Valide CSS! MIJNMENING

* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, Sacrifice yourself for mankind for then they will get a better life.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds kolonin van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=cH4kiJCG1ak
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem Isral.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op ok, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.
RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan d yu d wan gado bribisma, n if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI N ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi bribi dati din piki wortu komopu fu mi kisi ensrefi, n bika kisi ensrefi d dangra fu a gwenti srefi a boskopu kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU ABI INI YU EDE DENKI FU BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu n ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

Rudie J. Gouvernante

Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels

  
           SURINAM      NETHERLANDS

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
http://www.gouvernante.info/suriname7.htm

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinaamse Kranten.
http://www.starnieuws.com/
http://www.dwtonline.com/
http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/
https://www.waterkant.net/

Surinamese Music.
https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Geluk - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (Aan Jouw Kant - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Beloof me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hou me vast - Omhels me - Naomi Sastra)
https://www.youtube.com/watch?v=LSax3shgOOU (Faluma - Ai Sa Si)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

VLOG'S:
https://www.youtube.com/watch?v=bmQjklTCYl8 (079) Angie Hill to Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=b4Sw1FCJrus (188) I will Miss Max terrible.
https://www.youtube.com/watch?v=zTItHnvW7Jw (189) Angie Hill to The Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=RKGI0hnBHm8 Hello Babe may I stroll with you?
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog Several Vlog's.

THESE ARE MY BABES, I'M SURINAMESE, SO WHAT?
https://www.youtube.com/watch?v=b4Sw1FCJrus (Angie Hill)
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VerhaalAarde
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRI EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicalin gooit dat, doen Isral Qatar Turkije en Saudi Arabi ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die Syri en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE MOGEN - AHED TAMIMI - NIET VERGETEN ZE IS EEN HELD.
Ahed Tamimi is een heldin omdat ze de moed had, om een Khazar Varken (Nep Jood - Bekeerd tot het Judasme in 740 AD) een klap in zijn gezicht te geven. Hij stond in haar tuin en ze vroeg hem op de openbare weg te gaan staan hetgeen hij weigerde. Vervolgens duwde hij haar weg, en toen gaf ze hem een klap in zijn gezicht, ze kreeg toen acht maanden gevangenisstraf. Terwijl een Joodse soldaat die een Palestijn doodschoot kreeg ook acht maanden.

Dubbele Moraal voor Malala en Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi Levende weerstand Toer.-
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi Veroordeeld to acht maanden voor het slaan van een IDF soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestijnse Vrijheids Strijdster Vrij Gelaten. (Deel 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
De Palestijnse kinderen vechten tegen de Isalische Bezetting. (Deel 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

Documentaire - V.S. Veteranen Getuigen maken brutale
realiteit mee voor Ahed Tamimi en de Palestijnen.
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

De Ondervraging van Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin ontmoet Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Een gevangen Vogel zingt.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview met Palestijnse jeugd Activisten Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

WE SHOULDN'T FORGET - AHED TAMIMI - SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage, to give an arrogant Khazar Pig (Fake Jew - Converted to Judaism in 740 AD) a slap in his face. He stood in her garden and she asked him to stand on the public road which he refused, then he pushed her way. She then gave him a slap in his face, then she got eight months imprisonment. While, a Jewish soldier who killed a Palestinian also got eight months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
Ahed Tamimi: Palestinian Freedom Fighter Released. (Part 2)
https://www.youtube.com/watch?v=lJqH7_xYKi4
Palestinian Kids fight against Isaelian Occupation. (Part 1)
https://www.youtube.com/watch?v=9FlrrcAjBr4

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit Isral (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeers?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or Beasts from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDR.
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondr (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondr backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondr, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondr, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-7-pow-wow-native-american-music (Pow Wow)
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-6-contemporary-native-american-music (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
www.tulaliptv.com/category/nwin/
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (The Netherlands)
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op n en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.

http://radio.garden/live
https://studiomoniker.com/projects/radio-garden (Explanation).

On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

=========================

(01-06-2019) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
De twintig jarige Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar werd, vermoordt, op 01 juni 2018 tijdens de demonstratie bij het hek. Ze werd doodgeschoten recht door het hart met een kogel, door een Khazar een Goy sluipschutter soldaten Zwijn. (95% van de Khazar zijn in 740 na Christus bekeerd tot het Judasme, ze komen uit Oekrane (Basis Wortel Rusland) niks Palestina allemaal BS).

Rouzan ligt op sterven in de E.H.B.O.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
De Familie van de vermoorde Razan al
Najjar heeft een Boodschap voor u.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Isral zegt dat de Palestijnse verpleegster
Razan al Najjar niet opzettelijk is vermoordt.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

Een eerdere beeld van de martelaarster verpleeg-
kundige Najjar tijdens het leven van de bezetting.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
Men probeert er achter te komen wat er gebeurde.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

Zie ook: (06-05-2019) De Dodenherdenking Geldt Ook Voor Haar.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestijn.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestijns Straat Voedel.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza)
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem)

Het belachelijk maken en kruisiging van Jezus op Pasen op de Isralische Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
Jezus is een zwarte man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journaliste Janna Jihhad Ayyad (12 jaar) zegt:
71 op de nakba. 71 jaar pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

Het begin van de terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevenden spreken uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Israelische soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Een vergeten Geschiedenis | Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxisme: Schreeuwend bloed -100 miljoen marxisme slachtoffers.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
De Joodse rol in de Russische revolutie, en het vroege Sovjet regime van Rusland.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
De Joodse etnische zuivering van Europeanen.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(01-06-2019) R.I.P. ROUZAN. I WON'T FORGET YOU. I LOVE YOU.
The twenty-year-old Rouzan Ashraf Abdul Qadir al-Najjar was killed, on June 1, 2018 during the demonstration at the gate. She was shot right through the heart with a bullet, by a Khazar a Goy sniper soldiers Swine. (95% of the Khazar were converted to Judaism in 740 A.D., they come from the Ukraine (basic root Russia) Nothing Palestine all BS).

Rouzan is dying in the Emergency room.
https://www.youtube.com/watch?v=pg_-WtX5We0
The Family of the murdered Razan
al Najjar has a message for you.
https://www.youtube.com/watch?v=eAUT6TS7R5Y
Israel says that the Palestinian nurse Razan
al Najjar has not been deliberately murdered.
https://www.youtube.com/watch?v=LQ_Vs75V7AM
https://en.wikipedia.org/wiki/Rouzan_al-Najjar

A previous image of the Martyr Star Nurse
Najjar during the life of the occupation.
https://www.youtube.com/watch?v=pjiiqPKJZUk
One tries to find out what was happening.
https://www.youtube.com/watch?v=w0inm3oS71c

See Also: (06-05-2019) The death commemoration also applies to her.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Ramallah Radio Palestine.
https://radio.garden/listen/radio-falastini/WkCgW4NM
Palestinian Street Food.
https://www.youtube.com/results?search_query=ghaza+streetfood (Ghaza).
https://www.youtube.com/results?search_query=bethlehem+streetfood (Bethlehem).

The Mocking and Crucification of Jesus on Eastern day on Iraelian Tv.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
Jesus is a black man.
https://www.youtube.com/watch?v=AFaPCnutvEU
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web

==========

Journalist Janna Jihhad Ayyad (12 years) says:
71 on the Nakba. 71 years of pain and injustice.
That's enough that we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Survivors speak out.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli-an Soldier.
http://www.december18th.org/

A Forgotton History - Sheikh Imran Hosein.
https://www.youtube.com/watch?v=ZMQtUwn_hX8
https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://www.brighteon.com/search?query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

==========

Marxism: Crying Blood -100 million Marxists Victims. (Dutch)
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=nl&id=14150&date=2019-04-14
The Jewish Role in the Bolshevik Revolution and Russia's Early Soviet Regime.
http://www.ihr.org/jhr/v14/v14n1p-4_Weber.html
The Jewish Ethnic Cleansing Of Europeans.
https://holodomorinfo.com/
Marxists Bolsheviks.
https://www.marxists.org/subject/bolsheviks/index.htm

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om meningen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideen via alle media en ongeacht de grenzen.

Eerste 75% in het Nederlands - Laatste 25% in het Engels.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid n of vn iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

=====

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 14 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(16-07-2019) KINDEREN LIJDEN ALTIJD IN EEN OORLOG.
Het zijn niet de kinderen die oorlogen beginnen, maar de volwassen ups die stemmen op mentaal gestoorde krankzinnigen de politici. De kinderen lijden in elke oorlog, en dat is een misdaad dat de volwassen de kinderen laten lijden. Ze beschermen en zorgen niet voor hen, en vergeet niet de duivels van de westerse wereld die schreeuwen: - Bom het Midden-Oosten twee keer zo harder dan nu -.

De meeste van deze mensen geboren na 1945 hebben nooit een echte oorlog meegemaakt, dus moeten het arrogante wezens zijn. Ze hebben geen idee van wat een echte oorlog is, ze zien het op TV en in video games. Dat is een plastic kunstmatige oorlog, een soort droomwereld. In praat-programma's op Tv doen ze alsof ze experts zijn, en vaak adviseren ze overheden wat ze moeten doen dat, is Gelul.

De Oorlog in Jemen Verklaard.
https://www.youtube.com/watch?v=6PL6Yz1a4DI
Speciaal report: Jemen's Kinderen Verhongeren.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY
https://www.youtube.com/results?search_query=yemen
Tactische Nuke in Jemen in 2015! (Neutronen Bom).
https://www.brighteon.com/5966099676001
https://www.brighteon.com/new-search?query=yemen
Jemen Crisis.
https://www.who.int/emergencies/crises/yem/en/
https://duckduckgo.com/?q=yemen

Ex-generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te
vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak Syri Iran Libanon Libi Somali en Sudan.
Ga naar 09.38 Minuten 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM

====================

(15-07-2019) WIE WAREN DE ECHTE ONBESCHAAFDEN?
Je vraagt je af: wie waren hier de echte wilde, de Indianen of de Blanken?

Kevin Annett en Alexandra Meadors bekijken en geven een gedetailleerd overzicht van een onderzoek in 2011 en 2012 in Brantford, Ontario met als doel het opsporen van forensisch bewijs van kinderen begraven op de oudste Indiase residentile school in Canada. Deze school werd opgericht door de kroon en de staat in 1832 en werd helaas niet stilgelegd tot 1970. Ca. 140 jaar, meer dan 50.000 kinderen ontbreken nog.

Kevin Annett: Hedendaagse Concentratie.
Kamp Onderzoek 12 mei 2015
https://www.brighteon.com/5834316113001

Gestolen Kinderen ? Residentie School Overlevenden praten vrij uit.
https://www.youtube.com/watch?v=vdR9HcmiXLA
De Engelse Koningin en de verdwenen kinderen.
http://chrisspivey.org/the-queen-and-the-missing-kids/
Anglicaanse kerk van Canada verontschuldigd
geestelijke schade aan inheemsen mensen.
https://www.cbc.ca/news/indigenous/anglican-church-apology-spiritual-harm-1.5209821

Brantford Ontario School in Canada.
https://duckduckgo.com/?q=brantford+ontario+Indian+residential+school+in+canada&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=brantford+ontario+Indian+residential+school+in+canada

Zijn Kerken Pedofielen?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+churches+pedophiles
https://duckduckgo.com/?q=are+churches+pedophiles&ia=web

====================

(14-07-2019) MENSEN IN NOOD.
Dit is een programma waar ze mensen in nood helpen.
Grote Schoonmaak van de Tuin - Deel 1/5.
https://www.youtube.com/watch?v=4kNcJtE9ers&list=PLZKQKrwEGP-BJ1IO6FQuJIPop1YtJxi_L

====================

(13-07-2019) ZIJN MULTINATIONALS DIEVEN?
Wij mensen betalen voor voedsel ok er zijn onkosten, aanplant verzorgen voorbereiden vervoer productie lonen belastingen enz. Maar het eten zelf moet gratis zijn in die 85 jaar dat wij mensen leven, we moeten geen winst maken laat staan er rijk van worden. Er zijn genoeg mensen die minder geld hebben en n keer per dag eten of soms sterven van de honger dat is crimineel.

