24-12-2017
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm
14-01-2018 (English).
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm

====================

(04-03-2021) HIS REAL CHARACTER.
The day before yesterday on March 2nd 2021, the Prime Minister of the Netherlands: "OPRUTTEN", showed his true character, he refused to accept the interim report, of the: "Outer the Joint Committee of Inquiry. (Corona)", he raised his finger against the Dutch people. I am the: "BOSS", I am the Psychopath who makes up the rules, and not you the Dutch people.

Outer the Joint Committee of Inquiry. (BPOC)
https://www.youtube.com/watch?v=T51UVkxOnAk&ab_channel=BuitenParlementaireOnderzoeksCommissie
https://www.youtube.com/results?search_query=bpoc2020
https://duckduckgo.com/?q=bpoc2020&ia=web
https://bpoc2020.nl/

The Social Databank Netherlands.
https://www.sdnl.nl/home.htm
Mr. Rob Brockhus has fought corruption here in the Netherlands for many years, and what has it earned him: "Annoyance Anger and Frustration". For example, the Dutch Judiciary seems to be one big corrupt gang, they don't apply with the code, but also not with God and his Commandments. The Netherlands is since shortly listed as a Banana Republic.

====================

(03-03-2021) INJUSTICE DOESN'T GO AWAY.
There seems to be a beautiful place called Sedona in Arizona in America, No No No No No. It's not America but Mexico, round 1845 During the war between America and Mexico America stole it from Mexico, and at the peace-treaty in 1846 at Hidalgo they didn't give it back to Mexico. Stealing other people's country is the hobby of the white race, North Central South America Asia Africa India Australia New Zealand etc.

Theft of Mexico land by America. During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations in 1846 at Guadeloupe Hidalgo, the land was never given back.

So the Mexicans are not illegal in for example California, they are at home in their own country, it's the Americans who are staying illegally in Mexico. Similarly, their European ancestors the English stole Turtle Island (America) from the Native American Indians.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
219 American Wars.
https://www.kla.tv/8955
Lied: “Der Schrei. (Yelling Out For Peace).
https://www.kla.tv/3791

54 Documented False Flag Attacks. (Select English Flag).
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

Downtown Sedona Arizona 2020 | Walking Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=LdXc7N8nt1g

====================

(02-03-2021) CENTRAL WORLD ARCHIVE.
This is a Central Archive that stores websites, including those that have been shut down.
https://web.archive.org/
https://web.archive.org/web/20181102225937/http://gouvernante.info/

====================

(01-03-2021) I'M TIRED OF HUMANITY
I regularly receive an e-mail from my internet provider KPN with the text:

You have discontinued a cloud service with domain name in the past year. You will receive this email because your domain name will be permanently deleted from ICANN, the authority that issues domain names.

The following domain after(a)m(s) expire in 5 days:
Domain name End date Days to termination Automatic renewal set
gouvernante.info 2021-03-03 4

But I didn't lift that at all, so you contact KPN, and that's a frustrating activity, it's an agony because you are sent from the locker to the wall. You then go to forum addresses of KPN, the moderators chat a long way out of their necks, you can no longer chat. You keep searching, and you discover that you can chat.

Then you get an Esther on the phone, you shouldn't be with me, you should call that phone number. You call and get someone on the line, and they say you have to call this number at €1 per minute, and that turns out to be a private company, I will search for you no, thank you that search takes at least ten minutes or €10. You want to bet she'd send me back to KPN.

So if you can no longer find my website on the Internet in the near future, then you know what that is about: “Psychiatric Disturbed Idiots”. They've all been in school and presumably longer that we, they've been studying, did a exam and have graduated. But when they're sitting behind a desk, they don't know what they're doing at all.

At first, I had that with the housing rental company, who all worked beside each other. They were all sitting on their own island playing director, ignoring the other departments working all over each other. It's like the staff hated the other departments. And who is to blame for that indeed the department chiefs and the director, who did not correct their staff.

I told the previous director at the time, you have to resign because you're not fit to be in charge of a company. Your staff messes about with the tenants and you don't correct that. Six months later she resigned and is working noe for a mental healt company. But I don't if it was me, or that she already planned it.

Then there's the neighborhood consultant, he stood at my frontdoor and said, “I can't help it if you bought an electric hot water boiler”. The dumb rabbit didn't even know at all that the house-building bought and installed that boiler when they split a three-room flat into two Hat units
=.

Then there was that stupid blond bimbo, who sat on the couch at my house and said: “Maybe Hanzewonen (The previous housebuilding before the merger with Deventer”) gave you a 50% discount on your energy bill, yeh what ever. (Shared gas meter with the neighbor — no more now). I got 250 guilders back because they knew my house was electric except then the central heating. While my neighbor has everything on gas, and used more gas than I did, hence the 250 guilders back.

If I was chief of staff and had to decide who did or didn't
come to work at our company, the applicant was told:

You must bring your legitimate diplomas and copies.
You must bring written proof from your previous bosses.
You must bring copies of the schools you attended.
You must bring proof of good behavior from your town hall.

And during the interview, a psychologist is also,
present, to separate the duffers tubers and lemons.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(28-02-2021) DAMMING OF A GREAT LAKE.
Hyundai, Daewoo dump trucks & Komatsu Bulldozer.
https://www.youtube.com/watch?v=7VpnTWwb5ks

Cambodia Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=cambodia+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=cambodia+streetfood&ia=web

====================

(27-02-2021) PORTUGAL AN EXTREEM POOR EUROPEAN COUNTRY.
A ride on a Portuguese Electric Tram (An Old One).
https://www.youtube.com/watch?v=QNi5cec5x4w

Portugese Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=portugal+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=portugal+streetfood&ia=web

====================

(26-02-2021) DEMOCRATIC MEANS NOW CENSORSHIP.
Some social platforms are busy to remove and censor all non governmental-wanted news, the websites and YouTube are being removed, this smells suspiciously like communism. The crazy thing is Russia is with falling and standing up trying to become democratic, while democratic countries are busy trying to become communists.

The journals and in particular those filthy demagogues of the NOS on the Dutch TV, the newspapers and the TV talk programs are government propaganda channels. Plus people who have a different opinion on politics for example. In the area of, — the Middle East — Eastern Europe — 9/11 — MH17 — Global Warming (stopped 15 years ago) — SunSimulator — ChemTrails and Haarp, are not invited to be part of the talk programs on TV.

Keep the people stupid, park them on the couch with 3 bags of chips and a crate of beer. And let them watch dumb games and stupid soap operas on TV, they don't ask questions
https://www.youtube.com/results?search_query=9%2F11+inside+job (Inside Job).
https://duckduckgo.com/?q=9%2F11+inside+job&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Fake+MH17 (Was MH370)
https://duckduckgo.com/?q=Fake+MH17&ia=images

https://www.youtube.com/results?search_query=Fake+global+warming (Fake Global Warm).
https://duckduckgo.com/?q=Fake+Global+Warming&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=sunsimulator (SunSimulator).
https://duckduckgo.com/?q=Sunsimulator&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Chemtrails (ChemTrails).
https://duckduckgo.com/?q=Chemtrails&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=Haarp (Haarp).
https://duckduckgo.com/?q=Haarp&ia=web

====================

(25-02-2021) WHERE ARE THE PEOPLE WHO STILL HAVE INTEREST?
I hope there will be a war soon, because I am sick of peace. In peacetime, people are playing games with each other, hypocrites, talking each other away, clamping each other down. While in wartime they are serious because one is afraid to die.

For example, dirty tricks politicians can do that very well, the American government then passed a law that, from now on, the state money can be printed and issued by a commercial bank, so their friends. (Or did you maybe think that The Dutch bank was a state-owned bank, not on your Nelly it's a commercial company with shareholders).

That's what a handful of politicians did when the crowd sat at home on Christmas recess, if they were in congress, they would have voted that bill out. The well-known Federal Bank of America, which prints and issues the dollar, is also a commercial company. The IRS tax is also a commercial their headquarters is in: In Puerto Rico, then shareholders can evade tax.

Now you also know immediately what one the reason was for turning the Middle East into one big graveyard, because in those Arab countries the State Bank government did not charge interest on loans, because Allah believes that's a crime. Now that there are American straw governments, the people have to start paying interest, and where does the money go, indeed to their bosses in Israhell.

The dead have friends, Qaddafi is my friend, our time will come.
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/
The truth that the Mainstream media (MSM) kept hidden about Qaddafi's Libya.
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/

http://radio.garden/listen/lebda-fm-93-8/q0hGNm4U (Libya Radio-Stations - Click white dot).

Jewish leaders demand Farrakhan
denounce "Secret Relationship" book.
https://www.youtube.com/watch?v=Ly72Ej3ZBjs
Louis Farrakhan breaks down as he
EXPOSE the Rothchilds & Rockefellers.
https://www.youtube.com/watch?v=F4tpH9MQ0us

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

Most Dutch politicians do also have dirty tricks, on TV you can see that there are ten people in the House of Representatives, the crowd is not there, the House of Representatives is practically empty. Why?, arrogant conceit, we don't intend to talk to you because soon for example, in a month time if there is a vote, we will vote you out.

====================

(24-02-2021) ARE WE BEING WIPED OUT?
What I'm writing down here does not have to be based on truth, it's my thoughts on research on Coronacovid19. Millions?, of people worldwide seem to be dying from Corona, is it possible that they die from vaccination?, en very cleverly called Corona-deaths. This way you can scare people a lot, and they will soon be beging on their bare knees to get vaccinated.

In Elberton in the state of Georgia there is a kind of statue, it says: “Keep humanity below 500,000,000 in eternal balance with nature”. Are the Beasts the Satan's children the Devils from hell trying to take the lives of 6.5 billion people, by means of vaccination en call them Corona-deaths.

The Georgia Guidestones: America's most mysterious monument,
are they busy in taking the lives of 6.5 billion humans?

Maintain Humanity Under 500.000.000
In Perpetual Balance With Nature.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=the+georgia+guideStones
https://duckduckgo.com/?q=the+george+guidestones&ia=web

====================

(23-02-2021) ARE NORMAL PEOPLE PSYCHIATRIC?
Is it possible that many psychiatric patients have been made crazy by normal people? And how do they do that: "Denying." It doesn't matter what the person says he's being denied for years. That can drive you crazy, you walk with your soul under your arm, you don't know if you're coming or going with those normal people, maybe you can go crazy.

And if you don't say much more to normal people because there's no point because, they always deny you, then you're called contact disturbed. There are plenty of people who hear you talking, but don't really want to hear what you're saying. With aid workers therapists psychologist psychiatrists, you always fall to lose, no matter what you say you never get right.

