* * * * * * * * * * * * * * *

Na het kiezen van een kleur klik bureaublad voor scrollen.  After choosing a color click desktop for scrolling.

Elke dag publiceer ik een artikel zowel in het Nederlands als in het Engels,
scrol ongeveer 25% ze staan in de 2 brede kolommen, de begin tekst is:
(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Every day I publish an article in the Dutch as well in the English language,
scroll about 25% they're written in the 2 wide columns, with the starting text:
(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

REGERINGEN: "VOEDT ALLE 7 MILJARD MENSEN HET IS 1 VAN UW TAKEN". GOVERNMENTS: "FEED ALL 7 BILLION HUMANS IT'S 1 OF YOUR DUTIES".

MY MAIN MAN, THE BROTHER.
https://theinterviewwithgod.com/video/

https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+is+a+black+man
https://duckduckgo.com/?q=jesus+is+a+black+man&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+is+een+zwarte+man
https://duckduckgo.com/?q=jezus+is+een+zwarte+man&ia=web

https://www.youtube.com/watch?v=0feZQkHbCkM (Jesus Film in English Language)
https://www.youtube.com/watch?v=Ks8Pgw8Qpks (Ini Sranang Tongo-Surinam)
https://www.youtube.com/watch?v=HCh9YeDQoGc (In het Nederlands-Dutch)
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+film (Several Languages)

Is God een Psychopaat? Lees onderstaande site:
https://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F

http://vatileaks.blogspot.com/ (Vatican Leaks)
https://vaticanassassins.org/
http://astrologyking.com/vatican-horoscope/#lightbox-gallery-ZLjG/1/

Citaat van het Internet:
"ALS" JEZUS ZIJN HUIDSKLEUR ER NIET TOE DEED,
MAAKTE JE JE NIET DRUK ALS IK ZOU ZEGGEN DAT HIJ ZWART IS.

Quote From Internet:.
"IF" JESUS COLOR DIDN'T MATTER.
YOU WOULDN'T CARE IF I SAID HE WAS BLACK.

(God heeft een psychiater nodig, want
hij lijdt aan een gespleten persoonlijkheid.)

Tegen de Nederlanders zegt hij: "Gaat heen en vermenigvuldigt u".
En tegen de Surinamers zegt hij: "Vermenigvuldigt u en gaat heen".
Dan is het ook geen wonder dat ik gek ben: "Zo vader zo Zoon".

(God needs a psychiatrist, because
he suffers from a split personality.)

To the Dutch he says, "Go and multiply".
And to the Surinamese he says: "Multiply and go".
Then it's no wonder I'm crazy: "So Father so Son".

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als zij bestaan?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die gek want die is goed geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. Maar omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt en onvolledig over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh ourselves a hunchback, and say lock up that fool because he is nuts. But suppose that person in his subconscious mind has realized that he is a particle of God or Jesus. But because the subconscious mind is difficult to reflect, through the ordinary consciousness it becomes distorted and incomplete. And the person thinks that he is the biblical Jesus.

Zou God en of Jezus zichzelf hebben opgesplitst in zeven miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij), dan is hij ook een Jezus. Zou het de Duivel (Kerkleiders?) zijn geweest die in de Bijbel hebben geschreven -- Gij zult geen vreemde Goden aanbidden --, want als alle zeven miljard deeltjes Goden op Aarde gaan samen werken. Dan krijgen we het paradijs op Aarde, alle ellende verdwijnt als sneeuw voor de Zon, en dan heeft hij het nakijken.

Would God and or Jesus have split themselves into seven billion particles (I am in you and you are in me), then he is also a Jesus. Would it have been the Devil (Church leaders?) who wrote in the Bible -- Thou shalt not worship strange Gods --, because if all seven billion particles of Gods begin to work together on Earth. Then we'll get paradise on earth, all misery disappears as snow for the sun, and then he has to check out.

De Duivel van het nep geloof van Kerken heeft de mensen geleerd, maak je niet druk het heeft toch geen zin, je trekt toch aan het kortste eind, je wordt in het bos geparkeerd. Jezus van het echte geloof zegt: "Offer je op voor de mensen want dan krijgen ze een beter leven".

The Devil of the fake faith of the Churches has taught humanity, don't get upset it hasn't any use, you will pull at the end of the shortened stick, you are parked in the forest etc. Jesus of the real faith says, ďSacrifice yourself for mankind for then they will get a better lifeĒ.

Exploitation by the Western World. (Mallence Bart Williams).
https://www.youtube.com/watch?v=AfnruW7yERA
African countries forced by France to pay Colonial tax.
https://answersafrica.com/countries-subjected-pay-colonial-tax-benefits-salvery-france.html
Afrikaanse landen zijn nog steeds koloniŽn van Frankrijk.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Ikiesha Al-Shabazz Whittaker Former Manhattan Prosecutor "Fuck America".
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M

At The Meeting - Gospel Legends Volume
3 soloist The Sensational Nightingales.
https://www.youtube.com/watch?v=canyCwAGVtI
Black Gospel Songs Mama Used To Sing.
https://www.youtube.com/watch?v=5mYhDwEJL14

http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In beide video's komen sommige bijna in een soort van latente trance dat, is allemaal frustratie. Ze roepen Jezus in wanhoop aan om hun te verlossen van de discriminatie gepleegd door het blanke ras. Je zou die opzwepende muziek ook kunnen beschouwen als een soort van psychotherapie, want als ze aan het eind van de avond naar huis gaan zijn ze heel wat frustratie kwijt. Dan is het mogelijk dat ze er weer een week tegen aan kunnen.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

https://www.youtube.com/watch?v=r1yBTZAnNzo
In both videos some almost come in some kind of latent trance that's all frustration. They call upon Jesus in desperation to safe them from the discrimination caused by the white race. You might also consider that arousing music as a kind of psychotherapy, because when they go home at the end of the day they've lost a lot of frustration. Then it is possible that they can manage for a week.
https://www.youtube.com/watch?v=wUqfWVvD63c

Horoscoop Jezus Overlijden.
03 april 0033 AD 16.14.00 uur nm.
Jerusalem IsraŽl.
35graad 13minuut Oost.
31graad 46minuut Noord.

Download PlanetDance om Horoscopen te maken.
http://www.jcremers.com/?id=Planetdance&lan=nl
Ga naar Bestand en dan Radix, vul alleen het 1/3 linkerdeel van het venster in
als leek zijnde. Klik dan op okť, ga weer naar Bestand en klik op Bewaar alles.

Wat ik hier schrijf is, zwaar onder voorbehoud want het is en blijft giswerk. Als het goed is, dan is Jezus gestorven op 03 april 33AD, men
zegt rond 15.00 uur. Ik heb daar een horoscoop van gemaakt, en er zijn een aantal zaken die opvallen, als je 15.00 uur doordraait naar 16.14 uur.
Het midden van de hemel staat op 14graad38minuut in Tweeling. Ook Jupiter staat in het midden van de hemel op ook 14graad38minuut in
Tweeling, en 180graad daar t.o. staat Pluto op 14graad38minuut in Boogschutter, en Jupiter is de planeet van Boogschutter, en bij planeet van Vis.

Op de Westelijke horizon staat het gelukspunt op 15graad11minuut in Vis, en 180graad daar t.o. staat de Oostelijke horizon op
15graad40minuut in Maagd. En Mercurius de planeet van Maagd staat op, 17graad12minuut in Vis pal boven het gelukspunt 15graad-
10minuut Vis. Dan staat de Zon op 11graad33minuut in Ram lijnrecht t.o. de Maan in 11graad05minuut Weegschaal, dus bijna volle maan.

Als je lijntjes trekt tussen de planeten, dan zie je duidelijk een kruispatroon. Er loopt een lijntje van de Zon naar t.o. de Maan,
van Mercurius van de Westelijke horizon naar De Oostelijke horizon. Plus zie je een driehoek, van Jupiter een lijntje naar de Oostelijke
horizon en een lijntje naar Pluto op de (IC) tegenovergestelde van de (MC), en een lijntje van Pluto naar de Oostelijke horizon.

Maar het is giswerk, we zullen het waarschijnlijk nooit helemaal zeker weten. Zijn geboorte datum is moeilijk te achterhalen,
wat weer heel jammer is natuurlijk, maar hij is bijna zeker niet op 24/25 december geboren, meer rond midden-eind september.

Ik vermoed dat Jezus iemand was, die klaarheid probeerde te brengen op Aarde. Maar de kerkleiders de elite de touwtjestrekkers
de bankiers de gevestigde orde, waren daar vermoed ik niet van gediend. En hebben hem vermoedelijk opgeruimd uitgeschakeld enz.
Wat men vandaag de dag nog steeds doet met bv. klokkenluiders, of ze worden vaak opgesloten in een gevangenis en of een psychiatrische
inrichting, of worden botweg gemarteld en vermoord. Ze staan ook op drie lijsten, de niet-vlieglijst de terroristenlijst en de
spionnenlijst, de advocate van Edward Snowdon Mevrouw Jesselyn Radack stond tot voor kort jaren op alle drie de lijsten.

Jesselyn Radack is de advocate van Edward Snowden. (Ga naar 02.52/18.38)
https://www.youtube.com/watch?v=9wo7eS6JaEw

Nog meer kolder? Why not.

De horoscoop van het overlijden van Maria Magdalena.
22 juli 0072 AD 04.20.00 uur vm.
Vezelay Frankrijk.
03graad 45minuut Oost.
47graad 28minuut Noord.

Volgens onderzoekers is Maria Magdalena gestorven op 22 juli 72AD in Vezelay Frankrijk.
Maar ik een eigenwijs ventje, heb de datum teruggebracht naar 18 juli 72AD. And guess what?

Het midden van de hemel staat op 00graad00minuut Ram, en Jezus zijn planeet Chiron staat ook op
00graad00minuut Ram. Daar t.o. staat Jupiter op 00graad01minuut in Weegschaal. De Oostelijke horizon
staat op 23graad35minuut in Kreeft, de Zon staat op 23graad05minuut in Kreeft. Op de Westelijke horizon
staat de Maan op 16graad16minuut in Steenbok, en haar gelukspunt staat op 16graad46minuut in Steenbok.

Er is ook synchroniciteit, ik had vroeger een 6-jarig buurmeisje uit Irak, en ze is geboren op 18 juli. Het
was ook een aparte tante, een intelligent leiders type, die boven de andere kinderen van de flat uitstak.
Helaas hebben de psychopaten van de hulpverlening haar het etiket ADHD op haar voorhoofd geplakt, want ze
wil geen kuddedier zijn. Ze krijgt volgens mij hormoon medicijnen, waardoor ze nu rondloopt met kleine borsten,
alsof ze al 14 is. Zo worden mensenlevens vernield door die gestoorde idioten van de gevestigde orde. Net zo
als de kerkleiders Maria Magdalena hebben gebombardeerd tot slet hoer prostituee, en ze deugde van geen kant.
https://www.ninefornews.nl/adhd-geen-ziekte-psycholoog/

http://www.mysticsofthechurch.com/2010/04/st-mary-magdalene-first-woman-mystic.html

http://www.astrologie.ws/jezus.htm
http://www.kijkeensomhoog.nl/stervanbethlehem.htm
http://bereastudies.nl/wp-content/uploads/2013/06/Wanneer-is-Jezus-nu-ECHT-Geboren1.pdf
https://wikikids.nl/Jezus_Christus
http://christiananswers.net/dutch/q-eden/jesusdeath-d.html
https://duckduckgo.com/?q=horoscoop+van+jezus&ia=web
https://duckduckgo.com/?q=horoscope+of+jesus&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=horoscoop+van+jezus

https://www.youtube.com/results?search_query=horoscope+of+jesus

========================

NEDERLANDS.
Mocht u een gelovig mens zijn, en wilt u mij om de oren slaan met uw Bijbel, mag ik u aan die bekende zin, in uw eigen Bijbel herinneren waar staat geschreven:
ONDERZOEK ALLES EN BEHOUD HET GOEDE.

Ik weet het natuurlijk niet zeker maar ik vermoed dat, de antwoor-
denzinnen uit mijn onderbewustzijn komen. En omdat het onderbe-
wustzijn moeilijk weer te geven is via het gewone bewustzijn, komt het verknipt en onvolledig over, psychiaters noemen het een ziekte?

DE NEDERLANDSE VERSIE VAN TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

WAT VOOR EEN TITEL HEEFT U IN GEDACHTE VOOR DIT BOEKJE
Taboetikje roodvettuin, ween forthelvoi, gedeet ach.
(No-Ach).
RoodVet = Bloed? / Tuin+Forthel = Aarde? / Voi = Straat

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

MaanKing = Ufonauten?, Roi = Koning, V = Victorie overwinning

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltjes Goden die worden verkracht gemarteld en wreed Duivels vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Regeringen.

ENGLISH.
If you are a faithful human, and you want to hit me round my ears with your Bible, may I remind you of that familiar phrase, in your own Bible where it is written:
RESEARCH EVERYTHING AND MAINTAIN THE GOOD.

I'm not sure ofcourse but I suspect that, the answers phrases come from my Subconscious. And because the subconscious mind is difficult to display through the Ordinary consciousness, it comes twisted and incomplete, psychiatrists call it a mental disease?

THE ENGLISH VERSION OF TABOO.HTM
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

000 WHAT FOR A TITLE DO YOU HAVE IN MIND FOR THIS BOOK?
Taboo tic RedGreaseGarden, weep forthellvoi, you did whatever.
RedGrease = Blood? / Garden + Fort-hell = Earth? / Voi = Road?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU?
Your ears deaf, you think you're MoonKings, rob Roi's V Lances.

MoonKing = Ufonauts?, Roi = King, V = Victory Lances

Let's assume that God has split himself up into 7 billion particles
(I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God. And we don't hear the agony grief howling hurt cries screams yelling pain sadness, and mortal fear of death from those other particle gods that are raped tortured and brutallymurdered, by devilish psychopaths in the service of Satanic governments.

SURINAMESE.
Kan dť yu dť wan gado bribisma, Ťn if yu wani fonfon mi nanga yu gadobuku lontu mi yesi, memri a boskopu ini yu eigi gadobuku pe bin skrifi:
ONDROSUKU ALLA SANI »N ORI A BUN SANI.

Mi no abi misi, nomo mi Ť bribi dati din piki wortu Ť komopu fu mi kisi ensrefi, »n bika ŗ kisi ensrefi dť dangra fu a gwenti srefi a boskopu Ť kon kruktu onkrinkrin nanga broeia. Lawman datra kari Ť disi wan lawman siki?

A TATA FASI FU TABOE.HTM
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

000 SAN FU NEN YU » ABI INI YU EDE DENKI FU ņ BUKU DISI?
Trefu redi-fatu-dyari, krei doti passi, yu Ť du dan san.

(Redi-fatu = Brudu? / Dyari = Grontapu?

001 GADO UNU AKSI UNU SREFI FA YU NOITI NOTI FU YU LATI YERE?
Yu yesi dofu, yu Ť prei mun kownu, fufuru Roi kownu V feti kugru.

Mun Kownu = Ufonauten? Roi = Kownu, V = Victorie Wini.

Taki fu eksempre dati gado abi prati eigi ini 7 milyard pisi, (Mi ini yu nanga yu ini mi) Dati wan taki dati unu Ťn ala sma wan pisi fu Gado. So leki unu aksi unu eigi unu ne yere noiti fu gado, dan unu yesi dofu. Unu ne yere a krei a bari a pen a sari a dedefrede, din kon priti fu ogri sex, den a kisi fon fon nanga isri kiti, udu tiki, nanga titei, sa din tra Gado pisi sma Ť kisi. Fu din siki man, wroko fu lanti.

========================

http://www.gouvernante.info/ - Rudie J. Gouvernante
Zutphen (52.09North-06.12East) Gelderland Netherlands Europe
(Skrifi na: - Schrijf naar: - Write to:) webmaster (at) gouvernante (dot) info
https://www.youtube.com/channel/UCWO12wyiX-rcUUzT3IsGxKQ/channels

  
           SURINAM      NETHERLANDS

http://www.gouvernante.info/suriname2.htm
www.gouvernante.info/suriname7.htm

-----

Original First People of Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=cVHebkw3w9c
Children of the Jungle Sharing Food.
https://www.youtube.com/watch?v=BnmJEztj050
Children in the Suriname Amazon.
https://www.youtube.com/watch?v=1qyAP8KZh6U

http://www.wajonong.com/geschiedenis/
http://www.indianensuriname.nl/index.php
http://www.teeifuka.nl/TFKHtml/deindianen.htm
http://www.surinamewebquest.nl/inheemsen.html

https://www.youtube.com/results?search_query=inheemsen+van+suriname
https://duckduckgo.com/?q=inheemsen+van+suriname&ia=web

-----

Surinamese Radio Stations.
http://www.apintie.sr/ (Algemeen-General)       http://radiokoyebasuriname.com/ (1650 Afro Surinamese)
http://www.crtv.nl/ (1853 Chinees-Chinese)       https://ramashamedia.com/ (1873 Hindoestaans-Hindustani)
http://www.siaranpopjawa.nl/ (1890 Javaans-Javanese)       http://www.sawtelghad.com/ (1895 Libanezen-Lebanese)
http://gtriddim.com/ (1970 Guyanezen-Guyanese)       https://tunein.com/radio/Radio-LPM-s243547/ (1985 Brazilianen-Brazilians)

http://www.surinaamseradio.com/
http://www.suriname.nu/100/index.html
http://www.liveonlineradio.net/suriname/radio-lpm.htm
http://www.radio-suriname.nl/
http://www.gouvernante.info/radio1.htm

Surinaamse Kranten.
http://www.starnieuws.com/
http://www.dwtonline.com/
http://www.dbsuriname.com/dbsuriname/
https://www.waterkant.net/

Surinamese Music.
https://www.youtube.com/watch?v=5fSc9AP5C4E (Geluk - Lady Shaynah and Elvin Pool)
https://www.youtube.com/watch?v=Ak9pVpSajNo (Aan Jouw Kant - Meryl Malone)
https://www.youtube.com/watch?v=j7-7OlrQ1FU (Beloof me - Melinda Boldewijn)
https://www.youtube.com/watch?v=rdX1RU8-2OQ (Hou me vast - Omhels me - Naomi Sastra)
https://www.youtube.com/watch?v=LSax3shgOOU (Faluma - Ai Sa Si)

The Faluma song originates from Surinam.
https://www.youtube.com/watch?v=qysStCooZNg (Faluma - Alison M. Hinds)
https://www.youtube.com/watch?v=BGvOaGp5M-4 (Strong Girl)

Op onderstaande site kunt de vliegtuigen van de SLM of KLM zien vliegen en eventueel volgen.
https://www.flightradar24.com/51.86,4.42/7
Type bij Search:
-- py993 -- (Slm) Amsterdam-Paramaribo of -- py994 -- (Slm) Paramaribo-Amsterdam
-- kl713 -- (Klm) Amsterdam-Paramaribo of -- kl714 -- (Klm) Paramaribo-Amsterdam
Klik op het eerste balkje onder -- Live Flights -- (Als ze vliegen).
Zet u muis op het gele vliegtuig voor het vluchtnummer
of klik op het gele vliegtuig voor meer gegevens.
Luister naar de verkeersleiders en de piloten.
https://www.liveatc.net/flisten.php?icao=eham&mount=eham4
http://www.atcbox.com/airportcams/
http://www.atcbox.com/schiphol-gate-cam/
Surinam Airways Airbus A340-311 Vertrek Schiphol.
https://www.youtube.com/watch?v=nZ-fOVby5mw
https://www.youtube.com/watch?v=HTHB2GiXG2U Slm Cockpit.
https://www.youtube.com/watch?v=-5MrVAdtPV0 Slm Cockpit.

VLOG'S:
https://www.youtube.com/watch?v=bmQjklTCYl8 (079) Angie Hill to Suriname.
https://www.youtube.com/watch?v=b4Sw1FCJrus (188) I will Miss Max terrible.
https://www.youtube.com/watch?v=zTItHnvW7Jw (189) Angie Hill to The Netherlands.
https://www.youtube.com/watch?v=RKGI0hnBHm8 Hello Babe may I stroll with you?
https://www.youtube.com/results?search_query=surinaamse+vlog Several Vlog's.

THESE ARE MY BABES, I'M SURINAMESE, SO WHAT?
https://www.youtube.com/watch?v=QHW5FAlaHaI (Ceira Mi Lunasa)
https://www.youtube.com/watch?v=E9p_5diKvII (Val Mercado)
https://www.youtube.com/watch?v=0q5oCema_-I (Liza Koshy)
https://www.youtube.com/watch?v=hQn4VjBuS3c (Corrina Rachel)

=========================

    
9/11
Astrologie Astrology
Astronomie Astronomy
Bussen Buses
Computer
Geestelijk Spiritual
Genealogie Genealogy
Gezondheid Health
Graancirkels Cropcircles
Luchtvaart Aviation
Indiaans NativeAmericans
Paranormaal Paranormal
Pers Press
Psychiatrie Psychiatry
Psychologie Psychology
Radiostations
Radioservers
Regeringen Governments
Suriname Surinam
Taboe
TV
3eWereld 3rdWorld
Treinen Trains
Ufo's
VerhaalAarde
VrijeMeningsUiting FreedomOfSpeech
Werk Work

https://duckduckgo.com/?q=gouvernante+site%3Ahttp%3A%2F%2Fwww.gouvernante.info%2F&ia=web

1     2     3     4     5     6     7     8     9     10     11     12     13     14     15     16     17     18     19     20     21     22

=========================

REGERINGEN VAN AMERIKA ENGELAND EN FRANKRIJK, GIJ ZIJT VERVLOEKT.

LEVE SYRIň EN HAAR BEVOLKING.
Het is niet president Assad die kinderen vergast of met chemicaliŽn gooit dat, doen IsraŽl Qatar Turkije en Saudi ArabiŽ ook in Jemen. Er wordt weer vuil spel gespeeld net zo als ook in Irak.

Vervloekt zijn ook de Arabische landen die SyriŽ en Palestina laten verrekken. Ik heb het geheugen van olifant, ik vergeet niks.

Syrische Expert verklaart achtergrond van de Chemische aanval.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

GOVERNMENTS OF AMERICA ENGLAND AND FRANCE, THOU ARE CURSED.

LONG LIVE SYRIA AND HER PEOPLE.
It's not President Assad who gasses children or throws with chemicals it's, Israel Qatar Turkey and Saudi Arabia they do it in Yemen too. They play the same dirty game as they did in Iraq.

Cursed are also the Arab countries who are betraying Syria and Palestine. I have the memory of an elephant, I won't forget.

Syria expert explains background of the chemical attack.
https://www.kla.tv/index.php?a=showlanguage&lang=en&id=12355&date=2018-04-28

=========================

The Truth About War - Who Are The Real Terrorists?
https://www.youtube.com/watch?v=3DOgWuGYGeo
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/#.VqXkC4-cHIW
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen

=========================

WE SHOULDN'T FORGET ďAHED TAMIMIĒ BECAUSE SHE'S A HERO.
Ahed Tamimi is a hero because she had the courage to give an arrogant
Khazar Pig (Fake Jew) a slap in his face, he stood in her garden and she
asked him to go and stand on the public road which he refused. Then
some words were used back and forth, and he pushed her way, and
she then gave him a slap in his face, now she is in prison for 8 months.

Double Standards for Malala And Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0

Ahed Tamimi - Living Resistance Tour.
https://www.youtube.com/watch?v=cMWuk_mi5kw
Ahed Tamimi convicted to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog

New Documentary-U.S. Veterans Witness 13-03-2018
Brutal Reality for Ahed Tamimi and Palestinians
https://www.youtube.com/watch?v=uXnnP15-A_Q
http://www.veteransforpeace.org/

The Interrogation of Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=lpUB5oU8n_w&feature=youtu.be
Abby Martin meets Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=yV1HwG1_phs

Little Journalist Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ
A Caged Bird Sings.
https://www.youtube.com/watch?v=BNnODPZlyIg
Interview with Palestinian youth Activists Janna Jihad & Ahed Tamimi.
https://www.youtube.com/watch?v=Gyf3msk96oQ

AMERIKA EN ISRAňL ZIJN OORLOGSMISDADIGERS.
Amerika en hun bazen de Khazaren (Nep-Joden) uit IsraŽl (Het land heet Palestina), zijn oorlogsmisdadigers oftewel "Beesten" uit de hel. Ze gooiden bommen op Irak gevuld met radioactief verarmd uranium, waardoor vele Iraakse kinderen dood werden geboren en vele zwaar mismaakt geboren wer-
den. Deze twee landen moeten dringend voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag gesleept worden, wegens het plegen van zware oorlogsmisdaden.

Maar dat zal niet gebeuren want de hele westerse wereld doet er luchtig over en negeert het. Zou een derde wereld land dit gedaan hebben met een blank land, dan was men massaal dat land militair binnen gevallen om de regering aan hun haren naar Den Haag te slepen. Hebben we hier te maken met huichelachtige westerse blanke koloniale racisten, oftewel farizeeŽrs?

Voorzichtig enge beelden.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
Een "SATANISCH BEEST" uit de hel zegt dat het
waard was dat 500.000 Iraakse kinderen stierven.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

AMERICA AND ISRAEL ARE WARCRIMINALS.
America and their bosses the Khazar (Fake Jews) from Israel (The countries name is Palestine), are war criminals or ďBeastsĒ from hell. They threw bombs on Iraq filled with radioactive depleted uranium, causing many Iraqi children to be born dead and many heavily deformed born. These two countries need to be dragged urgently before the International Court of Justice in The Hague, because of committing heavy war crimes.

But that's not gone happen because the western world does airy about it and ignores it. Would a third world country have done this with a western country, they would have for sure invaded that country militarily and drag the government by their hairs to The Hague. Are we dealing here with hypocritical western white racists, or pharisees?

Take care scary pictures.
https://www.youtube.com/watch?v=ZwWaQ0_c8wI
A "SATANIC BEAST" from hell says that it
was worth it that 500.000 Iraqi children died.
https://www.youtube.com/watch?v=O94V6ziw7ZM

(ENGLISH) THEFT OF MEXICAN LAND BY AMERICA.
During the Mexican American war, in 1845 the North of Mexico (Arizona California Colorado Nevada
New Mexico Texas and Utah), have been occupied by the Americans, and during the peace negotiations
in 1846 at Guadeloupe Hidago, the land was never given back. So the Mexicans are not illegal in
for example California, they are at home in their own country, the Americans are illegal in Mexico.

----------

(DUTCH) DIEFSTAL VAN MEXICAANS LAND DOOR AMERIKA.
In de Mexicaanse Amerikaanse oorlog van 1845 is het Noorden van Mexico (Arizona California Colorado
Nevada New Mexico Texas en Utah) bezet door Amerika, en ook niet meer teruggegeven aan Mexico tijdens
het vredesverdrag van Guadeloupe Hidalgo in 1846. Dus de Mexicanen zijn niet illegaal b.v. California,
ze zijn gewoon thuis in hun eigen land, het zijn de Amerikanen die illegaal verblijven in Mexico.

----------

(SURINAMESE) DING AMERKANS BIN FUFURU MEXIKAN KONDR….
Ini den Mexikan Amerkan feti fu 1845, a noordse fu Mexikankondrť (Arizona California Nevada New Mexico
Texas nanga Utah, bin fufuru by den Amerkan, en tap a freidekrutu fu 1846 fu Guadaloupe Hidalgo den no
bin kisi den kondrť backa. Dati wan takki dati den Mexikan de no de illegal ini Amerikan kondrť, fu
eksempre California, den Mexikan da oso ini den egi kondrť, den Amerkan dati na illegal ini Mexico.

=========================

WE NATIVE AMERICAN INDIANS HAVE BEEN FIGHTING AMERICAN TERRORISM SINCE 1492.
WIJ DE AMERIKAANSE INDIANEN, VECHTEN AL SINDS 1492 TEGEN HET AMERIKAANSE TERRORISME.

CRAZY HORSE.
We did not ask you white men to come here.
We do not want your civilization.
We would live as our fathers did.
And their fathers before them.
https://www.youtube.com/watch?v=qr-lCJp9v1E

Cristopher Columbus slaughtered 8 million Indians.
And the English murdered 50 million Native Americans.
Why isn't there a holocaust remembrance for them?
The German holocaust (355.000) is peanuts compared.

http://www.firstpeople.us/

http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-7-pow-wow-native-american-music (Pow Wow)
http://www.nativeradio.com/listen-to-native-radio/stream-6-contemporary-native-american-music (Contemporary)

The Original People of America the: "Native American Indians", are treated like
trash, and being dumped in Reservations like Chicken who have to be couped up.
In Amerika worden de oorspronkelijke bewoners de: "Native Americans" nog steeds als oud vuil
behandeld, ze zijn weg gepropt in reservaten alsof ze kippen zijn die opgehokt moeten worden.

The Australian Aboriginals", and the New Zealandian "Maori's", are also treated like dirt, by the descendants of England.
De Australische "Aboriginals", en de Nieuw Zeelandse "Maori's, worden ook behandeld als oud vuil, door de nakomelingen van Engeland.

The US Governments never applied the: "Native American" Treaties.
http://avalon.law.yale.edu/subject_menus/ntreaty.asp
De Amerikaanse Regeringen zijn de verdragen met de: "Native Indians" nooit nagekomen.
http://www.vanderkraaij.net/Washington/WashingtonMemorials/Opinie/thanksgivingIndianen.htm (Thanksgiving, but now without Indians!)

http://www.tulaliptv.com/live/ (TV-Video)
http://www.nwin.tv/Episodes.html (TV-Video)
http://www.visionmakermedia.org/watch (Watch Videos)
https://www.youtube.com/watch?v=UvYIjFtPQEk (Native American - Amazing Grace in Cherokee)
https://www.youtube.com/watch?v=X9wSEXyoRbw (Drums & Singing)
https://www.youtube.com/watch?v=c0t0FS_SRnY (Grand Entry 2014)

http://www.aimovement.org/stream.html
http://www.gatheringofnations.com/gonradio/index.htm
http://www.powwows.com/2012/08/03/pow-wow-radio-247-native-american-pow-wow-music/

See my Native American site below.
http://www.gouvernante.info/indianen.htm

=========================

The Orthodox Press Media and the Politicians are not trust-able at all,
they are first-class demagogues who deceive the people with lies.
Do you want to know how events are really happening,
visit the below websites they are more reliable and true.

Non Bought Independent Media.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (The Netherlands)
https://alternatiefnieuws.com/ (The Netherlands)

https://www.kla.tv/nl (Switserland)
https://www.kla.tv/en (Switserland)
https://www.youtube.com/channel/UClO1l0P58Hi0Al3v8vRWmGw (Switserland)

https://www.rt.com/on-air/ (Russia)
https://www.youtube.com/user/RussiaToday (Russia)
https://sputniknews.com/ (Russia)
https://www.youtube.com/channel/UCI4lx9retCL7_cBmmceEQ8g (Russia)

http://www.presstv.com/Default/Live (Iran)
https://www.youtube.com/user/iranprogrampresstv (Iran)

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA

https://www.kla.tv/9080 (Part 1 - 219 US Wars).
https://www.kla.tv/9136 (Part 2 - 219 US Wars).