Alle regeringen moeten rond de tafel zitten en zorgen dat alle 7 miljard mensen van de wereld ten minste n keer per dag kunnen eten. Het zal niet gebeuren omdat ze gierig voor geld zijn, ze geloven in aandelen obligaties wereldmarktprijzen om zoveel mogelijk winst te behalen. De armen en de noodlijdende daar onder hebben een ellendig leven en sommigen zullen sterven.

Schoolkinderen zijn verplicht om naar school te gaan, als ze opgroeien om de samenleving voort te zetten. Maar erachter hebben de slavendrijvers slaven nodig om voor hen te werken, zodat ze rijk kunnen worden. Op school leren ze niet om gevoel te hebben voor hun medemens, ze leren ze niet om alles in het leven te delen. Ze leren niet dat oorlog slecht is, je moet meedoen.

Ze leren hen dat alle grondstoffen zoals voedsel olie gas aluminium koper goud ijzer titanium coltan hout op de planeet van jou zijn, als je het niet krijgt dat moet je militair dat land binnenvallen en een stro-regering plaatsen. Koop de lokale bevolking om beloof hen lucht-kastelen, lach en wees vrolijk met hen, met in je achterhoofd hoofd hoeveel winst kan ik stelen.

====================

(12-07-2019) DE AIVD ZIJN DAT LANDVERRADERS?
De AIVD de Nederlandse veiligheidsdienst die moet waken over de veiligheid van de zeventien miljoen Nederlanders doen dat niet, ze brengen het leven van de Nederlanders in gevaar door de andere kant uit te kijken. De M.P. ? Cutte ? is een soeverein land binnen gevallen zoals bv. Syri, en loop daar te bombarderen met straal jagers.

Terwijl Syri heeft ons niet bedreigd, ze zijn ons land niet binnen gevallen, en lopen ook niet op ons te schieten. Dat betekent dat - Cutte - een oorlogsmisdadiger is, die dringend voor het Inter-nationale Gerechtshof te Den Haag moet worden gesleept, eventueel een Neurenberg proces wegens oorlogsmisdaden. Dat gaat niet gebeuren want hij is de ? Hoer ? van de NAVO, die zelf criminelen zijn.

Het is altijd mogelijk dat Syri wraak wil nemen op Nederland of zich gaat verdedigen om te proberen om ? Cutte ? te stoppen en uit te schakelen, en bomaanvallen gaat plegen op Nederland, dan kunnen enkele burgers gaan sterven. Bij de AIVD vinden ze dat prima want ? Cutte ? gaan stoppen of aan de bel te trekken bij de Justitie daar piekeren ze niet over.

AIVD - Algemene Inlichtingen-en Veiligheidsdienst.
https://www.aivd.nl/
https://www.youtube.com/results?search_query=aivd
https://duckduckgo.com/?q=aivd&ia=web

MIVD - Militaire Inlichtingen-en Veilighiedsdienst.
https://www.defensie.nl/organisatie/bestuursstaf/eenheden/mivd
https://www.youtube.com/results?search_query=mivd
https://duckduckgo.com/?q=mivd&ia=web

Nederland is ook een corrupt land, want ze staan sinds kort
ook op de Internationale lijst van Bananen-republieken.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/results?search_query=sociale+databank+nederland
https://duckduckgo.com/?q=sociale+databank+nederland&ia=web
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

====================

(11-07-2019) VREDE & REED OP AARDE?
Er zijn gelukkig nog genoeg mensen op Aarde die vrede willen. Maar politici willen het liefste eeuwige oorlogen, zodat ze tot in lengte van dagen macht kunnen blijven uit oefenen. Een grote groep Duitsers gaat elk jaar op vredesmars naar Rusland met voertuigen. Volgens mij wordt dit niet vermeldt door de TV Journaals de praatprogramma's op Tv, en de kranten, demagogen?

Duitsland: Berlijn Moskou Vredes-rit van start,
om de Russische Duitse vriendschap te promoten.
https://www.youtube.com/watch?v=z2kUnOtrHho
https://www.youtube.com/results?search_query=berlin+moscow+peace+ride
https://duckduckgo.com/?q=peace+tour+germany+russia&ia=web
https://www.brighteon.com/search?query=peace+tour+germany+russia

VS zijn plan om Rusland en Duitsland te vernietigen
door George Friedman over een derde wereld oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=Aw_dIFcqtW4

Amerika is een oorlogzoekers land.
https://www.youtube.com/results?search_query=america+is+a+warmongers+country
https://www.brighteon.com/search?query=america+is+a+warmongers+country
https://duckduckgo.com/?q=america+is+a+warmongers+country&ia=web

====================

(10-07-2019) REGERINGS CENSUUR?
Het is bekend dat de farmaceutische bedrijven, alternatieve geneesmiddelen zoals planten en kruiden wil verbieden. Ze verhinderen het door lobbyisten naar politici te sturen, in de hoop dat ze een wet maken om b.v. onderstaande website te verbieden. Facebook heeft toen honderden alternatieve sites verwijderd, en Google verplaatst de sites naar pagina 500 die niemand bezoekt.

Vrije meningsuiting en democratie bestaat in wezen niet meer, ook niet in de westerse wereld. Journalisten doen vaak aan zelfcensuur anders worden ze ontslagen. Er zijn genoeg websites die niet meer oproepbaar zijn, er staat nu die bekende 404 mededeling, of ik kan de pagina niet vinden.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Censuur_(informatie)

Daarnaast heeft de Europese regering pas geleden een contract gesloten met Google Facebook Twitter en Microsoft om alle ongewenste websites en ook YouTube te verwijderen. Dan krijg je een communistisch systeem zoals in China Noord Korea enz.
https://duckduckgo.com/?q=revolutie+en+censuur+op+het+internet&ia=web

De geheimendiensten draaien overuren, om eenieder te verwijderen die schrijft wat niet gewenst is bij regeringen. Dus hoelang mijn website nog te zien is maar de vraag. Het kan elk moment afgelopen zijn, en dan neem ik een provider uit bv. Suriname of Noorwegen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geheime_dienst

En ik neem aan dat mocht er een oorlog komen in Europa tussen Rusland en Amerika, dan vermoed ik dat die Amerikaanse president op de: "Killswitch" drukt, en dan is het internet weg wereldwijd. Behalve die landen wier provider niet via Amerika loopt.
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_kill_switch

Duitsland en Frankrijk wilden een Europees Internet onafhankelijk van Amerika, zij vragen Nederland om mee te doen. Maar helaas zijn de politici zuigen kont met Amerika en Isral de baas van Amerika. In de Tweede Wereldoorlog rapporteerden sommige Nederlanders (NSB) de Joden aan de Nazi's, die hun schuil huizen om hen heen bezochten en ze op de trein zetten, bv. naar Auswitch.
https://www.bitsoffreedom.nl/2013/11/09/vijf-vragen-over-nederlandse-massale-internettap/

https://www.greenmedinfo.com/blog/founders-statement-regarding-censorship-efforts-de-platform-greenmedinfo-other-he

https://www.greenmedinfo.com/blog/international-study-confirms-ldl-cholesterol-doesnt-predict-heart-disease-risk-st
https://www.greenmedinfo.com/blog/cracking-cholesterol-myth-how-statins-harm-body-and-mind
https://www.greenmedinfo.com/blog/there-only-one-type-cholesterol-heres-why
https://www.greenmedinfo.com/blog/cholesterol-its-all-good
https://www.greenmedinfo.com/blog/underreported-dangers-low-cholesterol
https://www.greenmedinfo.com/blog/there-only-one-type-cholesterol-heres-why
https://www.greenmedinfo.com/search/google-cse#gsc.q=cholesterol

https://www.greenmedinfo.com/

====================

(09-07-2019) ZULLEN UFO'S DE AARDE AANVALLEN?
Sommigen beweren dat in de toekomst Ufo's de Aarde zullen aanvallen, maar het zijn niet wezens uit de ruimte, maar de Amerikanen zelf, met hun eigen UFO'S. De reden is om iedereen bang te doen, zodat zij hun regeringen voor bescherming zullen smeken. De politici zullen de mensen een martiale wet opleggen om slaven van hen te maken, met een ? Nieuwe Wereld Orde ? (NWO).

Carol Rossin en Wehner von Braun.
https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4
https://www.youtube.com/results?search_query=carol+rosin
https://www.brighteon.com/search?query=carol+rosin
https://duckduckgo.com/?q=carol+rosin&ia=web

UFO's en de Nieuwe Wereld Order - Paul Hellyer.
https://www.youtube.com/watch?v=LDsvhfWP2Vg
https://www.youtube.com/results?search_query=ted+gunderson
https://www.brighteon.com/search?query=paul+hellyer
https://duckduckgo.com/?q=paul+hellyer&ia=web

De Aarde is onder Quarantaine.
https://www.youtube.com/watch?v=a7RPIUBlpK0
https://www.youtube.com/results?search_query=earth+is+under+quarantine
https://www.brighteon.com/search?query=earth+is+under+quarantine
https://duckduckgo.com/?q=steven+greer+earth+is+under+quarantine&ia=videos

Website's met meer Informatie.
www.SiriusDisclosure.com
http://disclosureproject.org/
Congres UFO Geheime Ontmoeting 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=BF8eztsVr40

Er zijn dertien families die de Aarde regeren, waarvan de Rothschilds het hoofd is. Mocht u denken flauwekul, hier geloof ik niks van. Bezoek de sites hieronder, en kom voor uzelf tot de conclusie wat u wel deels of niet wilt geloven.

1 Astor - 2 Bundy - 3 Collins - 4 Duponts - 5 Freeman - 6 Kennedy - 7 Li - 8 Onassis -
9 Reynolds -10 Rockefeller - 11 Rothschilds - 12 Russell - 13 van Duyn.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9gBp0cR_KU
https://www.youtube.com/results?search_query=13+families
https://www.brighteon.com/search?query=nwo+13+families+rule+the+world
https://duckduckgo.com/?q=13+families&t=h_&ia=web

====================

(08-07-2019) DENK EROVER.
Satanische aanval op de mensheid is duidelijk onthuld.
https://www.youtube.com/watch?v=QmxOENV2Fl8
https://www.youtube.com/results?search_query=Satanic+Attack+On+Humanity+Is+Clearly+Unveiled
Als de the Tube hangt klik op blauwe tijdlijn.
https://www.brighteon.com/search?query=satanic+attack+on+humanity+Is+clearly+unveiled.
https://duckduckgo.com/?q=Satanic+Attack+On+Humanity+Is+Clearly+Unveiled&ia=web

Joden Pleiten voor blanke Genocide.
https://www.youtube.com/watch?v=xQrL49JKCXo
Wie zijn de kinderen of Isral?
https://www.youtube.com/watch?v=BloNZd3Ib_Q
https://www.youtube.com/results?search_query=Jews+advocate+for+white+Genocide
https://www.brighteon.com/search?query=jews+advocate+for+white+genocide
https://archive.org/details/youtube-ioD50ZYOQEQ
https://duckduckgo.com/?q=jews+advocate+for+white+genocide&ia=web

Ze willen 6,5 miljard mensen vermoorden 500 miljoen mogen blijven leven, het staat geschreven op de Georgia Begeleidingsstenen, ze hebben daar een aantal tactieken voor. Stop rotzooi in het eten en medicijnen vergif in vaccins, creer chemtrails in de lucht vol met vergif virussen en bacterin om de massa in de toekomst goed ziek te maken en te doden, blaas de ionosfeer op met magnetron laserstralen.

De Georgia Begeleidingsstenen: Amerika's meest mysterieuze monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrails: de geheime oorlog (NL ondertiteld ? klik Linkerpictogram).
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails
https://www.brighteon.com/search?query=chemtrails
https://duckduckgo.com/?q=chemtrails&ia=web

Haarp: Gaten in de Hemel ? Nederlands ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c
https://www.youtube.com/results?search_query=Haarp
https://www.brighteon.com/search?query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=Haarp&ia=web

====================

(07-07-2019) KLEINE SCHAVUITEN..
Achtjarige Jongen rijdt vrachtwagen als een beroeps.
https://www.youtube.com/watch?v=LtI9wtteeNQ
Passie op de grote weg.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5brJYOL7mc
Dit twaalfjarig meisje is gek op vrachtwagens.
https://www.youtube.com/watch?v=lnqzblcnIS8
Verbazingwekkend kind bestuurt een Freightliner truck alleen.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks1L-weU7RQ

====================

(06-07-2019) BOVEN EN ONDER DE WET.
Een Nederlandse crimineel is veroordeeld tot levenslang in de gevangenis, hij gaat in beroep bij een hogere rechtbank. Wat mij dwars zit is het feit dat het Nederlandse rechtssysteem is zo cor-rupt als de hel. Ambtenaren van dat systeem plegen fraude valse data liegen vriendjes-politiek gesjoemel, vervalsen van bewijs om een verdachte te veroordelen, enz. En dit criminele tuig veroordeelt de kleine man.