Many patients walk around with the family's luggage, it's the family that needs treatment. They hang everything they don't want to know in their lives on the patient's coat rack. Many also have skeletons in the closet, and conveniently slide them into the patient's stomach. Many have given everything a place in their lives, so in the patient's pocket.

You come to the conclusion that these so-called normal people are the real psychiatric patients, and the so-called psychiatric patients are the real normal people. Therefore, the world is already God knows how long a great mess, perhaps the Earth is the psychiatric institution of the universe, all the idiots of creation are locked up on Earth to heal.

I remember that years ago there was a psychiatrist, he had written on his tombstone: “There are far more lunatics on the street than living in a mental institution”, then the municipality of Zutphen had that stone removed. On my tombstone, I want written, “Here's lies an Asshole, one of the seven billion.” I wonder if the municipality will remove that stone as well.

In a village live 1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(22-02-2021) DID WE COME FROM OUTER SPACE?
According to the Bible, we were expelled from Paradise because we became scum and God no longer wanted to tolerate us as a spirit.

Suppose the bad people as a spirit became Ufonauts, and they managed to return to Paradise which may have been Earth?, are Ufonauts ghosts that can manifest themselves on Earth?
=.

036 CHRIST FROM NAZARETH WAS HE A SPIRIT A HUMAN OR AN UFONAUT?
Between dust and spirit world reside descendants paradise-wall, wake here egg.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

If astronauts stay in space for a long time, their bodies become jelly-like tar and brittle, Ufonauts are creatures of another planet and have long traveled through space. Or live in the space between the Earth and Paradise after, they have been sent away from Paradise.

Video Footage Of An Alien Autopsy? (7:19 / 9:31)
https://www.youtube.com/watch?v=CtrR84jboT4
https://www.youtube.com/results?search_query=grey+ufonauts
https://duckduckgo.com/?q=ufonauts&ia=web

Ufo's they do exist.
http://coenvermeeren.nl/
https://obeliskboeken.nl/product/ufos-bestaan-gewoon-een-wetenschappelijke-vsie-nederlands-paperback-15-maart-2013
http://www.gouvernante.info/ufo.htm

By the word: “UFO” you can see that many citizens also the Dutch are imbeciles. A few years ago in September at 2:00 a.m., I saw a red ball in the sky, and it went from west to east. If I tell people that, you'll be told immediately, “UFOs” don't exist that, is the standard answer of many imbecile people.

The imbeciles don't even know what the word “UFO” means at all, they immediately think of Martians, presumably they also have Mars in their heads (Mars = Surinamese for butt). UFO means an unidentifiable object, it can be a weather balloon a meteorite Asian fireworks etc. It can indeed also be an alien vehicle from outer space.

On February 24th 2021 I saw a white light in the sky, from the west to the east, at 05:37 AM (04:37 GMT) in Zutphen The Netherlands. At first, I thought it was a morning star, but then I realized it was moving, I followed it until I couldn't see it anymore. I checked the website below to see if it was a plane, 50 kilometers around Zutphen there was nothing to see. The middle of the sky stood at 22degree44minute Scorpion, while I was born with 22degree36minute Taurus on the eastern horizon, and those are opposite constellations.
https://www.flightradar24.com/52.26,5.73/7 (Zoom in for Zutphen - 52.08.24N / 06.11.42E)

On September 3rd 2012 I saw a red globe in the sky at 22:51 PM (20:51 GMT) in Zutphen The Netherlands, it went from the west to the east. It was the size of a tennis ball, I don't know what it was, that's why I'm not going to speculate. I consider it a UFO, so it's an unidentifiable object. I have to tell you that America has futuristic aircraft, UFOs?

On August 07th, 1998, at 6:40 p.m. (4:40 GMT), I was thinking about time-travel, the eastern horizon stood at 28degree19minute Gemini. On October 17th, 1998, at 9:28 PM (7:28 GMT) in Zutphen The Netherlands, I saw three stars just above the eastern horizon at 28degree28minute Sagittarius. I made a horoscope and there were no stars. Gemini and Sagittarius are opposite star signs.

At a certain day I scolded God, because it's a mess on Earth for thousands of years. Moments later, I saw a white disk in the sky in the West, and got the feeling that something or someone was saying to me don't despair the time is not yet ripe. And what was typical is the fact that, when I looked at that white disk, then the Eastern horizon (ASC) stood at 22 degree36minute in Taurus and the middle of the sky (MC) at 22degree42minute in Capricorn, the same degrees, minutes and constellations as during my birth.

Download PlanetDance to create Horoscopes.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=en
Go to File (Bestand) and then Radix, enter only the 1/3 left part of the window as
a layman. Then click ok, go back to File and click Save All. Then click
Time Wheel and Okay, then time will start and the horoscope will run.

http://www.gouvernante.info/astrologie.htm
http://www.gouvernante.info.astronomie.htm

====================

(21-02-2021) EDITH PIAF - BEST FRENCH SINGER.
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89dith_Piaf

Edith Piaf Recital 14-12-62 - Live in Nijmegen The Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=7lWQNVIG2Lw
https://www.youtube.com/watch?v=6CdrrRI7eJo
https://www.youtube.com/results?search_query=edith+piaf
https://duckduckgo.com/?q=edith+piaf&ia=web

====================

(20-02-2021) HOW TO MAKE YEAST AT HOME.
https://www.youtube.com/watch?v=hCB4hpIXElI&ab_channel=MyTaste
https://www.youtube.com/results?search_query=How+To+Make+Yeast+At+Home
https://duckduckgo.com/?q=How+To+Make+Yeast+At+Home&ia=web

====================

(19-02-2021) WESTERN EGOISTIC MENTALITY?
The elderly of days here in the Netherlands and also?, in other Western countries, which become disabled e.g. can no longer walk reasonably, which are placed in elderly and care homes. You get the idea that the family thinks, “We're not going to take care of them, let others do that”. “While”, in Third World countries the children take their parents in the house.

After we were born, our parents took care of us for an average of 20 years, perhaps it's human and decent that we children take care of our parents for the last 20 years of their live. In these so-called modern times, civilization is clearly slipping backwards, we are clearly getting rougher with each other, we are allowing more with others.

Does civilization disappear?
https://duckduckgo.com/?q=does+civilization+disappear&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=does+civilization+disappear

====================

(18-02-2021) DID GOVERNMENTS HAD PRIOR KNOWLEDGE?
54 documented false flag attacks.
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo (Censorship?)
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

What always stands out after a bomb attack is the fact that after the bomb attack, the terrorists are mostly arrested after just one hour. That's weird because if you know where these people are, why didn't you pick them up for the bombing. Because if people don't know where they are before the bombing, they can't be arrested after the attack. Unless they're playing games.

So if you know where these people are, and you don't pick them up, you as the government let them bombing the place. So in that sense, the French Government is partly to blame for the deaths of the many Parisians. They just sacrificed the Parisians, in the game called "POWER," between the terrorists called ISIS and the terrorists called government. So one pot of wet.

The US government is the staff of the Israhellian government, which has been committing genocide against the Palestinians for 72 years. These governments have 9/11 on their conscience, it was just an insider job to have an excuse to take out the Middle East and park straw governments there. So that they can now be in charge, and steal the oil for peanuts.

And the infrastructure of e.g. Iraq, which has been completely destroyed, is now being built up by American companies, which are making billions from it. War is a golden trade for the American companies in particular the weapon manufacturers. If you want more revenue, you just destroy a country. You just bomb the country to the primeval time, so you can get rich.

http://www.alertgroepen.nl/2016/06/11/navo-propaganda/
http://sargasso.nl/navo-op-oorlogspad/

====================

(17-02-2021) RANIA MASRI - A COURAGIOUS PEACE FREEDOM ACTIVIST.
Speech: “Crisis in Gaza and West Bank”.
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398
Speech: Mr. Obama, what is barbaric?
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q
“Uncovering the Syrian Conflict”. July 10, 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU
Questions and Answers - The Syrian Conflict.
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE
More YouTubes of Rania Masri.
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri
Website of Rania Masri.
https://greenresistance.wordpress.com/

Israeli historian Benny Morris denies the ethnic cleansing of Palestine,
but his own research shows that this was indeed how Israel came into being.
https://www.foreignpolicyjournal.com/2016/11/14/benny-morriss-untenable-denial-of-the-ethnic-cleansing-of-palestine/
https://duckduckgo.com/?q=benny+morris+palestine&ia=web

====================

(16-02-2021) DOES GOD EXIST OR NOT?
Suppose theoretically and I'm not saying it'so, and it probably isn't just that but suppose. Suppose God was born a human being and is walking around on Earth, now I am firmly convinced that, perhaps most people will now all say, “Oh my God” the writer is truly mentally disturbed. But suppose it's true, why couldn't he?

Maybe I'm God, I hear all the psychiatrists in the Netherlands laughing warmly now. They're in a party frenzy, they're having the time of their lives. Also, perhaps most people are also going to laugh well screams and howl. But let's theoretically say it's me. If so why don't I know, and: “NO” I'm not Jesus either at least not that I know.

Could it be possible that God has split himself into seven (7) billion particles, and we humans are a particle of God? And Jesus, was he maybe God in reality? There are so many different religions worldwide, and their faith books are full of contradictions. It's hard for us humans to figure out what the real truth of God is.

Is God a Human?
https://www.youtube.com/watch?v=z9GXI_9DXF0
https://www.youtube.com/results?search_query=is+god+a+human
https://duckduckgo.com/?q=is+god+a+human&ia=web

Sadhguru.
https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
https://www.youtube.com/results?search_query=Sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Gautama Siddhartha.
https://en.wikipedia.org/wiki/Gautama_Buddha
https://www.youtube.com/results?search_query=gautama+siddhartha
https://duckduckgo.com/?q=gautama+siddhartha&ia=web

====================

(15-02-2021) IS FLUORIDE HEAVY POISON?
The annoying thing is that if you dig and spit on the internet and discover unsavory cases that, there is a high chance that politicians deny it. While they themselves are not researching anything, but let themselves be chatted away by scientists specialists and experts. Often employed by the multinationals these scholars?, are financially dependent of the multinationals.

It seems that fluoride comes from chemical aluminum factories, the stuff seems to be in the chimneys as residual waste. It's a heavy biting poison, which is why it eats the dirt of your teeth. It's particularly dangerous for children, who often swallow the toothpaste which can cause diseases phenomenon in their future.

If the manufacturer throws the rest of the waste into the river, he gets 1,000 environmental officials on his neck, and they hit him with millions of fines. He sells that waste to another manufacturer and he puts it in the toothpaste, he gets no visit from environmental officials and also gets no fines, e.g. U.S. government and law are fine with it.