The CIA Responsible for the most Terrorist Attacks.
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen/
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/#.VqXkC4-cHIW

=========================

Op deze site ziet u een wereldbol met groene puntjes, klik op ťťn en u kunt meestal
(niet altijd) vrij gauw luisteren naar dat radiostation. Komt er geen geluid, klik
rechtsboven van de site op de webnaam, en zoek voor de radio - geluid pictogram.
http://radio.garden/live
On this site you will see a globe with green dots, click on one and you can usually
(not always) pretty soon listen to that radio station. If there is no sound, click
at the top right of the site on the Web name, and search for the radio - sound pictogram.

(DUTCH). ARTIKEL 19.
De universele verklaring van de rechten van de mens, aangenomen door
de Verenigde Naties Algemene Vergadering op 10 december 1948, in Parijs.

Iedereen heeft recht op vrijheid van meningsuiting; Dit recht omvat
vrijheid om adviezen te hebben zonder inmenging en te zoeken, ontvangen
en geven van informatie en ideeŽn via alle media en ongeacht de grenzen.

http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jezus+was+een+anarchist&ia=web
Het woord anarchie is ontleent aan het Griekse 'anarchos': "geen
heerser". Anarchisme is het streven naar een situatie of samenleving,
waarin mensen zonder een hogere macht of autoriteit willen leven.
https://www.youtube.com/results?search_query=jezus+was+een+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchisme&ia=web
Het is de verzameling denkwijzen die terug te brengen is
tot de gedachte, dat een individu op geen enkele manier
een ondergeschiktheid ŠŠn of vŠn iets of iemand erkent.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchisme

Dat de ontkenning onder vuur ligt heeft weinig te maken met de details
van zeer emotioneel beladen kwesties als het debat over de Holocaust
of aids of milieuvervuiling. Het wordt veeleer veroorzaakt door een
dogmatische moralistische onverdraagzaamheid jegens vrijdenkerij.
http://www.despinoza.nl/spinoza/artikelen/de_blasfemie_va.shtml

Burgerlijke Ongehoorzaamheid.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=burgerlijke+ongehoorzaamheid&ia=web
Thoreau en Burgelijke Ongehoorzaamheid.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=burgerlijke+ongehoorzaamheid

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
Na 7 dagen verplaats ik het verhaal met de
laagste datum naar onderstaande: fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Naast de website vertaler, kunt u ook":
Bing Vertaler" gebruiken voor andere talen.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(20-03-2019) HOLOCAUST ONDERZOEK EN NEP RECHTSZAAK.
Voor de rechtszaak ben je al schuldig bevonden, dus de rechtbank is een wassen neus, voorbeeld. Als je in Duitsland de holocaust onderzoekt en de resultaten publiceert, wordt je voor de rechter gedaagd en krijg je drie jaar gevangenisstraf.

Mevrouw Sylvia Stolz een advocate is tijdens een rechtszaak gearresteerd, omdat ze een verdachte bijstond die beschuldigd werd van Holocaust ontkenning, vervolgens kreeg ook zij gevangenisstraf. Zelfs een rechter die aan een verdachte of advocaat vraagt heeft u bewijzen dat er geen zes miljoen Joden zijn vergast, die rechter wordt ook gearresteerd en opgesloten. Zo een rechtszaak is gewoon een wassen neus, het vonnis staat van te voren al vast: -- SCHULDIG --.

Hoe de Joden Europa's Wettelijk Systeem Corrumpeerde.
https://www.youtube.com/watch?v=s6eWR2yki9I
https://www.youtube.com/results?search_query=sylvia+stolz
Gog And Magog Are The Khazar.
https://www.youtube.com/watch?v=RJQ6Rd_h4ks

En wie heeft de politici onderuit gehaald om deze wet te maken, inderdaad dat addergebroed uit IsraŽl de bekende zionisten. Die niet eens Jood zijn maar gajes uit OekraÔne de Khazar, zo hebben ze ook het witte huis gechanteerd. Als we geen eigen politie-apparaat (FEMA / Home Security) mogen oprichten in Amerika, dan laten we een paar kleine nucleaire bommen ontploffen, zoals we ook gedaan hebben met die twee gebouwen op 11 september 2001 in New York (WTC1 WTC 2) (WTC7 - Demolition).

WTC7 -- This is an Orange.
https://www.youtube.com/watch?v=Zv7BImVvEyk
https://www.youtube.com/results?search_query=wtc7

Als je een gebouw zoals WTC7 met 47 verdiepingen gecontroleerd naar beneden wilt halen, dan ben je zeker ťťn week bezig met het aanbrengen van explosieven bedrading slaghoedjes kruisstekkerdozen het boren van talloze gaten dat, doe je niet in 7 uur tijd (09.30 -- 17.30). Dat houdt in dat die explosieven al voor 11 september in dat gebouw is aangebracht.

Heeft men WTC 1 en WTC2 misschien ook al voor 11 september voorzien van explosieven? Want het puin van etage na etage werd met grote kracht alle kanten uit weggeslingerd, en dat is gewoon luchtdruk van de explosieve ontploffingen. En in de voet van beide torens waren door de Mossad kleine nucleaire bommetjes geplaatst.

Zo vond men ook bommen in de voet van de bruggen over de Hudsonrivier, als die waren afgegaan dan was New York verzopen onder water met God alleen weet hoeveel miljoen doden. De Joden die stonden de dansen te zingen en te springen van plezier op straat, toen de torens naar beneden kwamen bleken na arrestatie en onderzoek leden te zijn van de IsraŽlische Mossad. En de bestelwagen die ze bij zich hadden zat vol met explosieven, ze zijn toen het land uitgezet als ongewenste vreemdeling.

Op 11 september mocht niks meer vliegen in Amerika, maar twee privť toestellen gehuurd door Bush mochten later vertrekken. Aan boord zaten de families Bin Laden en de koninklijke familie Bandar van Saudi ArabiŽ, om te voorkomen dat ze ondervraagd zouden worden door de FBI. De demagogen van de journaals de praatprogramma's op Tv en de kranten zullen u deze informatie nooit vertellen.

Zo waren er ook onschuldige Nazi's want er waren ook goede Duitsers, maar de bewijzen dat ze onschuldig waren werden niet geaccepteerd tijdens het Neurenberg proces, en ook zij zijn opge-
hangen. Vele van hun nep bekentenissen zijn met zwaar onmenselijke martelingen verkregen.

En wie waren hun beulen dat Joodse zionistische gajes, ik heb het hier niet over de gewone man van de straat Jood. Die zijn ook misbruikt voor het karretje gespannen en te grazen genomen, door hun eigen leiders tijdens de tweede wereld oorlog.

Geloof het of niet, maar in hedendaags Duitsland zijn alleen in het jaar 2005 15.361 mensen wegens ?Holocaust-ontkenning? (wat dat ook zijn mag) en andere vormen van Gedachte Criminaliteit vervolgd. Waar is Amnesty International? Revisionisten zijn de enige groep die niet door Amnesty worden gesteund; zij rotten weg in de kerkers van de EUSSR!

Vrijwel alle bekende revisionisten zijn daardoor voor jaren in de gevangenis gezet en/of maatschappelijk kapotgemaakt: Professor Faurisson, Ing. Frederich Leuchter, Ir. Walter LŁftl, Ernst ZŁndel, Doctor Germar Rudolf, Doctor Fredrick TŲben, oud-rechter Mr. Wilhelm Stšglitz, Mr. GŁnther Deckert, Mr. Sylvia Stolz, uitgever Siegfried Verbeke, schrijver David Irving, Schrijver-Dichter Gerd Honsik, Bisschop Williamson. Zij en duizenden anderen raakten vrijheid, geld en goed kwijt. Gelukkig zijn hen zelfrespect, eer en bewondering gebleven.

Bevrijd Ursula Haverbeck! Bevrijd Monika Schaefer!
http://tomatobubble.com/haverbeck_schaefer.html
https://www.youtube.com/watch?v=wc8DxWp1aPI
https://www.youtube.com/results?search_query=ursula+haverbeck
David Irving.
https://www.youtube.com/results?search_query=david+irving

Holocaust een verboden mening.
http://www.nieuwsvallei.nl/cultuur/holocaust-een-verboden-mening/1421
De Holocaust onderzoeken is dat strafbaar?
https://duckduckgo.com/?q=de+holocuast+onderzoeken+is+dat+strafbaar&ia=web

Stop Shoa-ontkenning. Dat betekent in werkelijkheid De huidige Holocaust Kettervervolging is ons nog niet genoeg. Stop onderzoek naar en kritiek op het verhaal van de Joodse Holocaust Versie. Verbied dat. Laat de Mythe de Mythe, de Historische Leugens de Leugens en laat ons voortgaan u onze Verplichte Religie van de toekomst op te leggen.

Het maakt niets uit daarvoor en passant de Vrijheid van Meningsuiting van Miljoenen te beperken en nog meer mensen vanwege hun geweten in gevangenissen te smijten. Voer opnieuw de Middeleeuwse Ketterwetten in waarmee critici worden gebrandstapeld als misdadigers en criminelen. Terug met de Heilige (nu Holocaust) Inquisitie. Zoek niet langer naar Waarheid, maar Stop Shoa-ontkenning!

Deze Tube laat zien wat de Nazi's deden met de Joden,
ende Joden nu doen met de Palestijnen.
Een Holocaust is een Holocaust geen ontkennen aan (Inloggen).
https://www.youtube.com/watch?v=h2tCttgJQdA
Nabi Saleh 4.9.2015.
https://www.youtube.com/watch?v=qHHytzcL-Z8
Nabi Saleh, March 13, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=LerFuCLyv20

Witte Joodse leiders vraag Farrakhan ontkennen Boek -- Geheime Relatie-- " boek.
https://www.youtube.com/watch?v=CWlQykpa0qA
De oorsprong van de Illuminati.
https://www.youtube.com/watch?v=qKPqy4bASSA
https://www.youtube.com/results?search_query=louis+farrakhan+on+the+khazar

De Khazar (Nep-Joden) hebben gezegd: -- Dat eenieder die geen Jood is een beest is --, we mogen die uitroeien wanneer we maar willen, en we hoeven ons niet schuldig te voelen want het zijn beesten. Dit geldt dan ook voor de Khazar, want zij zijn ook geen Joden, Jezus uit de Bijbel noemt hun: -- Addergebroed -- en het zijn niet mijn kinderen maar kinderen van de Satan.

Joden vechten ook onderling tegen mekaar, de ultra orthodoxe accepteren geen
IsraŽl het is volgens hun een illegale staat gestolen van de Palestijnen.

Rebel Rabbijnen: Antizionistische Joden tegen IsraŽl.
https://www.youtube.com/watch?v=FKplabTRuak
Politie arresteert 28 Joden die protesteren tegen Dienstplicht.
https://www.youtube.com/watch?v=Minzxh1DNZA
Chilul Shabbos Protest (Zaterdag ook werken op Sabbat).
https://www.youtube.com/watch?v=8OZgyoIdsDU

====================

(19-03-2019) WIE WEET DE WAARHEID?
De Bijbel zegt dat de engelen de dochters zagen van de mens op Aarde en hadden seks met hun, stel dat die engelen Ufonauten of reptielen waren die de Aarde ontdekten. Stel dat ze geen seks met hun hadden maar hun DNA (Boom der Kennis?) veranderde zodat ze zich konden uitgeven als mens, wat ook mogelijk zou kunnen zijn dat wij mensen hybriden zijn.

329 WAT IS VERKEERD AAN SEX HOOGTEPUNT DIE DOOR LICHAAM TREKT?
Vist waan Hexse-ooglied, dit rooc Maanhutkrat, red keer pet.

(Hexse-Vrouwen / Hut-Huis / Krat-Bed).

331 HEER HET SEXUELE PATROON BIJ MENSEN HOE ZOU DIE MOETEN ZIJN?
Hijn reez, hexse muiten planeet, hoen bijte mens, u rooz o doe.

328 MAAR VINDT U HET GEK DAT WIJ MANNEN DE DAAD WILLEN DOEN?
Raad vullen wind, moet niet hekdaden maantang wijdde.

Eva (Een Ufonaut of een Reptiel?) uit het paradijs (Aarde?) was misschien een genetica DNA (Boom der Kennis?) die de baarmoeder van de Aardse vrouwen heeft geactiveerd. Wat kan er altijd in een appel gaan zitten: "Een Worm", wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: "Een Foetus", en die lijkt in de beginfase sprekend op een worm.

Stel dat de Aarde het echte Bijbelse paradijs was, en we waren allemaal geesten. Maar de mensen die het verkankerd hebben mogen duizend jaar niet geboren worden op Aarde, en moeten die tijd in de hel doorbrengen oftewel het heelal. Dus de huidige mensen van nu als zij het ook verkankeren mogen ze na hun dood ook niet geboren worden op Aarde.

330 ALS WIJ GEESTELIJKE WEZENS ZIJN BELEVEN WE DAN OOK HOOGTEPUNT?
Gij weet nu God en Steen hooplaan, lenz wijs boek weev kij-zes tel.

Stel dat het niet de bedoeling is om als vlees en bloed geboren te worden op Aarde, en de goeden mensen worden na hun dood weer geboren op Aarde maar nu als geest en hebben het eeuwige leven. En de slechteriken worden opnieuw geboren als vleselijke mens, en de beesten mogen duizend jaar niet geboren worden op Aarde.

332 IS HET DE BEDOELING DAT ER GEEN BABIJS MEER GEBOREN WORDEN?
Wist beet hoen, doed meer blaag ij, deerd boegbeen gins, ren R.

http://www.gouvernante.info/taboe4.htm

Astronauten die lang in de ruimte verblijven, hun lichaam wordt geleiachtig en de beenderen teer, zo zien Ufonauten er ook uit. Stel dat die Ufonauten die mensen zijn die niet op Aarde geboren mogen worden. Ze wonen misschien in de hel oftewel op de achterkant van de Maan.

Rondom Jupiter zijn vele Manen, stel dat zij een planeet waren met mensen die zichzelf hebben opgeblazen met een atoomoorlog. Degene die wisten te vluchten gingen op zoek met hun ruimteraketten (Ufo's?) naar een leefbare planeet, en vonden de Aarde. Maar doordat ze tig lichtjaren door de ruimte vlogen is hun lichaam geleiachtig geworden en hun beenderen teer, maar ze hadden geen keus en gingen op reis want ze wilden overleven.

Dus wat er in het verleden allemaal wel deels of niet gebeurd is dat, weten we niet. Misschien zijn we wel gekloond door superieure rassen uit het verleden. Misschien heeft God inderdaad in ons neus geblazen toen hij ons schiep, of we zijn spontaan ontstaan als onderdeel van de natuur. Wat ook mogelijk zou kunnen zijn, is dat we nazaten zijn van wezens uit het heelal, die op andere planeten paradijzen manen of hellen woonden.

Op Aarde zijn er verschillende rassen, met vaak ook verschillende huidtint kleuren, met honderden verschillende talen dialecten gewoontes zeden e.d. Waar is dat allemaal vandaan gekomen, wie heeft dat allemaal gedaan? Goden Engelen Monsters Duivels Ufonauten Reuzen, dan werken onze hersens maar voor een paar procent, dus wie weet wat er allemaal braak ligt.

De Aarde bestaat al miljarden jaren, de mens loopt al 18 miljoen jaar rond op Aarde, met nog 9 miljoen jaar te gaan, volgens bv. de oude Hindoes en of Mevrouw Blavatsky enz. Dan zijn er vermoedelijk ook nog andere dimensies heelallen en of werelden.

Veel mensen lachen vaak om dit soort zaken, en dat komt natuurlijk omdat ze zelf nooit niks onderzoeken. Of omdat wat ze vroeger als klein kind hoorde bij de ouders, staan ze nu na te kletsen, terwijl de ouders ook nooit iets onderzochten.

Het probleem is dat de meeste mensen in een droomwereld leven, want de echte realiteit van de evolutie-leven kunnen ze niet aan. Alles waar ze bang van zijn wordt, ontkent weggeduwd of belachelijk gemaakt dat, is hun reddingsboei waar ze wanhopig aan vastklampen, want verdrinken (realiteit) kan echt gebeuren. In het extreme zijn ze bereid om jouw jaren te laten opsluiten in een psychiatrische inrichting als we maar niet wakker (realiteit) hoeven te worden.

Neem een eenvoudige hut met tien mensen erin met maar ťťn raam en een deur, eentje stapt naar buiten gaat aan de wandel en ziet rondom de hut alles. Maar hij wordt psychiatrisch verklaard door die andere negen die binnen blijven, door dat ene raam naar buiten kijken, links rechts en achter de hut niks kunnen zien en ontkennen dat het bestaat.

Nu zitten er op het internet ook een hoop idioten malloten imbecielen gestoorde fantasten en andere pipo's, dus het is goed zoeken naar serieuze mensen die bonafide onderzoek plegen. Niet iedereen kraamt onzin uit, ik ben ook serieus bezig.

Ik heb in het verleden een tekening gemaakt d.m.v. breuken, ik heb hem opgehangen aan de muur en ben achteruit gewandeld. Toen zag ik een gezicht van een heilige, vervolgens heb ik de tekening 180 graden omgedraaid en zag een soort van reptielachtig dier.

Zou het kunnen zijn dat iemand ons lichaam heeft gemaakt d.m.v. breuken wiskunde enz. Als dat zo mocht zijn en we hebben dat onder de knie, dan kunnen we misschien een ziek orgaan herstellen, of de dood opheffen.

Ik vraag me af of die vrouw van onderstaande YouTube lenzen draagt met een blauwe kleur, en dat af en toe als ze haar ogen dicht doet dat die lenzen weg schuiven, en als ze haar ogen weer open doet dat je haar echte kleur ogen ziet. Nu zijn er ook vrouwen vaak in de seks industrie die bewust blauwe lenzen dragen, want dan worden ze een stuk aantrekkelijker voor de mannen, en die zijn bereid om daar meer voor te betalen.

Echte Reptielen Gedaante-Verwisseling - Haar oog pupillen veranderen.
https://www.youtube.com/watch?v=t18KDbEjYz4
https://www.youtube.com/results?search_query=shape+shifters

Obama's Reptiele Geheime Dienst Service Gesnapt bij AIPAC.
https://www.youtube.com/watch?v=k2mjs_gdMAI
Buitenaardse Ruimte Reptielen?
https://www.youtube.com/results?search_query=outer+space+reptiles
De Reptielen zijn onder ons (Draconians).
https://www.youtube.com/watch?v=qx9mmEyE6a0
https://www.youtube.com/results?search_query=draconians

Top 10 Zaken die u weten moet over de Reptielen Samenzwering Theorie.
https://www.youtube.com/watch?v=awMdxKB5s1Y
11 Hybriden Creaturen van Legendes.
https://www.youtube.com/watch?v=0Oz7vZPKZsE

5 Buitenaardse wezens die al bij ons rondlopen.
https://www.youtube.com/watch?v=3tcTlalR65g
https://www.youtube.com/results?search_query=hybrid+beings

Manipulaties op kosmische schaal.
http://www.ellaster.nl/2017/08/04/manipulaties-op-kosmische-schaal/

Mevrouw HP. Blavatsky.
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/isisontsluierd/index.html
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=HP+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=mevrouw+blavatsky&ia=web

====================

(18-03-2019) SPAMMEN BONAFIDE BEDRIJVEN.
Is het theoretisch mogelijk dat de meeste spam in onze E-mail, afkomstig is van bonafide bedrijven die externe bedrijven inhuren om bv. een enquÍte voor hun te verzorgen? De Nationale Trombosedienst had achter de rug om van de patiŽnten, zonder hen te vragen hun E-mails gegeven aan een extern bedrijf om reclame voor hun te maken.

Sindsdien wordt ik regelmatig gespamt met de naam Nationale Trombosedienst. Zo had ik ook een nieuwe fiets gekocht, en de winkelier vroeg om mijn E-mail adres, nu krijg ik regelmatig spam reclame over fietsen, en voor ik de fiets kocht nooit. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de computer van de fietsenwinkel en de computers van die externe bedrijven zo lek zijn als een mandje.

Daarom is het misschien verstandig dat als u in de toekomst iets koopt in een winkel, en vragen om uw E-mail adres dan zegt u -- Bellen --. Hoe vaak gebeurt het niet dat onze privť papieren op straat gevonden worden, omdat bedrijven zowel commercieel als staats slordig zijn geweest.

Je krijgt een e-mail van bv. LinkedIn Twitter of Facebook, namens een familielid of je lid wilt worden. Maar ik heb die bedrijven mijn e-mailadres niet gegeven, zijn ze dan aan het spammen? Daarnaast hebben de bedrijven een no-reply E-mail adres, ze mogen ons wel E-mailen, maar we mogen hun niet terug E-mailen ja doei. Dus kun je ze ook niet vragen om niet meer te E-mailen. Nu had ik in het verleden al eens contact gezocht met bedrijven die spam bestrijden, maar je krijgt niet eens antwoord. Spelen de bedrijven onder ťťn hoedje met mekaar.

Zie ook de datum op mijn subsite voor meer info.
12-07-2017 Bevorderen bonafide bedrijven spam?
03-09-2017 Spam Bevorderd Door Bedrijven?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

Dit is wat er gebeurd als je reageert op spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
Meer avonturen met het reageren op spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=C4Uc-cztsJo
De lijdensweg van het proberen af te melden - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=Dceyy0cX6J4

Scammer Rages When I Destroy His PC!
https://www.youtube.com/watch?v=neSGNhaP7VU
https://www.youtube.com/results?search_query=microsoft+guy+indian+spammer

====================

(17-03-2019) ROEMENIň ARMSTE LAND VAN EUROPA.
RoemeniŽ -- Dorpsleven in TranssylvaniŽ.
https://www.youtube.com/watch?v=SoLCD3rP9DM
Traditioneel Brood Bakken.
https://www.youtube.com/watch?v=ReMWmia4hPE

Algemeen.
https://www.youtube.com/results?search_query=roemeni%C3%AB
https://duckduckgo.com/?q=roemeni%C3%AB&ia=we
Landen van de Europese Gemeenschap.
https://www.europa-nu.nl/id/vh72mb14wkwh/lidstaten_europese_unie

Straatvoedsel.
TranssylvaniŽ 2017 (Kerstmis)
https://www.youtube.com/watch?v=8TCcqs0hWEI
Boekarest Straat Voedsel Festival 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=yJf6LIDhD_I
https://www.youtube.com/results?search_query=romania+streetfood
Enorm Geroosterd varken van TranssylvaniŽ.
Straat Voedsel van Londen, Notting Hill.
https://www.youtube.com/watch?v=w2QTwQ7HWAU
https://www.youtube.com/results?search_query=romania+streetfood+london

====================

(16-03-2019) WANNEER HOUDT DE ELLENDE OP?
Het belachelijk maken van Jezus zijn
kruisiging op de IsraŽlische TV tijdens Pasen.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
Jezus heeft wollig haar zoals een Creool zoals
bv. ik, en niet sluik haar van de blanken.
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+tv+and+the+monkey

95% van de Joden zijn -- Khazar -- uit OekraÔne-Krim dat, is de basis wortel geboorte grond van Rusland. Het zijn heidenen bekeerd tot het Jodendom in 740 na Christus. De Russen schopten hen het land uit, omdat ze wrede verkrachtende moordenaars waren. Dat zijn ze nog steeds omdat ze al 70 jaar genocide plegen de Palestijnen.

Ze stammen niet af van Judea en Abraham, en hebben nooit in Palestina gewoond, ook geen 2000 jaar geleden. Jezus noemt ze: -- Addergebroed -- in de Bijbel. En vermoedelijk willen de Khazaren de OekraÔne-Krim terug, om dat te doen moeten ze Rusland vernietigen, en gebruiken ze geslepen Europa en de VS om dat voor hen te doen.

En hoe vernietig je Rusland? Je neemt twee straaljagers, in samenwerking met de CIA en de Mossad en haal je de MH370 uit de lucht. De MH17 was camouflage om de wereld-bevolking zand in de ogen te strooien. Nu heb je een heel mooi excuus om de grens van Rusland vol te proppen met NAVO-soldaten, in de hoop dat Poetin pisnijdig naar buiten komt rennen met wapens, en dan vernietigen we Rusland.

Toen de Berlijnse muur viel en Rusland zich terug trok uit de Oost-Europese landen had de NAVO een criminele organisatie beloofd, om die landen niet in te nemen hetgeen ze wel gedaan hebben. Heel Oost-Europa stinkt van de Amerikaanse militaire basissen, en in veel Oost Europese landen daar stinkt het van de Amerikaanse stro-regeringen. Het is gewoon stoeltje verwisselen geweest.

https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

Buiten dat de Khazar Palestina hebben gestolen, hebben ze besloten om een: -- Groter IsraŽl -- te creŽren inclusief de landen van het Midden Oosten via Amerikaanse stro-regeringen. Daar voor spannen ze de VS Rusland en Europa voor het karretje om hun stiekeme werk te doen.

Ex-generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te
vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak SyriŽ Iran Libanon LibiŽ SomaliŽ en Sudan.
Ga naar 09.38 Minuten 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM

Er bestaat een psychologische manier om de Nederlanders te bewerken, om ze week te houden zodat ze niks durven te zeggen van IsraŽl. Hoe doe je dat, je smeert hun het heel jaar rondom de holocaust in hun maag. Als je in het openbaar gaat schreeuwen dat het niet president Assad van SyriŽ is, die de kinderen vergast met gifgas maar IsraŽl Turkije en Saudi ArabiŽ. Ze doen het ook in Jemen. Dan wordt er bewust veel meer aandacht besteed aan de holocaust.

Bv. er zijn helemaal geen zes miljoen Joden vergast, niet ťťn zelf. Volgens het Internationale Rode Kruis die kind aan huis was in de elf concentratie kampen, telde ze ongeveer 272.000 die stierven. De meeste door Cholera Tyfus en in de laatste fase van de oorlog aan honger. Na de oorlog moest het Int. Rode Kruis onder druk hun standpunt herzien. Door de Amerikaanse boycot van Irak stierven er 500.000 kinderen, nu sterven ze massaal in Jemen van de honger.

Madeleine Albright: "500.000" kinderen, het was het waard.
(Vervloekt Demonisch Beest uit de Hel,
Arrogante Racistische Blanke Vullis).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Madeleine Albright vandaag over de moord op de kinderen.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

(Jemen) Hun Voedselboten worden tegen gehouden op zee door
Amerikaanse Engelse en Saudi Arabische Marine Oorlogsschepen.
Anissa (8) weegt maar 10 kilo.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY

http://karunamovement.blogspot.com/2014/02/hayo-meijer-over-de-zionistische-staat.html
http://karunamovement.blogspot.com/2014/02/de-holocaust-feiten-deel-1.html
http://karunamovement.blogspot.com/p/holocaustleugens.html

Stel dat het op waarheid berust dat die zes miljoen mensen niet zijn vergast dat, is toch het grootste nieuws van de eeuw. Hoera ze zijn allemaal nog in leven, weliswaar vermoedelijk oude van dagen. Dan moet toch de hele wereld een gat in de lucht springen van vreugde en feest gaan vieren, maar in werkelijkheid is men pisnijdig.

Je zou haast denken dat deze mensen blij zijn dat ze vergast zijn, want misschien hadden ze latent in het verborgene ook een hekel aan deze mensen. De mensen die de holocaust onderzoeken en hem gaan publiceren en misschien de waarheid ontdekte, hebben een kans om in de gevangenis te komen zo kwaad is men dat ze niet vergast zijn.

Zijn Europese regeringen ook stiekem bezig? Helpen ze IsraŽl met wapens en technologieŽn, om hun sterk te houden in het Midden Oosten zodat ze de Arabieren er onder kunnen houden? Helpen ze niet dan worden ze misschien zwak, en worden weggeschopt. En waar vluchten ze heen Europa, en vermoedelijk willen regeringen dat niet omdat ze een hekel hebben aan de Khazar. Dus in wezen worden de Palestijnen mensen met een huidskleur opgeofferd, voor het welbehagen van de westerse wereld - Racisme?

Er zijn twee mogelijkheden voor vrede als ik God of Allah was, ten eerste ik maakte het hele Midden Oosten Joden vrij, en verscheepte hun naar OekraÔne waar ze oorspronkelijk vandaan kwamen? Of ten tweede ik spleet het land in tweeŽn met een zee er tussen van tien kilometer breed, rechts wonen de Joden en links de Palestijnen. En degene die de gore moed heeft om die zee te willen oversteken, om te gaan klieren in dat andere land is nog niet jarig.

Poetin heeft de Krim niet gejat, de Krimmenaren hebben een referendum gehouden en maar liefst 98% gaf aan dat ze terug wilde naar huis Rusland. Het zijn die smerige demagogen van de journaals de praatprogramma's op Tv en de kranten die liegen tegen het Nederlandse volk.
The Krim is Russisch, dat is alles.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk

Onafhankelijk Journalist Arnold Karskens klaagt de NOS aan.
https://www.thekarskenstimes.com/
Wat het Journaal niet uitzond - Janneke Monshouwer.
https://andernieuws.eu/janneke-monshouwer/
Was Gaddafi echt zo wreed?
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/

U zult zich afvragen hoe ik bovenstaande zaken weet heel simpel onderzoek plegen op het internet, en niet klakkeloos geloven van demagogen zoals politici de journaals de praatprogramma's op Tv en de kranten. Ik ben een kleine klootzak die niks voorstelt in de maatschappij, terwijl de beroepsjournalisten met ook nog eens met vele kanalen, weten deze info nooit boven water te halen, vreemd toch. Vele burgers willen dit ook niet weten want die willen dolgraag in hun droomwereld blijven, mensen zoals ik zijn stoorzenders.

Dacht u nou echt dat de sleepnetten op de computer bedoeld zijn voor terroristen, wordt maar gauw wakker. Dat zijn vaak huurlingen zoals de Isis Daesch en Al Qaida in dienst van de CIA en de Mossad. Als ze gewond zijn dan worden ze naar IsraŽl en Turkije gebracht opgelapt en weer terug gestuurd. De sleepnetten zijn bedoeld om mensen zoals mij op te sporen en in de gaten te houden, want we schijnen staatsgevaarlijk te zijn.

Met twee maten meten voor Malala en Ahed Tamimi?
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0
Ahed Tamimi veroordeeld tot 8 maanden voor het slaan van een IDF-soldaat.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
In support van Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ

Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat.
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo

In 1948 gingen de eerste Khazaren naar Palestina, en dat waren completen moordcommando's onder leiding van Menachem Begin. Ze hebben complete dorpen leeg geschoten alles wat bewoog, werd vermoord. Men heeft toen genocide gepleegd op de dorpen grote schoonmaak dus. En de westerse regeringen en wereld vonden het prima.

Pas toen de slachtpartijen de spuigaten uitliep want de Khazaren gingen beestachtig tekeer werden ze op hun vingers getikt door Engeland, we hebben Palestina niet gegeven aan jullie om alle Palestijnen uit te roeien, toen werden de Palestijnen weggeschoten over hun hoofden heen. De Palestijnen hadden tegen de Khazar gezegd neem een stuk land van ons want dan kun je veilig wonen, maar de Khazaren hadden hele andere plannetjes.