Rob Brockhus eigenaar van - SDNL.NL - vecht al tientallen jaren tegen het
Justitie-apparaat, en het resultaat: - Zero Nada Zilch Nothing -, bye bye sucker.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Data-bank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
De aanval op de ambtseed van corrupte
bedigde ambtenaren, rechters en politici.
https://www.youtube.com/watch?v=e8YislguEqU
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

Als u onderstaande website leest van ex-accountant Leo Verhoef, zult u zich realiseren dat alle 401 Gemeentehuizen hier in Nederland frauderen met de jaarlijkse begroting. Bv. mijn stad Zutphen heeft van 1997 tot 2016 ? 120 miljoen Euro laten verdwijnen, het geld het is nergens te vinden het is gewoon verdampt. En je kunt hen niet aanklagen omdat de wet dat niet toestaat.
http://leoverhoef.nl/
http://leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html
Leo Verhoef checks Council annual Book-keeping.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik

Als je kijkt naar de multinationals die zuigen de niet-westerse en derde wereld landen leeg, grondstoffen voor een appel en een ei, rente op rente op rente, laten de mensen onze goederen maken voor een dollar. Omkopen van regeringen dineren hun uit ze behandelen als koningen verdraaien hun wetten, deze hypocriete stropdas criminelen zijn veel slechter dan de domme lul.

En vergeet niet onze westerse regeringen, die denken dat de planeet hun priv-plantage is met zeven miljard slaven, en vaak oorlog maken voor hun. Misschien is dit de reden waarom Jezus hangend aan het Kruis tegen de dief naast hem zei, vandaag bent u in het paradijs. En vermoe-delijk in zijn achterhoofd dacht dat, de Joodse slangen tuig, die mij opknopen gaan naar de hel.

====================

(05-07-2019) HANDTEKENING VAN DE SATAN?
De vinger tekens van de mensen op de video, zijn die het teken van de Satan? En zijn ze echt menselijk, of zijn ze Ufonauten geboren op de planeet in vermomming en proberen terug te keren naar hun planeten? Misschien is de Maan hun Hotel, omdat Sirius te ver is om elke dag te reizen, en sommige van hen worden geboren op onze planeet als hybriden een camouflage.

Ok, ik weet dat u misschien denkt hij is geschift en misschien ben ik dat ook, maar als er meer is tussen hemel en aarde dan alles is mogelijk. De Aarde en de Evolutie zijn miljarden jaren oud, we weten niet wat er bv. gebeurde op Aarde 20 miljard jaren geleden. Mogelijk waren er grotere beschavingen dan de onze, en hebben ze zichzelf met oorlogen en atoombommen vernietigt.

Wat ook zou kunnen zijn dat een groepje echt van de Satan zijn, en er duistere enge manieren op nou houdt. Volgens geruchten ontvoeren de elite kinderen om ze te martelen te verkrachten en te vermoorden. En dat andere groepje vaak bekende publieke figuren zoals filmsterren muzikanten yuppies en politici, die zijn gewoon bezig met een domme fanatieke achterlijke kolder rage.

NASA is Satanisch & Ontmaskert.
https://www.brighteon.com/6054060976001

036 CHRISTUS UIT NAZARETH WAS HIJ EEN GEEST UFONAUT OF MENS?
Tussen stof en geest huist nazaten hofmuur, waac hier ij.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(04-07-2019) IK HEB NIKS TE VERBERGEN.
Er zijn genoeg mensen die zeggen: - De NSA AIVD - die inbreekt in onze computer en onze gegevens stelen ze doen maar, want ik heb niks te verbergen. Maar stel de persoon krijgt een inbreker in huis, en die snuffelt in de ijskast en schrijft op: 1 pakje boter 1 fles melk enz. Hij snuffelt in de bankgegevens en schrijft het op. Het spaargeld de uitgaven de inkomsten. Hij snuffelt in de slaapkamerkasten, en noteert 5 lakens 10 overhemden 5 jurken 3 broeken enz.

Hij schrijft al de boeken platen cd's dvd's enz. op, hij registreert al de e-mails, schrijft al de websites en of YouTube op die de persoon bezocht heeft. Hij leest al de post en slaat het op. Gaat de bewoner dan ook zeggen: - Morgen mag hij rustig weer inbreken, en verder snuffelen want ik heb niks te verbergen -. Of trapt de bewoner hem het huis uit of belt kwaad de Politie.

====================

(03-07-2019) KLOTE ARROGANTE JOODSE KAKKERLAKKEN.
Dit is precies wat de Nazi's deden in Europa in de Tweede Wereldoorlog, toen ze de huizen van Joden binnen vielen midden in de nacht. De kakkerlakken zouden beter moeten weten, want ze hebben het zelf meegemaakt tijdens oorlogstijd. Geen wonder dat Jezus uit de Bijbel zei: Het is ? AdderGebroed ? het zijn niet mijn kinderen, maar kinderen van de Satan.

Soldaten betreden nachts huizen in Hebron, en fotograferen kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=OLg-1lHPO0A

Het Begin van de Terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevende Vertellen.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een Isralisch Soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

Overwin en Heers.
https://www.btselem.org/
https://conquer-and-divide.btselem.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/B%27Tselem
https://www.youtube.com/user/btselem
https://duckduckgo.com/?q=btselem&ia=web

71 jaren van pijn en onrechtvaardigheid.
Dat is genoeg we willen in vrede leven.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno
Kleine Journaliste Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Haar YouTube Kanaal.
https://www.youtube.com/channel/UCsgct0n9nreFpJZXgP6AC3g

====================

(02-07-2019) APARTHEID IS ER NOG STEEDS.
De apartheid in Zuid Afrika is gentroduceerd door de Nederlanders. De Nederlanders hebben ook de Engelsen opgestookt om in Amerika 50 miljoen Indianen uit te hongeren en te vermoor-den, door miljoenen bizons af te schieten zodat ze geen eten meer hadden. De Nederlanders werden als laatste land gedwongen om de slavernij af te schaffen dat, wilden ze helemaal niet.

De bazen en uitvinders van de slavernij kolonialisme en apartheid zijn de Khazar, (Nep Joden bekeerd in 740 AD naar het Judasme). Ze chanteren ook politici wereldwijd omdat enkele van hen pedofielen zijn. Plus ze chanteren de wereld met 300 A-bommen, met andere woorden je doet wat we willen anders vermoorden we alle zeven miljard mensen (Samson Optie).

https://www.youtube.com/watch?v=pdLDv8JNnMA (Isral).
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+in+israel
https://duckduckgo.com/?q=apartheid+in+israel&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=wkt8UrUm_iM (Zuid Afrika).
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+in+south+africa
https://duckduckgo.com/?q=apartheid+in+south+africa&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=dsYwV0CiWeU (Amerika).
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+in+america
https://duckduckgo.com/?q=apartheid+in+america&ia=web

====================

(01-07-2019) MENSHEID? - MENS OF BEEST?
https://pictureshistory.blogspot.com/2011/01/fake-pictures-german-brutality-ww2.html
https://historyimages.blogspot.com/
http://uncensoredhistory.blogspot.com/
http://poisonpage.blogspot.com/
http://thirdreichww2.blogspot.com/2011/

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(30-06-2019) IK HOU VAN TALEN.
https://www.youtube.com/channel/UCKpLVHMEJFZsL6Fb0HocbvQ/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=ik+hou+van+talen
https://duckduckgo.com/?q=ik+hou+van+talen&ia=web

====================

(29-06-2019) WAS 3/11 JAPANS 9/11?
Nadat u het verhaal heeft gelezen over de - Fukushima50 Kern Reactor Tsunami -, moet u zelf besluiten wat u: - Wel Deels of Niet gelooft -.

Het kostte hen 300 jaar en biljoenen dollars om een toneelstuk van duisternis te bouwen, maar het licht van slechts een wedstrijd kan het afbranden. Laat dit licht niet uit gaan. Publiceer het!!!

Dit is Japans 9/11, en het is allemaal gebaseerd op de officile documenten en bewijzen die niet tot zwijgen kunnen worden gebracht. Wat hier is, is net zo vervloekt als het gebouw van WTC7 op 9/11, terwijl die veel belangrijker is, en het feit dat een groot deel van de waarheidsbeweging het heeft verbijsterd, dit verslag zult u tonen hoe diep de samenzwering gaat.

Het is essentieel voor mensen om te linken, te re-posten om dit verslag verder te brengen, omdat e-mails met betrekking tot dit zullen worden gecensureerd en de mensen zullen hier hun weg niet vinden. Het zal ook geschrapt worden van sites zoals boven: - Top Secret en Goddelijke Producties -, en het zal mislukken om het woord te verspreiden via andere middelen. Dat geeft de elite de mogelijkheid om een soortgelijke ramp elders te creren, eventueel in uw buurt.

Dit rapport is openbaar domein, gebruik hier iets van op je eigen site, en noem mijn naam en link terug naar hier, zodat mensen de bron kunnen vinden.

Jim Stone Freelance Journalist.
http://82.221.129.208/fukureport1b.pdf
http://82.221.129.208/.wh1.html

Fukushima Kern-Reactor Ramp.
(Als het beeld lang blijft staan, klik op de blauwe tijd-lijn).
https://www.brighteon.com/5847268450001
https://www.brighteon.com/search?query=fukushima+nuclear+disaster
https://www.youtube.com/results?search_query=fukushima+nuclear+disaster
https://duckduckgo.com/?q=fukushima+nuclear+disaster&ia=web

====================

(28-06-2019) VREDE OF OORLOG OP AARDE.
Laten we theoretisch aannemen dat Iran wel een atoombom heeft, als ik de regering van Iran was wil ik ook een wapen hebben om de kakkerlakken van Amerika en hun slangen-bazen uit Palestina (De naam is niet Isral) af te schrikken, die wil mijn volk en land willen vernietigen en uitroeien. Als ik ga, ga ik niet alleen ik neem de ? Goy (vee) ? met mij me, eenvoudig toch?

De slangen beschouwen iedereen die geen Jood is een ? Goyim ? we kunnen hun doden wanneer we maar willen, en we hoeven ons niet schuldig te voelen want ze zijn geen Joden maar vee. Maar omdat ze zelf ? Khazar ? zijn van Oekrane dus ook ? Goyim ?, kan ik de Samson Optie toe te passen op hun, als ik ga neem ik het uitschot met mij mee ik ga niet alleen.

Ik vermoed dat als de Joden de Samson Optie willen toe passen en alle zeven miljard mensen wil doden met 300/400? atoombommen dat, God en of Allah ingrijpen, en dan is het vermoede-lijk voorgoed afgelopen met de Khazar. Daarnaast zijn er 272.000 Joden gestorven in de concen-tratiekampen door tyfus cholera en honger, en geen zes miljoen (Internationale Rode Kruis).