Fluoride, Poison on Tap.
https://www.brighteon.com/5833637074001

https://www.youtube.com/results?search_query=is+fluoride+heavy+poison
https://duckduckgo.com/?q=is+fluoride+heavy+poison&ia=web

====================

(14-02-2021) HAPPY CHINESE NEW YEAR.
Chinese New Year’s decorations, goods and snacks, by Liziqi.
https://www.youtube.com/watch?v=sGOTCCVDLtQ

https://www.youtube.com/results?search_query=chinese+new+year+2021
https://duckduckgo.com/?q=chinese+new+year+2021&ia=web

====================

(13-02-2021) OH BOY.
These old fart-knockers clearly have a wheelbarrow from God.

https://www.youtube.com/results?search_query=eldest+persons+in+the+world
https://duckduckgo.com/?q=eldest+persons+in+the+world&ia=web

====================

(12-02-2021) IS THERE A SECOND SUN?
Is there a second Sun?, i.e. a laser beam that shines as brightly as the Sun. And does the laser hangs or stands in front of the Sun, which is sometimes so bright that it can burn the grass in our garden or in front of flats and parks. There are farmers in one side of America who complain that their crops wither, and other farmers complain that their crops are drowning out the many rain water.

Are they working behind the scenes to change the planet to their advantage?, by a laser that can push cold arctic air towards Europe, so that the Corona-virus can rage. A government of France that doesn't want to dance to the tune of America, they can flood the country with heavy rain-showers. In Brazil, agriculture land can be destroyed by intense heat
=.

https://www.youtube.com/results?search_query=second+sun
https://duckduckgo.com/?q=second+sun&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=second%20sun&kind=video

https://www.bitchute.com/search/?query=geoengeneering&kind=video
https://www.youtube.com/results?search_query=geoengineering
https://duckduckgo.com/?q=geoengeneering&ia=web

====================

(11-02-2021) ARE WE BEING SPRAYED WITH CHEMICALS?
Rosalind Peterson: The Chemtrail Cover-up.
https://www.youtube.com/watch?v=XGAJ7q40NWs
How it affects you.
http://www.thrivemovement.com/chemtrails-how-they-affect-you-and-what-you-can-do.blog

Chemtrails: The Secret War.
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg (English Subs).
London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
See the inside of a Chemtrail plane.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

Planes Spray Chemtrail X Iridescent Artificial Clouds.
https://www.youtube.com/watch?v=aOqRk85FLEY
Chemtrail Clouds.
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrail+clouds
Cirrus Clouds do matter.
https://climateviewer.com/cirruscloudsmatter/
Chemical Clouds.
https://duckduckgo.com/?q=chemical+clouds&ia=web

====================

(10-02-2021) WEATHER MANIPULATION?
The extreme cold weather does it have a natural cause?, or is it generated by the HAARP project. So weather- influence, Corona seems to be triving in extremely cold temperatures. Is it possible to move the weather from space with a laser beam?, they push an extremely cold front to Europe, so the colder the more Corona fatalities?
=.

Haarp: Holes in Heaven.
https://www.youtube.com/watch?v=-9uwmBGrrVE
https://www.youtube.com/results?search_query=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary
https://duckduckgo.com/?q=H.A.A.R.P-Holes+in+Heaven%3F+Documentary&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=haarp&ia=web

Below zero and Corona
https://duckduckgo.com/?q=below+zero+and+corona&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=below+zero+and+corona

The man says those strange sounds could also be caused by: Atmospheric phenomenon or high voltage pylons that, is possible. But why have we never heard these sounds before, e.g. 10 or 30 or 60 years ago? There are also strange clouds that we have never seen before. The heavenly skies have been more hazy white than blue for years, where does that come from?
=.

Strange noises:: Are they UFOs, Thunder, HAARP or a hoax?
https://www.youtube.com/watch?v=AqoDC01ErDw (0:45 / 1.42)
Strange clouds.
https://www.youtube.com/results?search_query=vreemde+wolken

Nowadays hundreds of dead fish and birds fall from the sky that never used to happen before, there is also red rain falling and a blood red Sun, a few years ago hailstones fell from the sky in Paramaribo the capital of Suriname a tropical country. The sky is mostly milk-like white nowadays, where have the blue skies of the past gone?

A few years ago, the Sun was red was the weather forecast said: — Sahara sand — but that's not possible in August, but late March and begin of April it is. Then the higher air layers are such that also radio and TV signals from southern Europe reach northern Europe, another weatherman said that chemtrails don't exist according to him it was the smoke of chimneys of steamboats?, ha ha ha oh oh.

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
With the planes on the video below you can also
spread diseases bacteria fungi and viruses over a
country. See the inside of a Chemtrail plane.
https://www.youtube.com/watch?v=j7TOPdn_d6o

The Georgia Guide-stones: America's most mysterious monument, are they trying to take the lives of 6.5 billion people?
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=the+georgia+guideStones https://duckduckgo.com/?q=the+george+guidestones&ia=web

The last time the Earth warmed up.
https://www.youtube.com/watch?v=ldLBoErAhz4
The Truth About Global Warming - Dr. Patrick Moore - Greenpeace Co-Founder.
https://www.youtube.com/watch?v=v3A4wrPU2jY

Geoengineering Whistleblower ~ Ex-Air Force ~.
Kristen Meghan, Hauppauge, NY, 18th-01-2014.
https://www.youtube.com/watch?v=jHm0XhtDyZA
Geoengineering Klokkenluiders.
https://www.youtube.com/results?search_query=geoengineering+whistleblowers

Governments will use all the technology available to them,
to fight their primary enemy — that is their own people.
Noam Chomsky.

People have been cremated, for lack of a better term, said Sgt. Ray Kelly'
a spokesman for the Alamada county sheriff's office, which has more than
40 experts to assist in forensics

With such an intense heat that melted nd fused everything, all the trees
should be completely burned, but many trees are still in bloom. Strange?

Santa Rosa: California - Laser lights came out of the sky.
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Fire Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers from the sky & Californië Fires.
https://www.bitchute.com/video/qXLFwzRLKPLf/
https://www.bitchute.com/video/asomeMvqLyd5/
https://www.bitchute.com/video/5TJyL6VX2E63/
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c/ (Censuur?, What else is new)
California is cooked by Microwave Focused Laser Weapon.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

====================

(09-02-2021) CORONA IS THE MEDICINE FOR THE FLU.
On the websites below there is a lot of information about Corona and the Flu, which means the more Corona deaths the fewer flu deaths (400/6400). So governments should spread the Corona-virus, and advise all citizens to take to the streets at below zero. We need to start infecting each other en masse, deadly?, vaccinations are not necessary.

https://www.ninefornews.nl/rivm-in-2020-stierven-404-mensen-aan-griep-normaal-zijn-dat-er-6400-wat-klopt-hier-niet/

I'm not quite sure what I'm writing here right now, but if it's right, most Corona-deads are old age people. It seems that most are not treated in hospitals, they are locked up in elderly people and care homes with a Paracetamol. Are they sometimes people trying to kill them because, they are no longer financially profitable.

How many Corona-deads are there?
https://www.youtube.com/results?search_query=hoeveel+corona+doden+zijn+er
https://www.youtube.com/results?search_query=hoeveel+griep+doden+zijn+er

https://duckduckgo.com/?q=hoeveel+corona+doden+zijn+er&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=hoeveel+griep+doden+zijn+er&ia=web

Doctors are Unravelling the Mystery of COVID 19.
https://www.youtube.com/watch?v=Qy2ihr-uJNY
12 Coronavirus Autopsy Cases Reveal the TRUTH How COVID Patients Dying.
https://www.youtube.com/watch?v=y6h8TIxeg1g
Vitamin C, Vitamin D and COVID - Prevention of COVID.
https://www.youtube.com/watch?v=UAHhhweamIU

====================

(08-02-2021) THE OTHER SIDE OF CORONA-COVID19.
Worldwide epidemics of chronic diseases through vaccinations?
On the occasion of the meeting of the “Global Laboratory Network” concerning the quality control of vaccines, scientists, physicians and medical journalists from all around the world addressed an appeal to the WHO. They demand to investigate the cause of the alarming world-wide increase in chronic diseases and point out that most likely vaccinations must be held responsible! This critical information has not been discussed publicly by politicians or major media. Kla.TV presents a shortened version. By spreading this broadcast, you help to overcome the continued censorship.
https://www.kla.tv/15249
=.

On 27 January, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe adopted an amendment explicitly stating that vaccines should not be compulsory in the EU. The NSB'ers the country-/ people traitors of the Newscasts the Talk shows on TV and the Newspapers are not going to tell you this, let alone those 150 Psychopathic Nazis from the House of Representatives.
https://www.xandernieuws.net/algemeen/parlementaire-vergadering-raad-van-europa-beslist-dat-vaccins-niet-verplicht-en-weigeraars-niet-gediscrimineerd-mogen-worden-en-er-geen-vaccinpaspoort-komt/

Zambia's President Dr. Nevers Mumba Says No Vaccine
Should injected into a Zambian body before verification.
(In case YouTube Sensors).
https://www.bitchute.com/video/FLlCIHacG1Ek/
https://www.youtube.com/watch?v=uwZ-_mfLrh4

Today they were forced to admit that 'COVID-19' does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9/
Corona19 is fake wake up America.
https://lightonconspiracies.com/im-a-clinical-lab-scientist-covid-19-is-fake-wake-up-america/

https://zelfzorgcovid19.nl/nieuws/
https://www.petities.com/a/266938
https://bpoc2020.nl/verhoren/
http://artsencollectief.nl/

I'll add these sites for a while as information,
because the Main Stream Media (MSM) is not at home.
https://alternatiefnieuws.org/
https://12db.nl/
http://dwarsdenkersnetwerk.nl/themasites.html
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws

https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.ruptly.tv/en (Italy)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.presstv.com/Live (Iran)

These four sites don't follow or
register or save your browsing.
https://duckduckgo.com/?q=bpoc2020&t=h_&ia=web
https://www.bitchute.com/search/?query=bpoc2020&kind=video
https://www.youtube.com/results?search_query=bpoc2020
https://www.brighteon.com/new-search?query=bpoc2020&page=1&uploaded=all
https://www.startpage.com/

====================

(07-02-2021) LIVE - BUS AND TUBE IN LONDON.
Bus.
https://www.youtube.com/watch?v=eNSxNEwjRd8
Tube.
https://www.youtube.com/watch?v=jpN8xIBjo08

====================

(06-02-2021) HOW IT'S MADE.
https://www.youtube.com/channel/UCtZTbrGTgC_ZMdhbjBCShAw/search?query=food

====================

(05-02-2021) MY DREAMWORLD.
My dream world is that everything on Earth is free, so all our necessities. E.g. the rent gas light water fuel food drinks travel tax etc., but that will never happen at least not in our time. I wonder what was it like in paradise before we got kicked out thanks to Aunt Nasty. And will it ever be like this again in the: “DISTANT” future or never?