Het begin van de Terreur.
http://www.deiryassin.org/
Overlevende leggen uit.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
Ik weiger een IsraŽlisch soldaat te zijn.
http://www.december18th.org/

De slachting in Sabra en Shatila.
https://imeu.org/article/the-sabra-shatila-massacre
https://www.youtube.com/watch?v=-XbMtJhvfZ0
https://www.youtube.com/watch?v=3gKfpsbQ7DM
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+refugee+camp+shatila+in+lebanon

IsraŽlische checkpoints.
https://www.youtube.com/watch?v=fQrS5Vv6jpA
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+checkpoints
Wat de Nazi's deden met de Joden, doen nu de Joden met de Palestijnen -- PESSE BITTE --.

http://www.reformation.org/khazaria.html
http://www.atam.org/JewishHoaxExposed.html
https://www.veteranstoday.com/2015/04/29/historys-cruelest-hoax-semitic-khazars/ (Censored? - What else is New).
https://www.veteranstodayarchives.com/?s=the+khazarian+theory+revisited
http://finalwakeupcall.info/en/2017/02/22/khazarian-mafia-unmasked/
https://geopolitics.co/2015/03/11/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
http://aaargh.vho.org/engl/engl.html

De tien geboden gelden alleen maar voor de Joden, want Mozes liep alleen met hun in de woestijn? Waarom, omdat het toen al een moordzuchtig verkrachtend pedofilie volk was. Jezus heeft hun niet uitverkoren omdat het zijn lievelingetjes waren, maar om ze een lesje te leren.

049 HEBBEN DE GODEN ADAM EN EVA WEGGESTUURD UIT HET PARADIJS?
Spijten hen maar werd bende tuig, beu doge geest, haad vaud.

107 KOMT HET OOIT NOG GOED MET WEZENS DIE TUIG WORDEN GENOEMD?
Gedoemden toomt u in wees geen dier, gomt tong, wizt hok, doe.

111 ZONNEGEEST ZOU U DE MENSHEID WILLEN ZEGGEN WAT U WILT?
Weest geen tuig, duim wiel tel zegen, wens nul zoon dahz.

(Dhaz = Onderdrukker?, Das-dragers denken beter te zijn).

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Ja, ik weet het ik ben geschift volgens jullie normale? mensen.
Nu weet ik ook hoe Jezus zich voelde toen hij gekruisigd werd.
Vermoedelijk praatte hij ook zoals ik, en dat was niet gewenst.
En als Surinamer trek je vaak aan het kortste eind bij de blanken.

Waarom werd de in 1550 de eerste blanke racistische theorie verzonnen.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

Jane Elloitt bij Oprah Winfrey.
https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU
De Gebeurtenis: Hoe racistisch bent u, met Jane Elliott.
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU

====================

(15-03-2019) IS DE MENSHEID PSYCHIATRISCH?
Er zijn op Aarde meer dan 5000 zoogdieren, en er is er maar ťťn die krankzinnig is. En wie dat is, inderdaad de mensheid. Dit zoogdier gebruikt zijn intelligentie om miljoenen andere uit te roeien met oorlogen dat, doen die andere meer dan 5000 zoogdieren niet, daar zijn ze te intelligent voor. Dus als mensheid kun je beter dom blijven.

Kinder Belang.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is ADHD Nep? - Ergeren deze intelligente kinderen zich aan de domme kuddedieren in de klas, en worden dan onrustig? Geef hun maar een IQ test bv. Mensa. Ik ken een Iraaks buurmeisje toen zes jaar die heeft ook ADHD, maar als ze bij me thuis was had je geen kind aan haar, ze was helemaal niet druk of onrustig ze was gewoon geconcentreerd bezig.

Een groep kinderen was aan het zingen op een podium, en zongen de laatste zin wel twintig keer. Op een gegeven moment stapte ze van het toneel af en ging in de zaal zitten, waarschijnlijk dacht ze wat een lijpe zooitje die kuddedieren. Zet alle ADHD-kinderen van de school maar in ťťn klas, en kijk wat er dan wel deels of niet eventueel gebeurd.

Het klopt inderdaad dat intelligente kinderen niet gewenst zijn in de klas, want die verstoren de les aan de kuddedieren, Dan wordt de maatschappij boos de bekende gevestigde orde, want die hebben straks slaven nodig om rijk te kunnen worden. ADHD-kinderen kunnen goed omgaan met oudere mensen, en op latere leeftijd met jonge mensen.
http://www.behandeling-adhd-bij-kinderen.nl/is_adhd_een_ziekte.html
https://www.boompsychologie.nl/methode/57/Handboek-voor-de-classificatie-van-psychische-stoornissen-DSM-5
De meeste jongens die in Amerika een school binnen rennen en gaan schieten, zijn gaar gekookt door die gestoorde malloten die zich hulpverleners noemen
=.

Iemand kan niet geestelijk gestoord worden, want de geest kan niet geestelijk gestoord raken het lichaam wel. Dus als een psychiater medicijnen geeft, geeft hij die aan het lichaam bv. de hersens en niet aan de geest. Dus in wezen is de psychiater een kwakzalver. Jouw geest kan wel gestoord worden door een ander die je bv. niet met rust kan laten, vele patiŽnten lopen rond met de bagage van de familie, die moeten behandeld worden.

Sommige psychiaters geven zelf toe dat, ze pure oplichters zijn.
https://www.youtube.com/watch?v=VPYR8_a_MAg
http://www.psychopolitiek.nl/
http://www.elektroshock.nl/
http://www.cchr.nl/about-us/what-is-cchr.html
http://www.ncrm.nl/
Waanzin is Menselijk.
https://www.youtube.com/watch?v=pQ-pbIhVPJo

De Mythe van de Psychiatrische afwijking. (Szasz).
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html
https://verbodengeschriften.nl/html/over-antipsychiatrie.html
https://duckduckgo.com/?q=szasz+de+mythe+van+de+psychiatrische+ziekte&ia=web
http://www.szasz.com/

Esoterische Psychologie.
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm
http://www.ascensie.nl/index.htm
http://www.ascensie.nl/trefwoordenlijst.htm
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/160166-pareidolie-en-apofenie-geloof-niet-altijd-wat-je-ziet.html

Is de Mensheid Psychiatrisch?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+mensheid+psychiatrisch
https://duckduckgo.com/?q=is+de+mensheid+psychiatrisch&ia=web

Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten.
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm
Wanneer psychopaten aan het werk gaan.
http://www.snakesinsuits.com/

Zijn Politici Psychopaten.
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+politici+psychopatenbr> https://duckduckgo.com/?q=zijn+politci+psychopaten&ia=webbr> http://www.quotenet.nl/Lijstjes/Dit-zijn-de-10-beroepsgroepen-met-de-meeste-psychopaten
https://achterdesamenleving.nl/wat-drijft-de-psychopaat/

Vermoorden psychopatische leiders de mensheid?
http://www.ascensie.nl/LeurenMoret3.htm
http://www.leurenmoret.info/

Anti Psychiatrie.
http://antipsychiatrie.nl/
http://antipsychiatrie.startpagina.nl/
http://www.antipsychiatry.org/nederlands.htm

Psychiatrie de Industrie des Doods.
https://www.youtube.com/results?search_query=psychiatrie+de+industrie+des+doods
https://duckduckgo.com/?q=psychiatrie+de+industrie+des+doods&t=h_&ia=web

Surinaamse Winti.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winti
https://www.youtube.com/watch?v=OAIlUyyJy_o (Winti)
https://www.youtube.com/watch?v=nSBRaAUWeR0 (Dancing & Singing)
http://www.evertnieuwenhuis.nl/reportages-interviews/dolende-geesten
https://www.youtube.com/results?search_query=winti
https://duckduckgo.com/?q=winti&t=h_&ia=web
Alochtonen in de Psychiatrie.
https://duckduckgo.com/?q=allochtonen+in+de++psychiatrie&ia=web

Zelf Actualisatie, Menselijke Psychologie.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(14-03-2019) 440 HERZ OF 432 HERZ?
De oorspronkelijke natuurlijke toon is 432Hz de muziek is dan zuiverder en geestelijker, de Nazi's hebben dat veranderd in 440Hz een beetje ruwere versie, want volgens hun had je de mens beter onder controle.

Als u naar deze muziek gaat luisteren, en u voelt zich niet lekker worden dan is het misschien verstandig om op te houden met luisteren. Dat komt niet elke Hertz frequentie is geschikt als u in het onderbewustzijn problemen heeft, ons lichaam bestaat ook uit stroomgolven met een bepaalde Hertz frequentie en dat kan botsen met de Hertz golven van de muziek. Ik vermoed maar dat is natuurlijk theorie dat als die twee golven botsen dat dat vermoedelijk uw probleem is in uw onderbewustzijn, en om er achter te komen om welk probleem het gaat, is moeilijk.

Dit werkt ook met voedsel u eet iets en voelt u even later niet lekker worden of de maag rommelt of u krijgt hoofdpijn, dan is het best mogelijk dat dat bepaalde voedsel botst met bv. een orgaan die misschien niet honderd procent is. Dus dat niet lekker worden of maag rommelen of hoofdpijn is eigenlijk een vriendelijk waarschuwing aan u dat er iets niet goed zit in uw lichaam (bv. allergie?). Of stel u bent op een bijeenkomst en u voelt zich niet echt prettig, dan is het best mogelijk dat u dat telepathisch opvangt van die andere die niet op uw golflengte zitten.

Natuurlijk geluid 432Hz sonic experiment op huisdieren Ultrasounds, 432Hz, 440Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=yKz0fV9sz6A

Men heeft in het verleden besloten om alle muziek door te geven in 440Hz,
terwijl de natuurlijke is 432Hz. Verschil tussen 440Hz en 432Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=wZWDWXkVoOs
Download 432 Player for Android, iOS and Windows.
https://www.432player.com/

Verander 440Hz in 432Hz in Audacity.
https://www.youtube.com/watch?v=I47DfhmVztM
Audacity Info + Download.
http://www.audacityteam.org/
http://www.audacityteam.org/download/

Toon Generatoren.
http://www.szynalski.com/tone-generator/
https://mynoise.net/NoiseMachines/isochronicBrainwaveGenerator.php
http://onlinetonegenerator.com/
https://duckduckgo.com/?q=herz+tone+generator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=herz+tone+generator

A = 432 Hertz Cymatics.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=zmWWfp71TwA
Maanlicht Sonata Cymatics.
https://www.youtube.com/watch?v=dv9UMJbU1kI
432Hz Goddelijke Muziek?
https://www.ninefornews.nl/trilt-muziek-die-gestemd-is-op-432-hz-op-een-goddelijk-niveau/

432hz Mirakel Toon? Wekt Positieve Vibratie op.
Genezings-frequentie 432hz | Positieve Energie Oppepper.
https://www.youtube.com/watch?v=IU13sdrLQ-M
432Hz Vernietigd Onbewuste Blokkades & Angst, Binaural Drums.
https://www.youtube.com/watch?v=3hxvULliUa0
LIFE: Mooie Relax Muziek 24/7:
https://www.youtube.com/watch?v=NuIAYHVeFYs

Vergeten in de tijd: De Ouderwetse Solfeggio Frequenties.
https://somaenergetics.com/pages/forgotten-in-time-the-ancient-solfeggio-frequencies
Brainwave Entrainment.
https://www.brainwave-music.com/brainwave-entrainment.html
https://www.youtube.com/results?search_query=brainwave+entrainment
https://duckduckgo.com/?q=brainwave+entrainment&ia=web

====================

(13-03-2019) VIJF-G EN WIFI STRALING.
We zijn dagelijks omringt door spanning voltage elektriciteit van b.v. huishoudelijke apparaten inclusief Tv's en computers, en die straling kan schadelijk zijn. Daarom is het heel verstandig om in uw slaapkamer 0,0 apparaten te plaatsen, anders kon u in het beroerdste geval wel eens de hele nacht in de straling liggen te slapen. In de Pyramide van Gizeh in Egypte daar hangt in de koningskamer een spanning van 6,8 Hertz, en die is volgens sommige onderzoekers weldadig en genezend voor de mensheid.

Terwijl onze huishoudelijke apparaten geven een straling af van gemiddeld 50 Hertz en die kunnen eventueel ziektes veroorzaken, zoals b.v. kanker leukemie stralingsziektes. Ze kunnen ook misgeboortes veroorzaken en de kwaliteit van het sperma kan worden beÔnvloeden. Magnetronovens en inductie kookplaten zijn ook linke soep, vooral voor kleine kinderen die vaak om moeder heendraaien in de keuken.

Het is bekend dat mensen die vlakbij hoogspanningsmasten wonen vaker ziek zijn dan zij die uit de buurt wonen, in Amerika bouwt men vaak scholen onder een hoogspanningsmast omdat de grond erg goedkoop is en het effect op de schoolkinderen is al aangetoond in het verleden. Maar helaas de verantwoordelijken zoals regeringen zijn niet thuis, want het draait ook in die handel om de miljarden winsten op jaarbasis.

Straks krijgen we 5G straling die funest is voor de mensheid zijn gezondheid, er komt straks om de 100 meter een zenderontvangst antenne door de hele stad. Dat betekent dat we 24 uur per dag vol bestraald worden, de politici (Ruggengraatloze Flapdrollen) in Den Haag personeel en vriendjes van de multinationals zoals bv. telecommunicatie-bedrijven ontkennen alles.

De demagogen van de journaals de kranten en de praatprogramma's op Tv verzwijgen het voor het volk men praat er niet over. T-Mobile heeft toen een onderzoek laten verrichten en heeft de eind resultaten achter over gedrukt en nooit gepubliceerd. Deze gestoorde idioten horen thuis in een Tbs-inrichting want ze zijn levensgevaarlijk voor de volksgezondheid van de burgers.

Hier vier video's van KLA Tv uit Zwitserland.
https://www.kla.tv/13943 Deel 1 - 5G Straling.
https://www.kla.tv/13961 Deel 2 - 5G Straling.
https://www.kla.tv/13541 (Engels)
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=5G

WiFi Bestraling - Gevaren van WiFi
Hoe kunt u WIFI bestraling uitschakelen.
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
Acoustimeter.
https://duckduckgo.com/acoustimeter?ia=products
De Gevaren van Wifi (Wifi bijwerkingen Wifi
WLAN elektromagnetische straling draadloos internet).
https://www.youtube.com/watch?v=V1yJLyi3n7U
https://www.youtube.com/results?search_query=In+Frankrijk+is+Wi-Fi+verboden+op+scholen

Protest van ouders bewerkt WIFI-stop op school.
https://www.kla.tv/13896&autoplay=true
Ouders eisen mobielverbod op school.
https://stralingsbewust.info/2019/03/11/ouders-eisen-mobielverbod-op-school/
https://hoezithetnuecht.nl/stralingsbewust
=
=.

UMTS en 4G. Zie voor jezelf hoe absurd hoog de straling is.
https://www.youtube.com/watch?v=N18LG2zhE6Q
Mijn huis en EV wordt door stralings-meten opgemeten.
https://www.youtube.com/watch?v=FaDAQjpJrYQ
Straling meten bij UMTS mast Breda - Bureau Straling Meten.
https://www.youtube.com/watch?v=G_Vce_1u7yI
Straling bevorderd Kanker.
https://www.youtube.com/results?search_query=G5+straling+bevorderd+kanker
https://duckduckgo.com/?q=G5+straling+bevorderd+kanker&ia=web

Vermoorden psychopatische leiders de mensheid?
http://www.ascensie.nl/LeurenMoret3.htm
http://www.leurenmoret.info/

Schumann Resonantie-Aardse Vibratie Frequencie - 7.83Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=sn6m7Zz87L4
8.3Hz Binaural Drums Mu Frequencie.
https://www.youtube.com/watch?v=bO2ewyMFDuw

Wat is de Schumann Resonantie? (7.83Hz Aards Freq)
Ga naar 25:30 / 1:28:41 (Vogelsterfte Wereldwijd, 5G?).
https://www.youtube.com/watch?v=nICVTd4peWs
https://www.youtube.com/results?search_query=schumann+resonantie
https://duckduckgo.com/?q=schumann+resonantie&ia=web

https://www.kla.tv/nl (Ned)
https://www.kla.tv/en (Engels)

Chemtrails: de geheime oorlog (NL ondertiteld).
https://www.youtube.com/watch?v=ikkBAWIxqsg
Haarp: Gaten in de Hemel - (NL ondertiteld).
https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c

Santa Rosa: CaliforniŽ - Laser lichten kwamen uit de lucht.
Met zo een intense alles verterende brand,
staan de meeste bomen nog in de bloei. Vreemd?
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Vuur Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers uit de Lucht & CaliforniŽ Branden.
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c
CaliforniŽ wordt gekookt door Magnetron Gerichte Laser Wapen.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

====================

(12-03-2019) JEZUS AAN HET WERK.
Ik heb een idee die mogelijk werkt, alle kerken en geloven van onze planeet gaan fuseren tot ťťn kerk met de naam: "Jezus aan het Werk". Alle gelovigen van die kerk gaan elke dag een vreemde vragen kan ik u misschien ergens mee helpen, het kan ook eventueel een donatie zijn aan een organisatie die andere helpt in bv. de derde wereld. Want als die persoon daardoor een beter leven krijgt, dan doen we dus wat Jezus ons gevraagd heeft, help mijn andere kinderen.

Maar of het gaat werken in de praktijk de mens kennende weet ik niet, vele gelovigen zullen vermoedelijk willen blijven vastbijten in het geloof van de ouders. Ik neem ook aan dat enkele kerkleiders dit ook niet willen vanwege eigen belang? Kerken en gelovigen zijn al duizenden jaren in gevecht met mekaar, want ze denken allemaal dat hun geloof de ene echte ware is.

Ik heb het al eerder geschreven misschien zijn de kerken de echte Anti-Christus en Valse Profeten uit de Bijbel en hebben expres tig geloven geschapen, zodat de mens het drukker heeft met vechten met mekaar met de mond de pen en het wapen. Vermoedelijk hebben de kerken heel geslepen expres een externe Anti Christus geschapen waar de mensen op zitten te wachten, niet beseffende dat hij er allang is de kerken zelf. Verdeel en heers dus.

119 WAT VINDT DE BEGINSTEEN VAN ALLE KERKEN IN HET ALGEMEEN?
Weent gemaal veten, kinderen dient geen valhek, ban list.

( Gemaal Veten = Kerken? / Beginsteen = God/Jezus? / Ban list = Verdeel en Heers?)

053 MET VOOGD WIE WORDT DAAR MEE BEDOELD IS HET GEEN VALSTRIK?
Vat geloov strikbed, God weet de waarheid, lied neem troms.

(Vat geloof = Bijbel?)

http://www.gouvernante.info/taboe.htm

De Rooms Katholieke Kerk - De Anti-Christus.
https://www.youtube.com/watch?v=0eUnYIN3B7I
Luciferian Codes The Book of Revelation.
https://www.youtube.com/watch?v=nIs9WgGBkL8

Zijn kerken de Anti-Christus.
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+kerken+de+anti+christus
https://duckduckgo.com/?q=zijn+kerken+de+anti+christus&ia=web

====================

(11-03-2019) IS ITALIň PROEFTUIN VOOR DE ISLAM?
Asielzoekers helpen die gevlucht zijn voor een oorlog geen probleem, maar de fanatiekelingen die van Europa Moslim en Sharialand willen maken, de oplossing vliegtuig en opgesodemieterd. Maar helaas onze lokale en Europese politici zijn landverraders, want ze wensen het probleem niet aan te pakken, volgens hun visie moeten de Europeanen die fanatieke Moslims maar slikken.

Volgens mij zal er in de toekomst een burgeroorlog uitbreken, want zodra de Europeanen in de gaten krijgen dat ze zijn verraden door hun eigen politici, dan gaan de Europeanen het probleem zelf oplossen. Dat zal waarschijnlijk betekenen met geweld, oftewel men zal jacht gaan maken op Moslims in Europa. Het beroerde, is†dat de goede moslims de sigaar zijn.

Er is nu een andere Italiaanse regering en die laat andere geluiden horen, de goede moslims geen probleem de fanatiekelingen die van ItaliŽ Sharialand willen oprotten. Als je dit zou voorstellen aan de M.P. van Nederland -- Kutte -- die parkeert je in het bos.

Deel 1: De rand van Economische & Humanitaire crises.
https://www.youtube.com/watch?v=uLX4ibXyfUI
Deel 2: Islamisering van ItaliŽ.
https://www.youtube.com/watch?v=9btRHnyn0Bo
Deel 3: De uitbuiting & misbruik van Italiaanse gastvrijheid.
https://www.youtube.com/watch?v=TnWm1HNgGCk
Deel 4: De verovering van Rome.
https://www.youtube.com/watch?v=FQFd-4O5e_M

De Islamisering van ItaliŽ.
https://www.youtube.com/results?search_query=de+islamisering+van+itali%C3%AB.
https://duckduckgo.com/?q=de+islamisering+van+itali%C3%AB.&ia=web

====================

(10-03-2019) NO COMMENT.
Ramadhan Appeal 2018 | Mombasa Kenya.
https://www.youtube.com/watch?v=2YKRQaRsnhc
MTY Students Success Program.
https://www.youtube.com/watch?v=MkbCOk70pl8
https://www.youtube.com/results?search_query=mty+organization
https://www.instagram.com/mty_organization/
https://duckduckgo.com/?q=mty+organization&ia=videos

====================

(09-03-2019) ZIJN VACCINES GIFTIG EN DODELIJK?
Wat leren studenten op de medische universiteit inderdaad:-- Medicijnen --, ze leren geen: -- Geneeskunde -- want de patiŽnt genezen kunnen en doen ze niet. De farmaceutisch bedrijven zijn gewoon commerciŽle bedrijven, die zo veel mogelijk winsten willen maken.

Vroeger bestond het hartmedicijn -- Viox --, op een gegeven moment begonnen vele wereldwijd te sterven aan dat medicijn. Maar de farmaceutische bedrijven de medische wereld en de politici hebben als leeuwen gevochten om het op de markt te houden.

Lijst van verboden medicijnen.
http://medimoon.com/2012/10/list-of-banned-drugs-by-fda/
Verboden Medische Medicijnen.
https://duckduckgo.com/?q=forbidden+medical+medicines&ia=web

Vaccineren is voor de winst, niet voor de gezondheid.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
Ex Farma-vertegenwoordigster spreekt zich uit over misleiding.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
Het criminaliseren van wetenschappelijke klokkenluiders.
Een interview met Judy Mikovits.
https://vimeo.com/274114936

Er schijnt veel mis te zijn met vaccins,
er zit veel chemisch giftige spul in.

Ethyleen glycol = antivries;
Phenol = een desinfecteringsmiddel;
Formaldehyde = kankerverwekkende stof;
Aluminium = deeltjes die je hersencellen aantasten;
Thimerosal = desinfecteringsmiddel;
Tast immuunsysteem aan en veroorzaakt hersenbeschadiging;
Neomycine & Streptomicine = anti-biotisch en geeft allergische reacties.

Lijst van giftige materialen in vaccins. (Deels Ned/Engels).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1018
Gif in een griepprik, kankerverwekkende formaldehyde enz. (Deels Ned/Engels).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019
Het nieuwe HPV-vaccin tegen baarmoederhalskanker heeft de
doden al afgeleverd. Human Papilloma Virus. (Deels Ned/Engels).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1206
http://www.jankraak-taichitao.nl/index.php (Ned).

Is Vaccineren Gevaarlijk?
https://www.youtube.com/results?search_query=zijn+vaccins+gevaarlijk
https://duckduckgo.com/?q=zijn+vaccins+gevaarlijk&ia=web

====================

(08-03-2019) WIE IS SLIM EN WIE IS STOM?
Er was eens een wijze oude leeuw die zich in zijn tralieskooi met zijn eigen zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven op het platte dak van het gebouw rijst met kip eten. En hij dacht: -- Dat is een intelligent man --, maar als hij links keek zag, hij weer dezelfde blanke man die elke dag kwam klooien aan het slot van zijn kooi, en hij dacht: -- Dat is een halve gare --.

En de leeuw begon honger te krijgen, en dacht: -- Ik wil wel weer eens levend warm vlees eten, want die dooie ouwe troep die ze me hier elke dag voorschotelen, daar wordt je ook niet vrolijk van wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hollandse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de Afhaaltoerist Hollanders gaan Chinezen, wij Leeuwen Toeristen.

Zeg jongens zullen we vanavond gaan Toeristen! -- Hoi hoi pap ik wil een kontje --, en wat wil jij -- Doe mij maar 2 tietjes --. En mocht het de halve gare lukken om de kooi open te krijgen, dan is het gewoon hap slik en even Apeldoorn bellen.

====================

(07-03-2019) DROOMWERELD.
Mensen willen graag in hun droomwereld blijven, en dat is prima in orde dat is hun goed recht. BEHALVE als ze daarmee de mensheid vermoorden, want als ik langs kom om hun de ellende van de mensheid te vertellen dan worden ze boos. We willen dat niet weten want we willen in onze droomwereld blijven dat, is nog steeds okť maar stem dan niet meer op oorlogsmisdadigers massamoordenaars beroepsleugenaars en toneelspelers in de politiek, die de mensheid aan het uitroeien zijn, want dat sta ik niet toe droomwereld of geen droomwereld.

Men gaat als het ware arrogant stemmen, maar de ellende die hun politici veroorzaken in bv. Het Midden Oosten dat willen ze niet weten, ho effe (Er was vrede voor 11-09-2001 WTC New York). Ik ben niet van plan om passief toe te kijken hoe de kinderen van Afghanistan Irak LibiŽ SyriŽ Jemen en straks ook Iran worden vermoordt, zodat de westerlingen in hun waan droom-
wereld kunnen blijven dat ze kinderen zijn van moeder Teresa en vader Gandhi.

Hun Voedsel-boten worden tegen gehouden op zee door
Amerikaanse Engelse en Saudi Arabische Marine Oorlogsschepen.
Anissa (8) weegt maar 10 kilo:.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY

Ex-generaal Wesley Clark zei dat het de bedoeling is van Amerika, om in 5 jaar zeven landen te
vernietigen en onder onze controle te brengen. Irak SyriŽ Iran Libanon LibiŽ SomaliŽ en Sudan.
Ga naar 09.38 Minuten 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
Barbara Honegger Achter het Rookgordijn 9/11 ? Alle 14 delen Apart.
https://www.youtube.com/watch?v=C27h5cOv9sM&list=PLAoMYbkW5FLOpxbibrUUjh6O5q7BTWwms
Barbara Honegger Achter het Rookgordijn 9/11 ? Alle 14 in 1 ? 3 uur.
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

Nederland is een NAVO lid en werkt samen met Amerika, en die valt al 79 jaar landen binnen waar mensen wonen met een huidskleur. En wie stemmen op de Nederlandse politici inder-
daad de kiezers, zijn het soms racisten? Het kan ook zijn dat de Nederlanders gaan stemmen want als we niet meer gaan stemmen zijn we slechte kinderen, en staan we de opvoeding van de ouders te verraden want die gingen ook altijd stemmen. M.a.w. we offeren de mensen met een huidskleur op, want we willen geen vraagtekens zetten bij de opvoeding door onze ouders

George Carlin ? Het bombarderen van Bruine Mensen.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
Dave Chapelle: De reden waarom terroristen
geen kleurlingen nemen om te gijzelen.
https://www.youtube.com/watch?v=_2ASPUkkHMs

Jane Elloitt bij Oprah Winfrey.
https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU
De Gebeurtenis: Hoe racistisch bent u, met Jane Elliott.
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU
Waarom werd de in 1550 de eerste blanke racistische theorie verzonnen.
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

Niet Gekochte Onafhankelijke Media.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (Ned)
https://alternatiefnieuws.com/ (Ned)

https://www.kla.tv/nl (Ned)

https://www.rt.com/on-air/ (Engels)
http://www.presstv.com/Default/Live (Engels)

====================

(06-03-2019) DOMSTE KONIJN?
Ik ben misschien het domste konijn op Aarde dus, als u even wilt lachen om mij geen probleem. Het is volle Maan en hij staat boven mijn hoofd midden in de lucht, terwijl de Zon staat onder mijn voeten met de Aarde er tussen en toch zie ik de Maan vol?

Terwijl als het nieuwe Maan is dan zie ik hem niet, nu staan de Zon en Maan naast mekaar in hetzelfde sterrenbeeld graden minuten en seconden. Maar nu staat de Aarde niet tussen die twee, nu zie ik de Maan niet vol?
https://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html

Nu zult u zeggen, de Maan en de Zon staan tegenover mekaar naast de Aarde daarom zie je de Maan vol. Okť zouden ze naast elkaar staan naast de Aarde dan doen ze dat ook met nieuwe Maan, dan zouden we de Maan ook vol moeten zien als ze naast mekaar staan.

In 2017 hadden we de eclips en de schaduwbaan van de Maan was 120Km (70 Mile) dat, betekent dat de Maan niet breder kan zijn dan 120Km (70 Mile), en dat houdt in dat de Maan theoretisch binnen de dampkring moet hangen.
https://www.youtube.com/watch?v=sU97ZzdS7O8
https://www.youtube.com/results?search_query=moon+eclipse+2018

Zou hij buiten de dampkring hangen op een afstand van de Aarde van 370.000Km met een breedte van 120Km (70Mile) dan zouden we hem niet zien. Als de NASA-projecten op de Maan te pletter laat staan dan horen ze een gonggeluid alsof de Maan hol is.
https://duckduckgo.com/?q=is+de+maan+een+holle+satelliet&t=hz&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=is+de+maan+een+holle+satelliet
Voor meer info zie: 13-09-2017.
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

048 GOD EN DE GODEN WONEN ZIJ SOMS OP DE ZON OF ANDERS WAAR?
Warse rozen zij waanden doden gees god, Moon dons fop.

(Warse rozen = Slechte Ufonauten?, Dons = Bekleding van de Maan fop?)
http://www.gouvernante.info/taboe.htm

Nu schijnt er ook voor de Zon een tweede Zon te hangen van de NASA dat, is vermoedelijk een magnetron laserstraal en die kun je richten, zodat bij mij voor het balkon het gras verbrandt. Zo zag ik op 15-02-2019 bewoners in de Zon zitten op het grasveld in het park tegen over mijn flat.
Santa Rosa: CaliforniŽ - Laser lichten kwamen uit de lucht.
Met zo een intense alles verterende brand,
staan de meeste bomen nog in de bloei. Vreemd?
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Vuur Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers uit de Lucht & CaliforniŽ Branden.
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c
CaliforniŽ wordt gekookt door Magnetron Gerichte Laser Wapen.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

Dus misschien is de opwarming van de Aarde inderdaad 15 jaar geleden gestopt, en probeert men dat te verbergen met die tweede Zon. Nu is het 0,6 graad warmer dan normaal, terwijl 1200 jaar voor Christus was het 5 graad warmer. De Opwarming van de Aarde is een cyclus.
Is de opwarming van de Aarde een hoax?
https://www.youtube.com/watch?v=p07zg7sKH8Y
https://www.youtube.com/results?search_query=opwarming+van+de+aarde+een+hoax
https://duckduckgo.com/?q=opwarming+van+de+aarde+een+hoax&ia=web
Voor meer info zie: 23-11-2017.
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

(ENGLISH). ARTICLE 19.
The Universal Declaration of Human Rights, adopted by the
United Nations General Assembly on December 10, 1948, in Paris.

Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this right
includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive
and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers.

http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm

=====

https://duckduckgo.com/?q=jesus+was+an+anarchist&ia=web
The word anarchy derives from the Greek 'Anarchos': "No
Ruler". Anarchism is the pursuit of a situation or society,
In which people want to live without a higher power or authority.
https://www.youtube.com/results?search_query=jesus+was+an+anarchist

https://duckduckgo.com/?q=anarchism&ia=web
It is the collection of mindsets that brings back is to the
thought, that an individual Human is in no way A subordination
of or for something or someone he doesn't recognizes.
https://www.youtube.com/results?search_query=anarchism

That the denial under fire lies has little to do with the details
of very emotionally laden issues like the debate on the Holocaust
or AIDS or environmental pollution. It is rather caused by a
Dogmatic moralistic intolerance towards freethought.
https://duckduckgo.com/?q=spinoza+blasphemy&ia=web

Civil Disobedience.
https://burgelijkongehoorzaam.wordpress.com/
https://duckduckgo.com/?q=civil+disobedience&ia=definition
Thoreau and Civil Disobedience.
https://www.youtube.com/watch?v=gugnXTN6-D4
https://www.youtube.com/results?search_query=civil+disobedience

====================

FRESH OF THE PRESS, READ ALL ABOUT IT.
After 7 days I'll move the story with the
Lowest date to the below: fresh2019-english.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2016.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018.htm (Dutch)
http://www.gouvernante.info/fresh2018-english.htm (English)
http://www.gouvernante.info/fresh2019.htm
http://www.gouvernante.info/fresh2019-english.htm (English)

Besides the website translator, you could also use the:
"Bing Translator" for different other languages.
https://www.bing.com/Translator
https://duckduckgo.com/?q=bing+translator&ia=web

====================

(20-03-2019) HOLOCAUST RESEARCH AND FAKE COURTCASES.
For the court-case you're already found guilty, so the court is a washing nose, example. If you investigate the Holocaust in Germany and publish the results, you will be taken to court and you get three years imprisonment.

Ms Sylvia Stolz A lawyer was arrested during a lawsuit because she was a defendant who was accused of Holocaust denial, she also got jail sentence. Even a judge asking a suspect or solicitor do you evidence that no six million Jews have been gassed, and that judge is also arrested and detained. So A lawsuit is just a washing nose, the verdict stands in advance already fixed:--GUILTY--.

How the Jews Corrupted Europe's Legal System.
https://www.youtube.com/watch?v=s6eWR2yki9I
https://www.youtube.com/results?search_query=sylvia+stolz
Gog And Magog Are The Khazar.
https://www.youtube.com/watch?v=RJQ6Rd_h4ks

And who has taken down the politicians to make this law, indeed them -- Viper Serpents -- from Israel the well-known Zionists. Who are not even Jewish but scum from the Ukraine the Khazar. They also blackmailed the White House. If we are not allowed to set up own police department (FEMA/Home Security) in America, we will explode some small nuclear bombs, as we have done with those two buildings on September 11th, 2001 in New York (WTC1 WTC 2) (WTC7-Demolition).

WTC7 -- This is an Orange.
https://www.youtube.com/watch?v=Zv7BImVvEyk
https://www.youtube.com/results?search_query=wtc7

If you want to get a building like WTC7 with 47 floors controlled getting down, then you certainly need one week to place the application of explosives wiring battle hats cross plug-boxes drilling countless holes, you don't do that in 7 hours time (09.30--17.30). This means that these explosives have already been installed in that building before 11 September.

Was WTC 1 and WTC2 perhaps already equipped with explosives before 11 September? Because the debris of floor after floor blew with great force all the way around, and that is simply air pressure from the explosive detonations. And in the foot of both towers, the MOSSAD had placed small nuclear bombs.

Similarly, one found bombs in the foot of the bridges over the Hudson River, if those had been set off then New York was flooded and drowned under water with God only knowing how many million dead. The Jews who stood singing dances and jump out of fun on the streets, when the towers came down appeared after arrest and investigation to be members of the Israeli Mossad. And the van they had with them was full of explosives, they were then expelled from the land as an unwanted stranger.

On September 11th, nothing was allowed to fly in America, but two private aircraft hired by Bush were allowed to depart later. On board were the families Bin Laden and the royal family Bandar of Saudi Arabia, to prevent them from being interrogated by the FBI. The demagogues of the journals the talk programs on TV and the newspapers will never tell you this information
=.

There were also innocent Nazis because there were also good Germans, but the evidence that they were innocent were not accepted during the Nuremberg process, and they too were hung. Many of their fake confessions have been produced with heavy inhuman torture.

And who were their executioners that Jewish Zionist scum, I'm not talking about the ordinary man of the street Jew. Those have also been misused taken for a ride and pulled their legs by their own leaders during the Second World War.

Believe it or not, but in daily life Germany only in the year 2005 15,361 people are persecuted because of -- Holocaust denial -- (whatever that may be) and other forms of Thought Crime. Where is Amnesty International? Revisionists are the only group not supported by Amnesty; They rot away in the dungeons of the EUSSR!

Virtually All known revisionists have been put into jail for years and/or social destroyed: Professor Faurisson, Ing. Frederich Leuchter, Ir. Walter L‹FTL, Ernst ZŁndel, Doctor Germar Rudolf, Doctor Fredrick TŲben, former Judge Mr. Wilhelm Stšglitz, Mr. GŁnther Deckert, Mr. Sylvia Stolz, publisher Siegfried Verbeke, writer David Irving, Writer-Poet Gerd Honsik, Bishop Williamson. They and thousands of others lost freedom, money and good. Fortunately, their self-esteem, honor and admiration have remained.

Free Ursula Haverbeck! Free Monika Schaefer!
http://tomatobubble.com/haverbeck_schaefer.html
https://www.youtube.com/watch?v=wc8DxWp1aPI
https://www.youtube.com/results?search_query=ursula+haverbeck
David Irving.
https://www.youtube.com/results?search_query=david+irving

Holocaust a forbidden opinion.
http://www.nieuwsvallei.nl/cultuur/holocaust-een-verboden-mening/1421
Investigating The Holocaust is that punishable.
https://duckduckgo.com/?q=de+holocuast+onderzoeken+is+dat+strafbaar&ia=web

Stop Shoa-denial. That means in reality the current Holocaust Heretic persecution is not enough for us yet. Stop investigating and criticizing the story of the Jewish Holocaust Version. Forbid that. Let the Myth the Myth, the Historical Lies the Lies and let us continue to impose on you our Obligatory Religion of the future.

It makes no difference to limit the freedom of speech of millions and to trow more people into prisons because of their conscience. Re-Enter the medieval heretic laws with which critics are burn-staked as lawbreakers and criminals. Back with the Holy (now Holocaust) Inquisition. No longer look for Truth, but Stop Shoa-denial
=.

This YouTube shows what the Nazis did with the Jews,
and the Jews now doing with the Palestinians.
A Holocaust is a Holocaust no denying to.
https://www.youtube.com/watch?v=h2tCttgJQdA (Log In)
Nabi Saleh 4.9.2015.
https://www.youtube.com/watch?v=qHHytzcL-Z8
Nabi Saleh, March 13, 2015.
https://www.youtube.com/watch?v=LerFuCLyv20

White Jewish leaders demand Farrakhan denounce -- Secret Relationship -- book.
https://www.youtube.com/watch?v=CWlQykpa0qA
The Origins of the Illuminati.
https://www.youtube.com/watch?v=qKPqy4bASSA
https://www.youtube.com/results?search_query=louis+farrakhan+on+the+khazar

The Khazar (Fake Jews) have said: -- That anyone who is not a Jew is a beast --, we may eradicate them whenever we want, and we don't have to feel guilty because, they're beasts. This is alsdo true for the Khazar, for they are not Jews either, Jesus from the Bible calls them: --Viper Serpents -- and they're not my children but children of Satan.

Jews also fight against each other, the ultra Orthodox don't accept Israel,
it's according to them an illegal state stolen from the Palestinians.

Rebel Rabbis: Anti-Zionist Jews Against Israel.
https://www.youtube.com/watch?v=FKplabTRuak
Police arrest 28 ultra-Orthodox Jews at anti-conscription protest.
https://www.youtube.com/watch?v=Minzxh1DNZA
Chilul Shabbos Protest - Working Saturday on Sabbath.
https://www.youtube.com/watch?v=8OZgyoIdsDU

====================

(19-03-2019) WHO KNOWS THE TRUTH?
The Bible says that the Angels saw the Daughters of Man on Earth and had sex with them, suppose those angels were Ufonauten or reptiles who discovered the Earth. Suppose they had no sex with them but changed their DNA (Tree of Knowledge?) so that they could be themselves as humans, which could also be possible that we people are hybrids.

329 WHAT IS WRONG WITH SEX HIGHLIGHT FEELINGS TRUE BODY?
Fishing illusion witches eyesong, this is smoke moon cabincrate, turn and save cap.

(Witches-Women / Cabin-Huis / Crate-Bed)

331 LORD THE SEXUAL PATTERN WITH HUMANS HOW SHOULD IT BE?
The grim reaper flew, witches mutiny planet, fowl is biting humans, you rose please do good.

328 BUT DO YOU FIND IT CRAZY IF WE MEN WANT TO DO THE DEED?
Advice is filling wind, don't do deeds gate moon plier meadow.

Eve (a Ufonaut or a Reptile?) from Paradise (Earth?) was perhaps a genetic DNA (Tree of Knowledge?) who has activated the uterus of the Earthly women. What can always sit in an apple: -- A Worm --, which can always sit in a uterus: -- A Fetus --, which looks in the beginning exactly as a worm.

Suppose The Earth was the real Biblical paradise, and we were all spirits. But the people who are messed everything up may not be born on Earth for a thousand years, and must spend that time in hell or the universe. So the present people of now if they also mess things up are not born on Earth after their death.

330 IF WE ARE SPIRITUAL BEINGS WILL WE EXPERIENCE A HIGHLIGHT FEELING AS WELL?
Thou now knows God and stone hopelane, lens show wise book, knit stone six count.

Suppose It's not the intention to be born as flesh and blood on Earth, and the good people are born again after their death on Earth but now as spirit and have eternal life. And the bad people are born again as mortal Man, and the beasts may not be born on Earth for a thousand years
=.

332 IS IT THE INTENTION THAT NO MORE BABIES ARE BEING BORN?
Erase bite fowl, creates more brat ovum, hurts bowleg there, run R.

http://www.gouvernante.info/taboo-4-english.htm

Astronauts who stay in space for a long time, their bodies become jelly-like and the bones tender, that's how Ufonauten look like. Suppose those Ufonauten were those people who are not allowed to be born on Earth. They may live in hell or on the otherside of the Moon.

Around Jupiter are many Moons, suppose they were a planet with people who have blown themselves up with an atomic war. Those who managed to flee went looking with their space rockets (UFOs?) for a livable planet, and found the Earth. But because they flew many light years through space, their bodies have become more and more gelatinous and their bones tender, but they had no choice and went on a journey as they wanted to survive.

So what has happened in the past partly or not, is that we don't know. Maybe we have been cloned by superior races of the past. Perhaps God has indeed blown into our noses when he created us, or we are spontaneously created as part of nature. What might also be possible is that we were descendants of creatures from the universe, who lived on other planets paradises or Hells.

On Earth there are different races, with often different skin colours, with hundreds of different languages dialects habits etc. Where has all that come from, who has done all that? Gods Angels Monsters Devils Ufonauten Giants, then our brains only work for a few percent, so who knows what is unexplored.

The Earth has existed for billions of years, man has been walking around for 18 million years on Earth, with another 9 million years to go, according to the old Hindus and or Mrs Blavatsky etc. Then There are probably also other dimensions hells and or worlds.

Many people often laugh at this type of business, and that is because they never investigate anything. Or because what they used to hear as a small child from the parents, which they are now parotting, while the parents either never investigated anything.

The problem is that most people live in a dream world, because the real reality of evolution-life they can't cope with. All what they are afraid of, they deny push it away or ridicule it, it's their lifebuoy where they desperately cling on too, because drowning (reality) can really happen. In the extreme they are willing to lock you up for years in a psychiatric establishment because, under no circumstances do we want to wake up (reality).

Take a simple hut with ten people in it with only one window and a door, one steps outside goes for a walk and sees everything around the hut. But he is being declared psychiatric by those other nine who stay indoors, looking out through that one window, left right and behind the hut and can see nothing and deny that it exists.

On the internet there are also a lot of idiots kooks imbeciles disturbed fantasists and other clowns, so it is good searching for serious people who commit bona fide research. Not everyone jabbers crap, I'm also seriously researching.

I made a drawing in the past by means of fractures, I hung it on the wall and walked backwards. Then I saw a face of a saint, then I flipped the drawing 180 degrees and saw some kind of reptile like animal.

Could it be that someone has made our body through fractures mathematics etc. If that were the case and we have master it, we might be able to restore a sick organ or lift the death
=.

I wonder if the woman on below YouTube is wearing lenses with a blue color, and that occasionally when she shuts her eyes that those lenses slide away. And when she opens her eyes again than you see her real eye color. Now there are also women often in the sex industry who consciously wear blue lenses, because then they become a lot more attractive for the men, and they are willing to pay more.

Real Reptilian Shape-shifters - Check her color Eye pupils.
https://www.youtube.com/watch?v=t18KDbEjYz4
https://www.youtube.com/results?search_query=shape+shifters

Reptilian Secret Service Creep Spotted at A I P A C.
https://www.youtube.com/watch?v=k2mjs_gdMAI
Outer Space Reptiles?
https://www.youtube.com/results?search_query=outer+space+reptiles
The Reptilians Are Among Us (Draconians).
https://www.youtube.com/watch?v=qx9mmEyE6a0
https://www.youtube.com/results?search_query=draconians

Top 10 Things You Should Know About the Reptilian Conspiracy Theory.
https://www.youtube.com/watch?v=awMdxKB5s1Y
11 Hybrid Creatures From Legends.
https://www.youtube.com/watch?v=0Oz7vZPKZsE

5 Outer Space Beings who walk among us.
https://www.youtube.com/watch?v=3tcTlalR65g
https://www.youtube.com/results?search_query=hybrid+beings

Manipulations on a Cosmic Scale.
http://www.ellaster.nl/2017/08/04/manipulaties-op-kosmische-schaal/

Miss H.P. Blavatsky.
http://www.theosociety.org/pasadena/sd-pdf/sdpdf-hp.htm
http://www.theosociety.org/pasadena/isis/iu1-01.htm
http://www.ascensie.nl/mensmissie.htm
https://www.youtube.com/results?search_query=H.P.+Blavatsky
https://duckduckgo.com/?q=H.P.+Blavatsky&ia=web

====================

(18-03-2019) ARE LEGIT COMPANIES SPAM?
Is it theoretically possible that most spam in our email comes from legit companies that are hire outside companies to for example doing a survey for them? The National Thrombosis Service has given the Email-addresses of the patients behind their backs without asking them to let external company to advertise for them.

Since then, I have been regularly spammed with the name National Thrombosis service. I also bought a new bike, and the shopkeeper asked for my E-mail address, now I regularly get spam advertising about cycling, and before I bought the bike never. Could it be possible that the computer of the bike shop and the computers of those external companies are as leaky as a basket.

Therefore, it might be wise that if you buy something in a store in the future, and they ask for your E-mail address you say -- Phone Me --. How often does it happen that our private papers are found on the streets, because companies both commercial and state are sloppy and careless.

You will receive an E-mail from LinkedIn Twitter or Facebook, on behalf of a family member if you want to become a member. But I haven't given those companies my Email address, are they spamming? In Addition, the companies have a no-reply E-mail address, they may email us, but we are not allowed to email them back, no way hose. So you can't ask them to not Email you anymore. Now, in the past, I had already contacted companies that are fighting spam, but you don't even get answers. Do the companies play under one hat with each other.

Look for the date on my subsite for more info.
12-07-2017 Bevorderen bonafide bedrijven spam?
03-09-2017 Spam Bevorderd Door Bedrijven?
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm (Dutch).

This is what happens when you reply to spam email - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ
More adventures in replying to spam - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=C4Uc-cztsJo
The agony of trying to unsubscribe - James Veitch.
https://www.youtube.com/watch?v=Dceyy0cX6J4

Scammer Hacked Entire Call Centre Shut Down.
https://www.youtube.com/watch?v=neSGNhaP7VU
https://www.youtube.com/results?search_query=microsoft+guy+indian+spammer

====================

(17-03-2019) ROMANIA POOREST COUNTRY OF EUROPE.
Romania -- Village Life in Transylvania.
https://www.youtube.com/watch?v=SoLCD3rP9DM
Traditional Baking Bread.
https://www.youtube.com/watch?v=ReMWmia4hPE

General.
https://www.youtube.com/results?search_query=romania
https://duckduckgo.com/?q=romania&ia=web
Countries of the European community.
https://www.countries-ofthe-world.com/european-union-countries.html

Streetfood.
Transilvania 2017 (Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=8TCcqs0hWEI
Bucharest Street Food Festival 2016.
https://www.youtube.com/watch?v=yJf6LIDhD_I
https://www.youtube.com/results?search_query=romania+streetfood
Huge Roasted Pig from Transylvania.
Street Food of London, Notting Hill.
https://www.youtube.com/watch?v=w2QTwQ7HWAU
https://www.youtube.com/results?search_query=romania+streetfood+london

====================

(16-03-2019) WHEN DOES THE MISERY STOPS?
Making Jesus look ridicules of
his crucifixion on Israeli TV during Easter.
https://www.youtube.com/watch?v=6jtRj5iYurM
Jesus has woolly hair like a Creole like me,
and not straight hair of the whites.
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+tv+and+the+monkey

95% of the Jews are --Khazar -- from the Ukraine/Crimea, that is the basic root birth-ground of Russia. They are pagans converted to Judaism in 740 A.D. The Russians kicked them out of the country because they were cruel murderers rape killers. They still are because they have been committing genocide for 70 years on the Palestinians.

They don't descend from Judea and Abraham, and have never lived in Palestine, nor 2000 years ago. Jesus calls them: -- Viper Serpents -- in the Bible. And presumably the Khazar want the Ukraine/Crimea back, to do that they have to destroy Russia, and in order to do that they use Europe and the USA as a trolley.

And how do you destroy Russia? You take two jet fighters, in cooperation with the CIA and Mossad and shoot the MH370 out of the air. The MH17 was camouflage to put sand into the eyes of the people. Now you have a very nice excuse to cram the border of Russia with NATO soldiers, hoping that Putin goes berserk and comes running out with weapons, and then we destroy Russia.

When the Berlin Wall fell and Russia withdrew from the Eastern European countries, NATO a criminal organization had promised, not to take those countries what they actually did. The Whole of Eastern Europe stinks with American military bases, and in many Eastern European countries it stinks of American straw governments. It's just a chair swapping
=.

https://www.youtube.com/results?search_query=khazar
https://duckduckgo.com/?q=khazar&ia=web

Besides that the Khazar have stolen Palestine, they have decided to create a: -- Greater Israel -- including the countries of the Middle East by American straw-governments. There They use the USA Russia and Europe for their trolley to do their sneaky work.

Ex-General Wesley Clark said it is the intention of America to destroy and bring under our
control seven countries in five years. Iraq Syria Iran Lebanon Libya Somalia and Sudan.
Go to 09.38 minutes ? 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM

There is a psychological way to edit the Dutch, to keep them week so they dare not say anything about Israel. How do you do that, you trow them all year round the Holocaust in their face. If you are going to shout in public that it's not president Assad of Syria, who is not gassing the children with poison but Israel Turkey and Saudi Arabia do that. They also do it in Yemen, then the holocaust is consciously paid much more attention too.

For Example, there are no six million Jews at all, not one himself. According to the International Red Cross that was child at home in the eleven concentration camps, she counted about 272,000 who died. Most of them by Cholera and in the last phase of the war to hunger. After, the war the Int. Red Cross under pressure had to revise their point of view. Because of the American boycott of Iraq, there were 500,000 children, now they die massively in Yemen of hunger.

Madeleine Albright - The deaths of 500,000 Iraqi children was worth it.
(Cursed Demonic Beast From Hell,
Arrogant Racists White Trash).
https://www.youtube.com/watch?v=RM0uvgHKZe8
Video: Madeleine Albright Today on the Killing of Children.
https://www.youtube.com/watch?v=gdmix60ajmA

(Yemen) Their Food boats are stopped at sea by
American English and Saudi Arabian Navy Warships.
Anissa (8) weighs only 10 kilos.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY

http://karunamovement.blogspot.com/2014/02/hayo-meijer-over-de-zionistische-staat.html
http://karunamovement.blogspot.com/2014/02/de-holocaust-feiten-deel-1.html
http://karunamovement.blogspot.com/p/holocaustleugens.html

Suppose that it's true that those six million have not been gassed, that must be the greatest news of the century. Hurrah they are all still alive, probably old age people. Then the whole world has to jump a hole in the air of joy and feast, but in reality they're pissed
=.

You would almost think that these people are happy that they are gassed, because maybe they had latent in the hidden also hatred for these people. The people who investigate the Holocaust and publish it, and perhaps discovered the truth, have a chance to go to jail, so angry are they because they've not been gassed.

Are European governments also secretly busy? Do they help Israel with weapons and technologies, to keep them strong in the Middle East so that they can keep the Arabs down? If they don't help them then they might become weak, and be kicked out by the Arabs. And where do they flee to Europe, and perhaps governments don't want this because they dislike the Khazar themselves. So in essence are the Palestinians people with a skin color sacrificed for the comfort of the western world - Racism?

There are two possibilities for peace if I was God or Allah, firstly I made the whole Middle East Jew free, and ship them to the Ukraine where they originally came from? Or secondly I split the country up in half with a sea in between of ten kilometers wide, on the right side the Jews live and left side the Palestinians live, and the one who has the guts courage to cross that sea, to go mess in that other country has another thing coming.

Putin did not nick the Crimea, the Crimean have held a referendum and a whopping 98% indicated that she wanted to return home Russia. They are those nasty populism of the news the talk programs on TV and the newspapers that lie to the Dutch people.
Crimea is Russia. That is all.
https://www.youtube.com/watch?v=0Abof-2qMEk

Independent Journalist Arnold Karskens tries to sue them.
https://www.thekarskenstimes.com/
What the Journals don't broadcast - Janneke Monshouwer.
https://andernieuws.eu/janneke-monshouwer/
Was Gaddafi really so cruel?
https://ejbron.wordpress.com/2011/11/30/zo-wreed-was-gaddafi/

You will be wondering how I know the above facts very simple research on the internet, and don't indiscriminately believe demagogues like politicians the journals the talk programs on TV and the newspapers. I'm a little asshole who has nothing to say in society, while the professional journalists with many channels, can never find the information I find, strange anyway. Many citizens also don't want to know this because they want to stay in their cosy dream world, people like me are whistle-blowers who are not wanted.

Do you really believe that the dragnets on the computer are meant for terrorists, please wake up. These are often mercenaries such as the Isis Daesch and Al Qaida working for the CIA and Mossad. If they are injured, they are brought to Israel and Turkey patched up and returned again. The dragnets are designed to detect and monitor people like me, because we seem to be state dangerous.

Double standards for Malala and Ahed Tamimi?
https://www.youtube.com/watch?v=gHvuhaCytp0
Ahed Tamimi sentenced to 8 months for hitting an IDF soldier.
https://www.youtube.com/watch?v=jsE-5TnCSog
In support of Janna Jihad Ayyad.
https://www.youtube.com/watch?v=17MOCU4y_RQ

Shadia Mansour - Kollon 3endon Dababaat.
https://www.youtube.com/watch?v=QwSjIk63rhg
Shadia Mansour Ft M1 -Al Kufiyyeh 3Arabeyyeh- Philistina.
https://www.youtube.com/watch?v=21OXQ4m1-Bo

In 1948, the first Khazar went to Palestine, and these were complete murder commands led by Menachem Beginning. They have wiped out complete villages everything what moved was shot and killed. They committed genocide on the villages by a clean sweep. And the western governments and world thought it was fine.

Only when the massacres became beastly, because the Khazar went on the rampage they were tapped on their fingers by England, we've not given Palestine to you to eradicate all Palestinians, then the Palestinians were shot away over their Heads. The Palestinians had said to the Khazar take a piece of our land from us because then you can live safely, but the Khazar had quite different plans.

The beginning of the terror.
http://www.deiryassin.org/
Suvivors explain it all.
http://www.deiryassin.org/survivors.html
I refuse to be an Israelian soldier.
http://www.december18th.org/

The Massacre of Sabra en Shatila.
https://imeu.org/article/the-sabra-shatila-massacre
https://www.youtube.com/watch?v=-XbMtJhvfZ0
https://www.youtube.com/watch?v=3gKfpsbQ7DM
https://www.youtube.com/results?search_query=palestinian+refugee+camp+shatila+in+lebanon

Israelian Checkpoints.
https://www.youtube.com/watch?v=fQrS5Vv6jpA
https://www.youtube.com/results?search_query=israelian+checkpoints
What the Nazis did with the Jews, the Jews doing it with the Palestinians -- PAPERS BITTE --.

http://www.reformation.org/khazaria.html
http://www.atam.org/JewishHoaxExposed.html
https://www.veteranstoday.com/2015/04/29/historys-cruelest-hoax-semitic-khazars/ (Censored? - What else is New).
https://www.veteranstodayarchives.com/?s=the+khazarian+theory+revisited
http://finalwakeupcall.info/en/2017/02/22/khazarian-mafia-unmasked/
https://geopolitics.co/2015/03/11/hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
http://aaargh.vho.org/engl/engl.html

The Ten Commandments only apply to the Jews, because Moses walked only with them in the desert? Why, because it was a murderous rapist pedophile race. Jesus did not choose them because they were his favorites, but to teach them a lesson.

049 DID THE GOD'S SENT ADAM AND EVE OUT OF PARADISE?
They regret it, spirits became scum, and grew tired of allowing them, hatred wrong.

107 LORD BEINGS WHO ARE CALLED SCUM WILL THEY EVER REPENT?
Cursed doomed scum hold your horses, don't be an animal, rub tongue, erase cage, do.

111 SUN SPIRIT WOULD YOU LIKE TO TELL HUMANITY WHAT YOU WANT?
Don't be scum, thumb wheel count blessings, wish zero son with a tie.

(Tie = Oppressors? - Tie people think they're better people)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english

Yes, I know I'm whacked according to your normal? People.
Now I also know how Jesus felt when he was crucified.
Presumably he also talked like me, and that was not desired.
As a Surinamese, you often get the shortest end stick with whites.

Why was the first white racists' theory invented in 1550? (Dutch).
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

Jane Elloitt at Oprah Winfrey.
https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU
The Event: How Racist Are You? With Jane Elliott.
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU

====================

(15-03-2019) IS HUMANITY PSYCHIATRIC?
There are more than 5000 mammals on Earth, and there is only one that is insane. And who that is, indeed humanity. This mammal uses its intelligence to eradicate millions of others with wars, those other 5000 mammals don't do that, there are too intelligent for that. So, as humanity you better stay stupid.

Children's interest.
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.nieuwetijdskind.com/waarom-het-belangrijk-is-om-je-kinderen-te-leren-ongehoorzaam-te-zijn/
https://www.nieuwetijdskind.com/schreeuwen-tegen-je-kind-is-helemaal-prima/

Is ADHD fake? - Are these intelligent children getting annoyed by the stupid herd of animals in the classroom, and they then become restless? Give them a IQ test for example Mensa. I know an Iraqi girl than six years who also has ADHD, but if she was with me at home she was very calm, she was not at all busy or restless she was just concentrated.

A group of children were singing on a podium, and sang the last sentence twenty times. At one point she stepped off the stage and sat down in public, probably thinking what a dumb bunch of herd animals. Put all the ADHD-children of the school in one classroom, and see what may be partly or not possibly happening.

Indeed, it is true that intelligent children are not desired in the classroom, because they disrupt the lesson to the herd of animals, then the society becomes angry the well-known established order, because later they need slaves to become rich. ADHD-Children can cope well with older people, and at an elder age with young people.
https://www.youtube.com/results?search_query=is+ADHD+a+decease
https://duckduckgo.com/?q=is+ADHD+a+decease&ia=web
https://www.boompsychologie.nl/methode/57/Handboek-voor-de-classificatie-van-psychische-stoornissen-DSM-5
Most of the young boys who run into a school in America and start shooting, are cooked by those disturbed healthworkers who call themselves caregivers.

Someone cant be ghostly disturbed, because the mind can't get mentally disturbed the body though. So if a psychiatrist gives medication, he gives it to the body for example the brain and not the ghost. So in essence, the psychiatrist is a quack. Your mind can be disturbed by another person who can't leave you alone, many patients walk around with the family's luggage under their arms, they should be treated.

Some psychiatrists themselves admit that they are pure crooks.
https://www.youtube.com/watch?v=VPYR8_a_MAg
https://duckduckgo.com/?q=psychopolitics&ia=web
http://www.elektroshock.nl/
http://www.cchr.nl/about-us/what-is-cchr.html
http://www.ncrm.nl/
Madness is Human.
https://www.youtube.com/results?search_query=madness+is+human

The Myth Of The Psychiatric Illness.
http://homepage.westmont.edu/bsmith/documents/Szasz.pdf
https://duckduckgo.com/?q=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+deviation&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=szasz+the+myth+of+the+psychiatric+illness
https://edoc.site/thomas-szasz-antipsychiatry-pdf-free.html

Esoteric psychology.
http://www.ascensie.nl/ModernePsychologie.htm
http://www.ascensie.nl/index.htm
http://www.ascensie.nl/trefwoordenlijst.htm
http://mens-en-samenleving.infonu.nl/psychologie/160166-pareidolie-en-apofenie-geloof-niet-altijd-wat-je-ziet.html

Is Humanity Psychiatric?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+humanity+psychiatric
https://duckduckgo.com/?q=is+humanity+psychiatric&ia=web

Bosses are probably Psychopaths.
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm
When Psychopaths go to work.
http://www.snakesinsuits.com/

Are Politicians Psychopaths?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+politicians+psychopaths
https://duckduckgo.com/?q=are+politicians+psychopaths&ia=web
http://www.quotenet.nl/Lijstjes/Dit-zijn-de-10-beroepsgroepen-met-de-meeste-psychopaten
https://achterdesamenleving.nl/wat-drijft-de-psychopaat/

Do Psychopathic leaders kill Humanity?
https://www.youtube.com/results?search_query=Leuren+Moret++Fukushima+
http://www.leurenmoret.info/

Anti Psychiatry.
https://www.youtube.com/results?search_query=anti+psychiatry
http://antipsychiatrie.startpagina.nl/
http://www.antipsychiatry.org/

Psychiatry the Industry of Dead.
https://www.youtube.com/watch?v=gvdBSSUviys
https://duckduckgo.com/?q=psychiatrie+the+industry+of+dead&t=h_&ia=web

Surinamese Mental Spirit Treatment (Winti).
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winti
https://www.youtube.com/watch?v=OAIlUyyJy_o (Winti)
https://www.youtube.com/watch?v=nSBRaAUWeR0 (Dancing & Singing)
http://www.evertnieuwenhuis.nl/reportages-interviews/dolende-geesten
https://www.youtube.com/results?search_query=winti
https://duckduckgo.com/?q=winti&t=h_&ia=web
Immigrants in de Psychiatry.
https://duckduckgo.com/?q=allochtonen+in+de++psychiatrie&ia=web

Self Actualization, Humanistic Psychology.
https://www.youtube.com/watch?v=yM8SwZkvCIY

http://www.gouvernante.info/psychiatrie.htm
http://www.gouvernante.info/psychologie.htm

====================

(14-03-2019) 440 HERZ OF 432 HERZ?
The original natural tone is 432Hz the music is then purer and more spiritual, the Nazis have changed that to 440Hz a bit rougher version, because according to them you have better control of mankind.