Na de oorlog werd het Internationale Rode Kruis gedwongen om hun gegevens te ontkennen, en onder dwang moesten ze zes miljoen Joodse slachtoffers vermelden. Wie waren de opdracht-gevers, inderdaad het -- Addergebroed -- uit de Bijbel de Khazar (Nep Joden) die in 740 na Christus bekeerd zijn tot het Judasme. Zij komen oorspronkelijk uit Oekrane en geen Palestina.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
http://monamontgomery.com/products/products.htm
http://themillenniumreport.com/2015/06/red-cross-exposes-jewish-holocaust-hoax/

De grote Joodse Holocaust leugen ontmaskert.
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Great+Jewish+Lie+Holocaust+Truth+Exposed
https://www.youtube.com/results?search_query=david+irving+
the+holocaust+truth+the+whole+truth+nothing+but+the+truth

https://duckduckgo.com/?q=%5B+David+Irving+%23+The+Holocaust+Truth%2C+
The+Whole+Truth+~+And+Nothing+but+The+Truth+%5D&ia=videos

Hoe psychopathische megalomanen de wereld chanteren met een nucleaire oorlog.
https://www.youtube.com/watch?v=Xq1-oFjuPeI
https://www.youtube.com/results?search_query=samson+option
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
https://duckduckgo.com/?q=samson+option&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=goyim
https://duckduckgo.com/?q=goyim&ia=web

Maar we moeten niet vergeten dat de Bijbelboeken zijn geschreven door mensen, ze zijn ook duizenden jaren oud. We hebben geleerd dat de Bijbelse mensen de heersers de pausen de dominees niet heilig zijn, zij liegen en bedriegen ook net zo als wij mensen dat soms doen. En vaak willen wij de Bijbel uitleggen zoals het ons uitkomt, de waarheid is vaak niet belangrijk.

Stel dat de echte Jezus op Aarde arriveert en als hij anders praat dan wij geloven, dan kunnen we hem niet gebruiken, dan is het handig om te zeggen - Wacht even hij is n van de valse profeten -. En miljarden gelovigen wereldwijd zullen dat geloven als dat hun wordt verteld door hun kerkleiders. Dus wat de echte waarheid is over religie de Bijbel God of Jezus dat weten we niet.

De Psychopaten Trump en Netanyahu willen dolgraag een derde wereld oorlog, de miljoenen slachtoffers al die pijn verdriet wanhoop interesseert de psychopaten niet. Dat komt natuurlijk omdat psychopaten geen gevoel warmte en empathie hebben voor de mensheid. Daarom is het te hopen dat Iran zijn hoofd koel houdt en niet valt voor de agressie van Amerika en Isral.

The Joden zijn de Kinderen van de Satan.
https://biblehub.com/revelation/2-9.htm
https://jesus-is-savior.com/False%20Religions/Judaism/satanic.htm
https://duckduckgo.com/?q=jesus+said+the+jews+are+not+my+children+but+of+the+satan&ia=web

Afghanistan Irak Libi Syri Jemen wanneer houdt het op, en straks Iran? Isral wil een Groot-Isral van alle Arabische landen en spant Amerika en Europa voor het karretje, de bevolkingen worden psychologisch demagogische onderuit gehaald met de holocaust, zodat ze niks meer durven te zeggen van Isral. De Khazaren (Nep-Joden) van 1945 en 2018 zijn andere mensen.

Soldaten komen vaak met het excuus: Ik moest opdrachten uitvoeren in een vreemd land nee dus dat, soort opdrachten moet je verplicht weigeren. Iran heeft ons niet bedreigd ze zijn ons land niet binnen gevallen en lopen ook niet op ons te schieten, wij zijn de oorlogsmisdadigers, je bent pas een eervol soldaat als je weigert onschuldige mensen te doden, die je niks gedaan hebben.

Eetfestijn gids van Teheran.
https://www.youtube.com/watch?v=svIc130oEBM (Deel 1/3)
https://www.youtube.com/watch?v=KUUdBqhGZlk (Deel 2/3)
https://www.youtube.com/watch?v=eKd4JQnOGDw (Deel 3/3)
https://www.youtube.com/results?search_query=iran+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=iran+streetfood&ia=videos

Wandelen rond Teheran in Iran.
https://www.youtube.com/watch?v=WYy3uMQE_OU
Wandelen in de Teheraanse Ondergrondse 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=HoqaS3wIVgM
Iran met de trein over de Alborz bergketen Teheran-Sari.
https://www.youtube.com/watch?v=YbS1quwpFic

Palestijns Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/watch?v=fSuN9xPKUMw
https://www.youtube.com/results?search_query=palestine+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=palestine+streetfood&ia=images

Zie ook: 04-04-2019.
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands).
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinaams).
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen).

====================

(27-06-2019) BEESTEN UIT DE HEL.
De ISIS beesten die martelen verkrachten ontvoeren en doden van Arabische vrouwen als de Yazidis uit Irak kunnen geen kinderen van Allah zijn dat, zijn kinderen van de duivel, met andere woorden uitschot van de evolutie. Isis Daesch Al-Qaida zijn huurlingen van de CIA en de Mossad, enz., ze krijgen per dag $100 dollar betaald per persoon volgens bronnen uit Qatar.

Al deze ellende van de afgelopen 18 jaar sinds 11 september 2001 in New York, hebben de bevolkingen van het Midden Oosten te danken aan de Kakkerlakken van Amerika en hun Slangen bazen uit Isral. En vergeet niet de verradelijke meelopers honden van bv. de Europese regering en de lokale regeringen, zoals bv. de M.P. van Nederland Mister Fucking: - Cutte -.

Kerken geloven gelovigen (Op wie het betrekking heeft) zijn door de hele geschiedenis massa-moordenaars, terwijl hun God en ook Allah zeggen al door de hele geschiedenis: - Gij zult niet doden -. De gelovigen zijn duidelijk doof en hebben een gebrek aan hun oren, daarnaast hebben ze ook geen gevoel voor hun medemens want de volgende keer gaan ze toch weer stemmen.

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Yazidi Overlevende: Ik werd elke dag verkracht zes maanden lang.
https://www.youtube.com/watch?v=XDniN3k5aQ8
Ze verkrachtten ons: De vroegere Yazidi seksslaaf herinnert de
verschrikking van het ontmoeten van haar ISIS-misbruiker in Duitsland.
https://www.youtube.com/watch?v=dowiZ3W4T28

Waarom Slavernij? Ik Was een Yazidi Slavin. (Officile Film 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=guzmcrQuXK4
De bezetten berg ? Een film van Yazda
over de Yazidi volkerenmoord (Origineel Exemplaar).
https://www.youtube.com/watch?v=_RrmaLJOPWI

Yazidis.
https://www.youtube.com/results?search_query=Yazidi
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazidis
https://duckduckgo.com/?q=yazidi&ia=web

Yazidi Muziek.
https://www.youtube.com/watch?v=LbioV7mQRFY
https://www.youtube.com/results?search_query=yazidi++music

Yazidi Eten.
https://www.youtube.com/watch?v=uVYVIoSKuXg
https://www.youtube.com/results?search_query=yazidi+food
http://www.yezidisinternational.org/abouttheyezidipeople/yezidi-food/
https://duckduckgo.com/?q=yazidi+food&ia=web

====================

(26-06-2019) AFRIKA: OORLOG IS ZAKEN DOEN.
Als de mensheid moe is van alle oorlogen, dan is er maar 1 uiteindelijke oplossing: "NIET MEER GAAN STEMMEN". Op de massamoordenaars van de planeet, die al door de hele geschiedenis dood en verderf zaaien voor de mensheid.

De mensheid moet ophouden met komedie spelen. Niet langer mekaar voor de gek houden. Maar op gaan staan en volwassen worden. De touwtjes in eigen hand gaan nemen, en niet langer meer overlaten aan massamoordenaars psychopaten criminelen en ander tuig.

Afrika: Oorlog is Zaken doen.
https://www.youtube.com/watch?v=Xyzo8Pjr1ZY
https://www.youtube.com/results?search_query=africa+war+is+business
https://duckduckgo.com/?q=africa+war+is+business&ia=videos

Statisme: Het gevaarlijkste geloof (met Larken Rose).
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf
=.

====================

(25-06-2019) GOD ZEI: ONDERZOEK ALLES EN BEHOUDT HET GOEDE.
Het schijnt dat niet alleen praktisch alle wereld centrale banken eigendom zijn van de Rothschild, maar ook het IMF en de Wereldbank zo ook de BIS-Bank, de Bank der Banken.

Banken van de Wereld eigendom van de Rothschild.
https://anonhq.com/complete-list-rothschild-owned-controlled-banks/
Jacob Rothschild en de Illuminati Nieuwe Wereld Order.
https://www.youtube.com/watch?v=8BkbAc6AyYs
Louis Farrakhan stort in als hij de Rothchilds & Rockefellers ontmaskert.
https://www.youtube.com/watch?v=K4sKZAIaDhw

De Familie Rothschild zijn ze een Reptielen?
https://www.youtube.com/results?search_query=rothschild+a+reptilian
Top 10 Zaken die u weten moet over de Reptielen Samenzwering Theorie.
https://www.youtube.com/watch?v=awMdxKB5s1Y

De Bijbel zegt dat de engelen de dochters zagen van de mens op Aarde en hadden seks met hun, stel dat die engelen Ufonauten of reptielen waren die de Aarde ontdekten. Stel dat ze geen seks met hun hadden maar hun DNA (Boom der Kennis?) veranderde zodat ze zich konden uitgeven als mens, wat ook mogelijk zou kunnen zijn dat wij mensen hybriden zijn.

Eva (Een Ufonaut of een Reptiel?) uit het paradijs (Aarde?) was misschien een genetica die de baarmoeder van de Aardse vrouwen heeft geactiveerd. Wat kan er altijd in een appel gaan zitten: - Een Worm -, wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: - Een Foetus -, en die lijkt in de beginfase sprekend op een worm.

Zijn Mensen Reptielen?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+reptiles
https://duckduckgo.com/?q=are+humans+hybrides&ia=web

Zijn Mensen Hybriden?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+hybrides
https://duckduckgo.com/?q=are+humans+hybrides&ia=web

====================

(24-06-2019) WAT IS REALITEIT?
De Hindoes zeggen dat wat je ziet met je ogen niet bestaat, het speelt zich af binnen in je hoofd. Stel dat onze hersens een film is en de ogen de lens die het beeld projecteert naar buiten en wij kunnen het zien. Is het mogelijk dat het Bijbelse Paradijs en de Hel in ons hoofd zit, wij mensen kunnen goede wezens zijn maar af toe ook slechte.

Hindoes zeggen: Realiteit bestaat niet - Sadhguru.
https://www.youtube.com/watch?v=TIuhO3ng3hU
https://www.youtube.com/results?search_query=hindus+reality+does+not+exists
https://duckduckgo.com/?q=hindus+reality+does+not+exist&ia=web

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
https://www.ishafoundation.org/?global
https://isha.sadhguru.org/global/en

Muziek van Isha Sadhguru.
https://www.ishafoundation.org/callertunes/
https://www.youtube.com/watch?v=IrGqd_fcI4k (Alai - Golven van Zegeningen).
https://www.youtube.com/results?search_query=sadhguru+music
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru+music&ia=videos

https://www.youtube.com/results?search_query=sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

Er zijn God weet hoeveel grappenmakers die zichzelf ? Spermatozoden ? noemen, en die vechten allemaal om het vrouwelijke eitje te bevruchten. Maar er is er maar ? N ? die het lukt, stel dat die ? Spermatozoden ? geesten zijn van overleden mensen, misschien wij zelf die in de afgelopen miljarden jaren al miljoenen keren hebben geleefd in n of andere vorm.

Zo is het mogelijk dat er ook goede en slechte Ufonauten zijn, en de slechte mogen misschien duizend jaar niet geboren worden op Aarde voor straf. Maar het is hun misschien 'gelukt' om een tussen fase te creren, dus een gebied tussen Hemel en Aarde. Misschien is dit de reden waarom ze er gelei-achtig uitzien ook nog eens zonder beharing met een geest-achtig lichaam.

036 CHRISTUS UIT NAZARETH WAS HIJ EEN GEEST UFONAUT OF MENS?
Tussen stof en geest huist nazaten hofmuur, waac hier ij.

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

====================

(23-06-2019) SURINAAMSE OPLOSSING.
Linda de Buurvrouw, en Meneer Lastpost.
https://www.youtube.com/watch?v=SgylFVNzSpw

De Surinaamse Bevolking.
https://www.youtube.com/watch?v=KjF21ddIG_0
https://www.youtube.com/results?search_query=de+surinaamse+bevolking

Chinese Markt.
https://www.youtube.com/results?search_query=chinese+market+surinam
Javaanse Markt.
https://www.youtube.com/results?search_query=javanese+market+surinam
Hindostaanse Markt.
https://www.youtube.com/results?search_query=hindostani++market+surinam
Centrale Markt in Paramaribo.
https://www.youtube.com/results?search_query=central+market+surinam

Surinaams Straatvoedsel.
https://www.youtube.com/results?search_query=suriname+streetfood

====================

(22-06-2019) 5G EN BOMENKAP.
Als telecommunicatie bedrijven 5G uit testen dan weten ze niet wat het eventuele effect zal zijn op mensen, als ze zeggen 5G is veilig dan is het niet nodig om te testen. Dus twijfelen ze zelf aan de straling van 5G op mensen, en dat is volgens mij een soort van rode vlag. De elite willen met alle geweld 5G dat is een grote financile winst inkomsten bron.