In short, we get everything for free and we also work for free, all on Earth is distributed evenly among all countries and citizens. But first we have to have completely different politicians because, the country and people traitors that we now have are in the pocket of the multi-nationals, and they are also close friends. So we can forget that for a while, that's a dream world.

Suppose on Earth there are two worlds, the physical carnal world so humanity and the spiritual world so the spirits. Suppose they exist side by side, we cannot see them, and they cannot see us either. Suppose someone in the flat has died and is just walking down the street as a ghost, or he just lives at home and waits for his wife to also die. Spooky maybe?

Is this the reason why some people can see ghosts?, or that some spirits show themselves to us? It's, of course, handy to portray these people as psychiatric-ally disturbed, and to regard the spirits as evil beings. Of course, there are also bad people and ghosts, and if we're not on our guard, they can take us for a ride.

Example: A female driver of a parcel service, who has two packages for the fourth floor rang my doorbell at the first floor. Why ring my doorbell on one high laziness?, too lousy to go to the fourth floor and ring the bell at different doors there. Am I being strained for the cart by a bad person, who essentially wants to take me for a ride.

So that dream world of mine of paradise on Earth where everything is free, we can forget it with people like this. When you tell this to others, you often get told, don't worry it's just the way it is and blah blah blah. So they're not going to work to achieve paradise on Earth either, because they're just talking everything away. Nice right some people.

====================

(04-02-2021) DEMAGOGUES?
You have the established order and alternative websites, it's for a security or secret service crafty to also start with an alternative site. Normally they have to search for citizens who think differently, it's much cunning to start with an alternative website. Because now the citizens sign up themselves and you don't have to look for them anymore.

So who owns some alternative websites is just the big question, if you want to track down everyone who thinks differently about e.g.: 9/11 MH17 Holocaust Corona etc. Then it is crafty for you as a security or secret service to start an alternative site, because the unsuspecting citizens visitors are now registered and monitored.

If Security and Intelligence services don't want us to know they're torturing people, etc., they're throwing it out on the street. And bring it in such a way, on an alternative website of their own. And we don't think that we never believe this in our days of life that they're torturing people, those guys from those alternative websites are conspiracy theorists, they're raving a lot of crap.

An alternative website might say that Bill Gates is in charge of the WHO. And they have prac-tically all governments in the pliers as far as Corona is concerned, or some politicians world-wide are pedophiles e.g. “OpCuntte”? Or the elite want to wipe out humanity, only 500,000,000 who can live and serve as our slaves. That is why thinking and weighing is very important.

Our Prime Minister: 'OpCuntte', said in public: 'It's the right of the citizen to express his opinion'. This is in stark contrast to those Police Scruffy Dogs who ram the citizens into the hospital on the street, who stand there non-violent and express their opinions. How so democratic free speech when you end up in the hospital.

There are Romeos, plainclothes police officers. They mingle between a peaceful gathering in the street, and start throwing stones or throwing windows in or throwing smoke bombs. To give their colleagues in uniform the Riot Scum an excuse to crack down on the peaceful demonstrators. And in no time, it's a mess in the city.

I used to have a boss who said, “I'm going to get you in the future, but he brought it in such a way that I was laughing s well.” But when I was lying in the gutter later, I realized that he did, it too. Similarly, someone who lives close to me in the flat who talks the same way, but I keep an extra eye on the sneaky underhanded creep.

A woman asked me are you're going to prostitutes, no was my answer. Then she said that's good for a single person, again my answer was no. That relieves she said, again my answer was no, she just kept on and on. A time later when I visited her she said to a married couple: “I have a girl-friend who is a prostitute”, so she tried to take me down.

====================

(03-02-2021) SCUM?
If the story is true, the world is now ruled by ONE man: “Bill Gates,” according to some who owns the WHO. And practically all governments also those insane psychopaths: “OpRutte and The Old” are in the ass of the WHO and Bill Gates. Then you have the many followers butt-crawlers and ass-lickers, who want to make a career and do everything for money and power.

Then there are the “ Beasts” of the Justice Department who are even more corrupt than the Devil, who employ NSB'ers to ram the people who want to save the Netherlands into the hospital. Then almost all 401 town halls cheat with the annual budget. Then there's that Criminal Scum, or the multinationals that evade taxes through corrupt lawyers.

https://www.sdnl.nl/home.htm
https://mail.niburu.co/binnenland/15914-politie-ramt-er-weer-lustig-op-los
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html
https://www.oxfamnovib.nl/armoede-verslaan/eerlijke-verdeling-welvaart-en-macht/belastingontwijking-en-belastingparadijzen
https://duckduckgo.com/?q=multinationals+ontduiken+belasting&ia=web

No wonder some children now commit suicide, because they are: “PUKE SICK” from adults?, people who belong in an institution. Us adults?, are well screwed up during our parents upbringing, because they have taught us: “There's no point in it, you're pulling at the short end of the stick, you're being sent into the woods,” so look the other way.

Most people who have heart-attacks strokes have nervous-breakdowns, alcoholics become drug addicts or psychiatric, where does that come from?, a crazy society? They act like the sons and daughters of Mother Teresa and Father Gandhi, and sit in church on Sundays and fool God and Jesus. Who also call themselves civilized and modern?

In a village live 1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(02-02-2021) DON'T WE HUMANS EVER GET WISER?
All over the world you can see that the: “Scruffy Dogs” in those uniforms or the police are beating severely, when citizens are standing in the city because of Coronacovid19. But our time will come then they have to run for their lives, I saw it in Suriname when I lived there, during and after the coup they lay on their stomachs on the street with an Uzi in the neck.

Those Scruffy Dogs on horses also existed in the Middle Ages, when they were already on a horse with a tin uniform on. From the king they had to collect taxes from the poor people, and those who could not meet that them were also dealt with harshly. And all of us think we're modern and civilized. And we all think that we are modern civilized democratic and religious.

Rioters or freedom fighters?
https://wakkermens.info/relschoppers-of-vrijheidsstrijders/

I know already how Jesus felt when he got his thunder from the establishment, they were so uncivilized and barbaric that they hung him on the cross, and I'm probably being sent into the woods. The established order who presumably?, having a nice live nice salary nice house, want to keep it that way. And conspiracy nuts need to be eliminated, right?

And no I'm not in favor of a coup because, it's a lot of misery for both sides. The cause of coups are the politicians themselves, because they continue to the bitter end they don't give in. Then you get angry citizens one writes letters the other phones or e-mails, and there are also those who are pissed and standing in the street, and some of them start rioting.

And if you look at the mess on Earth that already God knows how long lasts, you come to the conclusion that most politicians, no matter which country, are not fit to run the country. Then you get to the voters why do they vote for every four years for live own interests?, these people never get wiser than they are maybe they're mentally retarded.

That's how Herd-animals are made.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder Experiment)

In a village live 1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (If You Were King)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (The Tiny Dot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(01-02-2021) IS JESUS A BLACKMAN?
Is it possible that the Palestinians are the real Biblical Jews, who were led away by Moses from Egypt the land of the fake-Jews, who held them captive. History repeats itself because, the fake-Jews hold the Palestinians again prison in the Jewish concentration-camp they call Israhell. If it's true, Gaza was stolen from Egypt by the fake-Jews.

Is Jesus a Blackman?
https://www.youtube.com/watch?v=dfJCyDmTwyg
https://www.youtube.com/results?search_query=is+jesus+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=is+jesus+a+blackman&ia=web

Palestinian Radio-Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).

On August 7th, 1998, I was in Zutphen thinking about time travel, and at
that time the Eastern Horizon was at 28 degree 24minute in Sagittarius.

On October 17th, 1998 I saw three (3) stars low above the Eastern Horizon in Zutphen, and the
middle one flew away, at that time the Eastern Horizon stood at 28 degree 23minute in Gemini.

Now 28 degree 24minute Sagittarius and 28 degree 23minute Gemini are
opposite constellations, so at 180 degrees from each other, typical right.

====================

(31-01-2021) ISLAND OF MAURITIUS.
Festival Reggae Don Sa 2005Festival Reggae Don Sa 2005
https://www.youtube.com/watch?v=u-MZHKkNkMI

Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetfood+mauritius
Streetwalk.
https://www.youtube.com/results?search_query=streetwalk+mauritius

====================

(30-01-2021) AHOY CAPTAIN.
From Rotterdam to Amsterdam in 10 minutes: a 4k sailing timelapse.
https://www.youtube.com/watch?v=HfPCdJapIXA

====================

(29-01-2021) OH BOY.
Politicians are now starting to become mentally disturbed, because more and more variants of the Coronacovid19 virus are being added. We have the general virus, but also variants such as the English and now also the South African virus. There are something like 200 countries and if they all come with their virus variant, then you better supply them with country flags.

I thought flu was flu cancer is cancer pneumonia is pneumonia, but I'm not schooled, I have no title for my name. I don't have a nice job or a nice salary, and I don't live in “Villapark the Bungalow”. Are the established order freaking out?, I rather prefer John with the cap who makes our essential necessities every day in the factory.

It's no wonder that more and more children are committing suicide, we as adults are making them crazy with our Corona-madness. Those kids don't trust us anymore, and they probably consider us as crazy idiots. So we as adults are essentially killing the children, which one of us dares to sue the adults at the Justice Department?

Michael Verstraeten lawyer - African flu variant see 1:52 / 2:37:10).
https://bpoc2020.nl/verhoren/
Written report of the Interrogation.
https://bpoc2020.nl/pdf/Michael%20Verstraeten.pdf

====================

(28-01-2021) WHICH ONE OF US IS HOLY?
Sometimes I'm wondering if alternative people are fooling around. They have all kinds of subjects that they are dealing with, but that the Western world is still till today exploiting the non-Western countries for hundreds of years they don't deal with that. Next time, they'll vote again on politicians who is friends with the multinationals.

Presumably the politicians know what kind of meat they have in the tub, and therefore don't respond to their letters emails phone calls. With other words, the pot that blames the kettle, lead for old iron, kind looks for kind, carrying water to sea etc. Not to mention most Dutch people are the bravest in the class, given the suck content they have with America and Israhell.