If you're going to listen to this music, and you start feeling less than it might be wise to stop listening. That's because, not every Hertz frequency is suitable if you have problems in the subconscious. Our body also consists of flow waves with a certain hertz frequency and that can collide with the Hertz waves of the music. I suspect but that is of course theory that if those two waves collide that is presumably a problem in your subconscious, and to find out what problem it is about, is difficult.

This also works with food you eat something and you don't feel like a little later or the stomach messes or you get headaches, then it's best possible that the particular food collides with for example an organ that is perhaps not one hundred percent. So that not feeling well or stomach rumbling or headache is actually a friendly warning to you that something is not right in your body (allergy?). Of suppose you are at a meeting and you don't feel really comfortable, then it's possible that you telepathically receive it from those others that are not on your wavelength.

Natural Sound 432Hz contra 440Hz Sonic Experiment on Pets Ultra Sounds.
https://www.youtube.com/watch?v=yKz0fV9sz6A

One has in the past decided to pass all the music in 440Hz,
while the natural is 432Hz. Difference between 440Hz and 432Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=wZWDWXkVoOs
Download 432 Player for Android, iOS and Windows.
https://www.432player.com/

Convert 440Hz in 432Hz in Audacity.
https://www.youtube.com/watch?v=I47DfhmVztM
Audacity Info + Download.
http://www.audacityteam.org/
http://www.audacityteam.org/download/

Tone Generators.
http://www.szynalski.com/tone-generator/
https://mynoise.net/NoiseMachines/isochronicBrainwaveGenerator.php
http://onlinetonegenerator.com/
https://duckduckgo.com/?q=herz+tone+generator&ia=web
https://www.youtube.com/results?search_query=herz+tone+generator

A = 432 Hertz Cymatics.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=zmWWfp71TwA
Moonlight Sonata Cymatics.
https://www.youtube.com/watch?v=dv9UMJbU1kI
432Hz Heavenly Music?
https://www.ninefornews.nl/trilt-muziek-die-gestemd-is-op-432-hz-op-een-goddelijk-niveau/

432Hz Miracle Show? Arouses positive vibration.
Healing Frequency 432Hz | Positive energy boost.
https://www.youtube.com/watch?v=IU13sdrLQ-M
432Hz destroys unconscious blockages & fear, Binaural Drums.
https://www.youtube.com/watch?v=3hxvULliUa0
LIFE: Beautiful Relax Music 24/7.
https://www.youtube.com/watch?v=NuIAYHVeFYs

Forgotten in time: the old-fashioned Solfeggio Frequencies.
https://somaenergetics.com/pages/forgotten-in-time-the-ancient-solfeggio-frequencies
Brainwave Entertainment.
https://www.brainwave-music.com/brainwave-entrainment.html
https://www.youtube.com/results?search_query=brainwave+entrainment
https://duckduckgo.com/?q=brainwave+entrainment&ia=web

====================

(13-03-2019) 5G AND WIFI RADIATION.
We are surrounded daily by voltage electricity for example household appliances including TVs and computers, and this radiation can be harmful. Therefore, it's very sensible to switch off all your devices in your bedroom, otherwise you could sleep in the worst case all night in radiation. In the Pyramid of Giza in Egypt there is a radiation of 6.8 Hertz in the King's Room, which, according to some researchers, is beneficial and healing for mankind.
=.

While our household appliances give a radiation of an average of 50 Hertz, and can cause diseases such as cancer leukemia and radiation disorders. They can also cause mis-births and the quality of the sperm can be influenced. Microwave ovens and Induction appliances are also tricky stuff, especially for small children who often stroll around the mother in the kitchen
=.

It's well known that people who live near high-voltage masts, are more likely to be ill than those living in the neighborhood. In America people often build schools under a high-voltage mast because the ground is very cheap, and the effect on school children have already been demonstrated in the Past. But unfortunately the controllers such as governments are not at home, because they look at their friends who make billions profits on an annual basis.

Soon we get 5G radiation that is disastrous for humanity's health, there will soon be a transmitter antennas through the entire city every 100 meter. This means that we are fully irradiated 24 hours a day. The politicians (Spineless Turds) in The Hague staff and friends of the multinational companies, such as for example Telecommunication Companies deny everything.

The demagogues of the Journals and the talk-programs on TV and the newspapers conceal it for the people they don't talk about it. T-Mobile then carried out an investigation and the final results were hide-jacked and never published. These disturbed idiots belong in a Government facility for the insane, because they are life-threatening to the public health of the citizens.

Here are four videos of KLA Tv from Switzerland.
https://www.kla.tv/13921 Part 1 - 5G Radiation.
https://www.kla.tv/13961 Part 2 - 5G Straling. (Dutch)
https://www.kla.tv/13541
https://www.kla.tv/index.php?a=showsearch&search=5G

WiFi dangers (Wifibijwerkingen WiFi WLAN
electromagnetic radiation wireless internet).
https://www.youtube.com/watch?v=ICA19oKPi5I
Acoustimeter.
https://duckduckgo.com/acoustimeter?ia=products
In France Wi-Fi is not allowed at Schools.
https://www.youtube.com/watch?v=R-alRaJawtU
https://www.youtube.com/results?search_query=WiFi+WLAN+dangers+electromagnetic+radiation

Parents Fight Wireless Radiation in Schools.
https://www.youtube.com/watch?v=Bi4ccELDeKw
https://www.youtube.com/results?search_query=Protest+from+parents+modified+WIFI-stop+at+school.
Parents demand Wifi stop at schools.
https://stralingsbewust.info/2019/03/11/ouders-eisen-mobielverbod-op-school/ (Dutch).
https://hoezithetnuecht.nl/stralingsbewust (Dutch).

UMTS en 4G. Look for your self how high the Radiation is.
https://www.youtube.com/watch?v=f1lXj-kz7UU
My house and EV are measured by radiation-measuring.
https://www.youtube.com/watch?v=GiLvNcUuKMQ
Measuring radiation at UMTS mast Breda - Bureau Radiation Measuring.
https://www.youtube.com/watch?v=G_Vce_1u7yI (Dutch).
Radiation Promotes Cancer.
https://www.youtube.com/results?search_query=Radiation+Promotes+Cancer.
https://duckduckgo.com/?q=Radiation+Promotes+Cancer.&ia=web

Are the leaders killing humanity.
http://www.ascensie.nl/LeurenMoret3.htm
http://www.leurenmoret.info/ (Dutch)

Schumann Resonance-Earthly Vibration Frequency - 7.83Hz.
https://www.youtube.com/watch?v=sn6m7Zz87L4
8.3Hz Binaural Drums Mu Frequency.
https://www.youtube.com/watch?v=bO2ewyMFDuw

What is de Schumann Resonance? (7.83Hz Earth Freq)
Go to 25:30 / 1:28:41 (Bird dying Worldwide, 5G?).
https://www.youtube.com/watch?v=nICVTd4peWs
https://www.youtube.com/results?search_query=schumann+resonance
https://duckduckgo.com/?q=schumann+resonance&ia=web

https://www.kla.tv/nl (Ned)
https://www.kla.tv/en (Engels)

Chemtrails the Secret War.
https://www.youtube.com/watch?v=U-5VnMIiKPY
Haarp Holes In Heaven - Dutch Subs.
https://www.youtube.com/watch?v=7NJeF5zPE3c

Santa Rosa: CaliforniŽ - Laserlights came out of the sky.
With such an intens all consuming fire most
of the trees are still blossoming. Strange.
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Fire Drone.
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers from the sky & The California Fires.
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c
California Gets Cooked | Fires Created by Microwave Directed Energy Weapon.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

====================

(12-03-2019) JESUS AT WORK.
I have an idea that may possible works, all the Churches and beliefs of our planet merged into one Church with the name: -- Jesus at Work --. All the believers of that Church will ask a stranger can I help you with something, it could also be a donation to an organization who are helping the ones in the third world. Because, if this person gets a better life, then we do what Jesus asked us help my other children.

But will it work knowing what humans are like I don't know. Many believers will presumably want to continue to hold tight on to the faith of the parents, I also assume that some Church leaders don't want this either because of their own interest? Churches and believers are fighting thousands of years with each other, because, they all believe that their faith is the only real one.

I have written it before perhaps the Churches are the real Anti-Christ and False Prophets from the Bible and have created on purpose many beliefs, so that humans are busier with fighting each other with the mouth the pen and the weapon. Presumably, the Churches have created very shrewd an external Anti-Christ where people are waiting for is already here the churches themselves. So divide and conquer.

119 HOW DOES THE STARTINGSTONE THINK ABOUT ALL CHURCHES IN GENERAL?
Weep partner feuds, children don't go and serve a portcullis, ban trick.

(Partner Feuds = Churches? / Startingstone = Jesus? / Ban Trick = Divide and Rule?)

053 WHO IS MEANT WITH THE GUARDIAN IS IT NOT A TRAP?
Barrel believe con-job, God knows the truth, song take drums.

(Barrel believe = Bible?)

http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

The Roman Catholic Church - The Anti-Christ.
https://www.youtube.com/watch?v=0eUnYIN3B7I
Luciferian Codes The Book of Revelation.
https://www.youtube.com/watch?v=nIs9WgGBkL8

Are Churches the Anti-Christ?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+churches+the+anti+christ
https://duckduckgo.com/?q=are+churches+the+anti+christ&ia=videos

====================

(11-03-2019) IS ITALY A TEST GARDEN FORE ISLAM?
Asylum seekers who have fled the war are not a problem, but the fanatics who want to turn Europe into a Muslim and Sharia-land, the solution airplane and -- Fuck Off -- were you came from. But unfortunately our local and European politicians are traitors, because they don't want to tackle the problem, according to their vision, Europeans must swallow those fanatical Muslims.

In my opinion, there will be a civil war in the future, because as soon as Europeans are aware that they have been betrayed by their own politicians, Europeans are going to solve the problem themselves. This will probably mean violence, or it will be a hunt for Muslims in Europe. Negatively, is that the good Muslims will bare the brunt.

There is now another new Italian government that sounds a different bell, the good Muslims no problem the fanatics who want to turn Italy into Sharia-land -- Piss Off --. If, you would suggest this to the P.M. of the Netherlands -- Cuntte -- he parks you in the forest.

Part 1: The Brink of Economic & Humanitarian Crises.
https://www.youtube.com/watch?v=uLX4ibXyfUI
Part 2: Islamization of Italy.
https://www.youtube.com/watch?v=9btRHnyn0Bo
Part 3: The Exploitation & Abuse of Italian Hospitality.
https://www.youtube.com/watch?v=TnWm1HNgGCk
Part 4: The Conquest of Rome.
https://www.youtube.com/watch?v=FQFd-4O5e_M

The Islamization of Italy.
https://www.youtube.com/results?search_query=the+islamization+of+italy
https://duckduckgo.com/?q=the+islamization+of+italy&ia=web

====================

(10-03-2019) NO COMMENT.
Ramadhan Appeal 2018 | Mombasa Kenya.
https://www.youtube.com/watch?v=2YKRQaRsnhc
MTY Students Success Program.
https://www.youtube.com/watch?v=MkbCOk70pl8
https://www.youtube.com/results?search_query=mty+organization
https://www.instagram.com/mty_organization/
https://duckduckgo.com/?q=mty+organization&ia=videos

====================

(09-03-2019) ARE VACCINS POISENOUS AND DEADLY?
What do students learn at the Medical University indeed: -- Medicine --, They don't teach them : -- Health -- they can't heal the patient. The pharmaceutical companies are simply commercial companies, who want to make as 'much' profits as possible.

In the past, there was a heart medicine with the name -- Viox --, at some point many worldwide began to die from that drug. But the pharmaceutical companies the medical world and the politicians have fought as lions to keep it on the market.

List of banned Drugs.
http://medimoon.com/2012/10/list-of-banned-drugs-by-fda/
Forbidden Medical Medicines.
https://duckduckgo.com/?q=forbidden+medical+medicines&ia=web

Vaccinations are for profits, not for health - Brandy Vaughan.
https://www.youtube.com/watch?v=fhen90Esh_o
EX Pharmacy-representative speaks out about deception.
https://www.youtube.com/watch?v=arM2UeKGZqc
The criminalization of science whistle-blowers:
An interview with Judy Mikovits, PhD.
https://vimeo.com/274114936

There seems to be a lot of wrong with vaccines,
there are many chemical toxic stuff within.

Ethylene glycol = Antifreeze;
Phenol = A disinfecting agent;
Formaldehyde = Carcinogenic substance;
Aluminum = Particles that affect your brain cells;
Thimerosal = Disinfecting Medium;
Affects immune system and causes brain damage;
Neomycin & Streptomycin = Antibiotic and gives allergic reactions.

List of toxic materials in vaccines. (Partly Dutch/English).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1018
Poison in a flu prick, carcinogenic formaldehyde etc. (Partly Dutch/English).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1019
The new HPV vaccine against cervical cancer has already delivered
the first dead. Human Papilloma Virus. (Partly Dutch/English).
http://www.jankraak-taichitao.nl/content/website.php?hoofdpagina_id=1206
http://www.jankraak-taichitao.nl/index.php (Dutch)

Are Vaccines Dangerous?
https://www.youtube.com/results?search_query=are+vaccins+dangerous
https://duckduckgo.com/?q=are+vaccins+dangerous&ia=web

====================

(08-03-2019) WHO IS SMART AND WHO IS STUPID?
There was once a wise old lion who was minding his own business in his cage. And when he looked right, he saw a Creole man on top of the building roof, eating rice with chicken. And he thought: -- That is an intelligent man --, but as he looked left he saw, the same white man who comes every day screwing with the lock of his cage, and he thought: -- That's an idiot --
=.

And the lion started to get hungry, and thought: -- I want to eat live hot meat again, because the dead old crap that they're serving me here every day I'm not happy with --. We lions also like to eat out, or did you think that take away food was a Dutch invention where we lions come from we know the take-away tourist the Dutch the Chinese
=.

Say guys shall we go touristic tonight -- Hurrah dad I want some ass --, and what do you want -- I fancy some tits --. And if the idiot manage to open the cage, it's just bite chew swallow and phone Apeldoorn.

====================

(07-03-2019) DREAMWORLD.
People like to stay in their dream world, and that is fine that is their good right. EXCEPT if they kill humanity with it, because when I come along to tell them the misery of mankind, they become angry. We don't want to know that's because we want to remain in our dream world that, is still OK but then don't longer vote on war criminals mass murderers professional liars and stage actors in politics who are eradicating humanity, because I'm not allowing that dream world or no dream world.

They go and vote as to say arrogantly, but the misery their politicians causing in for example The Middle East they don't want to know, hang on (There was peace before 11-09-2001 WTC New York). I don't intend to look passively how the children of Afghanistan Iraq Libya Syria Yemen and possibly later also Iran are being killed, so that the Westerners can remain in their delusional dreamworld that they are children of mother Teresa and father Gandhi.

There Food-Ships are stopped at sea by American
English and Saudi Arabia Navy War Ships.
Anissa (8) only weighs 10 kilo.
https://www.youtube.com/watch?v=zlmvHkITfQY

Ex-General Wesley Clark said it is the intention of America to destroy and bring under our
control seven countries in five years. Iraq Syria Iran Lebanon Libya Somalia and Sudan.
Go to 09.38 minutes 12/14.
https://www.youtube.com/watch?v=KNy50PcpoxM
Barbara Honegger Behind The Smoke Curtain 9/11 - All 14 parts Separate -.
https://www.youtube.com/watch?v=C27h5cOv9sM&list=PLAoMYbkW5FLOpxbibrUUjh6O5q7BTWwms
Barbara Honegger Behind The Smoke Curtain 9/11 - All 14 parts in 1 - 3 hours.
https://www.youtube.com/watch?v=4fvJ8nFa5Qk

The Netherlands is a NATO member and cooperates with America, which has been invading countries for 79 years where people live with a skin color. And who vote on the Dutch politicians indeed voters, are they maybe racists? It may also be that the Dutch are going to vote because if we no longer vote we are bad children, and betraying our parents their upbringing of us, they also went to vote. In other words, we sacrifice the people with a skin color, because we don't want any question marks of the upbringing by our parents.

George Carlin - Bombing Brown People.
https://www.youtube.com/watch?v=CTvAs-Us7gA
Dave Chapelle: The Reason Why Terrorists
Won't take Black People As Hostages.
https://www.youtube.com/watch?v=_2ASPUkkHMs

Jane Elloitt at Oprah Winfrey.
https://www.youtube.com/watch?v=-4d5Df5iJJU
The Event: How Racist Are You? With Jane Elliott.
https://www.youtube.com/watch?v=6MYHBrJIIFU
Why was the first white racists' theory invented in 1550? (Dutch).
http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html

Non bought independent Media.
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws (Dutch)
https://alternatiefnieuws.com/ (Dutch)

https://www.kla.tv/en (English)

https://www.rt.com/on-air/ (English)
http://www.presstv.com/Default/Live (English)

====================

(06-03-2019) DUMBEST RABBIT?
I am perhaps the dumbest rabbit on Earth so, if you want to laugh here of me no problem. It's full Moon and he stands above my head in the middle of the sky, while the Sun is standing under my feet with the Earth in between and yet I see the moon full?

While when it's new Moon I don't see him, now the Sun and Moon are next to each other in the same constellation degrees minutes and seconds. But now the earth is not between these two, now I don't see the Moon full?
https://www.calendar-12.com/moon_phases/2019

Now you will say, the Moon and the Sun are opposite each other besides the Earth therefore you see the Moon full. Okay they would be conjunct to each other besides the earth then they also do it with new Moon, we should see the Moon as well when they are standing next to each other.

In 2017, we had the eclipse and the shadow orbit of the Moon was 70Miles (120Km) That means that the Moon cannot be wider than 70 mile (120Km), and that implies that the Moon must theoretically hang within the atmosphere.
https://www.youtube.com/watch?v=sU97ZzdS7O8
https://www.youtube.com/results?search_query=moon+eclipse+2018

Would he hang outside the atmosphere at a distance from the Earth of 370.000 km with a width of 70Mile (120Km) then we wouldn't see him. If the NASA smashes projects on the moon too smithereens, they hear a gong sound as if the moon is hollow.
https://duckduckgo.com/?q=is+the+moon+a+hollow+satellite&t=hz&ia=videos
https://www.youtube.com/results?search_query=is+the+moon+a+hollow+satellite
For more info see: 13-09-2017 (Dutch Only).
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

048 GOD AND THE GODS DO THEY LIVE ON THE SUN OR ELSE WHERE?
Wicked spirits they thought they could kill spirit God, Moon surface fake.

(Wicked Spirits = Bad Ufonauts?, Surface of the Moon is fake?)
http://www.gouvernante.info/taboo-1-english.htm

There seems to be a second Sun hanging before the real Sun of the NASA that is supposedly a microwave laser beam, and you can aim it so that in front of my balcony the grass burns. On 15-02-2019, I saw residents sitting in the Sun on the lawn in the park opposite my flat.
Santa Rosa: California-Laser lights came out of the sky.
With such an intense all burning fire
the trees are still blossoming, strange
https://www.youtube.com/watch?v=505tkPvbeSM
Santa Rosa Fires Drone .
https://www.youtube.com/watch?v=5CdBopd0Uts
Lasers from the Sky & California Fires.
https://www.youtube.com/watch?v=RBLBAM-Vi3c
California Gets Cooked Fires Created by Microwave Directed Energy Weapon.
https://www.youtube.com/watch?v=MhHOMU-IhHA

So perhaps the global warming has indeed stopped 15 years ago, and one tries to hide it with that second Sun. Now it's 0.6 celsius degree hotter than normal, while 1200 years BC it was 5 degree warmer than usual. Global warming is a cycle.
Is de opwarming van de Aarde een hoax?
https://www.youtube.com/results?search_query=is+global+warming+a+hoax
https://duckduckgo.com/?q=is+global+warming+a+hoax&ia=web
For more Info see: 23-11-2017 (Dutch Only).
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm
=.

ZIJN WIJ MENSEN DEELS GOD OF JEZUS?

001 GOD WIJ VRAGEN ONS AF WAAROM U NOOIT NIKS VAN U LAAT HOREN?
Uw oren doof, gij waant u MaanKing, roov Roi's V haatlansen.

(MaanKing = Ufonauten?, Roi = Frans voor Koning, V = Victorie overwinning)

Laten we even aannemen dat God zichzelf heeft opgesplitst, in 7 miljard deeltjes (Ik ben in u en u bent in mij). Dan zijn we allemaal een deeltje God. En horen we het gehuil geschreeuw gegil pijn verdriet en doodsangst niet, van die andere deeltje Goden die worden verkracht gemarteld en wreed vermoord, door Psychopaten in dienst van Satanische Demonische Regeringen.

We weten ook niet, wat die andere Goden soldaten en burgers meemaken tijdens oorlogen en revoluties. De zenuwen hebben waardoor de keel dichtslaat, ze niet goed kunnen ademen, hart-
kloppingen hartaanvallen en zenuwtoevallen krijgen. De psychische geestelijke gevolgen, het in de broek doen van beide boodschappen. Het huilen van angst, het schreeuwen om hun moeder.

Daarom praten we ook zo makkelijk over oorlog, omdat we het zelf niet meemaken in het veilige Nederland. Daarom gaan we ook makkelijk stemmen op regeringen, die overal in de wereld bommen laten, vallen omdat we het niet zelf voelen. As we het persoonlijk hadden mee gemaakt, zouden we nooit meer stemmen. En als de mensen naar onze landen vluchten, willen we hun zo snel mogelijk terug sturen. Het liefste gisteren nog als we de kans kregen, zo satanisch zijn we al.

We moeten we eerst gaan beginnen om op te houden, om die andere in dat andere land te doden. Want dat zijn ook kinderen van de opperheersers. En als je in karma mocht geloven, was dat slachtoffer een oom of een dochter uit ons vorige leven wie weet. Gandhi zei: "Als je een Mos-
lim haat voedt een Moslimkind op, en als je een Hindoe haat voedt een Hindoekind op". En zal een Iraaks kind die we in dit leven hebben vermoord voor de olie, wel ons eigen kind worden in een volgend leven. Dus dan gaan we er wel van houden, bedoelde Gandhi dat met die uitspraak?

Stel gewoon theoretisch dat God en of Jezus (als ze bestaan?), zichzelf hebben opgesplitst in 7 miljard deeltjes. Dan zijn we allemaal een deeltje (Ik ben in u en u bent in mij?). Dus als we allemaal voor God gaan spelen: "Geef mekaar te eten". We gaan dus eerlijk delen, dan kan er geen honger meer zijn. En dat speculeren op de beurzen en dergelijke gebouwen met grond
stoffenprijzen om rijk te worden, zal verleden tijd zijn, en blijven de prijzen eeuwig hetzelfde.

Die uitspraak: "Gij zult u geen vreemde goden aanbidden", is vermoed ik niet afkomstig van God maar van de Duivel. Want die heeft er geen belang bij dat, alle zeven miljard Goden gaan samenwerken. Gaan delen wat er bestaat, en vrede gaan maken op Aarde. Want dan heeft hij geen macht meer over ons, en heeft het nakijken. Dan wordt de ellende op Aarde opgeheven, en creŽren we op den duur het paradijs op Aarde voor alle 7 miljard mensen.

Als we het woordje God in de mond nemen, bedoelen we dan onbewust onszelf. Bv. neem de Amerikanen, als ze iets meemaken wat ze niet leuk vinden. Of wat hun doet schrikken, dan roepen ze vaak uit: "Oh my God", en soms wel 10 keer achter mekaar. Of als we kwaad zijn op onszelf, dan zeggen we: "GVD". En er zijn genoeg vrouwen, die op seksgebied op hun hoogte-
punt komen, en hun man aanroepen: "Oh mijn God", en dat ook vaak meerdere keren. Zou het mogelijk kunnen zijn dat, we in ons onderbewustzijn weten dat we een deeltje God zijn. Dus weten we ook dat God zich, inderdaad heeft opgesplitst in 7 miljard deeltjes.

Af en toe is er iemand die zegt dat, hij God en of Jezus is (Als hij bestaat?). En we lachen ons allemaal een bochel, en zeggen opsluiten die handel want die is geschift. Maar stel dat die persoon in zijn onderbewustzijn heeft beseft dat, hij een deeltje van God of Jezus is. En omdat het onderbewustzijn moeilijk weer te geven is, via het gewone bewustzijn komt het verknipt over. En denkt de persoon dat hij de Bijbelse Jezus is. En als God en of Jezus zichzelf vermoed ik hebben opgesplitst, dan is hij ook Jezus.

Nostradamus kon in de toekomst kijken. Zou het mogelijk kunnen zijn dat de heren, die de verhaaltjes in de bijbel hebben geschreven dit ook konden. Dus dan hoeven ze niet speciaal door God gezonden mensen te zijn, om zijn woord aan ons bekend te maken. En als je de bijbel leest, dan ontdek je vrij gauw dat die aan alle kanten rammelt. En dat zou kunnen zijn omdat elk van de schrijvers, zijn toekomst visie zag op zijn manier. En of interpreteert, inclusief de eventuele malloten, die zich de zaken psychiatrisch verbeelden, als dat bestaat?

Geloven betekent volgens mij dat je denkt wat er in de Bijbelse boeken staat op waarheid berust, je gelooft erin maar je weet het niet zeker. Je neemt aan dat het waarschijnlijk de waarheid is, daarom heb je ook zoveel verschillende geloven. En eenieder legt dat Bijbelse boek op zijn manier uit, terwijl als iedereen het zeker wist, wat de waarheid was had je maar 1 geloof en geen velen. En wie zegt dat die teksten uit die boeken, wel deels of niet op waarheid berusten.

En of de opperheersers of hun zoon of de kerkleiders, wel deels of niet die verhaaltjes opgeschreven hebben, en of eventueel verdraaid hebben. Daarom hebben al die verschillende verwijten ruzies geloofsspanningen en oorlogen ook geen zin. Want niemand weet de waarheid, zelfs de paus niet die gelooft ook maar weet het niet zeker.

Sommige gelovigen zullen zeggen, de trompet geluiden uit de Bijbel zijn het teken van de komende eindtijd. Okť, het is mogelijk. Maar stel dat die kerk bijbel schrijvers, ook in de toekomst konden kijken, net zo als Nostradamus ook kon. Dan hebben ze die vreemde geluiden in de lucht ook gehoord, en hebben er vermoed ik een religieuze gelovige draai aan gegeven, om de mensen bang te maken. En om hun te dwingen te geloven in hun God. En waarschijnlijk hebben ze meer gehoord en gezien van de toekomst, wat de gelovigen dus niet mogen weten.

Zou Eva uit de Bijbel, een Genetica (DNA Streng? Boom Der Kennis?) zijn geweest die de baarmoeder heeft geactiveerd. Want wat kan er altijd in een "Appel" gaan zitten: een "Worm". En wat kan er altijd in een baarmoeder gaan zitten: een "Foetus". En die lijkt in de "Begin Fase" sprekend op een "Worm". En omdat we in het paradijs niet geboren kunnen worden, en ook niet kunnen sterven, omdat we daar het eeuwige leven hebben, moesten we op Aarde geboren worden. En dan komt magere Hein, ons inderdaad bij elke dood halen.

En op Aarde willen de dochters van Eva hun man het nakijken geven, door hem 50 jaar rond te schoppen in het huwelijk. Dus in die zin zou je kunnen zeggen: "Vrouwen zijn kinderen van de Duivel, en Mannen kinderen van God". En hebben de ellende in ons gemiddelde 80-jarige leven op Aarde, te danken aan vrouwen en hun maffiabaas Eva. Het is altijd mogelijk dat God een man is, en de Duivel een vrouw, het zou kunnen wie weet.

Zou dit de reden kunnen zijn waarom moslims, een hekel hebben aan vrouwen en hun kort houden. Want nu kunnen we niet genieten, van die 72 maagden, in het paradijs die nooit zwan-
ger konden worden. Want Eva is gaan klieren, door die baarmoeder zo nodig te moeten gaan activeren, waardoor we op Aarde dus de hel geboren moeten worden. Waarschijnlijk een kind van de Duivel, die macht wilde hebben over de mensheid, en God het nakijken wilde geven.

Is dit soms de reden, waarom moslimmannen eisen dat hun vrouw goed gekleed op straat loopt. Om andere mannen niet in verleiding te brengen. Als ze al het vrouwelijke schoon zouden zien, op straat zoals bij westerse vrouwen vooral in de zomer en op de stranden. En de bv. seks en porno-industrie zijn die soms duivelswerk, om de man te verleiden en warm en zoet te houden voor seks? Is het mogelijk dat als een man met 10 vrouwen seks heeft gehad dat, hij nog 10 keer geboren moet worden op Aarde.

Dus als vrouwen mannen warm houden voor seks, en hun constant verleiden, dan blijven de dames nog tig eeuwen de baas op Aarde. En wat gebeurd er vaak, als de dames eenmaal kinderen hebben gekregen. Dan hebben ze geen interesse meer in seks, want ze hebben hun doel nu bereikt. Kortom de Aarde constant bevolken, zodat de meeste van ons nooit meer in het Paradijs zullen wonen, en ze eeuwig de baas blijven op Aarde en God uit lachen.

Als een man op zijn hoogtepunt komt bij een vrouw, dan wil hij nog meer naar binnen. Is het mogelijk dat hij weer latent in die baarmoeder wil liggen, dus hij wil weer in het paradijs zijn, waar hij zat voor de baarmoeder werd geactiveerd. Maar door het verknipte tussen zijn onder-
bewustzijn en het bewustzijn, wordt hij opnieuw geboren op Aarde. En die vrouw waar hij het mee doet in dit leven, wordt die in zijn volgend leven misschien zijn moeder (Oedipuscomplex). Want dan heeft hij inderdaad in haar baarmoeder gelegen. In de Bijbel heb je de verwarring tussen Jezus zijn vrouw Maria Magdalena en zijn Moeder. En als ik het goed heb, wordt Jezus ook wel eens de: "Steen" in de Bijbel genoemd.

Is het mogelijk dat er vrouwen zijn, die zo slecht waren op de Aarde dat ze duizend jaar niet geboren mogen worden op Aarde. Is het mogelijk dat zij, als geest een mannelijk lichaam bezet (Voodoo) op Aarde, en van zijn doosje gebruik maakt om het weer te doen met een andere man. Is het mogelijk dat een slaapwandelaar, bezet is door de geest van een dode die weer wil leven. Okť allemaal theorieŽn, maar wat jammer is, er wordt dan vaak hartelijk gelachen om mensen zoals ik. En we worden ook vaak versleten voor psychiatrisch gestoord.

Of zou het kunnen zijn dat deze mensen in werkelijkheid lachen om hun eigen domheid? En volgens mij, kun je beter te maken hebben met idioten zoals ik. Want dan krijgen we hopelijk nog eens vrede op Aarde, en dan kan ik rustig aan het water kijken naar de fluisterboten die langs varen, de kano's en de vogels die voorbij vliegen. En dan hoef ik niet bang te zijn dat, ťťn of andere normale regering vroeg of laat een Atoombom op mijn hoofd gaat gooien.

Zou het mogelijk kunnen zijn dat, de kerk de: "Anti christus" is. En heel slim een externe Anti christus heeft geschapen, om de gelovigen het bos in te sturen. Want die zitten te wachten tot hij in de toekomst weer op Aarde komt, terwijl ze gedurende die lange tijd een afwachtende houding aannemen. Niet beseffende dat hij er al is dat, geldt ook voor de Jezus van de kerken. Daar zitten ze ook al duizenden jaren op te wachten, terwijl hij er misschien ook allang is, als we bv. als 7 miljard deeltjes, (Ik ben in u, en u in mij).