Het nemen van een rntgenfoto in het ziekenhuis hier in Nederland is slechts tweemaal per jaar toegestaan, vanwege de straling. We hebben al veel zend-antennes bijvoorbeeld op hoogbouw en flats. In de nabije toekomst zullen antennes ook worden geplaatst op de bushaltes Straatlampen enz. dat betekent dat de hele stad zal worden bestraald 24 uur per dag en 365 dagen per jaar.

Er wordt in heel Nederland massaal gezonde bomen gekapt.

Er zijn verschillende meningen.
Om heidevelden en moerassen te kweken.
Voor de Bio Industrie.
Vanwege 5G.
Wat de echte reden is dat, is niet echt duidelijk.

In Brazili worden in het oerwoud veel bomen gekapt, om sojabonen te planten voor de westerse veevoer industrie. Nu is men niet alleen in Nederland op grote schaal bomen aan het kappen, maar ook in heel Europa. Wat zit daar achter 5G?

Als de bomen gekapt zijn dan laten ze CO los die komt in de lucht, dan komt er veel meer CO in de lucht en kan men gaan schreeuwen over broeikaseffect. Bomen zetten een deel van de CO via een fotosyntheseproces om in voedsel, een ander deel slaan ze op zodat als er in de toekomst minder CO is in de lucht dan laten ze het weer los.

Als ik de grote baas was dan plaatste ik op elk stukje grond in Nederland, waarvan je zeker weet hier kan niks gebouwd worden bomen. In totaal desnoods miljoenen bomen, ik maakte van Nederland het bosrijkste land van Europa. Maar helaas trekken vaak de rijken de elite de yuppies en de carrirejagers aan de touwtjes, domkoppen dus totaal niet geschikt.

https://www.ellaster.nl/2019/04/09/wat-is-de-verborgen-agenda-achter-de-massale-bomenkap/
https://www.laatmijstaan.nl/
http://www.bomenkapmeldpunt.nl
https://beternatuurbeleid.petities.nl/

In de afgelopen jaren, gebeurd het steeds vaker wat in het verleden niet gebeurde, duizenden vogels die dood uit de lucht vallen. Walvissen en gewone vissen spoelen ook regelmaat dood aan de kusten van de planeet. Die dieren hebben iets ontmoet dat kan niet anders zijn, werden ze getroffen door iets tijdens hun reizen, misschien wel straling of Chemtrail chemicalin?

Heeft het uittesten van het 5G tot gevolg gehad dat honderden vogels stierven?
https://www.snopes.com/fact-check/5g-cellular-test-birds/

Londen geraakt door Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrails: De Geheime Oorlog (Ned. Subs).
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg

Haarp Gaten in de Hemel. (Ned. Subs).
https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c

====================

(21-06-2019) COMPUTER DINGEN.
Hoe je Typt.
http://www.hoejetypt.nl/index2.php
http://www.hoejetypt.nl/

ALT GR / (A) - (C) - (D) - (I) - (L) - (M) -
(N) - (O) - (P) - (R) - (S) - (T) - (Y) - (Z).
(1) - (2) - (3) - (4) - (5)????? - (6) - (7) - (8) - (9)????? -.

ALT GR.
https://www.youtube.com/results?search_query=alt-gr
https://duckduckgo.com/?q=alt+gr&ia=answer

Windows Sneltoetsen.
https://www.youtube.com/results?search_query=windows+key+shortcuts
https://duckduckgo.com/?q=windows+key+shortcuts&ia=web

Computer Afbeeldingen en Museum.
http://oldcomputers.net/pics.html
http://www.homecomputermuseum.de/

Tips voor Windows Versies.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microsoft (Geschiedenis van Microsoft)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+3.11&ia=web (Tips voor Windows 3.11)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+95&ia=web (Tips voor Windows 95 - 1995)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+98&ia=web (Tips voor Windows 98 - 1998)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+98+SE&ia=web (Tips voor Windows 98SE)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+NT&ia=web (Tips voor Windows NT)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+2000&ia=web (Tips voor Windows 2000)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+ME&ia=web (Tips voor Windows ME)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+XP&ia=web (Tips voor Windows XP - 2001)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+vista&ia=web (Tips voor Windows Vista - 2006)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+7&ia=web (Tips voor Windows 7 - 2009)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+8&ia=web (Tips voor Windows 8 - 2012)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+8.1&ia=web (Tips voor Windows 8.1 - 2013)
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+&ia=web (Tips voor Windows 10 - 2015)
https://support.microsoft.com/nl-nl (Vind een oplossing)

De-Installeer Norton Officiel.
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN
=_EndUserProfile_en_us#

Virus Verwijder Gadgets.
https://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp
Informatiebeveiliging, Privacy en Gegevensbescherming.
https://www.security.nl/
Computer Info.
http://www.gouvernante.info/computer.htm

====================

(20-06-2019) WAAR ZIJN DE GOEDE MENSEN OP AARDE?
Als je kijkt naar de ellende de rotzooi de puinhoop op Aarde, dan vraag je je af waar zijn de goede mensen om het te stoppen. Zijn ze er niet of hebben ze geen interesse meer of denken ze het heeft allemaal geen zin, hebben ze het misschien geprobeerd maar zijn teleurgesteld of zijn ze er uitgewerkt. Je kunt in de loop van je leven inderdaad gaan denken waar doe ik het voor, men neemt mij niet meer serieus ik wordt belachelijk gemaakt of men verslijt mij voor een rare.

Je kunt je afvragen zijn de goede mensen de oorzaak van alle ellende op Aarde, want ze kijken massaal de andere kant uit ze laten het dus toe. Zijn het misschien slaven van hun ouders want die keken ook levenslang de andere kant uit, de psychopaten die zich politici noemen kun je altijd wegstemmen. Het grootste deel van de mensheid vindt het prima dat hun medemens een beroerd leven lijdt, als je mij maar niet lastig valt want ik heb het te druk met mijn egosme?

http://achterdesamenleving.nl/2-soorten-mensen-goede-en-slechte/#.WpyxrkxFzDc
http://hetgrotereplaatje.nl/illuminati.html
https://www.youtube.com/results?search_query=who+is+ruling+the+world
https://duckduckgo.com/?q=who+is+ruling+the+world&ia=web
http://www.worldometers.info/nl/

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

(Freedom of Speech) - First 75% in Dutch - Last 25% in English.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 14 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(16-07-2019) CHILDREN ALWAYS SUFFER IN A WAR.
It's not the children who start wars, but the grown ups who votes on mentally disturbed lunatics the politicians. The children will suffer in any war, and that's a crime that the grown ups let the children suffer. They don't protect them or care for them, and don't forget the devils in the western world who are shouting: - bomb the Middle East twice as harder as they do now -
=.

Besides that, most of these people were born after 1945 they've never experienced a real war, so they must be arrogant beings. They haven't got a clue what a real war is all about, they see it on TV and video-games. That's a plastic artificial war, a kind of dream world. On talkshows on TV they act like they're experts on war, and often they advise governments what to do, that's Bull
=.

De Oorlog in Jemen Verklaard.
https://www.youtube.com/watch?v=6PL6Yz1a4DI
Special report: Yemen's children are starving.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY
https://www.youtube.com/results?search_query=yemen
Tactische Nuke in Jemen in 2015! (Neutronen Bom).
https://www.brighteon.com/5966099676001
https://www.brighteon.com/new-search?query=yemen
Jemen Crisis.
https://www.who.int/emergencies/crises/yem/en/
https://duckduckgo.com/?q=yemen

Ex-General Wesley Clark said it is the intention of America to destroy and bring under our
control seven countries in five years. Iraq Syria Iran Lebanon Libya Somalia and Sudan.
Go to 09.38 minutes - 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM

====================

(15-07-2019) WHO WERE THE REAL UNCIVILIZED?
You ask yourself: who were here the real savages, the Indians or the Whites?

Kevin Annett and Alexandra Meadors review and provide a detailed account of an investigation in 2011 and 2012 in Brantford, Ontario with the purpose of uncovering forensic evidence of children buried at the oldest Indian residential school in Canada. This school was established by The Crown and The State in 1832 and unfortunately was not shut down until 1970. In approx. 140 years, over 50,000 children are still missing.

Kevin Annett: Modern Day Concentration
Camp Investigation May 12, 2015
https://www.brighteon.com/5834316113001

Stolen Children | Residential School survivors speak out.
https://www.youtube.com/watch?v=vdR9HcmiXLA
The English Queen and the Missing kids.
http://chrisspivey.org/the-queen-and-the-missing-kids/
Anglican Church of Canada apologizes for
spiritual harm to Indigenous Peoples.
https://www.cbc.ca/news/indigenous/anglican-church-apology-spiritual-harm-1.5209821

Brantford Ontario School in Canada.
https://duckduckgo.com/?q=brantford+ontario+Indian+residential+school+in+canada&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=brantford+ontario+Indian+residential+school+in+canada

Are Churches Pedophiles?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+churches+pedophiles
https://duckduckgo.com/?q=are+churches+pedophiles&ia=web

====================

(14-07-2019) PEOPLE IN NEED.
This is a program were they help out people in need.
Massive Yard Clean Out - Part 1/5.
https://www.youtube.com/watch?v=4kNcJtE9ers&list=PLZKQKrwEGP-BJ1IO6FQuJIPop1YtJxi_L

====================

(13-07-2019) ARE MULTINATIONALS THIEVES?
We humans have to pay for food OK there are costs, planting growing tending harvesting preparing shipping manufacturing wages taxes etc. But the food itself should be free in them 85 years that we humans live, we shouldn't make any profit of it leave alone getting rich of it. There are plenty people who have less money or eat once a day or some die of hunger, that's criminal.

All governments should sit round the table and make sure that, all seven billion humans around the world can at least eat once a day. It's not going to happen because they are also greedy for money, they believe in shares bonds stock-markets and world-prices to obtain as much profit as possible. And the poor and the not haves will suffer for that and live miserably and some die.

Schoolkids are forced by law to go to school, so when they grow up they must maintain society. But behind it, the slave-masters need slaves to work for them so that they can become rich. At school they don't teach them feelings for their fellow human-beens, they don't teach them to share everything in life. They don't teach them that war is evil, but you must be a war-hero.

They teach them that all resources like food oil gas aluminum copper gold iron titanium colton wood on the planet are yours, if not invade that country militarily and put it at your hands with straw-government. Bribe the local people promise them air-castles laugh and be jolly with them, and in the back of your head calculate how much profit you can steal from them.

====================

(12-07-2019) THE AIVD ARE THEY COUNTRY TRAITORS?
The AIVD the Dutch security service that must watch over the safety of the seventeen million Dutch people don't do it, they endanger the lives of the Dutch by looking the other way. The P.M. ? Cuntte ? has invaded a sovereign country such as for example Syria, and is bombing with fighter jets.

While Syria has not threatened us, they didn't invade our country, and are also not shooting at us. That means that - Cuntte -is a war criminal, who urgently needs to be dragged before the International Court of Justice in The Hague, possibly a Nuremberg trial for war crimes. That's not going to happen because he is the ? Whore ? of the NATO, who are criminals themselves
=.

It's always possible that Syria wants to take revenge on the Netherlands or defend itself to try to stop and eliminate - Cuntte - and starts bombing the Netherlands, then some citizens may die. And the AIVD they find that fine because stopping ? Cuntte ? or pull the bell at the justice they don't think about that.