Ignoring of politicians of alternatives, the mass of alternatives do that to me too. I'm a webmaster of a website, and I write critically about anything and everything. But if I send the alternatives an E-mail 99% of them E-mail don't back. They don't let you hear anything, and pretend I don't exist, so they are no better than the politicians.

Are we humans cheaters?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+we+humans+cheaters
https://duckduckgo.com/?q=+are+we+humans+cheaters%3F&ia=web

====================

(27-01-2021) DOING RESEARCH INSTEAD OF PREJUDICE!!!!!
We humans are often stuck in our prejudices, which is why we continue to fanatically defend our dream world. We pull out all the stops to bring down the person investigating the other side of a case, like 9/11 - MH17 - Holocaust - Corona. We laugh at the person - make fun of him - call him a conspiracy nut - a psychiatric idiot etc.

Psychologists on dealing with the TRUTH (about September 11th, 2001).
https://www.youtube.com/watch?v=lW9wxoCdJwQ

227 PEOPLE WITH AIDS WHICH MEDICINE WILL CURE THEM?
Bless them, sending maize-berry loaded with whey, ban-song now gate.

https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/

228 WHICH CHROMOSOME OFF THE MAIZE-BERRY CURES AIDS?
Eight, guide became shady, take maizeleg oases.

Whey.
https://en.wikipedia.org/wiki/Whey
Betalactoglobuline.
https://duckduckgo.com/?q=B%C3%A8talactoglobuline&ia=web
Lactoferrine.
https://duckduckgo.com/?q=+lactoferrine%2C&ia=web
Alfalactalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=+alfalactalbumine&ia=web
Glycomacropeptide.
https://duckduckgo.com/?q=+glycomacropeptide&ia=web
Runderalbumine.
https://duckduckgo.com/?q=runderalbumine&ia=web

229 OF THE EIGHT CHROMOSOME WHICH COMPONENT IS HEALTHY?
Was real trick fowl mouth, rose I fight fowl purpose, zamtaan ms.

(Fowl-mouth = Ufonaut-leader? Zamtaan MS? Seed men Multiple Scleroses?)

230 DO THE PEOPLE HAVE TO EAT THE MAIZE-BERRY AS A CURE?
The ones missing maize, taking foot-part partly excuse.

(Foot-part = Cernel of Mais?)

231 THE VERY FIRST PERSON WHO CAUGHT AIDS, HOW IS HE CONTAMINATED?
Was fishing Sirius, fowl-bite did tough threw jewel, maize saves.

232 IS THE'RE AN AIDS CURE, WHICH IS IN THE COVER-UP BOX?
No not him, see cover-up box as a tooth agent, left over dough is boring.

233 ARE THEIR OTHER MEDICATIONS IN THE COVER-UP BOX?
The dead are they not human-soul robbery, safe the time ovum pit.

234 CAN YOU GET MEDICAL PEOPLE TO SEARCH EVERY INDICATION?
Plan now time blessing, you can now change crack, drive wisely.

235 THE CROP MAIS HAS NEVER BEEN FOUND IN THE WILD, HOW COME?
You had quite partnered spirit who came, knew fowl tooth, hello it's me.

236 THE CROPCIRCLE UFOS ARE THEY DELIBERATLY DESTROYING THE DNA OF MAIZE?
Sextant fowl thinks crazy researchers song now fresh magic trick.

Sweetcorn. (Sweat-corner = Sauna?)
https://en.wikipedia.org/wiki/Sweet_corn
Medical Sweetcorn.
https://duckduckgo.com/?q=medical+sweetcorn+kernel&ia=web

237 ARE CROPCIRCLE RESEARCHERS TAKEN FOR A RIDE BY UFOS?
Fox-car wanted dry plague without glow-cloth, doing grain-cherry serum.

(Foxcar = Ufo?)

238 THE GOOD UFONAUTS WHAT KIND OF WORK TO THEY DO?
Hearing your gold-aerials tune, saw broom ovum, see real Dio.

(Broom ovum = Women? / Dio = Spanish for God)

239 HOW DO YOU THINK ABOUT PROCESSING AFTER-BIRTHS IN FACTORIES?
Cain-court snort tune robber, heretic lift pigs-way and boo.

240 IS IT CORRECT OR NOT TO PROCESS URINE FOR FEMALE BIRTHS PREGNANCIES?
Robbing rude basic court forest-seam-leg, no more Roi kir, weep.

(Forest-seam-leg = Female private parts? Kir = Baby Cry?)

241 HOW DO YOU THINK ABOUT RECEIVING BLOOD FROM SOMEBODY ELSE?
Court grain aerials giving wet-plate, doing wrong.

242 SOFTENON MEDICATION IS IT STILL BEING SOLD IN THE THIRD WORLD?
Fox knows and found non-slut yell, hurts round wench cover ovum.

http://www.gouvernante.info/taboo-3-english.htm

====================

(26-01-2021) ARE POLITICIANS AS THICK AS PLANKS?
Some sober figures: worldwide (March 9th 2020) daily died on average from tuberculosis 3014 people, hepatitis 2430, pneumonia 2216, AIDS 2110, malaria 1644, rota-virus 1233, seasonal flu 1027, ..... and corona-virus 56 – this, while coronal deaths have also been severely cheated
=.

Doctors reported that they had to comply with a sufficient number of coronal deaths when they were written to report the cause of death. Hospitals received a much higher patient's protocol fee if it involved a corona patient (13 grand) compared to regular pneumonia (4.6 grand) and the prescribed resuscitation of the corona patient, often leading to death, 39 grand
=.

The Contagion myth a Dutch
summary of the Contagion-myth.
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/de-besmettingsmythe-een-nederlandstalige-samenvatting-van-the-contagion-myth/
Five Corona books five explanations
on an unproven foundation.
https://www.transitieweb.nl/corona/vijf-coronaboeken-vijf-uiteenzettingen-op-een-onbewezen-fundament/

Revealing what Covid-19 is called is not virus but
Chromosome 8 an-essential part of the human Dna.
https://www.transitieweb.nl/gezondheid/onthulling-wat-covid-19-wordt-genoemd-is-geen-virus-maar-chromosoom-8-een-essentieel-onderdeel-van-het-menselijke-dna/
The Contagion myth EdG.pdf.
https://www.transitieweb.nl/wp-content/uploads/De-besmettingsmythe-EdG.pdf

Humans Become actually infected via
the Pcr test intranasal vaccine.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/worden-mensen-feitelijk-besmet-via-de-pcr-test-intranasaal-vaccin/
Biontech goes here predicted crispr online read and
write vaccine deliver that your Dna can program.
https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/biontech-gaat-hier-voorspelde-crispr-online-lees-en-schrijf-vaccin-leveren-dat-uw-dna-kan-programmeren/

Civil Disobedience in Italy - Very Beautiful.
https://www.transitieweb.nl/beweging-movement/italiaanse-restauranthouders-zetten-een-punt-achter-hun-lockdown-io-apro-ik-ga-open/
Four alarming videos and 50 alarming links.
https://www.transitieweb.nl/corona/vier-alarmerende-videos-en-50-alarmerende-links/

====================

(25-01-2021) AMERICA IS OUR ENEMY, NOT RUSSIA.
America will be destroyed in the future, which is an evolution law. The mass murderers and war criminals will all be eliminated in the long run. Look at history, all the great empires of the past that played the boss on Earth no longer exist, and are today meaningless countries. But unfortunately, the arrogance and cockiness has now the upper-hand.

The Netherlands urgently needs to leave NATO, America is dragging us from war to war. America is bombing countries where people of color live for 75 years, they're not bombing white countries. The people have not insulted us, did not invade our countries, nor are they shooting at us. America is on brown hunting, typical white racism. As long as whitey shoots at browny, everything is okidoki, but if browny shoots at whitey, then whitey is pissed, and takes immediate action to invade the country and removes their government.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
219 US Wars.
https://www.kla.tv/8955
54 documented false flag attacks.
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/ (Select English)

Those white house psychopaths (Read their bosses from Israhell) are dictators power-drunks and tyrants, they play the boss of the world. And if you don't want to dance to their arrogant pipes, they'll completely bomb your country to bits and peaces, or play economic games with you. And what do our characterless spineless turds governments do indeed, sucking BUTT.

America has nearly 1,000 military bases around the world, they've occupied and stolen the whole world, and they're playing the psychopathic psychiatric-ally mentally disturbed alone-ruler. Almost all Eastern Bloc countries now have American bases and Russia has not one. NATO did promise Russia when the wall fell we will not occupy them countries, SCUM right?
http://www.gouvernante.info/regeringen2.htm

It is URGENT time that the Superior Aryan white race takes a beating from the third and not western world, to make them understand that the planet is destined for ALL seven billion citizens. He is not the private plantation and property of the arrogant cocky psychiatric white race, they don't just alone make GODDAMN the rules.

You're in town and someone's looking for a fight with you and is saying, ?I know where you live tonight I'll come along and kick your ass?. And tonight at 8:00 p.m., the doorbell rings, and if you open, there's the man. But he's not alone, he's brought tree friends, and with them, they're kicking your ass. If these 5 are brought to court, the judge he will consider them: ?As top-shelf scum? and punish them well.

America is also looking for a fight with Iraq, and is taking its 4 European friends with them, killing the citizens and destroying your country. But those friends, e.g. Belgium England France and The Netherlands, are not seen by the judge of the International Court of Justice in The Hague as also: “Scum of the top Shelf”, but as friends. And then they're going to have dinner whit the King of the Netherlands, the President of the United States and the Israeli Knesset.

Humanity learns nothing they just arrogantly continue to make wars, so many dead disabled widows and orphans traumatized refugees etc., one learns nothing, and that true all history. Wars make no sense at all, there are no winners and losers everyone loses on both sides of the war, that doesn't sink in with these retarded humans.

People have agreed that they don't shoot each other during Christmas, so they also have Christmas presents for the soldiers. If they can agree to this, why can't they agree, we'll NEVER make war with each other. If we're angry, we each go our separate ways, and in the future when we're cooled down, we can talk about it, so never more wars again, right?
=.

In a village livem1,000 people and 990 of them are burglars for 50 years. It is for them the most normal thing in the world, they couldn't care less. And those other 10 who don't find breaking correct are probably being treated in a mental institution, because they don't live in reality. But the fact that the reality of the 990 stinks from all sides, they don't smell it anymore, because they've been in it too long. A farmer doesn't smell the manure of his cattle in the barn anymore, but we visitors do. Are we psychiatric?