En als die duivel in de toekomst op Aarde komt, wat gaat hij nog doen dan en of uitrichten. Wij als mensheid hebben al alles uitgespookt met de mensheid, in de afgelopen duizenden jaren. Vergeleken bij ons is hij heilig. Dus wat gaat hij nog doen dan, oorlogen maken, mensen vermoorden, mensen verkrachten en martelen, mensen in de hel stoppen waar we al in zitten op Aarde? Die zogenaamde duivel is dat soms iemand, die als een briesende leeuw tekeer gaat, en bv. alle heilige huisjes omver trapt. Die de huichelarij van de mensheid aan de kaak stelt. Die de schone schijn opruimt. En de mensheid zal hem inderdaad zien als een verschrikking, want hij haalt alles onderuit wat we gekend hebben, en altijd normaal vonden.

De gelovigen zitten al duizenden jaren te wachten, tot God en of Jezus op Aarde komen. Maar is het mogelijk dat zijn ze er allang zijn, en beseffen we het niet. Er zijn wereldwijd genoeg gelovigen mensen die zeggen: "Alle ellende op Aarde moet eerst verplicht gebeuren, want anders kan onze God niet komen". Ik vind het wreed dat ze zo denken en praten. Want die 6 miljoen kinderen in de 3e wereld, die jaarlijks doodgaan door de honger moeten eerst verplicht sterven, al die miljoenen mensen moeten eerst verplicht sterven met allerlei oorlogen. Al die mensen die gemarteld en verkracht worden, moeten dat eerst verplicht ondergaan. Want anders kan onze God niet komen. Enge mensen dit gelovigen, dus vraag ik me af of het eigenlijk wel echte Gods kinderen zijn? Want God denkt volgens mij niet zo.

Als we alle Geloofsstromingen en Kerken vergeten en alleen maar gaan doen wat God of Allah ons gevraagd heeft. "Niet doden geen oorlogen en revoluties meer, zorg ervoor dat alle 7 miljard mensen te eten hebben, elke dag geen racisme meer geen rente en winstbejag meer geen geloofsgevechten meer", en ga maar een uurtje door. Dan krijgen we vrede en het paradijs op Aarde, omdat alle 7 miljard mensen nu vrienden zijn en mekaar overal mee gaan helpen.

Is het mogelijk dat het echte geloof van de God is, en de kerk de geloofsboeken en de tig geloven van de Duivel, om verwarring te zaaien. Om ons allemaal tegen mekaar uit te spelen, zodat we of latent of in het echt in gevecht blijven met mekaar, en tijdens die gevechten hebben we geen tijd om vrede op Aarde te maken.

De Goden hebben de mensheid weggestuurd uit het paradijs, omdat ze hen niet langer wilde dogen? Is dit de reden waarom ze nooit niks van zich laat horen, en hopen ze dat mens tot inkeer komt en terug keert naar het Paradijs. Ook kunnen ze hebben ze gedacht, zolang de mensheid die stap niet zelf neemt doen we niks. Dus onze neus laten zien op Aarde kunnen ze wel vergeten, en hebben ze de Aarde voor de mens gemaakt, omdat ze niet willen doden en het goede voorbeeld willen geven.

Terwijl de mensheid heeft er geen moeite mee om te doden. Om een paar terroristische aanslagen, bombarderen ze al 17 jaar het Midden Oosten plat. Met miljoenen doden, gehandicapten, vluchtelingen, weduwe en wezen en gewonden. Daar zitten ze niet mee, en al helemaal niet omdat de mensen een huidskleur hebben. Die zijn gewoon vogelvrij verklaard, door het psychiatrische arrogante racistische verwaande psychopathische blanke ras.

Die in hun psychiatrische hoogmoedswaanzin wereld, denken dat ze een of ander superieur Łbermensch ras zijn. En vele van hun zijn gelovige mensen, dus zijn ze vermoed ik tuig? Dan hadden de Goden inderdaad een goede reden om hen weg te trappen uit het paradijs, en waren ze kotsmisselijk van hen. En in het verleden had ik al een paar keer aan de Goden gevraagd, trap ze ook weg van de Aarde. Want hier spelen ze ook al voor tuig, en richten grote schade aan.

Als je in oorlogstijd weigert te doden, dan wordt je beschouwd als een landverrader. Dan heb je kans om tegen de muur gezet te worden. Maar je hebt wel mensen het leven gered, door dat je weigert om ze te doden. En dat weigeren te doden, zou dat de hoogste daad kunnen zijn, die je kunt plegen in je leven. Je offert jezelf op voor die andere, zodat ze blijven leven. En mag je na je dood naar het paradijs wie weet, want we hebben miljoenen mensen het leven gered.

Stel dat God en Jezus niet bestaan, wat altijd mogelijk zou kunnen zijn, En het hele scheppings-
verhaal, de grootste demagogie is geweest van de machthebbers en de kerkleiders, om de mens-
heid op Aarde, te kunnen knechten. Dan kunnen we toch voor God en of Jezus gaan spelen, of we laten God Jezus de Duivel de kerk en de geloofsboeken links liggen. We doen gewoon alsof ze nooit bestaan hebben, met als doel natuurlijk: "We gaan van de Aarde het paradijs maken".

Van politici hoeven we niks te verwachten, want die zijn al door de hele geschiedenis oorlog aan het maken. Met denk ik miljoenen of vermoedelijk miljarden doden. Zijn ze verplicht Satans-
kinderen? En in onze moderne tijd de kiezer, waarom blijft die nog stemmen? Soort zoekt soort? De pot die de ketel verwijt? Wat is het eieren eten van hun.

Een groot deel van de kiezers zijn waarschijnlijk gelovige mensen. En verwachten na hun dood vermoed ik naar de Hemel te gaan. Maar ik vermoed dat vele, na hun dood op de koffie zullen komen. De Opperheersers zullen hun waarschijnlijk vragen, waarom heeft u levenslang gestemd op massamoordenaars. Ik had u toch gevraagd "Gij zult niet doden". Op school zul je het jaar moeten overdoen, als je gezakt bent. En na een jaar opnieuw studeren mag je weer examen gaan doen, hopelijk slaag je nu.

Praten de Opperheersers ook zo: "U bent nog niet geschikt voor het Paradijs". U moet in uw volgende leven(s) op Aarde nog bij leren. En zou het mogelijk kunnen zijn dat, Jezus niet op Aarde kwam om onze zonde op zich te nemen. Maar om te turven tussen het bewustzijn (besef) en onderbewustzijn (geen besef) van de mens. Een soort van examinator die kijkt, wat is het ware echte innerlijke karakter van de mens. En niet het uiterlijke (nep?) karakter die we vaak laten zien buiten de deur. Om uit te vissen, wie er wel of niet geschikt is voor het Paradijs.

http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
https://www.youtube.com/watch?v=HCh9YeDQoGc (Bijbel Film)

ARE WE HUMANS PART OF GOD OR JESUS?

001 GOD WE ASK OURSELVES WHY WE NEVER HEAR ANYTHING OF YOU.
Your ears deaf, you imagine that you're MaanKings, rob Roi's V hatred lances.

(MoonKing = Ufonauts?, Roi = Frence for King, V = Victory lances)

Let us assume that God has split himself up into 7 billion particles, (I am in you and you are in me). Then we are all a particle of God, and we don't hear the howling cry screams yelling pain sadness grief and agony and fear of death, from those other particle gods. That are raped tortured and brutally murdered by psychopaths, in the service of Satanic governments.

We also don't know, what those other gods soldiers and gods citizens are experiencing during wars and revolutions. For example: having nerve-attacks causing the troth to work partly, so they can't breathe proper, heart attacks and nerve seizures. The mental psychological spiritual confusion effects, doing both messages in the pants, crying of fear, crying out for their mother.

That is why we're talking so easy about war, because we do not have to deal with it ourselves in the Netherlands which is a safe country. That is why we are also going to vote easily on governments that are dropping bombs everywhere in the world, because we do not feel it. If we had experienced it personally, we would never vote again. And if people flee to our countries, we want to send them back as soon as possible. Preferable yesterday if we got the chance, so satanic we have become.

So we have to stop killing people in other countries. ďBecauseĒ, they are also children of the great being. And if you were to believe in karma, that victim could be an uncle or a daughter from our previous life who knows. Gandhi said, ďIf you hate a Muslim raise a Muslim child, and if you hate a Hindu raise Hindu childĒ. Maybe an Iraqi child we have murdered in this life for the oil, may become our own child in a next life. And then we will love, maybe Gandhi meant this with this saying?

Just theoretically imagine that God and Jesus (if they exist?), have split themselves into 7 billion humans. Then we are all a God's (I am in you and you are in me?). So when we are all going to play for God, ďwe will feed each otherĒ. So we are going to share it honestly, then there will be no hunger. And that trickery at the stock-markets and such buildings with commodity prices to become rich, will be in the past, and the prices remain the same forever.

The command: ďThou shalt not worship strange GodsĒ, is I suspect did not come from God but from the devil. Because he doesn't want all 7 billion gods to work together, and going to share everything which exists, and make peace on Earth. Because then he has no more power over us, and is finished. Then the misery on Earth will be gone, and in the long term we create paradise on Earth for all 7 billion humans.

If we take the word of God into our mouth, do we unconsciously mean ourselves? For example take the Americans, if they are experiencing something they don't like. Or what may scares them, they often cry out, ďOh my God,Ē and sometimes 10 times behind each other. Or if we are angry at ourselves, then we say: ďGoddamnĒ. There are enough women, who come to their peak in the field of sex, and call on their husband: ďOh my GodĒ, and that often several times. Could it be possible that, in our subconscious mind, we know that we are a particle of God. So we also know that God has, indeed, split into 7 billion particles.

Occasionally there is someone who says that, he is God and or Jesus (if they exist?). And we all laugh like crazy, and say lock him up because he is a nutcase. But suppose he has realized in his subconscious that he is a particle of God or Jesus. And because the subconscious mind is difficult to display, through the ordinary consciousness it becomes distorted and broken, and the person thinks he is the Biblical Jesus, and if God and Jesus split themselves up then he is also Jesus.

Nostradamus could look into the future, if it's possible of-course. Could it be possible that the prophets, who wrote the stories in the Bible could also do this. So maybe their not sent by God as his messengers, to make his word known to us. And if you read the Bible, you will soon discover that it rattles on all sides. That could be because each of the writers, saw his future vision in his way, and or interprets it his way, including people who were psychiatric mentally disturbed, if it exists?

Believing in my opinion means that you think of what is true in the biblical books, you believe in it, but you don't know for sure. You assume that it is probably the truth, so you also have so many beliefs. And everyone explains that biblical book in his way, while if everybody knew for sure, what the truth was you only had 1 faith and not so many. And who says that these texts are based on these books, are partly or not on truth.

And whether the great beings or their sons or the church leaders, partly or not have written these stories, and maybe twisted them. Therefore, all these different faith tensions, quarrels and wars have no meaning whatsoever. Because no one knows the truth, even the pope doesn't know it, but I'm not sure about that of-course.

Some believers will say, the trumpet sounds from the Bible are the sign of the coming end times. OK, it's possible. But suppose that the Church prophets could look in the future, just as Nostradamus did. Then they have heard those strange noises in the air as well, and have probably given it a cunning religious turn, to frighten people, and to force them to believe in their God. And probably they have heard and seen more from the future, which the believers should not know.

Is it theoretically possible that Eve from the Bible was a genetic person (DNA Helix? Tree of Knowledge?) who has activated the uterus. What can always be in an apple: A ďWormĒ. And what can always be in a uterus: a ďFetusĒ. And in the beginning a worm and a fetus look very much alike. And because we can't be born in Paradise nor die, because we have eternal life there, we had to be born on the planet Earth. And then the grim reaper, comes and collects us at every death.

And on planet Earth, the Daughters of Eve want to kick their husbands around in 50 years of marriage and be their bosses. So in that sense you could say: ďWomen are children of the devil, and men children of GodĒ. And we have the misery in our average 85-year of life on Earth, due to women and their mafia boss Eva. It is always possible that God is a man, and the devil is a woman, it could be who knows.

Could this be the reason why Muslims man, dislike women and keep them short on a tight and short lease. For now we can't enjoy those 72 heavenly virgins, in paradise who could never conceive. For Eve found it necessary to mess and activate the uterus, so that we must be born on Earth in hell. Probably a child of the devil who wanted to have power over humanity, and the Devil wanted to give God the run around.

Is this the reason, why Muslim men demand by their Biblical book that their wives are well dressed on the streets, so not to tempt and seduce other men, if they see all the feminine body parts. On the street as with Western women especially in the summer and on the beaches. And for example the Sex and pornography industry are those ment to seduce the man and keep him warm and sweet for sex? Is it possible that if a man has sex with 10 woman in his life that, he has to be reborn 10 times on Earth.

So if women keep men warm for sex, and seduce them constantly, then the ladies continue to be the boss on Earth for many centuries. And once the ladies have gotten children, then they have no more interest in sex, because they have reached their goal now. In short, the earth is constantly populated, so that most of us will never dwell in paradise again, and they forever remain the boss on Earth and laugh at God.

If a man has sex with a woman, he is pushing and wants go to more inside. Is it possible that he wants to be laying in the womb again, because he wants to be in paradise again like in the old times, where he sat before that the uterus was activated. But because his subconscious and consciousness are not in harmony, he doesn't understand and is reborn again on Earth. And if he does it with a woman in this life, will she be his mother (Oedipus complex) in his next life. Because then he has indeed laid in her womb again. And in the Bible you have, the confusion and misunderstanding between Jesus his wife Mary Magdalene and his mother. And if I am right, Jesus is sometimes called the ďStoneĒ in the Bible.

Is it possible that there are women who were so bad on the Earth that they are not allowed to be born on Earth for a thousand years. Is it possible that, as a spirit, she occupies a male body (Voodoo) on Earth, and uses his backside to do it again with another man. Is it possible that a person who sleeps, is occupied by the spirit of a dead who wants to live again. Okay it's all theories, but what is unfortunate, there is often a lot of laughter to people like me. And we are often called psychiatric disturbed.

Or could it be that these people in reality laugh at their own stupidity? And according to me, you better have idiots like me, because hopefully we will have peace on earth. And then I can sit at the water looking at the whisper boats that pass by, the canoes and the birds that fly by. And then I don't have to be afraid that, some normal governments (I consider mentally disturbed idiots), sooner or later are going to throw an atomic bomb on my head.

Could it be possible that, the church is the: ďAnti ChristĒ. And very cleverly created an external Anti Christ, to send the faithful into the forest. While they are waiting until he comes to Earth in the future, and are taking a waiting attitude during that time. Not realizing that he is already there that, also applies to the Jesus of the churches. They have been waiting for thousands of years, even though he may have been there for a long time, if we are them 7 billion particles, (I am in you, and you in me).

And if the devil comes to Earth in the future, what is he going to do then and or set off. We as humanity have already done everything evil with us humanity, over the past thousands of years. Compared to us, he is holy. So what is he going to do then, make wars, kill people, rape and torture people, put people in hell where we are already on the Earth? That so-called devil is that maybe someone, who will roar like a lion on rampage, and for example trow all the sacred houses overboard. Denouncing the hypocrisy of humanity. Who, will clean up the hypocritical attitude of people. And mankind will indeed see him as a horror, for he takes away everything they ever knew and considered it as normal.

The faithful have been waiting for thousands of years, for God and or Jesus to come upon Earth again. But is it possible that they are already here for a long time, and we don't realize it. There are plenty of believers around the world who say, ďAll misery on Earth must be done first, because otherwise our God can't comeĒ. I find it cruel that they think and talk like that. For those 6 million children in the 3rd world, who are dying annually by hunger must die first. All those millions of people must die first with all kinds of wars. All those people who are tortured and raped have to undergo that first, otherwise our God can't come. Scary spooky horror people these believers, so I wonder if they are actually real true God's children? For God does't think so in my humble opinion.

We could abolish all believes en churches, and only do what God or Allah asked us. ďStop killing in wars and revolutionsĒ, make sure that all 7 billion people have to eat, every day no more racism no interest and profit more no more faith fights, and continue for an hour. Then we get peace and paradise on Earth, because all 7 billion people are now friends and will help each other everywhere.

Is it possible that the true Biblical faith is from the Gods, and the church and their Bible-books are from the devil. To play all of us out against each other and create confusion, so that we are constantly in real combat with each other. And during these battles we have no time to make peace on Earth for everybody.

Did the gods sent humanity away from Paradise because they no longer wanted to tolerate them? Is this the reason why they don't show their faces, maybe they hope that man comes to repentance and returns to paradise. They could have been thinking, as long as mankind doesn't take that step themselves, we can't do anything. So why should we show are nose on the planet, humans they can forget it. And they have made the Earth for man, because they didn't want to kill after expelling them out of paradise and give a good example, thou shall not kill.

While humanity has no trouble with killing people, for a few terrorist attacks, they have been bombing the entire Middle East for 17 years. With millions of deaths, handicapped, refugees, widow and orphans, injured from light to heavy etc. They couldn't care less, and all the people have a skin color. Those are declared simply bird-free, by the psychiatric arrogant racist conceited psychopathic white race.

Those in their psychiatric mind, think that they are some superior Łbermensch breed. And many of them are faithful people, so are they I suspect indeed scum. Then the Gods had indeed a good reason to kick them out from Paradise, and they were tired of them. And in the past I had already asked the gods a few times, that they are also kicked away from the earth. Because here they also play for scum in and cause great damage.

If you refuse to kill in war time, then you are considered a country traitor. Then you have a chance to be put against the wall. But you have saved a lot of people's lives, because you refused to kill theme. And after your death you may go to paradise who knows, for we have saved millions of people's lives
=.

Suppose that God and Jesus don't exist, that could be possible, and the whole creation story, is the greatest scam of the rulers and the church leaders, to be able to enslave humanity on Earth. Then we can still play for God and or Jesus, or we leave God Jesus the Devil The Church and the Faith books out. We simply pretend they have never existed, with the aim of course: ďWe are going to make earth ParadiseĒ.

We have nothing to expect from politicians, because they are already making war throughout history. With I think millions or maybe billions victims. Are they obligated Satan's children? And in our modern times the voter, why does he still votes? Kind looks for kind? The pot that blames the kettle? What is their egg eating.

A large part of the voters are probably faithful people, and expect after their death I suspect to go to heaven. But I suspect that many, after their death, will come upon a closed door. The upper being will probably ask them why did you vote on politicians who are murderers. Didn't I asked you: ďThou shalt not killĒ. At school you will have to do the year over, if you failed the class. And after a year of studying again, you can start your exam again, hopefully you will succeed now.

Could it be possible that the upper being can say: ďYou are not yet suitable for paradiseĒ. You still need to learn more in your next life (s) on Earth. And could it be possible that, Jesus did not come upon Earth to take our sin upon himself. But to measure the difference between our consciousness (awareness) and subconscious (no awareness). A kind of examiner who shows, what is the true real inner character of man. And not the outward (fake?) character we often show outside the door, who is or is not suitable for paradise.

http://sites.google.com/site/borsboomdennydutchcolumns/isgodeenpsychopaat%3F
http://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
http://www.verbodengeschriften.nl/html/correspondentie-1.html
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/
https://www.youtube.com/watch?v=HCh9YeDQoGc (Bible Film)

=========================

JA IK DOE MEE MET DE RECHTSZAAK TEGEN MINISTER OLLONGREN.
Donderdag 22 februari was een zwarte dag voor de democratie: de Tweede Kamer
stemde met een zeer krappe meerderheid voor de afschaffing van het referendum.

Bent u ook voor het referendum, net als de grote meerderheid van de Nederlanders? Bent u ook
zo boos omdat het kabinet het referendum op een onrechtmatige manier aan het afschaffen is?

Vindt u ook dat wij het recht hebben onszelf hier direct hierover uit te spreken
via een referendum? Elke staatsburger heeft belang bij en recht op het referendum.
https://www.meerdemocratie.nl/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=5

=========================

DE GEMEENTE ZUTPHEN PLEEGT FRAUDE MET DE JAARBEGROTINGEN.
Ik kreeg de brief met de stempassen voor de komende Zutphense gemeenteraads verkiezingen
op a.s. 18 maart 2018 maar die brief heb ik niet geopend, op de envelop heb ik geschreven:
"Retour Adres Onbekend", en daaronder de website van Leo Verhoef. De gemeente heeft tussen
2003 en 2016 fraude gepleegd met 98 miljoen belasting geld van de Zutphenaren, die staat niet
vermeld op de jaarbegroting als b.v. verlies of wat ze gedaan hebben met het belasting geld.
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html

=========================

WAAROM STOPPEN DE MENSEN LIEVER DE KOP IN HET ZAND?
http://www.ellaster.nl/2016/10/28/waarom-stoppen-mensen-liever-kop-zand/

WIE BEPALEN HET NIEUWS IN NEDERLAND?
http://www.eurostaete.eu/geld/htm/Wie%20bepalen%20het%20nieuws%20in%20Nederland.htm

Werden Gaddafi en Saddam Hoessein gedemoniseerd,
en wordt nu ook Assad van SyriŽ gedemoniseerd?
https://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
https://www.youtube.com/results?search_query=gadaffi
https://duckduckgo.com/?q=gadaffi&ia=web

Interview met Assad -- Nederlands Ondertiteld.
https://www.youtube.com/watch?v=m-q9_Dsb2OE
Western media lies about Syria exposed.
https://www.youtube.com/watch?v=g1VNQGsiP8M
https://www.youtube.com/results?search_query=syrian+president+bashar+al-assad
Zie ook 05 juli 2017:
http://www.gouvernante.info/fresh2017.htm

ALTERNATIEF NIEUWS VAN VELE WEBSITES VERZAMELD.
Regeringen willen een wet maken om deze websites te verbieden, onder het mom van nepnieuws. Dit zogenaamde
nepnieuws wordt niet uitgezonden op de Journaals, de kranten schrijven er niet over, ook de praatprogrammas
op Tv praten er niet over, en de politici zullen het u al helemaal niet vertellen, zijn het demagogen?
https://hoezithetnuecht.nl/nieuws
https://alternatiefnieuws.com/
https://www.itafit.nl/ (36000 Linken)

=========================

http://www.ellaster.nl/2016/07/19/blauwdruk-valse-vlag-aanslagen/
http://gedachtenvoer.nl/54-gedocumenteerde-valse-vlag-aanslagen
http://gedachtenvoer.nl/15-factoren-om-waarmee-je-een-valse-vlag-operatie-kan-herkennen/
http://gedachtenvoer.nl/valse-vlag-operaties-een-stukje-geschiedenis/
http://www.gewoon-nieuws.nl/2016/01/terroristische-aanvallen-navy-seals-school-of-the-americas-en-is/#.VqXkC4-cHIW
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/drone-piloten-luchten-hun-hart-bij-de-mainstream-media/#.VqXrg4-cHIV
http://xandernieuws.punt.nl/content/2016/02/Overal-voorbereidingen-voor-grote-oorlog-in-Europa
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ciatimeline.htm

http://bovendien.com/categorieen/actualiteit/gaan-de-duitsers-europa-bevrijden
http://achterdesamenleving.nl/10-grote-leugens-van-de-mainstream-media/#.WD3H_IWcHIU
https://lextells.wordpress.com/2012/04/24/de-onzichtbare-hand-wordt-zichtbaar/
http://www.consensus.net/end_us_torture.html
http://stanvanhoucke.blogspot.nl/2006/11/nederlandse-leger-martelt-6.html

http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-die-je-niet-ziet-op-het-nos-journaal/#.WD2zmoWcHIV
http://achterdesamenleving.nl/de-oorlog-over-je-verstand-wordt-gevochten-met-angst/
http://www.gewoon-nieuws.nl/2015/12/drone-piloten-luchten-hun-hart-bij-de-mainstream-media/#.VqXrg4-cHIV
Former Drone Pilots Denounce 'Morally Outrageousí Program
https://www.youtube.com/watch?v=PJ1BC0g_PbQ

https://www.youtube.com/watch?v=9ed_41T-07U (Origineel Volkslied)
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf
https://gerard1945.wordpress.com/
https://sites.google.com/site/alarmuwordtvergiftigduf/wereldwijde-vergiftiging-begonnen-op-21-april-1962-vanuit-bilderberg-nederland

=========================

FREE INDEPENDENT NEWS.
http://www.presstv.ir/Default/Live (Iran)    https://www.youtube.com/watch?v=3a1kLR62WA0 (Iran)     http://parstoday.com/en/radio (Iran)
https://www.rt.com/on-air/ (Russia)    https://www.youtube.com/watch?v=69pe_qmsbGE (Russia)    http://sputniknews.com/popup/radio/ (Russia)
http://www.aljazeera.com/watch_now/ (Qatar)    https://www.youtube.com/watch?v=ugX6X_Rj1nU (Qatar)    http://www.qfradio.com/ (Qatar)

=========================

IS FRANKRIJK EEN RACISTISCH LAND?
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van Frankrijk.
De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden ook kunnen zeggen,
ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn Europa. Ze vergeten erbij
te vertellen dat, ze in de slaven en koloniale tijden de grondstoffen van de oorspronkelijke bewoners gratis
wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen voor hun arbeid.
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Are white people humans or animals?
https://truthnewsinternational.wordpress.com/2015/11/22/14-african-countries-forced-by-france-to-pay-colonial-tax-for-the-benefits-of-slavery-and-colonization/

Ook Afrika kent smerige dieven gajes en tuig.

=========================

Voor wie de literatuur uit deze windrichting gesneden koek is, weet dat
de heer Brzezinski heel merkwaardig (misschien wel te kwader trouw)
bezig is. Als uitgerekend hij ons Europeanen gaat waarschuwen, voor
de Duitse knoet waaronder Europa gebukt zal gaan, zodra Europa een
eigen koers gaat varen, zonder de USA of anders gezegd. Het Europese
continent los van Anglo-Amerika, (een soort Otto von Bismarck-concept).

Immers; niemand anders dan dhr. Brzezinski, weet beter hoe de
geheime diplomatie thans werkt. En wat het in het verleden heeft
opgeleverd, in ieder geval 2 wereldoorlogen. In de geheime diplomatie
is niets veranderd, het is nog smeriger geworden dan ooit te voren.

http://www.derde-wereldoorlog.nl/Oekraine.html
http://www.derde-wereldoorlog.nl/Bilderbergconferentie.html
http://gerritherders.blogspot.nl/2017/08/niet-rusland-of-venezuela-maar-het.html

De enige manier om vrede te krijgen op Aarde is dat, alle landen zich met zijn eigen zaken gaat bemoeien. Niet
meer klieren in andere landen, laat staan daar de baas te willen gaan spelen. We kunnen zaken doen met mekaar,
we kunnen als toeristen mekaars landen bezoeken, en er misschien zelfs gaan wonen als vrienden. Maar niet dat
andere land chanteren met dollarkoers sancties boycotten stroregeringen en bommen, als we onze zin niet kunnen
krijgen. Daarom is het jammer dat de NAVO de VN en de EU maffiaorganisaties zijn geworden, dit heeft niks meer
te maken met de wereldbevolking beschermen. Die worden nu gewoon behandeld als, slaven en kanonnenvoer.

=========================

ZIJN ISIS AL QUEDA EN DE DAESH BETAALDE HUURLINGEN VAN DE CIA EN DE MOSSAD?
Volgens insiders zijn de Isis Al Queda en Daesh huurlingen, die werken en betaald worden
door de CIA en de Mossad. Met als bedoeling om het hele Midden Oosten kapot te maken,
en er Amerikaanse stroregeringen te installeren. En aangezien IsraŽl de echte bazen zijn
in het witte huis, hebben ze heel sluw geslepen en gehaaid een Groot IsraŽl geschapen.
Als ze gewond zijn worden ze behandeld, in Turkije en IsraŽl, opnieuw bewapend en terug gestuurd.

Maar een Groot IsraŽl wil nog niet zo lukken, want Rusland zit er tussen. Hoe schakel je die uit
heel simpel, je schiet met twee straaljagers een passagiersvliegtuig uit de lucht, boven OekraÔne
en geeft Rusland daar de schuld van. Nu heb je een excuus, om de Oost Europese grenzen vol
te proppen met westerse soldaten. In de hoop dat Putin zijn hoofd verliest, en tijdens de oorlog
schakel je Rusland uit (volgens mij niet). Dezelfde dag nog zal IsraŽl SyriŽ en Iran uitschakelen.
Jezus uit de Bijbel noemt de nep joden 'addergebroed'. Daar heeft hij misschien een goede reden voor.

https://www.hollandistan.nl/nieuws/onderzoekers-asjkenazische-joden-turkse-roots/
http://www.bovendien.com/categorieen/geschiedenis/het-joodse-koninkrijk-der-khazaren
https://www.ninefornews.nl/gelekt-rapport-geheim-plan-voor-migratie-van-joden-khazaren-naar-oekraine/
https://www.darkmoon.me/2013/top-israeli-scientist-says-ashkenazi-jews-came-from-khazaria-not-palestine/

Er zijn bonafide onderzoekers die tot de conclusie komen
dat het Joodse volk niet afstamt van Abraham. De Zionisten
(Khazaren) blijven fanatiek tegengas geven omdat ze het
Midden Oosten willen jatten om een groot IsraŽl te scheppen.

Arthur Koestler.
http://www.fantompowa.info/koestlerindex.htm
http://fantompowa.info/13th%20Tribe.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=arthur+koestler+the+thirteenth+tribe
https://duckduckgo.com/?q=arthur+koestler&ia=web
Benjamin Freedman.
https://www.youtube.com/results?search_query=benjamin+freedman+khazars
https://duckduckgo.com/?q=benjamin+freedman&ia=web
Eran Elhaik,
https://www.youtube.com/results?search_query=eran+elhaik
https://duckduckgo.com/?q=eran+elhaik&ia=web
Over Abraham N. Poliak is niks te vinden op YouTube,
https://duckduckgo.com/?q=abraham+poliak&ia=web
Over D.M. Dunlap is niks te vinden, niet op You Tube of duckduckgo.

=========================

BEVORDEREN BONAFIDE BEDRIJVEN SPAM?
http://www.gouvernante.info/spam1.htm

=========================

PLEGEN ALLE 401 GEMEENTEHUIZEN BOEKHOUDFRAUDE MET DE JAARLIJKSE BEGROTING?
Bijna alle 401 gemeentehuizen plegen fraude op het gebied van de jaarlijkse boekhoudbegroting.
Ik probeer hoop ik Drs. Leo Verhoef een geregistreerde accountant een beetje te helpen, want als
hij aangifte doet bij de justitie dan wordt het geseponeerd. M.a.w. hij wordt in het bos geparkeerd
dat, is op zichzelf ook al corruptie van de justitie, want uitgerekend hun organisatie hoort de wet
na te leven anders wordt hij een echte aanfluiting. Dus in wezen bestaat er een wet voor het volk
(gevangenisstraf) en een wet voor de notabele (geseponeerd), de justitie meet met twee maten.

Gaat u voor de grap maar is op 01-04 sjoemelen oftewel frauderen met uw belastingformulier,
als u pech heeft gaat u gewoon zeven jaar naar de gevangenis. Niet voor de notabele van de stad
die zijn onder en boven de wet, daar zorgen hun dikke vriendjes van de corrupte justitie voor.