NSA - National Security Agency.
https://www.nsa.gov/
https://www.youtube.com/results?search_query=nsa
https://duckduckgo.com/?q=nsa&ia=web

CIA - Central Intelligence Agency.
https://www.cia.gov/index.html
https://www.youtube.com/results?search_query=cia
https://duckduckgo.com/?q=cia&ia=web

The Netherlands is also a corrupt country, because recently they
have also been added on the international list of Banana-republics.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/results?search_query=sociale+databank+nederland
https://duckduckgo.com/?q=sociale+databank+nederland&ia=web
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

====================

(11-07-2019) PEACE DROVE ON EARTH?
Fortunately, there are still enough people on earth who want peace. But politicians want the most eternal wars, so that they can continue to exercise power up to the length of days. A large group of Germans goes every year on peace march to Russia with vehicles. In my opinion, this is not mentioned by the journals and the talk show's on TV, plus the newspapers, demagogues?

Germany: Berlin Moscow peace ride kicks
off to boost Russian German friendship.
https://www.youtube.com/watch?v=z2kUnOtrHho
https://www.youtube.com/results?search_query=berlin+moscow+peace+ride
https://duckduckgo.com/?q=peace+tour+germany+russia&ia=web
https://www.brighteon.com/search?query=peace+tour+germany+russia

USA Plans the Decay of Russia & Germany
by George Friedman -about World War 3.
https://www.youtube.com/watch?v=Aw_dIFcqtW4

America is a Warmongers Country.
https://www.youtube.com/results?search_query=america+is+a+warmongers+country
https://www.brighteon.com/search?query=america+is+a+warmongers+country
https://duckduckgo.com/?q=america+is+a+warmongers+country&ia=web

====================

(10-07-2019) GOVERNMENT CENSORSHIP?
It's known that the pharmaceutical companies, don't like alternative medicines like plants and herbs. They try to prevent it by sending lobbyist to politicians, in the hope they make laws to ban for example the - GreenMedInfo - website below. A few months ago Facebook removed hundreds of alternative sites, and Google relocates the sites to page 500 nobody visits.

Freedom of expression and democracy essentially doesn't exist anymore, not even in the Western world. Journalists often self-censorship themselves otherwise they're getting fired. There are plenty of websites that are no longer available, you see the 404 notice, or I can't find the page.
https://en.wikipedia.org/wiki/Censorship

In addition, the European government recently signed a contract with Google Facebook Twitter and Microsoft to remove all unwanted websites and also YouTube. Then you get a communist system like in China North Korea etc.
http://socialistreview.org.uk/376/marx-freedom-press

The secret services are running overtime, to remove anyone who writes what is not desired by governments. So how long will my website still be seen is the question. It can be over at any time, and then I'll take a provider from Suriname Norway or Thailand.
https://en.wikipedia.org/wiki/Secret_Intelligence_Service

If there is a war between Russia and America, I suspect that the American president will press on the: - Killswitch -, and then the internet is gone worldwide. Except those countries whose provider doesn't go by America.
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_kill_switch

Germany and France wanted a European internet independent of America, they did ask the Netherlands to join. But unfortunately the politicians are sucking butt with America and Israel the boss of America. In the second world war some Dutch (NSB) reported the Jews to the Nazis, who visited their hide-houses round them up and put them on the train for example to Auschwitz.
https://duckduckgo.com/?q=questions+about+massive+internet+dragnet+sweeps&ia=web

https://www.greenmedinfo.com/blog/founders-statement-regarding-censorship-efforts-de-platform-greenmedinfo-other-he

https://www.greenmedinfo.com/blog/international-study-confirms-ldl-cholesterol-doesnt-predict-heart-disease-risk-st
https://www.greenmedinfo.com/blog/cracking-cholesterol-myth-how-statins-harm-body-and-mind
https://www.greenmedinfo.com/blog/there-only-one-type-cholesterol-heres-why
https://www.greenmedinfo.com/blog/cholesterol-its-all-good
https://www.greenmedinfo.com/blog/underreported-dangers-low-cholesterol
https://www.greenmedinfo.com/blog/there-only-one-type-cholesterol-heres-why
https://www.greenmedinfo.com/search/google-cse#gsc.q=cholesterol

https://www.greenmedinfo.com/

====================

(09-07-2019) WILL UFONAUTS ATTACK THE EARTH?
Some claim that in the future UFOs will attack our planet, but it's not beings from outer space but the Americans themselves, with their own build UFO's. The reason to scare everybody, so that they will beg their governments for protection. The politicians will impose martial law on the people to make slaves out of them, with a new - New World Order (NWO) -
=.

Carol Rossin and Wehner von Braun.
https://www.youtube.com/watch?v=gP8ftWzFYI4
https://www.youtube.com/results?search_query=carol+rosin
https://www.brighteon.com/search?query=carol+rosin
https://duckduckgo.com/?q=carol+rosin&ia=web

UFO's and the New World Order Paul Hellyer.
https://www.youtube.com/watch?v=LDsvhfWP2Vg
https://www.youtube.com/results?search_query=ted+gunderson
https://www.brighteon.com/search?query=paul+hellyer
https://duckduckgo.com/?q=paul+hellyer&ia=web

Earth is under Quarantine.
https://www.youtube.com/watch?v=a7RPIUBlpK0
https://www.youtube.com/results?search_query=earth+is+under+quarantine
https://www.brighteon.com/search?query=earth+is+under+quarantine
https://duckduckgo.com/?q=steven+greer+earth+is+under+quarantine&ia=videos

Website's with more information.
www.SiriusDisclosure.com
http://disclosureproject.org/
Congress UFO Secret Meeting 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=BF8eztsVr40

There are thirteen families who rule the world, of which the Rothschild are the head. You maybe think what a baloney, I don't believe anything of it. So look at the sites below, and decide for yourself what you want to believe or not.

1 Astor - 2 Bundy - 3 Collins - 4 Duponts - 5 Freeman - 6 Kennedy - 7 Li - 8 Onassis -
9 Reynolds -10 Rockefeller - 11 Rothschilds - 12 Russell - 13 van Duyn.

https://www.youtube.com/watch?v=Q9gBp0cR_KU
https://www.youtube.com/results?search_query=13+families
https://www.brighteon.com/search?query=nwo+13+families+rule+the+world
https://duckduckgo.com/?q=13+families&t=h_&ia=web

====================

(08-07-2019) THINK ABOUT IT.
Satanic Attack On Humanity Is Clearly Unveiled.
https://www.youtube.com/watch?v=QmxOENV2Fl8
https://www.youtube.com/results?search_query=Satanic+Attack+On+Humanity+Is+Clearly+Unveiled
If the Tube hangs click on Blue Timeline.
https://www.brighteon.com/search?query=satanic+attack+on+humanity+Is+clearly+unveiled.
https://duckduckgo.com/?q=Satanic+Attack+On+Humanity+Is+Clearly+Unveiled&ia=web

Jews advocate for white Genocide.
https://www.youtube.com/watch?v=xQrL49JKCXo
Who Are The Real Children Of Israel?
https://www.youtube.com/watch?v=BloNZd3Ib_Q
https://www.youtube.com/results?search_query=Jews+advocate+for+white+Genocide
https://www.brighteon.com/search?query=jews+advocate+for+white+genocide
https://archive.org/details/youtube-ioD50ZYOQEQ
https://duckduckgo.com/?q=jews+advocate+for+white+genocide&ia=web

They want to kill 6,5 billion humans 500 million are allowed to stay alive, it's written on the Georgia Guide-stones, they have some tactics for it. Put crap in food medicines poison in vaccines, create chemtrails in the air full of poison viruses and bacteria to make the mass ill in the future and kill them, blow up the ionosphere with microwave laser beams
=.

The Georgia Guide-stones: America's most mysterious monument.
https://www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Georgia+GuideStones
https://www.brighteon.com/search?query=georgia+guidestones
https://duckduckgo.com/?q=The+Georgia+GuideStones&ia=web

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrails: The Secret War (English Subtitles).
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
https://www.youtube.com/results?search_query=chemtrails
https://www.brighteon.com/search?query=chemtrails
https://duckduckgo.com/?q=chemtrails&ia=web

Haarp Holes in Heaven. (English Spoken).
https://www.youtube.com/watch?v=_xyvFWD1AGE
https://www.youtube.com/results?search_query=Haarp
https://www.brighteon.com/search?query=haarp
https://duckduckgo.com/?q=Haarp&ia=web

====================

(07-07-2019) LITTLE HOOLIGANS.
8 year old boy drives a HGV truck like a pro.
https://www.youtube.com/watch?v=LtI9wtteeNQ
Pasin a lo grande.
https://www.youtube.com/watch?v=Y5brJYOL7mc
Colombia: This 12-year-old girl is LOCO for lorries.
https://www.youtube.com/watch?v=lnqzblcnIS8
Amazing! Kid driving a Freightliner truck alone.
https://www.youtube.com/watch?v=Ks1L-weU7RQ

====================

(06-07-2019) ABOVE AND UNDER THE LAW.
A Dutch criminal has been sentenced to life in prison, he goes in appeal at a higher court. What bugs me is the fact that the Dutch justice system is as corrupt like hell, civil servants of that system commit fraud valse evidence lying friend-politics changing data frame evidence to convict a suspect etc. And these criminals crooks convict the little men
=.

Rob Brockhus owner of - SDNL.NL - has been fighting the Justice department
for decades, and the results: - Zero Nada Zilch Nothing -, bye bye sucker.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Social Data-bank Netherlands.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
The attack on the oath of corrupt
sworn officials, judges and politicians.
https://www.youtube.com/watch?v=e8YislguEqU
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

If you go to this website from an ex-accountant, you will realize that all 401 Council-houses here in the Netherlands are cheating with the annual year book-keeping. For example my city Zutphen from 1997 till 2016 is missing ?120 million Euro's, the money it's nowhere to be found it simply evaporated. And you can't sue them because there is a law which prevents that.
http://leoverhoef.nl/
http://leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html
Leo Verhoef checks Council annual Book-keeping.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik

If you look at multinationals who are sucking the non western and third world country dry, raw materials for an apple and an egg, interest on interest on interest, letting the people make our goods for a dollar. Bribe their governments dine and wine them treat them like kings bent their local law rules, these hypocritical tie criminals are far worse than the common asshole.

And don't forget our western governments, they think this planet is their private plantation with seven billion slaves, and often make war on them. Maybe this is the reason why Jesus hanging on the cross said to the thief next to him, today you will be in paradise. And probably in the back of his head he thought, that Jewish snake scum who is hanging me will go to hell.

====================

(05-07-2019) SIGNATURE OF THE DEVIL?
Them finger configuration of the people on the video, are they the sign of the Satan? And these people are they really human-beens, or are they Ufonauts born on the planet in disguise and trying to return to their planets? Maybe the Moon is their hotel because Sirius is too far to travel every day, and some of them may be born on our planet as hybrids as camouflage.

OKE, I know you might think he's nuts and maybe I am, but if there is more between Heaven and Earth than everything is possible. The Earth and the Evolution are billions of years old, we don't know what for example happened on Earth let's say 20 billion years age. Maybe there were bigger civilizations then ours, and maybe they destroyed themselves with wars and A-Bombs.

What also could be, is that a group are really of the Satan, and keeping sinister scary ways. According to rumors, the elite abduct children to torture rape and kill them. And that other group, often known public figures like movie stars musicians yuppies and politicians, who are busy with a silly fanatical retarded crap fashion.

NASA Is Satanic & Exposed.
https://www.brighteon.com/6054060976001

036 CHRIST FROM NAZARETH WAS HE A SPIRIT A HUMAN OR AN UFONAUT?
Between dust and spirit world reside descendants paradise-wall, watch here egg.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(04-07-2019) I'VE GOT NOTHING TO HIDE.
There are plenty people who say: - the NSA AIVD etc. - who break in our computer and steal our data they can do what they want because I've nothing to hide. But imagine the person gets a burglar in their house, and looks into the refrigerator and writes on: 1 packet of butter 1 bottle of milk etc. He checks our bank details and writes it up. The saving's expenditure the revenues. He searches in the bedroom cabinets, and writes down 5 sheets 10 shirts 5 dresses 3 pants etc.

He writes down all the book Records CD's DVD's etc. He records all the emails, writes all the websites and or YouTube that the person has visited. He reads all the post and saves it. Will the occupant say: - Tomorrow he may certainly break in again, and sniff further because I have nothing to hide -. Or does the tenant kick him out of the house and furious call the police.