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(24-01-2021) CELESTIAL BODIES.
The Moon - Incredible Lunar Views From The
Japanese Selene Orbiter - Earth-rise.
https://www.youtube.com/watch?v=nX0sg1Gp-1w
NASA ISS Live Stream - Earth From Space.
https://www.youtube.com/watch?v=EEIk7gwjgIM

====================

(23-01-2021) GUYANA DELIGHT.
Primitive Cooking Backyard Style Fish Choka,
Dhal Rice & Bunjal Shrimp.
https://www.youtube.com/watch?v=sbubjXV7Mds
Guyanese Indian Wedding-House, Good Hope Village.
https://www.youtube.com/watch?v=ry7s5GZlg14

Guyanese Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=guyanese+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=guyanese+streetfood&ia=web

====================

(22-01-2021) EDUCATE YOURSELF.
Expanded Maslows Hierarchy.
https://www.youtube.com/watch?v=es6OUobjcho

Corrina Rachel on Psychology.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychology
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychology&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychology/

Corrina Rachel on Psychiatry.
https://www.youtube.com/results?search_query=corrina+rachel+psychiatry
https://duckduckgo.com/?q=corrina+rachel+psychiatry&ia=web
https://corrinarachel.com/tag/psychiatry/

====================

(21-01-2021) LONG LIVE A CURFEW?
Do I have to go on the street shouting: “Long live a coup”?, rather not. But at some point you are forced by the psychopaths of the House of Representatives, because the HEAVILY psychiatric mentally disturbed “IDIOTS” force you to do that to save the Netherlands and the population from their demise. Because, the “Psychopaths” will go on to the bitter end.

A curfew shows you how mentally disturbed politicians are, you have to stay at home from 9 p.m. to 4.30 a.m. Between these hours, the masses of citizens are usually already at home, so they can't infect each other. While between 4:30 a.m. and 9 p.m., most civilians are on the streets, and so they can infect each other en masse. So a curfew is a Jekyll and Hyde syndrome.

If the Asylum patients who are called the House of Representatives want to eradicate the Corona virus, then you have to maintain a daytime clock from 4:30 a.m. to 9:00 p.m. The Deranged are already trying kill the Catering Industry, so you might as well kill the economy. They're already working with lunatic baloney, so why don't the Idiots make a big farce out of it

The criminals with those ties have stolen planet Earth, and consider it their private plantation with seven (7) billion slaves. Now the rats have decided that we can no longer walk on their plantation after 9 p.m. The Cockroaches now walk with arrogant conceit besides their shoes, then they also employ NSB'ers in uniform to keep us down
=.

Planet Earth is a prison because first of all you can't leave it, the atmosphere is the prison gate. The prison director is Israhell who has his staff all over the world, just think of Governments Politicians Multinationals such as Oil-companies Banks Medical-world Food-industry etc. Plus many Butt-crawlers and other Satanic Scum.

====================

(20-01-2021) THE OTHER SIDE OF COVID19.
Vaxxed- De schokkende waarheid?
https://www.kla.tv/15175

Bill Gates' Globalist Vaccine Agenda” - by Robert F. Kennedy Jr.
https://www.kla.tv/16254

Urgent wake-up call: Corona vaccination interferes with DNA!
https://www.kla.tv/17041

Heavily Censored: “Plandemic II: Indoctornation”, Documentary by Mikki Willis.
https://www.kla.tv/17067

Vaccination, pioneering global digital identification.
https://www.kla.tv/17098

Sasek warns demonstrators: No hasty action!
https://www.kla.tv/17207

Corona-cijfers onjuist en mondmaskers gevaarlijk voor de gezondheid!
https://www.kla.tv/17321

Human 2.0 - Physician warns about new vaccine technology - Interview with Dr. Carrie Madej.
https://www.kla.tv/17427

Archbishop uncovers "Great Reset" by means of Covid-19.
https://www.kla.tv/17619

De schandalige slinksheid achter de Corona-vaccintesten.
https://www.kla.tv/17659

Corona vaccine: greater health hazard than the illness itself?
https://www.kla.tv/17679

Mijn hemel – Rebekka met kinderkoor.
https://www.kla.tv/17833

Ernst Wolff: “Corona pandemic – Final goal digital financial fascism.
https://www.kla.tv/17857

https://archive.org/details/%40kla_tv?&sort=-publicdate&page=6
https://www.kla.tv/playlists

====================

(19-01-2021) CONFUSION EVERYWERE.
Today they were forced to admit that 'COVID-19' Does not exist.
https://www.bitchute.com/video/9IbspR8lpNR9/
https://www.bitchute.com/channel/agha8BlWpZSD/

Brazilian President, Jair Bolsonaro - I have antibodies.
https://www.bitchute.com/video/Yzxg4M6NB9T4/

Elke de Klerk Doctor.
https://www.youtube.com/watch?v=_lvMV_q72tw
https://www.youtube.com/results?search_query=Elke+de+Klerk
https://duckduckgo.com/?q=Elke+de+Klerk&ia=web

Extern Parliamentary Inquiry.
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw
https://bpoc2020.nl/
https://doezelfnormaal.nl/

Januari 15th 2020 - Looking back - BPOC2020 - the Chairman alive!
https://www.youtube.com/watch?v=qeiN98fhiAw&t=1061s
Pedro Kuit.
https://duckduckgo.com/?q=pedro+kuit&ia=web
Do your own research.
https://www.youtube.com/watch?v=CyZVi1YKyOA

Carla Peters.
https://duckduckgo.com/?q=carla+peters&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=Cobala&ia=web
https://goodcarefeelsbetter.com/nl/good-care-feels-better-home/
Dr. Dolores Cahill.
https://www.youtube.com/watch?v=hbH5o8AJUaA

====================

(18-01-2021) ARE WE HUMANS FOXY?
Are we citizens Foxy to some extent? You have those sensual ladies on TV in the middle of the night who are appealing to you to call them at €2 an hour, but those men who are often addicted to calling will never meet them women leave alone to do it with her. They often get an older woman of 50 years on the line who is on the couch gasping and playing comedy.

The TV, the Advertising World and the Telephone Provider also earn from this on an annual basis, because they charge money for it. They have to pay taxes, and the municipality buys new lampposts with them they place in your street. The illegal marijuana grower goes in through the back door, and the shopkeeper sells it legally through the front door and has to pay taxes.

A criminal gang kidnaps a six-year-old boy and sells him to a pedophile ring in, for example, Belgium. They might get?, €100,000 for it, then they go to a sex farm and spend €20,000?, that manager and that woman have to pay tax, and the municipality is building a new bike path with it. And on Sundays, a family with children enjoys it.

There are enough letterbox addresses in the Netherlands, so that foreign companies can evade tax in their country. The ladies and gentlemen in the House of Representatives are fine with it because they are getting paid for it. People in poor countries are living a poor life, because these companies pay no tax, so their government doesn't have enough money to help the poor.

So I wonder if we citizens are contributing to foxiness through the back door, because who votes in the Municipal Elections and the House of Representatives every four years, WE.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

105 GODDESS ANNE WHO WAS SHE IN RELATION TO YOU GOD?
All scum, are killing worldnations, she is illusion who wine non ovum.

(Scum = Governments - Worldleaders - Rope Pullers - Churchleaders?)

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)
http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

179 THIS WINDOWS SPIRITS ARE THEY BAD AFRAID OR BECAUSE THEY DIED?
See envy hall seam deaf where crude, watch scum read now wet gate.

http://www.gouvernante.info/taboo-3-english.htm

281 ARE THEY REALLY CAPABLE OF BLOWING UP OWN PLANES?
They think they may blow up tube, fight scum list is hard and tough.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

====================

(17-01-2021) TODAY I AM EXTRA GREEDY.
Amazing Cake Factory Production Korean Food.
https://www.youtube.com/watch?v=NxqdcnMhnQ4

South Korean Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=south+korean+streetfood
North Korean Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=north+korean+streetfood

====================

(16-01-2021) NOSTALGIC.
Cab View Driving Volvo FH460 Through London.
https://www.youtube.com/watch?v=jDVJLVDNBNY

====================

(15-01-2021) AMERICAN AGGRESSION.
I'm reading a book written by William Blum -- Killing Hope --. ISBN 9 781783 601776
A comprehensive account of America's secret and overt military actions in the world.
https://www.zedbooks.net/shop/book/killing-hope/ (Publisher London UK)

On page 383 of chapter 56 -- The American Empire -- the writer writes:

After the bombing of Iraq in 1991, the United States ended up with military basis.
Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman and the United Arab Emirates.
After the bombing of Yugoslavia in 1999, the United States ended up with military
Kosovo, Albania, Bulgaria, Macedonia, Hungary, Bosnia and Croatia.
After the bombing of Afghanistan in 2001, the United States ended up with military bases in
Afghanistan, Pakistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Georgia, Yemen and Djibouti.

So far the book.

If I'm right, there are over 1000 American military bases worldwide. It mentions which countries are still owned by the colonial mother-countries, it's equally scaremongering. You unwittingly come to the conclusion that, the white Western race actually takes the stand, this planet Earth is our property. We 1 billion white Western people make up the rules, not those 6 billion people with skin color. They have to dance to our tune, or we'll bomb them to hell. We're not going to turn our hands for that.
http://www.gouvernant.info/governments2.htm

My conclusion, nothing no Superior Aryan Übermensch Race, this is: Delusions of Grandeur , in the psychiatric world, a well-known global Western white arrogant cocky disease.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

54 documented false flag attacks. (Click on the English flag).
https://gedachtenvoer.nl/2018/04/04/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/

====================

(14-01-2021) PALESTINIAN GIRL AHED FAMIMI A HERO.
She's a hero because she dared hitting a Khazarian: 'PIG' in the face.
https://www.youtube.com/watch?v=8YFen2KdqbU
She was arrested and put in jail.
https://www.youtube.com/watch?v=MxhNRs-j6b4
Palestinian Ahed Famimi facing Israeli soldiers 02.11.2012.
https://www.youtube.com/watch?v=JK-af5lh8y4
Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=9FE9XSm_xVc
https://www.youtube.com/watch?v=5YnlwX4Mw5g
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
https://www.youtube.com/watch?v=o-rAN0snHlk

Interview with Palestinian Youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

97% of the so called Jews are fake, they're not descendants of the tribe of Judea or Abraham. They're 'Khazars' from Khazar, now called Ukraine. Palestine is not their promised holy land they simply stole it, just like the British stole Turtle Island (America), and the Dutch stole Suriname. Netanyahu said it himself: 'I'm a Khazar, and my homeland is the Ukraine'. They're converted people 740AD, instead of the Christian or Muslim belief they choose the Jewish belief. Solution: 'Buy a suitcase pack him get in a plane and piss of home'
=.

http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://www.fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
http://xroads.virginia.edu/~MA01/kidd/thesis/pdf/protocols.pdf

Saffa 27 6 09 - Farmers were prevented to work in their land.
https://www.youtube.com/watch?v=8PUpmUMG_pA

A Courageous Woman - Rania Masri - A Peace Freedom Activist.
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Rania Masri).
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Crisis in Gaza and West Bank).
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (The Syrian Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - Syrian Conflict).
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?').
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri).
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri).

Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo
Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat (English lyrics).
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Narcy featuring Shadia Mansour "Hamdulillah" Official Music Video.
https://www.youtube.com/watch?v=0ISHZQJdeSw
Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein [RAP NEWS 24].
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8

Palestijnse Radio and Television Stations.
http://radio.garden/visit/gaza/BxrKt2FG (Gaza).
http://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM (Ramallah).
http://radio.garden/visit/bethlehem/4BbsV5dH (Bethlehem).
http://aqsatv.ps/live (Televisie)

Palestinian Maha makes Pitabread.
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs
Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=palestinian+streetfood&ia=web

Leaked-report-secret-plan-for-migration-of-Jews-Khazars-to-Ukraine.
https://duckduckgo.com/?q=Leaked-report-secret-plan-for-migration-of-Jews-Khazars-to-Ukraine&ia=web
Researchers Ashkenazi Jews Turks roots.
https://duckduckgo.com/?q=Researchers-Ashkenazi-Jews-Turks-roots&ia=web
The Jewish kingdom of Khazars.
https://duckduckgo.com/?q=The+Jewish+kingdom+of+Khazars&ia=web
The real Jew now rise.
https://duckduckgo.com/?q=the+real+Jew+now+rise&ia=web
Zionist Protocols.
https://duckduckgo.com/?q=Zionist+protocols&ia=web

Haredi Jews against the state of Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=FKplabTRuak
https://www.youtube.com/watch?v=me4FqdrmVBs
https://www.youtube.com/results?search_query=haredi+jews

Syrian girl.
https://www.youtube.com/results?search_query=partisan+girl

====================

(13-01-2021) IS ORGAN DONATION KANNABALISM?
One cannibal, eats the body part through the mouth like
the Papuan people used to eat, and the other cannibal,
eats the body part through an operation like the Westerner.

Statement of a citizen seen on TV: “My body is
not a toolbox of the medics, who, whenever they
want, can grab unlimited without my permission”.

A: Hello we welcome you as a member of our foundation.
B: Huh, foundation?
A: Yes you are now a member of our foundation.
B: I don't know anything about that.
A: You are a mandatory member of our foundation.
B: But I don't remember giving myself up as a member.
A: That's right, that's what we did.
B: But shouldn't I indicate it myself, then.
A: No, that's what the government and we decide not you.
B: But if I don't want to be a member, then.
A: Then you need to pass that on and we'll remove your name from the list.
B: Along this way, I ask you to remove my name from the organ donor list.
A: You don't want to donate your organs after you die.
B: “NO”!!!!! PERIOD.
A: Then we're going to terrorize your family after you die, until we get our way and your organs. Because your body and your organs are not yours. But are our property, that's why we do what we want with it. And because we want to live longer, we steal your organs even after you die.

There must be a default blank list. And anyone who wants to donate places his name. And the ones who doesn't want to put their name don't do that. Now everyone is a legally forced donor, without being asked for it. This is the world of the Mafia like Dictators and The Power-hungry.

You go to your town hall in your hometown if you want to be a donor, and fill out a form. The Municipality keeps one copy, a second one you get, a third goes to the organ donation organi-zation a fourth, goes to your Doctor, and a fifth copy to your hospital. Then there can never be confusion in the medical world, whether you are an organ donor or not, or want to be one.

http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://brekendnieuws.nl/03-10-15-de-schaduwkant-van-orgaandonatie.html
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

====================

(12-01-2021) THE DUTCH GOVERNMENT IS FINE WITH IT.
The Dutch government is fine with Saudi Arabia killing children in Yemen with bombs because, closing their embassy in Riyadh in Saudi Arabia., the Dutch don't do that. But the embassy in Damascus, Syria, has been closed, while Assad is not killing children. In politics The Hague they suffer from schizophrenia which makes them measure with double standards. The known Jekyll and Hyde deranged syndrome.

You can clearly see from this what a dirty mentality governments are walking around with. I don't think it's about good or evil, or friends or enemies, but how many can be dragged out. If I benefit from such a war, I'm in, I don't benefit from it, then they can exterminate each other. And the voters who are going to vote, I think, are the evils of evolution. Because all that murder and manslaughter they like for their own gain.

http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8531/Nederland-in-Riyadh
http://www.nederlandse-ambassade.com/Ambassade/8579/Nederland-in-Damascus

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

http://www.gouvernante.info/taboo-2-english.htm

====================

(11-01-2021) WHO IS IN CHARGE?
It's not the citizens the voters or the politicians who make de rules in the Netherlands, it's the multinationals like the pharmaceutical industry the banking world the medical world the oil companies the food industry etc. They undermine the politicians true lobbyists, according to the EU government, taste smell and color additives are safe, but is that really true?

Politicians often come from City-Council houses, and they were not rocket-scientists there. And if in practice they don't comply fail or lie then they are, for example, promoted as mayor of a city or commissioner of a province, or a bank hires them for services rendered. So as the people and landtraitor the Finance Minister G. Zalm who is now retired and a millionaire.

Are Food Additives Safe?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+food+additives+safe
https://duckduckgo.com/?q=are+food+additives+safe&ia=web

Are E-Numbers Safe?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+e-numbers+safe
https://duckduckgo.com/?q=are+e-numbers+safe&ia=we

====================

(10-01-2020) NO COMMENT.
How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=_d2WkjrAi2A
How To Make a Mini Jeep Hybrid at home - Part 2.
https://www.youtube.com/watch?v=pL1wL5DI6Sg
https://www.youtube.com/results?search_query=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home+
https://duckduckgo.com/?q=How+To+Make+a+Mini+Jeep+Hybrid+at+home&ia=web

====================

(09-01-2020) MAKING POTTERY IN INDIA.
Pottery Factory | Modern Pottery Clay Work
By Women | Fast & Perfect Cookware Making.
https://www.youtube.com/watch?v=xHG-FwsRg7s
https://www.youtube.com/results?search_query=pottery+making+in+indian+villages

====================

(08-01-2020) YES OR NO VACCINATIONS?
In the Hospitals in Deventer and Zwolle they've started vaccinating staff, I thought that developing a vaccine took three years and not six months. It remains to be seen how their bodies will react positively or negatively, let's hope it goes well, if things go wrong then the staff might be left with a lifelong disability.

As you know, the catering business is on its: “ASS”, because of that retard: “Corona-baloney” of those three: “Psychopaths” who are called “P.M. OPRUTTE (Oprotten - Get Lost) DeJonge and van Dissel”. CoronaCovid19 is related to the Flu — Three times as many people die from the Flu than from Corona, but for the Flu there is no lock-down.

The real egg is to vaccinate seven billion citizens at €35 Euros per person, those: “BEASTS” from: “HEL” with those ties from: "Villapark the Bungalow" getting rich of. The: "SCUM" has reintroduced the : "Slave Time", which now also applies to White People. The Slaves are now walking around with a mouth-cap, is this that familiar number: "666" from the Bible?

There are two camps fighting each other over the usefulness of whether or not to vaccinate e.g. children. First have the established order, which benefits from the fact that all 17 million citizens are vaccinated against everything that exists. Then the medical world and the pharmaceutical industry, and the latter of course make a good living.

Then you have the second group of people who think and investigate, such as parents of children, as well as trained scientific researchers. These people discover all sorts of things. That the press&media like the demagogues of the Journals and the talk shows on TV and the newspapers don't tell, but are lying and cheating with fake news items.

In the past, many children died of all kinds of diseases, and they were 'caused' by open gutters bad food and poor hygiene. But when they fixed this, very few children died, and only afterwards this did they came up with those vaccinations. It's very clever to pretend that these vaccinations are the cause of the eradication of children s diseases.

There has been plenty research around the world, and it shows time and time again that children who have been vaccinated are more likely to get sick than children who have not been vacci-nated. Getting measles seems to be very good for children, because it strengthens the immune system and the resistance of the body of children. Chemicals in drugs undermine resistance.

The vaccination mafia they employ lobbyists to work and undermine politicians, hoping to make a law to vaccinate all 17 million citizens in the future against everything. You can think of this mafia syndicate as psychopaths who keep messing around until they get their way, this is also being done by the anti-smokers mafia.

These are all little psychopaths who don't have a - FUCK - to tell at home with Aunt Nasty for 50 years. And that's why they are compensating in society by being the big tough guy. Aunt Nasty puts their suitcase in front of the door sooner or later, oh yeh before you slam the door behind you, please leave the house the car the children and the bank account behind, bye sucker.

Brandy Vaughan, (The Woman on the 1st Youtube below) the founder of the anti-vaccination organisation, died at age 45 in December 7th 2020. Brandy Vaughan Died of Natural? Causes?, Say Police.
https://www.snopes.com/news/2020/12/22/brandy-vaughan-death/
Vaccination is for profit, not health.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o

I'm not going to claim that she was murdered because I don't know, BUT: experience as a webmaster of a website that has been digging the internet for 20 years for background info for my articles, I've learned that many whistle-blowers do indeed all die of natural causes. Young people are also dying of natural causes, so maybe it happened to her.

But she may have been murdered, probably to scare other whistle-blowers who intend to have their say in public in the future. And what do the Herd animals Laypeople and stupid Fucks (Sheeple) do, laugh at us and call us: “Conspiracy Lunatics”. While they don't examine diddly squad themselves, they're looking the other way for a lifetime.

Dr Suzanne Humphries on vaccines and the immune system
https://www.youtube.com/watch?v=_HMjAHx0egI
Ex Farma representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
Poison in a flu jab, carcinogenic formaldehyde.
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019

====================

(07-01-2021) ARE WESTERNERS FAIR?
The European appetite for chicken begins and ends with the bird’s breast. Other parts are chopped up, frozen and shipped abroad – often to Africa. Poultry imports subsidized by the EU are ruining the market for African farmers.

https://www.youtube.com/watch?v=1QEL_Qx43iE
https://www.youtube.com/results?search_query=subsidized+chicken+for+africa
https://www.dw.com/en/ghana-poultry-farmers-undercut-by-eu-imports/av-47911356
https://duckduckgo.com/?q=Subsidized+Chicken+for+Africa.&ia=web

http://www.maroc.nl/forums/nieuws-de-dag/164429-europa-afrika-geplukte-kip-maakt.html

====================

(06-01-2021) VIPERSCUM?
You Zionist Khazar (Fake-Jews) from Israhell, I challenge you, wipe us Gojim out with your 300 atomic bombs. The seven billion humans are allowed to go to paradise, and I will destroy your body spirit ans soul. In other words, you no longer exist anymore. I created you and I will destroy you again. Where do you get the arrogance to call yourself Aryan Superior to humanity?