Dhr. Leo Verhoef heeft gewerkt bij ťťn van de vier accountantsbureaus die de begroting doen
voor alle 401 gemeentehuizen, toen hij aan de bel trok is hij ontslagen. Vervolgens kreeg hij van
de WW-strafkorting omdat het volgens hun zijn eigen schuld was dat hij ontslagen is. Toen ze bij
het tweede bureau ontdekte wie hij was is hij ook daar ontslagen, hij kwam toen in de bijstand,
want volgens de WW was het weer zijn eigen schuld en kreeg hij geen uitkering meer van hun.

U moet niet vergeten dat de burgers de: "Aandeelhouders" zijn van het bedrijf met de naam:
"Gemeente Zutphen", en de directie verschaft nep-begrotingscijfertjes, dus staan ze de aandeel-
houders te besodemieteren. Uw belastinggeld zou u kunnen beschouwen als aandelen die u
gekocht heeft, maar u zult weinig winst uitgekeerd krijgen. Want uw directie verteld aan u dat,
ze tussen de jaren 2003 en 2016 Ä 21 miljoen hebben overgehouden. Terwijl in werkelijkheid
moet het Ä 119 miljoen zijn, dus van die Ä 98 miljoen die pleite zijn zult u nooit ťťn cent winst zien.

De directie bestaat uit prutsers want ze goochelen met cijfertjes dus moeten ze dringend ander werk
gaan zoeken simpel toch. Als ik het goed heb staat op het plegen van fraude gevangenis, voor de
burgers maar de notabele heren, zijn ze onder en boven de wet, lappen ze de wetboeken aan hun laars?

Stel gewoon theoretisch dat alle gemeentehuizen alle provinciehuizen en die pipo's in de Tweede Kamer,
gezamenlijk jaarlijks Ä 18 miljard laten verdwijnen. Dat is het bedrag die de bevolking jaarlijks moet
bezuinigen, is het daarom niet veel verstandiger om de ambtenaren (op wie het betrekking heeft) Ä 2
voor de bus naar het arbeidsbureau te geven, want het zijn boekhouders van lik me vessie weg ermee.

http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen.html (Dossier)
http://www.leoverhoef.nl/ (Accountant)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912.html (Brief)
http://www.leoverhoef.nl/dossiers/zutphen/zutphen20170912x.html (2016)
http://www.leoverhoef.nl/scorelijst.html (Scorelijst)
https://www.youtube.com/results?search_query=leo+verhoef
https://duckduckgo.com/?q=leo+verhoef&ia=web

Leo Verhoef controleert Gemeente jaarverslagen.
https://www.youtube.com/watch?v=sJTLKlowhik
Rob Brockhus (Rechts) stopt als bestuurder S.D.N.
https://www.youtube.com/watch?v=91zFHzmBpcU
Sociale Databank Nederland.
http://www.sdnl.nl/index1024.html
https://www.youtube.com/user/grondvest/videos

=========================

DIVINE MUSIC.
http://www.broadwayworld.com/radio.cfm (Broadway)
http://www.streamingsoundtracks.com/ (Film Music)
http://www.ancientfm.com/ (Mediaeval and Renaissance)
http://stream.psychomed.gr/webstream%20baroque.html (Baroque Music)
http://www.jazzradio.com/ (Jazz Music)
http://www.yeslordradio.com/ylradio-gold.php (Black Gospel Music)
http://www.atos.org/atos-theatre-organ-radio (Theatre Organ Music)
https://www.solopianoradio.com/ (Piano Concerts Music)
http://www.classicalwebcast.com/ (Classical Music)
http://www.operacast.com/opstations.htm (Opera Music)
http://www.ibiblio.org/chinese-music/ (Traditional Chinese Music)
http://www.the1920snetwork.com/streams/index.html (The 3 1920's)
http://radiodismuke.com/ (Vintage 1920-1930)
http://www.listenlive.eu/oldies.html (Oldies Radio)
http://birdsong.fm/ (Bird Music)

OUT OF THE ORDINARY STUFF.
https://www.youtube.com/watch?v=hgll-XTqcS4 (Musical Tesla Coils)
https://www.youtube.com/watch?v=q0iOtJ5Xy78 (Water Concert)
https://www.youtube.com/watch?v=uENITui5_jU (Amazing Water & Sound Experiment)
https://www.youtube.com/watch?v=aq1Fti9-ct4 (Sand Patterns & Techno Music)
https://www.youtube.com/watch?v=wvJAgrUBF4w (Electronical Sand Dancing)
https://www.youtube.com/watch?v=lCARHatJQJA (Blocks With Memory)
http://www.philtulga.com/morse.html (MorseCode TypeMachine)
https://www.youtube.com/watch?v=J9HaT23b-xc (Bullet Physics)
https://www.youtube.com/watch?v=FIPu9_OGFgc (Voronoi Fracture and Shatter Lab Tests)
https://www.liveleak.com/view?i=868_1373655135&comments=1 (German Dude Builds Huge Firecracker)

ORIGINS OF HUMANITY.
http://www.akashicrecordsofsouls.com/ (What are the Akashic Records)
http://www.ancient-origins.net/ (Reconstructing the Story of Humanity's past)
http://www.ancient-world-mysteries.com/ (Mysteries from a Forgotten Age)
http://behavenet.com/apa-diagnostic-classification-dsm-iv-tr#301 (Handbook of DSM)
https://www.edgarcayce.org/the-readings/akashic-records/
https://en.wikipedia.org/wiki/Akashic_records (Akashic records)
http://darwin-online.org.uk/ (The complete works of Darwin)
http://philosophyowl.blogspot.nl/2013/05/introduction-to-kants-practical.html (Part 1 Immanuel Kant)
http://www.philosophyowl.blogspot.nl/ (Part 2 Immanuel Kant)
http://www.youtube.com/watch?v=4i6JhNTQFnU&index=1&list=PLRBOF-xiQuRJKo-XaTvttJLXdJWcw3hqx (8 parts Immanuel Kant)
http://www.rijnlandmodel.nl/achtergrond/sociologie/houding_top_1_psychopathie_bronnen.htm (Bazen zijn waarschijnlijk Psychopaten)
http://www.sacred-texts.com/ (Sacred Text Archive)
http://www.snakesinsuits.com/ (When Psychopaths Go To Work)
http://www.theosofie.net/onlineliteratuur/geheimeleer/(De synthese van wetenschap, religie en filosofie)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html (Brief aan de Kinderen)
https://www.verbodengeschriften.nl/html/de-mythe-van-de-psychiatrische-afwijking.html (Psychiatrie wat is dat?)
http://www.psychischegezondheid.nl/action/psychowijzer/281/psychose.html?tab=2 (Wie wanen? de niet-normale of de normale met Dogmas?).

The Freedom of Knowledge, The Power of Thought ©
http://educate-yourself.org/
http://mirrors.wordsforgood.org/educate-yourself.org/

=========================

A COURAGIOUS WOMAN - Rania Masri - A Peace Freedom Activist
Een Moedige Vrouw - Rania Masri - Een Vredes Vrijheids Activist
https://www.youtube.com/watch?v=2L5XURLZGU0 (Ferguson to Palestine - Speech by Rania Masri)
https://www.youtube.com/watch?v=hHAmAULY23U#t=398 (Speech: "Crisis in Gaza and West Bank)
https://www.youtube.com/watch?v=V4H5PFGr03Q (Speech: 'Mr.Obama, what is barbaric?'.)
https://www.youtube.com/watch?v=y8OcTpIDzZU (Uncovering the Syrian Conflict". July 10, 2013)
https://www.youtube.com/watch?v=wB0UaLwJLkE (Questions and Answers - The Syrian Conflict)
https://www.youtube.com/results?search_query=rania+masri (More YouTubes of Rania Masri)
https://greenresistance.wordpress.com/ (Website of Rania Masri)

========================

ILLUMINATI.
https://www.youtube.com/watch?v=Q9QwAPSsE4Y (The Causes of Poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=1RBvtTY1hTk (Images of Child Poverty around the world)
https://www.youtube.com/watch?v=bktyHW9R-00 (World bank IMF Federal cause extreme poverty)
https://www.youtube.com/watch?v=NQ952ba75Yk (How WTO World Bank IMF work?)
https://www.youtube.com/watch?v=IQRjn6kYcas (Usa Washington IMF Protests)
https://www.youtube.com/watch?v=2hW6_r1_1k8 (Police and Protesters Clash at WORLD BANK, IMF)
https://www.youtube.com/watch?v=exY4u0XsEGI (The Corporation - Trailer - 00hr1mt53sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Y888wVY5hzw The Corporation - Movie - 02hr24mt03sec)
https://www.youtube.com/watch?v=Yb5ivvcTvRQ (The Choice is Ours 2016)
https://www.thevenusproject.com/ (Beyond Politics and War)

(ENGLISH)
https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-Counterfeiting_Trade_Agreement (ACTA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA (DARPA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Investor-state_dispute_settlement (ISDS)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://en.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnership (TPP)
https://en.wikipedia.org/wiki/Transatlantic_Trade_and_Investment_Partnership (TTIP)

(DUTCH)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handelsovereenkomst_ter_bestrijding_van_namaak (ACTA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Comprehensive_Economic_and_Trade_Agreement (CETA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Defense_Advanced_Research_Projects_Agency (DARPA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Investeerder-staatarbitrage (ISDS)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trade_in_Services_Agreement (TISA)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Pacific_Partnershipfont (TPP)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trans-Atlantisch_Vrijhandels-_en_Investeringsverdrag (TTIP)

http://ttip2016.eu/sign-the-petition-against-ttip-and-ceta-copy.html (Sign the Petition)
https://stop-ttip.org/nl/ (Different Languages)
https://ttip-referendum.nl/ (Teken de Petitie)
https://www.meerdemocratie.nl/stop-partijpolitieke-benoemingen-achtergrondinformatie (Stop Vriendjes Politiek)

========================

HELP:
https://www.amnesty.org/en/ (Help and Save Innocent PoliticalPrisoners)
http://indigenouspeoples.nl/nl (Nederlands Centrum voor Inheemse Volken)
http://returntosender.nl (Voor lokaal gemaakte producten)
http://www.savetibet.org/ (Tibet wordt al 66 jaar (07-10-1950) bezet door China)

Help the Children - Help de Kinderen - yepi din ptjieng:
https://www.changeforchildren.org/
http://www.aflatoun.org/
https://www.ics.nl/en/
https://www.kidsrights.org/
http://www.net4kids.org/

=========================

ARAB STUFF.
Arab Radio Channels.
http://radio-dzair.com/
http://www.radio2moro.com/?page_id=2185
http://allahuakbar.radio.net/
http://www.radio.net/language/Arabic/
http://www.radioislam.org.za/audio_stream/

Arab Tv Channels.
https://arabic.rt.com/live/
http://fomnybox.com/news-channels.aspx

Arab Dancing Festivals.
http://www.youtube.com/watch?v=WGuY0Q0DAzI (Tunesia)
https://www.youtube.com/watch?v=JL90nZnGiQQ (LA Dabke Troupe)
http://www.youtube.com/watch?v=MCPnNCVNFgg (Arabian Dance Festival
http://www.youtube.com/watch?v=T83q1A1J0Eo (Kurdistan Dance?)

http://makkahlive.net/madinalive.aspx (Prayer time for Islamic Countries)
http://www.sahih-bukhari.com/ (Sayings and Deeds of Prophet Muhammad)
http://www.islamiclandmarks.com/ (Info about historical Islamic significance)
http://www.salaattime.com/salaat-time/ (Download Salaat 2.7)

https://www.youtube.com/watch?v=6BzkJVk7nqw (Ex muslim meltdown on TV station, interviewer)
https://www.youtube.com/watch?v=v5foN-2ucZc (Arab guy has meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=ESBM9q14dIQ (Angry arab goes into meltdown after reading book)
https://www.youtube.com/watch?v=rbzwVn0cUBM (Spanish man destroys Muslim after reading book)

https://www.youtube.com/watch?v=w8wZzGOH3ts&list=PL0A4EB5D68AF2E67E (Arab Lessons with Maha).
https://www.youtube.com/watch?v=UftNBrM7Phs (Making PitaBread with Maha)

=========================

ADRESSEN: 1e Gemeenten van Nederland - 2e Ned Euro ParlementariŽrs.
3e De Europese Unie - 4e Adressen Regering - 5e Alle Nederlandse Wetten.
http://almanak.overheid.nl/categorie/2/Gemeenten_A-Z/     http://www.europarl.europa.eu/meps/nl/search.html?country=NL
http://europa.eu/     http://www.gksoft.com/govt/en/nl.html     http://www.st-ab.nl/wettenoverige.htm

http://www.destaatsschuldmeter.nl/     http://www.werkloosheidsmeter.nl/
http://www.ikmaakbezwaar.nl/     http://www.ikclaimmijnnaam.nl/    http://www.freepress.net/

=========================

THESE 2 SEARCHENGINES WON'T REGISTER YOUR BROWSING.
https://ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

=========================

COMPUTER SAFETY.
http://www.symantec.com/security_response/removaltools.jsp Virus Removal Tools
https://support.norton.com/sp/en/us/home/current/solutions/kb20080710133834EN_EndUserProfile_en_us#

=========================

TRANSPORT.
https://www.youtube.com/channel/UC35G9Mz2O_hkMZYwaMGTzAw (TramRide in The Hague)
https://www.youtube.com/watch?v=cKRanwMaGxI&list=PLOx9Bo4r0tRbbNammCT-C6IaKhcb-8pvi (TramRide in Amsterdam)
https://www.youtube.com/user/76Darkboy/videos (Tramride in Rotterdam)
https://www.youtube.com/channel/UCBAEKV7hXaeJaDIVtR35M6Q Tram of Utrecht
http://spoorkaart.mwnn.nl/ (Virtual Railmap of The Netherlands)
https://www.wegrijden.nl/theorie-examen-oefenen-gratis/auto (Gratis auto theorie examen)

https://www.youtube.com/user/RTT4052/videos (Harry Stam Trucking)
https://www.youtube.com/watch?v=B9kgb19sTYk (Zycie Kierowcy Beautiful Route)

Euro Truck Simulator 2
https://www.youtube.com/watch?v=xlTuC18xVII&feature=player_embedded (ET2 Promo)
https://www.youtube.com/watch?v=_XZc5h2TCII (Promo Trailer Afsluitdijk)
https://www.youtube.com/watch?v=2sTlO6ySfAE&feature=fvwp&NR=1 (Going to Hamburg Germany)
https://eurotrucksimulator2.com/ (Main Website)

https://www.flightradar24.com/ (Click on Plane for Flight-Info)
http://www.atcbox.com/airportcams/ (Amsterdam Camera Runway 06-24 Gone)
http://www.atcbox.com/gatecam/ (Amsterdam Camera Gate - Rotating Gone)
http://www.liveatc.net/flisten.php?mount=eham4&icao=eham (Listen to Pilots and TrafficControllers)
https://www.planespotters.net/ (Plane Spotters)

http://www.dutchfs.com/ (The dutch Flight Simulator Site)
https://www.youtube.com/watch?v=RLFbNcqG_ng (Paro Cockpit Landing home simulator boeing 737-800)
https://www.youtube.com/watch?v=WN5-G6adg0g (Approaching Innsbruck in a Boeing 737-800)

https://www.youtube.com/watch?v=kOIyBAcz1yI (A tour by Sunny Williams)
https://www.youtube.com/watch?v=afBm0Dpfj_k (A tour by Andrť Kuipers)
https://www.youtube.com/watch?v=RtU_mdL2vBM NASA Live Feed.
http://space.cweb.nl/tracking-iss-zarya.php (Tracking ISS)
https://apod.nasa.gov/apod/archivepix.html (Daily Space Pictures)
http://server7.wikisky.org/? (Star Views)
http://www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html (MoonCallender)

=========================

KOMEDIE -- COMEDY.
https://www.youtube.com/watch?v=iJ5P-u1wsug (Nigga Shit)
https://www.youtube.com/watch?v=yhFSIGV5xtE (Kids and the new Grandma)
https://www.youtube.com/watch?v=Yh_r8avi9wQ (Weed and Hennessy)
https://www.youtube.com/watch?v=Y5yMZEr6MbI (Bernie Mac "Milk & Cookies")

http://www.youtube.com/watch?v=XqHYzYn3WZw (Oh Oh Little Bitches)
https://www.youtube.com/watch?v=UdJ6pnPW2b4 (Kid Buys Condoms - WHAAAT?)
https://www.youtube.com/watch?v=kKW8O4TauYk ("Spanish Radio" - Gabriel Iglesias)
https://www.youtube.com/watch?v=BPjGyJvefd4 (The Scumbag started)

https://www.youtube.com/watch?v=uID5weL61Us ("Peanut: Taste of China")
https://www.youtube.com/watch?v=9YgZRvhpX0c (Peanut on Christmas)
https://www.youtube.com/watch?v=yI-7mQUTiXI (Sweet Daddy Dee)
https://www.youtube.com/watch?v=a_AJBB4c-vc (Terry Fator - Ventriloquist)

https://www.youtube.com/watch?v=KMTfJR6HBrg (Why don't black people tip)
https://www.youtube.com/watch?v=2VRLHI0G0-M (Ikiesha Former Manhattan Prosecutor)

=========================

RACISME -- RACISM.
In sessions Jane Elliott shows groups of Whites why they are Racists
https://www.youtube.com/watch?v=qzycqpRZ7cY (Jane Elloitt at Oprah Winfrey)
https://www.youtube.com/watch?v=H-nQF4RYC7w (In Group-Out Group Bias & Racism)
https://www.youtube.com/watch?v=K1jf86p90ZY (Indecently Exposed)
https://www.youtube.com/watch?v=YnICq2uUu1o (The Stolen Eye)
https://www.youtube.com/watch?v=DSUKmyZkTSg (Blue Eyes/Brown Eyes)
https://www.youtube.com/watch?v=tAE3UqxIhfE (How do you Identify Racism 00.28mt)
https://www.youtube.com/watch?v=ERB1o4mbK8I (How Racist Are You? 00.47mt)

https://www.youtube.com/watch?v=fF9s0as_d_4 (J. Elliott Being Interviewed)
http://www.janeelliott.com/ (Website Misses J. Elliott)
https://www.youtube.com/results?search_query=jane+elliott+blue+eyed+people (Jane Elliott Blue Eyed People)

https://www.youtube.com/watch?v=m_LglaSbMxM (Mulatto: Mixed Race In America)
https://www.youtube.com/watch?v=PGu-WL4RqsU (Adorable Mixed Kids)
https://www.youtube.com/watch?v=QiRx40RmEgw (1 Mixed Children)
https://www.youtube.com/watch?v=nBl200CqqMA (2 Mixed Children)
http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (Moksi Trow / Gemengde Huwelijken / Mixed Marriages)
https://web.archive.org/web/20150703001451/http://www.angelfire.com/space/cropcircles/ (It can take a while)

=========================

OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.
Houdt u echt serieus van uw kinderen, en wilt u dat uw kinderen voor eeuwig gelukkig blijven. Laat ze
in de geestelijke wereld, gebruik een condoom. Het leven dat ze op Aarde lijden is gemiddeld 80 jaar,
het is toch alleen maar kommer en kwel, ellende pijn verdriet economische problemen en oorlogen.

En mocht u denken, ik maak toch kinderen want het komt wel goed op Aarde, dan leeft u volgens mijn visie
in een droomwereld. Het gaat al duizenden jaren beroerd op Aarde, en de mensheid kennende zal het altijd
zo blijven. Tenzij ze zwaar veranderen, anders gaan denken en doen, en dan hebben we hopelijk nog een kans.

Misschien bent u wel ťťn van die mensen die zeggen, het heeft toch geen zin, waar maak je je druk om,
of je trekt toch aan het kortste eind, of het is nu eenmaal zo, en vervolgens doet u niks. En omdat de
massa zo praat en vervolgens niks doen, verandert er ook niks, dus de massa houdt zichzelf voor de gek.

Je wordt eerst hulpeloos geboren op Aarde en bent afhankelijk van de grillen van je ouders. Die hangen
je allerlei kolder aan de neus over mijn opvoeding, mijn politieke partij, mijn kerk, mijn dit mijn dat.
Ga je anders denken, dan wordt je direct in de kraag gegrepen, en of krijg je een psychiatrische behandeling.

Dan moet je verplicht naar school om carriŤre voor de ouders te gaan maken, wat ze zelf vermoedelijk niet
dorsten. In de maatschappij moet je stoer doen, haantje de voorste zijn, het laatste woord hebben, zorgen
dat je op de eerste plaats komt, rijk worden, en dit en dat, want je bent beter dan de kinderen van de buren.

Vervolgens wordt je werkloos want je bent te duur, of met de globalisering verdwijnt het bedrijf naar het buitenland.
En als je geen werk kan vinden zegt de massa dat je een luilak bent. Dan val je in handen van ambtenaren, en krijg
je een rot behandeling. En dan willen die idioten van de politiek ook nog eens de sociale voorzieningen afschaffen.

Dan wordt je ziek, want de multinationals en bedrijven stoppen ons voedsel vol met rotzooi, en de idioten doen niks
om dat te verhinderen want ze zijn dikke vriendjes. Sinds die zogenaamde revolutie in de voeding en chemische industrie,
is er een explosie van allerlei ziektes. Een groot deel van de mensen sterven wereldwijd massaal aan allerlei rotziektes.

Dan wordt je oud en weer afhankelijk van anderen. En omdat je niet veel meer kan, kun je een prooi worden van de
vele psychopaten die ook in de hulpverlenerswereld werken, die kunnen zich eventueel gaan uitleven op de hulpeloze
mens. En zelfs na je dood moet je nog betalen voor je graf, zo niet dan heb je kans op een armengat van het gemeentehuis.
DUS OFFER U ZELF OP VOOR UW KINDEREN EN GEBRUIK EEN CONDOOM.

https://verbodengeschriften.nl/html/hoe-kinderen-lijden-door-de-fouten-van-hun-ouders.html
https://verbodengeschriften.nl/html/brief-aan-de-kinderen.html
https://www.youtube.com/results?search_query=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders
https://duckduckgo.com/?q=Hoe+kinderen+lijden+door+de+fouten+van+hun+ouders&t=h_&ia=web

=========================

VIJF KINDEREN VERWIJDERD UIT NEDERLAND DOOR NAZI'S.
Afgelopen maandag 05 december 2016 zijn Mevrouw Sadiyo Hassan, en haar vijf hier in Nederland geboren
kinderen op het vliegtuig naar ItaliŽ gezet, waar ze nu slapen op het vliegveld. Want ItaliŽ wil ze niet binnen laten.

In de tweede wereldoorlog werden ook hier geboren kinderen verwijderd uit Nederland door
de Nazi's, en nu 71 jaar later gebeurt het weer. Wat zijn we toch een beschaafd land.
http://www.1limburg.nl/besnijdenis-dreigt-na-uitzetting-vluchtelingen-echt

De poort van Europa staat wagenwijd open, miljoenen sjouwen ongestoord naar binnen, en daar zitten
genoeg criminelen vagebonden verkrachters en moordenaars tussen, die straks een verblijfsvergunning
krijgen. Maar de kinderen die hier langer dan 5 jaar wonen, of soms zelfs hier in Nederlanden zijn
geboren, en in aanmerking zouden komen voor een kinderpardon, worden gewoon het land uitgeschopt.

https://www.defenceforchildren.nl/
Situatie uitgezette kinderen in ArmeniŽ erbarmelijk.
Het was koud geweest die nacht. Het kleine elektrische kacheltje verwarmt de handen van de 16-jarige Lucine.
Lucine is 16 jaar en heeft vijf jaar in Nederland gewoond voordat zij in april 2016 werd opgepakt,
vastgezet en uitgezet naar ArmeniŽ met haar moeder, zusje en broertje. Haar vader leeft niet meer. Ze woont
in een vervallen stacaravan, zonder verwarming of stromend water. Het vriest in de stacaravan. Haar moeder
en zusje zijn ziek maar je krijgt alleen gezondheidszorg wanneer je betaalt. En geld is er niet.

https://www.youtube.com/watch?v=dLB36UzvhWE (De schaamte voorbij)
https://www.youtube.com/watch?v=2SSeUMWOI94 (Ik voel me hier een vreemde)
https://www.youtube.com/watch?v=KzrwebGLqbE (Oproep: Ik Blijf Hier)

=========================

Er zijn genoeg beter-gesitueerden die geen interesse hebben, in de bedeelde van hun eigen en of
andere landen. Ze hebben bv. geen interesse, in de alternatieve websites zoals op deze websites.
Zij en hun politici houden er een systeem op na, wat hun financieel voordeel oplevert, en dat willen
ze graag zo houden. Dat de massa wereldwijd in de financiŽle puree zitten dat, interesseert hun geen hol.

Dit zijn allemaal democraten dus de meerderheid van de stemmen bij de laatste verkiezingen.
Volks lands en menselijke verraders dus, zo zie ik het dan. Plus ze hebben het eeuwig over
democratie mensenrechten wetboeken bijbels fatsoen moraal in waarde laten respect, maar volgens
mij praten ze Chinees, want dit taaltje begrijp ik niet. Wolven in schaapskleren? Ik EIS verandering.

De meeste politici menen het niet met het volk. Want wat gebeurt er als een rechtse partij zijn zin
niet krijgt na de verkiezingen, dan sluiten ze een coalitie met een linkse partij, of de linkse sluit
een coalitie met de rechtse, en staan dus hun kiezers letterlijk en figuurlijk tot op het bot te verraden.
Dat houdt in dat de verraders -- MET ALLE GEWELD -- in die Tweede Kamer willen blijven. Psychopaten dus.

Coalities moeten verboden worden, want het is gewoon -- Landverraad --. Zo mogen ook niet de biljetten van de
niet stemmers naar de grootste partij gaan, wat ook -- Landverraad -- is. Na de verkiezingen gaan de partijen
in achterkamertjes een regeerakkoord sluiten dat, betekent dat voor de komende vier jaar alles vast staat.
Waarom hebben de kiezers dan gestemd als er toch niks veranderd. Hun knollen voor citroenen verkopen?

De burgers en landgenoten oftewel de kiezers, zijn die Volksverraders -- Landverraders en NSB'ers? Want zij die op 15 maart
hebben gestemd, hebben een regering neergezet die in mijn huis en computer inbreekt en daar zitten te snuffelen. En zij de
kiezers vinden het niet erg dat zij dit doen. Wat zouden ze er van vinden, als ik in hun huis inbreek en ga snuffelen in hun PC?

Zijn deze mensen dan nog wel te vertrouwen, als ik ze tegenkom op bv. straat en ze mij vriendelijk groeten. Menen ze het
echt of houden ze me voor de gek, heb ik hier misschien te maken met wolven in schaapskleren? En dat is lastig leven, ik
weet nou niet meer waar ik aan toe ben met deze verraderlijke wezens. Moet ik nu soms gaan emigreren naar een ander land?

In een dorp wonen 1000 bewoners, en 990 van hun zijn inbrekers en dat al duizenden jaren. Inbreken is volgens
hun de normaalste zaak van de wereld, men wordt er niet warm of koud van. En die andere 10 die inbreken niet
in de haak vinden, worden waarschijnlijk behandeld in een psychiatrische inrichting. Want ze leven niet in de
realiteit, maar dat die realiteit van die 990 van alle kanten stinkt. Dat ruiken ze allang niet meer, omdat ze
er al te lang in zitten. Een boer ruikt de mest van zijn vee in de stal al lang niet meer, maar wij bezoekers wel.

Scrol ongeveer 25% zoek de datum 25 februari 2017, en lees het verhaal:
Stemmen is instemmen met de onderdrukking van jezelf en je buren.
https://handjecontantje.org/
https://stemniet2014.wordpress.com/2014/05/01/de-kiezer-is-de-crimineel/

http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/Het_Einde_van_al_het_Kwaad_Eindversie_03.pdf
http://achterdesamenleving.nl/wp-content/uploads/2014/10/The_End_Of_All_Evil_by_Jeremy_Locke.pdf
https://www.youtube.com/results?search_query=het+einde+van+al+het+kwaad
https://duckduckgo.com/?q=het+einde+van+al+het+kwaad&t=h_&ia=

Zo worden kuddedieren gemaakt.
https://www.youtube.com/watch?v=WkT0BtfOB-M (The Monkey/Stepladder ExperimentT)
https://www.youtube.com/watch?v=BNIgztvyU2U (IfYouWereKing)
https://www.youtube.com/watch?v=H6b70TUbdfs (TheTinyDot)
https://www.youtube.com/watch?v=vb8Rj5xkDPk (The Jones Plantation)

(Dutch) Statisme: (Het gevaarlijkste geloof - met Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=VHpkQZErm7g
http://www.rivendellvillage.org/Larken_Rose_Het_meest_gevaarlijke_bijgeloof.pdf

(English) Statism: The Most Dangerous Superstition - with Larken Rose
https://www.youtube.com/watch?v=LvsE-W8wAfc
http://www.freeyourmindaz.com/uploads/1/2/8/3/12830241/the-most-dangerous-superstition-larken-rose-2011.pdf

Is Anarchy Dangerous? No, But Statism Is...
https://www.youtube.com/watch?v=-1tVXusMwGQ
The Myth Of Authority.
https://www.youtube.com/watch?v=lt23wIZl_SE

https://www.youtube.com/results?search_query=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren
https://duckduckgo.com/?q=Stemmen+is+instemmen+met+de+onderdrukking+van+jezelf+en+je+buren&t=h_&ia=web

http://www.courtfool.info/nl_home.htm
https://onsgeld.nu/

=========================

WIJSHEDEN.
De redding van de wereld komt niet door de massa, die zonder ruggegraat is, en akkoord
gaat met alles. Maar uit de scheppende opstand van de minderheid, die zich niet aanpast.
MARTIN LUTHER KING.

Als je praat, herhaal je slechts wat je allang weet.
Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.
DALAI LAMA.

Neem niets voor waar aan, ook deze site niet.
Heb een open geest en u ervaart de Waarheid.
MAHAVIR YOGANANDA.

God is black, and the Devil is white.
RUDIE J. GOUVERNANTE.

=========================

FRANCE IS A RACIST COUNTRY.
Op deze site wordt verteld dat, de Afrikaanse landen alleen maar op papier onafhankelijk zijn van
Frankrijk. De EU en ik neem aan ook de Tweede Kamer weten hiervan, maar doen niks. Ze hadden
ook kunnen zeggen, ophouden hiermee, of je mag niet toe treden tot de EU, of we gooien jullie uit ťťn
Europa. Ze vergeten erbij te vertellen dat, ze in de slaventijd de grondstoffen van de oorspronkelijke
bewoners gratis wegsleepte naar Frankrijk. Ze vergeten er bij te vertellen dat de slaven geen loon kregen.

Is France Scum of the Earth?
http://dutchturks.nl/afrikaanse-landen-zijn-nog-steeds-kolonien-van-frankrijk/
Are white people humans or animals?
https://truthnewsinternational.wordpress.com/2015/11/22/14-african-countries-forced-by-france-to-pay-colonial-tax-for-the-benefits-of-slavery-and-colonization/

=========================

RESEARCHING THE HOLOCAUST.
Ik wil hier NADRUKKELIJK bij zeggen. Dat ik de -- HOLOCAUST NIET ONTKEN of BESTRIJDT --.
Dat kan ik niet doen om de simpele reden dat ik na de oorlog ben geboren, en hem dus niet heb
meegemaakt. Wat ik wel doe op het internet is luisteren naar de voor en tegenstanders van de holocaust.
En hopelijk kan ik dan in de toekomst mijn eigen conclusie trekken. En als dat ook al verboden is,
dan zijn wij als mensheid diep gezonken. Dan komt er in de toekomst waarschijnlijk ook een
wet die ons gedachtes gaat verbieden. En dat is duivelswerk van rasechte dictators en tirannen.