====================

(03-07-2019) FUCKING ARROGANT JEW COCKROACHES.
This is exactly what the Nazi's did in Europe in the second world war, when they invaded the houses of Jews in the middle of the night. The cockroaches should know better because, they experienced it themselves during wartime. No wonder Jesus from the Bible said: They are - Viper Serpents - they're not my children but children of the Satan.

Soldiers enter Hebron homes at night, photographing kids.
https://www.youtube.com/watch?v=OLg-1lHPO0A

The beginning of Terror.
http://www.deiryassin.org/
The beginning of Terror.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israeli Soldier.
http://www.december18th.org/

Conquer and Divide.
https://www.btselem.org/
https://conquer-and-divide.btselem.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/B%27Tselem
https://www.youtube.com/user/btselem
https://duckduckgo.com/?q=btselem&ia=web

71 years of pain and injustice.
That's enough we want to live in peace.
https://www.youtube.com/watch?v=a0ZAmXzkxno
Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
Her YouTube Channel.
https://www.youtube.com/channel/UCsgct0n9nreFpJZXgP6AC3g

====================

(02-07-2019) APARTHEID IS STILL HERE.
The apartheid in South Africa has been introduced by the Dutch. The Dutch also brainwashed the English to starve and kill 50 million Indians in America, by killing millions of bison's so that they starved of hunger. The Dutch were forced to abolish slavery as the last country, which they didn't want to do.

And the big masters and inventors of the slavery colonialism and apartheid are the Khazar (Fake Jews converted in 740 AD to Judaism). They also blackmail politicians round the world because some of them are pedophiles. Plus they blackmail the world with 300 A-Bombs, with other words you do as we tell otherwise we blow up all humans worldwide (Samson Option).

https://www.youtube.com/watch?v=pdLDv8JNnMA (Israel).
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+in+israel
https://duckduckgo.com/?q=apartheid+in+israel&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=wkt8UrUm_iM (South Africa).
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+in+south+africa
https://duckduckgo.com/?q=apartheid+in+south+africa&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=dsYwV0CiWeU (America).
https://www.youtube.com/results?search_query=apartheid+in+america
https://duckduckgo.com/?q=apartheid+in+america&ia=web

====================

(01-07-2019) HUMANITY? - HUMAN OR BEAST?
https://pictureshistory.blogspot.com/2011/01/fake-pictures-german-brutality-ww2.html
https://historyimages.blogspot.com/
http://uncensoredhistory.blogspot.com/
http://poisonpage.blogspot.com/
http://thirdreichww2.blogspot.com/2011/

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(30-06-2019) I LOVE LANGUAGES.
https://www.youtube.com/channel/UCKpLVHMEJFZsL6Fb0HocbvQ/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=i+love+languages
https://duckduckgo.com/?q=i+love+languages&ia=videos

====================

(29-06-2019) WAS 3/11 JAPANS 9/11?
After you read the story of the - Fukushima50 Nuclear Reactor Tsunami -, you have to decide for yourself what you - Can Partly or Can't believe -.

It took them three hundred years and trillions of dollars to build a theater of darkness, yet the light of only one match can burn it down. Do not let this light go out, Post it!!!

This is Japan's 911, and it's all based on official records and evidence which cannot be silenced. What is here is every bit as damning as building 7 on 9/11, while being far more important, and the fact that a large portion of even the truth movement has shunned this report will show you just how deep the conspiracy goes.

It is essential for people to link, re-post and mirror this report, because e-mails related to it will be censored and people will not find their way here from an email. It will also get deleted from sites like Above Top Secret and Godlike productions, and therefore failure to spread the word through other means will give the elite an ability to create a similar disaster elsewhere, possibly near you.

This report is public domain, use anything here on your own site but mention my name and link back to here so people can find the source.

Jim Stone Freelance Journalist.
http://82.221.129.208/fukureport1b.pdf
http://82.221.129.208/.wh1.html

Fukushima Nuclear-Reactor Disaster.
(If the picture stays to long, click on the Blue Time-line).
https://www.brighteon.com/5847268450001
https://www.brighteon.com/search?query=fukushima+nuclear+disaster
https://www.youtube.com/results?search_query=fukushima+nuclear+disaster
https://duckduckgo.com/?q=fukushima+nuclear+disaster&ia=web

====================

(28-06-2019) PEACE OR WAR ON EARTH?
Let's say theoretically that Iran does have an Atomic bomb, If I was the government of Iran I also need a weapon to deter and scare off the cockroaches of America and their snake-bosses from Palestine (The name is not Israel), who wants to eradicate and annihilate my people and my country. If I go I'm not going alone I'll take the - Goy (Cattle) - with me, simple right?

The snakes consider everybody who is not a Jew a: - Goyim -, we can kill them whenever we want, and we don't have to feel guilty about it because they're not Jews but animals. And they themselves are - Khazar - from the Ukraine. And because they're also - Goyim - I can apply the Samson Option, If I go I'll take the scum with me I'm not going alone.

I suspect that if the Jews want to apply the Samson Option and kill all seven billion humans with 300/400? Atomic bombs that, God and or Allah will intervene, and then it's probably no more evolution for the Khazar. In addition, 272,000 Jews died in the concentration camps by typhoid cholera and hunger, and not six million (International Red Cross).

After the war, the International Red Cross was forced to deny their data, and under pressure they had to mention six million Jewish died. And who were the principals, indeed the -- Viper Serpents -- from the Bible the Khazar (Fake Jews) who were converted to Judaism in 740 A.D. They are originally from the Ukraine and not of Palestine.
http://truedemocracyparty.net/2012/06/red-cross-expose-judaic-holocaust-hoax/
http://monamontgomery.com/products/products.htm
http://themillenniumreport.com/2015/06/red-cross-exposes-jewish-holocaust-hoax/

The Great Jewish Lie Holocaust Truth Exposed.
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Great+Jewish+Lie+Holocaust+Truth+Exposed
https://www.youtube.com/results?search_query=david+irving+
the+holocaust+truth+the+whole+truth+nothing+but+the+truth

https://duckduckgo.com/?q=%5B+David+Irving+%23+The+Holocaust+Truth%2C+
The+Whole+Truth+~+And+Nothing+but+The+Truth+%5D&ia=videos

How Psychopathic Megalomaniacs Blackmail The World With Nuclear War.
https://www.youtube.com/watch?v=Xq1-oFjuPeI
https://www.youtube.com/results?search_query=samson+option
https://en.wikipedia.org/wiki/Samson_Option
https://duckduckgo.com/?q=samson+option&ia=web

https://www.youtube.com/results?search_query=goyim
https://duckduckgo.com/?q=goyim&ia=web

But we shouldn't forget all Bible books are written by humans, and they're also thousands of years old. And we've learned that Biblical people the rulers the popes the ministers aren't holy, they can lie and cheat as well as we humans sometimes do to. And often we all like to interpret them books as it suits us, the truth is often not important we can't use it.

Let's say the real Jesus arrives on the planet and if he talks different than we believe, and if we can't use that then it's handy to say: - Hang on he is one of the false prophets -. And billions of believers around the world will believe that if it's being told to them by their Church-leaders. So what the real truth is about religion the Bible God or Jesus we don't know.

The psychopaths Trump and Netanyahu very much like to have a third World war. The millions of victims all those pain grief despair doesn't interest the psychopaths. That is of course because psychopaths have no feeling warmth and empathy for mankind. That is why it's hoped that Iran keeps its head cool and doesn't fall for the aggression of America and Israel.

Jews are Children of the Satan.
https://biblehub.com/revelation/2-9.htm
https://jesus-is-savior.com/False%20Religions/Judaism/satanic.htm
https://duckduckgo.com/?q=jesus+said+the+jews+are+not+my+children+but+of+the+satan&ia=web

Afghanistan Iraq Libya Syria Yemen when does it stop, and soon Iran? Israel wants a Great-Israel of all the Arab countries and using America and Europe as a trolley, and the populations are psychologically demagogically taken to a standstill with the Holocaust, so they dare not say anything of Israel. The Khazar (Fake Jews) of 1945 and 2018 are a different breed of people.

Soldiers often come with the excuse: I had to carry out assignments in a foreign country no so, that kind of assignments you have to refuse mandatory. Iran has not threatened us they didn't invade our country and aren't shooting at us, we are the war criminals, you are only an honorable soldier if you refuse to kill innocent people who have done nothing bad to you.

Munchies Guide To Tehran.
https://www.youtube.com/watch?v=svIc130oEBM (Part 1/3)
https://www.youtube.com/watch?v=KUUdBqhGZlk (Part 2/3)
https://www.youtube.com/watch?v=eKd4JQnOGDw (Part 3/3)
https://www.youtube.com/results?search_query=iran+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=iran+streetfood&ia=videos

Walking Around Tehran In Iran.
https://www.youtube.com/watch?v=WYy3uMQE_OU
Tehran Metro Subway Walk 2016 (HD).
https://www.youtube.com/watch?v=HoqaS3wIVgM
Iran by Train over the Alborz Mountain Range Tehran - Sari.
https://www.youtube.com/watch?v=YbS1quwpFic

Palestinian Streetfood.
https://www.youtube.com/watch?v=fSuN9xPKUMw
https://www.youtube.com/results?search_query=palestine+streetfood
https://duckduckgo.com/?q=palestine+streetfood&ia=images

Zie ook: 04-04-2019.
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English).
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Surinamese).
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Others Languages).

====================

(27-06-2019) BEASTS FROM HELL.
The Isis animals who kidnap torture rape and kill Arab women like the Yazidis from Iraq can't be Allah's children, that's impossible they must be children of the devil, with other words scum of the evolution. Isis Daesch Al-Qaida are mercenaries of the CIA and the Mossad etc., they're getting paid $100 dollars per day per person according to sources from Qatar.

All the misery of the past 18 years since September 11 2001 in New York, the populations of the Middle East owe that to the Cockroaches of America and their Snake-bosses from Israel. And don't forget the treasonous foot-boy dogs of for example the European government and local governments, for example the P.M. of the Netherlands Mister Fucking: - Cuntte -.

Churches religions believers (To whom it may relate) who are through the entire history mass-murderers, while their God and also Allah say through the whole history: - Thou shalt not kill -. The faithful are clearly deaf and have an illness of their ears, and they also have no feeling for their fellow man, because the next time they are going to vote again.

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutally murdered, by psychopaths in the service of Satanic governments.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

Yazidi survivor: I was raped every day for six months.
https://www.youtube.com/watch?v=XDniN3k5aQ8
They raped us: Former Yazidi sex slave recalls
horror of meeting her ISIS abuser in Germany.
https://www.youtube.com/watch?v=dowiZ3W4T28

Why Slavery? I Was A Yazidi Slave. (Official Full Film 2018)
https://www.youtube.com/watch?v=guzmcrQuXK4
The Besieged Mountain - a film by
Yazda on the Yazidi Genocide (Original Copy).
https://www.youtube.com/watch?v=_RrmaLJOPWI

Yazidis.
https://www.youtube.com/results?search_query=Yazidi
https://en.wikipedia.org/wiki/Yazidis
https://duckduckgo.com/?q=yazidi&ia=web

Yazidi Music.
https://www.youtube.com/watch?v=LbioV7mQRFY
https://www.youtube.com/results?search_query=yazidi++music

Yazidi Food.
https://www.youtube.com/watch?v=uVYVIoSKuXg
https://www.youtube.com/results?search_query=yazidi+food
http://www.yezidisinternational.org/abouttheyezidipeople/yezidi-food/
https://duckduckgo.com/?q=yazidi+food&ia=web

====================

(26-06-2019) AFRICA: WAR IS BUSINESS.
If mankind is tired of all wars, then there is only one final Solution: - NO MORE VOTING - On the mass murderers of the planet, who already sow death and destruction for mankind throughout history.

Humanity must stop playing comedy, no longer fooling each other, but go on and grow up. Take the strings in their own hands, and no longer leave that to mass murderers psychopaths criminals and other rigs.