Arthur Koestler - The Thirteenth Tribe.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf

And: “NO,” there were no six million Jews gassed, it's a fairy tale that is desperately maintained by the FAKE Jewish leaders, otherwise they fall through the basket. They no longer have the right to Palestine, which they have now illegally and criminally stolen.

Red Cross expose the - Judaic Holocaust - Hoax.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/

The hidden history of the incredibly evil Khazar Mafia.
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/

Did the Mossad do 9/11 with Opportunists?
https://www.veteranstodayarchives.com/2015/01/12/mapping-911-fort-lee/
https://www.veteranstoday.com/2016/10/05/911-filling-in-the-map-tracing-the-nukes/

====================

(05-01-2021) SCUM?
Of the 195 countries in the world, two are not members of the United Nations (UN) they are spectators e.g.:
Vatican City (Holy See). It's considered an Independent State of faith.
Palestine. (Spectators). It's considered a Terrorist State.

Many of the 193 countries don't mind if Palestine were to join the UN, but America throws its: - Veto - on the table which is cruel. ONE country America therefore makes up the rules for all countries in the world, no doubt on behalf of their bosses from Israhell. There are 300 members of Congress with dual passports and Nationality, which is not possible under the American Constitution.

Palestinian United Nations bid explained.
https://edition.cnn.com/2012/11/28/world/meast/un-palestinian-bid/index.html
United Nations Member States.
https://www.worldometers.info/united-nations/
How many Countries are there in the World?
https://www.worldometers.info/geography/how-many-countries-are-there-in-the-world/

050 I WOULD LIKE TO KNOW HOW THE GOD'S THINK?
Counting their blessing wheels, they wish all killings to be stopped.

051 WHEN WILL THERE BE AN END TO ALL MISERY ON EARTH?
An advice and a Man-deed, trigger an in-suffering recall.

052 GOD WHEN DO YOU COME TO EARTH TO TAKE THE CONFUSION AWAY?
Turn your back to the guardian, we know weapon cradle lie, greasy rooster jester?

(Grease = English for fat)

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(04-01-2021) SATANSCHILDREN?
049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

The Ufonauts in this film, are they perhaps the white race or the fallen angels from the Bible? Did they then discover and occupy the Earth with their UFOs?, and the original people-dwellers of the planet with a skin-color were they wiped out by the Biblical flood? Those who escaped did the fled to the jungles of Africa South America and Asian countries?

Is de ruimte vloeibaar?
http://www.bovendien.com/categorieen/buitenaards/is-de-ruimte-vloeibaar

A writer writes a book and that can be a success in sales so a hit, and in Hollywood they decide to make a film of it. Is it possible that the feature film really happened in the primeval time, and our subconscious knows it? Could it be possible that some people their boundary between subconscious and consciousness is very thin and they can pick it up?

That's it Honkeys, your ass is grass.
Bye Whitebread, you ugly Motherfuckers.
https://www.youtube.com/watch?v=qjh_YGrtN9k
The Movie: Independence Day (2:04:41 Hour).
https://www.youtube.com/watch?v=Tc9YN7y8X70
Independence Day Info.
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+independence+day
https://duckduckgo.com/?q=independence+day+film&ia=web

In the past, all the countries in Africa in Central and South America in Asia and the Arab world, were colonial countries of the Westerners. Thank God they are independent now, but that doesn't please the Westerners, who are pissed and trying to drive the governments away with revolu-tions and coups to park straw-governments there. America's is doing that for 75 years, so scum.

I firmly believe that if the non-Western countries close their borders, and the Westerners will no longer get the raw materials. Then the Western governments led by America will invade and occupy those countries militarily. Now they hold their horses back because, they are now paying a cheap penny, but then their real character and nature will come to the surface.

Throughout history, people of skin-color are treated as, slaves cheap working cattle and inferior beings. The racist white race lives under the delusion that this planet is their property and they own it. First they just stole the goods for free true slave and colonial times, and today multinationals pay a grab for the goods.

The Palestinians of Palestine, the Native Indians of America, the Maoris of New Zealand, and the Aboriginals of Australia are treated like old dirt in their own country by the descendants of the white Europeans. They don't count in society at all, they get the worst houses medical treatment school education salaries etc., and they're looked down upon.

The last days on Earth.
https://www.youtube.com/watch?v=LWZSDi1TV8Y
https://www.youtube.com/results?search_query=will+smith+the+last+day+on+earth
https://www.biblestudytools.com/topical-verses/bible-verses-about-the-last-days/
https://duckduckgo.com/?q=last+days+on+earth&ia=web

====================

(03-01-2021) SERIOUS BUSINESS.
JCB Excavator VS Scary Hill and Big
Tree-JCB Making Road Cutting Hill-Part 1.
https://www.youtube.com/watch?v=KZJ2-hO01Ao&list=PLTk_5weVvKP9-JUDGmwT8wVe1ZYS2Iery

Excavators Loading Screening Soil
Double Trucks At The Dirt Depot
https://www.youtube.com/watch?v=9wjEVV92Zvw (5:35 / 15:22)

====================

(02-01-2021) MY FAMILY.
Bridezillas: Sister Fight.
https://www.youtube.com/watch?v=nAHO8GBKjGI
https://www.youtube.com/results?search_query=sister+fighting+each+other

Alleyrat gets punishment by Judge Joe Brown
and walks! provocative away. F ck You.
https://www.youtube.com/watch?v=kWkDOS4073Q
The Fat Fuck started.
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4

Conniving Wife from Hell.
https://www.youtube.com/watch?v=MI5X5gclVZk
He likes the Bacon to sizzle. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=6DBKRhDfGGo
The Bacon is not hot anymore. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=tU7WFz0illA
Crazy old Folks in Court.
https://www.youtube.com/watch?v=od8FS6f47Mo

====================

(01-01-2021) MIDDLE EAST + HINDU CHRISTIAN MUSIC.
My life is Yours - Middle East.
https://www.youtube.com/watch?v=dEFFF6nQZGQ
Inta Elaahi You are my God)...Arabian Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=F4vgl4ZVvc8
Tasbiih al-Rab...Blessed is the Lord...Arabian Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=Z41HfwSUbUM
Jesus Your Name is Great : Lovely Arabic Worship from Egypt.(English) https://www.youtube.com/watch?v=hd89IbwHtFc
Ha Hallelujah...Arabian Christian Song, Egypt.
https://www.youtube.com/watch?v=2Z54L2gdn94
Take me with You - Yemeni Arabic Christian Song.
https://www.youtube.com/watch?v=18zCqfybPM4

Hindu Christian Music.
Ho Teri Sthuthi | The Kings Daughters | ©2019.
https://www.youtube.com/watch?v=XqzSW4An8u8
Hosanna| Hindi Worship song| Christ Alone Music|.
Ft.Vinod Kumar, Benjamin Johnson.
| https://www.youtube.com/watch?v=HNse4Quefa0
FASLA | Awesome Hindi Christian Worship song from
Maranatha Worship Concert | Recorded live in India.
https://www.youtube.com/watch?v=Rbti_KptX5g
Yahova Na Mora' Music Video
'The Indian Classical Dance' version.
https://www.youtube.com/watch?v=8NWLUB9ewIc

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: Als je een Moslim haat voedt een "Moslim-kind" op, en als je een Hindoe haat voedt een "Hindoe-kind" op. En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, misschien bedoelde Gandhi dat wel met die uitspraak?

Stel u heeft vier kinderen in dit leven, misschien heeft u als soldaat in één van uw vorige levens hun vermoordt, en u zet ze terug op Aarde zodat ze hun leven kunnen afmaken. Wie stemmen er op regeringen die constant oorlogen maken, wij de burgers en ook mensen met een uniform aan. Dus zijn we netzo schuldig aan de slachtoffers in oorlogen die vaak wreed sterven. Dus als de Duivel regeringen blijft verleiden met oorlogen, kunnen we nooit eeuwig blijven leven in het paradijs na onze dood. En met de opstanding wordt?, misschien bedoeld wakker worden.

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creëren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Oké, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Oké allemaal theorieën, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, één of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur übermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

We have to start first to stop, killing the other one in that other country. Because, they're also the children of the overlords. And if you were to believe in karma, that victim was maybe an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said: If you hate a Muslim, raise a “Muslim-child”, and if you hate a Hindu, raise a “Hindu-child.” And an Iraqi child we killed in this life for oil maybe becomes our own child in the next life. So then we're going to love it, maybe Gandhi meant that by that statement
=?

Suppose, you have four children in this life, maybe as a soldier in one of your previous lives you killed them, and you have to put them back on Earth so they can finish their lives. Who is voting for governments that are constantly making wars, we the citizens and also people in uniform. So we are equally guilty of the victims in wars who often die cruelly. So if he Devil continues to seduce governments with wars, we can never live forever in paradise after our death. And with the resurrection is maybe meant waking up.

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, “we will feed each other”. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: “Thou shalt not worship strange Gods”, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, “Oh my God,” and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: “Goddamn”. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: “Oh my God”, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix - Tree of Knowledge -) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A “Worm”. And what can always be in a uterus: a “Fetus”. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: “Women are children of the devil, and men children of God”. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the “Stone” in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: “Anti Christ”. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, “All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come”. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. “Stop killing in wars and revolutions”, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior übermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: “We are going to make earth Paradise”.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: “Thou shalt not kill”. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: “You are not yet suitable for paradise”. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syrië gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce - Morally Outrageous - Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Israël de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Israël geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Israël, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Israël wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekraïne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Israël Syrië en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Israël te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij één van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 - 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het - 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit één cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks - 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) - 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementariërs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by André Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel één van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrière voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Italië gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Italië wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armenië erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armenië met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiële puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit één
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekraïne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Israël te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Israël te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sinaï-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeën op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In België krijg je één jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Israëlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Israël Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheiße ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syrië (Geen bommen op Syrië)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syrië: - Ja/Nee - (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servië was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt één kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieën aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciële en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hé ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt - Nederlander -. Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondré de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu é kisi yu fufuruman, yu é meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi é lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook één. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hé Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


Free Website Hit Counter
Free website hit counter

========================

Back to Top