Als het klopt mag de holocaust wel onderzocht worden en vervolgens gepubliceerd,
want 9 van de 10 Joden zijn geen Bijbelse Joden, ze stammen niet af van de stam
van Judea, maar het zijn afstammelingen van de Khazaren uit OekraÔne.
http://www.khazaria.com/brook.html
https://duckduckgo.com/?q=Khazars+&t=h_&ia=web

Je vraagt je af of (nep)Joden de rijken de notabelen de bankiers en de multinationals,
hun eigen volk hebben opgeofferd in de Tweede Wereldoorlog, om een excuus te hebben om
Palestina te kunnen jatten, en het vervolgens IsraŽl te noemen. In hun Talmoed staat dat
er zes miljoen Joden moeten sterven om IsraŽl te stichten, misschien hebben ze het wel geforceerd.

Volgens mij zijn -- de tien geboden -- alleen voor de Joden bestemd, want de Joden liepen
in de woestijn toen ze uit Egypte kwamen, en niet mensen die heidenen worden genoemd.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tien_geboden
Volgens Exodus 20:1 ontving Mozes van God, op de berg Horeb in de
SinaÔ-woestijn, op twee stenen tabletten ("tafelen") de 'Tien geboden'.

http://balder.org/judea/pdf/Gawains-Weerlegging-Van-Nizkors-Holocaustvisie-Stop-Sjoa-Ontkenning-66-Vragen-Ontzenuwd.pdf
http://www.wijwordenwakker.org/content.asp?m=M26&s=M118&l=NL

Het kan wel 3 minuut duren met downloaden, omdat er 1240 pagina's zijn.
https://ia600306.us.archive.org/17/items/HolocaustHerzien/Holocaust%20Herzien.pdf
https://www.radioislam.org/nederlands/complete-feiten-over-de-holocaust/complete-feiten-over-de-holocaust.html#24b
http://deswaan.com/wp-content/uploads/2014/02/Klaag-heel-Nederland-niet-meer-aan-om-de-Holocaust.pdf
http://www.doorbraak.eu/waarom-nederland-niets-heeft-geleerd-van-de-nazi-holocaust/

http://go2war2.nl/
http://www.wo2actueel.nl/artikel/5204/Meeste-notarissen-deden-mee-aan-verkoop-Joodse-huizen.htm

https://sites.google.com/site/ncfaktueel/de-tweede-wereld-oorlog-en-haar-geldmagnaten
https://sites.google.com/site/ncfwhistleblower/geheim-rapport-europese-unie-legt-grondslag-voor-vierde-nazi-rijk
https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/nazi-nederland

IG Farben: Official Records from the Nuremberg War Crimes Trials.
http://www.profit-over-life.org/
What you always wanted to know about the Brussels EU.
http://www.relay-of-life.org/en/
http://old.relay-of-life.org/nl/pdf-files/eu_book_nl_chap05.pdf
http://nl.metapedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandstalige_literatuur
http://www.mstsnl.net/ekc/pdf/27-mei-2012-brief-aan-maxima-over-nederland-bestaat-niet.pdf

http://destillewaarheid.nl/2015/07/14/de-waarheid-die-de-media-verborgen-houden-over-gaddafis-libie/
http://destillewaarheid.nl/2016/07/31/wat-is-er-gebeurd-met-gaddafis-great-man-made-river/
http://nageltjes.be/wp/wp-content/uploads/2014/02/sharia_voor_niet-moslims.pdf

VRIJE MENINGSUITING Alias CHARLIE HEBDO.
http://www.gouvernante.info/vrijemeningsuiting.htm
https://www.ixquick.nl/    https://duckduckgo.com/

Type bv. holocaust censuur (deze 2 sites slaan uw gegevens niet op)
ACADEMISCHE -- BOEK -- HOLOCAUST -- INTERNET -- MAATSCHAPPELIJKE --
MEDIA -- MORELE -- RELIGIEUZE -- SOCIALE -- WETTELIJKE en ZELFCENSUUR.

VERKLARING VAN DE RECHTEN VAN DE MENS. Algemene Vergadering der Verenigde Naties, Artikel 19: Parijs, 10 december 1948.
Ieder heeft het recht op vrijheid van mening, wat insluit niet verontrust te worden omwille
van zijn meningen en door om het even welk uitdrukkingsmiddel zonder inachtneming
van grenzen, inlichtingen en ideeŽn op te zoeken, te ontvangen en te verspreiden."

FUNDAMENTELE MENSENRECHTEN IN DE EUROPESE UNIE. Artikel 11 - 1 Nice, 7 december 2000.
Elke persoon heeft recht op vrije meningsuiting. Dit recht bevat de vrije denkwijze
en de vrijheid om inlichtingen of gedachten te ontvangen of mede te delen, zonder
dat publieke autoriteiten zich daarmee bemoeien en zonder inachtneming van grenzen.

AMERIKAANSE GRONDWET, ARTIKEL 1 ("Eerste Amendement").
Het Congres zal geen wet aannemen betreffende het oprichten van een godsdienst,
of het verbieden van de vrije uitoefening van een godsdienst, of de vrije menings-
uitoefening belemmeren, of van de pers; of het recht van de mensen zich vredig te
verzamelen, en een verzoek te richten aan de regering om klachten recht te trekken".

https://www.amnesty.nl/mensenrechten/encyclopedie/vrijheid-meningsuiting

Duitse advocate krijgt gevangenisstraf wegens het aan de kaak stellen (Ontkennen?) van de Holocaust.
https://www.youtube.com/watch?list=PLWfQs0wHyx2sE6-nyxhUWa1TxFCdE-uK6&v=y3JdIc2PgrE (Nederlands 38Min)
https://www.youtube.com/watch?v=Q0v4xz48jwM&list=PLmhOh2N4OJbFvpV4RE7EKpqRDU61YB0Cn (Duits 1uur40min)

http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/

Als je de Europese wetgeving bekijkt, waar je strafbaar bent en naar de gevangenis gaat, plus leuke
boetes als je de Holocaust onderzoekt verspreid plaats op een Internetsite. Dan kom je tot de conclusie
dat de middeleeuwse inquisitie weer terug is, de bekende Heksenjacht, alleen de folteringen ontbreken
nog. In BelgiŽ krijg je ťťn jaar gevangenisstraf plus, je hebt daarna tien jaar geen recht op AOW een
Pensioen een uitkering een paspoort en geen recht op medische verzorging. Dit is het toppunt van
Communisme. Dit gebeurt ook in China en Noord Korea, daar ga je naar een heropvoedingskamp als je je
mening hebt gegeven wat de partij niet bevalt. En wie veroorzaakt dit allemaal in Europa, de IsraŽlische
Knesset lobbyisten. En niemand praat over de communistische Joden die in de vorige eeuw tientallen
miljoenen burgers van het leven hebben beroofd in Oost Europa, dat vinden de Europese regeringen prima.
Men heeft ook geen interesse in de Genocide op de Palestijnen in de afgelopen 71 jaar door de IsraŽl Knesset.

Questioning The Holocaust - Why We Believed (Part 1 of 2)
https://www.youtube.com/watch?v=RddqP0ABzwM

=========================

DE VERBORGEN GESCHIEDENIS VAN DE ONGELOVIGE KWAADAARDIGE
KHAZARIAN MAFFIA (97% van de Bijbelse Judea Joden zijn nep-Joden).
http://www.veteranstoday.com/2015/03/08/the-hidden-history-of-the-incredibly-evil-khazarian-mafia/
https://www.youtube.com/user/peapolzmedia/videos
https://www.youtube.com/results?search_query=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+%28Updated%29
https://duckduckgo.com/?q=The+Hidden+History+of+the+Incredibly+Evil+Khazarian+Mafia+(Updated)&t=h_&ia=web

=========================

VERDAMMT NOCH MAL.
ScheiŖe ich hab es ja nicht gewusst, wie sie mich hassen.
https://www.youtube.com/watch?v=wqkPAa7fYm8 (Angela Merkel - Was Medien nicht zeigen)
https://www.youtube.com/watch?v=YBV9-c2fbPM(Angela Merkel wird fertig gemacht)
Die Angela Merkel wird abgebrent durch Gregor Gysi.
https://www.youtube.com/watch?v=eWm6zq4eUCQ (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 1/2)
https://www.youtube.com/watch?v=0NRG1DMtsys (Gysi macht die Merkel zur Schnecke 2/2)

ICH BIN AUCH EIN TERRORIST.
https://www.youtube.com/watch?v=SGD2q2vewzQ (Du bist Terrorist)
http://www.sdnl.nl/pdf/aangifte-eigen-verklaring.pdf (Aangifte Formulier)

=========================

In de oorlog kregen de Joden een nummer op hun arm, binnenkort krijgen alle 7 miljard burgers ongevraagd en tegen hun zin
want het is verplicht een RFID Chip onder de huid inclusief een ingebouwde gifkamer met cyanide die men kan activeren voor
dissidenten revolutionaire rebellen en iedereen die tegen de rijken de elite machtswellustelingen de multinationals enz. zijn.
https://www.youtube.com/results?search_query=rfid+chip

https://www.youtube.com/watch?v=51UseTj-nR8 (Norman Finkelstein: Netanyahu is a maniac)
https://www.youtube.com/watch?v=U3by9FoEFB8 (Israel vs Palestine - feat. DAM & Norman Finkelstein)
https://www.youtube.com/watch?v=pJpBBeTSNxc (Jewish girl exposes Israel)
https://www.youtube.com/watch?v=yXB6kWBsxss (Palestinian mother arrested, her Children attacked)

https://www.change.org/p/nederlandse-regering-geen-bommen-op-syriŽ (Geen bommen op SyriŽ)
https://www.oneworld.nl/vrede-veiligheid/bombarderen-syrie-stem-mee (Bombarderen in SyriŽ: Ja/Nee? (stem mee)

Het al 15 jaar bombarderen van het Midden Oosten is volgens mijn visie, racistisch koloniaal denken van de arrogante verwaande
westerse wereld, vanaf 1945 tot het huidige 2016 al 71 jaar lang zijn Amerika en de Navo landen aan het bombarderen waar mensen
met een huidskleur wonen, ServiŽ was geloof ik het enigste blanke land, en dat was ook alleen maar om Rusland dwars te zitten.

http://www.mombu.com/politics/politics/t-waarom-werd-in-1550-de-eerste-blanke-racistische-theorie-verzonnen-2100571.html
http://hetuurvandewaarheid.info/jim-beame/

=========================

(The Other Side Independent TV News) http://rt.com/on-air/ (De Andere Kant Onafhankelijk Tv Nieuws)

Deze info is bedoeld voor de Regeringen die met dat bordje: "Charlie Hebdo" op straat liepen.
(AEL in hoger beroep veroordeeld voor Holocaust Cartoon 19 augustus 2010)
http://www.cidi.nl/ael-in-hoger-beroep-veroordeeld-voor-holocaustcartoon/
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/
http://politiek.tpo.nl/2016/02/27/omstreden-historicus-david-irving-joden-en-communisten-kunnen-me-aanvallen-zoveel-ze-willen/
https://www.youtube.com/watch?v=bm_hWenGJKg (Duitse Journalist doet boekje open over de Pers&Media)
https://germaansegeneeskunde.info/lezenswaardigheden/kanker-in-israel-opvallend-zeldzaam
(Scroll 25% for Dutch Language) Holistic treatment cures most of the Jewish CancerPatients - Regular treatment kills most of the Palestinian CancerPatients.
http://www.newtreatments.org/waarheid (Alternatieve Geneeswijzen)
https://ixquick.nl/     https://duckduckgo.com/ (Type: holocaust cartoon)

=========================

Zijn er wel of geen zes miljoen Joden gestorven in de tweede wereldoorlog. De geschiedschrijvers
en de historici onderzoeken al 72 jaar die oorlog, en komen steeds weer tot de conclusie dat er
helemaal geen zes miljoen Joden zijn vergast dat, is een sprookje om de volkeren zoet te houden.

Plus het blijkt na onderzoek ook dat, de meeste Joden geen Bijbelse Joden zijn, maar Khazaren
zijn oftewel nazaten van Turkije. De rijke Joden zoals bankiers politici multinationals hebben
de (nep)Joden bewust opgeofferd in die oorlog, om een excuus te hebben om Palestina te jatten.
http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/esp_sociopol_khazar01.htm (The History of the Khazars).
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_tema.htm (Index)

In de Joodse Bijbel staat ook geschreven dat niet Joden -- ongedierte -- zijn die uitgeroeid mogen
worden wanneer het ons uitkomt. Daar staat ook geschreven dat er eerst zes miljoen moeten sterven
om Palestina te mogen jatten dat, staat al duizenden jaren in hun Bijbel. Is er slim spel gespeeld?

Ik zou alle fanatieke (nep)Joden die hier in Nederland wonen willen adviseren -- Ga in Palestina wonen --.
Kom ons hier in Nederland niet blokkeren met je communisme, waar we niet meer mogen denken praten
schrijven en publiceren zoals we willen. Blijf met je pokke (nep)Joodse poten van onze vrijheid af.
http://nieuws.tpo.nl/2016/02/24/hotel-den-haag-weigert-omstreden-historicus-david-irving-op-last-gemeente/

https://www.youtube.com/watch?v=yBnMtkbWPCs
https://www.youtube.com/results?search_query=the+first+holocaust
https://duckduckgo.com/?q=the+first+holocaust&t=h_&ia=web

=========================

Orgaan donatie is altijd "KANNABALISME".

De ene kannibaal, eet het lichaamsdeel via de mond zoals vroeger de Papoea's
en de andere kannibaal, eet het lichaamsdeel via een operatie zoals de westerling.

Uitspraak van een burger gezien op TV: "Mijn lichaam is geen gereedschapskist van de
medici, die wanneer ze maar willen, ongelimiteerd kunnen graaien zonder mijn toestemming".

A: Hallo wij verwelkomen u als lid van onze stichting.
B: Huh, stichting?
A: Ja u bent nu lid van onze stichting.
B: Ik weet van niks.
A: U bent verplicht lid van onze stichting.
B: Maar ik kan me niet herinneren, dat ik mezelf heb opgegeven als lid.
A: Dat klopt, dat hebben wij gedaan.
B: Maar moet ik dat zelf niet aangeven dan.
A: Nee dat maken de regering en wij uit niet u.
B: Maar als ik geen lid wil zijn dan.
A: Dan moet u dat even doorgeven en verwijderen we uw naam van de lijst.
B: Langs deze weg verzoek ik u om mijn naam, te verwijderen uit de orgaandonorlijst.
A: Wilt u uw organen niet doneren na uw dood.
B: "NEE"!!!!! PERIOD
A: Dan gaan we na uw dood, gewoon uw familie terroriseren, totdat we toch onze zin en uw organen krijgen.
Want uw lichaam en uw organen zijn niet van u. Maar zijn ons eigendom, daarom doen we er ook mee wat we willen.

En omdat we langer willen leven, stelen we gewoon uw organen zelfs na u dood.

Er moet een standaard lege lijst zijn. En een ieder die wil doneren plaats zijn naam.
En degene die niet wil plaatst niet zijn naam. Nu is iedereen wettelijk gedwongen donor,
zonder dat hun wat gevraagd is. Dit is de wereld van dictators en machtswellustelingen.

U gaat naar uw stadhuis in uw woonplaats als u donor wil zijn, en vult een formulier in.
De Gemeente houdt ťťn kopie, een tweede krijgt u, een derde gaat naar de orgaandonatie-
organisatie, een vierde gaat naar uw huisarts, en een vijfde kopie naar uw ziekenhuis.

Orgaan donatie is dus altijd "KANNABALISME".

http://www.donorpas.nl/
https://orgaandonatie.nu/
http://orgaandonorjaofnee.nl/
http://orgaandonor-neen.nl/
http://www.transplantatiestichting.nl/
http://www.spiegelbeeld.nl/images/pdf/orgaandonatie.pdf
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codicil

=========================

Er was eens een wijze oude Leeuw, die in zijn tralies kooi met zijn eigen
zaken bemoeiden. En als hij rechts keek, dan zag hij een Creoolse man boven
op het platte dak: "Rijst met Kip eten".En hij dacht dat is een intelligent
man. Maar als hij links keek, zag hij weer dezelfde westerse man, die elke
dag kwam klooien met het slot van zijn kooi. En hij dacht dat is een: "Halve
Gare". En de Leeuw begon honger te krijgen, en hij dacht: "Ik wil wel eens
levend warm vlees eten, want die die dooie oude koude troep, die ze me elke
dag hier voorschotelen, daar wordt je echt niet bijsterend vrolijk van.

Wij leeuwen gaan ook wel eens uit eten, of dacht u soms dat het een Hol-
landse uitvinding was? Waar wij leeuwen vandaan komen kennen we de "Afhaal-
toerist" Hollanders gaan "Chinezen", wij Leeuwen Toeristen". Zeg jongens
zullen we vanavond gaan Toeristen! "Hoi hoi pap ik wil een kontje", en wat
wil jij? "doe mij maar 2 borsjes". En mocht het de halve gare lukken om de
kooi open te krijgen, dan is het hap slik en dan gauw even Apeldoorn bellen.

=========================

Volgens Engelse psychologische onderzoekers, moet onderstaande tekst,
net zo makkelijk te lezen zijn, als de tekst die daar weer onder staat.
Maar ik heb wat moeilijker gedaan, dus willekeurige volgorde letters

(Zie echte voorbeeld) http://www.psyonline.nl/woordherkenning.html

etsl u nbet ene govleig senm, ne gfoelot tda ed getesen gdo's egnelen jinz.
aram sla ki uoz zgenge:
A: adt okplt, nawt ki ehb re 1 ezgein.
adn gezt u:
B: ene adt akn nite, u bnte zeik.
A: aram u foeltgo ctho ni negtese?
B: aj atd okplt.
A: uno onte ki tisgreaovdn po ed nbka zta agz ki ene gtese, ne ide ezi,
akam ej tnei rkdu mo lseal ed jdti si gno itne jrpi.
aram u ulzt ivneblj hlvuenodo,
B: u nbte izke.
A: aram u nbte chot ene govlegi emns?
B: aj atd okplt.
A: ed liiheeg gtese onowt ctho ni uw atrh.
B: aj adt okplt oko, ne ki istrelu oko rana ehm.
A: uno ide ebh ki tisgreaovdn ezeing.
B: ene atd akn itne u nbte izke.
sud ibj imj nka eth agna amlen ni ed rkbeovamen, anwt govlegie esmnen
lnsaa imj aknosttn mo ed rone tme negtese gneleen ne uhn foelgo, aram
lsa ki re 1 ebh ezeing ctnaeh ez imj izke. ki akra ni ed rwa nva esmnen.

Stel u bent een gelovig mens, en gelooft dat de geesten GODS-engelen zijn.
Maar als ik zou zeggen:
A: Dat klopt, want ik heb er 1 gezien.
Dan zegt u.
B: Nee dat kan niet, u bent ziek.
A: Maar u gelooft toch in geesten.
B: Ja dat klopt.
A: Nou toen ik gisterenavond op de bank zat, zag ik een geest.
En die zei, maak je niet druk om alles, de tijd is nog niet rijp.
Maar u zult blijven volhouden.
B: U bent ziek.
A: Maar u bent toch een gelovig mens.
B: Ja dat klopt.
A: De heilige geest woont toch in uw hart.
B: Ja dat klopt ook, en ik luister ook naar hem.
A: Nou die heb ik gisterenavond gezien.
B: Nee dat kan niet u bent ziek.
Dus bij mij kan het gaan malen in de bovenkamer, want gelovige mensen
slaan mij constant om de oren, met geesten engelen en hun geloof. Maar
als ik er 1 heb gezien achten ze mij ziek. Ik heb dringend een psychiater
nodig voor een behandeling, want ik raak in de war van normale mensen.

=========================

Als een blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een held genoemd.
Als een niet blanke zijn vijand doodt, dan wordt hij een terrorist genoemd.

Als een blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij geestelijk verward is.
Als een niet blanke iemand gijzelt, dan zegt men dat hij een terrorist.

Als de blanken op de niet blanken schieten, dan zijn ze hun democratieŽn aan het verdedigen.
Als de niet blanken op de blanken schieten, dan worden ze communisten en terroristen genoemd.

Als de blanken in hun God geloven, dan noemt men hun heilige engeltjes uit de bijbel.
Als de niet blanken in hun Natuur God geloven, dan worden ze kinderen van de duivel genoemd.

Als een blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd zakenman.
Als een niet blanke in een grote auto rijdt, dan noemt men hem een geslaagd crimineel.

Als de blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal een niet blank kindje.
Als de niet blanken een kindje adopteren, dan krijgen ze meestal geen blank kindje.

Als een blanke in bed stapt met een niet blanke, dan zegt men dat hij haar ras intelligent maakt.
Als een niet blanke in bed stapt met een blanke, dan noemt men haar een hoer.

Als je als burger tegenover anders denkende staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover commerciŽle en staatsbedrijven staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover criminelen staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover de medische wereld staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als burger tegenover hulpverleners staat, dan trek je aan het kortste eind.
Als je als kleurling tegenover de blanken staat, dan trek je aan het kortste eind.

=========================

SURINAME.

http://www-01sil.org/americas/suriname/Index.html     http://kunst-en-cultuur.infonu.nl/taal/112158-surinaams-nederlandse-woordenlijst.html
http://www.koenkamphuijs.nl/sranantongo/    http://ifarm.nl/suriname/sranan.html

https://nl.wikipedia.org/wiki/Surinaamse_literatuur     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0012.php     http://www.dbnl.org/tekst/kemp009siri01_01/kemp009siri01_01_0004.php#section-3-8

=========================

http://www.consulaatsuriname.nl/ (Paspoort-Visum Rijbewijzen e.d.)
http://www.dna.sr/ (Suri-Grondwet)
http://wunderground.com/global/stations/81225.html (Het Weer in Paramaribo.)
http://www.gov.sr/ (Surinaamse Regering)
http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2008/cr08294.pdf (Economische cijfers van Suriname)
http://www.indianensuriname.nl/ (Bovenlandse Indianen)
http://www.politie.sr/ (Skotu-Politie-Police)
http://www.stichtingunupikin.nl/ (Help de Surinaamse Jeugd)
http://www.stinasu.sr/ (Natuurbehoud)
http://www.surinamstars.com/index%20categorie.html (De meeste bekende Surinamers)

=========================

http://boleadora.com/ (Indiaans)
http://musicvideos.the-real-africa.com/ (Afrikaans)
http://music.tudou.com/yinyueren/ (Chinese Video's)
http://lordofeverything.blogspot.nl/ (Lord Krishna)

=========================

http://www.wackradio901fm.com/ (Trinidad)
http://www.caribbean-radio.com/ (I'm Wicked Right?)
http://www.soukous.org/playlist.htm (African and Caribbean music)
http://www.radiomoris.com/ (Mauritius)
http://www.funkhauseuropa.de/ (Several Languages)

=========================

HOERA:
Sinds begin 2006 ben ik officieel en wettelijk een "Allochtoon", MOOI hť ik ben hartstikke BLIJ. Ik ben een
"Allochtoon" omdat ik hier in Nederland geboren ben, uit een Surinaamse vader geboren in Suriname, en een
Nederlandse moeder geboren in Nederland. Er is alleen 1 ding wat ik niet begrijp, volgens de politici ben
ik een "Allochtoon?". Terwijl in mijn paspoort staat vermeldt "Nederlander?". Zouden de politici soms
Psychiatrisch gestoord zijn, en aan een gespleten persoonlijkheid lijden. In werkelijkheid zijn de 6 miljard
"niet blanken mensen" als "meerderheid" de echte "Autochtonen" van de planeet.Terwijl de resterende 1 miljard
"wel blanken mensen" die zijn als "minderheid" de echte "Allochtonen" van de planeet. Daarom hoop ik ook dat
"ruimtereizen" een succes wordt, want dan kunnen alle "Allochtonen (Gevallen engelen uit de bijbel?) naar huis".

=========================

Ik hoop dat alle Surinaamse voetballers zolang er met het woord: "Aap" wordt gesmeten op de voetbalvelden weigeren
om nog voor Hollandse clubs te spelen en hun eigen club gaan oprichten en dan meedoen met allerlei kampioenschappen.

=========================

De Surinaamse 10 geboden: (van het Internet)
01-Leef om te rusten.
02-Hou van je bed, het is je tempel.
03-Als iemand je hulp nodig heeft om te rusten, help hen.
04-Rust tijdens de dag om nachts te kunnen slapen.
05-Het werk is heilig, raak het niet aan.
06-Stel nooit uit tot morgen, wat je overmorgen kunt uitstellen.
07-Werk zo weinig mogelijk, laat de anderen doen wat gedaan moet worden.
08-Relax, er is nog nooit iemand doodgevallen tijdens het rusten, maar je kunt je lelijk verwonden wanneer je werkt.
09-Wanneer je de zin om te werken voelt opkomen, zet u neder en wacht tot het overgaat.
10-Vergeet nooit!, werken is gezond, laat het dus over aan de zieken.

=========================

Zodra sommige Surinamers een westerse poes zien, dan raken ze door het dolle.
WOOOOOW, Hello Baby, Caramba, Jesus, Hit me, Mamamia, Fuck a duck.
I want to Hide the Salami, Park the Jaguar in the Shade, Letting the Beer out,
Visiting Paradise, Inspecting the Cave, Mopping the Entrance, Polishing the Frontporch.

Maar wat ze niet beseffen is, die poes wordt vrij gauw een kater,
die 40 jaar gaat krabben, de bekende Tante Truus:

Truus: Mien jong "we ete'n dalijk spruitjes".
Sjorrie: Sampsa? (Wat gebeurt er?)
Truus: "SPRUITJES" versta oe geen Hollands?
Sjorrie: Waar is mijn "Moksi Alesi"?. (Surinaamse Nasi)
Truus: Als oe gaat lope'n zeur'n, dan heb ik vanavon'd heufdpiene in bed.
Sjorrie: Hmmmmmmmm lekker "Spruitjes".
Truus: Ga oe de tafel vast dek'n.
Sjorrie: Wat voor een toetje heb je?
Truus: "Hopjesvla"
Sjorrie: (Mi Gado-Mijn God) hmmmmmmmm lekka lekka.

=========================

Als een Surinaams familielid is overleden,
dan kramen de nabestaanden allerlei onzin uit, zoals:
"Hij heeft ons veel gegeven", JA, 80% waren schulden.
"Hij was zeer geliefd", JA, bij al zijn buitenvrouwen.
"Hij was zeer intelligent", JA, hij kende alle cafes.

=========================

DOMRI. (Surinamese)
Mi e arki a tori fu yu, pe yu bin ferteri dati yu no luku a bir'man, efu a abi wan bigi Television, beca if Gado
wani yu e kisi wan tu. Ma wan sani mi no grabu. Taki wan kondrť de nanga 2 libisma nanga SRD 10.000, unu e prati
a moni, mi e kisi 5000, a bir'man e kisi 5000, so Gado e lob a tori. Ma a bir'man de na wan afkati kande wan business-
man kande e prakseri me e de wan bun bigiman, me e tiki 9000 ibri mun, dati wan taki mi e kisi 1000 wan mun nomo,
sa mi e go du nanga 1000? efu mi e kesi 5000 tu, mi man go fu bai wan bigi Television tu, mi naf fufuru tra sma sani.

Suma na fufuruman dja? Efu mi e teki a tra 4000 tu, skowtu e sroto mi, taigi me "Yu de wan fufuruman", nomo
mi ne go fufuru a 4000 bika fufuru no bun noiti. Mi aksi mi srefi san Gado e prakseri now. Yu e taigi bir'man
bin stuka so a kisi moro moni, ma efu ala libisma e tron afkati, suma e go meki a brede? suma e go rei lantibus,
suma e go meki krosi? Ifu afkati bin de wan bun libisma, a bin prakseri mi no abi a 9000 fa nodu, tiki ete 4000
beca yu e wroko tu ala dei, yu nanga mi unu de na pikin fu Gado, we e prati ala sani e de ini na Gado's grontapu.

(Omeni moni yu ť kisi yu fufuruman, yu ť meki fatu nanga me no? Yo Skowtu gi wan kamra, mi ť lobi a kresnite-nyan fu unu)

REVEREND. (English)
I have listened to your story, where you're said that you don't look at your neighbor if he has a bigger TV, because if God's
willing you get one two. But there is something I don't understand. Let's say in a country there are only 2 people, plus
10,000 SRD, we share the money, I get 5000, and the neighbor gets 5000, God likes that. But the neighbor is a lawyer, maybe a
business man, perhaps he thinks I'm important I'll take 9000 each month, that means that I only get 1000 a month. What
I'm going do with that, if I also get 5000, then I can also buy a bigger TV, and then I don't have to steal other people's stuff.

Who's the thief here? If I steel the other 4000, then the police is calling me a thief and they will lock me up. But I'm
not going to steal the other 4000, because stealing is not good. I wonder what God is now to thinking. You say the neighbor
has studied therefore he gets more money, but if everyone is a lawyer who is going to bake bread, who's going to drive a
city-bus, who will then make clothes? If the lawyer was a good person, then he should have taught I don't need the 9000, take
the other 4000 because your also working all day, we are all children of God, we will share everything what on God's Earth.

(How much salary are you getting paid you crook, are you taking the piss? Yo Cops can I book a room, I like your Christmas-diners)

DOMINEE. (Dutch)
Ik heb naar je verhaal geluisterd, waar je vertelde dat je niet naar je buurman moet kijken, als hij een grotere
Televisie heeft, want als God het wil krijg je er ook ťťn. Maar er is iets wat ik niet begrijp. Stel er zijn in
een land maar 2 mensen, plus SRD 10.000, we delen het geld, ik krijg 5000, en de buurman krijgt 5000, zo mag God
het graag zien. Maar de buurman is een advocaat, misschien een zakenman, vermoedelijk denkt hij, ik ben een belangrijk
man, ik neem 9000 elke maand dat wil zeggen dat ik maar 1000 per maand krijg. Wat moet ik doen met die 1000, als
ik ook 5000 krijg, dan kan ik ook een grote Tv kopen, en dan hoef ik andere mensen hun spullen niet te stelen.

Wie is er hier de dief? Als ik die andere 4000 steel, dan zegt de politie je bent een dief en sluiten ze me
op. Maar ik ga die andere 4000 echt niet stelen, omdat stelen niet goed is. Ik vraag me af wat God nu zit
te denken. Je zegt de buurman heeft gestudeerd daarom krijgt hij meer geld, maar als iedereen advocaat wordt,
wie gaat dan het brood bakken, wie gaat er dan gemeente bus rijden, wie gaat er dan kleren maken? Als de
advocaat een goed mens was, dan had hij gedacht, ik heb die 9000 niet nodig, neem die andere 4000 want je
werkt ook de hele dag, wij zijn samen kinderen van God, we zullen alles delen wat op Gods Aarde bevindt.

(Hoeveel salaris krijg jij betaald vuile dief, hou je mij voor de gek? Hť Jute kan ik een kamer reserveren, ik hou van jullie Kerst-diners)

========================


web counter
web counter

========================

Back to Top