Africa: War is Business.
https://www.youtube.com/watch?v=Xyzo8Pjr1ZY
https://www.youtube.com/results?search_query=africa+war+is+business
https://duckduckgo.com/?q=africa+war+is+business&ia=videos

Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose.
https://www.youtube.com/watch?v=N6uVV2Dcqt0
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

====================

(25-06-201) GOD SAID: RESEARCH EVERYTHING AND KEEP THE GOOD.
It seems that not only practically all the world central banks are owned by the Rothschild, but also the IMF and the World Bank also the BIS Bank, the Mother of Banks.

Banks around the world owned by the Rothschild.
https://anonhq.com/complete-list-rothschild-owned-controlled-banks/
Jacob Rothschild and the Illuminati New World Order.
https://www.youtube.com/watch?v=8BkbAc6AyYs
Louis Farrakhan breaks down as he EXPOSE the Rothchilds & Rockefellers.
https://www.youtube.com/watch?v=cut9eppnmHg

Are the Family Rothschild Reptilians?
https://www.youtube.com/results?search_query=rothschild+a+reptilian
Top 10 Things You Should Know About the Reptilian Conspiracy Theory.
https://www.youtube.com/watch?v=awMdxKB5s1Y

The Bible says that the Angels saw the Daughters of man on earth and had sex with them, suppose those angels were Ufonauten or reptiles who discovered the Earth. Suppose they had no sex with them but changed their DNA (Tree of knowledge?) so that they could portray themselves as humans, it could also be possible that we are hybrid people.

Eva (an Ufonaut or a reptile?) from Paradise (Earth?) was perhaps a genetic who has activated the uterus of the earthly women. What can always sit in an apple: ?A worm?, what can always sit in a uterus: ?A fetus?, which at the beginning looks similar like a Worm
=.

Are Humans Reptiles?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+reptiles
https://duckduckgo.com/?q=are+humans+hybrides&ia=web

Are Humans Hybrids?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+humans+hybrides
https://duckduckgo.com/?q=are+humans+hybrides&ia=web

====================

(24-06-2019) WHAT IS REALITY?
The Hindus say that what you see with your eyes doesn't exist, it takes place within your head. Suppose our brains are a film and the eyes the lens that projects the image outward and we can see it. Is it possible that the Biblical Paradise and Hell is in our minds, we humans can be good beings but also bad ones.

Hindus are saying: Reality doesn't exists - Sadghuru.
https://www.youtube.com/watch?v=TIuhO3ng3hU
https://www.youtube.com/results?search_query=hindus+reality+does+not+exists
https://duckduckgo.com/?q=hindus+reality+does+not+exist&ia=web

https://en.wikipedia.org/wiki/Jaggi_Vasudev
https://www.ishafoundation.org/?global
https://isha.sadhguru.org/global/en

Sounds of Isha Sadhguru.
https://www.ishafoundation.org/callertunes/
https://www.youtube.com/watch?v=IrGqd_fcI4k (Alai - Wave of Bliss).
https://www.youtube.com/results?search_query=sadhguru+music
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru+music&ia=videos

https://www.youtube.com/results?search_query=sadhguru
https://duckduckgo.com/?q=sadhguru&ia=web

God knows how many jokers there are who call themselves ? Sperm-cells ? who all fight to fertilize the feminine egg. But there is only ? ONE ? who succeeds, suppose that those ? Sperm-cells ? are spirits of deceased people, so maybe we ourselves who have lived millions of times in some form in the last billions of years.

It is possible that there are also good and bad Ufonauts, and the bad ones may not be born for a thousand years on Earth for punishment. But maybe they ' succeeded ' to create an intermediate phase, thus an area between Heaven and Earth. Maybe this is the reason why they look jelly-eel like without hair with a spirit-like body.

036 CHRIST FROM NAZARETH WAS HE A SPIRIT A HUMAN OR AN UFONAUT?
Between dust and spirit world reside descendants paradise-wall, watch here egg.

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

====================

(23-06-2019) SURINAM SOLUTION.
Linda the Woman next door, and Mister Nuisances.
https://www.youtube.com/watch?v=SgylFVNzSpw

Surinamese People.
https://www.youtube.com/watch?v=KjF21ddIG_0
https://www.youtube.com/results?search_query=de+surinaamse+bevolking

Chinese Market.
https://www.youtube.com/results?search_query=chinese+market+surinam
Javanese Market.
https://www.youtube.com/results?search_query=javanese+market+surinam
Hindostani Market.
https://www.youtube.com/results?search_query=hindostani++market+surinam
Central Market in Paramaribo.
https://www.youtube.com/results?search_query=central+market+surinam

Suriname Streetfood.
https://www.youtube.com/results?search_query=suriname+streetfood

====================

(22-06-2019) 5G AND TREE HARVESTING.
If telecommunication companies are testing 5G then they don't know what the possible effect will be on humans, if they say 5G is safe then there is no need for test. So they doubt the radiation of 5G on people, which I think is a kind of red flag. The elite want 5G at all costs because it's a great financial 'profit income source.

Taking an X-ray picture in the hospital here in the Netherlands is allowed only twice a year, because of the radiation. We already have plenty broadcasting- antennas for example on high rise buildings and flats. In the near future more antennas will also be placed on bus-stops streetlight etc, that's means the whole city will be radiated 24 hours a day and 365 days a year.

Massively healthy trees are cut down throughout the Netherlands.

There are different opinions.
To grow moors and marshes.
For the Bio industry.
Because of 5G.
What the real reason is that, is not really clear.

In Brazil, many trees are cut down in the jungle to plant soybeans for the western live-stock industry. It's now not only in the Netherlands that they are cutting trees on large scale, but also throughout Europe. What is behind it 5G?

If the trees are cut down then they release CO which comes into the air, there will be much more CO in the air, and then they can go screaming about greenhouse effect. Trees put part of the CO through a photosynthesis process into food, another part they store so if in the future there is less CO is in the air, then they let it loose again.

If I was the big boss, I placed on every piece of land in the Netherlands, from which you certainly know here can't nothing be built trees. In total, if necessary millions of trees, I made the Netherlands the most forestry country in Europe. But unfortunately the rich the elite the yuppies and the career hunters pull the ropes, so blockheads totally unsuitable.

https://www.ellaster.nl/2019/04/09/wat-is-de-verborgen-agenda-achter-de-massale-bomenkap/
https://www.laatmijstaan.nl/
http://www.bomenkapmeldpunt.nl
https://beternatuurbeleid.petities.nl/

In recent years, it's becoming more common, something that didn't happen in the past, thousands of birds falling dead from the sky. Whales and ordinary fish also regularly rinse dead on the shores of the planet. Those animals have met something that can't be different, they were hit by something during their travels, maybe indeed radiation or Chemtrail chemicals?

Did a 5G Cellular Network Test Cause Hundreds of Birds to Die?
https://www.snopes.com/fact-check/5g-cellular-test-birds/

London hit by Chemtrails.
https://www.youtube.com/watch?v=rOYA54k_8e0
Chemtrails: The Secret War (English Subtitles).
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY

Haarp Holes in Heaven. (English Spoken).
https://www.youtube.com/watch?v=_xyvFWD1AGE

====================

(21-06-2019) COMPUTER STUFF.
How You Type.
http://www.hoejetypt.nl/index2.php
http://www.hoejetypt.nl/

ALT GR / (A) - (C) - (D) - (I) - (L) - (M) -
(N) - (O) - (P) - (R) - (S) - (T) - (Y) - (Z).
(1) - (2) - (3) - (4) - (5)????? - (6) - (7) - (8) - (9)????? -.

ALT GR.
https://www.youtube.com/results?search_query=alt-gr
https://duckduckgo.com/?q=alt+gr&ia=answer

Windows Shortcuts.
https://www.youtube.com/results?search_query=windows+key+shortcuts
https://duckduckgo.com/?q=windows+key+shortcuts&ia=web

Computer Pictures and Museum.
http://oldcomputers.net/pics.html
http://www.homecomputermuseum.de/

Tips for Windows Versions.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microsoft (History of Microsoft).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+3.11&ia=web (Tips for Windows 3.11).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+95&ia=web (Tips for Windows 95 - 1995).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+98&ia=web (Tips for Windows 98 - 1998).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+98+SE&ia=web (Tips for Windows 98SE).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+NT&ia=web (Tips for Windows NT).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+2000&ia=web (Tips for Windows 2000).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+ME&ia=web (Tips for Windows ME).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+XP&ia=web (Tips for Windows XP - 2001).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+vista&ia=web (Tips for Windows Vista - 2006).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+7&ia=web (Tips for Windows 7 - 2009).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+8&ia=web (Tips for Windows 8 - 2012).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+8.1&ia=web (Tips for Windows 8.1 - 2013).
https://duckduckgo.com/?q=tips+windows+&ia=web (Tips for Windows 10 - 2015).
https://support.microsoft.com/nl-nl (Find a Solution).

Uninstall Norton Officially.
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN
=_EndUserProfile_en_us#

Virus Removal Tools.
https://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp
Information Security, Privacy and Data protection.
https://www.security.nl/
Lots Of Computer Info.
http://www.gouvernante.info/computer.htm

====================

(20-06-2019) WHERE ARE THE GOOD PEOPLE ON EARTH?
If you look at the misery the mess and the havoc on Earth, then you wonder where are the good people to stop it. Aren't they there or don't they have any interest anymore, or think it's has no use. They may have tried it but have been disappointed or are they worked out, In the course of your life you can indeed think where am I doing it for. No one takes me seriously, they ridicule me and consider me a nutcase.

You could ask yourself the good people are they the cause of the misery on Earth, because they look massively the other way they let it happen. Maybe they are slaves of their parents, because they also looked the other way during their lifetime, the psychopaths who call themselves politi-cians you can always vote them out. Most of humanity don't care that their fellow human beens have a lousy life, as long as you don't bother me because I'm too busy with my selfishness?

https://www.sciencedaily.com/releases/2014/06/140612104950.htm
http://thegreaterpicture.com/
https://www.youtube.com/results?search_query=who+is+ruling+the+world
https://duckduckgo.com/?q=who+is+ruling+the+world&ia=web
http://www.worldometers.info/

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Ok, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Ok allemaal theorien, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, n of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur bermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

Voor de Kinderen.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God een Psychopaat - Correspondentie.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jezus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+nederlands (Nederlands)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Suriname - Sranan Tongo)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Verschillende Talen)

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. Because, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, If you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu child. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, we will feed each other. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: Thou shalt not worship strange Gods, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, Oh my God, and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: Goddamn. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: Oh my God, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix? Tree of Knowledge?) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A Worm. And what can always be in a uterus: a Fetus. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: Women are children of the devil, and men children of God. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the Stone in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: Anti Christ. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, All misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't come. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. Stop killing in wars and revolutions, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior bermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: We are going to make earth Paradise.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: Thou shalt not kill. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: You are not yet suitable for paradise. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

Letter to the Children.
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is God a Psychopath? - Correspondence.
http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html

Jesus Film.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+english (English)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film+latin (Latin)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Different Languages)

Miss H.P. Blavatsky.
https://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
https://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van Syri gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
Former Drone Pilots Denounce 'Morally Outrageous? Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit n Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien Isral de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot Isral geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en Isral, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot Isral wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven Oekrane
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal Isral Syri en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot Isral te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij n van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 ? 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het ? 119 miljoen zijn, dus van die ? 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit n cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks ? 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) ? 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro Parlementarirs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by Andr Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel n van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carrire voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar Itali gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want Itali wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in Armeni erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar Armeni met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financile puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit n
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit Oekrane.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens Isral te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om Isral te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
Sina-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
https://www.digibron.nl/search/detail/012dc0a51f22058021997339/prinses-maxima-de-nederlander-bestaat-niet
https://www.opzij.nl/2019/03/22/slecht-nieuws-thierry-baudet-maxima-gelijk-nederlander-bestaat/

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideen op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In Belgi krijg je n jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de Isralische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de Isral Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
Scheie ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syri (Geen bommen op Syri)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in Syri: Ja/Nee? (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, Servi was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt n kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratien aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commercile en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.
http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.surinamstars.com/ (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI h ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt "Nederlander?". Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondr de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu kisi yu fufuruman, yu meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook n. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? H Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


web counter
web counter

========================

Back to Top